Giờ Thánh Xin Ơn Chết Lành

Thứ bảy - 18/07/2020 06:32
Giờ thánh XIN ON CHẾT LÀNH
Giờ thánh XIN ON CHẾT LÀNH
Giờ Thánh
XIN ON CHẾT LÀNH

Lm. (đặt MTC)
Hát: (Quỳ) ĐK: Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con Thầy ban trót thân mình, để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.
1. Thầy là cây nho chúng con là ngành, ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái. Ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền. Chúng con hãy hợp trong tình yêu Thầy.- ĐK.

Hướng Dẫn (HD): Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi bỏ trời mà đến với chúng con trong cuộc sống trần gian này, là Chúa muốn tất cả mọi người chúng con đều phải được ơn cứu độ, phải được hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa trên Thiên Đàng.
Do đó, Chúa đã ban dồi dào ơn thiêng cho chúng con, qua việc Chúa thiết lập các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, để giúp chúng con luôn luôn có sức mà trung thành bước đi trong đường lối của Chúa, và kết thúc cuộc sống trần gian này trong ơn nghĩa Chúa.
Sự kết thúc này tất nhiên, có một tầm mức hết sức quan trọng đối với chúng con, bởi nó quyết định cho số phận đời đời của chúng con.
Ý thức được sự yếu đuối và sự mỏng dòn này của mình, cho nên chúng con hằng ngày, kiên tâm xin cho được ơn bền đỗ tới cùng.
Vậy, giờ đây, chúng con xin dâng giờ chầu Thánh Thể này, để xin Chúa ban cho chúng con ơn được chết lành, nghĩa là xin cho được ơn, khi kết thúc cuộc sống trần gian này, được kết thúc trong ơn nghĩa của Chúa. Amen.

Lm.  (đứng) Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 23,33-46}
33 Khi đến nơi, gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. 34 Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm.
35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu được người khác, thì hãy cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” 36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói: ”Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!” 38 Phía trên đầu Người, có bản án viết: ”Đây là vua người Do-thái.”
39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: ”Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” 40 Nhưng tên kia mắng nó: ”Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: ”Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” 43 Và Người nói với anh ta: ”Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”
44 Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. 45 Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. 46 Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở. – Đó là Lời Chúa.
CĐ. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

HD. (ngồi): Sau khi lập Bí tích Thánh Thể, được gọi là Bí tích Tình Yêu, Chúa Giêsu đã qua những giờ phút hấp hối kinh hoàng tại vườn Giết-si-ma-ni, rồi chịu khổ nạn và chịu chết đau thương trên cây thập giá. Chúa Giêsu đã kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con xin phó tác hồn con ở trong tay Cha. Nói xong Ngài tắt thở”. (Lc 23,46).
Chúa Giêsu tắt thở, Chúa Giêsu chết, vì Người đã mang lấy trọn vẹn thân phận con người như chúng ta. Ngài đã chấp nhận đi vào trong cái chết, trong sự vâng phục trọn vẹn Thánh Ý Chúa Cha.
Dù vẫn biết là mọi người đều phải chết và đã từng chứng kiến cái chết của nhiều người, ngay trong gia đình, trong gia tộc mình, nhưng mỗi người chúng ta đều cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi phải đối diện với cái chết.
Trong thân phận một con người như bao người, Chúa Giêsu cũng đã có những giây phút xao xuyến sợ hãi, đến nỗi mồ hôi của Người toát ra, như những giọt máu rơi xuống đất (Lc 22,44).
Trong những giờ phút nghiêm trọng và quyết liệt như thế, điều chúng ta có thể làm và phải làm, đó là theo gương Chúa Giêsu, cầu nguyện và tin tưởng, phó thác theo Thánh ý Chúa: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46)
Người gian phi sám hối, sau khi đã thú nhận thân phận tội lỗi của mình, đã cầu nguyện trong tin tưởng: “Lạy Đức Giêsu, khi nào vào Nước của Người, xin nhớ đến tôi” (Lc 23,42). Và Chúa Giêsu đã hứa ban nước thiên đàng cho anh ta, ngay lúc đó.
Như vậy, muốn được chết lành, nghĩa là chết trong tình thương của Thiên Chúa, thì chúng ta cần ở bên Chúa Giêsu, với lời tha thiết khẩn xin như người trộm lành, để được ơn thứ tha, và được ơn Chúa đón vào trong nơi vĩnh phúc.
Chính vì thế, những người yếu đau, nên được thường xuyên trao Mình Thánh Chúa, để kiện cường niềm tin, là có Chúa hiện diện với họ, ngay cả trước và trong cái chết. Vì thế, đối với người hấp hối, việc lãnh nhận Mình Thánh Chúa, không những để họ có của ăn đàng, mà còn để có Chúa đồng hành với họ trong cuộc vượt qua, từ sự chết tới sự sống.
Vì vậy, chúng ta được mời gọi thường xuyên, và sốt sắng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, qua những giờ chầu Thánh Thể, và nhất là, qua việc cử hành thánh lễ và rước lễ, để luôn có Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng ta.
Chúng ta cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua cuộc khổ nạn và cái chết của Người, cho chúng ta được chết gần bên Chúa, được chết trong Chúa.
Và hơn nữa, rước lễ sốt sắng và thường xuyên, còn là một bảo đảm vững chắc cho ơn chết lành, và được ơn sống muôn đời: Chính Chúa đã hứa: “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, thì sẽ được sống muôn đời, và Ta, Ta sẽ cho người ấy được sống lại vào ngày sau hết.” (Ga 6,54)

Lm. (Quỳ) Hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể, là Đấng đã chấp nhận cái chết khổ nhục trên thập giá, để chúng ta được sống đời đời, chúng ta hãy dâng lên Chúa, những lời cầu nguyện chân thành và tin tưởng của chúng ta.
HD. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã trải qua những giờ phút hấp hối kinh hoàng, và đã chịu chết một cách nhục nhã đau thương trên thập giá, xin cho chúng con được vững tin vào Chúa trong ngày sau hết, và được chết an lành trong ơn nghĩa Chúa.
CĐ. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương xót/ và chữa lành các bệnh nhân.
HD. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con, biết ý thức về cùng đích của cuộc sống chúng con ở trần gian này, biết siêng năng suy gẫm về cái chết, và nhất là siêng năng suy gẫm về cái chết của chính mình, để chúng con quyết tâm tránh xa tội lỗi, và hằng siêng năng làm các việc lành phúc đức.
CĐ. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương xót/ và chữa lành các bệnh nhân.
HD. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi Chúa chết trên thập giá, có Mẹ Maria đứng kề bên Chúa. Xin Chúa cũng cho Mẹ Maria ở gần kề bên chúng con trong giờ hấp hối, để chúng con được ơn chết lành, như lời chúng con vẫn thường cầu xin trong kinh kính mừng: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen”.
CĐ. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương xót/ và chữa lành các bệnh nhân.
HD. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi giây phút có biết bao nhiêu người đang hấp hối và qua đời trên thế giới. Xin cho chúng con, biết kết hiệp mật thiết với hy tế trong thánh lễ, mà hằng ngày Giáo Hội dâng lên Chúa, ở khắp mọi nơi trên thế giới, để cầu xin cho họ được ơn chết lành.
CĐ. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương xót/ và chữa lành các bệnh nhân.
HD.  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con,  biết yêu thương và chăm sóc chu đáo những người đau nặng và hấp hối, lo cho họ được lãnh nhận những Bí tích sau hết, nhất là được rước Chúa Giêsu Thánh Thể như của ăn đàng.
CĐ. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương xót/ và chữa lành các bệnh nhân.
Lm. Lạy Chúa, vì yêu thương, nên Chúa đã tạo dựng nên chúng con, và cho chúng con được sống. Nhưng tội lỗi đã mang lại sự chết cho nhân loại. Chúa đã cho con Chúa xuống thế làm người, chịu khổ nạn, chịu chết và phục sinh, để chúng con được sống lại trong ngày sau hết. Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể, để nuôi dưỡng và bảo đảm sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên, và sốt sắng đến với Bí tích Thánh Thể, để được Chúa hiện diện với chúng con trong cuộc sống hôm nay, và nhất là trong giờ sau hết, được chết an lành trong tình thương vô biên của Chúa. Chúng con  cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Hát: 1. Này con là đá. Trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô) Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù.
Lm: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CĐ: Amen.
Hát: 1. Đây nhiệm tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.
Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. - Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
CĐ: Amen.
(Linh mục ban phép lành MTC)

Hát (đứng): 1. Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
ĐK. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời.
2. Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây