CHUYỆN KỂ CHO CÁC GIA ĐÌNH - (riêng lẻ từng bài)

Thứ tư - 26/04/2017 01:11
CHUYỆN KỂ CHO CÁC GIA ĐÌNH - (riêng lẻ từng bài)
CHUYỆN KỂ CHO CÁC GIA ĐÌNH - (riêng lẻ từng bài)

CHUYỆN KỂ CHO CÁC GIA ĐÌNH - GIỚI THIỆU - CHA MỄN:

https://www.youtube.com/watch?v=wqeBQNiDN3M

***** Chuyện kể cho các gia đình, nghe riêng lẻ từng bài
từ 001-344 (Chỉ những chuyện kể, không có thánh ca)
----------------------------------------------

Bài 2:
Chuyện kể cho các gia đình Bài 2 YÊU LÀ CHO ĐI Lm Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=4VPCyXen3nM&t=16s

Bài 4:
Chuyện kể cho các gia dình Bài 4 Linh mục Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=WPSEam5Mb-A

Bài 6:
Chuyện kể cho các gia đinh Bài 6 ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI Lm Nguyễn Văn Mễn

https://www.youtube.com/watch?v=_g2H4TQ0jn0&t=19s

Bài 8:
Cha Mễn kể chuyện gia đinh bài 8 TIN TƯỞNG

https://www.youtube.com/watch?v=6rRNmC2F3rs

Bài 10:
Cha Nguyễn Văn Mễn kể chuyện cho các gia đinh bài 10 XIN THA TỘI CON

https://www.youtube.com/watch?v=6D8OO0cpZT4

Bài 12:
Lm Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 12 CHẤP NHẬN

https://www.youtube.com/watch?v=SWS-Gl1Ftp8

Bài 14:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia điình bài 14 CƯA BƠT THẬP GIÁ

https://www.youtube.com/watch?v=7oX50FTJuRI&t=23s

Bài 16:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 16 ĐÂY LÀ MẸ CON

https://www.youtube.com/watch?v=IfwYFK6oT5k&t=4s

Bài 18:
Lm Mễn kể chuyện cho các gia đình bài18 HÃY TĨNH THỨC
https://www.youtube.com/watch?v=Gh6p16mgydU&t=12s

Bài 20:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 20 CẬY TRÔNG
https://www.youtube.com/watch?v=c2JYXQIC97E

Bài 22:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 22 TRÁCH NHIỆM:
https://www.youtube.com/watch?v=I0Nz4tb9j8o

Bài 24:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 24 GẶP GỠ ĐỨC KITÔ

https://www.youtube.com/watch?v=wAMVhLuHEkU&t=4s

Bài 26:
Lm Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 26 NGƯỜI THU THUẾ VÀ NGƯỜIBIỆT PHÁI

https://www.youtube.com/watch?v=j3f6AvxfCtI&t=6s

Bài 28:
Linh mục Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 28 THÁNH THIỆN
https://www.youtube.com/watch?v=nFYiFlIBa1U

Bài 30:
Lm Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 30 ĐÓN NHẬN Ý CHÚA

https://www.youtube.com/watch?v=oJkO8t9UgJw

Bài 32:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 32 KHO TÀNG TRÊN TRỜI
https://www.youtube.com/watch?v=2Qgb9T2dQhs

Bài 34:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 34 HOA MÂN CÔI

https://www.youtube.com/watch?v=Htq7nS67o24&t=1s

Bài 36:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 36 NHỮNG KẺ BÉ MỌN

https://www.youtube.com/watch?v=Vg2RDXr7Bk8

Bài 38
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 38 GIA TÀI VINH CỬU
https://www.youtube.com/watch?v=mfJbllgKsIg

Bài 40:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 40 KINH CHÊ
https://www.youtube.com/watch?v=I7lJ24K9lV8

Bài 42:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 42 ĐỪNG BỎ CUÔC
https://www.youtube.com/watch?v=Gxp_TugISUo

Bài 44:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 44 NỤ CƯỜI
https://www.youtube.com/watch?v=u5XgjZT6eLY&t=11s

Bài 46:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 46 KHÔNG CÓ THỜI GIỜ
https://www.youtube.com/watch?v=SrH8yhPevtg&t=49s

Bài 48:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 48 TRÊN ĐƯỜNG VỀ
https://www.youtube.com/watch?v=0ysCSQgw8hY&t=24s

Bài 50:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 50 ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
https://www.youtube.com/watch?v=2JBdq5723MM

Bài 52:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 52 NHỮNG ĐÔI CHÂN CẦN RỬA

https://www.youtube.com/watch?v=msbTcB8jfXI

Bài 54:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 54 NỖI TRỐNG VẮNG CỦA LINH HỒN

https://www.youtube.com/watch?v=n3mokgBwYO4  

Bài 56:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 56 LẠC LỐI

https://www.youtube.com/watch?v=t6dCMih0Oq8&t=1s

Bài 58:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 58 PHÊRÔ TRƯỞNG THÀNH
https://www.youtube.com/watch?v=gk824OTtXfE

Bài 60:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 60 ỐC MƯỢN HỒN
https://www.youtube.com/watch?v=KeGxFPV1X-E

Bài 62:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 62 NIỀM TIN CỦA CON
https://www.youtube.com/watch?v=7KCluzTVIDg 

Bài 64:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 64 BAO DUNG
https://www.youtube.com/watch?v=n2Re-w1uiqc&t=16s 

Bài 66:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình BÀI 66 BÓNG MÁT
https://www.youtube.com/watch?v=Hov5krQRmx4&t=309s

Bài 68:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 68 BÁNG MÁT VÀ NGƯỜI CHĂN CHIÊN

https://www.youtube.com/watch?v=PCs7jlzh28Y

Bài 70:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 70 TÌNH YÊU HIẾN THÂN
https://www.youtube.com/watch?v=5I2Oe4wpTIQ

Bài 72:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 72 HỌ HẾT RƯỢU RỒI
https://www.youtube.com/watch?v=rzrvDC7HDU0&t=3s

Bài 74:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 74 TỘI LỖI VÀ ÂN SỦNG
https://www.youtube.com/watch?v=9M_pIyi5OdQ&t=207s

Bài 76:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 76 KHIÊM NHƯỜNG
https://www.youtube.com/watch?v=ZQDtVLCoGQk&t=3s

Bài 78:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 78 THÁNH THIỆN
https://www.youtube.com/watch?v=6BLy_ko0xgE

Bài 80:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 80 KHIÊM NHƯỜNG 2
https://www.youtube.com/watch?v=R_WEc0IrLeY

Bài 82:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 82 SỰ SỐNG CON NGƯỜI
https://www.youtube.com/watch?v=9icj2YrnVs4&feature=youtu.be

Bài 84:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 84 CHÚA TRONG VŨ TRỤ

https://www.youtube.com/watch?v=vUyVM2CHGPc

Bài 86:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 86 KÍNH MỪNG MARIA

https://www.youtube.com/watch?v=Ly5LpJZcPlY

Bài 88:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 88 BỆNH PHONG CÙI
https://www.youtube.com/watch?v=2rNeMRj-tOU


Bài 90:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 90 TRỞ VỀ

https://www.youtube.com/watch?v=9ubGRqG25pY

Bài 92:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 092 TÌNH YÊU MẠNH HƠN SỰ CHẾT

https://www.youtube.com/watch?v=SR0V3BtEq9U 


Bài 94:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 94 SÁM HỐI
https://www.youtube.com/watch?v=cXUsYfNJ7Xk


Bài 96:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 96 TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN
https://www.youtube.com/watch?v=VitlRWZc02s


Bài 98:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 98 NHƯ LÒNG CHÚA KHOAN DUNG
https://www.youtube.com/watch?v=DC47UZ8v0Pw 


Bài 100:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 100 LỜI GỌI TÌNH YÊU
https://www.youtube.com/watch?v=P5h8zqazBF4 


Bài 102:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 102 ME TUYỆT MỸ
https://www.youtube.com/watch?v=ANpi89jqw48&t=125s


Bài 104:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 104 NỮ THÁNH GIỮA ĐỜI THƯỜNG:
https://www.youtube.com/watch?v=xKwvSWHdRRY


Bài 106:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 106 CANH TÂN :
https://www.youtube.com/watch?v=Cu0WXlEW9OI 


Bài 108:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 108 BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC :
https://www.youtube.com/watch?v=t_ZzcDxhs2M 


Bài 110:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 110 LỪA DỐI :
https://www.youtube.com/watch?v=Sv5zao7TgVg&t=19s


Bài 112- 123 Thánh ca Hoàng Oanh:
----
Bài 124:

Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 124 CÀ PHÊ MUỐI:

 

https://www.youtube.com/watch?v=xV-F1MkGyBY

Bài 126:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 126 ĐAU KHỔ:

https://www.youtube.com/watch?v=PAbf8fKa74U

Bài 128:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 128 VÌ SAO ANH YÊU EM :

https://www.youtube.com/watch?v=aUyb-UN1b2o 

Bài 130 ĐAM MÊ XÁC THỊT 

https://www.youtube.com/watch?v=TeJUngIJnFk

Bài 132:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 132 GIÀU CÓ TRONG TẦM TAY:

https://www.youtube.com/watch?v=h9HogYSl1jo

Bài 134:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 134 HÃY TỈNH THỨC:

https://www.youtube.com/watch?v=YVEgkM1dLIQ&t=22s

Bài 136:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 136 TÔI MUỐN NÊN THÁNH:

https://www.youtube.com/watch?v=1BV_m4l26C0

Bài 138:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 138 TỆ HẠI CỦA TINH HAY PHÊ BÌNH:

https://www.youtube.com/watch?v=0ki9rSblQsU

Bài 140:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 140 MỘT CÁCH CẦU NGUYỆN:

https://www.youtube.com/watch?v=YoLb2MgDXzo

 Bài 142:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 142 ĐỪNG LÀ CON CHIÊN LẠC:

https://www.youtube.com/watch?v=4Uu5zdtrsmE

Bài 144:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 144 HÃY BIẾT CHO ĐI :

https://www.youtube.com/watch?v=83OZ4KmKjHg  

Bài 146:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 146 Xây nhà cho Chúa:

https://www.youtube.com/watch?v=Q8WeaRL4KfA

Bài 148:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 148 Ngày Phán Xét:

https://www.youtube.com/watch?v=G60H-aD-E0U&t=94s

Bài 150:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 150 NÓI DỐI LÀ NHU NHƯỢC:

https://www.youtube.com/watch?v=-SM78ZpFtgc

Bài 152:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 152 HÃY NHÌN LÊN THÁNH GIA CHÚA:

https://www.youtube.com/watch?v=JxtQyPhqjZQ

Bài 154:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 154 HÃY KIÊN TÂM BỀN CHÍ:

https://www.youtube.com/watch?v=di1qvNwlLe8&t=89s

Bài 156:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 156 MẸ LÀ HY VỌNG ĐỜI CON:

https://www.youtube.com/watch?v=qBAS7ByVtqs

Bài 159:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 159 BA CÁI NHẤT CỦA MẸ:

https://www.youtube.com/watch?v=LteRwqCJrMs

Bài 161:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 161 TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGƯỜI MẸ:

https://www.youtube.com/watch?v=drlAwq5_dps

Bài 163:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 163 MẸ TÔI:

https://www.youtube.com/watch?v=6f6Yp94Zd2Q

Bài 165:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 165 MẸ ƠI, CON THƯƠNG MẸ VÔ CHỪNG:

https://www.youtube.com/watch?v=YAnnAvIo9MM

Bài 168:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài Bài 168 MỘT CHUYỆN KHÔNG NGỜ THÊ THẢM" :

https://www.youtube.com/watch?v=jdo-0P5cFf8

Bài 170:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 170 LỢI ÍCH CỦA THINH LẶNG:

https://www.youtube.com/watch?v=acLp7sdaR4Q

Bài 172:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 172 CUỘC ĐỜI TRỚ TRÊU:

https://www.youtube.com/watch?v=_Ckv37hQd_E&t=87s 

Bài 174:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 174 THIÊN TÀI CỦA THẾ KỶ:

https://www.youtube.com/watch?v=XeE1TU3-ddw&t=3s 

Bài 177:
Chuyện Cha Mễn kể cho các gia đình bài 177 MỘT MẪU GƯƠNG HIẾU THẢO HIẾM CÓ:

https://www.youtube.com/watch?v=IJZkrsoZZbA&t=12s

Bài 179:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 179 NGƯỜI MẸ QUẢ CẢM:

https://www.youtube.com/watch?v=WKWrs43we0g&t=37s 

Bài 181:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 181 TÌNH YÊU RẤT KHÓ HIỂU:

https://www.youtube.com/watch?v=psgLdb4s2I0&t=3s  

Bài 183:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 183: Giữ đạo trong mơ:

https://www.youtube.com/watch?v=8a1S-UQuqls&t=120s 

Bài 186:
Cha Mễn kể chuyện gia đình bài 186 Một con người nổi loạn với Chúa: 

https://www.youtube.com/watch?v=kSih5ASwQPQ 

Bài 188: 
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 188 Người đàn bà điên: 

https://www.youtube.com/watch?v=J8r9DuYNz5E&t=12s 

Bài 190: Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bái 190 Cầu nguyện làm cho ta nên vĩ đại:

https://www.youtube.com/watch?v=9X84BldvB2g 

Bài 192: Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 192 Những cái bẫy ngầm đáng sợ 

https://www.youtube.com/watch?v=Yw7kKQTay1I 

Bài 194: Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 194 ÔNG ĐỐC CHÍNH VÀO ĐẠO CHÚA: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pr2ZPypQ9Is 

Bài 196: Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 196 Khóc Mẹ :

https://www.youtube.com/watch?v=I29MTcZcCMQ 

Bài 198: Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 198 Mầu Nhiệm Tình Yêu:

https://www.youtube.com/watch?v=s3dBk6Amwf0&t=199s

Bài 200: Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 200 Sống đạo là tử đạo 

https://www.youtube.com/watch?v=rabFz5cZcHs 

Bài 203: Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 203 Xin nhớ đến tôi:

https://www.youtube.com/watch?v=vs3LAu0rvBE 

Bài 207: Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 207 Đừng trách Chúa:

https://www.youtube.com/watch?v=-jQC02ufAoc 

Bài 209: Cha Mễn kể chuyyện cho các gia đình Bài 209 Con cáo lưu manh:

https://www.youtube.com/watch?v=i_BOBcGK_6I 

-------
Bài 210:
----------
Bài 212:
------
Bài 214:
----------
Bài 216: 
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 216 Một ngày tưởng nhớ đến các thần dữ

https://www.youtube.com/watch?v=UWGYP1Ghahk&t=380s 

Bài 218:
-----------
Bài 220:
-----------
Bài 222:
----------
Bài 224:
--------
Bài 226:
---------
Bài 228:
------
Bài 230:

--------
Bài 232:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 232 ẤN TƯỢNG ĐÊM GIÁNG SINH

https://www.youtube.com/watch?v=ylXVvGTY2ZY&t=68s

Bài 234:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 234 BÓ HOA HỒNG ĐÊM GIÁNG SINH

https://www.youtube.com/watch?v=QN6RRLJ46l0&t=1s

Bài 236:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình bài 236 Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC CỦA LỄ GIÁNG SINH

https://www.youtube.com/watch?v=u38DKxUwqAg

Bài 238:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đinh bài 238 chiếc nón bảo hiểm và sự sống:

https://www.youtube.com/watch?v=94PNT59xHyA&t=570s
 

Bài 240:
-------

Bài 242:

-----------

Bài 244:
----------
Bài 246:
---------
Bài 248:

-----------
Bài 250:
-----------
Bài 252:
--------
Bài 254:
------------
Bài 256:
---------
Bài 258:
-----------
Bài 260:
--------
Bài 261:
Chuyện kể cho các gia đình Bài 261 Mẹ giả từ con 

https://www.youtube.com/watch?v=-12mlIYXmDE

Bài 264:
----------
Bài 266:
---------
Bài 268:
-----------
Bài 270:
---------
Bài 272:

-----------
Bài 274:
---------
Bài 276:
---------
Bài 278:
-------
Bài 280:
--------
Bài 282:
----------
Bài 284:
---------
Bài 286:
----------
Bài 288:
----------
Bài 289:
CHUYỆN MỘT LINH MỤC BỊ GIÁO DÂN GIẾT THÊ THẢM

https://www.youtube.com/watch?v=xjkSELmFI7E

Bài 292:
-----------
Bài 294:
-----------
Bài 296:
-------------
Bài 298:
--------
Bài 300:
----------
Bài 302:
-----------
Bài 304:
-----------
Bài 306:
------------
Bài 308:
---------
Bài 310:
----------
Bài 312:
----------
Bài 314:
----------
Bài 315: 
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 315 MỘT BÀN TAY HAI CHIẾC NHẪN CƯỚI

https://www.youtube.com/watch?v=VV_ImbEgho0&t=312s 

Bài 318:
-----------
Bài 320:
-----------
Bài 322:
----------
Bài 324:
----------
Bài 326:
-------
Bài 328:
-----------
Bài 330:
----------
Bài 332:
---------
Bài 334:
-----------
Bài 336:
----------
Bài 338:
----------
Bài 340:
-----------
Bài 342:
----------
Bài 344:
-----------
Bài 346:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 346 SỰ HỐI HẬN MUỘN MÀNG

https://www.youtube.com/watch?v=cz9GnKr-9cc
 Bài 348:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 348 SỰ TÍCH CON CHUỘT
https://www.youtube.com/watch?v=n8sDre_1Pr0

Bài 350:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 350 CHUỘT NHÀ VÀ CHUỘT ĐỒNG

https://www.youtube.com/watch?v=0ymCsrM4OLE

Bài 352:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 352 CHUYỆN 3 CON CHUỘT

https://www.youtube.com/watch?v=COvL1a-7zVQ

Bài 354:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 354 CON SƯ TỬ VÀ CON CHUỘT NHẮT

https://www.youtube.com/watch?v=uem7w9hUSN4

Bài 356:
Cha Mễn kể chuyện cho các gia đình Bài 356 CON CHUỘT VÀ CÁI BẪY CHUỘT

https://www.youtube.com/watch?v=yDfJ0o0dysk---------------------------------------------------

* Đọc thêm trên các trang Web: http://ghhv.quetroi.net

Muốn download xuống máy vi tính, nhấn Ctrl + nhấp chuột trái vào hàng dưới đây: 
00. Muc luc 001-342: http://www.mediafire.com/view/vp9b85uk2d2ny9a/ 
01. Chuyen: 001-030: http://www..mediafire.com/download.php?o7y51jny8owntmy 
02. Chuyen: 031-060: http://www..mediafire.com/download.php?ibc2xm3u498pwf9 
03. Chuyen: 061-090: http://www..mediafire.com/download.php?d4ohch369yyl5sb 
04. Chuyen: 091-120: http://www..mediafire.com/download.php?72el3741h9vv21i 
05. Chuyen: 121-150: http://www..mediafire.com/download.php?133aa3xd1e8d98l 
06. Chuyen: 151-180: http://www..mediafire.com/download.php?wjrc8cxtr73j96p 
07. Chuyen: 181-200: http://www..mediafire.com/download.php?3q4s4aep4kz4c8j 
08. Chuyen: 201-225: http://www..mediafire.com/download.php?0s8ohubdxpspn6x 
09. Chuyen: 226-250: http://www..mediafire.com/download.php?6b5coclenplmc17 
10. Chuyen: 251-274: http://www..mediafire.com/download.php?xc40933yzn3ad39 
11. Chuyen: 275-307: http://www..mediafire.com/download.php?5rsr44f8oys69g7 
12. Chuyen: 308-325: http://www..mediafire.com/download.php?xi3wejgsmcy8s2t 
13. Chuyen: 326-342: http://www.mediafire.com/download/4iq8auwz726zt5a/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giáo phận long xuyên
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Báo công giáo
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây