ĐÀNG THÁNH GIÁ - 9 MẪU

Chủ nhật - 29/07/2018 07:06
ĐÀNG THÁNH GIÁ - 9 MẪU
ĐÀNG THÁNH GIÁ - 9 MẪU
CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ - 9 MẪU
MẪU 1: CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ CẦU CHO LINH MỤC.. 1
MẪU 2: SUY NIỆM ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ.. 9
MẪU 3: CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ VỚI ĐỨC MẸ SẦU BI 21
MẪU 4: CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ THEO ĐGH GIOAN-PHAOLÔ II 30
MẪU 5: KÍNH SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA.. 47
MẪU 6: CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐAU KHỔ.. 56
MẪU 7: CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU.. 68
MẪU 8: SUY NIỆM ĐƯỜNG THÁNH GIÁ.. 79
MẪU 9: XIN ƠN THA TỘI 92

 

MẪU 1: CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ CẦU CHO LINH MỤC


MỞ ĐẦU: Đọc kinh Ăn Năn Tội
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con xin dâng đàng Thánh Giá con sắp đi, để kính tôn và sáng danh Chúa, cầu cho mọi linh mục, nhất là cho các vị đang bị bách hại vì Chúa.
Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Nhất: CHÚA GIÊSU BỊ TUYÊN ÁN
Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa đã để người ta lên án tử hình Chúa một cách bất công vì thương yêu con. Vì sự sỉ nhục này, con nài xin Chúa, ban cho mọi linh mục của Chúa, ơn biết tự lên án tử cho mình đối với thế gian, khi các ngài còn đang sống ở trần gian này, để khi các ngài lâm tử, Chúa không phải kết án các ngài nữa.
Cộng đoàn: Xin Chúa cũng ban cho các ngài cũng đừng có thái độ lên án, nhưng biết nhẫn nại trong hy sinh, và cộng tác trong tinh thần đối thoại với mọi người.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Hai: CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa đã ghé đôi vai bầm tím đầy thương tích, vác lấy Thánh Giá mà đi tới Núi Sọ.
Cộng đoàn: Vì việc Chúa khiêm nhường nhận lấy Thánh Giá, con nài xin Chúa cho các linh mục của Chúa, ơn biết khiêm nhường lãnh nhận Thánh Giá, do ơn kêu gọi của các ngài gây nên. Và cho các ngài được can đảm theo Chúa trên đường lên Núi Sọ.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.

 - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen
Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Ba: CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ NHẤT

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa, vì đã ngã lần thứ nhất dưới Thánh Giá Chúa vác. Vì sự tự hạ này, con nài xin Chúa ban cho các linh mục Chúa, ơn xa tránh mọi tội lỗi cố tình, và nếu các ngài có vấp ngã, thì các ngài được ơn trỗi dậy ngay, và tiếp tục theo Chúa.
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu đáng mến, xin Chúa cũng ban cho các vị đang được thanh luyện trong thử thách, được ơn theo Chúa luôn mãi, không e dè tính toán theo kiểu thế gian.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen


Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Bốn: CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa, vì cuộc gặp gỡ não lòng trên đường đến Núi Sọ. Vì sự Trái Tim chí Thánh Chúa kết hợp với Trái Tim Đức Mẹ, con nài xin Chúa ban cho các linh mục Chúa, ơn an ủi và sự trợ giúp thần thế của Mẹ Maria trong trót cuộc đời các ngài và trong giờ các ngài lâm chung.
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, xin để Mẹ hiền Chúa, đặc biệt ở bên cạnh các linh mục đang bị thử thách gian lao. Chớ gì Người an ủi các ngài, trong giờ phút thử thách và đen tối các ngài phải chịu, như Người an ủi Chúa trên đường tử nạn xưa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.

Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Năm: CHÚA GIÊSU ĐƯỢC ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ

Chủ sự : Lạy Chúa đáng mến, con đội ơn Chúa đã vui lòng nhận sự giúp đỡ nhỏ mọn, cho dù của một người xa lạ. Xin Chúa gởi đến cho các linh mục Chúa, một người nào đó để khuyến khích, tưởng lệ và nâng đỡ các ngài trong lúc đau khổ, khi những thập giá của ơn kêu gọi các ngài hầu như quá nặng, một mình các ngài không vác nổi nữa.
Cộng đoàn: Xin Chúa cũng ban cho các linh mục đang vác thập giá thử thách, được ơn hộ giúp thích hợp, được một lời an ủi, một nghĩa cử thân ái, để giữa những lúc chán nản nhất, các ngài vẫn hiểu rằng Chúa vẫn ở cùng các ngài, cùng vác thánh giá với các ngài, như các ngài cùng vác thánh giá với Chúa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Sáu: BÀ VÊRONICA LAU MẶT CHÚA

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa đã in thánh nhan đáng thờ lạy của Chúa lên tấm khăn bà Vêronica. Vì phần thưởng cao trọng bà Vêronica đã được, con nài xin Chúa, ban cho mọi linh mục ơn hiểu biết rằng : Các ngài đã được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, và các ngài cũng phải nhận ra Chúa, nơi những người Chúa đã trao phó cho các ngài.
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, con cũng nài xin Chúa cho các linh mục đang bị thử thách được nhận ra Chúa, cho dù Chúa đã biến dạng trong cơn thử thách các ngài, để các ngài được nên giống Chúa, lúc hấp hối còn xin tha thứ cho địch thù.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen


Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Bảy: CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ HAI

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa, vì đã ngã xuống đất lần thứ hai rất mực thảm thương này. Vì những đau đớn Chúa đã chịu do cây thánh giá đè xuống đất, con nài xin Chúa ban cho mọi linh mục Chúa, ơn trung thành với bổn phận chăn dắt các linh hồn. Chớ gì những vị đã bỏ rơi lý tưởng hoàn thiện của bậc mình, được trỗi dậy cùng với Chúa, và tiếp tục theo Chúa.
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cũng ban cho những vị đang bị cám dỗ, muốn trốn tránh nhiệm vụ linh mục vì thử thách, được ơn lấy lại can đảm, khi nhìn ngắm Chúa trong những lần Chúa gục ngã, và được trung thành vác thánh giá làm một với Chúa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Tám: CHÚA GIÊSU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ GIA LIÊM

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa đã an ủi các phụ nữ khóc thương, vì thấy đau khổ Chúa chịu. Lạy Chúa, xin ban cho mọi linh mục Chúa, ơn nhân hậu và từ bi với những người đang cần các ngài nâng đỡ. Xin Chúa ban ơn cho tất cả những linh mục đau khổ, để trái tim các ngài phản chiếu các nhân đức của Thánh Tâm Chúa.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin ban cho những vị đang bị thử thách, được ơn giữ những đau khổ các ngài chịu cho một mình các ngài mà thôi, để các ngài theo gương Chúa, và không để những đau khổ các ngài chịu đó, khiến các ngài thành vô cảm trước những đau khổ của tha nhân.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen


Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 
Chặng Thứ Chín: CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ BA

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa đã ngã lần thứ ba, dưới sức nặng những cực hình Chúa chịu. Vì sự can đảm anh hùng Chúa đã trỗi dậy, sau lần ngã thứ ba rất mực đau đớn này. Xin Chúa ban cho mọi linh mục Chúa, ơn trung thành mãi mãi với ơn kêu gọi của các ngài, và xin ban cho những vị đã quay lưng lại với Chúa ơn khiêm nhường, từ chỗ sa ngã đứng dậy và trở lại với Chúa, tin tưởng rằng Chúa sẽ lại đón nhận các ngài vào hàng những bạn thiết với Chúa.
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa ban ơn cho các linh mục, đang sống trong nguy hiểm thử thách, được lòng vững mạnh. Xin cho các ngài được can đảm bám chặt lấy Chúa, dù gặp thử thách mãnh liệt đến đâu mặc lòng. Xin gìn giữ các ngài trung thành với một mình Chúa mà thôi. Xin đánh động lòng những kẻ bội giáo, để họ trỗi dậy khỏi sự yếu đuối, và lại vác thập giá mình đi theo Chúa.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười: CHÚA GIÊSU ĐỂ QUÂN DỮ LỘT ÁO

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa đã chịu xấu hổ và khiêm nhường, để cho người ta lột trần Chúa trên Núi Sọ. Lạy Chúa Giêsu thanh sạch, vì sự hổ nhục này, con nài xin Chúa ban cho các linh mục Chúa được tâm hồn và ý hướng rất mực trong sạch khi phụng sự Chúa, và cũng được lòng can đảm, tự bóc lột mình khỏi những gì có thể làm phiền lòng Chúa bất cứ cách nào.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin giúp các ngài biết kết hiệp những nhục nhã các Ngài phải chịu, với những nhục nhã Chúa đã chịu xưa, nhờ đó các ngài trở thành dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa thế gian.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 
Chặng Thứ Mười Một: CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THÁNH GIÁ

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa đã để cho lý hình đóng đinh, hầu nêu gương nhẫn nại anh hùng khi chịu cực hình khủng khiếp.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, con nài xin Chúa vì sự đau khổ dữ dằn Chúa chịu, ban cho mọi linh mục Chúa, ơn nhẫn nại trong những cơn thử thách và những lúc gặp khó khăn. Chớ chi các ngài biết kết hợp những đau khổ tinh thần, tâm trí và thể xác, với những đau khổ Chúa chịu trên thánh giá xưa, để làm cho mọi người được ơn cứu độ.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Hai: CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

Chủ sự : Lạy Chúa, lạy Chúa Trời con, con mến Chúa hết lòng. Và con đội ơn Chúa đã cứu chuộc thế giới bằng cách hy sinh mạng sống, ban phát tất cả cho chúng con.
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa ban cho các linh mục Chúa ơn tham dự vào tình bác ái phổ quát của mọi người, theo gương Chúa hy sinh mạng sống cho Nước Chúa lan rộng trên trái đất. Xin cho các ngài sẵn sàng từ bỏ mọi sự, ngay cả chính sự sống mình cho mọi người, nhất là xin cho các ngài biết kiên tâm yêu mến Chúa, và phục vụ mọi người trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng Thứ Mười Ba: THÁO XÁC CHÚA VÀ PHÓ Ở TAY ĐỨC MẸ

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu đáng mến, con đội ơn Chúa đã ở trong tay Đức Mẹ Maria vô nhiễm, khi ly trần cũng như hồi giáng sinh. Lạy Chúa Giêsu, vì sự Đức Mẹ ôm chặt lấy xác Chúa, xin Chúa làm cho mọi linh mục được sống thế nào, để đến giờ lâm tử, các ngài được phúc ra trước Chúa, trong cánh tay của Mẹ Thánh Chúa.
Cộng đoàn: Lạy chúa Giêsu và Mẹ Maria, xin phù giúp hết thảy các linh mục đang chịu cực khổ vì đức tin. Xin cho những hình khổ và cái chết các ngài chịu, trở thành hạt giống, làm cho Giáo Hội càng ngày càng mọc lớn mạnh hơn.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen

Hát : Con thưa cùng Chúa : Này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 
Chặng Thứ Mười Bốn: CHÚA GIÊSU ĐƯỢC TÁNG TRONG MỒ

Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, con đội ơn Chúa đã lấy cuộc đời và cái chết của Chúa dạy con những bài học, và đội ơn Chúa vì sự Phục Sinh vinh hiển ra khỏi mồ, để sống cuộc sống trên trời mà chúng con hy vọng, nhờ ơn Chúa trợ giúp, một ngày kia, chúng con tham dự vào cuộc sống của Chúa. Vì sự Chúa chịu mai táng, con xin Chúa ban cho mọi linh mục, ơn giữ mình khỏi tinh thần thế tục, mặc dầu sống giữa thế gian, và ơn bền vững mến yêu Chúa suốt đời.
Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, con đội ơn Chúa đã ban cho con được theo Chúa trên con đường sầu thảm Núi Sọ. Xin Chúa lấy Thánh Giá chúc lành cho con, để con cũng được hưởng phần gia nghiệp trên trời, cùng với Chúa và tất cả những ai con cầu nguyện cho. Amen.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con. - Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen


      Đọc 1 Kinh Lạy Cha
      Đọc kinh Tin Kính
      Đọc kinh Trông Cậy

 

MẪU 2: SUY NIỆM ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ

MỞ ĐẦU: Đọc kinh Ăn Năn Tội
Hát : Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu. Ngài liều mạng sống vì người mình yêu.

X :   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô
Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Chặng Thứ Nhất: QUAN PHILATÔ PHÁN XÉT CHÚA GIÊSU

Chủ sự : Vì tình yêu mà Ngôi Lời đã Nhập Thể. Người đã đến trong thế gian để làm chứng về Chân Lý, để đem lại cho con người sự sống ; và Người đến dẫn dắt chúng ta vượt khỏi vòng vây tội lỗi…
Thế mà thế gian đã không đón tiếp Người, con người đã từ chối Người. Hơn thế nữa, thế gian đã lên án Người. Và cho đến hôm nay … Cứ mỗi lần chúng ta sống ích kỷ, cứ mỗi lần chúng ta không chịu tha thứ, cứ mỗi lần chúng ta xét đoán kẻ khác, thì một lần nữa, chúng ta lại kết án Người.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin hãy đánh động trái tim của con để con biết ăn năn, xin hãy soi sáng tâm trí của con để con hiểu rằng : Chúa thương mến con. Và xin Chúa hãy mở mắt con để con nhìn thấy Chúa trong mọi người.
X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.