MỤC LỤC 2 Xếp thứ tự theo những CHỮ ĐẦU của bài suy tư. ĐC GB Bùi Tuần

Thứ bảy - 12/09/2020 06:50
MỤC LỤC 2:  Xếp thứ tự theo những CHỮ ĐẦU các bài suy tư của ĐC. GB. Bùi Tuần
MỤC LỤC 2: Xếp thứ tự theo những CHỮ ĐẦU các bài suy tư của ĐC. GB. Bùi Tuần
MỤC LỤC 2:
Xếp thứ tự theo những CHỮ ĐẦU của bài suy tư.
------------------
Xem bản văn Word trong:
https://linhmucmen.com/giam-muc-gb-bui-tuan/

Bộ sưu tập
CÁC BÀI SUY TƯ CỦA
       Đức Cha Gioan B. 
Bùi Tuần
Từ 30-04-1975 đến 1-3-2021
Có 2.071 bài
-------------------------------

28 tuổi thụ phong Linh mục, 48 tuổi thụ phong Giám mục Năm nay được 48 tuổi linh
          31-08-2003 Bùi-Tuần Bài 927


60 năm trước, năm Ất Dậu đối với tôi là năm kinh hoàng. Do nạn đói hãi hùng.
          Ảnh hưởng đáng Bùi-Tuần Bài 1651


Ai cũng đi tìm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc cụ thể là gì? Ðó là vấn đề rất phức tạp. Người này quan Bùi-Tuần Bài 1691

Ai cũng muốn đời mình thành công. Thành công hệ tại ở sự gì, thì mỗi người có thể đưa 19-10-2008 Bùi-Tuần 1078

Anh chị em tới đây là có mục đích. Mục đích rõ rệt. Nếu ai hỏi đến đây làm gì? Anh chị 24-02-1980 Bùi-Tuần 47

Ảnh Ðức Mẹ càng ngày càng xuất hiện dưới nhiều hình thức. Hình thức nào cũng đẹp. Nhưng nói Bùi-Tuần 1640

Ảnh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu đang được nhiều người, nhiều nơi mộ mến. Yếu tố thu hút Bùi-Tuần 1572

Âm thầm là một giá trị. Có những tia nắng âm thầm. Âm thầm mà vẫn soi sáng dưỡng nuôi. Có Bùi-Tuần 1841

Ba bài sách thánh trong thánh lễ hôm nay cho chúng ta thấy: Thánh: 24-06-1995 Bùi-Tuần 505

Bà cố Eustelle là một nữ tu cao niên vừa về tuổi đời vừa về tuổi tu: 27-05-1996 Bùi-Tuần 571

Ba năm nữa, Giáo Hội Công giáo Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Bùi-Tuần 1753

Ba ngày tuần thánh là thời gian chúng ta trở về nguồn. Nguồn nói đây: 28-03-2002 Bùi-Tuần 862

Bài chia sẻ của tôi sẽ rất vắn. Sẽ đề cập tới việc rao giảng bằng đời sống, dựa trên thời sự. Thưa Bùi-Tuần 1741

Bài đọc I thánh lễ hôm nay (1 Sam 7,18.19,24-79) thuật lại những lời: 27-01-1994 Bùi-Tuần 418:

Bài giảng, của Đức Cha Gioan B. Bùi-Tuần, dịp tại nhà thờ Chánh Toa: 27-11-1994 Bùi-Tuần 467

Bài này được viết do nhu cầu nội tâm. Từ nội tâm, tôi thấy Hội Thánh Việt Nam chúng ta đang Bùi-Tuần 1870

Bài phỏng vấn Đức Giám mục GB. Bùi Tuần nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Hàng 07-12-2007 Bùi-Tuần 1035

Bài Phúc Âm Chúa nhật thứ XII hôm nay khởi đầu bằng một câu: 25-06-1995 Bùi-Tuần 507

Bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe là một bài ca tán tụng Thiên Chúa. Mở: 17-12-1992 Bùi-Tuần 332

Bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe, cho phép tôi tưởng tượng ra quang: 15-08-1992 Bùi-Tuần 301

Bài Phúc Âm hôm nay (Mc 13,13) gợi ý cho tôi nhìn về một tâm: 20-10-1985  Bùi-Tuần 113

Bài Phúc Âm hôm nay (Xem Chủ Nhật 16 Quanh năm. B) cho ta thấy: 23-08-1985 Bùi-Tuần 109

Bài Phúc Âm hôm nay có một chi tiết đang trở thành khẩu hiệu: 04-01-1997 Bùi-Tuần 627

Bài Phúc Âm hôm nay có một đoạn dài nói về người giúp việc. Theo: 30-08-1998 Bùi-Tuần 190

Bài Phúc âm hôm nay có thể coi như làmột bức tranh thời sự vẽ lại: 06-08-1993 Bùi-Tuần 386

Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy Đức Kitô có một số thái: 20-07-1996 Bùi-Tuần 589

Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy nhiều phán đoán của quần: 18-09-1996 Bùi-Tuần 607

Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy tình cảm dân chúng dành cho: 07-07-1993 Bùi-Tuần 382

Bài Phúc Âm hôm nay cho phép tôi tưởng tượng ra hình dung thánh: 16-12-1993 Bùi-Tuần 409

Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy Chúa Giêsu đã chọn 12 tông đồ là: 10-09-1991 Bùi-Tuần 241

Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy thái độ của Chúa Giêsu đối với dư luận: 10-12-1993 Bùi-Tuần 407

Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy thời Chúa Giêsu, trong cộng đồng: 06-07-1996 Bùi-Tuần 583

Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy, hồi xưa Đức Giêsu Kitô bằng: 22-02-1996 Bùi-Tuần 552

Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy, khi Chúa Thánh Thần ngự đến với: 30-08-1999 Bùi-Tuần 725

Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy: Thánh Phêrô đã cản ngăn Đức Kitô: 10-08-1995 Bùi-Tuần 524

Bài Phúc Âm hôm nay đã dạy tôi một chân lý quý giá và thiết thực: 26-07-1991 Bùi-Tuần 224

Bài Phúc Âm hôm nay đã in đậm trong tâm trí tôi hai hình ảnh: Hình: 02-06-1993 Bùi-Tuần 378

Bài Phúc Âm hôm nay đã kết bằng một câu: “Sau khi đặt tay trên: 19-08-1995 Bùi-Tuần 527

Bài Phúc Âm hôm nay để cập tới những cái đà trong con mắt: 26-06-1995 Bùi-Tuần 508

Bài Phúc Âm hôm nay đúng là một tin mừng cho tôi và cho những: 08-03-1992 Bùi-Tuần 342

Bài Phúc Âm hôm nay đúng là một Tin Mừng rất lớn cho tôi. Tin Mừng đó là: 30-09-1991, Bùi-Tuần 244

Bài Phúc Âm hôm nay ghi lại lời Chúa Giêsu đã cầu nguyện tạ ơn : 17-11-1991 Bùi-Tuần 248

Bài Phúc Âm hôm nay ghi lại những lời Chúa hứa cho những kẻ: 28-02-1995 Bùi-Tuần 490

Bài Phúc Âm hôm nay gọi Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ đến .Chúng ta biết Chúa: 30-08-1992 Bùi-Tuần 310

Bài Phúc Âm hôm nay gồm toàn những lời tâm tình mà Chúa Giêsu: 13-05-1993 Bùi-Tuần 372

Bài Phúc Âm hôm nay gợi ý cho tôi nghĩ tới chính bản thân mình: 10-11-1993 Bùi-Tuần 401

Bài Phúc Âm hôm nay gợi ý cho tôi nhớ lại thánh nữ Têrêxa. Tháng vừa qua tôi có trở  09-07-1992 Bùi-Tuần 293

Bài Phúc Âm hôm nay kể lại chi tiết này: Sau khi nghe Đức Kitô: 06-05-1995 Bùi-Tuần 500

Bài Phúc Âm hôm nay kể lại chuyến đi của hai môn đệ, từ: 30-04-1992 Bùi-Tuần 281

Bài Phúc Âm hôm nay kể lại chuyện Thánh Gia di chuyển từ Do Thái: 27-12-1992 Bùi-Tuần 336

Bài Phúc Âm hôm nay kể lại một chuyện nhỏ, nhưng mang một ý: 03-08-1996 Bùi-Tuần 594

Bài Phúc Âm hôm nay kể lại những lời xưa Đức Mẹ đã nói để: 21-08-1994 Bùi-Tuần 448

Bài Phúc Âm hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu giảng đạo cho người: 24-03-1994 Bùi-Tuần 422

Bài Phúc Âm hôm nay kể rằng: Có hai môn đệ Gioan muốn đi theo: 04-01-1994 Bùi-Tuần 414

Bài Phúc Âm hôm nay là một bài lịch sử. Bài lịch sử này kể lại một: 06-12-1995 Bùi-Tuần 542

Bài Phúc Âm hôm nay là một chuỗi diễn biến bất ngờ. Mới chỉ một: 12-04-1992 Bùi-Tuần 347

Bài Phúc Âm hôm nay là một Tin Mừng rất lớn và là một Tin Mừng: 21-04-1991 Bùi-Tuần 208

Bài Phúc Âm hôm nay là những lời tiên tri. Đại khái Chúa Giêsu: 18-12-1992 Bùi-Tuần 334

Bài Phúc Âm hôm nay nói rằng: “Đức Maria vội vã lên đường, ...Khi nghe những lời trên 22-12-1991 Bùi-Tuần 257

Bài Phúc Âm hôm nay nói tới những người đau khổ: Bài Phúc Âm của những người đau: 21-11-1993 Bùi-Tuần 403

Bài Phúc Âm hôm nay nói về 3 nhân vật được Chúa Thánh Thần tác: 16-12-1992 Bùi-Tuần 331

Bài Phúc Âm hôm nay nói về kinh Lạy Cha. Kinh này do chính Chúa: 06-08-1989 Bùi-Tuần 188

Bài Phúc Âm hôm nay nói về sự Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin: 18-10-1991 Bùi-Tuần 246

Bài Phúc Âm hôm nay nói về sự Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm: 17-12-1992 Bùi-Tuần 333

Bài Phúc Âm hôm nay nói về việc gieo trồng hạt giống Tin Mừng. Khi: 24-08-1997 Bùi-Tuần 622

Bài Phúc Âm hôm nay tả lại tình hình dân Do Thái không chịu tin vào: 02-04-1992 Bùi-Tuần 286

Bài Phúc Âm hôm nay tuy rất vắn, nhưng dạy tôi một điều quan: 13-08-1994 Bùi-Tuần 441

Bài Phúc Âm hôm nay tương đối vắn, nhưng đem lại cho tôi rất nhiều: 05-07-1996 Bùi-Tuần 582

Bài Phúc Âm hôm nay thuật lại chuyện một quan chức nhà vua: 10-03-1997 Bùi-Tuần 642

Bài Phúc Âm hôm nay thuật lại lời Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ. Đọc lời 10-07-1992 Bùi-Tuần 294

Bài Phúc Âm hôm nay thuật lại một câu chuyện nhỏ: Khi Chúa: 03-08-1994 Bùi-Tuần 436

Bài Phúc Âm hôm nay thuật lại những lời Đức Kitô đã nói với ông: 22-04-1993 Bùi-Tuần 369

Bài Phúc Âm hôm nay thuật lại sự Đức Kitô hoan lạc trong Chúa: 16-08-1994 Bùi-Tuần 446

Bài Phúc Âm hôm nay thuật lại sự khác biệt ý kiến giữa Chúa: 19-07-1991 Bùi-Tuần 227

Bài Phúc Âm hôm nay thuật lại truyện Thánh Gia trốn sang Ai Cập: 27-12-1992 Bùi-Tuần 337

Bài Phúc Âm hôm nay vừa kể câu chuyện: Các tông đồ cùng Đức: 28-01-1995 Bùi-Tuần 547

Bài Phúc Âm hôm nay vừa kể lại một cuộc trao đổi vắn tắt giữa: 05-01-1994 Bùi-Tuần 415

Bài Phúc Âm hôm nay, có một câu đúng là một Tin Mừng lớn cho: 26-05-1991 Bùi-Tuần 217

Bài Phúc Âm hôm nay, có một câu nói về Đức Kitô thế này: “Đức: 03-12-1994 Bùi-Tuần 471

Bài Phúc Âm hôm nay, cho thấy Đức Kitô là Vua, nhưng bị rơi vào: 20-11-1993 Bùi-Tuần 402

Bài Phúc Âm hôm nay, cho thấy những người đồng hương, cùng trong: 29-01-1995 Bùi-Tuần 487

Bài Phúc Âm hôm nay, gợi ý cho tôi suy nghĩ tới những chi tiết lớn: 28-08-1994 Bùi-Tuần 451

Bài Phúc Âm lễ hôm nay cho thấy một sáng kiến của Chúa Giêsu: 25-06-1989 Bùi-Tuần 185

Bài Phúc Âm lễ hôm nay tương đối vắn (lễ Trái Tim), nhưng là một bài: 28-06-1987 Bùi-Tuần 162

Bài Phúc Âm lễ hôm nay thuật lại một cuộc đối thoại giữa các vị: 01-06-1991 Bùi-Tuần 219

Bài Phúc Âm ta vừa nghe (CN II Mùa vọng C), ghi lại lời giảng của: 09-12-1985 Bùi-Tuần 121

Bài Phúc Âm ta vừa nghe đã nhắc tới kẻ nghèo: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người 22-01-1984 Bùi-Tuần 87

Bài Phúc Âm thánh lễ hôm nay cho thấy: Các môn đệ Chúa Giêsu: 13-04-1996 Bùi-Tuần 561
Bài Phúc Âm thánh lễ hôm nay là một bài học rất quan trọng. Từ bài Phúc Âm hôm nay 09-06-1996 Bùi-Tuần 574

Bài Phúc Âm thánh lễ mừng sinh  nhật thánh Gioan Baotixita (x. Lc 1,57-66.80) kết 18-06-2011 Bùi-Tuần 1137

Bài Phúc Âm thánh lễ mừng sinh nhật thánh Gioan Baotixita (x. Lc 1,57-66.80) kết thúc bằng câu Bùi-Tuần 1896

Bài Phúc Âm thánh lễ Phục Sinh có thể gọi là một trang thời sự. Trang thời sự này không 07-04-1996 Bùi-Tuần 560

Bài Phúc Âm vừa nghe cho ta thấy Chúa đã tỏ cho Trinh Nữ Maria: 07-12-1985 Bùi-Tuần 117

Bài Tin Mừng thánh lễ hôm nay là những dòng cuối cùng của Phúc: 25-05-1996 Bùi-Tuần 569

Bão thường được hiểu là hiện tượng mây gió kết tụ lại thành một sức mạnh phi thường 10-11-2013 Bùi-Tuần 1237

Báo trước, đó là một việc không họa hiếm trong lịch sử cứu độ. Chính Chúa Giêsu đã 30-03-2000 Bùi-Tuần 745

Bầu khí cầu nguyện của thánh lễ 30/4 năm nay là một hồng ân Chúa ban. Mỗi người chúng ta Bùi-Tuần 1786

Bây giờ, Đạo đang bước vào một giai đoạn mới của lịch sử : Giai đoạn hội nhập và cạnh tranh. Tôi Bùi-Tuần 2021

Bệnh ung thư của linh mục Phanxicô Đoàn Thái Đức đã gây cho tôi một bất ngờ đau: 03-07-2003 Bùi-Tuần 921

Bị giam cầm" là điều chẳng ai muốn. Nó là một mất mát. Nó là một nguy hiểm. Ở đây 03-09-2008 Bùi-Tuần 1075

Bí tích Thêm Sức hôm nay được cử hành sau nhiều ngày chờ đợi. Anh chị em chờ đợi Tôi 28-08-1983 Bùi-Tuần 70

Biến cố 30/4/1975 đã qua lâu rồi. Thời gian 34 năm sau biến cố đã chứng kiến nhiều thay đổi Bùi-Tuần 1785

Bình thường, tôi hay nhớ về Đức Cố Hồng y Thuận như một người bạn. Khi gặp thử 08-05-2014 Bùi-Tuần 1264

Bước sang năm mới, việc đầu tiên tôi làm là dâng mình cho Chúa. Trong việc dâng mình, có việc. Bùi-Tuần 1941

Bước theo Thánh Giuse là cả một chuyến đi dài. Chuyến đi dài của tôi là cuộc đời đã 21-02-2017 Bùi-Tuần 1426

Cả một tập thể nói chung là xấu. Ðó là điều chẳng may có thực. Lịch sử đã làm chứng điều đó Bùi-Tuần 1550

Ca tụng Chúa là việc thường ngày của linh mục. Lý do ca tụng thì vô vàn. Sách kinh dạy. Sách Bùi-Tuần 1806

Cả tháng nay, tôi lo mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Nào là lo in thiệp gửi đi lời mừng chúc. Nào là Bùi-Tuần 2062
Các bài Phúc Âm thuật lại sự Chúa Giêsu sống lại đều rất đơn sơ, vắn gọn. Khi suy gẫm: 14-04-2000 Bùi-Tuần 749

Các con hãy làm chứng nhân về những việc đó: Đây là một mệnh lệnh truyền giáo: 20-4-1995 Bùi-Tuần 498

Các đồ vật người ta chế tạo ra, thường có in “marque”, ghi rõ người nào, nước nào đã làm 31-01-1976 Bùi-Tuần 3

Các năm trước đây, nhiều lần tôi làm lễ Thêm Sức tại đài Đức Mẹ, tôi: 19-08-92 Bùi-Tuần 303

Các thánh tử đạo Việt Nam mà chúng ta mừng kính hôm nay là một số rất đông, gồm đủ 02-09-1979 Bùi-Tuần 34

Cách đây 13 năm, Hội thánh sống trong bầu khí u sầu. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 25-8-2018 Bùi-Tuần 1510

Cách đây 2 ngày, tôi được đọc 1 đoạn thư của 1 Linh mục bạn từ Mỹ: 02-05-1993  Bùi-Tuần 370

Cách đây 25 năm, đúng vào ngày mồng 2 tháng bảy, tôi đã được thụ phong Linh Mục 02-07-1980 Bùi-Tuần 52

Cách đây 26 năm (30-4-1975), Chúa sai tôi vào địa phương này. Người dặn bảo tôi 20-04-2001 Bùi-Tuần 807

Cách đây 28 năm, những ngày gần 30-4-75 là thời gian rất sôi động. Chính trong thời 28-04-2003 Bùi-Tuần 911

Cách đây 3 ngày, tức sáng ngày 27/12 vừa qua, tại nhà thờ Cần Xây này, một thánh lễ đã được Bùi-Tuần 1689

Cách đây 33 năm, cũng vào ngày 30 tháng 4, và cũng tại nhà nguyện bé nhỏ này, tôi đã 30-04-2008 Bùi-Tuần 1053

Cách đây 40 năm, tại nhà nguyện bé nhỏ này, và chính ngay tại chỗ này, tôi đã quỳ, cúi 30-04-2015 Bùi-Tuần 1324

Cách đây 41 năm, chính tại nhà nguyện này, chính tại chỗ này, tôi đã được thụ phong 30-04-2016 Bùi-Tuần 1380

Cách đây 45 năm, hôm đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975, vào lúc 13 giờ, tại nhà nguyện Tòa Giám mục Bùi-Tuần 1958

Cách đây 50 năm, đúng ngày này, hai anh em ruột: Nguyễn Hiếu Lễ: 23-09-1986 Bùi-Tuần 137

Cách đây đã mấy chục năm, một dịp tôi đến Vatican vì nhu cầu liên đới hiệp thông, tôi 08-09-2017 Bùi-Tuần 1454

Cách đây đúng một năm, ngày 24-06-1992, tôi đang ở Rôma: 24-06-93 Bùi-Tuần 381

Cách đây hai mươi lăm năm, tức là năm 1960, nhà thờ Rạch Giá này: 21-08-1985 Bùi-Tuần 107

Cách đây hai ngày, ban đêm trong giấc ngủ, tôi chiêm bao thấy Đức Mẹ Maria giữ 1-10-2017 Bùi-Tuần 1456

Cách đây hai ngày, dịp khánh thành nhà thờ Tân Hoá thuộc tỉnh: 15-04-1996 Bùi-Tuần 562

Cách đây hai ngày, tôi cũng đã cùng với Hội Thánh mừng lễ Chúa: 22-11-1994 Bùi-Tuần 464

Cách đây hai tiếng đồng hồ, chúng tôi đã xuống đò từ giã nhà thờ: 08-10-1992 Bùi-Tuần 319

Cách đây hơn 2000 năm, Chúa Giêsu đã sống trên đất nước Israel. Lúc 33 tuổi, đã có 24-03-2004 Bùi-Tuần 951

Cách đây hơn 40 năm, tôi cũng đã có lần Rước Lễ Lần Đầu, cũng đã có một lần chịu 28-08-1983 Bùi-Tuần 71

Cách đây ít năm, một tạp chí Công Giáo ở Pháp, có tung ra một cuộc: 23-08-1992 Bùi-Tuần 307

Cách đây ít năm, một vị thừa sai tại một nước Hồi Giáo đã đưa: 07-05-1989 Bùi-Tuần 178

Cách đây khoảng 20 năm, tôi ghé thăm một họ đạo vùng Hà-Tiên: 14-08-1992 Bùi-Tuần 289

Cách đây không lâu, cha sở anh chị em có ngỏ ý với tôi là muốn làm một: 21-08-1993 Bùi-Tuần 393

Cách đây mấy ngày, khi đến Mỹ Luông thăm Cha Giuse trên giường bệnh, tôi đã nói với 12-04-1997 Bùi-Tuần 647

Cách đây mấy ngày, tại Paris, tôi được mời chủ toạ một thánh lễ đồng tế: 08-02-1996 Bùi-Tuần 548

Cách đây một tuần, tức là ngày rằm tháng giêng này, tôi đang ở: 16-03-1991 Bùi-Tuần 203

Cách đây một tháng, trong dịp dâng lễ tạ ơn tại kênh Đ2, tôi thấy có: 14-02-1993 Bùi-Tuần 360

Cái chết bất ngờ của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô I đã gây bàng hoàng trên khắp thế 07-10-1978 Bùi-Tuần 24

Cái chết càng ngày càng tới gần tôi, thì tôi càng ngày càng chìm sâu vào cuộc gặp gỡ 30-10-2018 Bùi-Tuần 1523

Cái chết của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II là một biến cố toàn cầu. Riêng đối với tôi, cái chết Bùi-Tuần 1664

Cái chết của Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc là một tiếng Chúa gọi tôi. Chúa Giêsu 10-3-2018 Bùi-Tuần 1482

Cái đau, cái khổ là những người bạn trung thành của đời tôi. Ðau khổ như những sự kiện, thì qua Bùi-Tuần 1657

Cái nghèo là một thời sự nhức nhối. Mấy tháng qua, nó trở nên nóng bỏng. Hiện nay04-06-2008 Bùi-Tuần 1060

Cảm nghiệm đầu tiên khi tôi tới cộng đoàn bé nhỏ này là sự ngạc: 02-02-1997 Bùi-Tuần 630

Cám ơn Anh đã thông tin kịp thời về bài viết của trang Nữ Vương Công Lý. Tôi đã in 23-11-2010 Bùi-Tuần 1116

Càng đi  sâu vào cuộc sống, tôi càng hiểu sự quan trọng của một thời gian, mà người ta: 19-11-2001 Bùi-Tuần 848

Càng đọc những bài Phúc Âm dẫn tới tuần lễ khổ nạn của Chúa, tôi: 05-04-1992 Bùi-Tuần 346

Càng gần tới kỷ niệm ngày 30/4/1975, tôi càng sống hiệp thông sâu sắc hơn với Giáo Hội Miền Bùi-Tuần 1758

Càng gần Tuần Thánh, các cộng đoàn đức tin càng tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 23-03-2015 Bùi-Tuần 1319

Càng già nua bệnh tật, tôi càng cảm thấy mình yếu đuối. Có thể nói là tôi trở nên bé nhỏ. Đặc biệt Bùi-Tuần 2006

Càng già yếu, tôi càng khao khát được có người nâng đỡ mình. Tôi cầu xin điều đó với Chúa và Bùi-Tuần 1933

Càng già yếu, tôi càng nhớ về quá khứ. Quá khứ mà tôi nhớ nhiều nhất là những con 7-2-2019 Bùi-Tuần 1538

Càng ngày sức khỏe của tôi càng giảm sút. Sự giảm sút này được tôi cảm nghiệm về 10-11-2014 Bùi-Tuần 1298

Càng ngày tôi càng cảm thấy mình cạn kiệt về sức khỏe, khắp người đều đau, luôn luôn mệt mỏi Bùi-Tuần 1733

Càng thêm tuổi và càng thêm đau yếu, tôi càng thêm kinh nghiệm về sống đạo. Kinh nghiệm sống Bùi-Tuần 1677

Càng về cuối đời, tôi càng bị thử thách về đức tin. Thử thách lớn nhất là những khi đi vào 5-5-2018 Bùi-Tuần 1490  
Càng về cuối đời, tôi càng cảm nhận rõ điều này: Tĩnh tâm là một nhu cầu và là một niềm vui Bùi-Tuần 2052 
Càng về cuối đời, tôi càng khao khát sự bình an, mà Chúa hứa. Tôi dâng sự khao khát đó cho Bùi-Tuần 2053

Càng về cuối đời, tôi càng nghe được rõ những người đã chết nói với tôi. Trong số những người đó Bùi-Tuần 2051

Càng về cuối đời, tôi càng nhận thức rõ hơn về những giới hạn của mình, cách riêng là 15-11-2013 Bùi-Tuần 1238

Càng về già và càng bệnh tật, người ta càng cảm thấy rõ điều này là: Mình không nên 20-07-2010 Bùi-Tuần 1107

Càng về già và càng thêm đau yếu, tôi càng thấy sự suy thoái tràn sâu vào khắp con 13-10-2011 Bùi-Tuần 1150

Càng về già, tôi càng được Đức Mẹ thương dạy dỗ. Để thích hợp với tuổi già của tôi, xem ra Bùi-Tuần 2008

Càng về già, tôi càng ít muốn nói câu: “Chúa sai con đi”. Nhưng tôi lại thích nói câu: 09-05-2013 Bùi-Tuần 1212

Càng về già, tôi càng rút vắn cách cầu nguyện. Bởi vì sức khoẻ của tôi mỗi ngày mỗi 27-05-2016 Bùi-Tuần 1386

Càng về già, tôi càng thấy mình bé nhỏ. Nhận thức như vậy, nên tôi xin Chúa thương 18-8-2018 Bùi-Tuần 1509

Cầu Cần Thơ bị sập là một thảm hoạ rất trầm trọng. Trước thảm hoạ này, đã xuất hiện ba thái Bùi-Tuần 1751

Cầu nguyện của tôi là một hành trình dài. Ngay từ rất nhỏ, tôi đã cầu nguyện. Hồi đó, đối với Bùi-Tuần 2043

Cầu nguyện là nhiệm vụ căn bản của người sống đức tin. Họ cầu nguyện với Chúa thường xuyên. Họ Bùi-Tuần 1630

Cậy trông phó thác vào lòng thương xót Chúa là điều rất tốt. Nhưng để sự cậy 04-06-04-2012 Bùi-Tuần 1174

Có hai lý do khiến tôi chọn đề tài này để chia sẻ: Lý do thứ nhất là để đáp ứng lời kêu gọi của Bùi-Tuần 1641

Có lần đọc kinh Lạy Cha, đến câu: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng: 26-02-1991 Bùi-Tuần 199

Có lần tôi đã thắc mắc tự nói trong lòng mình rằng: Trong thời Chúa: 29-10-1992 Bùi-Tuần 321

Có lẽ chưa bao giờ tôi khát khao sự cứu độ một cách mãnh liệt cho bằng hiện nay. Tôi 24-12-2001 Bùi-Tuần 831

Có một điều riêng tư, nhưng tôi cảm thấy nên nói ra, để ca ngợi trái tim Chúa Giêsu 30-04-2017 Bùi-Tuần 1438

Có một sự thực luôn rên rỉ trong suốt lịch sử nhân loại. Sự thực đó là một thực tế không ngừng kêu Bùi-Tuần 1631

Có nhiều câu trả lời. Nhưng một cách vắn tắt đại khái, ta có thể thưa: Đi tu dòng là nối tiếp 28-12-1975 Bùi-Tuần 2

Có nhiều lần dự tiệc, tôi đã chứng kiến một cảnh ồn ào mất trật tự: 17-09-1989 Bùi-Tuần 193

Có những bất ngờ gây nên đổ vỡ tan hoang. Có những bất ngờ xé nát mọi chương trình, mọi kế Bùi-Tuần 1860

Có những con đường tự hình thành. Nó không được phát họa theo họa đồ, một 08-05-2014 Bùi-Tuần 1266

Có những ngày, hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình khốn khổ khác thường. Thân xác 29-05-2015 Bùi-Tuần 1329

Con của Người là Ngôi Lời. Khi giáng trần, Ngôi Lời được đặt tên là Giêsu Kitô. Tuy là Ngôi Bùi-Tuần 1552

Con chết rồi. Nhưng Cha vẫn gọi con, như khi con còn sống. Cha tin con vẫn nghe được tiếng 03-03-2017 Bùi-Tuần 1428 

Con đường tu đức của tôi là trở về với Chúa. Ngày nào cũng vậy. Đức Mẹ vẫn nhỏ nhẹ nói với Bùi-Tuần 2045 

Con người không là loài chim, nhưng vẫn bay đi. Trí khôn bay đi bằng các tư tưởng. Ý 10-09-2001 Bùi-Tuần 838

Con số 40 hay được dùng trong Kinh Thánh. Nó nói lên những thời gian có ý nghĩa về: 17-10-2002 Bùi-Tuần 891

Cô đơn đang trở thành một hiện tượng càng ngày càng phát triển trong thế giới càng ngày càng Bùi-Tuần 2009

Công đồng Vatican II tuyên bố: "Mẹ Giáo Hội không ngừng khuyên giục con cái thanh tẩy và Bùi-Tuần 1856

Công đồng Vaticăng II được nói đến như Công đồng canh tân. Giữa một thế giới sôi 06-12-2010 Bùi-Tuần 1114

Cù Lao Giêng có một người giáo dân nổi tiếng, đó là thánh Emmanuel Lê văn Phụng. Nhà 08-12-1979 Bùi-Tuần 36

Cũng đã khá lâu rồi, nhưng nhất là thời gian gần đây, và chính những ngày này, tôi cảm 14-09-2016 Bùi-Tuần 1400

Cũng đã từ lâu rồi, tôi không có dịp đến thăm anh chị em. Hôm nay đến: 06-10-1986 Bùi-Tuần 139

Cũng như mọi người, tôi biết phân biệt ngày và đêm. Ngày thì sáng, đêm thì tối 05-09-2012 Bùi-Tuần 1182

Cuộc đời của tôi đã khá dài. Chiều dài 90 năm ấy gắn liền với chiều dài lịch sử đầy 16-05-2016 Bùi-Tuần 1384

Cuộc đời là một chuyến đi. Dù đứng, dù ngồi, dù nằm, tôi vẫn trên đường đi. Tôi 21-07-2008 Bùi-Tuần 1069

Cuộc đời là một chuyến đi. Tôi là một lữ khách. Khi chưa tới đích điểm, thì chỗ: 11-11-2002 Bùi-Tuần 892

Cuộc đời là một hành trình dài. Mỗi năm là một quãng dài của hành trình cuộc sống: 22-12-2002Bùi-Tuần 897

Cuộc họp lớp hôm nay là một biến cố hiếm hoi và quý báu. Có thể nói: Đây là một dịp may, trước Bùi-Tuần 1847

Cuộc lễ hôm nay đã và đang gợi ý cho tôi suy nghĩ về Hội Thánh của tôi: 06-10-1992 Bùi-Tuần 317

Cuộc lễ hôm nay tại đây tuy kéo dài khoảng nom 2 tiếng đồng hồ, nhưng: 22-08-1987 Bùi-Tuần 167

Cuộc sống là một chuyến đi. Chuyến đi đời tôi đã khá dài. Trải qua 87 năm tuổi đời 06-06-2013 Bùi-Tuần 1215

Cuộc sống là một chuyến đi. Chuyến đi này gồm nhiều chặng, tuỳ cuộc sống dài hay vắn. Các Bùi-Tuần 1690

Cuối cuốn “Tự Thuật”, thánh nữ Têrêsa thành Lisieux đã viết: “Lạy Chúa, xin đừng để 02-10-2013 Bùi-Tuần 1232

Cuối năm 1994, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhìn lại quá khứ: 16-02-1997 Bùi-Tuần 635

Cuối năm 2000, đầu năm 2001 là một ranh giới thời gian. Ranh giới này được coi là rất 30-12-2000 Bùi-Tuần 787

Cuối năm cũ và đầu năm mới là dịp hồi tâm, với mục đích bỏ cái xấu để có cái tốt. 28-12-2018 Bùi-Tuần 1533

Cuối năm này, chúng ta còn được gặp nhau, đó là một hồng ân cao quí Chúa ban. Chúng 29-1-2019 Bùi-Tuần 1537

Cuối Năm Ta, các cộng đoàn lớn nhỏ trong Hội Thánh Việt Nam thường làm tổng kết 08-01-2008 Bùi-Tuần 1039

Cuối năm vừa qua, 1990, tôi được may mắn theo đoàn các Ðức Cha Việt Nam sang Vatican Bùi-Tuần 431

Cuối tháng 11-2005 này, Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo của 15-11-2005 Bùi-Tuần 983

Cuối tháng 5 có lễ kính Thánh Tâm Chúa. Lễ đó sẽ là ngày cầu xin ơn thánh hoá linh mục. Nhân Bùi-Tuần 1759

Cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua, tòa Giám mục Long Xuyên đã tổ chức khóa 12 -06-2017 Bùi-Tuần 1444

Cuối tháng 7 vừa qua, tôi trở lại Lisieux để thăm thánh nữ Têrêsa. Không biết lần thăm này là lần Bùi-Tuần 1576

Cứ bề ngoài mà nhìn, thì cha Phaolô đã sống bình thường và đã chết bình thường: Cha 06-03-1976 Bùi-Tuần 5

Cứ cuối năm dương lịch,tôi lại bước vào ba năm mới: Một là năm mới Phụng vụ. Năm mới này Bùi-Tuần 1715

Cứu độ nhân loại là việc của Chúa. Nhưng Chúa không thực hiện công việc đó một 06-12-2000 Bùi-Tuần 781

Cha Augustinô qua đời vào ngày cuối năm giáp tết, cha từ bỏ cuộc: 08-02-1999 Bùi-Tuần 699

Cha cố Phêrô Mai Trí Thuật giờ đây không còn đứng đồng tế với chúng tôi. Ngài nằm đâ: 10-03-1980 Bùi-Tuần 48

Cha cho chúng con một điều răn mới, là chúng con hãy thương yêu nhau, như Cha đã 28-01-1984 Bùi-Tuần 88

Cha rất cảm ơn chúng con đã đến thăm Cha. Cuộc viếng thăm đầy tình hiếu thảo này là một Bùi-Tuần 1699

Cha Tôma đã ra đi một cách cô đơn, một sự cô đơn thanh thản nhẹ: 16-11-1994 Bùi-Tuần 463

Cha Trương Bửu Diệp là một nhân vật công giáo Việt Nam rất được mộ mến. Ngài 11-03-2012 Bùi-Tuần 1163

Chấn hưng đạo đức là vấn đề đã được Ðạo Ðời nhắc đi nhắc lại từ lâu. Nhưng từ mấy tháng nay Bùi-Tuần 1702

Châu Đốc có một nhà thờ mới đẹp đẽ, khang trang. Đó là một niềm: 23-03-1999 Bùi-Tuần 704

Chết là một biến cố tất nhiên phải tới. Biến cố tất nhiên đó đang rất gần tôi. Tuổi tác và 27-10-2016  Bùi-Tuần 1419

Chỉ cách đây vài chục tiếng đồng hồ, tôi đã gặp một đêm kỳ diệu. Đêm để ngủ, nhưng 17-10-2011 Bùi-Tuần 1148

Chỉ còn 5 tháng nữa là bước vào đại Năm thánh 2000. Để hưởng hồng ân: 07-07-1999 Bùi-Tuần 717

Chỉ còn ít ngày nữa là chẵn 40 năm, 30/4/1975 - 30/4/2015. Đây là một chặng đường 05-04-2015 Bùi-Tuần 1322

Chỉ còn một tháng nữa là tới “Những ngày toàn cầu của giới trẻ”. Bên này gọi tắt là J.M.J. (Journées Bùi-Tuần 1574

Chỉ mới một thời gian vắn từ ngày nhận trách nhiệm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tỏ rõ 25-07-2013 Bùi-Tuần 1223

Chỉ trong 30 ngày, hai cơn đại hồng thủy đã tàn phá miền Trung: 10-12-1999 10-12-1999 Bùi-Tuần 733

Chỉ trong mười ngày nay, Hội Thánh Việt Nam đã được nghe một số tin quan trọng về 06-06-2000 Bùi-Tuần 760

Chiều Chúa nhật mùa vọng mới rồi, 02-12-2018, đài Truyền hình Việt Nam có truyền đi 3-12-2018 Bùi-Tuần 1528

Chiều hôm qua tôi ghé lại nhà thờ Thạnh An nầy. Tôi thấy các em và những người phụ 05-08-1992 Bùi-Tuần 298

Chiều hôm qua, cha xứ và giáo xứ anh chị em đã có những tiếp xúc và giao tiếp cần thiết 05-03-1998 Bùi-Tuần 676

Chiều hôm qua, một người rất nghèo, từ xa đến thăm tôi. Tôi biết: 17-09-1992 Bùi-Tuần 313

Chiều hôm qua, một thanh niên từ xa đã điện thoại cho tôi. Anh chia: 11-06-1997 Bùi-Tuần 661

Chiều nay, nhà thờ chánh toà Long Xuyên đang là một nơi làm chứng: 09-02-1995 Bùi-Tuần 488

Chiều ngày 16/11/2007 vừa qua, Quốc Hội Việt Nam đã có một phiên họp hào hứng 07-12-2007 Bùi-Tuần 1037

Chiều qua, khi xong giấy tờ, tôi đã nói với Đức Mẹ: “Ngày mai, xin Đức Mẹ đi với 20-11-1983 Bùi-Tuần 79

Cho đến bây giờ, tôi vẫn xác tín rằng: Ơn gọi của tôi là một chuyến đi làm chứng Thiên 26-10-2017 Bùi-Tuần 1460

Cho đến Chúa nhật vừa qua, tôi vẫn cứ băn khoăn, không biết sẽ phải: 1993 Bùi-Tuần 371

Cho đến hôm nay, tôi vẫn nhớ dòng sông Giôđan trên đất thánh. Quãng sông tôi thấy 24-O6-1979 Bùi-Tuần 32

Cho đến lúc này, Chúa vẫn dạy tôi hãy truyền giáo. Chúa dạy tôi bằng cách cho tôi 14-10-2013 Bùi-Tuần 1233

Chỗ của tôi là nơi tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm. Dù đứng trong phẩm phục, dù ngồi giữa cộng đoàn Bùi-Tuần 1635

Chúa Cứu Thế là chứng nhân về Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Từ hang đá Bêlem, nơi Người Bùi-Tuần 1865

Chúa dạy chúng ta nhiều bài học đạo đức. Một trong những bài học phải được coi là hết sức Bùi-Tuần 1667

Chúa đến với tôi dưới hình dạng Đấng cứu độ giầu lòng thương xót. Tôi đã thấy như vậy. 14-6-2018 Bùi-Tuần 1496

Chúa giàu lòng thương xót đang âm thầm dạy tôi điều này, đó là tôi và cộng đoàn của 21-01-2016 Bùi-Tuần 1368

Chúa Giêsu bị đóng đinh giữa hai người trộm cướp. Hai người này cũng bị đóng đinh 13-03-2001 Bùi-Tuần 798

Chúa Giêsu chịu chết nhưng đã sống lại. Sau sống lại, Ngài đã hiện ra. Ngài đã hiện ra 22-04-2000 Bùi-Tuần 753

Chúa Giêsu đã cảnh báo: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát 05-11-2016 Bùi-Tuần 1411

Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. Phục sinh của Người là một biến cố quan trọng của 27-03-2010 Bùi-Tuần 1094

Chúa Giêsu đã chịu chết và đã phục sinh. Đó là điều tôi tin và tuyên xưng suốt đời 20-03-2012 Bùi-Tuần 1165

Chúa Giêsu đã quả quyết về sứ mệnh của chính mình: “Tôi đã sinh ra: 24-06-2002 Bùi-Tuần 875

Chúa Giêsu đã sống lại: Ðó là tín điều, đó là chuyện xưa. Hôm nay, khi mừng lễ Chúa phục sinh Bùi-Tuần 1477

Chúa Giêsu đã tự giới thiệu mình là người hiền lành và khiêm nhường. Người nói: 5-1-2018 Bùi-Tuần 1472

Chúa Giê-su đã thắng ma quỷ, giải cứu con người bằng một khí cụ khác gươm giáo. Khí cụ đó Bùi-Tuần 1986

Chúa Giêsu đã trối lại cho các môn đệ điều răn yêu thương: “Thầy ban cho các con một 19-11-2012 Bùi-Tuần 1192

Chúa Giêsu được gọi là Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Độ, Đấng cứu đời. Riêng tôi, nhiều khi tôi Bùi-Tuần 2015

Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Ngài diễn tả tình thương của Ngài qua diện 08-04-1993 Bùi-Tuần 362

Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần. Thế nhưng, Ngài: 20-03-1997 Bùi-Tuần 643

Chúa Giêsu phán: "Tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên" (Ga 10,15). Sau đó 08-03-2011 Bùi-Tuần 1126

Chúa Giêsu phục sinh là nguồn vui vô tận cho chúng ta. Chúng ta rất vui, khi hy vọng Người cho Bùi-Tuần 1832

Chúa Giêsu trong những giờ sau hết đã không vui. Tâm sự của Người: 11--11-1999 Bùi-Tuần 731

Chúa Giêsu, buổi tối thứ năm sau bữa tiệc ly, đã vào vườn Cây Dầu với vài môn đệ thân 17-1-2019 Bùi-Tuần 1536

Chúa Giêsu, khi sống lại rồi, đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ của Người. Các môn 30-03-2013 Bùi-Tuần 1208

Chúa Giêsu, sau khi sống lại, đã hiện đến với các môn đệ của Người. Ngay lần đầu hiện 31-3-2018 Bùi-Tuần 1485

Chúa là Đấng đồng hành mà tôi gắn bó nhất. Ngài đang đến với tôi qua những bất ngờ, mà chính Bùi-Tuần 1835

Chúa mãi mãi thương gọi tôi. Một trong những Lời Chúa gọi đang trở thành khẩn thiết 20-01-2015 Bùi-Tuần 1312

Chúa nhật Phục sinh được chuẩn bị bằng cách vượt qua ba ngày tưởng niệm. Ngày thứ 31-03-2004 Bùi-Tuần 952

Chúa nhật sau lễ Phục sinh được lịch phụng vụ chung Hội Thánh gọi là Chúa nhật cuối: 19-04-2003 Bùi-Tuần 909

Chúa nhật thứ IV sau Phục sinh được chọn là ngày cầu cho ơn gọi linh mục và tu sĩ.Khi nói về Bùi-Tuần 1757

Chúa nhật vừa qua (24-10-2010), mọi nơi trong Hội Thánh Việt Nam đều tổ chức lễ Truyền giáo Bùi-Tuần 1855

Chúa nhật vừa qua, trong dịp lễ làm tại thành phố Hồ-Chí-Minh, tôi có: 21-08-1993 Bùi-Tuần 392

Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi tuyệt vời,  Đó là điều tôi đã học được từ rất nhỏ,  Đó là điều tôi Bùi-Tuần 1964

Chúng ta đang chứng kiến hậu quả của nạn lụt: Nhiều đồng lúa bị tràn ngập: 22-11-1991 Bùi-Tuần 250

Chúng ta đang mừng lễ Chúa Giáng Sinh. I. Theo tôi, chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh 25-12-2004 Bùi-Tuần 967

Chúng ta đang sống đạo trong một giai đoạn lịch sử sôi động. Một trong những cái làm sôi động Bùi-Tuần 1789

Chúng ta đang sống những ngày cuối cùng của năm âm lịch, chúng ta: 09-02-1999 Bùi-Tuần 700

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn lịch sử có nhiều bất ngờ. Tai hoạ bất ngờ. Nguy 18-10-2001 Bùi-Tuần 843

Chúng ta đến tham dự thánh lễ hôm nay, để thờ phượng Chúa, để tạ ơn: 23-04-2002 Bùi-Tuần 868

Chúng ta gặp nhau cũng đã nhiền lần. Nhưng lần gặp nhau tại đây hôm nay có ý nghĩa sâu 15-04-1976.Bùi-Tuần 7

Chúng ta là những người đang sống. Những người đang sống thường trao đổi tư tưởng 11-11-2005: Bùi-Tuần 982

Chúng ta nên đi về tương lai với tinh thần sám hối cầu nguyện và đổi mới đời sống”. Đang có Bùi-Tuần 1994

Chúng ta sắp bước vào năm Lòng thương xót Chúa. Tôi rất tôn trọng những bài chứng 03-11-2015 Bùi-Tuần 1356

Chúng ta sắp sửa mừng lễ Chúa Giêsu-Vua. Đây là dịp thuận tiện, để chúng ta tự hỏi 17-11-2000 Bùi-Tuần 779

Chúng ta tin nhận rằng: Phép Thêm Sức ban thêm ơn Chúa Thánh Thần cho chúng ta 19-09-1976 Bùi-Tuần 14

Chúng ta thấy con em chúng ta hôm nay mặt mày vui vẻ, áo quần sạch sẽ, thái độ thảnh 14-03-1980 Bùi-Tuần 49

Chúng ta vừa bước qua ranh giới năm cũ, và đang ở đầu ranh giới năm mới. Năm cũ là 31-01-1976 Bùi-Tuần 4

Chúng ta vừa bước sang năm Nhâm Ngọ. Mọi người trên đất nước đều: 09-02-2002 Bùi-Tuần 854

Chúng ta vừa nghe trong bài Phúc Âm Chúa truyền dạy cho các môn đệ: 23-05-1993 Bùi-Tuần 375

Chúng ta vừa nghe trong bài Phúc Âm những lời Đức Mẹ ngợi khen Chúa. Phụng vụ 19-08-1984 Bùi-Tuần 95

Chuyến đi ngoại quốc vừa qua của tôi kéo dài 20 ngày. Từ ngày 18-6: 01-08-2002 Bùi-Tuần 878
Chuyện thánh Gioan Baotixita có thể chia thành ba tập: 24-06-1991 Bùi-Tuần 222

Chưa bao giờ tôi cần hy vọng cho bằng lúc này. Bởi vì lúc này đang có nhiều thử thách. Thế giới Bùi-Tuần 1768

Ðang có một phong trào khen và tự khen. Thí dụ: Giáo xứ này có nhiều phát triển bền vững. Giáo Bùi-Tuần 1799

Ðau khổ là một thực tế huyền nhiệm. Không gian và thời gian của nó là bao la. Mọi thời mọi nơi Bùi-Tuần 1813

Ðặc điểm nổi bật nhất của con người thời nay là: đi tìm. Ai ai cũng đi tìm. Từ trong thâm tâm, mỗi Bùi-Tuần 2040

Ðất Nước Việt Nam chúng ta vừa bước sang năm Bính Tuất. Năm Mới này sẽ ra sao? Nói thiệt Bùi-Tuần 1692

Ðất nước Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới. Giai đoạn này được gọi là hiện đại hoá. Hiện đại Bùi-Tuần 1723

Ðất Nước Việt Nam đang bước vào một thời điểm mới. Thời điểm này được chính thức khởi đầu Bùi-Tuần 1711

Ðể chuẩn bị bước vào Mùa Chay và Tuần Thánh, tôi xin chia sẻ vài suy nghĩ về sự trở về. Sự trở Bùi-Tuần 1584

Ðể chuẩn bị vào Tuần thánh, tôi xin chia sẻ với anh chị em vài suy nghĩ của tôi về Thánh giá Ðức Kitô Bùi-Tuần 926

Ðể dọn mình mừng sinh nhật thánh Gioan Baotixita, tôi xin được chia sẻ với anh chị em ơn Bùi-Tuần 2036

Ðể mừng lễ Chúa giáng sinh, chúng ta thường tăng cường cầu nguyện, hồi tâm, sám hối và Bùi-Tuần 1713

Ðể mừng Xuân mới, theo thông lệ, tôi xin Chúa ban cho đại gia đình chúng ta một Lộc thánh. Lộc Bùi-Tuần 1652

Ði đường, người ta hay gặp những dấu chỉ. Có những dấu chỉ viết sẵn. Thí dụ các tấm bảng chỉ Bùi-Tuần 1678

Ði tu là đáp lại tiếng gọi của Chúa, chứ không phải để thi hành một luật của Chúa. Theo mạc khải Bùi-Tuần 1801

Ðịa phương ta coi như ổn định, nhưng đang chuyển biến. Bởi vì đang có đụng chạm giữa hai Bùi-Tuần 1404

Dịp các Đức Cha sang Toà Thánh, là dịp tốt nhất để có một số: 02-02-1991 Bùi-Tuần 262

Dịp cuối năm và dịp đầu năm, tôi thường tập trung tâm hồn tôi vào việc tạ ơn Chúa. Tôi 24-1-2018 Bùi-Tuần 1476

Dịp đầu năm, người ta hay đưa ra các thứ dự báo. Dự báo về chính trị, về kinh tế, về giáo dục Bùi-Tuần 1821

Dịp đầu Xuân mới này, tôi tha thiết xin Chúa ban cho tôi một Lời Chúa làm lộc Xuân  21-01-2014 Bùi-Tuần 1246

Dịp giáp năm, mỗi môn đệ Chúa nên tính sổ linh hồn mình. Sổ linh hồn là sổ ghi lại những đòi hỏi Bùi-Tuần 1824

Dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, tôi cầu nguyện rất nhiều. Lời kinh tôi 14-05-2017 Bùi-Tuần 1439

Dịp lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, chúng ta có thói quen làm nhiều việc: 24-12-1992 Bùi-Tuần 329

Dịp lễ Phục sinh, rất nhiều tín hữu đã được ơn chỗi dậy từ cõi chết. Cõi chết thường được hiểu là Bùi-Tuần 1783

Dịp Quốc Khánh, tôi nghĩ tới những gì tôi đã lãnh nhận và những gì tôi đã cho đi. Tôi 24-08-2008 Bùi-Tuần 1070

Dịp tết vừa qua, tại giáo phận Long Xuyên, các đại diện các họ đạo: 25-02-1999 Bùi-Tuần 703

Dịp Tết, tôi ước mong được sống bầu khí gia đình, với những gì là tình nghĩa nhất, chân 26-01-2008 Bùi-Tuần 1041

Dịp Tĩnh tâm tháng này, tôi xin trình bày mấy nét chính của nội dung: 01-04-1999 Bùi-Tuần 708

Ðọc Kinh thánh và lịch sử Giáo hội, tôi thấy vai trò của những người có trình độ hiểu biết là rất Bùi-Tuần 432

Ðọc Phúc Âm, chúng ta thấy nhiều trường hợp Chúa Giêsu khen người ngoại giáo. Theo thói quen Bùi-Tuần 1620

Dòng Thánh Gia là một dòng truyền giáo. Truyền giáo bằng: 15-08-1994 Bùi-Tuần 445

Ðời mỗi người môn đệ Chúa thường được chi phối bởi một vài biến cố. Những biến cố ấy đã Bùi-Tuần 1820

Ðời sống thiêng liêng, tức đời sống đạo đức, về căn bản, vẫn là một trong bất cứ thời nào. Nhưng Bùi-Tuần 1734

Ðời tôi không dài, nhưng cũng mang một chuỗi dài những chứng tích của lịch sử đổi thay. Ở đây Bùi-Tuần 1673

Ðời tôi là một chuyến đi. Chuyến đi đời tôi đã khá dài. Năm nay tôi đã 92 tuổi. Suốt 92 năm của Bùi-Tuần 2038

Ðời tôi là một chuyến đi. Tới nay, chuyến đi đó có thể gọi được là khá dài. Suốt dọc chuyến đi Bùi-Tuần 1792

Ðời tôi là một hành trình. Có những cái mốc dễ nhớ: 28 tuổi thụ phong Linh mục, 48 tuổi thụ Bùi-Tuần 1616

Ðời tôi ví tựa một dòng sông. Nếu cần đặt tên cho dòng sông đời tôi, thì tôi xin phép gọi nó Bùi-Tuần 1623

Dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày Bùi-Tuần 1811

Dù muốn dù không, tôi sống là sống với thời sự, sống trong lịch sử, sống nhờ hoàn cảnh 26-12-12 Bùi-Tuần 1195

Ðức Cha có cảm nghĩ gì, trước việc Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được Bùi-Tuần 1622

Ðức Cha Cố Micae đã ra đi. Ngài để lại nhiều hình ảnh đẹp. Một trong những hình ảnh đẹp đáng Bùi-Tuần 1795

Ðức cha giáo phận kính yêu muốn tôi chia sẻ trong thánh lễ kính thánh Gioan Baotixita, bổn mạng Bùi-Tuần 2039

Ðức Cha Giuse đau, tôi sẽ nói mấy lời. Không phải thay Ngài, nhưng sẽ là tâm sự của một người Bùi-Tuần 1779

Ðức Cha Giuse muốn tôi giảng trong thánh lễ này. Tôi xin vâng chia sẻ chút ít, vừa với khả năng Bùi-Tuần 1739

Ðức Cha là vị Giám Mục Việt Nam duy nhất được phong chức đúng vào ngày quan trọng của lịch Bùi-Tuần 1603

Ðức Mẹ từ trời xuống đất. Ðó là sự kiện Ðức Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917. Năm nay, 2007 Bùi-Tuần 1745

Ðức Tân Giáo Hoàng được nhiều người biết đến. Ngài trí thức, đạo đức. Phần đông an tâm về Bùi-Tuần 1668

Ðức Thánh Cha Benedictô XVI mới gởi thông điệp đầu tiên của triều đại Ngài cho toàn thể Hội Bùi-Tuần 1693

Ðược sống bên Ðức Mẹ, tôi cảm nhận được rất rõ một tâm tình mạnh mẽ và sâu lắng thường xuyên Bùi-Tuần 2037

Đã bao lần tôi giới thiệu Đức Kitô với cộng đoàn: “Đây Chiên Thiên Chúa... Khi nói lời 28-08-2001 Bùi-Tuần 836

Đã gần 40 năm rồi, tôi cùng với vài linh mục đã đến thăm giáo xứ Hòn Chông, một giáo xứ ven Bùi-Tuần 1826

Đã lâu lắm rồi, “Ra khơi” là một mệnh lệnh ra đi truyền giáo. Chính Chúa Giêsu ra lệnh 05-02-2004 Bùi-Tuần 944

Đã lâu rôi, khi sám hối, tôi thường xét mình về bổn phận trung tín và khôn ngoan, mà 23-07-2017 Bùi-Tuần 1448

Đã lâu rồi, ngày nào tôi cũng phải uống thuốc. Nhưng từ ít tháng nay, các thuốc phải uống mỗi Bùi-Tuần 2000

Đã lâu rồi, tôi hay nghĩ đến sự chết. Tôi nghĩ đến sự chết của những người khác một 25-07-2014 Bùi-Tuần 1285

Đã nhiều lần, các Đức Giáo Hoàng trong những năm gần đây, đã thường nói: “Thời nay, người ta Bùi-Tuần 1983

Đã nhiều lần, tôi được nếm những khổ đau, mà Hội Thánh phải chịu. Những lúc ấy, tôi 24-02-2017 Bùi-Tuần 1427

Đã nhiều lần, tôi khẩn khoản xin Chúa cho tôi được chết, để tôi thoát khỏi cảnh yếu 13-10-2015 Bùi-Tuần 1353

Đã nhiều lúc tôi chìm sâu vào cảnh tối tăm. Đau trong thân xác, đau trong tâm hồn 15-05-2016 Bùi-Tuần 1383

Đã từ lâu rồi, nhưng nhất là lúc này, tôi hay lo lắng về số phận của tôi sau khi chết, vì tôi biết mình Bùi-Tuần 2041

Đã từ lâu rồi, nhưng nhất là lúc này, tôi thường tha thiết cầu nguyện với Chúa. Tôi 09-11-2016 Bùi-Tuần 1412

Đã từ lâu rồi, tôi cảm thấy mình xuống cấp. Thân xác thì đau hết chỗ này đến chỗ khác 28-06-2017 Bùi-Tuần 1446

Đã từ lâu rồi, tôi vẫn hằng cầu nguyện với các thánh tử đạo tại Việt Nam. Điều tôi xin 30-07-2014 Bùi-Tuần 1283

Đã từ lâu tôi cố gắng viết những bài chia sẻ. Những bài này có rất nhiều giới hạn. Tuy 06-09-2014 Bùi-Tuần 1289

Đã từ lâu, khi suy nghĩ về thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, tôi muốn tìm nơi Ngài một hình 01-10-1978 Bùi-Tuần 23

Đã từ lâu, nhất là từ mấy ngày nay, tôi hay thầm đọc kinh thánh Giuse. Một kinh đã cũ: 19-03-2003Bùi-Tuần 904

Đã từ lâu, tôi cố gắng tìm xem trên đời này, cái gì có khả năng làm: 06-06-1999 Bùi-Tuần 712

Đã từ lâu, tôi được nghe nói về những bước phát triển của cộng đoàn: 08-08-1999 Bùi-Tuần 718

Đã từ lâu, tôi ước mơ đi hành hương Đất Thánh. Nhưng tôi không có điều kiện để đi 31-05-2013 Bùi-Tuần 1214

Đã từ lâu, trên hầu khắp thế giới, truyền thống tôn giáo và văn hoá đã làm cho lễ Noel 21-12-2000 Bùi-Tuần 785

Đã từ nhiều năm nay, giáo xứ Thạnh An đã được chọn, để thực hiện nhiều gặp gỡ quan 17-12-2000 Bùi-Tuần 784

Đã từ nhiều năm, họ đạo Cần Xây mong ước những đổi mới, đổi mới: 29-08-1999 Bùi-Tuần 724

Đã từ rất lâu cho đến bây giờ, tôi vẫn gắn bó với Đức Mẹ ở giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân 16-2-2019 Bùi-Tuần 1540

Đã từ rất lâu rồi, Chúa thường gửi cho tôi những tấm lòng. Nhất là lúc này, Chúa đang 11-03-2019 Bùi-Tuần 1546

Đã từ rất lâu rồi, tôi có thói quen, mỗi sáng vừa thức dậy, đều dâng mình cho Đức Mẹ 20-06-2014 Bùi-Tuần 1279

Đã từ rất lâu, nhất là từ mấy năm gần đây, tôi cảm thấy mình như một gánh nặng cho 23-09-2017 Bùi-Tuần 1455

Đã từ rất lâu, nhưng nhất là thời gian gần đây, tôi hay gặp gỡ Chúa Giêsu bằng nhiều 26-10-2018 Bùi-Tuần 1522

Đã từ rất lâu, tôi coi việc gắn bó với Đức Giêsu Kitô là một cách sống căn bản nhất 21-10-2015 Bùi-Tuần 1354

Đã từ rất lâu, tôi hay suy gẫm về lời cầu xin sau đây của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly 01-07-2016 Bùi-Tuần 1393

Đại hội Dân Chúa cuối tháng này chắc sẽ có nhiều gợi ý về Truyền giáo. Chia sẻ sau đây cũng Bùi-Tuần 1857

Đại hội Liên Hội Đồng Giám Mục Á châu nhóm họp tại Giáo phận Xuân Lộc từ 16-12  26-11-2012 Bùi-Tuần 1193

Đại Lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã qua rồi, Đại Hội các Giám Mục Việt Nam cũng đã Bùi-Tuần 1894

Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu mới tổ chức một tuần lễ hội thảo ở Manila, Phi Luật 12-08-2000 Bùi-Tuần 770

Đang khi đạo tưng bừng chào mừng nhiều đại lễ, và đang khi đời hoan hô mừng nhiều 04-08-2015 Bùi-Tuần 1342

Đang khi đọc bài Phúc Âm thánh lễ hôm nay, tôi tự nhiên cảm nhận thấy tiếng Chúa nói 01-09-1996 Bùi-Tuần 603

Đang khi những người Thiên Chúa giáo cử hành Mùa Vọng, thì những tín đồ Hồi giáo 26-11-2001 Bùi-Tuần 849

Đang khi tôi xao xuyến khao khát sự bình an cho tâm hồn, và đang: 28-07-1995 Bùi-Tuần 515

Đang sống mệt mỏi trong tuổi già yếu, mà được một lớp học trò cũ ngỏ ý muốn tới thăm, tôi rất Bùi-Tuần 1732

Đạo đức được đo bằng thái độ đối với những khoảng cách. Đó là điều Đức Mẹ hay nhắc nhủ tôi Bùi-Tuần 1891

Đạo Thiên Chúa có ngay từ khi có loài người. Đạo đó đã được Chúa Kitô xuống thế đổi 14-05-1978 Bùi-Tuần 22

Đau cái đau của người khác, nhất là của những kẻ thuộc về mình, đó là một ơn trọng 22-7-2018 Bùi-Tuần 1502

Đau khổ chiếm một mảng lớn của thời sự hằng ngày trên mọi phương tiện thông tin. Có 20-02-2014 Bùi-Tuần 1256

Đau khổ là một thực tế huyền nhiệm. Không gian và thời gian của nó là bao la. Mọi thời mọi nơi Bùi-Tuần 1923

Đặc điểm nổi bật nhất của con người thời nay là: đi tìm. Ai ai cũng đi tìm. Từ trong thâm tâm, mỗi Bùi-Tuần 1897

Đất nước ta đang biến chuyển mạnh. Ngoại lực tràn vào. Nội lực vùng lên. Đây là cơ 14-11-2006 Bùi-Tuần 1004

Đất Nước Việt Nam chúng ta đang bước sang năm Nhâm Thìn. Năm Mới này sẽ ra 07-12-2011 Bùi-Tuần 1155

Đất Nước Việt Nam chúng ta vừa bước sang năm Bính Tuất. Năm Mới này sẽ ra sao? Nói thiệt Bùi-Tuần 1907

Đất nước Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới. Giai đoạn này được gọi là hiện đại hoá. Hiện đại Bùi-Tuần 1912

Đất Nước Việt Nam đang bước vào một thời điểm mới. Thời điểm này được chính thức khởi đầu Bùi-Tuần 1910

Đất Nước việt nam đang có những chuyển biến mạnh và mau. Những ngày tết Đinh Hợi vừa qua Bùi-Tuần 1021

Đất Nước Việt Nam đang đi vào một tình hình mới. Quốc Hội mới, Chính phủ mới và hệ thống Bùi-Tuần 1872

Đầu năm 2014, tôi xin thân ái cầu chúc cho mọi gia đình được hạnh phúc. Thế nào là hạnh phúc Bùi-Tuần 1998

Đầu năm học, các trường đều khai giảng long trọng. Dịp này, tôi sực nhớ mình cũng 12-09-2014 Bùi-Tuần 1290

Đầu năm là mốc thời gian trọng đại. Dịp này, con cái Chúa hướng lòng về Cha trên trời 01-01-2011 Bùi-Tuần 1117

Đầu năm là thời gian bề bộn. Bề bộn nhất đối với tôi là vì thấy qúa nhiều vấn đề của Hội 13-02-2012 Bùi-Tuần 1158

Đầu năm, không gì đáng cầu mong cho bằng chính con người của mình được đổi mới hơn. Đầu: 1998 Bùi-Tuần 668

Đầu tháng 10 này, nhiều luồng dư luận trên thế giới đã suy đoán rằng: Đức Giáo Hoàng 19-10-2003 Bùi-Tuần 931

Đây không phải là một bài thuyết trình, hay bài giảng: Đây chỉ là những kinh 12-05-1991 Bùi-Tuần 264

Để biết một gia đình, một địa phương có sung túc hay không, tôi thường quan sát ba điểm 03-06-1979 Bùi-Tuần 30

Để cảm tạ Chúa và như một lời trối, tôi đã nói về sự: Tôi được Chúa thanh luyện, Tôi 08-03-2019 Bùi-Tuần 1545

Để cảm tạ Chúa về muôn ơn lành Chúa đã và đang ban cho tôi, hôm nay tôi xin chia sẻ 18-10-2013 Bùi-Tuần 1234

Để chuẩn bị bước vào Mùa Chay và Tuần Thánh, tôi xin chia sẻ vài suy nghĩ về sự trở về. Sự Bùi-Tuần 1927

Để chuẩn bị tâm hồn con cái mình đón Chúa giáng sinh, Hội Thánh: 30-11-2001 Bùi-Tuần 850

Để chuẩn bị vào Tuần thánh, tôi xin chia sẻ với anh chị em vài suy nghĩ của tôi về Thánh giá Đức Bùi-Tuần 1925

Để gặp gỡ thánh Giuse, tôi đi vào Phúc Âm với tâm hồn cầu nguyện. Đọc Phúc Âm, tôi: 21-02-2004 Bùi-Tuần 946

Để kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh năm nay. Hội Thánh dạy chúng ta hãy chuẩn bị tâm 24-11-2016 Bùi-Tuần 1415

Để là linh mục tốt, tôi cần rất nhiều điều. Theo tôi, điều cần nhất là có một trái tim biết 01-06-2016  Bùi-Tuần 1387

Để mừng lễ Chúa giáng sinh, chúng ta thường tăng cường cầu nguyện, hồi tâm, sám hối và Bùi-Tuần 1911

Để phòng chống đại dịch lây lan, các nhà thờ trên khắp thế giới hiện nay đều hủy bỏ các cuộc Bùi-Tuần 1954

Đề tài chia sẻ hôm nay là: Năm Linh mục, suy nghĩ về Linh mục trước vấn đề tội lỗi 08-05-2014 Bùi-Tuần 1269

Đề tài nói chuyện của tôi trong buổi họp liên tu sĩ tháng 3 này là: 25-03-1999 Bùi-Tuần 705

Để việc gieo lúa trồng cây đem lại thu hoạch tốt, thì phải chuẩn bị ruộng vườn cho thực 17-02-2006 Bùi-Tuần 991

Đêm ấy đã hiện ra một ngôi sao sáng. Đêm cuối ngày 13 tiếp đầu ngày 14 tháng 3 vừa 14-03-2013 Bùi-Tuần 1205

Đêm ấy, cũng như mọi đêm trước, khi vừa thức giấc từ 3 giờ sáng, tôi nói với Chúa Giêsu 30-05-2017 Bùi-Tuần 1443

Đêm lễ Phục Sinh, trong các nhà thờ, khi Phụng vụ vừa công bố xong lời “Chúa đã 23-03-2012 Bùi-Tuần 1166

Đêm mùng một Tết, sau hồi chuông giao thừa, tôi cầu nguyện và cầu chúc. Khi các ồn ào đã 1998 Bùi-Tuần 671

Đêm Noel có những bài hát vui, những cảnh vui, những qui tụ vui: 24-12-1999 Bùi-Tuần 734

Đêm Noel, sau khi cử hành thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Rạch Giá: 30-12-1999 Bùi-Tuần 735

Đêm qua, tôi chủ sự thánh lễ Giáng Sinh tại Long Xuyên. Tôi thấy số người dự thánh lễ: 25-12-1979 Bùi-Tuần 39

Đêm rồi tôi đã suy nghĩ bài Phúc Âm lễ hôm nay. Sau khi đọc xong bài: 11-07-1991 Bùi-Tuần 225

Đêm rồi tôi ở Hoà hưng. Nhiều người trong đó đã xin tôi 8 giờ sáng: 08-06-1987 Bùi-Tuần 157

Đêm rồi, lợi dụng hoàn cảnh thanh vắng, có lúc tôi đã thức dậy để làm: 07-02-1993 Bùi-Tuần 356

Đêm rồi, tôi dậy thật sớm, khoảng 12 giờ. Việc đầu tiên tôi nghĩ: 05-02-1995 Bùi-Tuần 489

Đêm rồi, tôi thức dậy rất sớm, khoảng một giờ đêm. Và để chuẩn bị: 26-12-1993 Bùi-Tuần 411

Đêm rồi, tôi thức dậy sớm khoảng lúc 2 giờ. Việc đầu tiên tôi làm, là: 20-08-1995 Bùi-Tuần 529

Đêm Sinh Nhật vừa qua, tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên, sau : 28-12-1991, Bùi-Tuần 259

Đêm vừa qua tôi đã thức dậy thật sớm, khoảng 2 giờ sáng. Tôi đã: 09-07-1992 Bùi-Tuần 292

Đêm vừa qua tôi đã thức rất khuya và dậy rất sớm. Tôi không sao: 24-08-1991 Bùi-Tuần 236

Đêm vừa qua tôi thức dậy lúc 12 giờ rưỡi để chuẩn bị cho chuyến đi: 13-07-1996 Bùi-Tuần 588

Đêm vừa qua, khoảng sau 12 giờ, một cơn mưa nhẹ đã đánh thức: 30-10-1994 Bùi-Tuần 461

Đêm vừa qua, tôi chợt tỉnh giấc lúc 12 giờ, và đột nhiên tôi nhớ, lúc: 01-01-1993 Bùi-Tuần 352

Đêm vừa qua, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị làm lễ Thêm Sức hôm nay. Tôi chuẩn bị 29-07-1993
Bùi-Tuần 384

Đêm vừa qua, tôi đã thức dậy thật sớm, và trong thinh lặng mênh: 28-08-1992 Bùi-Tuần 309

Đêm vừa qua, tôi thức dậy lúc một giờ rưỡi. Việc đầu tiên tôi làm là: 27-12-1994 Bùi-Tuần 478

Đêm vừa qua, tôi thức dậy trước 2 giờ. Tôi vào nhà nguyện để suy: 19-04-1992 Bùi-Tuần 290

Đêm vừa qua, tôi thức giấc lúc 11g30. Vừa thức, tôi liền nhớ ngay một: 03-12-1994 Bùi-Tuần 470

Đêm vừa qua, tôi thức giấc lúc 1giờ30. Thấy mình đã bớt mệt, tôi nghĩ: 10-08-1993 Bùi-Tuần 388

Đêm vừa rồi, tôi ngủ tại nhà xứ Trung Thành, kinh 8 (chợ), phòng của: 07-12-1994 Bùi-Tuần 474

Đến làm phép Thêm sức cho giáo xứ Bò-Ót, dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm 11-06-2000 Bùi-Tuần 762

Đi đường, người ta hay gặp những dấu chỉ. Có những dấu chỉ viết sẵn. Thí dụ các tấm bảng chỉ Bùi-Tuần 1906

Đi tu là đáp lại tiếng gọi của Chúa, chứ không phải để thi hành một luật của Chúa. Theo mạc khải Bùi-Tuần 1922

Đi từ đầu kênh, đến nhà thờ Hiệp Tâm này, tôi có cảm tưởng kênh Zérô; 10-06-1987 Bùi-Tuần 160

Đi từ Long Xuyên đến Hà Tiên, tôi thấy các nhà thờ, các nhà xứ: 02-11-1993 Bùi-Tuần 399

Đi vào lòng xã hội, đó là điều cần của truyền giáo. Xã hội Việt Nam hôm nay đang chuyển biến. Tình Bùi-Tuần 1854

Địa lý giáo phận Long Xuyên chúng tôi là một vùng rộng lớn đồng bằng sông Cửu Long: 08-07-2001 Bùi-Tuần 824

Địa phương ta coi như ổn định, nhưng đang chuyển biến. Bởi vì đang có đụng chạm giữa hai Bùi-Tuần 1926

Điều tôi khao khát nhất cho tôi và cho mọi người là sự bình an. Bình an thuộc nhiều lãnh 30-8-2018 Bùi-Tuần 1511

Điều trước tiên tôi để ý xem xét khi đến họ đạo này đó là tình hình: 21-02-1992 Bùi-Tuần 273

Đó là lời Chúa. Tôi tin Lời ấy. Lời ấy đã ứng nghiệm nơi tôi. Nên tôi xin nói thêm 20-08-2008 Bùi-Tuần 1064

Đọc bài Phúc Âm hôm nay, ta thấy Chúa Giêsu đã lên án những: 03-06-1991 Bùi-Tuần 220

Đọc bài Phúc Âm hôm nay, tôi để ý nhiều nhất đến đoạn cuối: 04-08-1994 Bùi-Tuần 437

Đọc bài Phúc Âm hôm nay, tôi tự nhiên để ý đến lời Chúa dạy sau: 20-06-1996 Bùi-Tuần 577

Đọc bài Phúc Âm lễ hôm nay (MC5-C), có người chú ý đến bà: 16-03-1986 Bùi-Tuần 129

Đọc báo là một nhu cầu quan trọng đối với nhiều người. Nhu cầu đó càng ngày càng: 21-06-1994 Bùi-Tuần 483

Đọc Kinh Thánh tôi thấy, trước ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Mẹ và các: 10-09-1992 Bùi-Tuần 312

Đọc Kinh thánh và lịch sử Giáo hội, tôi thấy vai trò của những người có trình độ hiểu biết là Bùi-Tuần 1924

Đọc Kinh Thánh, tôi thấy Chúa hay nhắc cho con cái Chúa: Hãy sống tinh thần lữ khách 21-10-2017 Bùi-Tuần 1459

Đọc Phúc Âm để tìm hiểu thánh Giuse, tôi thấy một bầu khí âm thầm bao phủ Ngài: 01-03-2003 Bùi-Tuần 901

Đọc Phúc Âm để tìm hiểu thánh Giuse, tôi thấy một bầu khí thinh lặng âm thầm bao 01-03-2012 Bùi-Tuần 1162

Đọc Phúc Âm, tôi thấy có nhiều người rất bén nhạy với các vấn đề tôn : 18-08-1991 Bùi-Tuần 232

Đọc Phúc Âm, tôi thấy Chúa Giêsu rất quan tâm đến việc đào tạo: 23-09-1994 Bùi-Tuần 453
Đọc Phúc Âm, tôi thấy nhiều khi số phận khốn khổ đời đời được định đoạt từ những 16-05-2013 Bùi-Tuần 1213

Đọc sách Tông Đồ Công Vụ, tôi thấy các môn đệ Đức Kitô đã rất thay đổi, sau khi khi 22-05-1994 Bùi-Tuần 482

Đọc truyện Chúa Giêsu chữa người bệnh cùi trong Phúc Âm hôm nay: 14-01-1993 Bùi-Tuần 350

Đọc xong bài Phúc Âm hôm nay, tôi cảm thấy trong tôi một nỗi tiếc: 15-03-1992 Bùi-Tuần 343

Đọc xong bài Phúc Âm hôm nay, tôi đã hỏiChúa Giêsu rằng: ‘’Lạy: 05-08-1993 Bùi-Tuần 385

Đọc xong bài phúc âm hôm nay, tôi đã nói với Chúa Thánh Thần rằng: 25-02-1991 Bùi-Tuần 198

Đọc xong bài Phúc Âm hôm nay, tôi đã trình với Đức Chúa Cha rằng: 29-03-1992 Bùi-Tuần 345

Đọc xong bài Phúc Âm hôm nay, tôi thực sự sửng sốt. Tôi sửng sốt: 30-04-1991 Bùi-Tuần 214

Đọc xong bài Phúc Âm lễ hôm nay, tôi đã thưa với Chúa Giêsu rằng: 17-06-1991 Bùi-Tuần 223

Đổi mới Hội Thánh là chuyện lớn. Đổi mới xã hội cũng là chuyện lớn. Chuyện lớn nên: 20-05-2011 Bùi-Tuần 1133

Đối với  phần đông chúng ta, Thiên Chúa Ba Ngôi là một Đấng xem ra rất gần, mà lại rất 14-05-2002 Bùi-Tuần 870

Đối với chúng ta, lễ Chúa Giáng sinh được coi là một lễ đặc biệt trọng thể, gây ấn tượng 20-12-2005 Bùi-Tuần 986

Đối với Giáo Hội toàn cầu thì hôm nay là ngày lễ lớn, bởi vì hôm: 29-06-1998 Bùi-Tuần 666

Đối với giáo phận Lạng Sơn, thánh lễ hôm nay là một biến cố khác thường. Khác thường 13-06-2001 Bùi-Tuần 818

Đối với hầu hết chúng ta, đi lễ Sinh Nhật là một đòi hỏi truyền thống. Không mấy ai còn 24-12-1984 Bùi-Tuần 98

Đối với lịch sử dân tộc, 150 năm là thời gian ngắn. Nhưng đối với lịch: 18-01-1994 Bùi-Tuần 417

Đối với mọi tín hữu, được làm con Chúa là một hạnh phúc cao quý. Nhưng không thiếu 14-06-2010 Bùi-Tuần 1104

Đối với người Công Giáo, lễ Phục Sinh là một lễ lớn, là một lễ trọng, là một lễ vui mừng. Tại 18-04-1976 Bùi-Tuần 8

Đối với người công giáo, ơn thánh Chúa là vấn đề rất quan trọng. Từ khi Chúa Giêsu 29-03 -2008 Bùi-Tuần 1050

Đối với người tín hữu, cuộc sống là một chuyến đi. Chuyến đi nhắm tới một đích điểm. Đích điểm Bùi-Tuần 1849

Đối với những người hiểu biết, thì lễ Chúa Giáng Sinh là một sinh hoạt tôn giáo bình 24-12-1978 Bùi-Tuần 26

Đối với phần đông chúng ta, Thiên Chúa Ba Ngôi là một Đấng xem ra rất gần, mà lại rất xa Bùi-Tuần 1928

Đối với tôi, bài Phúc Âm vừa nghe là một bài thần học quý giá. Nó cho: 06-11-1996 Bùi-Tuần 611

Đối với tôi, bước sang một năm mới, là bước gần đến ngày ra đi. Vì thế, tôi nghĩ đến một 30-01-2005 Bùi-Tuần 971

Đối với tôi, hình ảnh xúc động nhất của Chúa Giêsu giáng sinh nằm trong: 25-12-1987 Bùi-Tuần 155

Đối với tôi, nhiều lúc, cô quạnh có nghĩa là sống chơ vơ một mình. Nhưng, nhiều khi: 14-11-2003 Bùi-Tuần 937

Đối với tôi, truyền giáo chủ yếu là truyền đạt tình yêu Thiên Chúa. 2. Tôi đã cảm nhận được tình Bùi-Tuần 1931

Đời mỗi người môn đệ Chúa thường được chi phối bởi một vài biến cố. Những biến cố ấy đã Bùi-Tuần 1903

Đời người là một lịch sử. Đối với người sống đức tin, lịch sử đời mình được coi là một 16-04-2010 Bùi-Tuần 1097

Đời sống của tôi là một chuyến đi. Tôi vẫn mong chuyến đi này sẽ gặp nhiều niềm vui 01-11-2001 Bùi-Tuần 846

Đời sống đức tin không tránh được nguy hiểm. Nguy hiểm đến từ nhiều phía. Những nguy hiểm Bùi-Tuần 1840

Đời sống mỗi người ví như một chiếc áo dài thiêng liêng. Chiếc áo dài này được dệt 01-08-2011 Bùi-Tuần 1138

Đời tôi được gặp nhiều người tốt. Những người tốt ấy đã góp phần đào tạo con người 24-06-2014 Bùi-Tuần 1280

Đời tôi được ghi nhiều dấu ấn. Trong những dấu ấn sâu đậm nhất có dấu ấn của tình mẹ 24-04-2014 Bùi-Tuần 1261

Đời tôi không dài, nhưng cũng mang một chuỗi dài những chứng tích của lịch sử đổi thay. Ở Bùi-Tuần 1905

Đời tôi là một cuộc chiến đấu triền miên. Chiến đấu vì nhiều mục đích. Mục đích quan 28-02-2012 Bùi-Tuần 1159

Đời tôi là một cuộc dấn thân cho việc loan báo Tin Mừng. Việc loan báo Tin Mừng 07-07-2015 Bùi-Tuần 1338

Đời tôi là một chuỗi dài những biến cố được cứu. Tôi được cứu khỏi rất nhiều nguy 12-09-2013 Bùi-Tuần 1231

Đời tôi là một chuỗi dài những chia ly. Chia ly nào cũng đau buồn. Chia ly người thân, và 6-1-2018 Bùi-Tuần 1473

Đời tôi là một chuyến đi dài. Đi qua nhiều  năm tháng khác nhau. Đi qua nhiều vùng 14-01-2014 Bùi-Tuần 1244

Đời tôi là một chuyến đi. Tôi đi về cõi đời đời. Cõi đời đời là khát vọng sâu xa của tôi. Cõi đời Bùi-Tuần 2005

Đời tôi là một chuyến đi. Tôi đi về với Cha trên trời. Trong chuyến đi dài, tôi đã băng qua nhiều Bùi-Tuần 1874

Đời tôi là một chuyến đi. Tôi đi với nhiều người. Một số người có liên hệ mật thiết với: 14-05 -2011 Bùi-Tuần 1132

Đời tôi là một chuyến đi. Tới nay, chuyến đi đó có thể gọi được là khá dài. Suốt dọc chuyến đi Bùi-Tuần 1900

Đời tôi là quãng thời gian tương đối dài. Bước sang năm 2015, tôi được 89 tuổi. Trong 01-01-2015 Bùi-Tuần 1308

Đời tôi tương đối đã khá dài. Suốt dọc chuyến đi dài đó trong lịch sử, tôi đã trải qua 10-02-2017 Bùi-Tuần 1424

Đời thường có những chuyện khác thường. Trong một số hoàn cảnh: 28-03-1994 Bùi-Tuần 421

Đợt này trong Giáo Hạt Thốt Nốt, có 5 nhà thờ được phép tổ chức lễ Thêm Sức. Để cảm 20-11-1983 Bùi-Tuần 77

Đúng 9 tháng trước lễ Sinh nhật là lễ Truyền tin cho Đức Mẹ (25-3/25-12). Truyền tin là biến Bùi-Tuần 1836

Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã muốn lễ Chúa nhật thứ hai sau Phục sinh 27-03 -2008 Bùi-Tuần 1048

Đức Cha Cố Micae đã ra đi. Ngài để lại nhiều hình ảnh đẹp. Một trong những hình ảnh đẹp đáng Bùi-Tuần 1902

Đức Cha Giuse đau, tôi sẽ nói mấy lời. Không phải thay Ngài, nhưng sẽ là tâm sự của một Bùi-Tuần 1899

Đức Cha Giuse muốn tôi giảng trong thánh lễ này. Tôi xin vâng chia sẻ chút ít, vừa với khả năng Bùi-Tuần 1915

Đức Cha Giuse yêu cầu tôi giảng thánh lễ hôm nay, ngày 30/4/2007, vì lễ hôm nay là 30-04-2007 Bùi-Tuần 1025

Đức Giáo Hoàng Phanxicô xuất hiện như một dấu chỉ của thời đại. Thời đại hôm nay 26-03-2013 Bùi-Tuần 1209

Đức Hồng Y Bernadin Gantin, bộ trưởng Bộ Giám mục, khuyên tôi: “Cai quản thì cần 19-09-2015 Bùi-Tuần 1349

Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã thuộc về quá khứ. Nhưng Ngài đang là 20-09-2002 Bùi-Tuần 887

Đức Kitô đã sống lại. Đó là điều chúng ta phải tin. Riêng tôi, tôi luôn: 02-04-1994 Bùi-Tuần 426

Đức Kitô giáng trần đã gây nhiều bất ngờ. Bất ngờ lớn nhất thiết tưởng. là con đường 06-12-2001 Bùi-Tuần 851

Đức Maria đã lên trời. Tôi tin tưởng tôi cũng sẽ được lên trời. Đức Maria là mẹ tôi. Mẹ 04-08-2015 Bùi-Tuần 1341

Đức Mẹ đã lên Trời. Từ Trời, Đức Mẹ gọi tôi: "Con hãy lên Trời với Mẹ". Đức Mẹ gọi 05-08 -2011 Bùi-Tuần 1141

Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, ở La Salette, ở Fatima dưới hình dạng một phụ nữ rất đẹp. Đẹp nhất Bùi-Tuần 2031

Đức Mẹ lên trời năm nào thì không ai dám chắc. Chỉ chắc là sau khi Chúa Giêsu lên trời 21-08-1983 Bùi-Tuần 69

Đức Mẹ Maria đã được hồn xác lên trời. Trời nói đây là thiên đàng. Thiên đàng là quê hương, mà Bùi-Tuần 1845

Đức Mẹ Maria đã được lên trời. Mừng lễ này, tôi có một nguyện ước thiết tha. Đó là: Sẽ 15-08-2005 Bùi-Tuần 977

Đức Mẹ Maria đã lên trời. Cả hồn lẫn xác Đức Mẹ đang trên cõi trời đầy hạnh phúc 01-08-2012 Bùi-Tuần 1179

Đức Mẹ Maria là một phụ nữ rất đẹp. Đẹp vì được đầy ơn Chúa. Đẹp vì ơn vô nhiễm: 15-08-2002 Bùi-Tuần 880

Đức Mẹ Maria yêu thương tôi. Đó là một sự thực hết sức đáng mừng. Tôi biết sự thực đó nhờ Bùi-Tuần 1871

Đức Mẹ ở bên tôi. Tôi cảm nhận rất rõ sự hiện diện của Mẹ. Mẹ đẹp về mọi phương diện Bùi-Tuần 1889

Đức Mẹ từ trời xuống đất. Đó là sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917. Năm nay, 2007, nhiều Bùi-Tuần 1916

Đức Mẹ trong đời tôi là một lịch sử dài, khởi đi từ lúc tôi mới là bào thai trong lòng mẹ. 2. Đức Mẹ Bùi-Tuần 1491

Đức Tân Giáo Hoàng được nhiều người biết đến. Ngài trí thức, đạo đức. Phần đông an tâm về Bùi-Tuần 1904

Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã qua đời tại Rôma. Tôi rất ngỡ ngàng. Chỉ biết cầu nguyện cho Bùi-Tuần 1481

Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Toà Thánh, sẽ đến Long Xuyên đầu 26-09-2011 Bùi-Tuần 1140

Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình có lần đã nói với tôi về một nỗi sợ của 09-06-2014 Bùi-Tuần 1276

Đức Tổng lãnh thiên thần Micae là vị thần lãnh đạo các thiên thần trung thành với Chúa 20-09-2014 Bùi-Tuần 1292

Đức Thánh Cha Benedictô XVI mới gởi thông điệp đầu tiên của triều đại Ngài cho toàn thể Hội Bùi-Tuần 1908

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã công bố từ nhiệm. Ngài về hưu. Mọi người con Hội 19-02-2013 Bùi-Tuần 1202

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu ra hướng mục vụ của Ngài, đó là mở ra về phía Chúa 23-06-2013 Bùi-Tuần 1221

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói, “Khi tôi được bầu, tôi đã có bên cạnh người bạn của 15-08-2013 Bùi-Tuần 1226

Đức Thánh Cha Phanxicô mới ban bố một tông huấn về hôn nhân với tựa đề: “Niềm vui 16-04-2016 Bùi-Tuần 1378

Đức Thánh Cha vừa mới kêu gọi toàn thể Hội Thánh cầu nguyện và giữ chay, để xin 04-09-2013 Bùi-Tuần 1230

Đức thánh Micae là một Tổng Lãnh thiên thần. Ngài thuộc một loài: 28-09-1996 Bùi-Tuần 610
Đứng bên Chợ Thủ nhìn sang, tôi thấy nhà thờ Cồn Én rất gần. Nhưng: 09-12-1985 Bùi-Tuần 120

Được gặp Chúa Phục Sinh là một ân huệ lớn lao. Các môn đệ Chúa xưa đã được ân 12-04-2011 Bùi-Tuần 1127

Được mọi sự thế gian này mà mất linh hồn mình, thì nào được: 05-08-1994 Bùi-Tuần 438

Được sống lâu  năm trong cảnh âm thầm, tôi dễ nhận ra nhiều ơn Chúa ban cho tôi. Một 1-11-2014 Bùi-Tuần 1297

Được sự hướng dẫn của đức tin, tôi tin chắc chắn tôi được Chúa gọi về với Chúa đang ngự trên Bùi-Tuần 1979

Được sự khích lệ của Đức Giám mục giáo phận, tôi vui mừng có mặt tại thánh lễ này. Xin thân Bùi-Tuần 1961

Được thấy các linh mục qui tụ về Tòa Giám mục để tĩnh tâm năm, tôi rất mừng. Từ sự 03-12-2017 Bùi-Tuần 1466

Được trở lại xứ Thanh Long (Kênh Đ1), tôi rất vui mừng. Đây là nơi tôi đã phục vụ một 24-10-1982 Bùi-Tuần 60

Gặp một người công giáo Việt Nam, người ta có thể phân biệt được nơi họ ba thứ đạo, đó là Bùi-Tuần 1685

Gần đến lễ Truyền tin cho Đức Mẹ. Yếu tố quan trọng về tu đức trong lễ này là Đức 25-03-2007 Bùi-Tuần 1023

Giáo Hội chúng ta đang giàu lên, hay đang nghèo đi? Giàu lên ở những mặt nào, và nghèo đi ở Bùi-Tuần 1815

Giáo phận Long Xuyên sắp bế mạc kỷ niệm 60 năm được thành lập. Tôi nhận thấy mình có bổn Bùi-Tuần 2048

Giáo xứ Bò-ót là một giáo điểm quan trọng. Quan trọng vì có dân: 26-05-2002 Bùi-Tuần 871

Giáo xứ Đồng Phú hôm nay có một diện mạo mới. Nhìn diện mạo: 07-06-1997 Bùi-Tuần 658

Giáo xứ không đứng ngoài đất nước và thế giới. Thế giới đang chuyển biến. Ðất nước Việt Nam Bùi-Tuần 1013

Giáo xứ Trinh Vương hôm nay đang mừng những kỷ niệm lớn. Kỷ: 14-05-1993 Bùi-Tuần 373

Giáo xứ Trung Thành được coi là một giáo xứ quan trọng không những trong giáo hạt mà 22-02-1998 Bùi-Tuần 675

Giáo xứ Trung Thành, là một địa điểm có lợi thế, để phát triển: 26-08-1999 Bùi-Tuần 723

Giờ đây Chúa Giêsu đang ngự giữa chúng ta. Người nhìn chung tất cả và nhìn riêng từng 26-07-2000 Bùi-Tuần 768

Giờ đây, tôi xin chia sẻ với anh chị em một số tâm tư của tôi, khi: 02-08-1994 Bùi-Tuần 435

Giờ đây tôi đã 93 tuổi. Sức khỏe xuống cấp trầm trọng. Tôi được báo đây là giai đoạn cuối đời Bùi-Tuần 2050

Giờ đây, tôi xin được phép chia sẻ với anh chị em những gì tôi đã chuẩn: 15-08-1993 Bùi-Tuần 390

Giờ phút đầu năm là giờ phút của những thân tình. Chúng ta tới nhà: 21-01-1985 Bùi-Tuần 99

Giữa tháng 02/2009 này, Phái đoàn Toà Thánh sẽ sang Việt Nam. Ðược biết đây là tổ hỗn hợp Bùi-Tuần 1777

Giữa tháng 7 vừa qua, khi đang ở bên Rôma, tôi được Toà Giám mục: 12-08-1997 Bùi-Tuần 619

Hai tháng vừa qua, Giáo Hội Việt Nam được thêm 55 tân linh mục. Và ngày hôm qua 15-07-2001 Bùi-Tuần 825

Hạnh phúc của tôi trong những ngày Tết là được xum vầy. Để được xum vầy, tôi phải trở 18-2-2018 Bùi-Tuần 1478

Hằng năm vào dịp tháng Năm, tôi lại nhớ tới phong trào dâng hoa cho Đức Mẹ, được phổ biến Bùi-Tuần 1731

Hằng năm, tháng 10 là thời gian Hội Thánh dành riêng để tôn kính Đức Mẹ. Cách tôn 05-10-2006 Bùi-Tuần 1010

Hằng ngày tôi đọc báo, xem truyền hình và có nhiều tiếp xúc. Nhờ vậy tôi được biết là 04-06-2015  Bùi-Tuần 1330

Hằng ngày tôi vẫn đọc kinh Kính Mừng, trong đó tôi nhắc lại lời Thiên: 07-12-1985 Bùi-Tuần 116

Hằng ngày, qua báo chí, qua các đài phát thanh, qua các đài truyền hình: 28-06-1998 Bùi-Tuần 665

Hầu như mỗi ngày, tôi vẫn thường tự hỏi: “Ngày mai tôi sẽ ra sao? Ngày mai nói chung 26-06-2012 Bùi-Tuần 1177

Hiện giờ, hơn bao giờ hết, tôi đang được cảnh báo là phải chống lại những kẻ thù vô hình, tức Bùi-Tuần 1950

Hiện giờ, hơn bao giờ hết, tôi thấy, để biết phục vụ dân Chúa, tôi rất cần sự khôn ngoan 08-09-2016 Bùi-Tuần 1399

Hiện giờ, sức khoẻ của tôi suy giảm rõ rệt. Nếu không chống gậy và không có người dắt 19-07-2014 Bùi-Tuần 1282

Hiện giờ, tại đây, rất nhiều người cũng như tôi, quen nhận ra những con người mình gặp là thuộc Bùi-Tuần 1887

Hiện giờ, tôi đang sống những ngày đầu của tháng Năm năm 2014. Bầu khí hiện giờ là 02-05-2014 Bùi-Tuần 1270

Hiện nay đa số giáo dân tôi thuộc thành phần trẻ. Chẳng bao lâu: 15-01-1995 Bùi-Tuần 486

Hiện nay sống đạo đang được đặt thành vấn đề thời sự quan trọng.  Ít là trong Giáo Hội Việt Bùi-Tuần 1049

Hiện nay trong giáo phận Long Xuyên nói chung, và trong giáo hạt: 14-04-1993 Bùi-Tuần 368

Hiện nay, bằng nhiều cách, Đức Mẹ vẫn mang Chúa Giêsu đến thăm tôi. Như xưa Mẹ đã làm Bùi-Tuần 1935

Hiện nay, nơi người Việt Nam, trong cuộc sống đời thường, niềm tin thiêng liêng 28-01-1998 Bùi-Tuần 670

Hiện nay, sống đạo đang được đặt thành vấn đề thời sự quan trọng. Ít là trong Giáo Hội Việt Nam Bùi-Tuần 1727

Hiện nay, tại Việt Nam, ơn gọi linh mục và tu sĩ đang được quí trọng : 21-04-2002 Bùi-Tuần 867

Hiện nay, tình hình đang chuyển biến một cách phức tạp và nguy hiểm, tôi rất lo cho đất 31-01-2015 Bùi-Tuần 1315

Hiện nay, tội đang trở thành một thời sự đen tối gây nhiều nhức nhối. Tội cá nhân, tội tập 10-06-2016 Bùi-Tuần 1389

Hiện nay, thời sự thế giới về tôn giáo có nhiều bùng nổ. Riêng về công giáo toàn cầu tình 03-02-2012 Bùi-Tuần 1160

Hiện nay, trong Hội Thánh tại Việt Nam, vấn đề truyền giáo đang trở thành thời sự. Có hô hào Bùi-Tuần 1607

Hiện nay, trong nhiều lãnh vực xã hội, đồng bào Việt Nam để ý nhiều đến người đạo đức, mặc Bùi-Tuần 1566

Hiện tình Hội Thánh Việt Nam có ánh sáng và cũng có bóng tối. Một bóng tối, mà tôi 04-08-2010 Bùi-Tuần 1108

Hiểu biết tình hình Hội Thánh trong thế giới hôm nay, đó là một đòi hỏi quan trọng của mục vụ. Ðòi Bùi-Tuần 1216

Hiểu biết tình hình là điều tốt. Hiểu biết tình hình của riêng mình là điều rất cần. Chúa 20-04-2000 Bùi-Tuần 751

Hình ảnh đẹp nhất của Mẹ Maria là hình ảnh Mẹ cầu nguyện. Mẹ cầu nguyện cũng là hình ảnh Bùi-Tuần 1609

Hình ảnh mà hai thánh tông đồ đã đưa ra để dạy tôi, để trở nên môn đệ Đức Kitô về yêu 27-6-2018 Bùi-Tuần 1497

Họ đạo anh chị em là một cộng đoàn bé nhỏ. Nhìn cộng đoàn bé nhỏ: 03-01-1997 Bùi-Tuần 626

Họ đạo Cần Đăng hôm nay khác với họ đạo Cần Đăng những năm: 22-05-1996 Bùi-Tuần 567

Họ đạo Chi Lăng là một cộng đoàn vùng xa, vùng cao. Nhà thờ nay hoàn toàn mới. Lòng đạo cũng Bùi-Tuần 1679

Họ đạo Chợ Thủ là một cộng đoàn nhỏ. Đối với tôi, cộng đoàn nhỏ là: 24-11-1994 Bùi-Tuần 465

Họ đạo Chợ Thủ là một họ đạo bé nhỏ, nhưng là một cộng đoàn đã: 28-08-1997 Bùi-Tuần 624

Họ đạo chúng ta đây là một cộng đoàn nghèo. Nhà thờ nghèo, nhà cha: 16-08-1987 Bùi-Tuần 164

Họ đạo Định Mỹ này có những hoàn cảnh rất đáng quan tâm. Cha sơ: 12-06-1997 Bùi-Tuần 662

Họ đạo Đồng Xúc là một họ đạo bé nhỏ. Bé nhỏ ở số giáo dân. Bé nhỏ ở ngôi nhà thờ. Bé 15-01-1984 Bùi-Tuần 86

Họ đạo Năng Gù là một họ đạo đã có từ lâu đời. Họ đạo Năng Gù là: 18-08-1996 Bùi-Tuần 598

Họ đạo Năng Gù là một họ đạo khá phức tạp. Có những đức tin sống động và cũng có 11-09-1983 Bùi-Tuần 74

Họ đạo Núi Tượng nay đã trở nên sinh động hơn, nhà thờ họ đạo Núi: 30-05-1996 Bùi-Tuần 572

Họ đạo nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên nhận Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Bình An, làm 22-08-2005 Bùi-Tuần 978

Họ đạo Nhơn Mỹ là một cộng đoàn nhỏ và nghèo, nhưng xét về mặt phát triển các cơ sở 25-03-1998 Bùi-Tuần 685

Họ đạo Trái Tim là một họ đạo nghèo. Nghèo đã từ rất xưa. Nghèo: 18-08-1996 Bùi-Tuần 597

Hoàn cảnh mới của Hội Thánh Việt Nam đặt ra nhiều vấn đề, trong: 31-05-1996 Bùi-Tuần 573

Hỏi: Thưa Đức Cha, Đức Cha là vị Giám Mục Việt Nam duy nhất được phong chức 30 -04-2000 Bùi-Tuần 755

Hồi còn là Ðại chủng sinh, tôi đã viết và được phép xuất bản cuốn: Tôn sùng Ðức Thánh Cha Bùi-Tuần 1755

Hồi Chúa Giêsu xuống trần, phần đông những người tin thờ Chúa thường sống đạo trong những Bùi-Tuần 1625

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam mới gởi một thư chung mục vụ 2005 cho toàn thể mọi thành phần Bùi-Tuần 1682

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam vừa gởi các thành phần dân Chúa tại Việt Nam một thư mục vụ Bùi-Tuần 1706

Hồi nãy khi bước vào nhà thờ và với con mắt đức tin, tôi đã nhìn vào: 27-12-1996 Bùi-Tuần 613

Hồi nãy khi làm phép bộ tượng thánh gia, tôi đã có một số suy nghĩ: 29-12-1996 Bùi-Tuần 614

Hồi nãy, khi bước vào nhà thờ này, tôi tự nhiên chú ý đến một hàng: 07-10-1986 Bùi-Tuần 142

Hồi nãy, tại nhà thờ Cần Thay, tôi đã giảng về sự ăn năn hối cải, và tôi: 02-03-1986 Bùi-Tuần 128

Hồi nãy, tôi mở sách lễ ra, tôi đọc bài lễ hôm nay (Chúa nhật lễ Chúa: 30-5-1993 Bùi-Tuần 379

Hồi nãy, trong phát biểu đáp từ trước thánh lễ, tôi có nói là tinh thần Giáo Hội thúc đẩy 16-10-1982 Bùi-Tuần 59

Hội nghị thường niên của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ diễn ra tại Huế, từ ngày 4 20-08-2006 Bùi-Tuần 1018

Hội Thánh dành trọn tháng Ba để kính thánh Giuse. Giữa tháng Ba này, tức lễ thánh 15-03-2008 Bùi-Tuần 1046

Hồi tôi còn là sinh viên du học tại Thụy Sĩ, ở Đại học Fribourg, một hôm, trong một hội nghị quốc Bùi-Tuần 2042

Hồi xưa Đức Giêsu Kitô bằng xương bằng thịt, sống giữa dân chúng nhiều năm, làm 07-07-2007 Bùi-Tuần 1015

Hôm đó tôi được mời dùng bữa tối với Đức Gioan Phaolô II. Lúc đó, trời đã khuya, tôi đứng dậy Bùi-Tuần 1965


Hôm kia thứ ba, tôi từ Hà Nội về Sài Gòn. Hôm qua thứ tư, tôi từ: 15-09-1994 Bùi-Tuần 452

Hôm lễ Chúa Giáng Sinh, trong buổi chủ tọa Đại Hội Thánh Ca tại Năng Gù, tôi đã có 05-01-1980 Bùi-Tuần 43

Hôm nay (06.6.2008), chúng ta mừng lễ Kim Khánh Linh mục của Cha Phêrô Nguyễn Trọng Quí Bùi-Tuần 1760

Hôm nay (26/9/2004), nhân dịp Chúa nhật, có đông đảo giáo dân quy tụ, chúng ta mừng sớm lễ Bùi-Tuần 1639

Hôm nay có một quy tụ nhỏ, để mừng một kỶ niệm lớn. KỶ niệm: 23-09-1996 Bùi-Tuần 608

Hôm nay có thể là ngày sau cùng của đời tôi”. Tôi thường nói với chính mình câu đó. Sẽ có Bùi-Tuần 1873

Hôm nay chúng ta mừng Cha Cố Giuse được 81 tuổi đời và 50 tuổi linh mục, đồng thời 21-02-1998 Bùi-Tuần 672

Hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm hoạt động dòng Thánh Gia. Kỷ niệm: 15-08-1999 Bùi-Tuần 719

Hôm nay chúng ta mừng trọng thể Đức Maria Trinh Nữ Vương, Quan: 25-08-1991 Bùi-Tuần 237

Hôm nay chúng ta mừng trọng thể Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Cái từ “Trời” ở đây 19-08-1984 Bùi-Tuần 96

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là mừng: 01-09-1985 Bùi-Tuần 112

Hôm nay giáo phận Long Xuyên có thêm 6 linh mục. Với 6 tân chức này: 30-01-1992 Bùi-Tuần 270

Hôm nay giáo xứ Trảng Tranh tổ chức lễ trọng để mừng thượng: 12-03-1996 Bùi-Tuần 553

Hôm nay họ đạo Nhà Thờ Chánh Toà Long Xuyên phối hợp lễ Đức Maria, Nữ Vương 22-08-2000 Bùi-Tuần 773

Hôm nay là kỷ niệm 30 Giám mục của tôi. Lễ kỷ niệm này được Ðức Cha Giuse, Giám mục giáo Bùi-Tuần 1665

Hôm nay là kỷ niệm 45 năm Đức Cha được thụ phong linh mục. Tôi cảm tạ Chúa vì muôn vàn Bùi-Tuần 1886

Hôm nay là kỷ niệm ngày sinh của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Ngài sinh ngày 16 tháng 4 năm Bùi-Tuần 2030

Hôm nay là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Theo thói quen tại giáo xứ nhà thờ Chánh Toà Long Bùi-Tuần 1606

Hôm nay là lễ Giỗ Cha Giuse Nguyễn Quốc Vận. Chúng ta vẫn gọi ngài bằng một tên 17-09-2012 Bùi-Tuần 1183

Hôm nay là lễ kính Đức Chúa Thánh Thần. Nếu hỏi Đức Chúa Thánh Thần là ai? Thì kinh 10-06-1984 Bùi-Tuần 92

Hôm nay là lễ kính Đức Mẹ, Nữ Vương Hoà bình. Tại nhiều nơi, ho: 24-08-1997 Bùi-Tuần 621

Hôm nay là lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Tôi muốn cùng; 16-08-1987 Bùi-Tuần 166

Hôm nay là lễ mừng kính Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội. Tôi muốn nói nhiều điều về Đức Mẹ Bùi-Tuần 1937

Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 1985. Đây là một ngày có ý nghĩa: 24-11-1985 Bùi-Tuần 115

Hôm nay là ngày của tuần lễ cuối cùng trong năm, tôi muốn nhân: 16-02-1996 Bùi-Tuần 550

Hôm nay tôi có một chia sẻ riêng tư, xin được gửi tới anh chị em: 30-04-1995 Bùi-Tuần 499

Hôm nay tôi muốn nhân dịp này tâm sự với anh chị em về việc xây dựng Hội Thánh 05-07-2006 Bùi-Tuần 1014

Hôm nay tôi rất vui mừng được gặp lại anh chị em, và được chứng: 28-11-1995 Bùi-Tuần 539

Hôm nay tôi rất vui mừng được thăm lại họ đạo Minh Châu, một giáo: 09-07-1996 Bùi-Tuần 584

Hôm nay tới đây, tôi thấy giáo xứ Bình Châu có một số công trình: 21-08-1991 Bùi-Tuần 234

Hôm nay(ngày 10.8.2018) là kỷ niệm 44 năm Linh mục của Đức cha Giuse Trần Xuân 10-8-2018 Bùi-Tuần 1507

Hôm nay, cộng đoàn tu sĩ Thánh Gia mừng kỷ niệm 60 năm thành lập: 15-08-1991 Bùi-Tuần 231

Hôm nay, cùng với việc kính Đức Mẹ, Bổn Mạng nhà thờ Chánh Tòa: 22-08-1999 Bùi-Tuần 720

Hôm nay, cha Bảy về đây để an nghỉ trong lòng đất quê nhà. Sinh thời: 25-08-1991 Bùi-Tuần 235

Hôm nay, Chúa Giêsu giảng một điều quan trọng trong giáo lý của Ngài. Điều quan trọng 04-03-1997 Bùi-Tuần 639

Hôm nay, chúng ta hiện diện nơi đây để cùng nhau tham dự lễ giỗ Cha Ba Luy Nguyễn 22-09-2000 Bùi-Tuần 775

Hôm nay, chúng ta mừng kính các Tổng lãnh thiên Thần: Micae, Raphae và Gabrie. Thực 29-09-2001 Bùi-Tuần 840

Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây, là để gặp nhau và để gặp Chúa. Tất cả chúng ta đều muốn nhớ Bùi-Tuần 2001

Hôm nay, chúng tôi đã xuống đò từ giã nhà thờ Đồng Phú. Trên đường đi, chúng tôi 04-06-2006 Bùi-Tuần 1005

Hôm nay, đến với anh chị em, tôi cảm thấy niềm vui của anh chị em: 18-06-1993 Bùi-Tuần 380

Hôm nay, được gặp lại anh chị em giáo xứ Núi Tượng tôi thật vui mừng. Chỉ nhìn sơ qua 22-03-1998 Bùi-Tuần 684

Hôm nay, được mừng lễ Kim Khánh Linh mục của Cha Phêrô Nguyễn Trọng Quí, tôi thấy vui Bùi-Tuần 1761

Hôm nay, được tới đây tham dự thánh lễ tạ ơn Chúa, mừng nhà thờ: 31-05-2002 Bùi-Tuần 873

Hôm nay, giáo phận Long Xuyên mừng Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ thọ 100 (02/02/1909 Bùi-Tuần 1778

Hôm nay, họ đạo nhà thờ chánh toà Long Xuyên mừng trọng thể lễ Bổn Mạng. Thực là 22-08-2001 Bùi-Tuần 834

Hôm nay, khi dâng thánh lễ ở họ đạo Lộ Đức, Kênh 8 này, tôi tự: 28-05-1991 Bùi-Tuần 218

Hôm nay, khu nhà Hưu Dưỡng linh mục giáo phận Long Xuyên tại Cần Xây bớt vắng vẻ 27-12-2005 Bùi-Tuần 988

Hôm nay, lúc 7 giờ rưỡi, tôi đã chủ sự thánh lễ đồng tế an táng Ông Cố: 06-06-1997 Bùi-Tuần 657

Hôm nay, ngày 31 tháng 7, là ngày giỗ thánh tử đạo Emmanuel Lê Văn Phụng. Thánh 31-07-2001 Bùi-Tuần 828

Hôm nay, tại nhà thờ Chính Toà Long Xuyên đang hiện lên một hình ảnh đẹp. Đây là hình 11-01-2001 Bùi-Tuần 790

Hôm nay, Toà Giám Mục Lạng Sơn đang hân hoan đón tiếp những: 19-03-2002 Bùi-Tuần 859
Hôm nay, toàn thể Hội Thánh mừng lễ Đức Mẹ Maria lên trời. Cũng hôm nay, Dòng 15-08-2001 Bùi-Tuần 833

Hôm nay, tôi cảm thấy vui, bởi vì tôi nhận thấy các họ đạo trong vùng này, có nhiều cố 11-3-1998 Bùi-Tuần 680

Hôm nay, tôi được vui mừng gặp lại anh chị em. Nhìn qua tình hình: 03-01-1997 Bùi-Tuần 625

Hôm nay, tôi xin nói về Lời Chúa đang giúp tôi sống ơn gọi trong tình hình hiện nay 23-04-2012 Bùi-Tuần 1172

Hôm nay, tới thăm giáo xứ Thánh Tâm, tôi đã nhìn thấy nhiều công: 14-02-1997 Bùi-Tuần 634

Hôm nay, thứ sáu đầu tháng, ngày tĩnh tâm hàng tháng của linh: 02-05-1997 Bùi-Tuần 653

Hôm rồi, gặp một người Công giáo, tôi hỏi thăm họ lâu nay có lui tới: 24-09-1989 Bùi-Tuần 194

Hơn bao giờ hết, tình hình hiện nay thúc giục tôi hãy làm chứng cho Chúa bằng đời 22-10-2011 Bùi-Tuần 1149

Hơn lúc nào hết, những ngày tháng đầu năm Mậu Tuất này, tôi nghe Chúa gọi tên và thúc 28-2-2018 Bùi-Tuần 1480

Hơn một tháng qua, tôi đã đi qua nhiều nơi, trong nước và ngoài nước. 08-08-1997 Bùi-Tuần 618

Huy hiệu Giám mục của tôi là cây nến cháy. Khi chọn cho mình huy hiệu đó, tôi muốn 27-10-2017 Bùi-Tuần 1461

Im lặng là quê hương của kẻ mạnh. Vì trong im lặng mới phát sinh được những tư tưởng 08-05-2014 Bùi-Tuần 1268

Ít lâu nay, tại nhiều nơi, đạo đức xuống, tệ nạn tăng. Nhiều lý do được đưa ra để cắt nghĩa thảm Bùi-Tuần 1671

Ít lâu nay, tôi hay đọc đi đọc lại đoạn Phúc Âm sau đây của thánh Marcô: “Sau cùng 10-03-2016 Bùi-Tuần 1374

Ít ngày nay tôi bị rơi vào tình trạng bất ổn. Thời tiết bất ổn, thời thế bất ổn, sức khỏe bất ổn Bùi-Tuần 1883

Kể chuyện Chúa Giêsu và các thánh Tông Đồ, mà không kể đến sự lộng hành của 04-03-2016 Bùi-Tuần 1373

Kiêu căng tôn giáo”, đó là một điều phải tránh. Ðức Hồng Y Saldarini đã nhẹ nhàng nhắc tới vấn Bùi-Tuần 1579

Kinh "Lạy Cha" có câu: "Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày". Câu đó tôi 18-09-2005 Bùi-Tuần 979

Kinh “Sám hối” có câu: “Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và 04-01-2001 Bùi-Tuần 788

Kinh 7 có ba cộng đoàn lớn, cộng đoàn nào cũng có nhà thờ, nhà xứ: 06-09-1996 Bùi-Tuần 604

Kính gửi các linh mục, tu sĩ, giáo dân giáo phận Long Xuyên và các: 19-06-1999 Bùi-Tuần 713

Kinh Tiền Tụng II Mùa Vọng có câu: “Khi Chúa đến, Chúa sẽ thấy: 06-12-1999 Bùi-Tuần 732

Kỷ niệm 160 năm ngày giỗ hai thánh Phêrô Đoàn Công Qúi và Emmanuel Lê Văn (31.7.2019) Bùi-Tuần 1884

Kỷ niệm Chúa Giáng Sinh là một lễ lớn. Lễ trọng này bao giờ cũng gởi vào lòng tôi 03-12-2013 Bùi-Tuần 1241

Khai mạc tuần lễ Đa-Minh tại nhà thờ Ba Chuông, TP. HCM, nhân kỷ: 12-03-1992 Bùi-Tuần 282

Khao khát Chúa là điều tôi đã có từ rất lâu. Nhưng nay, khao khát đó trở nên rất mạnh. Tôi cảm Bùi-Tuần 1834

Khắp nơi đang bận rộn đón mừng lễ Chúa Giáng sinh. Tôi cũng bận rộn theo. Chính trong tình Bùi-Tuần 1938

Khẩu hiệu của đại hội là rất quan trọng, nhất là khi đại hội có tầm cỡ lớn, nhưng chỉ mang một khẩu Bùi-Tuần 1553

Khi bước chân vào nhà thờ này, khi nhìn lên cung thánh, tôi để ý: 23-07-1991 Bùi-Tuần 228

Khi bước vào một ngôi thánh đường, nhất là khi bước vào đó để dâng: 26-11-1994 Bùi-Tuần 466

Khi bước vào tối thứ năm Tuần Thánh tôi cảm thấy đau buồn. Tôi: 13-04-1995 Bùi-Tuần 497

Khi càng cảm thấy mình xuống sức, tôi càng thấy mình được dẫn vào một con đường 11-07-2003 Bùi-Tuần 922

Khi cầu xin Chúa ban ơn cứu độ, chúng ta thường hiểu ơn cứu độ là ơn cứu chúng ta 14-03-2001 Bùi-Tuần 799

Khi còn nhỏ, tôi vẫn nhìn các linh mục là những người có phúc lớn. Lý do là vì các ngài được làm Bùi-Tuần 1611

Khi cha Đaminh Nho mời tôi đến giáo xứ Long Bình đây để chủ toa: 10-06-1997 Bùi-Tuần 660

Khi Chúa Giêsu đã sống lại, những lần đến thăm các tông đồ, Ngài thường chào các vị đó thế 02-04-1983 Bùi-Tuần 65

Khi Chúa Giêsu đến trong thế gian, đạo cũ đang biến chất trầm: 14-05-1989 Bùi-Tuần 179

Khi Chúa Giêsu lập phép Truyền Chức Thánh, trong buổi tối sau cùng: 29-03-1994 Bùi-Tuần 424

Khi Chúa Giêsu ra mắt dân chúng lần đầu tiên, Người đã tự giới thiệu mình là kẻ được 18-04-2000 Bùi-Tuần 750

Khi Chúa Giêsu sắp về trời, các tông đồ xem ra vẫn còn non yếu trong lãnh vực hiểu 11-05-2001 Bùi-Tuần 812

Khi Chúa trao cho tôi nhiệm vụ Giám mục, tôi rất sợ. Nhiệm vụ đó lại phải  được thi: 12-11-2003 Bùi-Tuần 936

Khi dâng thánh lễ tại nhà thờ Cái Đôi, cũng như tại các nhà thờ xung: 23-08-1992 Bùi-Tuần 306

Khi đến khánh thành những công trình mới của giáo xứ Bình: 21-03-1995 Bùi-Tuần 492

Khi đi xe từ Rạch Giá lên Tân Hiệp, và đi ghe từ Tân Hiệp đến kinh I: 22-08-1985 Bùi-Tuần 106

Khi đọc bài Phúc Âm hôm nay, tôi nói với Chúa Giêsu rằng: 26-02-1991 Bùi-Tuần 200

Khi đọc bài Phúc Âm lễ hôm nay, tôi thấy ái ngại cho thánh Gioan: 08-12-1985  Bùi-Tuần 119

Khi đọc sách “Tông Đồ Công Vụ”, tôi thấy có một sự kiện làm tôi: 30-06-1985 Bùi-Tuần 103

Khi đọc xong bài Phúc Âm hôm nay, tôi đã nói với Chúa Giêsu rằng: “Lạy Chúa của con 02-12-1994 Bùi-Tuần 469

Khi đọc xong bài Phúc Âm hôm nay, tôi đã nói với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, xưa 26-04-1991 Bùi-Tuần 212

Khi đọc xong bài Phúc Âm hôm nay, tôi đã nhìn lên Đức Mẹ. Đức Mẹ: 08-09-1991 Bùi-Tuần 239

Khi đọc xong bài Phúc Âm hôm nay, tôi thấy Chúa Giêsu đã đề: 13-06-1991 Bùi-Tuần 221

Khi được gọi nhận chức thánh Linh mục cũng như khi vâng lời nhận chức vụ Giám mục 17-05-2016 Bùi-Tuần 1385

Khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó Giáo Phận Long Xuyên tháng 4 năm 7-10-2017 Bùi-Tuần 1457

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh 18-04-2011 Bùi-Tuần 1128

Khi kiểm điểm đời sống nội tâm của tôi, tôi thấy thế này: Cái đã làm cho tôi thấy Chúa 19-04-1984 Bùi-Tuần 90

Khi khánh thành các nhà thờ, tôi hay nhớ tới nhiều hình ảnh về nhà thờ, khiến tôi suy 18-03-1998 Bùi-Tuần 683

Khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức, anh chị em muốn tuân giữ một điều: 10-08-1986 Bùi-Tuần 135

Khi lãnh nhận chức vụ giám mục, tôi đã chọn khẩu hiệu: "Điều răn mới". "Điều răn mới" là một Bùi-Tuần 1838

Khi mừng kỷ niệm Chúa Phục sinh, chúng ta dâng lên Chúa Phục: 30-03-2002 Bùi-Tuần 863

Khi mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, có lần tôi đã suy nghĩ: 23-11-1991 Bùi-Tuần 251

Khi mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tôi không nhìn Đức Mẹ: 14-08-1994 Bùi-Tuần 443

Khi nói về Chúa Giêsu Vua, nhiều người đã hỏi Chúa Giêsu là vua: 24-11-1991 Bùi-Tuần 252

Khi nói về ơn cứu độ, người ta thường hiểu là ơn giải cứu mình khỏi những tội lỗi, và biết sống Bùi-Tuần 1780

Khi nghe bài Phúc Âm hôm nay, tôi thấy Chúa lôi kéo tâm hồn tôi: 06-12-1992 Bùi-Tuần 328

Khi nghe có một thánh lễ Ngân Khánh giáo xứ, Ngân Khánh nhà thờ, nhiều: 14-11-1991 Bùi-Tuần 247

Khi nghe cộng đoàn hát Lời Chúa: “Chúa Cha sẽ sai một Đấng Phù: 18-07-1991 Bùi-Tuần 226

Khi nghe tôi nói sắp đi làm lễ ở họ đạo Ông Dèo, nhiều người đã hỏi: 06-06-1987 Bùi-Tuần 154

Khi Ngôi Hai xuống thế làm người, Thiên Chúa đã dùng một số người cộng tác. Trong 24-06-2000 Bùi-Tuần 764

Khi nhắc đến giáo phận Long Xuyên, nhiều người cảm thấy thú vị về một sức sống đạo phong phú Bùi-Tuần 1559

Khi nhắc tới lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, tôi luôn nhớ lại những tiếp xúc, mà tôi Bùi-Tuần 1833

Khi nhận chức Giám m ục ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi đã chọn cho tôi một Lời Chúa 13-4-2018 Bùi-Tuần 1487

Khi nhận lời mời chủ toạ thánh lễ khấn dòng hôm nay, không những: 14-06-1997 Bùi-Tuần 616

Khi nhìn hang đá Bêlem, tôi đã thấy gì? Thưa tôi thấy các tượng ảnh thánh giữa những trang trí Bùi-Tuần 1582

Khi nhìn ngôi thánh đường lớn này và cuộc lễ khánh thành trọng thể: 08-12-1995 Bùi-Tuần 543

Khi nhìn thánh Gioan Baotixita, tôi thấy vẻ bề ngoài của Ngài không có gì hấp dẫn cả. Y 24-06-2001 Bùi-Tuần 820

Khi nhìn và những gì Ngôi Hai Thiên Chúa đã thực hiện từ lúc giáng: 30-12-1994 Bùi-Tuần 481

Khi nhìn vào con người linh mục của tôi, tôi thấy biết bao tiếng gọi “hãy là” như: Hãy là linh mục Bùi-Tuần 1570

Khi phái đoàn dân Do Thái đến hỏi thánh Gioan: Ông là ai? Thì Ngài chối Ngài không là Đấng Bùi-Tuần 1843

Khi qua nhiều nước trên thế giới, tôi thấy nước nào cũng có các nơi thờ tự, như nhà thờ 28-06-2001 Bùi-Tuần 822

Khi so sánh họ đạo Hà Tiên hôm nay với họ đạo Hà Tiên những năm: 18-02-1997 Bùi-Tuần 638

Khi suy gẫm bài Phúc Âm hôm nay, tôi có cảm tưởng đây là một lá thư quý giá Chúa gửi 30-07-1992 Bùi-Tuần 297

Khi suy gẫm bài Phúc Âm hôm nay, tôi có cảm tưởng là Chúa dùng: 13-04-1994 Bùi-Tuần 427

Khi suy gẫm bài Phúc Âm hôm nay, tôi đã nói với Chúa Giêsu rằng: 24-04-1994 Bùi-Tuần 430

Khi suy gẫm bài Phúc Âm hôm nay, tôi không để ý nhiều đến người: 09-09-1991 Bùi-Tuần 240

Khi suy gẫm bài Phúc Âm hôm nay, tôi thực sự băn khoăn về việc: 23-04-1991 Bùi-Tuần 213

Khi suy gẫm về sự Đức Kitô sống lại, như được kể trong các bài Phúc: 11-04-1993 Bùi-Tuần 363

Khi suy nghĩ về diễn tiến cuộc tử nạn Chúa Giêsu trong ba ngày Tuần Thánh, tôi thấy rất: 31-03-1983 Bùi-Tuần 64

Khi suy nghĩ về hoạt động hiện nay của Chúa Thánh Thần trong: 19-05-1991 Bùi-Tuần 216
Khi suy nghĩ về thánh Tôma, tôi thấy Ngài có nhiều điểm rất nổi, rất hay, rất đáng đề cao 28-01-1978 Bùi-Tuần 21

Khi sức khoẻ càng xuống, tuổi càng già, tôi càng ưa thích được sống bình lặng.Trong thanh Bùi-Tuần 1629

Khi tôi đến nhà thờ này, tôi thấy đây là một nhà thờ nghèo, bên cạnh: 21-08-1993 Bùi-Tuần 394

Khi tôi đi khắp nơi, trong nước và ngoài nước, tôi nhận thấy: Hiện nay: 12-11-1992 Bùi-Tuần 322

Khi tôi đi thăm các giáo xứ, tôi thường có một câu hỏi tự đặt ra cho mình, câu hỏi đó 07-03-1998 Bùi-Tuần 678

Khi tôi muốn đánh giá một linh mục, tôi thường xem linh mục ấy có là: 21-03-1993 Bùi-Tuần 359

Khi tôi nghĩ đám đông hơn 700 em sắp chịu phép Thêm Sức đang ngồi: 07-06-1987 Bùi-Tuần 156

Khi tôi nhớ Quê Hương, Quê Hương không hiện lên như một tư tưởng, nhưng hiện lên 23-08-2012 Bùi-Tuần 1181

Khi tôi vào một nhà thờ mà thấy có trưng bày nhiều ảnh tượng: 16-08-1991 Bùi-Tuần 233

Khi tham dự lễ nghi tuần thánh, nhiều người đã được ơn Chúa đánh động. Riêng đối với 25-03–2008 Bùi-Tuần 1047

Khi tham dự phụng vụ mấy ngày Tuần Thánh, nhất là phụng vụ thánh lễ: 18-04-1992 Bùi-Tuần 278

Khi trở lại họ đạo Ong Dèo này, một họ đạo bé nhỏ, xa xôi: 12-03-1996 Bùi-Tuần 554

Khi truyền chức linh mục, tôi rất mừng, nhưng tôi cũng rất lo. Có thể: 09-01-1992 Bùi-Tuần 267
Khi về hưu, tôi đã lùi. Khi về già, tôi cũng đã lùi. Khi bệnh tật, tôi càng phải lùi. Tôi lùi là 28-02-2016 Bùi-Tuần 1372

Khi vừa bước chân lên khu nhà xứ này, tự nhiên tôi để ý đến cây tháp: 26-12-1992 Bùi-Tuần 335

Khi vừa bước chân vào nhà thờ mới này, nhìn lên cung thánh, tôi tự: 25-02-1992 Bùi-Tuần 274

Khi vừa được Cha Hồ Văn Xuân ngỏ ý muốn tôi giảng lễ an táng cu thân sinh Tađêô, tôi 23-02-2001 Bùi-Tuần 796

Khi vừa tới đây, nhìn nhà thờ mới này, tôi đã cảm tạ Chúa và ngợi: 01-02-1999 Bùi-Tuần 696

Khi vừa tới xứ đạo Thanh Long này, tôi đã nhận thấy nhiều sự đổi: 24-08-1999 Bùi-Tuần 722

Khó nghèo và khiêm nhường là những giá trị cao quý của Phúc Âm. Những giá trị cao 21-03-2013 Bùi-Tuần 1207

Không biết anh chị em có để ý điều này không, đó là một số bí tích thường phải do chính: 14-08-1983 Bùi-Tuần 68

Khủng bố đang là một thời sự nóng. Danh từ khủng bố được dùng và được hiểu một 27-11-2015 Bùi-Tuần 1359

Là môn đệ của Chúa Giêsu, tôi tìm yêu mến Ngài. Là môn đệ Chúa của thời đại hôm nay, tôi Bùi-Tuần 1589

Là ngày cuối năm 1995, tôi xin được chia sẻ với toàn thể anh chị em: 31-12-1995 Bùi-Tuần 546

Làm môn đệ Chúa trong đời tu là một ơn gọi. Mỗi người được ơn gọi đó có thể nêu cao một lý Bùi-Tuần 1615

Làm vinh danh Thiên Chúa, đó là một khát vọng của người con Chúa. Khát vọng đó khởi đi Bùi-Tuần 1851 

Lạy Cha rất mến yêu. Giờ phút chia ly buồn lắm và đau đớn lắm. Cha thoái vị và ra đi 25-02-2013 Bùi-Tuần 1203

Lạy Cha rất thương mến, Được tin Hội Thánh đã có người kế vị thánh Phêrô, sau một 18-03-2013 Bùi-Tuần 1206

Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha”. Đó là lời sau cùng của Chúa Giêsu trước Bùi-Tuần 2014

Lạy Chúa, con đang bị đóng đinh vào thánh giá. Những chiếc đinh là những phiền muộn 24-01-2013 Bùi-Tuần 1198

Lần đầu tiên tôi được hân hạnh gặp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là ngày lễ Truyền 16-10-2003 Bùi-Tuần 930

Lần này tôi đi Rôma là để hành hương. Đối với tôi, hành hương là một hành trình quyết 20-10-2000 Bùi-Tuần 776

Lần này tới đây, tôi nhận thấy có nhiều cái mới đẹp nơi giáo xứ Kitô: 07-01-1993 Bùi-Tuần 354

Lần sau cùng đến đây, tôi đã thấy họ đạo anh chị em có rất nhiều cố gắng: 07-10-1986 Bùi-Tuần 140

Lâu nay, người ta nói “chống” hơi nhiều, như: Chống bão, chống lũ, chống lụt, Chống tham nhũng Bùi-Tuần 1707

Lễ an táng cha Antôninô Dương Hữu Soạn hôm nay là một cuộc tiễn: 01-12-1992 Bùi-Tuần 325
Lễ chiều thứ năm Tuần Thánh được gọi là lễ tưởng niệm bữa tiệc ly. Bởi: 16-04-1987 Bùi-Tuần 150
Lễ Chúa Giáng Sinh bao giờ cũng mang lại cho tôi nhiều hy vọng. Hy vọng nói đây là 18-12-2015 Bùi-Tuần 1364

Lễ Chúa Giáng Sinh là một kỷ niệm lớn. Hằng năm lễ này vốn lôi: 24-12-1993 Bùi-Tuần 408

Lễ Ðức Mẹ sầu bi (15-9) có thể gọi là lễ trở về. Con cái Ðức Mẹ khắp nơi trở về xum họp quanh Bùi-Tuần 1749

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được dời vào chúa nhật tới 19/8. Nhưng vì Lễ Thêm Sức 15-08-1984 Bùi-Tuần 94

Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời là một tiếng gọi. Chúa gọi chúng ta. Đức Mẹ gọi chúng ta. Hội Thánh Bùi-Tuần 1917

Lễ Đức Mẹ lên trời là một lễ trọng đối với toàn thể Hội Thánh nói chung. Riêng đối với 15-08-2008 Bùi-Tuần 1059

Lễ Giáng sinh là một lễ vui. Có thứ vui lành thánh, thuộc về thực chất tôn giáo. Có thứ 22-11-2007 Bùi-Tuần 1034

Lễ Giáng sinh năm nay, tôi nhận được khá nhiều quà, thuộc nhiều loại, từ nhiều người nhiều nơi Bùi-Tuần 1939

Lễ Giáng Sinh, Đầu Năm 2012, Tết Nhâm Thìn đang cùng nhau làm nên một mùa mừng chúc. Mùa Bùi-Tuần 1876

Lễ giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp dang diễn tiến như một biến cố lớn. Từng ngàn 12-03-2017 Bùi-Tuần 1430

Lễ giỗ mà chúng ta đang cử hành là một sự trao gởi niềm tin yêu: 19-10-1986 Bùi-Tuần 144

Lễ Hiển Linh quen gọi là lễ Ba Vua. Chuyện Ba Vua được ghi lại trong bài Phúc Âm mà: 08-01-1984 Bùi-Tuần 85

Lễ hôm nay dài, nên tôi sẽ nói vắn tắt. Tôi xin nói về một tư tưởng mà Phúc Âm hôm 21-04-11984 Bùi-Tuần 91

Lễ hôm nay kính nhớ thánh nữ Mônica, mẹ của thánh giám mục: 27-08-1994 Bùi-Tuần 450

Lễ hôm nay là lễ Đức Mẹ dâng con. Bài Phúc Âm thuật lại khá nhiều: 02-02-1986 Bùi-Tuần 125

Lễ hôm nay là một sinh hoạt bình thường theo thông lệ tôn giáo. Sinh hoạt bình thường này 09-09-1979 Bùi-Tuần 35

Lễ hôm nay nói nhiều đến linh mục. Các lễ nghi, các lời kinh, các lời tuyên hứa đều hướng về 5/4/1990 Bùi-Tuần 349

Lễ hôm nay quen gọi là Chúa Nhật “Mục tử tốt lành”. Mục tử có nghĩa: 20-04-1986 Bùi-Tuần 133

Lễ hôm nay quen gọi là lễ Ba Vua. Ba Vua từ xa đã tìm đến hang đá: 05-01-1986 Bùi-Tuần 123

Lễ hôm nay, có thể gọi là lễ của tuổi trẻ. Vì ngoài một số rất ít người lớn chịu phép Thêm 12-08-1976 Bùi-Tuần 11

Lễ hôm nay, quen gọi là lễ Truyền Dầu. Các dầu này sẽ được dùng trong nhiều bí tích  04-04-1977 Bùi-Tuần 16

Lễ hôm nay, thường được gọi là lễ Truyền Dầu. Đó là một kiểu gọi bình dân, căn cứ vào 26-03-1979 Bùi-Tuần 28

Lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là một dịp thuận tiện , để chúng ta tiến bước 29-06-2000 Bùi-Tuần 766

Lễ khấn dòng này đang diễn tiến tốt đẹp trong bầu khí sốt sắng, trang: 22-06-1996 Bùi-Tuần 578

Lễ Mông Triệu là dịp tốt, để chúng ta chứng tỏ lòng mến yêu đối với Đức Mẹ Maria 13-08-2008 Bùi-Tuần 1066

Lễ mừng sinh nhật thánh Gioan Baotixita nhắc cho tôi nhớ điều quan trọng này: Trẻ 06-06-2017 Bùi-Tuần 1442

Lễ Noel có muôn màu sắc. Người thì lo mừng lễ. Người thì lo sắm quà lễ. Người thì lo ăn lễ Bùi-Tuần 1754

Lễ Noel là lễ rất trọng. Chúng ta thường có nhiều chuẩn bị để mừng lễ rất trọng nàỵ Thiết tưởng các Bùi-Tuần 1597

Lễ Noel tại Việt Nam năm nay tự nhiên phát triển theo hai hướng: Hướng tưng bừng tại 24-12-2005 Bùi-Tuần 987

Lễ Noel vốn là một lễ vui. Niềm vui này xuất phát từ lời thiên sứ báo cho các mục đồng: 21-12-2001 Bùi-Tuần 808

Lễ phong chức hôm nay có những nét chung và có những nét riêng: 10-12-1992 Bùi-Tuần 327

Lễ Phục sinh chỉ vỏn vẹn một ngày. Nhưng mùa Phục sinh vẫn kéo dài. Trong lịch Phụng 08-042004 Bùi-Tuần 955

Lễ Phục Sinh là lễ mừng kỷ niệm Chúa Giêsu sống lại. Chúa Giêsu sống lại, sau: 20-04-203 Bùi-Tuần 910

Lễ Phục sinh là một kỷ niệm lớn. Một kỷ niệm để nhớ lại. Một kỷ: 29-03-1997 Bùi-Tuần 646

Lễ Phục Sinh, số người tham dự bao giờ cũng rất đông. Trước lễ, số: 18-04-1992 Bùi-Tuần 279

Lễ Sinh nhật Đức Mẹ, dòng Mân Côi nhớ lại ngày sinh của chính: 08-09-1996  Bùi-Tuần 605

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là lễ trọng. Lễ trọng này được phụng vụ đặt thêm một tên là ngày Bùi-Tuần 1737

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm nay là ngày khai mạc năm Linh mục. Quyết định trên 22-06-2009 Bùi-Tuần 1085

Lễ Truyền Dầu là dịp qui tụ đông đảo các linh mục, tu sĩ, giáo dân. Truyền thống: 15-04-2003 Bùi-Tuần 907

Lễ Truyền giáo tại Long Xuyên năm nay kèm theo một đại hội. Đại hội mang tên: "Kể 18-10-2009 Bùi-Tuần 1086

Lễ Truyền Tin gợi ý cho tôi về hình ảnh một Hội Thánh rất trẻ. Bởi vì: 25-03-1994 Bùi-Tuần 423

Lễ Truyền tin sắp tới. Tôi thầm nghĩ: xưa biến cố truyền tin đã mang đến một tin: 25-03-2003 Bùi-Tuần 902

Lịch phụng vụ đề cao Mùa Vọng. Ngay từ đầu mùa Vọng, nhiều người đã hân hoan đón chờ lễ Bùi-Tuần 1712

Lịch sử có thể thay đổi. Tại Việt Nam, quá khứ và hiện tại minh chứng điều đó. Lịch sử 29-05-2012 Bùi-Tuần 1170

Lịch sử như một dòng chảy. Dòng chảy này hiện đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm 12-11-2018 Bùi-Tuần 1526

Lịch sử tôn giáo trên thế giới có nhiều vấn đề phức tạp. Một trong những vấn đề rất phức tạp là vấn Bùi-Tuần 1660

Liên Hiệp Quốc đã chọn năm 1994 là năm gia đình cho cả thế giới. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II Bùi-Tuần 1381

Lindenberg là một quả núi thuộc “Rừng Ðen” (Schwarzwald) miền nam nước Ðức. Trên đỉnh núi này Bùi-Tuần 1549

Linh hồn tôi khao khát Chúa”, đó là lời than thở của thánh vịnh 63. Tâm tình khao khát ấy cũng sôi Bùi-Tuần 1613

Linh mục sống đức tin, giảng về đức tin, làm chứng cho đức tin. Nếu hỏi đức tin là gì, linh mục Bùi-Tuần 1807

Loại người được trân trọng bậc nhất bây giờ là loại người “sống cho kẻ khác”. Tất nhiên, để “sống Bùi-Tuần 1764

Lourdes là một thành phố nhỏ thuộc dãy núi Pyrénées của Pháp. Nay trở thành nơi hành 11-2-2019 Bùi-Tuần 1539

Lộ Đức là nơi Đức Mẹ Maria đã hiện ra. Tôi đã tới đó nhiều lần. Vẻ đẹp đã lôi cuốn tôi 03-02-2001 Bùi-Tuần 792

Lời Chúa giữ một vị trí rất quan trọng trong đời sống đức tin của tôi. Lời Chúa thấm 27-10-2012 Bùi-Tuần 1191

Lời đầu tiên tôi muốn nói là tâm tình hoan hỉ của tôi đối với các vị lanh đạo ấp, xã, huyện 16-10-1982 Bùi-Tuần 58

Lời đầu tiên tôi muốn nói ở đây là lời cám ơn tất cả anh chị em. Cám: 14-04-1992 Bùi-Tuần 287

Lời đó cho thấy: Vinh hiển của Chúa Giêsu là sự Người vâng phục thánh ý Chúa Cha 18-04-2011 Bùi-Tuần 1130

Lời kinh tạ ơn của Đức Mẹ mà chúng ta vừa nghe trong Phúc Âm, là: 15-08-1992 Bùi-Tuần 302

Lời trên đây được in trong cuốn “Hạnh phúc bằng 36 nhân đức”. Tác giả sách là Jacques Duquesne. Bùi-Tuần 1599

Lời trên đây là Lời Chúa ghi trong Phúc Âm. Tôi đã đọc lời đó nhiều lần. Không thấy vang vọng Bùi-Tuần 1929

Lúa tốt cho chủ trồng. Cỏ lùng do kể xấu gieo. Cả lúa cả cỏ lùng cũng mọc xanh tươi… “Phức tạp Bùi-Tuần 2016

Lúc bắt đầu đi vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã nói: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Bùi-Tuần 1866

Lúc này hơn bao giờ hết, Chúa cho tôi thấy: Cũng như mọi người, tôi đang ở trong một tình hình Bùi-Tuần 1968

Lúc này hơn bao giờ hết, nhân loại đang mong chờ được cứu. Tôi tin: Đấng Cứu Độ chính là Bùi-Tuần 1953

Lúc này hơn bao giờ hết, tôi cầu nguyện rất nhiều, có thể nói là tôi cầu nguyện liên lỉ, không ngơi Bùi-Tuần 1952

Lúc này hơn bao giờ hết, tôi khao khát sự bình an một cách mãnh liệt. Tôi tha thiết gửi gắm điều Bùi-Tuần 2058

Lúc này là buổi chiều. Mặc dầu bây giờ trời còn sáng, nhưng chỉ còn vài: 15-08-1987 Bùi-Tuần 163 

Lúc này và thời gian gần đây, tôi đau đớn nhiều lắm, thân xác đau, tâm hồn đau, đau liên 31-7-2018 Bùi-Tuần 1504

Lúc này, câu kết thúc kinh Lạy Cha đang trở thành một điều khẩn cấp đối với tôi. Tôi 30-08-2013 Bùi-Tuần 1229

Lúc này, Chúa Giêsu hay nói với tôi một lời, mà xưa Người đã nói tại nhà người thu 21-09-2012 Bùi-Tuần 1187

Lúc nãy, để đi đến nhà thờ Lộ Đức này, xe của chúng tôi đã đi qua một chiếc cầu: chiếc 06-03-1998 Bùi-Tuần 677

Lúc này, hơn bao giờ hết, Chúa cho tôi thấy: Cũng như mọi người, tôi đang ở trong một tình hình Bùi-Tuần 1976

Lúc này, hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận thấy điều gì là hạnh phúc thực sự cho tôi. Xin nói ngay Bùi-Tuần 1932

Lúc này, mắt thân xác tôi mờ hẳn đi. Mắt tâm hồn tôi cũng mờ trầm trọng. Tôi như người mù thành Bùi-Tuần 2049 

Lúc này, tại Đài Đức Mẹ, Tân Hiệp, giáo phận Long Xuyên, đang diễn ra một quang 10-04-2001 Bùi-Tuần 803

Lúc này, tôi có cảm tưởng: Phòng họp Toà Giám mục Long Xuyên chúng tôi đây đang là một Bùi-Tuần 1725

Lúc này, trên cung thánh nhà thờ Chánh toà Long Xuyên, đang có 125: 18-01-1990 Bùi-Tuần 196

Lừa dối là một hiện tượng xấu đang phát triển mạnh trong mọi hình thức. Lời nói lừa dối 10-09-2012 Bùi-Tuần 1185

Lương thực hằng ngày nuôi sống linh hồn tôi là chính Chúa Giêsu. Ngài đến với tôi, không phải Bùi-Tuần 2020

Mấy chục năm dài tôi cặm cụi học các môn đạo, như Kinh Thánh, tín lý, luân lý, giáo luật: 01-09-2001 Bùi-Tuần 837 

Mấy ngày gần đây, Đức Mẹ hối thúc tôi với mấy lời vắn tắt như sau: “Tình hình đang diễn biến Bùi-Tuần 2054

Mấy ngày gần đây, tôi đã đi thăm nhiều họ đạo nhỏ, nghèo, tại vùng xa, vùng sâu, vùng biên giới Bùi-Tuần 1571

Mấy ngày hôm nay tôi đã nghĩ nhiều đến anh chị em. Tôi đã có dự: 02-05-1996 Bùi-Tuần 564

Mấy ngày hôm nay, hầu như lúc nào tôi cũng nghĩ tới thánh Giuse: 20-03-1995 Bùi-Tuần 491

Mấy ngày nay tôi đau đớn khác thường. Trong cơn đau đớn hầu như không còn sức chịu nổi, tôi Bùi-Tuần 1978

Mấy ngày nay tôi đau nhiều. Đêm rồi, những cơn đau làm tôi không sao ngủ được. Tôi 24-05-2014 Bùi-Tuần 1273

Mấy ngày nay tôi hay nghĩ tới họ đạo Thanh Tâm này. Tôi nhìn: 23-05-1996 Bùi-Tuần 568

Mấy ngày nay tôi hay nhìn lại 21 năm qua. Thời gian 21 năm là một: 30-04-1996 Bùi-Tuần 563

Mấy ngày nay, có ba vấn đề đã kéo tôi chú ý, bắt tôi suy nghĩ. Một là trước tình hình Ðất Nước Bùi-Tuần 1577

Mấy ngày nay, Chúa hay hỏi tôi điều này: “Con có thực sự muốn đón nhận tình yêu 05-12-2015 Bùi-Tuần 1360

Mấy ngày nay, Chúa thôi thúc tôi hãy bắt chước thánh Gioan Baotixita một cách sát 24-06-2015 Bùi-Tuần 1335 

Mấy ngày nay, Đức Mẹ tha thiết dạy tôi điều này: “Thấy trước là đạo đức, Thấy trước là Bùi-Tuần 2059

Mấy ngày nay, hình ảnh Đức Giáo Hoàng Phanxicô bỗng trở nên cuốn hút khác thường. Quảng trường Bùi-Tuần 1957

Mấy ngày nay, lúc nào tôi cũng được nghe cảnh báo về một tình hình diễn biến phức tạp:Từng Bùi-Tuần 2068

Mấy ngày nay, nhất là đêm rồi, tôi nhớ về người bạn rất thân của tôi, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Bùi-Tuần 1409

Mấy ngày nay, nhất là hôm nay, khắp nơi tại Việt Nam đều hân hoan: 02-09-1995 Bùi-Tuần 528

Mấy ngày nay, qua những liên hệ riêng tư, tôi được biết cha Charles de Foucauld mới 10-12-2018 Bùi-Tuần 1529

Mấy ngày nay, tôi bị Satan cám dỗ rất nặng. Nó làm cho tôi buồn sầu về tội lỗi và tính 17-5-2018 Bùi-Tuần 1492

Mấy ngày nay, tôi cầu nguyện rất nhiều với Chúa Giêsu Phục sinh. 2. Một lần nọ, Chúa 29-03-2016 Bùi-Tuần 1376

Mấy ngày nay, tôi đọc Xuân trên nhiều báo, tôi nghe Xuân ở nhiều: 14-02-1999 Bùi-Tuần 702

Mấy ngày nay, tôi được thông tin về nhiều Thánh Lễ tạ ơn. Hầu như đâu cũng muốn 20-11-2017 Bùi-Tuần 1465

Mấy ngày nay, tôi hay nghĩ tới muôn vàn ơn Chúa đã ban cho tôi suốt 43 năm đời giám 22-4-2018 Bùi-Tuần 1488

Mấy ngày nay, tôi hay nhìn lại 21 năm qua. Thời gian 21 năm là một chặng đường dài. Ðây là Bùi-Tuần 1563

Mấy ngày nay, tôi thấy cảnh đời sôi động khác thường. Trên đường xe chạy ồn ào 20-01-2004 Bùi-Tuần 942

Mấy ngày nay, tôi thấy lòng mình rộn ràng. Rộn ràng vì năm mới, tôi có quá nhiều khát 09-01-2016 Bùi-Tuần 1367

Mấy ngày nay, tôi thường được Chúa nhắc nhủ hãy đến với Thánh Giuse. Bởi vì, hơn 22-02-2016 Bùi-Tuần 1371

Mấy ngày nay, thỉnh thoảng lại hiện lên trong tôi Lời Chúa Giêsu phán xưa: “Thầy đã đến 2-8-2018 Bùi-Tuần 1505

Mấy ngày vừa qua, tôi sống trong tình hình đầy biến động. Do dịch Covid 19 lây lan, Do kinh Bùi-Tuần 2065


Mấy tuần lễ trước đây, tôi đã cặm cụi viết bài chia sẻ cho thánh lễ hôm nay. Nhưng, hai ngày nay Bùi-Tuần 2033

Mấy tuần nay, tôi được nghe nhiều về phong trào “Hội Thánh Đức Chúa Trời”. Đối với 21-5-2018 Bùi-Tuần 1493

Mấy tháng nay vàng lên giá. Người ta coi vàng là một giá trị cao, có thực chất. Khi tình 12-08-2011 Bùi-Tuần 1143

Mấy tháng nay, nhất là trong thánh lễ sẽ được tổ chức tại Tòa Giám Mục Long Xuyên 29-11-2016  Bùi-Tuần 1418

Mấy tháng qua có những thời sự tôn giáo rất đáng suy nghĩ. Chúa muốn nói gì với chúng ta qua Bùi-Tuần 1590

Miền Nam Việt Nam chính thức bước vào chế độ Cộng Sản ngày 30-04-1975. Cũng chính ngày Bùi-Tuần 1585

Mọi năm, dịp Xuân về, tôi hay đi thăm. Tôi thấy các nhà đều trang trí, các con đường 08-01-2001 Bùi-Tuần 789

Mọi người chúng ta đang có nhiều lo nghĩ: Lo nghĩ về nạn lụt và những hậu quả của nó, lo : 15-10-1978 Bùi-Tuần 25

Mọi người chúng ta đều được hân hạnh có liên hệ với Chúa, bởi vì mọi người chúng ta 24-06-2003 Bùi-Tuần 917

Mong tốt lành. Chẳng hạn như lời: “Con mong ước bản thân con: 26-5-93 Bùi-Tuần 376

Mội bài thánh ca đang nuôi dưỡng tâm hồn tôi lúc cuối đời, đó là bài: “Khi Chúa thương 07-10-2011 Bùi-Tuần 1147

Mỗi biến cố là mỗi tiếng gọi của tình yêu Chúa. Mỗi biến cố là mỗi lời sám hối” Nếu có ai Bùi-Tuần 1989

Mỗi dịp mừng Noel, tôi đều cầu Chúa nhiều điều cho những người thân yêu, cho Hội 13-12-2018 Bùi-Tuần 1530

Mỗi khi dâng thánh lễ hoặc tham dự thánh lễ, tôi đưa Mình Thánh vào miệng và nuốt đi  22-08-2001 Bùi-Tuần 835

Mỗi khi dự lễ an táng các đức cha già quá cố, tôi thường nghĩ tới những công việc, mà 04-07-2001 Bùi-Tuần 823

Mỗi khi ghé thăm một họ đạo, tôi thường nhận được niền vui. Nhưng: 19-08-1992 Bùi-Tuần 304

Mỗi khi họ yêu thương phục vụ đến cho người khác, thì chính trong việc đó, họ cảm thấy có Bùi-Tuần 1988

Mỗi khi tôi muốn nói đến việc Phúc Âm hoá hay Tân Phúc Âm hoá một đối tượng nào 12-06-2014 Bùi-Tuần 1277

Mỗi khi xe tôi chạy qua đây, bao giờ tôi cũng nhìn vào nhà thờ: 23-08-1987 Bùi-Tuần 170

Mỗi lần niên học mới bắt đầu là mỗi lần tôi được thôi thúc phải học thêm mãi. Lãnh vực 18-08-2011 Bùi-Tuần 1144

Mỗi lần viết cho Công giáo và Dân tộc, tôi thường lui vào nội tâm tôi. Ở đó, tôi thấy những khuôn Bùi-Tuần 1861

Mỗi lần, khi nghe và thấy cảnh khai trường, tôi thường nghĩ vẩn vơ: Giá: 21-08-2002 Bùi-Tuần 882

Mỗi linh mục có những khác biệt riêng. Những khác biệt riêng đó làm nên một số chủ quan nơi Bùi-Tuần 1808

Mỗi năm có những ngày khai giảng năm học mới. Dịp đó tôi như trẻ lại. Bởi vì đối với tôi 22-08-2015 Bùi-Tuần 1344

Mỗi năm đến mùa Vọng, tôi lại nhớ về những người đã dọn đường để Chúa đến. Chúa đến với Bùi-Tuần 1766

Mỗi năm, đến lễ kính Tổng lãnh thiên thần Micae (29-9), toàn thể giáo phận Long Xuyên lại đặc Bùi-Tuần 1750

Mỗi năm, đến lễ khai trường, tôi lại nhớ về những người đã đào tạo nên tôi. Riêng năm nay, khi Bùi-Tuần 1747

Mỗi năm, đến lễ Phục sinh, tôi lại rảo tìm những chứng tích của Chúa  Phục sinh. Tôi 21-04-2000 Bùi-Tuần 752

Mỗi năm, gần đến 30 tháng 4, tôi thường hồi tâm. Hồi tâm này có đặc điểm riêng. Bởi vì 5-4-2018 Bùi-Tuần 1486

Mỗi năm, lúc gần tới lễ Noel, tôi lại suy nghĩ cách riêng về ý nghĩa lễ trọng đại đó. Năm 11-12-2014 Bùi-Tuần 1305

Mỗi ngày, tôi sống với niềm tin. Càng già, tôi càng cảm thấy niềm tin là cần thiết.Niềm tin Bùi-Tuần 1632

Mỗi ngày, tôi vẫn thường theo dõi tình hình của Đất Nước tôi. Dân tộc tôi trên Đất 18-08-2016 Bùi-Tuần 1397

Mỗi người có một lịch sử. Lịch sử ấy thường là một bí nhiệm. Bí nhiệm lớn nhất là 12-10-2008 Bùi-Tuần 1077

Mỗi người có thể kể ra kinh nghiệm của mình về sự cầu nguyện. Hôm nay tôi xin kể ra14-08-2008 Bùi-Tuần 1067

Mỗi người thường có một cái nhìn về ý nghĩa đời mình. Cái nhìn đó ảnh hưởng đến mọi lựa chọn Bùi-Tuần 1594

Mỗi sáng, khi vừa thức dậy, nhiều người tín hữu thường có thói quen thực hiện một việc 30-10-2005 Bùi-Tuần 981

Mỗi sáng, tôi thường dâng lên Chúa những bông hoa thiêng. Mỗi tối, tôi cũng lại dâng 29-10-2015 Bùi-Tuần 1355

Mỗi sáng, trong giờ cầu nguyện, tôi tự hỏi: Hôm nay tôi sẽ hoạt động tôn giáo tại: 09-09-2002 Bùi-Tuần 885

Mỗi tín hữu có thể và phải làm chứng cho đức tin của mình. Có nhiều cách làm chứng. Cách làm Bùi-Tuần 1717

Mỗi tôn giáo có một nhân sinh quan riêng. Nhân sinh quan này tạo nên một mảng văn 28-07-2000 Bùi-Tuần 769

Mỗi thời có một bộ mặt. Đời sống thiêng liêng, tức đời sống đạo đức, về căn bản, vẫn là một Bùi-Tuần 1913

Một bài thánh ca đang nuôi dưỡng tâm hồn tôi lúc cuối đời, đó là bài : “Khi Chúa thương gọi con Bùi-Tuần 2018

Một cuộc lễ thường có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thời gian: 23-08-1985 Bùi-Tuần 108

Một chiều mưa, tôi đến Lavang, để cầu nguyện ở nơi được gọi là chỗ Ðức Mẹ đã hiện ra cách đây Bùi-Tuần 1588

Một dấu chỉ thời đại rất rõ nhận thấy hiện nay là sự chuyển biến. Chuyển biến trong mọi lãnh vực Bùi-Tuần 1591

Một đặc điểm của Tết Việt Nam là cây mùa xuân. Cây Mùa Xuân có tính cách gia đình 28-01-2000 Bùi-Tuần 737

Một đặc điểm nổi bật nơi thánh Giuse là sự tỉnh thức. Ngài tỉnh thức, mau vâng ý Chúa 19-3-2010 Bùi-Tuần 1092

Một đêm mới rồi, tôi có một giấc ngủ bình thường.  Nhưng trong giấc ngủ đó, tôi có một chiêm Bùi-Tuần 2011

Một lần, tôi cắt nghĩa Phúc Âm bằng tranh ảnh cho một người ngoại: 1989 Bùi-Tuần 195

Một lời cầu rất quen thuộc đối với mọi người chúng ta, đó là: "Lạy: 13-06-2002 Bùi-Tuần 874

Một mẩu tin đang được truyền đi trong Giáo Hội Việt Nam. Mẩu tin nhỏ. Cách truyền 27-05-2008 Bùi-Tuần 1057

Một nét đẹp của người linh mục là nâng tâm hồn mình lên với Chúa. Ngài thực hiện việc đó không Bùi-Tuần 1810

Một niềm vui tôi định giấu, nhưng Chúa dạy tôi là nên nói ra, đó là sự kiện Chúa phục sinh đến Bùi-Tuần 1728

Một ngày trước khi Đức Thánh Cha công bố danh sách các Hồng Y mới, tôi được Đức 10-02-2001 Bùi-Tuần 793

Một người đã chết, đã được an táng, đã chôn trong mồ. Nhưng đã được Chúa Giêsu 07-03-2011 Bùi-Tuần 1125

Một người mới hỏi tôi rằng: “Trong chức vụ mục tử của Cha, lời nào: 30-04-1994 Bùi-Tuần 429

Một người tân tòng mới nói với tôi rằng: Trong địa phương này, con: 05-12-1994 Bùi-Tuần 472

Một nhà báo Mỹ mới bị một nhóm Hồi giáo cực đoan cắt đầu. Tôi đọc tin và thấy hình 28-08-2014 Bùi-Tuần 1288

Một nhà truyền giáo đã kể lại một câu chuyện lạ về một hòn đảo thuộc: 06-01-2002 Bùi-Tuần 852

Một sự kiện rõ rệt nhận thấy nơi giới tín hữu trưởng thành, là sự chênh lệch giữa các cá 18-01-1980 Bùi-Tuần 45

Một sự kiện trong Phúc Âm nay đang là đề tài cảnh báo tôi, đó là sự kiện Chúa Giêsu tiếc thương Bùi-Tuần 2012

Một thời gian dài sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 là dịp khiến tôi suy nghĩ rất nhiều 14-04-2012 Bùi-Tuần 1168

Một triết gia xưa đã nói: “Người đối với người thật chó sói’’. Tư tưởng đó còn được 08-05-2014 Bùi-Tuần 1262

Một trong những điều mà Đức Mẹ dạy tôi hãy năng cầu xin với Chúa, nhất là trong thời 14-12-2015 Bùi-Tuần 1362

Một trong những điều quan trọng Chúa luôn dạy tôi, là hãy nhận thức đúng về mình 04-09-2015 Bùi-Tuần 1346

Một trong những điều tôi khao khát trong Năm Thánh này là phấn đấu nâng cao trình độ 10-12-2000 Bùi-Tuần 782

Một trong những điều tôi lo cho tôi và Hội Thánh tại Việt Nam của tôi là đừng bao giờ 14-09-2015 Bùi-Tuần 1348

Một trong những điều tôi thường xuyên mong muốn là được bình an. Mọi thứ bình an đều quý Bùi-Tuần 1669

Một trong những mong muốn hàng đầu của gia đình công giáo là phục vụ đức tin. Mong muốn đó Bùi-Tuần 1868

Một trong những mục đích của phép Thêm Sức là làm cho đức tin được mạnh. Mục đích 04-09-1976 Bùi-Tuần 13

Một trong những mục đích của thánh lễ hôm nay là tái-huấn-luyện tâm: 06-04-1993 Bùi-Tuần 361

Một trong những niềm vui lớn của tôi, khi nhìn giáo phận nhà, là thấy: 28-03-2002 Bùi-Tuần 861

Một trong những tước hiệu cao quý mà Hội Thánh mừng khen Đức Mẹ Maria, là "Vô 08-12-2005 Bùi-Tuần 985

Một trong những vấn đề đang được bàn tới nhiều hiện nay tại nước ta là vấn đề giáo dục. Cả đời Bùi-Tuần 1752

Một trong những việc cần làm trong những ngày đầu năm của mọi thành phần Dân Chúa là chọn Bùi-Tuần 1562

Một trong những việc, mà người phục vụ Dân Chúa cần làm cuối năm, là xem xét lại nhiệm vụ Bùi-Tuần 1596

Một việc Đức Mẹ đã luôn dạy tôi, đó là sám hối. Hãy sám hối không chỉ trong Mùa Chay, mà hãy Bùi-Tuần 2071

Một việc lớn được kỷ niệm trọng thể trong Tuần Thánh đó là việc: 16-04-1992 Bùi-Tuần 277

Một việc tôi cho là rất quan trọng, khi mừng Chúa Giáng Sinh, đó là cầu nguyện. Cầu 07-11-2011 Bùi-Tuần 1153

Mở đầu năm học mới là đi vào một chặng đường mới của giáo dục. - Giáo dục là một 13-08-2007 Bùi-Tuần 1027

Mở đầu thánh lễ này, tôi đã chào chúc anh chị em bằng một công thức: 26-12-1993 Bùi-Tuần 412

Mới hôm nào, Năm Thánh được khai mạc trọng thể, mở đầu một lịch trình Năm Thánh 16-06-2000 Bùi-Tuần 763

Mới rồi, dịp Linh mục đoàn Long Xuyên tĩnh tâm năm, tôi cảm thấy trong tôi nhiều nỗi 22-11-2014 Bùi-Tuần 1301

Mới rồi, hai biến cố đã xảy ra bất ngờ, gây bàng hoàng và đau đớn cho tôi. Cha quản lý 7-11-2018 Bùi-Tuần 1525

Mới rồi, một biến cố đã xảy đến cho tôi. Biến cố riêng tư, tuy nhỏ, nhưng đang ảnh 28-03-2015 Bùi-Tuần 1320

Mới rồi, một tờ báo có thuật lại một chuyện thời xưa. Chuyện đại khái: 1989 Bùi-Tuần 191

Mới rồi, ngày 26-6-2000, Toà Thánh theo lệnh Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã 21-07-2000 Bùi-Tuần 767

Mùa Chay được coi như một sa mạc thiêng lieng. Tôi âm thầm đi vào sa: 28-02-2002 Bùi-Tuần 855

Mùa Chay kêu gọi tôi sám hối. Sám hối, mà tôi thực hiện mùa Chay này, được gợi ý bởi 01-03-2014 Bùi-Tuần 1257

Mùa Chay kêu gọi tôi suy gẫm cách riêng về cuộc Thương khó của Chúa Giêsu. Suy 08-03-2015 Bùi-Tuần 1317

Mùa Chay là thời gian hồi tâm. Hồi tâm sẽ sinh ích lợi cho phần rỗi. Để được như vậy 10-02-2011 Bùi-Tuần 1122

Mùa Chay là thời gian hồi tâm. Tôi thấy mình có nhiều lầm lỗi phải ăn năn. Tôi nhận ra 16-02-2008 Bùi-Tuần 1043

Mùa Chay là thời gian kêu gọi sám hối. Kêu gọi này được hưởng ứng nồng nhiệt tại Giáo Hội trên Bùi-Tuần 805

Mùa Chay là thời gian nhắc nhở đặc biệt đến ơn cứu độ. Hầu như ngày nào Phụng vụ: 20-02-2003 Bùi-Tuần 900

Mùa chay năm nay khác các mùa chay trước đây. Khác ở chỗ mùa chay năm nay có 10-03-2012 Bùi-Tuần 1164

Mùa Phục sinh nhắc chúng ta nhớ đến một chân lý quan trọng. Chân lý quan trọng đó là 15-04-2001 Bùi-Tuần 806

Mùa thu thiên nhiên là mùa lá rụng. Mùa thu cuộc đời là mùa tuổi già sức yếu. Mùa này 21-11-2007 Bùi-Tuần 1032

Mùa Vọng của Năm Thánh này phải được coi là thời gian rất quan trọng. Đây là mùa tạ 01-12-2000 Bùi-Tuần 780

Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Chuẩn bị là mở tâm hồn: 27-11-2002 Bùi-Tuần 895

Mùa Vọng là thời gian mong chờ Chúa Cứu thế. Tâm tình mùa Vọng là cầu nguyện, kêu 26-11-2010 Bùi-Tuần 1113

Mùa Vọng và mùa Giáng Sinh có những lời cầu riêng, thích hợp. Một số do Hội Thánh 07-12-2003 Bùi-Tuần 939

Mùa Vọng, tôi có hai hy vọng.  Hy vọng thứ nhất là hy vọng tôi biết đón nhận Chúa. Hy 23-11-2013 Bùi-Tuần 1240

Muốn đón nhận thì phải thực tâm muốn đón nhận, phải tha thiết khát khao đón nhận. Tiếp đến Bùi-Tuần 1992

Muốn được nhập vào đạo thì phải có một số điều kiện. Muốn được nhập vào nhà tu thì 29-06-1979 Bùi-Tuần 33

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta tuyên xưng niềm tin vào một: 11-06-1989 Bùi-Tuần 183

Mừng lễ Đức Mẹ Vô nhiễm là một niềm vui của các con cái Đức Mẹ. Có nhiều cách 08-12-2003 Bùi-Tuần 941

Năm  Thánh được  chú ý  bởi những việc  khác thường dễ thấy. Như một số cử hành 10-03-2000 Bùi-Tuần 743

Năm 1986 là năm “QUỐC TẾ HÒA BÌNH”. Liên Hiệp Quốc đã: 06-11-1986 Bùi-Tuần 145

Năm 2005 coi như kết thúc. Năm 2006 đang bước vào đời ta. Ai cũng hy vọng: Năm tới sẽ mang Bùi-Tuần 1688

Năm 2007 là năm phát triển. Trong đạo ngoài đời, phát triển là mơ ước, là cố gắng, là 05-12-2007 Bùi-Tuần 1036

Năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới. Đây là thời gian rộn ràng những nguyện vọng. Bao giờ cũng Bùi-Tuần 2029

Năm Đức Tin đã chính thức bế mạc ở nhiều nơi trong Hội Thánh bằng những lễ nghi 25-10-2013 Bùi-Tuần 1235

Năm Đức Tin kêu gọi tôi nhìn lại hướng đi của đời sống đức tin nơi tôi. Từ thuở nhỏ 13-10-2012 Bùi-Tuần 1189

Năm gia đình gợi ý cho tôi nghĩ tới việc tái-Phúc-Âm-hoá gia đình. Ở đây, tôi xin được hiểu gia Bùi-Tuần 1361

Năm học mới đã bắt đầu. Những ngày khai trường làm tôi xao xuyến. Tôi cảm thấy 29-08-2016 Bùi-Tuần 1398

Năm Linh mục đã gần bế mạc. Bế mạc năm linh mục, nhưng cuộc đời linh mục vẫn tiếp tục. Tiếp Bùi-Tuần 1839

Năm Linh mục, xin chia sẻ đôi chút suy nghĩ về Linh mục trước vấn đề tội lỗi. Chia sẻ này là Bùi-Tuần 1797

Năm Lòng thương xót Chúa có nhiều sứ điệp. Ở đây, tôi chỉ xin loan báo một sứ điệp 12-11-2015 Bùi-Tuần 1357

Năm mới 2021 đã tới rồi. Tôi rất mong tôi được là con người mới. Để thể hiện ước mong đó, sáng Bùi-Tuần 2064

Năm mới có thể ngưng hoặc hoạt động này hoặc tổ chức nọ, nhưng không thể ngừng chiến đấu Bùi-Tuần 1767

Năm mới này được Chúa báo trước sẽ là thời gian có nhiều gian nan khốn khó. Nhưng chính trong Bùi-Tuần 2066


Năm mới, tình hình sẽ mới, sẽ có những ánh sáng mới, và cũng có những bóng tối mới 31-12-2018 Bùi-Tuần 1534

Năm nào cũng vậy. Lễ Giáng Sinh là dịp tôi xin Chúa ban cho tôi ơn đổi mới. Đổi mới nói đây Bùi-Tuần 2060

Năm nào tôi cũng mong có một cái Tết thực lý tưởng, mà quần áo ai: 09-02-1986 Bùi-Tuần 126

Năm nay kỉ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Tại Fatima, Đức Mẹ đã gửi một 17-07-2017 Bùi-Tuần 1447

Năm nay là kỷ niệm sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức được 150 năm (1858-2008) 19-09-2008 Bùi-Tuần 1073

Năm nay là năm 1983. Năm tới là năm 1984. Những con số đó âm thầm nhắc tới Thiên 25-12-1983 Bùi-Tuần 83

Năm nay tôi 80 tuổi. Nhìn lại Hội Thánh Việt Nam trong cuộc đời đã qua của tôi, tôi thấy Hội Bùi-Tuần 1716

Năm nay tôi đã 90 tuổi. 90 năm đời tôi là một chuyến đi tương đối dài. Chuyến đi ấy 19-05-2017 Bùi-Tuần 1440

Năm nay tôi được hơn 90 tuổi. Càng già yếu, tôi càng được Chúa cho cảm nghiệm 26-08-2017 Bùi-Tuần 1451

Năm nay tôi hơn 90 tuổi. Càng già yếu, tôi càng được Chúa cho cảm nghiệm về Tình yêu Chúa Bùi-Tuần 2032

Năm nay, 2007, là kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Nhân kỷ niệm này, tôi xin nhắc Bùi-Tuần 1914

Năm nay, đặc biệt là những tháng này, dịp kết thúc những khoá đào tạo, tôi nhận được 10-06-2005 Bùi-Tuần 975

Năm nay, hai xã Thạnh An, Thạnh Thắng có 5 nhà thờ được phép tổ chức Thêm Sức. Tôi 27-11-1983 Bùi-Tuần 80

Năm nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi chúng ta sống Lời Chúa một cách 09-01-2006 Tôi Bùi-Tuần 989

Năm nay, lễ Quốc Khánh được tổ chức trọng thể khác thường. Thời gian mừng không 02-09-2010 Bùi-Tuần 1109

Năm nay, lễ Truyền Tin được dời vào ngày mồng 8-4-2002. Trong thánh: 25-03-2002 Bùi-Tuần 865

Năm nay, ngày Quốc Khánh được tổ chức trọng thể khác thường. Dịp này, các phát biểu trên toàn Bùi-Tuần 1680

Năm nay, số người đến nhà thờ tham dự Tuần thánh vẫn sẽ rất đông: 22-03-2002 Bùi-Tuần 860

Năm nay, tôi chuẩn bị đón mừng lễ Chúa Giáng Sinh với rất nhiều hy vọng. Hy vọng lớn 22-12-2017 Bùi-Tuần 1470

Năm nay, tôi đã ngoài 90. Sức khỏe của tôi mỗi ngày mỗi xuống dốc. Tôi chắc chắn đời 30-6-2018 Bùi-Tuần 1500

Năm nay, tôi được 62 năm tuổi linh mục. Làm linh mục được 62 năm, thời gian đó phải 06-08-2017 Bùi-Tuần 1450

Năm nay, tôi mừng kỷ niệm thụ phong Linh mục được 61 năm, và mừng thụ phong 10-08-2016 Bùi-Tuần 1396

Năm nay, từ tháng 6 đến cuối năm, đã và sẽ có ba biến cố quan trọng đối với chúng ta, về mặt Bùi-Tuần 1800

Năm nay, trong Tuần Thánh, tôi được diễm phúc tham dự nghi thức đi đàng thánh giá. Nghi thức Bùi-Tuần 1788

Năm Phụng vụ 2004 bắt đầu từ Chúa nhật I Mùa Vọng, tức ngày 30-11-2003. Nhân 20-11-2003 Bùi-Tuần 938

Năm Phụng vụ vừa hết. Liền đây, năm Dương lịch sẽ hết theo. Không lâu sau, năm Âm lịch cũng Bùi-Tuần 1816

Năm rồi, ngày mồng một tết, tôi mở sách kinh ra, mắt tôi bắt gặp: 10-01-1994 Bùi-Tuần 416

Năm thánh “Lòng Thương Xót Chúa” là một nguồn đem lại cho tôi niềm hy vọng cao 07-01-2016 Bùi-Tuần 1366

Năm Thánh 2000 nhắm vào biến cố Ngôi Lời giáng sinh. Ngoài mục đích tạ ơn Thiên15-12-2000 Bùi-Tuần 783

Năm Thánh có mục hành hương. Những ai đi viếng các nhà thờ được Ðấng Bản Quyền chỉ định Bùi-Tuần 1819

Năm Thánh đòi chúng ta phải hoán cải. Nghĩa là chúng ta phải đổi mới chính mình. Đổi 08-01-2000 Bùi-Tuần 736

Năm Thánh được chú ý bởi những việc khác thường dễ thấy. Như một số cử hành khác thường, một Bùi-Tuần 1602

Năm thánh kêu gọi chúng ta hoán cải chính mình. Việc hoán cải này có 2 nét chính. Nét 03-03-2000 Bùi-Tuần 742

Năm thánh Lòng Thương Xót Chúa là một nguồn đem lại cho tôi niềm hy vọng cao quý. Đức Mẹ Bùi-Tuần 1880

Năm thánh Thánh Thể tại Việt Nam đang có nhiều chuyển biến tốt. Số người đi dự thánh lễ có Bùi-Tuần 1648

Năm Thánh Việt Nam đã kết thúc ở La Vang. Lễ Bế mạc được tổ chức rất trọng thể 07-01-2011 Bùi-Tuần 1120

Năm Thánh Việt Nam đang khép lại. Sau bế mạc, mỗi người công giáo Việt Nam vẫn tiếp tục Bùi-Tuần 1859

Nâng tâm hồn lên với Chúa, đó là một việc đạo đức rút ra từ Kinh Thánh, từ thánh lễ : 12-09-2010 Bùi-Tuần 1110

Nên thánh là một lời mời gọi gởi tới mọi người tin theo Chúa. Rất mừng là nhiều người Công giáo Bùi-Tuần 1823

Nếu ai hỏi tôi lý tưởng đời tôi là gì, tôi sẽ trả lời một cách vắn gọn: “Đời tôi như của lễ” 24-08-2013 Bùi-Tuần 1228

Nếu ai hỏi tôi: Tết năm nay vui không? Tôi sẽ thưa: Vui. Bởi vì dù với cái nhìn tự nhiên  13-02-1983 Bùi-Tuần 63

Nếu có ai hỏi tôi: “Đạo công giáo là gì?”, thì tôi sẽ căn cứ vào bài Phúc: 07-08-1995 Bùi-Tuần 520

Nếu có ai hỏi tôi: Sau một đời dài theo Chúa, tôi đã cảm nhận được điều gì an ủi nhất? 15-10-2008 Bùi-Tuần 1079

Nếu có ai tương rằng: Mẹ tôi là một người xuất thân từ một dòng: 24-10-1985 Bùi-Tuần 114

Nếu có một sách Phúc Âm mang tên Phúc Âm theo thánh Giuse: 19-03-1996 Bùi-Tuần 556

Nếu để ý một chút, chúng ta dễ thấy điều này: Noel nào cũng vậy, số người thăm hang đá 24-12-1979 Bùi-Tuần 38

Nếu được hỏi về họ đạo Kinh Ông Quít, tôi trả lời: Họ đạo Kinh Ông Quít là một họ đạo 11-09-1983 Bùi-Tuần 73

Nếu hỏi: Ảnh tượng nào tôi luôn mang trong mình, tôi xin trả lời: Ảnh tượng Thánh giá: 14-03-2003 Bùi-Tuần 903

Nếu người mừng Năm Thánh nhắm đổi mới con người, thì đừng quên sự đổi mới con 02-06-2000 Bùi-Tuần 759

Nếu ta muốn đoán thử những ai trong nhà thờ này lát nữa sẽ lên lãnh bí tích Thêm Sức thì 28-11-1982 Bùi-Tuần 61

Nếu tôi là người chủ trương đối kháng và chủ trương phô trương, thì: 28-12-1992 Bùi-Tuần 338

Nếu tôi phải viết một cuốn sách đạo đức, cuốn sách đó sẽ dày 100 trang: 02-02-1999 Bùi-Tuần 697

Ngay khi còn rất nhỏ, tôi thường được nghe Bố kể lại chuyện gia đình, trong đó có lời trối của Bùi-Tuần 2061

Niềm vui Giáng Sinh là niềm vui lớn. Người ta tự nhiên có khuynh hướng muốn kéo dài 26/12/1979 Bùi-Tuần 40

Noel là lễ mừng Chúa giáng sinh. Dịp này, người ta quen chào chúc nhau. Chào chúc 02-12-2010 Bùi-Tuần 1115

Noel là một lễ vui. Bởi vì nó mang lại một tin mừng. Tin mừng này rất: 24-12-1996 Bùi-Tuần 612

Noel năm nay là kỷ niệm lần thứ 1982 ngày giáng sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa. Tại sao 24-12-1982 Bùi-Tuần 62

Nói chung, mọi dòng tu đều muốn phục vụ giáo phận, không những: 18-10-1999 Bùi-Tuần 728

Nói chung, sống qua 50 năm là đã đi qua một chặng đường lịch sử dài. Chặng đường dài 26-04-2001 Bùi-Tuần 809

Nói tới họ đạo Cầu Số Tư là nói tới họ đạo coi như xa lạ đối với rất nhiều người. Giáo 06-01-1980 Bùi-Tuần 44

Nói về Chúa Ba Ngôi là nói về một mầu nhiệm. Tôi nhớ hồi xưa ở chủng viện, tôi phải 29-05-1983 Bùi-Tuần 67

Nói về Đức Mẹ Maria sẽ không bao giờ đủ. Nhiều vị thánh đã quả quyết như vậy. Nghĩa là Đức Bùi-Tuần 1999

Nỗi buồn thứ nhất của Đức Kitô, là Ngài muốn cho lửa thiêng mến: 20-08-1995 Bùi-Tuần 530

Nội dung bài giảng này cũng nhắm gợi ý cho các giáo xứ trong giáo phận Long Xuyên 22-08-1993  Bùi-Tuần 395

Nơi con người, nội tâm là điều quan trọng. Nếu nội tâm giữ địa vị quan trọng trong mọi lĩnh vực Bùi-Tuần 1825 

Ngay khi còn rất nhỏ, tôi thường được nghe Bố kể lại chuyện gia đình, trong đó có lời trối của Bùi-Tuần 2061

Ngày 01 tháng 10 hằng năm, Hội Thánh mừng lễ thánh Têrêsa nhỏ. Thánh nữ Têrêsa nhỏ cũng Bùi-Tuần 1918

Ngày 01 tháng 10 này là lễ kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Hôm nay, ngày giỗ 30-09-2014 Bùi-Tuần 1293

Ngày 02 tháng 7 năm 1955, tôi được thụ phong linh mục. Thấm thoát đã 57 năm 01-07-2012 Bùi-Tuần 1178

Ngày 02.7.2013 này, tôi được 58 tuổi Linh mục. Kỷ niệm thụ phong linh mục thúc giục 01-07-2013 Bùi-Tuần 1220

Ngày 11 tháng 11 năm 2011 được nhiều người cho là một mốc thời gian mang ý nghĩa 11-11-2011 Bùi-Tuần 1151

Ngày 11 tháng 9 năm 2001, tháp đôi Manhattan tại Trung tâm thương mại bên Hoa Kỳ bị phá Bùi-Tuần 1634

Ngày 12 tháng 10 năm nay, 1992, là một kỷ niệm lớn của Châu Mỹ Latinh và Tây Ban Nha. Có Bùi-Tuần 998

Ngày 13 tháng 10 năm 2016 này là kỷ niệm 99 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima lần cuối 20-09-2016 Bùi-Tuần 1402

Ngày 14 tháng 5 năm 2009, giáo phận Long Xuyên tổ chức thánh lễ Tạ Ơn và mừng Ðức Cha Bùi-Tuần 1790

Ngày 15 tháng 8, chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời. Lên trời là 15-08-2000 Bùi-Tuần 771

Ngày 18  tháng 5 năm 2000 này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bước vào tuổi 80 18-05-2000 Bùi-Tuần 758

Ngày 18-5 vừa qua, khi tôi đang ở Paris thì được tin cha cố Giuse qua đời, tôi đã điện 05-06-1998 Bùi-Tuần 693

Ngày 22 tháng 2 hằng năm là lễ kính nhớ việc lập Tông Toà Thánh Phêrô. Năm nay, lễ 11-02-2011 Bùi-Tuần 1121

Ngày 22 tháng 6 này là lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Dịp này Toà Thánh hô hào toàn thể 22-06-2001 Bùi-Tuần 819

Ngày 24 tháng 6 năm 2016, tại nhà nguyện Toà giám mục Long Xuyên, có quy tụ nhỏ 24-06-2016 Bùi-Tuần 1390

Ngày 24/11/1995 là kỷ niệm 35 năm thiết lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam (24/11/1960-24/11/1995) Bùi-Tuần 1561

Ngày 26 tháng 7 là lễ kính thánh Gioakim và thánh Anna. Theo truyền thuyết, hai vị thánh này Bùi-Tuần 1744

Ngày 26-7-2009 vừa qua, Toà Thánh công bố bốn bổ nhiệm giám mục cho Giáo Hội Việt Nam Bùi-Tuần 1803

Ngày 28-9-2003, nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên tổ chức lễ Bổn Mạng Đức Cha Già 29-09-2003 Bùi-Tuần 928

Ngày 29.6.2004, Giáo Hội toàn cầu mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong tâm tình hiệp Bùi-Tuần 961

Ngày 3 tháng 12 là lễ kính thánh Phanxicô Xavie. Tự nhiên năm nay lễ này đưa tôi vào 26-11-2013 Bùi-Tuần 1239

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một biến cố quan trọng trong lịch sử đất nước Việt Nam 19-04-2010 Bùi-Tuần 1098

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày đánh dấu những sự kiện quan trọng trong lịch sử Dân Tộc Việt Bùi-Tuần 1600

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày lễ lớn đối với lịch sử dân tộc. Riêng đối với tôi, ngày đó ghi Bùi-Tuần 1662

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày lịch sử. Riêng đối với tôi, ngày lịch sử này là khởi đầu 30-04-2001 Bùi-Tuần 810

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, tại nhà nguyện nhỏ bé Toà Giám Mục Long Xuyên, tôi đã 03-04-2013 Bùi-Tuần 1210

Ngày 30 tháng 4 năm 2008 này là dịp thúc đẩy tôi nhìn lại. Bởi vì đây là kỷ niệm 30-04-2008  Bùi-Tuần 1052

Ngày 30 tháng 4 năm nay 2017 là kỷ niệm 42 năm tôi được thụ phong Giám mục. Kỷ 21-04-2017 Bùi-Tuần 1436

Ngày 30 tháng 4 năm nay là một kỷ niệm lớn. Để mừng kỷ niệm trọng đại đó, tôi nhìn 08-04-2015 Bùi-Tuần 1321

Ngày 30 tháng 5 này là lễ kính Trái Tim Chúa Giêsu. Dịp này, phụng vụ nhắc đến việc 19-05-2008 Bùi-Tuần 1056

Ngày 30-4-1975 là ngày đánh dấu những sự kiện quan trọng trong lịch: 30-04-1999 Bùi-Tuần 710

Ngày 31-5 là lễ kính Đức Mẹ Maria đi viếng thăm bà thánh Isave. Lễ này cũng là ngày 31-05-2001 Bùi-Tuần 814

Ngày 8-7-2013 vừa qua, tôi hân hậnh nhận được lá thư của Quốc Vụ Khanh Toà 10-07-2013 Bùi-Tuần 1222
Ngày bế mạc Thượng Hội Ðồng (THÐ) các Giám mục Á Châu tại Rôma, một vị cao cấp của Toà Bùi-Tuần 1587

Ngày bế mạc Thượng Hội Đồng các Giám Mục Á Châu được kết thúc bằng bữa ăn trưa 02-08-2001 Bùi-Tuần 829

Ngày công bố sự kiện Cha được làm Giám mục phụ tá không còn xa. Toà Thánh chọn 02-02-2014 Bùi-Tuần 1252

Ngày chịu chức linh mục (02/7/1955) tôi đã lo sợ hơn là vui mừng. Sau đó tôi không dâng lễ Bùi-Tuần 1636

Ngày Chúa Giáng Sinh là một biến cố lớn trong đạo. Biến cố này: 25-12-1986 Bùi-Tuần 147

Ngày đầu năm 2004, lợi dụng lúc thấy mình dễ chịu về sức khoẻ, tôi đọc lại những tấm thiệp tôi Bùi-Tuần 1624

Ngày đầu năm, ai muốn cái gì cũng đẹp. Và thực sự, tôi đã thấy nhiều cái đẹp ở mỗi nhà 04-02-1992 Bùi-Tuần 341

Ngày đầu năm, anh chị em đến nhà thờ, đó là một việc làm đẹp, mang nhiều ý nghĩa. Đối 15-02-1991 Bùi-Tuần 197

Ngày đầu Xuân, lời được nói nhiều nhất là lời Hạnh phúc, chữ được viết nhiều nhất là chữ 05-02-2000 Bùi-Tuần 739

Ngày đầu xuân, nhà nào cũng muốn có thêm vẻ đẹp. Cái đẹp đầu: 1988 Bùi-Tuần 174

Ngày hôm nay, cũng như ngày hôm qua và cũng như mọi ngày khác chỉ là một thời gian 04-10-1982 Bùi-Tuần 57

Ngày lễ Sinh nhật cũng như những ngày đầu năm, rất nhiều người đã: 25-12-1995 Bùi-Tuần 541

Ngày mồng 8 tháng 12 là lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Dịp này, Chúa thôi 29-11-2016 Bùi-Tuần 1416

Ngày mồng một Tết, chúng ta đến nhà thờ, để dâng lễ, dâng tâm tình: 07-02-1997 Bùi-Tuần 633

Ngày nào cũng như ngày nào. Nhưng mỗi ngày mỗi khác. Ngày: 29-01-1987 Bùi-Tuần 148

Ngày Quốc Khánh là ngày trọng đại. Về lịch sử và về ý nghĩa của ngày trọng đại này 02-09-1976 Bùi-Tuần 12

Ngay sau lễ Noel 2004, sóng thần đã xuất hiện. Đây là biến cố hiếm thấy đã gây thảm hoạ kinh Bùi-Tuần 968

Ngày Tết là ngày lễ gia đình. Tôi nghĩ tới các gia đình anh chị em. Có những gia đình đón 15-02-1980 Bùi-Tuần 46

Ngày Tết, người ta có thói quen làm đẹp, làm đẹp nhà ở, làm đẹp mâm cơm, làm đẹp 18-02-1977 Bùi-Tuần 15

Ngày Tết, ta đi lễ là để gặp Chúa, để gặp nhau, và để gặp lại chính mình. Trong gặp gỡ 02-02-1984 Bùi-Tuần 89

Ngay từ đầu khóa thường huấn linh mục Long Xuyên, tôi đã được thu hút bởi đề tài của khóa thường Bùi-Tuần 1773

Ngày Thánh Linh hiện xuống là một ngày lạ: Lạ vì đột nhiên có một nguồn gió lạ từ đâu 06-06-1976 Bùi-Tuần 10

Ngày thứ Bảy, 17.8.2013 là một ngày buồn. Buổi sáng, Đức Cha Giuse Hoàng Văn 10-08-2013 Bùi-Tuần 1227

Nghe bài Phúc Âm hôm nay (xem thứ năm 21QN), có thể có người: 25-08-1985 Bùi-Tuần 111

Nghe bài Phúc Âm hôm nay xong, tôi đã nói với Chúa Giêsurằng: 14-07-1993 Bùi-Tuần 383

Nghe bài Phúc Âm hôm nay, tôi nhận ra một điều rất cần thiết mà Chúa muốn cho tôi 08-03-1998 Bùi-Tuần 679
Nghe chuyện mấy nạn nhân tả trong Phúc Âm hôm nay, tôi thấy xót: 22-03-1992 Bùi-Tuần 344

Nghe xong bài Phúc Âm hôm nay, tôi cảm thấy lo sợ. Lý do lo sợ là vì tôi: 24-03-1993 Bùi-Tuần 366

Nghe xong bài Phúc Âm hôm nay, tôi đã nói với thánh sử Matthêu: 10-05-1991 Bùi-Tuần 215

Nghe xong bài Phúc Âm hôm nay, tôi đã tạ ơn Chúa, vì Chúa đã dạy: 13-11-1994 Bùi-Tuần 462

Nghĩ tới năm mới, tôi mong cho tôi được hạnh phúc mới. Tôi cũng cầu xin Chúa như 27-12-2018 Bùi-Tuần 1532

Ngôn ngữ bác ái được coi là dễ hiểu và có sức truyền giáo đối với mọi người” Trước khi về Bùi-Tuần 1987

Người công giáo bình thường quen được gọi là người tín hữu, nghĩa: 12-09-1996 Bùi-Tuần 606
Người công giáo Việt Nam thường nói “Dâng hoa Đức Mẹ”. Nói thế thực rất đúng 26-04-2004 Bùi-Tuần 956

Người chủ mạnh nhất đang lãnh đạo nhân loại hiện nay là ai? Theo tôi, đó là Lòng ham muốn. Có Bùi-Tuần 2010

Người già có cái nhìn của tuổi già. Người đau yếu có cái nhìn của thân phận đau yếu 02-02-2012 Bùi-Tuần 1156

Người hấp hối là người cảm thấy sức sống mình đang bị nguy cơ chấm dứt. Trong tình trạng đó Bùi-Tuần 1686

Người môn đệ chân chính của Đức Kitô có nhiều vẻ đẹp. Một trong những vẻ đẹp hấp 27-07-2001 Bùi-Tuần 827

Người môn đệ Chúa Giêsu là mọi tín hữu. Nhưng ở đây, danh từ này được giới hạn cho: 19-05-2003 Bùi-Tuần 914

Người môn đệ Chúa, lúc về già, thường hay hồi tưởng. Hồi tưởng nhiều nhất thường về 11-11-2008 Bùi-Tuần 1081

Người mục tử nhìn giáo phận của mình bằng ánh sáng đức tin, phải chống lại cơn cám 07-07-2014 Bùi-Tuần 1284

Người ta nói: Trên đời có ba cái đẹp, một là ánh sao trên trời, hai là sắc hoa tươi, ba là cái 17-06-1979 Bùi-Tuần 31

Người ta thường nghĩ: Chiên không thể sống với sói, bò không thể ngủ chung với gấu, trẻ 04-12-1983 Bùi-Tuần 82

Người tin mến Chúa coi việc tuyên xưng đức tin là một bổn phận: 18-06-1989 Bùi-Tuần 184

Người tu có nhiều vẻ đẹp. Một trong những vẻ đẹp hấp dẫn nhất là đức khiêm nhường: 06-06-2001 Bùi-Tuần 817

Người tu chân tâm có nhiều vẻ đẹp. Một trong những vẻ đẹp hấp dẫn nhất là đức khiêm 06-06-2001 Bùi-Tuần 816

Người tu là một chứng nhân. Đời tu là một đời làm chứng. Tôi làm chứng rằng : Tôi ở lại Bùi-Tuần 1893

Người truyền giáo tốt có thể là người không hiểu biết nhiều và sâu sắc về Chúa, nhưng 20-10-2001 Bùi-Tuần 844

Nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên hôm nay, trong thánh lễ này, đang là biểu 29-6-2018 Bùi-Tuần 1499

Nhà thờ cũng có tuổi. Với tuổi 20, nhà thờ Long Xuyên còn rất trẻ. Nét trẻ của nhà thờ Long Xuyên Bùi-Tuần 1259

Nhà thờ Chánh toà Long Xuyên có thói quen dành thánh lễ Chúa Thánh: 18-05-1997 Bùi-Tuần 655

Nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên năm nay được 30 tuổi, tính từ ngày được thánh hiến (22.8.1973 Bùi-Tuần 1614

Nhà thờ chánh toà Long Xuyên nhận Đức Mẹ làm Bổn Mạng. Đức Mẹ có nhiều tước hiệu 22-8-2004 Bùi-Tuần 963

Nhà thờ Châu Đốc được nổi tiếng một phần vì tính cách lịch sử, chính tại đây, thánh Quý 13-11-1983 Bùi-Tuần 76

Nhà thờ chúng ta hôm nay mang những vẻ đẹp khác thường. Vẻ đẹp khác thường đó là có Bùi-Tuần 1670

Nhà thờ Hiếu Thuận cũng như các nhà thờ khác thuộc kinh H này đều: 23-08-1987 Bùi-Tuần 169

Nhà thờ núi Sam của chúng ta, như chúng ta đang chứng kiến, thực là; 08-12-1987 Bùi-Tuần 172

Nhà thờ Tân Bùi là một công trình đẹp, đẹp về kỹ thuật kiến trúc, nhưng nhất là đẹp về 02-04-1998 Bùi-Tuần 688

Nhân dịp kỷ niệm 36 năm thụ phong Giám mục (30.4.1975/30.4.2011), tôi nhớ tới muôn vàn ơn Bùi-Tuần 1864

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục (1/11/1946 - 1/11/1996) của Ðức Thánh Cha Gioan Bùi-Tuần 1569

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm giải phóng Đất Nước, dành lại tự do, độc lập, tôi nghĩ về một 19-08-2000 Bùi-Tuần 772

Nhân dịp kỷ niệm ngày thụ phong Giám mục của tôi (30-04-1975),: 01-05-1999 Bùi-Tuần 711

Nhân dịp lễ Đức Tổng lãnh thiên thần Micae (29/9), cũng là Bổn mạng Đức Cha Cố 22-09-2008 Bùi-Tuần 1076

Nhân dịp Tết mới, tôi xin thân ái cầu chúc cho mọi người nhận được món quà, mà tôi 12-01-2015 Bùi-Tuần 1310

Nhân lễ mừng kính Sinh nhật Đức Mẹ Maria, tôi hết lòng xin Đức Mẹ ban cho tôi một 8-9-2018 Bùi-Tuần 1514

Nhân lễ mừng thọ Anh, nhiều vị lãnh đạo Nhà nước và địa phương cùng với bạn bè khắp nơi đã Bùi-Tuần 1708

Nhân ngày 13 tháng 10 là kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, tôi đã nói với Đức Mẹ 13-10-2018 Bùi-Tuần 1519

Nhân ngày Chúa nhật Truyền giáo vừa qua, tôi nghĩ về ơn Truyền giáo Chúa đã và đang ban cho Bùi-Tuần 2035

Nhân ngày Chúa nhật Truyền giáo, tôi nghĩ về ơn Truyền giáo Chúa đã và đang ban 21-10-2018 Bùi-Tuần 1521

Nhân ngày lễ mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên Trời(ngày15-8), tôi xin Đức Mẹ ơn trọng 15-8-2018 Bùi-Tuần 1508

Nhân ngày lễ Quốc Khánh, chúng ta chiều nay đến đây tham dự một thánh lễ cầu nguyện 02-09-1977 Bùi-Tuần 18

Nhân ngày lễ thánh Giuse 19-03-1991 là bổn mạng Giáo hội Việt Nam 01-03-1991 Bùi-Tuần 263

Nhiều cá nhân và cộng đoàn đang sa  sút đạo đức. Một trong những: 01-11-1999 Bùi-Tuần 730

Nhiều câu hỏi đã đặt ra cho tôi về mục vụ xây dựng hoà bình. Tôi đã: 19-05-1987 Bùi-Tuần 153

Nhiều cộng đoàn đức tin tại Việt Nam đang phát triển. Có phát triển tốt và có phát triển xấu. Trong Bùi-Tuần 1809

Nhiều đêm, tôi đang ngủ ngon, thì chợt thức giấc. Như có ai gọi. Lập tức, tôi nghe từ sâu thẳm Bùi-Tuần 1921

Nhiều khi suy nghĩ về cuộc sống, tôi thấy vô vàn vấn đề lớn nhỏ hiện: 24-12-1985  Bùi-Tuần 122

Nhiều khi tôi nghĩ tới vấn đề làm sao tuổi trẻ lại được đời sống đạo và đời sống tu trì ở 01-10-1982 Bùi-Tuần 56

Nhiều khi, đến chủ toạ hoặc tham dự những cuộc lễ tôn giáo, tôi đã: 23-08-1996  Bùi-Tuần 602
Nhiều lần mỗi ngày, tôi nói với cộng đoàn: “Chúa ở cùng anh chị em”:.08-08-2001 Bùi-Tuần 830

Nhiều lần, nhìn lên tượng hoặc ảnh Trái Tim Chúa Giêsu, tôi tự nhiên hơi sợ. Tôi sợ: 06-06-2003 Bùi-Tuần 915

Nhiều lần, tôi nhìn lên tượng Đức Mẹ đặt ở tháp nhà thờ Long Xuyên và nói với Đức Mẹ: 22-08-1982 Bùi-Tuần 55

Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình như tụt dốc trầm trọng. Đau đớn, mỏi mệt, chán nản, buồn 27-12-2014 Bùi-Tuần 1306

Nhiều năm trước đây, khi cầu nguyện trước Trái Tim Chúa Giêsu và Trái tim Đức Mẹ 08-06-2013 Bùi-Tuần 1218

Nhiều người cũng như tôi đã tưởng rằng: Để mừng Chúa Kitô Vua, bài: 26-11-1995 Bùi-Tuần 533

Nhiều người đã nói: Nhà thờ giáo xứ là bộ mặt của giáo xứ. Bởi vì : 20-04-2002 Bùi-Tuần 866

Nhiều người hỏi tôi rằng: Đức Cha mới đi Tây, chắc là Đức Cha đã: 07-08-1992 Bùi-Tuần 299

Nhiều người hỏi thăm tôi về sức khoẻ. Tôi hay trả lời: “Đời tôi, đau yếu là bình thường 1-10-2018 Bùi-Tuần 1517

Nhiều người muốn lễ hôm nay được tổ chức lớn, với kèn trống, với đại diện các họ đạo 19-02-1981 Bùi-Tuần 53

Nhiều người vốn ngại nói và nghe về ma quỉ. Nhưng nay, khi thấy tội ác gia tăng về mặt 01-08-2015 Bùi-Tuần 1340

Nhiều người, khi nghe hay đọc ten nhà thờ Lộ Đức, có thể hiểu rằng: Lộ: 20-08-1993 Bùi-Tuần 391

Nhiều tượng ảnh Chúa Giêsu đã gây ấn tượng. Nhất là tượng ảnh: 27-05-2002 Bùi-Tuần 872

Nhìn hang đá Belem, tôi thấy nhiều điều nên suy nghĩ. Như sự Chúa giáng sinh tự chọn cảnh nghèo Bùi-Tuần 1646

Nhìn lại cuộc đời 92 năm, tôi thấy tôi cho đi chẳng được bao nhiêu, mà lãnh nhận thì lại 20-03-2019 Bùi-Tuần 1548

Nhìn lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam, tôi thấy có nhiều cái mốc quan trọng. Chúng cần 14-06-2015 Bùi-Tuần 1333

Nhìn lên cung thánh giờ đây, anh chị em thấy ba vị Giám mục của Long: 29-09-1999 Bùi-Tuần 727

Nhìn một người, chúng ta có thể đoán được họ là giáo dân lao động hay không lao động 01-05-1976 Bùi-Tuần 9

Nhìn qua nhà xứ mới và tình hình họ đạo, tôi biết giáo xứ Kiên Lương: 17-02-1997 Bùi-Tuần 636

Nhìn quang cảnh lễ Noel, với số người đông đảo trên các nẻo đường: 24-12-1991 Bùi-Tuần 258

Nhìn quang cảnh sốt sắng giờ đây trong thánh lễ, tôi có cảm tưởng là anh chị em đang có 12-03-1998 Bùi-Tuần 681

Nhìn vào Chúa Hài Đồng trong máng cỏ Belem, tôi thấy Ngôi Lời giáng sinh trong thân 09-11-2012 Bùi-Tuần 1194

Nhờ Chúa Thánh Thần hiện xuống, các thánh tông đồ được ơn đổi: 11-05-2002 Bùi-Tuần 869

Như anh chị em đã biết, tôi mới đi họp Thượng Hội Đồng các giám mục Á châu về. Thượng 1998 Bùi-Tuần 691

Như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu không viết cuốn sách nào. Ngài: 16-04-1992 Bùi-Tuần 280

Như chúng ta đã biết, sám hối là một việc rất quan trọng. Nó cần thiết để đổi mới con người, Hội Bùi-Tuần 918

Như chúng ta đã biết, thánh Gioan Baotixita quen được gọi là Gioan: 23-06-1985 Bùi-Tuần 101

Như chúng ta đã biết: Chuyến đi của Ba Vua tìm đến Bêlem là một: 08-12-1989 Bùi-Tuần 175

Như mọi người đã biết, cuộc lễ hôm nay đánh dấu những chặng đường. Chặng đường 08-07-1992 Bùi-Tuần 291

Những bài tôi đăng trên Công giáo và Dân tộc hầu hết là những bài giảng, huấn đức và suy niệm Bùi-Tuần 1798

Những bài viết của tôi đăng trên "Công giáo và Dân tộc" hầu hết đều là những bài giảng, bài suy Bùi-Tuần 1869

Những cảm nhận của những người đã đến cầu nguyện với Cha Phanxicô Xaviê Trương bửu Diệp Bùi-Tuần 1963

Những khi muốn dâng hoa lên Đức Mẹ, tôi thấy việc tìm kiếm hoa là việc khá quan 12-05-2004 Bùi-Tuần 970

Những khi phải phấn đấu với những cơn đau, tôi thường cầu nguyện rất nhiều. Trong 25-03-2014 Bùi-Tuần 1258

Những lần đến họ đạo Núi Sam này, tôi thường được cảm nghiệm: 26-09-1996 Bùi-Tuần 609

Những lời Chúa cảnh báo về tương lai đều đáng quan tâm. Có những sự đã đến. Có những sự sẽ Bùi-Tuần 1827

Những lời dặn dò trước khi chết, bao giờ cũng là những lời tâm huyết nhất, nói tự đáy lòng 02-09-1975 Bùi-Tuần 1

Những lời sau cùng Đức Hồng Y nói với tôi qua điện thoại vẫn phảng phất niềm vui: 17-09-2002 Bùi-Tuần 886

Những năm trước đây, trong thánh lễ tối thứ năm Tuần Thánh, tôi thường chia sẻ với anh 03-04-2004 Bùi-Tuần 954

Những ngày cuối năm 2019 dẫn vào năm 2020 bỗng nổi lên nhiều hiện tượng đáng ngại. Một trong Bùi-Tuần 1940
Những ngày cuối năm thường vội vã. Những ngày đầu năm thường rộn ràng. Những vội vã Bùi-Tuần 1875

Những ngày cuối năm và đầu năm, tôi nghĩ về Chúa rất nhiều. Việc đầu tiên tôi làm đối 27-01-2017 Bùi-Tuần 1422

Những ngày cuối năm, người ta thường sửa sang, dọn dẹp con đường trước nhà mình, sao cho Bùi-Tuần 1720

Những ngày đầu năm là thời gian gia đình đoàn tụ. Dịp này, những người cao niên của gia tộc Bùi-Tuần 1877

Những ngày đầu năm mới, ai cũng mong gặp được điều may mắn. Tôi cũng vậy. Đối với 24-01-2001 Bùi-Tuần 791

Những ngày đầu xuân xa xưa, khi tôi còn rất trẻ, tôi có ước mơ: 07-02-1997 Bùi-Tuần 632

Những ngày đầu xuân, tôi nhớ về cha mẹ tôi rất nhiều. Các ngài đã qua đời. Năm: 08-02-2003 Bùi-Tuần 898

Những ngày đầu, sau khi Gioan được sinh ra, thầy cả Dacaria, thân phụ của Gioan, đã nói về Bùi-Tuần 1796

Những ngày gần đây, hơn bao giờ hết, tôi hay cầu nguyện với Chúa bằng câu: “Lạy Chúa, xin xót Bùi-Tuần 1945

Những ngày gần Tuần Thánh, tôi hay suy nghĩ về những chọn lựa của Chúa Giêsu trong 07-04-2000 Bùi-Tuần 747

Những ngày này, giáo phận Long Xuyên khắp nơi đang nô nức chung vui với kỷ niệm 60 năm Bùi-Tuần 2056

Những ngày này, khắp nơi tại Hội Thánh Việt Nam hầu như đều có những lễ phong 06-06-2016 Bùi-Tuần 1388

Những ngày này, nhiều đoàn người đã bắt đầu lên đường đi Paris. Họ đến thủ đô Pháp, để dự Bùi-Tuần 1575

Những ngày này, tình hình diễn biến rất phức tạp, do dịch bệnh Corona, do biến đổi khí hậu và Bùi-Tuần 1959

Những ngày này, tôi nhận được khá nhiều lời chúc Tết. Tôi đón nhận tất cả với lòng 09-01-2017 Bùi-Tuần 1420

Những ngày này, tôi như chán sống. Tôi nghĩ thế theo tính tự nhiên. Tôi cảm thấy cuộc 29-06-2014 Bùi-Tuần 1281

Những ngày nay, tôi sống trong hoang mang, sợ hãi. Rất nhiều khủng hoảng bùng phát trong tôi Bùi-Tuần 1949

Những ngày sau thụ phong Giám mục (30-4-1975) là thời gian tôi mon men trên những 03-06-30004 Bùi-Tuần 969

Những ngày Tết, tôi được nhiều lời mừng chúc. Lời chúc mừng nào cũng hướng về 02-02-2008 Bùi-Tuần 1042

Những ngày Tết, tôi được vui hưởng biết bao cái đẹp. Đẹp ở thiên nhiên, đẹp ở nhà 12-02-2014 Bùi-Tuần 1247

Những ngày tết, tôi thường phải bận rộn với các thứ mong ước. Trong lúc rối bời, tôi 09-01-2015 Bùi-Tuần 1314

Những ngày Tết, thường ai cũng bận rộn. Bận rộn lớn nhất là làm đẹp các liên hệ của 03-01-2008 Bùi-Tuần 1040

Những ngày tháng hiện nay, tại Hội Thánh Việt Nam, một sự kiện đang được đề cao 17-06-2012 Bùi-Tuần 1175

Những ngày tháng này, hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy tình hình bất ổn, bất an đang diễn 06-04-2017 Bùi-Tuần 1434

Những ngày vừa qua, và cho đến lúc này, tôi thực sự đau buồn. Với 93 tuổi, sức khỏe như bỏ Bùi-Tuần 1962

Những người đi qua nhà thờ Long Xuyên thường nhìn lên tượng Đức Mẹ: 24-08-1986 Bùi-Tuần 136

Những tôn giáo quá nghiêng về lý trí đang đổ vỡ thê thảm, đang khi những tín ngưỡng đưa con Bùi-Tuần 1555

Ông Nathanael đến gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn ông và khen: 29-09-1991 Bùi-Tuần 243

Ở Pháp, tôi đã đến cầu nguyện tại La Salette. Nơi đây Đức Mẹ đã hiện ra. Đặc điểm 11-02-2001 Bùi-Tuần 794

Ơn cứu độ là ơn tôi rất cần. Tôi cần một cách tuyệt đối. Mà ơn cứu độ thì ở nơi Chúa 21-11-2018 Bùi-Tuần 1527

Ơn gọi của thánh Giuse được Phúc Âm ghi lại một cách vắn tắt như sau: "Sứ thần 19-03 -2010 Bùi-Tuần 1091

Phái đoàn Toà thánh đã thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 09 đến ngày 29-06-2008 Bùi-Tuần 1063

Phải trải qua những thử thách, đó là giáo dục của tình yêu Chúa. Có những thử thách xảy tới Bùi-Tuần 1982

Phải, tôi đã đau khổ bởi Giáo Hội, Đức Cha Albert Rouet đã viết: 02-07-1995 Bùi-Tuần 506

Phát triển đáng kể nhất là tấm lòng. Lòng con cái Mẹ không dừng lại ở những vẻ đẹp bề ngoài Bùi-Tuần 2034

Phần nổi nhất trong bài Phúc âm hôm nay, là bài ca chúc tụng Thiên Chúa của Đức Mẹ:  14-08-1994 Bùi-Tuần 444

Phúc Âm cho thấy: Thánh Gioan Tiền Hô là người Chúa chọn một cách đặc biệt. Ngài 10-06-2011 Bùi-Tuần 1136

Phúc Âm hôm nay công bố lời kinh tạ ơn của Đức Mẹ. Đức Maria: 14-08-1992 Bùi-Tuần 288

Phúc Âm hôm nay cho biết: Khi gặp ông Nathanaen, Chúa Giêsu: 29-09-1992 Bùi-Tuần 314

Phúc Âm hôm nay phác hoạ đại cương cuộc xung đột giữa quyền lực: 06-03-1997 Bùi-Tuần 641

Phúc Âm thánh Gioan kể rằng: “Một hôm ông Gioan (Baotixita) đang đứng với hai 25-02-2000 Bùi-Tuần 741

Phúc âm thánh Matthêu kể. “Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc  Đức Kitô làm Bùi-Tuần 1972

Phục vụ là một từ đã trở thành thông dụng trong xã hội Việt Nam hiện nay. Nó được 07-10-2004 Bùi-Tuần 964

Phụng vụ dành ngày 15 tháng 9 để kính Đức Mẹ sầu bi. Năm nay, hơn bao giờ hết, tôi thấy Đức Bùi-Tuần 1898

Phụng vụ đề cao sự kiện thánh Gioan-Baotixita bị chém đầu. Nhiều người coi đó là một vinh dự Bùi-Tuần 1890

Phụng vụ Hội Thánh định ngày 31 tháng 5, để kính nhớ biến cố Đức Mẹ Maria đi thăm 17-05-2004 Bùi-Tuần 958

Phụng vụ tháng 11 hằng năm kêu gọi tôi tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã 19-11-2015 Bùi-Tuần 1358

Phức tạp", đó là những chữ, những lời, được đọc và được nghe nhiều trong mấy tháng 15-01-2011 Bùi-Tuần 1118

Qua bài Phúc Âm hôm nay, (Chúa Nhật XIV, năm B), ta thấy Chúa: 07-07-1985 Bùi-Tuần 104

Qua bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu dạy tôi nhiều điều về: 29-10-1994 Bùi-Tuần 459

Qua bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu khuyên dạy chúng ta hãy: 11-06-1996 Bùi-Tuần 575

Qua bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến vai trò: 10-08-1996 Bùi-Tuần 595

Qua bài Phúc Âm hôm nay, tôi đoán được rằng Đức Mẹ cũng đã bị: 07-09-1992 Bùi-Tuần 311

Qua bài Phúc Âm hôm nay, tôi nghĩ tới quang cảnh Đức Kitô qui: 13-08-1994 Bùi-Tuần 442

Quê Hương Việt Nam thân yêu của chúng ta đang nhộn nhịp tưng bừng với những kỷ 10-04-2010 Bùi-Tuần 1096

Rao giảng Tin Mừng là một hoạt động tôn giáo. Việc đạo đức này được gọi bằng nhiều tên, như Bùi-Tuần 1683

Rất nhiều lần, khi bước lên bàn thờ dâng lễ, tôi hân hoan coi mình là người được Hội Thánh thay Bùi-Tuần 1946

Rất nhiều lúc, tôi lo sợ và chán nản trước tình trạng yếu đuối của tôi. Tôi chỉ còn biết 22-10-2012 Bùi-Tuần 1190

Rất nhiều nơi trong giáo phận Long Xuyên đang bị ngập lụt. Ngày lễ suy tôn Thánh giá: 16-09-2000 Bùi-Tuần 774

Rất nhiều người Việt Nam công giáo, khi gặp sự bất ngờ, thường hay kêu: “Giêsu, lạy: 19-11-2002 Bùi-Tuần 894

Rất nhiều người Việt Nam đang sống trên Đất Nước Việt Nam hôm nay là những kẻ đi 22-08-2011 Bùi-Tuần 1145

Sách Tông Đồ Công Vụ có ghi lại nội dung một lá thư chung của Hội Nghị các tông đồ 22-05-1983 Bùi-Tuần 66

Sách Tông Đồ Công Vụ, mà chúng ta vừa nghe, cho thấy: Chúa Thánh: 03-06-1995 Bùi-Tuần 504

Sáng 2/7/1955 là lễ phong chức linh mục cho một số thầy phó tế Việt Nam trong đó có 13-7-2018 Bùi-Tuần 1501

Sáng hôm nay, họ đạo Núi Sam rất hân hoan với một quang cảnh khác thường: 7-12-2002 Bùi-Tuần 896

Sáng hôm qua 23-07-96, khi vừa nghe tin Cha Martinô đau nặng: 24-07-1996 Bùi-Tuần 591

Sáng hôm qua, khi vừa nghe tin cha Augustinô Phan Xuân Trọng từ: 28-11-1993 Bùi-Tuần 406

Sáng hôm qua, tôi làm lễ Thêm Sức tại nhà thờ Thạnh An, chiều hôm: 07-10-1986 Bùi-Tuần 141

Sáng nay, cũng như mọi ngày, chúng ta đọc kinh Tin, Cậy, Mến. Kinh Tin khởi đầu bằng 12-08-1984 Bùi-Tuần 93

Sáng nay, ngày cuối năm Nhâm Thìn, tôi dâng thánh lễ Misa lúc 03 giờ, khi trời còn tối: 09-02-2013 Bùi-Tuần 1199

Sáng nay, tôi đã mở trước bài Phúc Âm hôm nay, tôi đọc và suy: 08-02-1993 Bùi-Tuần 357

Sáng nay, trước khi đến Hòa Hưng, tôi đã hỏi thăm cha sở về tình hình: 27-08-1992 Bùi-Tuần 308

Sáng ngày mồng một, đầu năm mới dương lịch 1993, tôi đã chủ sự: 07-01-1993 Bùi-Tuần 353

Sáng sớm hôm nay, tại nhà thờ Hiếu Thuận, tôi đã nói là tôi đi Thêm Sức đợt này với chuỗi 20-11-1983 Bùi-Tuần 78

Sáng sớm hôm nay, trước 4 giờ, tôi vào nhà nguyện của tôi, tôi quỳ: 03-02-1993 Bùi-Tuần 355

Sáng sớm hôm qua, khoảng lúc 6 giờ 45, đang khi tôi bước lên cầu: 29-03-1995 Bùi-Tuần 495

Sáng sớm ngày đầu năm Canh Tý, tôi bất ngờ nhận được những hình ảnh về sự vô ơn, bất hiếu Bùi-Tuần 1943

Sáng sớm, khi vừa thức dậy, tôi làm dấu thánh giá trên mình, và nói với Chúa: “Lạy Chúa 5-11-2018 Bùi-Tuần 1524

Sáng thứ ba, mùng 04 vừa qua, tôi đến phòng họp Toà Giám Mục, để đồng tế cầu cho: 05-11-2003 Bùi-Tuần 935

Sáng thứ bảy vừa qua (17.02) tôi đi thành phố, để chuẩn bị ngày hôm sau bay sang 21-02-2001 Bùi-Tuần 795
Satan là nhân vật hay được nhắc đến trong Kinh Thánh. Hay được nhắc đến, không 29-02-2012 Bùi-Tuần 1161

Sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh và chết trên thánh giá trưa thứ Sáu: 03-04-1999 Bùi-Tuần 709

Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Người hiện ra với các môn đệ. Lời đầu tiên Người nói với những người Bùi-Tuần 1626

Sau khi đọc bài Phúc Âm hôm nay, tôi đã nói với Chúa Giêsu rằng: 26-07-1992 Bùi-Tuần 296

Sau khi đọc thoáng bài Phúc Âm hôm nay, tôi đã nói với Chúa rằng: 1989 Bùi-Tuần 189

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ. Nhóm nhỏ này đã thuật lại biến 28-04-2000 Bùi-Tuần 754

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu trao cho các tông đồ một lời sai đi. Lời sai đi đó rất vắn 02-04-2012 Bùi-Tuần 1167

Sau khi vừa được bầu làm Giáo Hoàng, Đức Benedictô XVI đã ra chào dân chúng. Lời 28-04-2005 Bùi-Tuần 974

Sau mỗi thánh lễ, tôi vẫn chúc giáo đoàn lời chúc theo Phụng Vụ: “ Chúc anh chị em ra 04-09-2017 Bùi-Tuần 1453

Sau nhiều tháng cân nhắc, chính phủ Ấn Độ đã chấp thuận yêu cầu: 01-11-1999 Bùi-Tuần 729

Sắp đến lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Lên Trời là lên thiên đàng. Mẹ Maria lên trời là một 15-08-2003 Bùi-Tuần 925

Sắp đến lễ Quốc Khánh (02/9/2006). Sau đó hai ngày là Hội nghị thường niên của Hội đồng Giám Bùi-Tuần 1701

Sắp đến lễ Truyền giáo (Chúa nhật, 22/10/2006). Truyền giáo là đề tài phong phú. Nhiều nơi dùng Bùi-Tuần 1909

Sắp đến lễ Kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.Tôi xin Đức Mẹ soi sáng cho tôi nên học điều gì Bùi-Tuần 2044

Sắp đến lễ Truyền Tin. Khi cử hành lễ trọng này, các chủ tế thường giảng về lời Đức 25-03-2006  Bùi-Tuần 994

Sắp đến ngày kỷ niệm việc Thiên Chúa giáng sinh. Nhiều nơi đã bắt đầu chuẩn bị mừng 06-12-1992 Bùi-Tuần 340

Sắp tới lễ kính hai thánh Gioakim và Anna (26.7.2015). Dịp này, Hội Thánh tôn vinh hai đấng Bùi-Tuần 1980

Sắp tới lễ kính hai thánh Gioakim và Anna (26/7). Dịp này, Hội Thánh tôn vinh hai đấng 26-07-2008 Bùi-Tuần 1065

Sắp tới lễ kính thánh Augutinh (28/8). Thánh Augutinh có ba đặc điểm: - Con người trở 17-08-2008 Bùi-Tuần 1068

Sân bay Le Bourget cạnh thủ đô Pháp, đã biến thành diễn trường quốc tế, trong ba ngày 5,6,7 tháng Bùi-Tuần 997

So sánh họ đạo Phú An với các họ đạo khác.... Tế nhị, vì các nẻo đường từ tỉnh đến họ 08-09-1983 Bùi-Tuần 72

So sánh Việt Nam hôm nay với Việt Nam những năm trước đây, tôi thấy Việt Nam hôm nay có Bùi-Tuần 1558

Sống đạo đòi nhiều nhân đức. Bởi vì sống đạo thì phải sống đức. Một trong những: 23-03-2003 Bùi-Tuần 905

Sống theo thánh ý Chúa, đó là phương hướng đời tôi. Một trong những điều thánh ý Chúa muốn về Bùi-Tuần 1888

Sống vất vả và mang nhiều thứ gánh nặng, đó là thân phận con người, nhất là thời nay 02-06-2010 Bùi-Tuần 1103

Suốt chiều mồng 2 tháng 4 vừa qua, tôi bị một cơn đau khác thường. Lúc đó, tôi có cảm tưởng là Bùi-Tuần 1663

Suốt đêm vọng lễ Đức Mẹ lên trời, tôi dọn mình bằng cầu nguyện một cách đơn sơ, đó 18-08-2014 Bùi-Tuần 1286

Suốt đời, tôi để ý lắng nghe tiếng Chúa. Chúa gọi tên tôi. Chúa dạy riêng tôi. Những gì 26-08-2011 Bùi-Tuần 1146

Suốt đời, tôi tin theo Chúa. Vì tin theo Chúa, nên tôi lắng nghe Chúa: 18-04-2002 Bùi-Tuần 864

Suốt mấy tháng nay, tuần báo "Công giáo và Dân Tộc" được nhiều độc giả quan tâm đặc biệt Bùi-Tuần 1844

Suốt năm tôi mang bệnh. Cuối năm tôi càng thêm đau. Cộng với tuổi gần 90, tình hình 27-12-2015 Bùi-Tuần 1363

Suốt tuần qua, tôi đi nhiều nơi trong giáo phận, để tham dự cuộc tĩnh tâm hàng tháng 12-10-2001 Bùi-Tuần 842


Suy gẫm bài Phúc Âm hôm nay (Chúa nhật XVI QN.B), tôi hơi ngạc: 21-07-1985 Bùi-Tuần 105
Sự bình an tuỳ thuộc rất nhiều ở cái nhìn. Nhìn mình và nhìn người khác với kiêu căng 11-05-2008 Bùi-Tuần 1055

Sự Chúa hiện diện trong cuộc sống của tôi là điều số một tôi quan tâm hằng ngày. Bởi 21-03-2014 Bùi-Tuần 1250

Sự gì phải đến sẽ đến. Sự thinh lặng là điều tất nhiên phải đến với bất cứ ai. Tôi đón chờ nó. Thánh Bùi-Tuần 1724

Sự ham muốn tiền của đang là một thảm họa gây bất ổn đau đơn trong nhiều gia đình. Đôi khi Bùi-Tuần 1985

Sứ mạng của mỗi người chúng ta tại đây, lúc này, có một ý nghĩa cao đẹp. Ý nghĩa đó là 26-12-2000 Bùi-Tuần 786

Sự sống đời đời, đó là họ nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Ðấng Cha Bùi-Tuần 1598

Sức khỏe của tôi sa sút. Càng ngày tôi càng cảm thấy mọi thứ đau đang kéo nhau đến trú 9-1-2018 Bùi-Tuần 1474

Ta đang sống trong Mùa Chay. Nghe nói đến Mùa Chay, nhiều người nghĩ ngay đến việc kiêng Bùi-Tuần 1653

Ta là mục tử tốt lành”. Đó là một lời trong bài Phúc Âm hôm nay: 07-05-1995 Bùi-Tuần 501

Tạ ơn Chúa là một việc rất quen trong đạo. Được ơn nào, dù nhỏ dù lớn, chúng ta vẫn 29-09-2005 Bùi-Tuần 980

Tác vụ đọc sách, không thuộc về bí tích Truyền Chức. Nhưng được Giáo Hội coi là tác vụ 03-04-1976 Bùi-Tuần 6

Tại địa phương này, trong mấy năm nay, số người vào đạo Công Giáo tăng lên đáng kể. Tôi Bùi-Tuần 1551

Tại địa phương tôi đang ở, vốn có thói quen tốt này hay được kể trên báo chí và truyền 12-02-2016 Bùi-Tuần 1370

Tại Hội Thánh Việt Nam hôm nay, việc phát triển những giá trị tích cực vẫn tiếp tục mạnh, tuy Bùi-Tuần 1996

Tại Italia, tôi đã đi viếng những con đường hầm đào sâu trong lòng đất. Đây là nơi Giáo 4-10-2018 Bùi-Tuần 1518

Tại nhiều nơi, trong thánh lễ Thêm Sức, người đại diện cộng đoàn đã: 02-12-1992 Bùi-Tuần 326

Tại Việt Nam hôm nay, kỷ niệm Chúa Giáng Sinh đang làm nên một quang cảnh khác 25-12-2003 Bùi-Tuần 932

Tại Việt Nam hôm nay, lễ Quốc Khánh vẫn là lễ thuần tuý chính trị, với rừng cờ đỏ, với từng Bùi-Tuần 1703

Tại Việt Nam hôm nay, ngày mồng 1 tháng 10 hằng năm được dành riêng để tôn vinh 30 -09-2016 Bùi-Tuần 1405

Tại Việt Nam hôm nay, nhiều cộng đoàn đức tin đang tự hào với những phát triển của mình. Phát Bùi-Tuần 1612

Tại Việt Nam hôm nay, Tuần Thánh là những ngày tập trung đặc biệt vào Ðức Giêsu. Tập trung Bùi-Tuần 1781

Tại Việt Nam năm nay, tháng 10 là thời gian rộn ràng nhộn nhịp. Đời cũng như Đạo, đâu đâu Bùi-Tuần 1853

Tại Việt Nam, cầu nguyện ngày đầu Xuân là một truyền thống. Người nào cũng cầu 12-01-2006 Bùi-Tuần 990

Tại Việt Nam, lúc này hơn bao giờ hết, vấn đề suy thoái đạo đức và chấn hưng đạo 15-11-2016 Bùi-Tuần 1413

Tại Việt Nam, thánh Giuse được tôn kính đều khắp. Nơi thì đề cao ở Ngài vai trò gia 19-03-2009 Bùi-Tuần 1084

Tạp chí “Tuổi trẻ” tuần rồi có đăng một mẩu tin vắn, nhưng sẽ được suy nghĩ lâu dài. Xin 31-03-1998 Bùi-Tuần 687

Tân-phúc-âm-hoá giáo xứ là đổi mới giáo xứ. Giáo xứ không ưu tiên là một cơ sở, một cơ chế, một Bùi-Tuần 1009

Tất cả anh chị em họ đạo Cần Đăng đây đều là dân lao động, thường ;16-08-1987 Bùi-Tuần 165

Tất cả các lời kinh và các bài sách thánh lễ hôm nay đều nói lên tinh: 08-12-1985 Bùi-Tuần 118

Tất cả chúng ta có mặt trong thánh lễ này đều đang hân hoan. Sự vui: 22-08-1987 Bùi-Tuần 168  

Tết đang tới. Đối với tôi, một việc tôi cho là hết sức quan trọng, cần thực hiện đầu năm mới, đó Bùi-Tuần 2069

Tết Giáp Tuất này, chúng ta đang chứng kiến nhiều vẻ đẹp mới: 10-02-1994 Bùi-Tuần 419

Tết là dịp chúng ta chúc nhau hạnh phúc. Lời chúc hạnh phúc nào cũng nên được trân 20-01-2011 Bùi-Tuần 1119

Tết là dịp để cầu chúc cho mình và cho nhau. Lời cầu chúc tha thiết nhất là hạnh phúc. Tôi cũng Bùi-Tuần 1942

Tết là thời gian bộn bề. Ðủ thứ chuyện phải lo. Ðối với hầu hết mọi người, chuyện không thể không Bùi-Tuần 1650

Tết này không đốt pháo. Nên bầu khí tết được yên tĩnh, thuận lợi: 31-01-1995 Bùi-Tuần 485

Tết này, tôi nhận được rất nhiều lời chúc. Các lời chúc ấy đều tốt đẹp và đến từ nhiều 08-02-2016 Bùi-Tuần 1369

Tiếp xúc với các bạn trẻ, tôi học được một số kinh nghiệm về tâm-lý giới trẻ. Tâm lý này đang Bùi-Tuần 0339

Tin Ðức Hồng Y Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng không làm tôi ngạc nhiên. Ðiều làm tôi Bùi-Tuần 1666

Tin Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI từ nhiệm đã và đang gây xôn xao trong mọi tầng 13-02-2013 Bùi-Tuần 1200

Tình hình hiện nay biến chuyển từng ngày. Các biến chuyển xảy ra theo nhiều hướng 13-02-2012 Bùi-Tuần 1157

Tình hình hiện nay chuyển biến từng giờ. Khí hậu biến đổi. Bệnh dịch bùng phát, tệ nạn phát sinh Bùi-Tuần 1948

Tình hình hiện nay đang diễn biến rất phức tạp. Thao thức của tôi trong tình hình này là gặp Bùi-Tuần 1975

Tình hình hiện nay là bất an, bất ổn một cách trầm trọng. Sống giữa một tình hình như thế 26-7-2018 Bùi-Tuần 1503

Tình hình mấy ngày vừa qua được tôi cảm nhận một cách không ổn. Không bi quan, mà cũng Bùi-Tuần 1729

Tình hình thế giới hiện nay đang có những chuyển biến nguy hiểm có thể dẫn tới những 12-12-2017 Bùi-Tuần 1468

Tình hình xã hội đang diễn biến phức tạp. Tình hình Hội Thánh đang chuyển biến khó 06-02-2017 Bùi-Tuần 1423

Tình hình xã hội hiện nay đang xảy ra nhiều hiện tượng đáng buồn. Một trong những 17-02-2013 Bùi-Tuần 1201

Tình hình xã hội và Giáo Hội là chuỗi dài những thời sự. Một thời sự không xuất hiện 30-08-2008  Bùi-Tuần 1072

Tỉnh thức là điều kiện cần cho bất cứ ai muốn đi về phía trước. Tỉnh thức là điều kiện 26-10-2009 Bùi-Tuần 1088

Tỉnh thức là điều mọi người thường có, để tránh các hiểm nguy trên đời. Báo động là 24-11-2010 Bùi-Tuần 1112

Tỉnh thức là đức tính luôn cần cho cuộc sống con người. Riêng đối với cuộc sống đạo 28-05-2008 Bùi-Tuần 1058

Tỉnh thức”, đó là lời khuyên quan trọng Chúa Giêsu đã nhắn gởi các môn đệ của Người (x. Mc 14 Bùi-Tuần 1775

Tình yêu cũ như trái đất, nhưng vẫn mới như mỗi mùa xuân. Rất nhiều người nói tới. Rất : 18-12-1977 Bùi-Tuần 19

Tình yêu là vô hình. Vô hình nên cần được diễn tả ra bằng hữu hình. Tình yêu Thiên 21-12 -2008 Bùi-Tuần 1083

Tình yêu Quê Hương Việt Nam là một sức sống tha thiết mãnh liệt trong tôi. Nó được 14-11-2014 Bùi-Tuần 1300

Tình yêu thương xót của Chúa là tin mừng cứu độ. Tin mừng này được đề cao một cách đặc biệt Bùi-Tuần 1782

Toà Thánh vừa bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt làm Tổng Giám Mục Hà Nội. Hầu như Bùi-Tuần 1654

Tôi bị bệnh và đã được cứu chữa. Cứu chữa do nhiều người. Mỗi: 23-07-2002 Bùi-Tuần 876

Tôi biết là có ngày tôi sẽ chết. Mặc dầu tôi không biết sẽ chết ngày giờ nào, nơi nào 21-10-2001 Bùi-Tuần 845

Tôi cảm tạ Chúa, vì suốt cuộc đời dài, tôi đã gặp được nhiều người tốt. Những người tốt 22-2-2018 Bùi-Tuần 1479

Tôi cầu nguyện rất nhiều bằng chuỗi Mân Côi. Vừa đọc kinh, vừa suy gẫm, vừa khao 14-09-2014 Bùi-Tuần 1291

Tôi có giữ một số kỷ niệm về thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Trong: 01-10-1992 Bùi-Tuần 315

Tôi có nhiều khao khát. Nhưng khao khát mạnh nhất là khao khát Chúa. Khao khát 08-12-003 Bùi-Tuần 940 

Tôi có rất nhiều sai lầm. Đức Mẹ đã giúp tôi sửa sai chính mình tôi. Ở đây, tôi chỉ xin chia sẻ Bùi-Tuần 2055

Tôi có Tin Mừng, ngay chính tại đây và chính lúc này. Tin Mừng đó là: Tôi đã được gặp Đức Bùi-Tuần 2019

Tôi coi mỗi biến cố đều là những dịp Chúa đến, ban ơn đổi mới: - Đổi mới bộ mặt Linh mục. - Đổi Bùi-Tuần 1993

Tôi coi Năm Đức Tin là một cơ may Chúa ban cho tôi, để trở về với Chúa một cách đích thực. Trở Bùi-Tuần 2003

Tôi còn sống. Nhưng tôi đã thấy nơi sẽ chôn xác tôi. Một ngày nào đó, ngôi mồ ấy sẽ 30-10-2013 Bùi-Tuần 1236

Tôi đã đến họ đạo xa xôi này nhiều lần để dâng thánh lễ. Lần đầu: 17-02-1997 Bùi-Tuần 637

Tôi đã đến xứ Tân Long này từ chiều hôm qua. Tôi đã gặp gỡ nhiều: 07-10-1995 Bùi-Tuần 536

Tôi đã được Chúa cứu. Chúa cứu tôi khỏi những khốn khó cả phần xác lẫn phần hồn 4-9-2018 Bùi-Tuần 1513

Tôi đã già, sẽ ra đi bất cứ lúc nào.Tôi có gì nên nhắn nhủ những người ở lại không? Thưa có 10-07-2015 Bùi-Tuần 1339

Tôi đã thấy có nhiều người ngoại giáo cầu nguyện với Chúa, và Chúa: 24-08-1985 Bùi-Tuần 110

Tôi đã về hưu. Nhưng tôi vẫn có bổn phận đối với Hội Thánh để lo cho các linh hồn  15-01-2015 Bùi-Tuần 1311

Tôi đang rất mệt mỏi, thì nghe thấy từ trái tim Chúa Giêsu một tiếng nói nhỏ nhẹ, nhắc lại lời Bùi-Tuần 1740

Tôi đang sống một tình trạng xuống dốc thê thảm. Sức khoẻ thể xác xuống dốc toàn 10-05-2014 Bùi-Tuần 1271

Tôi đang sống trên Quê Hương Việt Nam có nhiều biến cố trọng đại.Với cái nhìn của đức tin Bùi-Tuần 2067

Tôi đang vui sướng nhìn thấy hình ảnh sống động của thánh Gioan Tiền Hô nơi hai Đức 13-06-2014 Bùi-Tuần 1278

Tôi đi chợ. Chợ có nhiều chỗ buôn bán lớn nhỏ, bày bán đủ loại hàng, với đủ thứ giá. Tôi phải Bùi-Tuần 1676

Tôi đi trong dòng lịch sử. Lịch sử có nhiều quãng tối tăm. Chính tôi cũng lại mang trong mình nhiều Bùi-Tuần 1879

Tôi được lãnh nhận chức Linh mục ngày 02-7-1955. Như vậy, đến đầu tháng 7 này, tôi: 02-07-2003 Bùi-Tuần 920

Tôi được may mắn tham dự nhiều thánh lễ phong chức linh mục và giám mục, tại Việt 22-07-2001 Bùi-Tuần 826

Tôi được nâng đỡ bởi nhiều người. Họ gặp tôi qua nhiều cách. Như thư từ, sách vở, điện thoại, viếng Bùi-Tuần 1791

Tôi được thông báo là đầu xuân Mậu Tuất này, chúng ta được nghỉ tết 7 ngày. Tôi coi 18-12-2017 Bùi-Tuần 1469

Tôi được thụ phong Giám mục ngày 30.4.1975 theo sắc lệnh của Tòa Thánh. Thế là đã 41 năm. Năm Bùi-Tuần 2025

Tôi được thụ phong linh mục ngày 02/7 năm 1955, tại Hồng Kông. Tôi dâng lễ mở tay ngày 11.7.1955 Bùi-Tuần 1771

Tôi được thụ phong linh mục ngày 02/7/1955. Nên năm nay, tuổi linh mục của tôi là 50. Nửa thế Bùi-Tuần 1675

Tôi được thụ phong linh mục ngày 2-7-1955 tại Hồng Kông. Nhìn lại 60 năm linh mục 07-07-2015 Bùi-Tuần 1337

Tôi gọi bài Phúc Âm hôm nay là một bài Phúc Âm đề cao những: 27-12-1994 Bùi-Tuần 479

Tôi hay nói chuyện với Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ ở trong tôi một cách rất sống động 13-9-2018 Bùi-Tuần 1515

Tôi hay nói với Đức Mẹ một lời, mà Đức Mẹ đã thưa với Chúa ngày Truyền Tin. Lời 15-05-2015  Bùi-Tuần 1327

Tôi hay suy nghĩ về tương lai các cộng đoàn công giáo tại quê hương: 04-03-2002 Bùi-Tuần 856

Tôi hân hoan chia sẻ tin vui: Ngày 18 tháng 6 năm 1999, Toà Thánh chính thức thông báo: Ðức Bùi-Tuần 1601

Tối hôm qua, đài truyền hình Cần Thơ có phổ biến rộng rãi một thiên: 19-11-1992 Bùi-Tuần 324

Tối hôm qua, khi tôi đi lại một mình trong phòng, tôi nghe thấy nhiều: 09-10-1986 Bùi-Tuần 143

Tối hôm qua, tôi đọc lại một tạp chí tiếng ngoại quốc, có bài nói về Mùa Vọng, (4 C)  đề 23-12-1979 Bùi-Tuần 37

Tối hôm qua, từ đài Vatican tôi được biết Toà Thánh Vatican đã chính thức đặt Ðức Cha Gioan Bùi-Tuần 1583

Tôi không còn trẻ, không còn khoẻ. Có nghĩa là tôi đã già, đã yếu. Già yếu mà vẫn ham 19-09-2015 Bùi-Tuần 1351

Tôi không tách rời việc tôi viết báo khỏi trách nhiệm tôi phải chia sẻ Tin Mừng. Tuần báo “Công Bùi-Tuần 1743

Tôi không thích đau khổ. Nhưng khi nhìn những đau khổ của Chúa Giêsu, tôi cảm thấy xót xa Bùi-Tuần 1618

Tôi là con người thường xuyên đau yếu. Từ vài năm nay, đau yếu càng nhiều, càng mạnh. Nhiều khi Bùi-Tuần 1944

Tôi là giám mục hưu đã 20 năm. Trong suốt 20 năm qua, tôi không hề cảm thấy mình 25-2-2019 Bùi-Tuần 1542

Tôi là kẻ tội lỗi, rất yếu đuối, mọn hèn. Xin hết lòng tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thanh luyện 02-3-2019 Bùi-Tuần 1543

Tôi là kẻ tội lỗi, yếu đuối, hay lo lắng, sợ hãi. Nhưng Đức Mẹ thương, đã cảm hóa tôi, để tôi vững Bùi-Tuần 1901

Tôi là kẻ tội lỗi. Đó là sự thực, rất thực, hết sức đúng. Đấng có quyền tha tội cho tôi là Chúa. Đó Bùi-Tuần 2022

Tội lỗi là một sự dữ ác độc. Tội lỗi là một tai hoạ khủng khiếp. Vì thế, người tin theo Chúa phải Bùi-Tuần 1830

Tôi mới đi Âu Châu, qua Ðức, Ý, Pháp. Từ ngày 10/09/1993 đến ngày 17/10/1993. Thời gian vội Bùi-Tuần 1304

Tôi mới đi thăm một ngôi chùa. Nhà chùa khá lớn. Đất chùa rất rộng. Trên một núi nhỏ 13-11-2001 Bùi-Tuần 847

Tôi mới đọc cuốn “50 năm nhìn lại” của Linh mục Trương Bá Cần, do Công giáo và Dân tộc Bùi-Tuần 1756

Tôi mới đọc lại một bài của Đức Hồng Y Bergolio, nay là Đức Giáo Hoàng Phanxicô 12-03-2014 Bùi-Tuần 1249

Tôi mới đọc một quyển sách nhỏ, do Tòa Thánh soạn để chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng 30-12-1979 Bùi-Tuần 42

Tôi mới thực hiện một chuyến đi dài. Từ Việt Nam tới Italia. Đi chung: 27-01-2001 Bùi-Tuần 853

Tôi như thấy Chúa. Tôi như cảm được Chúa ở bên tôi và ở trong tôi. Chúa hiện diện 04-10-2014 Bùi-Tuần 1307

Tôi ở Long Xuyên, trong Tòa Giám Mục, đã hơn 40 năm rồi. Nhưng khi về già, nhiều 08-12-2014 Bùi-Tuần 1303

Tôi quá yếu đuối, không tự mình di chuyển được. Phải đợi có ai đến giúp tôi đứng dậy và bước Bùi-Tuần 1977

Tôi rất đau đớn về phần xác, do nhiều thứ bệnh và do tuổi già sức yếu. 2.  Tôi rất đau 24-12-2018 Bùi-Tuần 1531

Tôi rất đau khổ, cả phần xác lẫn phần hồn. Đau khổ nào cũng khủng khiếp, gây nên cô 14-1-2019 Bùi-Tuần 1535

Tôi rất hân hạnh được tuyên xưng đức tin bằng việc đọc kinh Tin Kính. Tôi rất hân hoan được tuyên Bùi-Tuần 2013

Tôi rất vui, khi được nghe nói: “Người công giáo Việt Nam rất đáng tin, vì họ sống trong sự thực Bùi-Tuần 1762

Tôi run rẩy nhớ về cuộc đời 65 năm linh mục của tôi. Bởi vì lúc này Chúa Giêsu hỏi tôi những Bùi-Tuần 1973

Tôi sắp ra đi. Hồn trở về với Chúa. Xác trở về với tro bụi. Trước khi giờ phút đó tới, tôi xin Bùi-Tuần 2057

Tôi sắp vào tuổi 95. Cuộc đời 95 tuổi là một thời gian tương đối dài. Thời gian dài đó đã dạy tôi Bùi-Tuần 2063

Tôi sống đức tin đã nhiều năm. Nếu hỏi tôi, trong suốt thời gian dài ấy, điều gì đã gây 01-10-2012 Bùi-Tuần 1188

Tôi tin Noel là kỷ niệm việc Thiên Chúa giáng sinh làm người, để cứu nhân loại 06-12-2016BT48 Bùi-Tuần 1417

Tôi tin Thiên Chúa giàu lòng thương xót đang ngự giữa chúng ta. Với tâm tình tạ ơn, 30-04-2016 Bùi-Tuần 1379

Tôi tin: Vừa ra khỏi đời này, tôi lập tức được thấy Đức Chúa Giêsu, con lòng Mẹ 10-10-2016 bài 4 Bùi-Tuần 1408

Tôi tưởng tôi đã biết đủ về thánh Giuse. Tưởng như thế là lầm. Suốt mấy ngày qua 18-03-2019 Bùi-Tuần 1547

Tôi thích chó. Lý do là vì chó rất biết ơn. Biết ơn của chó khác với biết ơn của người 08-05-2014 Bùi-Tuần 1267

Tôi thụ phong Giám mục ngày 30/4/1975. Lễ phong chức trưa đó đã rất đơn sơ. Nhớ lại kỷ Bùi-Tuần 1627

Tôi thụ phong giám mục ngày 30-04-1975. Từ hôm đó đến nay, thời: 30-04-1997 Bùi-Tuần 651

Tôi thụ phong linh mục ngày 02-7-1955. Thế là tuổi linh mục của tôi nay đã 61 năm rồi 02-07-2016 Bùi-Tuần 1391

Tôi thuộc kinh Lạy Nữ Vương từ lúc còn rất nhỏ. Khi đọc kinh đó, tôi chào Đức Mẹ 21- 08-2014 Bùi-Tuần 1287

Tối thứ bảy, ngày mồng một tháng 9 (01.9.2018), tôi nói chuyện với cha Mai qua điện 2-9-2018 Bùi-Tuần 1512

Tôi thường cầu nguyện với Chúa bằng những câu vắn tắt, ở bất cứ đâu, trong bất cứ 17-11-2017 Bùi-Tuần 1463

Tôi thường đọc lịch sử cứu độ trong thời sự, và nhìn thời sự trong ánh sáng lịch sử cứu độ. Hôm Bùi-Tuần 1568

Tôi vẫn nhận thức điều này một cách chắc chắn: “Ơn gọi của tôi là một chuyến đi làm 17-10-2017 Bùi-Tuần 1458

Tôi vừa đi từ giã một linh mục mới qua đời. Rất mệt mỏi và đau đớn, tôi được dìu vào 19-08-2012 Bùi-Tuần 1180

Tôi vừa đọc “Công giáo và Dân tộc” số 1890 tuần lễ 11.1 đến 17.1.2013. Trong đó có một bài Bùi-Tuần 2004

Tôi vừa được hân hạnh đọc qua cuốn sách “Chúa Giêsu thành Nadaret”. Tác giả sách là Ðức Bùi-Tuần 1748

Tôi vừa tới đây chưa được 2 tiếng đồng hồ. Sau lễ, tôi phải ra đi, không biết bao giờ tôi 27-11-1983 Bùi-Tuần 81

Tôi xác tín cái nhìn sau đây của tôi về tôi là đúng: "Tôi bé nhỏ, yếu đuối, hèn hạ". Đó là 07-05-2010 Bùi-Tuần 1101

Tôi xin bắt đầu bài viết bằng hai sự kiện: Trong năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã: 16-02-1992 Bùi-Tuần 348

Tôi xin chia sẻ điều mà Chúa tha thiết truyền dạy tôi lúc này. Chúa truyền dạy không chỉ riêng Bùi-Tuần 1981

Tôi xin hết lòng cảm ơn Cha đại diện vì những lời chân tình nói lên thay cho cộng đoàn nhân dịp Bùi-Tuần 1617

Tôi xin phép được coi các thầy cô là những người trong gia đình: 20-11-1991 Bùi-Tuần 249

Tôi yêu mến địa phương mà tôi đang sống. Địa phương này đã đem lại cho tôi nhiều kỷ 27-08-2015 Bùi-Tuần 1345

Tôi yêu mến Hội Thánh Việt Nam của tôi. Tôi đã, đang và sẽ trung thành gắn bó với Hội Thánh Bùi-Tuần 1776

Tôn sùng Thánh Tâm là một việc thờ phượng rất phổ biến trong Hội Thánh Việt Nam 13-06-2006 Bùi-Tuần 1011

Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh có một nguồn nhân lực đáng kể, đó là các tu sĩ nam nữ Bùi-Tuần 1580

Tờ báo Tuổi Trẻ ngày 3-11-2009 đã đăng một tin vui khác thường. Nhiều bạn đọc đã 04-11-2009 Bùi-Tuần 1089

Tờ tuần báo “Công Giáo và dân tộc” số Noel 1985, có viết khá dài và: 10-01-1986 Bùi-Tuần 124

Tới giáo xứ Kinh Tràm đây, tôi rất ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên vì thấy những công trình 12-03-1998 Bùi-Tuần 682

Tuần báo "Công Giáo và Dân Tộc" hai số liền vừa qua đã loan hai tin "từ chức" quan 18-05-2006 Bùi-Tuần 1000

Tuần báo Công Giáo và Dân Tộc số 1572 cuối tháng 8 vừa qua đã loan một tin vui. Tin vui đó Bùi-Tuần 1704

Tuần báo Công giáo và Dân tộc số vừa rồi (1556) đã dự đoán “sẽ có cải cách phụng vụ”. Dự đoán Bùi-Tuần 1694

Tuần lễ này (12-19/11/2006) được gọi là tuần lễ APEC. Tôi mong tuần lễ này sẽ đem 12-11-2006 Bùi-Tuần 1003

Tuần lễ này được gọi là tuần lễ Apec. Tôi mong tuần lễ này sẽ đem lại cho tôi nhiều niềm vui. Những Bùi-Tuần 2023

Tuần lễ trước đây, tôi đau nặng. Tự mình không thể đứng dậy được, tự mình không 31-03-2014 Bùi-Tuần 1251

Tuần Năm linh mục, xin chia sẻ đôi chút suy nghĩ về linh mục trước vấn đề tội lỗi. Chia sẻ này Bùi-Tuần 1997

Tuần thánh đã đến gần. Đây là thời gian trọng đại. Phần rỗi của tôi tùy thuộc vào đó 03 -04-2017 Bùi-Tuần 1433

Tuần Thánh không chỉ là thời gian chúng ta kỷ niệm công cuộc cứu: 11-04-1995  Bùi-Tuần 494

Tuần thánh là một thời gian đặc biệt. Trong thời gian đặc biệt này, Chúa Giêsu hẹn gặp 18-03-2004 Bùi-Tuần 950

Tuần Thánh là thời gian đặc biệt mời gọi các tín hữu đi vào sa mạc tâm: 14-04-1994 Bùi-Tuần 420

Tuần thánh là thời gian sôi động bởi nhiều sinh hoạt đạo đức. Có những sinh hoạt do luật 25-3-2018 Bùi-Tuần 1484

Tuần Thánh năm nay tại Việt Nam có những hoàn cảnh khác trước. Đó là chúng ta 20-03-2010 Bùi-Tuần 1093

Tuần Thánh sắp đến. Để dọn mình đón nhận ơn cứu độ đặc biệt, chúng ta thường: 30-03-2003 Bùi-Tuần 906

Tuần vừa qua (12-5-2006) đại lễ Phật Đản đã được tổ chức long trọng khác thường 14-05-2006 Bùi-Tuần 999

Tuổi già, tôi cảm thấy đời mình như ngọn đèn sắp tắt. Thế nhưng đôi khi, tôi lại cảm thấy 17-1-2018 Bùi-Tuần 1475

Tuổi thơ là tuổi đẹp. Chính vì thế, mà Chúa Giêsu đã quả quyết: "Thầy bảo thật anh em  08-08-2011 Bùi-Tuần 1142

Từ còn rất nhỏ, tôi đã có lòng kính thánh Giuse. Trải qua nhiều thử thách, cuộc sống 28-02-2015 Bùi-Tuần 1316

Từ chiều hôm qua cho đến bây giờ, tôi được sống giữa anh chị em: 31-12-1991 Bùi-Tuần 260

Từ chiều qua đến nay nhiều anh chị em đã kể lại cho tôi những hậu: 27-11-1991, Bùi-Tuần 253

Từ đầu lễ cho đến giây phút này, tôi đã nhận được rất nhiều ơn lành: 20-08-1992 Bùi-Tuần 305

Từ đầu tháng đến giờ, tôi đã đi làm lễ tại 11 giáo xứ. Và thêm vào đó tôi đã đi thăm 27-03-1998 Bùi-Tuần 686

Từ gần tháng nay, nhiều thứ cuộc chiến đã bùng nổ trên thế giới. Có những cuộc chiến vũ khí Bùi-Tuần 1131

Từ hơn một ngày nay, tôi được Chúa ban cho một cơ hội đẹp, để tiến tới thêm trên 20-10-2014 Bùi-Tuần 1295

Từ ít lâu nay, chúng ta được biết những tai hoạ đủ thứ đang xảy ra khắp nơi. Thiên tai, bệnh tật Bùi-Tuần 1817

Từ ít lâu nay, mỗi tối, khi lên giường ngủ, tôi lại tự nghĩ: không biết sáng mai mình còn 27 -11-2014 Bùi-Tuần 1302

Từ ít lâu nay, nhất là trong mấy ngày này, vấn đề giáo dục đạo đức đã bùng lên sôi nổi trong khắp Bùi-Tuần 1700

Từ ít lâu nay, tôi hay nghĩ về tuổi già. Tôi tin rằng: Những người cao tuổi, tuy sức khoẻ 03-06-2001 Bùi-Tuần 815
Từ ít lâu nay, tôi lo âu nhiều về bổn phận rao giảng. Tôi tự hỏi mình: Ðạo lý tôi rao giảng có thực Bùi-Tuần 1593

Từ ít lâu nay, thỉnh thoảng tôi nghe được một bài ca lạ. Tôi nghe không bằng tai, nhưng 08-06-2015 Bùi-Tuần 1331

Từ ít lâu nay, thời sự Công giáo Việt Nam bị dao động mạnh. Tin tức có đúng có sai 27-05-2010 Bùi-Tuần 1102

Từ ít lâu nay, trong Hội Thánh Công giáo đã xuất hiện một phong trào tu đức nhằm vào 08-04-2007 Bùi-Tuần 1024

Từ ít năm nay, ngày lễ thánh Gioan tông đồ (27/12) được gia đình tín hữu Long Xuyên nhận là Bùi-Tuần 1769

Từ ít tháng nay tôi được nghe nhiều ý kiến về việc xây cất nhà thờ mới và về: 08-05-1996 Bùi-Tuần 565

Từ ít tháng nay, tin tức về tôn giáo được phổ biến khá rộng. Qua nhiều phương tiện, như báo chí Bùi-Tuần 1672

Từ ít tháng nay, tôi cảm thấy mình mệt mỏi. Như có những gánh nặng đè trên mình. Chính mình Bùi-Tuần 2024

Từ ít tháng nay, tôi được nghe nhiều ý kiến về việc xây cất nhà thờ mới và về việc khánh 18-07-2006 Bùi-Tuần 1017

Từ ít tháng nay, tôi hay cầu xin Chúa ban cho tôi được ơn ra đi bình an trong ơn nghĩa 14-01-2014 Bùi-Tuần 1245

Từ ít tháng nay, tôi hay nhớ tới Hội Thánh của tôi và Quê Hương của tôi. Nhớ và 17-08-2015 Bùi-Tuần 1343

Từ ít tháng nay, thỉnh thoảng lại có người nói với tôi đại khái: Địa phận: 24-08-1987 Bùi-Tuần 171

Từ ít tháng nay, trên báo chí và đài truyền hình với nhan đề “Cộng đồng Pháp ngữ” (Francophonie) Bùi-Tuần 1578

Từ khá lâu rồi, tôi đau yếu mệt mỏi. Không đủ sức theo dõi một bài giảng dài. Không 01-06-2014 Bùi-Tuần 1274

Từ khi còn nhỏ, tôi đã thấy có một thói quen trong họ đạo tôi, đó là: 20-12-1991 Bùi-Tuần 256
Từ khi được Chúa sai vào lịch sử của Quê Hương Việt Nam yêu dấu, tôi vẫn thường 15-05-2015 Bùi-Tuần 1328

Từ kho tàng kỷ niệm, trong ký ức của tôi, có một hình ảnh hay bất chợt hiện ra. Ðó là hình ảnh Bùi-Tuần 1645

Từ lâu nay, họ đạo Cồn Én được dư luận khen là một cộng đoàn có nhiều phát triển: 02-02-1998 Bùi-Tuần 674

Từ lâu nay, lễ kính Trái tim Chúa Giêsu được kèm theo một nhắc nhở đặc biệt. Toà Thánh nhắc nhở Bùi-Tuần 1628

Từ lâu rồi, tôi tha thiết cầu xin Chúa soi sáng cho tôi biết, Chúa muốn các môn đệ Chúa 17-06-2013 Bùi-Tuần 1217

Từ lâu rồi, và nhất là những ngày này, tôi cảm thấy đau đớn hoành hành dự dội trong thân xác Bùi-Tuần 1934

Từ lúc được tin ngày 23 tháng 11 này, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp Chủ tịch 19-11-2016  Bùi-Tuần 1414

Từ mấy năm gần đây, nhất là những tháng vừa qua, tôi thấy tình hình chuyển biến rất 21-11-2017 Bùi-Tuần 1464

Từ mấy năm nay, một vấn đề hay được nhắc tới tại Việt Nam ta, đó là vấn đề đạo đức. Càng ngày Bùi-Tuần 1858

Từ mấy năm nay, tại Việt Nam, “Thiên Chúa giàu lòng thương xót” được tôn vinh một 14-02-2014 Bùi-Tuần 1255

Từ mấy ngày nay, chúng tôi, các Giám mục và các linh mục giáo phận Long Xuyên đã qui tụ Bùi-Tuần 1604

Từ mấy ngày nay, tôi đã dành một ít thời giờ để tĩnh tâm riêng. Mục đích là: 15-08-2002 Bùi-Tuần 881

Từ mấy ngày nay, tôi đã nhớ tới cha Augustinô. Tôi nhớ tới con người: 28-11-1994 Bùi-Tuần 468

Từ mấy tuần nay, khắp nơi đều chuẩn bị đón Noel bằng nhiều thứ mới mẻ. Thiệp mừng mới, hang Bùi-Tuần 1687

Từ mấy tuần qua, tình hình khắp nơi càng ngày càng đáng lo ngại. Lo ngại cho Đất 18-05-2014 Bùi-Tuần 1272

Từ mấy tháng nay, cứu trợ là một thời sự nóng. Tại đồng bằng sông Cửu Long này, thời 12-11-2000 Bùi-Tuần 778

Từ mấy tháng nay, nhất là hiện giờ, thời sự hằng ngày đưa ra một tin tức có tính cách cảnh báo Bùi-Tuần 1892

Từ mấy tháng nay, những tin về sự chết đến với tôi càng ngày càng nhiều. Có những cái 05-03-2014 Bùi-Tuần 1248

Từ mấy tháng nay, tình hình thế giới cho thấy có một sự cạnh tranh quyết liệt giữa chiến tranh và Bùi-Tuần 2027

Từ nay, ngày 13 tháng 5 được Phụng vụ chỉ định là ngày kính Đức Mẹ hiện ra ở Fatima: 14-05-200 Bùi-Tuần 913

Từ ngày đó, 30 tháng 4 năm 1975 tới hôm nay, 30 tháng 4 năm 2017, đã là 42 năm 30-04-2017 Bùi-Tuần 1437

Tự nhiên, tôi nghĩ đến những thân phận khổ đau xa gần. Họ đến gần bên Chúa. Chúa ở bên Bùi-Tuần 1991

Từ nhiều năm nay và nhất là hiện giờ, người ta hay nói đến việc đổi mới. Ðổi mới đang trở thành Bùi-Tuần 1698

Từ nhiều năm qua, họ đạo Cần Xây khát mong thay thế nhà thờ cũ bằng nhà thờ mới 27-06-2000 Bùi-Tuần 765

Từ nhiều năm rồi, có những phong trào xấu mang tính cách chia rẽ nội bộ, làm suy giảm 29-07-2017 Bùi-Tuần 1449

Từ nhiều ngày nay, tôi bị đau đớn xác hồn một cách khác thường. Trong tình hình như thế, tôi Bùi-Tuần 2026

Từ nhiều ngày nay, tôi cầu nguyện với Đức Mẹ Maria một cách tha thiết khác thường 24-06-2015 Bùi-Tuần 1336

Từ nhiều tháng qua, tôi phải phấn đấu với nhiều thử thách. Tôi cảm thấy mệt mỏi 06-08-2016 Bùi-Tuần 1394

Từ nhỏ đến bây giờ, suốt gần 90 năm, tôi vẫn có thói quen sống bên Mẹ Maria. Sống 08-09-2015 Bùi-Tuần 1347

Từ nhỏ, lúc mới đi tu, tôi đã được nghe dạy: “Hãy đi vào cửa hẹp, đường hẹp”. Bấy giờ: 14-07-2003 Bùi-Tuần 923

Từ nhỏ, tôi đã quen đọc kinh “Vực sâu”, để cầu cho những người đã qua đời. Khi đã 16-10-2014 Bùi-Tuần 1296

Từ nhỏ, tôi được dạy làm dấu thánh giá. Vừa vẽ hình thánh giá trên trán: 04-09-2002 Bùi-Tuần 884

Từ nhỏ, tôi thường được bố tôi kể lại một kỷ niệm, mà bố tôi cho là hết sức quan trọng cho phần Bùi-Tuần 1947

Từ nhỏ, tôi vẫn ước mong một cuộc sống an vui. Ước mong đó đã được đáp ứng một 22-05-2004 Bùi-Tuần 959

Từ rất lâu rồi, tôi hay hát, hoặc chung với cộng đoàn, hoặc âm thầm một mình bài: 10-03-2017 Bùi-Tuần 1429

Từ rất nhỏ, tôi đã hay nhìn lên Trời. Mẹ tôi dạy tôi hãy nhìn lên đó. Đức tin của tôi lôi 09-08-2016 Bùi-Tuần 1395

Từ rất nhỏ, tôi được nghe nhiều lần Bố tôi kể lại lời trối của Ông Nội tôi, đại khái như 18-02-2017 Bùi-Tuần 1425

Từ sáng đến giờ, tôi được hạnh phúc ở giữa anh chị em. Tôi đã thấy: 14-01-1989 Bùi-Tuần 176

Từ sáng sớm hôm qua cho đến sáng hôm nay, tôi đã gặp nhiều: 24-07-1996 Bùi-Tuần 590

Từ Tết đến giờ, tôi đã đi làm lễ Thêm Sức tại nhiều nơi thuộc tỉnh: 17-03-1991 Bùi-Tuần 205

Từ thánh lễ sau cùng tôi dâng tại đây cho đến thánh lễ hôm nay, tính: 06-10-1986 Bùi-Tuần 138

Từ trần là một biến cố lớn. Người từ trần thì giã từ trần thế. Người còn ở lại trần thế thì 06-05-2000 Bùi-Tuần 757

Từ trước tới giờ, chưa bao giờ tôi thấy lễ Thêm Sức được chụp ảnh nhiều: 20-12-1987 Bùi-Tuần 173

Từ vài năm nay, tại Việt Nam, nhiều nhà thờ đã trưng bày trên cung: 16-04-1995 Bùi-Tuần 496
Từ vài tháng nay, tôi nghe trong lòng một Lời Chúa vang lên da diết, khiến tôi lo sợ. Lời 04-11-2017 Bùi-Tuần 1462
Từ xa xưa, con người tiền sử đã lặng lẽ thiết lập những liên hệ mật thiết với môi trường. Ðối với Bùi-Tuần 1556

Từ xa xưa, thánh vương Đavít đã để lại trong Kinh Thánh rất nhiều lời cầu nguyện. Lời 20-03-2006 Bùi-Tuần 993

Tương lai Hội Thánh Việt Nam sẽ khác bây giờ. Cái khác đó sẽ tuỳ thuộc vào những biến chuyển Bùi-Tuần 1738

Tháng 10 được gọi là tháng Mân Côi. Tháng này, con cái Đức Mẹ hướng lòng mình về 07-10-2007 Bùi-Tuần 1028

Tháng 10 hàng năm có thể gọi là tháng Truyền giáo. Bởi vì có lễ kính thánh nữ Têrêsa (1/10), bổn Bùi-Tuần 1001

Tháng 10 là tháng kính Đức Mẹ Mân côi. Tháng 10 năm nay đang bất ổn trầm trọng. Khủng hoảng Bùi-Tuần 2046 

Tháng 10 quen gọi là tháng Mân Côi. Tháng Mân Côi là tháng Đức Mẹ. Nhưng cũng có 02-10-1983 Bùi-Tuần 75

Tháng 11 hằng năm, Phụng vụ kêu gọi người đang sống hãy nghĩ đến người đã chết. Kêu gọi Bùi-Tuần 1608

Tháng 11 hằng năm, tại Giáo Hội Việt Nam, thói quen cầu nguyện cho các người đã 12-10-2009 Bùi-Tuần 1087

Tháng 11 phụng vụ là tháng các đẳng linh hồn. Trong tháng này, người tín hữu được mời gọi nhớ Bùi-Tuần 1002

Tháng 11, khi nhớ về các người đã chết, tôi thường liên tưởng đến cái chết của tôi. Tôi chưa chết Bùi-Tuần 1643

Tháng 11, khi viếng mộ những người đã chết, tôi hỏi thăm họ. Hồn họ nay ở thế giới bên kia Bùi-Tuần 1642

Tháng 11, tôi nhớ tới những người đã qua đời một cách đặc biệt. Tôi cầu nguyện cho 11-11-2014 Bùi-Tuần 1399

Tháng 3 vừa rồi, trong dịp tĩnh tâm tháng của các linh mục tu sĩ: 15-04-1997 Bùi-Tuần 648
Tháng 5 là tháng dâng hoa. Việc dâng hoa kính Đức Mẹ càng ngày càng lan rộng và đi 08-05-2010 Bùi-Tuần 1099

Tháng 5 quen gọi là tháng Hoa Ðức Mẹ. Bởi vì trong tháng này các họ đạo quen làm nhiều việc Bùi-Tuần 995

Tháng 6 hằng năm được phụng vụ dành riêng cho việc kính thờ trái tim Chúa Giêsu. Tháng này Bùi-Tuần 1735

Tháng 7 năm 1954, tại Việt Nam ta, đã bùng nổ một biến cố lớn. Biến cố lịch sử đó là 14-06-2004 Bùi-Tuần 960

Tháng 9 là tháng khai trường. Ðủ thứ trường dành cho mọi lứa tuổi. Còn tuổi già thì không có trường Bùi-Tuần 1705

Tháng 9 là thời gian khai trường. Trường nhỏ, trường lớn đều tấp nập. Trường đời, trường đạo đều Bùi-Tuần 1681

Tháng Ba là tháng kính thánh Giuse. Trong thời gian này, khắp nơi trong Hội Thánh đều hướng Bùi-Tuần 1862

Tháng ba năm nay của giáo phận Long Xuyên được khởi đầu bằng một chuỗi đám tang linh mục Bùi-Tuần 1951

Tháng Bảy này, nhiều nơi sẽ tổ chức lễ phong chức linh mục và lễ tạ ơn sau thụ phong. Trong tinh Bùi-Tuần 1573

Tháng Mười quen được gọi là Tháng Ðức Mẹ Mân Côi. Trong tháng này, Giáo Hội, đâu đâu Bùi-Tuần 1637

Tháng năm hằng năm, Giáo Hội Việt Nam có thói quen tổ chức dâng hoa kính Ðức Mẹ. Thói quen Bùi-Tuần 1784

Tháng Năm là tháng dâng hoa kính Đức Mẹ Maria. Hoa của tôi là những thao thức 10-05-2016 Bùi-Tuần 1382

Tháng Năm là tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Nhân tiện tháng hoa này, tôi xin được 04-05-2013 Bùi-Tuần 1211

Tháng Năm là tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Tại Việt Nam tháng này gọi tắt là tháng 04-05-2008 Bùi-Tuần 1054

Tháng năm là tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Truyền thống đạo đức này đã có từ rất xưa. Nó xuất Bùi-Tuần 1837

Tháng Năm là tháng dâng hoa. Các cộng đoàn công giáo Việt Nam có thói quen thực hiện lễ Bùi-Tuần 1726

Tháng năm vừa qua, trong thời gian tôi ở Châu Âu, tôi có ghé lại: 02-10-1992 Bùi-Tuần 316

Tháng Tám có lễ trọng mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên Trời. Đây là dịp thôi thúc tôi cảm tạ Chúa Bùi-Tuần 1885

Tháng tư của năm 2017 này đang hiện lên như một thời gian phức tạp và nguy hiểm 08-04-2017 Bùi-Tuần 1435

Thánh Augutinh là một giám mục Phi châu, đứng đầu một giáo phận nhỏ thuộc Phi châu. Ngài sống Bùi-Tuần 1850

Thánh Bổn Mạng của tôi là Gioan Baotixita. Vị thánh này được gọi bằng nhiều tên, như 24-06-2005 Bùi-Tuần 976

Thánh Gioan Baotixita biết mình có liên hệ với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế đang đến sau Ngài Bùi-Tuần 1867

Thánh Gioan Baotixita có hai người mẹ. Mẹ đẻ là thánh nữ Isave. Mẹ thiêng liêng là Đức Mẹ Bùi-Tuần 1842

Thánh Gioan Baotixita được Chúa chọn làm người dọn đường cho Chúa Giêsu. Người đã 5-6-2018 Bùi-Tuần 1495

Thánh Gioan Baotixita được sinh ra bởi thánh nữ Isave, lúc đó có Đức Mẹ Maria ở bên 24-06-2017 Bùi-Tuần 1445

Thánh Gioan Baotixita là "Kẻ dọn đường cho Chúa đến" (Lc 7,27). Chúa đã đào tạo 16-06-2008 Bùi-Tuần 1061

Thánh Gioan Baotixita là ai? Câu trả lời đúng nhất là lời Chúa Giêsu nói về Ngài. Phúc 24-06-2007 Bùi-Tuần 1026

Thánh Gioan Baotixita là con người độc đáo. Nhiều nét độc đáo của Ngài, tuy đã rất xưa, nhưng Bùi-Tuần 1674

Thánh Gioan Baotixita là một nhân vật có liên hệ mật thiết với Chúa: 24-06-1997 Bùi-Tuần 617

Thánh Gioan Baotixita là người được Chúa chọn và được Chúa sai đi. Cách Chúa chọn 24-06-2015 Bùi-Tuần 1334

Thánh Gioan Baotixita là tiên tri của Chúa. Sứ vụ tiên tri của thánh Gioan Baotixita là 19-06-2013 Bùi-Tuần 1219

Thánh Giuse là con người thinh lặng. Nhưng Ngài là thầy dạy nhiều nhân đức. Năm nay 19-03-2007 Bùi-Tuần 1022

Thánh Giuse là Ðấng thánh rất quen thuộc. Ngài được Chúa chọn cách riêng. Mục đích để bảo Bùi-Tuần 1655

Thánh Giuse là một đấng thánh mà tôi yêu mến cách riêng ngay từ hồi tôi còn thơ ấu. Tôn sùng Bùi-Tuần 2002

Thánh Giuse là một Đấng thánh thinh lặng. Ngài không nói gì trong Phúc Âm. Nhưng 16-03-2004 Bùi-Tuần 949

Thánh Giuse là một người âm thầm. Phúc Âm ghi chép về Ngài rất ít: 01-05-1997 Bùi-Tuần 652
Thánh Giuse là một người thợ mộc, gia trưởng của một gia đình bé: 06-03-2002 Bùi-Tuần 857

Thánh Giuse là một vị thánh âm thầm. Nhưng tại Giáo Hội Việt Nam, Ngài rất được yêu 19-03-2006 Bùi-Tuần 992

Thánh Giuse là người khó nghèo và thinh lặng. Nhưng khó nghèo và thinh lặng của 12-03-2013 Bùi-Tuần 1204

Thánh Giuse là người thinh lặng. Tôi nghĩ là ngài cũng đã nói năng như mọi người bình 19-03-2001 Bùi-Tuần 801

Thánh lễ an táng cụ cố Giuse có nhiều nét đặc biệt. Nhiều linh mục: 08-05-1996 Bùi-Tuần 566

Thánh lễ an táng Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã qua rồi, nhưng dư âm biến cố 18-3-2018 Bùi-Tuần 1483

Thánh lễ bây giờ là thánh lễ cuối năm 1991. nghe bài Phúc Âm hôm nay: 31-12-1991 Bùi-Tuần 261


Thánh lễ chiều nay quy tụ tất cả các linh mục giáo phận Long: 28-01-1999 Bùi-Tuần 695
Thánh lễ chiều nay tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên vẫn theo Phụng vụ chung. Đó là: 28-06-2003 Bùi-Tuần 919

Thánh lễ chiều nay tưởng niệm giờ phút Chúa Giêsu từ giã những: 28-03-1991 Bùi-Tuần 206

Thánh lễ chiều thứ năm Tuần Thánh có nhiều chi tiết đặc biệt, như nghi thức rửa chân 09-04-1998 Bùi-Tuần 690

Thánh lễ chiều thứ Năm tuần thánh nhắc lại ba phép lạ lớn: Một là việc Chúa lập phép: 12-04-2001 Bùi-Tuần 804

Thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh nhắc lại bữa tiệc ly trong Phúc Âm. Đây là bữa ăn: 17-04-2003 Bùi-Tuần 908

Thánh lễ chiều thứ năm Tuần Thánh nhắc lại nhiều hình ảnh có vẻ yếu: 27-03-1986  Bùi-Tuần 131

Thánh lễ chiều thứ Năm tuần thánh tập trung vào tình yêu của Đấng: 01-04-1999 Bùi-Tuần 707

Thánh lễ Chúa nhật 26 thường niên mở đầu bằng lời cầu nguyện thế này: “Lạy Chúa, khi Chúa Bùi-Tuần 1812

Thánh lễ đầu năm 2016 này đã rất phong phú đối với tôi. Tôi đã gặp Chúa. Chúa đã 01-01-2016 Bùi-Tuần 1365

Thánh lễ đêm, mừng Chúa Phục sinh, vốn dài, vì thêm nhiều nghi thức riêng. Thời tiết lúc này Bùi-Tuần 1659

Thánh lễ đồng tế long trọng thường được mở đầu bằng một cuộc rước. Đi đầu là thánh 21-02-2000 Bùi-Tuần 740

Thánh lễ được kết thúc bằng lời chủ tế nói với cộng đoàn: “Lễ xong, chúc anh chị em về bình an Bùi-Tuần 890

Thánh lễ giờ đây ở nhà thờ Bò Ot là một biến cố lớn. Mọi người đến: 24-09-1999 Bùi-Tuần 726

Thánh lễ hôm nay có lễ nghi khấn trọn, và có nghi thức nhắc lại lời: 08-08-1995 Bùi-Tuần 521

Thánh lễ hôm nay có một quang cảnh đặc biệt. Bởi vì trong: 26-07-1994 Bùi-Tuần 433

Thánh lễ hôm nay có một quang cảnh trang trọng khác thường. Bởi: 09-07-1996 Bùi-Tuần 585

Thánh lễ hôm nay có thêm ba nghi thức khác thường. Trước lễ, có nghi: 02-02-1997 Bùi-Tuần 631

Thánh lễ hôm nay hướng về các đôi hôn nhân. Nhưng, trên thực tế, các: 26-07-1995 Bùi-Tuần 514
Thánh lễ hôm nay kính Mình Máu Thánh Chúa. Khi nói đến Mình Máu: 21-06-1987 Bùi-Tuần 161
Thánh lễ hôm nay là một sự kiện hiếm có tại đây. Sự kiện hiếm có: 27-12-1995 Bùi-Tuần 545

Thánh lễ hôm nay là thánh lễ khai mạc trọng thể Mùa Chay 1998 cho giáo phận Long 27-02-1998 Bùi-Tuần 673

Thánh lễ hôm nay nhắc nhớ lại việc Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nhờ ơn Chúa Thánh 26-05-1996 Bùi-Tuần 570

Thánh lễ hôm nay tưởng nhớ đến việc lập chức linh mục. Dịp này, tôi: 05-04-1987  Bùi-Tuần 149

Thánh lễ kỷ niệm 40 năm Giám mục của tôi hôm nay là một hồng ân lớn lao Chúa ban 30-04-2015 Bùi-Tuần 1323

Thánh lễ mừng kỷ niệm Chúa Giêsu sống lại, thường được coi là: 12-04-1998 Bùi-Tuần 664

Thánh lễ Phục Sinh bao giờ cũng rất đông người tham dự. Hầu như: 19-04-1987 Bùi-Tuần 151

Thánh lễ sáng nay là một qui tụ nhỏ, chủ ý được giới hạn. Đây là một gặp gỡ thân 01-05-2000 Bùi-Tuần 756

Thánh lễ tạ ơn này đang được cử hành trong bầu khí gia đình. Tôi xin thân ái cảm ơn hai 19-01-2017 Bùi-Tuần 1421

Thánh lễ tại Cần Xây hôm nay được gọi là thánh lễ Báo Hiếu các linh mục hưu của giáo phận Long Bùi-Tuần 1822

Thánh lễ Truyền Dầu là một lễ trọng của Tuần Thánh. Lễ này mang một tính cách riêng 02-04-2004 Bùi-Tuần 953

Thánh lễ Vọng Phục Sinh có nhiều bài Kinh Thánh, nên giờ đây tôi: 29-03-1986 Bùi-Tuần 132
Thánh nữ Têrêsa, mà tôi nói tới ở đây, mang theo nhiều tên phụ, như: Thánh Têrêsa Hài 01-10-2003 Bùi-Tuần 929

Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng đã hoạt động tôn 02-07-2010 Bùi-Tuần 1106

Thánh Phêrô và thánh Phaolô luôn dạy tôi một lời vắn tắt sau đây:  “Dù con là ai, ở địa 27-6-2018 Bùi-Tuần 1498

Thánh Tâm Chúa Giêsu được tôn sùng đều khắp trong Giáo Hội Việt Nam. Một trong những tượng Bùi-Tuần 1793

Thánh tông đồ Phaolô viết: “Ðể tôi khỏi tự cao tự đại về những mạc khải phi thường tôi đã Bùi-Tuần 1814

Thánh vịnh có một đoạn tôi rất thích. Thích từ lâu, nhưng lúc này càng thích hơn 17-09-2016 bài 1 Bùi-Tuần 1401

Thánh ý Chúa lúc này là: Các con Chúa hãy cùng với Đức Mẹ góp phần đỡ nâng và giải cứu những Bùi-Tuần 1930

Thay mặt cho Giám Mục Trần Xuân Tiếu và Toà Giám Mục, tôi xin phép có một phát biểu vắn. Bùi-Tuần 1619

Thân lạy Mẹ, Chúng con, con cháu Eva ở chốn khách đày, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi Bùi-Tuần 2028

Thầy Pascal đã qua đời, để lại nơi tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Đối với: 09-05-1997 Bùi-Tuần 654
Thấy trước và dự phòng, đó là một đặc điểm của Ðức Kitô, mục tử tốt lành. Người thấy trước Bùi-Tuần 1557

Theo bài Phúc Âm hôm nay (CN 3 PS-A), thì hai môn đệ Chúa từ: 03-05-1987 Bùi-Tuần 152

Theo bài Phúc Âm hôm nay, thì chuyện quỷ nhập quấy phá con người: 11-02-1999 Bùi-Tuần 701
Theo các nguồn tin, ngày 16-2-2009, một phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh Vatican dưới sự Bùi-Tuần 1990

Theo dõi tình hình, tôi thấy đang xuất hiện vài sự kiện mới có ảnh hưởng khá lớn đến việc sống Bùi-Tuần 1560

Theo Kinh Thánh kể lại, thì sau khi Chúa Giêsu lên trời, các môn: 1989 Bùi-Tuần 182

Theo nhận định của nhiều người có thẩm quyền, thì nguy hiểm lớn nhất hiện nay trong 04-01-2014 Bùi-Tuần 1243

Theo Phúc Âm, thánh Gioan Baotixita được gọi là “Tiên tri của Đấng Tối Cao” 11-06-2012 Bùi-Tuần 1171

Theo tin từ Toà Thánh, anh Charles de Foucauld sẽ được phong Chân phước nội trong năm 2005 Bùi-Tuần 1661

Theo TTXVN và các hãng thông tấn nước ngoài AP, Reuters, phái đoàn cao cấp Toà Thánh Bùi-Tuần 1721

Theo thói quen lâu rồi trong Hội Thánh đại kết Việt Nam, tháng năm hằng năm được gọi là Bùi-Tuần 1960

Theo thói quen từ trước đến giờ, lễ Thêm sức họ đạo nhà thờ Chánh: 04-08-2002 Bùi-Tuần 879

Theo thông báo của Đức Tổng Giám mục chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam, thì 24-5-2018 Bùi-Tuần 1494

Theo thông lệ, thì lễ Truyền Dầu vốn được trọng thể. Giáo Hội mong muốn đông đảo linh 14-04-1981 Bùi-Tuần 54

Theo truyền thống đạo Công giáo chúng ta, Thiên Chúa được trình bày và giới thiệu dưới nhiều Bùi-Tuần 1846

Thế giới đang đi vào một hoàn cảnh nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất là bệnh tình của 01-10-2001 Bùi-Tuần 841

Thế giới đang đi vào một tình hình rất nguy hiểm. Đâu là con đường cứu độ? Hội thánh 21-2-2019 Bùi-Tuần 1541

Thế là đúng 44 năm. Cũng ngày 30 tháng 4, cũng trong nhà nguyện nhỏ bé của Tòa Giám mục Long Bùi-Tuần 1730

Thiên Chúa giáng trần là một biến cố lịch sử. Ðể kỷ niệm biến cố trọng đại đó, chúng ta hằng Bùi-Tuần 1765

Thiên Chúa giàu lòng thương xót” (Ep 2,4). Người đã đến với tôi. Người đến rất nhiều 21-04-2014 Bùi-Tuần 1260

Thiên Chúa là tình yêu”, những lời đó chúng ta đã thường nghe, đã: 04-07-1999 Bùi-Tuần 716

Thiết lập Hàng Giáo Phẩm tại một Giáo Hội địa phương là thiết lập một tổ chức hữu hình mang Bùi-Tuần 1919

Thống, con ơi! Con chết rồi. Nhưng Cha vẫn gọi con, như khi con còn sống. Cha tin con vẫn Bùi-Tuần 1882

Thời buổi này, mọi nhận xét tình hình đều nên để ý. Theo nhận xét của nhiều người, thì từ Bùi-Tuần 1742

Thời Chúa Giêsu, đã xuất hiện một quyền lực vô hình rất mạnh. Nó khống chế nhiều người. Nó Bùi-Tuần 2007

Thời đại mới này đang chứng kiến nhiều khám phá mới. Một trong những khám phá 19-03-2000B Bùi-Tuần 744

Thời điểm này là thời điểm đầy khó khăn. Mỗi khó khăn có một nguy hiểm cho riêng 01-01-2013 Bùi-Tuần 1196

Thời gian gần đây tại Việt Nam đã nổi lên phong trào đi về vùng biên để loan báo Tin 29-9-2018 Bùi-Tuần 1516

Thời gian gần đây và nhất là những ngày này, hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình nghèo 08-8-2018 Bùi-Tuần 1506

Thời gian gần đây, nhất là trong những ngày này, tôi thấy lòng tôi phát sinh một sức 29-08-2017 Bùi-Tuần 1452

Thời gian gần đây, tôi phải đau đớn nhiều hơn trước. Đau đớn phần xác là do tình trạng 26-03-2017 Bùi-Tuần 1432

Thời gian này là đầu năm Tây và cuối năm Ta. Đây là những ngày kêu gọi hồi tâm. Hồi 24-12-2007 Bùi-Tuần 1038

Thời gian này tôi rất mệt. Đau cả trong thân xác lẫn trong tâm hồn. Chính lúc xuống dốc trầm Bùi-Tuần 1936

Thời gian tại Việt Nam lúc này là đầu năm dương lịch và cuối năm âm lịch. Thời gian này là Bùi-Tuần 1020

Thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn. Ai cũng nói vậy. Chắc là đúng như thế. Bên cạnh 14-01-2013 Bùi-Tuần 1197

Thời gian từ đầu năm 2009 đến nay là thời gian vắn. Tuy tương đối vắn, nó vẫn đủ cho mỗi người Bùi-Tuần 1770

Thời giờ của xã hội được đếm bằng lịch. Lịch viết, lịch nói, lịch in. Còn thời giờ của tôi được Bùi-Tuần 1966

Thời kỳ này đang như bầu trời u ám. Đâu đâu cũng lo chống đại dịch. Ngay mấy ngày Tết cũng Bùi-Tuần 2070

Thời nay là thời của những mẫu gương. Nhiều mẫu gương đang trở thành lý tưởng. Lý 29-10-2008 Bùi-Tuần 1080

Thời nay là thời kinh tế thị trường, thời cạnh tranh. Nhiều hàng hoá: 30-04-1997 Bùi-Tuần 650

Thời nay, chuyển biến là chuyện không dành riêng cho lãnh vực nào: 27-12-1992 Bùi-Tuần 330

Thời nay, người ta hay nói tới đối thoại. Bởi vỡ hơn bao giờ hết, cuộc sống được nhấn 07-05-2011 Bùi-Tuần 1129

Thời nay, người ta viết rất nhiều. Tuy có bị lợi dụng, văn hoá viết vẫn là một phương tiện 15-05-2012 Bùi-Tuần 1173

Thời sự hiện nay là những chuỗi sự kiện bất ngờ choáng váng. Có những quyền lực 20-03-2011 Bùi-Tuần 1123

Thời sự hiện nay luôn có những tin về những thảm hoạ bất ngờ. Những cái chết bất ngờ 26-05-2011 Bùi-Tuần 1134

Thời sự là những sự xảy ra trong một thời gian. Thời gian đó thường được hiểu là hiện tại của Bùi-Tuần 1684

Thời sự lớn đã, đang và sẽ xảy ra trong Hội Thánh Việt Nam mấy tháng này là những lễ 02-06-2017 Bùi-Tuần 1441

Thời sự tôn giáo được chia ra thành nhiều loại. Có những thời sự được được loan đi ồn 29-05-2001 Bùi-Tuần 813

Thời sự xã hội hiện nay đặt nặng trách nhiệm cảnh báo những hiểm họa sắp tới. Thời sự Giáo Bùi-Tuần 2047

Thú thực là khi nhận lời Đức Cha Giuse Trần Văn Toản xin tôi chia sẻ trong thánh 21-05-06-2014 Bùi-Tuần 1275

Thuở còn nhỏ, tôi đã sớm nhận thấy sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Lớn lên, tôi Bùi-Tuần 1621

Thuở nhỏ, tôi được nhắc nhở nhiều điều về đạo. Một trong những nhắc nhở đó, là nhắc 18-04-2005 Bùi-Tuần 973

Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm nay, 2007, nói về Giáo dục Kitô 20-11-2007 Bùi-Tuần 1031

Thư chung HĐGMVN 2007 mới vừa tới tay tôi. Tôi đã đọc và rất vui mừng. Nhiều 21-10-2007 Bùi-Tuần 1030

Thư chung năm 2004 của Hội đồng Giám mục Việt Nam mang tựa đề: “Giáo Hội sống 01-11-2004 Bùi-Tuần 965

Thử thách có nhiều loại. Chức cao quyền trọng với nhiều lợi lộc là một thử thách ngọt 03-10-2008 Bùi-Tuần 1074

Thưa anh em, tôi không muốn để anh...”. Những lời trên đây của thánh Phaolô gợi ý cho tôi thấy Bùi-Tuần 1746

Thưa Cụ, xin Cụ có thể nói rõ về mục đích, ý nghĩa và nội dung của chủ đề “Sống đạo hôm nay” Bùi-Tuần 1718

Thượng Hội Ðồng (THÐ) các Giám mục Á Châu là một biến cố lịch sử. Số người tham dự chỉ vài Bùi-Tuần 1586

Trải dài trên địa bàn sông nước ba tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ vùng đồng bằng sông Cửu Bùi-Tuần 1592

Trên bước đường đi hoạt động mục vụ, Ðức Giám Mục đã từng nhiều lần đến họ đạo Cần Ðăng Bùi-Tuần 1565

Trên cõi đời này, sự thiện và sự ác là hai thực tại phổ biến. Ở đây sự thiện và sự ác được hiểu về Bùi-Tuần 1695

Trên chiếc bàn nhỏ kê ở đầu giường tôi, có một cây thánh giá nhỏ bằng nhôm rất nhẹ 10-06-2015 Bùi-Tuần 1332

Trên đường từ nhà xứ Thánh Gia kênh 7 đến đây, đò của tôi đã dừng: 08-06-1987 Bùi-Tuần 159
Trên đường truyền giáo, nhất là trong năm Truyền giáo này, tôi hay nhớ lại ngày truyền 02-03-2004 Bùi-Tuần 947

Trên đường về trời, người môn đệ Chúa luôn hướng về Chúa. Có một sức thiêng 02-06-2011 Bùi-Tuần 1135

Trên nguyên tắc giáo luật, cứ 5 năm, các giám mục trên thế giới phải về Rôma, viếng mộ hai Bùi-Tuần 1794

Trí nhớ của tôi lưu giữ nhiều hình ảnh. Trong số đó, có một thứ hình ảnh rất thầm lặng: 25-10-2003 Bùi-Tuần 933

Triết lý là môn học có công dụng lớn trong đời sống. Nó góp phần quan trọng trong nhiều môn khoa Bùi-Tuần 1595

Trong 12 tháng, thì tháng Năm được Hội Thánh Việt Nam gọi là tháng dâng hoa kính 03-05-2015 Bùi-Tuần 1325

Trong 6 tân chức được phong linh mục hôm qua, có một người đã đến: 31-01-1992 Bùi-Tuần 271

Trong bài Phú Âm hôm nay Chúa Giêsu phán: “Các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng Bùi-Tuần 525

Trong bài Phúc Âm anh chị em vừa nghe, chúng ta thấy những luật sĩ: 08-06-1997 Bùi-Tuần 659

Trong bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe, Chúa đã nói tới hạnh phúc. Hôm đó không phải 28-01-1979 Bùi-Tuần 27

Trong bài Phúc Âm hôm nay (CN 18QN,C), tôi chú ý đến một lời Chúa: 03-08-1986 Bùi-Tuần 134

Trong bài Phúc Âm hôm nay (CN 3C, Mùa chay), Chúa Giêsu nói tới: 02-03-1986 Bùi-Tuần 127

Trong bài Phúc Âm hôm nay (Lc 12,35-40), Chúa Giêsu nói đến: 27-10-1995 Bùi-Tuần 532

Trong bài Phúc Âm hôm nay (thứ hai, tuần XX QN, Mt 19, 16-26) Chúa Giêsu phán 19-08-1996 Bùi-Tuần 600

Trong bài Phúc Âm hôm nay (Thứ năm, tuần XX TN), Chúa Giêsu nói đến Nước Trời 22-08-1996 Bùi-Tuần 601

Trong bài Phúc Âm hôm nay (thứ tư, tuần XX QN), Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn những 21-08-1996 Bùi-Tuần 615

Trong bài Phúc Âm hôm nay có hai lời cầu nguyện mà tôi rất ưa thích: 28-02-1992 Bùi-Tuần 275

Trong bài Phúc Âm hôm nay có lời Chúa dạy: “Khi các con đã làm: 14-11-1995 Bùi-Tuần 537

Trong bài Phúc Âm hôm nay có lời Chúa nói với các môn đệ: 25-04-1991 Bùi-Tuần 211

Trong bài Phúc Âm hôm nay có lời Chúa phán rằng: “Nước Thiên: 12-08-1991 Bùi-Tuần 230

Trong bài Phúc Âm hôm nay có lời Chúa phán rằng: “Thánh Thần: 04-08-1991 Bùi-Tuần 229

Trong bài Phúc Âm hôm nay có lời Đức Kitô phán: “Kẻ được sai đi: 11-05-1995 Bùi-Tuần 502

Trong bài Phúc Âm hôm nay có một câu tôi rất ưa thích, một câu tôi: 19-09-1991 Bùi-Tuần 242

Trong bài Phúc Âm hôm nay có một lời Chúa đáng chúng ta phải: 06-10-1995 Bùi-Tuần 534

Trong bài Phúc Âm hôm nay có một từ lạ. Từ đó là “Emmanuel”. Phúc: 16-12-1993 Bùi-Tuần 410

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa dạy: “Khi các con vào nhà: 11-07-1996 Bùi-Tuần 587

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu cắt nghĩa vắn tắt thế nào: 28-06-1995 Bùi-Tuần 511

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu đã đưa ra hai hình ảnh để: 31-07-1995 Bùi-Tuần 516

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu đã phán: “Ta đến không: 18-01-1997 Bùi-Tuần 628

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu nói tới con cái Nước Trời: 01-08-1995 Bùi-Tuần 517

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu nói về rượu. Người nói: 08-07-1995 Bùi-Tuần 513

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu phiền trách những: 21-03-1996 Bùi-Tuần 557

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục phê phán những: 29-08-1995 Bùi-Tuần 531

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu tóm lược việc giữ đạo vào một câu: 12-07-1998 Bùi-Tuần 667

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu ví Nước Trời như một nông: 02-08-1995 Bùi-Tuần 518

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa nói: “Những người am tường: 03-08-1995 Bùi-Tuần 519

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa phán: “Các con dùng đấu nào mà: 26-06-1995 Bùi-Tuần 509

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa phán: “Hãy ở lại trong tình yêu: 18-05-1995 Bùi-Tuần 503

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa phán: “Ta đến không phải để: 07-07-1995 Bùi-Tuần 512

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa phán: “Tất cả những gì chúng: 27-06-1995 Bùi-Tuần 510

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa phán:” Anh chị em chỉ có một người: 17-03-1992 Bùi-Tuần 283

Trong bài Phúc Âm hôm nay tôi thấy có hai sáng kiến bất ngờ do chính: 22-08-1993 Bùi-Tuần 396

Trong bài Phúc Âm hôm nay, có ba nhân vật chính: Một là người bại liệt: 23-03-1993 Bùi-Tuần 365

Trong bài Phúc Âm hôm nay, có một câu đã gợi lên trong tôi một: 15-11-1992 Bùi-Tuần 323

Trong bài Phúc Âm hôm nay, có một câu lời Chúa đã làm một thước đo: 14-08-1993 Bùi-Tuần 389

Trong bài Phúc Âm hôm nay, có một chi tiết khiến tôi thắc mắc, chi tiết đó là như: 06-10-1991 Bùi-Tuần 245

Trong bài Phúc Âm hôm nay, có một lời đã gợi ý cho tôi: 28-10-1993 Bùi-Tuần 398

Trong bài Phúc âm hôm nay, có một lời như sau:  Chúa Giêsu thấy: 01-08-1994 Bùi-Tuần 434

Trong bài Phúc Âm hôm nay, có một lời tôi rất ưa thích, có một câu: 09-08-1992 Bùi-Tuần 300

Trong bài Phúc Âm hôm nay, có những lời đã vạch đường soi lối cho: 24-04-1991 Bùi-Tuần 210

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa báo trước sẽ có ngày: Cha nộp: 26-12-1995 Bùi-Tuần 544

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa cho biết: Chúa rất xót thương con: 06-12-1994 Bùi-Tuần 473

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu cho biết: Sẽ có lúc, các môn: 29-11-1995 Bùi-Tuần 540

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một tiêu chuẩn Người sẽ 26-06-1996 Bùi-Tuần 580

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu dạy: Đừng để ánh sáng: 30-01-1997 Bùi-Tuần 629

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra bằng chứng: 14-04-1994 Bùi-Tuần 428

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã giới thiệu hình ảnh kẻ: 28-09-1994 Bùi-Tuần 454

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã nói đến công việc của thánh Gioan tiền hô 15-12-1994 Bùi-Tuần 475

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã nói hai điều tiên tri: 26-10-1994 Bùi-Tuần 458

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô: 18-08-1994 Bùi-Tuần 447

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một hình ảnh rất gợi: 27-08-1995 Bùi-Tuần 523

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu gọi Đức Chúa Thánh Thần: 04-09-1991 Bùi-Tuần 238

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu gợi ý đến Nước Trời: 28-07-1996 Bùi-Tuần 592

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu khuyên dạy chúng ta hãy: 07-02-1999 Bùi-Tuần 698

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói đến cảnh chia rẽ trong: 26-12-1994 Bùi-Tuần 477

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói đến Nước Thiên Chúa: 25-10-1994 Bùi-Tuần 457

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói đến việc giúp: 10-08-1994 Bùi-Tuần 439

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng: Nếu hai: 10-08-1994 Bùi-Tuần 440

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói tiên tri về một thời điểm: 27-08-1995 Bùi-Tuần 522

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói tới những cảnh hãi hùng: 28-11-1995 Bùi-Tuần 538

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói về các môn đệ Chúa. Chúa muốn các 28-08- 1997 Bùi-Tuần 663

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói về Chúa Thánh Thần, Ngài hứa là khi 12-06-1998 Bùi-Tuần 694

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói về sự khiêm nhường: 29-10-1994 Bùi-Tuần 460

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói về thửa ruộng có lúa tốt: 30-07-1996 Bùi-Tuần 593

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ: 21-05-1989 Bùi-Tuần 180

Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu nói: Cửa vào Thiên Đàng: 10-09-1989 Bùi-Tuần 192

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nhắc đến vài trường hợp: 13-06-1996 Bùi-Tuần 576

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu phán: “Các ngươi sẽ: 29-09-1994 Bùi-Tuần 455

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu phán: “Nước Trời là của: 19-08-1995 Bùi-Tuần 526

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu phán: “Ta là bánh hằng sống: 17-08-1997 Bùi-Tuần 620

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu phán: “Ta là cửa chuồng: 24-04-1991 Bùi-Tuần 209

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu phán: Ai giữ và dạy người: 05-03-1997 Bùi-Tuần 640

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức: 25-08-1994 Bùi-Tuần 449

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa nói về một hoàn cảnh có những bất ngờ lớn, gây 27-11-1994 Bùi-Tuần 484

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa phán: “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ: 24-11-1993 Bùi-Tuần 404

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa phán: “Có những nỗi buồn sẽ trở: 15-05-1993 Bùi-Tuần 374

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Đức Kitô cho thấy ước vọng lớn nhất: 04-11-1993 Bùi-Tuần 400

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Đức Kitô đã nói về Chúa Cha và với Chúa Cha, Ngài gọi 10-07-1992 Bùi-Tuần 295

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Đức Kitô giới thiệu với chúng ta: 05-09-1993 Bùi-Tuần 397

Trong bài Phúc Âm hôm nay, tôi thấy phảng phất một bức tranh: 02-07-1989 Bùi-Tuần 186

Trong bài Phúc Âm hôm nay, tôi thấy vấn đề đức tin đã được đặt ra ngay: 07-08-1993 Bùi-Tuần 387

Trong bài Phúc Âm hôm nay, thánh Gioan Baotixita loan báo rằng: 15-12-1991 Bùi-Tuần 255

Trong bài Phúc Âm hôm nay, thánh Gioan viết: “Đức Kitô là Ngôi, Hai Thiên Chúa: 31-12-1994 Bùi-Tuần 456

Trong bài Phúc Âm lễ hôm nay, ta thấy Chúa Giêsu khen thánh: 30-06-1985 Bùi-Tuần 102

Trong bài Phúc Âm thánh lễ hôm nay (Ga 20,19-23), thánh Gioan đã thuật lại việc Chúa Giêsu sai Bùi-Tuần 1610

Trong bài Phúc Âm vừa nghe, có một câu rất quan trọng đối với tôi. Câu: 28-10-1992 Bùi-Tuần 320

Trong bài Phúc-Âm lễ hôm nay, có một lời đã trở thành danh tiếng: 25-03-1992 Bùi-Tuần 284

Trong báo Công giáo và Dân tộc tuần trước, số 1394, có bài “Những dấu chỉ của hy: 16-02-2003 Bùi-Tuần 899

Trong bất cứ thánh lễ nào, tôi cũng lãnh nhận được nhiều ơn thánh. Nhưng thánh lễ: 08-06-2003 Bùi-Tuần 916

Trong bầu khí thân mật của thánh lễ mừng sinh nhật thánh Gioan Baotixita, tôi xin được chia sẻ Bùi-Tuần 1774

Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài nhiều lời thân thương thảm thiết Bùi-Tuần 1956

Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ Người nhiều điều quan trọng 10-04-2012 Bùi-Tuần 1169

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã tha thiết cầu nguyện cho các môn đệ của Người 20-09-2012 Bùi-Tuần 1186

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã tha thiết cầu nguyện với Chúa Cha cho sự hiệp nhất 06-07-2016 Bùi-Tuần 1392

Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã trối lại cho các môn đệ Người lời tâm huyết sau đây: “Thầy ban Bùi-Tuần 1878

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã trối lại một điều, một điều Ngài cho là quan trọng nhất 03-04-1980 Bùi-Tuần 51

Trong các bài Phúc Âm những tuần lễ vừa qua thường nhắc đi nhắc: 30-05-1993 Bùi-Tuần 377

Trong các đợt phong chức linh mục vừa qua, tôi thấy rất đông người đã: 01-02-1992 Bùi-Tuần 272

Trong các giáo điểm rải rác tại vùng U Minh này, giáo điểm Thứ: 10-07-1996 Bùi-Tuần 586

Trong các loại lịch treo tường được bày bán đó đây, năm nay có: 09-12-1991 Bùi-Tuần 254

Trong các lời Kinh Thánh lễ hôm nay (Kỷ niệm Chúa lập chức Linh: 16-03-1986 Bùi-Tuần 130

Trong các lời kinh thường đọc kính Trái Tim Chúa Giêsu, có một lời tôi: 16-06-1985 Bùi-Tuần 100

Trong các thánh lễ “Truyền Dầu”, người ta có thói quen nhắc tới: 25-03-1997 Bùi-Tuần 644

Trong các thánh lễ Thêm sức cộng đoàn thường hát những bài có: 18-08-1996 Bùi-Tuần 599

Trong cung thánh giờ đây, có trên 150 linh mục đồng tế. Tôi coi con: 16-01-1992 Bùi-Tuần 269

Trong cuộc sống, suy tư phải đi trước hành động. Như muốn xây nhà, người ta phải suy nghĩ trước Bùi-Tuần 1710

Trong cuối bài Phúc-âm hôm nay, có lời Chúa Giêsu phán rằng: “Ta không tìm ý 01-04-1992 Bùi-Tuần 285

Trong chỉ một ngày thôi, tôi phải chấp nhận biết bao điều đến với tôi. Như chấp nhận thời tiết Bùi-Tuần 1656

Trong chuyến đi dài, tôi đã băng qua nhiều chặng đường lịch sử khó khăn. Trong trí óc 16-09-2011 Bùi-Tuần 1139

Trong chuyến đi hành hương Rôma vừa qua, tôi may mắn gặp được nhiều nhân chứng 04-11-2000 Bùi-Tuần 777

Trong đạo có mấy địa chỉ nên biết. Vì ở mấy địa chỉ đó, mỗi người công giáo sẽ gặp được chính Bùi-Tuần 1763

Trong đạo chúng ta xưa rày có thói quen, gọi Đức Mẹ bằng nhiều danh hiệu khác nhau 29-08-1984 Bùi-Tuần 97

Trong đạo chúng ta, người sắp chết thường rất mong chịu Mình Thánh Chúa. Những người thân Bùi-Tuần 1644

Trong đạo ngoài đời, mọi thời và bất cứ đâu, vấn đề chọn người để gánh vác việc chung cũng được Bùi-Tuần 1605

Trong đạo, "chước cám dỗ" được hiểu là một sức mạnh xấu lôi cuốn con người vào tội lỗi. Cùng Bùi-Tuần 1895

Trong đạo, “chước cám dỗ” được hiểu là một sức mạnh xấu lôi cuốn con người vào tội 08-05-2014 Bùi-Tuần 1263

Trong đêm Chúa giáng sinh, muôn vàn thiên thần trên trời đã hát câu này: “Vinh danh 01-11-2016 Bùi-Tuần 1410

Trong đêm Chúa giáng sinh, thiên thần đã báo cho các mục đồng biết: 24-12-1994 Bùi-Tuần 476
Trong đời sống đạo và truyền đạo, tôi thường đặt ra cho tôi những câu hỏi, giúp tôi có những nhận Bùi-Tuần 1350

Trong đời sống đạo, người tín hữu  có nhiều niềm vui. Niềm vui thuộc nhiều loại khác 04-04-2008 Bùi-Tuần 1051

Trong đời sống đạo, người tín hữu phải chiến đấu rất nhiều để luôn giữ được  lòng trung 21-09-2001 Bùi-Tuần 839

Trong đời sống thiêng liêng, nhiều khi không phải tôi đi tìm Chúa, mà là chính 03-10-2016 bài 3 Bùi-Tuần 1406

Trong đời sống thiêng liêng, việc cầu nguyện giữ một vai trò quan trọng. Cầu nguyện của linh Bùi-Tuần 1805

Trong đời tôi, chưa bao giờ, tại Việt Nam, số linh mục được tăng thêm nhiều như hiện 27-08-2012 Bùi-Tuần 1184

Trong đời tôi, tôi đã dự nhiều tiệc mừng. Mỗi tiệc mừng đều có lý: 05-03-1989 Bùi-Tuần 177

Trong Giáo Hội Việt Nam, tháng 10 là tháng kính Ðức Mẹ cách đặc biệt. Ðặc biệt ở việc lần chuỗi Bùi-Tuần 1638

Trong hai tháng nay, tôi sống với những thời sự của cơn bão số 5. Tới Kiên Giang, tôi đã nghe Bùi-Tuần 1581

Trong Hội Thánh Việt Nam hôm nay đang có nhiều thứ lời nói dâng lên Chúa. Có 02-07-2010 Bùi-Tuần 1105

Trong Hội Thánh Việt Nam, tháng năm quen gọi là tháng hoa. Tại các nhà thờ, ít là: 08-05-2003 Bùi-Tuần 912

Trong kinh “Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành” có một câu rất gợi ý đối với tôi.: 23-08-2002 Bùi-Tuần 883

Trong kinh “Lạy Nữ Vương”, lời “Mẹ nhân lành” tự nhiên đưa hồn tôi vào một tư 25-09-2016 bài 2 Bùi-Tuần 1403

Trong kinh Lạy Nữ Vương, có câu: Đến sau khỏi đày, Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Bùi-Tuần 1881

Trong lá thư thứ hai gởi giáo dân Côrintô, thánh Phaolô đã ví giáo đoàn: 25-11-1993 Bùi-Tuần 405

Trong lễ hôm nay, số linh mục đồng tế đông khác thường. Nhưng đây chỉ là con số tượng 17-03-1980 Bùi-Tuần 50

Trong lễ hôm nay, trước bài Phúc Âm, cộng đoàn đã đứng lên đọc: 09-07-1989 Bùi-Tuần 187

Trong lễ mừng Ngân khánh giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm hôm nay: 10-12-1995 Bùi-Tuần 535

Trong lễ này, có nhiều cách nhớ lại, có nhiều cách vui mừng. Một trong nhiều cách đó là: 29-03-1977 Bùi-Tuần 20

Trong lễ phong chức Linh Mục, các người được gọi sẽ lãnh nhận chức: 02-01-1992 Bùi-Tuần 268

Trong lễ Thêm Sức, có một sự, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, có một sự được đề cao 17-04-1977 Bùi-Tuần 17

Trong lịch Phụng vụ, ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu được ghi là ngày thế giới xin 06-06-2006 Bùi-Tuần 1007

Trong lịch phụng vụ, tháng 10 có tên là tháng Mân côi. Suốt tháng này, Hội Thánh khắp: 26-09-2002 Bùi-Tuần 889

Trong lịch sử công giáo có hai hình ảnh linh mục được đề cao: 02-04-1996 Bùi-Tuần 558

Trong lịch sử, Giáo Hội Việt Nam đã được khen. Những lời khen đó thường được ta coi là có Bùi-Tuần 1554

Trong mấy ngày nay, tôi có dịp được tiếp xúc với nhiều trẻ nhỏ. Và: 06-03-1991 Bùi-Tuần 204

Trong mấy ngày nay, tôi đã được đi thăm 6 giáo điểm, thuộc huyện Hà: 09-02-1993 Bùi-Tuần 358

Trong mấy ngày nay, tôi được hạnh phúc sống thân mật với Chúa Giêsu một cách hơn 06-01-2015 Bùi-Tuần 1309

Trong mấy ngày nay, tôi rất trăn trở trước tình hình đất nước. Có những lãnh dạo mới 04-04-2016 Bùi-Tuần 1377

Trong mấy tháng qua, nhiều người đã nói với tôi rằng: Tấm hình nhà thờ cũ Tràm Chẹt in trên Bùi-Tuần 1006

Trong mấy tháng vừa qua, có vài bài báo, đăng trên các báo ngoại: 14-04-1993 Bùi-Tuần 364

Trong mọi bước, có một bước rất được để ý. Đó là cái bước qua cõi đời này, để tiến 14-04-2000 Bùi-Tuần 748

Trong một buổi chia sẻ giữa những người tĩnh tâm, một bà đứng lên kể một câu chuyện nhỏ mới Bùi-Tuần 1407

Trong mùa chay, nhiều người có thói quen viếng đàng thánh giá. Hoặc làm chung, hoặc 06-03-2001 Bùi-Tuần 797

Trong mùa Chay, Phụng vụ đặt ra cho ta một vấn đề rất đáng suy: 29-03-1995 Bùi-Tuần 493

Trong mùa Chay, tôi hay nhìn lên thánh giá để suy gẫm. Suy gẫm của tôi dựa trên 28-02-2008 Bùi-Tuần 1045

Trong Năm Linh Mục, đã có nhiều người đưa ra đấng thánh này, nhân vật nọ, để nêu gương. Những Bùi-Tuần 1802

Trong Năm Linh Mục, Giáo Hội Việt Nam chú trọng nhiều đến việc thánh hoá Linh mục. Thánh hoá Bùi-Tuần 1804

Trong Năm Thánh Việt Nam hiện nay, nhiều gương sáng về thánh thiện đã được nêu  04-04-2010 Bùi-Tuần 1095

Trong Năm Thánh, để được ơn tòan xá, chúng ta cần lãnh bí tích xá giải, quyết tâm chừa 31-03-2000 Bùi-Tuần 746

Trong năm, nhất là cuối năm, các môn đệ Chúa tại Việt Nam hôm nay hay nhắc cho 09-11-2011 Bùi-Tuần 1154

Trong năm, nhất là trong tháng 11, tháng kêu gọi nhớ về những người đã qua đời, tôi: 02-11-2003 Bùi-Tuần 934

Trong năm, tôi gặp nhiều người, tôi đọc nhiều sách báo, tôi nghe nhiều phát biểu, tôi nhận nhiều Bùi-Tuần 1647

Trong nội bộ Công giáo chúng ta, truyền giáo được hiểu là truyền đạo chúng ta cho 13-02-2004 Bùi-Tuần 945

Trong ngày lễ thụ phong linh mục, chúng ta thường có thói quen biểu lộ những tâm: 04-01-1992 Bùi-Tuần 266

Trong nguyệt san "30 ngày" số 8-2005, Đức Hồng Y Crescenzio Sepe đã trả lời phỏng 20-11-2005 Bùi-Tuần 984

Trong những kỷ vật nhận được từ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tôi quý nhất chiếc 07-08-2003 Bùi-Tuần 924

Trong những năm gần đây, Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần tại nhiều: 15-08-1996 Bùi-Tuần 596

Trong những năm vừa qua, nhất là trong thời gian vừa qua, tôi đã: 15-03-1991 Bùi-Tuần 202

Trong những ngày cuối năm, mỗi người chúng ta đều được Chúa kêu mời hãy nhìn 16-02-1996 Bùi- Bùi-Tuần 549

Trong những ngày cuối tháng 9 này, thời sự quốc tế được nóng lên bởi một nhân vật áo 30-09-2015 Bùi-Tuần 1352

Trong những ngày giáp Tết và giờ phút Đầu Năm Mới, tôi được thấy: 22-01-1993 Bùi-Tuần 351

Trong những ngày này, báo chí, truyền thanh và truyền hình đưa ra rất nhiều hình ảnh 29-01-2000 Bùi-Tuần 738

Trong những ngày này, tôi nghĩ nhiều tới Tuần Thánh. Tôi nghĩ đến những gì đã xảy ra 11-04-2014 Bùi-Tuần 1253

Trong những ngày Tết, tôi được nhiều lời mừng chúc. Lời chúc mừng nào cũng hướng về tương Bùi-Tuần 1984

Trong những người đang hiện diện nơi đây, có những người đã biết Chúa Giêsu, và có 12-04-1979 Bùi-Tuần 29

Trong những tháng hè, các họ đạo thường tiến hành việc dạy giáo lý cho các em dọn mình Rước Lễ Bùi-Tuần 1016

Trong những tháng này, tại nhiều nơi trong Hội Thánh Việt Nam, đã đang và sẽ tổ chức 09-06-2000 Bùi-Tuần 761

Trong những tháng ngày này, tại nhiều nơi trong Hội Thánh Việt Nam, đã đang và sẽ tổ 12-08-2001 Bùi-Tuần 832

Trong Phúc Âm, có ít nhất là bốn chỗ nhắc đến một môn đệ nào đó có đặc điểm là “Môn 27-l2-l979 Bùi-Tuần 41

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã nói rõ: “Ai có 100 con chiên, mà có một con đi lạc, lại 07-05-2015 Bùi-Tuần 1326

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sám hối. Tại Fatima, Đức Mẹ tha thiết kêu 09-10-2014 Bùi-Tuần 1294

Trong Phúc Âm, Đức Kitô đã nói về Chúa Cha và với Chúa Cha, Ngài gọi Chúa Cha là 03-04-2006 Bùi-Tuần 996

Trong phụng vụ, sau khi nghe đọc bài Phúc Âm, cộng đồng dân Chúa: 26-08-1997 Bùi-Tuần 623

Trong Phụng vụ, tháng 11 quen được gọi là tháng cầu cho những người đã qua đời. Khi 02-11-2004 ùi-Tuần 966

Trong quá khứ, có không ít cộng đoàn tôn giáo, tổ chức kinh tế và: 29-07-2002 Bùi-Tuần 877

Trong số mười tân chức của chúng ta, sẽ có một người được sai đến một: 03-01-1992 Bùi-Tuần 265

Trong suốt đời tôi, qua mấy giai đoạn khác nhau của lịch sử, tôi chưa thấy bao giờ nhiều nơi trong Bùi-Tuần 1658

Trong tình nghĩa gia đình, anh chị em đến đây, để cùng tôi lắng nghe Chúa. Phần tôi 19-06-2012 Bùi-Tuần 1176

Trong tinh thần “Tỉnh thức và cầu nguyện”, tôi nhìn Hội Thánh Việt Nam của tôi. Tôi thấy mấy Bùi-Tuần 1467

Trong tinh thần hiệp thông, con hướng vể Đại Hội Dân Chúa.Con dâng lên Chúa những 08-05-2014 Bùi-Tuần 1265

Trong tuần lễ vừa qua, một biến cố nhỏ đã đến với tôi. Biến cố riêng tư đó xảy ra trong 18-11-2011 Bùi-Tuần 1152

Trong tuần Phục sinh và trong mùa Phục sinh, chúng ta có nhiều đề tài để suy niệm về Chúa Phục Bùi-Tuần 1722

Trong tuần thánh, nhất là ngày lễ Phục sinh, các người công giáo đến nhà thờ rất đông 02-04-2001 Bùi-Tuần 802

Trong tháng 10 này, các giám mục tại Việt Nam được quan tâm một cách đặc biệt. Bởi 30-09-2010 Bùi-Tuần 1111

Trong tháng 11 này, tại các cộng đoàn công giáo, bầu khí liên hệ với người đã qua đời: 14-11-2001 Bùi-Tuần 893

Trong tháng 8 có lễ trọng mừng kính Đức Mẹ lên trời. Lên trời là lên thiên đàng. Đây là 15-08-2004 Bùi-Tuần 962

Trong tháng 9 có lễ kính Đức Mẹ sầu bi (15/9). Dịp này Hội Thánh nhắc cho chúng ta 01-9-2008 Bùi-Tuần 1071

Trong tháng dâng hoa kính Đức Mẹ, tôi thấy nghi lễ dâng hoa thường được tổ chức tại 06-05-2004 Bùi-Tuần 957

Trong tháng sáu, 1996, tại Việt Nam đã xuất hiện một “thế giới” mới. Nó tự hình thành. Thế giới Bùi-Tuần 1567

Trong thánh lễ bàn thờ, tôi tuyên xưng việc Chúa sống lại bằng lời tung: 01-04-1993 Bùi-Tuần 367

Trong thánh lễ chiều thứ Năm Tuần thánh, chúng ta thường được nghe nhắc lại những 24-03-2005 Bùi-Tuần 972

Trong thánh lễ đêm nay có một cái được đề cao một cách khác: 30-03-1991 Bùi-Tuần 207

Trong thánh lễ hôm nay có 50 đôi hôn phối được hợp thức hoá. Khi: 28-12-1994 Bùi-Tuần 480

Trong thánh lễ hôm nay có một sự kiện đẹp gây ấn tượng mạnh, đó là số linh mục đồng 07-04-1998 Bùi-Tuần 689

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta 02-01-1998 Bùi-Tuần 669

Trong thánh lễ hôm nay, tôi nhớ lại tình hình xã hội và tôn giáo tại: 24-06-1996 Bùi-Tuần 579

Trong thánh lễ kỷ niệm thụ phong Giám mục, tôi thường tập trung tâm hồn vào việc tạ ơn 30-4-2018 Bùi-Tuần 1489

Trong thánh lễ mừng kỷ niệm Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi được Chúa Thánh Thần thúc giục Bùi-Tuần 1967

Trong thánh lễ sáng nay, chúng ta tưởng nhớ lại việc Chúa Giêsu lập: l4-04-l992 Bùi-Tuần 276

Trong thánh lễ tối thứ năm Tuần thánh, chúng ta học được rất nhiều: 27-03-1997 Bùi-Tuần 645

Trong thánh lễ Truyền Dầu, hàng linh mục thường được chú ý một: 30-03-1999 Bùi-Tuần 706

Trong thánh lễ, khi chủ tế cầm bánh thánh để truyền phép, ngài nói lại ... Trong hai câu 04-04-1996 Bùi-Tuần 559

Trong thánh lễ, trước phần chia sẻ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, vị chủ: 24-06-1999 Bùi-Tuần 714

Trong Thiên Chúa giáo, việc ông Giuđa phản bội Chúa Giêsu là việc nổi tiếng. Nổi tiếng 10-03-2004 Bùi-Tuần 948

Trong thông điệp “Ánh Sáng Đức Tin”, do Đức Giáo Hoàng Phanxicô mới ban hành 04-08-2013 Bùi-Tuần 1224

Trong thời gian gần đây, tôi đau đớn và mệt mỏi, nên không thích và cũng không thể cầu 1-1-2018 Bùi-Tuần 1471

Trong thời gian một tháng ở Rôma, tham dự Thượng Hội Đồng các Giám Mục Á Châu 04-06-1998 Bùi-Tuần 692

Trong thư thứ hai gởi giám mục Timôthê, thánh Phaolô đã tỏ lộ một tình yêu dạt dào của người Bùi-Tuần 1029

Trong việc sống đạo để trở thành Kitô hữu, để trở thành môn đệ: 22-08-1999 Bùi-Tuần 721

Trong vườn Cây Dầu, tối thứ Năm Tuần thánh, Chúa Giêsu đã trải qua một cơn buồn 13-03-2015 Bùi-Tuần 1318

Trong xã hội Việt Nam, báo Công giáo và Dân tộc là một hiện diện rất bé nhỏ. Trong Hội Thánh Bùi-Tuần 1697

Truyền giáo đang là đề tài được nói đến nhiều trong Hội Thánh Việt Nam hiện nay. Nói nhiều không Bùi-Tuần 1848

Truyền giáo là đề tài phong phú. Nhiều nơi dùng đề tài này để tổ chức lễ lớn, hội họp 22-10-2006 Bùi-Tuần 1008

Truyền giáo là một lo toan của Hội Thánh Việt Nam hiện nay. Lo toan đó có vẻ lớn lao, nhất là Bùi-Tuần 1852

Truyền giáo là một ơn trọng Chúa ban cho tôi. Đức Mẹ đã và đang giúp tôi sống ơn trọng đó. Bùi-Tuần 1920

Truyền giáo là một thao thức lớn của tôi. Thao thức này giống như một tiếng gọi âm thầm mà Bùi-Tuần 1633

Truyền giáo là trăn trở lớn nhất trong đời giám mục của tôi. Dưới chế độ Cộng sản 19-03-2001 Bùi-Tuần 800

Trưa ngày 04-06 vừa qua, khi được tin Ông Tư thân sinh linh mục Khoa: 06-06-1997 Bùi-Tuần 656

Trước đây nhiều ngày, tôi đã định đi Lạng Sơn, để giảng lễ thánh: 18-03-2002 Bùi-Tuần 858

Trước đây, có một thời, tôi vẫn nghĩ rằng: Cầu nguyện là nâng tâm: 27-02-1991 Bùi-Tuần 201

Trước đây, đạo đức bình dân tại Việt Nam có một nét nổi, đó là lòng kính trọng các Đức cha và Bùi-Tuần 1772

Trước hết, tôi xin thân ái cảm ơn Ðức Cha Trần Xuân Tiếu. Ngài đã có sáng kiến đưa vào cuộc Bùi-Tuần 1714

Trước hết, tôi xin thân ái cảm ơn Đức Cha Giuse, Giám mục chánh tòa Long Xuyên. Ngài đã Bùi-Tuần 1970

Trước hoàn cảnh khốn khổ của người khác, nếu chúng ta cảm nhận được sự khốn khổ của họ Bùi-Tuần 1863

Trước khi bước vào cuộc thương khó, Chúa Giêsu đã cầu nguyện tại vườn Cây Dầu 14-03-2016 Bùi-Tuần 1375

Trước khi đến khánh thành đền thánh Giuse ở An Bình này, tôi được: 30-06-1996 Bùi-Tuần 581

Trước khi đến nhà thờ Thánh Gia kênh 7 đây, tôi đã đến Ông Dèo, thuộc: 08-06-1987 Bùi-Tuần 158

Trước khi đi lễ, mỗi người chúng ta đều thực hiện một vài chuẩn bị. Chuẩn bị bên: 24-09-2002 Bùi-Tuần 888

Trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã truyền cho các tông đồ: 1989 Bùi-Tuần 181

Trước khi phong chức Linh mục cho 5 thầy phó tế của chúng ta đây, tôi xin nói lên chút  26-06-2001 Bùi-Tuần 821

Trước khi rời khỏi cõi đời này, để về với Chúa, tôi xin được nói lên một điều về tôi  04-03-2019 Bùi-Tuần 1544

Trước khi rời Miletô, thánh Phaolô đã mời gặp riêng những người có trách nhiệm lo cho 11-05-2010 Bùi-Tuần 1100

Trước khi tới nhà thờ Đồng Phú đây, tôi đã nói với Đức Mẹ rằng“Họ đạo Đồng Phú 07-10-1992 Bùi-Tuần 318

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền dạy các tông đồ hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi dân Bùi-Tuần 1564

Trước khi về trời, Chúa Giêsu hứa với các môn đệ: “Thầy ở lại với các con mọi ngày cho 07-05-2001 Bùi-Tuần 811

Trước khi về trời, Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ Người một điều tâm huyết: "Các 11-11-2008 Bùi-Tuần 1082

Trước lễ ông đại diện họ đạo có đọc bài chào mừng, trong đó: 13-03-1996 Bùi-Tuần 555

Trước mắt tôi là hai bài báo trích từ mấy tạp chí xuất bản ở nước: 19-09-1993 Bùi-Tuần 413

Trước năm 1980, tôi được quen biết Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình một cách Bùi-Tuần 1831

Trước thánh lễ hôm nay, tôi đã nói với Đức Kitô rằng: Lạy Đức Kitô: 31-03-1994 Bùi-Tuần 425

Ước mơ lớn nhất của tôi cho năm nay của tôi vẫn là ước mơ thuở nào. Không biết từ 28-01-2004 Bùi-Tuần 943

Vâng lời Đức Cha Giuse, tôi xin chia sẻ trong thánh lễ kính thánh Gioan Baotixita hôm 23-06-2008 Bùi-Tuần 1062

Về cuối đời, tôi muốn chia sẻ một cái nhìn quan trọng. Đó là cái nhìn của tôi về Giáo hội 29-11-2007 Bùi-Tuần 1033

Vì lý do sức khoẻ, Cha không thể tham dự thánh lễ phong Phó Tế của chúng con. Cha 15-01-2014 Bùi-Tuần 1254

Vì thế, chúng ta sẽ suy gẫm lời đó. Hiểu về tiên tri Gioan thời đó, cũng sẽ là cách hiểu về sự Bùi-Tuần 1995

Vì thời gian vắn vỏi, sức khỏe của tôi không tốt, nhất là vì tôi chắc; 25-12-1986 Bùi-Tuần 146

Việc Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm hai linh mục Long: 29-06-1999 Bùi-Tuần 715

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới của lịch sử. Mới về nhiều mặt. Nhưng cái mới đáng Bùi-Tuần 1696

Việt Nam đang bước vào thời kỳ mở ra và cạnh tranh. Nhiều người hoan hỉ. Nhiều người lo âu Bùi-Tuần 1719

Việt Nam ta đang được giới thiệu là một nước trên đà phát triển mạnh. Tình hình này có nhiều Bùi-Tuần 1709

Vô cảm là một tiêu cực tồi tệ trong đạo đức. Vô cảm thuộc về cái tâm. Cái tâm thuộc 25-03-2011 Bùi-Tuần 1124

Với 65 năm linh mục, tôi tạ ơn Chúa đã ban cho tôi muôn vàn ơn cao quý. Một trong những ơn Bùi-Tuần 1974

Với những kinh nghiệm của đời mình, tôi thường sống Mùa Chay với tinh thần sám hối 29-01-2015 Bùi-Tuần 1313

Với tinh thần vâng phục, tôi được thụ phong Giám Mục ngày 30-4-1975 do sắc lệnh 30-04-2017 Bùi-Tuần 1431

Với tuổi ngoài 90, tôi đang xuống dốc về sức khỏe. Di chuyển rất khó khăn. Hằng ngày 20-10-2018 Bùi-Tuần 1520

Vụ Đức Thánh Cha Benedictô XVI bị thế giới Hồi giáo phản đối dữ dội là một sự kiện 04-10-2006 Bùi-Tuần 1019

Xã hội càng văn minh, chủ nghĩa vật chất và tinh thần hưởng thụ càng cao bao nhiêu 30-06-2006  Bùi-Tuần 1012

Xã hội cần được cứu độ. Hội Thánh cần được cứu độ. Mọi người cần được cứu độ 21-02-2008 Bùi-Tuần 1044

Xây dựng một nhà thờ là làm một việc quan trọng, có nhiều đòi: 29-04-1997 Bùi-Tuần 649

Xét mình để sửa mình là một bổn phận quan trọng của người công giáo. Bổn phận này càng trở Bùi-Tuần 1736

Xét theo giàu nghèo, chúng ta có thể nói chung chung thế này: Giáo Hội Việt Nam chia 09-11-2009 Bùi-Tuần 1090

Xét về mặt tổ chức, Năm Thánh có nhiều cái nhìn lên. Như nhìn lên Toà Thánh, các Toà Giám Mục Bùi-Tuần 1818

Xin cảm tạ Chúa đã truyền dạy chúng ta phải sám hối. Vì sám hối là con đường cứu chúng ta khỏi Bùi-Tuần 1829

Xin cảm tạ Chúa” đó là lời tôi nói lên, mà cảm thấy tâm tình tôn phục và thờ phượng 09-08-2013 Bùi-Tuần 1225

Xuân Canh Dần trùng với Xuân Năm Thánh Việt Nam 2010. Nhiều mong ước xuất hiện trong tôi Bùi-Tuần 1828

Xuân đang đẹp trong thiên nhiên. Xuân đang đẹp trên đất nước: 19-02-1996 Bùi-Tuần 551

Xuân mới càng lúc càng tới gần. Nhưng nhiều nơi đã bắt đầu chuẩn bị mừng Tân Xuân. Trong Giáo Bùi-Tuần 1649

Xung quanh tôi có nhiều người công giáo nghèo. Họ nghèo về tiền của. Họ nghèo về sức khoẻ. Bùi-Tuần 1787

Xưa Ba Vua đã hỏi các thầy cả đạo cũ: “Chúa Cứu Thế sinh ra ở đâu”. Các thầy cả đã 08-01-1984 Bùi-Tuần 84

Xưa chính Chúa Giêsu đã bị loại trừ trên thánh giá. Nay Người vẫn đợi chờ chúng ta nơi những Bùi-Tuần 2017

Xưa thánh Gioan Baotixita đã nói: “Tôi đã không biết Đức Kitô. Nhưng khi tôi làm phép rửa cho Bùi-Tuần 1971

Xưa, để tạ ơn Chúa, Thánh Phaolô đã xưng mình là kẻ khốn nạn, nhưng đã được Đức Giêsu Kitô Bùi-Tuần 1969

Xưa, ngày thứ sáu Tuần Thánh, Đức Giêsu Kitô đã bị đóng đinh, treo trên cây thánh 12-04-2013 Bùi-Tuần 1242

Xưa, trước giờ tự nguyện trao nộp mình cho một cảnh cách ly đầy bi thảm, Chúa Giêsu đã cầu Bùi-Tuần 1955


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây