CHÚA GỌI CON VỀ - Sách thăm bệnh nhân và nguyện người qua đời

Thứ tư - 20/09/2017 09:37
CHÚA GỌI CON VỀ - Sách thăm bệnh nhân và nguyện người qua đời
CHÚA GỌI CON VỀ - Sách thăm bệnh nhân và nguyện người qua đời

CHÚA GỌI CON VỀ

Nghi thức:
                - Thăm bệnh nhân
                - Cầu nguyện cho người qua đời

CHƯƠNG I : NGHI THỨC THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN.. 1

CHƯƠNG II:  NGHI THỨC PHÓ LINH HỒN.. 7

CHƯƠNG III: 14

A. NGHI THỨC THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN.. 14

B. CANH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN.. 16

CHƯƠNG IV: 23

A. NGHI THỨC TẨM LIỆM VÀ NHẬP QUAN (Mẫu 1) 23

B. NGHI THỨC TẨM LIỆM VÀ NHẬP QUAN (Mẫu 2) 27

C. NGHI THỨC VIẾNG LINH CỮU (Mẫu 1) 31

D. NGHI THỨC VIẾNG LINH CỮU (Mẫu 2) 33

E. NGHI THỨC VIẾNG LINH CỮU (Mẫu 3) 35

F. NGHI THỨC DẬP MẠCH VÀ DI QUAN.. 39

G. NGHI THỨC NƠI PHẦN MỘ.. 40

H. AN TÁNG TRẺ EM... 42

CHƯƠNG V: KINH PHỤNG VỤ CẦU HỒN.. 45

KINH SÁNG.. 45

KINH TRƯA.. 59

KINH CHIỀU.. 68

CHƯƠNG VI: CÁC BÀI ĐỌC.. 76

A- CÁC BÀI ĐỌC CỰU ƯỚC.. 76

B- CÁC BÀI ĐỌC TÂN ƯỚC.. 78

PHỤ LỤC : 88

A. NGHI THỨC HOẢ TÁNG (Mẫu 1) 88

B. NGHI THỨC HOẢ TÁNG  (Mẫu 2) 90

C. NHỮNG VIỆC CẦN LÀM... 92

THÁNH CA.. 92

CHƯƠNG I : NGHI THỨC THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN

1. Một vài hướng dẫn cần thiết

1* Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa làm người để cứu độ con người, trong cuộc sống tại thế Người đã yêu thương, quan âm và cứu giúp đặt biệt những người đau yếu cả thể xác lẫn tinh thần. Chính Người đã nên như người "Tôi Tớ chịu khổ đau" để chia sẻ (x. Mt 8,14-18; Is 53,14). Người đồng hoá mình với các bệnh nhân (x. Mt 25,31-46).

2* Hội Thánh theo gương Chúa Giêsu, đã hết lòng yêu thương và tìm mọi cách để nâng đỡ những bệnh nhân: thăm viếng cầu nguyện, ban các Bí tích trợ giúp xác hồn (x. Cv 28,71-9; Gc 5,13-14).

3* Noi gương Chúa Giêsu và tiếp tục truyền thống của Hội Thánh, chúng ta cũng hãy coi việc thăm viếng, giúp đỡ, cầu nguyện cho các bệnh nhân là một trong những thể hiện cao đẹp nhất của đức ái Kitô giáo. Mỗi khi yêu thương, giúp đỡ bệnh nhân, là chúng ta đang làm cho chính Chúa (x. Mt 25,40). Hãy mời một số người cùng đến thăm và cầu nguyện cho bệnh nhân.

4* Hơn lúc nào hết, khi bệnh tật, nhất là trong cơn hấp hối, người bệnh rất cần đến sự trợ giúp và nâng đỡ của anh chị em, nhất là bằng sự hiện diện thân thương và lời cầu nguyện.

2. Chương trình cầu nguyện cho bệnh nhân

- Đọc (hoặc hát) kinh Chúa Thánh Thần.

- Kinh Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.

- Đọc một đoạn sách Tin Mừng (có thể đọc Gc 5,7-15; Mt 10,23-32; Mt 12,38-42 xem từ trang 135 đến trang 148).

- Suy niệm (tự phát hay chọn một trong những bài dưới đây : từ trang 4 đến trang 17).

- Thinh lặng cầu nguyện ít phút.

- Lời nguyện cầu cho bệnh nhân.

- Có thể hát một bài diễn tả tâm tình phó thác, cầu xin hay sám hối.

- Lần hạt (tuỳ ý, có thể đọc một chục kinh).

- Kinh cầu Chịu nạn hay kinh cầu Đức Bà (tuỳ chọn).

- Kinh Cám Ơn, Trông cậy.

a) Những lần cầu nguyện này nên ngắn gọn và thoải mái theo tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân (vì 15-20 phút, có thể chia làm nhiều lần xen giữa những lúc thư giãn).

b) Việc lần hạt, đọc kinh cầu có thể thêm vào tuỳ theo tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân và điều kiện của những người tham dự. Người hướng dẫn tuỳ nghi quyết định.

3. Suy niệm về Bí tích Hoà Giải.

Gợi ý 1: Chúa là Sự Thật và là Cha nhân từ.

 Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 18,9-14).

Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là người công chính mà khinh chê người khác: "Có hai người đền đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng riêng một mình, cầu nguyện rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con”. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực và thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Tôi nói cho các ông biết: Người này khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên". Đó là Lời Chúa.

- Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Suy niệm:

Không ai lấy vải thưa mà che mắt thánh. Ta có thể giấu tội lỗi trước mặt người thế gian, chứ không giấu được Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can. Chúa ngay thẳng, ta thường quanh co. Ta không thích nhận lỗi, chỉ thích đổ lỗi cho kẻ khác. Đây là lúc ta phải thành thật với Chúa, quyết tâm nhìn nhận tội lỗi như Chúa đang thấy.

Có lời Chúa phán: "Ta lấy mạng Ta mà thề: Ta đâu muốn cho kẻ dữ phải diệt vong, nhưng muốn nó bỏ 

đường tà để được sống" (Ed 33,11) và cũng có lời khác rằng: "Hãy đến đây, Ta cùng nhau dàn xếp. Tội các ngươi dầu có đỏ như son cũng nên trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều cũng nên trắng như bông" (Is 1,18). Thiên Chúa giống như người Cha nhân từ trong Tin Mừng (x. Lc 15,11-32). Khi người con hoang đàng trở về, người cha ra trước cửa đón con. Còn Chúa Giêsu, Người không muốn để cho người ta ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Người không kết án. Người bảo chị ấy trở về và đừng phạm tội nữa (x. Ga 8,11).

Đặc biệt, nhất là Người đã đổ máu ra cho muôn người được tha tội. Điều Thiên Chúa mong muốn bệnh nhân thực hiện hôm nay là: sám hối và tin vào Tin Mừng (x. Mc 1,15).

Sám hối tức là trở về. Lúc ta phạm tội, ta tách rời khỏi Thiên Chúa là cội nguồn hạnh phúc, là Đấng luôn yêu ta, và ngàn đời vẫn mến thương ta. Do đó, dù tội ta có nhiều và quá nặng, ta cũng không được thối chí, nản lòng.

(Thinh lặng giây lát rồi đọc lời nguyện)

Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn thanh khiết và làm cho người tội lỗi được nên tinh tuyền. Xin cho lòng chúng con hướng trọn về Chúa, để nhờ ơn Thánh Linh thúc đẩy, chúng con luôn nhiệt thành giữ vững niềm tin và tích cực thi hành đức bác ái.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 Gợi ý 2: Bí tích tình thương.

Lời Chúa: Lc 18, 9 - 14  (như bài trên)

Suy niệm:

Có nhiều lúc ta ngại không muốn xưng tội với Linh mục, vì ta quá hổ ngươi. Xét cho cùng, thì đây là mưu mô của ma quỷ muốn hại ta, làm ta mất tin tưởng vào vị đại diện của Chúa. Linh mục đến thăm là có ý đem tình thương bao la của Chúa và Giáo Hội, đến chia sẻ với ta. Người không phiền hà vì tội lỗi ta, bởi chính người cũng là kẻ có tội. Người cúi xuống nhìn ta, và chỉ chờ đợi ở chúng ta một dấu hiệu sám hối để tha tội, như lời Chúa phán: "Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ" (Ga 20,23).

Bí tích Hoà Giải ta sắp lãnh nhận không phải là một vụ án. Đây là bí tích tình thương. Chúa tha cho ta như người Cha nhân lành tha lỗi cho con cái. Giáo Hội khoan hồng cho chúng ta, như người mẹ sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm cho đứa con yêu. Qua Bí tích Hoà Giải, không những ta được tha tội để hoà giải với Chúa và anh em, mà ta còn được ban gia tăng sức mạnh để chừa cải tội lỗi, và sống xứng đáng con cái Thiên Chúa, ngay cả lúc ta đau yếu, liệt giường. Điều quan trọng là ta phải thật tình muốn trở về với Chúa và anh em mình.

(Thinh lặng giây lát rồi đọc lời nguyện)

 Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn thanh khiết và làm cho người tội lỗi được nên tinh tuyền. Xin cho lòng chúng con hướng trọn về Chúa, để nhờ ơn Thánh Linh thúc đẩy, chúng con luôn nhiệt thành giữ vững niềm tin và tích cực thi hành đức bác ái. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

4. Suy niệm bí tích Thánh Thể.

Tin Mừng theo thánh Gioan. (Ga 6, 54 – 58.)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì Thịt Tôi thật là của ăn, và Máu Tôi thật là của uống. Ai ăn Thịt mà uống Máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là Bánh từ trời xuống, không phải như tổ tiên của các ông đã ăn Mana và họ đã chết. Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời". Đó là lời Chúa.

- Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Suy niệm: Gợi ý 1: Của ăn nuôi linh hồn.

Khi trao Mình Thánh Chúa, Linh mục nói với bệnh nhân: "Hãy rước Mình Thánh Chúa Giêsu Kitô như của ăn đàng, để Chúa gìn giữ con khỏi kẻ thù nguy hại và dẫn đưa con vào cõi trường sinh". Đó là ý nghĩa của Bí tích sắp được cử hành. Trong những ngày gần đây, ta đã lãnh nhận Bí tích Giải tội và Bí tích Xức Dầu Thánh. Thế mà lòng ta vẫn chưa được thanh thoả. Phải chăng, ta còn thiếu tin tưởng vào tình thương của Chúa? Hay là vì Chúa chưa thực sự đến với ta? Thuở xưa, Chúa Giêsu và các môn đệ thường hay lui tới thăm hỏi các bệnh nhân và chữa lành họ. Ngày nay, Chúa cũng đến với ta dưới hình Bánh và Rượu. Người đã hiến mình làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn ta, lúc ta phải chiến đấu cam go với ma quỷ.

* Đi về Hôrép.

Sách Các Vua, cuốn thứ nhất, kể lại ngôn sứ Êlia chạy trốn hoàng hậu Zêzaben. Ông là vị ngôn sứ cương trực, dám chống lại vua Acáp và hoàng hậu Zêzaben. Bị đe doạ, ông chạy trốn qua sa mạc. Sau một ngày đường bụng đói, họng khô, tâm hồn rã rời, chán nản, ông chỉ còn chờ chết! Một thiên thần xuất hiện, mang bánh và nước cho ông dùng và phấn khích ông. Nhờ đó, ông lấy lại sức lực rồi đi tiếp 40 ngày trong sa mạc đến núi Hôrép, thoát nguy và được gặp Chúa. Có lẽ, câu chuyện ngôn sứ Êlia cũng là câu chuyện của ta. Sau những ngày lặn lội giữa cuộc đời nhiều sóng gió, chao đảo, ta thấy mỏi mệt, chán chường. Thêm vào đó một chặng đường cam go đang mở ra trước mắt: Bệnh tật và chết chóc, ta bối rối, không biết phải làm gì! Thì đây, vị Linh mục rước Mình Thánh Chúa đến làm của ăn đàng, để ta có sức đi về cõi hạnh phúc.

(Thinh lặng một chút rồi đọc lời nguyện)

 Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa đã cho con làm người Công giáo, và đã cho con hưởng nhờ các Bí tích là nguồn mạch mọi ơn lành. Con xin tạ ơn Chúa đã cho con được giáo dục thành người và được góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng trần thế. Con cám ơn Chúa đã ban cho con những đấng đã sinh thành dưỡng dục con, và những người thân yêu đã thương mến, tận tình chăm sóc con đến ngày hôm nay.

Con chân thành xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, thiếu sót. Con xin cúi đầu tạ lỗi với cha mẹ, anh chị em và các bạn bè gần xa, nếu chẳng may con không làm tròn chữ hiếu và không giữ trọn tình anh chị em.

Lạy Chúa, nếu là ý Chúa, xin cho con được ra đi trong bình an.

Xin Chúa trả công cho những người đã chịu khổ cực vì con. Xin cho chúng con mai ngày được gặp nhau nơi cõi phúc. Con cầu xin Chúa, nhờ công nghiệp Đấng cứu độ con, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lời Chúa: Ga 6, 54 – 58  (như trên)

Suy niệm: Gợi ý 2: Bữa tiệc thánh.

Nói đến Mình Thánh Chúa, ta nhớ tới bữa Tiệc ly Chúa Giêsu lập phép Thánh thể, lấy Mình Máu Người làm của nuôi nhân loại. Hai mươi thế kỷ trôi qua, bữa tiệc ấy vẫn thường xuyên được tổ chức mỗi ngày Chúa nhật, hay mỗi khi có Thánh lễ. Linh mục và cộng đoàn dân Chúa cùng chia sẻ một tấm bánh, cùng chia sẻ Đức Giêsu Kitô. Lẽ ra, ta phải có mặt trong các bữa tiệc ấy, nhưng vì ta đau yếu, nên mới kiệu Chúa về nhà. Điều Giáo Hội mong muốn là: khi ta rước của Ăn Đàng, không những ta không quên cộng đoàn dân Chúa, mà trái lại, ta cảm thấy được liên kết với cộng đoàn hơn bao giờ hết.

* Hãy kết hợp với Chúa Giêsu

Đường về cõi sống khó khăn và nguy hiểm. Ta cần có một cặp mắt sáng suốt để hướng dẫn ta và một bàn tay hùng mạnh để bảo vệ ta. Đức Giêsu Kitô sẵn sàng giúp ta, miễn là ta biết kết hợp với Người, lúc gian nan cũng như lúc thịnh vượng. Tự bản tính, Người là Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Người đến với ta, để cất gánh nặng khỏi lòng ta, gánh nặng do tội gây ra. Chính Người đã phán: "Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng... vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng" (Mt 11,28-30). Kết hợp với Chúa, ta sẽ hiểu được ý nghĩa sự đau khổ. Nhìn Chúa vác Thánh giá, ta sẽ vui lòng vác Thánh giá theo Người.

(Thinh lặng một chút rồi đọc lời nguyện)

Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa đã cho con làm người Công giáo và đã cho con hưởng nhờ các Bí tích là nguồn mạch mọi ơn lành. Con xin tạ ơn Chúa đã cho con được giáo dục thành người, và được góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng trần thế. Con cám ơn Chúa đã ban cho con những đấng đã sinh thành dưỡng dục con và những người thân yêu đã thương mến, tận tình chăm sóc con đến ngày hôm nay.

Con chân thành xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, thiếu sót. Con xin cúi đầu tạ lỗi với cha mẹ, anh chị em và các bạn bè gần xa, nếu chẳng may con không làm tròn chữ hiếu, và không giữ trọn tình anh chị em.

Lạy Chúa, nếu là ý Chúa, xin cho con được ra đi trong bình an.

Xin Chúa trả công cho những người đã chịu khổ cực vì con. Xin cho chúng con mai ngày được gặp nhau nơi cõi phúc.

Con cầu xin Chúa, nhờ công nghiệp Đấng cứu độ con, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

5. Suy niệm về ý nghĩa đau khổ.

(Bài suy niệm nuôi dưỡng lòng tin bệnh nhân trong khi đối diện với đau khổ và sau khi chịu các Bí tích)

Thưa ÔBACE, có lẽ khi đối diện với đau khổ, bệnh tật và sự chết, ai trong chúng ta lại không run sợ. Thế nhưng, chúng ta có thực sự trốn tránh nó được hay không? Chắc chắn là không thể được. Vì đau khổ vốn là vấn đề muôn thuở của con người. Bất cứ tôn giáo nào cũng đều cố gắng giải đáp cho vấn đề đau khổ, và mỗi người một cách nào đó, cũng chọn lựa cho mình một thái độ xây dựng trên truyền thống tôn giáo, hay một ý thức hệ nào đó. Bởi thế, khi đối diện với đau khổ và sự chết, có người trở nên nổi loạn, có người cam lòng chịu đựng, cũng có người buông xuôi…

Vì cho tới nay, đau khổ và sự chết vẫn còn là một mầu nhiệm, cho dù trí óc những bậc thông thái, cao minh của con người trên thế giới hiện nay, vẫn chưa tìm được câu giải đáp thoả đáng.

Tuy nhiên, với chúng ta là những người Kitô hữu tin vào Chúa, chúng ta có được phép buông xuôi và thất vọng như những anh chị em khác không?

Dĩ nhiên là Kitô hữu chúng ta không được phép bi quan, và thất vọng khi đối diện với đau khổ, bệnh tật và sự chết. Vì chúng ta biết rằng: có đau khổ và sự chết là do con người bất tuân giới luật của Thiên Chúa, nghĩa là con người muốn tự mình xa lánh tình yêu Thiên Chúa, yêu thích tạo vật hơn Thiên Chúa. Đức Giêsu - Con Thiên Chúa đến giải thoát con người khỏi tội lỗi, sự chết, và trả lại con người quyền làm con Thiên Chúa, nhờ cuộc tử nạn, cái chết và sự phục sinh của Người. Chính Đức Giêsu đã nói: "Ai tin vào Người Con sẽ được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết" (Ga 6,10). Với niềm tin đó, người Kitô hữu không còn bị dao động, sợ hãi quá đáng trước đau khổ bệnh tật, và sự chết nữa.

Thưa ÔBACE, chắc có lẽ ÔBACE đã từng nghe Kinh Thánh nói về cụ già Simêon đã xin ngay cho mình được nghỉ an, ngay khi được thấy Đấng Cứu Thế, hoặc thánh Phaolô đã quả quyết: "Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi" (Pl 1,21).

Hơn nữa, khi xuống thế làm người, Đức Giêsu đã tự đồng hoá mình với những người đau khổ. Người nói: "Hỡi những kẻ được chúc phúc, xưa Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống. Ta mình trần, các ngươi đã cho Ta áo mặc. Ta ở tù, các ngươi đã viếng thăm Ta". Lúc ấy, có người còn rất ngỡ ngàng về những lời tuyên bố đó. Nhưng, Đức Kitô giải thích thêm: "Những gì các ngươi đã làm cho một trong những anh em bé mọn của Ta là các ngươi đã làm cho chính Ta". Như vậy, Đức Kitô đã tự đồng hoá mình với những kẻ đau yếu, hèn mọn, đói khát, tù tội... Và điều này có nghĩa là: trong con người yếu hèn của chúng ta, mọi hình thức thiếu thốn khổ đau, đều có sự hiện diện của Thiên Chúa.

Dẫu biết rằng, sự đau khổ của ÔBACE trong thân xác, ít ai có thể diễn tả được như thế nào. Nhưng thực ra "thức đêm mới biết đêm dài", cũng như những ai đã từng cảm nhận sự đau khổ, mới biết được đau khổ là như thế nào. Cũng có những người đang hăng say hoạt động, bỗng nhiên phải nằm liệt giường, liệt chiếu, người ấy mới cảm nhận cô đơn, và cho dù có đau đớn đến đâu đi nữa, thì con người vẫn không muốn chết, mà chỉ ước mong lành bệnh.

Hơn ai hết, Đức Giêsu hiểu rõ tâm trạng ấy của các bệnh nhân, nên lúc còn ở thế gian, Người cùng các môn đệ đi đây đó để thăm viếng, an ủi và chữa lành các bệnh nhân. Chúa chữa lành người bị phong cùi, làm cho người đầy tớ của viên sĩ quan tại Caphanaum, đang bị bất toại bỗng dưng đi được. Người cũng làm cho nhạc mẫu của Phêrô đang sốt được lành, và còn rất nhiều phép lạ khác nữa đã được ghi chép trong Kinh Thánh. Ngay sau khi về trời, Chúa vẫn truyền lại cho các Tông đồ tiếp tục chữa lành cho các bệnh nhân.

Nếu ÔBACE đọc sách Công vụ Tông đồ, chắc ÔBACE cũng thấy một buổi chiều kia, khi hai tông đồ Phêrô và Gioan lên đền thờ cầu nguyện, có một người què xin hai ông bố thí. Phêrô đã nói: "Tiền bạc thì tôi chẳng có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây, nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazarét, anh đứng dậy mà đi". Và lập tức, người què đi được cùng hai tông đồ vào đền thờ ngợi khen Thiên Chúa.

Tuy nhiên, ngày nay ta không được nhìn thấy Chúa làm phép lạ như ngày xưa nữa, nhưng Người không bỏ mặc chúng ta, mà còn trao ban sứ mạng cho Hội Thánh cử hành các Bí tích, nhằm giúp nuôi dưỡng bệnh nhân an tâm tin tưởng.

Cụ thể trong những ngày gần đây, ÔBACE đã được lãnh nhận dồi dào ơn thánh Chúa qua các Bí tích Giải tội, Xức dầu và Mình Thánh Chúa. Đó là phương thế hữu hiệu mà Thiên Chúa đã dùng để ban ơn cho ÔBACE ở bên trong, hầu giúp ÔBACE có sức chịu đựng chống lại những cơn đau thể xác và tinh thần, để hợp với sự đau khổ của Đức Kitô ngày xưa trên Thánh giá.

Như vậy, thưa ÔBACE, quả thực, sự đau khổ của người Kitô hữu chúng ta, không trở nên ngõ cụt và vô hiệu nữa, mà là một giá trị cứu độ vĩnh cửu, nhờ được kết hợp với sự đau khổ của Đức Kitô. Bởi thế, trong những giờ phút này đây, xin ÔBACE hãy biết giục lòng tin, cậy, mến, thờ lạy Chúa Giêsu đang hiện diện trong tâm hồn ÔBACE. Như người cha, người bạn chí tình luôn cảm thương và nâng đỡ con cái mình. Để minh chứng cho sự thật nói trên, xin mời ÔBACE nghe đoạn Lời Chúa sau đây:

Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 6,54-58).

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì Thịt Tôi thật là của ăn, và Máu Tôi thật là của uống. Ai ăn Thịt mà uống Máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là Bánh từ trời xuống, không phải như tổ tiên của các ông đã ăn Mana và họ đã chết. Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời".

Qua đoạn Lời Chúa mà ÔBACE vừa nghe, ÔBACE có cảm nhận được giá trị nâng đỡ của ơn thánh Chúa qua việc lãnh nhận các Bí tích như thế nào chưa? Thật là vô giá phải không ÔBACE. Bây giờ, xin mời ÔBACE cùng chúng tôi dâng lên Chúa những lời tạ ơn:

 Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa đã cho con được làm người Công giáo, và đã cho con được hưởng nhờ các Bí tích là nguồn mạch mọi ơn lành. Xin cho chúng con biết dùng thời gian còn lại tại thế này, để làm vinh danh Chúa, mưu ích cho phần rỗi. Bằng không, nếu Chúa không muốn con tiếp tục cuộc sống tại thế này nữa, thì xin Chúa cho con biết noi gương Chúa để thốt lên lời: "Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha" (Lc 23,46) hoặc như thánh Augustinô: "Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, tâm hồn con vẫn hằng xao xuyến cho đến khi được an nghỉ trong Chúa. Amen".

Ghi chú: Trọng tâm của bài suy niệm này nhằm có ý giúp bệnh nhân hiểu biết được giá trị của đau khổ là góp phần vào việc cứu độ của Đức Kitô trên Thập giá, như ngày xưa Người đã chịu, chứ không phải là ngõ cụt. Đồng thời, giúp bệnh nhân sống những ơn ích của các Bí tích một cách tích cực hơn.

Về đầu trang

CHƯƠNG II:  NGHI THỨC PHÓ LINH HỒN

(Trích cuốn Nghi thức Xức dầu bệnh nhân  và việc săn sóc họ theo mục vụ. Sàigòn 1974)

1. Một vài hướng dẫn cần thiết

1* Đức ái đối với tha nhân đòi buộc các Kitô hữu phải tỏ tình liên kết với người anh chị em sắp qua đời bằng cách cùng với họ và vì họ, kêu cầu lòng từ bi Chúa và tin tưởng vào Chúa Kitô.

2* Chết là sự chia ly đau đớn, một lần vượt qua nguy hiểm và cực nhọc. Sự hiện diện của con cái, người thân và anh chị em chăm sóc bệnh nhân là một nâng đỡ lớn lao cho anh chị em này. Thiết tưởng không nên la lối, than khóc làm cho người hấp hối không được bình tĩnh trong trận chiến cuối cùng. Chúng ta nên trợ lực bằng những lời an ủi lành thánh và kinh nguyện.

3* Chúng ta có thể chọn các kinh nguyện và các bài đọc dưới đây và nếu cần, có thể đọc thêm các bài khác làm sao thích hợp với tình trạng xác hồn của người sắp qua đời, thích hợp với hoàn cảnh, nơi chốn và nhân sự. Hãy đọc chậm chậm và nhỏ tiếng, thỉnh thoảng im lặng. Nếu được, cùng đọc chung với người sắp qua đời một hay hai lời nguyện tắt dưới đây, hoặc lặp đi lặp lại ba lần để người hấp hối có thể cầu nguyện theo.

 2. Cầu nguyện cho người hấp hối

HD: Lạy Thiên Chúa là Cha tốt lành, Chúa đã sai Con Một Chúa xuống thế gian để cứu độ mọi người, xin đoái thương đến ÔBACE T... đang trong cơn nguy kịch này. Xin gia tăng niềm tin cậy cho ÔBACE đang cực lực chiến đấu với sự chết và quỷ ma.

- Xin Chúa thêm ơn can đảm cho ÔBACE T... để ÔBACE T... có thể vâng phục thánh ý Chúa mà bình an tiến về nhà Chúa.

- Xin cho ÔBACE T... ơn vượt qua khỏi thế giới hữu hình này trong sự an bình theo đức tin Kitô giáo mà ÔBACE T... đã tin cậy và tuân giữ.

- Cậy vì Máu cực thánh của Con Một Chúa đã đổ ra cho ÔBACE T...

- Cậy vì hiệu quả các bí tích mà ÔBACE T... đã nhận lãnh trong suốt cuộc đời.

- Cậy vì những giọt mồ hôi trộn lẫn máu trong vườn Cây Dầu của Con Chúa xưa.

- Cậy vì cơn đau đớn của Con Chúa trên Thập giá.

- Xin Chúa cho ÔBACE T... ơn chết lành mà về cùng Chúa. Xin Chúa thứ tha tội lỗi và những lỗi lầm cho ÔBACE T... từ thuở niên thiếu cho đến giờ này.

- Xin Chúa thứ tha theo lượng nhân lành vô cùng của Chúa. Chúng con đặt hết niềm tin tưởng nài xin Chúa thương đến ÔBACE T... sắp ra toà phán xét. Nhờ Đức Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

HD: Giờ đây, cùng với người hấp hối, chúng ta khẩn cầu Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho thất cả chúng ta, đặt biệt cho người anh (chị) em đang hấp hối này.

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng...

HD: Xin Thiên Chúa toàn năng, thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

HD: Xin Thiên Chúa toàn năng và từ bi, ân xá và tha tội cho ÔBACE T...

3. Những lời nguyện tắt

(Nên đọc chậm để bệnh nhân cùng đọc theo.

Có thể lặp đi lặp lại từng câu)

- Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, xin thiêu đốt tội lỗi con.

- Xin Chúa Thánh Thần thanh tẩy và thánh hoá con.

- Xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa con vào sự thật, vào sự sống, vào tình yêu. Chính là đưa con đến với Chúa Giêsu.

- Lạy Chúa Giêsu, con trông cậy vào Chúa, con trông cậy vào Chúa.

- Lạy Chúa Giêsu, con tin vào Lời Chúa đã phán: "Tôi muốn lòng nhân từ chứ đầu cần lễ tế. Vì Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi" (Mt 9,13).

- Lạy Chúa Giêsu, này con đây, con là kẻ tội lỗi mà Chúa gọi đây. Chúa là Đấng xoá tội trần gian xin thương tha thứ tội lỗi cho con.

- Lạy Chúa Giêsu, con xin thống hối ăn năn, xin Chúa thương xót.

- Lạy Thiên Chúa xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

- Lạy Chúa, xin rửa sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Người thương thanh tẩy.

- Lạy Chúa, con biết tội mình đã phạm, con đắc tội với Chúa. Con thống hối ăn năn, xin thương xót con.

- Lạy Chúa, xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền.

- Lạy Chúa, xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xoá bỏ hết lỗi lầm.

- Lạy Chúa, xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con Thần Khí Thánh của Người.

- Lạy Chúa, xin ban cho con niềm vui vì được Người cứu độ, xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Người công chính.

- Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Người là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò, Người sẽ chẳng khinh chê.

- Từ thuở nhỏ cho đến bây giờ, con đã phạm tội nhiều, nhưng con tin lòng thương của Chúa còn nhiều hơn thế nữa.

- ÔBACE T... xin lỗi tất cả mọi người, khi còn sống có làm phiền ai điều gì, xin tha thứ cho.

- Tội con có đỏ như son, thẫm tựa vải điều, con ân hận ăn năn, Chúa cũng tẩy trắng như tuyết.

- Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa là mục tử nhân lành, Chúa đã tìm con. Con thật hạnh phúc biết bao.

- Lạy Chúa Giêsu, các thần thánh trên trời đều vui mừng, vì kẻ tội lỗi trở về. Con xin thành tâm sám hối ăn năn.

- Lạy Chúa, con như đứa con hoang đàng, con đứng lên, đi về cùng Chúa là Cha của con.

- Lạy Chúa là Cha của con, Chúa đã giơ tay đón chờ con trở về. Con xin trở về cùng Chúa.

- Lạy Chúa, con thân thưa cùng Chúa: "Thưa Cha, con thật đắc tội với Trời và với Cha, con chẳng đáng được gọi là con Cha nữa".

- Con tin vào Lời Chúa. Lời Chúa là sức sống của con.

- Lạy Chúa, con tin cậy hoàn toàn vào Chúa.

- Con van lạy Chúa, xin nghe lời con thân thưa: Xin tha tội cho con.

- Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa, xin làm cho con mến yêu Chúa nhiều hơn nữa.

- Con là kẻ tội lỗi, Chúa là Đấng xoá tội trần gian, xin thương tha tội cho con.

- Con tin vững mạnh Đấng Cứu Thế hằng sống, đang sẵn sàng chờ đón con.

- Lạy Chúa, Chúa là sự sống lại và là sự sống. Trong sự sống của Chúa, con sẽ sống mãi, vì Chúa tốt lành.

- Con chờ đón hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban cho con.

- Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

- Xin Mẹ cầu cho con bây giờ và khi con sinh thì.

- Lạy Tổng lãnh Micae, Đấng đánh bại ma quỷ, xin đến tiếp cứu con.

- Lạy thánh cả Giuse, xin cầu cho con ơn chết lành.

- Lạy thánh Phanxicô, xin đến giúp con trong giờ phút này.

- Lạy thánh Gioan Thiên Chúa và thánh Camillô, bổn mạng kẻ hấp hối, xin đến đưa con về nhà Chúa.

- Lạy thiên thần phù hộ con, xin dẫn dắt con trong giờ phút nguy ngập này.

- Lạy thánh .….bổn mạng con, xin cầu bầu cho con.

- Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xin cầu bầu cho con.

- Lạy các thánh Nam Nữ trên trời, xin cầu cho con ra đi bình an.

- Giêsu, Maria, Giuse, xin thương giúp con trong giờ lâm chung (đọc 3 lần).

- Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn con trong tay Chúa (đọc 3 lần).

4. Cầu nguyện lúc lâm chung

a) Khơi dậy niềm tin trước lúc lâm chung:

ÔBACE T... hãy tin tưởng. Hãy hy vọng. Hãy cậy trông vào Chúa Giêsu. Chính Chúa đã phán: "Thầy đây, đừng sợ!" Vì yêu thương mà Chúa Cha đã ban Con Một của Người cho chúng ta, để ai tin vào Con Một của Người thì được cứu độ.

ÔBACE T... hãy tin đi, hãy vững lòng tin. Vì chính Chúa Giêsu đã phán: "Tôi đến để cứu vớt những gì đã hư hỏng". Phải rồi, Chúa Giêsu đến trần gian để cứu vớt ÔBACE T.... Vậy, ÔBACE T... hãy tin đi, cứ tin đi. Người đến để tìm kẻ tội lỗi, tìm con chiên lạc. Đấy là chính chúng ta. Người đến tìm ÔBACE T... đây. Người là thầy thuốc cho kẻ ốm đau. Chúng ta là những kẻ ốm đau, là những kẻ tội lỗi. Nên Chúa Giêsu đã đến kêu gọi chúng ta, kêu gọi ÔBACE T... và Người muốn cứu chữa chúng ta, cứu chữa ÔBACE T... bằng chính giá máu cực thánh của Người, đã tuôn đổ trên đồ Canvê. Chính khi bị treo trên Thập giá, Chúa Giêsu đã nói: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm". Chúa Giêsu cũng đã nói lời đó với chúng ta, với ÔBACE T... Hãy cậy trông vào lòng yêu thương vô biên của Chúa, hãy tin tưởng vào Chúa đi, hãy cậy trông vào Chúa đi. Chúa Giêsu xuống thế làm người vì chúng ta, như chúng ta đã từng tuyên xưng trong kinh Tin Kính: "vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế".

Vậy, Chúa Giêsu xuống thế chỉ vì chúng ta, chỉ vì ÔBACE T... đấy, hãy can đảm lên! Hãy cậy trông vào Chúa Giêsu. Hãy can đảm lên mà nguyện xin: "Lạy Chúa Giêsu xin nhớ đến con cùng". Xưa kia, Chúa đã nhớ đến lời cầu xin của người trộm lành thốt lên: "Ông Giêsu ơi, khi Ông vào nước của Ông, xin nhớ đến tôi cùng". Và Người đã nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với Tôi trên thiên đàng".

Giờ đây, lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Chúa, vào Lời Chúa, vào tình thương tràn đầy từ bi nhân hậu vô biên của Chúa. Con xin lặp lại lời của người trộm lành với tất cả tâm hồn con, con van xin tha thiết. Lạy Chúa Giêsu, giờ phút này đây, con xin Chúa thương nhớ đến con, xin thương nhớ đến con cùng. Lạy Chúa, con trông cậy vào Chúa. Lạy Chúa, con xin Chúa cũng phán lại cách nào đó với con như Chúa đã trả lời cho người trộm lành: "Ta bảo thật con, hôm nay Ta đã và đang nhớ đến con. Từ muôn thuở, Ta đã nhớ đến con. Con hãy nhớ rằng: cho dù có người mẹ nào đã quên đứa con của mình đi nữa, thì Ta, Ta cũng không quên con đâu, hãy vững tin!".

b) Cầu nguyện trong lúc lâm chung:

"Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha". Vâng, lạy Cha, này con đây, con xin dâng trọn con người con trong tay Cha. Con xin phó dâng linh hồn con trong tay Cha. Cha làm chi mặc lòng, con cũng cảm ơn Cha. Con sẵn sàng luôn luôn. Con nhận lãnh tất cả, miễn là ý Cha được trọn vẹn nơi con. Con chỉ muốn danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Vì con tin Cha là Cha của con. Lạy Cha, con đây, xin Cha nhớ đến con và nhận lời con là con của Cha. Con tin thật Cha là Cha của con. Mãi mãi Cha là Cha yêu thương của con. Con tin cậy Cha, con kính mến Cha, con thờ lạy Cha. Con cảm tạ Cha là Cha của con, nên con chẳng còn lo chi, chẳng còn sợ gì! Con tin tưởng dâng lên Cha những đau đớn mà con đang chịu. Trong giờ phút này đây, con xin hiệp với Đức Kitô trên Thập giá, con tin Cha sẽ nhận của lễ con dâng khi con hiệp với Đức Kitô, mà vang lên lời nguyện: "Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha".

Có thể đọc lại lời phó linh hồn như sau:

Vâng, lạy Cha, này con đây, con xin dâng trọn con người con trong tay Cha. Con xin phó dâng linh hồn con trong tay Cha. Cha làm chi mặc lòng, con cũng cảm ơn Cha. Con sẵn sàng luôn luôn. Con nhận lãnh tất cả, miễn là ý Cha được trọn vẹn nơi con. Con chỉ muốn danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Vì con tin Cha là Cha của con. Lạy Cha, con đây, xin Cha nhớ đến con và nhận lời con là con của Cha, vì Cha là Cha của con, con chúc tụng Cha, con phó linh hồn trong tay Cha.

Cộng đoàn quỳ và người giúp đọc chậm rãi nhiều lần

Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha!

Giêsu! Maria! Giuse! Con xin phó dâng linh hồn con trong tay Ba Đấng!

5. Cầu nguyện cho người vừa tắt thở

(Có thể đọc trước giờ tẩm liệm,

 hay khi ở xa được tin thân nhân qua đời)

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con - chúng con xin phó dâng ÔBACE T... vừa mới từ trần. Từ nay ÔBACE T... không còn ở với chúng con nữa - nhưng được sống bên Chúa. Khi còn sống tại thế - vì yếu đuối, T... có xúc phạm đến Chúa cách nào, có lỗi bổn phận mình bất cứ cách nào - xin Chúa tốt lành vô cùng tha thứ cho ÔBACE T...

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

HD: Cái chết làm chúng con đau buồn - hướng về Chúa - chúng con ngậm ngùi - chưa biết chọn lựa thế nào, nhưng noi gương Đấng Cứu Thế đã khóc thương Lazarô, đã xúc động trước đám tang đứa con một của bà quả phụ thành Naim, đã khẩn nguyện với Chúa Cha trong vườn Giếtsêmani, chúng con dám nguyện rằng:

CĐ: Lạy Cha chúng con ở trên trời........

HD: ÔBACE T... đã từ biệt chúng con, Chúa biết chúng con đang thương tiếc ngần nào, xin Chúa củng cố đức tin chúng con trong cơn thử thách này.

CĐ: Xin Chúa giúp chúng con chấp nhận cơn thử thách này.

HD: Nguyện cầu cho ÔBACE T... được an nghỉ bên Chúa.

CĐ: Xin cho ÔBACE T... được hưởng ơn cứu rỗi nhờ công nghiệp của Đức Giêsu, Đấng cứu độ chúng con.

HD: Chớ gì ÔBACE T... sớm được chia sẻ hạnh phúc trường sinh của các bạn hữu Chúa.

CĐ: Xin ban cho ÔBACE T... hạnh phúc trường sinh như Chúa đã hứa.

HD: Nguyện xin Đức Kitô đón nhận ÔBACE T... vào đoàn ngũ các tôi trung của Người.

CĐ: Với ông bà tổ tiên đang hưởng hạnh phúc nơi Chúa.

HD: Bên chân Thánh giá, Mẹ Maria chịu đầy đau thương, giờ đây chúng con cũng đang đứng gần người thân yêu vừa mới qua đời, xin Mẹ giúp chúng con can đảm trọn niềm vâng phục ý Chúa.

CĐ: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen.

HD: Chúng ta cùng cầu nguyện:

CĐ: Lạy Chúa, đời sống chúng con ngắn ngủi và mỏng giòn - cái chết của ÔBACE T... nhắc chúng con hiểu rõ điều đó. Còn Chúa, Chúa hằng sống - hằng tồn tại luôn mãi - và lòng yêu thương của Chúa mạnh hơn sự chết. Chúng con gởi gắm ÔBACE T... nơi tình thương Chúa. Xin Chúa cho ÔBACE T... được chia sẻ gia nghiệp mà Chúa sắn sẵn từ trước muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

HD: Với tất cả lòng tin tưởng, chúng con dám xin Chúa cho ÔBACE T... mà Chúa gọi ra khỏi thế gian, được sống gần Chúa trong ánh sáng huy hoàng và trong an bình của các Thánh. Nhờ công nghiệp vô cùng của Đức Kitô, Chúa chúng con.

CĐ: Amen.

HD: Chúng ta cùng cầu nguyện:

CĐ: Lạy Chúa, Chúa sẵn sàng nhận lời nguyện xin do lòng thành chúng con dâng lên, ngay cả những ước nguyện thầm lặng. Chúng con nài xin Chúa cho ÔBACE T... vừa tắt thở được hưởng các ơn xá, mà Chúa dành cho những ai đặt niềm hy vọng nơi Chúa, sớm được hưởng dung nhan Chúa, được san sẻ hạnh phúc bất diệt trong ánh sáng và bình an muôn đời.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CĐ: Amen.

HD: Trước toà phán xét công minh và đầy tình thương.

CĐ: Xin Rất thánh Trái Tim Chúa Giêsu thương xót cứu vớt ÔBACE T... (3 lần).

HD: Trước toà phán xét công minh và đầy tình thương.

CĐ: Xin Đức Mẹ hồn xác lên trời, cầu bầu cho ÔBACE T...

HD: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn T... được lên chốn nghỉ ngơi.

CĐ: Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

(Có thể hát bài "Mẹ đứng đó" hoặc một bài tương tự, rồi làm dấu thánh giá và giải tán)

Hát: MẸ ĐỨNG ĐÓ (Kim Long)

ĐK. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím mầu. Nhạc thương trầm buông hắt hiu. Đồi cao u hoài loang máu đào. Con Chúa đau thương treo trên thập giá. Hiến thân vì nhân loại tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu. Đồng công cùng con dấu yêu, vì thương nhân loại bao 

khốn cùng. Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi!

1. Hỡi ai qua đường ngừng bước đây mà chiêm ngắm. Chúa chí tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau. Vì thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời. Ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê trời.

2. Ngước trông Mẹ lành thành kính dâng lời kêu khấn. Giữa thế gian khổ sầu xin hãy ủi an. Để con hằng trung thành theo Chúa trọn đời. Ngày mai sáng tươi bên Mẹ ca khúc khải hoàn.

3. Bước đi trong đời ngàn khó nguy còn vương lối. Mắt đắm say trông về thánh giá thần linh. Lòng con bừng lên niềm tin mới cao vời. Nguyện luôn nép thân bên Mẹ vui sống muôn đời.

Về đầu trang

CHƯƠNG III:

A. NGHI THỨC THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN

 

Trong phần cầu nguyện cho người quá cố, chúng ta sẽ theo thứ tự sau đây:

1) Dấu Thánh giá;

2) Đọc hoặc hát Kinh Chúa Thánh Thần;

3) Đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Tin Kính;

4) Hát: TỪ MUÔN THUỞ (hoặc một bài thích hợp).

ĐK.Từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Một tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy gì báo đền. Lòng từ ái Chúa vô biên.

1. Trong khi tạo dựng đất trời, cho muôn vật được sinh sống. Trước khi con xuất hiện trên đời, thì Chúa đã yêu con.

2. Bao la tựa biển Thái Bình, cao quang tựa vầng trăng sáng. Thiết tha hơn khúc nhạc ân tình, lòng Chúa mến thương con.

 1) Suy tôn Lời Chúa

Bài trích Phúc Âm theo thánh Mátthêô (Mt 11,25-30).

Khi ấy, Chúa Giêsu nói rằng: "Lạy Cha là Chúa Trời Đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, Lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ con muốn mạc khải cho. Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta vì Ta hiền dịu và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". Đó là Lời Chúa.

2) Lời nguyện giáo dân:

Kính thưa cộng đoàn,

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Chúa những lời ước nguyện sau đây:

X. Lạy Chúa, Chúa đã dùng Bí tích Thánh Tẩy mà làm cho T... được trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận T… vào Nước Hằng Sống muôn đời.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính Thịt-Máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn T... xin Chúa cho T. được giải thoát 

khỏi xiềng xích tội lỗi và sự chết, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên Thiên đàng. Đ.

X. Lạy Chúa, Chúa đã phán: "Kẻ nào tặng một chén nước lã, cho kẻ bé mọn nhất của Ta đây, là như làm cho chính ta". Xin Chúa trả công bội hậu cho những vị ân nhân, vì Danh Chúa giúp đỡ chúng con. Xin cho những việc lành phúc đức, mà họ đã làm khi ở đời này, được Chúa thanh tẩy, và trở nên lời ca ngợi vinh quang Chúa muôn đời. Đ.

X. Lạy Chúa, xin ghé mắt đoái nhìn, và thương xót tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng, cậy trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được sum họp với T… trong Nước Chúa muôn thuở. Đ.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện,

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn T…

Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là T… được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

3) Hát: TỪ VỰC SÂU (Tv 129)

ĐK. Từ vực sâu u tối con cầu xin Chúa Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhận lời.

1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững ngàn thu? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha khiến muôn dân luôn tin thờ.

2. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, hồn tôi tha thiết cậy tin. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi vững tâm tin lời đoan nguyền.

4) Kinh Trông cậy.

5) Hát: TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH (Kim Long)

1. Từ chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái, nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.

ĐK.Từ vực sâu, tiếng khóc than còn vọng ngân, với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ Mẹ ơi, hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.

2. Ngày tháng trôi vào quên lãng, nào biết trông ai người nhớ thương. Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt, lửa hồng bao đêm ngày nung nấu đớn đau khôn lường.

3. Thập giá xưa còn ghi dấu, Mẹ hiến dâng Con Một mến yêu. Chuộc tội cho gian trần sa đắm, này giờ đây xin Mẹ thương cứu vớt bao linh hồn.

6) Dấu Thánh giá kết thúc - xá hương.

 Về đầu trang

B. CANH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN

Để diễn tả tình liên đới với nhau trong cảnh tang tóc cũng như trong niềm tin, chúng ta có thể đến nhà hiếu để cầu nguyện chung với nhau lâu giờ. Hình thức đó gọi là giờ canh thức và cầu nguyện.

Nên mời tang quyến và những người hiện diện cùng tham dự với chúng ta. Chương trình giờ canh thức và cầu nguyện sẽ diễn tiến như sau:

1. Dẫn vào giờ canh thức;

2. Dấu Thánh Giá;

+ Hát Kinh Đức Chúa Thánh Thần.

+ Kinh Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội;

+ Lần chuỗi 50 - Mùa Thương.

3. Hát thánh ca;

4. Dâng lời cầu nguyện;

5. Đọc và suy niệm Lời Chúa;

6. Lời nguyện giáo dân;

7. Kinh Trông Cậy - kết thúc.

1) Dẫn vào canh thức:

(Người chủ sự sẽ nói lên ý nghĩa giờ canh thức và giới thiệu chương trình, rồi mời cộng đoàn cùng tham dự).

 Người chủ trì gợi ý dẫn vào giờ canh thức:

Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay, chúng ta tập trung về nơi đây, trong gian nhà thân thương này, bên cạnh thi hài người quá cố của chúng ta là ông (bà, anh, chị, em...) T… Cùng với tang quyến và anh chị em chúng ta đang hiện diện, để nói lên mối chân tình, sâu đậm trong niềm tin vào Đức Kitô. Chính trong tình yêu này, mà chúng ta có được mối dây liên hệ thắm thiết, đang nối kết chúng ta trong gian nhà này.

Nhờ tin vào tình thương và sức mạnh của Đấng phục sinh - là Chúa Giêsu Kitô - mà chúng ta có được sự an ủi, nâng đỡ cho người còn sống, và sự giải thoát cho kẻ đã qua đời.

Đối với chúng ta, chỉ có Chúa mới làm cho những đau khổ đời này trở thành êm ái nhẹ nhàng và những khát vọng, khắc khoải của cõi lòng ta mới được thoả lấp.

Được vậy, cầu nguyện sẽ là phương thế trọn hảo, kéo ơn Chúa xuống với chúng ta. Ơn Chúa sẽ làm tất cả những gì mà con người mỏng giòn phải bó tay. Chính nhờ lời cầu nguyện, mà chúng ta được nâng đỡ, ủi an và cũng do cầu nguyện, mà linh hồn T. thân yêu của chúng ta, sớm được giải thoát khổ hình mà về Nhà Cha, sum họp với cộng đoàn các thánh, hưởng hạnh phúc muôn đời.

 Do đó, giờ canh thức cầu nguyện này sẽ có tầm mức quan trọng, mang nhiều ý nghĩa. Xin cộng đoàn sốt sắng hiệp ý cầu nguyện theo gợi ý trên.

2) Dấu Thánh Giá

+ Hát Kinh Đức Chúa Thánh Thần.

+ Kinh Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.

+ Lần chuỗi 50 - Mùa Thương.

3) Hát thánh ca: TRONG GIAN TRUÂN (Kim Long - Hoàng Khánh)

ĐK. Trong gian truân tôi đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi.

1. Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm, giữa muôn cuồng sóng gió đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao triều phong ba cùng xô lấp tấm thân tôi.

2. Mắt tôi chan chứa dòng lệ thẳm, ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn tôi tin cậy nơi Chúa vẫn trung kiên.

3. Giữa phong ba khốn cùng ngàn nỗi, vẫn luôn thành tin ngợi khen. Nơi trời cao cách xa, ơn Người thương chan hòa sông núi cứu nguy tôi.

4) Dâng lời cầu nguyện:

(Hát thánh ca xong, người chủ trì lần lượt đọc những lời cầu nguyện sau - nên đọc chậm rãi, thong thả, rõ ràng... - cộng đoàn quỳ):

  Con Chúa đã nhắm mắt lìa đời:

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con rằng: Ở bên Chúa thì người chết sẽ vui sống muôn đời, và người được Chúa thánh hoá sẽ thông phần hạnh phúc ngàn thu. Từ nay, ông (bà, anh, chị, em...) T. của chúng con đã nhắm mắt lìa đời, không còn nhìn thấy ánh sáng trần gian nữa. Xin cho T… được ơn mà mọi người chúng con hằng mong mỏi, hân hoan nhìn thấy Chúa, Đấng đã thương dựng nên T…, để T… được sống bên Chúa mãi mãi.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Khi nói chẳng nên lời:

Lạy Chúa, chúng con chẳng nói nên lời, nghẹn ngào vì gặp cơn thử thách. Ước mong Chúa chấp nhận lời kinh thầm lặng của chúng con cầu cho linh hồn T…, là người Chúa biết, là người Chúa thương. Giờ đây, T... đã đi hết quãng đường đời. Xin Chúa đón nhận T... vào Nước Trời, là nơi đầy hoan lạc và bình an.

Ước gì tình thương của Chúa thành ánh sáng soi đường chúng con đi, mãi tới ngày Chúa quy tụ chúng con về Nhà Chúa, để được sống với Chúa đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

Để bền lòng trông cậy:

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới có thể giúp chúng con bền lòng cậy trông, khi sự chết xem ra thắng thế, giờ đây, xin làm cho chúng con vững tin vào Chúa Giêsu phục sinh, nhờ đó, chúng con càng hy vọng rằng: T. là con cái Chúa, và là anh (chị) em chúng con, cũng sẽ được phục sinh trong ngày quang lâm, cùng chư thần thánh ngợi khen Chúa muôn đời.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Để đón nhận Lời Chúa:

Lạy Chúa, xin mở rộng lòng chúng con, để chúng con đón nhận Lời Chúa. Nhờ đó, chúng con được ánh sáng Chúa chiếu vào cảnh đau thương, được xác tín và thắng nổi những hoài nghi, được sức mạnh mà vượt qua cơn thử thách này.

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

5) Đọc và suy niệm Lời Chúa:

Kính thưa cộng đoàn,

Sau khi chúng ta đã dâng lời cầu nguyện. Giờ đây, chúng ta cùng suy tôn Lời Chúa, và bình tâm suy niệm. Bởi vì, đứng trước thi hài người quá cố, chúng ta lắng nghe Lời Chúa để nuôi dưỡng đức Tin, đức Cậy của chúng ta. Sau mỗi bài đọc, chúng ta sẽ có phần gợi ý suy niệm như những chất liệu, chắt lọc từ Lời Chúa hằng sống, giúp cho lửa mến trong chúng ta thêm nồng nàn, để trong cơn thử thách, chúng ta vẫn gắn bó với Chúa trong sự vâng phục, và tín thác vào tình thương vô biên của Người.

Lời Chúa (Cl  1, 12 - 20)

Bài đọc 1 (cộng đoàn ngồi)

Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôsê.

Anh em thân mến,

Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng, chung hưởng phần gia nghiệp dành cho những ai thuộc về Người, trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử Chí ái. Trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là Trưởng Tử sinh ra trước mọi loại thụ tạo, vì trong Người, muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình và vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng, hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người, Người cũng là đầu của Thân Thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh. Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả, sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người, mà làm cho muôn vật, được hoà giải với mình. Nhờ Máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an, cho mọi loài dưới đất, và muôn vật trên trời.

Đó là Lời Chúa.

 Suy niệm:

Mỗi người qua đời trong Đức Giêsu Kitô là một thành công của việc tạo dựng.

Trong đoạn thư của Thánh Phaolô gởi giáo đoàn Côlôsê mà chúng ta vừa nghe, đã ngợi ca địa vị vô song của Đức Giêsu Kitô, trong thế giới tự nhiên, cũng như trong thế giới cứu độ. Người được gọi là Con đầu lòng giữa mọi loài thụ tạo, nghĩa là Người có đầu tiên trong tâm trí nhiệm mầu của Thiên Chúa Cha. Trong ý định tạo dựng của Chúa Cha, Chúa Cha nghĩ đến Người trước, rồi Người mới nghĩ đến các thụ tạo khác. Cho nên, việc Đức Kitô có địa vị tối cao, có nghĩa là mọi loài thụ tạo, mọi con người đều được tạo dựng trong Người, và được quy hướng về Người.

Khi được tạo dựng, ta đã nhận được một ân huệ nhưng không, do lòng thương xót của Chúa, đó là ơn thứ nhất, là ơn được tạo dựng. Và khi ta chào đời, Đức Kitô ban cho ta ơn huệ thứ hai là: mời gọi ta tới sự sống đời đời, qua Bí tích Rửa Tội, để ta đến gần Người, nên giống Người, sáp nhập làm một với Người, để nên con cái Thiên Chúa, và được tham dự vào đời sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Và trong suốt quãng đời trần thế của ta, Đức Kitô luôn mời gọi ta, lôi kéo ta về trung tâm là chính Người, và Người muốn cho lửa yêu mến Người đã tung vãi trên thế gian, được bừng cháy lên trong cõi lòng mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta yêu mến, và gắn bó với Người hơn. Do đó, cả đời làm người của chúng ta, phải hướng về Chúa Kitô, mỗi ngày mỗi gần Người hơn.

Đức Kitô đã không ngừng ban ơn cho ta: Ơn Đức Tin, ơn gia nhập Hội Thánh, ơn giúp sống đời Kitô hữu trọn hảo và qua các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể và Lời Hằng Sống. Như vậy, mỗi ân ban của Đức Kitô là một hồng ân, giúp ta lại gần Người, theo như ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa: Tạo vật đã được ban cho chúng ta, mà chúng ta thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa, là cùng đích mọi sự. Và như vậy, để đến cùng Thiên Chúa Cha, chúng ta không có con đường nào khác, ngoài con đường Giêsu, vì Người đã nói: "Ta là đường", và muốn qua con đường Giêsu này, chúng ta phải phụng sự chân lý là chính Người, vì Người đã phán: "Ta là chân lý". Và khi ta phụng sự Chân lý - là Đức Kitô - ta có sự sống, vì Người đã phán: "Ta là Sự Sống". Như vậy, phụng sự Đức Kitô là ta hoàn thành công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa Cha nơi chính bản thân chúng ta, ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, nhờ Máu người đổ ra trên Thập giá, ta được tha thứ tội lỗi, được ơn giao hoà cùng Thiên Chúa, và trở nên dưỡng tử của Người.

Ông (bà, anh, chị, em) T… trong suốt cuộc đời trần thế, đã là một Kitô hữu ngoan hiền đạo hạnh, luôn phụng sự Đức Kitô là Đường, là Sự Thật và là sự Sống. Hôm nay, qua cái chết, ông (bà, anh, chị, em) T... đã bước vào Cõi Vĩnh Hằng, đã gặp được Đấng mà mình yêu thương và phục vụ hết lòng. Như vậy, sự chết đối với ông (bà, anh, chị, em) T... không còn là nỗi buồn tuyệt vọng, nhưng là chan chứa niềm vui, vui vì được đối diện với Đấng là Sự Sống lại và là Sự Sống, và là nguồn hạnh phúc bất tận cho mọi cõi lòng, trong Vương Quốc Thánh Tử chí ái.

(Cộng đoàn đứng, hát)

Hát: TỪ MUÔN THUỞ (Kim Long)

ĐK. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Một tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy gì báo đền. Lòng từ ái Chúa vô biên.

1. Trong khi tạo dựng đất trời, cho muôn vật được sinh sống. Trước khi con xuất hiện trên đời, thì Chúa đã yêu con.

2. Bao la tựa biển Thái Bình, cao quang tựa vầng trăng sáng. Thiết tha hơn khúc nhạc ân tình, lòng Chúa mến thương con.

3. Con dâng trọn cả xác hồn, trên con đường về Núi Thánh. Lúc an vui lúc nặng u buồn, nguyện mến Chúa trung kiên.

 (Cộng đoàn đứng)

Bài đọc II (Lc 23,44-46)

Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca.

Khi ấy, vào quãng giờ thứ sáu, tối tăm bao trùm cõi đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám. Màn trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: "Lạy Cha, con ký thác hồn con trong tay Cha". Nói đoạn, Người tắt thở. Đó là Lời Chúa.

 Suy niệm: (cộng đoàn ngồi)

Cái chết là một thực tại thảm khốc, là một trong những án phạt khủng khiếp nhất, con người phải chịu vì tội nguyên tổ.

Từ khi Ađam bị rắn già phỉnh gạt, cắt đứt mối dây thân tình với Đấng Tạo thành mình, vì muốn được độc lập, muốn là thần linh, đã bị trục xuất ra khỏi Vườn địa đàng, Ađam lãnh án phạt phải chết - chết cả hồn lẫn xác. Lúc đó, có lẽ Ađam chưa có ý niệm rõ ràng về cái chết là gì. Và chỉ khi ông mục kích, chứng kiến cái cảnh một thân xác nằm xõng xoài, bất động giữa chốn đồng không mông quạnh, của người con thứ là ông Abel, kẻ bị giết bởi một người anh của mình là Cain; Ađam mới đối diện trước cái chết, thấm thía hãi hùng thế nào là thảm trạng của sự chết.

Ađam bị lãnh án chết vì tội bất tuân phục Thiên Chúa, cao ngạo muốn trở thành thần minh. Đến lượt Cain giết em, cũng vì kiêu căng, ghen ghét, không muốn em bằng mình hay hơn mình. Như vậy, sự chết xâm nhập vào thế gian, là do sự kiêu căng của con người, do sự ghen ghét, do sự bất tuân phục Thiên Chúa.

Qua dòng lịch sử của nhân loại, từ khi có con người và cho mãi về sau, sự chết luôn luôn là nỗi ám ảnh, làm con người cay đắng sợ hãi, là cơn ác mộng bám sát con người không lúc nào ngơi. Dù con người đã cố quên đi nỗi sợ hãi ấy, bằng những cố gắng của mình, tìm ra những phương thế giải khuây, để sống lâu, trường thọ - thậm chí có những vị thuốc trường sinh bất tử - nhưng tất cả chỉ là ảo vọng, lừa dối mình mà thôi!

Trong Thánh vịnh 39, khi nghĩ đến thân phận khốn nạn của đời mình, tác giả đã thốt ra những lời cầu khẩn bi thương: "Tai nạn bủa vây con hằng hà sa số, tội ác con đổ xuống trên mình, làm tối tăm mặt mũi, thật nhiều hơn cả tóc trên đầu, khiến rụng rời tâm trí". Và tác giả cảm nghiệm rằng: "Phúc thay người đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, chẳng vào hùa với bọn kiêu căng, và những kẻ theo đường gian ác". Vì chỉ có Chúa mới là Đấng toàn năng vĩ đại, còn con người chỉ là kẻ mang thân phận khốn khổ nghèo hèn!

Và tiên tri Isaia, đứng trước thân phận con người phải chết, ông cũng đã từng than thở: "Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực. Từ lúc bình minh, con vẫn kêu gào, như bị sư tử nghiền nát thịt xương". Rồi ông tâm sự với Chúa: "Tôi có nói: nửa cuộc đời dang dở mà đã phải ra đi, bao tháng năm còn lại, giam tại cửa âm ty... Chẳng còn được thấy Chúa trên cõi dương gian, hết nhìn thấy con người đang sống nơi trần thế. Nhà tôi ở đã bị giật tung và đem đi như lều mục tử. Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ".

Vâng, bất cứ ai, dù ở địa vị cao sang hay thấp hèn, giàu có hay cùng khổ, đã mang thân phận con người, đều mang một mẫu số chung: sự chết. Và trong nỗi thất vọng ê chề, con người thở than:

Trăm năm còn có gì đâu,
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì!

Con người càng đi sâu vào sự chết, càng cảm nghiệm đời người: chỉ như một cơn gió thoảng mau qua, như một đám mây bồng bềnh phiêu bạt... dù có bon chen, tích góp, tranh giành địa vị, gây ảnh hưởng để thiên hạ ca tụng, tán dương, lấy tên mình đặt cho miền này xứ nọ, nhưng cuối cùng, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, và chỉ có ba tấc đất mới thật là nhà! Thân phận tro bụi lại trở về cát bụi! Đó là một thực tế rất thật, nhưng phũ phàng, cay đắng, con người dù có muốn hay không, cũng không thể thoát được!

Đức Giêsu Kitô, khi bước vào trần gian, cũng đã mang thân phận con người, giống như ta mọi đàng - ngoại từ tội lỗi - Người đã cảm thông chia sẻ những yếu đuối, những khát vọng, những dằn vặt từ bệnh hoạn đến cái chết với mọi người. Người ra tay tế độ, chữa lành mọi bệnh tật, an ủi nâng đỡ những tâm hồn sầu khổ, vì muôn cảnh huống đau thương của cuộc đời. Khi chứng kiến cảnh đưa đám người con trai duy nhất của bà goá thành Naim, với những tiếng nức nở khóc than của bà mẹ khốn khổ, Người chạnh lòng cho con trai bà sống lại. Khi nghe lời van nài của ông Giairô, Viên Trưởng Hội đường, Người đã cảm thông, cho con gái ông đã chết được hồi sinh. Khi đứng phần mộ Lazarô, người em trai của Matta và Maria, đã chết và được chôn trong phần mộ đã 4 ngày, Người cảm xúc và gọi ông ra khỏi mồ... Nhưng đến lúc, chính Người trực diện với tử thần, thì sự cảm thông chia sẻ về thân phận phải chết của con người, mới thật sự trọn vẹn; bởi Người cũng âu lo, cũng run giùng trước sự chết đang đến, đến độ mồ hôi hoà quyện với máu, chảy thành giọt rơi xuống đất, như trong cảnh hấp hối ở Vườn Cây Dầu, hay lúc bị chết treo trên Thập tự giá, như trong Tin Mừng đã diễn tả.

Nhưng có một điều ngàn trùng khác biệt, giữa cái chết của Ađam và của con cháu, miêu duệ ông phải chịu với cái chết của Đức Giêsu Kitô. Ađam và con cháu, miêu duệ ông phải chết vì bất tuân, không vâng lời Thiên Chúa. Còn Chúa Giêsu, Người đón nhận sự chết với thái độ bình thản, vì Người luôn kết hợp và vâng phục Ý Chúa Cha. Cái chết của Đức Kitô là một hành vi tự nguyện, nhằm cứu độ con người khỏi chết đời đời, vì tội bất tuân phục Thiên Chúa.

Như vậy, từ nay cái chết dù còn mang màu sắc bi thương, nhưng từ tận căn đã nhen nhúm màu sắc hy vọng, chờ ngày phục sinh huy hoàng. Vì Đức Kitô Tử Nạn và Phục sinh, là hoa trái đầu mùa của những kẻ đang an giấc - như lời Thánh Phaolô quả quyết - Người là Sự Sống lại và là Sự Sống cho những ai đặt niềm tin ở Người.

Người Kitô hữu là người thật hạnh phúc vì đã được tham dự vào sự chết của Đức Kitô, được Người cứu chuộc, được hy vọng phục sinh với Người, thì nay trong cuộc sống trần gian này, phải sống phó thác, tin yêu và hãy học nơi Đức Kitô thái độ bình thản, tin tưởng, nhất là trong giờ chết. Và khi kết thúc cuộc hành trình trần thế của mình, hãy chấp nhận cái chết trong bình an và thân thưa với Chúa Cha - như Chúa Giêsu xưa - "Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha".

(Cộng đoàn đứng hát).

Hát: TRÔNG CẬY CHÚA (Nguyễn Duy)

1/ Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa, niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.

ĐK. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.

2/ Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ánh tin vui.

3/ Nếu Chúa không gọi nắng, thì hoa đâu nở trong vườn, con không tựa vào Ngài, thì con như lá úa phai. Yếu đuối trong đời sống, đời con tay trắng như không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao qua hết long đong.

6) Lời nguyện giáo dân:

Kính thưa Cộng đoàn,

Ước gì lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này, giúp chúng ta cùng chia sẻ niềm hy vọng. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây:

 X. Lạy Chúa, Ông (bà, anh, chị, em) T… là người chúng con rất thương mến, đã lìa bỏ chúng con. Xin Chúa thương đưa T… mau về với Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con.

X. Xin cho những việc T… đã làm, đem lại nhiều kết quả tốt đẹp, và còn được nhiều người khác tiếp tục, cho sáng danh Chúa và mưu ích cho mọi người. Đáp.

X. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm, mà T… đã trót phạm vì yếu đuối, vì sự mỏng giòn của loài người, để T… được xứng đáng chung hưởng hạnh phúc cùng Chư Thánh trên Thiên đàng. Đáp.

X. Xin cho T... đã được mọi người thương mến, sẽ còn được nhớ và cầu nguyện cho, hôm nay và mãi mãi. Đáp.

Chúng ta cùng cầu nguyện,

Lạy Chúa, Chúa hằng lấy tình thương mà ấp ủ con cái Chúa, Chúa luôn gần gũi những kẻ đau buồn và cho ngày rực rỡ sáng lên sau đêm dài tang tóc. Xin nhìn đến chúng con đang gặp những phiền muộn, xin Chúa che chở và nâng đỡ chúng con. Xin giúp chúng con vượt qua cơn thử thách này, để đón nhận bình an và ánh sáng Chúa mang lại. Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đã chết để diệt trừ sự chết của chúng con, và đã sống lại để ban cho chúng con nguồn sống mới. Xin cho chúng con đủ sức bước theo Người mỗi ngày, để mai sau được đoàn tụ trên Thiên quốc, nơi Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ nơi mắt chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 (Sau lời nguyện Giáo dân,

vị chủ sự đọc kinh cảm tạ dưới đây)

Chủ sự:

Lạy Chúa Chí Thánh, chúng con xin dâng lời cảm tạ thay cho những người còn sống, và những kẻ đã qua đời, nhất là T… con cái Chúa đây. Vì Chúa đã muốn rằng: chính kẻ phải ra đi hôm nay là người sẽ gặp chúng con lại trong ngày hội ngộ trên Quê Trời.

Chúng con tập trung về nơi đây hôm nay, trước tôn nhan Chúa, để chia sẻ ưu phiền với tang gia. Chúng con biết rằng: khi Con Một Chúa, là Đức Giêsu Kitô chết trên Thập giá, Người đã mang vào mình hết mọi nỗi cô đơn sầu muộn. Và khi Người phục sinh từ cõi chết, Người đảm bảo cho chúng con là: chúng con sẽ được sống. Chính vì thế, cùng với tất cả những ai đã ra đi trước chúng con, và giờ đây đang sống bên Chúa, yêu mến Chúa, phụng thờ Chúa - cùng với những người đang hiện diện nơi đây - và cùng với các thánh nam nữ, là những anh chị em chúng con, chúng con dám nguyện rằng:

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

 7) Kinh Trông Cậy

Hát: LẠY MẸ XIN YÊN ỦI

ĐK. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi đau buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.

1. Ớ Mẹ rất nhân từ! Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì, Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền.

2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong. Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính Con Mẹ khoan nhân. Và không quyến luyến thú vui thế trần.

Dấu thánh giá - kết thúc.

 Về đầu trang

CHƯƠNG IV:

A. NGHI THỨC TẨM LIỆM VÀ NHẬP QUAN (Mẫu 1)

1. Một vài hướng dẫn cần thiết:

1* Cần phân biệt Thánh lễ An táng, và nghi lễ An táng, là hai cử hành khác nhau. Thánh lễ an táng là cử hành Thánh lễ với các bản văn phụng vụ và lễ cầu hồn; nghi lễ an táng là cử hành các nghi thức Công giáo trước khi đem chôn thi hài người quá cố. Thông thường, nghi lễ an táng được cử hành trong Thánh lễ an táng. Tuy nhiên, có những trường hợp không có thánh lễ an táng, mà chỉ có nghi lễ an táng.

2* Nghi lễ An táng gồm ba giai đoạn: Tẩm liệm, và cầu nguyện tại nhà; phó dâng và từ biệt tại nhà thờ; và mai táng nơi phần một hoặc hoả táng. Thừa tác viên thông thường cử hành các nghi lễ An táng là Linh mục hay phó tế. Tuy nhiên, khi những người này vắng mặt, thì một giáo dân được uỷ nhiệm cũng có thể chủ sự các nghi lễ này, với một vài thích nghi cho phù hợp với chức năng của họ.

3* Với giới răn "Thảo kính cha mẹ", với tín điều "thân xác sẽ sống lại" và "đạo hiếu của dân tộc Việt Nam", tang hiếu và mọi tín hữu biết sống đức tin trong biến cố đau thương này, không nên khóc than, vật vã.

4* Thân xác con người là Đền thờ của Chúa Thánh Thần. Sau lúc tắm xác và thay y phục, nên để người quá cố nằm trên giường, tay cầm Thánh giá nhỏ hoặc chuỗi Mân Côi. Phía chân người quá cố nên có hương án nhỏ, thắp dọn sẵn bình Nước

Thánh và bảng tên thánh của người quá cố, để những người đến thăm viếng có thể theo đó mà cầu nguyện.

5* Trước hoặc sau khi lễ Nhập quan, tuỳ gia tộc, có thể cử hành nghi lễ phát tang.

6* Những gì cần thiết cho việc tẩm liệm và nhập quan phải chuẩn bị trước, trong nghi lễ chỉ việc đưa xác vào là xong. Không nên gởi vào quan tài những vật dụng của người quá cố. Việc tẩm liệm và nhập quan nên thực hiện cẩn thận bảo đảm an toàn vệ sinh, nhất là khi kéo dài thời gian quàn xác.

7* Từ sau nghi lễ tẩm liệm và nhập quan, thân nhân, thân hữu cùng cộng đoàn tín hữu có thể đến viếng xác. Tất cả đều có thể niệm hương kính viếng người quá cố. Nên tổ chức viếng xác theo nghi thức Phụng vụ Lời Chúa. Nội dung các bài Thánh Kinh nhằm khuyến khích mọi người tín hữu tin vào lòng từ bi Chúa, vào sự sống lại mai sau, và giúp mọi người suy nghĩ về mầu nhiệm sự chết, chuẩn bị cho ngày mình sẽ lìa thế gian này. Nên chú ý, khía cạnh truyền giáo của nghi lễ kính viếng này.

8* Nghi lễ tẩm liệm và nhập quan có thể do Quý Chức hoặc chủ tang chủ sự.

2. Nghi thức (Trích từ Nghi thức Chung sự)

1* Mở đầu Hát: TỪ VỰC SÂU (Kim Long)

ĐK. Từ vực sâu u tối con cầu xin Chúa Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhận lời.

1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững ngàn thu? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ.

 2. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, hồn tôi tha thiết cậy tin. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, vững tâm tin lời đoan nguyền.

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

CĐ:  Amen.

Chủ sự: "Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nân khốn khó" (2 Cr 1,3-4).

Hát: TRONG GIAN TRUÂN (Kim Long)

ĐK. Trong gian truân tôi đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi.

1. Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm, giữa muôn cuồng sóng gió đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao triều phong ba cùng xô lấp tấm thân tôi.

2. Mắt tôi chan chứa dòng lệ thảm ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn tôi tin cậy nơi Chúa vẫn trung kiên.

2* Lời Chúa   (Ga 19, 38 - 42)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, ông Giuse, người xứ Arimathia, môn đệ Chúa Giêsu, nhưng thầm kín vì sợ người Do Thái, xin Philatô cho phép cất xác Chúa Giêsu. Philatô cho phép. Và ông đến cất xác Chúa Giêsu. Nicôđêmô cũng đến, ông là người trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông đem theo chừng một trăm cân mộc dược, trộn lẫn với trầm hương. Họ lấy xác Chúa Giêsu, và lấy khăn bọc lại, cùng với thuốc thơm theo tục khâm liệm người Do Thái. Ở nơi Chúa chịu đóng đinh, có cái vườn và trong vườn có một ngôi mộ khu mới, chưa chôn cất ai. Vì là ngày chuẩn bị lễ của người Do Thái, và ngôi mộ lại rất gần, nên họ đã mai táng Chúa Giêsu trong mộ đó.

Đó là Lời Chúa.

Chủ sự: Chúng ta cùng thinh lặng giây lát, để nhận biết Chúa muốn dạy chúng ta điều gì, từ Lời của Người trước biến cố này.

(Thinh lặng)

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng, đã cho Đức Giêsu Kitô, Con của Người, sống lại từ cõi chết. Chúng ta hãy cầu khẩn Thiên Chúa cho mọi người còn sống, hoặc đã qua đời được hưởng ơn cứu độ.

X. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, cho ÔBACE T... đã lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, mà nay đã qua đời, được chung hưởng vinh quang bất diệt cùng các thánh.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

X. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ÔBACE T... đã lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, là Bánh trường sinh, được sống lại trong ngày sau hết. Đáp.

X. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, cho các thân bằng quyến thuộc và các ân nhân của chúng ta, được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, sau cuộc đời vất vả lầm than. Đáp.

X. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, cho mọi người đã an nghỉ chờ ngày sống lại, được vui hưởng ánh sáng Tôn Nhan. Đáp.

X. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, nâng đỡ và an ủi tất cả anh chị em đang buồn phiền sầu khổ vì cảnh tang tóc. Đáp.

X. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, cho mọi người đang tin tưởng và sốt sắng tụ họp nơi đây, được xum họp trong Nước Chúa muôn đời. Đáp.

Đọc kinh Lạy Cha.

(Chủ sự rảy nước thánh trên người quá cố, rồi đọc):

Chủ sự: Lạy Chúa, xin đón nhận ÔBACE T... mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về cùng Chúa. Xin cho ÔBACE T... thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, được an nghỉ trong ánh sáng muôn đời, chờ ngày sống lại vinh quang, giữa hàng ngũ các thánh, và những người Chúa đã chọn. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Chủ sự tiến gần quan tài đọc lời cầu nguyện:

 Chủ sự: Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, khi tác thành vũ trụ hữu hình, Chúa đã chúc phúc cho tất cả. Khi Ngôi Lời nhập thể, Chúa còn thánh hoá mọi sự cách lạ lùng hơn. Cúi xin Chúa chúc lành V cho chiếc quan tài này, mà thể xác ÔBACE T... được trao phó như chiếc nhà tạm, trong lúc chờ đợi ngày quang lâm huy hoàng của Đức Kitô, Đấng ngự bên hữu Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

(Chủ sự rảy Nước Thánh trên quan tài. Sau đó, những người phụ trách việc nhập quan nhẹ nhàng, trịnh trọng đưa thi hài vào quan tài. Chỉ nên đặt xác vào, chưa cần sửa sang, dọn hòm, vv... Việc này sẽ làm sau. Trong khi đó, cộng đoàn hát Thánh vịnh 130 hoặc Thánh vịnh khác hoặc thinh lặng).

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha, chúng con khiêm tốn phó dâng lên Chúa ÔBACE T... thân yêu của chúng con, là kẻ khi còn sống, Chúa đã luôn luôn tỏ tình yêu thương vô bờ bến; thì nay, xin Chúa cứu lấy ÔBACE T... khỏi mọi sự dữ, và đưa vào nơi an nghỉ muôn đời. Chúng con nguyện xin lòng từ bi Chúa, để khi giai đoạn thử thách đã qua, Chúa nhân hậu đưa ÔBACE T... vào thiên đàng, nơi không còn khóc lóc than van đau khổ nữa, và cho ÔBACE T... được hưởng bình an vui mừng cùng Con Chúa và Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

X. Lạy Chúa, xin cho ÔBACE T... được nghỉ yên muôn đời.

Đ. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên ÔBACE T...

Nếu cử hành nghi thức phát tang thì tiếp ngay sau nghi thức này. (Chuẩn bị: Kê một bàn nhỏ trên để khăn tang, áo quần tang, đặt gần quan tài). Nếu không, tuỳ nghi đọc kinh Tin Kính, hoặc kinh Vực Sâu, hoặc hát một bài thích hợp rồi xướng kinh Trông Cậy.

3. Phát tang

X. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng trời đất và muôn loài. Xin Chúa ban phúc lành cho những tang phục này, để những người thân thương trong tang quyến khi mang vào thì được an ủi, được bình an trong tâm hồn, biết dâng đau thương thành lời nguyện cầu dâng lên trước tôn nhan Chúa, để Chúa thương xót đổ tràn hồng ân xuống cho người còn sống cũng như đã qua đời. Chúng con cầu xin Chúa.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

X. Lạy Chúa, xin cho những người thân thương trong tang quyến, khi mang tang phục này, để hiệp thông với người quá cố, biết yêu thương và tha thứ cho nhau những gì còn thiếu sót khi còn sống nơi trần thế. Chúng con cầu xin Chúa.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

X. Lạy Chúa, tang phục màu trắng này đối với dân tộc Việt Nam chúng con là màu tang chế, đau thương, vĩnh biệt, nói lên nỗi lòng kẻ ở người đi, nhưng đối với niềm tin Kitô hữu, màu trắng vĩnh cửu, gợi nhớ cho mỗi người chúng con chiếc áo mới mà chúng con đã lãnh nhận ngày chịu phép Rửa tội, để trở thành con người mới, trở thành nhiệm thể Chúa Kitô. Xin cho tang quyến khi mặc trang phục trắng này, biết sống trong thanh sạch tinh 

tuyền và luôn chuẩn bị ngày Chúa gọi. chúng con cầu, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đ. Amen.

Rảy nước phép trên khăn tang...

Tuỳ theo truyền thống có thể:

a- Người trưởng tộc công bố lễ thọ tang.

b- Người trưởng tộc mời từng người đến nhận lễ phục tang, bắt đầu từ người thọ đại tang theo từng gia đình, đến bà con cô chú, anh em, cháu chắt vv...

c- Người trưởng tộc cùng tang hiếu trong tang phục niệm hương.

Sau khi kết thúc nghi lễ phát tang, mọi người lui gót nhường chỗ cho các "đô tuỳ" dọn quan tài cho tươm tất và đặt vào vị trí quàn xác, trang trí phòng cho trịnh trọng, đơn giản. Tránh phô trương, hình thức.

Các cuộc viếng xác có thể cử hành từ lúc này.

Về đầu trang

B. NGHI THỨC TẨM LIỆM VÀ NHẬP QUAN (Mẫu 2)

1) Dấu Thánh Giá;

2) Rảy nước thánh trên thi hài người quá cố;

3) Đọc lời nguyện:

Lạy Chúa, xin thánh hoá người anh (chị) chúng con đây, là kẻ trong cuộc sống trần gian này, đã tin cậy vào Chúa, đã phó thác cuộc đời cho Chúa, đã tin vào lời hứa cứu độ của Chúa.

Xin cho người anh (chị) em chúng con đây được sống lại như Con Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

4) Lời Chúa: (Lc 7,11-17)

Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành kia gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia, và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Đừng khóc nữa". Đoạn liền lại gần. Người cạnh đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ, Người phán: 

"Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người". Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.

Đó là Lời Chúa.

5) Lời nguyện trước quan tài.

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con biết rằng, khi thân xác yếu hèn của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị sự chết phá huỷ, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng nên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người phàm làm ra (x. 2 Cr 5,1).

Lạy Chúa, xin thánh hoá và chúc phúc V cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc áo, là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của người anh (chị) em chúng con đây cư ngụ, để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Chúa.

Xin cho nhà tạm này được Chúa thánh hoá và chúc phúc, trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người anh (chị) em chúng con là đền thờ Ngôi Ba Thiên Chúa.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

6) Rảy nước thánh trên quan tài. Đoạn đọc:

Lạy Chúa, Chúa đã gọi ông (bà, anh, chị, em) T. ra khỏi thế gian này trở về với Chúa. Xin cho người con Chúa đây, ngay từ giờ phút này, được thoát vòng tội lỗi, được đón nhận vào Nước Chúa, chung hưởng vinh phúc với các người Chúa chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

7) Nhập quan (xem trang 58. Trong khi những người có nhiệm vụ đặt thi hài vào quan tài, cộng đoàn hát bài):

Hát: HỠI NGƯỜI HÃY NHỚ (Kim Long)

ĐK. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro.

1. Ôi thân phận của con người, tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay, cũng biến tan sắc màu.

2. Ôi muôn sự đều hão huyền, giả trá và đảo điên. Một điều vững bền thiên thu: Đức kính yêu Chúa Trời.

3. Mau quay về cùng Chúa Trời, lòng hân hoan nhảy vui. Đường tội lỗi nguyện lui xa, Chúa sẽ thương hải hà.

4. Hôm nay người người vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là giấc điệp qua mau, nuối tiếc chi bóng sầu.

8.Phát tang

1) Khởi đầu:

Lạy Chúa Trời, xin tới giúp chúng con.

Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

2) Hát: NGÀY VỀ (Kim Long)

ĐK: Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thật vinh phúc.

1. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như còn sống hoài giất mơ triền miên.

2. Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng: Thiên Chúa rất nhân từ, đã làm biết bao kỳ công.

3) Lời Chúa  (Is 25, 6a.7 -9)

Bài trích sách Tiên Tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa đạo binh sẽ thiết đãi các dân trên núi này một bữa tiệc. Và trên núi này, Người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân Người, vì Người đã phán như vậy. Và ngày đó, người ta sẽ nói: "Này đây Chúa chúng ta, chúng ta đã chờ đợi Người, và Người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi Người chúng ta tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn Người cứu độ". Đó là Lời Chúa.

 Gợi ý suy niệm:

Chiếc khăn tang là tượng trưng của nỗi buồn mất mát một người thân. Nhưng đối với người tín hữu Chúa Kitô, người tin nơi Thiên Chúa, thì màu tang còn biểu lộ niềm hy vọng, vì Chúa đã hứa, ngày cánh chung, Người sẽ cất chiếc khăn tang của buồn đau và chết chóc.

Tuy nhiên, trong thân phận con người, trong tình liên đới ruột thịt, ta có mang tang là để chia sẻ nỗi niềm trong cuộc chia ly, nhất là nhớ đến tình thương của người quá cố, để báo hiếu, để nhắc nhở ta một ngày kia, sẽ đến phiên ta, cũng phải nhắm mắt lìa đời, cũng phải vùi dưới lớp vải liệm, chết đi cho thói ích kỷ, vì những đam mê xác thịt, để được sống lại vinh hiển với Chúa Phục Sinh.

Màu trắng khăn tang cũng còn nhắc nhở cho ta nhớ đến chiếc áo trắng tinh tuyền ngày ta chịu Phép Rửa tội. Và ta có bổn phận phải giữ mãi màu trắng ấy cho đến ngày ra trình diện trước Chúa Kitô Cứu Thế.

Chúa Kitô đã phải chết, và Người đã được phủ một lớp khăn liệm trên mình. Nhưng, Người có chết là chết vì yêu thương, và trong tình yêu ấy, Người cứu độ mọi người.

Người thân của chúng ta đang nằm bất động nơi đây, một đời đã sống trong sự hy sinh, từ bỏ và đã chết cho thế gian, chết cho cái tôi ích kỷ, thì đã nên giống Đức Kitô, như vậy, sẽ được hưởng niềm vui được giải thoát khỏi sự trầm luân và sự chết muôn đời.

Trong tâm tình ấy, chúng ta xin Chúa làm phép tang phục cho chúng ta.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa là Đấng Tạo Hoá, Chúa đã tạo dựng muôn vật tốt đẹp và đã thánh hoá chúng. Xin Chúa ban phúc lành V cho những tang phục này, để những người thân trong tang quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Chúa trong tâm hồn, biết biến đau thương quẫn bách thành lời kinh nguyện chân thành, tha thiết dâng lên trước tôn nhan uy linh của Chúa, để Chúa thương xót, tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho tang quyến chúng con.

Xin cho những người thân trong quyến thuộc mặc tang phục này, biết hiệp thông với người quá cố để đền ơn đáp nghĩa họ, về những ơn lành họ đã làm cho mỗi người, để yêu thương gắn bó, đùm bọc, để tha thứ cho nhau giữa những người còn sống, như Chúa đã tha thứ cho chúng con.

Lạy Chúa, tang phục màu trắng này đối với truyền thống dân tộc Việt Nam chúng con, còn là màu tang chế, đau thương, ly biệt, nói lên sự đau đớn tột cùng của kẻ ở người đi. Nhưng đối với người tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục sinh, thì màu trắng cũng là màu tinh tuyền, trong trắng, thanh sạch, vĩnh cửu, gợi nhớ cho chúng con chiếc áo mới, mà chúng 

con đã lãnh nhận trong ngày chịu Phép Rửa tội, để trở thành con người mới, trở thành chi thể trong Nhiệm Thể Chúa Kitô, luôn tin cậy Chúa và phó thác cả cuộc đời chúng con cho Chúa.

Xin cho tang quyến khi mặc màu tang phục trắng này luôn biết quy hướng về Chúa, biết nhận biết Chúa là lẽ sống, là gia nghiệp, biết sống trong sạch tinh tuyền và luôn sẵn sàng canh thức giờ Chúa đến.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

(Rảy nước thánh lên tang phục,

rồi trao cho vị trưởng tộc, vị này mặc cho mình

rồi phát cho những người khác).

9) Kinh Trông cậy

Dấu Thánh giá - kết thúc.

Về đầu trang

C. NGHI THỨC VIẾNG LINH CỮU (Mẫu 1)

HD : Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Thưa tang quyến, được tin Ông (bà, anh, chị…) T… (tên thánh người qua đời) về với Chúa, chúng tôi không khỏi xúc động, khi nghĩ đến chỗ trống vắng trong gia đình. Thương tiếc người ra đi, cũng như thông cảm nỗi đớn đau của tang quyến, chúng tôi đến đây để phân ưu, chia buồn và dâng lời cầu nguyện, xin Chúa quan phòng an bài mọi sự đẹp ý Ngài, và ban nhiều ơn lành xuống cho chúng ta.

CĐ : (hát) Từ vực sâu u tối…

HD : Chúng ta dâng lời Cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn tôi tớ Chúa là T… mà Chúa đã đoái thương kêu gọi ra khỏi thế gian này mà về cùng Chúa, xin cho linh hồn này được thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, được hưởng hạnh phúc và ánh sáng muôn đời, được sống lại trong vinh quang giữa hàng các thánh và những người Chúa đã chọn.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CĐ : Amen.

HD : (Xin mọi người lắng nghe lời Chúa)

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông đổ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến,

Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, là hoa quả đầu mùa của nhưng người an giấc. Vì sự chết do bởi một người, thì sự sống lại của kẻ chết cũng do bởi một người. Mọi người đã chết trong Adong thế nào, thì cũng sẽ được sống lại trong Đức Kitô như vậy. Nhưng, ai nấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những người thuộc về Đức Kitô, những người tin vào lời Ngài lại xuống thế. Đó là lời Chúa.

CĐ : Tạ ơn Chúa.

HD : Thay vì hình dung sự chết như một lưỡi hái sắc bén, được đặt trong tay một vị thần chết lạnh lùng, với bộ xương khô, Đức tin Kitô giáo đã biến đổi hình ảnh bi quan ấy thành một quan niệm khác đầy lạc quan, đầy vui mừng và đầy hy vọng. Thực vậy, đối với chúng ta, chết không phải là hết, nhưng là bắt đầu một cuộc sống mới. Giờ chết chính là giờ chúng ta được sinh ra cho cuộc sống vĩnh cửu, là thời điểm chúng ta được trở về nhà Cha sau cuộc hành trình cam go, và vất vả nơi dương thế. Và như vậy, sự chết chính là một cuộc giải phóng, một cuộc vượt qua, một cuộc trở về cùng Thiên Chúa, người Cha luôn mở rộng vòng tay chờ đón chúng ta.

Sở dĩ như vậy vì Đức Kitô, Vị Thủ Lãnh của chúng ta, đã Phục sinh. Bởi đó, nếu chúng ta sống gắn bó mật thiết với Ngài, chúng ta cũng sẽ được sống lại, và chia sẻ niềm vinh quang và hạnh phúc nước trời với Ngài.

(Xin mọi người thinh lặng trong giây lát để suy gẫm).

 HD : Thưa tang quyến,

Đau buồn trước sự chết là lẽ tự nhiên, nhưng linh hồn T… được coi như là đã làm xong phần việc của mình nơi trần gian. Vì thế, Thiên Chúa đã định liệu cho về an nghỉ trong niềm hạnh phúc muôn đời. Giờ đây, linh hồn T… không còn đau khổ, không còn lo lắng, nhưng nhờ sự chết, đã được bước vào Quê Trời.

Tuy nhiên, đã là người thì ai cũng có những sai lỗi và khuyết điểm, chính vì thế, trong tình liên đới, chúng ta hãy thêm lời cầu nguyện để linh hồn T… sớm được trở về cùng Chúa, trong niềm hạnh phúc muôn đời. Lời cầu nguyện của chúng ta là điều linh hồn T… đang thực sự cần đến, đồng thời còn là cách thức chúng ta biểu lộ tình yêu thương và lòng thảo kính một cách sâu xa và có ý nghĩa nhất. Bởi đó, giờ đây chúng ta hãy dâng lên Chúa những ý nguyện chân thành nhất.

HD : Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho người tôi tớ, mà hôm nay đã được Chúa kêu gọi ra khỏi thế gian này. Cậy nhờ công nghiệp tử nạn của Đức Kitô, xin Chúa thương tha thứ mọi tội lỗi, xóa bỏ mọi hình phạt, để người tôi tớ này sớm được Chúa đón nhận vào Quê Hương Nước Trời.

CĐ : Xin Chúa nhận lời chúng con

HD : Lạy Chúa, ai kêu cầu Chúa sẽ được Chúa xót thương. Xin Chúa nhìn đến tang quyến chúng con đây, đang đớn đau phiền muộn, vì sự ra đi vĩnh viễn của người thân yêu, xin Chúa an bài và bù đắp lại chỗ trống 

vắng trong gia đình này, bằng những ơn lành và sự chăm sóc đầy yêu thương và trìu mến của Chúa.

CĐ : Xin Chúa nhận lời chúng con.

HD : Lạy Chúa, đã là người thì ai cũng phải chết. Đứng trước linh cửu của người tôi tớ Chúa đây, chúng con nhớ tới thân phận mình. Xin Chúa cho chúng con ngay từ bây giờ, biết chuẩn bị những hành trang cần thiết, là một tâm hồn trong sạch không hoen ố tội lỗi, và một đôi tay chất đầy công nghiệp, với những hành động bác ái yêu thương, để nhờ đó, trong ngày sau hết, chúng con sẽ được cùng sống lại với Chúa.

CĐ : Xin Chúa nhận lời chúng con.

- Chúng con cậy vì danh Chuá nhân từ …..

Hát: XIN CHÚA NGHE LỜI

Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh hồn... qua chốn u sầu. Xin vì công nghiệp Đức Nữ Đồng Trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung đốt vô cùng đớn đau (2 lần).

- Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa trời…

(sau đó, từng người một có thể rảy nước thánh

hay niệm hương trước linh cửu).

Về đầu trang

D. NGHI THỨC VIẾNG LINH CỮU (Mẫu 2)

HD : Thưa tang quyến, được tin Chúa gọi Ông (bà, anh, chị…) T… (tên thánh) về với Ngài, chúng tôi đến đây, trước là để chia sẻ sự luyến tiếc với gia đình, sau là để dâng lời cầu nguyện, nhờ đó, người thân yêu của chúng ta sớm đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu trong tình thương dạt dào của Chúa.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Lạy Chúa, đối với các tín hữu, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi cư ngụ ở trần gian này, nơi thân xác chúng con bị phá hủy tiêu tan, thì chúng con lại được một nơi vĩnh viễn, dọn sẵn cho chúng con ở trên trời.

CĐ : Từ vực sâu u tối….

HD : Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, cùng quây quần nơi đây, trước giây phút tiễn đưa người tôi tớ Chúa đến nơi an nghỉ cuối cùng, cậy nhờ công nghiệp của Đức Kitô và lời bầu cử của Mẹ Maria, Xin Chúa thương tẩy sạch mọi dấu ấn của tội lỗi, để người tôi tớ Chúa đây, sớm được trở về với Chúa trên Quê Hương Nước Trời.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CĐ : Amen.

HD : (Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa).

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng : Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi dự tiệc về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con: Chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộn đến, ắc sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên, các con hãy săn sàng, vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa.

CĐ : Lạy Chúa Kitô, ngơi khen Chúa.

HD : Đã là người thì ai cũng phải chết. Cái chết ở trước mặt người già, và ở sau lưng người trẻ. Thế nhưng cho tới bây giờ, cái chết vẫn còn mang vẻ bí nhiệm của nó, bởi vì cái chết thì chắc chắn, nhưng giờ chết thì lại bấp bênh vô định. Chúng ta không biết mình sẽ chết lúc nào, mình chết ở đâu và mình chết trong tình trạng nào? Chính vì thế, Chúa Giêsu luôn cảnh giác: hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến vào ngày chúng ta không ngờ, vào giờ chúng ta không biết.

Sẵn sàng và tỉnh thức như năm cô trinh nữ khôn ngoan cầm đèn đầy dầu đi đón chàng rể. Sẵn sàng và thỉnh thức như người đầy tớ đợi chủ đi ăn tiệc về, để khi chủ về và gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Sẵn sàng và thỉnh thức như người đề phòng trộm cắp, không để cho chúng đào ngạch, khoét vách nhà mình.

Sẵn sàng và tỉnh thức bằng cách tẩy trừ tội lỗi, uốn nắn sửa đổi những thói hư tật xấu, và nhất là bằng cách thực hiện những hành động bác ái, bởi vì đó là một thứ tiền, chúng ta đầu tư cho cuộc sống mai hậu, đó là thứ vốn liếng duy nhất chúng ta có thể mang sang thế giới bên kia. Có như vậy, thì khi giờ chết đến, và Chúa lên tiếng kêu gọi, chúng ta mới thanh thản ra đi trong cuộc hành trình cô đơn nhất, để rồi cuối cùng, chúng ta sẽ đạt tới chính Chúa, là mục đích cuối cùng của cuộc đời chúng ta.

(Thinh lặng trong giây lát để suy gẫm)

HD : Giờ đây, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện chân thành nhất, để cầu cho người đã qua đời, cho gia đình và chính bản thân chúng ta :

-Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến T…. tôi tớ Chúa đây, là người đã trung thành phụng sự Chúa trong suốt cả cuộc đời. Cậy nhờ công nghiệp của Đức Kitô, xin hãy tha thứ và đón nhận tôi tớ Chúa vào Quê Trời vĩnh cửu.

CĐ : Xin Chúa nhận lời chúng con.

HD : Lạy Chúa, như người ta vốn thường bảo: ra đi là chết trong lòng một chút, thế nhưng đây lại là một cuộc ra đi vĩnh viễn, để rồi người chết và kẻ sống mãi mãi xa cách ngàn trùng. Xin Chúa đoái nhìn đến nỗi đau thương, tang tóc của những thân nhân người quá cố chúng con đây, để rồi đem đến cho họ niềm an ủi và 

khích lệ, hầu làm vơi nhẹ gánh sầu buồn tang tóc họ đang phải gánh chịu. Xin biến những giọt nước mắt họ nhỏ xuống trên nấm mộ của người thân yêu, trở nên công nghiệp vĩnh cửu ở đời sau.

CĐ : Xin Chúa nhận lời chúng con.

HD : Lạy Chúa, sống trong cuộc đời, chúng con là những người đầy tớ, được Chúa trao gửi cho những nén bạc, đó là thời gian, ân sủng và những tài năng... Xin cho chúng con biết sử dụng những nén bạc ấy, để tôn vinh Chúa, nhờ đó, bất kỳ lúc nào Chúa đòi phải tính sổ cuộc đời, chúng con luôn sẵn sàng đem lại cho Chúa cả vốn lẫn lãi, và chúng con sẽ được Chúa nghe lời Chúa phán: hỡi đầy tớ trung thành và khôn ngoan, hãy tiến vào lãnh nhận phần thưởng Ta đã dành sẵn cho ngươi, từ thuở đời đời.

CĐ : Xin Chúa nhận lời chúng con.

HD : Chúng ta cũng hãy chạy đến với Mẹ Maria, xin Mẹ bầu cử cho linh hồn T… cũng như cho mỗi người chúng ta trước ngai tòa Chúa.

Hát: TỪ CHỐN TỐI TĂM (Kim Long)

ĐK. Maria, Mẹ ơi! Mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao u sầu vẫn vững tâm trông lên kêu cầu.

1. Đây vực sâu thương đau, bao hồn đang khấn cầu. Mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trông vì bao công ơn con Mẹ xưa giáng trần chịu chết, để xóa tội cho muôn dân.

2. Cam chịu bao thương đau, mong đền muôn lỗi lầm. Để Chúa dẫn đưa về nơi thiên cung. Nhưng nguyện xin Trinh Vương mau dủ thương chữa bầu, để Chúa rút bớt thời gian thương đau.

3. Bao người xưa chung vui, nay còn ai đoái hoài. Tình nghĩa thế gian tựa cơn mây bay. Thân phận nay cô đơn chỉ còn trông có Mẹ, Mẹ đến cứu vớt hồn bao đau thương.

- Chúng con cậy vì danh Chuá nhân từ...

Trông cậy - kết thúc

(Sau đó, từng người một, có thể rảy nước thánh

hay niệm hương trước linh cửu)

Về đầu trang

E. NGHI THỨC VIẾNG LINH CỮU (Mẫu 3)

1) Dấu Thánh giá - Rảy nước thánh trên thi hài.

2) Vị chủ sự ngỏ lời chia buồn và khích lệ

3) Đọc thánh vịnh 129:

X : Từ vực sâu, lạy Chúa con kêu lên cùng Chúa,

Lạy Chúa xin nghe tiếng con cầu

Dám xin Ngài hãy lắng tai

Hầu nghe thấu tiếng van nài của con.

Đáp: Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa.

X. Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi

Lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư?

Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha

Để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu.

Đáp: Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa.

X. Con hy vọng rất nhiều vào Chúa

Linh hồn con trông cậy ở lời Người

Linh hồn con mong đợi Chúa con,

Hơn người lính gác mong chờ rạng đông.

Đáp: Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa.

X. Hơn lính gác mong hừng đông dậy,

Ít-ra-en đang mong đợi Chúa con

Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi

Và Chúa rất giàu ơn cứu độ

Vì chính Người sẽ giải thoát Ít-ra-en

Cho khỏi mọi điều gian ác.

Đáp: Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa.

4) Lời nguyện:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện,

Lạy Chúa, xin Chúa đoái nghe lời chúng con tha thiết khẩn cầu lòng thương xót Chúa, ban cho linh hồn tôi tớ Chúa là T… mà Chúa đã truyền rời khỏi thế gian này, được vào chốn bình an và sáng láng, cùng đồng hưởng hạnh phúc với các Thánh của Chúa.

Lạy Chúa nhân từ, và là Thiên Chúa hay an ủi, Chúa đã yêu thương chúng con từ thuở đời đời, và đã biến cảnh tang thương, chết chóc thành rạng đông cho đời sống được huy hoàng. Xin Chúa đoái nhìn các tôi tớ Chúa đang khóc trong đau thương. Xin Chúa nên chốn nương thân và sức mạnh nâng đỡ, để đưa chúng con từ chỗ khóc than u sầu, đến chốn bình an và sáng láng trước tôn nhan Chúa. Và vì Con Chúa, Chúa chúng con, đã lấy cái chết của mình, mà huỷ diệt sự chết của chúng con, và khi sống lại, đã tái lập sự sống. Chúng con nài xin Chúa, cho chúng con khi qua khỏi đời này, được đoàn tụ với anh chị em chúng con, ở nơi không còn khóc lóc. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lạy Chúa xin cho linh hồn T… được nghỉ yên muôn đời.

Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn T…

5) Hát: LẠY CHÚA (Kim Long)

ĐK. Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước. Tìm về bên Chúa nguồn vui suối an hòa.

1. Nai rừng luôn khát khao, luôn khát khao dòng nước. Ước mong về hằng ước mong về, về bên suối trong.

2. Lữ hành nơi khách lưu, nơi khách lưu sầu nhớ. Ước mong về hằng ước mong về, về quê dấu yêu.

3. Chim đàn tung cánh bay, tung cánh bay ngàn hướng. Ước mong về hằng ước mong về, về tổ ấm êm.

4. Gian trần bao khó nguy, bao khó nguy ngập lối. Ước mong về hằng ước mong về, về bên Chúa luôn.

6) Lời Chúa (Mt 11,25-30)

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Máthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Con. Và không ai biết Con trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha trừ ra Con, và kẻ Con muốn mạc khải cho. Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". Đó là Lời Chúa.

7) Lời nguyện giáo dân:

Kính thưa cộng đoàn,

Chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây, hầu cho người còn sống được ơn nâng đỡ, cho kẻ qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng hạnh phúc muôn đời.

X. Lạy Chúa, Chúa đã dùng Bí tích Thánh Thẩy mà làm cho T… được trở nên con thật của Chúa, xin đón nhận T… vào Nước Hằng Sống muôn đời.

- Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính Thịt Máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn T…, xin cho T… được giải thoát khỏi xiềng xích sự chết, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng.- Đáp

 X. Lạy Chúa, Chúa đã phán: "Phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa". Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn T… nay đã về với Chúa, xin cho T… được hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa. - Đáp.

X. Lạy Chúa, xin ghé mắt đoái nhìn và xót thương tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cậy trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được Chúa đón nhận vào Nước Hằng Sống muôn đời. - Đáp.

Chúng ta cùng cầu nguyện,

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện, mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn T… Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là T... được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

8) Hát: TỪ VỰC THẲM TRẦM LUÂN

ĐK. Từ vực thẳm trầm luân, con than van, con cầu khẩn, xin thương nghe ôi lạy Chúa, năm tháng mỏi mòn trôi. Bừng bừng lửa hồng luôn nung nấu, ngập lút bao thống khổ u sầu.

 1. Như hoang địa khô cằn hằng ngóng trông trời mưa. Giống những người lính canh đợi ánh dương miệt mài. Như nai tìm khe suối, hồn con trông ngóng Chúa, nếu Chúa chẳng đoái thương, con biết nhờ cậy ai.

2. Ôi thân phận lưu đày, nào biết kêu cầu ai. Phút phút hằng ngóng trông, mà những luôn nghẹn lời. Ôi muôn lạy Thiên Chúa, Ngài khoan dung nhân ái. Nếu chấp tội Chúa ơi, ai đứng được thảnh thơi.

9) Kinh Trông Cậy

(sau đó, từng người một có thể rảy nước thánh

hay niệm hương trước linh cửu).

10) Hát: XIN VÂNG (Mi Trầm)

1. Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

ĐK. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời.

2. Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

11. Trông cậy - Kết thúc

 Về đầu trang

F. NGHI THỨC DẬP MẠCH VÀ DI QUAN

1) Dấu Thánh giá

2) Chủ sự đọc:

Kính thưa cộng đoàn,

Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ Thiên Chúa mà đến trần gian, khi qua khỏi cõi trần, ta lại trở về với Thiên Chúa. Nghi thức dập mạch nhắc ta nhớ rằng ông (bà, anh, chị, em) T… sắp rời căn nhà trần gian này, để về nhà đời đời, sẽ lìa bỏ thân nhân, bạn bè để trở về Thiên Chúa tình thương.

Trong phút giây bàng hoàng này, phút giây mà khuôn mặt thân yêu của ông (bà, anh, chị, em) T... vĩnh viễn không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa. Chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa và xin cho linh hồn T… được thấy mặt Chúa trong cõi sống ngàn thu và xin cho chúng ta được gặp lại T... trong nhà Cha muôn thuở.

3) Lời Chúa (Mt 11,28-29)

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêô.

"Hãy đến với Ta, hết thảy những kẻ lao nhọc và gánh nặng, và Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức. Hãy mang lấy ách của Ta vào mình, và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn. Vì ách Ta êm ái và gánh Ta lại nhẹ nhàng". Đó là Lời Chúa.

4) Lời nguyện giáo dân

 Cộng đoàn thân mến, giữa cơn thử thách này, ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, Đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta, và tha thiết cầu xin:

X. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đương đầu với mầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con.

- Đáp: Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con.

X. Đứng trước cảnh chia ly tang tóc này, chúng con nài xin Chúa yên ủi chúng con trong giây phút bàng hoàng, đau thương và bối rối này. - Đáp

X. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh T… và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong nhà Cha muôn đời.

 - Đáp

Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, đã đến lúc ông (bà, anh, chị, em) T... từ giã căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương trìu mến của T... Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay, như người bị mất mát hay nuối tiếc những chuyện không đâu, nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào Nước Trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

5) Dấu Thánh giá - Kết thúc

(Mọi người trong thân thuộc, tay cầm nhang cháy, đến trước quan tài chào biệt người quá cố lần cuối cùng. Tiếp đến, di quan tới thánh đường).

 Về đầu trang

G. NGHI THỨC NƠI PHẦN MỘ

1) Dấu Thánh giá.

2) Cầu nguyện trước phần mộ:

Chủ sự: Anh chị em thân mến,

Giờ đây, chúng ta cầu xin Chúa Kitô thánh hoá V phần mộ của người tín hữu Chúa.

Lạy Chúa Kitô, Chúa đã an nghỉ trong mồ ba ngày, hầu thánh hoá phần mộ của mọi tín hữu Chúa, để đang khi còn mang nặng thân xác bụi trần, họ cũng được thêm hy vọng sống lại.

Lạy Chúa là Sự Sống lại và là Sự Sống, xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa an nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi được Chúa cho sống lại, trong ánh sáng Thánh Nhan Chúa, và được nhìn xem Ánh Sáng vĩnh cửu trên trời.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

(Chủ sự rảy nước thánh trên mộ phần và quan tài)

3) Nghi thức từ biệt

Chủ sự: Anh chị em thân mến,

Trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này, theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy, chúng ta nài xin Chúa cho thi hài người anh (chị) em mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt hư nát, nhưng nhờ quyền năng Chúa, được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn T… này được sum họp với các thánh và những 

người tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử, để T… này được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hoà với Chúa Cha, được Đấng chăn chiên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời, để đáng hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đồng các thánh.

Lạy Chúa, chúng con xin phó thác T… người tín hữu này cho Chúa. Đối với con mắt người đời, ông (bà, anh, chị em) T... đã chết, nhưng xin cho T… này được sống bên Chúa. Xin Chúa cũng mở lượng hải hà mà tha thứ và thanh tẩy mọi lỗi lầm người này đã trót phạm vì yếu đuối, khi còn sống ở trần gian.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

4) Nhắn nhủ và cầu xin:

Chủ sự: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người anh (chị) em chúng ta ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa, chúng ta xin gởi lại xác người này cho lòng đất, để người này trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là Đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại, Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân xác sáng láng của Người; vậy chúng ta xin trao gởi người anh (chị) em chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Người, và cho thân xác người này được sống lại trong ngày sau hết.

 Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu, Chúa chúng ta đã phán rằng: "Ta là Sự Sống lại và là Sự Sống; ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin Ta, thì sẽ không phải chết muôn đời”. Chúng ta hãy cầu xin cho người anh (chị) em chúng ta đây.

X. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Ladarô chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con.

- Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

X. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin ban cho linh hồn T... được sống đời đời. - Đáp.

X. Chúa đã dùng bí tích Rửa tội mà làm cho T… được nên con thật của Chúa, xin cho T... được vào số các thánh và những người Chúa chọn. - Đáp.

X. Chúa đã nuôi dưỡng T… trong tiệc Thánh Mình và Máu Chúa, xin đón nhận T… này vào dự tiệc trong Nước Chúa. - Đáp.

X. Xin Chúa cho chúng con đang thương nhớ người anh (chị) em này, được vững mạnh trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. - Đáp.

(Đọc kinh Lạy Cha,

rảy nước thánh và xông hương trên quan tài)

5) Lời nguyện kết thúc

Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến con cái Chúa đã qua đời mà tha phạt các hành vi của người này. Khi còn sống người này đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa, vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết người này với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời, xin Chúa nhân lành cũng cho T… này được sum họp với hàng ngũ các thiên thần.

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

X.Lạy Chúa xin cho linh hồnT được nghỉ yên muôn đời.

Đ. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn T…

Hát: TỪ VỰC SÂU (Tv 129)

- Đại diện nhà hiếu cám ơn.

- Kết thúc.

Về đầu trang 

H. AN TÁNG TRẺ EM

I. TRẺ EM ĐÃ CHỊU PHÉP RỬA TỘI

1) Dấu thánh giá;

2) Lời nguyện mở đầu:

Anh chị em thân mến,

Chúa quan phòng đã cho cháu T… được chịu phép Rửa tội mà trở thành con Chúa, Chúa lại muốn gọi Chúa về với Người, nên một lát nữa đây, chúng ta sẽ chôn cất thi hài cháu… Nhưng thân xác này, một ngày kia sẽ chỗi dậy để sống đời sống tươi sáng không cùng.

Chúng ta xác tín rằng: nhờ được tái sinh trong phép Rửa, cháu T… đã được vào thiên quốc, nên giờ đây chúng ta hãy cầu xin Chúa an ủi cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của cháu. Xin cho tất cả mọi người chúng ta biết khao khát phúc lộc trên trời.

Cộng đoàn chúng ta sắp kết thúc nghi thức an táng cho em T… theo truyền thống Kitô giáo. Vậy, chúng ta hãy tin tưởng cầu xin Chúa là Chúa mọi sinh linh, thương cho em được nhập đoàn các thánh trên trời, và xin Chúa lấy quyền năng mà làm cho thân xác em… này, là xác đất vật hèn, mai ngày sẽ được phục sinh vinh hiển.

3) Cầu nguyện trước phần mộ:

Lạy Chúa, Chúa có mở lượng từ bi, các tín hữu Chúa mới được an nghỉ. Xin thánh hoá V phần mộ này, và sai thiên thần Chúa đến canh giữ, trong khi thi hài cháu T… được chôn cất nơi đây, thì xin Chúa đón nhận linh hồn cháu…, để cháu được cùng thần thánh hưởng niềm vui bên Chúa muôn đời.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

(Rảy nước thánh trên huyệt và quan tài).

4) Nhắn gởi - kết thúc:

Anh chị em thân mến,

Vì Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi cháu T... ra khỏi trần gian mà về với Người, nên giờ đây, chúng ta xin trả về lòng đất thân xác cháu… này, là thân xác đã bởi đất mà ra. Nhưng vì Đức Kitô, Đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại, sẽ biến đổi xác đất vật hèn của chúng ta nên giống như thân thể sáng láng vinh hiển của Người. Vậy, chúng ta hãy phó thác cháu T... cho Chúa, xin Người đón nhận cháu vào chốn bình an và cho sống lại trong ngày sau hết.

5) Đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính.

6) Hát: LẠY MẸ XIN YÊN ỦI

7) Đại diện gia đình cám ơn

8) Dấu thánh giá kết thúc - hạ huyệt

II. TRẺ EM CHƯA CHỊU PHÉP RỬA TỘI

1) Dấu thánh giá

2) Lời nguyện mở đầu:

Anh chị em thân mến,

Chúng ta hãy phó dâng cháu T… cho Chúa, và trong tinh thần bác ái yêu thương, chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho cha mẹ cháu.

Gia đình này đang thương khóc một người con đã mất, nhưng đồng thời cũng tha thiết trao gởi cháu… vào vòng tay âu yếm của Chúa.

Cộng đoàn chúng ta sắp kết thúc nghi thức từ biệt cho cháu T… theo truyền thống Công giáo. Vậy, chúng ta hãy tin tưởng cầu xin Chúa, là Chúa mọi sinh linh, thương cho cháu… được nhập đoàn cùng các thánh trên trời, và xin Chúa lấy lòng nhân hậu và quyền năng mà làm cho thân xác cháu…, nay là xác đất vật hèn, mai được phục sinh vinh hiển.

3) Cầu nguyện trước phần mộ:

Lạy Chúa, Chúa có mở lượng từ bi thì các tín hữu Chúa mới được an nghỉ, xin thánh hoá V phần mộ này, và sai Thiên thần Chúa đến canh giữ, trong khi thi hài cháu T. được chôn cất nơi đây, thì xin Chúa đón nhận linh hồn cháu, để cháu được cùng Thần thánh hưởng niềm vui bên Chúa muôn đời.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 (Rảy nước thánh trên huyệt và quan tài)

4) Lời nhắn kết thúc:

Anh chị em thân mến,

Vì Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi cháu T. ra khỏi thế gian mà về với Người, nên giờ đây chúng ta xin trả về lòng đất thân xác này, là thân xác đã bởi đất mà ra. Nhưng vì Đức Kitô, Đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại sẽ biến đổi xác đất vật hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng vinh hiển của Người. Vậy, chúng ta hãy phó thác cháu T… cho Chúa, xin Người đón nhận vào chốn bình an và cho sống lại trong ngày sau hết.

5) Đọc một kinh Lạy Cha và một tin Tin Kính

6) Hát: TỪ MUÔN THUỞ (Kim Long)

ĐK.Từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Một tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy gì báo đền. Lòng từ ái Chúa vô biên.

1. Trong khi tạo dựng đất trời, cho muôn vật được sinh sống. Trước khi con xuất hiện trên đời, thì Chúa đã yêu con.

2. Bao la tựa biển Thái Bình, cao quang tựa vầng trăng sáng. Thiết tha hơn khúc nhạc ân tình, lòng Chúa mến thương con.

7) Đại diện gia đình cám ơn.

8) Dấu thánh giá kết thúc - hạ huyệt

 Về đầu trang

CHƯƠNG V: KINH PHỤNG VỤ CẦU HỒN

KINH SÁNG

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

ĐC: Đức Kitô là Chúa các sinh linh
Nào ta hãy đến bái thờ Người.

Thánh vịnh 94

1              Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
                Tung hô Người là Núi Đá độ trì ta *
2              Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
                Cùng tu