Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 3 MC-B Phần III Bài 101-121: Chúa thanh tẩy đền thờ

Thứ năm - 01/03/2018 02:52
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 3 MC-B Phần III Bài 101-121: Chúa thanh tẩy đền thờ
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 3 MC-B Phần III Bài 101-121: Chúa thanh tẩy đền thờ
MC3-B Phần III Bài 101-121: Chúa thanh tẩy đền thờ
MC3-B101: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa. 1
MC3-B102: Những Ðền Thờ. 2
MC3-B103: Ánh sáng phục sinh. 5
MC3-B104: Nhà Cha là nhà cầu nguyện. 6
MC3-B105: Điên rồ cho Thiên Chúa. 8
MC3-B106: Dầu Thánh - Lm. Vũ Đình Tường. 9
MC3-B107:  Người bị kết án tử hình. 9
MC3-B108: ĐỀN THỜ.. 10
MC3-B109: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – B (2018) 11
MC3-B110: Hãy Thanh Tẩy Đền Thờ Chúa. 12
MC3-B111: Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay. 14
MC3-B112: THANH TẨY ĐỨC TIN.. 16
MC3-B113: CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY.. 17
MC3-B114: VIỆC GIÁO DỤC.. 18
MC3-B115: HÃY CHỐNG LẠI CÁI XẤU.. 19
MC3-B116: NHIỆT THÀNH VỚI THIÊN CHÚA VÀ NHÀ CỦA NGÀI. 20
MC3-B117: LỀ LUẬT.. 21
MC3-B118: MÙA THANH LUYỆN ĐỨC TIN.. 23
MC3-B119: ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA.. 24
MC3-B120:  PHÁ HỦY ĐỀN THỜ.. 26
MC3-B121: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY B.. 27
 

MC3-B101: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
 Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 2:13-25)

Có lần trên chuyến xe sáng Chúa Nhật về Đà-lạt, ngang qua các vùng Hố-nai, Gia-kiệm…, tôi nhận: MC3-B101

Có lần trên chuyến xe sáng Chúa Nhật về Đà-lạt, ngang qua các vùng Hố-nai, Gia-kiệm…, tôi nhận thấy giáo xứ nào cũng đông người “đi lễ” đến nỗi rất nhiều giáo dân phải đứng ở ngoài nhà thờ, ra gần tới quốc lộ.  Thanh niên thì ngồi ngay trên xe máy, phì phà điếu thuốc và tán gẫu.  Các cô quần áo rất đẹp cũng đang cười đùa.  Tôi bỗng nghĩ tới bài Tin Mừng hôm nay, Chúa thanh tẩy Đền Thờ, và tự hỏi:  Ngày nay nếu Chúa Giê-su hiện diện ở những giáo xứ này, Người sẽ làm gì?  Có lẽ đã nhiều lần “hiện thân” của Chúa là cha xứ hoặc cha phó từng quát tháo và đuổi những kẻ đi lễ kia vào ngay nhà thờ!  Bên Mỹ nhiều linh mục cũng chẳng nhân từ hơn đâu, các ngài ra lệnh hễ cha “bước lên phản bàn thờ” là phải lập tức đóng cửa ra vào lại!
                Nhưng Chúa Giê-su còn “giận dữ” hơn chúng ta tưởng.  Thánh sử Gio-an nêu lên những hành vi dồn dập của Chúa Giê-su, làm như Người đang trút giận vậy.  Người lấy dây làm roi xua súc vật ra khỏi Đền Thờ.  Người lật đổ các bàn đổi tiền và hất tung tiền bạc của những người làm nghề đổi bạc.  Người quát đuổi những kẻ bán chim bồ câu.  Nói tóm lại, tất cả những sinh hoạt của dân chúng tại Đền Thờ được coi là “bình thường”, thì đối với Chúa Giê-su là “bất thường” bởi vì chúng “biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”.          Sự giận dữ là xấu hay tốt tùy thuộc vào lý do khiến người ta phải giận dữ, chứ không tùy thuộc vào cường độ giận dữ.  Ở đây Chúa Giê-su có lý do để rất giận dữ, mà lý do còn được ghi trong Kinh Thánh nữa:  Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa.  Đúng vậy, khi những kẻ thù của Chúa Giê-su ngoan cố, hạch sách, chống đối, bày mưu kế, thì cùng lắm Chúa Giê-su cũng chỉ thở dài “buồn khổ vì lòng họ chai đá” (Mác-cô 3:5) hoặc “khóc” như Người đã khóc thương Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 19:41), bởi họ đã xúc phạm đến cá nhân Người.  Nhưng hễ đụng tới Cha của Người, hoặc “nhà Cha” của Người, Người sẽ không bỏ qua đâu!  Người sẽ hành động tới cùng, thậm chí dù có phải “thiệt thân” chăng nữa.  Vậy thế nào là vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa?
                Chúng ta đừng bỏ qua một lời nào trong lý do trên nhé, vì lời nào cũng quan trọng cả.  Khi chúng ta làm điều gì, cái lý do “vì” rất là quan trọng.  muốn nói dối cha mẹ để đi chơi, cô con gái đưa ra lý do giả tạo như đi thư viện học bài.  muốn noi gương Thầy Giê-su và vì thương một người bạn tù còn vợ con đang chờ đợi ở nhà, cha thánh Maximilian Kolbe đã hy sinh chết thay cho anh trong trại giam Đức quốc xã.  Còn Chúa Giê-su, hôm nay Người giận dữ và thanh tẩy nhà Cha Người là nhiệt tâm lo việc nhà Chúa.  Việc nhà Chúa không phải chỉ là cái Đền Thờ Giê-ru-sa-lem nguy nga kia đâu, mà là tất cả sứ mệnh Chúa Cha đã trao cho Người.  Việc nhà Chúa của Chúa Giê-su là làm chứng cho nhân loại biết Thiên Chúa yêu thương trần gian đến nỗi sai Người đến để chết cho họ.  Là rao giảng Tin Mừng cứu độ và ơn sám hối.  Là thực hiện phép lạ như những dấu chỉ kêu gọi người ta nhận biết lòng thương xót của Thiên Chúa.  Là trừ quỷ để giải thoát những người con cái Thiên Chúa đã bị giam cầm lâu ngày.  Là đào tạo các tông đồ và môn đệ, rồi sai họ đi thực tập việc tông đồ.  Cuối cùng là lo việc nhà Chúa đến sẵn sàng chấp nhận chết khổ nhục trên thập giá!  Nhiệt tâm là yếu tố quan trọng giúp Chúa Giê-su không mệt mỏi thi hành sứ mệnh, khiêm nhường làm theo thánh ý Chúa Cha và can đảm vượt mọi khó khăn, thậm chí yêu thương đến cùng, đến hơi thở cuối cùng.
Sống sứ điệp Tin Mừng
                “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa” là những lời chắc chắn làm chúng ta phải suy nghĩ.  “Việc nhà Chúa” của tôi là những gì?  Trước hết có phải là những bổn phận Chúa trao cho tôi không?  Bổn phận với Chúa?  Với gia đình?  Với cộng đoàn?  Với sở làm?  Tôi nhiệt tâm lo việc nhà Chúa hay lo kiếm tiền hoặc danh lợi?  Nếu tôi đang tham gia một vài công tác hoặc chức vụ trong giáo xứ, tôi có làm vì thực sự muốn cho danh Chúa được rạng rỡ hơn không?  Hay chỉ vì muốn được chức nọ chức kia hoặc được người ta kính nể?  Quả thực Chúa Giê-su đã “thiệt thân” vì lo việc nhà Chúa, vì cứu độ chúng ta!  Chúa không đòi chúng ta phải chết như Người, nhưng là “thiệt thân” bằng những hy sinh nho nhỏ hằng ngày mà thôi!        

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi   

 

MC3-B102: Những Ðền Thờ

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B
 (Xuất hành 20,1-17; 1Côrintô 1,22-25; Yoan 2,18-25)
 Phúc Âm: Ga 2, 13-25
"Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại".
Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".
Bầy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.
Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.
 
Suy Niệm:
Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B
Xuất hành 20,1-17; 1Côrintô 1,22-25; Yoan 2,18-25
 
Suy niệm: Những Ðền Thờ

Trong dịp lễ Vựơt qua của người Dothái năm 28, Chúa Yêsu xuất hiện ở đền thờ Yêrusalem. Hằng: MC3-B102

Trong dịp lễ Vựơt qua của người Dothái năm 28, Chúa Yêsu xuất hiện ở đền thờ Yêrusalem. Hằng năm, Người vẫn có thói quen trẩy lễ nơi đây như những người Dothái đạo đức khác. Ta còn nhớ cũng tại đây, lúc lên 12 tuổi, Người đã long trọng công bố: "Tôi phải ở tại nhà Cha tôi, để lo việc Người trao phó" (Lc 2,49). Chính lòng nhiệt thành đối với nhà Thiên Chúa đã thôi thúc Người xua đuổi các con buôn đang mải miết làm ăn nơi tôn nghiêm thánh thiện (Yn 2,17). Lần này Người công bố một lời khác, cũng long trọng và hàm chứa nhiều ý nghĩa: "Hãy phá đền thờ này và sau 3 ngày Ta sẽ xây dựng lại" (Yn 2,19). Nhưng đền thờ nào phải phá? Ðền thờ nào phải xây?
 
1. Những Ðền Thờ Ngẫu Tượng
Chúa Yêsu tự ví thân xác mình như một đền thờ, nhưng là một đền thờ phải phá đi, vì Người sẽ chết để sống lại vinh quang. Thân xác phục sinh của Người chính là Ðền thờ vĩnh cửu, nơi mà loài người phải thờ phượng Chúa Cha một cách chân thật trong Thần Trí.
Người Dothái không nghĩ được ý nghĩa sâu sắc của lời Chúa Yêsu nói. Họ chỉ nghĩ tới ngôi đền thờ bằng đá do đại vương Hêrôđê đã khởi sự xây lại từ 46 năm trước đó. Chính các môn đệ cũng chưa hiểu liền. Sau biến cố Phục sinh, họ nhớ lại và nhờ suy niệm trong lòng, nhờ tìm kiếm trong Thánh Kinh, họ mới dần dà đi sâu vào mầu nhiệm của Thầy Chí Thánh, như một Yoan và một Phaolô đã làm. Chúa Kitô muốn rằng: chúng ta cũng phải vượt qua bình diện hữu hình của cái nhìn nhân loại, để vươn tới những thực tại thiêng liêng của mầu nhiệm Thiên Chúa.
Lòng trí con người vốn có xu hướng tôn thờ ngẫu tượng là những cái hấp dẫn và có lợi trước mắt, làm cho nó dễ mù quáng. Lời Chúa Yêsu nói và việc Người làm trong năng lực Thánh Thần nhằm giải thoát chúng ta khỏi sự mê hoặc ấy của ngẫu tượng. Trước tiên Thần Trí Người thúc bách chúng ta phá đổ đền thờ ngẫu tượng lý trí.
Không phải chỉ có người Hylạp xưa, mà cả chúng ta hôm nay vẫn khó chấp nhận sự điên rồ của Thập giá. Ðó là một nhục nhã cho trí óc (1C 1,24). Ðối lại, thánh Phaolô khẳng định rằng: Ðức Kitô chịu đóng đinh trên Thập giá là một bằng chứng cho sự khôn ngoan tuyệt đỉnh của Thiên Chúa, vì sự điên rồ tột độ của cái chết ấy nói lên tình yêu tột độ của Thiên Chúa đối với loài người (1C 1,24). Chỉ có đức tin Kitô giáo mới hiểu và chấp nhận nổi điều nghịch lý đó. Quả vậy, thực tâm tin vào Ðức Yêsu Kitô chết treo trên Thập giá, có nghĩa là chấp nhận cái nhìn ngược đời của Thiên Chúa và sống một nếp sống không rập theo khuôn thói thế gian phản nghịch với Người. Chính đó là khôn ngoan đích thực, một đức khôn ngoan vượt qua giới hạn của lý trí và đem lại ơn cứu độ cùng với sự sống đời đời, giống như ánh sáng Phục sinh đã xuất hiện từ trong bóng tối sự chết và thắng vượt sự chết.
Ðứng trước cái thế giằng co giữa đức tin và lý trí, tuy chúng ta phải nghĩ như thánh Anselmô rằng: "Ðức tin cũng cần được lý trí lĩnh hội", nghĩa là tôi phải biết tôi tin ai, tôi tin gì và vì sao tôi tin; nhưng câu nói của thánh Augustinô còn đúng một cách sâu sắc hơn nữa: "Tôi tin để tôi hiểu", vì đức tin làm cho tôi thấy ý định cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử loài người. Như thế đức tin đem khoa luận lý siêu nhiên của tình yêu và hy vọng bổ túc cho khoa luận lý tự nhiên của lý trí hay suy tính, và đức tin làm cho lý trí chấp nhận rằng Thiên Chúa có thể biến cái nghịch lý thành phương tiện cứu rỗi.
Chúa Kitô còn muốn người ta phá đổ một đền thờ ngẫu tượng khác: đó là ngẫu tượng "Vị Thiên Sai vinh quang trần thế". Ða số người Dothái thời bấy giờ, kể cả những môn đệ của Người, đã mơ ước một Ðấng Cứu thế có quyền năng đem lại thịnh vượng vật chất và vẻ vang thế tục cho họ, để họ đua đòi với thiên hạ. Họ muốn rằng: Người phải là Vị cứu tinh đó. Nhưng Người đã quyết liệt khước từ, vì Nước Người không ở trần gian và sứ mạng của Người tiên vàn không phải là xây dựng đời sống vật chất, mà là đổi mới tâm hồn nhân loại. Chúa Kitô muốn rằng chúng ta phải hoán cải, phải thay đổi kiểu nhìn và lối sống cho phù hợp với đức công chính và luật thương yêu là đòi hỏi của Chúa Cha. Ðấng giải hòa chúng ta với Người trong Con Một yêu dấu. Sự hoán cải nội tâm và giải hòa với Thiên Chúa bằng tình yêu như thế chắc chắn sẽ có những âm hưởng xã hội trong tương quan giữa con người với con người và đóng góp hữu hiệu vào việc xây dựng một thế giới nhân đạo, huynh đệ và hạnh phúc hơn. Do đó người ta có thể nói: Nước Trời lành-mạnh-hóa và củng cố Nước trần gian từ bên trong. Sứ mạng của Chúa Kitô cũng như các tín hữu đối với thế giới, trước tiên là một sứ mạng tinh thần, dùng sức mạnh của tình thương và ánh sáng của Thánh Thần để biến đổi và nâng cao phẩm chất đời sống loài người. Tính háo danh và óc vụ lợi của người Dothái ngày xưa cũng như chúng ta hôm nay là một ngẫu tượng đã và đang ngự trị trong lòng ham muốn và ý chí thống trị của tâm thức nhân loại. Ta phải phá đền thờ ngẫu tượng ấy, cũng như Chúa Kitô đã đánh tan hình ảnh sai lạc mà dân Dothái phác họa về sứ mạng Thiên Sai của Người. Người đã cho họ thấy một thực tế phũ phàng là: Ðấng Cứu thế phải chết trên Thập giá một cớ vấp phạm không thể chấp nhận đối với người Dothái- (1C1,24). Nhưng chính cái chết ô nhục ấy đã đem lại cho ta: vinh dự được làm con Thiên Chúa và được cứu độ muôn đời.
Cõi lòng con người chưa được cứu độ quả là một đền thờ chứa đầy ngẫu tượng: ngẫu tượng dị đoan mê tín, gắn liền với sai lầm và dối trá, ngẫu tượng hận thù, ngẫu tượng hưởng thụ, ngẫu tượng tiền tài, ngẫu tượng tự mãn. Ðạo Chúa cấm tôn thờ các ngẫu tượng ấy, như bảng Mười Ðiều Răn của Giao Ước Sinai đã công bố (Xh 20,1-17). Chỉ có một Ðấng duy nhất đáng tôn thờ: đó là Cha Ðức Yêsu Kitô và cũng là Cha chúng ta ở trên trời. Ðền thờ Người không phải là những ngôi nhà bằng đá, nhưng là những tâm hồn sống động xây quanh Người Con yêu dấu của Người: Ðức Yêsu Kitô, đền thờ của Giao Ước mới.
 
2. Phụng Tự Mới, Ðền Thờ Mới
"Hãy phá đền thờ này và sau 3 ngày, Ta sẽ xây dựng lại" (Yn 2,19). Người Dothái, khi nghe lời đó, đã hiểu theo nghĩa đen và nghĩ rằng Chúa Yêsu có ý định phá ngôi đền thờ bằng đá, trung tâm phượng tự của dân tộc họ. Vì thế họ chất vấn Người tại chỗ, và sau này trước tòa án công nghị, họ sẽ tố cáo Người và đòi xử án tử hình cho Người (Mc 14,58). Quả thực trung tâm phượng tự ấy bị thu hẹp bởi ranh giới quốc gia và chủng tộc, và nơi đây người ta sát tế chiên bò để làm lễ đền tội. Ðền thờ ấy, từ nay, trong chế độ Tân Ước, đã hết ý nghĩa, vì thế phải được thay thế bởi một đền thờ mới, để thờ phượng Chúa Cha trong Thần Trí và Sự Thật. Việc phượng tự mới không dành riêng cho một dân tộc nào, nhưng mở rộng cho cả loài người, quy tụ trong Ðức Kitô. Tế vật không còn phải chiên bò nữa, nhưng chính là Con Thiên Chúa.
Theo thần học của thánh Phaolô, Ðức Kitô đã trở thành tội vì ta, trong thân phận xác thịt tội lỗi của ta (Rm 8,3). Người chấp nhận để cho thân xác Người bị phá hủy hầu đền tội thay ta và kết án tội thế gian ngay nơi thân xác Người. Một khi Người đã tự nguyện để cho thân xác mình bị dập nát và hạ xuống lòng đất, thì đền thờ ngẫu tượng không có quyền đứng ngạo nghễ trong lòng ta nữa. Phải phá nó đi để xây dựng lại đền thờ Thiên Chúa như một công trình sáng tạo mới, trong đà mạnh mẽ vươn lên cõi sống.
- "Hãy phá đền thờ này, đền thờ do bàn tay loài người làm ra" (Mc 14,58). Cái tôi tội lỗi trong ta phải chết đi với các đam mê của nó, để con người mới sống lại với tinh thần của Thiên Chúa. Việc phượng tự hẹp hòi và bị giới hạn bởi các nghi thức bề ngoài của lề lối cũ, phải được thay thế bằng việc phượng tự nội tâm, thiêng liêng là cách thờ phượng chân thật, vì được thôi thúc bởi Thần Trí của Ðức Kitô Phục sinh và dựa theo ánh sáng của mạc khải tròn đầy trong Con Thiên Chúa.
- "Sau ba ngày, Ta sẽ xây dựng lại một đền thờ không do bàn tay loài người làm ra" (Mc 14,58; Yn 2,19). Ba ngày là thời gian Người sẽ chết trước khi chỗi dậy trong năng lực Thánh Thần. Từ đó Người trở nên đền thờ thiêng liêng, nơi phát xuất nguồn nước hằng sống (Yn 7,37-39; 19,34). Thân xác đã chịu chết và sống lại của Người chính là dấu chỉ bí tích nền tảng, làm phát xuất Ơn Thánh mà ta đã lãnh nhận qua bảy bí tích, nhất là bí tích Rửa tội và bí tích Thánh Thể. Nhờ đó ta thờ phượng Chúa Cha cách xứng hợp và được nuôi dưỡng bởi Thân Mình Chúa Kitô đã bị sát tế vì ta. Khi ta được sát nhập vào Thân Mình Ðấng Phục sinh, ta thực sự trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần (1C 3,16; 6,19). Và cả Giáo Hội là một đền thờ rộng lớn (Ep 2,19-21), trong đó phụng vụ được cử hành để thờ phượng, tôn vinh Chúa Cha.
Việc phượng tự mới của chúng ta cũng phải tuân theo định luật Vượt qua của mầu nhiệm Chúa Cứu thế: đền thờ cũ với các ngẫu tượng phải phá đi. Con người cũ với các tội lỗi, phải chết đi. Như thế Ðức Kitô Phục sinh sẽ hoạt động trong ta, và xây dựng lại ngôi đền thờ mới ngay giữa lòng ta, nơi mà Thần Trí Người sẽ ngự trị, sẽ khơi dậy tâm tình nghĩa tử và làm phát lên lời cầu nguyện thiết tha: "Abba, lạy Cha yêu dấu" (Yn 4,6; Rm 8,15). Ðó chính là thờ phượng Chúa Cha trong Thần Trí và Sự Thật (Yn 4,23).
 
Giảng Lễ
Có lẽ không bao giờ chúng ta thấy Chúa Yêsu có thái độ như trong bài Phúc Âm hôm nay. Dường như khi bước vào đền thờ Yêrusalem, Người không còn tự chủ được nữa. Người đi vào nơi cầu nguyện, thế mà trước mắt chỉ có cảnh chợ búa mua kém bán hơn, ồn ào lủng củng. Nhà của Cha Người không còn là nơi gặp gỡ giữa tâm hồn đạo đức và dân đã được tuyển chọn với Chúa Cả trời đất và Chúa của dân Israel nữa! Người ta đã tụ họp lại đây, đâu còn giống như ngày trước, khi ở chân núi Sinai, lúc Chúa ban 10 điều răn như bài đọc Cựu Ước hôm nay còn kể lại. Thay vào quang cảnh phụng vụ của buổi lễ ký kết giao ước xưa, nay chỉ còn cảnh buôn bán bóc lột nhau. Chịu làm sao nổi một cảnh tượng như vậy! Ðấng được Chúa Cha sai xuống trần thế tái lập giao ước, không dẹp cảnh khốn nạn kia đi sao được! Lòng nhiệt thành đối với Nhà Chúa, đối với Giao ước nung nấu tâm can Người. Người phải nhào vào, đánh đuổi những kẻ buôn thần bán thánh, thanh tẩy đền thờ cho Cha Người, rửa lại bộ mặt cho tôn giáo giao ước. Làm như vậy, Ðức Kitô đã tỏ ra là Cứu thế, là Ðấng thánh hóa các tâm hồn, là vị phải đến để đưa tôn giáo vào con đường chính đáng.
Nhưng đó chỉ là hành động tượng trưng. Việc xua đuổi hạng con buôn ra khỏi đền thờ chỉ thành công trong một lúc, cùng lắm trong một ngày. Phúc Âm không nói có một sức kháng cự nào. Nhưng liền sau đó, Ðức Kitô đã gặp ngay phải não trạng của người Dothái. Chính đầu óc tội lỗi này đã đẻ ra cảnh chợ búa ở ngay trong đền thờ. Họ chạy lại hạch Chúa Yêsu: "Ông tỏ ra có uy quyền gì mà dám làm như vậy? Nghĩa là: Ông lấy quyền đâu mà dám đi ngược lại thứ tôn giáo của chúng tôi?" Câu hỏi thật bất ngờ và sâu sắc. Nó diễn tả đúng não trạng của người Dothái luôn luôn đòi dấu lạ. Phải có những phép lạ tương đương với các công cuộc kỳ diệu mà xưa kia Chúa đã làm cho cha ông họ, mới làm họ tin được. Sách Thánh nhắc nhở cho họ biết Chúa đã làm vô vàn kỳ công cho dân tộc này. Họ hãnh diện nhưng đồng thời lại trở nên cứng lòng. Họ tin vào mình và vào truyền thống, đến nỗi không còn gì nhạy cảm nữa đối với những lời tinh thần. Vì còn có thể có lời tinh thần nào nữa ở ngoài đầu óc của họ, bởi lẽ họ là dòng dõi của người con tinh thần là Isaac? Họ trở thành biệt phái, kỳ thị đối với hết mọi người cư xử khác họ. Thế nên có lần họ dám kể Chúa Yêsu vào hàng ngũ Bêelzêbút. Muốn diễn tả nôm na, thì đã có lần họ gọi Người là đồ quỷ! Thái độ của họ làm ta có thể liên tưởng tới một vài thái độ hằng gặp ở nơi chính chúng ta, để chúng ta nên biết đó là thái độ có thể đi đến chỗ giết Chúa và bóp nghẹt chân lý.
Chúa Yêsu đã phản ứng thế nào trước một thái độ như vậy? Có thể nói, Người đã chẳng biết phải đáp lại thế nào. Lời nói như đã đứng nghẹn ở nơi cổ Người, để cuối cùng thốt ra thành một câu thật đầy ý nghĩa: "Cứ phá đền thờ này đi, ba ngày sau Ta sẽ xây lại". Dĩ nhiên, những người Dothái kia đã chẳng hiểu gì. Nói đúng hơn, họ đã hiểu theo chiều hướng cố hữu của mình: Ông Yêsu này thật là lộng ngôn phạm thượng. Làm náo loạn trong đền thờ chưa đủ, ông ta còn muốn phá đổ đền thờ này đi, để xây một đền thờ khác. Ông ta khinh bỉ và thù nghịch đền thờ của ta đến như vậy! Họ ghi thêm một tội nữa vào bảng cáo trạng sau này dùng vào việc lên án Chúa. Nhưng đó không phải là ý Người.
Ðối với Người, các ngôi đền thờ bằng gạch đá không phải là điều quan trọng. Người đã nói thẳng với người phụ nữ thành Samaria: kẻ tôn thờ chân thật, phải thờ phượng trong tinh thần và trong chân lý. Người đến để tìm những con người như vậy. Mà Người là Chân lý, là Sự thật, là Lời-Thiên Chúa nhập thể. Ai muốn thờ phượng trong chân lý, phải nghe tiếng Người, phải giữ Lời Người, như nhiều lần Người đã quả quyết với dân Dothái. Chính Chúa Cha cũng đã tuyên bố: Người là Con yêu dấu, và chúng ta phải nghe Lời Người, như ta đã đọc thấy trong bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần trước. Nhưng người Dothái cứng đầu, họ không vâng lời. Họ không để Lời Chúa giáo dục họ đi trong Giao ước 10 điều răn. Nên đền thờ của họ đã trở nên nơi buôn bán; tôn giáo của họ đi đến chỗ vụ hình thức và pháp luật. Chúa Cứu thế phải cải tạo não trạng này, chứ không cần thanh tẩy đền thờ. Người thánh hóa đền thờ để nói rằng Người sẽ cải tạo những tâm hồn mà Người biết rõ đang sống trong tội lỗi.
Chính đền thờ các tâm hồn mới cần được thanh tẩy. Và đối với những tâm hồn chai đá, phải đập nát để xây dựng lại hầu trái tim mọi người trở thành trái tim thịt biết yêu mến và biết nghe lời.
Nhưng làm thế nào? Ðức Kitô đã chấp nhận gánh lấy tội lỗi của mọi người trên vai. Người đã mặc lấy thân xác của loài người. Người bằng lòng để thân xác mình chịu đóng đinh vào thập giá. Thân thể Người sẽ bị tan nát trong đau thương, để từ đó sống lại với sức mạnh thánh thiện của thần tính, thân xác Người trở thành đền thờ mới cho người ta cầu nguyện.
Ðó là con đường Người đã đi. Không có đường lối cứu độ nào khác. Người mời ta đi vào con đường ấy trong mùa Chay này. Gương Người chịu chết để tiêu diệt tội lỗi cho ta, khuyến khích ta trong những tuần lễ này phải kết hiệp với Người mà thanh tẩy tâm hồn và đời sống. Bảng 10 điều răn ta đọc hôm nay nhắc nhở chúng ta kiểm điểm lại đời sống. Biết đâu tâm hồn và đời sống ta hiện nay không như đền thờ Yêruselem ngày trước. Phải đuổi, phải xua những gì không phù hợp với tín ngưỡng và Phúc Âm ra khỏi đời sống của mình. Nhất là phải diệt cho đến tận gốc của tội lỗi, là sự chai lì đối với Lời Chúa. Không còn nhạy cảm khi nghe Phúc Âm nữa, mà như người Dothái, dường như phải chờ thấy phép lạ mới sửa đổi đường lối sống đạo hiện nay. Chúa Yêsu đã trả lời cho người Dothái rồi: cứ phá đền thờ này đi, ba ngày sau, Người sẽ xây dựng lại Dân này đòi dấu lạ, nhưng họ sẽ chẳng được thấy dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ như Yôna thuở xưa. Ông đã ở trong bụng cá ba ngày, thì Con Người cũng sẽ sống lại sau ba ngày nằm trong lòng đất. Và dấu lạ này đòi người ta phải tham dự. Mọi người có bằng lòng chết với Ðức Kitô, họ sẽ mới cùng Người được sống lại. Chẳng có phép lạ nào khác có thể thay đổi được não trạng và đời sống tội lỗi của con người, ngoại trừ chính việc người ta phải cùng Ðức Kitô đóng đinh tội lỗi vào Thập giá.
Chúng ta đang tham dự Thánh lễ. Chúng ta muốn kết hiệp với Ðức Kitô trong mầu nhiệm Thánh Thể là mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa.
Chúng ta chỉ thành tâm tham dự Thánh lễ này, nếu giờ đây ta cùng nhau dứt khoát đem ý chí muốn tiêu diệt tội lỗi lên bàn thờ, để ta dâng mình với Ðức Kitô trong mầu nhiệm hy tế, hầu ơn sống lại của Người sẽ khiến ta đổi đời và canh tân đời sống sau khi bước ra khỏi nhà thờ này. Như vậy ta mới thật sự kết hiệp với Chúa trong mầu nhiệm thanh tẩy đền thờ là chính tâm hồn và đời sống của ta.
 
(Trích dẫn từ tập sách Giải Nghĩa Lời Chúa của Ðức cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm)
 

MC3-B103: Ánh sáng phục sinh

Sau khi xua đuổi phường buôn bán ra khỏi đền thờ, các nhà lãnh đạo Do Thái đã đến hỏi Chúa MC3-B103 Lương

Sau khi xua đuổi phường buôn bán ra khỏi đền thờ, các nhà lãnh đạo Do Thái đã đến hỏi Chúa Giêsu: Ông có thể làm một phép lạ nào để chứng minh rằng ông có quyền làm như thế không? Và Chúa Giêsu đã trả lời: Hãy phá đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại. Thánh Gioan đã ghi chú: Ngôi đền thờ mà Chúa Giêsu nói đến chính là thân xác Ngài. Vì thế khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại, các môn đệ mới nhớ rằng Ngài đã nói như vậy, nên họ tin vào Thánh Kinh và những gì Chúa Giêsu đã nói.
Như thế có nghĩa là ngay cả các môn đệ cũng không hiểu hoàn toàn những điều Ngài nói. Chỉ sau khi Ngài sống lại trong vinh quang, thì những điều ấy mới được sáng tỏ. Nói cách khác, biến cố phục sinh chính là luồng ánh sáng chiếu soi, nhờ đó mà chúng ta hiểu được những biến cố và toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu.
Thực vậy, khi Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem một cách trọng thể, thánh Gioan cũng đã viết: Lúc đó, các môn đệ không hiểu những điều ấy, nhưng khi Ngài sống lại trong vinh quang, họ mới nhớ lại rằng Thánh Kinh đã nói những điều đó về Ngài. Rồi khi Ngài biến hình trên đỉnh Taborê, lúc xuống núi Ngài đã căn dặn các ông không được tiết lộ cho bất kỳ ai biết những việc xảy ra cho đến khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Phúc Âm đã ghi chú: Các ông tuân giữ lời căn dặn ấy, nhưng vẫn thắc mắc: từ trong kẻ chết sống lại có ý nghĩa gì? Tất cả những điều vừa trình bày có phần nào giống với công việc của người thợ rửa hình. Anh ta rọi phim xuống tấm giấy. Lúc bấy giờ chỉ là tấm giấy trắng, không hình ảnh, không màu sắc. Thế nhưng sau đó, anh ta đem ngâm tấm giấy đã được rọi vào thau đựng thuốc: Thế là hình ảnh và màu sắc bắt đầu hiện lên trên tấm giấy ấy. Cũng thế, những biến cố của cuộc đời Chúa Giêsu, mới đầu không có gì đặc biệt. Nhưng sau biến cố phục sinh, ý nghĩa sâu xa của nó mới bắt đầu xuất hiện.
Từ đó chúng ta hãy nhìn cuộc đời chúng ta qua ánh sáng của sự phục sinh. Đúng thế, nếu không có sự phục sinh thì đời sống của chúng ta chỉ là một mớ hỗn mang, một chùm những sự kiện vô nghĩa, nếu không muốn nói là phi lý. Bởi vì người giàu và kẻ nghèo, người đạo đức thánh thiện và kẻ gian ác bất lương rồi cũng sẽ bằng nhau trước cái chết. Nếu không có ánh sáng của sự phục sinh, thì chết là hết, là trở về với hư vô và cát bụi. Thế nhưng, với ánh sáng của sự phụng sự, thì tất cả đều chuyển biến, tất cả đều đổi thay, tất cả đều mang một giá trị và ý nghĩa. Đúng thế, nếu như cuộc đời tôi chất đầy những đắng cay và chua xót, thì không có nghĩa là tôi đã thất bại, bởi vì nếu tôi biết thánh hoá, biết chấp nhận những đắng cay chua xót ấy vì lòng yêu mến Chúa, thì rồi mai ngày tôi sẽ sống lại và được Chúa ân thưởng niềm hạnh phúc Nước Trời. Dưới ánh sáng của sự phục sinh thì dù cuộc sống hiện tại của chúng ta có vắn vỏi, có buồn phiền, thì mãi mãi vẫn là một kho tàng quý giá, bởi vì nhờ nó mà chúng ta có thể chiếm được sự sống đời đời, cũng như nhờ nó chúng ta có thể lãnh nhận niềm hạnh phúc vĩnh cửu.
 

MC3-B104: Nhà Cha là nhà cầu nguyện

(Suy niệm của Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền)

Có một người nằm mơ, thấy thiên sứ dẫn mình đến một ngôi nhà thờ trong một ngày Chúa Nhật. MC3-B104

Có một người nằm mơ, thấy thiên sứ dẫn mình đến một ngôi nhà thờ trong một ngày Chúa Nhật. Tại đó, ông thấy người nhạc sĩ đang đàn phong cầm nhưng không nghe thấy tiếng nhạc, ca đoàn và cộng đoàn hát nhưng không nghe có âm thanh nào cả. Rồi đến khi linh mục đứng lên giảng, môi mấp máy, nhưng không ra tiếng nói nào cả. Người ấy rất đỗi ngạc nhiên hỏi thiên sứ, thì thiên sứ nói: "Ông không nghe thấy gì, vì không có gì để nghe cả. Những người trong nhà thờ không tham dự vào buổi thờ phượng, mà chỉ dự phần vào hình thức thờ phượng mà thôi. Tâm hồn họ trống rỗng. Họ không thờ phượng Chuá từ trong cõi lòng. Họ chỉ là những chiếc máy vô hồn phát ra. Họ nếu không nói là giả hình thì cũng là những loại người thờ Chuá bằng môi bằng miệng, còn lòng dạ họ đã xa Chuá lâu rồi!
Đôi khi chúng ta cũng đến với Chúa bằng hình thức bên ngoài mà chằng có tâm tình bên trong. Ðó chính là lối thờ phượng máy móc, vụ hình thức của những người đi đạo lâu năm. Họ đọc kinh theo thói quen. Họ hát theo thói quen. Họ nghe giảng theo thói quen. Họ không còn ý thức đến hành vi của mình nữa, và cũng không có một cảm xúc hay một tâm tình thờ phượng đích thực nào trong những việc làm của mình.
Hôm nay Chuá Giêsu vào trong Đền Thờ, Ngài đã thấy gì trong đó? Người Do Thái đã biến đền thờ thành nơi trao đổi buôn bán. Họ lợi dụng Đền thờ để lợi dụng lẫn nhau. Kẻ buôn bán súc vật và đổi tiền nhằm lợi nhuận. Kẻ mua để dâng cúng trong đền thờ chỉ nhằm mục đích phô trương giả hình. Ngay cả các tư tế cũng chủ trương như thế. Họ thu lợi nhuận hoa hồng từ những việc trao đổi buôn bán trên. Họ đã đánh mất sự linh thánh cần thiết của Đền thờ.
Chính vì Đền thờ bị lạm dụng., Chuá đã hành động thẳng thắn để thanh tẩy Đền thờ. Chuá đã đòi hỏi họ phải trả lại ý nghiã đích thực của Đền thờ. Chuá bảo rằng “đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Ngài đã tẩy chay một lối thờ phượng lệch lạc, không phải là thờ Thiên Chuá, mà là thờ quyền lợi của mình. Đồng thời, khi Chuá Giêsu nói với những kẻ chất vấn Ngài: “Các ông cứ phá hủy Đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại”. Ngài cũng ám chỉ đến Đền thờ mới chính là thân thể Ngài. Thân thể Ngài cũng bị phá huỷ bởi sự gian ác của con người, nhưng rồi Ngài sẽ sống lại sau ba ngày trong mồ.
Ngày hôm nay, người ta vẫn có thể lạm dụng Đển thờ bằng nhiều cách:
- Có những người đến nhà thờ nhưng lại lo ra chia trí trong lòng. Đó là những người có xác mà không có hồn. Họ ví tựa như những thây ma trơ trẽn và nguội lạnh. Họ xem lễ chứ không dự lễ, vì họ không đóng góp tấm lòng của mình vào việc thờ phượng Chuá.
- Có những người đi lễ vì người khác đi mình cũng đi hay chỉ vì cha mẹ bắt phải đi. Đó là những người thờ phượng giả hình. Họ không sống những điều mình tin. Họ lấy “vải thưa che mắt thánh”. Họ chỉ che được mắt thế gian nhưng không che dấu được Thiên Chuá. Họ đến nhà thờ nhưng không gặp được Chuá nên đời sống họ cũng không có gì thay đổi.
- Nhưng điều quan trọng mà hôm nay sứ điệp Lời Chuá muốn nhắn gởi chúng ta, chính là hãy chỉnh đốn lại đền thờ tâm hồn chúng ta. Tâm hồn chúng ta có Chuá ngự trị hay không? Chúng ta đang tôn thờ Thiên Chuá hay tôn thờ những danh lợi thú trần gian?
Mùa Chay là muà mợi gọi chúng ta sám hối và canh tân đời sống. Có thể nói muà chay là muà giúp chúng ta nhìn lại đến thờ tâm hồn của mình để xin ơn Chuá thanh tẩy tâm hồn khỏi những đam mê tội lỗi, những thói hư tật xấu, ngõ hầu xứng đáng là Đền thờ cho Chuá ngự trị.
Lạy Chuá, tâm hồn con là đền thờ của Chuá, thế mà con đã để tâm hồn mình hoen ố bởi biết bao thói hư tật xấu, biết bao đam mê thấp hèn. Xin Chuá hãy thanh tẩy tâm hồn con khỏi những bợn nhơ tội lỗi, hầu xứng đáng là đền thờ cho Ba Ngôi Thiên Chuá ngự trị. Amen.

 

MC3-B105: Điên rồ cho Thiên Chúa

(Peter Feldmeier – Lm. GB. Văn Hào SDB, chuyển ngữ)
“Chúng tôi rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh” (1Cr 1,23)

Tin Mừng quả là điên rồ, nhưng điên rồ như thế nào? Bài đọc phụng vụ hôm nay trích trong thơ thứ MC3-B105

Tin Mừng quả là điên rồ, nhưng điên rồ như thế nào? Bài đọc phụng vụ hôm nay trích trong thơ thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Côrinthô. Ngài viết: “Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp kiếm tìm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng Đức Kitô chịu đóng đanh, điều mà người Do thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ ( 1Cor 1,22).
Vậy, phải chăng Tin mừng thật điên rồ, thật vô lý, và dẫn con người đi vào lầm lạc? Sự khôn ngoan mà con người thường hay đề cao có thực sự phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của Chúa (Kn 7,26) hay không?
Chắc chắn, Thánh Phaolô muốn khẳng định rằng, sự khôn ngoan theo quy chuẩn xã hội loài người sẽ bị cáo chung bởi Tin mừng. Tin mừng đưa dẫn chúng ta tiếp cận sự khôn ngoan không theo dạng thức mà thế gian vẫn hướng về. Cũng trong lá thư này, Thánh Phaolô đã nhắc các độc giả, để giúp họ biện phân đâu là sự khôn ngoan đích thực. “ Khi anh em được Chúa kêu gọi, trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song, những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh…(1,26-27). Sự xét định theo tiêu chí của thế gian không phải là đường lối của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã tóm kết nghịch lý này, khác với suy nghĩ bình thường của xã hội loài người, khi Ngài tuyên bố “ Phúc cho những ai sống tinh thần nghèo khó ” và “Những ai tìm mạng sống mình, sẽ mất nó. Ai liều mất mạng mình vì tôi, sẽ tìm được chính mạng sống ấy (Mt 5,3; 10,39).
Đức Giêsu không phải là người hùa chạy theo đám đông, hay dễ theo xu hướng của cộng đồng xã hội. Thay vì rập theo não trạng chung của dân chúng, Ngài lại tuyên bố những điều hoàn toàn trái ngược. Chúng ta cũng thấy điều tương tự trong trình thuật Tin mừng hôm nay. Đức Giêsu lên Giêrusalem, Ngài thấy trong đền thờ có một khu vực người ta đang bán bê, chiên, bồ câu, và có những người đổi tiền ngồi đó. Đức Giêsu mạnh tay xua đuổi họ ra ngoài, và còn lật tung những bàn đổi tiền, khiến tiền bạc đổ vãi tung tóe. Ngài truyền lệnh đem tất cả thứ đó ra khỏi đền thờ, “ Đừng biến nhà Cha ta thành nơi bán buôn”.
Việc mua bán trong khu vực đền thờ hồi xưa, không bị coi là một sự phạm thánh. Thậm chí, người Do Thái còn xem đó là một việc đạo đức tốt lành. Khách hành hương thường mua những lễ vật để tiến dâng cho Chúa. Điều này chẳng có gì xấu. Vả lại việc mua bán này chỉ diễn ra tại khu vực tiền sảnh bên ngoài đền thờ, là những chỗ mà ngay cả dân ngoại vẫn có thể lui tới. Khách hành hương đến đền thờ cần có  lễ vật, và những người buôn bán giúp họ thực thi bổn phận tôn giáo rất chính đáng. Có lẽ, vì luật Do Thái cấm tôn thờ ngẫu tượng, nhưng việc buôn bán giao dịch lại phải dùng tiền Rôma có in hình Xêda, hoàng đế của đế quốc, nên phải chăng vì thế mà Đức Giêsu đã phản ứng gay gắt ? Có phải thế không? Chúng ta sẽ từ từ tìm ra câu trả lời, và khám phá ra ý nghĩa sâu xa của câu chuyện nêu trên.
Đối với dân Israel, đền thờ là chốn linh thiêng nhất, biểu thị cho việc Thiên Chúa luôn hiện diện giữa dân Ngài. Tác giả Thánh vịnh đã viết “ Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng (Tv 27,4). Tin mừng thuật lại, sau này các học trò của Đức Giêsu nhìn vào hành động của Ngài trong đền thờ Giêrusalem  như một hành vi tiên tri, diễn bày niềm tin sâu xa mà tác giả thánh vịnh đã miêu tả: “Vì nhiệt tâm lo cho nhà Chúa, mà con đã chịu thiệt thân (Tv 69,4)”. Đi sâu vào ý nghĩa của biến cố, chúng ta mới có thể nhận ra rằng, những quy chuẩn theo não trạng con người dễ làm cho chúng ta trở nên mù tối trước những thực tại thánh thiêng. Chúng ta cần phân định đâu là những gì hợp pháp mang tính phàm tục, và đâu là những gì thuộc phạm trù linh thánh.
Khi những vị đầu mục Do thái giáo cai quản đền thờ tra vấn Đức Giêsu, đòi Ngài phải minh chứng bằng một dấu chỉ cho thấy Ngài có quyền hành xử như vậy, Đức Giêsu một lần nữa lại tuyên bố sự cáo chung của những quy chuẩn khôn ngoan theo não trạng con người. Ngài nói” Cứ phá hủy đền thờ này đi, sau ba ngày ta sẽ xây lại”. Họ chỉ biết nghĩ về một ngôi đền thờ bằng gỗ, bằng đá, nhưng Đức Giêsu nói về ngôi đền thờ khác, là chính thân xác Ngài. Sự sống lại của Ngài là dấu ấn chung cuộc, khải thị cho thế giới về những gì Ngài đã nói, đã hành xử. Ngài muốn nói về sự khôn ngoan đích thực cho thế giới hôm nay, một thế giới trong đó người ta vẫn nghĩ tưởng rằng cái chết là dấu chấm hết cuối cùng. Đức Giêsu chính là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa, và sự hiện diện của Ngài diễn bày cho chúng ta chân lý này.
Tất cả những điều đó bị coi là ngu xuẩn đối với họ. Những luật lệ theo quy ước và não trạng hạn hẹp đã khiến họ trở nên mù tối trước chân trời rộng mở của chân lý vĩnh hằng.
Tin mừng không phải là những gì xuẩn ngốc hay ngu dại. Tuy nhiên, sống giữa một thế giới đầy sợ hãi, khi con người thường hay sống cố thủ và tự mãn, người ta vẫn nghĩ tưởng Tin mừng là như thế. Lá thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ vừa qua nói về vấn đề hòa bình đã bị quần chúng công kích mạnh mẽ. Người ta cho rằng Giáo hội quá ấu trĩ và không đi sát với những trào lưu chính trị của thế giới. Lá thư nêu bật giáo huấn về sự phân bổ của cải sao cho công bằng và hợp lý, đồng thời phải phân phối những tiện ích xã hội để phục vụ đồng đều cho hết mọi người. Chế độ tư bản, khuyến khích người ta làm giàu, khuyến khích quyền tư hữu một cách ích kỷ, mà không lo cho thiện ích chung, là một chế độ đáng bị lên án và cần phải loại trừ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị và cả Đức Thánh Cha Bênêđictô đều nhấn mạnh về giáo huấn này. Lệnh truyền của Thiên Chúa là phải chăm lo cho sự sống nội tại nơi từng mỗi con người. Nhưng điều này dường như con người xã hội hiện nay vẫn không chấp nhận. Người Công giáo từ lâu đã cố gắng hòa nhập với xã hội, nhưng có một nguy hiểm to lớn là chúng ta dễ bị chao đảo về đức tin, hoặc đức tin trở nên suy yếu, khi chúng ta đang từ từ bị xã hội đồng hóa, bị thỏa hiệp và chúng ta không dám can đảm nêu bật căn tính của mình.
Chúng ta có dám can trường sống đức tin, phần nào có vẽ như “điên rồ” trong cái nhìn của thế giới ngày hôm nay hay không?
 

MC3-B106: Dầu Thánh - Lm. Vũ Đình Tường

Dầu ôliu nguyên chất được Đức Giám Mục làm phép vào Thứ Năm Tuần Thánh được gọi là MC3-B106

Dầu ôliu nguyên chất được Đức Giám Mục làm phép vào Thứ Năm Tuần Thánh được gọi là dầu thánh dùng vào việc thánh hiến các dụng cụ thánh và xức dầu trong một số bí tích. Có ba loại dầu khác nhau và phân biệt nhờ mầu sắc, mùi vị khác nhau. Mùi vị, mầu sắc có được là do dầu được pha trộn với một hợp chất tinh tuyền được lấy từ một số loại cây tuyển chọn, rồi dùng tinh dầu này pha với tinh dầu của trái ôliu.
Hàng năm trong Tuần Thánh linh mục địa phận quy tụ với giám mục địa phận trong lễ Truyền Dầu vào Thứ Năm Tuần Thánh. Sau khi truyền phép linh mục chánh xứ nhận dầu mang về giáo xứ để dùng trong năm. Dầu này được cất cẩn thận trong tủ khoá.
Trong Cựu Ước có nhiều đoạn ghi lại việc xử dụng dầu trong các nghi thức đăng quang quan trọng trong xã hội cũng như trong phụng vụ Giáo Hội. Nghi thức xức dầu dùng trong các ngày lễ vua đăng quang hay linh mục thượng phẩm. Muốn biết thêm chi tiết xin xem các đoạn trong sách Xuất hành chương 30 và sách Lêvi chương 8.
Nguồn gốc chữ Chrism có lẽ cùng nguồn gốc với chữ Christ có nghĩa ‘Đấng được Xức Dầu tấn phong). Các thánh giáo phụ ghi nhận việc xức dầu là dấu chỉ bề ngoài xác định niềm tin bên trong mắt thường không thể nhìn thấy nhưng nói lên đức tin của tâm hồn. Thánh Ambrô kính viếng dầu thánh như là dấu chỉ của ân sủng. Các vị khác coi dầu thánh như là vật thánh ban ân thánh hoá cho các Kitô hữu. Đức Giáo Hoàng Bênidictô 16 xác định
Dầu Thánh là dấu chỉ của ân sủng Chúa.
Dầu thánh được dùng trong các trường hợp thánh hiến thánh đường, chuông và bàn thờ, chén thánh, dĩa thánh bởi những dụng cụ này được dùng trong việc cử hành thánh lễ. Dầu thánh dùng trong bí tích thanh tẩy. Có hai lần xức dầu. Xức dầu lần đầu mang ý nghĩa thanh tẩy và thánh hiến em bé đó cho Thiên Chúa. Xức dầu lần hai mang í nghĩa ban ơn sức mạnh để trong tương lai chu toàn ba nhiệm vụ của Kitô hữu đó là sứ vụ linh mục, tiên tri và vương đế. Bí tích thêm sức người đó được xức dầu để nhờ ơn Thánh Thần Chúa hướng dẫn đồng thời ban sức mạnh chu toàn tốt đẹp ba sứ vụ nêu trên. Xức dầu bệnh nhân giúp người bệnh được mạnh nếu điều đó làm đẹp lòng Chúa đồng thời tăng sinh lực chống lại các cám dỗ và nếu có tội thì được tha. Khi truyền chức linh mục giám mục xức dầu hai tay linh mục. Khi truyền chứ giám mục thì giám mục chủ tế sức dầu trên đầu vị tâm giám mục với ý nghĩa thánh hiến và thánh hoá con người và công việc người đó sẽ đảm trách.
Dầu thánh được dùng trong phụng vụ mang ý nghĩa đặc biệt. Dầu ôliu được chọn làm dầu thánh vì tự bản chất của dầu vừa tốt cả về phẩm lẫn ít bị thái hoá do khí hậu và thời gian nên dầu được chọn biểu trưng cho sự giầu mạnh, bền bỉ và tốt lành của ân sủng Chúa. Hương thơm được pha trộn tượng trưng cho các đức tính cao quí, ngạt ngào hương thơm, tốt lành trong đạo. Dầu tượng trưng cho sức mạnh trong khi hương thơm tượng trưng cho sự bền bỉ.
Việc xức dầu tượng trưng cho việc lãnh nhận ân sủng Chúa và sức mạnh tinh thần cần thiết giúp người Kitô hữu sống đạo, chống lại tàn phá, huỷ diệt của cơn cám dỗ đồng thời toả hương thơm Lời Chúa cho tha nhân.
 

MC3-B107:  Người bị kết án tử hình

Linh Mục Frank Roof, cựu tuyên úy của nhà cải huấn thuộc tiểu bang Kentucky, kể lại một chuyện MC3-B107

Linh Mục Frank Roof, cựu tuyên úy của nhà cải huấn thuộc tiểu bang Kentucky, kể lại một chuyện cảm động về một tù nhân tên là Paul Kordenbrock.
Paul lớn lên trong một môi trường dễ dãi của thập niên 1960. Triết lý phổ thông thời đó là "Hãy làm, nếu cảm thấy thích"
Chính triết lý này đã lôi cuốn cậu Paul trẻ tuổi này lâm vào hết tình trạng tệ hại này đến tệ hại khác. Cho đến một ngày nọ Paul đã bị hoảng hồn khi nhận được tin là mình sẽ bị xử tử.
Bây giờ, cậu đang bị giam giữ trong nhà tù và chiếc ghế điện đang chờ cho sự công lý phân xử cậu.
Vào năm 1982, Paul xin cha Roof ban phép giải tội, và xin được rước Thánh Thể. Cuộc gặp gỡ này đã đưa đến nhiều cuộc gặp gỡ khác. Dần dà, Paul được giới thiệu đến các tử tội Công Giáo khác. Paul đã viết đơn xin phép ban quản trị nhà tù để cho cha Roof cử hành Thánh Lễ cho đám tù tội Công Giáo nhỏ bé đang từ từ chờ đón án tử của mình. Nhà tù đã cho phép điều đó, và như thế cha Roof đã cử hành Thánh Lễ hằng tuần trong một cái phòng tù bằng thép cho các tử nhân.
Tất cả sự kiện này không phải xảy ra một cách bất ngờ. Cha Roof đã tìm hiểu và biết rằng Paul còn theo học các khóa giáo lý hàm thụ: lớp Cựu Ước, Tân Ước, lịch sử Giáo Hội, giáo huấn Giáo Hội, luân lý Công Giáo.
Paul còn đã trở thành một giáo lý viên có bằng cấp thuộc một giáo phận và đã thi hành chương trình RCIA - chương trình dài một năm để khai tâm cho những người lớn- cho các tử tội nhận đức tin Công Giáo. Mỗi năm, Paul đã đưa ít là một người tử tội về với Đức Kitô.
Câu truyện của Paul Kordenbrock cũng giống câu truyện của người đàn bà tại giếng nước.
Phúc Âm ghi lại: "Bà để gầu nước lại và đi về làng và nói với mọi người, 'Hãy đến mà xem Người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm.' "
Phúc Âm thêm rằng mọi người đã rời làng và đến gặp Chúa Giêsu.
Và như thế, người đàn bà, từng là người tội lỗi nhất, đã trở nên nhà truyền giáo đầu tiên của đạo Kitô Giáo. Sau khi bà khám phá ra Chúa Giêsu, bà đã ra đi chia sẻ sự khám phá của bà với bạn bè và tha nhân.
Và đấy thực sự chính là những gì Paul Kordenbrock đã làm. Sau khi khám phá ra Chúa Giêsu, anh đã ra đi chia sẻ sự khám phá của mình với những bạn tử tù. Anh nói cho họ, "Hãy đến và gặp người đã làm những sự vĩ đại cho tôi." Và như thế, anh chàng tội lỗi nhất đã trở nên nhà truyền giáo đầu tiên của những tử tù trong trại Cải Tạo Tiểu Bang Kentucky.
Khi chúng ta để Chúa Giêsu Kitô vào trong đời sống của chúng ta, thì những điều phi thường mới có thể xảy ra. Chúa Giêsu có thể biến đổi đời sống chúng ta triệt để, y như Ngài đã biến đổi cuộc sống của người đàn bà và cuộc sống của Paul.
Qua chúng ta, Chúa Giêsu có thể với tới và biến đổi đời sống của những người khác, giống như Ngài đã chạm tới và biến đổi đời sống của những người khác qua người đàn bà xứ Samaria và qua Paul.
Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con biết khám phá ra Chúa trong Mùa Chay này. Và qua sự khám phá của chúng con, xin hãy giúp chúng con trở nên những nhà truyền giáo trong gia đình và cộng đoàn của chúng con.
 

MC3-B108: ĐỀN THỜ

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY,năm B
Ga 2,13-25

 Đền thờ là nơi thờ phượng, cầu nguyện và là nơi mọi người gặp gỡ nhau trong tình yêu thương của MC3-B108 Dalat

Đền thờ là nơi thờ phượng, cầu nguyện và là nơi mọi người gặp gỡ nhau trong tình yêu thương của người con Chúa Chúa Giêsu luôn yêu mến, hiếu thảo và vâng lời Chúa Cha. Yêu mến Chúa Cha, Chúa Giêsu cũng yêu mến Đền Thờ là nơi mọi người thờ phượng, tôn kính Chúa Cha. Do đó, trong những năm đi rao giảng Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu thường lui tới các Đền Thờ để loan báo Tin Mừng. Hôm nay, Ngài lên Đền Thờ Giêrusalem, nơi đó nhiều khách hành hương tới để cầu nguyện, tôn thờ Chúa, nhưng cũng chính nơi Đền Thờ này, Chúa Giêsu đã thấy nhiều người lợi dụng buôn bán, làm ồn ào, náo động, làm mất đi vẻ tôn nghiêm, thánh thiêng của Đền Thờ, nên Ngài đã dùng giây roi xua đuổi bọn buôn bán bò, những người đổi tiền, Ngài nói :” Đưa tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán “.
Đền thờ hay Nhà thờ luôn là nơi có Chúa ngự trị, chính vì thế, Chúa Giêsu và các môn đệ thường lui tới các Đền Thờ Do Thái để cầu nguyện, rao giảng và tôn vinh Thiên Chúa Cha. Kinh Thánh thuật lại, Chúa Giêsu về quê hương Nagiarét, Ngài vào Đền Thờ, người ta đưa cho Ngài cuốn Thánh Kinh, lật ra Ngài gặp ngay đoạn Kinh Thánh của ngôn sứ Isaia nói :” Thần Khí ngự trên tôi, Ngài đã xức dầu, tấn phong và sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó..”. Chúa Giêsu luôn ý thức Đền Thờ là nơi Chúa và con người gặp gỡ thân mật với nhau. Nhà thờ là nhà của Thiên Chúa, là cửa Thiên đàng. Nên, Chúa Giêsu thường rao giảng trong các Hội đường, nơi Đền thờ, đặc biệt là Đền Thờ Giêrusalem. Vì thế, hôm nay khi đến Đền Thờ Giêrusalem để tôn thờ Chúa Cha, cầu nguyện và rao giảng. Cảnh tượng ồn ào, náo động của những con buôn, lợi dụng chỗ thờ phượng để kinh doanh, buôn bán, đổi tiền, đổi bạc…Những người này ăn gian, nói dối, lừa bịp đã làm mất đi sự thánh thiêng của Đền Thờ. Chúa Giêsu đã nổi cơn thịnh nộ thánh, Ngài liền lấy giây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên, bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Chúa giận dữ vì thái độ, hành động xấu của những người buôn bán muốn biến Đền Thờ thành chợ, thành nơi buôn bán vv…
Ngày nay, sự giận dữ của Chúa Giêsu và hành động xua đuổi bọn con buôn, người đổi tiền ra khỏi Đền Thờ vẫn nhắc nhớ chúng ta rằng:” Nhà thờ là nơi thờ phượng, là nơi tôn nghiêm, mọi người phải luôn giữ sự thánh thiêng cho Nhà thờ “. Hành động của Chúa Giêsu và lời nói của Chúa Giêsu chính là lời thức tỉnh chúng ta về những cử chỉ, thái độ, cách ứng xử, trang phục của chúng ta đối với việc thờ phượng Chúa nơi các Nhà thờ, Đền thờ vv…Đối với Nhà thờ chúng ta phải có thái độ cung kính, mến yêu và giữ gìn sự trang nghiêm, thánh thiêng cho Nhà thờ vì nơi đây là nơi Thiên Chúa ngự trị. Kinh Thánh có thuật lại một câu chuyện thật đáng ghi nhớ :” Khi ông Giacóp đi về quê mẹ để trốn anh đang tìm giết mình, gặp trời tối. Giacóp phải ngủ lại ở dọc đường, nằm gối đầu trên một hòn đá.Ban đêm ông nằm mơ thấy một cái thang bắc từ đất lên trời, đầu thang có Thiên Chúa ngự xuống, trên các bậc thang có các thiên thần lên xuống tấp nập. Sáng ngày thức dậy, ông Giacóp nói ‘ Thực có Thiên Chúa ngự nơi đây mà tôi không biết.Nơi đây thật đáng kính sợ biết bao.Vì đây là nhà của Thiên Chúa, là cửa dẫn vào Thiên đàng ‘.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người Kitô hữu và tất cả chúng con luôn biết mến yêu, bảo vệ, gìn giữ và trân trọng Nhà thờ vì chính nơi đây Thiên Chúa ngự trị để gặp gỡ con người, gặp gỡ chúng con.Amen.
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :
 
1.Tại sao Chúa lại nổi cơn thịnh nộ khi lên Đền Thờ Giêrusalem?
2.Ngài dùng gì để xua đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ ?
3.Đối với những người đổi tiền, Chúa Giêsu đã có thái độ nào ?
4.Chúng ta phải có thái độ nào đối với Nhà Thờ ?
 

MC3-B109: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – B (2018)

Ga 2, 13-25
Bối cảnh Tin Mừng

 Chúng ta luôn quen với một hình ảnh Đức Giê-su khiêm nhường, hiền lành. Những an cần người an MC3-B109

Chúng ta luôn quen với một hình ảnh Đức Giê-su khiêm nhường, hiền lành. Những an cần người an ủi những kẻ than khóc, lầm than, những dịu dàng Người nâng tay đỡ dậy những người bệnh tật, những ưu tư và sẻ chia với các tông đồ... tất cả họa lên một chân dung Người mục tử nhân lành, yêu thương, trách nhiệm. Hôm nay trong bài Tin Mừng, chúng ta bắt gặp một Giêsu khác. Một Giêsu không ngần ngại xắn tay áo lên, lấy dây thừng đuổi lũ bò, chiên ra khỏi đền thò. Chắc hẳn những chú này chạy tán loạn khắp sân đền thờ. Rồi tiền bạc của những kẻ đổi bạc NGười đổ tung và lật nhào bàn ghế. Lại một cảnh náo loạn, mà chắc phải gọi là đại loạn xảy ra trong đền thờ. Gia súc chạy lung tung, người hò hét bắt giữ, người thì né tránh để khỏi bị súc vật tông vào mình, chỗ thì nhốn nháo vơ lại tiền bị làm đổ, người thì chạy lại nhặt tiền rơi...
Chúa Giêsu đã làm cho hình ảnh đẹp đẽ của mình bị méo mó và xấu xí trước mặt bao nhiêu là người. Chúa Giêsu không ngại “vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân”. Để Đền Thờ Giêrusalem thanh sạch, Chúa Giêsu không sợ hình tượng của mình bị người ta nhìn xấu xí. Nói đúng ra người ta buôn bán và đổi chác không phải trong Đền thờ mà là ngoài sân ngoài Đền thờ, sân dành cho dân ngoại. Việc đổi chác và mua bán này là cần thiết cho những người hành hương từ nơi xa đến có nhu cầu dâng lễ vật và nộp thuế. Vì ở xa nên không thể dẫn theo bò hay lừa để làm lễ vật, lo cho bản thân còn chưa xong thì lấy sức đâu mà lo cho một sinh vật nữa. Tuy nhiên, ở nơi đổi chác này chính là một cái chợ, là nơi làm giàu cho các tư tế bóc lột của dân nghèo. Cái gì cũng đắt hơn so với giá bình thuờng từ mười đến mười lăm lần. Cũng là chuyện bình thường ai cũng phải chấp nhận. Ví dụ như mua chai nước suối ở ngoài giá chỉ một đồng, mua ở phi trường giá gấp mấy lần, nhưng vẫn phải mua, bấm bụng mà mua, vừa mua vừa tiếc đứt ruột, vừa mua vừa làu bàu khó chịu mà vẫn phải mua. Lên Đền Thờ có ba việc phải làm là cầu nguyện, dâng lễ vật và nộp thuế  cho nên đắt đỏ mấy cũng phải chu toàn bổn phận.  
Đức Giêsu đã dùng sức mạnh cơ bắp để làm cho nhà Đức Chúa thanh sạch, Người đã giận dữ và phẫn nộ vì vinh quang Thiên Chúa. Có khi nào ta nhìn thấy một linh mục, một tu sĩ nào đó giận dữ chưa hay nghe được các vị ấy nói lời khó nghe? Nếu có, chúng ta đánh giá vị tu sĩ đáng kính mà ta hằng ngưỡng mộ bấy lâu nay ra sao? Phải chăng ta sẽ nói: ồ cứ tương cha hiền chứ. Ồ không ngờ sơ lại nói như thế... và còn nhiều xét nét khác. Có thể các Ngài cũng học theo gương Chúa Giêsu đôi khi mà nói lớn tiếng, mà hành động khác thường để vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện. Còn tôi, tôi có dám đứng lên như Chúa Giêsu hôm nay để làm cho Đền Thờ trong sạch?
Hơn nữa, chính bản thân chúng ta là Đền Thờ, có khi bị ô uế, ta có dám rũ bỏ những yếu đuối đó, đứng lên, quyết tâm chừa và đôi khi bị mang tiếng xáu, để Đèn Thờ linh hồn chúng ta trong sạch không?
Chúa Giêsu ám chỉ Đền Thờ mà Ngài sẽ xây trong ba ngày là chính Thân Thể ngài, Thân Thể Ngài hiện diện mọi nơi mọi lúc: Khi cử hành phụng vụ, khi cầu nguyện và hiện diện nơi người anh chị em của mình nhất là những người đang cần chúng ta hướng đôi tay về, những người nghèo khổ cả tinh thần lẫn vật chất, những người đang khát khao đón nhận sự chia sẻ của chúng ta.
Việc Đức Giêsu thanh tấy Đền thờ hôm nay cũng là một lời nhắc nhớ chúng ta thanh tẩy chính mình, xét duyệt lại đời sống đức tin trong vai trò mình đang đảm nhận. Có bao giờ mình dùng Nhà Chúa để tạo cho mình cơ hội kiếm chác kinh doanh lấy lợi nhuận? Có bao giờ mình dùng nhà thờ để đánh bóng tên tuổi mình cho nhiều người biết để có danh vọng hay có chỗ đứng với người ta? Có bao giờ mình dùng Đền thờ để tạo thanh danh và quyền lực cho bản thân không?
Xin Chúa Giêsu giúp chúng ta can đảm như Người, giữa ồn ào và tấp nập giữa chợ đời, dám đứng lên thanh tẩy những gì thuộc về Thiên Chúa. 
Trong tháng kính thánh Giuse, vị cha nuôi âm thầm của Đức Giêsu, chúng ta cũng cầu xin Ngài cho chúng ta học đòi gương mẫu thinh lặng , âm thầm sống bên Con Thiên Chúa của Ngài để yêu thương và phục vụ. Amen
 
Cầu nguyện
Lạy Chúa, Đền thờ của Chúa phải được thanh sạch, tinh tuyền. Xin cho chúng con biết nghiêm trang khi đến nhà Chúa đồng thời biết giữ cho Đền thờ tâm hồn của mình trong sạch để đón Chúa ngự vào trong linh hồn. Amen
 
Maria Nguyễn Thị Minh Du
Dòng Đa Minh Rosa Lima

 

MC3-B110: Hãy Thanh Tẩy Đền Thờ Chúa

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật III Mùa Chay – năm B
(Ga 2,13-25)

Lễ Vượt qua của người Do thái thường diễn ra tại Đền thờ. Vào dịp này, Chúa Giêsu lên dự lễ, Người MC3-B110

Lễ Vượt qua của người Do thái thường diễn ra tại Đền thờ. Vào dịp này, Chúa Giêsu lên dự lễ, Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi Đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2,16). Chứng kiến cảnh tượng Chúa làm, các môn đệ khám phá ra lòng nhiệt thành với nhà Cha nơi tâm hôn Chúa Giêsu, họ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi” (Tv 69,10).
Thật là tệ! Đền thờ, nhà của Thiên Chúa đã bị biến thành nơi chợ búa. Mục đồng thì mang cừu đến bán, kẻ bán chim câu mong kiếm được vài đồng, kẻ giữ Đền thờ cũng vậy...
Đền thờ Giêrusalem
Luật Do thái cấm mua bán nơi Ðền thờ. Tuy nhiên hàng tư tế quản trị Ðền thờ lại dung túng cho dịch vụ này để nhằm chuộc lợi. Kẻ đổi tiền ăn bớt phần trăm, người bán coi đó như là cách thế làm tiền, khiến người mua thì phải mua đồ lễ một cách bất đắc dĩ cho việc dâng hiến, với giá cắt cổ thay vì mua ở ngoài theo giá thị trường. Các tư tế cho đấu thầu hai dịch vụ này cũng có món tiền bỏ túi riêng. Thay vì nhắm đến việc giúp những người từ xa đến khó có thể mang theo lễ vật để hiến dâng, cho nên việc mua bán súc vật trong khu vực Ðền thờ là tiện lợi. Tiện lợi chứ không hẳn là cần thiết, vì việc mua bán vẫn có thể thực hiện bên ngoài Ðền thờ. Nếu tiện lợi, sao Ðức Giêsu lại tỏ ra khó chịu, lên tiếng cảnh giác những người buôn bán súc vật và đổi tiền quanh Ðền thờ? Chúa đuổi họ, vì họ cũng như con buôn, coi tiền bạc trọng hơn Thiên Chúa. Chúa lên tiếng cảnh giác họ : “Ðừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16). Ðó là lời quở trách những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ đã đồng lõa trong việc thương mại hoá và phàm tục hoá Ðền thờ.
Chúa Giêsu là Đền Thờ
Thật ra, cơn giận của Chúa Giêsu không nhằm chống lại những người buôn bán cho bằng chống lại chính việc thờ phượng bị thương mại hóa theo kiểu ấy. Khi lật nhào các quày buôn bán, Ngài lật đổ chính tôn giáo và phá hủy đền thờ. Hành động đó gây phẩn nộ cho tất cả mọi người, nhất là khi biết rằng đền thờ Giêrusalem có một vị trí trong tâm hồn mọi người Do thái. Họ hỏi Ðức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?”  (Mc 2,18) Và Ngài đáp: “Các ông cứ phá hủy Ðền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (Mc 2,19).
Thánh Gioan tường thuật chi tiết chính xác quan trọng ấy. Đền thờ Chúa Giêsu nói đây chính là Thân thể Người, hiện thân của Chúa Cha. Khi sánh ví Người là Đền Thờ, Chúa Giêsu khẳng định chính mình là Đền Thờ Thiên Chúa Cha ngự trị. Chúa Giêsu chính là sự tôn vinh Thiên Chúa. Theo thánh sử Gioan, chúng ta được tiên báo về cái chết và sự sống lại của Ðức Kitô : thân thể của Người, vốn bị bạo lực của tội lỗi hủy hoại trên thập giá, Thiên Chúa gặp gỡ con người qua sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Vì thế, nhân tính của Người chính là Ðền Thờ đích thực, là nơi Thiên Chúa mặc khải chính mình, để phán bảo và gặp gỡ con người; và những ai thờ phượng Thiên Chúa đích thực không phải là những kẻ giữ cửa của Ðền thờ vật chất, cũng chẳng phải những người nắm giữ quyền lực hay có kiến thức về tôn giáo, nhưng là những ai thờ phượng Thiên Chúa trong “Thần Khí và sự thật” (Ga 4, 23).
Chúng ta là Đền thờ
Thánh Phaolô nói : “Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa sao?.. Đền thờ của Thiên Chúa là thánh thiêng, anh chị em cũng vậy” (1 Cr 3,16-17). Như thế, chân lý và phẩm giá Thiên Chúa được liên kết với sự thật và phẩm giá con người. Thánh Phaolô cảnh cáo : “Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và ai xúc phạm Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy” (1Cr 3, 17).
Người ta xúc phạm đến Đền Thờ của Thiên Chúa bằng nhiều cách. Nếu người Do thái xưa kia đã biến Đền Thờ thành nơi buôn bán. Và Chúa Giêsu đã nổi giận đến nỗi thắt dây thừng thành roi để đánh đuổi họ và lật đổ bàn ghế của họ. Ngày nay, có nhiều nơi dùng Thánh Đường để buôn thần bán thánh, nhưng cách xúc phạm thông thường nhất là phạm đến Đền thờ trong tâm hồn và thân xác của mỗi người và của tha nhân. 
Phá thai là một hình thức xúc phạm nặng nề đến Đền thờ Thiên Chúa. Không những xúc phạm, mà còn phá hủy những Đền thờ nhỏ bé của Thiên Chúa, tước quyền Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên các thai nhi ấy theo hình ảnh của Ngài.
Linh hồn cũng là Đền thờ Thiên Chúa. Chúng ta xúc phạm đến Đền thờ này bằng cách xúi dục người khác phạm tội, làm dịp cho người khác phạm tội, làm gương mù cho người khác, nhất là trẻ em (x. Mc 9:42), hay làm lơ không nhắc nhở khi mình có trách nhiệm. Có nhiều người nghĩ rằng mình không làm hại ai là đủ rồi. Thật ra những người có trách nhiệm giáo dục và hướng dẫn người khác, mà lơ là bổn phận của mình, cũng là xúc phạm đến Đền Thờ của Thiên Chúa vì mình không chu toàn bổn phận bảo trì và xây dựng những ngôi Đền Thờ mà Thiên Chúa đã trao cho.
Khi đuổi súc vật ra khỏi đền thờ, Chúa Giêsu muốn ta hãy tiếp tục công việc của Người là gìn giữ đền thờ bản thân chúng ta. Tâm hồn chúng ta là cung thánh Chúa ngự. Chúa biết rõ những khao khát nồng nhiệt nhất của chúng ta: đó là được Ngài cư ngụ trong cõi lòng mình, chỉ một mình Chúa thôi. Chúng ta hãy để cho Ngài bước vào cuộc đời, gia đình, và cả cõi lòng của chúng ta nữa. Để được như thế Ta phải luôn luôn thanh tẩy tâm hồn hầu xứng đáng với Chúa.
Lạy Mẹ Maria, nơi cư trú đặc biệt của Con Thiên Chúa, xin đồng hành với chúng con và xin nâng đỡ chúng con trong hành trình Mùa Chay này, để chúng con có thể tái khám phá ra vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ với Ðức Kitô, Ðấng sẽ giải thoát và cứu độ chúng con.
 
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
 
 

MC3-B111: Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay

(23-3-2003)
ĐỌC LỜI CHÚA
·              Xh 20,1-17: (2) "Ta là Thiên Chúa, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. (3) Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.
·              1Cr 1,22-25: (25) Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.
·              TIN MỪNG: Ga 4,5-42
Đức Giê-su tại Sa-ma-ri
(…)  (19) Người phụ nữ nói với Người: «Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ… (20) Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa». (21) Đức Giê-su phán: «Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. (22) Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. (23) Nhưng giờ đã đến – và chính là lúc này đây – giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. (24) Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật». (25) Người phụ nữ thưa: «Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự». (26) Đức Giê-su nói: «Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây».
(…) (31) (Một lát sau), các môn đệ trở về thưa với Người rằng: «Ráp-bi, xin mời Thầy dùng bữa». (32) Người nói với các ông: «Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết». (33) Các môn đệ mới hỏi nhau: «Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng?» (34) Đức Giê-su nói với các ông: «Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người». (…)
CHIA SẺ
Câu hỏi gợi ý:

Các cụm từ «đã đến giờ» và «giờ đã đến – và chính là lúc này đây» trong bài Tin Mừng có ý nghĩa gì? MC3-B111 Ch ính Kết ?

1.             Các cụm từ «đã đến giờ» và «giờ đã đến – và chính là lúc này đây» trong bài Tin Mừng có ý nghĩa gì? Giờ đó là giờ nào?
2.             Thế nào là «thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí»? Thế nào là «thờ phượng Thiên Chúa trong sự thật»? Trái ngược với hai kiểu thờ phượng ấy là thờ phượng thế nào? Chúng ta đang thờ phượng Thiên Chúa theo kiểu nào: kiểu lỗi thời của các kinh sư Do Thái hay kiểu «mới» của Đức Giê-su?
3.             Có cần thiết phải sửa đổi cung cách thờ phượng của chúng ta không? Nếu không thì sao? Việc thờ phượng kiểu lỗi thời có còn giá trị không?
Suy tư gợi ý:
1.      Việc thờ phượng Thiên Chúa trong Cựu Ước và Tân Ước
Vào thời Cựu Ước, trình độ tâm linh của con người còn non kém, đầu óc con người thường chỉ hướng về những gì cụ thể, hữu hình, dễ thấy, nghĩa là họ hướng ra ngoài hơn là vào nội tâm. Vì thế, việc thờ phượng Thiên Chúa chủ yếu gồm những việc cụ thể, thấy được, được thực hiện trong thời gian và không gian rõ rệt. Từ bản chất, thờ phượng Thiên Chúa chính là nhìn nhận Thiên Chúa là chủ tể vũ trụ, có toàn quyền trên tất cả mọi sự, trong đó, con người coi mạng sống và của cải của mình là quí giá nhất. Để biểu lộ sự nhìn nhận quyền chủ tể đó của Thiên Chúa, đúng ra con người phải sát tế chính mạng sống mình; nhưng làm như thế, con người sẽ dần dần chết hết, là điều mà Thiên Chúa không muốn. Vì thế, con người bèn sát tế những con vật như chiên bò làm của lễ hy sinh dâng lên Thiên Chúa thay cho mạng sống của mình (x. St 4,3; 8,20; Xh 20,24; 29,18; Lv 1,14; v.v…). Có lần, để thử thách niềm tin và tinh thần hy sinh hiến dâng ấy, Thiên Chúa yêu cầu A-bra-ham sát tế đứa con trai duy nhất của mình là I-sa-ác làm lễ vật toàn thiêu: khi thấy  A-bra-ham không tiếc với mình đứa con duy nhất, Thiên Chúa đã ra tay cứu I-sa-ác (x. St 22,1-14). Đó là cách thờ phượng Thiên Chúa thời Cựu Ước.
Đến thời Đức Giê-su, Ngài đã khai mở một kỷ nguyên mới, thích hợp với trình độ tâm linh con người vốn đã lên cao hơn. Vì càng về sau, con người càng có khả năng tư duy trừu tượng hơn, biết hướng vào nội tâm hơn. Vì thế, việc thờ phượng Thiên Chúa phải mặc lấy một hình thức mới hợp với trình độ mới: tức cao hơn, mang tính nội tâm hơn. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su chủ trương một cách thờ phượng Thiên Chúa mới mẻ hơn, cao cấp hơn. Ngài nói: «Đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem (…) Giờ đã đến – và chính là lúc này đây – những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. (…) Thiên Chúa là thần khí, nên những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật».
2.      Thời Tân Ước: thờ phượng trong thần khí và sự thật
Đức Giê-su nói khi Ngài còn sống: «Đã đến giờ», «Giờ đã đến – và chính là lúc này đây». Như vậy, Đức Giê-su yêu cầu con người thay đổi cách thờ phượng Thiên Chúa cho xứng hợp với trình độ mới của con người đã được 2000 năm, một thời gian rất dài! Nhưng ta thử xét lại xem, cách thờ phượng của chúng ta trong thế kỷ 21 này đã thay đổi và tiến bộ đúng như yêu cầu của Đức Giê-su cách đây 2000 năm chưa? Sau 20 thế kỷ tiến bộ về vật chất đến mức chóng mặt, con người đã tiến bộ về tâm linh thế nào, đặc biệt trong cách thờ phượng Thiên Chúa? Chúng ta đã nội tâm hóa việc thờ phượng ấy chưa, hay vẫn còn mang nặng tính bề ngoài, tính vật chất, tính câu nệ hình thức, và vẫn còn lệ thuộc nặng nề về thời gian lẫn không gian? Việc thờ phượng Thiên Chúa của chúng ta hiện nay đã đúng với tinh thần Tân Ước của Đức Giê-su chưa, hay vẫn theo tinh thần Cựu Ước của đám kinh sĩ và biệt phái Do Thái xưa, vốn đã bị Đức Giê-su coi là lỗi thời từ 2000 năm nay?
Thiết tưởng chúng ta nên đặt lại vấn đề này một cách nghiêm chỉnh, và sửa đổi lại những gì chưa đúng. Điều quan trọng chúng ta cần tìm hiểu là: Thế nào là «thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật»?
·              Thờ phượng trong thần khí
Đức Giê-su nói: «Thiên Chúa là thần khí, nên những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí». Thần khí (pneuma – esprit – spirit) là tinh thần, tâm linh, thuộc thế giới nội tâm, không thấy được. Thần khí thì ngược với vật chất, thể lý, thuộc thế giới bên ngoài, cụ thể, thấy được. Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa hữu hình, nên việc thờ phượng Thiên Chúa không nhất thiết phải xảy ra ở bên ngoài, trong không gian và thời gian. Theo Đức Giê-su, Ngài là thần khí, là tinh thần, là thiêng liêng, nên việc thờ phượng Ngài cũng phải thực hiện trong thần khí, trên bình diện tinh thần, nghĩa là một cách thiêng liêng, trong nội tâm con người. Hành vi thờ phượng phải là hành vi của tâm hồn, là thái độ của nội tâm, hơn là hành vi của thể xác. Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa cứ phải nghe ta nói, nhìn ta biểu lộ ra ngoài mới hiểu được ta; trái lại, Ngài biết hết, thấu hiểu hết những gì ta nghĩ, ta cần, ta muốn nói: «Cha trên trời thừa biết anh em cần những gì rồi» (Mt 6,32; Lc 12,30). Vì thế, xét về phía Thiên Chúa, việc thờ phượng Ngài không cần thiết phải biểu lộ ra bên ngoài bằng lời nói, bằng lễ nghi, bằng những biểu hiện bên ngoài: «Khi cầu nguyện, anh em đừng nhiều lời như dân ngoại; họ tưởng cứ nói cho nhiều là được nhận lời» (Mt 6,7). Điều Ngài mong muốn nằm trong thái độ nội tâm của chúng ta: tinh thần từ bỏ, tự hủy, lòng quảng đại, biết ơn, khâm phục, nhất là tình yêu dành cho Ngài. Nếu Giáo Hội chủ trương phải biểu lộ việc thờ phượng ra bên ngoài thì không phải là vì Thiên Chúa mà vì con người: để việc thờ phượng mang tính cộng đoàn, tính Giáo Hội, hay để biểu lộ vinh quang Thiên Chúa cho con người, v.v…
Ngày nay, cần phải thay thế việc thờ phượng Thiên Chúa qua những hình thức bên ngoài bằng việc thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí. Lễ vật dùng để sát tế, để toàn thiêu không còn là chiên, bò, hay bất kỳ một vật nào khác, mà phải là «cái tôi» ích kỷ và kiêu căng của ta, là ý riêng của chúng ta, là những dự định dù tốt hay xấu nhưng không phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Bàn thờ hay đền thờ – nơi sát tế – là chính tâm hồn ta. Thời điểm sát tế không còn là một thời điểm cố định nào do con người qui định, mà phải là thời gian liên tục. Vì sát tế không còn là một hành động xảy ra vào những thời điểm nhất định nào đó, cho bằng một thái độ nội tâm thường hằng trong đời sống ta, thậm chí trở thành một yếu tố cố định trong bản tính của ta. Cầu nguyện cũng không còn là một hành động cho bằng một trạng thái thường hằng của nội tâm. Một biểu hiện lý tưởng của việc thờ phượng trong thần khí đã được Đức Giê-su nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay: «Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người». Việc quan tâm thi hành thánh ý Thiên Chúa phải thay thế cho việc quan tâm thực hiện ý riêng mình, phải trở thành lương thực nuôi sống đời sống tâm linh của ta.
·              Thờ phượng trong sự thật
Thờ phượng Thiên Chúa trong sự thật khác với thờ phượng Thiên Chúa trong giả dối. Thờ phượng Thiên Chúa trong sự thật đòi hỏi những gì mình nói với Thiên Chúa phải phản ảnh đúng những tâm tình, ý nghĩ trong đầu óc mình, và đúng với thực tế của đời sống mình. Còn thờ phượng Thiên Chúa trong giả dối là có sự khác biệt giữa điều mình cầu nguyện với tâm tư, tình cảm và đời sống thực tế của mình. Cầu nguyện như thế chẳng những hoàn toàn vô ích mà còn xúc phạm và tỏ ra coi thường Thiên Chúa nữa. Nếu không thể thờ phượng Thiên Chúa trong sự thật, thì thà rằng đừng thờ phượng còn hơn là thờ phượng Ngài trong giả dối.
Ngày xưa, người ta có thể giết chết một con vật làm lễ toàn thiêu, để tượng trưng cho việc họ nhìn nhận quyền Chủ Tể trên mọi sự của Thiên Chúa. Hành động tế tự đó hoàn toàn xảy ra ở bên ngoài. Nhưng bên trong, người ta vẫn có thể tiếc với Thiên Chúa những chuyện rất nhỏ: chẳng hạn họ không thể từ bỏ một ý riêng, một sở thích, một vật đang muốn chiếm hữu, hoặc hoãn thi hành một dự định, hy sinh một cơ hội, v.v… để làm đẹp lòng Thiên Chúa. Như vậy, hành động thờ phượng bên ngoài chẳng phù hợp chút nào với tâm trạng bên trong. Chính vì thế, có lần Đức Giê-su nói về việc thờ phượng của họ: «Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng trí chúng thì lại xa Ta. Việc chúng thờ phượng Ta thật là vô ích» (Mt 15,8-9; Mc 7,6-7; x, Is 29,13).
Ngày nay, có biết bao người khi cầu nguyện thì nói rằng mình yêu mến Chúa, sẵn sàng hy sinh mọi sự vì Chúa; nhưng trong đời sống thì chẳng thấy họ yêu mến Ngài ở chỗ nào. Họ thường nói với Chúa: «Xin tha cho con như con vẫn tha kẻ có nợ với con», nhưng trong thực tế, họ chấp nhất và bắt bẻ lỗi người khác từng chút một! Điều tệ hại là người ta vẫn cảm thấy an tâm, họ tưởng rằng làm như thế là đã chu toàn bổn phận thờ phượng đối với Thiên Chúa! Thiên Chúa rõ ràng không ưa lối thờ phượng đó. Ngôn sứ I-sa-i-a diễn tả sự ngao ngán và dị ứng của Thiên Chúa đối với kiểu thờ phượng bên ngoài ấy: «Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy. Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm! Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa. Ta ghê tởm khói hương; Ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày sa-bát, ngày đại hội, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạc linh đình. Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi. Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho Ta, Ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn; các ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu» (Is 1,11b.13b-15). Thử đặt mình vào địa vị của Ngài xem ta có thể chấp nhận một cung cách thờ phượng như thế không? Tại sao ta lại có thể đang tâm tiếp tục thờ phượng Ngài theo kiểu ấy?
CẦu nguyỆn
Tôi nghe Chúa nói với tôi: «Ta đã chán những lễ nghi rỗng tuếch, ghét những những nghi thức trang trọng mà người cử hành chẳng tỏ ra có chút tình thương nào trong lòng. Ta cần tình thương của con người, nhưng họ lại chỉ dâng lên Ta toàn những nghi thức, lời kinh trống rỗng!»                                                                                                                                                                                              
Joan Nguyễn Ch ính Kết

MC3-B112: THANH TẨY ĐỨC TIN

Gm Giuse Vũ Văn Thiên

Cứ mỗi độ xuân về, người dân Việt chúng ta, sau khi đón xuân mới, là khởi đầu chiến dịch đi lễ MC3-B112

Cứ mỗi độ xuân về, người dân Việt chúng ta, sau khi đón xuân mới, là khởi đầu chiến dịch đi lễ hội đầu năm. Từ một hai thập kỷ trở lại đây, nhờ đời sống kinh tế được cải thiện, những lễ hội truyền thống sau một giấc ngủ dài trong thời bao cấp, được khôi phục khắp nơi, đua nhau nở rộ như nấm mọc sau mưa. Đương nhiên, nhưng lễ hội này đều góp phần tích cực giúp con người hướng thiện, nhưng khá nhiều lễ hội bị nhuốm màu thương mại và mê tín dị đoan, mang theo những hệ lụy không đẹp do cách hành xử thiếu văn hóa, thậm chí còn cướp giật, đánh nhau đến đổ máu. Lễ hội đang bị lạm dụng nghiêm trọng và làm mất đi ý nghĩa linh thiêng.
Vào thời Chúa Giêsu, Đền thờ Giêrusalem là nơi thiêng thánh cũng bị lạm dụng. Người ta buôn bán chiên bò, chim câu và đổi tiền. Tất cả những dịch vụ này cũng núp dưới danh nghĩa phục vụ khách hành hương, nhất là vào dịp lễ trọng của người Do Thái là lễ Vượt qua. Chúa Giêsu đã chứng kiến cảnh này. Người đã nghiêm khắc xua đuổi họ ra khỏi Đền Thờ. Cả bốn thánh sử đều ghi lại sự kiện này, nhưng Thánh Gioan là người diễn tả hành động của Chúa Giêsu một cách mạnh mẽ quyết liệt nhất: “Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ…”. Tuy vậy, nếu ba tác giả của Tin Mừng nhất lãm đều nói đến việc Đức Giêsu “đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi Đền Thờ”, thì thánh Gioan lại cho biết, Chúa chỉ yêu cầu mang các loại hàng hóa xâm nhập Đền Thờ và làm cho nơi thánh trở thành chốn thương mại. Phải chăng Thánh Gioan muốn nói với chúng ta: Chúa Giêsu không xua đuổi con người tội nhân, nhưng xua đuổi những hành động tội lỗi, và như thế, Người mời gọi chúng ta hãy thanh tẩy cách sống Đức Tin.
Chúng ta vui mừng và tạ ơn Chúa vì giáo dân Việt Nam vẫn chăm chỉ đi lễ, tham dự các nghi thức phụng vụ. Tỷ lệ người tín hữu đi lễ Chúa nhật đạt ở mức rất cao. Tuy vậy, nếu để ý chi tiết đến tâm tình của các tín hữu trong đời sống Đức Tin, chúng ta sẽ thấy khá nhiều người chưa có đời sống nội tâm, tức là Đức Tin và giáo huấn của Chúa chưa thấm nhập cuộc đời của họ. Nói cách khác, nhiều người tín hữu vẫn mang hai khuôn mặt, một khuôn mặt ở trong nhà thờ sốt sắng hiền lành, một khuôn mặt ngoài xã hội gian dối mưu manh. Nhiều người khác lại có một Đức Tin pha tạp, vừa tin và cầu nguyện với Chúa, vừa có những thực hanh mê tín dị đoan, nhất là nơi những người kinh doanh buôn bán. Họ viện cớ “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, nên dù là người Công giáo mà vẫn thờ thần tài, vẫn xem bói, xem hướng, xem ngày xem giờ… Đây là thái độ “bắt cá hai tay” không phù hợp với Đức Tin. Thái độ này đã nhiều lần bị Chúa Giêsu đã lên án.
Mùa Chay là mùa canh tân đổi mới. Thanh tẩy Đức Tin là điều kiện thiết yếu để chúng ta đổi mới cuộc đời. Bởi lẽ, nhờ Đức Tin tinh tuyền, chúng ta mới có thể sống Đạo chân thành trước mặt Chúa và trước mặt mọi người.
Nhờ Đức Tin được thanh tẩy, chúng ta xác tín và trung thành với Thiên Chúa, Đấng độc nhất đáng tôn thờ. “Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta!”. Đó là khoản đầu tiên trong luật Giao ước mà Chúa đã truyền cho dân Do Thái qua ông Môisen (Bài đọc I). Trải qua những biến chuyển của mọi thời đại, Do Thái giáo luôn tự hào vì là tôn giáo độc thần, tức là chỉ có Thiên Chúa là Đấng họ tôn thờ. Họ sắt son một lòng với Thiên Chúa duy nhất và tuân giữ luật Ngài truyền, kể cả khi phải đổ máu, như trong thời kỳ bị người Hy Lạp chiếm đóng và thôn tính. Đức Tin tinh tuyền nơi Thiên Chúa là nền móng cho việc thực hành các lệnh truyền khác liên quan đến đức hiểu thảo, đức công bằng, đức trong sạch, đức công chính và các nhân đức khác trong cuộc sống.
Những lệnh truyền của luật Giao ước chính là Mười Điều Răn của Chúa, được tuyên xưng và áp dụng trong đời sống Kitô hữu. Khi xét mình hòa giải với Chúa, chúng ta dựa trên những nguyên tắc căn bản này để lượng giá những lời nói, tư tưởng, hành vi của mình. Rất tiến, nhiều Kitô hữu, nhất là những bạn trẻ, không thuộc kinh Mười Điều Răn, vì vậy, họ không định hướng được cuộc đời của mình. Họ nói tin vào Chúa mà không biết Chúa là ai và phải làm gì để thực hành Đức Tin.
Đức Giêsu đã thanh tẩy Đền Thờ Giêrusalem. Người cũng dùng máu Người đổ ra trên thập giá để thanh tẩy tội lỗi của nhân loại. Hai ngàn năm nay, Giáo Hội không ngừng rao giảng mầu nhiệm thập giá, “điều mà người Do Thái coi là ô nhục và dân ngoại cho là điên rồ” (Bài đọc II). Trái lại với sự xét đoán của thế gian, Đức Giêsu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Có những lúc, người tin vào Chúa bị coi như những người điên rồ hoặc những người đi ngược dòng. Tuy vậy, cũng như sự điên rồ của thập giá đã cứu vớt nhân loại, những ai theo Chúa Giêsu, dù có thể bị coi là ngu dại, chắc chắn sẽ tìm được sự thanh thản trong tâm hồn và niềm vui của Đấng phục sinh.
 

 MC3-B113: CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY

Lm. Antôn

Ông bà anh chị em thân mến.  Chúng ta nhận thấy trong xã hội tân tiến ngày nay, vệ sinh được MC3-B113

Ông bà anh chị em thân mến.  Chúng ta nhận thấy trong xã hội tân tiến ngày nay, vệ sinh được chú trọng vào hàng đầu để mọi người có một sức khỏe tốt cho đời sống.  Vì vậy ít người muốn ở dơ hay sống trong một môi trường dơ bẩn vì sợ bệnh tật và hại cho sức khỏe.  Muốn được sạch sẽ, chúng ta phải tắm rửa, dọn dẹp và lau chùi thường xuyên. Cũng vậy, muốn có một đời sống tinh thần hay tâm linh lành sạch, chúng ta cũng phải tẩy sạch bụi bậm là tội lỗi thường xuyên.  Tội lỗi làm cho đời sống tinh thần của chúng ta thành ô uế, dần dần chết đi và dần dần xa Chúa, cũng như không xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự. Hơn nữa, Thiên Chúa không thể ở trong những tâm hồn tội lỗi. Để có thể rước Thiên Chúa vào và ở lại trong tâm hồn, chúng ta cần thường xuyên xét mình để nhận ra những tội lỗi, và mau chạy đến với Bí Tích Hòa Giải hay Giải Tội để lãnh nhận ơn tình yêu tha thứ của Chúa. Mùa Chay là dịp thuận tiện để chúng ta tẩy sạch những tính hư tật xấu trong tâm hồn.  Mùa Chay trong Năm Phụng vụ thường xảy ra vào mùa Xuân của thiên nhiên, cho nên Mùa Chay được gọi là Mùa Xuân của tâm hồn. Thế nhưng làm sao chúng ta có thể nhận ra những tội lỗi để tẩy sạch?
Lời Chúa trong Chúa nhật thứ ba mùa chay hôm nay là một động lực thúc đẩy chúng ta thành thật nhìn vào đời sống tinh thần, và cho chúng ta những cách thức để nhận ra tội lỗi của mình. Trong bài Tin mừng, Chúa Giê-su, vì lòng nhiệt thành, đánh đuổi những con buôn ra khỏi Đền Thờ. Ngài trách mắng họ: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán.”   Chúng ta biết Đền Thờ, là nơi Chúa ngự, trong đạo chúng ta có nhiều nghĩa. Thứ nhất là Giáo hội trong đó bao gồm tất cả mọi người và cũng là Thân Thể Thánh Thiện Của Chúa Ki-Tô; thứ hai là Ngôi Nhà Thờ Giáo Xứ này mà chúng ta thường xuyên đến thờ phượng, cầu nguyện và chịu các Bí tích.  Và thứ ba là tâm hồn của mỗi người chúng ta.
Ông bà anh chị em thân mến.  Ở đây tôi xin được đề cập đến Đền Thờ là Ngôi Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Giuse của chúng ta, và Đền Thờ là tâm hồn mỗi người chúng ta mà thôi.   Chúng ta thấy khi vào Ngôi Nhà Thờ này, nhìn lên cung thánh, chúng ta thấy Ngôi Nhà Tạm là nơi đặt Mình Thánh Chúa, là nơi Chúa ngự.  Ở trên, chúng ta nhìn thấy cây Thánh Giá, nhắc nhở chúng ta về sự đau khổ của Chúa Giê-su, và là hy lễ toàn thiêu của Ngài dâng lên Thiên Chúa Cha đền thay tội lỗi của chúng ta.  Qua Cây Thánh Giá, chúng ta nhận thấy rõ tình yêu cao vời của Chúa, và hậu quả tội lỗi của chúng ta, thúc đẩy chúng ta cải thiện đời sống, ăn năn sám hối, như những chữ trên băng rô treo trên tường, và xa lánh những dịp đưa chúng ta đến phạm tội.
Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khẳng định rằng Ngài không rao giảng sự khôn ngoan thế gian, nhưng rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thánh Giá, dù có những kẻ cho là điên rồ.  Vì yêu thương, Chúa đã hiến thân xác và chịu chết trên thập giá để ban cho chúng ta ơn tha thứ và ơn sủng tình yêu cứu độ của Thiên Chúa Cha.  Vì thế, khi vào Ngôi Nhà Thờ này, chúng ta phải luôn ý thức là nơi Chúa ngự, có sự hiện diện của Chúa. Ngôi Nhà Thờ này còn là trung tâm thờ phượng và cầu nguyện của giáo xứ chứ không phải nơi để trò chuyện, ồn ào, do đó chúng ta phải có thái độ trang nghiêm, cử chỉ cung kính, tắt điện thoại di động cũng như không sử dụng những vật dụng điện tử. Khi đến tham dự thánh lễ thờ phượng Chúa, chúng ta cùng đọc kinh, cùng hát thánh ca, cùng hiệp nhất với nhau trong việc thờ phượng Chúa như một gia đình Giáo xứ đầm ấm, chứ không phải chỉ cá nhân, hay chỉ ca đoàn hát hay chỉ một nhóm mà thôi.  Nếu chúng ta muốn Chúa thương ban những ơn lành hay nhận lời cầu nguyện thì chúng ta phải có lòng tôn kính, và phải cố gắng ý thức gìn giữ Ngôi Nhà Thờ được sạch sẽ, không xả rác, không nhai sinh gôm, hay ăn uống bừa bãi.  Ngoài ra, tất cả chúng ta có bổn phận đóng góp, dâng cúng tài chánh để gìn giữ, bảo trì và sửa chữa Ngôi Nhà Thờ này xứng đáng là nơi Chúa ngự.  Ngoài ra về phương diện tinh thần, chúng ta cố gắng gìn giữ Ngôi Nhà Thờ Giáo Xứ chúng ta sạch sẽ bằng cách thành tâm tạo tình yêu thương hiệp nhất, hy sinh phục vụ Chúa và mọi người. Và tránh những hành động, lời nói và việc làm tạo nên những sự ô uế là những sự ganh ghét, nghi ngờ và chia rẽ trong cộng đoàn giáo xứ.
Ông bà anh chị em thân mến.  Đền Thờ còn là thân thể, tâm hồn của mỗi người Ki-tô hữu chúng ta. Thánh Phaolô nhấn mạnh và cho chúng ta biết rằng: “Thân thể anh chị em là đền thờ của Chúa Thánh Thần” và “thân thể anh chị em là chi thể của Đức Kitô.” Để gìn giữ tâm hồn chúng ta lành sạch và xứng đáng là nơi Chúa ngự, cũng như có một sự liên hệ tốt lành với Thiên Chúa và tha nhân, và cũng vì lòng yêu thương, Thiên Chúa ban cho chúng ta những phương cách để sống trong ơn sủng của Ngài, và để xét mình, nhận ra những bụi bậm tội lỗi, để được tẩy sạch.  Bài đọc I trích sách Xuất Hành hôm nay giúp chúng ta cách thức xét mình bằng 10 điều răn của Chúa.  Chúng ta nhận thấy 3 điều răn đầu tiên đặc biệt chú trọng tới sự liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Thứ nhất, yêu mến Thiên Chúa hết lòng và trên hết mọi sự. Thứ nhì, chớ kêu tên Thiên Chúa cách vô cớ.  Và thứ ba, giữ ngày Chủ Nhật.  Qua 3 điều răn này, Chúa dạy chúng ta chỉ yêu mến và kính thờ một Chúa mà thôi.  7 điều răn sau chú trọng tới mối liên hệ của chúng ta với tha nhân: phải thảo kính cha mẹ; không được giết người; không được ngoại tình; không được trộm cắp; không được làm chứng gian hay nói những điều gian dối hại người; không được ham muốn vợ người ta; và cuối cùng không được ham muốn bất cứ vật gì của người khác.
Chúng ta hãy xét mình xem sự liên hệ của chúng ta với Chúa và tha nhân như thế nào? Chúng ta có yêu mến, thờ phượng Chúa trên hết và trước hết mọi sự không? Chúng ta có sống công bằng, quảng đại, bác ái, yêu thương, ngay thẳng với cộng đoàn và người khác không? Chúng ta có tinh thần hiệp nhất, yêu thương và cùng chung sức xây dựng giáo xứ và làm sáng danh Chúa không? 
Ông bà anh chị em thân mến. Câu chuyện Chúa Giê-su tẩy sạch đền thờ trong bài Tin mừng là một sự thúc đẩy chúng ta nhìn vào đời sống để nhận ra tình trạng, sự liên hệ của chúng ta với Chúa và tha nhân ra sao, và qua 10 Điều Răn Chúa dạy trong bài đọc 1, chúng ta nhận ra những sự nhơ bẩn trong tâm hồn cần được thanh tẩy để trở nên lành sạch.  Thật ra, chúng ta phải thường xuyên thanh tẩy tâm hồn, thành tâm và dứt khóat quét sạch các nhơ bẩn, bụi bặm của tội lỗi, để mỗi người và nhà thờ giáo xứ chúng ta xứng đáng trở nên Đền Thờ cho Thiên Chúa ngự, có một đời sống tinh thần và sự liên hệ tốt lành, khỏe mạnh với Chúa, trong ơn sủng tình yêu, và với mọi người, trong mùa Chay thánh, mùa Xuân của tâm hồn này.
 

MC3-B114: VIỆC GIÁO DỤC

 Lm. Jos. DĐH, GP. Xuân Lộc

Tương quan huynh đệ bền vững thế nào là tùy thuộc vào cách ứng xử có tình, có lý; giá trị tinh thần MC3-B114

Tương quan huynh đệ bền vững thế nào là tùy thuộc vào cách ứng xử có tình, có lý; giá trị tinh thần và đạo đức có đủ, có đẹp, nơi một tâm hồn mới thực sự cao quí. Cảm nhận về sự hoàn hảo bằng giác quan thường được chú ý nhiều hơn cả là xinh đẹp, chắc chắn; quan niệm về sự hoàn hảo nơi tâm hồn là bình an, niềm vui cùng với tinh thần quảng đại tha thứ. Cha ông chúng ta nói thương cho roi cho vọt, còn kinh nghiệm những người làm công tác giáo dục là : cứng quá thì dễ gẫy, mềm quá thì dễ hỏng việc, nhưng dở dở ương ương, thì ma chê quỉ hờn, và không thể có kết quả như ý được.
Lần tìm điểm căn bản thế nào là quá cứng, quá mềm hay không lở dở, xem ra vẫn bị bỏ ngõ để ta tự suy xét, chọn lựa mà thôi. Làm sao chúng ta có thể đặt giá trị tiền của và giá trị tinh thần đúng chỗ, đúng vị trí của chúng ? Ai có thể giúp ta chăm chỉ làm việc, thành kính, thờ phượng, tận hưởng niềm vui vật chất, tinh thần cho xứng hợp ? Lời Chúa hôm nay như một tình cờ Chúa Giêsu giận dữ vì người ta sống sai lạc với niềm tin thờ phượng, ăn có nơi, chơi có chốn ! phải chăng các luật sĩ, biệt phái, cùng một số đông dân chúng không hiểu điều căn bản nhà Chúa là nhà cầu nguyện ?
Chúa Giêsu tại Đền thờ năm xưa đã lấy roi vọt để giáo dục, để minh định Đền thờ là nhà Chúa, là nơi cầu nguyện, mọi người không ai được lẫn lộn, dù vô tình hay cố ý. Ngày nay, nhà thờ công giáo không bị giới hạn nữa, dường như có mặt khắp nơi và có đủ mọi kiểu dáng, điều ấy cho thấy Thiên Chúa luôn hiện diện, người Kitô hữu lúc nào cũng cần hiệp nhất ! Không biết lúc này, ta có ý thức tâm hồn của mình đang được Chúa hiện diện hay còn ngổn ngang đủ mọi thứ sự cản lối, tâm trí thiếu sự kết hiệp.
Xưa kia một số đông đã làm hoen ố Đền thờ, vì lợi nhuận vật chất, ngày nay chúng ta không đến nhà thờ để kinh doanh buôn bán, có chăng là tính toán một chút, cha xứ này dâng lễ 35 hay 45 phút ! Cha ông chúng ta đề cao sự đoan trang, cái đẹp bền vững : “cái nết đánh chết cái đẹp.”, hay cụ Nguyễn Du cho rằng : chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài; thế nhưng người trẻ hôm nay nói ngược lại : cái đẹp đè bẹp cái nết”. Cái đẹp hình thức được suy tôn, biết bao lợi nhuận đeo bám chúng ta, hay việc đến nhà thờ chưa phải vì lòng mến yêu phụng thờ, cũng có khi vì thiếu hiểu biết thế nào là hạnh phúc thật ! Nhiều bậc cha mẹ hiện nay cũng chia sẻ kinh nghiệm về việc giáo dục dạy dỗ con, gặp đứa dại khờ thì vất vả lo sợ không an tâm, gặp đứa thông minh chúng lại dễ chống đối, bất đồng với cha mẹ.
Có lẽ sự giận dữ của Chúa Giêsu tại Đền thờ hôm xưa, phần nào chia sẻ gánh nặng trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ đối với con cái, và ai cũng cần đến sự khôn ngoan, cứng, mềm đúng chỗ nhằm dạy con cháu nên người hữu ích. Để bảo vệ hạnh phúc cho con cháu, Chúa Giêsu còn phải nổi nóng ở Đền thờ, vì thế không cha mẹ hay nhà giáo dục nào, có thể im lặng, ngần ngại gian khó, kể cả phải hy sinh thời gian cho việc xây dựng một xã hội công bằng yêu thương. Câu chuyện quở trách và cứng rắn của Chúa Giêsu, dù sao cũng nói lên một thực tại : hễ là người, thì dù giầu hay nghèo, nếu không biết khôn ngoan phòng tránh, đều có nguy cơ bị lệ thuộc vào sức mạnh của đồng tiền !
Đền thờ giáo xứ của chúng ta hôm nay, tuy không có cảnh buôn bán náo nhiệt, nhưng Chúa muốn mỗi người hãy mưu ích cho Đền thờ tâm hồn, nhất là sau hai tuần mùa chay, ta phải tự hỏi mình đã sống, đã làm đẹp Đền thờ giáo xứ, làm đẹp Đền thờ tâm hồn và Đền thờ gia đình đến đâu rồi ? Hy vọng rằng, với lòng nhiệt thành xây dựng gia đình, xây dựng giáo xứ và đặc biệt là việc hy sinh giáo dục con cái, chúng ta sẽ gặp được tình yêu thương của Chúa Giêsu trợ giúp.
Với sự lộn xộn trong đền thờ Giêrusalem, việc đổi tiền và buôn bán súc vật xem ra là thiếu hiểu biết. Chúng ta đây chẳng bao giờ làm điều ô uế, xúc phạm đến uy danh của Đền thờ. Đúng là vì thiếu hiểu biết, nên đã xảy ra sự lộn xộn bất bình thường nơi Đền thờ, vì không hiểu cha mẹ luôn yêu thương, nên con cái có thể cư xử với đấng bậc sinh thành thật vô duyên, đáng ăn đòn. Chúa Giêsu hôm nay vẫn luôn xua đuổi, quét sạch những nhơ nhớp, ra khỏi đền thờ tâm hồn con người, điều cần nơi mỗi người là biết phân định giá trị tinh thần phải được đặt lên trên hết.
Hãy để Chúa ngự trị và chiếm đoạt tâm hồn mình, hãy ý thức thanh tẩy tâm hồn mình thường xuyên bằng các bí tích, nhất là bí tích Hòa giải và Thánh Thể. Cầu chúc cho các bậc làm cha mẹ, những nhà giáo dục thời đại hôm nay, tuyệt đối không phải dùng roi để sửa dạy con cháu, nhưng là nhờ gương sáng, nhờ hiểu biết thánh ý Chúa, nhờ tình yêu thương nơi Chúa Giêsu luôn làm mới lại tâm hồn của ta và con cháu chúng ta. Amen.
 

MC3-B115: HÃY CHỐNG LẠI CÁI XẤU

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Có một người mang biếu tôi mấy quả quýt, họ nói: “Quýt này con để dành ăn nên không có MC3-B115

Có một người mang biếu tôi mấy quả quýt, họ nói: “Quýt này con để dành ăn nên không có thuốc đâu!”. Nghe mà xót xa! Hóa ra quýt bán cho khách hàng thì phun thuốc, bất chấp độc hại, miễn là lợi nhuận kinh tế ra sao? Còn quýt để dành ăn mới sạch, mới bảo đảm an toàn thực phầm? Xem ra vì lợi nhuận mà người ta bất chấp tất cả, họ coi thường tính mạng của tha nhân.  Phải chăng đạo đức xã hội đã xuống cấp đến mức con người không còn áy náy khi làm hại người khác để thu quén cho bản nhân?
Biết xấu vẫn làm là căn bệnh nan y của thời đại hôm nay. Nhưng còn một căn bệnh nữa đó là thấy việc xấu vẫn làm ngơ, dửng dưng, bàng quan cũng không kém phần trầm kha.
Có rất nhiều người thấy kẻ xấu ăn trộm nhà hàng xóm hay người bạn đi cùng vẫn làm ngơ, coi như không thấy. Họ là người ích kỷ.
Có rất nhiều cha mẹ thấy con cái đi đàng tội lỗi, vẫn im lặng như đang đồng lõa. Họ là người thiếu trách nhiệm.
Có rất nhiều bạn trẻ thấy bạn bị hãm hại, đánh đập vẫn đứng yên, khoanh tay đứng nhìn. Họ là người nhu nhược.
Người làm điều xấu thì đáng ghét và người im lặng trước sự xấu thì đáng khinh. Thế nên, khi nhìn thấy người làm điều xấu mình cũng cảm thấy nuối tiếc cho họ. Họ đã đánh mất đi hình ảnh đẹp của họ nơi chúng ta. Nhưng còn đáng buồn hơn khi nhìn thấy người tốt dửng dưng với cái xấu, với tệ nạn xấu đang tràn lan.
Làm người phải biết phân biệt cái đúng, cái sai. Khi nhỏ, ta thấy bạn bè quay cóp trong giờ kiểm tra trong khi chính mình phải học vất vả, ta dễ xem thường bạn bè. Khi ra đường ta thấy ai đó vượt đèn đỏ, lượn lách đánh võng, thấy đám côn đồ dối trá, lừa lọc bà cụ bán nước ven đường, ta thấy chướng mắt. Đó là những cái sai, cái xấu mà ta không bao giờ chấp nhận. Nhưng liệu rằng, bản thân ta đã bao giờ làm điều gì đó ngăn chặn những cái xấu ấy, hay chúng ta vẫn yên lặng cho qua để yên ổn bản thân?
Năm xưa Chúa Giê-su đã không dửng dưng trước cái xấu. Ngài đã hành động trong giận dữ mà người ta nói là “cơn giận thánh”. Ngài không thể chấp nhận sự dữ tồn tại. Ngài không thể khoanh tay nhìn cái xấu hoành hành. Phúc âm kể rằng: khi Chúa Giê-su vào trong đền thờ và Ngài thấy người ta buôn bán, cãi nhau, lừa đảo làm ô uế đền thờ. Chúa đã tức giận. Chúa đã xua đuổi con buôn khỏi đền thờ. Chúa không chấp nhận biến nhà Chúa thành nơi buôn bán, lừa lọc. Cho dù việc làm của Chúa đụng đến cái ăn của nhiều người. Từ các thượng tế đến dân buôn. Họ sẽ mất mối lợi từ đền thờ. Họ sẽ cùng nhau chống lại Chúa. Nhưng Chúa không lùi bước khi phải đương đầu với sự dữ. Ngài đã làm tất cả để bảo vệ đền thờ.
Cuộc sống này sẽ bớt đi cái xấu nếu chúng ta dám nói không với tội lỗi. Và càng đẹp hơn nếu chúng ta cùng liên kết với nhau xua đuổi sự dữ. Xin đừng lãnh cảm với đồng loại. Hãy dám nói sự thật để bảo vệ công lý. Hãy can đảm ngăn chặn những việc xấu của anh em, của bè bạn và của những người đang chung sống với chúng ta. Có thể chúng ta sẽ bị thiệt thòi. Nhưng chân lý sẽ thắng. Sự dữ sẽ bị đẩy lui nếu ai ai cũng đồng lòng tiêu diệt sự xấu để trả lại nền văn minh tình thương cho cuộc sống. Nhất là cho công lý và hòa bình được thực hiện trên quê hương chúng ta. Amen
 

MC3-B116: NHIỆT THÀNH VỚI THIÊN CHÚA VÀ NHÀ CỦA NGÀI

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Theo thống kê, cả nước ta có khoảng 7000 lễ hội lớn nhỏ khác nhau, được chia thành các loại : MC3-B116

Theo thống kê, cả nước ta có khoảng 7000 lễ hội lớn nhỏ khác nhau, được chia thành các loại : lễ hội dân gian, lễ hội mang tính tôn giáo hoặc tín ngưỡng, lễ hội mang tính cách quốc gia… Báo chí đã nhiều lần đề cập đến những lễ hội quá bạo lực, tranh giành, cướp bóc, đánh nhau phải cấp cứu như Lễ hội Làng Gióng vừa qua.   Có những lễ hội quá dã man như Lễ hội Chọi trâu, Chém lợn. Có những lễ hội bị phàm tục, biến thái như Lễ hội Đền Trình. Những lễ hội này đang dần mất đi ý nghĩa tôn giáo và văn hóa, nó biến thành nơi tranh giành, bạo lực, cờ bạc và nhiều thứ trá hình khác nữa. Chính quyền chấp thuận và khuyến khích nhiều lễ hội không phải vì nhu cầu văn hóa, tâm linh cho bằng họ muốn lấp đầy một khoảng trống tâm linh trong xã hội Duy Vật Vô Thần. Nhưng có lẽ lý do khác hơn mà nhiều người có thể nhìn thấy, đó là những người có trách nhiệm càng tổ chức lễ hội càng có nhiều tiền, nhiều nguồn lợi. Vì thế, việc buôn thần bán thánh, các hình thức thu lợi tại các lễ hội này cũng là một vấn đề gây tranh cãi.
Ngày xưa, luật của Thiên Chúa được ban cho con người không phải vì lợi ích cho Thiên Chúa, nhưng là để uốn nắn và điều khiển hành vi của con người, giúp con người sống tương quan tốt đẹp đối với Chúa và tạo nên cuộc sống hài hòa giữa con người với nhau. Khi ban cho Israel lề luật, Thiên Chúa không dùng luật để trói buộc Israel, nhưng là muốn tiếp tục bảo vệ Israel như Ngài đã từng bảo vệ và đã dùng sức mạnh để đưa họ ra khỏi đất Ai Cập. Như thế, việc Israel chu toàn luật của Thiên Chúa còn là để thể hiện lòng yêu mến, biết ơn đối với tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Cũng vậy, việc thờ phượng Thiên Chúa của Israel là để thể hiện lòng trung thành của họ đối với Thiên Chúa, phát xuất từ lòng tôn kính và biết ơn. Tuy nhiên, các thầy thượng tế và những người lãnh đạo Israel đã biến các ngày lễ tôn thờ Thiên Chúa trở thành dịp để thu lợi hơn là dịp để tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa.
Hàng năm, lễ Vượt qua là lễ buộc mọi người từ khắp nơi phải trở về Giêrusalem. Mỗi gia đình phải dâng của lễ tạ ơn Thiên Chúa, nộp vào đền thờ các phần hoa lợi trong năm, đồng thời thi hành các tục lệ và nghi thức ăn tiệc vượt qua. Để kiếm lợi, các thầy thượng tế đã tổ chức đổi tiền ngay tại sân đền thờ, đồng thời buôn bán những con vật để làm của lễ như chiên, bò, chim câu. Họ làm như thế để thu lợi nhuận và áp dụng bảng giá chặt chém không khác gì các lễ hội ngày nay. Thấy cảnh tượng ồn ào, hỗn loạn và phàm tục đang diễn ra ngay trong sân nhà Thiên Chúa, Đức Giêsu đã không thể chấp nhận, Ngài đã xô đổ bàn ghế của họ, lấy dây làm roi để xua đuổi chiên bò ra khỏi đền thờ. Ngài còn cảnh cáo họ rằng : Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.
Xua đuổi những người đổi tiền và những người buôn bán ra khỏi đền thờ là Chúa Giêsu đã đụng chạm đến tầng lớp thế lực là các thượng tế và luật sĩ. Làm như thế, chắc chắn Chúa Giêsu sẽ bị chống đối, nhưng vì lòng yêu mến Thiên Chúa thúc đẩy, Chúa Giêsu đã hành động quyết liệt như vậy, vì Ngài không chấp nhận con người nhân danh Thiên Chúa để tìm kiếm lợi lộc cá nhân, biến nơi thánh thành nơi phàm tục, biến những việc thiêng thánh thành hàng hóa buôn bán. Việc buôn bán, đổi chác tại đền thờ phản ánh sự bắt tay và buôn bán với sự dữ và sự xấu, là một thỏa thuận, đồng lõa ngay từ trong tâm hồn. Những người này đã dùng Thiên Chúa và các việc đạo đức như là cái màn che cho mình, biến Thiên Chúa thành nguồn lợi cho cá nhân mình.
Những người Do Thái đã chất vấn Chúa Giêsu : Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy ông có quyền làm như thế ? Họ muốn xem một dấu lạ chứng tỏ Chúa Giêsu là người của Thiên Chúa, thực hành công việc của Thiên Chúa và là người được Chúa sai đến để tái lập trật tự, canh tân việc thờ phượng và là người bảo vệ sự thánh thiện của nhà Thiên Chúa. Trước đòi hỏi của những người Do Thái, Chúa Giêsu đã báo trước cho họ một dấu lạ : Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại. Những người Do Thái và kể cả các tông đồ khi đó cũng chưa thể hiểu được lời của Chúa Giêsu, họ nghĩ là Chúa muốn nói về đền thờ Giêrusalem. Chúng ta còn nhớ khi tố cáo Chúa Giêsu để gây sức ép tử hình Ngài, họ đã cắt xén lời này của Chúa Giêsu và tố cáo Người rằng : Tên này đòi phá hủy đền thờ Giêrusalem. Sau này, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các tông đồ mới hiểu điều Chúa nói hôm nay muốn ám chỉ đền thờ là thân xác Ngài.
Có nhiều kẻ chứng kiến các phép lạ thì tin vào Người, nhưng Người không tin họ, vì Người biết họ hết thảy… chính Người biết những gì trong lòng con người. Điều đó nhắc cho chúng ta rằng, khi con người tin và đến với Thiên Chúa thì cần phải có một thái độ chân thành và yêu mến thực sự, vì Chúa biết rõ lòng con người. Chúng ta có thể che mắt người đời qua cái vỏ đạo đức thánh thiện, nhưng chúng ta không thể che mắt Thiên Chúa, vì Ngài thấu suốt tâm hồn và suy nghĩ của mỗi người.
Bài đọc một cho chúng ta nghe lại những điều luật mà Thiên Chúa đã ban cho Israel và đã ký kết với họ như một giao ước. Bộ luật này đòi con người phải dành cho Thiên Chúa một vị trí ưu tiên tuyệt đối, không thể bắt cá hai tay, không thể vừa tôn thờ Thiên Chúa lại đồng thời cúng bái thần minh dân ngoại hoặc những thần minh vật chất như tiền bạc, danh vọng. Đồng thời, luật này cũng đòi con người phải chu toàn những bổn phận đối với nhau vì Danh Thiên Chúa. Vì vậy, khi xúc phạm đến nhau là xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Nếu Israel tuân giữ luật của Chúa, thì Thiên Chúa mãi mãi che chở, bảo vệ họ và còn nhận họ làm dân riêng của ;ngược lại, nếu bất tuân, họ sẽ bị hủy diệt. Cam kết là như thế, nhưng thực ra, dân Israel đã mau chóng bỏ qua giới răn, lề luật của Thiên Chúa, quên ơn Thiên Chúa. Họ thờ cúng các thần minh của dân ngoại và quay lại chống đối Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn không hủy diệt họ mà Ngài lại cứu họ bằng cách cho Con của Ngài là Chúa Giêsu đến để cứu nhân loại qua cái chết trên thập giá.
Thư Corintô cho thấy, Chúa Giêsu chịu đóng đinh là trọng tâm của mọi lời rao giảng của các tông đồ, dù điều này khiến cho người Do Thái khó chịu hoặc những người Hy Lạp khó chấp nhận. Tác giả cho thấy, Chúa Giêsu, qua hy tế thập giá, Ngài đã vình viễn chấm dứt các việc tế tự tại đền thờ Giêrusalem và chấm dứt cả sứ mạng của đền thờ. Từ đây, nơi Thiên Chúa ngự không còn là đền thờ nữa mà là chính con người, thân xác của chúa Giêsu, Ngài là đền thờ Thiên Chúa và chính Ngài đã dâng chính mình là hy lễ đền tội cho toàn nhân loại. Chỉ những ai được ban ơn mới có thể hiểu và đón nhận mầu nhiệm này của Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin và đón nhận Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa, là Đấng canh tân việc thờ phượng Thiên Chúa. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cần có thái độ tôn trọng sự thánh thiện của Thiên Chúa và đền thờ của Ngài, dành cho Chúa sự kính trọng, tôn thờ cả hình thức bên ngoài lẫn tâm tình bên trong. Hãy nhiệt thành với Thiên Chúa và thanh luyện thái độ của bản thân trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Hãy dành cho Chúa một lòng yêu mến chân thành được thể hiện qua việc tôn kính, thờ phượng Chúa mỗi ngày. Đừng bao giờ so sánh hoặc đặt Chúa ngang hàng với tiền bạc, của cải, nhưng phải dành cho Chúa một sự ưu tiên tuyệt đối, nhất là đừng bao giờ dùng Thiên Chúa và việc đạo đức bên ngoài để che đậy sự giả dối và những gian tham bên trong.
Gia đình là đền thánh của Thiên Chúa đang bị nhiều người coi thường và biến thành nơi phàm tục, nơi buôn bán và hang trộm cướp bởi sự gian dối, bê tha, bởi lối sống hưởng thụ, ích kỷ. Hãy thanh tẩy đền thờ gia đình của mình, đừng để bất cứ tiền bạc hay của cải vất chất làm hoen ố đời sống gia đình, làm méo mó các tương quan giữa cha mẹ và con cái.
Trong ngày lãnh Bí tích Rửa tội, mỗi chúng ta được thánh hiến để trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Hãy thanh tẩy tâm hồn mình khỏi tội lỗi và những thói quen xấu. Hãy gạt bỏ khỏi mình những film ảnh, sách báo và những trang web xấu xa, vì nó hủy hoại tâm hồn chúng ta và nó là thủ phạm bôi bẩn linh hồn là đền thờ Thiên Chúa. Hãy trang hoàng đền thờ Thiên Chúa nơi chúng ta bằng những việc bác ái, hy sinh, việc lành, việc tốt ; những việc làm nhân ái, những cử chỉ đẹp. Nhất là hãy thường xuyên gặp gỡ Thiên Chúa trong tâm hồn qua cầu nguyện và sống trong sự hiện diện của Chúa.
Xin Chúa giúp chúng ta siêng năng đến với Bí tích Giải tội để được tình yêu của Thiên Chúa thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi và thêm ơn giúp chúng ta sống và bảo vệ linh hồn và thân xác chúng ta trong sạch, xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Amen.
 

MC3-B117: LỀ LUẬT

Trầm Thiên Thu

Ngay từ thuở khai thiên lập địa, Thiên Chúa đã thiết lập lề luật để con người tuân giữ: “Hết mọi MC3-B117

Ngay từ thuở khai thiên lập địa, Thiên Chúa đã thiết lập lề luật để con người tuân giữ: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết” (St 2:16-17). Bà Eva cho biết vị trí cây này ở ngay giữa Vườn Địa Đàng (St 3:3).
Ăn để sống, thế mà có thứ ăn vào thì sống, có thứ ăn vào thì chết. Cuộc sống đời thường cũng vậy, không phải ẩm thực nào cũng tốt. Có thứ ăn vào thì tốt, có thứ ăn vào thì hại, có thứ ăn vào thì khỏe, có thứ ăn vào thì bệnh. Đó là quy luật về ẩm thực, về dinh dưỡng. Cẩn tác vô ưu, vì cái miệng có thể hại cái thân!
Cuộc sống có nhiều loại luật – luật tự nhiên, luật môi trường, luật hôn nhân và gia đình, luật giao thông, luật dân sự, luật quân đội,… Nhà có gia phong, nước có quốc pháp, tổ chức dù lớn hay nhỏ đều có quy luật. Đời và đạo cũng có luật riêng. Như chiếc hàm thiếc hoặc chiếc dây cương để điều khiển con ngựa, luật giúp con người sống đàng hoàng hoặc chấn chỉnh cách sống. Lề luật cần thiết nhưng không quan trọng bằng con người. Người Pharisêu thấy các môn đệ bứt lúa ăn trong ngày sa-bát, họ liền chê trách và cho đó là phạm luật, nhưng Chúa Giêsu thẳng thắn nói với họ: “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát” (Mc 2:27). Luật vị nhân sinh là thế.
Trong luật còn có những điều khoản khác nhau. Vi phạm luật là phạm pháp, là có tội, nhưng mức độ phạm tội cũng khác nhau. Người áp dụng luật để xét xử cũng phải dùng lòng yêu thương mà xét xử.
Cuộc sống có nhiều thứ luật, từ hội đoàn tới làng xã, từ quốc gia tới quốc tế, nhưng các luật đó vẫn chỉ là nhân luật – luật của con người, quan trọng nhất vẫn là Thiên Luật, và mọi lề luật đều phải dựa vào Luật Trời, Luật của Thiên Chúa. Với người Công giáo, chúng ta có Mười Điều Răn (Thập Giới) và Sáu Điều Răn Hội Thánh. Luật Tân Ước tóm gọn còn 2 điều là Mến Chúa và Yêu Người. Còn Luật Cựu Ước có hơn 600 điều.
Will Durant (1885-1981 – văn sĩ, sử gia và triết gia Hoa Kỳ) có triết lý sống rất lạ: “Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc”. Lề luật như sợi dây “trói buộc” người ta, nhưng chính sợi dây đó lại làm cho người ta được tự do. Thật là kỳ diệu!
Trình thuật Xh 20:1-17 cho biết rằng Thiên Chúa đã truyền ban các khoản luật để con người theo đó mà sống. Trước tiên, Ngài nói: “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời”.
Luật Chúa là luật tự nhiên, không gì trái ngược. Ngài cho biết thêm: “Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng. Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi. Vì trong sáu ngày, Đức Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi, và muôn loài trong đó, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy, Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày sa-bát và coi đó là ngày thánh”. Phần này, nghe có vẻ dài dòng, nhưng là những điều có trong Sáu Điều Răn Hội Thánh. Không xa lạ, vì rất nhiều nhà thờ thường đọc kinh Mười Điều Răn và Sáu Điều Răn Hội Thánh vào các ngày Chúa Nhật. Nhưng có thể vì chúng ta thuộc lòng, đọc quen quá rồi, thế nên có thể chỉ đọc mà quên suy.
Thiên Chúa tiếp tục truyền dạy: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi. Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian hại người. Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta”. Phần này, chúng ta cũng thấy có trong Mười Điều Răn, tất nhiên cũng là những điều quen thuộc.
Cựu Ước có cách nói tiêu cực: Cấm, đừng, chớ, không được,… Tân Ước có cách nói tích cực: Phúc cho… Cách nói thay đổi theo sự phát triển của xã hội, của con người, cách nghĩ cũng thay đổi theo cho phù hợp. Đó là điều bình thường mà thôi. Như chúng ta biết, tất cả mọi sự đều thay đổi theo thời gian, kể cả luật pháp, cũng chỉ vì muốn con người sống tốt, hy vọng con người càng ngày càng hoàn thiện hơn. Mình sống tốt thì vừa lợi cho mình vừa lợi cho tha nhân, hữu ích cho xã hội và Giáo Hội, và như vậy cũng đẹp lòng Thiên Chúa.
Vì chúng ta bất toàn nên cần giữ luật. Luật có thể giúp con người hoàn thiện. Với kinh nghiệm giữ Luật Chúa, tác giả Thánh Vịnh đã vui mừng thốt lên: “Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời” (Tv 19:8-9). Rõ ràng là đa lợi ích!
Trong lời ăn tiếng nói, con người thường ưa dùng lối tỷ giảo (cách so sánh), có lẽ vì con người thích những gì cụ thể để dễ hiểu: Sắc như dao cau, đen như mực, trắng như bông, đẹp như tiên, xấu như quỷ,… Với những gì siêu phàm thì càng khó hiểu hơn, thậm chí là không thể hiểu. Tuy nhiên, tác giả Thánh Vịnh vẫn khéo léo giúp chúng ta dễ hiểu với lối so sánh thực tế: “Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất” (Tv 19:10-11).
Mỗi con người là một thế giới bí ẩn, người thế này, kẻ thế khác, chẳng ai giống nhau, từ thể lý đến tinh thần. Hằng ngày, chúng ta vẫn chứng kiến những điều trái ngược nhau: Người thích điều thiện, kẻ ưa điều ác. Thật ư? Thật vậy. Nếu không thích thì sao người ta dễ giết nhau chỉ vì xích mích nhỏ? Có những người, cả trẻ và lớn, đi đâu cũng giấu sẵn dao, gặp “sự cố” là rút ra “chơi” liền, tức là họ đã mưu tính trước. Vậy không là thích điều ác sao?
Thánh Phaolô nói về các sở thích khác nhau: “Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1 Cr 1:22-23). Sở thích của Thánh Phaolô cũng là sở thích của những người muốn nên giống Đức Kitô, muốn hoàn thiện, muốn nên thánh.
Thánh Phaolô giải thích: “Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1 Cr 1:24-25). Điên rồ mà khôn ngoan, yếu đuối mà mạnh mẽ. Với phàm nhân, điều đó hoàn toàn nghịch lý và không thể hiểu; nhưng với người có đức tin, điều đó lại là thuận lý, có thể hiểu. Thập giá là đường dẫn tới cái chết ê chề, nhưng lại hóa thành chìa khóa mở cửa Vương Quốc Trường Sinh. Vô cùng kỳ diệu!
Trình thuật Ga 2:13-25 nói về cách Chúa Giêsu áp dụng luật: Thẳng thắn và cương quyết.
Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giêsu lên thành Giêrusalem. Ngài thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Ngài liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Ngài đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Cả đám đông thế mà không dám cự nự gì, trong khi Chúa Giêsu chỉ có mình ên. Chắc hẳn họ biết mình sai, biết Chúa Giêsu làm đúng, thế nên họ tháo chạy. Người ta luôn sợ sự thật, kẻ xấu biết mình sai nên chỉ hành động lén lút, bị phát hiện thì bỏ chạy. Sợ sự thật bị phơi bày nên mới chạy.
Rồi Chúa Giêsu nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán. Ngày nay, không ai dám buôn bán trong nhà thờ, nhưng người ta có nhiều cách buôn bán tinh vi hơn – cả tinh thần lẫn vật chất. Thế nhưng người ta cũng có nhiều cách tinh vi để chống chế, để biện hộ, với nhiều chiêu thức “kỳ lạ” lắm.
Ngày xưa, những người buôn bán trong Đền Thờ là dân thường. Ngày nay, dân thường làm sao “có cửa” để làm như vậy? Chắc chắn họ phải có chức, có quyền. Thế thì những “con buôn” ngày nay là ai? Liệu chúng ta có dám nhìn thẳng vào sự thật? Ai dám nói ra, ai dám phanh phui, và ai dám phản đối? Nói theo ngôn ngữ ngày nay, ai dám thẳng thắn làm như vậy thì… “chết chắc”. Nghĩa là họ sẽ bị cô lập, bị mọi người xa lánh, bị ghét bỏ, ghét hơn ghét tội. Tiền bạc có sức mạnh khó cưỡng lại nên người ta gọi là “ma lực”. Kinh khiếp thật đấy!
Bọn con buôn chưa thể hại Chúa Giêsu lúc đó, nhưng chắc chắn họ rất ghét Ngài, tìm mọi cách cấu kết với nhau để triệt hạ Ngài. Những ánh mắt của họ lúc đó như những tia lửa, những cặp mắt mang hình trái lựu đạn, lòng họ hậm hực, miệng họ nguyền rủa,… Vì thế, các môn đệ của Ngài nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Tv 69:10).
Người Do-thái ấm ức lắm, cay cú lắm, nên họ hỏi vặn Đức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?”. Ngài thản nhiên đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại”. Họ hiểu gì nổi! Do đó, họ mới ngây ngô nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?”. Nếu chúng ta là người Do-thái lúc đó, chắc chắn chúng ta cũng gãi đầu, bứt tóc, mắt chữ O và miệng chữ A, rồi cũng chẳng hiểu mô tê gì ráo trọi. May thay, Thánh Gioan cho chúng ta biết: “Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Ngài”.
Khi người Do-thái hỏi ngớ ngẩn như vậy, ngay cả các môn đệ cũng ngớ ra, chả hiểu Thầy mình nói gì. Mãi đến khi Chúa Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Ngài đã nói điều đó, họ mới thực sự tin vào Kinh Thánh và lời Sư Phụ đã nói.
Cuộc đời luôn nhiêu khê, kẻ thế này, người thế nọ, kẻ cố chấp, người phục thiện. Trong số những người bị đánh đuổi ra khỏi Đền Thờ, không phải ai cũng khó chịu, ghen ghét, mà có những người chợt “sáng mắt” và tâm phục khẩu phục. Thánh Gioan cho biết: “Trong lúc Đức Giêsu ở Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Ngài bởi đã chứng kiến các dấu lạ Ngài làm”. Nhưng Thánh Gioan cũng cho biết thêm: “Chính Đức Giêsu không tin họ, vì Ngài biết họ hết thảy, và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Ngài biết có gì trong lòng con người”.
Tác giả Thánh Vịnh tâm niệm: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119:105). Ước gì mỗi chúng ta cũng luôn biết tâm niệm như vậy trong suốt cuộc đời, nhất là trong Mùa Chay Thánh, và đặc biệt hơn là Mùa Chay này, vì không ai chắc mình còn được sống Mùa Chay năm tới nữa hay không.
Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết phục thiện chứ đừng cố chấp, nhất là khi chúng con được Ngài sửa dạy. Xin giúp chúng con can đảm bảo vệ sự thật, dám đối mặt với những gì trái ngược với Thánh Luật. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ chúng con. Amen.
 

MC3-B118: MÙA THANH LUYỆN ĐỨC TIN

Lm. Giuse Dương Hữu Tình

Nếu chúng ta để ý thì kể từ Chúa nhật thứ ba mùa chay, các bài Phúc Âm của ngày Chúa nhật đều MC3-B118

Nếu chúng ta để ý thì kể từ Chúa nhật thứ ba mùa chay, các bài Phúc Âm của ngày Chúa nhật đều có thể sử dụng bài Phúc Âm của Chúa nhật năm A. Lý do là vì ba Chúa nhật sau cùng của mùa chay được Giáo hội dùng làm điểm nhấn cho ba đề tài: Chúa Giêsu là Mạch Nước Trường Sinh, Chúa Giêsu là Ánh Sáng Thật và Chúa Giêsu là Sự Sống Lại. Bởi thế Chúa nhật hôm nay chúng ta có thể suy niệm Phúc Âm kể việc Chúa gặp gỡ thiếu phụ Sa-ma-ri ở bờ giếng Gia-cóp. Tuy nhiên, Giáo hội cũng cho chúng ta suy niệm một đề tài riêng của năm; năm B: Thanh tẩy Đền thờ.
Sự kiện Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ được cả bốn Phúc Âm ghi lại. Ta có thể suy niệm sự kiện này theo lời kể của thánh Mác-cô như thói quen được làm trong năm B. Thế nhưng Giáo hội đã chọn Phúc Âm của thánh Gioan để cho chúng ta suy niệm và chỉ có ngài ghi lại câu nói của Chúa một cách khác biệt: “Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”. Các Phúc Âm Nhất Lãm đều nhắc đến chữ “sào huyệt của bọn cướp” (Mt 21,13; Mc 11,17; Lc 19,46) và chữ này giúp ta liên tưởng tới lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a (Gr 7,11). Chắc hẳn khi không dùng ngôn ngữ của truyền thống Kinh Thánh như các Phúc Âm Nhất Lãm, thánh Gioan đã có ý nhấn tới chuyện buôn bán.
Đền Thờ và buôn bán được nhắc đến ở đây có gì liên quan tới nhau? Thưa: Có liên quan, vì người ta đã lẫn lộn giữa Đền Thờ và việc buôn bán. Thực ra việc buôn bán tự nó không phải là xấu, kể cả khi người ta làm việc đó ngay trong sân của Đền Thờ vì mục đích đề phục vụ Đền Thờ một cách vô vị lợi. Thế nhưng đó mới chỉ là lý thuyết, thực tế có lẽ không đơn giản như vậy. Buôn bán tức nhắm đến lợi nhuận, là sinh lời, là được thua, là vụ lợi, là vật chất. Đền Thờ hoàn toàn thuộc một lĩnh vực khác. Đền Thờ không thể trở thành một nơi người ta dựa vào đó để thu lợi nhuận, để kiếm trác, để mà được thua, để vụ lợi. Đền Thờ như chính lời Chúa Giêsu nói: “nhà Cha”. Đền Thờ là nhà của Thiên Chúa- Nhà Chúa. Nơi có những người con đến gặp Cha của mình, nơi tình Cha-con được thể hiện. Người Do Thái đã sử dụng sai mục đích của Đền Thờ, đã biến Đền Thờ, nơi lẽ ra con người chỉ có thể phục vụ ở đó như những người con trong gia đình thì lại thành nơi trục lợi, kinh doanh, thành một cái chợ, một trung tâm thương mại. Lần đầu tiên trong Phúc Âm, Chúa Giêsu lên tiếng xua đuổi những kẻ lạm dụng Đền Thờ, làm ô uế Đền Thờ, tục hóa Đền Thờ.
Sự kiện này khi được đọc lên ngày hôm nay, nó còn có giá trị nhắc nhở gì không? Liệu thời nay có còn ai đó đang âm thầm hoặc công khai dựa vào Đền Thờ (Nhà Thờ) để trục lợi, để kinh doanh, kiếm trác? Và người ta dễ có hàng trăm, hàng ngàn lý do, có khi rất đạo đức để biện minh cho việc buôn bán đó.
Phần tiếp theo của bài Phúc Âm, Chúa Giêsu chuyển hướng Đền Thờ vào chính thân thể Người: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại”. Và thánh Gioan giải thích: “Nhưng Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây chính là thân thể Người”. Vấn đề lại bước sang một lãnh vực lớn hơn. Giờ đây không còn phải chỉ là Đền Thờ mà là chính Người- Vị Thiên Chúa làm người. Đền Thờ là nơi quy tụ, nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Thân thể Đức Giêsu là chính Người không chỉ là nơi quy tụ, gặp gỡ mà còn là nguồn suối của ơn cứu độ, sự giải thoát và phục hồi. Các ông cứ phái hủy đi gợi cho chúng ta sự phá hủy đáng sợ của tội nguyên tổ. Tổ tông đá phá hủy rồi, một sự phá hủy ghê gớm tưởng chừng như không gì có thể phục hồi lại được. Vậy mà “nội trong ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại”. Các môn đệ lúc đó nghe, họ đâu có hiểu được tại sao Chúa lại nói như thế. Chính thánh Gioan làm chứng rằng: “Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói”.
Chúa Giêsu là Đền Thờ đích thực, Đền Thờ đem lại ơn cứu độ và sự giải thoát. Đền Thờ này cũng nhắc chúng ta vấn đề ban đầu, đó là vấn đề buôn bán. Chính Chúa Giêsu có đang bị con cái mình biến thành một đối tượng để thương mại không? Người chính là Đấng chúng ta tin yêu và phó thác hay chỉ là một đối tượng để chúng ta được một cái gì. Mùa chay quả là thời gian của thanh luyện, một mùa để thanh luyện đức tin. 
 

MC3-B119: ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Phụng vụ Lời Chúa qua hai Chúa Nhật Mùa Chay cho thấy Đức Giêsu vừa là con người phải chịu MC3-B119

Phụng vụ Lời Chúa qua hai Chúa Nhật Mùa Chay cho thấy Đức Giêsu vừa là con người phải chịu cám dỗ trong sa mạc, vừa là Con Thiên Chúa nơi biến cố Hiển Dung trên núi Tabor.    
Phụng vụ Lời Chúa tuần 3 Mùa Chay trình bày Đức Giêsu là Đền Thờ của Thiên Chúa qua sự kiện thanh tẩy đền thờ Giêrusalem.
 
  1. Chúa Giêsu thánh tẩy đền thờ
Đối với Do thái giáo, Lễ Vượt Qua là một đại lễ, tưởng niệm cuộc vượt qua Biển Đỏ tiến về Đất Hứa. Lễ Vượt qua được tổ chức vào ngày 15 tháng Nissan, tức là tháng 4 dương lịch.
Mọi người trong đất nước Palestin đều về Giêrusalem dự lễ.Cả những người tản mác khắp thế giới không bao giờ quên tôn giáo, tổ tiên cũng về dự đại lễ quan trọng nhất này. Dầu sống ở xứ nào, người Do thái vẫn ước mơ và hy vọng được dự lễ Vượt Qua tại Giêrusalem ít nhất là một lần trong đời.Trong dịp này Chúa Giêsu cùng đi dự lễ Vượt qua với các môn đệ.
Thuế Đền Thờ là một sắc thuế mà mỗi người Do thái từ 9 tuổi trở lên đều phải đóng.Tiền thuế là ½ siếc-lơ, tương đương với 2 ngày công nhật.
Trong việc giao dịch thương mại, mọi loại tiền đều có giá trị tại Palestin. Nhưng tiền thuế Đền thờ phải nộp bằng đồng siếc-lơ Galilê hoặc siếc-lơ của Đền Thờ. Khách hành hương đến Đền Thờ phải đổi tiền siếc-lơ. Vì vậy trong sân Đền Thờ có nhiều người làm nghề đổi tiền.Tiền huê hồng khi đổi là ¼ ngày công cho 1đồng. Cứ 4 đồng siếc-lơ thì người đổi được lợi một ngày công. Do đó số tiền thuế Đền thờ và lợi tức đổi tiền thật là lớn.
Điều khiến Chúa Giêsu nổi giận là khách hành hương phải chịu những tệ nạn của bọn đổi tiền bóc lột với giá cắt cổ.Thật là bất công và càng tệ hơn nữa khi người ta nhân danh Tôn giáo để trục lợi.
Bên cạnh bọn đổi tiền còn có một số người bán bò, chiên, bồ câu để khách hành hương mua làm lễ vật toàn thiêu. Điều hết sức tự nhiên và tiện lợi là có thể mua đựơc các con vật ở sân Đền Thờ. Luật quy định các con vật làm của lễ phải lành lặn không tỳ vết. Có những chức sắc kiểm tra khám xét con vật. Mỗi lần khám xét phải trả 1/12 siếc-lơ, không được mua vật ở ngoài Đền thờ. Khốn nổi, mỗi con vật mua trong đền thờ đắt gấp 15 lần ở bên ngoài. Khách hành hương nghèo bị bốc lột trắng trợn khi muốn dâng lễ vật. Sự bất công này lại càng tệ hại thêm vì nó làm dưới danh nghĩa tôn giáo.
Chính vì những điều ấy đã làm Chúa Giêsu bừng bừng nổi giận. Chúa lấy dây thừng bện thành roi đánh đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ;còn tiền của những người đổi bạc,Người đổ tung ra,và lật nhào bàn ghế của họ.
Trong Phúc âm hiếm khi ta thấy Chúa Giêsu nổi giận. Ngài bình thản đón lấy nụ hôn phản bội của Giuđa; lặng lẽ trước những lời cáo gian buộc tội; xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đóng đinh mình vì họ không biết việc họ làm. Chính Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta học lấy nơi Ngài bài học hiền lành và khiêm nhường. Vậy mà ở đây, Chúa đã nỗi giận đùng đùng,lật tung bàn ghế, lấy dây thừng làm roi xua đuổi tất cả.
Khung cảnh đền thờ phải là nơi yên tĩnh, thánh thiêng. Thế mà nay lại ồn ào huyên náo, mua bán đổi chác, tranh giành, cãi cọ, đôi co như là một cái chợ buôn bán sầm uất. “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây,đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2,16). “Nhà của Ta là nhà cầu nguyện,còn các ngươi làm thành hang trộm cướp” ( Mt 21,12-13).Chúa Giêsu thất vọng biết bao trong tiếng than thở ấy.”Nơi buôn bán“, “Hang trộm cướp“, Đền thờ nơi tôn nghiêm thờ phượng Đức Chúa, nay lại quá bất kính, quá bát nháo khiến Chúa Giêsu phải đau lòng. Lời ngôn sứ Giêrêmia quở trách dân Do thái xưa đã nên ứng nghiệm ( x. Gr 7,11).
Thế là Chúa Giêsu thực hiện một cuộc thanh tẩy Đền thờ vì Ngài yêu mến Đền thờ: “Vì nhiệt tâm lo việc Nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Tv 69,10).Lòng nhiệt thành với Đền thờ sẽ dẫn Chúa Giêsu đến chỗ bị người đời bách hại (x. Ga 15,5).
 
  1. Tại sao Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ?
Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ vì nhà Thiên Chúa đã bị xúc phạm.
Trong sân đền thờ có thờ phượng mà không có lòng tôn kính.Thờ phượng mà không có lòng tôn kính là việc bất xứng.Đó là việc thờ phượng hình thức chiếu lệ.Trong sân Đền thờ người ta cãi vả về giá cả,tiếng ồn ào huyên náo tạo thành một cái chợ chứ không phải là Đền thờ.
Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ để chứng minh rằng việc dâng thú vật làm lễ tế không còn thích đáng nữa.
Các ngôn sứ đã loan báo: “Đức Chúa phán, ngần ấy hy lễ của các ngươi đối với Ta nào có nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên cừu,mỡ bê mập, Ta chán ngấy.Máu chiên dê Ta chẳng thèm.” (Is 1,11). “Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận” ( Tv 50,16).
Thái độ thanh tẩy Đền thờ của Chúa Giêsu chứng tỏ Chúa đòi hỏi lòng thành kính.Lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa là tấm lòng chân thành.
Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ  vì “Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện
Đền thờ là nơi Thánh,là chốn Thiên Chúa hiện diện tiếp nhận phụng tự của người dâng lễ và thông ban cho họ sự sống và các ân huệ của Người.
Các chức sắc Đền thờ,các con buôn người Do thái đã biến Đền thờ thành nơi huyên náo, nổi loạn. Tiếng bò rống, tiếng chiên kêu, tiếng rao hàng, lời qua tiếng lại mặc cả, cãi cọ mua bán làm cho khách hành hương không thể cầu nguyện được.
 
  1. Xậy dựng đền thờ tâm hồn.
Chúa Giêsu đã thanh tẩy Đền thờ Giêrusalem. Chúa muốn chúng ta thanh tẩy Đền thờ tâm hồn của mình.
Đền thờ tâm hồn không xây dựng bằng vật liệu cao cấp của các thứ kim loại, bằng những loại gỗ quý giá. Đền thờ tâm hồn được xây bằng các bí tích, các việc lành thánh thiện, những hy sinh, lòng yêu mến Thiên Chúa.
Trong Đức Kitô, chúng ta đã trở nên đền thờ sống động và đã được cung hiến ngày lãnh nhận phép Thánh Tẩy. Thánh Phaolô minh định: “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong đền thờ ấy”. Đó là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa dành cho mỗi tín hữu qua Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa yêu thích ngự nơi đền thờ tâm hồn chúng ta hơn là đền thờ bằng gỗ đá, dù là gỗ thơm đá quý. Bởi lẽ đền thờ bằng gỗ đá, dẫu có xinh đẹp và đồ sộ như đền thờ Latêranô đi chăng nữa thì một ngày kia, cũng sẽ tiêu tan. Không có đền thờ nào đẹp bằng đền thờ Giêrusalem. Một công trình nguy nga tráng lệ xây cất ròng rã 46 năm. Khi đi qua, các môn đệ tự hào chỉ cho Chúa Giêsu thấy sự huy hoàng của Đền thờ,nhưng Người lại nói rằng: sẽ có ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Khi người Do thái chất vấn: Ông lấy quyền nào mà làm như vậy ? Chúa Giêsu bảo: cứ phá Đền thờ này đi,trong 3 ngày Ta sẽ xây dựng lại. Chúa ám chỉ đến cái chết và sự phục sinh của Người. Đền thờ ở đây chính là thân thể Đức Giêsu mà mỗi người Kitô hữu là một viên đá sống động xây dựng nên đền thờ ấy. Thân thể phục sinh của Chúa là đền thờ mới, nơi con người thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực, trong tinh thần và trong chân lý. Chỉ có Thân thể Chúa Kitô và tâm hồn chúng ta mới là đền thờ vững bền.
Đền thờ đích thực, là chính thân thể Đức Giêsu Kitô (Ga 2,21). Chính nơi đền thờ này, Thiên Chúa đã thi thố tất cả quyền năng cứu độ nhân loại. Cũng chính nơi đền thờ này sự thờ phượng đích thực mới được dâng lên Thiên Chúa. Quả thế, Thánh Linh đã phục sinh thân thể Đức Giêsu. Chúa Cha đã đặt Người làm Trung gian duy nhất để chuyển cầu cho nhân loại (x. 2 Tm 2:5; Dt 9:15; 12:24). Tất cả mọi giá trị và ý nghĩa của mọi nhà thờ trên thế giới này đều phải bắt nguồn từ đền thờ này. Thật vậy, “không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô.” (1Cr 3,11). Máu và nước từ cạnh sườn Đức Giêsu tuôn chảy như giòng sông. “Sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống.” (Ed 47,9). Người được phúc đón nhận sự sống đó là Kitô hữu. Vì họ là “thân thể Đức Kitô.” (2 Cr 12, 27). Bởi đó, họ cũng là “Đền Thờ của Thiên Chúa.” (1 Cr 3,16).
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa đã đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ vì họ đã đem đền thờ biến thành nơi buôn bán, đổi chác;
Xin Chúa xua đuổi nhưng thói hư tật xấu ra khỏi tâm hồn chúng con, để tâm hồn chúng con xứng đáng là đền thờ sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị. Amen.
 

MC3-B120:  PHÁ HỦY ĐỀN THỜ

Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Mất bao nhiêu công, của và thời gian mới xây dựng được đền thờ. Thế mà Chúa lại bảo phá hủy MC3-B120

Mất bao nhiêu công, của và thời gian mới xây dựng được đền thờ. Thế mà Chúa lại bảo phá hủy đền thờ này đi, người Do Thái hẳn sẽ tức giận vì lời nói ấy của Chúa Giêsu. Bây giờ ai cũng hiểu đền thờ ấy chính là thân xác mang đầy vết nhơ tội lỗi, phá hủy đi để mang lấy thân xác mới trong Chúa Phục Sinh. Thân xác mới là Đền Thờ Thiên Chúa cư ngụ.
Sự trong sạch của thân xác.
Một thân xác khiết tinh là một mơ ước của các bậc tu trì trong các tôn giáo. Giữ cho thân xác khiết tinh để nhìn rõ sự vật, nhìn rõ vào thân phận con người luôn chịu sự dữ bủa vây. R. Tagore đã cảm nghiệm trong sâu xa của tâm thức: “Tôi sẽ luôn luôn giữ gìn tư tưởng lánh xa mọi điều giả dối, vì hiểu chính người là chân lý đã nhóm trong tâm trí tôi nguồn sáng lý trí.” (Lời Dâng, số 4). Sự thông tuệ trong chân lý đòi hỏi sự vượt bậc việc tiết chế trong thân xác, bởi vậy các bậc hiền triết xưa kia thường tìm nơi núi cao, vắng vẻ, tránh xa trần thế, ít lệ thuộc vào vật chất nhất để sống nhiệm nhặt, kiểm soát thân xác khỏi những u mê, mở rộng đường chân, thiện, mỹ. Lời Chúa trong tám mối phúc thật dạy: “phúc cho ai giữ tâm trí trong sạch, họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5, 8). Mối phúc thật gắn liền sự khiết tinh thân xác với việc lãnh nhận chân lý. Chúa Giêsu nói phá đền thờ vật chất là nói đến con đường thanh luyện thân xác để nhìn ngắm Thiên Chúa trong Đền Thờ thân xác Phục sinh.
Niềm vui của Tin Mừng.
Thoát khỏi xiềng xích của một nền văn minh sự chết, con người mới thấy niềm vui được triển nở trong Tin Mừng. Gặp gỡ Thiên Chúa nhiều lần, nhiều cách, ở nhiều khúc quanh của cuộc đời, để thưa với Chúa: “ “Chúa ơi, con đã để mình bị lừa; con đã trốn tránh tình yêu của Chúa bằng muôn ngàn cách, nhưng một lần nữa con lại đến đây, để canh tân giao ước của con với Chúa. Con cần Chúa. Xin cứu con một lần nữa, Lạy Chúa, xin đưa con vào lại vòng tay cứu độ của Chúa một lần nữa” (Tông huấn Niềm vui của Tin Mừng, số 3). Nơi Thiên Chúa, con người mới đủ mạnh sức kiến tạo trần thế này một niềm vui sống thực sự. Trong cuốn Sadhna, Thực nghiệm tâm linh, R.Tagore viết: “Cha hỡi, hãy quét sạch mọi tội lỗi cho con, vì trong tội con đứng về phe hữu hạn”. Đứng về phía hữu hạn, chống lại tình yêu của cha, đó là kinh nghiệm về hậu quả của tội lỗi làm cuộc sống thêm buồn tẻ va bi ai. Lời cầu nguyện ấy cũng tựa như lời cầu xin: “xin Chúa phá hủy đền thờ này đi, để Chúa ban lại cho con ngôi Đền Thờ Chúa ngự”. Từ ấy, mới có thể yêu mến cuộc đời này như tặng phẩm tuyệt diệu của Thiên chúa ban cho nhân loại.
Phá hủy đền thờ “cái tôi”.
Hiên ngang, tràn đầy dũng lực ơn thiêng, bước vào giao chiến với sự dữ, lời mời gọi của Mùa Chay: “Được Chúa Thánh Thần đưa vào hoang địa” (Mt 4, 1) .
Con người thời nay được nhiều tiến bộ khoa học tạo cho nhiều tiện nghi, hưởng thụ, nhưng lại không thể tạo cho con người sống hạnh phúc. Để sống hạnh phúc, hạnh phúc ấy cần được kiến tạo tự nơi chính mình, chứ không từ vật chất, địa vị, quyền lực. Đức Đạt Lai Lạtt Ma chi sẻ kinh nghiệm của mình: “Thật cần thiết trong việc phát khởi thiện chí và thái độ tốt, càng nhiều càng tốt. Với thiện chí và thái độ tốt, hạnh phúc, ngắn hạn và dài hạn, cho chính ta và tha nhân sẽ hiện hữu.”
Với người Kitô hữu việc gặp gỡ Thiên Chúa thường xuyên là cần thiết để xây dựng tình bạn với Thiên Chúa, ra khỏi ích kỷ của mình: “Chỉ nhờ sự gặp gỡ này – hay sự gặp gỡ mới mẻ này – với tình yêu của Thiên Chúa, được triển nở thành một tình bạn phong phú, chúng ta được giải phóng khỏi sự chật hẹp và khép kín của mình. Chúng ta trở thành con người đầy đủ khi chúng ta trở thành hơn là con người, khi chúng ta để mình được Thiên Chúa đưa vượt qua chính mình để đạt tới sự thật đầy đủ nhất về hiện hữu của mình. Ở đây chúng ta tìm thấy nguồn mạch và cảm hứng cho mọi nỗ lực phúc âm hoá của chúng ta. Bởi nếu chúng ta đã nhận được tình yêu phục hồi ý nghĩa cho cuộc đời mình, làm sao chúng ta có thể không chia sẻ tình yêu ấy với người khác?” (Tông huấn: Niềm Vui Tin Mừng, số 8).
Bạn thân mến!
Ai cũng sợ phá hủy đền thờ vật chất, nơi mình đã dày công, tích góp, bon chen, dành dụm, mới xây lên được ngôi đền cho chính mình. Chúa bảo phải phá đi! Chỉ trong ba ngày Chúa ban cho lại ngôi Đền Thờ đích thật.
Xin cho chúng con dám liều lĩnh phá hủy cái tôi ích kỷ để sống cái chung phẩm vị con người, phá hủy lối sống hưởng thụ để sống chia sẻ hạnh phúc, phá hủy con người cũ để sống con người mới trong Chúa phục Sinh.
 

MC3-B121: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY B

Ga 2,13-25
"Ðem tất cả những thứ này ra khỏi đây,
 đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."
(Ga 2,16)

Câu chuyện Tin Mừng Gioan vừa thuật lại cho chúng ta xảy ra vào dịp lễ Vượt qua năm 28, vào MC3-B121

Câu chuyện Tin Mừng Gioan vừa thuật lại cho chúng ta xảy ra vào dịp lễ Vượt qua năm 28, vào cuối cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Cũng như những người Do Thái ngoan đạo khác Chúa thường có mặt tại Jerusalem vào dịp lễ đặc biệt này. Đây là ngày lễ lớn của dân tộc.
A. Như đã có nhiều lần tôi nói với anh chị em.
Đời sống tôn giáo của người Do Thái gắn chặt với đền thờ.
Đền thờ là trung tâm của Đạo.
Đền thờ là nơi có Hòm Bia Thánh - nơi con người đến để gặp gỡ Thiên Chúa.
Lễ Vượt Qua nhằm vào ngày thứ mười lăm tháng Nisan, tức khoảng tháng tư dương lịch, và theo luật pháp Do Thái, mọi người nam Do Thái sống cách Jerusalem trong vòng hai mươi lăm cây số, bắt buộc phải về dự lễ. Không phải chỉ có người Do Thái ở trong xứ Palestine về dự lễ Vượt Qua mà thời bấy giờ dân Do Thái tản lạc khắp thế giới, họ chẳng bao giờ quên tôn giáo và đất nước của tổ tiên họ. Người Do Thái dầu sống ở xứ sở nào, họ vẫn mơ ước và hi vọng được dự lễ Vượt Qua tại Jerusalem ít nhất một lần.
Riêng đối với Chúa Giêsu lần này, thì Chúa có mặt tại đây không phải chỉ với danh nghĩa một người Do Thái mà đây còn là dịp để Chúa chu toàn chức vụ của Ngài. Bởi vậy mà Ngài đã vào đền thờ như một Đấng có uy quyền.
Chúa đã phải đối diện với một đền thờ như thế nào?
Đó là một đền thờ đã bị tục hóa. Đền thờ đã không còn phải là nơi thánh nữa mà nó đã gần như trở thành một “hang trộm cướp”. Chúa không thể chấp nhận được tình trạng này mãi mãi.
Nhìn lại lịch sử ban đầu thì đền thờ là nơi rất thánh thiện. Theo như truyền thống còn ghi lại thì người Do Thái hết lòng quí mến tôn trọng đền thờ: thậm chí họ không dám đi ngang qua chỉ vì lý do tiện đường.
Nhưng bây giờ thì sự tôn kính đối với đền thờ không còn nữa...nhất là vào dịp lễ Vượt qua.
Lý do:
+ Khách hành hương phải dâng một hy lễ theo luật (những người giàu thì một con bò hay một con chiên - còn những người nghèo thì một cặp bồ câu như Đức Mẹ và Thánh Giuse đã làm)
+ Bên cạnh đó mỗi người còn phải nộp một đồng tiền thuế. Đây là loại thuế đặc biệt của đền thờ.
Kết quả thế nào?
+ Hàng quán của các lái buôn chiên bò dựng la liệt ngay trước cả trụ lang đền thờ.
+ Các bàn đổi tiền cũng thế.
Vấn đề đặt ra tại đây là ai phải chịu trách nhiệm về tình trạng này.
Theo luật thì giới tư tế được đặc cử để phụ trách và trông coi đền thờ, thế nhưng những lợi lộc vật chất do chức vụ đem lại đã làm mờ mắt họ, khiến họ đã quên đi nhiệm vụ cao cả và thánh thiện của mình để rồi từ đó không biết bao nhiêu lạm dụng đã xẩy ra, xẩy ra ngay trong những nơi thánh thiện nhất. Người ta đã tìm thấy một câu thật đau lòng được ghi lại do một ký lục đạo đức trong sách Mishna trước khi Giêrusalem bị tàn phá như sau: “Họ là tư tế - Con cháu họ là thu ngân - Rể họ là thanh tra đền thờ - Và gia nhân của họ cầm dùi để rình đánh chúng ta”.
Đứng trước tình trạng như thế Chúa không thể không có thái độ.
Với tư cách là Con của Thiên Chúa Ngài phải hành động để trả lại cho “Nhà Cha Ta” cái địa vị cao cả của nó.
B. Trước hành động của Chúa người ta đã phản ứng lại như thế nào?
Đối với các môn đệ và những người Do Thái đạo đức thì chắc chắn đây là dịp để họ vui mừng. Thánh Gioan ghi lại một chi tiết rất nhỏ, nhưng nó cũng nói lên một phần nào niềm vui của những người thấy nhà của Chúa được bảo vệ: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa thiêu đốt tôi” (Tv 69,10) . Đây cũng là cơ hội để họ được chứng kiến những lời mà các tiên tri đã loan báo từ bao nhiêu năm qua được thể hiện. Vâng từ bao nhiêu năm qua, một số các ngôn sứ đã dự báo trước về sự việc này.
Tiên Tri Malakia đã loan báo: “Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Ðiện của Người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến, - Ðức Chúa các đạo binh phán. Ai chịu nổi ngày Người đến? Ai đứng được khi Người xuất hiện? (Ml 1,3) Hay như Dacaria cũng đã có lần nói: “Sẽ không còn phường lái buôn trong đền thờ của ĐỨC CHÚA nữa.” (Dcr 14,21)
Ngài đến để thực hiện một hy lễ “đẹp lòng Thiên Chúa hơn lễ tế bò tơ hay ngưu sinh đủ sừng đủ móng” (Tv 69,32).
Còn đối với giai cấp lãnh đạo đền thờ thì chắc chắn đây là dịp để họ tăng thêm lòng ghen ghét đối với Chúa.
Sự việc Chúa là một con người không thuộc giai cấp tư tế mà lại dám can thiệp vào công việc có tính cách nội bộ của đền thờ thì điều đó đối với họ không thể nào chấp nhận được. Tuy nhiên chúng ta thấy phản ứng của họ ở đây tương đối là có hạn chế. Nó chỉ dừng lại ở một chất vấn là Chúa lấy quyền nào mà dám làm như vậy. Ngoài ra chúng ta thấy họ đã không có một hành động nào khác. Điều đó chứng tỏ việc Chúa làm là việc hợp lẽ phải, hợp lòng người. Chính vì thế mà ngay cả các tư tế cũng không dám có một phản ứng mạnh nào đối với Chúa.
C. Vấn đề còn lại là tại sao Giáo Hội lại chọn đoạn Tin Mừng này để đọc vào Chúa nhật thứ 3 mùa Chay hôm nay? Câu trả lời không khó lắm: Giáo Hội cũng muốn chúng ta làm một cuộc "thanh tẩy", không phải đền thờ vật chất nhưng là đền thờ tâm hồn của mỗi người như lời thánh Phaolô: "Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?" (1Cr 3,16)
Vua Trajano là hoàng đế cai trị nước Rôma từ năm 98 đến năm 117. Nhà vua đã cấm đạo, và đã bắt Thánh Ignatio, Giám mục thành Antiochia. Tại tòa án, nhà vua đã chế nhạo đạo Công giáo, rồi gọi Thánh Ignatio là thằng quỉ xấu xa, Thánh Giám mục Ignatio thưa lại rằng:
- Tâu đức vua, chẳng có ai gọi người mang Thiên Chúa trong mình là thằng quỉ dữ được.
Nhà vua hỏi lại:
- Vậy ông mang Thiên Chúa trong mình ư?
Thánh Giám mục Ignatio trả lời:
- Tâu đức vua, phải! Tôi mang Thiên Chúa trong mình, vì những người đã chịu phép rửa tội, sống đời sạch tội, đều là đền thờ của Thiên Chúa. Bởi vậy, không hạnh phúc nào lớn lao cho bằng người Công giáo, bằng được trở nên đền thờ Thiên Chúa; và cũng chẳng có gì can hệ cho con người bằng phải luôn là đền thờ cho Thiên Chúa ngự.
Nghe xong, hoàng đế Trajano đã lên án rằng:
- Ignatio thành Antiochia là người đã cậy mình vì mang Thiên Chúa trong mình nên phải điệu đến Rôma, để làm của ăn cho thú dữ.
Đức Giêsu đã thanh tẩy đền thờ. Người cũng muốn chúng ta hãy tiếp tục công việc của Người là giữ gìn ngôi đền thờ thiêng liêng là chính bản thân ta. Tâm hồn chính là cung thánh nơi Chúa ngự. Ta phải luôn luôn thanh tẩy để tâm hồn được xứng đáng với Chúa.
Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi thói tôn thờ tiền bạc, coi trọng tiền bạc hơn Chúa.
Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi những dục vọng đam mê làm ô uế cung thánh của Chúa.
Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi thói gian tham, bất công.
Hãy thanh tầy tâm hồn ta khỏi những kiêu căng đố kỵ.
Hãy kính trọng thân xác của mình và của người khác.
Hãy tu bổ những đền thờ thân xác đã xuống cấp, suy tàn, bị xúc phạm, bị bán rẻ.
Hãy sửa chữa những đền thờ thân xác đang bị bào mòn vì bệnh tật, vì đói khát, vì thương tích.

Tôi xin được kết thúc bằng một lời cầu xin của một người ngoại đạo. Người ngoại đạo nhưng lời cầu nguyện của họ còn đẹp hơn rất nhiều người có đạo. Tôi muốn nói đến văn hào R. Tagore (lời thơ sau do Đỗ Khánh Hoan dịch):
Lạy Thiên Chúa,
đây lời con cầu nguyện:

Xin tận diệt, tận diệt trong tim con
mọi biển lận tầm thường.

Xin cho con sức mạnh thản nhiên
để gánh chịu mọi buồn vui.

Xin cho con sức mạnh hiên ngang
để đem tình yêu gánh vác việc đời.

Xin cho con sức mạnh ngoan cường
để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó,
hay cúi đầu khuất phục
trước ngạo mạn, quyền uy.

Xin cho con sức mạnh dẻo dai
để nâng tâm hồn vươn lên
khỏi ti tiện hằng ngày.

Và cho con sức mạnh tràn trề
để nâng mình theo ý Ngài luôn.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây