Suy Niệm Tin Mừng ngày Mồng Một Tết Bài 151-200 Cầu Bình An Năm Mới, Tin vào Chúa quan phòng

Thứ tư - 22/01/2020 10:36
Suy Niệm Tin Mừng ngày Mồng Một Tết Bài 151-200 Cầu Bình An Năm Mới, Tin vào Chúa quan phòng
Suy Niệm Tin Mừng ngày Mồng Một Tết Bài 151-200 Cầu Bình An Năm Mới, Tin vào Chúa quan phòng
Suy Niệm Tin Mừng ngày Mồng Một Tết Bài 151-200 Cầu Bình An Năm Mới, Tin vào Chúa quan phòng.

-----------------------------
Phúc Âm: Mt 6,25-34: “Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin? Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc?” Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”. - Ðó là lời Chúa.

– – – – – – – – – – – – – –

Phúc Âm Mt 11, 25-30: “Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho. Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”. - Ðó là lời Chúa.

– – – – – – – – – – – – – –

Phúc Âm  Ga 14, 23-27: “Thầy ban bình an của Thầy cho các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con; Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi”. - Ðó là lời Chúa.

– – – – – – – – – – – – – –

Phúc Âm Ga 20,19-23: “Bình an cho các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. - Ðó là lời Chúa.

-----------------------------
Tết 1-151: Lời Chúc Hạnh Phúc Đầu Xuân. 3
Tết 1-152: THÁNH LỄ MINH NIÊN-MỒNG MỘT TẾT TÂN SỬU.. 8
Tết 1-153: NGÀY MÙNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020. 12
Tết 1-154: Sự nhạy bén của trái tim.. 16
Tết 1-155: Xuân Xưa Và Nay. 17
Tết 1-156: Năm Mới, Người Mới 20
Tết 1-157: Trời Ban Heo Đất Trong Nhà. 23
Tết 1-158: MÙNG MỘT TẾT CON LỢN.. 26
Tết 1-159: HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA.. 29
Tết 1-160: ĐỪNG LO LẮNG CHO NGÀY MAI 31
Tết 1-161: HÃY TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA.. 32
Tết 1-162: HÁI LỘC ĐẦU NĂM... 35
Tết 1-163: NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN ĐI TÌM HẠNH PHÚC.. 37
Tết 1-164: TRUYỀN THỐNG TẾT VIỆT NAM VỚI PHÚC ÂM... 42
Tết 1-165: Ý NGHĨA TẾT CỔ TRUYỀN.. 44
Tết 1-166: XUÂN BÌNH AN.. 46
Tết 1-167: NĂM MỚI TÂM LINH.. 48
Tết 1-168: Cầu nguyện trong những ngày Tết Bính Tuất 51
Tết 1-169: Giao Thừa - Giây Phút Linh Thánh. 52
Tết 1-170: Hạnh phúc thật 54
Tết 1-171: BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC TRONG TAY CHÚA.. 57
Tết 1-172: GIAO THỪA.. 65
Tết 1-173: THÁNH HOÁ GIA  ĐÌNH: PHÚT  ĐẦU NĂM MỚI 67
Tết 1-174: Chúa muốn chúng ta là những người hạnh phúc. 76
Tết 1-175: Tâm Tình Tạ Ơn và Phó Thác. 78
Tết 1-176: Thiên Chúa muốn người hạnh phúc. 80
Tết 1-177: ĐẠI PHÚC.. 82
Tết 1-178: LỄ GIAO THỪA.. 85
Tết 1-179: Tống cựu nghinh tân. 89
Tết 1-180: PHÚT DỪNG CHÂN.. 91
Tết 1-181 ƯỚC ĐƯỢC TRỞ VỀ TUỔI THƠ.. 94
Tết 1-182: PHÚT LINH THIÊNG.. 96
Tết 1-183: CẦU XIN PHÚC- LỘC-THỌ.. 99
Tết 1-184: TẠ ƠN CHÚA VÌ MUÔN PHÚC LÀNH.. 102
Tết 1-185: RAO VÀ NHẬN.. 106
Tết 1-186: GIÂY PHÚT LINH THIÊNG.. 108
Tết 1-187: KHOẢNG LẶNG THÁNH.. 110
Tết 1-188: Chìa Khóa Hạnh Phúc. 114
Tết 1-189: LỄ ĐÓN GIAO THỪA ĐẦU XUÂN.. 116
Tết 1-190: Thời gian chẳng đợi chờ ai bao giờ. 119
Tết 1-191: GIAO THỪA TÂM LINH.. 121
Tết 1-192: XIN CHÚA TƯƠI NÉT MẶT NHÌN ĐẾN CHÚNG TA.. 125
Tết 1-193: GIAO TÌNH.. 128
Tết 1-194: Giao Thừa : Mời ông bà về ăn Tết 131
Tết 1-195: TẾT NGUYÊN ĐÁN.. 134
Tết 1-196: THÁNH LỄ GIAO THỪA.. 138
Tết 1-197: Thiên Chúa muốn người hạnh phúc. 139
Tết 1-198: Tạ Ơn Và Phó Thác. 141
Tết 1-199: LỄ GIAO THỪA.. 143
Tết 1-200: Tha Thứ Để Có Niềm Vui Xuân. 145

----------------------------

 

Tết 1-151: Lời Chúc Hạnh Phúc Đầu Xuân


TÁM MỐI PHÚC THẬT

LỜI CHÚA:“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3)

CÂU CHUYỆN:

 1) HẠNH PHÚC ĐÒI TA LUÔN PHẤN ĐẤU:

 

Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi: – Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu? Tết 1-151


Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:

– Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?

Mẹ cún con mỉm cười đáp:

– Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!

Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ:

– Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?

Mẹ khẽ vuốt ve cún con và đáp:

– Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!!

2) HẠNH PHÚC Ở TRONG LÒNG CHÚNG TA:

Ngày xưa, có một bầy yêu tinh tập hợp lại với nhau để lên kế hoạch làm hại con người. Một con yêu tinh lên tiếng: “Chúng ta nên giấu cái gì quý giá của con người. Nhưng mà cái đó là cái gì?”

Một con yêu tinh khác lên tiếng: “Chúng ta nên giấu hạnh phúc của con người. Không có nó, ngày đêm con người sẽ phải khổ sở. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ giấu hạnh phúc nơi nào mà con người không thể tìm thấy được.”

Một con yêu tinh cho ý kiến: “Chúng ta sẽ quẳng hạnh phúc lên đỉnh núi cao nhất thế giới.”

Con yêu tinh khác phản đối: “Con người rất khỏe mạnh, chuyện trèo lên đỉnh núi đối với họ không có gì khó khăn.”

“Vậy thì chúng ta sẽ đem hạnh phúc ném xuống đáy biển sâu.”

“Không được, con người rất tò mò. Họ sẽ chế tạo ra những con tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người sẽ biết.”

Một con yêu tinh trẻ có ý kiến: “Hay là chúng ta đem giấu hạnh phúc ở một hành tinh khác.”

Con yêu tinh già phản đối: “Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh khác đấy thôi.”

Suy nghĩ hồi lâu, có một con yêu tinh già lụ khụ lên tiếng: “Tôi biết phải giấu hạnh phúc ở đâu rồi. Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số con người đi tìm hạnh phúc ở khắp chốn, khắp nơi và bao giờ họ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ quan tâm. Giấu nó ở đó thì con người không bao giờ tìm thấy!!!”

Tất cả các con yêu tinh đều đồng ý. Và kể từ đó, rất nhiều người mãi miết kiếm tìm hạnh phúc ở những nơi nào khác mà không biết rằng nó đang nằm ngay trong lòng mình.

3) NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC:

PAUL GETTY là ông chủ một hãng dầu lớn nhất tại Anh Quốc. Khu đất ông ở rộng bốn mươi mẫu tây. Tài sản của ông trị giá hàng tỷ mỹ kim. Thế mà mỗi ngày ông đều phải thức dậy làm việc từ lúc ba giờ sáng. Chung quanh ông lúc nào cũng có tới mười người cảnh sát bảo vệ. Mỗi ngày, ông nhận được hàng trăm cú điện thoại và những lời đe dọa ám sát… Ông đã phải thốt lên rằng: “Tôi là người đau khổ nhất và chẳng bao giờ cảm nghiệm được thế nào là hạnh phúc !”.

THẢO LUẬN:

1) Hạnh phúc thực sự là gì?
2) Làm thế nào để đạt được hạnh phúc thực sự trong cuộc sống hiện tại và mai sau?

SUY NIỆM:

Năm cũ sắp qua nhường chỗ cho năm mới đang tới. Trong dịp này, chúng ta thường chúc cho nhau những điều tốt đẹp. Chẳng hạn: Chúc cho đông con nhiều cháu, phát tài phát lộc, khỏe mạnh sống lâu… Những lời cầu chúc thường qui về ba chữ: Phúc, Lộc, Thọ. Tóm lại là chúc nhau được hạnh phúc trong Năm Mới. Nhưng thế nào là hạnh phúc thực sự?

1) Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là tình trạng thỏa mãn khi đạt được những điều mong ước mà người đời thường mong ước như Phúc, Lộc và Thọ. Tuy nhiên không nhất thiết cứ có đông con nhiều cháu, cứ sở hữu nhiều nhà cửa tiền bạc, chức cao quyền trọng hoặc được sống lâu trăm tuổi là đương nhiên có hạnh phúc… Vì lòng tham con người vô đáy như người đời thường nói: “Được voi đòi tiên”, “Đứng núi này trông núi nọ”…

Người ta cũng thường chúc nhau khỏe mạnh. Nhưng khỏe mạnh vẫn chưa phải là thứ hạnh phúc thực sự. Vì nếu sức khỏe là hạnh phúc, thì chắc hẳn những nhà lực sĩ sẽ là người hạnh phúc nhất. Thế nhưng, không phải vậy. Bởi vì có những người dù đau yếu, sức khỏe èo uột, thế mà nụ cười vẫn tươi nở trên môi, đang khi những nhà vô địch Ô-lim-pic sức khỏe vô địch lại thường âu lo có ngày sẽ bị soán ngôi vô địch như người ta thường nói: “Cao nhân tất hữu cao nhân trị”.

Rất nhiều người đã mong ước kiếm nhiều tiền để được sống an nhàn như người ta thường nói: “Có tiền mua tiên cũng được: Đồng tiền là Tiên là Phật; Là sức bật của tuổi trẻ; Là sức khỏe của tuổi già; Là cái đà của danh vọng; Là cái lọng để che thân; Là cán cân của công lý; Là triết lý của cuộc đời”… Nhưng thực ra “Người giàu cũng khóc!” Biết bao gia đình nông dân việt Nam đang sống vất vả trên mảnh đất ruộng nhưng gia đình hạnh phúc. Rồi đột nhiên có dự án làm đường đi qua khu đất nhà của họ, biến đất ruộng trở nên quý giá “Tấc đất tấc vàng”, tiền bạc rủng rỉnh. Nhưng từ khi bán đất lấy tiền lấy vàng, gia đình được ở nhà cao cửa rộng, có đủ xe máy xịn, tivi màu, máy lạnh máy giặt… nhưng gia đình con cái bỏ học ăn chơi sa đà vào nghiện hút xì-ke ma túy, vợ ngày ngày chơi đề, chồng thì nhậu nhẹt vợ nọ con kia… gia đình xào xáo dẫn đến chỗ ly hôn và bất hạnh.

2) Hạnh phúc thực sự do đâu ?

Hạnh phúc thật sự không nhất thiết do tiền bạc, chức quyền, sắc đẹp, sức khỏe… dù rằng những điều đó đều là ưu điểm có thể mang lại cho chúng ta niềm vui trong một lúc nào đó. Vậy hạnh phúc đích thật ở đâu?

Thực ra: Con người chúng ta không những gồm thân xác mà còn có linh hồn nữa. Cơm áo gạo tiền hay tiền bạc vật chất, địa vị chức quyền, sắc đẹp, tài năng, sức khỏe, sống lâu…  chỉ đáp ứng được những nhu cầu về thể xác bên ngoài và không bền lâu, nên đã không thực sự mang lại hạnh phúc. Điều quan trọng để có hạnh phúc là một tâm hồn bình an và nhiều niềm vui như Đức Ma-ri-a, sau khi được bà chị Ê-li-sa-bét khen là người có phúc, đã dâng lời ca tụng Thiên Chúa như sau: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47).

Dù thân xác chúng ta có gặp những tai nạn rủi ro và những điều trái ý, nhưng người có đức tin vẫn luôn phó thác vào Thiên Chúa và gặp được niềm vui hạnh phúc trong sự nhẫn nhịn chịu đựng tha nhân, quảng đại tha thứ cho những kẻ thù ghét bách hại mình, như Phó tế Tê-pha-nô khi bị kết án ném đá sắp chết, vẫn mở miệng cầu xin Chúa: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này” (Cv 7,60), hoặc như Đức Giê-su khi bị treo trên thập giá sắp chết cầu xin với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

Như thế, hạnh phúc phải bắt nguồn từ Thiên Chúa là nguồn mạch mang lại hạnh phúc đích thực. Nơi nào có Chúa hiện diện thì nơi ấy sẽ có bình an hạnh phúc như Người đã hứa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28-29).

3) Cho thì có phúc hơn là nhận (Cv 20,35):

Trong một buổi hội thảo về hạnh phúc gồm 50 người tham dự. Diễn giả khởi đầu bằng một hoạt động tập thể. Ông đưa cho mỗi người một quả bóng và yêu cầu họ viết tên của mình lên trái bóng bằng chiếc bút lông. Sau đó, số bóng được thu hết lại trong giỏ rồi được đưa sang một phòng khác.

Rồi 50 người này lại được tập trung sang phòng chứa bóng và được yêu cầu hãy tìm quả bóng có ghi tên mình trong thời hạn 5 phút. Mọi người đều lao vào giỏ xô đẩy nhau để tìm kiếm quả bóng tên mình và căn phòng trở nên hỗn loạn, khi hết 5 phút mà ít có người tìm được quả bóng tên mình.

Sau đó, vị diễn giả lại yêu cầu mỗi người tự nhặt lên một quả bóng bất kỳ rồi tìm chuyển cho người có tên ghi trên bóng. Chỉ trong vòng 5 phút, ai nấy đều đã có được quả bóng tên mình.

Lúc này, vị diễn giả mới dẫn vào đề tài về hạnh phúc: Trong cuộc sống, mỗi người đều hối hả đi tìm hạnh phúc của mình, nhưng thực ra lại không biết chúng nằm ở đâu.

Hạnh phúc của chúng ta nằm xen lẫn với hạnh phúc của người khác. Hãy tìm cách làm cho người xung quanh có được hạnh phúc của họ, rồi chúng ta cũng sẽ được người khác mang lại hạnh phúc cho ta. Cũng như câu chuyện trên cho thấy: khi náo loạn đi tìm bóng thì sẽ không tìm thấy. Còn khi mỗi người cầm bóng trao cho kẻ khác thì chính họ cũng sẽ được người khác trao quả bóng hạnh phúc cho mình. Hãy cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại: “Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6,38).

 4) Phương thế để được hạnh phúc thực sự là sống Tám Mối Phúc:

Hạnh phúc không ở đâu xa, nó luôn ở bên cạnh mình hoặc ở trong lòng mình. Có điều chúng ta quên điều này nên cứ đi tìm hạnh phúc ở nơi đâu khác và cuối cùng đành chịu mất nó.

Để luôn có hạnh phúc nghĩa là có Chúa ở cùng, là luôn có tình yêu của Chúa trong lòng, thì chúng ta phải thực hành Tám Mối Phúc bằng cách quên mình vị tha, ứng xử công bình nhân ái, như lời Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay: Sống khiêm hạ nghèo khó, luôn ăn ở hiền lành, chấp nhận đi con đường hẹp: “qua đau khổ vào trong vinh quang”, luôn khát khao nên người công chính, biết chạnh thương những kẻ bất hạnh, có tâm hồn trong sạch, luôn ăn ở thuận hòa, sẵn sàng chịu bách hại vì sống công chính, chấp nhận bị sỉ nhục vì danh Chúa…

Niềm hạnh phúc luôn có Chúa ở cùng, cũng chính là hạnh phúc mà chúng ta cần phải cầu chúc cho nhau trong giờ phút đón Giao Thừa và trong Năm Mới này. Dù chúng ta ít nhiều vẫn còn chịu đau khổ và gặp những điều trái ý, nhưng nếu thực sự có Chúa ở cùng, chắc chắn chúng ta vẫn cảm thấy vui mừng và hy vọng, bình an và hạnh phúc như thánh Phao-lô đã chia sẻ: “Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn khó” (2 Cr 7,4b).

LỜI CẦU:

Lạy Chúa Giê-su. Xin cho chúng con quyết tâm thực thi tinh thần Tám Mối Phúc của Chúa trong Tin Mừng hôm nay, thể hiện qua cách suy nghĩ, nói năng và cách ứng xử khiêm tốn, vị tha, luôn nhẫn nhịn chịu đựng, từ bi nhân hậu, sẵn sàng tha thứ cho tha nhân noi gương Chúa khi xưa, để tâm hồn chúng con luôn được bình an, lạc quan vui vẻ từ giờ phút đón Giao Thừa này, như dấu chỉ chúng con sẽ được an bình hạnh phúc trong suốt năm nay và hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi ở đời sau.- AMEN.

LM ĐAN VINH-HHTM

---------------------------------

 

Tết 1-152: THÁNH LỄ MINH NIÊN-MỒNG MỘT TẾT TÂN SỬU


(12/02/2021)

CHÚC TỤNG NGỢI KHEN VÀ CẢM TẠ CHÚA & CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

[St 1,14-18; Pl 4, 4-8; Mt 6, 25-34]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

 

Nếu chúng ta suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ thấy ý nghĩa thâm sâu và phong phú của Ba Ngày Tết 1-152


Nếu chúng ta suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ thấy ý nghĩa thâm sâu và phong phú của Ba Ngày Tết cổ truyền theo văn hóa Việt hòa nhập với Phúc Âm Kitô giáo:

- Mồng Một Tết: chúng ta hướng mắt, hướng lòng lên Thiên Chúa để chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa về những ơn lành hồn xác mà chúng ta đã nhận được trong suốt một năm qua (cũ) và khẩn nài xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn Bình An trong năm mới Tân Sửu vừa bắt đầu. Thiên Chúa là Chúa của thời gian và là Chủ của mọi ơn lành nên chúng ta làm thề là hợp tình hợp lý.

- Mồng Hai Tết: chúng ta nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ là những bậc sinh thành và dưỡng dục chúng ta trong thế giới này, để tỏ lòng hiếu thảo của những người thụ ân. 

- Mồng Ba Tết: chúng ta nhìn vào chính cuộc sống hiện tại của mình để xem ý nghĩa và giá trị của lao động mà Thiên Chúa giao phó, ủy thác cho chúng ta trong Năm Mới là như thế nào để chúng ta chu toàn cho đẹp lòng Thiên Chúa và hữu ích cho chính mình và tha nhân. 

Đặc biệt trong những ngày đầu Năm Mới Tân Sửu này thì chúng ta càng phải thể hiện đức tin, cậy, mến Kitô giáo, vì dịch bệnh corona virus đang hoành hành khắp nơi, làm tê liệt mọi sinh hoạt của loài người và nhắc nhở mọi người nhớ lại tội lỗi của mình và của những người xung quanh mà ăn năn sám hối và xin Thiên Chúa thứ tha và đẹp tan dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Trong tâm tình ấy, chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa mà cảm tạ Đấng Tạo Dựng và phó thác cuộc sống cho Đấng Quan Phòng mà vui hưởng những ngày tháng của Năm Mới Tân Sửu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (St 1,14-18): "Những vật sáng hãy trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng" Thiên Chúa còn phán: "Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất". Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm. Và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên vòm trời để soi sáng trên mặt đất, và làm chủ ngày đêm, và phân chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp.

2.2 Trong bài đọc 2 (Pl 4, 4-8): "Chúa gần đến" Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại một lần nữa: anh em hãy vui lên! Đức ôn hoà của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giê-su Ki-tô. Vả lại, hỡi anh em, những gì là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì anh em hãy tưởng nghĩ những sự ấy.

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 6, 25-34): "Các con chớ áy náy về ngày mai" Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Sa-lo-mon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)   

3.1.1 Bài đọc 1 (St 1,14-18): là một phần trong tường thuật tạo dựng trong Sách Sáng Thế, liên quan tới việc mặt trời mặt trăng và ánh sáng được Thiên Chúa dựng nên cho vũ trụ và cho con người. Ánh sáng và mặt trời mặt trăng và các tinh tú đều là những sản phẩm tốt đẹp.

3.1.2 Bài đọc 2 (Pl 4, 4-8): là một đoạn trong thư của Thánh Phao-lô gửi giáo đoàn Phi-líp-phê, trong đó Thánh Tông Đồ khuyến khích các Ki-tô hữu Phi-líp-phê sống trong niềm vui và yêu chuộng những điều thanh cao, thánh thiện.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Mt 6, 25-34): là một trong những đoạn văn hay nhất của Sách Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, trong đó Chúa Giê-su giảng dậy về sự Quan Phòng  kỳ diệu của Thiên Chúa và khuyên các tín hữu tìm kiếm Nước Thiên Chúa và Sự Công Chính và hoàn toàn cậy trông, phó thác vào Thiên Chúa.

3.2 Sứ điệp Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)   

LÀ:  “Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc” 

VÌ:  “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó”

NÊN: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho”

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa Cha là Đấng Tạo Dựng vũ trụ vạn vật và loài người trong đỏ có mặt trời mặt trăng và ánh sáng. Công trình ấy tốt đẹp và kỳ diệu đáng chúng ta dâng lời chúc tụng ngợi khen. Thiên Chúa còn chăm lo, săn sóc mọi loài mọi vật và loài người qua sự Quan Phòng đầy quyền năng và tình thương, nên chúng ta có thể cậy trông phó thác trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa

Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi tự kiểm điểm xem mỗi ngày tôi có thường xuyên

- dâng lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa Tạo Dựng không?

- dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Quan Phòng và trông cậy phó thác cuộc đời tôi cho Người không?

V. CẦU NGUYỆN CHO LOÀI NGƯỜI  VÀ HỘI THÁNH

5.1 “Thiên Chúa còn phán: "Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất". Và đã xảy ra như vậy” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho loài người hôm nay để ai nấy đều biết cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên mặt trời mặt trăng, ánh sáng và muôn vật muôn loài.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

5.2 “Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Hội Thánh Công giáo khắp năm châu, cách riêng cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô và các Giám Mục, Linh Mục, Pho Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để mọi Ki-tô hữu được hưởng trọn Niềm Vui của những ngày Xuân Tân Sửu và có được một Năm Mới tràn đầy Phúc Lộc của Thiên Chúa!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

5.3 “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho”  Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi Ki-tô hữu thuộc giáo xứ chúng ta, để ai nấy biết ưu tiên tìm kiếm Nước Thiên Chúa và Đức Công Chính và phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa trong Năm Mới vừa bắt đầu.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

 5.4 “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó”  Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người nghèo khó, túng thiếu, vô gia cư, thất nghiệp, nhiễm HIV hoặc Corona Virus để họ được Thiên Chúa chữa lành, ủi an và ban cho những thứ cần thiết.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

Sàigòn ngày 08/02/2021
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

---------------------------------

 

Tết 1-153: NGÀY MÙNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020


MÙA XUÂN PHÓ THÁC- Trích Logos A

 

Ngày xưa, tại ngôi làng thuộc một vùng núi, người dân có tục lệ rất hay. Hằng năm, cứ mỗi độ Tết 1-153


Ngày xưa, tại ngôi làng thuộc một vùng núi, người dân có tục lệ rất hay. Hằng năm, cứ mỗi độ xuân về, mọi người già trẻ lớn bé đều tham dự cuộc thi đua tìm bông hoa đầu tiên của mùa xuân. Ai tìm thấy và hái được bông hoa ấy, sẽ được xem là người may mắn nhất trong năm.

Một năm nọ, tuyết đông vừa tan, mặt trời vừa ló dạng, mọi người trong làng kéo nhau lên núi tham gia cuộc thi. Buổi sáng trôi qua mà không có ai tìm được bông hoa nào. Giữa lúc mọi người đang chán nản định bỏ cuộc, thì trên triền núi cao, có tiếng reo hò mừng rỡ:

– Tôi đã tìm thấy rồi !

Đó là tiếng reo hò của một cậu bé trong làng. Mọi người chạy đến chia sẻ niềm vui với cậu bé. Nhưng không may cho cậu, bông hoa nằm kẹt trong một khe đá dưới vực sâu. Muốn được xem là người may mắn nhất trong năm, chính cậu phải là người đích thân hái bông hoa ấy.

Năm người đàn ông lực lưỡng nhất trong làng đem một sợi dây thừng đến giúp cậu bé leo xuống vực. Nhưng cậu bé không dám leo xuống. Người ta đem đến một sợi dây thừng khác, chắc chắn hơn và huy động tất cả trai tráng trong làng giữ dây thừng cho cậu. Nhưng cậu cũng không chịu leo xuống. Mọi người hết lời khích lệ, cổ vũ nhưng vô vọng. Cuối cùng, cậu bé nói một cách quả quyết:

Tôi sẽ leo xuống vực, với điều kiện để cho bố tôi nắm dây thừng.

Có lẽ mọi người chúng ta đều mong ước hái được những bông hoa đầu xuân và trở thành những người may mắn như vậy. Tuy nhiên, cũng giống như bàn tay hái hoa hồng, phải chấp nhận bị gai nhọn đâm, thì để có được những bông hoa rực rỡ trong cuộc sống, người ta cũng phải trả một giá đắt. Cậu bé trong câu chuyện chỉ dám leo xuống vực sâu vì có bàn tay người cha bảo vệ.

Hôm nay, chúng ta bước vào ngưỡng cửa của năm mới với tâm hồn đầy âu lo khi nhìn vào năm mới với nhiều bất trắc và thử thách. Nhưng chúng ta cũng vững tâm vì luôn có bàn tay Chúa bảo vệ và dẫn đưa. Lời Chúa trong bài Tin Mừng theo thánh Matthêu khiến chúng ta an lòng: “Các con đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo”.

Thêm tuổi, thêm phúc lộc.

Khi cuốn sách cuộc đời mở thêm một trang mới, tâm hồn chúng ta nặng trĩu lo âu vì có biết bao gian khổ đang chờ đón trước mặt. Gánh nặng cuộc sống luôn đè nặng trên vai chúng ta: làm sao để đủ ăn, đủ mặc ? Làm sao chu toàn bổn phận đối với bản thân, gia đình và xã hội ? Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai ? Bất hạnh hay may lành ? Những nỗi xao xuyến và lo lắng ấy theo chúng ta bước vào năm mới này.

Chúng ta hãy nhớ rằng: dù đau khổ, đói nghèo, dù chết chóc ly biệt, cuộc sống này tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống. Chúa mời gọi chúng ta hãy có thái độ hân hoan và lạc quan, vui tươi và an bình. Chúng ta hãy đặt trọn tương lai vào bàn tay quan phòng của Chúa. chính Chúa đã mở thêm một trang sách cuộc đời chúng ta, Ngài sẽ viết lên đó những nét mực yêu thương, sẽ giữ gìn cuốn sách đời ta luôn nguyên vẹn. Ngài sẽ che chở và dưỡng nuôi chúng ta bằng tấm lòng của Người Cha Nhân Lành, miễn là chúng ta luôn phó thác và cậy trông vào Ngài.

Vì thế, thêm tuổi là thêm những phúc lộc mới. Chúa trao cho ta tuổi mới, Ngài cũng trao ban những ân huệ mới. Ngài luôn canh giữ và bảo vệ chúng ta trong vòng tay nhân từ của Ngài.

Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa.

Năm 1923, một nhóm người giàu có nổi tiếng của nước Mỹ đã gặp gỡ nhau trong một khách sạn miền Viễn Tây. Họ trao đổi với nhau những kinh nghiệm làm giàu. Nhưng 25 năm sau, những gì đã xảy đến cho họ ?

Charles Schwab, giám đốc công ty thép lớn nhất ở Mỹ, đã chết vì bị phá sản.

Samuel Insull, giám đốc công ty sản xuất đồ gia dụng, đã bỏ nước ra đi và chết không một đồng xu dính túi.

Howard Hopson, giám đốc hãng Gas, đã trở thành điên loạn. Arthur Cutten, nhà xuất nhập cảng lúa mì, cũng chết ở nước ngoài trong cảnh nghèo túng.

Richard Whitney, giám đốc hối đoái New York, đã lên cơn điên phải vào bệnh viện.

Albert Fall, nhân vật cao cấp trong chính phủ, phải vào tù vì tham nhũng.

Bức tranh trên đây khiến chúng ta phải suy nghĩ và tự hỏi: sự giàu sang thật sự có phải là niềm hạnh phúc không ? Tiền bạc của cải tự nó không phải là điều xấu. Ai trong chúng ta cũng cần có tiền bạc của cải để sống xứng với phẩm giá của mình.

Tuy nhiên, tiền bạc của cải luôn là con dao hai lưỡi: nếu được xử dụng như phương tiện, sẽ giúp chúng ta nên thánh, nếu được coi như thần tượng, sẽ sai khiến và đè bẹp chúng ta.

Hôm nay, ngày đầu năm mới, Chúa mời gọi chúng ta hướng tầm nhìn lên cao, vượt lên những lo lắng thế tục, những dục vọng trần gian, để thấy Chúa chính là cùng đích mà chúng ta kiếm tìm: “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho”.

Chúng ta hãy đặt vào bàn tay Thiên Chúa tất cả những chương trình và dự định của mình trong năm mới. Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, là Chủ thời gian và toàn thể vũ trụ (bài đọc 1, trích sách Sáng Thế). Thiên Chúa sẽ dìu dắt chúng ta bằng đôi tay của Đấng Quan Phòng và bằng trái tim của Người Cha Nhân Lành.

Điều quan trọng là chúng ta phải luôn hướng về Chúa với lòng cậy trông và lời nguyện cầu hằng ngày, kèm theo tâm tình tạ ơn như lời thánh Phaolô dạy: “Trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ…” (bài đọc 2, trích thư Philipphê).

Người ta kể lại câu chuyện sau:

Có một người sống trên tầng 80 của một chung cư cao ngất. Ngày kia, về nhà sau giờ làm việc, người đó choáng váng nhận ra thang máy của chung cư bị hư. Anh ta buộc phải leo bộ lên căn hộ của mình.

Anh ta leo đến tầng 20 rất nhanh nhẹn. Thậm chí còn xách hộ đồ cho người khác. Khi đến tầng 40, anh ta bắt đầu mệt mỏi, trả lại túi đồ cho người bạn và quyết định để lại cả túi xách của mình, dự định sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Khi lên đến tầng 60, anh ta dừng lại nghỉ chân nhiều hơn, kéo lê từng bước lên thang lầu.

Cuối cùng, người đó cũng lên đến căn hộ của mình. Nhưng lên đến nơi, anh ta mới phát hiện ra mình để quên chìa khóa phòng trong túi xách để lại ở tầng 40. Thế là anh ta đành phải ngủ ngoài hành lang cho đến khi thang máy được sửa xong.

Câu chuyện này cũng là câu chuyện của chúng ta. Tòa nhà 80 tầng là cuộc đời của mỗi người. Mỗi tầng lầu là một tuổi mà chúng ta đã trải qua.

Khi bước vào tuổi 20, chúng ta hăng hái và đầy quảng đại bước đi trên cuộc hành trình đức tin. Đến tuổi 40, chúng ta bắt đầu tính toán hơn thiệt, chỉ nghĩ đến mình và thu quén cho mình. Đến tuổi 60, chúng ta bắt đầu mệt mỏi, lê bước trên đường sống đạo. Điều quan trọng nhất, khi bước lên tầng 80 của đời người, đứng trước cánh cửa cuối cùng, có thể chúng ta đã đánh mất chiếc chìa khóa mở ra phần rỗi cho đời mình.

Hôm nay, bắt đầu năm mới, chúng ta bước lên một tầng lầu mới của tòa nhà cuộc đời. Chúng ta hãy đặt bàn tay mình vào bàn tay Chúa. Chúa sẽ nâng đỡ dìu dắt chúng ta bước lên một cách vững vàng.

Đừng mang theo hành trang cồng kềnh của tiền bạc danh vọng chóng qua, nhưng hãy mang theo trái tim đầy tình yêu chia sẻ.

Đừng đánh mất chiếc chìa khóa của niềm tin, chiếc chìa khóa mở ra cho chúng ta cánh cửa hạnh phúc đời đời.

---------------------------------

 

Tết 1-154: Sự nhạy bén của trái tim

(ĐGM Gioan B. Bùi Tuần tại nhà thờ chính tòa Long Xuyên Xuân Giáp Tuất 10/02/1994).

 

Tết Giáp Tuất này, chúng ta đang chứng kiến nhiều vẻ đẹp mới. Trong số những vẻ đẹp mới ấy Tết 1-154


Tết Giáp Tuất này, chúng ta đang chứng kiến nhiều vẻ đẹp mới. Trong số những vẻ đẹp mới ấy, có một vẻ đẹp đang lôi kéo chú ý của tôi một cách đặc biệt. Bởi vì nó đang gây nhiều ảnh hưởng tốt đến nền đạo đức con người chúng ta.

Vẻ đẹp mới mà tôi muốn nói ở đây, đó là sự nhạy bén của trái tim nơi nhiều người.

Thực vậy, bao người chúng ta đã bén nhạy nhận ra những ơn Chúa ban cho mình. Trong một vòng quay trái đất, ta đã lãnh nhận vô số ơn lành. Mỗi ơn lành được coi như một nén bạc, Chúa trao cho ta để sinh lời (Mt 25,14-17). Nén bạc mà Phúc Âm ám chỉ, không những là những may mắn, mà còn là những rủi ro. Đối với người nhạy bén, may mắn trở nên dịp để thành công, và rủi ro trở nên dịp để thành nhân.

Hôm nay, ta đặt những kết quả ấy trên bàn thờ lòng ta, như một mâm trái đầu xuân nhiều màu sắc, nhiều hương vị, biểu tượng cho sự xum xuê kết tụ, để dâng lên Chúa nhân lành.

Rồi bao người chúng ta cũng đã nhạy bén nhận ra tiếng Đức Kitô giữa cuộc sống xô bồ. Ngài gọi ta từ lương tâm ta, từ những biến cố vui buồn, từ những người xung quanh, từ Giáo Hội, từ các lời Kinh Thánh. Trong suốt 12 tháng qua, hầu như mỗi ngày, Đức Kitô không ngừng nhắc nhở ta nhớ “Ngài là Đàng, là Sự Thực và là Sự Sống” (Ga 14,6). Qua những nhắc nhở như thế, ta đã nhận ra “Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót” (Lc 6,36) là Đấng chăn chiên tốt lành luôn chăm sóc các con chiên (Ga 10,11-16).

Trước tình thương bao la ấy, hôm nay ta đặt tâm tình dâng hiến và hy sinh của ta vào lửa mến trái tim ta, như những bó hương cháy toả ngày xuân, biểu tượng cho sự từ bỏ mình, để gắn bó với Chúa là suối nguồn cứu độ.

Rồi, bao người chúng ta cũng đã bén nhạy nhận ra công ơn của các ân nhân xa gần. Ta sống với người khác và nhờ người khác. Người khác là tổ tiên, cha mẹ gia đình, là bạn bè lối xóm, là đồng bào quê hương. Ân nhân vô danh nhiều không kém ân nhân ta biết. Nếu không có họ phục vụ, đỡ nâng, ta sẽ không có mùa xuân hôm nay. Nếu ta là mùa xuân của họ, thì chính họ cũng đã là mùa xuân của ta.

Họ là những người Chúa gởi đến đời ta để làm chứng rằng họ đã thực hiện lời Chúa dạy: “Thầy cho các con một điều răn mới, là các con hãy thương yêu nhau, như Thầy đã yêu thương các con” (Gioan 15,12).

Trước công ơn của họ, hôm nay ta gởi về họ những bông hoa thiêng liêng, cạnh những chậu hoa xuân, biểu tượng cho tâm tình biết ơn, mến yêu và trân trọng.

Tết này, người ta đang nói nhiều đến sự nhạy bén. Phải nhạy bén trong kinh tế thị trường. Phải nhạy bén trước cảnh làm ăn cạnh tranh thời hậu-cấm-vận. Phải nhạy bén, để không bị hụt hẫng, thua thiệt. Phải nhạy bén, để kịp đà thăng tiến.

Riêng tôi, nhìn về phạm vi đạo đức, tôi cũng thấy rằng: Sang năm mới, phải nhạy bén để bảo vệ đức tin và nền đạo đức. Phải nhạy bén để nắm bắt cơ hội truyền giáo.

Trong thông điệp “Chân lý sáng ngời” (6/8/1993), Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho biết: Nhiều dân tộc trước đây có một đời sống đức tin phong phú, nay đang bỏ đạo. Không những họ mất đức tin, mà họ cũng đang đi xuống trên con đường luân lý (số 106). Sự kiện trên đây do Đức Thánh Cha thông báo, nên được chúng ta đón nhận như một lời báo động, để chúng ta biết nhạy bén hơn trong các vấn đề đức tin và luân lý.

Đó là mong ước của tôi ngày đầu xuân mới. Đó là điều tôi nguyện cầu những ngày đầu năm. Với tâm tình trên đây, tôi xin thân ái chúc anh chị em một năm mới tốt đẹp.

---------------------------------

 

Tết 1-155: Xuân Xưa Và Nay


Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền

 

Ngày đầu xuân, chúng ta cám ơn Thiên Chúa đã ban cho một Mùa Xuân với bao hương tình nồng Tết 1-155


Ngày đầu xuân, chúng ta cám ơn Thiên Chúa đã ban cho một Mùa Xuân với bao hương tình nồng ấm.

Mùa xuân, là mùa của hội hè, của đoàn tụ, của vui chơi. Mùa xuân với không gian rộng mở để đón ánh nắng xuân, để hòa nhịp với gió xuân. Mùa xuân ai cũng muốn trải lòng mình với không gian. Ai cũng muốn hòa chung nhịp với vạn vật để trẩy hội mùa xuân. Thế nên, Mùa xuân ở đâu cũng có đám có hội. Nơi nơi đều có những hội hè, ca hát như câu thơ xưa đã diễn tả:

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo “Thôn Đoài hát tối nay”

Mùa xuân còn gợi cho chúng ta những phong tục tập quán đã ăn sâu vào nếp sống của người dân Việt. Xuân về những phong tục tập quán của phong bao giấy đỏ, của chợ tết, của hội hè mừng xuân dường như luôn được hiện tại hóa trong mỗi dịp xuân về.  Bầu khí ngày xuân thật ấm cúng linh thiêng như bài thơ “Tết của mẹ tôi” đã diễn tả:

“… Mẹ tôi gọi cả các em tôi
đến bên mà dặn:” sáng ngày mai
các con phải dạy cho thật sớm
đầu năm năm mới phải lanh trai
mặc quần mặc áo lên trên nhà
thắp hương thắp nến lễ ông bà
chớ có cãi nhau chớ có quấy đánh đổ,
đánh vỡ như người ta
Sáng ngày mồng một sáng tinh sương
Mẹ tôi cấm chúng tôi ra đường
Mở hàng mỗi đứa năm xu rưỡi
rửa mặt hoa mùi nước đượm hương

Ngày xuân người ta cũng dũ mọi lo toan thường ngày để sống  thật hoan hỉ, thật vui tươi trong ngày xuân như Nguyễn Bính đã từng nói:

Năm mới vừa sang, năm cũ qua
Tuy nghèo, ta vẫn mến nhà ta.
Chín sào tư thổ là nơi ở,
Một bó tàn thư ấy nghiệp nhà.
Trước cửa khói dày non khuất bóng,
Bên tường, mưa ít, cúc thưa hoa.
Các con nối chí cha nên biết:
Nghiên bút đừng quên lúa, đậu, cà.

Mùa xuân không chỉ hướng lòng con người đến với nhau trong hội hè, đoàn tụ gia đình hay dòng tộc. Mùa Xuân còn hướng chúng ta đến Đấng tạo thành. Chính Ngài đã làm cho con tạo xoay vần có Xuân – Hạ – Thu – Đông. Chính Ngài đã tô điểm cho mùa xuân thêm rạng ngời với ánh nắng lunh linh, với gió nhè nhẹ lượn quanh người. Ngài là chủ mùa Xuân. Ngài đã ban mùa xuân đến cho nhân trần. Ngài đã chúc phúc cho mùa xuân với biết bao niềm vui của hội hè đình đám. Chính Ngài đã tạo dựng mùa xuân đầu tiên nơi vườn địa đàng để Adam – Eva ngập tràn hạnh phúc yêu thương. Đó là một mùa xuân bất tận. Một mùa xuân trường sinh. Mùa xuân ấy đã kết thúc khi Adam – Eva quay lưng lại với Đấng tạo thành. Vườn xuân cũng khép lại. Cỏ dại và sự dữ đã đi vào trần gian.

Thế nên, hướng về mùa xuân con người được mời gọi giữ mãi mùa xuân trong lòng mình. Một mùa xuân ngập tràn niềm vui hạnh phúc khi con người sống trong ân nghĩa với Đấng tạo thành. Một mùa xuân ngập tràn yêu thương khi con người sống hòa thuận với nhau, tránh xa những đố kỵ ghen tương và cùng nhau xây dựng hòa bình. Đó chính là cách chúng ta gìn giữ mùa xuân trong cuộc đời chúng ta. Đừng như Adam đã đánh mất mùa xuân khi phạm tội quay lưng lại với Đấng tạo thành.

Hôm nay ngày đầu xuân chúng ta cũng cám ơn Ngài đã ban cho một Mùa Xuân với bao hương tình nồng ấm. Cám ơn Ngài đã dẵn dắt cuộc đời chúng ta đi qua những thăng trầm của giòng đời. Một giòng đời có xen lẫn buồn vui sướng khổ. Có nước mắt và nụ cười nhưng bàn tay quan phòng của Đấng tạo hóa luôn làm chủ mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời con người. Đồng thời cũng phó dâng lên Ngài một năm mới vừa mới bắt đầu. Xin Ngài lì xì cho một năm mới thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Một năm mới “mã đáo thành công” với bao hạnh phúc trong cuộc đời. Xin Ngài làm chủ cuộc sống của chúng ta hôm nay và mãi mãi.

Ước gì mùa xuân mãi ở lại đây trong tâm hồn chúng ta khi có Chúa đồng hành, khi trung thành với giáo huấn của Chúa. Ước gì cuộc đời chúng ta luôn tươi trẻ vì có Chúa Xuân hiện diện chúc phúc cho cuộc đời chúng ta. Amen

---------------------------------

 

Tết 1-156: Năm Mới, Người Mới


(Mồng Một Tết Nguyên Đán – Cầu Bình An)

 

Năm mới, người ta chúc nhau theo Anh ngữ: “Happy New Year”. Tương tự, chúng ta có thể Tết 1-156


Năm mới, người ta chúc nhau theo Anh ngữ: “Happy New Year”. Tương tự, chúng ta có thể chúc nhau: “Happy New You”. Về tâm linh, chúng ta có thể chúc nhau: “Holy New Year” và “Holy New You”. Happy là Hạnh Phúc, Holy là Thánh, thiết tưởng đó là điều cần thiết như Chúa Giêsu khuyến cáo: “Hãy hoàn thiện như Cha trên trời” (Mt 5:48). Và đặc biệt hơn đối với Năm Thánh Lòng Thương Xót: “Hãy nhân từ như Chúa Cha” (Mt 6:36).

Năm mới, người mới – Tân niên, tân nhân. Tất cả cần mới và phải mới, biến đổi nên giống Chúa, biến đổi theo ý Chúa và biến đổi vì Chúa.

Tết là thời gian khởi đầu mùa Xuân, mùa đầu tiên trong tứ thời, bát tiết, và là khởi điểm của một năm mới. Theo Hán tự, chữ Tết được phát âm từ chữ “tiết”. Hai chữ “nguyên đán” có gốc chữ Hán: NGUYÊN là “sự khởi đầu”, ĐÁN là “buổi sáng sớm”. Phát âm đúng phải là “Tiết Nguyên Đán”, rồi người ta đọc trại ra là “Tết Nguyên Đán”. Người Trung Hoa gọi là “Xuân Tiết”. Tết Nguyên Đán còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm Lịch, Tết Cổ Truyền, hoặc đơn giản chỉ gọi là Tết. Vui Tết thì phải có được sự Bình An thực sự – cả tâm hồn và thể lý.

Tết là dịp tốt để nhớ đến nhau, thăm viếng nhau, cầu chúc điều tốt lành cho nhau – gọi là “tết nhau”. Với các Kitô hữu, người quan trọng nhất chúng ta phải tết là Thiên Chúa. Trong một dịp Tết, Thánh Faustina đã tâm sự với Thiên Chúa: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa trước về mọi thứ mà lòng nhân từ của Chúa sẽ ban cho con. Con cảm tạ Ngài về những sự thuận lợi và ân sủng tuôn đổ trên con mỗi ngày như sương mai lặng lẽ, con không thể cảm thấy, không con mắt nào có thể thấy, và chỉ có Ngài và con biết. Con cảm tạ Ngài về mọi điều đó” (Nhật Ký Thánh Faustina, số 1449). Tâm nguyện thật đẹp, tươi màu sắc thánh đức. Ước gì mỗi chúng ta cũng biết tâm nguyện với Thiên Chúa như vậy!

Thiên Chúa là Chúa Xuân tuyệt đối. Cung Chúc Chúa Xuân là điều chúng ta phải thực hiện, dù chúng ta chẳng thêm gì cho Ngài nhưng chính lời cung chúc và cảm tạ đó lại đem lại lợi ích cho chính chúng ta. Vả lại, chính Thiên Chúa đã tuyên phán: “Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính Ta sáng tạo. Phải, này đây Ta sẽ tạo Giêrusalem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng” (Is 65:17-18). Năm mới là một dạng “trời mới đất mới” mà Thiên Chúa tiếp tục cho chúng ta tận hưởng, dù có thế nào thì chúng ta vẫn phải biết cảm tạ Ngài về hồng ân này. Có nhiều người, ngay cả người thân của chúng ta, năm ngoái còn đó mà năm nay không còn được đón năm mới như chúng ta trong giây phút đầu Xuân này nữa. Dĩ nhiên họ có “trời mới đất mới” khác rồi.

Chính Thiên Chúa giải thích: “Vì Giêrusalem, Ta sẽ hoan hỷ, vì dân Ta, Ta sẽ nhảy mừng. Nơi đây, sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la. Nơi đây, sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu và người già tuổi thọ không tròn; vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ, và chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nguyền rủa. Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái” (Is 65:18-21). Đó là miền đất hứa được Thiên Chúa tuyển chọn và chúc phúc, cuộc đời trần gian ngày nay không như vậy, nhưng vẫn theo quy luật của Chúa: “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi” (Tv 90:10).

Tất cả là hồng ân, dù sao chúng ta vẫn phải tạ ơn Chúa: “Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con” (Tv 30:2). Không chỉ vậy, chúng ta còn phải nói cho người khác biết về lòng thương xót của Ngài: “Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo” (Tv 30:5-6).

Không ai lại không cần lòng thương xót của Ngài, vì ai cũng là tội nhân, ngay cả người công chính cũng phạm tội mỗi ngày 7 lần (x. Cn 24:16). Vì thế, chúng ta phải không ngừng kêu xin Ngài, kêu xin ngay từ giây phút đầu năm mới: “Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo sô, mặc cho con lễ phục huy hoàng. Vì thế, tâm hồn con ca ngợi Chúa, và không hề nín lặng. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu” Tv 30:11-13). Quả thật, “ngày nào có cái khổ của ngày đó” (Mt 6:34). Đời là thế, trần gian là vậy! Nhưng với tầm nhìn đức tin, cái KHỔ lại là cái PHÚC. Chúa Giêsu đã dùng Thập Giá để tới vinh quang, cái Chết không là chấm hết hoặc bị triệt, mà cái Chết hóa “ngưỡng cửa” bước vào Sự Sống vĩnh hằng. Vâng, cái giá lạnh mùa Đông để chuẩn bị cho mùa Xuân ấm áp, tươi đẹp. Thật kỳ diệu!

Năm mới. Ai cũng muốn mọi thứ đều mới, cả ngoại tại và nội tại. Người Đan Mạch đón năm mới bằng cách mang đĩa đến đập vào cửa nhà hàng xóm. Chủ nhà không tức giận mà còn rất vui, vì họ quan niệm rằng nhiều mảnh vỡ chén đĩa trước cửa nghĩa là gia chủ có nhiều bạn trung thành. Người Philippines đón năm mới bằng cách mặc trang phục có những “chấm tròn”, thực phẩm và trái cây hình tròn cũng xuất hiện trên bàn ăn của họ. Người Philippines quan niệm rằng chấm tròn sẽ mang lại sự phát triển thịnh vượng trong năm mới. Có thể chúng ta thấy kỳ cục, nhưng họ lại hạnh phúc. Nói chung, mọi phong tục tập quán đều muốn thể hiện sự mới mẻ của năm mới.

Thánh Gioan cũng có thị kiến về những cái mới: “Tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang” (Kh 21:1-2). Có lẽ chẳng ai đẹp như tân nương và tân lang trong ngày cưới, vì họ mới cả thể lý lẫn tâm hồn – họ vui vì hạnh phúc, tức là họ “mới” hơn trước rất nhiều.

Thánh Gioan cho biêt1 từ cái mới này tới cái mới khác. Từ phía ngai có tiếng hô to: “Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất” (Kh 21:3-4). Vùng “trới mới, đất mới” của Thiên Chúa thật kỳ diệu, khôn tả. Cái mới thì thường khiến người ta thấy lạ – Việt ngữ nói ghép chung: Mới lạ. Cái lạ có thể là cái rất kỳ lạ.

Cái mới lạ của Thiên Chúa vượt ngoài tầm hiểu của chúng ta. Thật vậy, Đấng ngự trên ngai nói với Thánh Gioan: “Này đây Ta đổi mới mọi sự. Ngươi hãy viết: Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật. Xong cả rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền” (Kh 21:5-6). Nước trường sinh là nước hằng sống, chính nước này sẽ biến người ta nên mới hoàn toàn, cả hồn và xác. Đổi mới bên ngoài là điều cần, nhưng đổi mới bên trong còn cần hơn. Làm sao đổi mới? Đây là bí quyết đổi mới:“Ai giữ lời Đức Kitô dạy, thì nơi kẻ ấy, tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo” (1 Ga 2:5).

Ai tuân giữ lời Đức Kitô là người hoàn hảo. Lời Ngài nhiều lắm, nhưng tóm lại chỉ là yêu thương, tức là biết thương xót. Luật Yêu là Thiên Luật, ngắn gọn lắm!

Trình thuật Mt 5:43-48 cho biết: Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính”. Thiên Chúa chí minh và chí công, không thiên vị bất kỳ ai (x. Gl 2:6; Cv 10:34). Là con cái Ngài, chúng ta không thể sống khác. Thánh Giacôbê nói: “Anh em đã tin vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư” (Gc 2:1). Và Thánh Giacôbê giải thích: “Nếu anh em đối xử thiên tư thì anh em phạm một tội và bị Lề Luật kết án là kẻ vi phạm” (Gc 2:9). Thật lạ, vì hoàn toàn khác, không như chúng ta tưởng!

Chính Chúa Giêsu cũng đã giải thích cặn kẽ và cụ thể: “Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?”. Quá đỗi chí lý! Chắc chắn không ai có thể biện hộ được gì. Đầu năm, đầu tháng, tết nhất mà nhắc tới vấn đề này thì thật là… “ngại” hết sức, cảm thấy “lùng bùng lỗ tai” lắm, thế nhưng phải vậy thôi. Đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Thà mất lòng trước mà được lòng sau. Đầu năm có xác định rạch ròi thì cả năm cứ thế mà xuôi theo. Thế mới là đổi mới, mới từ trong ra ngoài, nhờ đó mà cuộc sống khả dĩ tươi màu như sắc Mai vàng ngày Xuân.

Cuối cùng, Chúa Giêsu vừa mời gọi vừa khuyến cáo, và cũng vừa “bật mí” cho chúng ta cách đổi mới: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48). Hoàn thiện là đổi mới, chúng ta không đổi mới theo kiểu của mình mà theo kiểu của Thiên Chúa Cha. Quyết tâm đổi mới là lời Chúc Xuân tốt đẹp kính dâng lên Thiên Chúa trong ngày Tết cổ truyền này. Chính nhờ vậy mà chúng ta chắc chắn được Ngài ban cho sự bình an đích thực – bình an cả tâm hồn và thể lý.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, là Đầu và Cuối của cuộc đời chúng con, xin giúp chúng con biết đổi mới mỗi ngày một hơn theo đúng Thánh Ý Ngài, nên giống Tôn Nhan Thương Xót của Ngài. Chúng con xin phó thác trọn năm mới này cho Ngài, tất cả xin nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, để mọi sự tốt đẹp từ khởi sự cho đến hoàn thành, và để vinh danh Ngài. Xin ban cho Nước Việt nhỏ bé của chúng con được bình an. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ chúng con. Amen.

---------------------------------

 

Tết 1-157: Trời Ban Heo Đất Trong Nhà


Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

 

Hôm nay ngày đầu năm Con Lợn tôi xin kể một câu chuyện cười ra nước mắt của tôi về con Tết 1-157


Hôm nay ngày đầu năm Con Lợn tôi xin kể một câu chuyện cười ra nước mắt của tôi về con lợn.

Một buổi chiều trước khi tắm tôi mở tivi, thấy con bé trên ti vi nói: da hồng hào, lông tơmịn màng là dấu chỉ khỏe mạnh. Tôi liền ngó vào gương thấy mặt cũng hồng, xoa vào tay thấy lông cũng mịn, lòng mừng phấn khở, tôi mỉn cười một mình thì nghecon bé nói tiếp: “kính thưa, quý bà con cô bác, chương trình chăn nuôi lợn tới đây là hết”!Hoá ra nó nói con lợn các bác ạ!Xâu hổ quá thôi đành đi tắm vậy!

Nói gì thì nói: con lợnvẫn là hình ảnh của sự nhàn hạ, có của ăn của để và là dấu chỉ sự khỏe mạnh:

“Trông mặt mà bắt hình dong
Con lợn có béo thì lòng mới ngon”

Lợn còn làm biểu tượng cho sự giàu có sung túc qua các lễ hội, đám đình vì thế dân gian Việt đã đặt ra bài ca dao sau đây:

Thịt lợn nấu với măng hầm
Chờ ba ngày Tết, bà… quằm với ông.

Đối với người Việt Nam con lợn còn là vốn liếng để dành mà nhà nào cũng cần có để khi hữu sự mang ra dùng. Nhưng nuôi thì nuôi chứ cũng phải nhờ Trời chúc phúc mới có của dư của để, bằng không lại ế dài như câu ca dao đùa cợt cảnh mấy bà gánh heo đi rồi lại gánh về:

“Ba bà đi bán lợn con
Bán đi chẳng được lon ton chạy về
Ba bà đi bán lợn sề
Bán đi chẳng được chạy về lon ton”

Ngày đầu năm chúng ta hay thăm hỏi nhau bạn làm ăn thế nào? Cuộc sống của bạn có bình an không? Dường như ai cũng khiêm tốn trả lời: nhờ ơn Trời mà năm nay làm ăn tốt hơn. Nhờ ơn Chúa mà được bình an mọi sự. Như năm nay nhiều nhà không bị dịch tai xanh thì nói: nhờ ơn Trời mà nhà con không bị một con nào.

Nhà thơ Nguyễn Du năm xưa cũng từng tin vào Trời. Ông Trời định đoạt mọi sự cho nhân gian.

Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời

Quả thực, “Trời còn để có hôm nay”  để sống, để nhìn thấy nhau, là ân ban bởi Trời. Mỗi ngày là một tặng phẩm của đất trời. Dầu không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng vẫn phải trân quý giây phút hiện tại để cám tạ ơn Trời đã ban cho chúng ta được đoàn viên hôm nay. Dẫu rằng có những lúc: “Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”, thế nhưngsau  những rủi ro, cùng cực, khổ đau, thao thức, ba đào… Trời vẫn cho chúng ta có ngày hôm nay để có thề sum vầy bên nhau.

Với tâm tình mùa xuân không chỉ hướng lòng con người đến với nhau trong hội hè, đoàn tụ gia đình hay dòng tộc. Mùa Xuân còn hướng chúng ta đến Đấng tạo thành. Chính Ngài đã làm cho con tạo xoay vần có Xuân – Hạ – Thu – Đông. Chính Ngài đã tô điểm cho mùa xuân thêm rạng ngời với ánh nắng lung linh, với gió nhè nhẹ lượn quanh người. Ngài là chủ mùa Xuân. Ngài đã ban mùa xuân đến cho nhân trần. Ngài đã chúc phúc cho mùa xuân với biết bao niềm vui của hội hè đình đám. Chính Ngài đã tạo dựng mùa xuân đầu tiên nơi vườn địa đàng để Adam – Eva ngập tràn hạnh phúc yêu thương. Đó là một mùa xuân bất tận. Một mùa xuân trường sinh. Mùa xuân ấy đã kết thúc khi Adam –Eva quay lưng lại với Đấng tạo thành. Vườn xuân cũng khép lại. Cỏ dại và sự dữ đã đi vào trần gian.

  Thế nên, hướng về mùa xuân con người được mời gọi giữ mãi mùa xuân trong lòng mình. Một mùa xuân ngập tràn niềm vui hạnh phúc khi con người sống trong ân nghĩa với Đấng tạo thành. Một mùa xuân ngập tràn yêu thương khi con người sống hòa thuận với nhau, tránh xa những đố kỵ ghen tương và cùng nhau xây dựng hòa bình. Đó chính là cách chúng ta gìn giữ mùa xuân trong cuộc đời chúng ta. Đừng như Adam đã đánh mất mùa xuân khi phạm tội quay lưng lại với Đấng tạo thành.

  Hôm nay ngày đầu xuân chúng ta cũng cám ơn Ngài đã ban cho một Mùa Xuân với bao hương tình nồng ấm. Cám ơn Ngài đã dẫn dắt cuộc đời chúng ta đi qua những thăng trầm của dòng đời. Một dòng đời có xen lẫn buồn vui sướng khổ. Có nước mắt và nụ cười nhưng bàn tay quan phòng của Đấng tạo hóa luôn làm chủ mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời con người. Đồng thời cũng phó dâng lên Ngài một năm mới vừa mới bắt đầu. Xin Ngài lì xì cho chúng ta một năm mới thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Một năm mới ngày nào cũng có “Thịt heo nấu với măng hầm” với của ăn của để như tích được heo đất trong nhà. Xin Ngài làm chủ cuộc sống của chúng ta hôm nay và mãi mãi.

  Ước gì mùa xuân mãi ở lại đây trong tâm hồn chúng ta khi có Chúa đồng hành, khi trung thành với giáo huấn của Chúa. Ước gì cuộc đời chúng ta luôn tươi trẻ vì có Chúa Xuân hiện diện chúc phúc cho cuộc đời chúng ta. Amen

---------------------------------

 

Tết 1-158: MÙNG MỘT TẾT CON LỢN


Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Anh chị em thân mến,
Chào năm mới,

 

Chúng ta họp nhau họp nhau đây những giờ phút đầu tiên của Năm Mới, để cầu xin Thiên Chúa tuôn Tết 1-158


Chúng ta họp nhau họp nhau đây những giờ phút đầu tiên của Năm Mới, để cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ phúc lành xuống cho tất cả chúng ta trong suốt cả Năm Mới này. Đầu Năm Mới gặp nhau, ai trong chúng ta cũng cầu chúc cho nhau được sức khoẻ dồi dào, bình an, hạnh phúc. Chúc nhau đong đầy hạnh phúc, xuân sang đắc lộc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường v.v… tựu chung lại là cầu mong cho nhau được muôn phần an lành, ước cho nhau những điều tốt đẹp.

Nguyện cầu và ký thác

Năm Mới, chúng ta muốn mọi sự cũ phải được qua đi, cái mới, cái đẹp phải tỏa sáng. Vậy thì trong thánh lễ tân niên này, chúng ta hãy đặt tin tưởng, cậy trông và phó thác vào Chúa là nguồn mạch mọi ơn mọi phúc. Mọi sự tốt lành đều do Chúa, bởi Chúa mà ra, nên thánh vịnh gia khuyên chúng ta: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5). Chúa là Nguyên thủy và là Cùng đích của đời chúng ta, chúng ta cùng cầu xin Chúa: “Lạy Thiên Chúa là Đấng vô thủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật… chúng con hướng tâm hồn lên Chúa. Cúi xin Chúa rộng ban cho chúng con một năm dồi dào phúc lộc, và đầy lòng hăng hái làm việc lành để tôn vinh danh thánh” . Lời Thánh vịnh 133,3 mới đẹp làm sao, chúng ta nguyện cầu cho nhau: “Cúi xin Đấng tạo thành trời đất, xuống cho đoàn con muôn ngàn phúc cả từ núi thánh Sion” ( Tv 133, 3 ).

Quả thật, Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, Ngài yêu thương con người và hằng mong muốn con người được bình an hạnh phúc ngay từ khi tạo dựng con người, nên Ngài sẵn sàng chúc phúc cho chúng ta. Ngài vui khi nhìn thấy chúng ta mạnh khoẻ, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cha mẹ nào mà không vui khi thấy con cái mình lớn lên, khôn ngoan, khoẻ mạnh, huống chi là Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên chúng ta, không để chúng ta hư không đời, mà lại sinh ra ta cho ta được làm người…lại cho Ngôi Hai Xuống thế làm người để cứu độ, giải thoát ta khỏi mọi tội lỗi và sự dữ, cứu chúng ta khỏi án phạt đời đời thì càng muốn chúng ta thanh nhàn vui vẻ đời đời.

“Các con chớ áy náy về ngày mai” (Mt 6, 34). Chúa luôn muốn mọi người nghĩ đến cùng đích của cuộc sống mình. Tương lai mỗi người đều nằm trong tay quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa.Với tình thương và lòng nhân hậu của Ngài, chúng ta luôn tin tưởng và phó thác, bởi Ngài là người Cha luôn muốn những điều tốt nhất cho con cái. Lo lắng, bận rộn, tất bật làm việc để tích luỹ và để bảo đảm cho tương lai..tất cả đều tốt và cần thiết, nhưng cũng nên nhớ một điều “nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (x. Tv 127,1). Hãy làm tốt bao nhiêu có thể, những bổn phận và trách nhiệm của mình, phần còn lại hãy phó thác trong tay quan phòng của Thiên Chúa. Ngài sẽ hoàn tất những gì còn lại.

Ngày đầu năm chúng ta thường chúc nhau.

. Phúc, lộc, thọ.
. Phú, qúi, thọ, khang, ninh.
. Đa tử, đa tôn, đa phú qúi.
. Thăng quan tiến chức
. Buôn may bán đắt, nhất bán vạn lợi, một vốn bốn lời.

Đối với các cha chúng ta thường chúc:

. Thánh thiện,
. Khôn ngoan,
. Khỏe mạnh.

Thi sĩ Trần tế Xương lại chúc:

Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
Chúc ai sống ra cái con người.
Năm “Hợi”, năm con lợn

Năm Mới chúng ta vừa bước vào theo văn hóa Đông Phương gọi là năm Kỷ Hợi, năm mang con lợn. Hợi là con lợn, miền Nam gọi là con heo. Không biết từ bao giờ mà hai miền có hai tên gọi khác nhau như vậy để chỉ một con vật. Từ điển Việt -Bồ – La (1651) đã viết về sự khác nhau này: “Heo, con heo: con heo. Tốt hơn, con lợn. Lợn: con lợn, con heo. Cùng một nghĩa”.

Lợn là con vật gần gũi với đời sống con người, hình ảnh của nó đã đi vào thơ ca, ca dao, hội họa dân gian, và là một biểu tượng văn hóa. Lợn được vẽ trong tranh, khắc ở cột đình làng, thông dụng là con heo đất. Trước Tết, lợn đã được nhiều nghệ nhân đắp vẽ và trang trí cho đủ màu sắc bán rất đắt tùy mẫu mã, nguyên liệu.

Trong tâm thức người Việt, tượng trưng cho sự may mắn, sung túc, ấm no và an nhàn, nên mới có câu: “Tuổi Hợi nằm đợi mà ăn”. Dân gian cho rằng, người tuổi lợn rất thông minh, sống hào hiệp, tốt bụng, nóng tính nhưng siêng năng và chịu lắng nghe, lạc quan, nhàn hạ, không vội vã, ít khi phải lo lắng về tiền bạc. Gặp khó, người tuổi “lợn” mới có dịp chứng tỏ cho mọi người thấy cái tài “xử lý” độc đáo của mình. Vì bản chất vui vẻ hòa nhã, thành thực, nên họ là người có thể tin cậy trong lúc lâm nguy. Người tuổi “lợn” không lo ế vợ ế chồng! vì người tuổi này hiểu rõ ý muốn của “đối tượng !” Tưởng Giới Thạch (Đài Loan,) Thủ Tướng Lý Quang Diệu (Tân Gia Ba) và Thống Đốc Arnold Schwarzenegger (California, USA), cả 3 người đều tuổi “lợn.”

Tuy nhiên, không rõ nguyên do từ đâu mà người ta thường khinh con lợn và hay nói theo quán tính cứ xấu là gán cho lợn. Ở Việt Nam, dù được xem là biểu tượng của sự may mắn và trù phú, nhưng trong dân gian lợi vẫn mang nhiều hình tượng tiêu cực. Nói đến lợn là người ta nói đến tính lười biếng (lười như lợn), ham ăn, bẩn thỉu, và dốt như lợn. Thật mất công bằng, bởi từ nguyên thủy Thiên Chúa tạo dựng mọi sự và Ngài thấy là tốt đẹp, kể cả con lợn.

Trong tất cả các loại thịt thì thịt lợn là được dùng nhiều nhất và có thể chế biến ra hàng trăm món khác nhau, ví dụ như: giò heo, da heo, tai heo, lòng heo … từ tiệc sang cho đến bửa cơm thường. Các đám cưới hỏi, cúng đình … thì không thể vắng mặt heo.

Bài học từ năm con lợn

Chuyện kể rằng, có một hôm lợn hỏi bò: “ Bò ơi bò, tại sao mọi người đều yêu quý cậu, đối xử tử tế với cậu và nghĩ rằng cậu hào phóng chỉ vì hàng ngày cậu cho người ta sữa? Còn tớ đây, tớ cho mọi người hết: thịt để làm nhiều món, cả da, cả tim gan, cả lông cứng… Thế mà không một ai biết ơn tớ! Chẳng hiểu sao nữa?”

Chúng ta có biết bò trả lời sao không ? Bò đã trả lời rằng: “Có thể vì bò cho người ta trong khi bò vẫn còn sống”.

Câu chuyện trên trả lời cho một người giầu có đã từng thốt lên như thế này: Chẳng hiểu sao mọi người đều gọi tôi là keo kiệt trong khi họ thừa biết là sau khi tôi chết tôi sẽ để lại tất cả cho xã hội?

Hay là câu chuyện “Lợn cưới áo mới ”, giúp người đọc rút ra được nhiều bài học ý nghĩa sâu sắc. Trước hết, lên án, phê phán đối với những kẻ khoác loác, khoe khoang một cách lố bịch và nhắc nhở chúng ta không nên a dua và học tập theo những kẻ hợm hĩnh. Đồng thời khuyên con người ta nên học đức tính khiêm tốn, luôn không ngừng học tập và rèn luyện để trau dồi bản thân, không nên có chút tự cao về những gì mình đang có. Và hiểu rằng, giá trị con người không nằm ở những kẻ thích chỉ trích, và lại càng không năm ở những kẻ thích ngồi phán xét người khác. Thước đo giá trị của con người chính là trí thức, tài năng, đóng góp và cống hiến của bản thân đối với cộng đồng, xã hội khi sống. Còn những thứ như tiền bạc, địa vị chỉ là phù du, không đáng đem ra để đánh giá con người.

Nhân dịp năm Kỷ Hợi, cầu chúc mọi người Năm Mới nhiều sức khỏe, khang an, thịnh vượng, phát đạt, thăng tiến về tinh thần cũng như vật chất nhờ hồng ân Thiên Chúa là Chúa Xuân tặng ban. Amen.

---------------------------------

 

Tết 1-159: HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA


Lm. FX. Hà Văn Mân

 

Ai trong chúng ta cũng kinh nghiệm phận người trong cuộc trần này có nhiều nỗi lo. Dường như Tết 1-159


Ai trong chúng ta cũng kinh nghiệm phận người trong cuộc trần này có nhiều nỗi lo. Dường như sự tiến bộ về nhiều lãnh vực không làm con người trên thế giới cảm thấy thanh thản hơn. Trái lại, nó tạo ra những mối lo âu mới, khiến con người sống trong trạng thái bất an, căng thẳng. Bao nhiêu triệu người phải đối mặt với nạn thất nghiệp do khủng hoảng, với nạn đói và thiếu nước, với những bệnh mới chưa có thuốc chữa. Bao nhiêu triệu gia đình sống trong bạo hành, bị tan vỡ; giới trẻ bơ vơ, rơi vào nghiện ngập dưới đủ mọi hình thức…

Lo âu đó là sự thường tình của con người, đặc biệt là trước những sự việc quan trọng, trách nhiệm nặng nề và lao công vất vả trong cuộc sống để mưu sinh. Hôm nay, bắt đầu một năm mới, chúng ta vừa vui mừng ăn Tết, nhưng cũng vừa lo lắng cho tương lai: Không biết năm nay sẽ thế nào, gia đình tôi có được bình yên không, công việc làm ăn có gì trục trặc không… đủ thứ lo. Lời Chúa trong bài Tin Mừng theo thánh Matthêu khiến chúng ta an lòng: “Các con đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo”. (Mt 6,34).

“Đừng lo” không phải là không lo gì, mà là đừng lo vu vơ, nhưng biết lo những gì đáng phải lo và biết lo liệu sao cho những điều đó có thể được thực hiện. Thật vậy, khác xa thái độ “vô ăn vô lo” của trẻ thơ và càng khác nữa thái độ của những kẻ chỉ biết một việc làm là “làm biếng”, lời “đừng lo” của Chúa Giêsu gợi lên thái độ sống tích cực ngay từ việc nhận thức về trách nhiệm đến việc lượng giá tình hình điều kiện cũng như việc sắp xếp thực thi.

“Đừng lo” cũng là lời gọi mở sang lòng trông cậy. Đừng lo lắng gì hết bởi vì con người dù có lo lắng đến đâu đi nữa, như Chúa Giêsu nói, cũng chẳng có thể kéo dài cuộc đời của mình dù là chỉ thêm vài gang tấc (x. Mt 6,27).

“Đừng lo” còn là lời cổ võ lòng tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng luôn muốn sự tốt sự lành cho mọi người. Loài vô tri vô giác như chim trời, hoa đồng nội còn được chăm sóc huống chi “con người là loài chỉ thua kém thiên thần một chút” (x. Tv 8), phải không? Cách đặt vấn đề của Chúa Giêsu rất sát sườn và hình ảnh Người đưa ra rất cụ thể khiến lời dạy “đừng lo” trở thành một bài học quý giá trong thái độ sống, nhất là vào những lúc phải đối mặt với nỗi lo nhiều mặt như vào dịp Tết chẳng hạn. Lo chuyện này chuyện kia là điều không thể tránh trong kiếp phận con người, nhưng lo đúng hướng lại là điều phải học biết, học tập và học hành suốt đời sống đức tin. Như vậy “đừng lo” là đừng lo lắng thái quá kẻo phải hao phí sức lực hoặc hao tốn sức của, nhưng biết phải lo sao cho phù hợp lẽ công bình và tình bác ái với mình và với tha nhân, nhất là với tình yêu của Thiên Chúa.

Các con chớ áy náy về ngày mai. Chúa luôn muốn mọi người nghĩ đến cùng đích của cuộc sống mình. Tương lai mỗi người đều nằm trong tay quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa. Với tình thương và lòng nhân hậu của Ngài, chúng ta luôn tin tưởng và phó thác, bởi Ngài là người Cha luôn muốn những điều tốt nhất cho con cái. Lo lắng, bận rộn, tất bật làm việc để tích luỹ và để bảo đảm cho tương lai… tất cả đều tốt và cần thiết, nhưng cũng nên nhớ một điều “nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127,1). Hãy làm tốt bao nhiêu có thể, những bổn phận và trách nhiệm của mình, phần còn lại hãy phó thác trong tay quan phòng của Thiên Chúa. Ngài sẽ hoàn tất những gì còn lại.

Hôm nay, ngày đầu năm mới, Chúa mời gọi chúng ta hướng tầm nhìn lên cao, vượt lên những lo lắng thế tục, những dục vọng trần gian, để thấy Chúa chính là cùng đích mà chúng ta kiếm tìm: “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33).

Chúng ta hãy đặt vào bàn tay Thiên Chúa tất cả những chương trình và dự định của mình trong năm mới. Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, là Chủ thời gian và toàn thể vũ trụ (bài đọc 1, trích sách Sáng Thế). Thiên Chúa sẽ dìu dắt chúng ta bằng đôi tay của Đấng Quan Phòng và bằng trái tim của Người Cha Nhân Lành.

Chúa Giêsu nói thật rõ: “Cha chúng con biết chúng con cần gì”. Nói thế không có nghĩa là Chúa bảo chúng ta chẳng cần phải làm gì cả. “Tình phụ tử của Thiên Chúa không phải là chính sách phụ mẫu, nghĩa là một sự che chở đầy ủy mị, bao bọc khỏi mọi may rủi bất trắc của cuộc đời. Một người cha biết yêu con không phải bao giờ cũng có ý tránh cho con mình khỏi mọi thử thách, đau khổ hay chiến đấu. Nhưng theo sức của ông, ông sẽ biến đau khổ thử thách thành kinh nghiệm có ích lợi cho đứa con”. Tình yêu như thế mới là tình yêu thật sự.

Hơn nữa khi tin vào Thiên Chúa con người cũng còn phải biết phó thác tất cả cho Người. Phải tin vào giá trị của mình cũng như phải tin vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Chim chóc hoa cỏ mà còn được Chúa để ý chăm nom thì huống chi là con người.

Vậy thì trong thánh lễ tân niên nay, chúng ta hãy đặt tin tưởng, cậy trông và phó thác vào Chúa. Bởi tất cả mọi sự đều do Chúa, đều bởi Ngài như lời thánh vịnh viết: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”. (Tv 37,5).

---------------------------------

 

Tết 1-160: ĐỪNG LO LẮNG CHO NGÀY MAI


Lm Giuse Nguyễn Đức Thịnh

 

Vạn sự khởi đầu nan! Lời đầu tiên Thiên Chúa nhắc nhở con người ngay trong những giây phút Tết 1-160


Vạn sự khởi đầu nan! Lời đầu tiên Thiên Chúa nhắc nhở con người ngay trong những giây phút đầu tiên của năm mới là: “Đừng Lo Lắng”. Cuộc sống chúng ta có mà đầy những tiêu cực như tham lam, ích kỷ, thù ghét, đam mê sắc dục…xét thấy còn nặng nề hơn nhiều so với sự lo lắng, thế mà Chúa không đặt nặng những cái đó cho bằng sự Lo Lắng!.

Trước tiên chúng ta cần phải hiểu cái lo lắng mà Chúa muốn nói tới là như thế nào: đó là thái độ sợ hãi, ưu tư phiền muộn, lo nghĩ thái quá làm cho chúng ta mất hết sinh lực sống, mất đi niềm tin vào tương lai cuộc đời, chứ Chúa không bảo chúng ta sống vô tâm vô lo, biếng nhác, không cần lo nghĩ chuyện gì cho ngày mai, cho tương lai…

Y học xếp lo lắng thái quá là một căn bệnh. Có rất nhiều người không lo không chịu được. Ví dụ vừa lo bữa sáng xong đã nghĩ ngay đến bữa trưa sẽ ăn gì; chưa bước ra đường đã lo kẹt xe, tai nạn; mới hắt xì đã tưởng mình bệnh nặng… . Các nhà tâm lý lý giải cho vấn đề này là trong khoảng một trăm năm nay khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, vượt xa khả năng thích ứng của con người nên làm cho chúng ta rơi vào sợ hãi, lo lắng thái quá. Xét kỹ không phải vậy. Lời Chúa lên án việc lo lắng của con người đã từ hơn 2000 năm nay chứ đâu phải mới đây! Thế nên phải xem đây là căn bệnh truyền kiếp của loài người.

Lời Đức Giê-su dạy hôm nay cho chúng ta biết thái độ lo lắng đó là biểu hiện của những kẻ không tin có Thiên Chúa. Chúng ta thử hình dung cảnh một đứa bé đi trong đêm tối, nếu chỉ có một mình nó chắc chắn nó sẽ khóc thét vì sợ hãi. Nếu như có bố nó bên cạnh nắm tay, chắc chắn nó sẽ mạnh dạn bước đi mà không lo nghĩ gì vì tin tưởng bố sẽ che chở, bảo vệ cho nó. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Ai tin tưởng có Chúa cùng đồng hành, người đó sẽ mạnh mẽ bước về tương lai với niềm tin tưởng phó thác mà không sợ hãi. Ai ỷ vào sức mình, không cần Chúa thì chắc chắn sẽ rất lo lắng cho đường đời của mình.

Năm vừa qua, chúng ta thử ngồi suy lại 365 ngày với biết bao lần chúng ta khổ tâm lo lắng cho cuộc sống, cho tương lai…rồi chúng ta có làm được gì hơn cho bản thân mình! Dân gian vẫn hay nói: “người tính không bằng trời tính”, lo nghĩ, tính toán cho chán rồi mới thấy cuộc sống chẳng mấy khi được như ý mình muốn. Có người thất vọng, có kẻ buông xuôi… Hai căn bệnh thời đại phổ biến, có sức tàn phá cơ thể con người nhiều nhất là đau bao tử và đau tim đều có nguyên nhân gây ra từ sự lo âu thái quá của con người.

Cách đây hơn 2000 năm, tác giả sách TV đã nghiệm ra rằng: “bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Còn kẻ Chúa thương dù có ngủ, Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng”. Kẻ được Chúa thương là ai? Thưa là người biết sống phó thác, tin tưởng nơi Chúa.

Ngày đầu năm mới nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta tràn đầy ơn khôn ngoan, khôn ngoan để biết chọn lựa những gì là cần thiết cho cuộc đời mình, khôn ngoan biết bám vào Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống để tìm được sự an bình hạnh phúc nơi chính chốn trần gian này.

---------------------------------

 

Tết 1-161: HÃY TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA


VÀ ĐỨC CÔNG CHÍNH CỦA NGƯỜI

Lm. Anthony Nguyễn Ngọc Dũng

 

Có câu nói trong đời rằng: Một khởi đầu tốt sẽmang lại một kết thúc tốt nếu chúng ta giữ được Tết 1-161


Có câu nói trong đời rằng: Một khởi đầu tốt sẽmang lại một kết thúc tốt nếu chúng ta giữ được sự nhiệt tình, tình yêu thương và hy vọng của lúc khởi đầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau dâng lên Thiên Chúa ngày đầu tiên của năm mới. Chúng ta đến với Chúa với những dựđịnh mới và quyết định mới. Chúng ta muốn bắt đầu năm mới với một tinh thần và con tim mới. Để hiểu ýnghĩa của phụng vụhôm nay và để bắt đầu năm mới với Chúa, chúng ta cùng nhau để lời Chúa hướng dẫn và dạy bảo chúng ta về những gì cần tìm kiếm và thực hiện trong năm mới này.

Bài đọc 1 đưa chúng ta về với khởi đầu của công việc sáng tạo của Thiên Chúa: “Thiên Chúa phán: ‘Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉxác định các đại lễ, ngày và năm’” (St 1:14). Trong ýđịnh của Thiên Chúa, việc cử hành ngày đầu năm hôm nay là điều “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (St 1:18). Sách Sáng Thế nhắc nhởchúng ta về sự tốt lành mà Thiên Chúa muốn chúng ta nhắm đến trong khi khởi đầu mọi sự. Nói cách cụ thể, trong năm mới này Thiên Chúa mời gọi chúng ta có một cái nhìn mới vào cuộc sống hay đúng hơn là biết nhìn mọi sự với ánh mắt tốt lành của Thiên Chúa.

Thánh Vịnh đáp ca đề nghị chúng ta thái độđầu tiên chúng ta cần có trong năm mới này: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.” Năm mới là khởi đầu mới. Chúng ta có nhiều dựđịnh mới cho gia đình, cho công việc, và cho các mối tương quan. Chúng ta muốn đường đời của chúng ta có thật nhiều niềm vui và thành công. Để đạt được điều đó, Thánh Vịnh Gia mời gọi chúng ta phải đặt trọn niềm tin và đường đời vào trong bàn tay đầy yêu thương của Thiên Chúa. Khi có một người dẫn đường tài giỏi, chúng ta sẽ an tâm vì chúng ta chắc chắn sẽkhông đi lạc và sẽ về đến đích. Hãy ký thác đường đời cho Chúa vì “Ngài là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14:6). Ngài sẽ dẫn chúng ta đến bến bờ yêu thương, bình an và hy vọng trong năm mới này.

Về phần mình, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 nhắc nhở chúng ta hãy vui lên trong ngày đầu năm. Chúng ta vui lên không vì lý do nào khác ngoài việc “anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến” (Pl 4:5).Theo Thánh Phaolô, niềm vui của chúng ta không đến từ áo quần đẹp, tiền lì xì hay gặp gỡ người thân, nhưng đến từ tinh thần yêu thương phục vụ và thái độ hoà nhã với hết mọi người của chúng ta trong năm mới này. Và nhất là chúng ta vui vì chúng ta có Chúa trong gia đình, trong tâm hồn của mình. Thật vậy, Thánh Gioan Phaolô II nói rằng: “Bạn hãy để Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của bạn, bạn không mất gì, nhưng bạn sẽ có mọi sự.” Không có gì vui bằng việc có Chúa đồng hành với chúng ta trong đời vì Ngài là Đấng đầy yêu thương và trung tín.

Tuy nhiên, niềm vui trong ngày đầu tiên của năm mới không làm tan biến những lo lắng chúng ta phải đối điện: lo lắng cho cơm ăn áo mặc của gia đình, lo lắng trong công việc, hoặc lo lắng cho các mối tương quan của chúng ta. Chính vì biết chúng ta hay lo lắng về cái ăn cái mặc, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta “đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứđem lời cầu khẩn, van xin và tạơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện” (Pl 4:6).Đây cũng chính là điều Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta trong Tin Mừng hôm nay. Để hiểu Tin Mừng hôm nay tốt hơn, chúng ta cần đặt nó vào trong bối cảnh của chương 6. Chương 6 của Tin Mừng Thánh Mátthêu trình thuật về việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ về kho tàng đích thật của con người. Câu đi trước đoạn trích này nói đến chọn lựa mà mỗi người môn đệ của Chúa Giêsu phải thực hiện khi theo Ngài: phục vụ Thiên Chúa hay tiền của vì chúng ta không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài. Trong bối cảnh chọn lựa đó, Chúa Giêsu muốn chúng ta chọn phục vụ Thiên Chúa và đừng lo lắng về của cải vật chất. Lời Ngài thật thân thương, gần gũi và khích lệ:

Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không?

Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin! (Mt 6:25-30).

Chúa Giêsu biết chúng ta thường lo lắng vềnhững nhu cầu căn bản của con người đó là cái ăn và cái mặc. Nhiều khi vì quá lo lắng vềcái ăn cái mặc, chúng ta vô tình hạ phẩm giá của mình xuống như chim trời và bông hoa ngoài đồng là những thứ sống theo bản năng sinh tồn và nay còn mai mất. Khi nói chúng ta đừng lo lắng về những điều đó, Ngài muốn nói cho chúngta về sự thật của nhân phẩm con người, là “hữu thể không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4:4). Chúng ta không phải là những thứ “nay còn, mai đã quẳng vào lò.” Chúng ta là con cái Thiên Chúa và là những ngườiđồng thừa tự với Chúa Giêsu. Chính vì vậy, chúng ta hãy suy gẫm về câu nói này của Chúa Giêsu để sống tin tưởng và phó thác hơn: “Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không?”

Cuối cùng, chúng ta tìm thấy trong lời Chúa hôm nay điều chúng ta phải tìm kiếm trong năm mới này và trong suốt cuộc đời của chúng ta. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 muốn chúng ta đểýđến “những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen” (Pl 4:8). Còn trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta phải tìm kiếm những gì làm chúng ta khác với những người không tin Chúa. Nói cách khác, điều chúng ta tìm kiếm trong năm mới này phải trở thành lời chứng cho niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa: “Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứđó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứđó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứđể ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6:31-34). Điều làm chúng ta khác với dân ngoại là niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Chính vì vậy, khi chúng ta tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người trong tất cả những gì chúng ta nghĩ, nói và làm, chúng ta chứng tỏ chúng ta không giống với dân ngoại là những người chỉ lo lắng đến của ăn, của uống và cái mặc.

---------------------------------

 

Tết 1-162: HÁI LỘC ĐẦU NĂM


suy tư ngày Mồng Một Tết

CẦU BÌNH AN NĂM MỚI

 

Dịp đầu Xuân nhiều người có thói quen đi hái lộc. Họ nghĩ rằng: nếu hái được những chùm lộc Tết 1-162


Dịp đầu Xuân nhiều người có thói quen đi hái lộc. Họ nghĩ rằng: nếu hái được những chùm lộc xanh tốt thì năm mới họ sẽ gặp nhiều điều may mắn.

Nói đến chuyện hái lộc đầu Xuân, tôi nghĩ tới những ngày Xuân đầu tiên của đất trời, những ngày khai sinh vũ trụ.

Những ngày Xuân ấy thật huy hoàng và rực rỡ. Và trong những ngày Xuân ấy cũng có một người con gái đi hái lộc với một ước mơ thật cao xa. Cô ước mơ mình sẽ nên đẹp, nên duyên, nên quyền quý, và nhất là nên ngang bằng với Chúa Xuân để có thể thấu tỏ mọi sự tốt xấu, hay dở.

Người thiếu nữ ấy đã hái lộc, đã ăn và đã đem cả cho chồng cùng ăn nữa.

Kết quả mà lộc ấy mang lại: Là mắt họ mở ra và họ thấy mình trần truồng.

Người thiếu nữ đã hái lầm cành lộc và sự xui xẻo đã xảy đến, không chỉ cho hai vợ chồng, mà còn ảnh hưởng tới con cháu qua muôn thế hệ.

Xui xẻo không chỉ trong một năm mà mãi mãi cho tới ngày cùng tận của thế giới này: “Những gai cùng góc sẽ mọc lên cho ngươi. Ngươi sẽ ăn cỏ lá ngoài đồng. Mồ hôi đẫm mặt ngươi mới có cái mà ăn cho tới khi ngươi trở về bụi đất” (trích Kinh Thánh trong sách Sáng thế ký 3,18-19).

Mùa Xuân hạnh phúc ấy đã vắng tiếng cười. Mùa Xuân cỏ hoa tươi nở ấy đã biến thành gai góc. Mùa Xuân của bình an và hiệp nhất ấy đã nhuốm mầu sắc của hận thù và chia cắt: “Người đàn bà mà Chúa đặt bên con đã hái lộc cho con ăn” (Stk 3,12).

Mùa Xuân của đất trời là như thế.

***

Còn những Mùa Xuân kế tiếp thì sao?

Có lẽ hôm nay nhiều người đã ý thức hơn về tầm quan trọng của việc hái lộc đầu Xuân.

Cành lộc nổi bật nhất và được hái nhiều nhất trong những ngày đầu Xuân là cành lộc YÊU THƯƠNG.

- Vì yêu Chúa nên trong những giây phút đầu tiên của năm mới, người ta đã đến nhà thờ để chúc tụng, để ngợi khen, để tạ ơn, để cầu xin và để tế lễ cho Người.

- Vì yêu Chúa nên người ta đã dành những giây phút thiêng liêng nhất của một năm để mọi người trong gia đình quỳ trước Nhan Chúa và thưa chuyện với Người.

- Vì yêu mến tha nhân nên người ta đã tìm đến với nhau để hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ, để tặng cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất, chân thành nhất. Không ai trong ngày Xuân lại nói với nhau những lời cay đắng và nặng nề.

- Vì yêu mến nhau nên người ta chia sẻ cho nhau những món quà, những bữa ăn đầy tình thân. Ngày Xuân người ta rộng rãi với nhau hơn về tinh thần và vật chất.

Cành lộc YÊU THƯƠNG ấy đã đem lại bình an và hạnh phúc cho mọi người trong những ngày đầu Xuân.

Chỉ tiếc một điều, cành lộc YÊU THƯƠNG ấy đã không được chăm sóc để nó mãi tươi nở. Sau những ngày Xuân, nhiều người đã liệng bỏ cành lộc YÊU THƯƠNG ấy vào sọt rác, để tìm hái những cành lộc hận thù, ghen tị, ích kỷ, những cành lộc danh, lợi, thú...

Những lộc này mang nhiều sắc màu rực rỡ đầy quyến dũ như cành lộc năm xưa trong vườn địa đàng. Và thế là người ta đã hái lầm. Như đôi vợ chồng nguyên thuỷ đã phải gánh chịu những rủi ro của việc hái lầm cành lộc, con người hôm nay cũng vậy. Biết bao đau thương và thống khổ đã đè bẹp kiếp người. Và cuộc đời chỉ còn là nước mắt, là lệ sầu.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Đêm giao thừa và sáng ngày đầu Xuân mỗi gia đình trong họ đạo đã hái những cành lộc của Trời cao. Chắc chắn những cành lộc ấy là những cành lộc tốt và chúng ta không sợ hái lầm.

Mong sao mỗi người, mỗi gia đình sẽ chăm sóc cho cành lộc ấy luôn tươi nở trong đời sống.

Và khi ấy cả cuộc đời ta sẽ là một Mùa Xuân bất tận bên Chúa.

---------------------------------

 

Tết 1-163: NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN ĐI TÌM HẠNH PHÚC

 

Khởi điểm của cuộc hành trình con người đi tìm hạnh phúc được bắt đầu từ đâu? Bốn chữ "đi Tết 1-163


1) Khởi điểm của cuộc hành trình con người đi tìm hạnh phúc được bắt nguồn từ đâu?

Bốn chữ "đi tìm hạnh phúc" cho chúng ta thấy ngay những thực tại sau đây:
1. Hạnh phúc phải tìm mới có, chứ không phải tự nhiên mà có.
2. Vì đời là bể khổ chứ không phải là bờ mê bến giác, là cõi phúc vô biên, là thiên đường trường cửu.
3. Mà đã là một cuộc tìm kiếm thì đối tượng muốn tìm có thể thấy, có thể không.
4. Như thế, hạnh phúc vừa là chân trời hy vọng cho con người tương lai vừa là ước vọng của con người hiện tại.

Như thế, khởi điểm của cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của con người được bắt nguồn từ chính ước vọng của con người, từ chính nội tâm của con người. Augustinô, một đại triết gia kiêm thần học gia Kitô giáo, sống ở thế kỷ thứ tư và thứ năm, trong cuốn Tự Thú về cuộc đời quá khứ đầy mê lầm và tội lỗi của mình, đã thốt lên một câu nói thời danh bất hủ, đó là: "Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa".

2) Con người bắt đầu đi tìm hạnh phúc từ khởi điểm của cuộc hành trình này vào lúc nào?

Nếu khởi điểm của cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc được bắt nguồn từ ước vọng của con người, thì phải chăng chỉ khi nào con người có đủ trí khôn, biết phân biệt lành dữ, biết ước vọng, bấy giờ con người mới thực sự bắt đầu đi tìm hạnh phúc?

Thật ra, nếu bản năng của con người, hay tiềm thức của con người đều là những gì nói lên ước vọng sâu xa và mãnh liệt nhất của con người, thì con người đã đi tìm hạnh phúc ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Không phải hay sao, trong tất cả mọi loài sinh vật hữu hình trên mặt đất này, chỉ có con người từ khi mới lọt lòng mẹ đã bật miệng khóc, một tác động chào đời não nuột cho thấy thực tại đời quả là bể khổ, nếu được biết trước và chọn lựa chắc chắn con người hài nhi này đã không muốn vào đời, đã không chịu vào đời. Thế nhưng, chính tiếng khóc nhập cuộc này của con người cũng cho thấy con người, ngay từ khi mở mắt chào đời, đã thực sự và mong muốn muốn đi tìm hạnh phúc, muốn được giải thoát, muốn được thoát tục.

Tuy nhiên, giây phút con người bật tiếng khóc chào đời ấy cũng chưa phải là giây phút con người bắt đầu cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của họ, mà là giây phút con người bắt đầu cựa quậy trong lòng mẹ, hiển nhiên nhất là lúc đạp bụng thai mẫu. Chính tác động cửa quậy hay đạp bụng thai mẫu này của thai nhi đã cho thấy con người không chịu sống gò bó, mà là muốn được sống tự do thoải mái. Cả đời sống của con người khi nhập cuộc nhân gian đã chứng thực ước vọng muốn được hoàn toàn sống tự do của họ trong cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc. Thậm chí cả hành động tội lỗi của họ, tức hành động bất tuân phục lề luật luân lý trong lương tâm, hay lề luật công ích trong xã hội, nghĩa là hành động con người hoàn toàn muốn sống buông thả về luân lý cũng như muốn sống ngoài pháp luật xã hội, nếu có, cũng chỉ là bằng chứng hiển nhiên con người chỉ muốn sống tự do, muốn đi tìm hạnh phúc cho mình mà thôi.

Vậy, nếu khởi điểm của cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của con người được bắt nguồn từ ước vọng nội tâm của con người, thì giây phút con người từ khởi điểm bắt đầu tỏ ra muốn đi tìm hạnh phúc chính là lúc con người cựa quậy trong lòng mẹ, hiển nhiên là lúc con người muốn vẫy vùng bằng cái đạp bụng thai mẫu lần đầu tiên.

3) Con người thực hiện cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc này ra sao trong cuộc sống hằng ngày?

Nếu ngay từ bẩm sinh, ngay từ trong lòng mẹ và vừa lọt mẹ con người đã tỏ ý muốn đi tìm hạnh phúc như thế, thì có thể định nghĩa đời sống con người trên đời này là một cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc, và con người vào đời là để đi tìm hạnh phúc từng giây từng phút.

Đúng vậy, thực tế đã cho thấy rõ điều này, thấy rõ cuộc sống của con người trên đời quả thực là một cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc! Mỗi ngày, từ khi mở mắt chỗi dậy ban sáng cho tới khi lên giường ngủ đêm, con người đã không đi tìm hạnh phúc hay sao, qua những việc làm điển hình thường nhật sau đây?
      Thứ nhất, qua việc đi vệ sinh ngay sau khi thức dậy để đỡ khó chịu hệ thống bài tiết trong thân thể!
      Thứ hai, qua việc đi ăn điểm tâm cho đỡ đói trước khi đi làm sau cả một đêm bụng trống!
      Thứ ba, qua việc đi học để cầu tiến, để tăng thêm kiến thức phổ thông hay chuyên môn là những gì cần cho tương lai nghề nghiệp sau này, nhờ đó, có công thành danh toại, họ mới đỡ bị thất nghiệp hay đi làm cu li, không bị sống trong cảnh hạ lưu bần cùng!
      Thứ tư, qua việc đi làm để tự lực mưu sinh và nuôi gia đình, không phải ăn nhờ, ăn bám, ăn xin!
      Thứ năm, qua việc đi chơi giải trí để tăng cường sức khỏe, trau luyện thể năng, khuây khỏa đầu óc, nhờ đó đỡ bị bệnh tật, yếu đuối, điên đầu, quên sót!
      Thứ sáu, qua việc đi ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc để lấy lại sức, nhờ đó mới có thể chỗi dậy tiếp tục sinh hoạt hằng ngày và thực hiện được những công trình mộng ước của mình!
      Thứ bảy, qua việc đi thăm bác sĩ để chữa trị bệnh hoạn tật nguyền, để ngăn ngừa bệnh tật cũng như để bảo tồn sức khỏe!
      Thứ tám, qua việc đi chùa, đi lễ để van xin cho tai qua nạn khỏi, để cầu ơn trên phù giúp cho được gặp may, gặp phước!
      Thứ chín, qua việc đi lập gia đình để sống trọn đời với người yêu lý tưởng của mình, một con người không thể sống nếu thiếu họ!
      Thứ mười, thậm chí qua cả việc đi ăn trộm ăn cắp, đi cờ bạc rượu chè, đi chơi bời trác táng v.v., đối với một số người, cũng là việc đi tìm hạnh phúc, vì chúng làm thỏa mãn nhu cầu vật chất hay đam mê nhục dục của họ.

Tóm lại, tất cả mọi hành vi cử chỉ, mọi phản ứng chịu đựng, lớn hay nhỏ, tích cực hay tiêu cực của con người, từng giây từng phút, dù ý thức hay vô thức, kể cả tác động bất ngờ chớp mắt tránh bụi của họ, tác động toát mồ hôi sau khi ra khỏi cơn ác mộng trong giấc ngủ, đều là những gì tỏ ra cho thấy con người thực sự hết sức muốn đi tìm hạnh phúc.

4) Hạnh phúc là gì? Đích điểm của hạnh phúc là ở chỗ nào?

Trong đời sống con người bao giờ cũng tỏ ra hai thái độ, một là chủ động và hai là phản ứng: chủ động là tự ý làm một việc gì đó theo dự định, khả năng hay hoàn cảnh của mình, và phản ứng là hành động cần phải tỏ ra đương đầu, tránh né hay chịu đựng những thử thách hoặc chướng ngại gây ngăn trở trong cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của họ. Thế nhưng, dù chủ động hay phản ứng, tựu kỳ trung con người cũng chỉ làm sao để có thể làm lành lánh dữ. "Làm lành lánh dữ" ở đây, trước hết, được hiểu theo một nghĩa tối thiểu và chủ quan về tâm lý. Ở chỗ, con người không bao giờ chấp nhận sự dữ, và tìm hết cách xa lánh sự dữ, như nghèo nàn hay bệnh tật, sự dữ về thể lý; ngu dốt hay nhục nhã, sự dữ về tâm lý; tính mê hay nết xấu, sự dữ về luân lý; trái lại, họ vận dụng tài trí và đầu tư toàn nghị lực cùng thời giờ lẫn vật chất, thậm chí có những lúc đấu giá cả mạng sống và danh dự của mình nữa, để làm lành, tức để làm sao cho họ được hưởng những sự lành về thể lý, như giầu sang hay khỏe mạnh, tâm lý, như khôn ngoan hay thông thái, cũng như luân lý, như tốt lành hay thánh thiện.

Như vậy, hạnh phúc chính là sự thiện, một sự thiện con người hằng mong ước, một sự thiện có khả năng làm thoả mãn lòng người. Thế nhưng, nếu hạnh phúc là sự thiện thì tại sao lại có loại sự thiện làm cho người này hạnh phúc hay thời này hạnh phúc, song làm cho người khác hay thời khác cảm thấy bất hạnh? Chẳng hạn vấn đề "đa tử đa tôn đa phú quí", đối với người Á Đông thời xưa quả thực là một sự thiện, là có phước, nhưng thời nay, tại thế giới văn minh tân tiến này, thì lại là một cái họa, cần phải tránh xa, không ai còn dám mơ ước cho mình, hay còn dám mở miệng chúc cho người nữa? Như thế, phải chăng hạnh phúc là được mọi sự như ý?

Nếu hạnh phúc là được mọi sự như ý thì thực tế cho thấy con người lại càng xa hạnh phúc, vị chẳng bao giờ họ sẽ được hoàn toàn như ý và mãi mãi như ý. Bởi vì có những cái con người muốn mà không làm được, như muốn sống lâu trăm tuổi, trăm năm hạnh phúc, hay có những cái muốn mà không được làm, như cướp của giết người, hoặc ngược lại, có những cái không muốn mà lại cứ xẩy ra, như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, hay có những cái đã đề phòng mà vẫn không thể tránh, như tai nạn, tật nguyền v.v. Do đó, chúc cho nhau được mọi sự như ý là cho nhau ăn bánh vẽ.

Thậm chí có những cái được như ý mình lại trở nên tai họa cho mình. Như muốn trúng số thì được trúng số, rồi sau đó là bị cướp giật hay sát hại vì có nhiều tiền lắm của. Như muốn đẹp thì được đẹp, qua việc sửa nhan sắc, rồi sau đó bị cưỡng hiếp vì chút sắc đẹp. Như muốn nhiều tiền thì được nhiều tiền bởi cố làm overtime, nhưng sau đó là gia đình tan nát, vì không có giờ cho vợ cho con. Như muốn bỏ nước ra đi để tìm tự do thì lại bị hải tặc cướp hiếp, bị bão tố nhận chìm, thậm chí vào được đến bờ rồi còn bị trả về quê hương v.v.

Hạnh phúc là được mọi sự như ý còn nguy hiểm ở chỗ, ý muốn của con người trở thành sự thiện tuyệt đối, là một sự thiện tối cao, nghĩa là tất cả những gì họ muốn đều là sự thiện, đều là hạnh phúc. Chẳng hạn, con người văn minh ngày nay muốn phá thai và được quyền phá thai, thì phá thai là hạnh phúc, muốn ly dị và được quyền ly dị thì ly dị là hạnh phúc, muốn đồng tính luyến ái và được quyền đồng tính luyến ái thì ăn ở đồng tính với nhau là hạnh phúc v.v. Thế nhưng, thực tế cho thấy, hơn bao giờ hết, xã hội văn minh tân tiến cả về vật chất lẫn nhân bản ngày nay, một xã hội với những quyền ly dị, phá thai và đồng tính luyến ái ấy lại càng bị khủng hoảng về luân lý, càng phá sản về văn hóa và đạo lý, làm cho đời sống gia đình là nền tảng xã hội bị tan nát và giới trẻ là tương lai của loài người bị hư thân.

Như thế, nếu hạnh phúc không phải là một sự thiện thời trang hay sự thiện chủ quan, những loại sự thiện chỉ làm cho con người mơ màng hay băng hoại, thì nó phải là một sự thiện tuyệt đối và khách quan, một sự thiện chi phối con người và làm cho con người nên hoàn hảo, làm cho con người sống trọn Ơn Gọi Làm Người của mình. Vậy, con người hoàn hảo phải là con người hạnh phúc, hay con người hạnh phúc chính là con người hoàn hảo. Và cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của con người chính là cuộc hành trình đáp ứng Ơn Gọi Làm Người của mình, Ơn Gọi trở thành một Con Người Hoàn Hảo, Ơn Gọi Sống Trọn Lành.

5) Con người đạt đến tuyệt đỉnh hạnh phúc vào lúc nào? Và họ có thể hay thực sự đạt đến tuyệt đỉnh hạnh phúc này chăng?

Nếu "con người hoàn hảo phải là con người hạnh phúc, hay con người hạnh phúc chính là con người hoàn hảo. Và cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của con người chính là cuộc hành trình đáp ứng Ơn Gọi Làm Người của mình, Ơn Gọi trở thành một Con Người Hoàn Hảo", thì tuyệt đỉnh hạnh phúc chính là Tầm Mức Hoàn Hảo của con người. Thế nhưng, nếu "nhân vô thập toàn", thì con người có thể đạt đến tuyệt đỉnh hạnh phúc này hay chăng? Nếu có thì vào lúc nào?

Trước hết, về tầm mức hoàn hảo của con người, theo kinh nghiệm sống cho thấy, con người hoàn hảo không phải là con người khôn ngoan thông thái mà lại chẳng những khinh thường những ai quê mùa dốt nát, thậm chí còn dùng kiến thức của mình vào những việc tác hại đồng loại của mình, như thực hiện việc chế tạo bom hạch nhân, thuốc phá thai. Con người hoàn hảo cũng không phải là một con người giầu sang quyền quí mà lại ích kỷ không biết thương giúp những ai bần cùng khốn khó, trái lại, còn hà hiếp bóc lột đồng loại của mình. Con người hoàn hảo lại càng không phải là một con người quyền cao chức trọng mà lại lạm quyền để chẳng những vinh thân phì da thêm vào đó, còn tỏ ra lộng hành trong việc phê chuẩn hay ban bố những luật pháp phi luân, như cho phép phá thai, hôn nhân đồng tính v.v.

Cũng kinh nghiệm nhân sinh cho thấy, người ta chỉ cảm mến và kính phục những ai có một đời sống nội tâm tự tại và sống như một con người quốc tế, con người của mọi người. Đúng vậy, con người hoàn hảo chính là con người có một đời sống nội tâm tự tại, ở chỗ, họ biết làm chủ mình, chẳng những họ không bị lôi cuốn bởi đam mê cám dỗ bại hoại về luân thường đạo lý, mà còn có thể làm chủ được cả hoàn cảnh, ở chỗ, không một khó khăn thử thách nào có thể làm họ gục ngã, buông trôi, bấn loạn hay xao xuyến. Tuy nhiên, sức sống nội tâm tràn đầy bình an tự tại này nơi con người hoàn hảo không phải như là một thứ ao tù cô đọng, mà là một mạch nước vọt lên sức sống, là một biển cả mênh mông tràn sóng yêu thương. Như nơi một Đức Thích Ca Mâu Ni sau khi giác ngộ đã ra tay cứu nhân độ thế và đã trở thành Phật Tổ trước lòng ngưỡng phục của các tín đồ. Hay như một Mẹ Têrêsa Calcutta đã dấn thân 50 năm phục vụ thành phần nghèo nhất trong các người nghèo, và khi qua đi vào tháng 10/1997, đã được chính phủ và nhân dân An tôn kính và cử hành như một lễ quốc táng trước sự chứng kiến của toàn thế giới qua màn ảnh TV.
Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh

---------------------------------

 

Tết 1-164: TRUYỀN THỐNG TẾT VIỆT NAM VỚI PHÚC ÂM

 

Thánh Phaolô mời gọi chúng ta “Vui lên anh em. Hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa” (Pl 4:4). Vâng Tết 1-164


Thánh Phaolô mời gọi chúng ta “Vui lên anh em. Hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa” (Pl 4:4). Vâng hôm nay, người Việt Nam khắp nơi có lý do để vui mừng. Vui mừng vì hôm nay là ngày đầu năm mới. Vui mừng vì hôm nay, gia đình đoàn tụ đón Xuân. Vui mừng vì hôm nay chúng ta hiệp nhau dâng Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp đầu năm. Vui mừng vì Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta không phải lo lắng gì cả. Cứ cầu xin giãi bày với Chúa, chúng ta sẽ được bình an trong Chúa (x. Pl 4:6-7). Vui mừng vì truyền thống Việt Nam rất gần với Tin mừng.

Thật vậy, truyền thống Việt Nam rất gần với Tin Mừng. Trong những ngày gần Tết, người Việt Nam lo dọn dẹp, làm sạch sẽ trong nhà ngoài ngõ. Sơn phết, trang hoàng nhà cửa. Chuẩn bị những món ăn đặc biệt cho ngày Tết: bánh chưng, củ kiệu, dưa món, bánh mứt … thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ … Nếu có nợ nần, cố gắng lo trả nợ thanh toán, không để sang năm. Không khí ngày Tết nhộn nhịp tưng bừng.

Đến mồng một Tết, tất cả con cháu họp nhau tại nhà ông bà để tạ ơn Trời đã cho một năm cũ an bình, để cầu xin Trời cho năm mới được nhiều may mắn. Cũng cảm tạ tổ tiên và cầu xin tổ tiên phù hộ con cháu trong năm mới. Rồi con cháu chúc tuổi ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ lì xì và chúc Tết con cháu. Ăn uống vui vẻ xong, người ta đi chúc Tết thân thuộc, hàng xóm. Gặp nhau, người ta gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, thân thương nhất.

Trong những ngày Tết, mọi người vui vẻ, cho và nhận những lời chúc, những món quà tri ân, thành kính. Lớn có quà lớn, nhỏ có quà nhỏ. Các em bé thì nhận những bao thư lì xì. Lớn hơn thì nhận những hộp quà to hơn. Con cái nhận quà, cha mẹ cũng nhận quà: những hộp bánh mứt, bánh chưng, bánh tét ...

Truyền thống văn hóa Việt Nam ấy thật tốt đẹp, thật quý giá, nói lên lòng tri ân, chân thành của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta đọc Lời Chúa trong tinh thần tri ân, cảm tạ của truyền thống văn hoá Việt Nam, chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta đã lãnh nhận được món quà vô giá là chúng ta được làm Con Chúa (Mt 5:45). Đó là tình thương của Chúa dành cho mỗi người chúng ta, dù chúng ta là người tội lỗi, bất toàn. Chúa yêu thương chúng ta, cho Con Chúa xuống thế làm người, để trao ban cho chúng ta Tin Mừng của Tình Thương. Vì Tình Thương ấy, chính Con Chúa đã chấp nhận cái chết khổ nhục trên thập giá để chúng ta được sống trong hạnh phúc và yêu thương.

Bởi vậy, không phải chúng ta chỉ cảm tạ Chúa trong những ngày Tết, mà chúng ta phải cảm tạ Chúa từng giây phút mỗi ngày trong đời sống của chúng ta.

Nhưng Tin Mừng Tình Thương chúng ta đã lãnh nhận, Chúa muốn chúng ta phải chia sẻ cho những người chung quanh: vợ chồng, cha mẹ con cái, hàng xóm láng giềng, cộng đoàn, xã hội … Chúng ta không thể giữ lại cho riêng mình. Thánh Phaolô đã tuyên bố: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng tôi đã lãnh nhận” (1 Cor 9,16).

Truyền thống Việt Nam rất hay. Trong những ngày đầu năm, người Việt Nam chúng ta rất giữ gìn lời nói, tư tưởng và hành động. Chúng ta chỉ nói với nhau những lời tốt đẹp, vui vẻ; chỉ trao cho nhau những lời chúc tốt lành, không nói những gì xui xẻo, không chửi rủa, không ghen ghét, không hận thù, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai. Giữ gìn như thế trong những ngày đầu năm, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ có thái độ, tư tưởng tốt đẹp suốt cả năm.

Vậy nếu chúng ta giữ gìn lời nói, nếu chúng ta chỉ nói với nhau những lời vui vẻ, thân thương, tha thứ, an ủi, nếu chúng ta cho nhau những nụ cười, nếu chúng ta sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai không phải chỉ trong vài ngày Tết, mà là mỗi ngày trong đời sống, thì chúng ta đã vâng nghe và thực hành lời Chúa là “yêu mến mọi người, kể cả kẻ thù nghịch” (Mt 5:44), và chỉ giữ “những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì đáng mến, những gì là đức hạnh, đáng khen” (Pl 4:8).

Ước gì mỗi ngày sống của chúng ta đều là những ngày Tết, để chúng ta luôn cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng ta và chúng ta luôn biết chia sẻ tình thương ấy cho mọi người.

Lm Ngô Văn Thích, Canada

---------------------------------

 

Tết 1-165: Ý NGHĨA TẾT CỔ TRUYỀN

 

Người Việt ăn mừng Tết với niềm tin thiêng liêng Tết là ngày đoàn tụ, là ngày làm mới, ngày tạ Tết 1-165


Người Việt ăn mừng Tết với niềm tin thiêng liêng Tết là ngày đoàn tụ, là ngày làm mới, ngày tạ ơn và là ngày hi vọng.

Ngày Đoàn Tụ:

Tết luôn luôn là ngày đoàn tụ của mọi gia đình. Dù ai buôn bán, làm việc hay đi học ở xa, họ thường cố gắng để dành tiền và thời gian để về ăn Tết với gia đình. Đó là nỗi mong mỏi của tất cả mọi người, người đi xa cũng như người ở nhà đều mong dịp Tết để gặp mặt và quây quần cùng gia đình.

Tết cũng là ngày đoàn tụ với người đã khuất. Từ bữa cơm tối đêm 30, trước giao thừa, các gia đình theo Phật pháp đã thắp hương mời hương linh ông bà và tổ tiên đã qua đời về ăn cơm Tết với các con các cháu.

Ngày Tết người ta cũng thường hay thực hiện các nghi lễ, để dâng hương lên các vị thần theo huyền thoại là người ban phước cho gia đình chúng ta được nhiều sức khoẻ, nhiều tiền tài, nhiều may mắn và an lành hạnh phúc trong năm vừa qua.

Ngày Làm Mới:

Tết là ngày đầu tiên của năm mới, mọi người có cơ hội ngồi ôn lại việc cũ và làm mới mọi việc. Việc làm mới có thể về hình thức như dọn dẹp, quét vôi, sơn sửa nhà cửa. Hoặc làm mới về mặt tình cảm và tinh thần của con người, để mối liên hệ giữa người thân được cảm thông hơn hoặc để tinh thần được thoải mái, tươi mát hơn. Sàn nhà được chùi rửa, chân nến và lư hương được đánh bóng. Bàn ghế giường tủ được lau chùi, phủi bụi. Người lớn cũng như trẻ con đều tắm rửa gội đầu sạch sẽ, mặc quần áo mới bảnh bao. Bao nhiêu mối nợ nần đều được thanh toán trước khi bước qua năm mới để xả xui hay để tạo một sự tín nhiệm nơi người chủ nợ. Với mỗi người, những buồn phiền, cãi vã được dẹp qua một bên. Tối thiểu ba ngày Tết, mọi người cười hoà với nhau, nói năng từ tốn, lịch sự để mong suốt năm sắp tới mối liên hệ được tốt đẹp.

Tết là sinh nhật của tất cả mọi người, ai cũng thêm một tuổi vì thế câu nói mở miệng khi gặp nhau là chúc nhau thêm một tuổi. Người lớn có tục mừng tuổi cho trẻ con và các cụ già để chúc các cháu hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn, học giỏi; còn các cụ thì sống lâu và mạnh khoẻ để con cháu được nhờ phúc.

Ngày Của Lạc Quan Và Hi Vọng:

Năm cũ đã qua mang theo mọi xui xẻo và năm mới sắp đến mang theo đầy niềm tin lạc quan. Nếu năm cũ khá may mắn, thì tin sự may mắn sẽ kéo dài qua năm sau.
Ngày Tết người ta đốt pháo nhiều để xua đuổi ma xui xẻo đi và đồng thời người ta múa rồng, múa lân sư tử khắp mọi nơi, nhất là những cửa hàng buôn bán để rước may mắn, thịnh vượng.

Mùa Tết cũng là mùa cưới hỏi: các cặp trai gái thích làm đám cưới vào dịp đầu năm, mùa xuân đất trời đang đẹp và đang mùa hi vọng. Họ hi vọng cho một cuộc đời mới, vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau và sẽ có đàn con ngoan.

Ngày Tạ Ơn:

Người Việt chọn ngày Tết làm cơ hội để tạ ơn ân nghĩa mình đã được hưởng năm vừa qua. Con cái tạ ơn cha mẹ, cha mẹ tạ ơn ông bà, tổ tiên, nhân viên tạ ơn cấp chỉ huy. Ngược lại, cấp chủ nhân cũng cám ơn nhân viên qua những buổi tiệc đãi hoặc quà thưởng để ăn Tết.  (ST)

---------------------------------

 

Tết 1-166: XUÂN BÌNH AN

 

Xuân đang đến trên vạn nẻo đường của đất nước, xuân làm nô nức lòng mọi người dân Việt, tất Tết 1-166


Xuân đang đến trên vạn nẻo đường của đất nước, xuân làm nô nức lòng mọi người dân Việt, tất cả được thay đổi một cách nhanh chóng, mọi người rộn ràng chuẩn bị mừng Xuân.

Trong tất cả những gì phải chuẩn bị, đời sống tâm linh được đặc biệt chú trọng. Bàn thờ gia đình được lau rửa sạch như mới, trang hoàng kỹ lưỡng, lại hẹn nhau đi viếng mộ thân nhân, xin lễ tạ ơn, cầu bình an trong năm mới, các đoàn thể, các Giáo Xứ dâng lễ Tất Niên, lễ cầu Bình An năm mới ( mồng Một ), lễ cầu cho Tổ Tiên ( mồng Hai ), Lễ Thánh Hóa công ăn việc làm ( mồng Ba )… Một số người xét mình cuối năm rồi đến với Tòa Giải Tội, nhiều gia đình đọc kinh Giao Thừa, dâng năm mới cho Chúa…

Tôi nhớ mãi những sinh hoạt trong gia đình tôi thuở còn thơ bé. Ngày cuối năm, mẹ tôi bắt cả lũ con nằm dài trên giường, úp mặt xuống gối, bà ngồi nhịp roi trên mông từng đứa, kể tội trong năm qua những đứa nào đã làm phiền lòng cha mẹ, có những lỗi lầm trong cuộc sống… Hỏi tội xong bà đánh một roi tượng trưng cùng với lời khuyên nhủ cho năm mới, ai xong lượt mình thì quì lên xin lỗi bố mẹ và nói lời đoan hứa sống tốt lành trong năm mới này.

Cũng tin chuyện kiêng cữ ngày đầu năm, mẹ tôi chỉ định đứa con nào sẽ là người đạp đất ( xông đất ) nhà mình, tôi thường được điểm cao và có nhiều khen thưởng trong việc học nên mẹ tôi thường chỉ định đảm nhận công việc này. Dĩ nhiên khi ấy tôi rơi vào tình trạng khó xử, lỡ năm mới gặp xui thì tôi trở nên… cái bia cho anh chị em trong nhà tự do tác xạ ! Mà nếu không bị bắn thì cũng áy náy về trách nhiệm của mình.

Thế là tôi nghĩ ra một sáng kiến, năm đó, sau lễ Giao Thừa tôi nhanh chân chạy về trước để thi hành nhiêm vụ xông đất. Đứng trước cửa tôi gọi mẹ ra mở, nhưng khi mẹ tôi ra, tôi nói mẹ tôi rước giúp tôi tượng Đức Mẹ Lộ Đức tôi đang bồng trên tay, đó là bức tượng nhỏ mà bác tôi, một Linh Mục đi du học ở Pháp mang về tặng gia đình tôi, mẹ tôi vẫn đặt ngay trên bàn thờ. Xin mẹ tôi giúp rước bức tượng vào nhà, tôi giải thích: “Để Đức Mẹ xông đất nhà mình, mẹ ạ !” Kinh nghiệm dễ thương và ấm áp đó theo tôi suốt cả cuộc đời.

Lớn lên, rồi làm Linh Mục, tôi có dịp tham dự, quan sát và suy nghĩ về sinh hoạt Nhà Thờ trong dịp Tết. Tôi rất vui và hạnh phúc khi Nhà Dòng chúng tôi tổ chức Hành Hương Minh Niên kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ba ngày Tết là ba ngày mệt mỏi với công việc tổ chức, nhưng đông đảo Giáo Dân Tu Sĩ tham dự các cuộc hành hương làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc, cuộc hành hương bắt đầu từ 4 giờ chiều, chấm dứt khoảng 6 giờ. Người ta đến tham dự quá nhiều chứng tỏ có nhiều người yêu mến Mẹ, có nhiều người muốn bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa và muốn được thánh hóa những ngày đầu xuân.

Nhưng ngoài giờ hành hương và các giờ lễ bình thường ban sáng, cổng Nhà Thờ vẫn mở, vẫn có người đến viếng Thánh Thể, vẫn có người đến viếng Đức Mẹ. Trong một lần đặc biệt, mải theo dõi một đóa hoa Quỳnh nở đúng vào đêm Giao Thừa, loài hoa Quỳnh nở đêm, trắng muốt tinh khiết, lãng mạn như huyền thoại về một nàng Giáng Hương, “người về trong đêm tối ôm cành hoa tả tơi…” ( nhạc phẩm “Cành hoa trắng”, của Phạm Duy ) tôi nhìn ra hết Nhà Thờ và nhận thấy có rất nhiều người ngay trong đêm Giao Thừa, khuya lắm, cho đến gần sáng, họ đến với Đức Mẹ ở hang đá, họ thắp nhang, họ cầu nguyện. Chúng tôi tự hỏi, có thật có một nhu cầu da diết đến với Thiên Chúa và Đức Mẹ trong những ngày đầu xuân không nhỉ ?

Một Cha trong Nhà Dòng có sáng kiến, giúp từng gia đình cùng nhau dâng mình cho Đức Mẹ trong những ngày đầu năm mới. Mỗi gia đình đến trước ban thờ Đức Mẹ, thắp một nén nhang, cả gia đình đọc kinh dâng gia đình cho Đức Mẹ ( bản kinh được in sẵn để trước ban thờ Đức Mẹ ), cả nhà cùng ký tên trong một bản đoan hứa sẽ sống tốt lành dễ thương trong năm mới, nhận lộc Lời Chúa đầu xuân, cả gia đình mang lộc Lời Chúa và bản đoan hứa về đặt trên bàn thờ của gia đình suốt năm. Ngay năm đầu tiên áp dụng thử, chúng tôi đã bị… “cháy” kế hoạch, số lượng in bản kinh không đủ, những người trách nhiệm không phân công kịp để đáp ứng nhu cầu tâm linh thật thiêng liêng mà lại rất gần gũi với cuộc sống ấy. Nhiều năm sau chúng tôi đã hoàn chỉnh dần…

Đến với Thiên Chúa và Đức Mẹ trong những ngày đầu xuân, đi riêng hoặc đi chung cả gia đình là một nhu cầu mục vụ có thật. Chúng ta ước ao các Nhà Thờ đều được mở cửa thường xuyên trong ba ngày đầu năm để mọi người đến kính viếng, mỗi Nhà Thờ đều tổ chức giờ kính Đức Mẹ của Giáo Xứ, mỗi Nhà Thờ đều tổ chức dâng gia đình đầu năm mới cho Đức Mẹ. Nên tin rằng, những ngày đầu năm mới thuộc hoàn toàn về Chúa, một năm mới chúng ta gắn bó hơn với Chúa, một gia đình dâng mình cho Chúa dưới sự che chở của Đức Mẹ, một năm mới sẽ là một năm hạnh phúc của cả gia đình.

Sẽ không mong là an khang thịnh vượng, là buôn may bán đắt, là vạn sự như ý, là… là… Nhưng chỉ cần tâm nguyện là một năm mới trong Chúa, một năm mới bình an, một năm mới theo thánh ý Chúa, một năm mới thuộc về Chúa. Cầu và chúc như vậy…

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 14.1.2012

---------------------------------

 

Tết 1-167: NĂM MỚI TÂM LINH


Trầm Thiên Thu

Giao thừa Tết Dương lịch 2013

 

Năm hết, Tết đến, ai cũng lo “đổi mới” bề ngoài, vậy cũng cần lắm đối với mọi người về việc Tết 1-167


Năm hết, Tết đến, ai cũng lo “đổi mới” bề ngoài, vậy cũng cần lắm đối với mọi người về việc “canh tân” đời sống tâm linh trong năm mới. Hãy tập thói quen canh tân đời sống tâm linh, và hãy dạy trẻ em đổi mới tâm hồn ngay từ tuổi nhỏ.
 
Một năm mới bắt đầu, một khởi sự mới cũng bắt đầu. Do đó, đừng chỉ đặt ra các quyết định bình thường như giảm cân, bỏ hút thuốc, bớt say xỉn, bớt lải nhải, bớt độc đoán, bớt chuyên quyền, bớt ích kỷ, cố gắng ngoan ngoãn, cố gắng học tập,... Cũng đừng đặt ra các mục đích quá lớn hoặc xa vời, mà hãy đặt ra các mục đích đơn giản và thiết yếu, nhất là cố gắng cải thiện mối quan hệ với Thiên Chúa. Đây là vài cách khả thi:
 
1. Canh tân đời sống cầu nguyện
 
Cầu nguyện luôn cần thiết, vì Chúa Giêsu dạy: “Hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn” (Mt 26:41). Có thể đó là việc đơn giản, cũng có thể phức tạp, nhưng không dễ thực hiện trong một sớm một chiều. Hãy cố gắng siêng năng hơn trong việc cầu nguyện hằng ngày. Nhiều người có quyết định này nhưng lại mau thất bại, vì họ muốn nhảy vọt ngay từ bước đầu tiên. Nếu bạn đã từng không thường xuyên cầu nguyện, bây giờ muốn cầu nguyện nhiều ngay thì rất khó. Hãy bắt đầu tập bằng cách cầu nguyện mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy, dù là bạn cầu nguyện khi bạn đang đánh răng. Hãy bắt đầu dành cho Chúa mỗi sáng 5 phút. Rồi dần dần bạn cố gắng thêm 2, 3 hoặc 5 phút nữa. Bạn sẽ mau cảm thấy thích thú tâm sự với Chúa trước khi làm bất cứ điều gì. Đừng lo phải nói gì với Ngài, cứ hướng tâm hồn lên với Ngài, bạn cứ nói chuyện với Ngài bất cứ điều gì, hoặc có thể chỉ im lặng chiêm ngưỡng Ngài. Bạn sẽ thấy kết quả kỳ diệu.
 
2. Đọc trọn bộ Kinh thánh
 
Tập cho quen đọc Lời Chúa cũng là một quyết định quan trọng trong năm mới đối với mỗi Kitô hữu. Có nhiều kế hoạch cho việc đọc Kinh thánh để có thể đọc trọn bộ Kinh thánh trong một năm. Hãy quyết định đọc Kinh thánh mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Có thể bạn không đọc hết bộ Kinh thánh, nhưng có thể dùng cả năm để tập trung vào các chủ đề đặc biệt hoặc các vấn đề liên quan đời sống mà bạn muốn Thiên Chúa giúp bạn cải thiện. Hãy lập một “kế hoạch” về Kinh thánh, và quyết tâm thực hiện trong năm mới.
 
3. Giúp đỡ người khác
 
Qua Kinh thánh, Thiên Chúa mời gọi chúng ta làm việc thiện. Có nhiều cách giúp đỡ người khác, nhất là giúp đỡ người nghèo: “Người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có” (Ga 12:8). Chi tiêu là việc cần thiết, nhưng đừng lãng phí. Tiết kiệm có lợi cho bản thân và gia đình, đồng thời cũng để có thể giúp người khác một cách thực tế. Hãy coi việc giúp đỡ người khác là một phần trong hoạt động của cuộc đời bạn trên cuộc lữ hành trần gian. Đa số các giáo xứ đều có các hoạt động “ngoại khóa”, hoặc bạn có thể tham gia các hoạt động từ thiện của giáo xứ, của hội đoàn, của trường học, của xã hội,... Có rất nhiều người cần sự giúp đỡ của bạn, việc giúp đỡ người khác là cách tốt để sống đức tin, sống yêu thương, làm gương sáng, và chúng tỏ mình là người có niềm tin vào Thiên Chúa.
 
4. Sinh hoạt giáo xứ
 
Đa số các giáo xứ đều có các hội đoàn hoặc nhóm sinh hoạt việc đạo đức (Dòng Ba Đa-minh, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, Hội Con Đức Mẹ, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, Hội cầu nguyện, Hội các Bà mẹ Công giáo, Ca đoàn, Lễ sinh, Thiếu nhi Thánh Thể, Giáo lý viên, lớp Giáo lý, lớp Kinh thánh,…). Hãy tham gia các sinh hoạt chung trong giáo xứ dành cho lứa tuổi của mình. Nhiều nhóm sinh hoạt gặp nhau hằng tuần hoặc hằng tháng, các cuộc họp mặt này là cách tốt để tạo sự thân thiện với nhau, tạo sự hỗ trợ lẫn nhau trong sinh hoạt hằng ngày và sinh hoạt tâm linh.
 
5. Khiêm nhường phục vụ
 
Một trong các vấn đề khó khăn đối với các Kitô hữu là chuyện phục vụ, đó là quá trình rất cần thiết: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20:28). Ai cũng được người khác phục vụ, bằng cách này hoặc cách khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, vì thế chúng ta cũng phải biết phục vụ người khác. Tuy nhiên, Chúa Giêsu dạy là phải phục vụ, nhưng phục vụ trong khiêm nhường: “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17:10).
 
6. Đọc sách thiêng liêng
 
Hãy dùng cách nào đó có lợi cho bạn, có thể là việc đọc sách thiêng liêng như đọc các sách đạo đức hoặc hạnh các thánh, miễn sao cách đó giúp bạn phát triển trên đường nhân đức. Các dòng tu thường có giờ đọc sách thiêng liêng, giáo dân ít có người có thói quen tốt lành này. Tốt nhất vẫn là đọc Kinh thánh. Đọc Kinh thánh là giao tiếp với Thiên Chúa, là phần thiết yếu của mọi người trong đời sống Kitô hữu, vì Kinh thánh là Lời Chúa, mà Lời Chúa thì chính xác đến độ “một chấm, một phẩy cũng không sai” (x. Mt 5:18). Đọc sách là thời gian tĩnh lặng, giúp tâm hồn lắng đọng, có thể thấy rõ mình hơn.
 
7. Sống Đức Tin
 
Bạn đã loan truyền Phúc âm bao nhiêu lần cho bạn bè hoặc gia đình? Truyền giáo không phải đi xa tới nơi này, nơi nọ, mà có thể là truyền giáo ngay trong gia đình, cho bạn bè, cho láng giềng, thậm chí là tái truyền giáo cho chính mình bằng cách sống thể hiện đức tin. Nếu có điều kiện thì làm như Thánh Phanxicô Xaviê, không thì hãy bắt chước “bông hoa nhỏ” Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Sống đức tin là gieo hạt yêu thương, làm nảy mầm bác ái, bảo vệ công lý, tôn trọng nhân vị, nhân phẩm và nhân quyền. Cứ hiểu nhân quyền một cách đơn giản là “quyền sống của con người” để cảm thấy không “nặng nề”. Cứ hành động, đừng lo đến kết quả, như Thánh Phaolô nói: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể” (1 Cr 3:6-7).
 
8. Hiểu và cảm thông lẫn nhau
 
Trong hàng tỷ chiếc lá chẳng có hai chiếc lá giống nhau. Con người cũng vậy. Mỗi người là một cá thể với trình độ và hoàn cảnh sống khác nhau, như tục ngữ nói: “Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính”. Vì thế người này cần chịu đựng người kia, cảm thông lẫn nhau, hiểu và tha thứ cho nhau. Đó là Luật Yêu Thương của Chúa: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13:34; Ga 15:12). Còn Thánh Phaolô khuyên: “Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người thì đã chu toàn Lề Luật” (Rm 13:8). Cuộc sống nhiêu khê, nhiều vấn đề phức tạp, khó tránh khỏi xung đột. Ngay cả cha mẹ và con cái cũng vẫn xung khắc, ngay cả vợ chồng cũng vẫn bất đồng ý kiến, ngay cả trong các dòng tu cũng vẫn xảy ra tranh chấp. Vấn đề là khiêm nhường, hiểu biết và cảm thông.
 
9. Giúp người khác sống đạo đức hơn
 
Nghe chừng đơn giản nhưng lại cần nhiều can đảm mới có thể giúp người khác sống đạo đức hơn – nói chung, và siêng năng tham dự các giờ phụng vụ tại nhà thờ – nói riêng. Giúp người trong gia đình hoặc bạn bè cùng tôn giáo đã là khó, huống chi với người khô khan đạo hạnh. Thậm chí có những người sẽ cho là bạn “lên mặt đạo đức” hoặc “lên lớp” họ. Khó lắm, thế nên phải tế nhị và khéo léo lắm. Tuy nhiên, việc giúp người khác sống đạo đức hơn là nhiệm vụ truyền giáo chung: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16:15).
 
Năm Quý Tỵ, năm con Rắn, xin chúc mọi người năm mới hạnh phúc và thánh thiện, khôn ngoan như con Rắn chứ đừng xảo quyệt như con Rắn. Việt ngữ khó diễn tả “hết ý” như Anh ngữ: HAPPY NEW YOU and HOLY NEW YOU. Thiết nghĩ đó là một cách nói và là lời chúc hay với bất kỳ ai.

---------------------------------

 

Tết 1-168: Cầu nguyện trong những ngày Tết Bính Tuất

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và yêu thương, là Đấng Tạo dựng vũ trụ vạn vật và loài người, và là: Tết 1-168


Lạy Thiên Chúa toàn năng và yêu thương,
là Đấng Tạo Dựng vũ trụ vạn vật và loài người,
và là Đấng Quan Phòng đối với mọi công trình do bàn tay Chúa làm nên,
chúng con xin dâng lên Chúa là Chúa Xuân Lời Cảm Tạ Chân Thành
về tất cả mọi ơn lành hồn/xác mà Chúa đã ban cho chúng con và mọi người,
trong năm vừa qua.

Lạy Thiên Chúa yêu thương và toàn năng,
Đầu Năm Mới, chúng con xin Chúa ban Ơn Bình An cho hết mọi người, nhất là cho những người nghèo khổ, bệnh tật, bị thiệt thòi và lãng quên trong xã hội, bị đàn áp và bóc lột bằng bất cứ cách nào… trong thế giới hôm nay,
Xin Chúa chúc lành và thưởng công cho tổ tiên, ông bà cha mẹ và ân nhân của chúng con.

Xin Chúa chúc phúc cho công ăn việc làm và cuộc sống của chúng con.
Để chúng con và mọi người được sống trong sự quan phòng yêu thương của Chúa.
Để chúng con và mọi người biết mở rộng trái tim đón nhận nhau và chia sẻ với nhau niềm vui/nỗi buồn vì tất cả đều là hồng ân của Chúa.

Chúng con xin Chúa nhận lời cầu của chúng con, vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Con Một Chúa và là Chúa của chúng con. Amen.

Phaolô Nguyễn Nhân Hòa.

---------------------------------

 

Tết 1-169: Giao Thừa - Giây Phút Linh Thánh

 

Ngạn ngữ Anh có câu: “Let’s learn yesterday - dream tomorrow - but live today”. Nghĩa là: “Hãy Tết 1-169


Ngạn ngữ Anh có câu: “Let’s learn yesterday – dream tomorrow – but live today”. Nghĩa là: “Hãy học lấy ngày hôm qua, mơ đến tương lai, nhưng hãy sống với hiện tại”. Thực vậy, giây phút hiện tại mới quan trọng, giây phút này quyết định vận mệnh đời người. Quyết định sai sẽ dẫn đến hối tiếc cả đời. Vì “khôn ba năm dại một giờ” sẽ đánh mất tất cả những gì mình đã chăm nom vun trồng. Thế nhưng để có thể có những quyết định đúng cần phải có kinh nghiệm của quá khứ, cần có vốn sống để biết đưa ra những nguyên tắc hợp lý trong hiện tại. Đồng thời cũng cần có một tâm hồn biết mơ ước, luôn hoài bão về tương lai để dấn thấn trong hiện tại một cách dứt khoát và quảng đại.

Đêm nay, người ta còn gọi là đêm giao thừa, là nhịp cầu chuyển tiếp giữa cũ và mới. Ai cũng mong trút khỏi lòng mình những lo âu buồn phiền của quá khứ. Ai cũng mong trút mọi gánh nặng của năm cũ để bước vào năm mới trong hy vọng và tươi vui. Đêm nay, không ai muốn nhắc tới những rủi ro của ngày hôm qua. Đêm nay ai cũng thầm mong ước cho những điều tốt đẹp sẽ đến trong cuộc đời chúng ta. Đêm nay dân gian thường nói rằng:

“Đêm ba mươi co cẳng đạp thằng bần ra cửa

Sáng mồng một giang tay bồng ông phước vào nhà”

Vâng, đêm nay, ai cũng mong nhận được nhiều phước, nên ai cũng cầu chúc cho nhau nhiều tài lộc, nhiều tiền, nhiều của. Thế nhưng, ơn phước ở đời mà chúng ta cầu chúc cho nhau không chỉ là tiền của, may mắn, phát tài mà còn là hạnh phúc miên trường, hạnh phúc của tâm hồn thanh thoát bình an.

Nhìn lại một năm qua chúng ta thấy: Có những người được hạnh phúc, vì làm ăn thuận buồm xuôi gió, công thành danh toại, ăn nên làm ra. Có những người hạnh phúc vì tìm được chân lý, tìm được lẽ sống, tìm được bình an trong tâm hồn. Nhưng vượt lên trên tất cả những phước lộc trời ban chính là sự sống của chúng ta được Thiên Chúa quan phòng gìn giữ, chở che. Sự sống luôn ở bên ngoài khả năng của chúng ta. Sự sống hoàn toàn lệ thuộc nơi Thiên Chúa mà Ngài đã và đang tiếp tục ban tặng cho chúng ta.

Nhìn lại một năm qua chúng ta cũng thấy có biết bao những thiên tai giáng xuống địa cầu, khiến chúng ta cảm thấy nhân mạng bỗng trở nên nhỏ nhoi trong cơn địa chấn ở Trung Quốc đã cướp đi 88 ngàn người và hàng triệu người không còn nhà cửa, hay trong gió bão thảm khốc tại Myanmar đã làm chết 138 ngàn người và 2 triệu người đã mất nhà cửa. Bên cạnh thiên tai đã phá huỷ sự sống con người còn có những tai hoạ do sự tắc trắc của chính con người gây ra, như ở Việt Nam, giao thông yếu kém, con người lại thiếu ý thức đã dẫn đến hàng năm làm cho hơn 10 ngàn người tử nạn và hàng trăm ngàn người nằm liệt nhiều tháng có khi cả đời. Rồi chính lối sống coi thường sự linh thánh nơi thân xác con người là nguyên nhân dẫn đến những cái chết oan uổng nơi các thai nhi vô tội. Người ta coi thai nhi như những vật vô tri, vô giác để rồi loại bỏ không thương tiếc! Sự sống thật mong manh trước giông tố của trời đất và cũng mong manh trước sự vô nhân đạo của con người thời nay.

Vì thế, tâm tình mà chúng ta cần có trong giây phút này là tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã ban cho một năm bình an. Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn bao bọc chở che chúng ta qua những biến cố của cuộc sống. Có thể đó là những biến cố đầy đau khổ, và nhiều mất mát nhưng chúng ta lại được bàn tay Chúa không chì dẫn dắt mà còn bồng ẵm chúng ta qua những biến cố đau thương đó. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta niềm tin tưởng vào Chúa để không rơi vào tuyệt vọng trước những gian nan của dòng đời. Đồng thời, xin Chúa cho chúng ta biết sử dụng giây phút hiện tại Chúa ban thật hữu ích, đừng để thời gian trôi qua mà lòng lại hối tiếc vì điều đáng làm mà lại không lại, và những việc không nên làm mình lại làm.

Xin cầu chúc cho nhau những giây phút giao thừa thật nồng ầm yêu thương quây quần bên gia đình. Xin cầu chúc cho mọi người những giây phút linh thiêng an lành của đêm giao thừa Kỷ Sửu hôm nay. Xin Chúa ban mọi phước lành, bình an trong giây phút linh thiêng chào đón xuân Kỷ Sửu hôm nay. Amen

Lm Jos Tạ Duy Tuyền

---------------------------------

 

Tết 1-170: Hạnh phúc thật


(Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-28; Mt 5,1-10)

Dẫn lễ

 

Chúng ta đang ở trong những giây phút cuối của năm Mậu Tý. Một năm cũ sắp qua đi, nhường chỗ: Tết 1-170


Chúng ta đang ở trong những giây phút cuối của năm Mậu Tý. Một năm cũ sắp qua đi, nhường chỗ cho năm mới sắp sửa đến trong mấy giờ đồng hồ nữa. Trước giao điểm của thời gian, chúng ta cảm thấy một điều gì đó thật trọng đại khiến chúng ta không thể không nhớ đến những hồng ân Thiên Chúa đã trao ban và công ơn tổ tiên đã gầy dựng.

Thoáng nhìn lại dĩ vãng, với biết bao nhiêu lỗi lầm đáng tiếc và bao lần đã vong ân với Chúa. Giờ đây, chúng ta hãy thành tâm xin Ngài thứ tha.

Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ơn lành hồn xác Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta, cho giáo xứ chúng ta, cho Giáo Hội và những anh em đồng bào ruột thịt của chúng ta.

Đồng thời, chúng ta hãy thống hối vì muôn lỗi lầm khuyết điểm trong năm cũ, đồng thời cầu xin những ơn cần thiết cho những ngày sắp tới, để mọi người, mọi gia đình được an hòa, phước lộc trong năm mới Kỷ Sửu này.

*****

Hạnh phúc không chỉ là ước vọng của mỗi người mà còn là điều người ta luôn khao khát kiếm tìm. Thế nên, hạnh phúc trở thành những lời mọi người thường cầu chúc cho nhau, đặc biệt trong những ngày đầu xuân. Tất cả đời sống con người là một cuộc truy tìm hạnh phúc ráo riết và liên tục. Thế nhưng, hạnh phúc là gì, người ta có thể tìm thấy được hay không và tìm thấy bằng cách nào thì lại là chuyện khác. Quả thật không đơn giản!

Quan niệm về hạnh phúc nơi mỗi người thật lắm sắc màu. Hạnh phúc chỉ là một nỗi niềm nhưng lại được diễn tả qua những dạng thức ở những mức độ khác nhau. Đối với tôi hạnh phúc là cái này còn đối với anh lại là cái kia mà đôi khi cái này và cái kia lại rất trái nghịch nhau. Đầu năm mới, người ta chúc mừng đủ kiểu, nhưng thường đều quy về hai chữ “hạnh phúc”. Hạnh phúc được đồng hóa với những gì là sung sướng, may mắn, thuận lợi… Người ta chúc nhau được khang an, thịnh vượng, làm ăn phát tài, phát lộc, sống lâu trăm tuổi… vì nghĩ rằng những điều đó đem lại hạnh phúc cho con người. Nhưng thực tế cho chúng ta thấy rằng đôi khi người ta sống lâu nhưng lại gặp đau khổ, hoặc mạnh khỏe nhưng lại không hưởng hạnh phúc, và lắm tiền nhiều của nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên.

Hạnh phúc đích thực, hạnh phúc trọn vẹn và vững bền phải chăng được tìm thấy trong cuộc đời này? Bởi hạnh phúc không dừng lại ở những điều mình có mà người ta còn đòi hỏi hơn thế nữa. Con người không chỉ bằng lòng khi được ‘ăn no, mặc ấm’, mà còn muốn ‘ăn ngon, mặc đẹp’, hoặc hơn nữa là ‘ăn sướng, mặc sang’… Tất cả những điều đó cộng lại chưa chắc đã bảo đảm được hạnh phúc cho con người. Chính vì thế mà người có đức tin không nghĩ rằng hạnh phúc chỉ tùy thuộc vào tiền bạc, của cải hay sức khỏe cũng như đông con, nhiều cháu, mà trước tiên hạnh phúc là một hồng ân của Thiên Chúa. Nói cách khác, chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng không những có thể chúc phúc, chúc lành, mà còn ban phúc. Ngài không những làm cho con người được hạnh phúc mà còn thỏa mãn những ước vọng sâu xa của con người.

Hạnh phúc của chúng ta hôm nay chính là một chút hương vị Thiên Chúa cho ta nếm thử để khơi dậy nơi chúng ta lòng khát khao hạnh phúc vĩnh cửu của Nước Trời. Vì thế, trong Bài Giảng Trên Núi và đặc biệt là trong “Tám Mối Phúc” mà Chúa Giêsu công bố ngay trong Tin Mừng đêm giao thừa này, hạnh phúc đích thực không bao giờ tách rời khỏi Nước Trời.
Nhưng chúng ta đừng vội nghĩ rằng “hạnh phúc Nước Trời” là thứ hạnh phúc chỉ có trong tương lai và ở mãi tít trên trời cao, không thuộc trần thế này. Do đó không vừa tầm tay của con người. Không, hạnh phúc Nước Trời là hạnh phúc chân thật mà Thiên Chúa không phải chỉ hứa ban cho con cái Ngài, nhưng hạnh phúc ấy chính là thực tại mà Ngài muốn cho chúng ta được hưởng ngay hôm nay, trong cuộc đời tại thế này, được nếm thử hương vị của hạnh phúc, để càng thêm khao khát đạt được hạnh phúc một cách viên mãn trong Nước Trời.

Trong giờ phút giao thừa này, trong lúc chuyển giao thời gian giữa năm cũ và năm mới, cộng đoàn chúng ta hướng về Chúa Kitô, “Đấng là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,8). Đồng thời, chúng ta trao phó cho Chúa vận mạng của chúng ta, vận mạng của loài người và của cả thế giới vũ trụ. Chúng ta trao dâng cho Chúa cuộc đời và những dự định của chúng ta, những ước mơ, những nguyện vọng, những dự tính… Chúng ta phó thác cho Chúa tất cả mọi người thân yêu, toàn thể bạn hữu. Chúng ta xin Ngài bảo đảm cho những lời chúng ta nguyện chúc cho nhau được thành hiện thực.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải biết noi gương Chúa Giêsu, thực sự chia sẻ cho nhau hạnh phúc, hay ít ra, nếu chúng ta chưa có hạnh phúc để chia sẻ, thì cũng biết cùng nhau xây dựng hạnh phúc.

Đừng chỉ chúc cho nhau hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng, tuy đó là hạnh phúc thật, vì Chúa không chỉ hứa cho chúng ta hạnh phúc thật ở đời sau, Chúa cũng không muốn chúng ta phải khổ ở đời này, hay muốn chúng ta mua sắm hạnh phúc tương lai bằng cách trả giá đắt là những đau khổ hôm nay.

Thiên Chúa là Cha nhân từ của chúng ta, ngay bây giờ, ngay hôm nay, Ngài muốn chúng ta ngay từ giây phút hưởng nếm được hạnh phúc. Chỉ có điều là hạnh phúc đó, hạnh phúc của hôm nay, hạnh phúc tại đời này cũng chỉ có thể xây dựng được bằng mồ hôi nước mắt, bằng nhọc nhằn, thậm chí bằng đau khổ. Tuy nhiên, tình yêu sẽ làm vơi bớt đau thương, và còn có thể biến đổi gánh nặng của chúng trở thành nhẹ nhàng êm ái.

Một cách cụ thể, chúc cho nhau được hạnh phúc trong Đêm Giao Thừa này hay trong những ngày đầu Xuân, không chỉ là những phát biểu ở đầu môi chót lưỡi, mà nơi tận thâm tâm, tự đáy lòng, chúng ta cam kết đem lại hạnh phúc ấy bằng những quyết tâm sống đơn sơ, nghèo khó, hiền lành, công bình chính trực, trong sạch, biết xót thương người, biết sẵn sàng chịu đau khổ vì anh em, vì Chúa, biết xây dựng hòa bình cho nhau.

Thưa anh chị em,

Chúng ta không thể chúc cho anh chị em mình được hạnh phúc nếu chúng ta cứ tiếp tục sống ích kỷ, để mặc anh em đói khổ. Chúng ta không thể chúc anh em được hạnh phúc, nếu chúng ta tàn bạo khắt khe, độc ác, hay là sống bất chính, bất công, sống với tà tâm, sống bằng một tấm lòng khô cằn, sỏi đá, chẳng biết xót thương.

Chúng ta không thể chúc cho anh chị em mình được hạnh phúc nếu chúng ta không sẵn sàng chịu gian khổ để giúp đỡ, giải thoát anh em khỏi những tình trạng đói nghèo, khỏi cảnh bị đàn áp, bóc lột, hay không tìm cách gỡ họ ra khỏi cảnh chia rẽ, thù oán, không hòa giải được với tha nhân.

Anh chị em thân mến,

Trong những giờ phút đầu tiên của Năm Mới, đừng để những lời giả dối thốt ra từ miệng lưỡi chúng ta. Đừng chúc tụng nhau bằng những lời khách sáo rỗng không. Đừng để cho những lời đầu tiên của chúng ta trong Năm Mới trở thành vô duyên nhạt nhẽo. Nhưng hãy đem cả tâm tình mà cầu chúc cho nhau biết đón nhận chân phúc vốn chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể đem lại cho tất cả chúng ta. Và lời cầu chúc đầu Xuân ý nghĩa nhất đối với Kitô hữu, đó là chúc cho nhau biết “lắng nghe và tuân giữ lời Chúa”. Bởi vì đây là mối phúc vượt lên trên mọi mối phúc. “Nghe và giữ lời Chúa’, đó chính là hạnh phúc ở trong tầm tay chúng ta. Và ước chi tâm hồn chúng ta chất chứa đầy Lời Chúa để trao cho nhau như những chia sẻ ân tình quý giá nhất trong dịp đầu Xuân.

----------------------------

 

Tết 1-171: BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC TRONG TAY CHÚA


 - Lm Carolô Hồ Bặc Xái

THÁNH LỄ GIAO THỪA

Mt 5, 1-10

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến

 

Một năm cũ sắp trôi qua và một năm mới sắp đến. Trong khoảnh khắc giao thừa giữa cũ và mới: Tết 1-171


Một năm cũ sắp trôi qua và một năm mới sắp đến. Trong khoảnh khắc giao thừa giữa cũ và mới này, chúng ta đến với Chúa, Đấng Tạo dựng muôn loài, Đấng làm chủ thời gian, để tạ ơn Ngài về 365 ngày sắp qua, và xin Ngài giúp chúng ta biết sử dụng 365 ngày sắp đến theo đúng thánh ý Ngài.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

Chúng ta hãy xin lỗi Chúa vì đã phí phạm rất nhiều thời giờ để không làm gì cả hoặc làm những việc xấu mất lòng Chúa.

Chúng ta hãy xin lỗi Chúa vì trong năm qua chúng ta chưa phụng thờ Chúa cho xứng đáng.

Chúng ta hãy xin lỗi Chúa vì trong năm qua chúng ta chưa hết lòng yêu thương anh chị em đồng loại.

III. GỢI Ý GIẢNG

1. Trời tuôn ơn phước  Mt 5,1-10

Thiên hạ bình và Trời tuôn ơn phước
Đêm ba mươi co cẳng đạp thẳng bần ra cửa.
Sáng mồng một giang tay bồng ông Phước vào nhà.

Mùa Xuân, ngày Tết, ai cũng mong nhận được nhiều phước, nên ai cũng chúc cho nhau nhiều tài nhiều lộc, nhiều tiền, nhiều của. Những người có tín ngưỡng thì tin rằng may mắn, tiền của là sự chúc lành của Đấng Bề Trên.

Chúa chúng ta cũng dạy ta phải cầu xin để được Chúa ban lương thực hằng ngày. Nhưng Chúa cũng dạy con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, mà còn sống và được hạnh phúc vì những giá trị tinh thần nữa. Bởi vì con người không chỉ thuần là vật chất, mà còn là loài khao khát cái vô biên.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa chúc phước cho những người có tâm hồn nghèo, không ham lợi lộc vật chất, vì nước Thiên Chúa là của họ. Những người hiền lành là có phước vì họ sẽ nhận được Đất Hứa. Chúa cũng chúc phúc cho những ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phước cho người khao khát sự công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho no lòng thỏa dạ. Phước cho người hay thương xót người khác, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Chúa còn cầu phước cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phước cho người xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Phước cho ai bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.

Tiếng pháo đi: bao nhiêu kinh cầu nguyện.
Đều dâng lên cho đến chín tầng mây
Hơi xuân ấm mĩ vị hơn dạ yến.
Ta đem ươm trong ý vị đêm nay...
Cả trời bỗng diêu diêu như báu vỡ:
Nên tiếng vang thầm dội đến thâm tâm.
Mà ta ngỡ đấng Tiên Tri muôn thuở
Giữa đêm nay còn đứng giảng Phúc âm.

Cùng với nhà thơ Hàn Mạc Tử, trong giây phút giao thừa linh thiêng giữa năm cũ và năm mới, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện và lắng nghe những lời chúc phước của "Đấng Tiên Tri muôn thuở", đem áp dụng những lời chúc đó vào cuộc sống hàng ngày, thì suốt năm nay, chúng ta sẽ được dồi dào ơn phước. (CgvDt, Số đặc biệt Giáng sinh ’99)

2. Suy nghĩ về thời gian: 1 Cor 7,29-31 ; hoặc Gcb 4,13b-15

Chúng ta đang tham dự Thánh Lễ Giao Thừa. Theo chữ Nho, "giao" là trao, còn "thừa" là nhận lãnh để tiếp tục. Trao nhận cái gì và ai trao, ai nhận ? Thưa năm cũ trao thời gian lại cho năm mới đón nhận và tiếp nối. Bởi vậy, khoảng khắc gian giao thừa này là lúc rất thích hợp để chúng ta suy nghĩ về thời gian.

Xin mượn một câu chuyện kể để làm điểm tựa cho chúng ta suy nghĩ: có một chàng thanh niên đang đứng dưới gốc cây để chờ người yêu. Anh cứ ngó chiếc đồng hồ và sốt ruột vì chưa tới giờ hẹn. Anh đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại hoài. Anh mong sao cho thời gian qua nhanh đề người yêu sớm đến. Bỗng một vị tiên hiện ra ban cho anh một chiếc đồng hồ đặc biệt, hễ xoay tới một vòng là thời gian tiến nhanh như mình mong muốn. Nhưng vị tiên căn dặn anh chớ nên lạm dụng chiếc đồng hồ ấy. Vị tiên vừa biến đi là anh chàng vội vàng vặn đồng hồ, và người yêu liền đến. Hai người ôm nhau tha thiết. Nhưng chỉ ôm nhau thì chưa thỏa lòng, anh chàng lại muốn mau tới ngày cưới để hai người được sống mãi bên nhau. Anh lại vặn đồng hồ nữa, và thấy mình đang đám cưới. Vẫn chưa thỏa mãn, anh lại muốn mau có con, nên lại vặn, và thấy mình có con. Rồi anh muốn con mình mau lớn. Lại vặn đồng hồ và thấy con mình đã lớn. Nhưng nó chưa có sự nghiệp, chưa có gia đình. Ông lại vặn đồng hồ – bây giờ thì tôi gọi anh chàng kia bằng ông vì lúc đó người này đã khá nhiều tuổi – ông vặn đồng hồ thì thấy con mình có nghề nghiệp, có gia đình. Ông lại muốn có cháu để bồng, rồi lại muốn có chắc, chút, chít… cứ thế ông vặn, vặn, vặn và thời gian cứ tiến tới vùn vụt.

Một hôm ông không vặn nổi chiếc đồng hồ ấy nữa và chợt khám phá mình đã quá già, đang nằm trên giường hấp hối. Khi đó ông mới sực nhớ lời khuyến cáo của vị tiên là chớ nên lạm dụng chiếc đồng hồ kỳ diệu ấy. Nhưng khi đó hối tiếc thì đã muộn. Bây giờ ông gần chết rồi mà hầu như chưa hưởng được những niềm vui của tuổi thanh xuân. Ông tiếc vô cùng. Ông lấy hết sức tàn còn sót lại để vặn ngược chiếc đồng hồ. Ông có vặn nổi không ? Không nổi nữa rồi. Nhưng ông lại cố sức một lần nữa. May thay lần này ông thành công. Ông thấy mình trở lại thành một người thanh niên đang đứng dưới gốc cây ngày xưa chờ người yêu. Mặc dù chưa tới giờ người yêu đến, nhưng anh – bây giờ ta lại gọi người ấy bằng anh vì người ấy đã trẻ lại – anh không sốt ruột nữa. Anh đưa mắt nhìn những khóm hoa chung quanh, lắng tai nghe tiếng chim hót trên cành, hít thở những luồng gió mát ngoài đồng nội. Và anh thấy cái giây phút hiện tại đẹp quá, hạnh phúc quá…

Ngụ ý của câu chuyện rất rõ: hãy biết xử dụng thời gian hiện tại, hãy tận hưởng những niềm vui của hiện tại, và hãy làm những việc phải làm của hiện tại.

Bài học này tuy đơn sơ nhưng rất hữu ích.

- Có những người, nhất là những người trẻ, chỉ lo ngóng tới tương lại ; ngược lại, có những người, đặc biệt là những người già, chỉ nhớ về quá khứ. Còn hiện tại thì ít ai để ý tới. Nhưng mà thời gian hiện tại mới chính là thời gian có ý nghĩa và giá trị nhất, vì quá khứ có ích gì nếu không trở thành kinh nghiệm để ta áp dụng cho hiện tại được tốt hơn ; và tương lại sẽ chẳng ra sao hết nếu không được xây dựng bằng hiện tại bây giờ.

- Trong việc làm ăn, nhiều người cứ mãi chần chờ do dự: "Đợi sau này có chút vốn, tôi sẽ làm thế này, làm thế nọ"

- Trong việc chăm sóc gia đình, nhiều người vạch ra biết bao dự định tốt đẹp: con cái đang hư dần trước mắt mà không lo sửa dạy ngay, cứ ngồi đó mà vẽ ra những dự định: "sau này, tôi sẽ dạy dỗ con cái cách này cách nọ"

- Trong việc sống đạo cũng thế, nhiều người nguội lạnh, rối rắm, khi được người khác nhắc nhở đã trả lời: "Bây giờ đang túng thiếu quá, rất bận làm ăn, đợi tới khi khá hơn sẽ trở lại nhà thờ" ; "Bây giờ trong nhà còn nhiều chuyện rắc rối phải giải quyết, đời khi giải quyết xong sẽ tính tới chuyện linh hồn". Bởi vậy có chuyện sau đây: một hôm các quỷ họp ban tham mưu để vạch ra kế hoạch cám dỗ cho loài người mất linh hồn. Một tên quỷ đưa ý kiến "Ta hãy nói với họ là Chúa rất nhân từ, cứ phạm tội rồi xưng tội, Chúa sẽ tha hết". Ý kiến ấy không được chấp thuận. Tên khác đề nghị "Ta hãy nói với họ là không có Thiên Chúa, không có thiên đàng hỏa ngục gì ráo". Ý kiến này cũng không được coi là hay nhất. Cuối cùng chính Luxiphe đưa đề nghị và mọi quỷ đều coi là tuyệt vời nhất, hữu hiệu nhất. Cám dỗ hay nhất ấy là "Hãy nói với người ta rằng có Thiên Chúa, có thiên đàng, có hỏa ngục, nhưng còn lâu lắm họ mới chết, nên đừng vội ăn năn sám hối".

Một năm đã trôi qua, chắc hẳn chúng ta đã làm mất biết bao nhiêu thời giờ của 365 ngày qua để không làm gì hết hoặc chỉ làm những việc phụ thuộc hay những điều tội lỗi. Trong giây phút giao thừa này chúng ta hãy xin Chúa tha thứ vì điều đó. Và năm mới sắp đến, Chúa lại ban cho chúng ta thêm 365 ngày nữa. Chúng ta hãy cám ơn Chúa, hãy đón nhận thời gian Chúa ban và cố gắng xử dụng tốt khoảng thời gian mới này, xử dụng tốt từng ngày từng phút từng giây để lo làm ăn chăm chỉ lương thiện, để chăm sóc gia đình và nhất là để lo sống đạo. Nhưng thế nào là xử dụng tốt thời giờ Chúa ban ? Thưa là từng phút giây lo chu toàn những bổn phận của mình với hết tâm tình yêu thương, bởi vì, như một chùm câu châm ngôn mà tôi xin trích đọc để kết thúc bài chia xẻ đơn sơ này:


"Thời gian là một cái gì đó rất chậm đối với kẻ đang chờ, rất nhanh đối với người đang sợ, rất dài đối với kẻ đang buồn, rất ngắn đối với người đang vui. Nhưng đối với kẻ đang yêu thì thời gian hình như không hiện hữu." Chúng ta hãy bình tĩnh chu toàn bổn phận với tâm tình yêu thương trong từng giây phút của thời gian hiện tại.

3. Đừng lo Mt 6,25-34

Quyển sách mà Phụng vụ luôn trích đọc mỗi ngày một đoạn trong Thánh lễ, ngày xưa người ta gọi là "Sách Ê vang", nhưng gần đây người ta gọi là "Sách Phúc âm", còn bây giờ càng ngày người ta càng thích gọi nó là "Sách Tin Mừng". Tại sao vậy ? Thưa vì quả thực quyển sách ấy chứa đựng rất nhiều tin làm cho ta vui mừng. Chẳng hạn như đoạn mà chúng ta vừa mới nghe. Chúa Giêsu bảo "Chúng con đừng lo". Câu này đúng là một Tin Mừng.

Nhưng trước khi nói tới sự mừng, xin được phép nói đôi lời về sự lo.

Khi suy nghĩ về sự lo, tôi khám phá rằng con người chúng ta là sinh vật duy nhất hay lo. Hãy quan sát chung quanh ta, đất đá đâu có biết lo, cây cối cũng không biết lo và thú vật cũng không bao giờ lo. Đúng như lời Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng này "Hãy xem chim trời...Hãy nhìn hoa huệ... Chúng không hề lo lắng gì cả".

Tại sao con người chúng ta hay lo ? Và chúng ta thường lo về những điều gì ?

Trước hết chúng ta hay lo vì chúng ta còn quá vấn vương với quá khứ. Một người trong quá khứ đã từng thi rớt thì sẽ lo nhiều khi sắp sửa đi thi lần nữa. Một đứa con thấy hôn nhân của cha mẹ và anh chị nó thất bại thì sẽ rất lo khi tới phiên nó lập gia đình. Đã hẳn quá khứ cũng có phần nào ảnh hưởng trên hiện tại và tương lai. Nhưng ảnh hưởng đó không phải bao giờ cũng xấu cả. Người ta thường nói "Thất bại là mẹ thành công". Chính vì đã có kinh nghiệm thất bại trong quá khứ nên ta sẽ dễ thành công hơn trong hiện tại và tương lai. Cho nên ta đừng nên quá lo về quá khứ.

Nguyên nhân thứ hai làm chúng ta hay lo là quá sợ về tương lai. Không biết tháng tới năm tới sẽ ra sao ? Không biết sẽ xảy ra điều gì đây ? Thực ra những việc sẽ xảy ra trong tương lai mà ta có thể tác động vào chỉ là một phần thôi và là một phần rất nhỏ. Nhiều phần khác là do những nhân tố khác không phải là ta, nhất là do Chúa. Vậy có lo quá cho tương lai thì cũng là bằng thừa thôi. Bởi vậy trong bài Tin Mừng này, Chúa Giêsu dạy "Chúng con chớ quá lo lắng cho ngày mai".

Nguyên nhân thứ ba khiến chúng ta lo lắng là vì chúng ta quá dựa vào vật chất trong cuộc sống hiện tại như dựa vào cơm gạo, tiền bạc, áo mặc, nhà cửa v.v. Những thứ vật chất này ta cũng nên lo, chứ đừng như chuyện ngụ ngôn của Lafontaine về con ve và con kiến. Con kiến thì lo dự trữ lương thực, còn con ve chỉ biết hát xướng cả mùa hè. Đến khi mùa đông tới thì con ve chết đói. Tuy nhiên ta cũng hãy nhớ lời Chúa nói trong bài Tin Mừng hôm nay "Chúng con đừng quá lo lắng xem sẽ phải ăn gì, uống gì, mặc gì".

3. Xin sang một khía cạnh khác: thử hỏi quá lo lắng có đem lại lợi ích gì không ?

Dĩ nhiên là cũng có, nhưng mà rất ít, bởi vì hầu hết những lo lắng của chúng ta là hão huyền. Một giáo sư trẻ nọ lần đầu tiên được chọn làm phó giám đốc một trường lớn. Ông gặp một vấn đề rắc rối phải giải quyết ngày hôm sau nhưng chưa biết giải quyết làm sao, vì thế ông rất lo lắng và bồn chồn. Vị Giám đốc cao tuổi hơn và giàu kinh nghiệm hơn mới khuyên vị phó giám đốc trẻ tuổi như thế này: Từ đây cho đến sáng mai anh cứ an tâm ngủ nghỉ đi, sáng mai hãy tính. Bởi vì khi đó một phần ba khó khăn đã biến mất rồi, một phần ba khác tự nó giải quyết, anh chỉ cần suy nghĩ về một phần ba còn lại. Dĩ nhiên lời khuyên này có tính cách động viên để trấn an một người trẻ tuổi, nhưng không phải là không có những chân lý trong đó. Tôi cũng nhớ đã đọc một chuyện cổ tích như sau: Một thanh niên nọ muốn đi cứu người yêu đang bị một tên phù thủy bắt giữ. Tên phù thủy buộc anh phải làm một chuyện rất khó thì mới chịu thả cô gái ra. Chàng thanh niên lo lắng quá tới xin một bà tiên giúp đỡ.

Bà tiên bảo: Anh cứ về nhà mà ngủ đi. Giấc ngủ là một vị cố vấn rất sáng suốt. Nghe lời bà, chàng thanh niên về nhà đánh một giấc ngon lành, sáng hôm sau, tự nhiên anh tìm được cách giải quyết khó khăn. Nhưng tên phù thủy lại đưa một điều kiện khó khăn nữa. Chàng thanh niên lại tìm đến bà tiên và cũng được khuyên "Giấc ngủ là một vị cố vấn rất sáng suốt". Anh cũng về nhà nằm ngủ và sáng hôm sau cũng tìm được cách giải quyết. Lần thứ ba tên phù thủy buộc anh làm một chuyện càng khó hơn nữa. Bà tiên lại bảo "Giấc ngủ là một vị cố vấn rất sáng suốt". Anh lại đi ngủ và sáng hôm sau lại biết cách giải quyết. Cuối cùng anh đã giải cứu được người yêu. Không phải nhờ lo lắng mà nhờ bình tĩnh sáng suốt tìm giải pháp cho vấn đề.

Xét theo ý học và tâm lý học, các bác sĩ và các nhà tâm lý còn cho ta biết rằng sự lo lắng chỉ tổ làm cho chúng ta thêm rối trí mà thôi. Càng lo lắng thì càng rối rắm và khó khăn càng chồng chất thêm. Trong bài Tin Mừng này, Chúa Giêsu đã nói rất chí lý "Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài thêm đời mình dù chỉ một gang tấc không ?".

4. Nếu những phân tích trên có lẽ không có sức thuyết phục lắm, thì bây giờ chúng ta hãy nghe thêm một lý lẽ do chính Chúa Giêsu đưa ra. Lý do Chúa bảo chúng ta đừng lo lắng là vì chúng ta có một người Cha trên trời vừa rất quyền phép vừa rất yêu thương chăm sóc chúng ta. Ngài nói "Cha chúng con ở trên trời đã thừa biết chúng con cần gì. Ngài sẽ lo cho chúng con tất cả những điều đó". Hồi còn nhỏ tôi thường nghe má tôi hát những bài ru con bằng ca dao. Có một câu như sau "Một mình lo bảy lo ba, lo cau trổ muộn lo già hết duyên". Nếu chúng ta chỉ có một mình, không ai thân thích, thì chúng ta phải lo bảy lo ba là đúng. Nhưng nếu một đứa con có cha, không lẽ cha nó để nó phải lo mọi chuyện sao. Cha nó thương nó và nhất là cha nó có khả năng, nên ông sẽ lo cho nó đầy đủ mọi sự, từ chén cơm, manh áo, quyển tập, viên thuốc v.v. Điều người cha muốn nơi đứa con ấy là nó hãy nghe lời cha mà an tâm học hành, mọi sự khác ông sẽ lo. Đó chính là ý nghĩa câu Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay "Tiên vàn chúng con hãy lo tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, còn mọi sự khác Cha trên trời sẽ lo cho chúng con": làm con thì điều quan trọng nhất là ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, rồi cha mẹ sẽ lo cho con tất cả mọi sự.

5. Có người kia rất nghèo và có đứa con bị bệnh nặng. Lòng anh ta như rối lên, không biết kiếm đâu ra tiền để mua thuốc, không biết con mình có hết bệnh hay không. Đang khi ấy, có một người bà con giàu có đến bảo anh "Đừng lo. Để tôi lo hết cho. Tôi sẽ tìm bệnh viện hay, bác sĩ giỏi, cần bất cứ thuốc gì tôi cũng sẽ mua. Chắc chắn con anh sẽ khỏi bệnh mà". Ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó xem ta có mừng không. Dĩ nhiên là rất mừng.

Bài Tin Mừng hôm nay đúng là một Tin Mừng: bắt đầu một năm mới, chúng ta vừa vui mừng ăn Tết, nhưng cũng vừa lo lắng cho tương lai: Không biết năm nay sẽ thế nào, gia đình tôi có được bình yên không, công việc làm ăn có gì trục trặc không... đủ thứ lo. Nhưng chúng ta vừa nghe Chúa bảo: hãy để cho Chúa lo tất cả những việc đó. Phần chúng ta, điều duy nhất Chúa để chúng ta lo, và cũng là điều quan trọng nhất, đó là chúng ta hãy lo tìm biết ý Chúa là Cha chúng ta và cố gắng làm theo ý Cha,

Chúng ta hãy tin vào lời hứa của Chúa và an tâm bức vào năm mới, với quyết tâm là trong năm nay chúng ta sẽ hết sức tìm hiểu và thực thi ý Chúa.

4. Chuyện minh họa

a/ Chúa luôn thấy tôi

Ngày nọ, một người bạn đến tìm nhà giảng thuyết Mc-Leod Campbell trong tâm trạng bối rối: "Này anh, xin anh nói cho tôi hay ; làm thế nào mà anh luôn tìm thấy Chúa ?" Nhà giảng thuyết trầm ngân một lúc rồi nói: "Làm thế nào mà tôi luôn tìm thấy Chúa ư ? Không đâu, tôi không luôn tìm thấy Chúa đâu, nhưng tôi biết là Chúa luôn tìm thấy tôi !"

b/ Lời cầu nguyện

Một bà cụ năng đến nhà thờ cầu nguyện. Một cậu bé lấy làm ngạc nhiên liền theo dõi. Cậu nấp sau bàn thờ nghe bà cầu nguyện lớn tiếng: "Lạy Chúa, con đã già và sống đủ. Bất cứ lúc nào Ngài gọi, con sẵn sàng."

Bà cầu nguyện suốt ba ngày vẫn những lời ấy. Ngày thứ tư, sau khi bà cầu nguyện, cậu bé giả giọng nói vọng ra từ sau bàn thờ: "Ta đã nghe lời cầu xin của con, Ta sẽ đến đón con lúc chín giờ sáng mai."

Bà về nhà, không sao ngủ được vì lo lắng về điều đã nghe. Bà không chấp nhận nổi những gì bà đã cầu nguyện.

IV. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI

CT: Anh chị em thân mến, chúng ta dành những giờ phút đầu tiên trong năm mới này để chúc tụng Chúa và dâng lên Chúa những ý nguyện đầu Xuân của chúng ta:

1- Xin cho các vị lãnh đạo trong Hiệp thông và toàn thể dân Chúa / được hưởng một năm mới dồi dào phúc lộc / và luôn hăng say trong sứ vụ Phúc âm hóa.

2- Xin cho các nhà cầm quyền trong xã hội và mọi dân tộc trên thế giới / được hưởng một năm mới trong hòa bình và thịnh vượng hơn năm cũ.

3- Xin cho mọi người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn về vật chất cũng như tinh thần / sang năm mới gặp được nhiều may mắn / và sớm vượt qua được mọi khó khăn.

4- Xin cho anh chị em trong họ đạo chúng ta / sang năm mới cố gắng sống hiệp thông với Chúa và hiệp thông với mọi người chung quanh / để mọi người trong khu xóm được sống hạnh phúc hơn / và làm chứng về Chúa cho mọi người.

CT: Lạy Chúa, trong những ngày Tết, chúng con thường dẹp bỏ mọi âu lo, buồn phiền và chúng con luôn chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất, xin Chúa giúp chúng con luôn duy trì tâm tình tốt đẹp tươi vui đó, và luôn sẵn sàng góp phần cho mọi người được sống hạnh phúc hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô...

Lm Carolô Hồ Bặc Xái

----------------------------

 

Tết 1-172: GIAO THỪA


 -  Lm Jos Tạ Duy Tuyền

 

Giao thừa được hiểu là giây phút chuyển giao giữa cũ và mới. Giữa hiện tại và tương lai. Đó Tết 1-172


Giao thừa được hiểu là giây phút chuyển giao giữa cũ và mới. Giữa hiện tại và tương lai. Đó là giây phút lịch sử. Giây phút mà người ta vẫn chờ đợi những gì tốt lành nhất đến với mọi nhà, mọi người.

Đối với truyền thống Việt Nam đây là giây phút đoàn tụ gia đình, và cũng là giây phút để đón nhận những lời chúc phúc tốt đẹp nhất từ ông bà, cha mẹ. Từ những người thân thương nhất của mình. Có lẽ, đó cũng là giây phút cô đơn nhất của những ai xa nhà, những ai không có một mái ấm gia đình thực sự. Ngày xưa mỗi độ xuân về, mà nghe lời hát “Xuân này con vắng nhà” là một lần nghe lòng tái tê, là một lần nhắc nhở mỗi người hãy nhớ rằng mình còn có một mái ấm gia đình. Hãy nhớ mình còn có những người thân thương đang ngóng trông. “Con nhớ xuân này mẹ chờ tin con. Khi pháo giao thừa rộn ràng muôn nơi. Năm trước con hẹn mùa xuân sẽ về. Trông bánh chưng chờ đợi sáng. Đỏ hây hây như đôi má hồng”.

Vâng, mỗi khi nghe giai điệu bài hát này ai cũng cảm thấy lòng bồi hồi gợi nhớ lại bao kỷ niệm thân thương về một đêm giao thừa đoàn tụ với cha, với mẹ trong nôi ấm gia đình. Và ai cũng mong muốn được trở về với gia đình, được đoàn tụ với những người thân yêu trong giây phút linh thiêng nhất của một năm.

Giây phút đó, giờ đây đang dần đến với chúng ta. Ai cũng mong được hạnh phúc trong giây phút đầu năm. Ai cũng mong được sống đoàn tụ quây quần với những người thân yêu trong giây phút hết sức linh thiêng này. Giây phút này chúng ta mới thấy cần có một mái ấm gia đình. Giây phút này chúng ta mới thấy gia đình là một quà tặng thật qúy giá mà Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng ta. Thế mà đã bao lần chúng ta lại muốn ly tán gia đình! Đã bao lần chúng ta gây nên biết bao thương tổn cho những người thân yêu nhất của chúng ta! Đã bao lần chúng ta đã sống khờ dại như cha ông ta vẫn nói: “khôn nhà dại chợ”. Đã bao lần chúng ta sống thiếu trách nhiệm với gia đình, trở thành gánh nặng cho gia đình, vì lười biếng, vì “ăn cơm nhà đi vác tù và hàng tổng”, hay “việc nhà thì nhác, việc cô bác thì siêng”.

Có lẽ đây là giây phút thật thuận tiện để chúng ta xin lỗi về cả một quá khứ. Về những việc chúng ta đã làm có lỗi với nhau. Về những việc chúng ta đã quá thiếu sót với nhau. Về cả những lời nói mà chúng ta đã xúc phạm đến nhau.. . Đây là giây phút lịch sử để chúng ta làm lại cuộc đời. Giây phút này không ai muốn làm phiền lòng nhau và càng không muốn phiền hà đến ai. Chúng ta hãy dành những cử chỉ, những lời nói tốt đẹp nhất cho nhau. Hãy chân thành chúc phúc cho nhau một năm mới an lành, một năm tràn đầy hồng ân Chúa.

Song song với tinh thần đoàn tụ gia đình, truyền thống Việt Nam còn có một thói quen là xông nhà. Chúng ta ao ước có một người tốt phúc tới xông nhà, để cầu phước cho một năm làm ăn thuận buồm xuôi gió, cho một năm an bình thịnh vượng. Tôi ước mong qúy ông bà và anh chị em hãy mời Chúa đến “xông nhà” chúng ta. Hãy lắng nghe Chúa chúc phúc cho gia đình chúng ta. Năm nay với chủ để “Giáo dục kytô cho xã hội hôm nay và ngày mai”, với điểm nhấn của năm nay là giáo dục từ gia đình, chúng ta hãy nguyện xin Chúa chúc phúc cho gia đình chúng ta đựơc sống hiệp nhất yêu thương nhau, mỗi người biết sống phục vụ lẫn nhau trong tinh thần trách nhiệm và tròn bổn phận. Thiên Chúa là tình yêu, nguyện xin tình yêu Chúa ở lại luôn mãi trong các gia đình, để tình yêu của Ngài được thể hiện qua từng ngôn ngữ, từng hành vi mà chúng ta dành cho nhau. Vì chưng, giá trị của một con người không hệ tại ở sự giầu có, không hệ tại ở chức vụ quyền qúy cao sang, mà hệ tại ở tư cách của một con người biết sống kính trên nhường dưới, biết sống trên thuận dưới hoà và biết sống yêu thương mọi người. Vì thế, một gia đình hạnh phúc không hệ tại ở giầu sang phú quý mà hệ tại ở một cuộc sống trên thuận, dưới hoà, người người biết yêu thương nhau.

Và cuối cùng trước thềm một năm mới, nguyện xin Chúa luôn cư ngụ trong mỗi gia đình, xin Ngài chúc lành cho các gia đình được hưởng những giây phút giao thừa thắm được tình Chúa, tình người. Amen

Lm Jos Tạ Duy Tuyền

----------------------------

 

Tết 1-173: THÁNH HOÁ GIA  ĐÌNH: PHÚT  ĐẦU NĂM MỚI


 – KINH GIAO THỨA

 

Tết đến, ai cũng mong đoàn tụ với gia đình, ông bà - cha mẹ - con cháu tìm về sum họp. Đó là: Tết 1-173


- Tết đến, ai cũng mong đoàn tụ với gia đình, ông bà - cha mẹ - con cháu tìm về sum họp. Đó là một niềm vui lớn lao và rất linh thiêng của ngày Xuân. Dịp nầy, gia đình nên thánh hóa bằng lời kinh chung, để dâng lời tạ ơn và tạ lỗi một năm cũ, đồng thời cầu bình an và xin ơn lành của Chúa trong năm mới.
- Trong nhà nên trang hoàng lại bàn thờ Chúa, làm một bàn thờ tổ tiên bên dưới, chưng bày mâm quả, bông hoa, hương nhang, đèn nến ...

- Giây phút đầu tiên của năm mới (Giao thừa hoặc sáng sớm Mồng I), mọi người trong gia đình ăn mặc chỉnh tề, tề tựu trước bàn thờ, thắp đèn, đốt hương nhang.

- Rồi cả gia đình cùng thánh hóa phút giây đầu Năm mới và những ngày Tết bằng giờ cầu nguyện chung.

- Sau đó con cháu sẽ chúc thọ ông bà, chúc tuổi cha mẹ, chúc tết anh em. Ông Bà Cha Mẹ nên đại diện Thiên Chúa ban huấn từ và chúc lành cho con cháu ngày đầu năm mới.

KINH NGUYỆN ĐẦU XUÂN

 Mở đầu 

Dấu Thánh giá : Nhân Danh Cha và Con và …

Đọc hoặc hát Kinh Chúa Thánh Thần :

Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng an chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường… Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe con lời thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

1. Kinh CA NGỢI

Người xướng : Lạy Chúa, cùng với hàng triệu người dân Việt, chúng con vui mừng bước sang Năm …(Kỷ Sửu)…. Giây phút đầu Xuân nầy, gia đình chúng con tề tựu nhau đây, xin dâng lên Chúa lời kinh chúc tụng ngợi khen. Nguyện Chúa lắng nghe và thánh hoá ngày tháng mới, bằng tình thương và muôn phúc lộc của Chúa.

Hát hoặc đọc Kinh Vinh Danh :

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng.

Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xoá tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.

Có thể hát một bài Thánh ca Xuân (từ trang 14).

2. Kinh CẢM TẠ

Người xướng : Lạy Chúa, nhìn lại một năm qua, gia đình cũng như mỗi người chúng con/ đã đón nhận biết bao ơn lành Chúa ban, mặc dù chúng con chưa sống xứng đáng với tình thương của Chúa. Chúng con cũng trải qua nhiều thử thách, gian khổ, lắng lo, nhọc nhằn . . . nhưng tất cả rồi cũng qua đi theo tháng ngày. Mọi biến cố vui buồn đều biểu lộ tình thương của Chúa dành cho từng người/ và cho cả gia đình chúng con.

Chúng con xin được nhắc nhớ những ơn lành và các biến cố đáng kể trong năm nay là : (mỗi người có thể nhắc lại những ơn đặc biệt cá nhân hoặc gia đình đã hưởng nhận trong năm qua……………………). Giờ đây, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa.

Hát :  Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặn nồng như từng hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương.

          Hồng ân Chúa như mưa như mưa/ rơi xuống đời con miên man miên man/ nâng đỡ tình con trong tay trong tay/ vòng tay thương mến. - Đời có Chúa êm trôi êm trôi/ Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi/ có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời !

Hoặc hát : Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la.  Tình Chúa thương cho lòng con dạt dào, tình Chúa thương như đại dương bát ngát, như nắng ấm như ánh lửa bếp hồng, làm cho con sẽ ngất ngây trong lòng… Từ  bây giờ …

3. Kinh SÁM HỐI

Người xướng : Lạy Chúa, trước tình thương lớn lao của Chúa như thế, chúng con còn mắc phải nhiều lỗi lầm, vấp váp nhiều sai sót, vướng mắc nhiều lỗi tội, làm mất lòng Chúa và làm phiền lòng nhau, trong gia đình cũng như đối với người thân kẻ lạ. Giây phút nầy, chúng con xin thành tâm hối lỗi và cầu khấn lòng từ ái Chúa, thương xót thứ tha. Xin cho chúng con thêm cơ hội trong năm mới để cải thiện đời sống.

Đọc Kinh :  Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm …

Hoặc hát : Năm tháng dài êm đềm quá, mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần lầm với lỡ, nay con ăn năn hối hận muôn vàn. Dám xin Ngài dủ lòng thương tha thứ cho con. (2 lần)

Người xướng : Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng con đến sự sống muôn đời.       Thưa : Amen.

4. LỜI CHÚA

Sau đây chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa :

Một người đọc : Trích Sách Dân Số.

Chúa phán cùng Môi-sê rằng : “Hãy nói với A-a-ron và con cái ông ấy thế nầy : Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Is-ra-el, hãy nói với chúng rằng : Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con/ và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con/ và ban bình yên cho con. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Is-ra-el, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. Đó là Lời Chúa. –  Tạ ơn Chúa.

5. Suy niệm và XIN ƠN

Chúa là Cha nhân lành, Ngài vui thích khi con người sống trong hạnh phúc, và Ngài sẵn sàng ban muôn ân phúc cho con cái khi họ kêu xin. Chúa đã truyền cho Môi-sê/ bảo A-a-ron đại diện Chúa chúc lành cho dân Israel/ bằng những lời ngọt ngào và nồng ấm tình phụ tử như chúng ta vừa nghe.

Vậy giờ đây, trước thềm Năm mới, chúng ta cũng nài xin phúc lành của Chúa xuống trên gia đình. Nguyện Chúa đưa tay chúc phúc và ban muôn ân lộc xác hồn cho chúng ta, để trong Năm mới nầy chúng ta sống an lành, hạnh phúc, nỗ lực chu toàn mọi bổn phận, và trọn niềm tin yêu cậy trông Chúa hơn. Chúng ta cùng thành tâm và hiệp lời nguyện xin :

Xướng : Tưởng nhớ công ơn ông bà tổ tiên, chúng con xin Chúa đền trả bội hậu cho các bậc tiền nhân trong dòng tộc, còn sống cũng như đã qua đời, vì bao ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục/ các ngài đã hy sinh cả đời cho chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa . . .

Thưa : Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xướng : Đầu Xuân mong chúc cho nhau những điều tốt đẹp, chúng con xin Chúa thương ban cho xã hội được an hoà, gia đình được đoàn tụ ấm êm, nhà nhà được phú túc, họ đạo được sốt sắng, mọi người được đầy tràn niềm vui và ơn phúc trong Năm mới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ...

Thưa : Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xướng : Nghĩ đến cuộc sống, chúng con xin Chúa chúc lành cho mọi hoạt động trong Năm mới. Mong cho mọi dự định được thành đạt, người người có công ăn việc làm, để chúng con phục vụ nhau và làm vinh danh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ... Thưa : Xin Chúa nhậm lời...

Xướng : Nhớ đến bao người thân, xin Chúa ban sức khoẻ, niềm vui, hạnh phúc, và an lành cho những người quen biết, bạn bè thân thuộc xa gần của chúng con trong Năm mới, giúp chúng con cư xử trân trọng và hết tình yêu thương nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ...

Thưa : Xin Chúa nhậm lời chúng con ...

Yên lặng thêm giây lát, để dâng lên các ý nguyện khác, mỗi người khấn xin tùy hoàn cảnh của gia đình và nhu cầu của mình.

Sau đó cùng đọc hoặc hát Kinh Lạy Cha :

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha …

Có thể hát thêm bài  Kinh Gia đình : (trang 19)

Xin Chúa cho gia đình con tình yêu mến thiết tha. Xin Chúa cho gia đình con ...

Lời nguyện kết thúc  (Gia trưởng đọc}

Lạy Thiên Chúa là Chủ Tể thời gian, Chúa an bài mọi sự và hằng chăm lo săn sóc con người. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sống đến hôm nay, được hưởng những giây phút Giao Thừa.

Chúng con tin tưởng khấn xin Chúa ban cho chúng con một Năm mới dồi dào ân lộc xác hồn, theo lòng nhân hậu và quyền năng vô cùng của Chúa. Xin chúc lành cho gia đình chúng con, những người đang hiện diện cũng như vắng mặt. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ, và giúp chúng con sống trọn niềm tin-cậy-mến Chúa, để mọi người cùng được đoàn tụ trong Nhà Chúa, mà hưởng Mùa Xuân bất diệt trên Quê Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Thưa : Amen.

 Kính Đức Mẹ 

Một người gợi ý :

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn có mặt bên Chúa trong mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống, tại Tiệc cưới Cana cũng như dưới chân Thập giá. Xin Mẹ cũng đồng hành với chúng con trong Năm mới nầy, để từng phút từng giây chúng con luôn đón nhận và thực thi ý Chúa, theo gương của Mẹ. Nhờ đó, mỗi người chúng con hy vọng hưởng nhận dồi dào tình Mẹ Muôn Phương, luôn yêu thương và chở che đoàn con của Mẹ.

Đọc ba Kinh Kính Mừng và xướng 3 lần :

Nữ vương ban sự bình an - Cầu cho chúng con.

Hát : Ma-ri-a, chúng con kính dâng lên Mẹ, Xuân Yêu Thương với ngàn ước mơ hy vọng. Mẹ hãy thương xuống muôn hồng ân chan chứa. Nguyện tháng ngày chúc khen tình Mẹ muôn phương. (2 lần)

Dấu Thánh Giá kết thúc.

B.  CHÚC THỌ ÔNG BÀ
MỪNG TUỔI MẸ CHA
CHÚC XUÂN ANH EM

- Xong giờ kinh, mọi người thắp nhang, vái xá trước bàn thờ tổ tiên, âm thầm khấn nguyện.

- Con trưởng mời Ông Bà, Cha Mẹ ngồi vào ghế đặt giữa nhà, trước bàn thờ, quay ra.

 Lời chúc thọ và mừng tuổi

- Sau đó, từng người con từng đứa cháu đến nói lên ít tâm tình chân thành và lời chúc thọ Ông Bà, chúc tuổi Cha Mẹ, chúc xuân Anh Chị Em đang hiện diện, như sau :

* Bày tỏ lòng biết ơn trước những công ơn - chăm sóc - yêu thương của tiền nhân.

* Nói lên lời tạ lỗi về những thiếu sót, sai lỗi, bất hiếu đối với người trên trong năm qua.

* Kính dâng những lời cầu chúc tốt đẹp cho người trên : sức khoẻ, trường thọ, bình an, niềm vui, thành đạt, dồi dào ơn Chúa ...

- Cùng hát bài CẦU CHO CHA MẸ  (trg 17-18)

 Huấn từ của Ông Bà Cha Mẹ

- Kế tiếp, Ông Bà Cha Mẹ ban huấn từ cho các con các cháu, bằng những lời tâm tình như : cám ơn lời cầu chúc, khen tặng những thành đạt,  nhắc nhở những sai sót, khích lệ những khó khăn của cháu con trong năm qua ...

- Kết thúc, Ông Bà, Cha Mẹ nên nhân danh Chúa chúc lành cho con cháu dịp đoàn tụ gia đình ngày đầu Xuân :

 Nghi thức Ban Phép lành cho con cháu

* Giang cao hai tay hướng về phía con cháu

* Đọc lời chúc lành như các linh mục vẫn đọc :

- Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con, và Thánh Thần, ban phúc lành cho các con các cháu trong năm mới nầy.  Thưa : Amen.

- Cầu chúc các con Năm mới bình an.

Thưa : Tạ ơn Chúa.

 Chung vui tiệc gia đình

Ông Bà Cha Mẹ có thể lì xì tiền mới.

Dọn tiệc mừng gia đình đoàn tụ phút đầu Xuân.

VÀI BÀI THÁNH CA XUÂN

 XUÂN ĐÃ ĐẾN RỒI

 Xuân đã đến rồi mùa Xuân thắm tươi nơi nơi, Ca vang chan hoà quyền uy Chúa cả đất trời. Xuân đã đến rồi mùa Xuân chứa chan yêu thương, Xin dâng khúc nhạc ngợi khen Chúa đến muôn đời 3 …

Cùng hát2 lên người ơi3,
mừng Chúa2 Xuân lại đến3.
Cùng góp2 muôn lời ca3,
cầu Chúa2 thương ban bình an3.

DÂNG CHÚA MÙA XUÂN 1

Xuân đã về trên ngàn hoa thắm tươi. Dâng lên Chúa muôn ngàn lời chúc tụng. Xuân đã về trên ngàn lá tươi xinh. Dâng lên Chúa nén hương lòng mến tin.

 Ước mong' cho khắp nhân trần, sống trong niềm vui' dựng xây hiệp nhất. Kính dâng' khúc nhạc yêu thương, bình an hạnh phúc' trong Chúa Tình thương.

DÂNG CHÚA MÙA XUÂN 2

 Xuân sang hoa tươi mầu, đàn chim tung cánh chào, hương xuân bay phương nào, từng cơn gió xôn xao. Nghe tin Xuân đang về, dạt dào trong nắng ấm. Ôi yêu thương vô ngần, Thiên Chúa là Mùa Xuân.

Chúa chính là Mùa Xuân con mong chờ, Cho con trọn Mùa Xuân thắm niềm mơ -Chúa chính là Mùa Xuân con mong chờ, Cho con được một Năm mới bình an.…

 Xin dâng Cha Xuân nầy, dệt qua bao tháng ngày, cho tim con đong đầy tình yêu Chúa mê say. Hôm nay hay sau nầy, tình Ngài như Xuân đấy, ươm trên tay hao gầy mơ ước đẹp từ đây.

NỮ VƯƠNG MÙA XUÂN

Vui Xuân sang' ngước trông lên Mẹ nhân hiền. Mẹ chính là' Mùa Xuân năm tháng yêu thương. Xin cho con' vững tin trông cậy phó thác, sống trong Mẹ, Nữ Vương// Mùa'. Xuân.' Yêu.' Thương.

Ma-ri-a, chúng con kính dâng lên Mẹ 3, Xuân Yêu Thương' với ngàn ước mơ hy vọng 3. Mẹ hãy thương' xuống muôn hồng ân chan chứa 3. Nguyện tháng ngày' chúc khen' tình Mẹ muôn phương. (2 lần ĐK)

           ĐẦU XUÂN CẦU CHO GIA ĐÌNH

Ngày đầu Xuân bao người đi xa/ cũng về với gia đình/ cũng về với ân tình,' ngất ngây với nguồn yêu mến/ dâng đến lòng mẹ cha/ bông hoa là lòng biết ơn. 

Ngày đầu Xuân dâng lên Chúa/ lời kinh của gia đình/ mong ước đời an bình,' mong Ngài ban muôn ơn/ cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương.

 Ngày đầu Xuân xin Chúa ban phúc cho mẹ cha, suốt tháng năm dẫu khó khăn/ được vui trong mái nhà.3 - Tạ ơn Cha' Tạ ơn Cha/ Muôn đời tạ ơn Cha.

 Ngày đầu Xuân xin Chúa soi sáng cho đoàn con sống với cha sống với mẹ/ hiền ngoan vui đáp tình. - Tạ ơn Cha …

CẦU CHO CHA MẸ 1

 Xin cảm tạ Cha, xin cảm ơn trời, đã ban cho đời con có mẹ cha. Công cha thì cao cao hơn Núi Thái, nghĩa mẹ như sóng trào Biển Đông. Con không có mẹ, ai dạy ngày qua ? Con không có cha tìm đâu mái nhà.

Xin cho cha, xin cho mẹ được trọn đời mạnh khỏe yên vui. Con xin Chúa thiết tha ân tình, tình người cha và trái tim mẹ hiền.

 Cha mẹ mồ hôi vất vả đêm ngày, giúp con no đầy manh áo hạt cơm. Công cha dạy con đi trên đường mến Chúa, nghĩa mẹ gọi mời con sống đời tình yêu. Bao nhiêu gánh nặng ôi chẳng hề quên. Nuôi con lớn lên nào mong đáp đền.

CẦU CHO CHA MẸ 2

 Xin Chúa (í a) chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ, suốt đời coi nhẹ khổ đau.

Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

 An vui cũng như đau buồn, luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhờ đến tình mẹ cha.

CẦU CHO CHA MẸ 7

 Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà, nhờ công cha nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca.

Xin ơn trên gội xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim.

 Nuôi con bằng sữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người, bàn tay cha giòng sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên.

CẦU CHO CÔNG VIỆC LÀM ĂN

Xin Chúa cho mỗi người có công việc

làm ăn, và cho mỗi công việc đều thành công bình an, cho hết mọi người hạnh phúc vẹn toàn.

 Để mọi người càng thêm tin tưởng Chúa, để hồn con trào dâng tiếng hát câu ca, cảm mến sâu xa, tình Chúa hải hà.

 Để cuộc đời càng thêm phúc lộc Chúa, để tình con càng thêm gắn bó hơn xưa, thờ Chúa kiên trung, thờ Chúa hết lòng.

KINH GIA ĐÌNH

Xin Chúa cho gia đình con
tình yêu mến thiết tha.
Xin Chúa cho gia đình con
được vui sống an hoà.

 Chúa chúc phúc cho cha mẹ con, cho anh chị và chú bác, cho thân tộc và lối xóm. Chúa nối kết trong một tình thương, xóa bỏ hận thù ghét ghen, cho đời đẹp hơn.

 Chúa giúp sức các bậc mẹ cha, nêu gương hiền lành nhân đức, thi đua lập nhiều công phúc. Chúa thánh hoá anh em chị em, vững lòng thể hiện đức tin, cho hồn đẹp thêm.

----------------------------
 

Tết 1-174: Chúa muốn chúng ta là những người hạnh phúc


Suy niệm thánh lễ giao thừa

(Mt 5, 1-10)

 

Giây phút giao thừa sắp đến, năm cũ, năm Quý tỵ, tức là con Rắn, nhiều người mong nó trườn bò : Tết 1-174


Giây phút giao thừa sắp đến, năm cũ, năm Quý tỵ, tức là con Rắn, nhiều người mong nó trườn bò nhanh vì có quá nhiều thiên tai để nhường chỗ cho năm mới, năm Giáp Ngọ, tức là con Ngựa đang phi nước kiệu tới, càng lúc càng gần. Mỗi người chúng ta đều mang trong mình những tâm tư và ước muốn. Ưu tư nhìn lại quá khứ, hy vọng hướng tới tương lai. Vậy giờ đây chúng ta có những tâm tình nào, ước muốn gì, chờ đời gì và nhất là nói gì với Chúa ? Chắc chắn một điều là ai cũng xin Chúa là Đấng vô thủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật, rộng ban cho một năm mới phúc lộc dồi dào, và lòng hăng hái làm việc lành để tôn vinh Danh Chúa.

Về phương diện con người, điều đầu tiên trong năm mới chúng ta cầu chúc cho nhau đó là chúc được bình an, hạnh phúc, vui vẻ, may mắn, mà người có đạo còn chúc nhau được đầy niềm vui và phúc lành của Thiên Chúa.

Trong giờ phút giao thừa, trước thềm năm mới, phụng vụ Lời Chúa vang lên lời chúc lành tư tế cổ xưa mà chúng ta nghe trong Bài đọc I :“Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ các con! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến các con, và dủ lòng thương các con! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, và ban bình an cho các con!” (Dnl 6, 22- 27). “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh… ” (1 Tx 5, 16-26). Như thế, điều mà tất cả chúng ta mong ước là “được Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến và chúc phúc”. Chúng ta cần phúc lành của Chúa ngay từ những giây phút đầu tiên của năm mới. Chúng ta ước mong được một năm mới bình an, thịnh vượng, tai qua nạn khỏi.

Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài yêu thương con người và hằng mong muốn con người được hạnh phúc, nên Ngài sẵn sàng chúc phúc cho chúng ta, chúng ta hãy tin tưởng vào Ngài. Đoạn Tin Mừng thánh Mathêu đọc trong Thánh lễ Giao thừa minh chứng rõ ràng rằng : « Thiên Chúa muốn, chúng ta là những người hạnh phúc ». (x. Mt 5, 1-10)

Hạnh phúc thật theo Chúa Giêsu phán trong Tin Mừng (Mt 5:1-12) nghe xong nhiều người không khỏi ngạc nhiên và sửng sốt, bởi vì những người mà người đời coi là khờ dại, bất hạnh và đáng thương hại theo Chúa Giêsu lại là những người có phúc. Lý do là vì họ sống tinh thần nghèo khó, mặc dù họ giàu sang, có tiền của. Sống tinh thần nghèo khó là không cậy dựa vào tiền của, nhưng phó thác vào quyền năng của Chúa. Họ còn là những người hiền lành, những người đau khổ, những người đói khát sự công chính, những người hay thương xót người, những người có lòng trong sạch, những người ăn ở thuận hoà và những người bị bách hại vì lẽ công chính. Đó là những người được Thiên Chúa chúc phúc.

Quả thật, Thiên Chúa là nguồn mọi ơn phúc, và chỉ một mình Chúa Giêsu là Ðấng có phúc tuyệt hảo, Ngài cũng muốn chúng ta có được hạnh phúc đích thật nên đã vạch ra cho chúng ta con đường Tám Mối Phúc Thật để tất cả chúng ta đi theo mà trở thành phúc nhân. Con đường Chúa đã đi khi còn sống thân phận lữ thứ trần gian như chúng ta : Phúc cho những ai nghèo khó trong tinh thần, phúc cho những ai đau khổ, phúc cho những kẻ hiền lành, phúc cho những ai đói khát sự công chính, phúc cho những kẻ có lòng nhân từ, phúc cho những ai có lòng trong sạch, phúc cho những ai hoạt động cho hoà bình, phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính (x. Mt 5, 3-10). Chính Chúa là Ðấng nghèo khó thật trong tinh thần, là Ðấng đau khổ, là Ðấng dịu hiền, là Ðấng đói khát sự công chính, là Ðấng nhân từ, là Ðấng trong sạch trong tâm hồn, là Ðấng họat động cho hoà bình, là Ðấng bị bách hại vì lẽ công chính. Chúa mời gọi chúng ta tiếp bước theo sau để tiến về cõi phúc thật. Với Chúa, điều không thể được trở thành có thể, ngay cả việc con lạc đà có thể chui qua lỗ kim (x. Mt 10,25), với sự trợ giúp của Chúa và chỉ với sự trợ giúp của Chúa, chúng ta mới được ơn trở nên những người có phúc.

Trước thềm năm mới, chúng ta hãy khẩn cầu các thánh là những người đã được xem là phúc nhân, đặc biệt xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta, Đấng được sứ thần chào là ‘Đấng đầy ơn phúc’, được bà Isave chị họ gọi là người ‘có phúc’ làm cho chúng ta trở thành những phúc nhân trong năm mới, nhất là trước tòa Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ đến muôn thủa muôn đời ! Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

---------------------------------

 

Tết 1-175: Tâm Tình Tạ Ơn và Phó Thác


Suy Niệm Thánh lễ Tất Niên

Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương ( Tv 135)

 

Chúng ta đang cùng nhau sống những giờ phút cuối cùng của năm cũ, và chuẩn bị chia tay năm 2014: Tết 1-175


Chúng ta đang cùng nhau sống những giờ phút cuối cùng của năm cũ, và chuẩn bị chia tay năm 2014, năm Giáp Ngọ, bước vào năm 2015, năm Ất Mùi với thời khắc thật linh thiêng. Vào dịp tạ ơn cuối năm, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng ta rằng : "Người tín hữu Kitô hữu dựa trên Thánh Kinh thấy thời gian không mang tính tuần hoàn mà là một đường thẳng: thời gian là con đường dẫn đến chung cuộc". Đúng thế, nêu chúng ta nhìn lại một năm vừa trôi qua chính là một bước đi hướng đến sự hoàn tất của lịch sử, đến cứu cánh của nhân loại là hy vọng và vui mừng được gặp Chúa, thị việc tạ ơn này thật là ý nghĩa.

Chắc chắn mỗi người mang một tâm tình, vui, buồn, sướng, khổ, thành công hay thất bại. Nhưng giờ phút này đây, tất cả đều có chung một ý tưởng là tạ ơn và phó thác. Tạ ơn, vì Chúa đã cho chúng ta sống đến giờ phút này, còn gì thích hợp và ý nghĩa hơn khi chúng ta mặc lấy tâm tình của Mẹ Maria để hát vang lên tới Chúa : "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa... vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả" (Lc 1, 29-55). Lời của thánh Phaolô nhắn nhủ với tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca xưa kia, nay ngài muốn nói với mỗi người chúng ta rằng: "Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu." (1 Tx 5, 16-18). Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, về ân huệ Người đã thương ban (1Cr 1, 3-9).

Nhìn lại trong năm qua, chúng ta thấy các biến cố lần lượt diễn ra : các thảm kịch và hy vọng, niềm vui và đau khổ, chiến thắng và thất bại; kinh tế thế giới tiếp tục lún sâu, thiên tai ngày càng khủng khiếp xuất hiện siêu bão, tai nạn dữ hơn, thời tiết khắc nghiệt hơn, hành vi người với người đối xử với nhau giã man hơn v.v...

Việt Nam chúng ta đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng về nhiều phương diện từ đạo đức đến nhân văn, từ mô hình phát triển xã hội đến từng bước phát triển, từ lãnh đạo đến đường lối, từ kinh tế đến chính trị, từ ổn định xã hội đến an ninh quốc phòng, đạo đức con người như đang bị suy giảm tới mức báo động trong các ngành nghề như y học và giáo dục, nạn tham nhũng trở nên hệ thống hơn từ trên xuống dưới... chúng ta đang phải đối mặt với thực tại.

Nhìn qua mọi sự, đến giờ phút này đay, chúng ta phải khẳng định rằng Thiên Chúa là chủ lịch sử, Ngài hướng dẫn các biến cố nhân loại. Ngài đồng hành với con người và không ngừng thực hiện những điều vĩ đại. Làm sao chúng ta có thể không cám ơn Người vào đêm nay? Và nhất là trong năm Tân Phúc Âm Hóa Giáo xứ này, làm sao chúng ta có thể không dâng lên Người lời tuyên xưng: "Lạy Chúa, chúng con đặt niềm tin tưởng nơi Chúa"!

Giờ đây chúng ta mặc lấy tâm tình của Mẹ Maria hướng về trời cao và cất lên lời tạ ơn Thiên Chúa và phó thác nơi Ngài. Bởi lẽ, tạ ơn là thái độ căn bản của người Kitô hữu đối với Thiên Chúa, vì tất cả những gì con người có đều là hồng ân của Thiên Chúa.

"Linh hồn tôi ngợi khen...
Thần trí tôi hớn hở vui mừng...
Ngài đã làm cho tôi những điều kỳ diệu..."

Chúng ta đồng thanh hiệp ý với Mẹ ca tụng những điều kỳ diệu của Thiên Chúa đã và còn đang làm trong lịch sử : Người đã và còn đang biểu lộ quyền năng của Ngài... đã và còn đang làm tan rã những kẻ kiêu căng... đã và còn đang hạ xuống người quyền thế... đã và còn đang nâng dậy kẻ khiêm cung... đã và còn đang ban tràn đầy ơn lành cho người đói khát... đã và còn đang đuổi người giàu có ra về tay không... đã và còn đang cứu giúp Israel Dân Người." Ðó là bảy hành động của Thiên Chúa là Chúa của lịch sử: Người luôn đứng về phía những kẻ thấp hèn nhất, những kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn, những ai "kính sợ Người, trung thành với Lời Người; đó là những kẻ khiêm tốn, những kẻ đói khát; đó là Israel người tôi tớ trung thành của Người; đó là cộng đồng dân Chúa, được kết thành bằng những kè nghèo hèn, trong sạch và đơn sơ trong tâm hồn, như Mẹ Maria.

Thánh lễ này diễn ra vào giờ phút cuối cùng của năm 2014 Âm Lịch, đôi mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa là nguồn gốc và cùng đích của đời sống chúng ta. Vì không có Chúa, chúng ta sẽ không hiện hữu, không có Chúa sẽ chẳng có gì, hoàn toàn không có gì. Chúa là Đấng "vạn vật được tạo thành" (Ga 1, 13), Chúa là Đấng mà nhờ Chúa, chúng ta được tạo thành, và sống cho đến phút này đây. Không có Chúa, sự sống không thể đạt đến vận mệnh cuối cùng của nó. Không có Chúa sẽ chẳng có gì, hoàn toàn không có gì. Chính Người giúp chúng ta đối diện với các thách đố trong năm mới; chính Người ban cho chúng ta khả năng sử dụng đời sống để làm vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho nhân loại. Chúng ta hãy để tình yêu Ngài lôi cuốn cuộc đời ta.

Lúc này đây, chúng ta hãy đặc biệt nhớ tới và cầu nguyện cho những ai đang đau khổ, những ai đang gặp khó khăn và những ai đang sống trong buồn phiền, để khẩn cầu sự trợ giúp quan phòng của Chúa.

Cái nhìn của chúng ta giờ đây mở rộng ra hướng về gia đình, giáo họ, giáo xứ, giáo phận, toàn thể Hội Thánh và thế giới. Chúng ta hy vọng rằng Năm Mới sẽ đem lại hoà bình, công lý, tình huynh đệ và sự thịnh vượng cho tất cả mọi quốc gia! Nguyện xin Ðức Nữ Trinh Rất Thánh, Hừng Đông của thời đại mới, giúp chúng ta nhìn lịch sử đã qua và Năm Mới khởi đầu với con mắt đức tin. Xin cầu chúc một Năm Mới hạnh phúc đến với mọi người! Amen.

----------------------------

 

Tết 1-176: Thiên Chúa muốn người hạnh phúc


SUY NIỆM THÁNH LỄ GIAO THỪA

(Mt 5, 1-10)

 

Sau năm Giáp Ngọ tức năm con Ngựa chấm đứt, thì đến năm Ất Mùi, năm con Dê được bàn giao: Tết 1-176


Sau năm Giáp Ngọ tức năm con Ngựa chấm đứt, thì đến năm Ất Mùi, năm con Dê được bàn giao từ giờ giao thừa bắt đầu giữa đêm thứ tư, 18/02/2015 để cầm tinh đến 24 giờ đêm 07/02/2016.

Mỗi người chúng ta đều mang trong mình những những tâm tư và ước muốn. Ưu tư nhìn lại quá khứ, hy vọng hướng tới tương lại. Vậy giờ đây chúng ta có những tâm tình nào, ước muốn gì, chờ đời gì và nhất là nói gì với Chúa ? Chắc chắn một điều là ai cũng xin Chúa là Đấng vô thủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật, rộng ban cho một năm mới phúc lộc dồi dào, và lòng hăng hái làm việc lành để tôn vinh Danh Chúa.

Về phương diện con người, điều đầu tiên trong năm mới chúng ta cầu chúc cho nhau đó là chúc được bình an, hạnh phúc, vui vẻ, may mắn, mà người có đạo còn chúc nhau được đầy niềm vui và phúc lành của Thiên Chúa.

Trong giờ phút giao thừa, trước thềm năm mới, phụng vụ Lời Chúa vang lên lời chúc lành tư tế cổ xưa mà chúng ta nghe trong Bài đọc I :"Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ các con! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến các con, và dủ lòng thương các con! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, và ban bình an cho các con!" (6, 22- 27). "Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh... " (1 Tx 5, 16-26). Như thế, điều mà tất cả chúng ta mong ước là "được Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến và chúc phúc". Chúng ta cần phúc lành của Chúa ngay từ những giây phút đầu tiên của năm mới. Chúng ta ước mong được một năm mới bình an, thịnh vượng, tai qua nạn khỏi.

Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài yêu thương con người và hằng mong muốn con người được hạnh phúc, nên Ngài sẵn sàng chúc phúc cho chúng ta, chúng ta hãy tin tưởng vào Ngài. Đoạn Tin Mừng thánh Mathêu đọc trong Thánh lễ Giao thừa minh chứng rõ ràng rằng : « Thiên Chúa muốn, chúng ta là những người hạnh phúc ». (x. Mt 5, 1-10)

Hạnh phúc thật theo Chúa Giêsu phán trong Tin Mừng (Mt 5:1-12) nghe xong nhiều người không khỏi ngạc nhiên và sửng sốt, bởi vì những người mà người đời coi là khờ dại, bất hạnh và đáng thương hại theo Chúa Giêsu lại là những người có phúc. Lý do là vì họ sống tinh thần nghèo khó, mặc dù họ giàu sang, có tiền của. Sống tinh thần nghèo khó là không cậy dựa vào tiền của, nhưng phó thác vào quyền năng của Chúa. Họ còn là những người hiền lành, những người đau khổ, những người đói khát sự công chính, những người hay thương xót người, những người có lòng trong sạch, những người ăn ở thuận hoà và những người bị bách hại vì lẽ công chính. Đó là những người được Thiên Chúa chúc phúc.

Quả thật, Thiên Chúa là nguồn mọi ơn phúc, và chỉ một mình Chúa Giêsu là Ðấng có phúc tuyệt hảo, Ngài cũng muốn chúng ta có được hạnh phúc đích thật nên đã vạch ra cho chúng ta con đường Tám Mối Phúc Thật để tất cả chúng ta đi theo mà trở thành phúc nhân. Con đường Chúa đã đi khi còn sống thân phận lữ thứ trần gian như chúng ta : Phúc cho những ai nghèo khó trong tinh thần, phúc cho những ai đau khổ, phúc cho những kẻ hiền lành, phúc cho những ai đói khát sự công chính, phúc cho những kẻ có lòng nhân từ, phúc cho những ai có lòng trong sạch, phúc cho những ai hoạt động cho hoà bình, phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính (x. Mt 5, 3-10). Chính Chúa là Ðấng nghèo khó thật trong tinh thần, là Ðấng đau khổ, là Ðấng dịu hiền, là Ðấng đói khát sự công chính, là Ðấng nhân từ, là Ðấng trong sạch trong tâm hồn, là Ðấng họat động cho hoà bình, là Ðấng bị bách hại vì lẽ công chính. Chúa mời gọi chúng ta tiếp bước theo sau để tiến về cõi phúc thật. Với Chúa, điều không thể được trở thành có thể, ngay cả việc con lạc đà có thể chui qua lỗ kim (x. Mt 10,25), với sự trợ giúp của Chúa và chỉ với sự trợ giúp của Chúa, chúng ta mới được ơn trở nên những người có phúc.

Trước thềm năm mới, chúng ta hãy khẩn cầu các thánh là những người đã được xem là phúc nhân, đặc biệt xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta, Đấng được sứ thần chào là 'Đấng đầy ơn phúc', được bà Isave chị họ gọi là người 'có phúc' làm cho chúng ta trở thành những phúc nhân trong năm mới, nhất là trước tòa Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ đến muôn thủa muôn đời ! Amen.

----------------------------

 

Tết 1-177: ĐẠI PHÚC


 ( LỄ ĐÊM GIAO THỪA )

 

Đan Mạch đã đứng đầu danh sách những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới của Liên Hiệp Quốc năm Tết 1-177


Đan Mạch đã đứng đầu danh sách những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới của Liên Hiệp Quốc năm 2016, 2014 và 2013. Mặc dù thời tiết ở Đan Mạch rất u ám trong mùa đông, thế nhưng nơi đây vẫn được coi là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Khảo sát về mức độ hạnh phúc thực hiện bởi Liên Hiệp Quốc và Viện Trái Đất tại Đại học Columbia ( Mỹ ), dựa trên các yếu tố như: sức khỏe, dịch vụ y tế, mối quan hệ gia đình, công việc bền vững, tự do chính trị và một bộ máy nhà nước không tham nhũng.

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Ở Đan Mạch, trung bình một người làm việc 37 tiếng/tuần. Họ có thời gian nghỉ lễ 5 tuần/năm. Điều này có nghĩa là thời gian nghỉ ngơi chiếm phần lớn trong văn hóa Đan Mạch. Tan làm đúng giờ, đi xe đạp về nhà, hoặc sử dụng một phương tiện công cộng rất hiệu quả, đón con từ trường học và có một bữa ăn tối ấm cúng cùng gia đình, là định nghĩa của hạnh phúc ở hầu hết các gia đình Đan Mạch.

Dành nhiều thời gian để giải trí thư giãn

Người Đan Mạch thường dành thời gian rảnh rỗi của mình với người thân, gia đình, bạn bè. Những cuộc gặp mặt ấm cúng này có thể là một buổi tụ tập bên lò sưởi, sau ngày Giáng sinh khi trời đầy tuyết rơi, hoặc đi dạo trên bãi biển, xuống phố, tranh thủ mọi nơi để trò chuyện, cùng nhau uống cốc bia...

Ít kỳ vọng

Người Đan Mạch không quá tham vọng. Trong xã hội Đan Mạch, mọi người đều như nhau. “Bạn không hề tốt hơn những người khác.” là một câu nói nổi tiếng của người Đan Mạch. Không ai chỉ trích bạn vì lựa chọn sự nghiệp, hoặc thiếu tham vọng, nếu bạn hạnh phúc với nó, thì cứ tận hưởng. Ít kì vọng khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với người Đan Mạch. 

Chính sách phúc lợi “hào phóng”

Đan Mạch được coi là một trong những quốc gia bình đẳng nhất trên thế giới, nơi mà cả nam giới và phụ nữ đều có trách nhiệm như nhau. Thuế ở đây rất cao, giúp quyên góp vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước. Mọi người đều được khám chữa bệnh miễn phí. Trường học cũng miễn phí. Sinh viên được trợ cấp hàng tháng trong suốt năm. Chi tiêu của chính phủ về trẻ em và người cao tuổi cao hơn so với bất kỳ nước nào trên thế giới

An ninh tốt

Niềm tin là một yếu tố quan trọng trong khái niệm hạnh phúc của người Đan Mạch: tin tưởng vào chính phủ, tin tưởng nơi làm việc, trường mẫu giáo và trường học chăm sóc con của bạn, tin tưởng rằng bạn an toàn, với tỷ lệ tội phạm và tham nhũng thấp, tin vào lực lượng cảnh sát đáng tôn trọng và những người hàng xóm thân thiện. Ở làng quê, bạn ra ngoài mà chẳng cần khóa cửa nhà. ( Trà My, Người Đan Mạch hạnh phúc nhất thế giới nhờ 5 điều này, Dân Việt )

Tuy nhiên, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ), thì vào năm 2006, Đan Mạch xếp hạng 35/107 nước có tỷ lệ tự sát cao. Như thế bảng xếp hạng Đan Mạch là quốc gia hạnh phúc nhất chưa thể coi là chính xác.

Hôm nay, vào đêm Giao Thừa, (sáng Mồng Một Tết) theo Tin Mừng theo Matthêu, Đức Giêsu công bố Hiến Chương Nước Trời với Bát Phúc tuyệt vời, lại bất tương đồng, cực kỳ mâu thuẫn với tiêu chuẩn hạnh phúc thế gian. Tam Phúc đầu tiên là nghèo khó, hiền lành và sầu khổ, có thể là những điều quan trọng trong Bát Phúc.

"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”.

Tài năng, sự nghiệp thành công, của cải sung túc, quyền cao chức trọng, chưa hẳn có phúc bằng người có tâm hồn nghèo khó. Tuy nhiên, Đức Giêsu chẳng chúc cho ai phải lâm vào cảnh khốn khó, bần cùng, lầm than, mà cầu chúc cho ai biết ý thức thân phận nghèo nàn trước Đấng Tạo Hoá, tột đỉnh quyền uy. Nhờ biết mình thiếu thốn, khốn khó, bất toàn, mới có cơ hội tìm về nguồn cội, Thiên Chúa chí ái, đầy lòng thương xót. Suốt cuộc đời Đức Giêsu là tấm gương sáng chói người có tâm hồn nghèo khó, hoàn toàn không tìm kiếm tư lợi, từ khi sinh ra cơ cực, sống thanh bần cho đến khi tử nạn trần trụi.

Có tâm hồn nghèo khó là người tự do đích thực, ung dung tự tại, không nô lệ vật chất của cải. Là người tự do với chính bản thân, vượt lên những đòi hỏi bản năng, cám dỗ xác thịt. Là người được kết hiệp mật thiết với Chúa, đi lên núi Bát Phúc gặp Chúa, thoát khỏi hấp lực thế gian ghì xuống. ( Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế, SJ, Phúc Thay ! Tám Mối Phúc Thật ).

Người có tâm hồn nghèo khó không kiêu căng, tự mãn với của cải phù vân tích luỹ, mà khiêm nhường, tự hạ, khao khát tình Chúa, nguồn hạnh phúc vô biên, cũng như tha thiết tình người, bác ái, chia sẻ, phục vụ. Người có tâm hồn nghèo khó thể hiện Đức Tin vững mạnh, luôn tin tưởng, luôn kính nhớ rằng, chính Thiên Chúa làm chủ, dẫn dắt, che chở cuộc đời trầm luân của mình.

"Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp".

Trong xã hội nhiễu nhương, bạo lực, Đức Giêsu tha thiết mời gọi sống hiền hoà, khoan dung, tha thứ, như chính người đã nêu gương, khi bị xúc phạm, vu oan, chịu khổ nạn. “Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa... Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” ( Mt 5, 38-44 )

Hiền lành là sống tử tế, điềm đạm, can đảm, dũng khí, xả kỷ, làm chủ bản thân trước nghịch cảnh, áp bức, bạo lực.“Hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 13) Sống hiền lành là tích cực thực hành Đức Cậy, phó thác vào Chúa Quan Phòng.

"Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an".

Bao lần Đức Giêsu sầu khổ, như thương tiếc Ladarô, như đồng cảm với bà goá thành Naim, mất đứa con trai. Nhất là trước viễn cảnh khổ nạn, Người khiếp hãi đổ mồ hôi máu. “Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được.” ( Mt 26, 37-38 ).

Khi bị thiên hạ ức hiếp, dày vò, vu oan giáng hoạ, bắt bớ, tù đày, chẳng ai cứu vãn, giúp đỡ người tín hữu, ngoài Người Cha Nhân Từ, luôn giang rộng vòng tay chờ đón những đứa con thương tích, bầm dập, trở về. Đó là dịp vô cùng thuận lợi để tuyên xưng Đức Mến, tình yêu Chúa đầy lòng thương xót.

“Dùng của cải cách quảng đại, trọng của cải cách tế nhị, xa của cải cách anh hùng. Vì không phải của con, chính là của Chúa trao cho con xử dụng, của người nghèo. ( Đường Hy Vọng, số 414 ).

Lạy Chúa Giêsu, ngay từ ngày đầu Năm Mới, xin giúp chúng con trung thành đi theo Người, sống theo Người, hầu chúng con mãi giữ được niềm tin mạnh mẽ, đức cậy bền vững, tình mến sắt son.

Khấn xin Mẹ cầu bầu cho chúng con sang Năm Mới luôn vững vàng sống Tin Mừng, thực thi Bát Phúc, dẫu rằng bao nguy khó, thách đố trên con đường hy vọng. Amen.

AM. TRẦN BÌNH AN

----------------------------

 

Tết 1-178: LỄ GIAO THỪA


Anh chị em thân mến,

 

Năm cũ đang dần dần khép lại và năm mới đang dần dần mở ra cho chúng ta. Năm cũ đang lui Tết 1-178


Năm cũ đang dần dần khép lại và năm mới đang dần dần mở ra cho chúng ta. Năm cũ đang lui dần vào quá khứ và năm mới đang từ từ dẫn chúng ta vào tương lai. Quá khứ - Tương lai - không nằm ở trong tay chúng ta. Một giây qua đi chúng ta không thể nào tìm lại được. Một phút chưa tới chúng ta cũng chẳng có cách nào để có được nó trong tay. Thời gian không nằm trong tay của con người nhưng nằm trong tay của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa mới là chủ của thời gian nhưng Thiên Chúa lại ban thời gian đó cho con người để con người sử dụng. Con người sử dụng thời gian để làm gì thì Sách Giảng Viên đã có những gợi ý rất hay:

Ở dưới bầu trời này,

mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
một thời để chào đời, một thời để lìa thế;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;
một thời để giết chết, một thời để chữa lành;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;
một thời để khóc lóc, một thời để vui cười;
một thời để than van, một thời để múa nhảy;
một thời để quăng đá, một thời để lượm đá;
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn;
một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi;
một thời để xé rách, một thời để vá khâu;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng;
một thời để yêu thương, một thời để thù ghét;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.
Vì mọi sự Thiên Chúa làm sẽ tồn tại mãi mãi.
Không có gì để thêm, chẳng có gì để bớt.
Ðiều gì đang có, xưa kia đã có,
điều gì sẽ có, xưa đã có rồi.

Người công chính cũng như kẻ gian ác đều sẽ bị Thiên Chúa xét xử.
Vì mọi sự, mọi việc, đều có thời, có lúc. (Gv 3,1-8;14-17)

Vâng quả đúng như vậy: mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời và thời giờ đi thật mau.

Dù ta muốn hay không muốn,
bằng lòng hay không bằng lòng,
vui hay buồn,
sướng hay khổ,
thời giờ vẫn cứ đi, luôn luôn đi về phía trước.

Trong một bài thơ cổ, người ta đọc thấy những dòng chữ này:

Khi tôi là một đứa trẻ, tôi cười tôi khóc
thì lúc đó thời gian bò tới
Khi tôi là một thanh niên, tôi táo bạo hơn
thì thời gian đi bộ
Khi tôi trưởng thành, tôi là người chững chạc
thì thời gian chạy

Cuối cùng khi tôi bước vào tuổi chín mùi, tuổi già
thì thời gian bay
Chẳng bao lâu nữa là tôi chết
Thì thời gia đi mất

Ôi lạy Chúa, khi cái chết đến
thì ngoài Chúa ra, không còn gì là quan trọng nữa.

Trong đêm Thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo hội nhắc cho mọi người biết: Thời gian là của Chúa. Đó là một sự thật vô cùng quan trọng, rất quan trọng đối với mọi sinh vật được sinh ra trên hành tinh này. Thế nhưng đã có rất nhiều người vô tình hay cố tình quên đi điều hết sức quan trọng đó. Thời gian là của Chúa.

Nữ hoàng Êlizabeth bên Anh sẵn sàng trả giá cả hàng triệu mỹ kim cho bất cứ một ai có thể kéo dài cuộc đời của bà thêm 5 phút để bà giải quyết nốt những việc còn lại, nhưng chẳng ai làm được việc đó.

Vậy tôi phải sử dụng thời giờ Chúa ban cho tôi như thế nào?

Vào một ngày cuối năm khi những giờ phút cuối cùng của năm cũ đang dần dần lui vào quá khứ, và giờ phút giao thừa đang dần dần đi tới với tất cả những huyền bí của thời gian.

Trong một túp lều tranh nhỏ bé, một bác nhà quê đang ngồi lim dim, lẻ loi một mình trong cô quạnh. Trí khôn bác đang dồn dập những ý tưởng mơ hồ viển vông về ngày Tết đang tới.

Tết tới những gia đình bác quá nghèo thành thử chẳng thấy được hương vị gì của của ngày tết.

Đang khi tâm hồn của bác còn phảng phất trong trong cõi mông lung vô hạn, thì bỗng tự trên ngọn tháp nhà thờ đồng hồ buông xuống 12 tiếng chuông vàng, thanh trong hoan hỉ. Giây phút linh thiêng của đêm giao thừa vừa mới bắt đầu, thì đột nhiên bác ta thấy một chàng thanh niên lạ mặt xô cửa bước vào, đi thẳng tới, nặng nề đặt xuống trước mặt bác một gói gì nằng nặng. Sau đó người thanh niên nhìn chằm chằm vào đôi mắt còn đang ngỡ ngàng của bác và nói:

- Đây một túi vàng. Túi vàng này ngươi hãy dùng cho khôn ngoan, rồi ngươi sẽ gặp được hạnh phúc.

Nói xong người thanh niên lạ mặt ấy nhún chân một cái rồi bay thẳng lên nóc nhà và biến đi trong đêm tối vào cõi thanh không.

Trước cảnh tượng vừa lạ lùng vừa đột ngột đó bác nhà quê cảm thấy rất sửng sốt và hoang mang. Bác đưa tay lên dụi mạnh vào mắt xem mình còn thức hay đã ngủ,

- Tôi mơ chăng?

Không! Bác không mơ. Hay có thể nói một giấc mơ đã trở thành sự thật.

Tâm hồn bác dần dần chấn tỉnh lại và thấy đây không phải là một giấc mơ mà là một sự thật, một sự thật hoàn toàn hiển nhiên.

Sau một vài phút suy nghĩ, bác liền nghiêm chỉnh tự nói với chính mình:

"Vàng này, một phần tôi sẽ dùng để trả nợ.

Còn dư bao nhiêu, tôi phải tiêu xài cho thật khôn ngoan."

Kính thưa anh chị em

Câu chuyện trên đây là câu chuyện của tôi, của anh chị em, của mỗi người chúng ta. Một năm mới nữa lại sắp tới. Đây là thời gian Chúa ban chúng ta. Chúng quí hơn túi bạc túi vàng. Thánh Bernađinô nói: "Thời giờ quí bằng Thiên Chúa"

Thời giờ quí hơn vàng hơn bạc. Vàng bạc mất đi chúng ta có thể có lại. Vàng bạc mất đi chúng ta có thể tìm thấy. Nhưng một giây một phút qua đi là qua đi mãi mãi. Cho dù có là thần là thánh đi nữa chúng ta cũng không thể nào tìm lại được một giây một phút đã qua đi.

Thời giờ quí giá hơn vang bạc. Vậy tôi phải bắt chước bác nhà quê kia. Một mặt tôi dùng thời giờ Chúa ban cho tôi trong năm mới này để trả nợ những gì tôi mắc nợ Chúa. Trong suốt một năm qua, Người đã ban cho tôi muôn vàn ơn cao qui: Ơn Bình an, ơn trung thành, ơn được sống trong ơn thánh. Chúa chăn nuôi tôi như mục tử chăn dắt đoàn chiên. Thế nhưng trong suốt năm qua, rất nhiều lần tôi đáp lại bằng những thất tín nặng nề. Trước thềm năm mới, tôi xin dâng lên Chúa Xuân những lời cáo lỗi chân thành.

Mặt khác, tôi sẽ dùng năm mới này cho khôn ngoan, lợi dụng từng giây từng phút mà góp công chuộc tội.

Nếu trong năm mới này hình ảnh Chúa Xuân trong hồn tôi được thêm tốt đẹp, thì năm mới này sẽ là một năm hồng ân và cuộc đời tôi sẽ ngập tràn hạnh phúc.

----------------------------

 

Tết 1-179: Tống cựu nghinh tân

 

Giây phút Giao thừa là giây phút “Tống cựu nghênh tân”. “Tống cựu nghênh tân” là bỏ đi cái Tết 1-179


Giây phút Giao thừa là giây phút “Tống cựu nghênh tân”. “Tống cựu nghênh tân” là bỏ đi cái cũ, để đón chào cái mới đến. Bỏ đi không chỉ là những đồ đạc cũ kỹ, lỗi thời để thay cái mới xinh tươi mà còn phải biết dọn chính mình sạch sẽ, tinh tươm, gác lại tất cả những âu lo, bực dọc.  . . Có như vậy tâm hồn mới thanh thỏa để đón nhận cái mới.

Tập tục “tống cựu nghênh tân” thường được chuẩn bị từ sau khi tiễn ông Táo về trời. Đó là lúc mọi người, mọi nhà thu dọn thật sạch sẽ từ trong nhà ra ngoài ngõ, sơn sửa nhà cửa, lau chùi bàn ghế, sửa soạn thức ăn; tống tiễn những khó khăn vất vả năm cũ và giành chỗ cho những may mắn tốt đẹp sắp đến trong năm mới.

Giao Thừa năm nay dân tộc Việt Nam chúng ta  tiễn con Dê để đón con Khỉ đến. Con khỉ là một loài rất khôn ngoan, lại hay bắt chước người. Nhưng đáng tiếc khỉ vẫn là khỉ cho dù nó cố gắng bắt chước người nó vẫn không thể bỏ đi bản tính cố hữu của mình nên khỉ vẫn là khỉ chẳng bao giờ thay đổi được bản tính của mình.

Truyền thuyết kể rằng:

Sau khi chết, con khỉ nọ liền đi gặp Diêm vương để xin kiếp sau được làm người. Diêm vương nói như một mệnh lệnh:“Muốn làm người, ngươi phải nhổ hết lông trên thân thể của ngươi”.

Nói xong, Diêm vương kêu lũ quỷ đè khỉ ra mà nhổ lông. Mới bị nhổ một sợi lông, con khỉ la lên: “Đau chết đi được!”. Nghe vậy, Diêm vương cười to và nói: “Một sợi lông mày cũng không muốn nhổ, làm sao làm người được chứ?”.

Hóa ra làm người không dễ. Muốn sống cho nên người thì cũng phải nhổ đi rất nhiều thứ lông lá bám trên con người. Những lông lá đó là những thói hư tật xấu, những đam mê thấp hèn để mình hoàn thiện tính người hơn. Con người có đời sống sinh vật theo bản năng nhưng con người còn có sự sống thần linh. Thế nên, con người chỉ là người khi biết tự chủ bản năng để sống theo bậc sống của mình. Con người chỉ là người khi biết đi vào con đường hẹp, con đường của hy sinh, của từ bỏ đề sống thanh thoát với ràng buộc của bản năng, của đam mê tật xấu.

Tống cựu, nghinh tân còn được hiểu là bỏ cái cũ nếu nó xấu, đón cái mới nếu nó đẹp. Đây cũng là quy luật của vạn vật. Mọi sự đều đổi thay. Có những cái hôm qua đẹp ngày hôm nay lại lỗi thời. Có những cái hôm qua cần nhưng hôm nay lại bỏ đi. Đổi thay dường như là một quy luật của dòng đời. Vì:

Đổi thay ai trách được dòng đời
Tựa gió vô tình thổi khắp nơi
Nguyện ước hôm nào chưa xóa sạch
Dấu yêu ngày cũ đã xa rời

Thời gian cứ vần xoay mà con người cứ bám vào những hỷ nộ ái ố là tự đầy đọa mình trong khổ đau.

Hững hờ Hạ tới nhìn trăng lặn
Ngơ ngẩn Đông về ngó tuyết rơi
Tham áo vương vào vòng khổ lụy
Người xưa vốn nói chẳng sai lời.

Cuộc sống luôn đổi thay. Đông qua Hạ tới là lẽ thường của vạn vật. Đừng quá tham lam bám vào những cái mau qua mà vương vòng khổ lụy. Hãy nhìn xem vạn vật đều thay đổi bằng việc bỏ cũ lấy mới để phát triển và đẹp xinh hơn. Con người cũng cần đổi thay, cần nhổ đi những lông lá của tham sân si để mình thêm đẹp xinh hơn. Đừng sống cố chấp mà bỡ lỡ biết bao niềm vui trôi qua.

Hôm nay chúng ta đang sống trong giây phút giao thừa, giây phút chuyển giao giữa cũ và mới. Giây phút tống bỏ đi những điều không tốt để đón điều tốt đẹp đến với chúng ta. Giây phút này chúng ta hãy can đảm bỏ đi những đố kỵ, giận hờn, ghen ghét. Hãy làm mới tình người qua tinh thần hòa giải yêu thương. Giây phút này không ai muốn ưu phiền, càng không muốn những điều bực dọc đến với mình. Hãy gác lại những bất đồng ý kiến, những thành kiến cố chấp để cùng nhau đón một mùa xuân yêu thương và hạnh phúc.

Nhưng điều mà Chúa muốn chúng ta phải thay mới đổi cũ mỗi ngày đó chính là “hãy hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Vạn vật vào xuân để thay đổi thì con người muốn thăng tiến cũng phải thay đổi để hoàn thiện hơn.

Xin Chúa giúp chúng ta tống bỏ đi những điều xấu để mặc lấy con người mới. Con người đầy ân sủng của Chúa sẽ mang về cho nhân gian niềm vui và hạnh phúc. Xin Chúa chúc lành cho đêm giao thừa chúng ta tràn ngập tiếng cười vui và muôn lời cầu chúc tốt đẹp dành cho nhau. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

-------------------------------

 

Tết 1-180: PHÚT DỪNG CHÂN


Lm.Giusa Đỗ Đức Trí, GP. Xuân Lộc

 

Sau 365 ngày vừa trôi qua, có lẽ giờ phút này là giờ phút chúng ta cảm thấy thảnh thơi nhất. Trong Tết 1-180


Sau 365 ngày vừa trôi qua, có lẽ giờ phút này là giờ phút chúng ta cảm thấy thảnh thơi nhất. Trong những ngày cuối năm vừa qua ai cũng tất bật để lo tổng kết sổ sách, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị quà bánh cho dịp Tết này, mọi nỗ lực của cả năm như dồn tất cả cho ngày Tết. Giờ phút giao thừa này cũng là dịp dừng chân để chúng ta nhìn lại bản thân, gia đình, trách nhiệm, công việc và các mối tương quan xã hội, chúng ta đã làm gì cho gia đình, gia đình của chúng ta hiện nay như thế nào ? Điều gì tốt, điều gì chưa tốt ? Điều gì là chính yếu, điều gì là tùy phụ ? Giờ đây trút bỏ mọi lo toan của năm cũ, ngồi trước mặt Chúa trong bầu khí giao thừa này, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại đời sống đạo của bản thân, tương quan của chúng ta đối với Chúa xem hiện đang ở trong tình trạng nào ? Trách nhiệm của ta với gia đình như thế nào ?

Trong đời sống xã hội và kinh tế, năm vừa qua vẫn là năm khó khăn chung cho cả nước, càng ngày của càng khó người càng khôn. Chính vì kinh tế làm ăn khó khăn kiến cho nhiều cha mẹ thêm lo lắng hơn cho gia đình, gánh nặng trên vai càng nặng hơn, chi tiêu trong gia đình phải cân nhắc hơn cho việc mua sắm, những khoản chi cố định như việc ăn uống học hành của con cái, khoản phát sinh khi ốm đau.., tất cả những lo toan ấy đang đè nặng trên vai của các bậc cha mẹ. Những lo lắng ấy thật là chính đáng, thế nhưng cứ thử bình tâm nhìn lại, để xét xem chúng ta lo lắng cho gia đình cho con cái như vậy đã đủ chưa ? Điều gì còn lại cho gia đình sau một năm vất vả ?

Ai bước vào đời sống gia đình cũng mong cho gia đình hạnh phúc, thế nhưng nhiều người đã không biết làm thế nào để cho gia đình hạnh phúc, mà chỉ nghĩ rằng cứ đi kiếm tiền về cho gia đình là xong trách nhiệm. Nhưng thực ra không phải như thế, kiếm tiền cho gia đình là quan trọng, là điều cần, nhưng chưa đủ, vì thực ra tiền bạc không thể thay thế cho hạnh phúc của gia đình. Để gia đình hạnh phúc thì cha mẹ và các thành viên phải đầu tư vào gia đình mình bằng tình yêu, sự hy sinh, phục vụ và quan tâm đến nhau.  Vì thực tế cho thấy chính vì sức ép của công việc khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh: mạnh ai nấy sống, việc ai nấy làm, đã đánh mất những giờ phút gặp gỡ trong gia đình. Có những gia đình ngày Tết này cũng không tổ chức được bữa ăn chung với nhau, bởi vì họ không thể nói chuyện với nhau, vợ chồng ngồi gần nhau là cãi vã, con cái không thể ngồi chung với cha mẹ, vì toàn là những chửi bới không thể chịu nổi. Có những gia đình khác, những ngày này bố mẹ con cái chẳng gặp nhau, vì còn vùi đầu từ sáng đến tối vào các canh bài, sòng bạc, cá độ.

Một khía cạnh quan trọng mà mỗi người cần nhìn lại trong lúc này đó là đời sống đạo của gia đình mình như thế nào ? Con cái ra sao, có ngoan hay không ? Tác giả bộ phim “Chuyện tử tế” đã có mộ câu bình luận chua chát về gia đình như sau : Một căn nhà bề ngang được ba bốn mét, chiều sâu được năm bảy mét mà đến bốn năm con người ở, thì còn chỗ đâu cho đạo đức nó ở. Câu nhận định ấy có khi nó cũng đúng với nhiều gia đình chúng ta. Nhiều nhà hôm nay có đầy đủ máy móc ti vi xe cộ, đồ đạc, chỉ thiếu mỗi đạo đức là không có. Trách nhiệm đó thuộc về ai ? Một khi gia đình thiếu đời sống đạo đức, thì gia đình không thể hạnh phúc.

Là cha mẹ, trước mặt Chúa trong giờ phút này, mỗi người phải dám nhìn lại đời sống đạo đức của bản thân, và có quyết tâm điều chỉnh lại nếp sống đạo của gia đình. Hãy bắt đầu từ chính cha mẹ, hãy dành giờ mỗi ngày cho việc đến với Chúa qua việc tham dự Thánh Lễ, qua việc cầu nguyện riêng tư, lãnh nhận các bí tích Giải tội và Thánh Thể, hãy làm cho các giờ kinh chung của gia đình thêm sốt sắng và là giờ thiêng liêng nhất của gia đình mỗi ngày, gặp gỡ trò chuyện với Thiên Chúa và lắng lòng để nghe Chúa nói với mỗi người. Vì qua các giờ kinh mỗi ngày Thiên Chúa sẽ giúp ta giải gỡ được những căng thẳng trong gia đình, tìm ra giải pháp cho những khó khăn trong cuộc sống.

Kế đến chúng ta cũng cần nhìn lại mối tương quan anh em họ hàng bạn bè, dường như cuộc sống của mỗi người ngày nay quá bận rộn khiến anh em họ hàng chẳng mấy khi có dịp đến thăm nhau, thậm chí một năm cũng chỉ được ngày Tết đến với nhau mà cũng vội vàng như làm nghĩa vụ… Cứ như thế, thì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh em họ hàng sẽ như người xa lạ, con cháu, họ hàng gặp nhau cũng như người dưng, chẳng còn thân thiết nữa. Dịp Tết này là dịp để chúng ta làm cho tình nghĩa anh em họ hàng xóm ngõ thêm đậm đà, gắn bó, hiểu nhau hơn, quý mến nhau hơn bằng việc thăm viếng nhau, hàn huyên tâm sự với nhau trong bầu khí ấm áp của những ngày xuân này, vì mỗi người sống là sống trong tình liên đới với nhau.

Thánh Phaolô trong bài đọc hai đã chỉ cho chúng ta những phương cách đem đến hạnh phúc cho gia đình: Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng, hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là điều Thiên Chúa muốn. Qua đó thánh Phaolô muốn mời gọi chúng ta tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, vì tất cả mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống dù vui hay buồn, thì Thiên Chúa vẫn có thể biến những điều đó nên những điều có ích cho chúng ta. Vì thế tâm tình cần có đó là tâm tình tạ ơn, biết ơn Thiên Chúa, mà cách thể hiện lòng biết ơn tốt đẹp nhất là việc thờ phượng Chúa.

Phương cách thứ hai đó là: Đừng dập tắt Thánh Thần, đừng coi thường các lời ngôn sứ dạy bảo, hãy giữ lấy những điều tốt và điều dữ thì tránh cho xa. Chúa Thánh Thần đang hiện diện trong mỗi người và hằng soi sáng nhắc nhở và thúc đẩy chúng ta làm điều tốt và tránh điều xấu. Thánh Thần cũng nhắc bảo chúng ta qua tiếng lương tâm trong mỗi quyết định, hãy lắng nghe và làm theo tiếc nhắc bảo ấy, đừng cố tình làm ngơ, thì tâm hồn chúng ta sẽ được bằng an, và gia đình ta sẽ ấm cúng thuận hòa.

Xã hội ngày nay đưa ra cho con người nhiều tiêu chuẩn hạnh phúc để lôi kéo con người chạy theo nó, khiến nhiều người quên mất rằng, hạnh phúc mà thế gian ban tặng chỉ là hạnh phúc ảo, là đồ giả mà thôi. Hạnh phúc đích thật là hạnh phúc phát xuất tư nơi Thiên Chúa và được trao tặng trong tâm hồn, đó mới là hạnh phúc có thể giúp con người vượt qua mọi sóng gió thử thách. Hạnh phúc đó hoàn toàn khác, có khi còn trái ngược lại với hạnh phúc của thế gian.

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã công bố cho chúng ta tiêu chuẩn và điều kiện để đạt được hạnh phúc đích thật. Trong khi người đời đang lao đầu tìm kiếm sự giàu sang phú quý, và người ta còn đánh giá nhau trên tiêu chuẩn giàu sang phú quý, thì Chúa Giêsu lại đưa ra một tiêu chuẩn khác: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Nói như thế chắc chắn không phải trong Nước Trời toàn những kẻ đói rách, nhưng nghèo khó ở đây là sự nghèo khó trong tâm hồn. Điều đó có nghĩa là người hạnh phúc ở đời này và đời sau là người có một tâm hồn khiêm tốn phó thác cho Thiên Chúa, để mình lệ thuộc vào Thiên Chúa. Như thế dù người có nhiều của cải vật chất hoặc người thiếu thốn, nhưng có tâm hồn nghèo khó, biết sống tin tưởng gắn bó với Chúa không để mình làm nô lệ cho vật chất không lệ thuộc vào nó và biết sử dụng nó đúng theo ý Chúa, đó là những người được Chúa chúc phúc.

Phúc cho ai hiền lành vì họ sẽ được đất nước làm gia nghiệp. Đòi hỏi này dường như hoàn toàn đi ngược với khuynh hướng của xã hội, trong khi xã hội hôm nay mạnh được yếu thua, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, người ta giải quyết với nhau bằng bạo lực, bằng cơ bắp, bằng sự nóng nảy thì Chúa lại muốn chúng ta là những người hiền lành. Hiền lành ở đây không phải là sự nhu nhược hèn kém, cũng không phải là cù lần, nhưng hiền lành ở đây là giữ cho mình có được cái tâm bình an trong mọi nghịch cảnh. Người hiền lành thì giải quyết mọi công việc mọi căng thẳng trong ôn hòa và nhân ái, trong thông cảm và tha thứ. Vì họ tin rằng chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng hoàn hảo và là Đấng phân xử công minh cho mọi người tùy theo việc kẻ ấy đã làm.

Trong đêm giao thừa nhìn lại trách nhiệm của mình đối với Chúa với gia đình như thế để mỗi người hãy có một quyết tâm mới cho gia đình cho bản thân, để năm mới này gia đình và đời sống nên tốt đẹp hơn, gia đình ấm cúng thuận hòa hơn. Xin Chúa qua sự bầu cử của Mẹ Maria, mẹ của các gia đình, thương ghé mặt nhìn đến những cố gắng và quyết tâm của mỗi chúng ta. Amen

----------------------------

 

Tết 1-181 ƯỚC ĐƯỢC TRỞ VỀ TUỔI THƠ


Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

 

Có người hỏi tôi: cha có vui khi tết đến không? Tôi trả lời: tết nay đâu vui bằng tết xưa mà thích Tết 1-181


Có người hỏi tôi: cha có vui khi tết đến không?

Tôi trả lời: tết nay đâu vui bằng tết xưa mà thích.

Người ấy nói: Tết xưa nghèo có gì mà vui.

Tôi nói: Vâng, vì nghèo nên nó mới vui. Vì nhà nghèo nên tết đến đồng nghĩa với việc tôi sẽ có được những điều mà ngày thường tôi không có. Có tiền lì xì, có quần áo mới, được ăn dưa hấu, được ăn mứt, ăn bánh kẹo thỏa thích .  . . .

Thế nên, nếu bây giờ trời cho tôi điều ước, tôi sẽ ước được trở về như xưa. Được trờ về với tuổi thơ, được sống với bầu khí tết thuở nào tuy nghèo nhưng đầy ắp tiếng cười. Nhưng thời gian cứ phũ phàng trôi đi. Thời gian tiến chứ không lùi. Con người thì cứ lớn lên, già đi cũng đồng nghĩa lo toan nhiều và niềm vui bớt đi.

Có một người khi  bước qua tuổi thơ đã ước rằng:

Ước gì mình có thật nhiều tiền!
Mua chiếc vé về tuổi thơ
Chơi với búp bê, siêu nhân và gấu bông với đàn trẻ con hàng xóm.
Những đứa trẻ ngây ngô ngày nào giờ khôn lớn,
Chẳng hiểu vì sao xa lạ một góc trời…
Ước gì có điều kỳ diệu trên đời!
Một sớm mở mắt ra có mẹ, có bà, có tiếng nói cười thân thương quen thuộc.
Người lớn thức dậy với chiếc bóng dưới chân giường đơn độc,

Tự mỉm cười: Lại thêm một ngày nữa sắp sửa trôi qua…

Hôm nay , khi bóc tờ lịch cuối cùng của năm cũ chúng ta mới bàng hoàng sao thời gian đi nhanh thế?Liệu mình có thể níu kéo được thời gian? Mới mừng đó năm Tỵ mà giờ đây ngày cuối của năm Tỵ đã hết. Con ngựa đang tung tăng bước vào thời gian.  Thời gian như chẳng chờ chẳng đợi ai.

            Người ta thống kê rằng: tuổi thọ của con người trung bình chỉ kéo dài được 4,000 tuần tức là xấp xỉ với 77 năm cuộc đời.

            Nếu mình đang bước vào tuổi trung niên, nghĩa là đã đi được nửa chặng đường đời, chỉ còn khoảng 2,000 tuần nữa để sống, để thực hiện những ước mơ, hoài bão, nhưng liệu thời gian có còn đủ để ta thực hiện ước mơ?

            Một điều kỳ lạ của thời gian là hiện tại dường như trôi qua nhanh hơn thời gian trước đó, dường như tuần này trôi nhanh hơn tuần đã qua và chắc tuần sau sẽ trôi nhanh hơn tuần này.

            Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Nó rất vô tình. Hãy dùng nó cho có ý nghĩa. Hãy tận dụng từng thời khắc cuộc sống kẻo thật uổng phí thời gian. Có lẽ, không có cụm từ nào tai hại cho bằng ba chữ “Giết – thời – gian”. Nhiều người tìm những thú vui, tìm những việc làm để chỉ mong giết thời gian. Có người giết thời gian trong đam mê cờ bạc. Có người trong tửu sắc. Có người hoang phí trong những tiệc tùng thâu đêm vô bổ hay rong chơi đàn ca hát sướng.

            Thật ra chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng chứ không phải để giết chúng.   

Lời Chúa trong thơ của thánh Phaolo gởi tín hữu Ê-phê-sô (5,16) đã đề cao giá trị về thời gian như sau: “Thế thì anh chị em hãy cẩn thận về cách sống của mình; đừng sống như kẻ dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì thời buổi nầy thật đen tối”

            Thời gian là một tài sản vô giá. Nó giúp chúng ta có thời gian giúp người giúp đời. Thời gian không bao giờ quay ngược trở lại được. Hãy trân trọng thời gian. Hãy sống từng giờ cho có ý nghĩa. Hãy tận dụng nó để sống có ích cho đời, cho gia đình và bạn bè.  Hãy luôn nhớ rằng thời gian không chờ đợi bất cứ ai.

            Giờ đây trong giây phút giao thừa chúng ta lại càng thấy thời gian trân trọng biết bao. Đây là thời gian giao thoa giữa mới và cũ. Giữa con Rắn và con Ngựa. Giữa quá khứ và tương lai. Thế nên, hãy sử dụng thời khắc hiện tại này thật ý nghĩa. Hãy sống như thể đây là giây phút cuối đời. Hãy trân trọng những người đang sống bên ta. Hãy dùng nó để xây dựng tình người, để kiếm tìm hạnh phúc. Hãy khai mở mùa xuân trong nụ cười rạng ngời, trong cái bắt tay yêu thương. Và hãy mang mùa xuân yêu thương gieo vào nhân thế hôm nay.

Lạy Chúa, Chúa là chủ thời gian. Chúng con là người quản lý. Xin Chúa tha thứ vì những lần chúng con đã không quản lý thời gian cho đúng. Xin giúp chúng con biết trân trọng thời gian, biết dùng thời gian để làm việc thiện, để tôn vinh Chúa và sống có ích cho tha nhân.

Chúng con xin dâng lên Chúa giây phút giao thừa nay. Xin Chúa chúc lành cho những giây phút hiện tại này trần ngập niềm vui. Xin cho những ngày xuân là những ngày họp trong yêu thương hạnh phúc. Amen

-----------------------

 

Tết 1-182: PHÚT LINH THIÊNG


 TRẦM THIÊN THU

 

Giao thừa là “phút linh thiêng”, là khoảnh khắc chuyển giao lại năm cũ để đón nhận năm mới. Người ta Tết 1-182


Giao thừa là “phút linh thiêng”, là khoảnh khắc chuyển giao lại năm cũ để đón nhận năm mới. Người ta có nhiều tục lệ đón giao thừa gọi là Lễ Giao Thừa hoặc Lễ Trừ Tịch, cúng tổ tiên, bói Kiều,…

Ngoài tục lệ đời, người Công giáo còn có thói quen tốt lành là tham dự Thánh lễ Giao thừa để tôn kính Thiên Chúa Ba Ngôi và kính nhớ Đức Mẹ.

Người ta cầu mong nhiều điều cho năm mới, thể hiện qua mâm ngũ quả. Mỗi vùng miền có thể dùng những loại trái khác nhau. Nhưng kiêng kỵ là các loại trái có tên gọi “na ná” với từ có nghĩa xấu như cam (cam chịu), chuối (chúi đầu, chúi mũi, tức là vất vả). Ngược lại, các loại trái ở Nam bộ được ưa thích như trái thơm (dứa, ý nói thơm tho, danh thơm tiếng tốt), trái sung (sung túc). Đủ một câu thể hiện sự mong ước khiêm tốn gồm mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài (cầu vừa đủ xài); hơn mức đầy đủ thì gồm mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung (cầu vừa đủ xài sung).

Với các Kitô hữu, Thiên Chúa mới chính là Chúa Xuân đích thực. Ngay từ đầu Thánh lễ, Giáo hội dùng lời Kinh thánh để cầu chúc mọi người trong giây phút giao thừa: “Cúi xin Đấng tạo thành trời đất xuống cho bạn muôn vàn phúc cả từ Núi Thánh Sion” (Tv 134:3).

Nghi thức nhằm phục vụ con người, cũng như luật là để phục vụ con người. Đừng câu nệ hình thức mà “bắt” con người phải phục vụ nghi thức hoặc luật lệ! Đức Chúa truyền cho ông Môsê phải nói với A-ha-ron và các con về “công thức” chúc lành cho con cái Ít-ra-en:“Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìnđến anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” (Ds 6:24-26). Sao lại phải chúc như vậy? Chính Thiên Chúa giải thích: “Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng” (Ds 6:24-27).

Thật tuyệt vời vì chúng ta luôn được Thiên Chúa quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ, bảo vệ, chúc lành,… Tác giả Thánh vịnh đã từng thắc mắc: “Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? (Tv 121:1), nhưng tác giả lại xác định ngay: “Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời” (Tv 121:2).

Năm cũ vừa giã từ, năm mới vừa sang. Chúng ta hãy thành tâm cầu chúc nhau những điều tốt lành nhất: “Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin Người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành! Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề. Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi. Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời” (Tv 121:3-8).

Giao thừa nhắc nhở chúng ta xin lỗi Chúa và tha nhân về những lỗi lầm trong năm cũ, đồng thời cũng phải biết tạ ơn về bao ơn lành từ Thiên Chúa trao ban suốt năm qua và xin ơn cho năm mới. Thánh Phaolô mời gọi: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1 Tx 5:16-18). Và rồi thánh nhân cũng nhắc nhở: “Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa” (1 Tx 5:19-22).

Tiếp theo là lời chúc: “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (1 Tx 5:23-24 & 28).

Trong cuộc sống, ai cũng khao khát được tận hưởng niềm hạnh phúc viên mãn. Có nhiều dạng hạnh phúc theo quan niệm của mỗi người, mỗi vùng, mỗi miền, mỗi dân tộc. Tuy nhiên, có một điều phúc thật mà đôi khi chúng ta hay quên hoặc chưa thực sự lưu tâm, đó chính là điều mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho mọi người: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11:28).

Tin Mừng đêm Giao thừa là trình thuật Mt 5:1-10, nói về Bát Phúc (Tám Mối Phúc Thật, Hiến Chương Nước Trời, Bài Giảng Trên Núi) đã được Chúa Giêsu công bố lần đầu tiên:

1. Phúc thay ai có tâm hồn NGHÈO KHÓ, vì Nước Trời là của họ.
2. Phúc thay ai HIỀN LÀNH, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
3. Phúc thay ai SẦU KHỔ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
4. Phúc thay ai KHÁT KHAO nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
5. Phúc thay ai XÓT THƯƠNG người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
6. Phúc thay ai có tâm hồn TRONG SẠCH, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
7. Phúc thay ai XÂY DỰNG HOÀ BÌNH, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
8. Phúc thay ai BỊ BÁCH HẠI vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

Với 8 điều khoản ngắn gọn mà súc tích, Bát Phúc còn được coi là Đệ Nhất Tuyên Ngôn, tức là bản tuyên ngôn đầu tiên đối với nhân loại. Người không có niềm tin vào Thiên Chúa thì không thể nào “chịu nổi” vì cả 8 điều mà Chúa Giêsu cho là PHÚC như vậy, vì tất cả đều “nghịch nhĩ”. Sao mà “ngược đời” quá! Để có thể sống theo kiểu “ngược đời” của Chúa Giêsu thì phải cần đến ĐỨC TIN. Và chính ĐỨC TIN chắc chắn sẽ cứu thoát chúng ta nhờ Danh Đức Giêsu Kitô.

Được trở thành Kitô hữu là một ơn gọi, là vào đời làm NHÂN CHỨNG cho Tin Mừng của Đức Kitô. Tất nhiên chúng ta có thể bị ghen ghét và bị hại – đa dạng, lắm kiểu, nhiều dạng. Thật vậy, Ngài biết trước nên Ngài căn dặn: “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Hãy khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10:16). Con Rắn là loài vừa khôn ngoan vừa xảo quyệt nhất trong các loài động vật. Chính nó đã lừa được Bà Eva bằng lời đường mật, và rồi Ông Adam lại “chết” vì mỹ nhân kế của một phụ nữ “yếu đuối” là chính vợ mình. Chúa Giêsu muốn chúng ta học cái khôn ngoan của con Rắn chứ đừng nham hiểm như nó!

Xuân về, Tết đến, ai cũng “khác” từ tinh thần đến thể lý, cả trong lẫn ngoài. “Khác” là đổi mới, là canh tân tích cực để tốt hơn chứ không “biến chất”, và phải mãi mãi như Chúa Xuân: “Đức Giêsu Kitô vẫn là MỘT, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13:8).

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Cha là Chúa Tể càn khôn! Chúng con xin lỗi Chúa về mọi lỗi lầm năm cũ, xin ban Thánh Linh để chúng con biến đổi nên giống Ngài mỗi ngày mỗi hơn; chúng con xin chúc Tết Ba Ngôi Thiên Chúa, xin giúp chúng con hướng về Mùa Xuân Vĩnh Hằng trên Thiên quốc; chúng con xin Chúa lì xì nhiều Hồng Ân để chúng con sống trọn vẹn năm mới; và chúng con cũng xin lì xì cả cuộc đời của chúng con cho Chúa, xin Ngài thương thánh hóa và hướng dẫn chúng con đi đúng Đường Tốt Lành của Ngài.

Xin Đức Mẹ Maria, Đức Thánh Giuse, chư Thần và chư Thánh nguyện giúp cầu thay cho chúng con luôn. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban cho mọi người đều có được niềm vui Xuân trọn vẹn. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người cứu độ chúng con, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

----------------------------

 

Tết 1-183: CẦU XIN PHÚC- LỘC-THỌ


Lm Đỗ Đức Trí

GP. Xuân Lộc

Kính thưa quý OBACE,

 

Đã thành một nét đẹp trong truyền thống văn hóa Việt nam, đêm giao thừa người Việt Nam thường Tết 1-183


Đã thành một nét đẹp trong truyền thống văn hóa Việt nam, đêm giao thừa người Việt Nam thường đến chùa, đến nhà thờ hoặc ra đình làng để cầu xin phúc - lộc và hái lộc đầu năm. Các phật tử thường lên chùa để hái lộc, nhưng lộc của họ là những cành lá ngọn cây mới nhú ở trên chùa, và họ tin rằng những cành lá non đem đến cho họ sư may mắn, mới mẻ trong năm mới. Ở miền quê hoặc trong các gia đình thờ trời, thờ ông bà, thường họ chuẩn bị một mâm cúng gồm xôi, gà hoặc trái cây được đặt ở Bàn Thiên trước cửa, và giây phút giao thừa họ cúng bái tạ ơn trời đất đã ban cho mọi sư tốt đẹp một năm qua, và cầu xin cho mưa thuận gió hòa trong năm mới. Người Công Giáo trong giây phút giao thừa chúng ta đến nhà thờ để tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho ta một năm qua bằng an và cũng cầu xin Thiên Chúa chúc lành, ban phúc lộc cho cả năm mới, và chúng ta không hái lá cây để cầu may, nhưng mỗi gia đình sẽ nhận một câu Lời Chúa như là một một lời nhắc nhở, một kim chỉ nam hướng dẫn đời sống cho cả một năm.

Tạ ơn là thái độ cần phải thể hiện của con người trước sư quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, Ngài đã thương dẫn đưa bước đường đời của từng người chúng ta, có những người một năm qua nhiều thuận lợi may lành, song cũng có nhiều người một năm qua là một năm long đong, sóng gió, thử thách, buồn nhiều hơn vui, có những khi tưởng chừng như không thề vượt qua được, thế nhưng bàn tay Chúa vẫn dẫn đưa chúng ta đến ngày hôm nay. Tạ ơn vì sự bình an Chúa ban cho từng người từng gia đình, cho công việc được thuận buồm xuôi gió, dù cũng có nhiều bão tố. Trong ngày tất niên của anh em Lái xe hôm 23 AL đã có người chia sẽ rằng: Gia đình anh mấy chiếc xe ngày nào cũng chạy trên đường, một năm qua Chúa gìn giữ không bị một va quẹt nào, chỉ nhìn như thế thôi thì cũng đã thấy không có Chúa giữ gìn làm sao có thể an toàn trên đường được.

Dù buồn dù vui, dù thành công hay thất bại, thì Lời Chúa trong bài đọc một hôm nay cũng mời gọi chúng ta: Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, qua Mose Thiên Chúa muốn dạy cho Dân Do Thái thấy rằng: Phúc lành lớn nhất mà Thiên Chúa hằng ban cho con người đó là sự gìn giữ của Ngài. Có Thiên Chúa gìn giữ chúng ta thì không gì có thể làm hại chúng ta, và có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta thì không ai có thể làm hại chúng ta được; Đồng thời khi ban phúc lành cho dân chúng thì Mose còn cầu xin Thiên Chúa tươi nét mặt, nhìn đến và dủ thương dân Người đồng thời ban bình an cho dân Người. Quả thật như thế, Thiên Chúa nhìn đến ai thì Người đổ muôn phúc lành xuông trên người ấy, hình ảnh Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến dân người, là hình ảnh nói lên tình yêu thương của Thiên Chúa, như người cha yêu thương để mắt trông nom con cái, bảo vệ từng bước đường đời con đi. Những hình ảnh bài đọc một đề cập đến, đã diễn tả Thiên Chúa không phải là một vị thần hung dữ, cũng không phải là một ông vua khiến người ta khiếp sợ, mà Thiên Chúa của chúng ta là một người cha nhân từ, ân cần yêu thương con cái và vì Thiên Chúa là cha yêu thương nên Ngài luôn muốn và làm điều tốt nhất cho chúng ta. Nhìn thấy như thế, để mỗi người chúng ta biết sống tâm tình tạ ơn và lòng hiếu thảo của những người con đối với cha mình.

Thiên Chúa đã ghé mắt nhìn đến thân phận chúng ta, trong khi đáng lẽ chúng ta đã phải chết vì tội lỗi, thì Thiên Chúa đã cho Con của Ngài là Đức Giêsu đến thế gian, Ngài được sinh ra bởi người phụ nữ, và làm con người như chúng ta, trở thành một thành viên trong công đồng nhân loại, để chia sẻ với lo âu đau khổ của con người và để cứu chuộc con người. Như thế, tâm tình của chúng ta là tâm tình tạ ơn Chúa vì hông ân cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện và ban tặng qua Đức Giêsu Kitô. Hơn thế nữa qua cái chết thập giả của mình, Đức Giêsu không chỉ cứu độ, tẩy xóa tội lỗi nhân loại chúng ta, mà cón đưa chúng ta về với Thiên Chúa, nhận chúng ta làm con của Ngài, được gọi Thiên Chúa là Cha, và Ngài tiếp tục quan phòng săn sóc chúng ta từng giây phút, vì thế chúng ta không ngừng tạ ơn Thiên Chúa.

Chúng ta đến với Chúa để cầu xin Chúa chúc phúc, ban phúc xuống trên mỗi người và mỗi gia đình. Tuy nhiên phúc lành của Thiên Chúa xem ra lại nghịch với những cái mà thế gian mong đợi, thế gian mong đợi những cái phúc vật chất, thì Thiên Chúa lại hứa ban phúc thiêng liêng, thế gian mong đợi phúc ở trần gian thì Chúa hứa ban phúc Nước trời. Tám mối phúc thật mà Chúa Giêsu công bố là những mối phúc đích thực, mà chỉ có những ai thành tâm tìm kiếm và khiêm tốn cầu xin, thì mới có thể hiểu và đón nhận được. Trong ngày tết, người ta cầu mong phúc lộc tiền tài, thì Đức Giesu lại chúc phúc cho những tâm hồn nghèo khó và Chúa Giêsu đã không hứa cho họ tiền bạc mà là hứa: Vì Nước Trời là của họ. Mối phúc này được Chúa Giêsu đưa lên đầu tiên, điều đó cho thấy rằng: Nước trời mới là hạnh phúc thật của con người và là điều đáng để con người khao khát tìm kiếm và chỉ những ai tìm và đạt được Nước trời thì mới là người hạnh phúc thật. Thế nhưng để có thể đón nhận được mối phúc này thì chỉ những người có tâm hồn nghèo khó, tức là những người không cậy dựa vào sức riêng mình, nhưng biết cậy dựa vào Thiên Chúa, biết tin tưởng phó thác và cầu xin, biết đặt Chúa làm chủ cuộc đời thì mới có thể đón nhận được mối phúc lớn lao này. Vì thế hôm nay chúng ta cầu xin phúc lộc của Thiên Chúa, tức là chúng ta không chỉ xin phúc lộc vật chất, mà điều cần thiết là cầu xin phúc lộc Nước trời.

Mối phúc thứ hai mà Chúa nói đến là mối phúc trong cuộc sống và trong cách sống đó là sự hiền lành. Hiền lành là một trong những đức tính căn bản của con người. Người hiền lành không phải là người cù lần, cam chịu, nhưng là người có lóng quảng đại rộng lượng, hiền hòa, nhân ái trong cách cư xử, nhẹ nhàng kiêm tốn trong lời nói, và là người đem đến sự bình an vui tươi cho người khác. Chính vì thế ai sống hiền lành là người được Thiên Chúa chúng phúc, và ai gặp gỡ người hiền lành thì cũng được hưởng phúc của Thiên Chúa ban cho đó là: được đất nước làm cơ nghiệp.

Ngày nay người ta có cảm tưởng rằng, do ảnh hưởng của xã hội, do sức ép của công việc, khiến cho nhiều người đã không còn giữ được sự hiền lành trong cuộc sống, con người dừng như cư xử với nhau độc ác hơn và mang nhiều thú tình hơn là tính người. Vì thế cầu xin cho gặp người hiền lành cũng là một trong những ước mơ của cuộc sống con người ngày nay.
Để được đất nước làm gia nghiệp, tức là được an cư lạc nghiệp hôm nay và thừa hưởng gia tài của Thiên Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải là người sống hiền lành. Sự hiền lành phát xuất từ một con tim chân thành, một trái tim rông mở, như Đức Giêsu Đấng hiền lành và khiêm nhường, đón nhật tất cả mọi sư vì yêu mến Thiên Chúa, và đón nhận anh em vì họ cũng là con Thiên Chúa.

Thưa quý OBACE, chắc chắn ai cũng mong muốn và cầu xin một Năm Mới phúc lộc chan hòa, khang an hạnh phúc, nhưng nhiều người chỉ mới dừng lại ở việc cầu xin phúc lộc ở trần gian, mà quên mất việc cầu xin cho mình phúc lộc của Chúa là hạnh phúc Nước Trời, chúng ta cầu xin gặp những điều may lành, thì trước hết chúng ta được mời gọi trở thành những người đem điều may lành đến cho anh em. Sự may lành ở đây không phải là việc xông nhà lấy may, mà là sự gặp gỡ thăm viếng chân tình, đem đến cho nhau niềm vui không chỉ trong những ngày xuân mà là mọi ngày trong năm. Ngày tết hãy tránh cho nhau những chuyện không may không lành, như rượu chè say sưa quá độ gây ra cãi vả bất hòa, hãy tránh đi nỗi buồn cho gia đình gây ra bởi đam mê bài bạc đỏ đen. Nhất là để có được Phúc-Lộc-Thọ thì đừng quên đến với Thiên Chúa, đến với Thánh lễ mỗi Ngày, vì chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng ban những phúc lộc ấy cho chúng ta mà thôi.

Cầu chúc cho tất cả mọi người được đầy tràn Phúc - Lộc của Thiên Chúa trong Năm Mới này. Amen

----------------------------

 

Tết 1-184: TẠ ƠN CHÚA VÌ MUÔN PHÚC LÀNH


Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc

 

Người Việt nam có một nét văn hóa rất đẹp trong đêm giao thừa: Vào đêm ba mươi, , gia đình Tết 1-184


Người Việt nam có một nét văn hóa rất đẹp trong đêm giao thừa: Vào đêm ba mươi, gia đình tụ họp trước bàn thờ tổ tiên hoặc trước Bàn Thiên để cùng nhau tạ ơn trời đất một năm qua mưa thuận gió hòa; tạ ơn ông bà vì một năm phù hộ, độ trì cho con cháu làm ăn tốt đẹp. Thời khắc giao thừa cũng là lúc mọi người muốn loại bỏ những gì là muộn phiền của năm cũ, để bắt đầu năm mới với hy vọng một khởi đầu mới sáng tươi.

Đón nhận truyền thống văn hóa tốt đẹp đó, đêm giao thừa người Công giáo Việt Nam cùng nhau quy tụ nơi nhà của Chúa, nhìn lại một năm đã qua, để tạ ơn Thiên Chúa về tất cả mọi sự tốt lành Chúa đã ban tặng, cho cuộc sống cá nhân, gia đình và cầu xin Chúa ban một mùa xuân và một năm mới được may lành hạnh phúc. Vì thế, các bài đọc Lời Chúa đêm nay đều nhắc tới phúc lành của Thiên Chúa như là quà tặng Chúa đã ban cho con người.

Bài đọc một kể lại việc ông Mose đứng lên chúc lành cho dân chúng theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Phúc lành quan trọng nhất được nhắc đến, không phải là sự giàu sang phú quý, cũng không phải là sự may mắn trong làm ăn theo kiểu thế gian, nhưng là sự gìn giữ và quan phòng của Thiên Chúa: Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nói đến việc Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ, dân Israel đã có kinh nghiệm được Thiên Chúa chúc phúc và dùng cánh tay hùng mạnh để gìn giữ, giải thoát và bảo vệ họ. Ước mong được Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ, là ước mong được sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Nguyện ước tiếp theo là xin Thiên Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an của Ngài cho anh em. Lời nguyện ước này, dân Israel đặt mình như một đứa con thơ sống dưới ánh mắt chăm sóc và che chở của Thiên Chúa là Cha. Khi được Thiên Chúa nhìn đến, con người sẽ được sống trong hạnh phúc an vui dưới sự bảo vệ của Ngài.

Bài đọc hai thánh Phaolô mời gọi : Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Đó cũng là tâm tình chúng ta cần có trong giờ phút này và suốt cuộc đời. Vì cầu nguyện, chính là lúc chúng ta sống tâm tình con thảo, đặt hết niềm tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa là Cha, Đấng yêu thương và quan phòng, luôn muốn và làm điều tốt cho ta là con của Ngài. Hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì trong một năm qua và suốt cả cuộc đời, có những lúc thăng trầm biến đổi, thành công xen lẫn thất bại, niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Nhưng trong tất cả những bước thăng trầm đó, chúng ta luôn cảm nghiệm một cách cụ thể, Thiên Chúa luôn ở với ta, Ngài vẫn luôn ra tay kịp thời, để giúp giải gỡ những khó khăn, an ủi khi ưu sầu và dẫn qua những đoạn đường chông gai.

Suốt một năm trôi qua, tất cả mọi người đều bận rộn với công việc, các toan tính của mình, của gia đình. Có những người công việc thành công, đem lại lợi nhuận kinh tế, nhưng cũng có những người không được như mong đợi. Tuy nhiên, dù lo toan rất nhiều việc, nhưng có nhiều người vẫn không xác định được mục tiêu của gia đình là gì và mục đích chung cuộc của cuộc đời mình là gì? Vì thế, họ để mình đi lạc hướng và dù có thành công nhưng vẫn không tìm thấy hạnh phúc.

Tin Mừng đêm giao thừa chỉ cho thấy, mục đích cuối cùng của đời người chúng ta là tìm kiếm hạnh phúc. Tuy nhiên nhiều người đã dừng lại ở việc tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc ở đời này, mà quên tìm kiếm hạnh phúc cho đời sau. Niềm vui và hạnh phúc đời này là điều cần, nhưng chưa đủ. Chỉ khi đạt được hạnh phúc ở đời này và hạnh phúc đời sau, chúng ta mới hạnh phúc thật. Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy, tiền bạc của cải, danh vọng, địa vị, có thể thỏa mãn niềm vui, nhưng không chắc đem đến hạnh phúc cho mình và gia đình.

Trong bài diễn từ về Tám Mối Phúc Thật, Chúa Giêsu chỉ cho ta những con đường và những cách sống, để đạt được hạnh phúc ngay ở đời này và là bảo đảm cho hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Những con đường và cách sống này, đòi chúng ta phải dám sống khác với những khuynh hướng và trào lưu của xã hội. Đây là một con đường khó, nhưng là con đường chắc chắn, bảo đảm chúng ta sẽ đạt được cùng đích cuộc đời và mục tiêu của gia đình. Cuộc sống và nền kinh tế thị trường hôm nay cám dỗ mọi người lao vào làm giàu bằng mọi giá, thì mối phúc thứ nhất lại mời gọi chúng ta phải có một tâm hồn khó nghèo. Người có tâm hồn khó nghèo trước hết là một người khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa và với mọi người. Có tâm hồn khó nghèo, để không vênh vang, nhưng biết cậy dựa vào Thiên Chúa và biết sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Người sống khó nghèo là người không cậy dựa vào thế lực của tiền bạc, để chèn ép người khác, không để mình bị lệ thuộc hoặc yêu thích tiền của, khiến họ khép lòng từ chối anh chị em, biến mình trở thành nô lệ tiền của. Khi sống thanh thoát như vậy, họ sẽ có được niềm vui và hạnh phúc ngay ở đời này và nhất là họ được Nước Trời làm gia nghiệp.

Sống trong xã hội đầy dẫy bạo lực bạo hành, ganh đua ghen tị, mạnh được yếu thua, chúng ta được Chúa mời gọi sống hiền lành và biết xót thương những người chung quanh. Sống hai mối phúc này gíup chúng ta loại trừ được sự nóng nảy cãi vã, biết cư xử với nhau bằng tình yêu thương và lòng quảng đại vị tha. Người sống hiền lành sẽ là người đem lại bình an cho mình và cho người khác. Hiền lành không phải là nhu nhược, cũng không thụ động nhắm mắt làm ngơ trước sự dữ và bất công, nhưng hiền lành, để dù có phản ứng chống lại bất công, chúng vẫn phản ứng trong ôn hòa, đúng mực. Cũng vậy, khi có tâm hồn biết xót thương, chúng ta sẽ có một trái tim rông mở, một tâm hồn bao dung, để đồng cảm và thông cảm với anh chị em. Khi sống hiền lành và biết xót thương, chúng ta sẽ đón nhận được lòng xót thương của Thiên Chúa và được Chúa làm gia nghiệp.


Bước qua năm mới, mọi người đếu muốn những điều cũ không vui, không tốt sẽ qua đi, để bắt đầu năm mới với bình an và niềm vui mới. Nhưng để có được hạnh phúc, bình an, niềm vui, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta phải trở thanh người xây dựng hòa bình. Nhìn lại một năm qua, chúng ta đã làm gì để đem lại hòa bình, bình an và niềm vui cho mình, cho gia đình và cho giáo xứ ? Muốn trở thành người xây dựng hòa bình, trước hết chúng ta phải tạo nên sự hòa bình trong tâm hồn, phải dẹp bỏ cuộc nội chiến trong tâm hồn và trong gia đình. Cuộc chiến trong tâm hồn trước tiên, là cuộc chiến với ma quỷ, ham muốn và tội lỗi. Chỉ khi chúng ta tẩy trừ khỏi mình tội lỗi và sự chi phối của ma quỷ, tâm hồn ta mới có thể được bình an. Hãy dùng Bí tích giải tội để tẩy trừ tội lỗi và dùng Bí tich Thánh Thể để xua trừ ma quỷ khỏi tâm hồn. Chỉ khi tâm hồn có Chúa, tâm hồn sẽ bình an và ngập tràn niềm vui, từ đó chúng ta mới có thể đem bình an và niềm vui cho gia đình và cho người khác.

Nếu chúng ta chỉ chúc cho nhau, hoặc chỉ mong điều tốt đẹp mới mẻ cho mình và cho gia đình trong năm mới, thì chưa đủ, nhưng mỗi người cần phải thay đổi và bắt tay xây dựng điều tốt, làm điều tốt trong năm mới, cho mình và gia đình, thì mới có thể thay đổi được gia đình, xã hội và thế giới.

Trong giờ phút linh thiêng này, chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì muôn phúc lành Chúa đã thương ban cho từng người, từng gia đình và cộng đoàn giáo xứ trong năm qua; đồng thời cũng nhìn lại trách nhiệm tìm kiếm hạnh phúc cho mình và gia đình. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa về những gì đã đạt được, xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau về những điều thiếu sót, cùng bắt đầu năm mới với một tinh thần và quyết tâm mới.

Ngày tết là ngày của gia đình, trong năm Gia đình là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa này, hãy đem về cho gia đình thật nhiều niềm vui, tiếng cười, không chỉ trong những ngày xuân, nhưng trong suốt năm này; hãy loại trừ sự say sưa, cờ bạc, cãi vã, lấy tình yêu thương, lòng trắc ẩn để vun đắp cho gia đình.

Dưới sự soi sáng, nhắc bảo của Lời Chúa trong đêm giao thừa này, chúng ta mạnh dạn nhìn lại, để xác định mục đích cuộc đời và mục tiêu của gia đình, cho phù hợp với sự hướng dẫn của Lời Chúa, để mỗi người, mỗi gia đình tìm được niềm vui ngay hôm nay và nhất là niềm vui và hạnh phúc Nước Trời sau này. Amen


----------------------------

 

Tết 1-185: RAO VÀ NHẬN


JM. Lam Thy ĐVD.

 

Lại một năm nữa (năm Nhâm Thìn – 2012) sắp qua và một năm mới (năm Quý Tỵ – 2013) sắp Tết 1-185


Lại một năm nữa (năm Nhâm Thìn – 2012) sắp qua và một năm mới (năm Quý Tỵ – 2013) sắp tới. Thêm một cái Tết chồng lên mái đầu bạc trắng với những lo toan xếp đặt “lên xe hoa” về với Đức Hôn phu Giê-su Ki-tô. Cũng đã có một số bài chia sẻ về Lễ Giao Thừa đón Tết Nguyên Đán, cho rằng Giao Thừa là Năm Cũ giao lại những cái thừa cho Năm Mới. Thực ra không phải vậy, chữ “thừa” ở đây không phải là thừa thãi, dư thừa (theo nghĩa thuần Việt); mà phải hiểu theo nghĩa Hán Việt (“thừa” là nhận, như thừa hưởng, kế thừa, thừa nhận). Theo từ nguyên thì giao thừa ( ) chỉ có nghĩa là “trao nhận”. Vâng, một lúc nào đó có một biến chuyển, một biến thiên, thậm chí một biến cố xảy ra, cái “cũ” lui vào dĩ vãng, giao () lại cho cái “mới” thừa () kế, thế là có giao thừa. Còn đêm Giao Thừa đón Tết là một thời điểm đã được định trước của một chu kỳ thời gian theo âm lịch (trung bình 360 ngày, không kể năm nhuận). Rõ hơn, đó là giờ Tý (từ 23 giờ tới 01 giờ sáng) trong đêm cuối cùng của một năm (năm cũ chuyển sang năm mới), là lúc tiễn cũ đón mới (“tống cựu nghinh tân”: ).

Ngày cuối năm được gọi là “trừ nhật” ( ), còn “trừ tịch” ( ) là đêm cuối năm. Đó là thời điểm “năm cũ” lui vào dĩ vãng, “năm mới” bắt đầu (theo nghĩa “trừ: thay đổi, hoán đổi”). Còn một thuyết khác (căn cứ vào nghĩa “trừ: bỏ đi, diệt, dẹp”) cho rằng Trừ Tịch là đêm trừ khử tà ma, xua đuổi cái xấu, để cầu điều tốt đẹp, phuớc lộc cho năm mới. Truyền thống dân tộc Việt Nam – và nói chung, của các dân tộc Á Đông – rất coi trọng giờ phút năm cũ bước sang năm mới trong gia đình, bởi quan niệm đó là giờ phút thiêng liêng nhất để 2 vị thần Hành Khiển – một vị bảo trợ năm cũ, một vị bảo trợ năm mới – bàn giao công việc cho nhau. Cụ thể là vị thần trông coi gia đình chấm dứt nhiệm kỳ một năm, bàn giao trách nhiệm ấy cho vị thần kế nhiệm. Người trước trao, người sau nhận, Năm Cũ trao Năm Mới nhận; vì thế mới gọi là Giao Thừa.

Lễ Giao Thừa thường được tổ chức rất trọng thể để mọi người trong gia đình tề tựu đông đủ, trang hoàng nhà cửa, chưng hoa lá, bày lễ vật (cỗ bàn, bánh trái) dâng cúng tổ tiên, khẩn cầu các đấng thần linh ban phước lộc, cầu xin ông bà, tổ tiên phù hộ một năm mới tốt đẹp, gia đình hạnh phúc. Ngày nay dấu ấn để lại không chỉ trong đêm Trừ Tịch âm lịch, mà còn cả trong việc giao ban giữa cũ và mới trong ngành cùng làm việc với nhau và thường tổ chức vào cuối năm dương lịch. Dù âm lịch hay dương lịch thì tháng ngày vẫn trôi theo đúng quy luật vận hành của tạo hoá. Vì thế, lễ Giao Thừa đón Tết Nguyên Đán chính là thời điểm để mọi người suy gẫm làm sao cho cuộc sống tốt đẹp và có ý nghĩa hơn, để từ đó chúc cho nhau mọi điều tốt đẹp, may mắn và hạnh phúc nhất.

Với Ki-tô hữu – cách riêng, với Ki-tô hữu Việt Nam – thì từ trước vô cùng cho đến thiên thu vạn đại, chỉ có một vị thần duy nhất quan phòng vũ trụ và nhân sinh, là Thiên Chúa, là alpha và omega (khởi nguyên và tận cùng). Vào đêm trừ tịch hàng năm, mọi người tất bật chuẩn bị (hoa quả, bánh trái…) cho giờ phút Giao Thừa thiêng liêng đón mừng năm mới. Thế thì tại sao lại không chuẩn bị tâm hồn để đón vị Cứu Chúa đến với chúng ta trong Năm Mới, như Lời Chúa trong Thư của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa” (Bài đọc 2 – Lễ Giao Thừa – Tx 5, 16-22)?

Vâng, trong bầu khí thiêng liêng và ấm cúng của giờ phút Giao Thừa hàng năm, xin hãy thinh lặng suy niệm về những hồi ức dĩ vãng đã có một Đấng Thiên Sai đến “trao” cho con người sứ vụ tư tế, ngôn sứ, vương giả. Cho đến hiện tại và mãi mãi, Đấng ấy vẫn tiếp tục “trao”, ăn thua là chúng ta có chịu “nhận” hay không và “nhận” như thế nào mà thôi. Vâng, xin hãy tiễn những cái cũ (“tống cựu”) bằng cách sám hối, quyết tâm từ bỏ những sai lỗi; đồng thời sẵn sàng “nhận” cái mới và thực thi bằng tỉnh thức, bằng hành động, bằng cả cuộc sống của bản thân, để chuẩn bị “nghinh tân” – đón “Đấng đã đến và sẽ đến”: ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ, Chúa chúng ta quang lâm – trong giờ phút Giao Thừa trọng đại của ngày cánh chung, một thời điểm đã được định sẵn từ trước vô cùng, nhưng lại đến một cách bất ngờ như kẻ trộm đột nhập, bởi “ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời, hay ngay cả Người Con cũng không; chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi” (Mt 24, 36-44). Chỉ có như vậy mới thực sự nói lên đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của giờ phút Giao Thừa giữa năm cũ và năm mới, và nhất là giờ phút Giao Thừa giữa cuộc sống trần thế hữu hạn bước sang cuộc sống trường tồn vĩnh cửu mai sau.

Như vậy, người Ki-tô hữu ngoài việc chuẩn bị vật chất để tổ chức lễ Giao Thừa, còn cần phải tập trung hơn vào lãnh vực tâm linh. Vâng, tống tiễn những điều xấu, khu trừ ma quỷ tội lỗi, chính là công việc “sám hối”, để đón tiếp những điều tốt đẹp chính là “canh tân” vậy. Mùa Xuân Mới đã cận kề, Nguồn Sống Mới (Nước Trời) là Mùa Xuân Vĩnh Cửu cũng gần đến, như Lời Hằng Sống đã dạy: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 3, 2). Vậy thì để đón Nguồn Sống Mới ấy, tại sao chúng ta lại không thể sám hối và canh tân để chuẩn bị cho một Lễ Giao Thừa duy nhất là ngày cánh chung, là ngày mà “mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trên trời; bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến. Người sẽ sai các thiên sứ của Người thổi loa vang dậy, tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời này đến chân trời kia.” (Mt 21, 29-31)

Ôi! “Lạy Chúa là Cha nhân ái! Chúng con tin tưởng Chúa nhận lời chúng con đang hân hoan cầu xin. Năm mới đang về trên quê hương đất nước chúng con, cúi xin Chúa hằng thi ân giáng phúc gia tăng nơi chúng con lòng nhiệt thành phụng sự Chúa và hăng say phục vụ anh chị em chúng con trong cuộc đời trần thế này, để mai sau được hưởng mùa xuân vĩnh cửu trên Nước Trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen. ” (Lời nguyện Tín hữu lễ Giao Thừa).

----------------------------

 

Tết 1-186: GIÂY PHÚT LINH THIÊNG


Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Giây phút linh thiêng đã khởi đầu.Đêm giao thừa là những giây phút thật huyền diệu, thật linh thiêng Tết 1-186


Giây phút linh thiêng đã khởi đầu.Đêm giao thừa là những giây phút thật huyền diệu, thật linh thiêng. Năm cũ nhường cho năm mới. Những giây phút cuối cùng của năm Nhâm Thìn đã dần lùi bước để cho năm Quý Tỵ bước vào. Hàn Mặc Tử có lý khi gọi những giây phút này là những giây phút thánh thiêng, những giây phút đẹp nhất của một năm. Thực tế, 365 ngày cũ đã qua, 365 ngày mới lại bắt đầu ló rạng. Tin Mừng của thánh Matthêu đêm nay nói về các mối phúc…

Đọc Tin Mừng của thánh Matthêu 5,1-10, chúng ta thấy Chúa chúc phúc cho những người có tâm hồn nghèo, những người không ham hố lợi lộc chóng qua ở trần gian này mà quên đi phúc vĩnh cửu là được thấy Chúa, được đạt tới Nước Trời. Những người ăn ở hiền lành, luôn noi gương Chúa: “Hiền lành và Khiêm nhượng”, họ sẽ được Đất làm gia nghiệp. Chúa lại chúc phúc cho những ai u sầu, đau khổ, họ can đảm làm chứng cho Chúa, chính Chúa sẽ an ủi họ. Những người khao khát sự công bình chính trực vì họ sẽ được Thiên Chúa cho no dạ thỏa lòng. Chúa chúc phúc cho những ai hay thương xót, nâng đỡ, an ủi người khác, họ sẽ được Chúa xót thương.Rồi Chúa còn chúc phúc cho những ai có lòng trong sạch: “tay trắng, lòng thanh”, họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Những người luôn xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc những ai bị bách hại vì sự công chính, Nước Thiên Chúa là của họ.

Những ngày đầu năm, ai cũng mong nhận được nhiều ơn phúc, ai cũng mong cho mình được an bình, may mắn và hạnh phúc. Do đó, trong đêm Giao Thừa, trước bàn thờ, ai cũng khẩn cầu Thiên Chúa chúc lành cho năm mới, ai cũng xin Thiên Chúa thi ân giáng phúc cho mình, cho cha mẹ, anh chị em của mình để rồi những giây phút năm cũ qua đi, năm mới bước tới, Thiên Chúa sẽ luôn chúc lành và ban nhiều ân sủng xuống cho con người, cho gia đình…

Vâng, lễ Giao Thừa nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa là Đấng dựng nên vũ trụ trời đất và con người. Ngài luôn yêu thương chúng ta và luôn muốn chúng ta đáp trả lại tình yêu của Ngài. Ngài luôn có đó để lắng nghe những lời khẩn nguyện của chúng ta và đáp ứng những nhu cầu của chúng ta.

Lạy Chúa,
đêm nay là đêm huyền diệu

Đêm trời đất giao hòa, những giây phút cũ
nhường cho
những giây phút mới

Trong ánh nến lung linh
Con chắp tay nguyện cầu
Giây phút đất trời gặp gỡ nhau
Thiên Chúa gặp con người
Con người gặp Thiên Chúa
Đêm nay thật diệu kỳ

Đêm nay thật linh thánh
Những ngày tháng cũ
đã đi vào dĩ vãng
Giờ đây, lạy Chúa
Năm mới tới với những ước mơ
Những khắc giây mới
Với những dự phóng
Những tính toán cho một năm tốt đẹp

Xin Chúa thánh hóa những ngày tháng mới
Xin Chúa hướng dẫn bước đường tương lai
Lạy Chúa, quá khứ, hiện tại tương lai

Tất cả đều do Chúa
Đêm giao thừa, đêm nối kết Tình yêu
kết giao đất trời
liên kết con người
hiệp nhất con người

Đêm năm cũ bàn giao năm mới
Đêm ước mong phúc lộc chan hòa
An bình, hạnh phúc

Xin Chúa chúc lành cho những
nguyện ước của chúng con. Amen.

----------------------------

 

Tết 1-187: KHOẢNG LẶNG THÁNH


(Lễ GIAO THỪA – Tết Nguyên Đán Việt Nam)

ĐÊM BA MƯƠI CẦU BÌNH AN HẠNH PHÚC

SÁNG MỒNG MỘT KHẤN THÁNH THIỆN TIN YÊU

 

Giao thừa là khoảnh khắc chuyển giao lại năm cũ để đón nhận năm mới – còn gọi là Đêm Trừ Tịch Tết 1-187


Giao thừa là khoảnh khắc chuyển giao lại năm cũ để đón nhận năm mới – còn gọi là Đêm Trừ Tịch. Đó là thời khắc linh thiêng, là “khoảng lặng thánh” đối với người có niềm tin Kitô tôn giáo. Trong đêm giao thừa, người ta có các tục lệ khác nhau như cúng tổ tiên, bói Kiều,…

Riêng người Công giáo có thói quen tốt lành là tham dự Thánh lễ Giao thừa để tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi và tôn kính Đức Mẹ.

Đối với người đời, người ta cũng cầu mong nhiều điều tốt đẹp cho năm mới, thể hiện qua mâm ngũ quả. Mỗi vùng miền có thể dùng những loại trái khác nhau. Nhưng kiêng kỵ đối với các loại trái cây có tên gọi “na ná” với từ có nghĩa xấu như cam (cam chịu), chuối (chúi đầu, chúi mũi – tức là vất vả). Một số trái cây ở Nam bộ được ưa thích như trái thơm (dứa – ý nói thơm tho, danh thơm tiếng tốt), trái sung (sung túc). Đủ cho một câu thể hiện sự mong ước khiêm tốn gồm 4 trái: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài (cầu vừa đủ xài); hơn mức đầy đủ thì gồm 5 trái: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung (cầu vừa đủ xài sung).

Đối với các Kitô hữu, cách riêng đối với Công giáo, Thiên Chúa mới chính là Chúa Xuân đích thực, chứ còn bao nhiêu loại trái cũng không thành vấn đề. (Nói vui: Kiểu tin nhắn không dấu ngày nay là Ngu Qua, người ta không đọc là Ngũ Quả mà lại đọc là “ngu quá” thì tai hại quá!). Ngay từ đầu Thánh lễ, Giáo hội dùng lời Kinh thánh để cầu chúc mọi người trong giây phút giao thừa: “Cúi xin Đấng tạo thành trời đất xuống cho bạn muôn vàn phúc cả từ Núi Thánh Sion” (Tv 134:3).

Luật vị nhân sinh. Nghi thức nhằm phục vụ con người. Đừng câu nệ hình thức mà “bắt” con người phải phục vụ nghi thức hoặc luật lệ! Đức Chúa truyền cho ông Môsê phải nói với A-ha-ron và các con về “công thức” chúc lành cho con cái Ít-ra-en: “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” (Ds 6:24-26). Sao lại phải chúc như vậy? Chính Thiên Chúa giải thích: “Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng” (Ds 6:24-27).

Cả cuộc đời chúng ta luôn được Thiên Chúa quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ, bảo vệ, chúc lành,… Thật tuyệt vời biết bao! Thánh vịnh gia đã từng thắc mắc: “Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao?” (Tv 121:1), nhưng tác giả lại có thể xác định ngay: “Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời” (Tv 121:2). Chắc chắn là như thế thôi!

Trong “khoảng lặng thánh” của đêm giao thừa, khi năm cũ giã từ để năm mới sang, chúng ta hãy thành tâm cầu chúc nhau những điều tốt lành nhất: “Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin Người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành! Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề. Ngày sáu khắc, vầng ô không tác họa, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi. Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời” (Tv 121:3-8). Cầu xin cho cả năm được bình an trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Khoảnh khắc giao thừa nhắc nhở chúng ta xin lỗi Chúa và tha nhân về những lỗi lầm trong năm cũ, đồng thời cũng phải biết tạ ơn về bao ơn lành mà Thiên Chúa đã trao ban suốt năm qua và xin thêm ơn lành cho năm mới. Thánh Phaolô mời gọi: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1 Tx 5:16-18).

Và rồi thánh nhân cũng nhắc nhở thêm điều cần thiết: “Anh em ĐỪNG dập tắt Thần Khí. CHỚ khinh thường ơn nói tiên tri. HÃY cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa” (1 Tx 5:19-22). Một câu có ba mệnh lệnh, mà mệnh lệnh nào cũng quan trọng.

Còn nữa, tiếp theo là lời chúc thánh đức: “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (1 Tx 5:23-24 & 28). Ôi, được như vậy là có niềm tín thác vào Thiên Chúa, và như thế thì thật phúc thay!

Là con người sống trên trần gian, bất cứ ai cũng không ngừng khao khát được tận hưởng niềm hạnh phúc viên mãn. Tất nhiên có nhiều dạng hạnh phúc theo quan niệm của mỗi người, mỗi vùng, mỗi miền, mỗi dân tộc. Tuy nhiên, có một điều phúc đích thực mà đôi khi chúng ta hay quên hoặc chưa thực sự lưu tâm, đó chính là điều mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho mọi người: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11:28).

Thật tuyệt vời khi Tin Mừng đêm Giao thừa đề cập Bát Phúc (Mt 5:1-10 – cũng gọi là Tám Mối Phúc Thật, Hiến Chương Nước Trời, Bài Giảng Trên Núi), và là “bản tuyên ngôn độc lập” đầu tiên đã được chính Chúa Giêsu công bố:

Phúc thay ai có tâm hồn NGHÈO KHÓ, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai HIỀN LÀNH, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai SẦU KHỔ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai KHÁT KHAO nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai XÓT THƯƠNG người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn TRONG SẠCH, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai XÂY DỰNG HOÀ BÌNH, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai BỊ BÁCH HẠI vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

Chỉ với 8 điều khoản ngắn gọn mà súc tích, Bát Phúc còn được coi là Đệ Nhất Tuyên Ngôn đối với nhân loại. Chắc hẳn người không có niềm tin vào Thiên Chúa thì không thể nào “chịu nổi” với 8 điều mà Chúa Giêsu cho là PHÚC như vậy, bởi vì tất cả đều “nghịch nhĩ”. Sao mà “ngược đời” quá! Để có thể sống theo kiểu “ngược đời” của Chúa Giêsu thì phải cần đến ĐỨC TIN. Và chính ĐỨC TIN chắc chắn sẽ cứu thoát chúng ta nhờ Danh Đức Giêsu Kitô.

Với đức tin vả cảm nghiệm cuộc sống, chúng ta có thể nhận thấy rằng được trở thành Kitô hữu là một ơn gọi, là vào đời làm NHÂN CHỨNG về Tin Mừng của Đức Kitô. Tất nhiên chúng ta có thể bị ghen ghét và bị hại – đa dạng, lắm kiểu, nhiều mức. Thật vậy, Chúa Giêsu đã biết trước nên Ngài căn dặn: “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Hãy KHÔN như rắn và ĐƠN SƠ như bồ câu” (Mt 10:16). Con Rắn là loài vừa khôn ngoan vừa xảo quyệt nhất trong các loài động vật. Chính nó đã lừa được Bà Eva bằng lời đường mật, và rồi Ông Adam lại “chết” vì mỹ nhân kế của một phụ nữ “yếu đuối” là chính vợ mình. Chúa Giêsu muốn chúng ta học cái khôn ngoan của con Rắn chứ đừng nham hiểm như nó!

Xuân về, Tết đến, ai cũng có cái “khác” từ tinh thần đến thể lý, cả trong lẫn ngoài. “Khác” không phải là quần là áo lượt, mà là đổi mới, là canh tân tích cực để tốt hơn chứ không bị “biến chất”, và phải mãi mãi như Chúa Xuân bất diệt: “Đức Giêsu Kitô vẫn là MỘT, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13:8).

Và trong năm mới này, Thiên Chúa nhắn nhủ điều gì với mỗi chúng ta?

“Mạnh bạo lên, can đảm lên! Đừng sợ, đừng run khiếp trước mặt chúng, vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi với anh em; Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh em” (Đnl 31:6).

“Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta! Ngươi có băng qua nước, Ta sẽ ở cùng ngươi, ngươi có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn; ngươi có đi trong lửa, cũng chẳng hề hấn gì, ngọn lửa không thiêu rụi ngươi đâu” (Is 43:1-2).

Lạy Thiên Chúa, xin chúc tụng Cha là Chúa Tể càn khôn. Chúng con xin lỗi Chúa về mọi lỗi lầm năm cũ, xin ban Thánh Linh để chúng con biến đổi nên giống Ngài hơn. Xin chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi, xin hướng chúng con tới Mùa Xuân Vĩnh Hằng trên Thiên quốc. Xin Chúa lì xì nhiều Hồng Ân để chúng con sống trọn vẹn năm mới, và chúng con cũng xin lì xì cả cuộc đời của chúng con cho Chúa, xin Ngài thương thánh hóa và hướng dẫn chúng con đi đúng Đường Ngay Nẻo Chính của Ngài. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban cho mọi người đều có được niềm vui Xuân trọn vẹn.

Nguyện xin Đức Mẹ Maria, Đức Thánh Giuse, chư Thần và chư Thánh nguyện giúp cầu thay cho chúng con không chỉ suốt năm nay mà suốt cuộc đời của chúng con. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng cứu độ nhân loại. Amen.

TRẦM THIÊN THU

----------------------------

 

Tết 1-188: Chìa Khóa Hạnh Phúc


THÁNH LỄ GIAO THỪA NĂM 2018

(Mt 5, 1-10)

 

Lẽ đất trời có khởi thuỷ phải có tận cùng, một năm có bắt đầu ắt phải có kết thúc, bắt đầu vào Tết 1-188


Lẽ đất trời có khởi thuỷ phải có tận cùng, một năm có bắt đầu ắt phải có kết thúc, bắt đầu vào lúc giao thừa, cũng lại kết thúc vào lúc giao thừa. Và đây là giây phút thiêng liêng và tuyệt đẹp, trời đất giao hòa, âm dương đan dệt vào nhau, mỗi người đều cảm thấy như có một cái gì đó thôi thúc, nhưng cũng có một cái gì đó níu kéo lòng ta, chúng ta đang ở vào thời khắc cũ giao lại, mới đón lấy, năm cũ sang năm mới.

Trong giờ phút huyền nhiệm này, mở ra những ngày mới, giúp con người hy vọng, cậy trông và tín thác vào Đấng tác tạo cả đất trời, Đấng ấy là Cứu Chúa của chúng ta. Không gì thích hợp bằng việc chúng ta phải làm trước tiên là hướng tâm hồn lên Chúa là nguồn mạch mọi ơn phúc, để xin Ngài giáng phúc thi ân cho mọi người, mọi nhà, hầu tất cả được sống bình an và yêu thương trong sự quan phòng của Chúa là Đấng Giầu Lòng Thương Xót và thứ tha.

Lời Thánh vịnh 133,3 mới đẹp làm sao : “Cúi xin Đấng tạo thành trời đất, xuống cho đoàn con muôn ngàn phúc cả từ núi thánh Sion” ( Tv 133, 3 ). Lời nguyện dưới đây lôi kéo chúng ta về với Chúa, Đấng là Alpha và Ô Mêga, là Nguyên thủy và là Cùng đích: “Lạy Thiên Chúa là Đấng vô thủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật, trong giờ phút giao thừa này, chúng con hướng tâm hồn lên Chúa. Cúi xin Chúa rộng ban cho chúng con một năm dồi dào phúc lộc, và đầy lòng hăng hái làm việc lành để tôn vinh danh thánh” (Lời Ca nhập lễ).

Lời Môsê ngỏ với Aaron và các con ông Aaron như sợi dây lôi kéo phúc lành và bình an của Chúa xuống cho dân : “Nguyện Đức Chúa ban phúc lành và gìn giữ anh em ! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em” Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh Chúa và Chúa sẽ chúc lành cho chúng (Ds 6n 22,27). Tác giả Thánh Vịnh nói cho chúng ta biết lý do tại sao phải hướng lòng lên Chúa và van xin Ngài : “Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời” (Tv 120, 1-2). Nếu như khi xưa thánh Phaolô đã khuyên tín hữu Thêxalônica, nay ngài cũng khuyên chúng ta : “Hãy cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5,16).

Trước thềm năm mới, mỗi người chúng ta đều mang trong mình những những tâm tư và ước muốn. Ưu tư nhìn lại quá khứ, hy vọng hướng tới tương lại. Vậy giờ đây chúng ta có những tâm tình nào, ước muốn gì, chờ đời gì và nhất là nói gì với Chúa ? Chắc chắn một điều là ai cũng xin Chúa là Đấng vô thủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật, rộng ban cho một năm mới phúc lộc dồi dào, và lòng hăng hái làm việc lành để tôn vinh Danh Chúa.

Về phương diện con người, điều đầu tiên trong năm mới chúng ta cầu chúc cho nhau đó là chúc được bình an, hạnh phúc, vui vẻ, may mắn, mà người có đạo còn chúc nhau được đầy niềm vui và phúc lành của Thiên Chúa.

Về phía Thiên Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu, Ngài yêu thương con người và hằng mong muốn con người được hạnh phúc, nên Ngài sẵn sàng chúc phúc cho chúng ta, chúng ta hãy tin tưởng vào Ngài. Ngài vui khi nhìn thấy chúng ta mạnh khoẻ, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cha mẹ nào mà không vui khi thấy con cái mình lớn lên, khôn ngoan, khoẻ mạnh? Huống chi là Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên chúng ta, không để chúng ta hư không đời, mà lại sinh ra ta cho ta được làm người…lại cho Ngôi Hai Xuống thế làm người để cứu độ, giải thoát ta khỏi mọi tội lỗi và sự dữ, cứu chúng ta khỏi án phạt đời đời. Lời Chúa trong Thánh lễ Giao thừa minh chứng rõ ràng rằng, Thiên Chúa muốn, chúng ta là những người hạnh phúc (x. Mt 5, 1-10).

Năm hết, Tết đến, người ta đều chúc nhau thật nhiều sức khoẻ, bình an, khang an và hạnh phúc trong năm mới. Chúc nhau đong đầy hạnh phúc, xuân sang đắc lộc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường… tựu chung lại là cầu mong cho nhau được hạnh phúc. Câu hỏi được đặt ra : Đâu là căn nguyên hạnh phúc của đời người chúng ta ? Chúng ta phải quả quyết rằng : chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc của đời chúng ta, là hoan lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi thắp sáng.

Ở đầu mỗi câu Tin Mừng (Mt 5, 1-12) hôm nay là một loạt các từ “phúc”, chúng ta có thể suy diễn rằng, Thiên Chúa là Hạnh Phúc, nên Chúa cũng muốn chúng ta là những người hạnh phúc, những phúc nhân.

Thánh lễ Giao thừa này, Tin Mừng trình bày bài giảng dài đầu tiên của Chúa Giêsu nói với dân chúng trên ngọn đồi thoai thoải quanh hồ Galilêa. Thánh Mathêu viết: “Khi thấy đám đông, Chúa Giêsu lên núi: Người ngồi xuống và các môn đệ đến gần. Người bắt đầu giảng dạy họ” (Mt 5,1-2). Chúa Giêsu tuyên bố “phúc” cho người có tinh thần nghèo khó, người sầu khổ, người có lòng thương xót, những người đói khát công lý, có lòng trong sạch, những người bị bách hại (x. Mt 5,3-10). Ðây không phải là một ý thức hệ mới, nhưng là một giáo huấn đến từ trên cao và liên hệ tới thân phận con người chúng ta, thân phận mà Chúa đã muốn nhận lấy khi nhập thể, để cứu vớt. Vì thế, “Bài giảng trên núi được gửi đến tất cả mọi người, trong hiện tại và tương lai… và người ta chỉ có thể hiểu và sống bài giảng này trong hành trình theo Chúa Giêsu, đồng hành với Người” (Ðức Giêsu thành Nazareth, tr. 92). Năm Mới khỏi đầu, chắc chắn các Mối Phúc là một chương trình sống mới cho chúng ta, để được giải thoát khỏi những giá trị giả dối của trần gian và cởi mở đối với những thiện ích chân thực, hiện tại cũng như tương lai. Thực vậy, khi Thiên Chúa an ủi, thỏa mãn sự đói khát công lý, lau sạch nước mắt của những người sầu khổ, có nghĩa là Thiên Chúa mở Nước Trời, nơi hạnh phúc cho họ.

Trước thềm năm mới, chúng ta hãy khẩn cầu các thánh là những người đã được xem là phúc nhân, đặc biệt xin Mẹ Maria, là ‘Đấng đầy ơn phúc’, giúp con cái Mẹ trở thành những phúc nhân trong năm mới, nhất là trước tòa Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ đến muôn thủa muôn đời ! Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

----------------------------

 

Tết 1-189: LỄ ĐÓN GIAO THỪA ĐẦU XUÂN


Mt 5,1-10

TÁM MỐI PHÚC THẬT

1. LỜI CHÚA:"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ" (Mt 5,3)

2. CÂU CHUYỆN:

 

PAUL GETTY là ông chủ một hãng dầu lớn nhất tại Anh Quốc. Khu đất ông ở rộng bốn mươi Tết 1-189


PAUL GETTY là ông chủ một hãng dầu lớn nhất tại Anh Quốc. Khu đất ông ở rộng bốn mươi mẫu tây. Tài sản của ông trị giá hàng tỷ mỹ kim. Thế mà mỗi ngày ông đều phải thức dậy làm việc từ lúc ba giờ sáng. Chung quanh ông lúc nào cũng có tới mười cảnh sát bảo vệ. Mỗi ngày, ông nhận được hàng trăm cú điện thoại và những lời đe dọa ám sát... Ông đã phải thốt lên rằng: "Tôi là người chẳng bao giờ biết đến hạnh phúc!".

3. THẢO LUẬN:

1) Hạnh phúc thực sự là gì?
 2) Làm thế nào để đạt được hạnh phúc thực sự trong cuộc sống hiện tại và mai sau?

4. SUY NIỆM:

1) Lời chúc hạnh phúc đầu Xuân:

Năm cũ sắp qua nhường chỗ cho năm mới đang tới. Trong dịp này, chúng ta thường chúc cho nhau những điều tốt đẹp. Chẳng hạn: Chúc cho đông con nhiều cháu, phát tài phát lộc, khỏe mạnh sống lâu... Những lời cầu chúc thường qui về ba chữ: Phúc, Lộc, Thọ. Tóm lại là chúc nhau được hạnh phúc. Nhưng thế nào là hạnh phúc thực sự?

2) Hạnh phúc không ở sự thỏa mãn nhu cầu thể xác:

Hạnh phúc là sự thỏa mãn khi đạt được những điều mình mong ước. Tuy nhiên không nhất thiết cứ có đông con nhiều cháu, cứ sở hữu nhiều nhà cửa tiền bạc, cứ có chức cao quyền trọng hoặc được sống lâu trăm tuổi là hạnh phúc... Vì lòng tham con người vô đáy như người đời thường nói: "Được voi đòi tiên", "Đứng núi này trông núi nọ"...

Chúng ta cũng thường chúc cho nhau khỏe mạnh, nhưng khỏe mạnh vẫn chưa phải là thứ hạnh phúc đích thực. Vì nếu sức khỏe thực sự là niềm hạnh phúc, thì chắc hẳn những nhà lực sĩ sẽ hạnh phúc nhất. Thế nhưng, không phải luôn như vậy. Bởi vì có những người đau yếu, sức khỏe èo uột, thế mà nụ cười vẫn tươi nở trên đôi môi khô héo của họ, đang khi những người có sức khỏe vô địch lại thường xuyên lo lắng bị kẻ khác soán ngôi vô địch như người ta thường nói: "Cao nhân tất hữu cao nhân trị".

Rất nhiều người đã mong ước tìm được một việc làm hợp khả năng và kiếm ra được nhiều tiền để sống an nhàn như câu sau đây hay được nhiều người hay lặp đi lặp lại:
"Có tiền mua tiên cũng được: Đồng tiền là Tiên là Phật; Là sức bật của tuổi trẻ; Là sức khỏe của tuổi già; Là cái đà của danh vọng; Là cái lọng để che thân; Là cán cân của công lý; Là triết lý của cuộc đời".

3) Đi tìm hạnh phúc đích thực:

Hạnh phúc thật sự không nhất thiết do tiền bạc, chức quyền, sắc đẹp, sức khỏe... dù rằng những điều đó đều là ưu điểm có khả năng mang lại cho chúng ta những niềm vui trong một thời gian nào đó. Vậy hạnh phúc đích thật ở đâu?

Thực ra: Con người chúng ta không những gồm có thân xác mà còn có linh hồn. Cơm áo gạo tiền hay tiền bạc vật chất, địa vị chức quyền, sắc đẹp, tài năng, sức khỏe, sống lâu... chỉ đáp ứng được những nhu cầu về thể xác bên ngoài, nhưng không thỏa mãn được những nhu cầu tinh thần bên trong. Điều quan trọng cần được thỏa mãn để có hạnh phúc thực sự chính là biết tha thứ để có được sự bình an trong tâm hồn, có được niềm vui ơn cứu độ như Đức Ma-ri-a sau khi được ca tụng là diễm phúc, đã dâng lời ca tụng Thiên Chúa: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi" (Lc 1,46-47). Dù thân xác có gặp tai nạn trái ý, nhưng người có đức tin phó thác vào Thiên Chúa vẫn tìm thấy niềm vui hạnh phúc trong sự nhẫn nhịn chịu đựng và quảng đại tha thứ chỏ kẻ bách hại mình như Thánh Tê-pha-nô khi bị ném đá đã cầu xin Thiên Chúa: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này" (Cv 7,60), hoặc như Đức Giê-su đã xin Chúa Cha khi bị treo trên thập giá: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23,34).

Như thế, hạnh phúc chúng ta nhận được phải bắt nguồn từ Thiên Chúa là nguồn mạch mang lại hạnh phúc đích thực. Nơi nào có Chúa Giê-su hiện diện thì nơi ấy sẽ có sự bình an hạnh phúc như Người đã hứa: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11,28-29).

4) Phương thế để được hạnh phúc thực sự là sống Tám Mối Phúc:

Để luôn có Chúa ở cùng, để có hạnh phúc thực sự trong Nước Trời, mỗi người chúng ta phải quyết tâm thực hành Tám Mối Phúc trong Tin Mừng hôm nay: Sống khiêm hạ nghèo khó, luôn ứng xử hiền lành, chấp nhận con đường qua đau khổ vào vinh quang, luôn khát khao nên người công chính, có lòng chạnh thương những kẻ bất hạnh, có tâm hồn trong sạch, luôn ăn ở thuận hòa, sẵn sàng chịu bách hại vì sống công chính, chấp nhận bị sỉ nhục vì danh Chúa...

Niềm hạnh phúc của một tâm hồn luôn có Chúa ở cùng, cũng chính là niềm hạnh phúc mà chúng ta cần phải cầu chúc cho nhau trong giờ phút đón Giao Thừa và trong Năm Mới này. Dù chúng ta ít nhiều vẫn còn chịu đau khổ và gặp những điều trái ý, nhưng nếu thực sự có Chúa ở cùng, chắc chắn chúng ta vẫn cảm thấy vui mừng và hy vọng, bình an và hạnh phúc như thánh Phao-lô đã chia sẻ kinh nghiệm: "Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn khó" (2 Cr 7,4b).

5. LỜI CẦU:

Lạy Chúa Giê-su. Xin cho chúng con quyết tâm thực thi tinh thần Tám Mối Phúc của Chúa trong Tin Mừng hôm nay, thể hiện qua cách suy nghĩ, nói năng và cách ứng xử khiêm tốn, vị tha, luôn nhẫn nhịn, tha thứ và từ bi nhân hậu noi gương Chúa khi xưa, để tâm hồn chúng con được bình an, vui tươi ngay từ hôm nay, là dấu chỉ sau này chúng con cũng sẽ được hưởng an bình hạnh phúc trên Thiên Đàng với Chúa Ba ngôi.- AMEN.

----------------------------

 

Tết 1-190: Thời gian chẳng đợi chờ ai bao giờ

 

Thời gian vẫn vần trôi. Như chiếc kim đồng hồ mãi vần xoay. Thời gian chẳng đợi chờ ai bao giờ Tết 1-190


Thời gian vẫn vần trôi. Như chiếc kim đồng hồ mãi vần xoay. Thời gian chẳng đợi chờ ai bao giờ. Ngày hôm qua đã thành quá khứ. Ngày mai còn chưa tới. Chỉ có ngày hôm nay đang trong tầm tay. Có thể nói món quà quý báu nhất mà Thượng Đế ban cho chúng ta hưởng thụ chính là thời gian. Thời gian lại qua đi rất nhanh nếu chúng ta không biết hưởng thụ thì thật uổng phí! Thời gian sẽ không chờ, thế nên, đừng chờ sau này mới làm những việc mà đáng lý mình phải làm. Nếu không làm ngày hôm nay thì không biết ngày mai chúng ta còn có cơ hội hay khả năng để thực hiện ước mơ của mình hay không?

Có những người con nghĩ rằng khi lớn lên sẽ phụng dưỡng cha mẹ, thế nên tuổi nhỏ thì vẫn lười biếng, sống thiếu trách nhiệm với gia đình, nhưng khi lớn lên thì cha mẹ đâu còn để mà thảo hiếu.

Có những người cha người mẹ tưởng rằng mình còn nhiều thời gian để xây mộng ước, thế nên, vẫn cứ trì trệ, không lo tương lai, đến khi già vẫn chưa có một mái nhà nương thân.

Có những bạn trẻ tưởng rằng thời gian còn dài, thế nên, vẫn vui chơi, có khi sa đọa, đến khi bệnh tật mới biết mình không còn cơ hội cho tương lai.

Có biết bao nhiêu mộng ước, dệt thật nhiều nhưng vẫn dở dang vì chẳng đủ thời gian để hoàn thành.

Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn.

 Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ:

 - Tôi chia một phần ba tài sản của tôi cho Ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm một năm thôi.
 - Không được. - Thần Chết lắc đầu.
 - Vậy tôi đưa Ngài một nửa. Ngài cho tôi nửa năm nữa, được không? - Anh ta tiếp tục van xin.
 - Không được. - Thần Chết vẫn không đồng ý.

 Anh ta vội nói:
 - Vậy... tôi xin giao hết của cải cho Ngài. Ngài cho tôi một ngày thôi, được không?
 - Không được. - Thần Chết vừa nói, vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay.

 Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin Thần Chết lần cuối cùng:
 - Thế thì Ngài cho tôi một phút để viết chúc thư vậy.
 Lần này, Thần Chết gật đầu. Anh run rẩy viết một dòng:
 - Xin hãy ghi nhớ: "Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày".

Thời gian thật quý hóa. Quý hóa vì nó một đi mà không quay trở lại. Thời gian cho ta làm việc, cho ta hưởng niềm vui nhưng chúng ta đã để lỡ thời gian khi lao vào những đam mê lầm lạc, khi hăng say tranh chấp bon chen với cuộc đời. Chúng ta đã đánh mất niềm vui của thời gian hiện tại. Đây mới là thời gian thực. Thời gian để sống và hưởng thụ. Vì quá khứ đã vuột qua. Tương lai còn mù tối. Hiện tại mới quan trọng với chúng ta. Hãy sống thật vui vẻ, lạc quan với hiện tại, vì đó là cách chúng ta không lãng phí thời gian.

Theo niềm tin ky-tô giáo, thời gian là ân ban của Thiên Chúa. Thời gian Chúa ban cho con người dài ngắn khác nhau. Điều đáng tiếc là ít ai bằng lòng với hiện tại. Không bằng lòng với hiện tại, nên con người thường hay lo lắng, bon chen, dùng đủ mọi khả năng, sức lực, tâm trí mong sống dài hơn, giàu có hơn, danh vọng và quyền lực hơn. Khi đã đạt đến mục tiêu rồi con người lại cảm thấy một khoảng trống vắng trong tâm hồn mà tất cả những lạc thú trần gian không thể lấp đầy. Dường như cuộc đời chẳng có gì vừa ý, toại nguyện mãi mãi với con người, vì ‘Được voi đòi tiên” là vậy.

Chúa Giê-su phán: “ Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Vậy nếu đến việc rất nhỏ các ngươi cũng không có thể được sao các ngươi lo việc khác? Hãy xem hoa huệ mọc lên thể nào: nó chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; song ta phán cùng các ngươi, dầu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo như một hoa nào trong giống ấy” (Lc 12, 25-26).

Trong giây phút giao thừa, là thời gian chuyển tiếp giữa cũ và mới. Một thời khắc chuyển sang một năm mới với nhiều âu lo, trăn trở. Chúng ta hãy gác mọi lo âu trăn trở để sống giây phút hiện tại thật bình yên và hạnh phúc. Hãy phó dâng cho Chúa như muôn chim, muôn hoa để cho Chúa thực hiện theo sự quan phòng của Ngài. Chúng ta hãy tin tưởng vào Thiên Chúa quyền năng, một Thiên Chúa nhân từ sẽ làm mọi sự tốt nhất cho con người, vì chúng ta là hình ảnh của Ngài, là con cái của Ngài, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

Xin Chúa chúc phúc cho chúng ta một đêm giao thừa an bình. Xin cầu chúc cho quý ông bà và anh chị em được những giây phút hiện tại này tràn đầy niềm vui trong tình Chúa tình người đầy ắp hôm nay. Amen

----------------------------

 

Tết 1-191: GIAO THỪA TÂM LINH


(Lễ GIAO THỪA – Tết Nguyên Đán Việt Nam)

 

Tác giả William E. (“Bill”) Vaughn (1915-1977, người Mỹ, viết cho tạp chí danh tiếng Reader’s Digest) Tết 1-191


Tác giả William E. (“Bill”) Vaughn (1915-1977, người Mỹ, viết cho tạp chí danh tiếng Reader’s Digest) nhận xét rất tinh tế về giao thừa: “An optimist stays up until midnight to see the new year in, a pessimist stays up to make sure the old year leaves – Người lạc quan thức đến nửa đêm để đón giao thừa, người bi quan thức để chắc chắn rằng năm cũ đã qua”. Rất GIỐNG nhau mà lại rất KHÁC nhau. Có cái gì đó khó có thể diễn tả bằng phàm ngôn – và chắc hẳn khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều, đặc biệt là lúc đón giao thừa năm nay!

Theo “Hán Việt Từ Điển Giản Yếu” của tác giả Ðào Duy Anh, “giao thừa” (Hán tự: ) nghĩa là “cũ giao lại, mới tiếp lấy – thời điểm năm cũ qua, năm mới đến”.

Giao thừa là khoảnh khắc rất đặc biệt, thời điểm chuyển giao năm cũ để đón nhận năm mới. Việc đón giao thừa được gọi là Lễ Giao Thừa hoặc Lễ Trừ Tịch. Thời khắc quan trọng này, người ngoại dành để cúng tổ tiên, bói Kiều,… Người Công giáo có thói quen tốt lành là tham dự Thánh lễ Giao thừa để kính thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, kính mừng Đức Mẹ và Đức Thánh Giuse, cầu nguyện cho tiền nhân, xin Thiên Chúa thương xót và chúc lành cho năm mới.

Người ta rất tâm linh, hữu thần chứ chẳng vô thần – dù miệng vẫn “mạnh bạo” nói là vô thần. Nếu vô thần thì tại sao lại cầu mong nhiều điều tốt lành cho năm mới, thể hiện qua mâm ngũ quả? Cố che mà không khéo đậy, nói dối quanh nên… lòi đuôi.

Về “niềm tin” thể hiện qua mâm ngũ quả, mỗi vùng miền có thể dùng những loại trái khác nhau. Nhưng kiêng kỵ là các loại trái có tên gọi “na ná” với từ có nghĩa xấu như cam (cam chịu), chuối (chúi đầu, chúi mũi, tức là vất vả). Ngược lại, các loại trái ở Nam bộ được ưa thích như trái thơm (dứa, ý nói thơm tho, danh thơm tiếng tốt), trái sung (sung túc). Đủ một câu thể hiện sự mong ước khiêm tốn gồm mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài (cầu vừa đủ xài); hơn mức đầy đủ thì gồm mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung (cầu vừa đủ xài sung).

Với các Kitô hữu thì không tin dị đoan, vì chỉ có Thiên Chúa mới chính là Chúa Xuân đích thực, khogn6 có chuyện “hên, xui” hoặc “may, rủi”. Ngay từ đầu Thánh lễ, Giáo hội dùng lời Kinh Thánh để cầu chúc mọi người trong giây phút giao thừa linh thiêng: “Cúi xin Đấng tạo thành trời đất xuống cho bạn muôn vàn phúc cả từ Núi Thánh Sion” (Tv 134:3).

Chúa Giêsu xác định: “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát” (Mc 2:27). Luật vị nhân sinh, nhân sinh bất vị luật. Nghi thức nhằm phục vụ con người, cũng như luật là để phục vụ con người. Đừng câu nệ hình thức mà “bắt” con người phải phục vụ nghi thức hoặc luật lệ! Đức Chúa truyền cho ông Môsê phải nói với A-ha-ron và các con về “công thức” chúc lành cho con cái Ít-ra-en: “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” (Ds 6:24-26). Sao lại phải chúc như vậy? Chính Thiên Chúa giải thích: “Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng” (Ds 6:24-27).

Thật tuyệt vời vì chúng ta luôn được Thiên Chúa quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ, bảo vệ, chúc lành,… Tác giả Thánh vịnh đã từng thắc mắc: “Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? (Tv 121:1), nhưng tác giả lại xác định ngay: “Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời” (Tv 121:2).

Năm cũ vừa giã từ, năm mới vừa sang. Chúng ta hãy thành tâm cầu chúc nhau những điều tốt lành nhất: “Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin Người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành! Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề. Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi. Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời” (Tv 121:3-8). Tất cả đều nhờ ơn Chúa, điều chúng ta cho là “xui xẻo” vẫn khả dĩ là điều tốt lành cho chúng ta. Đau khổ vẫn là Hồng ân của Thiên Chúa.

Giao thừa nhắc nhở chúng ta phải biết xin lỗi Chúa và tha nhân về những lỗi lầm trong năm cũ, đồng thời cũng phải biết tạ ơn về bao ơn lành mà Thiên Chúa đã trao ban suốt năm qua và cầu xin Ngài ban thêm ân phúc cho năm mới. Thánh Phaolô mời gọi khuyến khích: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1 Tx 5:16-18). Và rồi thánh nhân cũng nhắc nhở: “Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa” (1 Tx 5:19-22).

Thánh Phaolô tiếp theo cầu chúc: “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (1 Tx 5:23-24 và 28). Lời cầu chúc thật tốt lành, thánh đức

Trong cuộc sống, ai cũng khao khát được tận hưởng niềm hạnh phúc viên mãn. Có nhiều dạng hạnh phúc theo quan niệm của mỗi người, mỗi vùng, mỗi miền, mỗi dân tộc. Tuy nhiên, có một điều phúc thật mà đôi khi chúng ta hay quên hoặc chưa thực sự lưu tâm, đó chính là điều mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho mọi người: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11:28).

Tin Mừng đêm Giao thừa là trình thuật Mt 5:1-10, đoạn nói về Bát Phúc (Tám Mối Phúc Thật, Hiến Chương Nước Trời, Bài Giảng Trên Núi). Đây cũng là Bản Tuyên Ngôn Độc Lập đầu tiên trong lịch sử nhân loại, ngắn nhất mà súc tích, đầy đủ ý nghĩa nhất, với 8 điều khoản rất dễ thuộc lòng. Đệ Nhất Tuyên Ngôn này đã được chính Chúa Giêsu công bố:

1.     Phúc thay ai có tâm hồn NGHÈO KHÓ, vì Nước Trời là của họ.
2.     Phúc thay ai HIỀN LÀNH, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
3.     Phúc thay ai SẦU KHỔ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
4.     Phúc thay ai KHÁT KHAO nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
5.     Phúc thay ai XÓT THƯƠNG người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
6.     Phúc thay ai có tâm hồn TRONG SẠCH, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
7.     Phúc thay ai XÂY DỰNG HOÀ BÌNH, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
8.     Phúc thay ai BỊ BÁCH HẠI vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

Những người không có niềm tin vào Thiên Chúa, chắc hẳn không thể nào “chịu nổi” vì cả 8 điều mà Chúa Giêsu cho là PHÚC như vậy thì lại “nghịch nhĩ” đối với họ. Sao mà “ngược đời” quá! Để có thể sống theo kiểu “ngược đời” của Chúa Giêsu thì phải cần đến ĐỨC TIN. Và chính ĐỨC TIN chắc chắn sẽ cứu thoát chúng ta nhờ Danh Đức Giêsu Kitô.

Được trở thành Kitô hữu là một ơn gọi, là vào đời làm NHÂN CHỨNG sống đông cho Tin Mừng của Đức Kitô. Tất nhiên chúng ta có thể bị ghen ghét và bị hại – đa dạng, lắm kiểu, nhiều dạng. Thật vậy, Ngài biết trước nên Ngài căn dặn: “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Hãy khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10:16). Con Rắn là loài vừa khôn ngoan vừa xảo quyệt nhất trong các loài động vật. Chính nó đã lừa được Bà Eva bằng lời đường mật, và rồi Ông Adam lại “chết” vì mỹ nhân kế của một phụ nữ “yếu đuối” là chính vợ mình. Chúa Giêsu muốn chúng ta học cái khôn ngoan của con Rắn chứ đừng nham hiểm như nó!

Xuân về, Tết đến, ai cũng “mới lạ” từ tinh thần đến thể lý, cả trong lẫn ngoài. “Khác” tức là đổi mới, là canh tân tích cực để tốt hơn chứ không “biến chất”, và phải mãi mãi như Chúa Xuân: “Đức Giêsu Kitô vẫn là MỘT, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13:8).

Năm mới đã khởi đầu, ước gì mỗi chúng ta có những điều quyết tâm mới. Không cần nhiều, hãy cố gắng thực hành 2 điều thôi:

1.     Tâm nguyện như Chân phước Chiara Luce Badano (1971-1970): “Vì Ngài, lạy Chúa Giêsu, nếu Ngài muốn điều đó thì con cũng muốn”. Chị nói “điều đó” là chứng ung thư xương mà chị chịu đựng vì muốn kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

2.     Lời khuyên của Bậc đáng kính Solanus Casey (1870-1957): “Đừng cầu xin có cuộc sống thoải mái, hãy cầu xin trở nên người mạnh mẽ. Đừng cầu xin cho trách nhiệm tương đương với năng lực, hãy cầu xin cho năng lực tương đương với trách nhiệm”.

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin chúc tụng Cha là Chúa Tể càn khôn! Chúng con xin lỗi Chúa về mọi lỗi lầm năm cũ, xin ban Thánh Linh để chúng con biến đổi nên giống Ngài hơn; xin giúp chúng con luôn hướng về Mùa Xuân Vĩnh Hằng trên Thiên quốc. Chúng con cũng xin Chúa lì xì thêm nhiều Hồng Ân để chúng con sống trọn vẹn năm mới, và chúng con cũng xin lì xì cả cuộc đời của chúng con cho Chúa, xin thương thánh hóa và hướng dẫn chúng con đi đúng Đường Tốt Lành, biết sống nhân từ và thương xót như Chúa Cha.

Nguyện xin Đức Mẹ Maria, Đức Thánh Giuse, chư Thần và chư Thánh nguyện giúp cầu thay cho chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban cho mọi người đều được hưởng trọn vẹn niềm vui Xuân trong dịp Tết này. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa cứu độ của chúng con. Amen.

----------------------------

 

Tết 1-192: XIN CHÚA TƯƠI NÉT MẶT NHÌN ĐẾN CHÚNG TA


(Ds 6, 22-27; 1 Tx 5, 16-26. 28; Mt 5, 1-10)

 

Trong một năm, giờ phút này có lẽ là giờ phút thiêng liêng nhất! Bởi vì đây là thời khắc chuyển giao Tết 1-192


Trong một năm, giờ phút này có lẽ là giờ phút thiêng liêng nhất! Bởi vì đây là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thời mà cha ông ta vẫn gọi với cụm từ rất thân thương: “Tống cựu - nghinh tân”.

Trong giờ phút này, nhiều nơi có những phong tục, truyền thống, lễ hội diễn ra nhằm tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới. Họ cũng thường cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp trong khoảnh khắc này. Nào là: cầu chúc cho ông bà khỏe mạnh; cho anh chị hạnh phúc; cho con cháu ngoan hiền, cho công việc thuận lợi, cho hoa màu tốt tươi... Sự mong ước đó được nhiều người thể hiện qua mâm ngũ quả như: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung hay qua những cành lộc tươi tốt, xum xuê hái được trong giờ khắc linh thiêng của đêm giao thừa.

Tuy nhiên, với người Công Giáo, niềm tin dạy cho chúng ta rằng: trong khi vui mừng đón mùa xuân đất trời, xuân tự nhiên, thì chúng ta còn có một niềm vui khác, đó là niềm vui tinh thần, niềm vui Tin Mừng, bởi vì qua mùa xuân hữu hạn, chúng ta được mời gọi hướng về Chúa là Mùa Xuân Vĩnh Cửu. Vì thế, trong giờ phút này, cộng đoàn chúng ta quy tụ quây quần bên nhau trong Thánh Đường, để nguyện xin Chúa chúc phúc, đồng thời cũng để bày tỏ niềm tin yêu và phó thác nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, vì chính người là Niềm Vui và là Mùa Xuân Vĩnh Cửu.

1. Con người là trọng tâm của lời chúc phúc

Tác giả Thánh Vịnh đã diễn tả sự chúc phúc và niềm phó thác ấy qua lời cầu nguyện: “Cúi xin Đấng tạo thành trời đất xuống cho bạn muôn vàn phúc cả từ Núi Thánh Sion” (Tv 134, 3). Trong sách Dân Số, tác giả cũng dẫn đưa con người về lời cầu nguyện hướng Thiên như vậy: “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” (Ds 6, 24-26).

Khi cất lên lời cầu nguyện với Thiên Chúa như thế, tác giả muốn đặt Thiên Chúa vào trọng tâm của đời sống con người, bởi vì chính Người cũng đã coi con người là trọng tâm của công trình tạo dựng. Điều này đã được sách Dân Số chứng minh: “Chúc như thế là đặt con cái Itraen dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng” (Ds 6, 24-27).

Còn niềm vui, hạnh phúc nào hơn cho bằng khi con người được Thiên Chúa rủ thương chúc phúc. Người chăm sóc chúng ta như gà mẹ ấp ủ đàn con, như người cha yêu thương con cái, như người bạn đỡ nâng đồng hành, như người chồng ấp ủ thương yêu! (x. TSNTLTX, số 6 ).

Đứng trước hồng ân lớn lao đó, tác giả Thánh Vịnh một lần nữa không khỏi ngỡ ngàng thốt lên: “Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao?” (Tv 121, 1). Nhưng ngay lập tức, tác giả đã xác định không chút do dự: “Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời” (Tv 121, 2).

Gợi lại một vài điểm như thế để thấy được rằng: Thiên Chúa là Đấng một dạ xót thương, Ngài luôn nhẫn nại và tha thứ tội lỗi, chữa lành bệnh tật, bao bọc chúng ta bằng ân sủng và tình thương (x. Tv 103, 3-4; 146, 7-9  ). Vì thế, thánh Phaolô mời gọi: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1 Tx 5, 16-18). Và rồi thánh nhân cũng nhắc nhở: “Anh em đừng dập tắt Thần Khí [...] Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa” (1 Tx 5, 19-22).

2. Mùa xuân đích thực là chính Chúa

Năm cũ đã qua, năm mới đang đến, có lẽ mọi người trong nhà thờ này đều mong muốn năm mới được mọi sự tốt đẹp...! Tuy nhiên, với những người có niềm tin nơi Chúa, chúng ta phải hướng lời cầu nguyện nơi mình vào trọng tâm ơn cứu chuộc, đó là: mong sao cho mình được đi trong đường lối của Thiên Chúa, được lòng thương xót của Người ấp ủ, bảo vệ, xin Người thương cứu giúp ta khỏi lỡ chân trật bước, giữ gìn ta khỏi mọi điều bất hạnh, ban cho sinh mệnh được an toàn (x. Tv 121, 3-8). Xin cho mình luôn được sự bình an của Chúa.

Như thế, hạnh phúc là điều con người luôn mong mỏi đợi trông. Nhưng như những gì đã chia sẻ, thì niềm vui, bình an và hạnh phúc đích thực của chúng ta khác hẳn với những người không có niềm tin. Vì thế, thật ý nghĩa trong đêm giao thừa này, chúng ta được nghe bài Tin Mừng nói về Tám Mối Phúc Thật. Tuy nhiên, Tám Mối Phúc này chỉ có những ai tin tưởng và khao khát đi tìm Mùa Xuân Vĩnh Cửu thì mới cảm thấy thuận tai và vui mừng, còn những ai không có niềm tin thì đây chính là tám mối họa, vì nó ngược đời, nghịch nhĩ!

Thật vậy, muốn được hạnh phúc đích thực, chúng ta phải sống khó nghèo theo tinh thần Tin Mừng, hiền lành, nhân hậu như Thiên Chúa, sầu khổ vì những tội lỗi đã phạm, khát khao những điều công chính, thương xót mọi người, sống trong sạch, xây dựng hòa bình và sẵn sàng làm chứng cho Chúa dù có phải đầu rơi máu đổ.

Tất cả những mối phúc đó, chúng ta cần phải có đức tin để không thấy cái ngược đời mà là thuận đời, không nghịch nhĩ mà thuận tai...

Mong sao, tết đến, xuân về, mỗi người chúng ta hãy đổi mới tinh thần và thể xác, hãy mặc lấy Mùa Xuân Vĩnh Cửu là chính Đức Kitô, để Ngài là niềm vui đích thực của chúng ta. “Nguyện Đức Chúa ban phúc lành và gìn giữ anh chị em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh chị em và dủ lòng thương anh chị em! Và chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng trong suốt Năm Mới này”.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con xin cảm tạ Chúa đã yêu thương gìn giữ chúng con trong suốt năm qua. Giờ đây, chúng con xin dâng năm mới này lên cho Chúa, để xin Người ban bình an, niềm vui và hạnh phúc cho chúng con. Xin cho mỗi người chúng con dù ăn, dù nói, làm việc hay nghỉ ngơi, luôn hướng về Mùa Xuân Vĩnh Cửu trên Thiên Quốc. Amen.

Jos. Vinc. Ngọc Biển

----------------------------

 

Tết 1-193: GIAO TÌNH


(Lễ GIAO THỪA – Tết Nguyên Đán Việt Nam)

 

Theo chu kỳ tự nhiên của càn khôn, đó cũng chính là Thiên Luật mà Đức Chúa đã ấn định từ thuở Tết 1-193


Theo chu kỳ tự nhiên của càn khôn, đó cũng chính là Thiên Luật mà Đức Chúa đã ấn định từ thuở khai thiên lập địa, trước khi Ngài tạo dựng con người. Tứ thời, bát tiết vận hành theo đúng quy luật đó. Giữa hai mùa chuyển giao được gọi là giao mùa, đặc biệt giữa mùa Đông và mùa Xuân được gọi là giao thừa.

Giao thừa là “phút linh thiêng”, là khoảnh khắc chuyển giao lại năm cũ để đón nhận năm mới. Người ta có nhiều tục lệ đón giao thừa gọi là Lễ Giao Thừa hoặc Lễ Trừ Tịch, cúng tổ tiên, bói Kiều,… Công giáo không có những dạng mê tín thế này.

Ngoài tục lệ tốt lành theo xã hội, người Công giáo còn có thói quen tốt lành là tham dự Thánh lễ Giao thừa để tôn kính Thiên Chúa Ba Ngôi và kính nhớ Đức Mẹ.

Ai cũng tha thiết cầu mong những điều tốt lành cho năm mới, được thể hiện qua mâm ngũ quả. Mỗi vùng miền có thể dùng những loại trái khác nhau. Nhưng kiêng kỵ là các loại trái có tên gọi “na ná” với từ có nghĩa xấu như cam (cam chịu), chuối (chúi đầu, chúi mũi, tức là vất vả). Ngược lại, các loại trái ở Nam bộ được ưa thích như trái thơm (dứa, ý nói thơm tho, danh thơm tiếng tốt), trái sung (sung túc). Đủ một câu thể hiện sự mong ước khiêm tốn gồm mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài (cầu vừa đủ xài); hơn mức đầy đủ thì gồm mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung (cầu vừa đủ xài sung).

Giao thừa là một cuộc giao tình kỳ diệu và thánh đức. Đối với các Kitô hữu, Thiên Chúa mới chính là Chúa Xuân đích thực. Người lương tổ chức cúng kiếng trong phút giao thừa, người Công giáo có Thánh lễ Giao thừa, kính dâng Thiên Chúa khoảng thời gian tinh khôi nhất của đầu năm mới. Và ngay từ đầu Thánh lễ, Giáo hội dùng lời Kinh thánh để cầu chúc mọi người trong giây phút giao thừa: “Cúi xin Đấng tạo thành trời đất xuống cho bạn muôn vàn phúc cả từ Núi Thánh Sion” (Tv 134:3).

Tất cả các nghi thức đều nhằm phục vụ con người, cũng như luật lệ là để phục vụ con người. Không nên câu nệ hình thức mà “bắt” con người phải phục vụ nghi thức hoặc luật lệ! Đức Chúa truyền cho ông Môsê phải nói với A-ha-ron và các con về “công thức” chúc lành cho con cái Ít-ra-en: “Nguyện Đức Chúa CHÚC LÀNH và GÌN GIỮ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt NHÌN đến anh em và dủ lòng THƯƠNG anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt NHÌN và BAN bình an cho anh em!” (Ds 6:24-26). Sao lại phải chúc như vậy? Chính Thiên Chúa giải thích: “Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng” (Ds 6:24-27).

Thật tuyệt vời vì chúng ta luôn được Thiên Chúa quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ, bảo vệ, chúc lành,… Tác giả Thánh vịnh đã từng thắc mắc: “Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao?” (Tv 121:1), nhưng tác giả lại xác định ngay: “Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời” (Tv 121:2).

Năm cũ vừa giã từ, năm mới vừa sang. Chúng ta hãy thành tâm cầu chúc nhau những điều tốt lành nhất: “Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin Người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành! Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề. Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi. Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời” (Tv 121:3-8).

Giây phút giao thừa cũng nhắc nhở chúng ta về việc xin lỗi Chúa và tha nhân về những lỗi lầm trong năm cũ, đồng thời cũng phải biết tạ ơn về bao ơn lành mà Thiên Chúa đã trao ban suốt năm qua, tất nhiên cũng xin ơn cho năm mới. Thánh Phaolô mời gọi: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1 Tx 5:16-18). Và rồi thánh nhân cũng nhắc nhở: “Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì TỐT thì GIỮ; còn điều XẤU dưới bất cứ hình thức nào thì LÁNH cho xa” (1 Tx 5:19-22).

Trong tâm tình chân thành, Thánh Phaolô cầu chúc: “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (1 Tx 5:23-24 và 28).

Sống trên đời, không ai lại không khao khát được tận hưởng niềm hạnh phúc viên mãn. Cuộc sống có nhiều dạng hạnh phúc theo quan niệm của mỗi người, mỗi vùng, mỗi miền, mỗi dân tộc. Tuy nhiên, có một điều phúc thật mà đôi khi chúng ta hay quên hoặc chưa thực sự lưu tâm, đó chính là điều mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho mọi người: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11:28).

Tin Mừng đêm Giao thừa là trình thuật Mt 5:1-10, nói về Bát Phúc (Tám Mối Phúc Thật, Hiến Chương Nước Trời, Bài Giảng Trên Núi) đã được Chúa Giêsu công bố lần đầu tiên:

Phúc thay ai có tâm hồn NGHÈO KHÓ, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai HIỀN LÀNH, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai SẦU KHỔ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai KHÁT KHAO nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai XÓT THƯƠNG người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn TRONG SẠCH, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng HOÀ BÌNH, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai BỊ BÁCH HẠI vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

Với 8 điều khoản ngắn gọn mà súc tích, Bát Phúc còn được coi là Đệ Nhất Tuyên Ngôn, tức là bản tuyên ngôn đầu tiên đối với nhân loại. Người không có niềm tin vào Thiên Chúa thì không thể nào “chịu nổi” vì cả 8 điều mà Chúa Giêsu cho là PHÚC như vậy, vì tất cả đều “nghịch nhĩ”. Sao mà “ngược đời” quá! Để có thể sống theo kiểu “ngược đời” của Chúa Giêsu thì phải cần đến ĐỨC TIN. Và chính ĐỨC TIN chắc chắn sẽ cứu thoát chúng ta nhờ Danh Đức Giêsu Kitô.

Được trở thành Kitô hữu là một ơn gọi, là vào đời làm NHÂN CHỨNG cho Tin Mừng của Đức Kitô. Tất nhiên chúng ta có thể bị ghen ghét và bị hại – đa dạng, lắm kiểu, nhiều dạng. Thật vậy, Ngài biết trước nên Ngài căn dặn: “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Hãy khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10:16). Con Rắn là loài vừa khôn ngoan vừa xảo quyệt nhất trong các loài động vật. Chính nó đã lừa được Bà Eva bằng lời đường mật, và rồi Ông Adam lại “chết” vì mỹ nhân kế của một phụ nữ “yếu đuối” là chính vợ mình. Chúa Giêsu muốn chúng ta học cái khôn ngoan của con Rắn chứ đừng nham hiểm như nó!

Xuân về, Tết đến, ai cũng “khác” từ tinh thần đến thể lý, cả trong lẫn ngoài. “Khác” là đổi mới, là canh tân tích cực để tốt hơn chứ không “biến chất”, và phải mãi mãi như Chúa Xuân: “Đức Giêsu Kitô vẫn là MỘT, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13:8).

Lạy Thiên Chúa Cha, chúng con chúc tụng Cha là Chúa Tể càn khôn. Chúng con xin lỗi Chúa về mọi lỗi lầm năm cũ, xin ban Thánh Linh để chúng con biến đổi nên giống Ngài mỗi ngày mỗi hơn; xin giúp chúng con luôn hướng về Mùa Xuân Vĩnh Hằng trên Thiên quốc; chúng con xin Chúa lì xì nhiều Hồng Ân để chúng con sống trọn vẹn năm mới này; và chúng con cũng xin lì xì cả cuộc đời của chúng con cho Chúa, xin Ngài thương thánh hóa và hướng dẫn chúng con đi đúng Thánh Lộ mà Ngài đã quan phòng và tiền định. Xin cho mọi người được hưởng trọn niềm vui mùa Xuân này.

Nguyện xin Thánh Mẫu Maria, Đức Thánh Giuse, chư Thần và chư Thánh nguyện giúp cầu thay cho chúng con luôn. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban cho mọi người đều có được niềm vui Xuân trọn vẹn. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người và cứu độ chúng con. Amen.

----------------------------

 

Tết 1-194: Giao Thừa : Mời ông bà về ăn Tết


(Người công giáo có cúng giao thừa không, có mời Ông Bà về ăn Tết không?)

 

Tôi có quen một người Công giáo làm nghề gọi là hành chánh sự nghiệp. Năm nào, người này cũng Tết 1-194


Tôi có quen một người Công giáo làm nghề gọi là hành chánh sự nghiệp. Năm nào, người này cũng trực ca vào đêm giao thừa. Lý do là trong phòng, hầu hết là người không công giáo, nên họ không thể trực được mà phải về nhà, có mặt tại nhà, để … cúng giao thừa.

Giao thừa là phút giây thiêng liêng nhất trong một năm. Nhưng giây phút linh thiêng nhất của giao thừa, là “lễ rước ông bà tổ tiên” cùng về ăn tết với con cháu. Người ta dựng cây nêu để ông bà từ xa đã biết phía nào mà đến. Người ta vẽ vôi trắng lên đường đi để ông bà biết ngõ nào mà vào. Và trong nhà, bàn thờ gia tiên được bày biện lễ vật sẵn sàng để đến phút giây giao thừa hương khói thắp lên cúng ông bà tổ tiên, dâng lễ vật mời ông bà tổ tiên cùng ăn tết với con cháu. Nguyễn Huy Lai trong cuốn sách luận văn tiến sĩ của mình đã quả quyết: Chính việc thờ cúng ông bà tổ tiên mà làm cho ngày Tết trở nên linh thiêng ý nghĩa. 

Là người Công giáo ở trên đất Việt, nơi mà việc thờ cúng ông bà tổ tiên thịnh hành từ xa xưa, thử hỏi ta có được cúng ông bà tổ tiên trong giây phút giao thừa không?

Câu trả lời không phải đơn giản là được hay không. Mà là được như thế nào và không tại sao không. Mà cũng thật là bi thảm, “Không” đã là câu trả lời chắc nịch, từ cấp thẩm quyền cao nhất của giáo hội công giáo phủ trên thời gian hơn 300 năm, mà lịch sử ghi lại dưới tên gọi “cuộc tranh cãi dằng dai về nghi lễ Trung Hoa” gồm gần 150 năm tranh cãi (1603-1742 = Ex quo singulari) và gần 200 năm sau là cấm đoán (1742-1939). Cấm không cho thờ cúng đã đành, còn cấm nêu ý kiến bênh vực việc tôn kính ông bà, lại cấm luôn cả việc quảng bá ý kiến bênh vực. Cấm không phải chỉ cho người Tàu, thời giáo sĩ dòng Tên Mateo Ricci và kẻ kế tục cố gắng bênh vực cho các nghi thức thờ cúng mà không thành công, mà cho cả Nhật, Ấn Độ, và dĩ nhiên Việt Nam thời giáo sĩ Alexandre de Rhodes, thế kỉ 17.

Lời thề (1) mà các thừa sai khi được phái đến truyền giáo tại Trung Hoa là một bằng chứng: Tôi tuyên thệ sẽ tuân giữ chính xác, tuyệt đối và không vi phạm những lệnh cấm trên và cương quyết trong mức độ tốt nhất có thể, sẽ không để cho một Kitô hữu nào dưới quyền tôi được thi hành các nghi lễ Trung Hoa.
Gần 200 năm sau, Công Giáo Nhật được giải thoát trước tiên khỏi lệnh cấm, mà khởi đầu là năm 1932 do sự kiện 60 sinh viên công giáo trường Đại Học Sophia ở Tokyo không được GHCG cho bái chào trước các anh hùng chiến tranh Nhật. Như vậy là không hoàn tất chương trình giáo dục của Nhà Nước về môn lịch sử. Các sinh viên trường khác, cũng phải bái lạy trước vị thần hoàng trong đền Shinto. Không bái là bị đuổi học ngay. Thời Quân Phiệt Nhật Bản là như thế, cho nên giám mục sở tại đã tìm “lý” trong bộ giáo luật 1917 để cho phép, và trình lên Tòa Thánh xét lại lệnh cấm khắc nghiệt từ gần hai trăm năm trước. Mãn Châu Quốc cũng gặp trường hợp gần như tương tự, và tại Trung Quốc thời Nhật đang xâm chiếm cũng gặp khó khăn không kém, nên ngày 8/12/1939 với Huấn Thị Plane compertum est, Tòa Thánh ban phép cho tôn kính Khổng Tử và Tổ Tiên, với lời giải thích mào đầu như sau:

Như mọi người đều biết, bên Đông Phương có những lễ nghi mà trước đây gắn liền với yếu tố tôn giáo, nay trải qua bao thế kỉ, đã thay đổi và chỉ như là thái độ hiếu kính của con cháu đối với tổ tiên, như những cử chỉ lịch sự biểu lộ lòng yêu nước đối với tiền nhân, cho nên được phép… và liệt kê 4 phép : được tôn kính Khổng Tử; được lập bàn thờ và lạy; được tham dự thụ động các nghi lễ công cộng mà có vẻ mê tín; được bái lạy người chết: hình ảnh hay bài vị của họ. Đồng thời vô hiệu lệnh phải thề trước khi đi truyền giáo.

Nhưng đó là phép cho Trung Hoa, Nhật, Mãn Châu quốc… Còn ở Việt-Nam ta, phải đợi thêm 30 năm nữa, năm 1965, ngày 14/6, HĐGMVN mới xin Tòa Thánh cho áp dụng Huấn thị năm 1939 cho Việt-Nam. Và 20 năm sau, năm 1974, ngày 7 tháng 11, các ĐGM (VNCH) mới có một thông cáo chi tiết cho phép 6 điểm, trong đó đứng hàng đầu là được phép lập bàn thờ gia tiên trong nhà, miễn là đặt dưới bàn thờ Chúa; được phép nhang khói hương hoa đèn nến vái lạy trước bàn thờ tổ tiên; được phép cúng giỗ trong ngày kỵ nhật…; tang lễ được vái lạy người quá cố…

Nhìn lại quá khứ, các vị giám mục của chúng ta khi đi tham dự THNGM về Á Châu tổ chức tại Roma năm 1999 đã có những nhận xét như sau:

ĐGM Nguyễn Văn Hòa (Nha-Trang) phát biểu ngày 21/4/98 trong phiên khoáng đại 3: “Đối với một số tôn giáo khác, đi theo Đạo Công Giáo là phản bội lại gia đình, và có khi cả quê hương nữa.”

Nữ tu Mai Thành, dòng Đức Bà, mùa thu năm 1946 ngỏ ý xin ba cho theo đạo Công Giáo, ba của chị theo Khổng Nho, run lên đáp lại: “Không đời nào. Nếu chị muốn tiếp tục là con cái của tôi, chị hãy thề với tôi là chị sẽ không bao giờ phạm tội bất hiếu ấy. Nếu chị cứ muốn trở thành người công giáo, thì hai ta không thể ở chung mái nhà. Nào hãy chọn đi: một trong hai, sẽ rời khỏi nhà này.” (Cũng may, cuối đời, ông theo đạo năm 1980, 1 tháng trước khi chết)

Trên báo ĐMHCG tháng 6 năm 1963 có đăng bài tâm sự của một cô dâu công giáo lạc vào đại gia đình của chồng không theo một tôn giáo nào mà đơn giản chỉ là thờ kính ÔBTT. Mỗi dịp Tết đến, cúng giao thừa, cô như kẻ xa lạ, hư hỏng, mất gốc vì chẳng được phép (GH đâu có cho) thắp nhang, hay vái lạy. Lúc đó chỉ còn nước tìm một góc xó, lẩm nhẩm cầu xin và lần chuỗi Mân Côi 5 Sự Sáng (Sự Sáng chưa có, chắc lần chuỗi 5 sự tối, góc tối).

ĐGM Nguyễn Sơn Lâm cũng tại THNGM Á Châu đã dám nói: cách giải quyết bằng cấm đoán việc thờ cúng tổ tiên của GH đã là một cản trở lớn cho công cuộc truyền giáo 300 năm qua.

ĐGM Nguyễn Như Thể (Huế) phát biểu ngày 24/4/98 “Phải can đảm bắt đầu đưa việc tôn kính ông bà tổ tiên vào trong đời sống của giáo hội, đặc biệt trong phụng vụ và nghi thức bí tích.”

Vậy đêm giao thừa, người ta cúng giao thừa để nhớ tới và mời về ông bà tổ tiên để các vị cùng ăn Tết với con cháu. Người Công Giáo chúng ta có cúng giao thừa như vậy không. Tôi nghĩ, loại trừ đi những gì là mê tín, như đốt vàng mã, thì ai dâng nhang hương hoa quả bánh trái cho ÔBTT, hãy cứ dâng. Dâng hay cúng cũng giống nhau. Nhưng người công giáo hiện tại, còn hơn người ngoại ở chỗ, đêm giao thừa, ta nhớ tới Ông Tổ của tổ tiên ÔBCM nữa kìa, và Đấng đó đích thị là Thiên Chúa, mà lời nguyện đầu lễ của thánh lễ giao thừa xướng lên thật ý nghĩa: Lạy Chúa là Đấng vô thủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích của vạn vật, trong giờ phút giao thừa này, chúng con hướng tâm hồn về Chúa…

Giờ giao thừa là giờ chuyển giao từ cái cuối sang cái đầu, là giờ phút thuận tiện và linh thiêng nhất để chúng ta nhớ tới đầu nguồn cuối rễ, cho nên ta nhớ tới chính Đấng là Cội Rễ Căn Nguyên quả là chính đáng. Lời Tiền Tụng Tết ghi rõ : “Quả vậy, khi ngẫm xem muôn loài trong vũ trụ, tự nhiên chúng con thấy vạn sự đều có cội rễ căn nguyên : chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có cha có mẹ. Nhưng phải nhờ ơn Cha mặc khải, chúng con mới nhận biết Cha là nguyên lý sáng tạo muôn loài, là Cha chung của tất cả chúng con. Cha đã ban sự sống cho tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con, để các ngài truyền lại cho con cháu.”

Vậy trong giây phút giao thừa, người ngoại cúng giao thừa để mời ông bà về ăn Tết—ăn chứ không phải chỉ chơi—nên ta người Công giáo cũng sẽ rước ÔBTT về ăn Tết. Ăn tất phải có cái để ăn. Cái ta chọn là bánh. Bánh vuông tượng trưng cho đất. Người bởi đất mà ra và sẽ trở về đất. ÔBTT cũng bởi đất vuông và đã trở về vuông đất, nên ta sẽ dâng (ai muốn gọi cúng cũng chẳng sao) lên ÔBTT bánh chưng vuông, rồi ta sẽ hưởng lộc từ ông bà. Ta sẽ dâng lên Chúa, là Tổ Tiên của các tổ tiên, bánh tròn, là tinh hoa ruộng đất, để trở thành Bánh bởi Trời nuôi dưỡng chúng ta.

Tôi dự định xây dựng bài giảng thành hai mục: “mời ông bà” và “về ăn Tết”. Đề tài “ăn” đối với tổ tiên, người khuất là đề tài hay, nhưng tôi tạm dừng. Có lẽ sang năm chăng.

Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

(1) Tông Hiến Ex quo singulari, của Đgh Benedictus 14, July 5, 1742.

----------------------------

 

Tết 1-195: TẾT NGUYÊN ĐÁN


 – LỄ GIAO THỪA

HẠNH PHÚC ĐẦU XUÂN– Trích Logos B

 

Người dân Việt Nam có tục lệ kiêng quét nhà trong ba ngày tết. Tục lệ đó xuất phát từ “Sự tích cái Tết 1-195


Người dân Việt Nam có tục lệ kiêng quét nhà trong ba ngày tết. Tục lệ đó xuất phát từ “Sự tích cái chổi” sau đây :

Ngày xưa, trên cung điện nhà trời có một người đàn bà nấu ăn rất khéo léo. Ngọc Hoàng giao cho bà ta tất cả công việc nấu ăn ở thiên đình. Tuy nấu ăn rất ngon, nhưng bà ta lại mắc một tính xấu là hay ăn vụng và tham lam. Đã vậy, bà ta lại yêu lão chăn ngựa cho thiên đình. Lão này rất thích rượu và đồ ăn ngon.

Một hôm, nhân một bữa tiệc, hai người rủ nhau vào bếp ăn vụng một bữa no say. Ngọc Hoàng phát hiện ra điều ấy đã nổi cơn thịnh nộ và đày cả hai người xuống trần gian làm cái chổi quét nhà. Họ phải làm việc luôn tay và suốt ngày đi tìm thức ăn trong những rác rưởi dơ bẩn của trần gian.

Về sau, thấy hai người biết hối lỗi, chăm chỉ làm việc không ngơi tay, Ngọc Hoàng thương tình ra lệnh cho họ được nghỉ ba ngày trong một năm. Đó là ba ngày Tết Nguyên Đán. Bởi vậy, từ đó về sau, người ta có tục lệ kiêng quét nhà trong ba ngày tết.

Ngoài ra, người ta kiêng quét nhà trong ba ngày đầu năm vì tin rằng: nếu quét nhà trong những ngày tết sẽ quét cả tiền bạc, của cải và phúc lộc ra khỏi cửa. Vì thế, trong ngày cuối năm, người ta quét dọn nhà cửa thật sạch sẽ, nhưng trong ba ngày tết, người ta không quét nhà nữa.

Trong giây phút linh thiêng của đêm giao thừa này, chúng ta dừng lại để suy nghĩ về tục lệ đó và nhìn lại những gì đã xảy ra trong năm cũ, cũng như hướng đến những gì sắp đến trong năm mới.

Nhìn lại một năm đã qua

Trước hết, chúng ta nhìn lại năm 2005 : năm của thiên tai và lòng nhân ái. Không ai có thể quên được “nhát chổi cuồng nộ của thiên nhiên” qua cơn sóng thần xảy ra ở Nam Á (dù xảy ra vào cuối năm 2004, nhưng cả năm 2005 phải gánh hậu quả). Cơn sóng thần đã quét sạch ¼ triệu sinh linh.

Sau đó là cơn bão kinh hoàng Katrina và Rita ở Mỹ, những cơn lũ và bão quét dữ dội ở Việt Nam, đã quét đi biết bao sinh mạng và tài sản của con người. Ngoài ra, còn có những cơn động đất khắc nghiệt xảy ra chỗ này chỗ khác, chôn vùi sự sống và niềm hy vọng củacon người.

Tuy nhiên, ngay ở giữa những thiên tai và hoạn nạn, “những nhát chổi” giận dữ của thiên nhiên dù quét sạch đi mọi thứ, nhưng cũng đã làm lộ ra tấm lòng nhân ái của con người. Nhiều người trong một thế giới rộng lớn và đầy chia rẽ đã cùng đứng dậy nắm tay nhau, vực dậy hàng triệu triệu con người trong cơn hoạn nạn. Có thể nói, năm 2005 nhân loại phải chịu rất nhiều đau thương, nhưng cũng là năm mà tình yêu thương trên khắp thế giới được biểu lộ rõ nét.

Cũng trong giây phút linh thiêng này, chúng ta mong mỏi đón nhận “nhát chổi yêu thương của Thiên Chúa”. Xin Người quét sạch những u sầu phiền muộn, những giận ghét oán hờn trong tâm hồn ta, để tâm hồn mỗi người như trang sách mới, được Thiên Chúa ghi vào đó những hàng chữ yêu thương. Xin Người cũng xua tan đi bóng tối đang bủa vây cuộc đời, đem đến cho ta niềm vui và niềm hy vọng.

Chắc chắn trong những ngày cuối năm, chúng ta đã quét dọn và trang hoàng nhà cửa để đón năm mới. Thử hỏi chúng ta có quan tâm quét dọn ngôi nhà tâm hồn chúng ta cho sạch sẽ không ? Chúng ta có dùng “những nhát chổi của sự quyết tâm” để quét sạch những bụi bặm và dơ bẩn trong tâm hồn ? Chúng ta có sửa chữa lại những gì đã hư hỏng và đánh bóng lại nhiệt tâm và thiện chí đã bị thời gian phủ mờ ? Ngôi nhà tâm hồn chúng ta đang chờ đợi ánh sáng của ngày mới và niềm hạnh phúc tràn đầy. Chúng ta không xua đuổi hạnh phúc ra khỏi cửa, nhưng luôn giữ gìn và vun quén niềm an vui cho gia đình.

Hướng về một mùa xuân mới

Trong ngày đầu năm, người ta thường tặng cho nhau những lời thật tốt đẹp như : “Vạn sự như ý”, “An khang thịnh vượng”, “tràn đầy hạnh phúc”, “phúc lộc dồi dào”… Đôi khi những lời chúc mang tính cách hài hước như : “Vạn sự như ý, tỷ sự như mơ” ; hoặc giới trẻ chúc nhau : “Tiền vô như nước Sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như… cà phê phin !”. Tất cả những lời chúc đó đều hướng đến sự hạnh phúc mà ai cũng mong chờ.

Tuy nhiên, trong thánh lễ Giao Thừa, qua phụng vụ Lời Chúa, chúng ta nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp nhất từ chính Chúa. Những lời chúc phúc được thể hiện qua “Tám MốiPhúc Thật”.

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó.
Phúc cho những ai hiền lành.
Phúc cho những ai đau buồn.
Phúc cho những ai đói khát điều công chính.
Phúc cho những ai thương xót người.
Phúc cho những ai có lòng trong sạch.
Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa.
Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính…

Tám mối phúc thật chính là những cánh cửa của tâm hồn, được mở ra để đón nhận làn gió xuân, làn gió đem đến hạnh phúc và bình an cho tâm hồn trong năm mới này.

Tâm hồn chúng ta đã được quét dọn sạch sẽ, nhưng nếu những cánh cửa hạnh phúc ấy không được mở ra để đón nhận ánh sáng của Chúa, tâm hồn ta vẫn mãi chìm ngập trong bóng tối của đau khổ và thất vọng.

Cánh cửa hạnh phúc của “Tám Mối Phúc” còn mở ra cho chúng ta một tương lai tràn đầy niềm vui và hy vọng, giúp cho ta nhìn ra một thế giới rộng rãi hơn, bao la hơn của tình yêu thương. Cánh cửa ấy mở ra để chúng ta gặp được Thiên Chúa và anh em mình.

Tuy nhiên, để mở ra được những cánh cửa hạnh phúc ấy, chúng ta phải có chìa khóa của sự hy sinh, chìa khóa mang hình cây thập giá của đời phục vụ quên mình. Chiếc chìa khóa ấy đang nằm trong bàn tay chúng ta.

Ngày xưa, tại thành phố kia có một nhà hiền triết xuất hiện và tuyên bố có thể trả lời được tất cả mọi thắc mắc của những ai đến vấn kế.

Một hôm, có một người chăn cừu từ trên núi cao đi xuống xin gặp nhà hiền triết. Anh ta nắm chặt trong tay một con chim sẻ và hỏi nhà hiền triết : “Xin ngài cho tôi biết : con chim sẻ tôi đang cầm trong tay sống hay chết?”

Nhà hiền triết biết đây là một cái bẫy của người chăn cừu. Nếu ông bảo con chim còn sống, tức khắc người chăn cừu sẽ bóp con chim chết trước khi mở bàn tay ra. Còn nếu ông bảo con chim đã chết, lập tức anh ta sẽ mở bàn tay ra và con chim sẽ bay đi.

Sau khi suy nghĩ, nhà hiền triết trả lời : “Con chim sẻ ngươi đang cầm trong tay sống hay chết là tùy ở ngươi. Nếu ngươi muốn cho nó sống thì nó sống, nếu ngươi muốn nó chết thì nó chết”.

Hạnh phúc cũng giống con chim sẻ kia : đang nằm trong bàn tay ta, đang ở rất gần ta, đang ở bên cạnh ta. Hạnh phúc đích thực của đời ta là chính Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta có hạnh phúc hay không là tùy ở chính chúng ta : chúng ta có để cho Chúa sống trong chúng ta và chúng ta sống trong Ngài không.

Trong năm mới, chúng ta hãy dâng vào tay Chúa tất cả dự định tương lai và mọi chương trình sắp thực hiện. Chúng ta tin rằng : trong bàn tay Chúa, chúng ta luôn sống trong an bình và hạnh phúc.

----------------------------

 

Tết 1-196: THÁNH LỄ GIAO THỪA


Mt 5, 1-10

 

Trong thánh lễ Giao Thừa, giờ phút linh thiêng nhất trong năm, thời khắc bàn giao lại mọi thứ Tết 1-196


Trong thánh lễ Giao Thừa, giờ phút linh thiêng nhất trong năm, thời khắc bàn giao lại mọi thứ của năm cũ để chào đón năm mới với bao hy vọng. Mọi Kitô hữu tìm đến gặp Chúa để được Người ban phước lành năm mới và xin Người xông đất nhà tâm hồn mình.

Bài Tin Mừng mà Phụng Vụ Giáo Hội dọn cho chúng ta nghe hôm nay là tám lời chúc phúc của Chúa Giêsu, quen gọi là Hiến Chương Nước Trời.

Những lời chúc phúc xem ra có vẻ ngược đời, nhưng thực ra, lại là một thực tế trong cuộc sống này mà ai cũng phải đối diện, chỉ khác nhau ở chỗ người ta sẽ làm gì để biến hoạ thành phúc và đem những thực tại đó đạt đến một thực tại tối hậu cho đời mình.

Qua Bát Phúc, cho thấy con đường sống đạo rất đa dạng và phong phú. Mỗi mối phúc là mỗi phương pháp ta có thể chọn để nên giống Chúa Giêsu và là một phương thế nên thánh. Những mối phúc này như là một nghịch lý mà không vô lý. Nghĩa là trong khi thế gian chạy theo mọi thứ có giá trị tạm thời, thì người theo Chúa dám đi ngược dòng, là tìm những giá trị vĩnh cửu ngay trong những thứ trần thế ấy.

- Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Là không lo tìm vật chất hưởng thụ và bị vật chất che khuất, để rồi lo chạy theo vì lòng tham và thủ đoạn mà lãng quên Nước Trời.

- Phúc thay ai hiền lành. Ngày nay sự ác đang tràn lan, đạo đức xuống cấp, dễ dàng giết người không nương tay, thì người theo Chúa biết khiêm nhu hiền hậu.

- Phúc thay ai sầu khổ. Biết kết hợp với đau khổ của Chúa Kitô và dâng hết cho Người.

- Phúc thay ai khát khao nên người công chính. Nên thánh là một cuộc chiến đấu trường kỳ, một ước muốn mãnh liệt, một ý chí cao; phải ước muốn mãnh liệt chứ không phải chì là mơ ước. Muốn nghĩa là phải tiến tới hành động, phải thành công mới thôi.

- Phúc thay ai xót thương người. Là biết vui với người vui, khóc với người khóc, cảm thông với nỗi đau của tha nhân. Thay vì lo thu vén gom góp cho mình, người theo Chúa biết sống trao ban và chia cơm sẻ áo cho nhau.

- Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch. Giữa một thế giới xuống cấp về đạo đức luân lý, buông mình theo dục tính khoái lạc, thì người theo Chúa phải biết sống tiết chế, chừng mực và trong sạch.

- Phúc thay ai xây dựng hoà bình. Tránh sự gây gỗ hận thù và đem bình an đến cho nhau.

- Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính. Vì đức tin và lòng mến Chúa, dám làm chứng nhân trong mọi hoàn cảnh, dù đôi khi phải chịu thiệt thòi vì danh người có đạo.

Như thế, dù xem ra phải sống ngược đời và lội ngược dòng, nhưng nếu chúng ta thực thi với cái nhìn đức tin thì chúng ta sẽ tìm thấy hiệu quả đích thực trong cuộc sống. Nội dung của các mối phúc hướng chúng ta đến với Thiên Chúa và tha nhân, chứ không phải chỉ sống ích kỷ cho riêng mình. Nhờ sống vì Chúa và sống cho người khác mà chúng ta cảm nhận hạnh phúc thiêng liêng và đích thực. Lời kêu gọi của Chúa Giêsu đã trở nên lý tưởng phấn đấu cho biết bao tín hữu. Họ đã chiến thắng gian khổ, vượt lên những khó khăn để sống một cuộc đời thanh tao giữa vũng lầy tội lỗi.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho mọi người chúng con bắt đầu một năm mới tràn đầy niềm tin, lòng mến và hy vọng,biết phấn đấu sống từng mối phúc trong sự yêu thương quan phòng của Chúa.Để năm mới này, chúng con thêm đổi mới, từ tâm hồn đến thể xác, nên con người mới là chỉ biết sống cho Chúa và tha nhân. Amen.

----------------------------

 

Tết 1-197: Thiên Chúa muốn người hạnh phúc


SUY NIỆM THÁNH LỄ GIAO THỪA

(Mt 5, 1-10)

 

Mỗi người chúng ta đều mang trong mình những những tâm tư và ước muốn. Ưu tư nhìn lại quá Tết 1-197


Mỗi người chúng ta đều mang trong mình những những tâm tư và ước muốn. Ưu tư nhìn lại quá khứ, hy vọng hướng tới tương lại. Vậy giờ đây chúng ta có những tâm tình nào, ước muốn gì, chờ đời gì và nhất là nói gì với Chúa ? Chắc chắn một điều là ai cũng xin Chúa là Đấng vô thủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật, rộng ban cho một năm mới phúc lộc dồi dào, và lòng hăng hái làm việc lành để tôn vinh Danh Chúa.

 Về phương diện con người, điều đầu tiên trong năm mới chúng ta cầu chúc cho nhau đó là chúc được bình an, hạnh phúc, vui vẻ, may mắn, mà người có đạo còn chúc nhau được đầy niềm vui và phúc lành của Thiên Chúa.

 Trong giờ phút giao thừa, trước thềm năm mới, phụng vụ Lời Chúa vang lên lời chúc lành tư tế cổ xưa mà chúng ta nghe trong Bài đọc I :“Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ các con! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến các con, và dủ lòng thương các con! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, và ban bình an cho các con!” (6, 22- 27). “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh… ” (1 Tx 5, 16-26). Như thế, điều mà tất cả chúng ta mong ước là “được Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến và chúc phúc”. Chúng ta cần phúc lành của Chúa ngay từ những giây phút đầu tiên của năm mới. Chúng ta ước mong được một năm mới bình an, thịnh vượng, tai qua nạn khỏi.

 Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài yêu thương con người và hằng mong muốn con người được hạnh phúc, nên Ngài sẵn sàng chúc phúc cho chúng ta, chúng ta hãy tin tưởng vào Ngài. Đoạn Tin Mừng thánh Mathêu đọc trong Thánh lễ Giao thừa minh chứng rõ ràng rằng : «  Thiên Chúa muốn, chúng ta là những người hạnh phúc ». (x. Mt 5, 1-10)

 Hạnh phúc thật theo Chúa Giêsu phán trong Tin Mừng (Mt 5:1-12) nghe xong nhiều người không khỏi ngạc nhiên và sửng sốt, bởi vì những người mà người đời coi là khờ dại, bất hạnh và đáng thương hại theo Chúa Giêsu lại là những người có phúc. Lý do là vì họ sống tinh thần nghèo khó, mặc dù họ giàu sang, có tiền của. Sống tinh thần nghèo khó là không cậy dựa vào tiền của, nhưng phó thác vào quyền năng của Chúa. Họ còn là những người hiền lành, những người đau khổ, những người đói khát sự công chính, những người hay thương xót người, những người có lòng trong sạch, những người ăn ở thuận hoà và những người bị bách hại vì lẽ công chính. Đó là những người được Thiên Chúa chúc phúc.

 Quả thật, Thiên Chúa là nguồn mọi ơn phúc, và chỉ một mình Chúa Giêsu là Ðấng có phúc tuyệt hảo, Ngài cũng muốn chúng ta có được hạnh phúc đích thật nên đã vạch ra cho chúng ta con đường Tám Mối Phúc Thật để tất cả chúng ta đi theo mà trở thành phúc nhân. Con đường Chúa đã đi khi còn sống thân phận lữ thứ trần gian như chúng ta : Phúc cho những ai nghèo khó trong tinh thần, phúc cho những ai đau khổ, phúc cho những kẻ hiền lành, phúc cho những ai đói khát sự công chính, phúc cho những kẻ có lòng nhân từ, phúc cho những ai có lòng trong sạch, phúc cho những ai hoạt động cho hoà bình, phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính (x. Mt 5, 3-10). Chính Chúa là Ðấng nghèo khó thật trong tinh thần, là Ðấng đau khổ, là Ðấng dịu hiền, là Ðấng đói khát sự công chính, là Ðấng nhân từ, là Ðấng trong sạch trong tâm hồn, là Ðấng họat động cho hoà bình, là Ðấng bị bách hại vì lẽ công chính. Chúa mời gọi chúng ta tiếp bước theo sau để tiến về cõi phúc thật. Với Chúa, điều không thể được trở thành có thể, ngay cả việc con lạc đà có thể chui qua lỗ kim (x. Mt 10,25), với sự trợ giúp của Chúa và chỉ với sự trợ giúp của Chúa, chúng ta mới được ơn trở nên những người có phúc.

 Trước thềm năm mới, chúng ta hãy khẩn cầu các thánh là những người đã được xem là phúc nhân, đặc biệt xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta, Đấng được sứ thần chào là ‘Đấng đầy ơn phúc’, được bà Isave chị họ gọi là người ‘có phúc’ làm cho chúng ta trở thành những phúc nhân trong năm mới, nhất là trước tòa Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ đến muôn thủa muôn đời ! Amen.

----------------------------

 

Tết 1-198: Tạ Ơn Và Phó Thác

 

Một năm với tháng ngày dần trôi, giờ chúng ta đang sống là thời khắc cuối cùng của năm cũ 2016 Tết 1-198


Một năm với tháng ngày dần trôi, giờ chúng ta đang sống là thời khắc cuối cùng của năm cũ 2016, năm Bính Thân và chuẩn bị bước vào năm mới 2017, năm Đinh Dậu, giờ phút thật linh thiêng. Vào dịp tạ ơn cuối năm, Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđíctô XVI giải thích như sau : “Giáo hội gợi ý rằng chúng ta không nên kết thúc năm cũ mà không bày tỏ lời cảm tạ Chúa, vì những ơn lành Ngài đã thương ban”. Quả thật, do bởi tình thương mà chúng ta được hiện hữu trên đời và mỗi giây, mỗi phút, mỗi một ngày qua đi là biết bao hồng ân của Chúa tuôn đổ trên chúng ta.

Một năm sắp kết thúc, làm chúng ta liên tưởng đến sự kết thúc cuộc hành trình nơi dương thế của mỗi người. Có khởi đầu ắt sẽ có kết thúc như sách Giảng Viên dạy, “một thời để được sinh ra và một thời để chết” (Quoleth 3: 2). Sự thật này rất đơn giản và cơ bản nhưng lại thường bị lờ đi và lãng quên. Mẹ Hội Thánh dạy chúng ta, khi kết thúc một năm và mỗi ngày, chúng ta phải tự vấn lương tâm, và nhìn lại những gì đã xảy ra để tạ ơn Chúa.

Nhân loại nói chung vừa trải qua một năm với bao nhiêu ngày ghi đậm bạo lực, chết chóc, đau thương khôn tả của bao người vô tội do bọn khủng bố nhân danh Thượng Đế gây ra cho đồng loại, những người tị nạn ở Syria, Irắc, Trung Đông... buộc lòng phải rời bỏ quê hương, những con người nam nữ và trẻ em không còn gia cư nhất định, thiếu lương thực và kế sinh nhai, biết bao công trình tôn giáo bị con người tàn phá. Việt Nam nói riêng, hỏa hoạn, lũ lụt đến bây giờ vẫn chưa chấm dứt, ấy chưa kể đến những vụ giết hại anh em đồng loại cách mạn dợ. Dầu vậy cũng có bao nhiêu cử chỉ tốt lành, yêu thương và liên đới diễn ra trong những ngày tháng của năm cũ, mà không được các bản tin tức nói tới! Không thể để cho quyền lực sự ác che khuất những dấu chỉ tình thương ấy. Sự thiện luôn chiến thắng, cho dù có lúc sự thiện xem ra yếu ớt và âm thầm. Vì thế chúng ta phải dâng lời tạ ơn Chúa.

Tạ ơn

Khi thêm một năm nữa đã đến hồi kết thúc, người kitô hữu chúng ta dựa trên Thánh Kinh thấy thời gian không mang tính tuần hoàn mà là một đường thẳng: thời gian là con đường dẫn đến chung cuộc, nên một năm trôi qua là một bước đi hướng đến sự hoàn tất của lịch sử, đến cứu cánh của nhân loại là hy vọng và vui mừng được gặp Chúa, thì việc tạ ơn này thật là ý nghĩa.

Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa vì tất cả những dấu chỉ hào phóng Thiên Chúa thể hiện trong lịch sử nhân loại. Một lòng biết ơn không phải là một sự nhìn lại chẳng sinh ơn ích gì hay một ký ức trống rỗng về một quá khứ được lý tưởng hóa xa vời, nhưng là một ký ức sống động, một ký ức giúp hình thành nên sự sáng tạo cá nhân và cộng đoàn khi chúng ta biết rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Tạ ơn Chúa là thái độ căn bản của người Kitô hữu đối với Thiên Chúa, vì tất cả những gì con người có đều là hồng ân của Thiên Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta thường quên đi những gì là ân huệ của Chúa. Và để sống tâm tình tạ ơn và phó thác vào Thiên Chúa thật không dễ chút nào!

Đi vào tâm tình tạ ơn, chúng ta nhìn nhận rằng, tội lỗi và yếu đuối đã làm ta xa rời Thiên Chúa Tình Yêu. Dù nhận thức được những điều mình phạm mất lòng Chúa, nhưng với sức con người, chúng ta khó thoát ra vòng xoáy tội lỗi. Chỉ có Chúa mới kéo chúng ta về với Chúa.

Trong giờ phút linh thiêng này, thật là đẹp, khi giờ đây chúng ta đồng thanh hiệp ý với Mẹ Maria hát lên bài ca tạ ơn Chúa vì những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã và còn đang thể hiện trong lịch sử : Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã và còn đang biểu lộ quyền năng của Ngài... đã và còn đang làm tan rã những kẻ kiêu căng... đã và còn đang hạ xuống người quyền thế... đã và còn đang nâng dậy kẻ khiêm cung... đã và còn đang ban tràn đầy ơn lành cho người đói khát... đã và còn đang đuổi người giàu có ra về tay không... đã và còn đang cứu giúp Israel Dân Người. Ðó là bảy hành động của Thiên Chúa là Chúa của lịch sử cứu độ. Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta rằng: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1 Tx 5, 16-18). Chúng ta cảm tạ Chúa về ân huệ Người đã thương ban (1Cr 1, 3-9). Cảm tạ Chúa và xin Chúa thứ tha, kèm theo lòng phó thác cho Chúa năm mới sắp tới.

Xin ơn tha thứ

Cũng vào dịp cuối năm, cùng với việc tạ ơn, Đức Thánh Cha Phanxicô còn thức tỉnh con cái mình : “Chúng ta được kêu gọi kiểm điểm xem những thế sự có được thực hiện theo ý Thiên Chúa hay là chúng ta chỉ ưu tiên lắng nghe những dự án của con người, nhiều khi đầy những tư lợi, lòng khao khát quyền lực vô độ và bạo lực vô cớ” (Bài giảng Kinh Chiều cuối năm 2015). Nên chúng ta phải tạ lỗi với Chúa và với mọi người nữa. Tạ lỗi để nói lên lòng sám hối, ăn năn. Tạ lỗi về những điều thiếu sót, điều gì chưa chu toàn, điều gì chưa tốt, hoặc lỗi bác ái với tha nhân, hay chưa biết thương xót người như Chúa đã thương xót chúng ta. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm mà chúng ta đã phạm trong năm qua. Tương lai tùy thuộc ở Chúa, chúng ta phải có tinh thần phó thác.
Sống phó thác

Nhìn lại một năm đã qua, chúng ta thấy các biến cố lần lượt diễn ra : các thảm kịch về tai nạn hàng không, những vụ khủng bố người giết người giã man hơn, niềm vui và đau khổ, chiến thắng và thất bại, đạo đức con người như đang bị suy giảm tới mức báo động trong các ngành nghề. Nhìn qua mọi sự, đến giờ phút này đây, chúng ta phải khẳng định rằng, Thiên Chúa là chủ lịch sử, Ngài hướng dẫn các biến cố nhân loại, đồng thời phó thác vận mệnh tương lai cho Chúa và thưa rằng:

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con được làm người, được làm con Chúa thêm một năm nữa. Xin cho đời chúng con trở thành bài ca tạ ơn Chúa bằng tâm tình sống biết ơn mọi người đang yêu thương giúp đỡ chúng con để danh Chúa được toả sáng. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

----------------------------

 

Tết 1-199: LỄ GIAO THỪA

 

Trước thềm năm mới, chúng ta hãy cùng nhau dành ít phút để kiểm điểm đời sống mình. Chuyến xe Tết 1-199


Trước thềm năm mới, chúng ta hãy cùng nhau dành ít phút để kiểm điểm đời sống mình.

Chuyến xe đò từ Vị Thanh tới Sài Gòn, dù đường dài có hơn hai trăm cây số, người ta cũng phải dừng chân để đổ xăng, để dùng bữa hay để nghỉ ngơi. Chuyến đi suốt cuộc đời của chúng ta lâu lắm, dài lắm. Muốn đủ sức đi suốt tuyến đường dài về quê trời, chúng ta phải dừng chân để nghỉ ngơi, để kiểm điểm, để xét lại con đường mình đang đi: đúng hay sai; hay hay dở, thành công hay thất bại. Thời điểm giao thừa, thời điểm năm cũ bước sang năm mới, là thời điểm chúng ta nên dừng chân để kiểm điểm lại đời sống của mình.

            1. Trước hết, chúng ta phải cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa đã thương ban: Ơn phần hồn, ơn phần xác, kể sao cho xiết, nói sao cho cùng.

            Nói như vua thánh Đavít: “Hãy đếm tinh tú trên trời mà biết ơn Ngài đã dành cho người”. Biết rồi, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ, và hết lòng tạ ơn Chúa, như người phong cùi ngoại giáo, sau khi được chữa lành đã đến gặp Chúa Giêsu để tạ ơn Ngài. Và chúng ta đừng để Ngài trách cứ chúng ta như trách cứ 9 người phong cùi được Ngài chữa lành bệnh tật mà không cảm tạ ơn Chúa.

            2. Ngoài việc cảm tạ Thiên Chúa vì bao ơn lành hồn xác Chúa đã thương ban, chúng ta còn phải kiểm điểm đời sống của mình, mình đã dùng nén bạc của Chúa như thế nào?

            Những nén bạc về thời giờ, về tiền bạc, về sức khỏe và tài năng,…

            - Về thời giờ:  Ngày nào Chúa cũng ban cho ta 24 giờ. Ta dùng thời giờ ra sao: Thường thường mỗi người dùng 24 giờ như sau: Ngủ đêm 8 giờ, lao động 8 giờ, lo ăn 6 giờ, nghỉ ngơi, lo việc cá nhân 2 giờ. Người theo đạo Thiên Chúa phải dùng 1 giờ để tham dự Thánh lễ, ít là ½ giờ đọc kinh hôm, kinh mai. Nhưng nhiều người có đạo nhưng khô đạo. Họ bỏ luôn việc đọc kinh, dự lễ,…Tóm lại, họ chỉ lo phần xác mà không lo gì cho phần hồn. Thánh Phaolô đã phải thốt lên: “Chúa của họ chỉ là cái bụng: Họ được phần xác và nhếch nhác phần hồn”.

            - Về sức khỏe và tài năng: Ta có dùng sức khỏe và tài năng để phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân không? Hay ta chỉ lo cho ta. Nếu ta chỉ lo cho ta, ta thật là người ích kỷ.

            - Về tiền bạc : Ta có dùng tiền bạc để làm sáng danh Chúa, phục vụ tha nhân không ? Hay chỉ dùng tiền của để lo ăn chơi. Tiền bạc như con dao 2 lưỡi : biết sử dụng thì tốt, không biết thì xấu.

            Vua Salômôn không xin Chúa ban cho vợ đẹp con khôn, không xin được sống lâu trường thọ, không xin được giàu sang phú quý, nhưng xin được sự khôn ngoan. Nhờ sự khôn ngoan, vua sống đẹp lòng Chúa, và sống đẹp lòng mọi người.

            Trước thềm năm mới, chúng ta cũng xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, để luôn làm vui lòng Chúa và sống hòa thuận với anh em.

Lm Tôma Nguyễn Hoàng Phượng

----------------------------

 

Tết 1-200: Tha Thứ Để Có Niềm Vui Xuân


Giao Thừa :

 

Ngày 03/10/2019, một thanh niên da đen 18 tuổi đã làm rúng động nước Mỹ , và có thể còn xa Tết 1-200


Ngày 03/10/2019, một thanh niên da đen 18 tuổi đã làm rúng động nước Mỹ , và có thể còn xa hơn nữa, với thông điệp tha thứ của anh.

Trong phiên tòa xét xử cô Amber Guyger, 31 tuổi, cảnh sát viên người da trắng.

Vì mải nói chuyện điện thoại cho nên cô đã đi nhầm vào phòng của anh Botham Jean, và ngạc nhiên khi thấy anh Botham đang ngồi ăn kem trong phòng khách, cô liền rút súng ra. Cô tưởng anh tấn công mình nên cô đã bắn hai phát súng trúng vào tim anh. Botham Jean, 26 tuổi, người da đen, đã chết trong căn phòng của mình một cách bất ngờ, ngỡ ngàng không hiểu tại sao mình phải chết!

Trong bối cảnh căng thẳng vì vấn đề màu da và vì tình trạng bạo hành của cảnh sát, phiên tòa xử cô Amber Guyger đã diễn ra hết sức căng thẳng.

Kết thúc 4 ngày xét xử, bồi thẩm đoàn đã nhất trí kết tội cô là ‘sát nhân’. Và kết án  10 năm tù.

Người em trai của Botham tên là Brandt Jean, 18 tuổi, khi được cho phép nói lên lời cuối với tội nhân, đã sử dụng thời gian đó tại tòa án để đưa ra một thông điệp tha thứ:

“Tôi không muốn nói hai lần hoặc hàng trăm lần cô đã lấy đi những gì, và bao nhiêu từ chúng tôi.

Tôi nghĩ rằng cô biết điều đó.

Nhưng tôi chỉ hy vọng rằng cô đến với Chúa với tất cả mọi tội lỗi và tất cả những gì tôi nghĩ là xấu xa mà cô đã từng làm trong quá khứ.

Ai trong chúng ta cũng có thể đã làm một cái gì đó chúng ta không nên làm.

Nếu cô thực sự hối hận. Tôi biết tôi có thể nói về phần tôi là tôi tha thứ cho cô.

Và tôi biết nếu cô đến với Chúa và xin Ngài tha thứ thì Ngài sẽ tha thứ cho cô. Thực tâm tôi không muốn cô phải ngồi tù. Tôi không muốn bất cứ điều gì xấu cho cô.

Ngập ngừng một lúc, anh quay sang phía chánh án hỏi:

Tôi không biết tôi có thể dành cho cô ấy một cái ôm không.
Xin vui lòng cho phép tôi.

Bà chánh án Tammy Kemp rất bối rối trước đề nghị này. Sau một lúc suy nghĩ bà nói “Được”.

Chứng kiến cảnh này bà chánh án Tammy Kemp đã rơi lệ.

Đây  “Thật là một tấm gương đáng kinh ngạc về tình yêu và sự tha thứ Kitô giáo, chàng trai 18 tuổi đã thay anh tha thứ cho người sát hại anh và  khuyến khích cô ấy hiến dâng cuộc sống của mình cho Chúa Kitô để bù đắp tội lỗi mình.

Hôm nay đêm giao thừa, nhắc lại sự kiện này như muốn mời gọi tất cả chúng ta “điều gì tha thứ được thì hãy tha thừ”, “điều gì có thể quên đi được thì hãy quên đi”, nhất là hãy quên đi oán giận, hận thù ganh ghét để cho tâm hồn thanh thản bước vào một mùa xuân mới của đất trời. Và nếu chúng ta là người đã nhận được sự tha thứ của anh em thì hãy hiến dâng cuộc sống mình phụng sự cho Chúa để bù đắp lại tỗi lỗi của mình.

Và giây phút giao thừa đã gần tới. Giây phút “tống cưu nghinh tân” là tống bỏ đi những điều không tốt để đón điều tốt đẹp đến với chúng ta. Giây phút này chúng ta hãy can đảm bỏ đi những đố kỵ, giận hờn, ghen ghét. Hãy làm mới tình người qua tinh thần hòa giải yêu thương. Giây phút này không ai muốn ưu phiền, càng không muốn những điều bực dọc đến với mình. Hãy gác lại những bất đồng ý kiến, những thành kiến cố chấp để cùng nhau đón một mùa xuân yêu thương và hạnh phúc.

Nhưng điều mà Chúa muốn chúng ta là phải dấn than để  “hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Vạn vật vào xuân để thay đổi thì con người muốn thăng tiến cũng phải vươn lên để hoàn thiện hơn.

Xin Chúa giúp chúng ta tống bỏ đi những điều xấu để mặc lấy con người mới. Con người đầy ân sủng của Chúa sẽ mang về cho nhân gian niềm vui và hạnh phúc. Xin Chúa chúc lành cho đêm giao thừa chúng ta tràn ngập tiếng cười vui và muôn lời cầu chúc tốt đẹp dành cho nhau. Amen

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

----------------------------
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây