GIỜ THÁNH - LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 2005

Thứ sáu - 10/03/2023 07:52
GIỜ THÁNH - LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 2005
GIỜ THÁNH - LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 2005
GIỜ THÁNH
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 2005

------------------------------------

I. KHAI MẠC

1.       Đặt Mình Thánh Chúa. Hát kính Thánh Thể.

2.       Thinh lặng giây lát.

3.       Đọc chung kinh Đền Tạ Trái Tim Chúa Giêsu.

Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành – Chúa đã yêu dấu loài người quá bội – mà loài người vô tình tệ bạc – lại còn khinh mạn dể duôi – nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa – hết lòng thờ phượng cung kính – cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ – hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại – xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy – thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn – xin Chúa thương xót thứ tha – chúng con sẵn lòng đền tội chúng con – cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi – hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa – là Ðấng chăn chiên dẫn đàng chính thật – hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu Phép Rửa Tội – mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy – thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy – lại dốc lòng đền riêng những tội này – như cách ăn ở buông tuồng mất nết – những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh – tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ – sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh – những điều sỉ nhục bỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy – những điều ơ hờ khinh dể – cùng những tội gớm ghê phạm đến chính Phép Bí Tích mến yêu – sau hết – chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền – cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy – Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy – ít là chúng con xin dâng công đền tội – xưa Chúa đã dâng cho Ðức Chúa Cha trên cây thánh giá – mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày – lại xin dâng công nghiệp Ðức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành – cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa – từ rầy về sau nhờ ơn Chúa giúp – thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng – ăn ở thanh sạch – giữ luật Phúc Âm cho trọn – nhất là luật mến Chúa yêu người – cho được bù lại những tội ấy – lại hết sức ngăn ngừa – kẻo người ta còn phạm đến Chúa – cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

Lạy Ðức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân – chúng con cậy vì lời Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu – xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa – cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ – giữ lòng trung tín – lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời – cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật – là nơi Chúa hằng sống hằng trị – cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA – SUY NIỆM CẦU NGUYỆN

1.       Công bố Tin Mừng

Tin Mừng Chúa Giêsu-Kitô theo thánh Mátthêu (11,25-30)

Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói :

"Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

"Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng".

2.       cầu nguyện 1 : xin ơn thánh hóa các linh mục

Lạy Chúa Giêsu nhân từ hiền hậu,
từ miền Paray-Le-Monial, tỉnh Burgundy, Pháp Quốc,
Chúa đã ban sứ điệp đầu tiên
cho thánh nữ Margarita Maria Alacoque (27/12/1673),
Chúa nói với thánh nữ :
“Trái tim nhân ái của Ta là tình yêu cho nhân thế,
đặc biệt trái tim Ta muốn chia sẻ lửa yêu mến cho nhân loại qua chính con”.

Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành,
xin ban cho chúng con các linh mục của Chúa
luôn có đức tin mạnh mẽ như viên Đại Đội Trưởng (x. Lc 7,1-10) ;
xin ban cho chúng con các linh mục
luôn có tâm hồn nhạy cảm, biết thương cứu người khác
như người Samaritanô nhân hậu (x. Lc 10,29-35) ;
xin ban cho chúng con các linh mục có một trái tim mở rộng,
biết chạnh thương, tẩy sạch tâm hồn kẻ tội lỗi
như người con hoang đàng trở về
sau nhiều ngày phung phá, chơi bời,
được Cha thương đón nhận (x. Lc 15,4-7) ;
xin ban cho chúng con các linh mục
luôn có tâm hồn quảng đại, đi bước trước,
không chờ đợi người khác đến với mình trước
như Giakêu được Chúa tới nhà,
nên ông đã cải tà qui chánh và trở về với Chúa (x. Lc 19,1-10) ;
xin ban cho chúng con các linh mục
luôn có đôi bàn tay biết thương giúp người khác
như ông Simon người Kyrênê đã kê vai vác thánh giá cho Chúa (x. Mc 15,21) ;
xin ban cho chúng con các linh mục luôn sống trọn tình yêu,
tình yêu xả kỷ, từ bỏ, chia sẻ và tự hiến
như Chúa đã sống, đã thực hiện cho tới cùng tình yêu của người “hiến mạng sống ì người mình thương mến” (Ga 15,13).

Lạy Chúa Giêsu dịu hiền nhân hậu,
các linh mục của Chúa là những con người
được Chúa thương tuyển chọn giữa muôn người,
nhưng các ngài vẫn là những bình sành dễ vỡ (x. 2Cr 4,7)
luôn ý thức thân phận yếu đuối của con người.
Vì được Chúa yêu mến, vỗ về, dìu dắt, nâng đỡ,
nên các ngài cảm thấy an tâm, vững bước ;
xin Chúa ban Thánh Thần đổi mới các ngài,
để dù bất xứng, yếu đuối và tội lỗi
các ngài vẫn luôn kiên vững tin tưởng, cậy trông,
phó thác vào Chúa.

Linh mục là một Kitô khác (Alter Christus).
linh mục là người của Chúa,
linh mục là người của nhân loại và của muôn người ;
xin Chúa ban sức mạnh của Thần Khí Chúa
để các ngài luôn can đảm sống cho Chúa và vì mọi người ;
xin ban cho các ngài sự thánh thiện và lòng nhiệt thành
để các ngài luôn kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi
là nguồn mạch sự thánh thiện và tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu dịu hiền khiêm nhượng,
xin ban cho các linh mục sự dịu hiền, khiêm nhượng
như Chúa đã nói :
“Hãy học cùng Ta vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng” (Mt 11,29) ;
xin thánh hoá các linh mục
để tâm hồn các ngài chỉ hướng về một mình Chúa ;
xin đưa các linh mục đến nép mình vào Trái Tim Chúa
vì Trái Tim của Chúa là nguồn tình yêu như dòng sông
chảy đi muôn nơi với muôn vàn ngõ ngách khác nhau ;
xin giúp các linh mục biết luôn yêu mến Đức Mẹ
như Chúa luôn yêu mến Người ;
xin ban cho các ngài hằng noi gương bắt chước Đức Mẹ
vì Mẹ luôn sống cho Chúa và làm theo ý Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành,
xin cho mọi người biết cầu nguyện cho các linh mục
vì các ngài cũng luôn cần đến lời cầu nguyện ;
xin cho các linh mục biết năng đi vào nơi thanh vắng mà cầu nguyện
vì Chúa đã luôn làm và luôn khuyến khích các môn đệ ;
xin thánh hóa các linh mục
như Chúa đã xin Chúa Cha thánh hiến các môn đệ :
“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ ...
Con xin thánh hiến chính mình con cho họ,
để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến” (Ga 17,17.19)

“Lạy Cha chí thánh,
xin gìn giữ các môn đệ
trong  danh Cha mà Cha đã ban cho con,
để họ nên một như chúng ta” (Ga 17,11).

Lạy Chúa Giêsu linh  mục,
xin thánh hiến các linh mục của Chúa ;
xin sai Thánh Thần của Chúa để biến đổi các linh mục
trở nên những người thánh thiện như lòng Chúa mong ước.

“Lạy Cha,
Con muốn rằng con ở đâu,
thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con,
để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con,
vì cha đã yêu thương con
trước khi thế gian được tạo thành” (Ga 17,24). Amen.

3.       cầu nguyện 2 : Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu

Xin Chúa thương xót chúng con. t/
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. t/
Xin Chúa thương xót chúng con. t/
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
t/ Thương xót chúng con.

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật. t/
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. t/
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. t/

1. Trái Tim Đức Chúa Giêsu Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời. t/
2. Trái Tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Đức Mẹ Đồng Trinh. t/
3. Trái Tim Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn. t/
4. Trái Tim Đức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng. t/
5. Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Đền Thánh Đức Chúa Trời. t/
6. Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Toà Đấng cực cao cực trọng. t/
7. Trái Tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên đàng. t/
8. Trái Tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy. t/
9. Trái Tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu. t/
10. Trái Tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu. t/
11. Trái Tim Đức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức. t/
12. Trái Tim Đức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng. t/
13. Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người, cùng là chốn phải hướng về thay thảy. t/
14. Trái Tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái. t/
15. Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự. t/
16. Trái Tim Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi đàng. t/
17. Trái Tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy rẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con. t/
18. Trái Tim Đức Chúa Giêsu các Thánh trên trời khao khát. t/
19. Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng. t/
20. Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin. t/
21. Trái Tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh. t/
22. Trái Tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con. t/
23. Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần. t/
24. Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con. t/
25. Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết. t/
26. Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua. t/
27. Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự yên ủi. t/
28. Trái Tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con. t/
29. Trái Tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng được bằng yên và làm lành cùng Đức Chúa Trời. t/
30. Trái Tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội. t/
31. Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy. t/
32. Trái Tim Đức Chúa Giêsu ban cho kẻ mong sinh thì được cậy trông. t/
33. Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng. t/
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
t/ Tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
t/ Nghe cho chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
t/ Thương xót chúng con.
Lạy Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
t/ Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời – chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim Con rất yêu dấu Chúa – cùng những lời ngợi khen và những việc lành Người dâng thay cho kẻ có tội – mà nguôi cơn giận và tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van – vì một Đức Chúa Giêsu Kitô Con Chúa – là Đấng hằng sống hằng trị làm một cùng Chúa – và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

III. KẾT THÚC

1. “Này con là Đá”. Lời nguyện cầu cho ĐTC Bênêđitô.
2. “Đây nhiệm tích”. Lời nguyện và Phép Lành MTC.
3. Hát kết thúc.
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây