MỤC LỤC 1a (Bài 1-2000) Xếp thứ tự theo ĐỀ TÀI các bài suy tư ĐC GB Bùi Tuần

Thứ bảy - 12/09/2020 06:44
MỤC LỤC 1a (Bài 1-2000) Xếp thứ tự theo ĐỀ TÀI các bài suy tư ĐC GB Bùi Tuần
MỤC LỤC 1a (Bài 1-2000) Xếp thứ tự theo ĐỀ TÀI các bài suy tư ĐC GB Bùi Tuần
MỤC LỤC 1a (Bài 1-2000)
Xếp thứ tự theo ĐỀ TÀI các bài suy tư ĐC GB Bùi Tuần
------------------------------------------


Bùi-Tuần 0001: ĐOÀN KẾT YÊU THƯƠNG 02-09-1975
Bùi-Tuần 0002: SỐNG THANH BẦN PHÚC ÂM 28-12-1975
Bùi-Tuần 0003: TÁC PHẨM KHÔNG NHÃN HIỆU 31-01-1976
Bùi-Tuần 0004: HAI HƯỚNG NHÌN 31-01-1976
Bùi-Tuần 0005: MỘT ƠN GỌI 06-03-1976
Bùi-Tuần 0006: ĐỌC LỜI CHÚA 03-04-1976
Bùi-Tuần 0007: BÀN THÁNH 15-04-1976
Bùi-Tuần 0008: NGÀY VINH THẮNG 18-04-1976
Bùi-Tuần 0009: ĐÔI TAY QUÍ GIÁ 01-05-1976
Bùi-Tuần 0010: SỰ HỢP NHẤT VÀ CHÚA THÁNH THẦN 06-06-1976
Bùi-Tuần 0011: MỘT TƯƠNG LAI ĐẸP 12-08-1976
Bùi-Tuần 0012: SỰ TẾ NHỊ 02-09-1976
Bùi-Tuần 0013: MỘT ĐỨC TIN MẠNH 04-09-1976
Bùi-Tuần 0014: CỘNG TÁC VỚI ƠN CHÚA THÁNH THẦN 19-09-1976
Bùi-Tuần 0015: HÃY LÀ MỘT BÔNG HOA18-02-1977
Bùi-Tuần 0016: LINH MỤC LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ 04-04-1977
Bùi-Tuần 0017: ĐỨC TIN SỐNG ĐỘNG LÀ MỘT BẬN TÂM 17-04-1977
Bùi-Tuần 0018: YÊU NƯỚC LÀ MỘT BỔN PHẬN 02-09-1977
Bùi-Tuần 0019: NÓI VỚI TUỔI TRẺ VỀ TÌNH YÊU 18-12-1977
Bùi-Tuần 0020: HÀNH TRÌNH PHỤC SINH 29-03-1977
Bùi-Tuần 0021: Sự Can Đảm Và Sáng Suốt 28-01-1978
Bùi-Tuần 0022: Một Tôn Giáo Tin Yêu 14-05-1978
Bùi-Tuần 0023: Một Mẫu Người Đơn Sơ 01-10-1978
Bùi-Tuần 0024: Dấu Chỉ Của Thời Đại 07-10-1978
Bùi-Tuần 0025: Những Lợi Ích Của Niềm Tin Tôn Giáo 15-10-1978
Bùi-Tuần 0026: Đừng Sợ Chúa 24-12-1978
Bùi-Tuần 0027: VUI MỪNG VÀ HY VỌNG 28-01-1979
Bùi-Tuần 0028: LỄ HIỆP NHẤT 26-03-1979
Bùi-Tuần 0029: CHÚA GIÊSU CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG 12-04-1979
Bùi-Tuần 0030: CÓ ƠN CHÚA THÁNH THẦN 03-06-1979
Bùi-Tuần 0031: GIÁO DỤC CÁI ĐẸP 17-06-1979
Bùi-Tuần 0032: CON NGƯỜI CỦA RANH GIỚI 24-O6-1979
Bùi-Tuần 0033: GIA NHẬP ĐỜI TU 29-06-1979
Bùi-Tuần 0034: LÀM ĐIỀU TỐT 02-09-1979
Bùi-Tuần 0035: SỐNG ĐẠO 09-09-1979.
Bùi-Tuần 0036: HIỂU ĐƯỢC Ý CHÚA 08-12-1979
Bùi-Tuần 0037: TINH THẦN ĐÓN TIẾP 23-12-1979
Bùi-Tuần 0038: MỘT LIÊN HỆ MẬT THIẾT 24-12-1979
Bùi-Tuần 0039: MỘT SỰ THỰC ĐAU XÓT 25-12-1979
Bùi-Tuần 0040: HÃY KHIÊM TỐN 26-12-1979
Bùi-Tuần 0041: ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG 27-l2-l979
Bùi-Tuần 0042: HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH 30-12-1979
Bùi-Tuần 0043: CÓ LÒNG TỐT 05-01-1980
Bùi-Tuần 0044: RAO GIẢNG TIN MỪNG 06-01-1980
Bùi-Tuần 0045: GIÁO DỤC ĐỨC TIN 18-01-1980
Bùi-Tuần 0046: VÀI NÉT VỀ TINH THẦN GIA ĐÌNH 15-02-1980
Bùi-Tuần 0047: GIA ĐÌNH LÀ MỘT CON ĐƯỜNG 24-02-1980
Bùi-Tuần 0048: MỘT MẪU GƯƠNG TẬN TỤY PHỤC VỤ 10-03-1980
Bùi-Tuần 0049: CẦN LO NGHĨ XA HƠN 14-03-1980
Bùi-Tuần 0050: TRÁCH NHIỆM LINH MỤC 17-03-1980
Bùi-Tuần 0051: HÃY YÊU THƯƠNG NHAU 03-04-1980
Bùi-Tuần 0052: MỘT CHUYẾN ĐI ĐƠN GIẢN 02-07-1980
Bùi-Tuần 0053: GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
Bùi-Tuần 0054: HIỆP NHẤT 14-04-1981
Bùi-Tuần 0055: HY VỌNG 22-08-1982
Bùi-Tuần 0056: ĐƠN SƠ 01-10-1982
Bùi-Tuần 0057: SỰ TRỞ VỀ 04-10-1982
Bùi-Tuần 0058: ĐI LÊN 16-10-1982
Bùi-Tuần 0059: GIÁO DỤC LƯƠNG TRI 16-10-1982
Bùi-Tuần 0060: QUYỀN CHÚA BAN 24-10-1982
Bùi-Tuần 0061: CẢM TẠ BIẾT ƠN 28-11-1982
Bùi-Tuần 0062: QUÂN BÌNH LÝ TƯỞNG 24-12-1982
Bùi-Tuần 0063: BIẾT SỐNG 13-02-1983
Bùi-Tuần 0064: NHỮNG NGẠC NHIÊN LỚN 31-03-1983
Bùi-Tuần 0065: MỞ LÒNG TA RA 02-04-1983
Bùi-Tuần 0066: ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN VÀ CHÚNG TÔI 22-05-1983
Bùi-Tuần 0067: CHÚA BA NGÔI 29-05-1983
Bùi-Tuần 0068: VÀI NÉT LỚN VỀ HÌNH ẢNH HỘI THÁNH
Bùi-Tuần 0069: HỘI THÁNH THỜI ĐỨC MẸ LÊN TRỜI 21-08-1983
Bùi-Tuần 0070: Ý NGHĨA MỘT SỰ CHỜ ĐỢI 28-08-1983
Bùi-Tuần 0071: CHÚA Ở VỚI TÔI 28-08-1983
Bùi-Tuần 0072: SỐNG ĐẠO MỘT CÁCH TẾ NHỊ 08-09-1983
Bùi-Tuần 0073: GIẢI QUYẾT CẢNH NGHÈO 11-09-1983
Bùi-Tuần 0074: VƯƠN LÊN TỪNG BƯỚC NHỎ 11-09-1983
Bùi-Tuần 0075: CẦU CHO CHÚNG CON LÀ KẺ CÓ TỘI 02-10-1983
Bùi-Tuần 0076: CAN ĐẢM CHỐI TỪ 13-11-1983
Bùi-Tuần 0077: NIỀM VUI BẤT NGỜ (Mầu nhiệm I mùa vui) 20-11-1983
Bùi-Tuần 0078: BÉN NHẠY (Mầu nhiệm thứ 2 mùa vui) 20-11-1983
Bùi-Tuần 0079: KHIÊM NHƯỜNG (Mầu nhiệm thứ III mùa vui) 20-11-1983
Bùi-Tuần 0080: DẤU CHỈ (Mầu nhiệm IV Mùa vui) 27-11-1983
Bùi-Tuần 0081: KHÔNG NHƯ MÌNH TƯỞNG (Mầu nhiệm V Mùa vui)
Bùi-Tuần 0082: ƠN TIÊN TRI SẮC BÉN 04-12-1983
Bùi-Tuần 0083: HÒA MÌNH PHỤC VỤ 25-12-1983
Bùi-Tuần 0084: HIỆN NAY CHÚA CỨU THẾ SINH RA Ở ĐÂU? 08-01-1984
Bùi-Tuần 0085: MỘT ĐIỂN HÌNH CỦA LÒNG TIN MẾN 08-01-1984
Bùi-Tuần 0086: SỐNG BÉ NHỎ 15-01-1984
Bùi-Tuần 0087: CHÚA THƯƠNG KẺ NGHÈO 22-01-1984
Bùi-Tuần 0088: NHẬN THỨC KHI TUYÊN HỨA 28-01-1984
Bùi-Tuần 0089: CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI TA 02-02-1984
Bùi-Tuần 0090: HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG 19-04-1984
Bùi-Tuần 0091: HÃY GẮN BÓ VỚI DÂN TỘC MÌNH 21-04-11984
Bùi-Tuần 0092: ĐẤNG BAN SỰ SỐNG 10-06-1984
Bùi-Tuần 0093: TIN CHÚA LÀ ĐẤNG THƯỞNG PHẠT 12-08-1984
Bùi-Tuần 0094: NHÂN ÁI 15-08-1984
Bùi-Tuần 0095: TINH THẦN NGỢI KHEN 19-08-1984
Bùi-Tuần 0096: LÊN TRỜI BẰNG TRÁI TIM 19-08-1984
Bùi-Tuần 0097: SỐNG ĐẠO CÁCH ĐƠN SƠ KHIÊM TỐN 29-08-1984
Bùi-Tuần 0098: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN 24-12-1984
Bùi-Tuần 0099: LÝ TƯỞNG THỰC TẾ 21-01-1985
Bùi-Tuần 0100: TRÁI TIM CHÚA GIÊSU HIỀN LÀNH
Bùi-Tuần 0101: THÁNH GIOAN BAOTIXITA
Bùi-Tuần 0102: HỢP Ý CHÚA VÀ KHÔNG HỢP Ý CHÚA 30-06-1985
Bùi-Tuần 0103: THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ 30-06-1985
Bùi-Tuần 0104: NHỮNG KẺ CÓ ĐẠO KHÔNG TIN 07-07-1985
Bùi-Tuần 0105: BƠ VƠ 21-07-1985
Bùi-Tuần 0106: KHIÊM TỐN SỬA SAI 22-08-1985
Bùi-Tuần 0107: SÁT THỰC TẾ 21-08-1985
Bùi-Tuần 0108: KHIÊM NHƯỜNG 23-08-1985
Bùi-Tuần 0109: CỘNG ĐOÀN ĐỨC ÁI 23-08-1985
Bùi-Tuần 0110: ĐỨC TIN TRONG TÂM HỒN KHIÊM TỐN
Bùi-Tuần 0111: THANH LUYỆN 25-08-1985
Bùi-Tuần 0112: MẪU NGƯỜI MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI 01-09-1985
Bùi-Tuần 0113: LO ÂU 20-10-1985
Bùi-Tuần 0114: ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI NGHÈO 24-10-1985
Bùi-Tuần 0115: BA YẾU TỐ ĐỂ TIẾN TRIỂN 24-11-1985
Bùi-Tuần 0116: BỐI RỐI LO SỢ 07-12-1985
Bùi-Tuần 0117: CHÚA CHỌN 07-12-1985
Bùi-Tuần 0118: ĂN NĂN SÁM HỐI 08-12-1985
Bùi-Tuần 0119: NHỮNG THUẬN LỢI TRONG NỘI TÂM 08-12-1985
Bùi-Tuần 0120: NHỮNG ĐIỀU THỰC TẾ DẠY TA 09-12-1985
Bùi-Tuần 0121: SỨC KHOẺ LINH HỒN 09-12-1985
Bùi-Tuần 0122: CON NGƯỜI LÀ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG BẬC NHẤT
Bùi-Tuần 0123: LÒNG TỐT 05-01-1986
Bùi-Tuần 0124: THAO THỨC VỀ CUỘC SỐNG 10-01-1986
Bùi-Tuần 0125: MẠNH MẼ, ĐẦY KHÔN NGOAN
Bùi-Tuần 0126: NĂM MỚI MONG CÓ NHIỀU LIÊN HỆ TỐT 09-02-1986
Bùi-Tuần 0127: ĂN NĂN HỐI CẢI 02-03-1986
Bùi-Tuần 0128: KHIÊM NHƯỜNG TRONG ĂN NĂN SÁM HỐI02-03-1986
Bùi-Tuần 0129: NGƯỜI TỘI LỖI ĐẠO ĐỨC
Bùi-Tuần 0130: HÌNH ảNH LINH MỤC 16-03-1986
Bùi-Tuần 0131: MỞ RỘNG TRÁI TIM 27-03-1986
Bùi-Tuần 0132: LẠC QUAN 29-03-1986
Bùi-Tuần 0133: LƯƠNG THỰC ĐỨC TIN 20-04-1986
Bùi-Tuần 0134: CUỘC ĐỜI CÓ BẢO ĐẢM 03-08-1986
Bùi-Tuần 0135: TINH THẦN CỞI 10-08-1986
Bùi-Tuần 0136: HAI VIỆC HÀNG NGÀY 24-08-1986
Bùi-Tuần 0137: MỘT SỐ ĐỔI THAY TRONG SUY NGHĨ
Bùi-Tuần 0138: TRUNG TÍN 06-10-1986
Bùi-Tuần 0139: CUỘC ĐỜI THÁNH GIA 06-10-1986
Bùi-Tuần 0140: KHÔNG CÓ GÌ TỐT MÀ DỄ CẢ! 07-10-1986
Bùi-Tuần 0141: GIỚI HẠN 07-10-1986
Bùi-Tuần 0142: ĐỔI MỚI CON NGƯỜI 07-10-1986
Bùi-Tuần 0143: VIỆC LÀNH LÀM CHUNG 09-10-1986
Bùi-Tuần 0144: NIỀM TIN YÊU 19-10-1986
Bùi-Tuần 0145: HÒA BÌNH LÀ VẤN ĐỀ CỦA CON NGƯỜI 06-11-1986
Bùi-Tuần 0146: NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ 25-12-1986
Bùi-Tuần 0147: CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHÚA 25-12-1986
Bùi-Tuần 0148: NĂM MỚI, ĐỔI MỚI 29-01-1987
Bùi-Tuần 0149: LINH MỤC VIỆT NAM HÔM NAY 05-04-1987
Bùi-Tuần 0150: HỘI THÁNH LÀ HIỆP THÔNG 16-04-1987
Bùi-Tuần 0151: LỄ PHỤC SINH LÀ LỄ CỦA NIỀM HY VỌNG 19-04-1987
Bùi-Tuần 0152: SỐNG TÍCH CỰC VỚI LỊCH SỬ HÔM NAY 03-05-1987
Bùi-Tuần 0153: PHỤC VỤ HOÀ BÌNH 19-05-1987
Bùi-Tuần 0154: CUỘC SỐNG ĐẠO HÃY LÀ MỘT SỨ ĐIỆP 06-06-1987
Bùi-Tuần 0155: KẺ KHÔNG NHÀ 25-12-1987
Bùi-Tuần 0156: NGHĨ TỚI NĂM 2000 07-06-1987
Bùi-Tuần 0157: TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO 08-06-1987
Bùi-Tuần 0158: ƠN LO LIỆU 08-06-1987
Bùi-Tuần 0159: QUẢNG ĐẠI 08-06-1987
Bùi-Tuần 0160: CỞI MỞ HOÀ NHẬP CÓ PHẨM CHẤT NÂNG LÊN
Bùi-Tuần 0161: DỄ THƯƠNG TRƯỚC MẶT CHÚA 21-06-1987
Bùi-Tuần 0162: BÌNH AN TÂM HỒN 28-06-1987
Bùi-Tuần 0163: TẤM VÉ ĐỂ LÊN TRỜI 15-08-1987
Bùi-Tuần 0164: SỐNG ĐÚNG TÍNH NGƯỜI 16-08-1987
Bùi-Tuần 0165: BÌNH AN CỦA CHÚA
Bùi-Tuần 0166: CẢM TẠ CHÚA SUỐT ĐỜI 16-08-1987
Bùi-Tuần 0167: NƯƠNG TỰA VÀO NHAU 22-08-1987
Bùi-Tuần 0168: ĐEM LẠI NIỀM VUI 22-08-1987
Bùi-Tuần 0169: VẤN ĐỀ TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA  23-08-1987
Bùi-Tuần 0170: MẸ HẰNG CỨU GIÚP 23-08-1987
Bùi-Tuần 0171: PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG ĐẠO 24-08-1987
Bùi-Tuần 0172: SỐNG ĐẠO TỐT NHỜ ĐỔI MỚI 08-12-1987
Bùi-Tuần 0173: CAN ĐẢM TRƯỚC CUỘC SỐNG 20-12-1987
Bùi-Tuần 0174: MÙA XUÂN VỚI NHỮNG VẺ ĐẸP MỚI 1988
Bùi-Tuần 0175: ĐƠN ĐỘC 08-12-1989
Bùi-Tuần 0176: NHÀ CÓ ĐỨC MẸ LÀ NHÀ CÓ PHÚC
Bùi-Tuần 0177: HOÀ GIẢI 05-03-1989
Bùi-Tuần 0178: BIẾT CHÚA KITÔ 07-05-1989
Bùi-Tuần 0179: GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG 14-05-1989
Bùi-Tuần 0180: XAO XUYẾN VÀ SỢ HÃI 21-05-1989
Bùi-Tuần 0181: THẾ HỆ MỚI, CẦN TÔNG ĐỒ MỚI – C 1989
Bùi-Tuần 0182: CỞI MỞ 1989
Bùi-Tuần 0183: SÁNG DANH ĐỨC CHÚA CHA VÀ ĐỨC CHÚA CON
Bùi-Tuần 0184: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN MỘT CÁCH TRONG SÁNG
Bùi-Tuần 0185: TỪNG NHÓM NHỎ 25-06-1989
Bùi-Tuần 0186: ĐẠO NGOÀI ĐỜI 02-07-1989
Bùi-Tuần 0187: NGHE LỜI CHÚA 09-07-1989
Bùi-Tuần 0188: PHIÊN DỊCH TIN MỪNG 06-08-1989
Bùi-Tuần 0189: CỦA CẢI 1989
Bùi-Tuần 0190: TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN 30-08-1998
Bùi-Tuần 0191: SỰ CỌ SÁT GIỮA NHỮNG KHÁC BIỆT 1989
Bùi-Tuần 0192: CỬA HẸP 10-09-1989
Bùi-Tuần 0193: KHIÊM TỐN 17-09-1989
Bùi-Tuần 0194: HY SINH CHO TÌNH YÊU TUYỆT ĐỐI
Bùi-Tuần 0195: THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU 1989
Bùi-Tuần 0196: LINH MỤC LÀ AI? 18-01-1990
Bùi-Tuần 0197: MỞ LÒNG TA RA VỚI NGƯỜI NGHÈO 15-02-1991
Bùi-Tuần 0198: CHÚA THÁNH THẦN VÀ NGƯỜI NGHÈO KHO
Bùi-Tuần 0199: THÁNH Ý CHÚA CHA  26-02-1991
Bùi-Tuần 0200: VÁC THÁNH GIÁ MÌNH 26-02-1991
Bùi-Tuần 0201: CẦU NGUYỆN 27-02-1991
Bùi-Tuần 0202: BỐN HƯỚNG CỦA CÔNG ĐỒNG VATICAN 2  15-03-1991
Bùi-Tuần 0203: CẦU NGUYỆN TỰ PHÁT 16-03-1991
Bùi-Tuần 0204: HẠ MÌNH XUỐNG NHƯ TRẺ NHỎ 06-03-1991
Bùi-Tuần 0205: LO ÂU VỀ TÌNH HÌNH LINH MỤC 17-03-1991
Bùi-Tuần 0206: TẶNG PHẨM TÌNH YÊU 28-03-1991
Bùi-Tuần 0207: NGỌN LỬA CỨU ĐỘ 30-03-1991
Bùi-Tuần 0208: CHÚA GIÊSU LÀ MỤC TỬ
Bùi-Tuần 0209: CỬA CHUỒNG CHIÊN 24-04-1991
Bùi-Tuần 0210: ĐẦU TƯ VÀO PHẦN RỖI ĐỜI ĐỜI 24-04-1991
Bùi-Tuần 0211: TIỀM NĂNG CủA VIỆC TRUYỀN GIÁO 25-04-1991
Bùi-Tuần 0212: TẬP TRUNG LÒNG ĐẠO VÀO ĐỨC KITÔ 26-04-1991
Bùi-Tuần 0213: BẦU KHÍ CỘNG-ĐOÀN 23-04-1991
Bùi-Tuần 0214: ƠN ĐỨC TIN 30-04-1991
Bùi-Tuần 0215: ĐẤNG CỨU ĐỘ GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT 10-05-1991
Bùi-Tuần 0216: TRONG BÀN TAY ĐỨC KITÔ 19-05-1991
Bùi-Tuần 0217: HÃY Mở LÒNG TA RA 26-05-1991
Bùi-Tuần 0218: BÀI HỌC KHIÊM TỐN 28-05-1991
Bùi-Tuần 0219: LINH MỤC GIỮA THỜI ĐIỂM PHỨC TẠP 01-06-1991
Bùi-Tuần 0220: HÃY VÁC THÁNH GIÁ 03-06-1991
Bùi-Tuần 0221: CHÚA ĐỀ CAO YÊU THƯƠNG BÁC ÁI 13-06-1991
Bùi-Tuần 0222: CAN ĐảM NHẬN SỰ THỰC VỀ MÌNH 24-06-1991
Bùi-Tuần 0223: HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG 17-06-1991
Bùi-Tuần 0224: KIÊN NHẪN 26-07-1991
Bùi-Tuần 0225: ĐIỀU TỐT LÀNH CAO QUÍ CHÚA MẠC KHẢI
Bùi-Tuần 0226: HOA QUẢ CỦA ĐẤNG PHÙ TRƠ 18-07-1991
Bùi-Tuần 0227: MỘT NHẬN THỨC VỀ NHÀ THỜ 19-07-1991
Bùi-Tuần 0228: CON YÊU CHÚA 23-07-1991
Bùi-Tuần 0229: ƠN HIỂU BIẾT 04-08-1991
Bùi-Tuần 0230: ĐƠN SƠ NHƯ TRẺ NHỎ 12-08-1991
Bùi-Tuần 0231: CHIA SẺ MỘT CÁI NHÌN 15-08-1991
Bùi-Tuần 0232: BÉN NHẠY TRONG TÔN GIÁO 18-08-1991
Bùi-Tuần 0233: SỰ ÂM THẦM SUY NIỆM 16-08-1991
Bùi-Tuần 0234: HÀI HÒA TRONG CUỘC SỐNG 21-08-1991
Bùi-Tuần 0235: MỘT KHUÔN MẶT TÌNH NGHĨA 25-08-1991
Bùi-Tuần 0236: ĐỨC TIN SỐNG ĐỘNG 24-08-1991
Bùi-Tuần 0237: CON LÀ HY VỌNG CủA MẸ 25-08-1991
Bùi-Tuần 0238: THẦY DẠY CHÂN LÝ 04-09-1991
Bùi-Tuần 0239: CHIẾC ĐÈN CủA ĐỨC MẸ 08-09-1991
Bùi-Tuần 0240: CHỨNG TÊ BẠI TRONG LƯƠNG TÂM 09-09-1991
Bùi-Tuần 0241: CỘNG ĐOÀN NHỎ 10-09-1991
Bùi-Tuần 0242: PHÓ DÂNG LINH HỒN 19-09-1991
Bùi-Tuần 0243: CÁI NHÌN CủA CHÚA 29-09-1991
Bùi-Tuần 0244: HẬU QUả CủA SỰ CẦU NGUYỆN 30-09-1991
Bùi-Tuần 0245: CÁCH TRUYỀN GIÁO CHÚA MUỐN 06-10-1991
Bùi-Tuần 0246: TINH THẦN LOAN BÁO TIN MỪNG 18-10-1991
Bùi-Tuần 0247: TRỞ VỀ VỚI ĐỨC KITÔ VÀ PHÚC ÂM NGƯỜI
Bùi-Tuần 0248: ĐIỀU CHÚA MẠC KHẢI 17-11-1991
Bùi-Tuần 0249: LƯƠNG TRI LƯƠNG TÂM 20-11-1991
Bùi-Tuần 0250: TỪ BỎ MÌNH 22-11-1991
Bùi-Tuần 0251: PHỤC VỤ 23-11-1991
Bùi-Tuần 0252: CHÂN LÝ CỨU ĐỘ 24-11-1991
Bùi-Tuần 0253: TINH THẦN THỰC DỤNG 27-11-1991
Bùi-Tuần 0254: HÌNH ẢNH ĐỨC MẸ TRONG TỘI 09-12-1991
Bùi-Tuần 0255: ĐỨC TIN CỨU ĐỘ 15-12-1991
Bùi-Tuần 0256: LÀM THEO THÁNH Ý CHÚA 20-12-1991
Bùi-Tuần 0257: TUÂN PHỤC THÁNH Ý CHÚA 22-12-1991
Bùi-Tuần 0258: TIN VÀO CHÚA 24-12-1991
Bùi-Tuần 0259: THIÊN CHÚA CÓ TỰ DO CủA NGÀI 28-12-1991
Bùi-Tuần 0260: NIỀM VUI SIÊU NHIÊN 31-12-1991
Bùi-Tuần 0261: GƯƠNG BÀ ANNA 31-12-1991
Bùi-Tuần 0262: CUỘC HÀNH TRÌNH NỘI TÂM GIÁO HỘI VIỆT NAM (tt)
Bùi-Tuần 0263: DẤU CHỈ CẦU NGUYỆN 01-03-1991
Bùi-Tuần 0264: NHỮNG CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ CHỨC LINH MỤC
Bùi-Tuần 0265: NHỮNG SUY NGHĨ CủA NHÀ TRUYỀN GIÁO 03-01-1992
Bùi-Tuần 0266: LINH MỤC GIỜ THỨ CHÍN 04-01-1992
Bùi-Tuần 0267: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY 09-01-1992
Bùi-Tuần 0268: LINH MỤC LÀ NGƯỜI LUÔN ĐÓN NHẬN 02-01-1992
Bùi-Tuần 0269: CHUỖI MÂN CÔI THIÊNG LIÊNG 16-01-1992
Bùi-Tuần 0270: MÙA XUÂN GIÁO HỘI 30-01-1992
Bùi-Tuần 0271: NGƯỜI GIEO TIN MỪNG 31-01-1992
Bùi-Tuần 0272: CẢM TƯỞNG Kẻ ĐƯỢC SAI ĐI 01-02-1992
Bùi-Tuần 0273: VIỆC LÀM CủA ĐỨC TIN 21-02-1992
Bùi-Tuần 0274: PHỤC VỤ ĐỨC TIN 5-02-1992
Bùi-Tuần 0275: LỜI CẦU NGUYỆN ĐẸP LÒNG CHÚA 28-02-1992
Bùi-Tuần 0276: NGƯỜI TÔNG ĐỒ XƯA VÀ NAY 14-04-l992
Bùi-Tuần 0277: ĐƯỢC PHONG CHỨC THÁNH 16-04-1992
Bùi-Tuần 0278: SỰ TỰ DO 18-04-1992
Bùi-Tuần 0279: NHIỀU NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC SỐNG LẠI 18-04-1992
Bùi-Tuần 0280: CHỮ KÝ ĐỨC KITÔ 16-04-1992
Bùi-Tuần 0281: NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 30-04-1992
Bùi-Tuần 0282: TIN MỪNG ĐÍCH THỰC 12-03-1992
Bùi-Tuần 0283: ĐỨC KITÔ CHỈ ĐẠO 17-03-1992
Bùi-Tuần 0284: XIN VÂNG TRONG TƯƠNG LAI 25-03-1992
Bùi-Tuần 0285: TÁI TRUYỀN GIÁO 01-04-1992
Bùi-Tuần 0286: YÊU MẾN CHÚA THỰC SỰ 02-04-1992
Bùi-Tuần 0287: THAO THỨC 14-04-1992
Bùi-Tuần 0288:14-08-1992 BT24: CHÂN LÝ PHảI TIN
Bùi-Tuần 0289: CÁI NHÌN CủA CHÚA 14-08-1992
Bùi-Tuần 0290: RA KHỏI MỒ 19-04-1992
Bùi-Tuần 0291: NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG MỪNG 08-07-1992
Bùi-Tuần 0292: ĂN NĂN THỐNG HỐI 09-07-1992
Bùi-Tuần 0293: ĐẠO ĐỨC ĐƠN SƠ 09-07-1992
Bùi-Tuần 0294: LÀM CHỨNG CHO CHÚA 10-07-1992
Bùi-Tuần 0295: CHÚA CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT 10-07-1992
Bùi-Tuần 0296: SẴN SÀNG 26-07-1992
Bùi-Tuần 0297: NHỮNG CHỌN LỰA ĐÚNG 30-07-1992
Bùi-Tuần 0298: CHỜ ĐỢI CHÚA ĐẾN 05-08-1992
Bùi-Tuần 0299: CỘNG ĐOÀN LỜI CHÚA 07-08-1992
Bùi-Tuần 0300: CON THUỘC VỀ CHÚA 09-08-1992
Bùi-Tuần 0301: ĐƠN SƠ KHÓ NGHÈO 15-08-1992
Bùi-Tuần 0302: NIỀM VUI TIÊN TRI 15-08-1992
Bùi-Tuần 0303: THƯỞNG CÔNG 19-08-1992
Bùi-Tuần 0304: KHIÊM TỐN BÉ MỌN 19-08-1992
Bùi-Tuần 0305: ĐÓN NHẬN NƯỚC TRỜI 20-08-1992
Bùi-Tuần 0306: CHÚA ĐANG HOẠT ĐỘNG 23-08-1992
Bùi-Tuần 0307: PHỤC VỤ 23-08-1992
Bùi-Tuần 0308: ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH 27-08-1992
Bùi-Tuần 0309: BẢN TIN THỜI SỰ 28-08-1992
Bùi-Tuần 0310: CHÚA THÁNH THẦN ĐỔI MỚI 30-08-1992
Bùi-Tuần 0311: HÀNH TRÌNH ĐỜI TU 07-09-1992
Bùi-Tuần 0312: SỐNG ƠN CHÚA THÁNH THẦN 10-09-1992
Bùi-Tuần 0313: CẢM TẠ CHÚA 17-09-1992
Bùi-Tuần 0314: NGƯỜI KHÔNG GIAN DỐI 29-09-1992
Bùi-Tuần 0315: ƠN TRỞ VỀ 01-10-1992
Bùi-Tuần 0316: HÃY CỨU LẤY CON EM CHÚNG TA 02-10-1992
Bùi-Tuần 0317: HỘI THÁNH CủA TÔI 06-10-1992
Bùi-Tuần 0318: RƯỢU TÌNH YÊU BÁC ÁI 07-10-1992
Bùi-Tuần 0319: ĐÓN TIẾP CHÚA THÁNH LINH 08-10-1992
Bùi-Tuần 0320: CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT 28-10-1992
Bùi-Tuần 0321: THƯƠNG YÊU NHAU 29-10-1992
Bùi-Tuần 0322: SÁNG TẠO CÁCH SỐNG ĐỨC TIN 12-11-1992
Bùi-Tuần 0323: PHẢN ỨNG THEO KIỂU PHÚC ÂM 15-11-1992
Bùi-Tuần 0324: GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC 19-11-1992
Bùi-Tuần 0325: CON NGƯỜI CỦA BỜ BÊN 01-12-1992
Bùi-Tuần 0326: SỐNG TINH THẦN HIỆP THÔNG 02-12-1992
Bùi-Tuần 0327: ĐƠN SƠ KHIÊM TỐN 10-12-1992
Bùi-Tuần 0328: RỬA TRONG THÁNH THẦN VÀ LỬA 06-12-1992
Bùi-Tuần 0329: NHƯ TRẺ NHỎ 24-12-1992
Bùi-Tuần 0330: MỘT THOÁNG NHÌN VỀ GIA-ĐÌNH 27-12-1992
Bùi-Tuần 0331: TINH THẦN HIỆP THÔNG VỚI HỘI THÁNH 16-12-1992
Bùi-Tuần 0332: CHÚA HIỆN DIỆN GIỮA CHÚNG TA 17-12-1992
Bùi-Tuần 0333: CẢM TƯỞNG VỀ NGƯỜI TRUYỀN GIÁO 17-12-1992
Bùi-Tuần 0334: NHỮNG LỜI TIÊN TRI 18-12-1992
Bùi-Tuần 0335: TIẾNG CHUÔNG THIÊNG LIÊNG 26-12-1992
Bùi-Tuần 0336: CHỌN MỘT HƯỚNG ĐI 27-12-1992
Bùi-Tuần 0337: ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN TRUYỀN THỐNG 27-12-1992
Bùi-Tuần 0338: ĐẠO ĐỨC CủA ĐỨC KITÔ 28-12-1992
Bùi-Tuần 0339: Kinh nghiệm về tâm lý giới trẻ
Bùi-Tuần 0340: CHUẨN BỊ TÂM HỒN ĐỂ MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH
Bùi-Tuần 0341: TÌNH THƯƠNG CHÚA 04-02-1992
Bùi-Tuần 0342: SỐNG TINH THẦN SA MẠC 08-03-1992
Bùi-Tuần 0343: TIN MỪNG ĐÍCH THỰC 15-03-1992
Bùi-Tuần 0344: SÁM HỐI ĐÍCH THỰC 22-03-1992
Bùi-Tuần 0345: TIN MỪNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI TỘI LỖI 29-03-1992
Bùi-Tuần 0346: TÌNH THƯƠNG CỨU ĐỘ 05-04-1992
Bùi-Tuần 0347: ĐƯỜNG KHỔ NẠN 12-04-1992
Bùi-Tuần 0348: NGÀY XUÂN, SUY NGHĨ VỀ ĐỨC TIN
Bùi-Tuần 0349: Sống Phúc Âm giữa lòng Dân tộc
Bùi-Tuần 0350: HOA Nở TỪ NHỮNG THẤT BẠI 14-01-1993
Bùi-Tuần 0351: TÂM TÌNH CẦU NGUYỆN 22-01-1993
Bùi-Tuần 0352: CHIẾC KHĂN 01-01-1993
Bùi-Tuần 0353: XÂY DỰNG CON NGƯỜI TRÁCH NHIỆM 07-01-1993
Bùi-Tuần 0354: NHỮNG ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN 07-01-1993
Bùi-Tuần 0355: SỐNG LỜI TIÊN TRI 03-02-1993
Bùi-Tuần 0356: NHỮNG VIỆC LÀNH TOẢ SÁNG 07-02-1993
Bùi-Tuần 0357: CHẠM TỚI ĐỨC KITÔ 08-02-1993
Bùi-Tuần 0358: NHẬN ĐỊNH VỀ TRUYỀN GIÁO 09-02-1993
Bùi-Tuần 0359: TUYÊN XƯNG SỰ SỐNG LẠI 21-03-1993
Bùi-Tuần 0360: ĐẶC ĐIỂM CủA ĐỜI TU 14-02-1993
Bùi-Tuần 0361: XỨNG ĐÁNG LÀ BIẾT MÌNH BẤT XỨNG 06-04-1993
Bùi-Tuần 0362: TIẾNG NÓI CủA HAI BÀN TAY ĐỨC KITÔ 08-04-1993
Bùi-Tuần 0363: SỰ SỐNG LẠI CỦA ĐỨC KITÔ
Bùi-Tuần 0364: HUẤN LUYỆN ĐỨC TIN 14-04-1993
Bùi-Tuần 0365: Vẻ ĐẸP TRẻ TRUNG CủA ĐỨC KITÔ 23-03-1993
Bùi-Tuần 0366: THÁNH Ý CHÚA CHA 24-03-1993
Bùi-Tuần 0367: TUYÊN XƯNG VIỆC CHÚA SỐNG LẠI NGÀY HÔM NAY
Bùi-Tuần 0368: ĐỪNG SỢ, HÃY CẬY TRÔNG 14-04-1993
Bùi-Tuần 0369: SỰ KHIÊM TỐN ĐỨC KITÔ 22-04-1993
Bùi-Tuần 0370: CÁI NHÌN KHÔN NGOAN 02-05-1993
Bùi-Tuần 0371: ƠN GỌI TRở VỀ …..1993
Bùi-Tuần 0372: TUÂN GIỮ ĐIỀU CHÚA DẠY 13-05-1993
Bùi-Tuần 0373: HÌNH THỨC MỚI CỦA TÂN PHÚC ÂM HOÁ 14-05-1993
Bùi-Tuần 0374: NHÂN CHỨNG CỦA ĐỨC TIN 15-05-1993
Bùi-Tuần 0375: TRở VỀ VỚI CHÚA 23-05-1993
Bùi-Tuần 0376: MANG TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 26-5-93
Bùi-Tuần 0377: LỬA CHÚA THÁNH LINH 30-05-1993
Bùi-Tuần 0378: CHIẾC LƯỚI 02-06-1993
Bùi-Tuần 0379: ĐẤNG AN ỦI 30-5-1993
Bùi-Tuần 0380: SÁM HỐI TRỞ VỀ VỚI THÁNH TÂM 18-06-1993
Bùi-Tuần 0381: DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA 24-06-93
Bùi-Tuần 0382: SỰ HẤP DẪN NƠI ĐỨC KITÔ 07-07-1993
Bùi-Tuần 0383: ƠN ĐÓN NHẬN ĐỨC KITÔ 14-07-1993
Bùi-Tuần 0384: ĐỔI MỚI TÂM HỒN 29-07-1993
Bùi-Tuần 0385: ĐIỀU CHÚA PHIỀN TRÁCH 05-08-1993
Bùi-Tuần 0386: TRÁI TIM ĐỨC KITÔ 06-08-1993
Bùi-Tuần 0387: ƠN ĐỨC TIN 07-08-1993
Bùi-Tuần 0388: TRỞ VỀ VỚI ĐỨC KITÔ 10-08-1993
Bùi-Tuần 0389: VINH QUANG LỚN NHẤT 14-08-1993
Bùi-Tuần 0390: HOA TÌNH THƯƠNG 15-08-1993
Bùi-Tuần 0391: MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI 20-08-1993
Bùi-Tuần 0392: PHỤC VỤ TRONG KHIÊM TỐN 21-08-1993
Bùi-Tuần 0393: PHỤC VỤ LỚN NHẤT
Bùi-Tuần 0394: NÉT DỄ THƯƠNG 21-08-1993
Bùi-Tuần 0395: TINH THẦN VATICĂNG II
Bùi-Tuần 0396: SÁNG KIẾN BẤT NGỜ 22-08-1993
Bùi-Tuần 0397: NIỀM HY VỌNG 05-09-1993
Bùi-Tuần 0398: NIỀM CẬY TRÔNG 28-10-1993
Bùi-Tuần 0399: CẢM TƯỞNG VỀ MỘT SỰ ĐỔI MỚI 02-11-1993
Bùi-Tuần 0400: NHIỆM VỤ LINH MỤC 04-11-1993
Bùi-Tuần 0401: NHÂN CHỨNG ĐỨC TIN 10-11-1993
Bùi-Tuần 0402: NHẬN RA ĐỨC KITÔ 20-11-1993
Bùi-Tuần 0403: HÃY GẮN BÓ VÀO ĐỨC KITÔ 21-11-1993
Bùi-Tuần 0404: TỪ BỎ MÌNH 24-11-1993
Bùi-Tuần 0405: ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN 25-11-1993
Bùi-Tuần 0406: ĐỜI HIẾN TẾ 28-11-1993
Bùi-Tuần 0407: KHÔN NGOAN PHÚC ÂM 10-12-1993
Bùi-Tuần 0408: ĐẠO ĐỨC CủA ĐỨC KITÔ 24-12-1993
Bùi-Tuần 0409: ĐÓN NHẬN THÁNH Ý CHÚA 16-12-1993
Bùi-Tuần 0410: CHÚA ở TRONG TÔI 16-12-1993
Bùi-Tuần 0411: ĐÓN NHẬN ĐỨC KITÔ 26-12-1993
Bùi-Tuần 0412: CHÚA LÀ SỰ BÌNH AN 26-12-1993
Bùi-Tuần 0413: SUY NGHĨ VỀ MỤC VỤ THỜI HẬU CẤM VẬN
Bùi-Tuần 0414: HÃY ĐẾN MÀ XEM 04-01-1994
Bùi-Tuần 0415: GIỚI THIỆU ĐỨC KITÔ 05-01-1994
Bùi-Tuần 0416: NĂM MỚI, TRÁI TIM MỚI 10-01-1994
Bùi-Tuần 0417: MỪNG Kỷ NIỆM THÀNH LẬP ĐỊA PHẬN
Bùi-Tuần 0418: NGÔI NHÀ HỘI THÁNH GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
Bùi-Tuần 0419: SỰ NHẠY BÉN CỦA TRÁI TIM 10-02-1994
Bùi-Tuần 0420: TRỞ VỀ VỚI ĐỨC KITÔ 14-04-1994
Bùi-Tuần 0421: PHỤC SINH TRONG ĐỜI THƯỜNG 28-03-1994
Bùi-Tuần 0422: ĐẠO TÌNH YÊU 24-03-1994
Bùi-Tuần 0423: HỘI THÁNH TRẺ 25-03-1994
Bùi-Tuần 0424: TÌNH YÊU VÀ THÁNH GIÁ 29-03-1994
Bùi-Tuần 0425: GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG 31-03-1994
Bùi-Tuần 0426: SỐNG LẠI TRONG CUỘC ĐỜI NÀY 02-04-1994
Bùi-Tuần 0427: TẬP TRUNG VÀO ĐỨC KITÔ 13-04-1994
Bùi-Tuần 0428: TRở VỀ VỚI ĐỨC KITÔ 14-04-1994
Bùi-Tuần 0429: HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN 30-04-1994
Bùi-Tuần 0430: TRỞ VỀ VỚI CHÚA 24-04-1994
Bùi-Tuần 0431: Trả Lời Phỏng Vấn
Bùi-Tuần 0432: Những hiểu biết nơi các thánh
Bùi-Tuần 0433: ĐỨC KITÔ LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ 26-07-1994
Bùi-Tuần 0434: ĐÓN NHẬN ƠN CHÚA 01-08-1994
Bùi-Tuần 0435: GẶP GỠ CHÚA 02-08-1994
Bùi-Tuần 0436: TINH THẦN PHẢN PHÚC ÂM 03-08-1994
Bùi-Tuần 0437: THÁNH Ý CHÚA 04-08-1994
Bùi-Tuần 0438: THIÊN CHÚA TÌNH YÊU 05-08-1994
Bùi-Tuần 0439: GIÚP NHAU SỬA LỖI 10-08-1994
Bùi-Tuần 0440: ĐỔI MỚI CON NGƯỜI 10-08-1994
Bùi-Tuần 0441: GẶP GỠ ĐỨC KITÔ 13-08-1994
Bùi-Tuần 0442: CHỖ ĐỨNG CỦA KẺ BÉ NHỎ 13-08-1994
Bùi-Tuần 0443: CON ĐƯỜNG ĐỨC TIN 14-08-1994
Bùi-Tuần 0444: BÀI CA CỦA NGƯỜI MẸ 14-08-1994
Bùi-Tuần 0445: Truyền Giáo bằng cách LÀM CHỨNG 15-08-1994
Bùi-Tuần 0446: CẢM TẠ NGỢI KHEN CHÚA 16-08-1994
Bùi-Tuần 0447: TÁI SINH BởI TRỜI 18-08-1994
Bùi-Tuần 0448: NHỮNG SỰ TRỌNG ĐẠI 21-08-1994
Bùi-Tuần 0449: CÁCH TRUYỀN GIÁO THÍCH HỢP 25-08-1994
Bùi-Tuần 0450: NHỮNG PHẤN ĐẤU TRONG BẬC LÀM CHA MẸ
Bùi-Tuần 0451: CHÂN LÝ CỨU ĐỘ 28-08-1994
Bùi-Tuần 0452: Vẻ ĐẸP VĂN HOÁ 15-09-1994
Bùi-Tuần 0453: ĐÀO TẠO NHÂN SỰ 23-09-1994
Bùi-Tuần 0454: NGỌN LỬA THAO THỨC TRUYỀN GIÁO 28-09-1994
Bùi-Tuần 0455: HOẠT ĐỘNG CủA CÁC THIÊN THẦN NƠI LOÀI NGƯỜI
Bùi-Tuần 0456: ĐÓN NHẬN CHÚA 31-12-1994
Bùi-Tuần 0457: NƯỚC THIÊN CHÚA 25-10-1994
Bùi-Tuần 0458: ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN 26-10-1994
Bùi-Tuần 0459: TRUYỀN GIÁO VÀ ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN 29-10-1994
Bùi-Tuần 0460: KHIÊM NHƯỜNG CủA PHÚC ÂM 29-10-1994
Bùi-Tuần 0461: LỬA MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI 30-10-1994
Bùi-Tuần 0462: KÍNH SỢ THIÊN CHÚA 13-11-1994
Bùi-Tuần 0463: CHÚC THƯ KHÔNG LỜI 16-11-1994
Bùi-Tuần 0464: NÉT DỄ THƯƠNG NƠI ĐỨC KITÔ 22-11-1994
Bùi-Tuần 0465: NÉT ĐẶC THÙ CủA CỘNG ĐOÀN NHỎ 24-11-1994
Bùi-Tuần 0466: THÁNH ĐƯỜNG VÀ VIỆC XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN
Bùi-Tuần 0467: CẦU NGUYỆN VÀ TỈNH THỨC 27-11-1994
Bùi-Tuần 0468: SỐNG ƠN GỌI 28-11-1994
Bùi-Tuần 0469: ĐỨC TIN CủA ĐỨC MẸ 02-12-1994
Bùi-Tuần 0470: TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 03-12-1994
Bùi-Tuần 0471: LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 03-12-1994
Bùi-Tuần 0472: ĐỨC CẬY TRÔNG 05-12-1994
Bùi-Tuần 0473: ĂN NĂN TRở VỀ 06-12-1994
Bùi-Tuần 0474: LẮNG NGHE CHÚA THÁNH THẦN 07-12-1994
Bùi-Tuần 0475: HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI 15-12-1994
Bùi-Tuần 0476: NHỮNG TÂM TÌNH DẤU CHỈ 24-12-1994
Bùi-Tuần 0477: THA THƯ 26-12-1994
Bùi-Tuần 0478: ƠN ĐẶC BIỆT 27-12-1994
Bùi-Tuần 0479: CÁI NHÌN 27-12-1994
Bùi-Tuần 0480: TRỞ VỀ 28-12-1994
Bùi-Tuần 0481: TỪ NỀN TU ĐỨC NHẬP THỂ ĐẾN NỀN TU ĐỨC TẠI GIA
Bùi-Tuần 0482: CẢM TẠ ƠN CHÚA 22-05-1994
Bùi-Tuần 0483: ĐỌC BÁO 21-06-1994
Bùi-Tuần 0484: CẦU NGUYỆN VÀ TỈNH THỨC 27-11-1994
Bùi-Tuần 0485: NĂM MỚI VỚI THỜI CƠ VÀ NGUY CƠ 31-01-1995
Bùi-Tuần 0486: CHIA SẺ VỀ GIỚI TRẺ 15-01-1995
Bùi-Tuần 0487: KITÔ-HOÁ CHÍNH MÌNH 29-01-1995
Bùi-Tuần 0488: LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 09-02-1995
Bùi-Tuần 0489: HÃY BIẾT KINH NGẠC 05-02-1995
Bùi-Tuần 0490: ĐIỂM TỐT NƠI MỘT CÔNG TRÌNH 28-02-1995
Bùi-Tuần 0491: SỐNG KHIÊM TỐN 20-03-1995
Bùi-Tuần 0492: TẤM LÒNG BÁC ÁI 21-03-1995
Bùi-Tuần 0493: NHỮNG NGƯỜI DO THÁI BẢO THỦ
Bùi-Tuần 0494: ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ QUA LÒNG NHÂN ÁI
Bùi-Tuần 0495: TẠ ƠN CHÚA 29-03-1995
Bùi-Tuần 0496: NHÌN LÊN ĐỨC KITÔ PHỤC SINH 16-04-1995
Bùi-Tuần 0497: CHUẨN BỊ ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ 13-04-1995
Bùi-Tuần 0498: TRUYỀN GIÁO BẰNG TRÁI TIM 20-4-1995
Bùi-Tuần 0499: CON ĐƯỜNG 20 NĂM QUA 30-04-1995
Bùi-Tuần 0500: HUẤN LUYỆN ĐỨC TIN 06-05-1995
Bùi-Tuần 0501: MỤC TỬ TỐT LÀNH 07-05-1995
Bùi-Tuần 0502: TÔN TRỌNG THIÊN CHÚA 11-05-1995
Bùi-Tuần 0503: HÃY TRỞ LẠI TÌNH YÊU CHÚA 18-05-1995
Bùi-Tuần 0504: BÁC ÁI TRONG LỜI NÓI 03-06-1995
Bùi-Tuần 0505: CHIA SẺ ƠN GỌI CỦA THÁNH GIOAN BAOTIXITA
Bùi-Tuần 0506: ĐAU KHỔ BỞI GIÁO HỘI 02-07-1995
Bùi-Tuần 0507: TỪ BỎ MÌNH VÌ MẾN CHÚA 25-06-1995
Bùi-Tuần 0508: GẶP GỠ ĐỨC KITÔ 26-06-1995
Bùi-Tuần 0509: ĐOÀN SỦNG 26-06-1995
Bùi-Tuần 0510: ĐI VÀO CỬA HẸP 27-06-1995
Bùi-Tuần 0511: CHỨNG NHÂN 28-06-1995
Bùi-Tuần 0512: HỘI THÁNH LÀ MỘT TRẠM XÁ 07-07-1995
Bùi-Tuần 0513: TÂN PHÚC-ÂM-HOÁ 08-07-1995
Bùi-Tuần 0514: KHIÊM NHƯỜNG TRONG MÔI TRƯỜNG GIA ĐÌNH
Bùi-Tuần 0515: GẶP GỠ ĐỨC KITÔ 28-07-1995
Bùi-Tuần 0516: DIỄN Tả NƯỚC TRỜI 31-07-1995
Bùi-Tuần 0517: HẠT GIỐNG NƯỚC TRỜI 01-08-1995
Bùi-Tuần 0518: XÂY DỰNG NƯỚC TRỜI 02-08-1995
Bùi-Tuần 0519: PHÁT TRIỂN NƯỚC TRỜI 03-08-1995
Bùi-Tuần 0520: SỐNG ĐƠN SƠ PHÚC ÂM 07-08-1995
Bùi-Tuần 0521: HÃY TỈNH THỨC 08-08-1995
Bùi-Tuần 0522: CẦN BƯỚC VÀO CửA HẸP 27-08-1995
Bùi-Tuần 0523: ĐÓNG VÀ MỞ 27-08-1995
Bùi-Tuần 0524: BảO VỆ UY TÍN 10-08-1995
Bùi-Tuần 0525: ĐỪNG SƠ 13-08-1995
Bùi-Tuần 0526: GIỐNG NHƯ TRẺ NHỎ 19-08-1995
Bùi-Tuần 0527: TỪ BỎ 19-08-1995
Bùi-Tuần 0528: “THÁNH ĐƯỜNG” DÂN TỘC 02-09-1995
Bùi-Tuần 0529: LỬA THIÊNG LIÊNG 20-08-1995
Bùi-Tuần 0530: NỖI BUỒN CỦA ĐỨC KITÔ 20-08-1995
Bùi-Tuần 0531: PHÊ PHÁN 29-08-1995
Bùi-Tuần 0532: TỈNH THỨC 27-10-1995
Bùi-Tuần 0533: CHÚA GIÊSU VUA TÌNH YÊU 26-11-1995
Bùi-Tuần 0534: NỖI LO SỢ 06-10-1995
Bùi-Tuần 0535: NHỮNG TÂM TÌNH TẠ ƠN10-12-1995
Bùi-Tuần 0536: ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG 07-10-1995
Bùi-Tuần 0537: ĐẦY TỚ VÔ DỤNG 14-11-1995
Bùi-Tuần 0538: SỰ THỰC NGỌT NGÀO 28-11-1995
Bùi-Tuần 0539: SỰ THINH LẶNG 28-11-1995
Bùi-Tuần 0540: SỰ KHÔN NGOAN 29-11-1995
Bùi-Tuần 0541: BƯỚC LẠI GẦN ĐỨC KITÔ 25-12-1995
Bùi-Tuần 0542: VIỆC TỪ THIỆN CỦA ĐỨC KITÔ 06-12-1995
Bùi-Tuần 0543: TẤM LÒNG YÊU THƯƠNG 08-12-1995
Bùi-Tuần 0544: HÃY KIÊN VỮNG BỀN CHÍ 26-12-1995
Bùi-Tuần 0545: TƯƠNG QUAN HUYNH ĐỆ 27-12-1995
Bùi-Tuần 0546: ƠN GỌI TÔNG ĐỒ 31-12-1995
Bùi-Tuần 0547: ƠN ĐỨC TIN 28-01-1995
Bùi-Tuần 0548: ĐỔI MỚI TÂM HỒN 08-02-1996
Bùi-Tuần 0549: THỰC HÀNH 16-02-1996
Bùi-Tuần 0550: XÂY DỰNG HỘI THÁNH 16-02-1996
Bùi-Tuần 0551: MÙA XUÂN TRONG LÒNG NGƯỜI19-02-1996
Bùi-Tuần 0552: XÂY DỰNG NƯỚC TRỜI 22-02-1996
Bùi-Tuần 0553: KHẢ NĂNG THA THỨ 12-03-1996
Bùi-Tuần 0554: NHỮNG ĐỨC TÍNH TỐT CủA TÂM HỒN12-03-1996
Bùi-Tuần 0555: XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN ĐỨC TIN 13-03-1996
Bùi-Tuần 0556: LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 19-03-1996
Bùi-Tuần 0557: CẦU NGUYỆN VÀ TỈNH THỨC 21-03-1996
Bùi-Tuần 0558: CÁI ĐÚNG VÀ CÁI ĐẸP TRONG TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 0559: ĐỨC KITÔ, ĐẤNG CỨU ĐỘ LOAÌ NGƯỜI 04-04-1996
Bùi-Tuần 0560: HÃY KỂ LẠI NHỮNG TIN MỪNG PHỤC SINH
Bùi-Tuần 0561: CHÚA GỌI KẺ TỘI LỖI 13-04-1996
Bùi-Tuần 0562: LUỒNG GIÓ ĐỔI MỚI CủA CHÚA THÁNH LINH
Bùi-Tuần 0563: CHUYẾN ĐI TRUYỀN GIÁO 30-04-1996
Bùi-Tuần 0564: TRUYỀN GIÁO - Gioan 13,16-2002-05-1996
Bùi-Tuần 0565: GẶP GỠ ĐỨC KITÔ 08-05-1996
Bùi-Tuần 0566: NHỮNG HIỂU BIẾT DO GẶP GỠ ĐỨC KITÔ 08-05-1996
Bùi-Tuần 0567: THAO THỨC TRUYỀN GIÁO 22-05-1996
Bùi-Tuần 0568: MỘT CỘNG ĐOÀN CÓ CHÚA HOẠT ĐỘNG 23-05-1996
Bùi-Tuần 0569: ĐẠO ĐỨC CỦA NHỮNG GIỚI HẠN 25-05-1996
Bùi-Tuần 0570: TOÀN THỂ HỘI THÁNH ĐỀU DẤN THÂN TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 0571: CHUYỂN HOÁ NỘI TÂM 27-05-1996
Bùi-Tuần 0572: TIẾN TRÌNH “TRở THÀNH” 30-05-1996
Bùi-Tuần 0573: ĐƯỢC SAI ĐI LÀM CHỨNG 31-05-1996
Bùi-Tuần 0574: BẦU KHÍ CỘNG ĐOÀN 09-06-1996
Bùi-Tuần 0575: VIỆC LÀNH TOẢ SÁNG 11-06-1996
Bùi-Tuần 0576: THỰC THI BÁC ÁI 13-06-1996
Bùi-Tuần 0577: ĐỪNG NHIỀU LỜI 20-06-1996
Bùi-Tuần 0578: LÀM MỚI LẠI 22-06-1996
Bùi-Tuần 0579: ƠN TIÊN TRI 24-06-1996
Bùi-Tuần 0580: XEM TRÁI BIẾT CÂY 26-06-1996
Bùi-Tuần 0581: PHÁT TRIỂN BÁC ÁI 30-06-1996
Bùi-Tuần 0582: LÀM CHỨNG LÒNG NHÂN ÁI 05-07-1996
Bùi-Tuần 0583: ĐỔI MỚI NỘI TÂM 06-07-1996
Bùi-Tuần 0584: LÒNG BÁC ÁI, XÓT THƯƠNG 09-07-1996
Bùi-Tuần 0585: BỐN HÌNH ẢNH VỀ GIÁO XƯ 09-07-1996
Bùi-Tuần 0586: CỘNG ĐOÀN BÉ NHỎ 10-07-1996
Bùi-Tuần 0587: RAO GIẢNG VỀ NƯỚC TRỜI 11-07-1996
Bùi-Tuần 0588: TUYÊN XƯNG ĐỨC KITÔ 13-07-1996
Bùi-Tuần 0589: ĐỔI MỚI CÁCH SỐNG ĐẠO 20-07-1996
Bùi-Tuần 0590: PHÁT TRIỂN TỐT  24-07-1996
Bùi-Tuần 0591: MỘT GƯƠNG SÁNG 24-07-1996
Bùi-Tuần 0592: MỘT HÌNH ẢNH CÓ Ý NGHĨA 28-07-1996
Bùi-Tuần 0593: VÀI CHIA SẺ RIÊNG TƯ 30-07-1996
Bùi-Tuần 0594: TỪ ĐỨC TIN VÀ KHÁNG CHIẾN ĐẾN ĐỨC TIN
Bùi-Tuần 0595: KINH TIN KÍNH CủA TÔI 10-08-1996
Bùi-Tuần 0596: ĐỔI MỚI 15-08-1996
Bùi-Tuần 0597: PHÁT TRIỂN NHỏ TRONG CảNH NGHÈO 18-08-1996
Bùi-Tuần 0598: BỘ MẶT ĐẸP CủA MỘT GIÁO XỨ 18-08-1996
Bùi-Tuần 0599: ĐỨC TIN VÀ VĂN HOÁ 18-08-1996
Bùi-Tuần 0600: TIN MỪNG CủA ĐỨC KITÔ 19-08-1996
Bùi-Tuần 0601: QUY TỤ RỘNG RÃI 22-08-1996
Bùi-Tuần 0602: PHÁT TRIỂN TÌNH MẾN 23-08-1996
Bùi-Tuần 0603: THỰC HÀNH 01-09-1996
Bùi-Tuần 0604: VỀ NHỮNG ĐỔI MỚI 06-09-1996
Bùi-Tuần 0605: HÃY TRỞ VỀ 08-09-1996
Bùi-Tuần 0606: SỐNG ĐỨC TIN 12-09-1996
Bùi-Tuần 0607: BÁC ÁI VÀ CẦU NGUYỆN 18-09-1996
Bùi-Tuần 0608: ĐỨC TIN VỚI NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA LỊCH SỬ
Bùi-Tuần 0609: NHỮNG NIỀM VUI 26-09-1996 BT62:
Bùi-Tuần 0610: ĐẨY LÙI QUỶ DỮ 8-09-1996
Bùi-Tuần 0611: MỘT BÀI THẦN HỌC QUÝ GIÁ 06-11-1996
Bùi-Tuần 0612: KÊU GỌI TỪ ĐÔI TAY BÉ NHỎ 24-12-1996
Bùi-Tuần 0613: KHIÊM TỐN TỰ HẠ 27-12-1996
Bùi-Tuần 0614: CON NGƯỜI THIÊNG LIÊNG 29-12-1996
Bùi-Tuần 0615: NHỮNG PHỤC VỤ QUAN TRỌNG 21-08-1996
Bùi-Tuần 0616: TẬP TRUNG VÀO ĐỨC KITÔ 14-06-1997
Bùi-Tuần 0617: DỌN ĐƯỜNG CHO ĐỨC KITÔ
Bùi-Tuần 0618: PHÁT TRIỂN TÌNH YÊU THƯƠNG 08-08-1997
Bùi-Tuần 0619: ÁNH SÁNG LƯƠNG TÂM TÔNG ĐỒ 12-08-1997
Bùi-Tuần 0620: ĐỨC KITÔ, BÁNH HẰNG SỐNG 17-08-1997
Bùi-Tuần 0621: DỤNG CỤ BÌNH AN 24-08-1997
Bùi-Tuần 0622: HẠT GIỐNG TIN MỪNG 24-08-1997
Bùi-Tuần 0623: NẾP SỐNG ĐẠO 26-08-1997
Bùi-Tuần 0624: NHỮNG ĐỨC TÍNH CủA NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ
Bùi-Tuần 0625: ĐỨC KITÔ, ĐẤNG CỨU ĐỘ 03-01-1997
Bùi-Tuần 0626: PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN 03-01-1997
Bùi-Tuần 0627: HÃY ĐẾN MÀ XEM 04-01-1997
Bùi-Tuần 0628: BA KHÁM PHÁ 18-01-1997
Bùi-Tuần 0629: ĐỨC TIN VÀ VĂN HOÁ 30-01-1997
Bùi-Tuần 0630: SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI THƯỜNG 02-02-1997
Bùi-Tuần 0631: NGỌN ĐÈN ĐỨC TIN 02-02-1997
Bùi-Tuần 0632: ĐẦU XUÂN, TÂM SỰ VỀ ĐỔI MỚI 07-02-1997
Bùi-Tuần 0633: PHÁT TRIỂN CHIỀU KÍCH THIÊNG LIÊN 07-02-1997
Bùi-Tuần 0634: VIỆC LÀM 14-02-1997
Bùi-Tuần 0635: MẶC KHẢI TIN MỪNG 16-02-1997
Bùi-Tuần 0636: NỀN TẢNG THIÊNG LIÊNG VỮNG CHẮC 17-02-1997
Bùi-Tuần 0637: BA XÁC TÍN 17-02-1997
Bùi-Tuần 0638: XÂY DỰNG NƯỚC THIÊN CHÚA 18-02-1997
Bùi-Tuần 0639: THA THỨ 04-03-1997
Bùi-Tuần 0640: THỰC HÀNH 05-03-1997
Bùi-Tuần 0641: ĐỐI PHÓ VỚI QUỶ DỮ 06-03-1997
Bùi-Tuần 0642: VÂNG PHỤC THÁNH Ý CHÚA 10-03-1997
Bùi-Tuần 0643: CON ĐƯỜNG TÔN VINH THIÊN CHÚA 20-03-1997
Bùi-Tuần 0644: ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ 25-03-1997
Bùi-Tuần 0645: ĐÓN NHẬN CON ĐƯỜNG CỨU ĐỘ CủA CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 0646: HÀNH TRÌNH PHỤC SINH 29-03-1997
Bùi-Tuần 0647: ƠN KHÔN NGOAN 12-04-1997
Bùi-Tuần 0648: HÃY TỈNH THỨC SỐNG THÁNH LỄ 15-04-1997
Bùi-Tuần 0649: ƠN BÌNH AN 29-04-1997
Bùi-Tuần 0650: CỐ GẮNG TRỞ THÀNH CON NGƯỜI SINH LỢI
Bùi-Tuần 0651: TRONG TAY CHÚA CON XIN PHÓ THÁC
Bùi-Tuần 0652: PHẢN CHIẾU VINH QUANG THIÊN CHÚA
Bùi-Tuần 0653: HIỆP THÔNG 02-05-1997
Bùi-Tuần 0654: CON NGƯỜI CHÍN CHẮN 09-05-1997
Bùi-Tuần 0655: XÓT THƯƠNG THÌ ĐƯỢC THƯƠNG XÓT18-05-1997
Bùi-Tuần 0656: TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT 06-06-1997
Bùi-Tuần 0657: CON ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 06-06-1997
Bùi-Tuần 0658: NHỮNG VẺ ĐẸP VĂN HOÁ 07-06-1997
Bùi-Tuần 0659: KHÔNG ẢO TƯỞNG 08-06-1997
Bùi-Tuần 0660: TĂNG TRƯỞNG PHẨM CHẤT LINH MỤC 10-06-1997
Bùi-Tuần 0661: KIỆN TOÀN LỐI SỐNG ĐẠO 11-06-1997
Bùi-Tuần 0662: TIN CẬY VÀ PHẤN ĐẤU 12-06-1997
Bùi-Tuần 0663: LƯƠNG THỰC ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG 28-08-1997
Bùi-Tuần 0664: PHỤC SINH NHỮNG GÌ LÀ THIÊNG LIÊNG 12-04-1998
Bùi-Tuần 0665: Hãy tin vào Chúa Thánh Thần 28-06-1998
Bùi-Tuần 0666: ƠN GỌI CỦA CHÚA 29-06-1998
Bùi-Tuần 0667: SỐNG ĐẠO LÀ YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ 12-07-1998
Bùi-Tuần 0668: LỜI CẦU CHÚC ĐẦU NĂM MẬU DẦN: CON NGƯỜI MỚI
Bùi-Tuần 0669: TẤN TỚI VỀ ĐẠO ĐỨC 02-01-1998
Bùi-Tuần 0670: PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ TÂM LINH 28-01-1998
Bùi-Tuần 0671: MỘT THOÁNG GIAO THỪA 1998
Bùi-Tuần 0672: KẺ ĐƯỢC SAI ĐI 21-02-1998
Bùi-Tuần 0673: BƯỚC VÀO MÙA CHAY VỚI ĐIỀU RĂN MỚI 27-02-1998
Bùi-Tuần 0674: PHÓ DÂNG MÌNH CHO CHÚA 02-02-1998
Bùi-Tuần 0675: BÁC ÁI YÊU THƯƠNG 22-02-1998
Bùi-Tuần 0676: NHU CẦU CỦA TIẾP XÚC 05-03-1998
Bùi-Tuần 0677: NHỮNG CHIẾC CẦU THIÊNG LIÊNG 06-03-1998
Bùi-Tuần 0678: SỰ PHÁT TRIỂN ĐỨC TIN 07-03-1998
Bùi-Tuần 0679: CẦU NGUYỆN NƠI THANH VẮNG 08-03-1998
Bùi-Tuần 0680: TINH THẦN PHỤC VỤ 11-3-1998
Bùi-Tuần 0681: THỰC THI BÁC ÁI 12-03-1998
Bùi-Tuần 0682: ƠN TIÊN TRI 12-03-1998
Bùi-Tuần 0683: HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN 18-03-1998
Bùi-Tuần 0684: KHÔN NGOAN TRONG PHẤN ĐẤU 22-03-1998
Bùi-Tuần 0685: KHÔN NGOAN SIÊU NHIÊN 25-03-1998
Bùi-Tuần 0686: TẬP TRUNG VÀO ĐỨC KITÔ 27-03-1998
Bùi-Tuần 0687: ĐẠO ĐỨC HOÁ 31-03-1998
Bùi-Tuần 0688: TINH THẦN CỘNG ĐOÀN 02-04-1998
Bùi-Tuần 0689: KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN 07-04-1998
Bùi-Tuần 0690: CỨU ĐỘ BẰNG YÊU THƯƠNG VÀ HY SINH 09-04-1998
Bùi-Tuần 0691: YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ 1998
Bùi-Tuần 0692: NGỌN LỬA YÊU MẾN 04-06-1998
Bùi-Tuần 0693: YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ 05-06-1998
Bùi-Tuần 0694: TÂM HỒN BÉ NHỎ 12-06-1998
Bùi-Tuần 0695: LÀM CHỨNG CHO ĐỨC KITÔ
Bùi-Tuần 0696: CAN ĐẢM BIẾT BẮT ĐẦU 01-02-1999
Bùi-Tuần 0697: TÂM SỰ THIÊNG LIÊNG VỀ  BỔN PHẬN YÊU THƯƠNG
Bùi-Tuần 0698: XIN LÀ NGỌN ĐÈN SÁNG NHƯ ĐỨC KITÔ 07-02-1999
Bùi-Tuần 0699: BIẾT CHỌN SỰ TỪ BỎ 08-02-1999
Bùi-Tuần 0700: HÃY ĐỔI MỚI NHỮNG LIÊN HỆ 09-02-1999
Bùi-Tuần 0701: LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA ĐỂ ĐỪNG ĐI TRỆCH HƯỚNG
Bùi-Tuần 0702: NHỮNG HIỂU BIẾT MỚI VÀ NHỮNG BƯỚC ĐI MỚI
Bùi-Tuần 0703: TIẾNG CHÚA GỌI CÁC CHỦ CHĂN 25-02-1999
Bùi-Tuần 0704: NHÀ THỜ MỚI CON NGƯỜI MỚI 23-03-1999
Bùi-Tuần 0705: CHIA SẺ VÀI SUY NGHĨ GIÚP CÁC DÒNG TU
Bùi-Tuần 0706: MÔN ĐỆ BÉ MỌN CỦA CHÚA CỨU THẾ
Bùi-Tuần 0707: YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG 01-04-1999
Bùi-Tuần 0708: CÁC ĐỀ TÀI CHÍNH CỦA CỘNG ĐỒNG VATICAN II
Bùi-Tuần 0709: ƠN PHỤC SINH 03-04-1999
Bùi-Tuần 0710: THỰC THI THÁNH Ý CHÚA 30-04-1999
Bùi-Tuần 0711: ƠN TÁI SINH 01-05-1999
Bùi-Tuần 0712: CÔNG TRÌNH LÀM SÁNH DANH CHÚA
Bùi-Tuần 0713: THƯ CHIA SẺ 19-06-1999
Bùi-Tuần 0714: ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA 24-06-1999
Bùi-Tuần 0715: LÀM CHỨNG CHO ĐỨC KITÔ TỚI TẬN CÙNG TRÁI ĐẤT
Bùi-Tuần 0716: YÊU THƯƠNG VÀ KHIÊM NHƯỜNG
Bùi-Tuần 0717: BƯỚC VÀO NĂM THÁNH 07-07-1999
Bùi-Tuần 0718: TRỞ VỀ VỚI NỀN TẢNG: MÌNH THÁNH VÀ
Bùi-Tuần 0719: SỐNG ƠN GỌI NHƯ ĐỨC MARIA 15-08-1999
Bùi-Tuần 0720: “TA KHÁT”: NỀN TẢNG ƠN GỌI LINH MỤC
Bùi-Tuần 0721: KHIÊM TỐN HỌC HỎI VỚI ĐỨC KITÔ 22-08-1999
Bùi-Tuần 0722: ĐÒI HỎI CỦA VIỆC TÂN PHÚC ÂM HOA 24-08-1999
Bùi-Tuần 0723: HÃY TỈNH THỨC TRƯỚC NHỮNG BẤT NGỜ 26-08-1999
Bùi-Tuần 0724: NHỮNG PHẤN ĐẤU MỚI 29-08-1999
Bùi-Tuần 0725: ƠN BIẾT MÌNH 30-08-1999
Bùi-Tuần 0726: RAO GIẢNG TIN MỪNG BẰNG TƯ CÁCH ĐẠO ĐỨC
Bùi-Tuần 0727: TẬP TRUNG VÀ0 ĐỨC KITÔ 29-09-1999
Bùi-Tuần 0728: SỰ CỘNG TÁC CỦA CÁC DÒNG TU VỚI GIÁO PHẬN
Bùi-Tuần 0729: MỘT THÁCH ĐỐ LỚN 01-11-1999
Bùi-Tuần 0730: BIẾT SỢ 01-11-1999
Bùi-Tuần 0731: THAO THỨC CUỐI THẾ KỶ 11--11-1999
Bùi-Tuần 0732: KHI CHÚA ĐẾN 06-12-1999
Bùi-Tuần 0733: DỰ BÁO 10-12-1999
Bùi-Tuần 0734: CHIA SẺ -Khai mạc Năm Thánh 2000 24-12-1999
Bùi-Tuần 0735: TÂM SỰ ĐẦU NĂM THÁNH 30-12-1999
Bùi-Tuần 0736: TRĂN TRỞ VỀ CÁCH GIỚI THIỆU TIN  MỪNG 08-01-2000
Bùi-Tuần 0737: CÂY MÙA XUÂN 28-01-2000
Bùi-Tuần 0738: HÌNH ẢNH ĐẸP CỦA TIN MỪNG 29-01-2000
Bùi-Tuần 0739: HẠNH PHÚC 05-02-2000
Bùi-Tuần 0740: THÁNH GIÁ CỨU ĐỘ 21-02-2000
Bùi-Tuần 0741: NỘI QUAN 25-02-2000
Bùi-Tuần 0742: HOÁN CẢI 03-03-2000
Bùi-Tuần 0743: MỚI MẺ TIN MỪNG 10-03-2000
Bùi-Tuần 0744: CHỨNG NHÂN ÂM THẦM 19-03-2000
Bùi-Tuần 0745: CHÚA GIÊSU KHÓC 30-03-2000
Bùi-Tuần 0746: GỠ MÌNH RA KHỎI TỘI 31-03-2000
Bùi-Tuần 0747: VƯỢT QUA NHỮNG MÂU THUẪN 07-04-2000
Bùi-Tuần 0748: CHẤP NHẬN CHẾT ĐI 14-04-2000
Bùi-Tuần 0749: NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI 14-04-2000
Bùi-Tuần 0750: GẮN BÓ VỚI CHÚA GIÊSU 18-04-2000
Bùi-Tuần 0751: HIỂU BIẾT TÌNH HÌNH 20-04-2000
Bùi-Tuần 0752: CHỨNG TÍCH PHỤC SINH 21-04-2000
Bùi-Tuần 0753: CHÚA PHỤC SINH HIỆN RA 22-04-2000
Bùi-Tuần 0754: HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN 28-04-2000
Bùi-Tuần 0755: PHỎNG VẤN ĐỨC CHA BÙI TUẦN 30 -04-2000
Bùi-Tuần 0756: KHỞI ĐẦU MỚI 01-05-2000
Bùi-Tuần 0757: BIẾN  CỐ  TỪ  TRẦN
Bùi-Tuần 0758: TỔ PHỤ ABRAHAM NƠI  ĐỨC THÁNH CHA
Bùi-Tuần 0759: NĂM THÁNH VÀ THÁNH  TÂM 02-06-2000
Bùi-Tuần 0760: HÌNH ẢNH MỘT NGƯỜI TÔNG ĐỒ 06-06-2000
Bùi-Tuần 0761: NGƯỜI THANH NIÊN GIÀU CÓ 09-06-2000
Bùi-Tuần 0762: SỐNG TRONG SỰ THỰC 11-06-2000
Bùi-Tuần 0763: XÉT MÌNH VỀ MỘT CHẶNG ĐƯỜNG  NĂM THÁNH
Bùi-Tuần 0764: SỨC THU HÚT NƠI THÁNH GIOAN  BAOTIXITA
Bùi-Tuần 0765: TÍN HIỆU 27-06-2000
Bùi-Tuần 0766: SỐNG ĐẠO VỚI NHỮNG CHỌN LỰA TỐT 29-06-2000
Bùi-Tuần 0767: FATIMA VÀ CẢNH  BÁO 21-07-2000
Bùi-Tuần 0768: TRỞ NÊN NGƯỜI CÓ ÍCH 26-07-2000
Bùi-Tuần 0769: TIẾP CẬN VỚI CÁC TÔNGIÁO TẠI ĐỊA  PHƯƠNG  (bài 2)
Bùi-Tuần 0770: NHỮNG CHÂN LÝ NHỎ 12-08-2000
Bùi-Tuần 0771: VỀ VỚI CHA 15-08-2000
Bùi-Tuần 0772: MỘT GÓC NHÌN GIẢI PHÓNG 19-08-2000
Bùi-Tuần 0773: MỘT CON ĐƯỜNG SỐNG ĐẠO 22-08-2000
Bùi-Tuần 0774: CÙNG VỚI ĐỨC MẸ  ĐI THĂM NẠN  NHÂN LŨ LỤT
Bùi-Tuần 0775: BIẾT GỢI Ý VỀ TIN MỪNG 22-09-2000
Bùi-Tuần 0776: CẢM NGHIỆM HÀNH HƯƠNG 20-10-2000
Bùi-Tuần 0777: HÀNH HƯƠNG VÀ NHỮNG CHỨNG NHÂN 04-11-2000
Bùi-Tuần 0778: CỨU TRỢ VÀ ĐƯỢC CỨU TRỢ 12-11-2000
Bùi-Tuần 0779: NƯỚC CHÚA TỚI GẦN 17-11-2000
Bùi-Tuần 0780: SỐNG MÙA VỌNG VỚI ĐỨC MẸ MARIA 01-12-2000
Bùi-Tuần 0781: NHỮNG NGƯỜI CỘNG TÁC VỚI CHÚA TẠI HANG ĐÁ
Bùi-Tuần 0782: NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ VĂN HOÁ 10-12-2000
Bùi-Tuần 0783: LỜI HỐI THÚC CỦA NĂM THÁNH 15-12-2000
Bùi-Tuần 0784: CỘNG TÁC BẰNG TĂNG CƯỜNG CẦU  NGUYỆN
Bùi-Tuần 0785: NHỮNG VẺ ĐẸP CỨU ĐỘ 21-12-2000
Bùi-Tuần 0786: BẢN THÂN HÃY LÀ THÁNH LỄ 26-12-2000
Bùi-Tuần 0787: LỜI ĐẦU TIÊN Ở ĐẦU THẾ KỶ 30-12-2000
Bùi-Tuần 0788: CUỐI NĂM TÍNH SỔ LỜI NÓI 04-01-2001
Bùi-Tuần 0789: XUÂN VÀ BIỂN 08-01-2001
Bùi-Tuần 0790: LỜI SAI ĐI 11-01-2001
Bùi-Tuần 0791: ĐẦU XUÂN, TÌM MỘT CÁI NHÌN 24-01-2001
Bùi-Tuần 0792: CẦU NGUYỆN TẠI LỘ ĐỨC 03-02-2001
Bùi-Tuần 0793: ĐỨC HỒNG Y NGUYỄN VĂN THUẬN, NGƯỜI BẠN TÔI
Bùi-Tuần 0794: CẢM ĐỘNG 11-02-2001
Bùi-Tuần 0795: CỨU ĐỘ BẰNG THINH LẶNG CỦA THÁNH GIÁ
Bùi-Tuần 0796: ĐỒNG CẢM 23-02-2001
Bùi-Tuần 0797: VIẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁ 06-03-2001
Bùi-Tuần 0798: ÔNG BẠN TRỘM LÀNH 13-03-2001
Bùi-Tuần 0799: XIN ƠN CỨU ĐỘ 14-03-2001
Bùi-Tuần 0800: CHIA SẺ VÀI KINH NGHIỆM VỀ TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 0801: VÀI SUY NGHĨ VỀ SỰ THINH LẶNG NƠI THÁNH GIUSE
Bùi-Tuần 0802: GẶP GỠ CHÚA GIÊSU 02-04-2001
Bùi-Tuần 0803: BÀN TIỆC THÁNH 10-04-2001
Bùi-Tuần 0804: ĐẾN VỚI TÌNH YÊU CỨU ĐỘ 12-04-2001
Bùi-Tuần 0805: Sám hối
Bùi-Tuần 0806: SỐNG MÙA PHỤC SINH 15-04-2001
Bùi-Tuần 0807: SAU 26 NĂM, NHÌN VÀO CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO HÔM NAY 20-04-2001

Bùi-Tuần 0808: ĐI VÀO TƯƠNG LAI 21-12-2001
Bùi-Tuần 0809: NHỮNG CON ĐƯỜNG LỊCH SỬ DẪN VỀ CHÚA
Bùi-Tuần 0810: THÁNH Ý CHÚA 30-04-2001
Bùi-Tuần 0811: “THẦY Ở LẠI VỚI CÁC CON...” 07-05-2001
Bùi-Tuần 0812: CHÚA GIÊSU MỞ LÒNG TRÍ CÁC MÔN ĐỆ 11-05-2001
Bùi-Tuần 0813: TRỞ VỀ 29-05-2001
Bùi-Tuần 0814: CẦU NGUYỆN CÙNG VỚI ĐỨC MẸ NHƯ TẠI CANA
Bùi-Tuần 0815: SỰ CỘNG TÁC CỦA NHỮNG VỊ CAO NIÊN
Bùi-Tuần 0816: MỘT THOÁNG KIỂM TRA VẺ  ĐẸP “KHIÊM NHƯỜNG”
Bùi-Tuần 0817: VẺ ĐẸP KHIÊM NHƯỜNG 06-06-2001
Bùi-Tuần 0818: HÌNH ẢNH GIÁO PHẬN LẠNG SƠN ĐẦU THẾ KỶ 21
Bùi-Tuần 0819: MỤC TỬ TỐT LÀNH 22-06-2001
Bùi-Tuần 0820: CHỨNG NHÂN CỦA CÕI VĨNH HẰNG 24-06-2001
Bùi-Tuần 0821: THAO THỨC CỦA CHÚA GIÊSU 26-06-2001
Bùi-Tuần 0822: TIẾNG CHUÔNG NHÀ THỜ 28-06-2001
Bùi-Tuần 0823: NGHĨ VỀ SỐ PHẬN MỘT DÒNG TƯ TƯỞNG 04-07-2001
Bùi-Tuần 0824: TÂM SỰ TRUYỀN GIÁO - ĐƯỢC SAI ĐI 08-07-2001
Bùi-Tuần 0825: ĐƯỢC CHỌN VÀ SAI ĐI 15-07-2001
Bùi-Tuần 0826: VÀI KINH NGHIỆM VỀ THÁNH LỄ PHONG CHỨC
Bùi-Tuần 0827: ĐỪNG QUÊN  VẺ  ĐẸP “KHIÊM NHƯỜNG” 27-07-2001
Bùi-Tuần 0828: CỘNG TÁC VỚI CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 0829: CHÍNH MÌNH LÀ CỦA LỄ 02-08-2001
Bùi-Tuần 0830: GIÁO ĐOÀN CỦA TÔI 08-08-2001
Bùi-Tuần 0831: TÌNH YÊU VÀ HY SINH 24-12-2001
Bùi-Tuần 0832: NGƯỜI THANH NIÊN GIÀU CÓ 12-08-2001
Bùi-Tuần 0833: CON ĐƯỜNG VỀ TRỜI 15-08-
Bùi-Tuần 0834: CẦU NGUYỆN 22-08-
Bùi-Tuần 0835: ĐÓN NHẬN ĐỨC KITÔ 22-08-2001
Bùi-Tuần 0836: ĐÂY ĐẤNG XOÁ TỘI TRẦN GIAN 28-08-2001
Bùi-Tuần 0837: SỐNG ĐỨC TIN 01-09-2001
Bùi-Tuần 0838: BAY THEO THÁNH LINH CHÚA 10-09-2001
Bùi-Tuần 0839: CHIẾN ĐẤU BẰNG CẦU NGUYỆN SÁM HỐI 21-09-2001
Bùi-Tuần 0840: NHỮNG ÂN NHÂN GẦN GŨI 29-09-2001
Bùi-Tuần 0841: NHÂN THÁNG MÂN CÔI NHỚ LỜI ĐỨC MẸ NHẮN NHỦ
Bùi-Tuần 0842: LỬA  TRUYỀN GIÁO 12-10-2001
Bùi-Tuần 0843: SỐNG ĐẠO VỚI NHỮNG BẤT NGỜ 18-10-2001
Bùi-Tuần 0844: KHIÊM NHƯỜNG TRONG TRUYỀN GIÁO 20-10-2001
Bùi-Tuần 0845: NGHĨ VỀ SỰ CHẾT 21-10-2001
Bùi-Tuần 0846: ĐỜI SỐNG VÀ CẦU NGUYỆN 01-11-2001
Bùi-Tuần 0847: NƯỚC CHÚA ĐANG ĐẾN 13-11-2001
Bùi-Tuần 0848: VUI SỐNG TIN MỪNG 19-11-2001
Bùi-Tuần 0849: SỐNG MÙA VỌNG 26-11-2001
Bùi-Tuần 0850: KÍNH SỢ THIÊN CHÚA 30-11-2001
Bùi-Tuần 0851: CON ĐƯỜNG BÉ NHỎ 06-12-2001
Bùi-Tuần 0852: CHÚA GIÊSU TỎ MÌNH RA CHO CÁC DÂN,
Bùi-Tuần 0853: NĂM RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG 27-01-2001
Bùi-Tuần 0854: TRÁCH NHIỆM VỀ TƯƠNG LAI 09-02-2002
Bùi-Tuần 0855: LỜI CHÚA TRÊN MỌI CHẶNG ĐƯỜNG 28-02-2002
Bùi-Tuần 0856: TƯƠNG LAI CÁC CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO 04-03-2002
Bùi-Tuần 0857: ĐẾN VỚI THÁNH GIUSE 06-03-2002
Bùi-Tuần 0858: ĐÔI ĐIỀU TÂM SỰ VỀ THÁNH GIUSE 18-03-2002
Bùi-Tuần 0859: ĐI THEO THÁNH GIUSE BƯỚC VÀO TƯƠNG LAI
Bùi-Tuần 0860: THAM DỰ TUẦN THÁNH 22-03-2002
Bùi-Tuần 0861: TRUYỀN GIÁO, MỘT ĐẶC ĐIỂM
Bùi-Tuần 0862: KHIÊM NHƯỜNG 28-03-2002
Bùi-Tuần 0863: ƠN PHỤC SINH 30-03-2002
Bùi-Tuần 0864: TÌNH YÊU XÓT THƯƠNG 18-04-2002
Bùi-Tuần 0865: XIN VÂNG  TRONG LỄ TRUYỀN TIN 25-03-2002
Bùi-Tuần 0866: TRÁI TIM GIÁO XỨ 20-04-2002
Bùi-Tuần 0867: SUY NGHĨ VỀ TÍNH CÁCH NHƯNG KHÔNG 21-04-2002
Bùi-Tuần 0868: HẠT GIỐNG TỐT 23-04-2002
Bùi-Tuần 0869: NHÌN VÀO NHỮNG BƯỚC ĐI ÂM THẦM TOẢ SÁNG
Bùi-Tuần 0870: NHÂN CHỨNG VỀ THIÊN CHÚA BA NGÔI 14-05-2002
Bùi-Tuần 0871: XÂY DỰNG CUỘC ĐỜI 26-05-2002
Bùi-Tuần 0872: TRÁI TIM HIẾN TẾ 27-05-2002
Bùi-Tuần 0873: NHÀ THỜ, NƠI ĐÀO TẠO CON NGƯỜI PHỤC VỤ
Bùi-Tuần 0874: LỜI CẦU CỦA NGƯỜI ĐAU YẾU 13-06-2002
Bùi-Tuần 0875: THÁNH GIOAN BAOTIXITA, NGƯỜI LÀM CHỨNG
Bùi-Tuần 0876: SỰ THỰC SẼ CỨU CHỮA CÁC CON 23-07-2002
Bùi-Tuần 0877: NHỮNG BƯỚC NHỎ, NHƯNG HẬU QUẢ LỚN 29-07-2002
Bùi-Tuần 0878: KẾT QỦA CHUYẾN ĐI NƯỚC NGOÀI VỪA QUA CỦA TÔI
Bùi-Tuần 0879: ĐỜI SỐNG NỘI TÂM 04-08-2002
Bùi-Tuần 0880: Mẹ Maria là một phụ nữ rất đẹp 15-08-2002
Bùi-Tuần 0881: ĐÔI CHÚT TÂM TƯ VỀ MỘT GIẢI PHÁP CỨU ĐỘ
Bùi-Tuần 0882: SUY NGHĨ VỀ VIỆC HỌC 21-08-2002
Bùi-Tuần 0883: XIN GHÉ MẮT THƯƠNG XEM CHÚNG CON 23-08-2002
Bùi-Tuần 0884: XIN CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI KẺ THÙ  04-09-2002
Bùi-Tuần 0885: HOẠT ĐỘNG  TÔN GIÁO TRONG MỘT ĐỊA PHƯƠNG
Bùi-Tuần 0886: HIẾN DÂNG ĐỜI MÌNH LÀM CỦA LỄ 17-09-2002
Bùi-Tuần 0887: VAI TRÒ CỦA ĐẶC SỦNG 20-09-2002
Bùi-Tuần 0888: DÂNG THÁNH LỄ 24-09-2002
Bùi-Tuần 0889: CẦU NGUYỆN BẰNG CHUỖI MÂN CÔI 26-09-2002
Bùi-Tuần 0890: Những con đường truyền giáo
Bùi-Tuần 0891: DẤU ẤN CÔNG ĐỒNG VATICAN II
Bùi-Tuần 0892: TÂM TÌNH LỮ KHÁCH 11-11-2002
Bùi-Tuần 0893: LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 14-11-2001
Bùi-Tuần 0894: GIÊSU, LẠY CHÚA TÔI 19-11-2002
Bùi-Tuần 0895: CÙNG VỚI MẸ MARIA, DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA
Bùi-Tuần 0896: LÒNG MẾN YÊU ĐỨC MẸ LÀ HẠT GIỐNG ĐỨC TIN
Bùi-Tuần 0897: THAO THỨC ĐẦU NĂM 22-12-2002
Bùi-Tuần 0898: CHUYỆN NHỎ ĐẦU XUÂN 08-02-2003
Bùi-Tuần 0899: NHỮNG DẤU CHỈ CỦA HY VỌNG 16-02-2003
Bùi-Tuần 0900: Mùa chay và Ơn cứu độ 20-02-2003
Bùi-Tuần 0901: THÁNH GIUSE THINH LẶNG 01-03-2003
Bùi-Tuần 0902: ĐỨC MẸ TRUYỀN TIN 25-03-2003
Bùi-Tuần 0903: MẾN YÊU THÁNH GIÁ 14-03-2003
Bùi-Tuần 0904: PHỤC VỤ MỘT CÁCH KHÔN NGOAN 19-03-2003
Bùi-Tuần 0905: KHIÊM NHƯỜNG 23-03-2003
Bùi-Tuần 0906: Tĩnh tâm tuần thánh 30-03-2003
Bùi-Tuần 0907: ĐƯỢC CHÚA GỌI 15-04-2003
Bùi-Tuần 0908: TẤM LÒNG ĐỐI VỚI PHÉP THÁNH THỂ17-04-2003
Bùi-Tuần 0909: THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT 19-04-2003
Bùi-Tuần 0910: Nhân lễ Phục Sinh ĐÓN NHẬN ƠN TÁI SINH 20-04-203
Bùi-Tuần 0911: CẢM TẠ CHÚA  GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT 28-04-2003
Bùi-Tuần 0912: MẤY SUY NGHĨ TỪ THÁNG DÂNG HOA 08-05-2003
Bùi-Tuần 0913: KIÊN TRÌ SÁM HỐI SAU LỄ ĐỨC MẸ FATIMA 14-05-200
Bùi-Tuần 0914: CON ĐƯỜNG HẠT LÚA 19-05-2003
Bùi-Tuần 0915: ĐÁP LẠI LỜI MỜI GỌI CỦA TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 0916: BỆNH NHÂN LÀ CHỨNG NHÂN 08-06-2003
Bùi-Tuần 0917: THEO GƯƠNG THÁNH GIOAN BAOTIXITA 24-06-2003
Bùi-Tuần 0918: Sám hối
Bùi-Tuần 0919: THÁNH Ý CHÚA 28-06-2003
Bùi-Tuần 0920: BẰNG ẤY NĂM VẪN LÀ LÃNH NHẬN 02-07-2003
Bùi-Tuần 0921: XÂY DỰNG ĐOÀN KẾT 03-07-2003
Bùi-Tuần 0922: Một cách phục vụ của tuổi già đau bệnh 11-07-2003
Bùi-Tuần 0923: ĐI VÀO CỬA HẸP VÀ ĐƯỜNG HẸP 14-07-2003
Bùi-Tuần 0924: ĐI VỀ PHÍA TRƯỚC VỚI TINH THẦN TỈNH THỨC
Bùi-Tuần 0925: THEO ĐỨC MẸ LÊN TRỜI GB. BÙI TUẦN 15-08-2003
Bùi-Tuần 0926: Thánh giá Ðức Kitô
Bùi-Tuần 0927: ĐÔI DÒNG TÂM SỰ 31-08-2003
Bùi-Tuần 0928: CÙNG VỚI TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE 29-09-2003
Bùi-Tuần 0929: HỌC NƠI THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU01
Bùi-Tuần 0930: NHỚ VỀ ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II 16-10-2003
Bùi-Tuần 0931: Một thoáng suy nghĩ, sau Nobel Hoà bình 2003 19-10-2003
Bùi-Tuần 0932: ĐÓN NHẬN THIÊN CHÚA TÌNH YÊU 25-12-2003
Bùi-Tuần 0933: NGUỒN NƯỚC MẮT 25-10-2003
Bùi-Tuần 0934: TỪ GẶP GỠ CÁC HỒN KẺ CHẾT 02-11-2003
Bùi-Tuần 0935: TẠ ƠN CHÚA GB. BÙI TUẦN 05-11-2003
Bùi-Tuần 0936: NHỚ MỘT NỤ CƯỜI 12-11-2003
Bùi-Tuần 0937: ĐƯỢC DẪN VÀO SA MẠC 14-11-2003
Bùi-Tuần 0938: MỘT THOÁNG NHÌN LẠI MỘT NĂM THÁNH LỄ
Bùi-Tuần 0939: NGUYỆN CẦU TRONG MÙA VỌNG
Bùi-Tuần 0940: ĐÓN MỪNG CHÚA GIÁNG TRẦN
Bùi-Tuần 0941: NHÂN LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM, NHỚ LẠI
Bùi-Tuần 0942: “HÃY Ở LẠI TRONG THẦY” 20-01-2004
Bùi-Tuần 0943: TÂM TÌNH ĐẦU XUÂN 28-01-2004
Bùi-Tuần 0944: RA KHƠI TỪ ĐÂU? 05-02-2004
Bùi-Tuần 0945: TRUYỀN GIÁO VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN NỘI BỘ
Bùi-Tuần 0946: THÁNH GIUSE ĐÓN NHẬN 21-02-2004
Bùi-Tuần 0947: TRUYỀN GIÁO VÀ TRUYỀN CHỨC 02-03-2004
Bùi-Tuần 0948: ÔNG GIUĐA BÁN CHÚA 10-03-2004
Bùi-Tuần 0949: THÁNH GIUSE,ĐẤNG BẢO VỆ HỘI THÁNH 16-03-2004
Bùi-Tuần 0950: TUẦN THÁNH, GẶP GỠ CHÚA GIÊSU 18-03-2004
Bùi-Tuần 0951: TUẦN THÁNH VÀ THÁNH ĐỊA 24-03-2004
Bùi-Tuần 0952: MỘT THOÁNG PHỤC SINH 31-03-2004
Bùi-Tuần 0953: TỈNH THỨC và CẦU NGUYỆN 02-04-2004
Bùi-Tuần 0954: TỈNH THỨC và CẦU NGUYỆN 03-04-2004
Bùi-Tuần 0955: SỐNG LẠI TRONG CUỘC ĐỜI 08-042004
Bùi-Tuần 0956: ĐỨC MẸ DÂNG HOA 26-04-2004
Bùi-Tuần 0957: DÂNG MÌNH 06-05-2004
Bùi-Tuần 0958: ĐỨC MẸ ĐI THĂM VIẾNG 17-05-2004
Bùi-Tuần 0959: BÌNH AN VÀ VUI MỪNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN
Bùi-Tuần 0960: ĐÓN NHẬN 14-06-2004
Bùi-Tuần 0961: Ðồng Hành Ngày 29-6-2004
Bùi-Tuần 0962: ĐƯỜNG LÊN THIÊN ĐÀNG 15-08-2004
Bùi-Tuần 0963: BÌNH AN 22-8-2004
Bùi-Tuần 0964: Phục vụ 07-10-2004
Bùi-Tuần 0965: Niềm Tin Thánh Thể 01-11-2004
Bùi-Tuần 0966: CẢNH ĐỜI NÀY VÀ CẢNH ĐỜI SAU
Bùi-Tuần 0967: HÔM NAY, ĐẤNG CỨU ĐỘ ĐÃ SINH RA CHO ANH EM
Bùi-Tuần 0968: BẤT NGỜ ẬP TỚI 26-12-2004
Bùi-Tuần 0969: THÁNG 6 VÀ TRÁI TIM THƯƠNG NGƯỜI 03-06-30004
Bùi-Tuần 0970: TÌM ĐỨC MẸ ĐỂ DÂNG HOA 12-05-2004
Bùi-Tuần 0971: NHÌN LẠI MỘT ĐỜI KẺ ĐƯỢC SAI ĐI 30-01-2005
Bùi-Tuần 0972: THÁNH LỄ CỦA TA TRONG THÁNH LỄ 24-03-2005
Bùi-Tuần 0973: Nhớ về Một Nhắc Nhở Xưa 18-04-2005
Bùi-Tuần 0974: LÒNG SÙNG KÍNH ĐỨC MẸ NƠI ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG
Bùi-Tuần 0975: NHÂN CHỨNG BẤT NGỜ 10-06-2005
Bùi-Tuần 0976: TIẾNG KÊU TRONG HOANG ĐỊA 24-06-2005
Bùi-Tuần 0977: THEO ĐỨC MẸ LÊN TRỜI 15-08-2005
Bùi-Tuần 0978: ƠN BÌNH AN 22-08-2005
Bùi-Tuần 0979: LÒNG THƯƠNG XÓT LÀ LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Bùi-Tuần 0980: VIỆC TẠ ƠN CHÚA 29-09-2005
Bùi-Tuần 0981: LẠY CHÚA, CON ĐÂY 30-10-2005
Bùi-Tuần 0982: NHỜ ƠN ĐỨC MẸ KHÓC 11-11-2005
Bùi-Tuần 0983: CẠM BẪY TRONG MỤC VỤ TẠI VIỆT NAM HÔM NAY
Bùi-Tuần 0984: MỘT CHUYẾN THĂM MỤC VỤ 20-11-2005
Bùi-Tuần 0985: MỪNG LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Bùi-Tuần 0986: CHUẨN BỊ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 20-12-2005
Bùi-Tuần 0987: THIỆN TÂM 24-12-2005
Bùi-Tuần 0988: HIẾU THẢO ĐỐI VỚI CÁC CHỦ CHĂN VỀ HƯU
Bùi-Tuần 0989: SỐNG LỜI CHÚA VỚI BA HÌNH ẢNH ĐẠO ĐỨC
Bùi-Tuần 0990: CẦU NGUYỆN ĐẦU XUÂN 12-01-2006
Bùi-Tuần 0991: GIEO TRỒNG LỜI CHÚA 17-02-2006
Bùi-Tuần 0992: ƠN KHÔN NGOAN NƠI THÁNH GIUSE 19-03-2006
Bùi-Tuần 0993: XIN ĐỪNG SA THẢI VÀ BỎ RƠI CON 20-03-2006
Bùi-Tuần 0994: LÀM THEO Ý CHÚA 25-03-2006
Bùi-Tuần 0995: Những bông hoa thiêng trên chặng đường 17 năm qua
Bùi-Tuần 0996: Chúa Cha Giàu Lòng Thương Xót 03-04-2006
Bùi-Tuần 0997: Cảm nghĩ sau diễn trường quốc tế về "Trái Ðất Tương Lai"
Bùi-Tuần 0998: Một kỷ niệm lớn
Bùi-Tuần 0999: MỘT GẶP GỠ QUÝ GIÁ 14-05-2006
Bùi-Tuần 1000: CUỘC ĐỜI THANH VẮNG 18-05-2006
Bùi-Tuần 1001: Kinh nghiệm truyền giáo
Bùi-Tuần 1002: Tâm sự của người quá cố
Bùi-Tuần 1003: TRONG TINH THẦN VÀ SỰ THỰC 12-11-2006
Bùi-Tuần 1004: ĐỐI CHIẾU 14-11-2006
Bùi-Tuần 1005: Đón Tiếp Chúa Thánh Linh 04-06-2006
Bùi-Tuần 1006: Chia sẻ mục vụ trong ngày cuối năm
Bùi-Tuần 1007: XIN ƠN THÁNH HOÁ CÁC LINH MỤC 06-06-2006
Bùi-Tuần 1008: TRUYỀN GIÁO TẠI VIỆT NAM HÔM NAY 22-10-2006
Bùi-Tuần 1009: Thư gửi Đức ông Phương
Bùi-Tuần 1010: Tháng Mân Côi và NHỮNG BÔNG HỒNG NGOẠI
Bùi-Tuần 1011: TÔN SÙNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 13-06-2006
Bùi-Tuần 1012: CÔ ĐƠN 30-06-2006
Bùi-Tuần 1013: Thư gửi Cha Tuấn
Bùi-Tuần 1014: Xây Dựng Hội Thánh 05-07-2006
Bùi-Tuần 1015: Xây Dựng Nước Trời 07-07-2007
Bùi-Tuần 1016: Ðức tin cần có việc làm kèm theo
Bùi-Tuần 1017: Gặp Gỡ Đức Kitô 18-07-2006
Bùi-Tuần 1018: MỘT DỊP ĐỂ NHÌN VỀ HỘI THÁNH VIỆT NAM HÔM NAY
Bùi-Tuần 1019: SỐNG TRONG THỬ THÁCH 04-10-2006
Bùi-Tuần 1020: TỔNG KẾT ĐỂ KHAI TRƯƠNG 21-01-2007
Bùi-Tuần 1021: MÙA CHAY TRONG TÌNH HÌNH MỚI 04-03-2007
Bùi-Tuần 1022: THÁNH GIUSE và BA CON ĐƯỜNG 19-03-2007
Bùi-Tuần 1023: XIN VÂNG GIỮA CÁC BI KỊCH 25-03-2007
Bùi-Tuần 1024: CÔ ĐƠN và TĨNH MẠC 8-04-2007
Bùi-Tuần 1025: XỨC DẦU THÁNH 30-04-2007
Bùi-Tuần 1026: CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG CỦA THÁNH GIOAN
Bùi-Tuần 1027: ĐỨC TIN TRONG HÀNH TRÌNH GIÁO DỤC 13-08-2007
Bùi-Tuần 1028: XIN CỨU CHÚNG CON KHỎI MỌI SỰ DỮ 07-10-2007
Bùi-Tuần 1029: Truyền Giáo trong thời sau hết 21-10-2007
Bùi-Tuần 1030: Guơng Sáng  Đọc Thư Chung HĐGMVN 2007: 21-10-2007
Bùi-Tuần 1031: NGÀY NHÀ GIÁO TRONG NĂM GIÁO DỤC KITÔ GIÁO
Bùi-Tuần 1032: SỐNG MÙA THU CUỘC ĐỜI 21-11-2007
Bùi-Tuần 1033: MỘT CÁI NHÌN VỀ GIÁO HỘI VIỆT NAM HÔM NAY
Bùi-Tuần 1034: LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU CHÚA 22-11-2007
Bùi-Tuần 1035: ”Thời nào cũng sẽ có ánh sáng thích hợp cho thời đó"
Bùi-Tuần 1036: Nhìn lại năm 2007 NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG
Bùi-Tuần 1037: VIẾT LUẬN ÁN TIẾN SĨ 07-12-2007
Bùi-Tuần 1038: QUY CHIẾU 24-12-2007
Bùi-Tuần 1039: CẢNH BÁO CUỐI NĂM 08-01-2008
Bùi-Tuần 1040: DỊP TẾT GẶP GỠ CHÚA 03-01-2008
Bùi-Tuần 1041: CHIA SẺ DỊP TẾT 26-01-2008
Bùi-Tuần 1042: KHOẢNG CÁCH 02-02-2008
Bùi-Tuần 1043: KHẢ NĂNG CẢM NGHIỆM 16-02-2008
Bùi-Tuần 1044: ƠN SÁM HỐI TRỞ VỀ 21-02-2008
Bùi-Tuần 1045: HOÀN CẢNH CỤ THỂ 28-02-2008
Bùi-Tuần 1046: THÁNH GIUSE KHIÊM NHƯỜNG 15-03-2008
Bùi-Tuần 1047: TRONG TAY CHA 25-03–2008
Bùi-Tuần 1048: GẶP CHÚA PHỤC SINH GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
Bùi-Tuần 1049: NỮ TỲ MARIA 28-03-2008
Bùi-Tuần 1050: RẤT CẦN ƠN THÁNH CHÚA 29-03 -2008
Bùi-Tuần 1051: NIỀM VUI TRỞ VỀ 04-04-2008
Bùi-Tuần 1052: NHÌN VÀO BA HÌNH ẢNH SỐNG ĐỘNG
Bùi-Tuần 1053: HẠT LÚA GIEO VÀO LÒNG ĐẤT 30-04-2008
Bùi-Tuần 1054: NGƯỜI CON CỦA MẸ MARIA 04-05-2008
Bùi-Tuần 1055: NHÌN TRONG TÌNH YÊU TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1056: THÁNH HOÁ CÁC LINH MỤC19-05-2008
Bùi-Tuần 1057: CẦU NGUYỆN CHO CHUYẾN ĐI
Bùi-Tuần 1058: TỈNH THỨC TRƯỚC NHỮNG XÁO TRỘN 28-05-2008
Bùi-Tuần 1059: TÌM HƯỚNG PHỤC VỤ LÂU DÀI 15-08-2008
Bùi-Tuần 1060: TIẾNG GỌI CỦA CẢNH NGHÈO 04-06-2008
Bùi-Tuần 1061: MỘT CON ĐƯỜNG ĐÀO TẠO 16-06-2008
Bùi-Tuần 1062: NÂNG TÂM HỒN LÊN 24-06-2008
Bùi-Tuần 1063: NHẮC NHỞ CỦA PHÁI ĐOÀN TOÀ THÁNH 29-06-2008
Bùi-Tuần 1064: GẶP GỠ CHÚA GIÊSU NƠI NHỮNG TÌNH YÊU
Bùi-Tuần 1065: CHA MẸ CÔNG GIÁO GIÁO DỤC CON CÁI 26-07-2008
Bùi-Tuần 1066: SÙNG KÍNH ĐỨC MẸ MARIA 13-08-2008
Bùi-Tuần 1067: HIỆP THÔNG VỚI CHÚA GIÊSU CẦU NGUYỆN
Bùi-Tuần 1068: THÁNH AUGUTINH GIẢNG DẠY 17-08-2008
Bùi-Tuần 1069: MẸ CỦA KẺ ĐI ĐƯỜNG 21-07-2008
Bùi-Tuần 1070: NHỚ VỀ ĐỨC CỐ HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ
Bùi-Tuần 1071: ĐỨC MẸ SẦU BI 30-08-2008
Bùi-Tuần 1072: SUY NGHĨ VỀ THỜI SỰ 30-08-2008
Bùi-Tuần 1073: HÀNH HƯƠNG LỘ ĐỨC TẠI NHÀ 19-09-2008
Bùi-Tuần 1074: SỐNG ĐẠO TRONG THỬ THÁCH 03-10-2008
Bùi-Tuần 1075: BỊ GIAM CẦM 03-09-2008
Bùi-Tuần 1076: SỨC MẠNH GIẢI CỨU 22-09-2008
Bùi-Tuần 1077: NIỀM VUI TRUYỀN GIÁO 12-10-2008
Bùi-Tuần 1078: NHÂN ĐẠO HƠN 19-10-2008
Bùi-Tuần 1079: CHÚA NÓI VỚI TÔI 15-10-2008
Bùi-Tuần 1080: DẤN THÂN CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ 29-10-2008
Bùi-Tuần 1081: ĐƯỢC ĐÓN NHẬN VÀ ĐÓN NHẬN 11-11-2008
Bùi-Tuần 1082: LÀM CHỨNG CHO CHÚA GIÊSU 11-11-2008
Bùi-Tuần 1083: DIỄN TẢ TÌNH YÊU 21-12 -2008
Bùi-Tuần 1084: THÁNH GIUSE, CON NGƯỜI KHÔN NGOAN
Bùi-Tuần 1085: NĂM LINH MỤC 22-06-2009
Bùi-Tuần 1086: TRUYỀN GIÁO NHỜ ƠN THÁNH 18-10-2009
Bùi-Tuần 1087: LINH MỤC VÀ TỨ CHUNG 12-10-2009
Bùi-Tuần 1088: LINH MỤC VÀ TỈNH THỨC 26-10-2009
Bùi-Tuần 1089: BÁC ÁI HÔM NAY 04-11-2009
Bùi-Tuần 1090: LINH MỤC VÀ NGƯỜI NGHÈO 09-11-2009
Bùi-Tuần 1091: TINH THẦN KHÓ NGHÈO CỦA THÁNH GIUSE
Bùi-Tuần 1092: TỈNH THỨC 19-03-2010
Bùi-Tuần 1093: TUẦN THÁNH NĂM NAY 20-03-2010
Bùi-Tuần 1094: ĐẠO ĐỨC PHỤC SINH 27-03-2010
Bùi-Tuần 1095: CẢM TẠ CHÚA XÓT THƯƠNG 04-04-2010
Bùi-Tuần 1096: XÂY DỰNG NỀN VĂN MINH TÌNH YÊU
Bùi-Tuần 1097: ĐÓN NHẬN NHỮNG SÁNG KIẾN CỦA CHÚA 16-04-2010
Bùi-Tuần 1098: CHIẾN ĐẤU TRONG THỜI BÌNH 19-04-2010
Bùi-Tuần 1099: DÂNG HOA VÀ DÂNG MÌNH 08-05-2010
Bùi-Tuần 1100: NHỮNG LỜI GIÃ TỪ 11-05-2010
Bùi-Tuần 1101: SỐNG BÉ NHỎ 07-05-2010
Bùi-Tuần 1102: TIẾNG KÊU CỦA TRÁI TIM 27-05-2010
Bùi-Tuần 1103: TRÁI TIM CHÚA GIÊSU HIỀN LÀNH
Bùi-Tuần 1104: CÁC MÔN ĐỆ CHÚA VỚI ĐỊA VỊ QUYỀN CHỨC
Bùi-Tuần 1105: THÁNH LỄ CUỘC ĐỜI 02-07-2010
Bùi-Tuần 1106: CÔNG GIÁO AN GIANG LÀM CHỨNG CHO CHÚA
Bùi-Tuần 1107: TÌNH YÊU ĐƯỢC THANH LUYỆN 20-07-2010
Bùi-Tuần 1108: Góp ý với Đại Hội Dân Chúa 04-08-2010
Bùi-Tuần 1109: SUY NGHĨ VỀ CHIỀU KÍCH TÂM LINIH 02-09-2010
Bùi-Tuần 1110: NÂNG TÂM HỒN LÊN VỚI CHÚA 12-09-2010
Bùi-Tuần 1111: MỘT CÁI NHÌN VỀ CÁC TÔNG ĐỒ 30-09-2010
Bùi-Tuần 1112: TRƯỚC NHỮNG NGUY HIỂM ĐANG ĐE DOẠ
Bùi-Tuần 1113: MÙA VỌNG, NHỮNG DẤU CHỈ DỌN ĐƯỜNG 26-11-2010
Bùi-Tuần 1114: Nhân kỷ niệm 45 năm Bế mạc Công đồng Vaticăng II
Bùi-Tuần 1115: THÊM NỮA TÌNH YÊU 02-12-2010
Bùi-Tuần 1116: Về bài viết của trang Nữ Vương Công Lý 23-11-2010
Bùi-Tuần 1117: ĐẦU NĂM TẠ ƠN VÀ KHÁM PHÁ 01-01-2011
Bùi-Tuần 1118: ĐẦU XUÂN CHIA SẺ VỀ TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN
Bùi-Tuần 1119: GẶP GỠ ĐỨC KITÔ 20-01-2011
Bùi-Tuần 1120: BÊN ĐỨC MẸ DƯỚI CHÂN THÁNH GIA 07-01-2011
Bùi-Tuần 1121: THÔNG VỚI ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI HIỆP
Bùi-Tuần 1122: SUY GẪM VỀ THÁNH GIÁ 10-02-2011
Bùi-Tuần 1123: SỐNG GIỮA NHỮNG MONG MANH 20-03-2011
Bùi-Tuần 1124: ĐỪNG VÔ CẢM 25-03-2011
Bùi-Tuần 1125: HÃY RA KHỎI MỒ 07-03-2011
Bùi-Tuần 1126: HIẾN TẾ MÌNH LÀM CỦA LỄ ĐỀN TỘI 08-03-2011
Bùi-Tuần 1127: ĐỂ ĐƯỢC GẶP CHÚA PHỤC SINH 12-04-2011
Bùi-Tuần 1128: VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA 18-04-2011
Bùi-Tuần 1129: HỒN CỦA ĐỐI THOẠI NƠI NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA
Bùi-Tuần 1130: VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA 18-04-2011
Bùi-Tuần 1131: Sống đạo là một cuộc chiến
Bùi-Tuần 1132: NIỀM VUI  CỦA NHỮNG NGƯỜI CON ĐỨC MẸ MARIA
Bùi-Tuần 1133: ĐỔI MỚI BẢN THÂN 20-05-2011
Bùi-Tuần 1134: RA TRƯỚC TOÀ CHÚA 26-05-2011
Bùi-Tuần 1135: CẢM TẠ CHÚA 02-06-2011
Bùi-Tuần 1136: VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO 10-06-2011
Bùi-Tuần 1137: ĐỔI MỚI
Bùi-Tuần 1138: NHỮNG ĐẠI DƯƠNG TRONG TRÁI TIM BÉ NHỎ
Bùi-Tuần 1139: ĐƯỢC ĐỠ NÂNG ĐỂ HIẾN DÂNG 16-09-2011
Bùi-Tuần 1140: ĐÔI CHÚT TÂM TÌNH 26-09-2011
Bùi-Tuần 1141: THEO MẸ LÊN TRỜI 05-08 -2011
Bùi-Tuần 1142: TUỔI THƠ TRƯỚC NHỮNG NGUY CƠ 08-08-2011
Bùi-Tuần 1143: MỨC ĐỘ CỦA TẤM LÒNG VÀNG 12-08-2011
Bùi-Tuần 1144: HỌC TỪ NHỮNG CHUYỂN BIẾN HIỆN NAY 18-08-2011
Bùi-Tuần 1145: ĐI TÌM NHỮNG CON ĐƯỜNG 22-08-2011
Bùi-Tuần 1146: SỐNG ƠN GỌI MỚI 26-08-2011
Bùi-Tuần 1147: KHI CHÚA THƯƠNG GỌI CON VỀ 07-10-2011
Bùi-Tuần 1148: MỘT ĐÊM THÁNG MƯỜI 17-10-2011
Bùi-Tuần 1149: XIN THƯƠNG ĐỠ NÂNG CON 22-10-2011
Bùi-Tuần 1150: TÔI THẤY TIN MỪNG 13-10-2011
Bùi-Tuần 1151: MỘT MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG 11-11-2011
Bùi-Tuần 1152: MỘT CHÚT TÂM SỰ 18-11-2011
Bùi-Tuần 1153: CẦU NGUYỆN TRƯỚC CHÚA HÀI ĐỒNG 07-11-2011
Bùi-Tuần 1154: TẠ ƠN CHÚA 09-11-2011
Bùi-Tuần 1155: DỰ ĐOÁN VỀ NĂM MỚI 07-12-2011
Bùi-Tuần 1156: Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI 02-02-2012
Bùi-Tuần 1157: NHỮNG CHỨNG NHÂN  CỦA MÙA CHAY 13-02-2012
Bùi-Tuần 1158: CON ƠI, HÃY TRỞ VỀ 13-02-2012
Bùi-Tuần 1159: BA CHƯỚC CÁM DỖ 28-02-2012
Bùi-Tuần 1160: NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN THẤM ĐẶM KHỔ ĐAU
Bùi-Tuần 1161: MÙA CHAY KÊU GỌI CẢNH GIÁC TRƯỚC SATAN
Bùi-Tuần 1162: Suy nghĩ về SỰ THINH LẶNG CỦA THÁNH GIUSE
Bùi-Tuần 1163: CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP
Bùi-Tuần 1164: Đức Mẹ Maria  DẪN VÀO TUẦN THÁNH 10-03-2012
Bùi-Tuần 1165: GẶP GỠ CHÚA GIÊSU PHỤC SINH 20-03-2012
Bùi-Tuần 1166: ĐOÁ HOA THIÊNG DÂNG LÊN CHÚA PHỤC SINH
Bùi-Tuần 1167: “HÃY Ở LẠI  TRONG TÌNH THƯƠNG CỦA THẦY”
Bùi-Tuần 1168: Một cái nhìn về  HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG
Bùi-Tuần 1169: SỐNG ƠN GỌI TÌNH YÊU  GIỮA DÒNG LỊCH SỬ
Bùi-Tuần 1170: NHỮNG VẾT THƯƠNG LÒNG 29-05-2012
Bùi-Tuần 1171: CHÚT TÂM TÌNH DỊP LỄ THÁNH GIOAN BAOTIXITA
Bùi-Tuần 1172: NGHE LỜI CHÚA TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
Bùi-Tuần 1173: CHÚA GIÊSU VIẾT 15-05-2012
Bùi-Tuần 1174: NHỮNG KHOẢNG CÁCH ĐÁNG SỢ 04-06-2012
Bùi-Tuần 1175: NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA SAI ĐI 17-06-2012
Bùi-Tuần 1176: HẠT LÚA GIEO VÀO LÒNG ĐẤT NHƯ CỦA LỄ
Bùi-Tuần 1177: NGÀY MAI SẼ RA SAO? 26-06-2012
Bùi-Tuần 1178: TÂM TÌNH DỊP KỶ NIỆM THỤ PHONG LINH MỤC
Bùi-Tuần 1179: CON ĐƯỜNG LÊN TRỜI CỦA ĐỨC MẸ 01-08-2012
Bùi-Tuần 1180: TỪ BIỆT 19-08-2012
Bùi-Tuần 1181: TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG 23-08-2012
Bùi-Tuần 1182: BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG 05-09-2012
Bùi-Tuần 1183: HỌC VÂNG PHỤC THÁNH Ý CHÚA NHỜ ĐAU KHỔ
Bùi-Tuần 1184: HY SINH MẠNG SỐNG MÌNH 27-08-2012
Bùi-Tuần 1185: LỪA DỐI 10-09-2012
Bùi-Tuần 1186: THUỘC VỀ CHÚA 20-09-2012
Bùi-Tuần 1187: MUỐN ĐƯỢC CỨU VÀ XIN ĐƯỢC CHÚA CỨU
Bùi-Tuần 1188: NHÂN CHỨNG CỦA ĐỨC TIN 01-10-2012
Bùi-Tuần 1189: TÂM SỰ VỀ MỘT HƯỚNG ĐI  CỦA ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
Bùi-Tuần 1190: TÔI TIN VỮNG VÀNG Ở ĐẤNG YÊU THƯƠNG TÔI
Bùi-Tuần 1191: LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN CỦA TÔI
Bùi-Tuần 1192: YÊU THƯƠNG TRONG ĐỨC TIN 19-11-2012
Bùi-Tuần 1193: NHÌN VÀO BA ĐỐI THOẠI ĐỂ TIN MỪNG THẤM NHẬP
Bùi-Tuần 1194: GIỚI THIỆU TIN MỪNG BẰNG CHÍNH ĐỜI SỐNG
Bùi-Tuần 1195: Những ngày giáp ranh, TÂM SỰ VỚI ĐỨC MẸ MARIA
Bùi-Tuần 1196: ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG KHÓ KHĂN 01-01-2013
Bùi-Tuần 1197: CHẠNH LÒNG THƯƠNG 14-01-2013
Bùi-Tuần 1198: LỜI CẦU CỦA NGƯỜI ĐAU KHỔ 24-01-2013
Bùi-Tuần 1199: Cảm nghĩ ngày cuối năm Nhâm Thìn 09-02-2013
Bùi-Tuần 1200: VIỆC ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI  TỪ NHIỆM
Bùi-Tuần 1201: MÙA CHAY,  SUY GẪM VỀ HOÁN CẢI TRÁI TIM
Bùi-Tuần 1202: HIẾU THẢO  ĐỐI VỚI ĐỨC THÁNH CHA VỀ HƯU
Bùi-Tuần 1203: ĐÔI LỜI TỪ BIỆT ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI
Bùi-Tuần 1204: TIN MỪNG THEO THÁNH GIUSE 12-03-2013
Bùi-Tuần 1205: NIỀM VUI CỦA TÔI TRƯỚC CẢNH ĐỨC TÂN
Bùi-Tuần 1206: TÂM TÌNH  KÍNH GỞI ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
Bùi-Tuần 1207: SỐNG TUẦN THÁNH VỚI TINH THẦN NGHÈO KHÓ
Bùi-Tuần 1208: CHÚA GIÊSU PHỤC SINH VỚI NHỮNG THÀNH TÍCH
Bùi-Tuần 1209: HỘI THÁNH ĐƯỢC THANH LUYỆN 26-03-2013
Bùi-Tuần 1210: CẢM THÔNG ĐỂ CỨU 03-04-2013
Bùi-Tuần 1211: TÔI DÂNG HOA LÊN MẸ 04-05-2013
Bùi-Tuần 1212: CHÚA DẮT DÌU TÔI 09-05-2013
Bùi-Tuần 1213: CHỈ VÀI BƯỚC THÔI 16-05-2013
Bùi-Tuần 1214: HÀNH HƯƠNG TẠI CHỖ 31-05-2013
Bùi-Tuần 1215: LÀM CHỨNG  CHO TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT CHÚA
Bùi-Tuần 1216: Những bùng nổ hiện tượng mang tính chất tôn giáo
Bùi-Tuần 1217: GƯƠNG THÁNH GIOAN BAOTIXITA CHO VIỆT NAM
Bùi-Tuần 1218: CHA ƠI! SAO CHA NỠ BỎ CON 08-06-2013
Bùi-Tuần 1219: MỘT NỘI TÂM  DỒI DÀO SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG
Bùi-Tuần 1220: CHÚT TÂM TÌNH  NHÂN KỶ NIỆM THỤ PHONG
Bùi-Tuần 1221: ĐÀO TẠO ĐỂ THEO ĐƯỜNG HƯỚNG MỤC VỤ
Bùi-Tuần 1222: CẦU NGUYỆN  MỘT CÁCH RIÊNG BIỆT 10-07-2013
Bùi-Tuần 1223: CẢNH BÁO CÁC MỤC TỬ 25-07-2013
Bùi-Tuần 1224: MỘT CHÚT CHỨNG TỪ  VỀ THÔNG ĐIỆP
Bùi-Tuần 1225: XIN CẢM TẠ CHÚA 09-08-2013
Bùi-Tuần 1226: ĐỪNG QUÊN NGƯỜI NGHÈO 15-08-2013
Bùi-Tuần 1227: MỘT CHÚT SUY NGHĨ  TRƯỚC SỰ RA ĐI
Bùi-Tuần 1228: ĐỜI TÔI NHƯ CỦA LỄ 24-08-2013
Bùi-Tuần 1229: LÀM THEO Ý CHÚA LÚC NÀY 30-08-2013
Bùi-Tuần 1230: ĐÔI CHÚT TÂM TÌNH  TRƯỚC LỜI KÊU GỌI KHẨN CẤP
Bùi-Tuần 1231: NIỀM VUI ĐƯỢC CỨU 12-09-2013
Bùi-Tuần 1232: TRỞ NÊN GÁNH NẶNG 02-10-2013
Bùi-Tuần 1233: MỘT CHÚT KINH NGHIỆM 14-10-2013
Bùi-Tuần 1234: Ở LẠI VÀ RA ĐI 18-10-2013
Bùi-Tuần 1235: CHÚA ĐÃ ĐẾN THĂM TÔI 25-10-2013
Bùi-Tuần 1236: HÃY BƯỚC RA KHỎI MỒ 30-10-2013
Bùi-Tuần 1237: NHỮNG CƠN BÃO ĐANG TÀN PHÁ ĐỨC TIN 10-11-2013
Bùi-Tuần 1238: SỐNG ĐỨC TIN VỚI NHỮNG GIỚI HẠN 15-11-2013
Bùi-Tuần 1239: TÌM VỀ ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIE
Bùi-Tuần 1240: MÙA VỌNG  VỚI HAI HY VỌNG 23-11-2013
Bùi-Tuần 1241: CỦA LỄ TÔI DÂNG LÊN CHÚA 03-12-2013
Bùi-Tuần 1242: Một thánh lễ xưa có quá ít người tham dự 12-04-2013
Bùi-Tuần 1243: MỘT TÌNH HÌNH CÓ NHIỀU KHỦNG HOẢN
Bùi-Tuần 1244: CHÚA ĐÃ CỨU TÔI 14-01-2014
Bùi-Tuần 1245: NĂM MỚI  VÀ NHỮNG RA ĐI MỚI 14-01-2014
Bùi-Tuần 1246: Lời đầu xuân mới CỦA LỄ HY SINH 21-01-2014
Bùi-Tuần 1247: PHÉP RỬA ĐANG RỬA NHIỀU MÔN ĐỆ CHÚA
Bùi-Tuần 1248: TÍNH SỔ TRƯỚC KHI CHẾT 05-03-2014
Bùi-Tuần 1249: TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI CHA GIÀ ĐAU YẾU
Bùi-Tuần 1250: LẠY CHÚA, XIN DẠY BẢO CON 21-03-2014
Bùi-Tuần 1251: MỘT CHUYỆN RIÊNG TƯ NÊN ĐƯỢC CHIA SẺ
Bùi-Tuần 1252: Gm. GB. BÙI TUẦN THÂN GỬI CHA GIUSE
Bùi-Tuần 1253: TIẾNG GỌI PHỤC SINH 11-04-2014
Bùi-Tuần 1254: MẤY LỜI TÂM HUYẾT GỞI CÁC TÂN PHÓ TẾ
Bùi-Tuần 1255: THEO GƯƠNG THÁNH GIUSE,  LÀM CHỨNG
Bùi-Tuần 1256: NHỮNG NỖI ĐAU THÂN MẬT 20-02-2014
Bùi-Tuần 1257: MÙA CHAY SÁM HỐI VỀ NHÂN BẢN, NỘI TÂM VÀ LO
Bùi-Tuần 1258: HÃY Ở LẠI  TRONG TÌNH YÊU CỦA THẦY 25-03-2014
Bùi-Tuần 1259: Tinh thần Vatican II trong cộng đoàn Long Xuyên
Bùi-Tuần 1260: ĐÔI CHÚT TÂM SỰ VỀ  LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Bùi-Tuần 1261: NHỮNG TÌNH MẸ 24-04-2014
Bùi-Tuần 1262: NGƯỜI KHÁC 08-05-2014
Bùi-Tuần 1263: XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ
Bùi-Tuần 1264: Nhớ về Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Bùi-Tuần 1265: Thư của Đức Giám mục Gioan B. Bùi Tuần gửi Đại hội
Bùi-Tuần 1266: LịCH SỰ 08-05-2014
Bùi-Tuần 1267: BIẾT ƠN 08-05-2014
Bùi-Tuần 1268: NÓI NĂNG 08-05-2014
Bùi-Tuần 1269: NĂM LINH MỤC, SUY NGHĨ VỀ 08-05-2014
Bùi-Tuần 1270: THÁNG NĂM NĂM ẤY 02-05-2014
Bùi-Tuần 1271: ĐẠO ĐỨC XUỐNG DỐC 10-05-2014
Bùi-Tuần 1272: SÁM HỐI VÀ VỮNG TIN VÀO CHÚA 18-05-2014
Bùi-Tuần 1273: ĐỨC MẸ VIẾNG THĂM 24-05-2014
Bùi-Tuần 1274: LÀM CHỨNG CHO CHÚA BẰNG TRÁI TIM
Bùi-Tuần 1275: KHIÊM NHƯỜNG  TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN
Bùi-Tuần 1276: ĐÔI CHÚT TÂM SỰ VỀ NHỮNG NỖI SỢ 09-06-2014
Bùi-Tuần 1277: PHÚC ÂM HOÁ MỘT CÁCH CỤ THỂ
Bùi-Tuần 1278: HAI HÌNH ẢNH SỐNG ĐỘNG CỦA THÁNH GIOAN
Bùi-Tuần 1279: LẠY CHÚA, XIN CỨU CON CHO KHỎI TỘI LỖI
Bùi-Tuần 1280: TRÌU MẾN NHỚ VỀ  ĐỨC THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN
Bùi-Tuần 1281: XIN CHO CON BIẾT ĐÓN NHẬN ƠN TRỞ VỀ 29-06-2014
Bùi-Tuần 1282: SUY THOÁI ĐỜI SỐNG NỘI TÂM 19-07-2014
Bùi-Tuần 1283: LÀM CHỨNG CHO CHÚA TẠI VIỆT NAM HÔM NAY
Bùi-Tuần 1284: NGUY CƠ DO KHÔNG NHÌN
Bùi-Tuần 1285: ƠN GỌI TỪ NHỮNG MẢNH ĐẤT 25-07-2014
Bùi-Tuần 1286: Một ngày với Đức Mẹ XIN VÂNG 18-08-2014
Bùi-Tuần 1287: BIẾN ĐỔI TRÁI TIM 21- 08-2014
Bùi-Tuần 1288: GẶP GỠ CHÚA  TRƯỚC TÌNH HÌNH HIỆN NAY
Bùi-Tuần 1289: Một thoáng nhìn về HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG CHIA SẺ
Bùi-Tuần 1290: HỌC VỚI CHÚA GIÊSU HIỀN LÀNH
Bùi-Tuần 1291: KINH MÂN CÔI ĐỐI VỚI TÔI HÔM NAY 14-09-2014
Bùi-Tuần 1292: CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA 20-09-2014
Bùi-Tuần 1293: CẠNH BÊN THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
Bùi-Tuần 1294: SÁM HỐI 10-10-2014
Bùi-Tuần 1295: MỘT HÌNH ẢNH GIÚP TÔI KHÁM PHÁ
Bùi-Tuần 1296: TỪ VỰC SÂU CON KÊU LÊN CHÚA 16-10-2014
Bùi-Tuần 1297: MỘT HỘI THÁNH TRONG KÍN ĐÁO 1-11-2014
Bùi-Tuần 1298: CHÚA ĐÁNH THỨC TÔI 10-11-2014
Bùi-Tuần 1300: THOÁNG NHÌN VỀ GIÁO DỤC TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG
Bùi-Tuần 1301: TĨNH TÂM MỘT CÁCH KHÁC 22-11-2014
Bùi-Tuần 1302: NHỮNG BẤT ỔN  VÀ NHỮNG BẤT NGỜ  27-11-2014
Bùi-Tuần 1303: NGOẠI KIỀU và LỮ KHÁCH 08-12-2014
Bùi-Tuần 1304: Lời Chúa trong một chuyến đi
Bùi-Tuần 1305: TỪ CẢM NGHĨ ĐẾN LỜI CHÚC DỊP NOEL 11-12-2014
Bùi-Tuần 1306: NIỀM VUI CỦA TÔI HÔM NAY 27-12-2014
Bùi-Tuần 1307: Ở biên giới sự chết tôi đang thấy gì? 04-10-2014
Bùi-Tuần 1308: NỖI LO LỚN NHẤT TRONG ĐỜI TÔI 01-01-2015
Bùi-Tuần 1309: LO CỨU  NHỮNG CON NGƯỜI 06-01-2015
Bùi-Tuần 1310: GẶP GỠ CHÚA GIÊSU 12-01-2015
Bùi-Tuần 1311: HẰNG NGÀY TÔI GẶP CHÚA GIÊSU 15-01-2015
Bùi-Tuần 1312: HỌC VỚI CHÚA GIÊSU HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG
Bùi-Tuần 1313: MÙA CHAY CỦA TÔI 29-01-2015
Bùi-Tuần 1314: Điều mong ước nhất những ngày tết 09-01-2015
Bùi-Tuần 1315: CHÚA  ĐÀO TẠO TÔI LÚC NÀY 31-01-2015
Bùi-Tuần 1316: Nhân tháng kính thánh Giuse XIN LÀ CON CÁI ĐÍCH THỰC
Bùi-Tuần 1317: ĐAU KHỔ ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC BÁO TRƯỚC
Bùi-Tuần 1318: TỪ VỰC SÂU CON KÊU LÊN CHÚA 13-03-2015
Bùi-Tuần 1319: XÓT THƯƠNG CHÚA GIÊSU và XÓT THƯƠNG
Bùi-Tuần 1320: CHÚA PHỤC SINH ĐẾN VỚI TÔI 28-03-2015
Bùi-Tuần 1321: CHUYỆN CỦA HẠT LÚA GIEO VÀO LÒNG ĐẤT
Bùi-Tuần 1322: THAO THỨC VÀ TỈNH THỨC 05-04-2015
Bùi-Tuần 1323: XIN CẢM TẠ XIN THA THỨ và XIN CẦU NGUYỆN
Bùi-Tuần 1324: Tôi trở thành Giám Mục của giai đoạn mới 30-04-2015
Bùi-Tuần 1325: NHỜ MẸ DÂNG HOA LÊN CHÚA 03-05-2015
Bùi-Tuần 1326: NHỜ MẸ TÔI DÂNG LÊN CHÚA BÔNG HOA “TRỞ VỀ”
Bùi-Tuần 1327: MẸ DẠY TÔI  HÃY LÀ BÔNG HOA “TỈNH THỨC”
Bùi-Tuần 1328: NHỜ MẸ, TÔI DÂNG LÊN CHÚA BÔNG HOA
Bùi-Tuần 1329: TIẾNG GỌI CỦA THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU: “TA KHÁT”
Bùi-Tuần 1330: Đem tình yêu thánh tâm Chúa Giêsu ĐẾN CHO NHỮNG NGƯỜI ĐAU KHỔ 04-06-2015BT23:
Bùi-Tuần 1331: Bài ca  TÌNH YÊU THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1332: CÂY THÁNH GIÁ NHỎ 10-06-2015
Bùi-Tuần 1333: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG GIÁO VIỆT NAM
Bùi-Tuần 1334: ĐÀO TẠO KẺ ĐƯỢC CHỌN VÀ SAI ĐI 24-06-2015
Bùi-Tuần 1335: Giới Thiệu Chúa Cứu Thế, GÁNH TỘI VÀ ĐỀN TỘI
Bùi-Tuần 1336: NHỜ ĐỨC MẸ  MỚI THÀNH GIOAN BAOTIXITA
Bùi-Tuần 1337: MỘT CHÚT TÂM SỰ VỀ ĐỜI LINH MỤC CỦA TÔI
Bùi-Tuần 1338: Chút kinh nghiệm về LOAN BÁO TIN MỪNG 07-07-2015
Bùi-Tuần 1339: XIN ĐỪNG CHỦ QUAN 10-07-2015
Bùi-Tuần 1340: HÃY TIẾT ĐỘ VÀ TỈNH THỨC 01-08-2015
Bùi-Tuần 1341: Bước theo Mẹ trên đường lên trời 04-08-2015
Bùi-Tuần 1342: ĐẠI HỌA 04-08-2015
Bùi-Tuần 1343: TÔI THẤY CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ
Bùi-Tuần 1344: VUI MỪNG ĐƯỢC HỌC YÊU THƯƠNG 22-08-2015
Bùi-Tuần 1345: Tiếng vọng từ những nội tâm 27-08-2015
Bùi-Tuần 1346: SỰ THỰC CỦA TÔI HÔM NAY 04-09-2015
Bùi-Tuần 1347: Bên Mẹ Maria tôi gặp gỡ Chúa Giêsu 08-09-2015
Bùi-Tuần 1348: Nguy cơ cực đoan đang đến gần 14-09-2015
Bùi-Tuần 1349: Cần thấy trước 19-09-2015
Bùi-Tuần 1350: Hang đá Bêlem và những dấu chỉ
Bùi-Tuần 1351: Tuổi già ham học 19-09-2015
Bùi-Tuần 1352: Mặt nổi và mặt chìm 30-09-2015
Bùi-Tuần 1353: Hạt lúa tin mừng 13-10-2015
Bùi-Tuần 1354: Niềm vui của một người mục tử 21-10-2015
Bùi-Tuần 1355: Những bông hoa tôi dâng lên Chúa 29-10-2015
Bùi-Tuần 1356: Một ơn của Thiên Chúa giàu lòng Thương Xót
Bùi-Tuần 1357: NĂM LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ SỨ ĐIỆP VỀ THỜI GIAN
Bùi-Tuần 1358: ĐI TỚI MỤC VỤ CỦA TÌNH THƯƠNG 19-11-2015
Bùi-Tuần 1359: Trước làn sóng khủng bố 27-11-2015
Bùi-Tuần 1360: Chút tâm sự về đón nhận tình yêu thương xót Chúa
Bùi-Tuần 1361: Ðạo đức theo mô hình Ðức Kitô khiêm nhường bác ái
Bùi-Tuần 1362: Trái tim bén nhạy 14-12-2015
Bùi-Tuần 1363: Tâm sự cuối năm 27-12-2015
Bùi-Tuần 1364: Hy vọng của tôi dịp lễ Noel 18-12-2015
Bùi-Tuần 1365: Thánh lễ đầu năm 01-01-2016
Bùi-Tuần 1366: Sống hy vọng trong Năm Thánh Lòng Thương Xót 07-01-2016
Bùi-Tuần 1367: Năm mới này xin Chúa xót thương con 09-01-2016
Bùi-Tuần 1368: Năm mới và đổi mới 21-01-2016
Bùi-Tuần 1369: Đức Mẹ chúc tết các con của Mẹ 08-02-2016
Bùi-Tuần 1370: CỨU GIÚP  KẺ TRONG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Bùi-Tuần 1371: HỌC NƠI THÁNH GIUSE 22-02-2016
Bùi-Tuần 1372: LÙI VÀO TRUNG TÂM 28-02-2016
Bùi-Tuần 1373: CHÚA CỨU KHỎI ÁC THẦN 04-03-2016
Bùi-Tuần 1374: NHỮNG KẺ CỨNG LÒNG 10-03-2016
Bùi-Tuần 1375: Theo Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó 14-03-2016
Bùi-Tuần 1376: Chúa phục sinh dạy tôi hãy khiêm nhường 29-03-2016
Bùi-Tuần 1377: YÊU MẾN CHÚA GIÊSU 04-04-2016
Bùi-Tuần 1378: NIỀM VUI CỦA TRÁI TIM YÊU THƯƠNG 16-04-2016
Bùi-Tuần 1379: HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG THAO THỨC 30-04-2016
Bùi-Tuần 1380: TIN VÀO THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
Bùi-Tuần 1381: Năm gia đình nhìn về gia đình
Bùi-Tuần 1382: CÙNG VỚI MẸ LẮNG NGHE 10-05-2016
Bùi-Tuần 1383: CHÚA THÁNH THẦN THAY ĐỔI TÌNH HÌNH
Bùi-Tuần 1384: HÃY LÀ CỦA LỄ ÂM THẦM 16-05-2016
Bùi-Tuần 1385: THAM DỰ TÍCH CỰC VÀO CUỘC THƯƠNG KHÓ
Bùi-Tuần 1386: TRỞ THÀNH DỤNG CỤ CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT
Bùi-Tuần 1387: CẦN MỘT TRÁI TIM BIẾT THƯƠNG XÓT
Bùi-Tuần 1388: TRAO TÁC VỤ YÊU THƯƠNG 06-06-2016
Bùi-Tuần 1389: SỐNG TINH THẦN ĐỀN TỘI 10-06-2016
Bùi-Tuần 1390: TẠ ƠN VÌ ĐƯỢC LÀ CỦA LỄ 24-06-2016
Bùi-Tuần 1391: CHÚA Ở CÙNG ANH CHỊ EM 02-07-2016
Bùi-Tuần 1392: LO CHO SỰ HIỆP NHẤT TRONG HỘI THÁNH 06-07-2016
Bùi-Tuần 1393: Ðược ở bên Chúa Giêsu trên thánh giá 01-07-2016
Bùi-Tuần 1394: Ðược ủi an nâng đỡ 06-08-2016
Bùi-Tuần 1395: NHÌN LÊN TRỜI,  ĐỂ BIẾT SỐNG CUỘC ĐỜI TRẦN THẾ
Bùi-Tuần 1396: Tôi đã được Chúa cứu 10-08-2016
Bùi-Tuần 1397: CẦU XIN BÌNH AN CHO QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Bùi-Tuần 1398: HỌC ĐỂ BIẾT RA ĐI 29-08-2016
Bùi-Tuần 1399: ĐẾN VỚI MẸ MARIA  ĐỂ XIN ƠN KHÔN NGOAN
Bùi-Tuần 1399: LẮNG NGHE NGƯỜI ĐÃ CHẾT 11-11-2014
Bùi-Tuần 1400: HY VỌNG VỀ TƯƠNG LAI HỘI THÁNH
Bùi-Tuần 1401: KINH LẠY NỮ VƯƠNG TRONG ĐÒI TÔI
Bùi-Tuần 1402: ĐỨC MẸ NHẮN NHỦ TÔI  VỀ NGÀY 13
Bùi-Tuần 1403: Đức Mẹ nhân lành giúp tôi vui sống 25-09-2016
Bùi-Tuần 1404: Chuyển biến về đạo đức
Bùi-Tuần 1405: NHỮNG CẢM NGHIỆM CỦA MỘT NGƯỜI CAO TUỔI
Bùi-Tuần 1406: Đức Mẹ giúp tôi khám phá 03-10-2016
Bùi-Tuần 1407: Làm chứng cho Chúa
Bùi-Tuần 1408: Đức Mẹ dắt tôi sang cõi đời sau 10-10-2016
Bùi-Tuần 1409: TÔI SỐNG TUẦN THÁNH VỚI MỘT THOÁNG GẶP GỠ
Bùi-Tuần 1410: BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM 01-11-2016
Bùi-Tuần 1411: ĐỨC TIN ĐÃ CỨU TÔI 05-11-2016
Bùi-Tuần 1412: LẠY CHÚA, XIN CHO CON ĐƯỢC GẶP CHÚA 09-11-2016
Bùi-Tuần 1413: SUY THOÁI  VÀ CHẤN HƯNG ĐẠO ĐỨC 15-11-2016
Bùi-Tuần 1414: CẦU NGUYỆN CHO NGÀY 23 THÁNG 11 NÀY 19-11-2016
Bùi-Tuần 1415: SỐNG MÙA VỌNG 24-11-2016
Bùi-Tuần 1416: DÂNG MÌNH VÀ PHÓ THÁC MÌNH CHO ĐỨC MẸ
Bùi-Tuần 1417: TÂM SỰ VỀ NOEL 06-12-2016
Bùi-Tuần 1418: ĐÔI LỜI TÂM SỰ VỀ ƠN GỌI 27-12-2016
Bùi-Tuần 1419: Ở biên giới sự chết tôi đang thấy gì ? 27-10-2016
Bùi-Tuần 1420: Chúc Tết chính mình và để vào mùa Chay khôn ngoan
Bùi-Tuần 1421: MẤY LỜI TÂM HUYẾT TRONG THÁNH LỄ TẠ ƠN
Bùi-Tuần 1422: KHIÊM NHƯỜNG 27-01-2017
Bùi-Tuần 1423: LÀM MỚI LẠI ĐỜI SỐNG NỘI TÂM 06-02-2017
Bùi-Tuần 1424: CHÚA GỌI TRONG ĐÊM TỐI 10-02-2017
Bùi-Tuần 1425: GẦN GŨI VỚI THÁNH GIUSE 18-02-2017
Bùi-Tuần 1426: BƯỚC THEO THÁNH GIUSE 21-02-2017
Bùi-Tuần 1427: NGUYỆN CẦU THÁNH GIUSE
Bùi-Tuần 1428: TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CHA THIÊNG LIÊNG
Bùi-Tuần 1429: SỐNG VỚI NHỮNG ỦI AN CỦA MẸ MARIA 10-03-2017
Bùi-Tuần 1430: CHÚT TÂM TÌNH VỀ LỄ GIỖ CHA PHANXICÔ
Bùi-Tuần 1431: KHAO KHÁT CHÚA 30-04-2017
Bùi-Tuần 1432: THAM DỰ VÀO NHỮNG ĐAU KHỔ CỦA CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1433: ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA
Bùi-Tuần 1434: GẶP GỠ CHÚA PHỤC SINH 06-04-2017
Bùi-Tuần 1435: MẸ MARIA BAN ƠN YÊU THƯƠNG VÀ HIỆP NHẤT
Bùi-Tuần 1436: TỪ VỰC SÂU  CON KÊU LÊN CHÚA 21-04-2017
Bùi-Tuần 1437: TÂM SỰ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI 30-04-2017
Bùi-Tuần 1438: TRÁI TIM CHÚA GIÊSU ĐÃ DẠY TÔI 30-04-2017
Bùi-Tuần 1439: CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA
Bùi-Tuần 1440: CẢM TẠ CHÚA VÌ ĐỨC TIN 19-05-2017
Bùi-Tuần 1441: NHỮNG “THAY CHO” MÀ CHÚA MUỐN 02-06-2017
Bùi-Tuần 1442: VIẾNG THĂM VÀ CHÀO CHÚC 06-06-2017
Bùi-Tuần 1443: CHA KHÁT 30-05-2017
Bùi-Tuần 1444: NHỮNG CẢM NHẬN  VỀ KHÓA THƯỜNG HUẤN
Bùi-Tuần 1445: ĐỨC MẸ Ở BÊN TÔI 24-06-2017
Bùi-Tuần 1446: KHIÊM NHƯỜNG 28-06-2017
Bùi-Tuần 1447: NHỮNG TIẾNG VANG THỐNG THIẾT
Bùi-Tuần 1448: SÁM HỐI VỀ BỔN PHẬN TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN
Bùi-Tuần 1449: NIỀM VUI VÀ HY VỌNG CỦA TÔI 29-07-2017
Bùi-Tuần 1450: ĐƯỢC GỌI VÀO CON ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 06-08-2017
Bùi-Tuần 1451: CHÚT CẢM NGHIỆM VỀ TÌNH YÊU CHÚA 26-08-2017
Bùi-Tuần 1452: CHÚA ĐANG AN ỦI CHÚNG TA 29-08-2017
Bùi-Tuần 1453: Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚA 04-09-2017
Bùi-Tuần 1454: ƠN GỌI LÀ MỘT CHUYẾN ĐI 08-09-2017
Bùi-Tuần 1455: HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG 23-09-2017
Bùi-Tuần 1456: ĐỨC MẸ MARIA MUỐN CHÚNG TA SÁM HỐI 1-10-2017
Bùi-Tuần 1457: YÊU THƯƠNG NHAU
Bùi-Tuần 1458: LÊN ĐƯỜNG LÀM CHỨNG CHO CHÚA 17-10-2017
Bùi-Tuần 1459: SỐNG TINH THẦN LỮ KHÁCH VÀ LỮ HÀNH 21-10-2017
Bùi-Tuần 1460: SỐNG TRONG YÊU THƯƠNG 26-10-2017
Bùi-Tuần 1461: HÀNH TRÌNH CỦA NGỌN LỬA NHỎ
Bùi-Tuần 1462: LO SỢ TRƯỚC NỖI ĐAU BUỒN CỦA CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1463: LẠY CHÚA, XIN ĐỪNG BỎ RƠI CON 17-11-2017
Bùi-Tuần 1464: XIN CHÚA Ở LẠI VỚI CON 21-11-2017
Bùi-Tuần 1465: CHÚA KHÔNG CHÊ TẤM LÒNG TAN NÁT
Bùi-Tuần 1466: LẠY CHÚA, NÀY CON ĐÂY 03-12-2017
Bùi-Tuần 1467: Một cái nhìn về Hội Thánh của tôi tại Việt Nam hôm nay
Bùi-Tuần 1468: CẦU CHÚC ĐƯỢC LÀ NGƯỜI BÉ MỌN
Bùi-Tuần 1469: XUÂN YÊU THƯƠNG 18-12-2017
Bùi-Tuần 1470: Cầu chúc bình an 22-12-2017
Bùi-Tuần 1471: THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI,
Bùi-Tuần 1472: SỐNG HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG 5-1-2018
Bùi-Tuần 1473: CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI TÔI
Bùi-Tuần 1474: SỐNG ĐỨC TIN TRONG TUỔI GIÀ ĐAU YẾU 9-1-2018
Bùi-Tuần 1475: KHAO KHÁT CHÚA 17-1-2018
Bùi-Tuần 1476: TẠ ƠN CHÚA, VÌ BIẾT KÍNH SỢ CHÚA 24-1-2018
Bùi-Tuần 1477: Chúa Phục Sinh hôm nay
Bùi-Tuần 1478: NGÀY TẾT SỐNG VỚI TIN MỪNG 18-2-2018
Bùi-Tuần 1479: QUÀ TẶNG CAO QUÍ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Bùi-Tuần 1480: THÁNH GIUSE SỐNG ƠN GỌI BẢO VỆ CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1481: CÁI CHẾT CỦA ĐỨC CỐ TGM PHAOLÔ
Bùi-Tuần 1482: ĐỨC TỔNG RA ĐI VÀ ĐỨC TỔNG TRỞ VỀ 10-3-2018
Bùi-Tuần 1483: DƯ ÂM CỦA THÁNH LỄ AN TÁNG
Bùi-Tuần 1484: TUẦN THÁNH CỦA TÔI 25-3-2018
Bùi-Tuần 1485: BÌNH AN CỦA CHÚA PHỤC SINH 31-3-2018
Bùi-Tuần 1486: CHÚT TÂM TÌNH 5-4-2018
Bùi-Tuần 1487: YÊU THƯƠNG LÀ MỘT CHUYẾN ĐI 13-4-2018
Bùi-Tuần 1488: XIN VÂNG 22-4-2018
Bùi-Tuần 1489: GẶP GỠ CHÚA 30-4-2018
Bùi-Tuần 1490: NHỮNG NGƯỜI ĐANG GIÚP TÔI SỐNG ĐỨC TIN
Bùi-Tuần 1491: SUỐT NĂM TÔI DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ13-5-2018
Bùi-Tuần 1492: XÓT THƯƠNG VÀ CHỌN 17-5-2018
Bùi-Tuần 1493: XÂY DỰNG HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG 21-5-2018
Bùi-Tuần 1494: LÀM CHỨNG CHO CHÚA GIỮA LỊCH SỬ HÔM NAY
Bùi-Tuần 1495: THÁNH GIOAN BAOTIXITA VÀ ƠN SÁM HỐI 5-6-2018
Bùi-Tuần 1496: TÂM SỰ VỀ ĐÓN NHẬN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG
Bùi-Tuần 1497: HÃY LÀ MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ 27-6-2018
Bùi-Tuần 1498: HÃY LÀ MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ 27-6-2018
Bùi-Tuần 1499: MỘT CÁI NHÌN VỀ GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 29-6-2018
Bùi-Tuần 1500: SỐNG NIỀM VUI DO CHÚA BAN 30-6-2018
Bùi-Tuần 1501: CHÚT TÂM SỰ VỀ 63 NĂM LINH MỤC 13-7-2018
Bùi-Tuần 1502: THÊM CHÚT TÂM SỰ VỀ NỖI LÒNG
Bùi-Tuần 1503: LỰA CHỌN KHÓ 26-7-2018
Bùi-Tuần 1504: CẢM THƯƠNG VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐAU KHỔ31-7-2018
Bùi-Tuần 1505: LỬA MẾN THƯƠNG 2-8-2018
Bùi-Tuần 1506: CẢM NGHIỆM NIỀM VUI GẶP ĐƯỢC CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1507: ĐƯỢC ỦI AN VÌ CÓ ĐỨC MẸ 10-8-2018
Bùi-Tuần 1508: XIN THEO ĐỨC MẸ LÊN TRỜI 15-8-2018
Bùi-Tuần 1509: ĐẠO ĐỨC CỦA CHÀO THĂM 18-8-2018
Bùi-Tuần 1510: SÁM HỐI 25-8-2018
Bùi-Tuần 1511: TÂM SỰ VỀ BÌNH AN 30-8-2018
Bùi-Tuần 1512: NHỚ VỀ CHA CỐ PHANXICÔ XAVIÊ HOÀNG ĐÌNH MAI
Bùi-Tuần 1513: TÌNH YÊU CỨU ĐỘ 4-9-2018
Bùi-Tuần 1514: NÀY CON ĐÂY 8-9-2018
Bùi-Tuần 1515: CẢI CÁCH HIỆN NAY TRONG HỘI THÁNH 13-9-2018
Bùi-Tuần 1516: GẶP GỠ VÙNG BIÊN NGAY BÊN CẠNH MÌNH 29-9-2018
Bùi-Tuần 1517: SỐNG TÌNH TRẠNG ĐAU YẾU 1-10-2018
Bùi-Tuần 1518: ĐƯỜNG HẦM TU ĐỨC VÀ TRUYỀN GIÁO 4-10-2018
Bùi-Tuần 1519: HẠNH PHÚC VÌ CÓ MẸ Ở BÊN 13-10-2018
Bùi-Tuần 1520: ĐÓN NHỮNG ĐÀN CHIM MANG SỨ ĐIỆP 20-10-2018
Bùi-Tuần 1521: CHÚT TÂM TÌNH VỀ ƠN TRUYỀN GIÁO 21-10-2018
Bùi-Tuần 1522: NHỮNG XÓT THƯƠNG
Bùi-Tuần 1523: CHÌM SÂU VÀO CUỘC GẶP GỠ THÂN MẬT VỚI CHÚA
Bùi-Tuần 1524: BÁM CHẶT LẤY CHÚA VÀ ĐỨC MẸ 5-11-2018
Bùi-Tuần 1525: XIN CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ 7-11-2018
Bùi-Tuần 1526: SỐNG VỚI ƠN LO LIỆU CỦA CHÚA THÁNH THẦN
Bùi-Tuần 1527: BÁM CHẶT LẤY CHÚA GIÊSU ĐỂ ĐÓN NHẬN
Bùi-Tuần 1528: GẶP GỠ CHÚA GIÁNG SINH 3-12-2018
Bùi-Tuần 1529: ĐÓN NHẬN TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1530: QUÀ NOEL LÀ ƠN BÌNH AN CHÚA BAN
Bùi-Tuần 1531: TÂM TÌNH NGÀY NOEL 2018 24-12-2018
Bùi-Tuần 1532: NĂM MỚI, CẦU MONG:  ĐƯỢC NÊN NGƯỜI BÉ MỌN
Bùi-Tuần 1533: CẦU MONG THOÁT KHỎI  SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC
Bùi-Tuần 1534: NHÌN SANG NĂM MỚI 31-12-2018
Bùi-Tuần 1535: CẢM THƯƠNG LÀ CON ĐƯỜNG CỨU ĐỘ 14-1-2019BT1:
Bùi-Tuần 1536: TÂM SỰ CUỐI ĐỜI VỀ HẠT LÚA 17-1-2019
Bùi-Tuần 1537: TÂM THƯ 29-1-2019
Bùi-Tuần 1538: NHỚ VỀ NGƯỜI CHA YÊU DẤU:
Bùi-Tuần 1539: SỨ ĐIỆP QUAN TRỌNG TỪ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC
Bùi-Tuần 1540: CHÚT TÂM TÌNH TRƯỚC ĐỨC MẸ
Bùi-Tuần 1541: MỘT CHÚT SUY NGHĨ VỀ ƠN GỌI CỦA THÁNH GIUSE
Bùi-Tuần 1542: TÂM SỰ CỦA MỘT GIÁM MỤC HƯU 25-2-2019
Bùi-Tuần 1543: CHÚA THANH LUYỆN TÔI 02-3-2019
Bùi-Tuần 1544: TÔI ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG 04-03-2019
Bùi-Tuần 1545: TÔI ĐƯỢC CHÚA AN ỦI 08-03-2019
Bùi-Tuần 1546: TÔI ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG BAN
Bùi-Tuần 1547: THÁNH GIUSE CON NGƯỜI ĐÓN NHẬN 18-03-2019
Bùi-Tuần 1548: TÔI ĐƯỢC TRỞ NÊN NGƯỜI ĐÓN NHẬN 20-03-2019
Bùi-Tuần 1549: Lời Chúa trên núi
Bùi-Tuần 1550: Tập thể tôn giáo không đạo đức
Bùi-Tuần 1551: Vài kinh nghiệm truyền giáo
Bùi-Tuần 1552: Lời của Thiên Chúa
Bùi-Tuần 1553: Suy nghĩ từ một khẩu hiệu tại Manila
Bùi-Tuần 1554: Từ Thư Chung 1980:
Bùi-Tuần 1555: Cảm nghiệm về Chúa
Bùi-Tuần 1556: Vấn đề môi trường
Bùi-Tuần 1557: Thấy trước và dự phòng
Bùi-Tuần 1558: Chia sẻ những cảm nghiệm trong tâm tình cảm tạ
Bùi-Tuần 1559: Nghĩa tình sông nước
Bùi-Tuần 1560: Tiếp cận với thời điểm phê phán
Bùi-Tuần 1561: Tinh thần Giáo Hội
Bùi-Tuần 1562: Gợi ý cho những định hướng đầu năm
Bùi-Tuần 1563: Chuyến đi truyền giáo
Bùi-Tuần 1564: Truyền giáo và Lời Chúa hứa:
Bùi-Tuần 1565: Phúc Âm - Dân Tộc - hiện đại
Bùi-Tuần 1566: Ðạo và đức
Bùi-Tuần 1567: Những chuyển biến lặng lẽ
Bùi-Tuần 1568: Mấy điều nhắn nhủ nghe được từ thánh giá Ðức Kitô
Bùi-Tuần 1569: Chia sẻ vài ấn tượng không bao giờ quên
Bùi-Tuần 1570: Trước hết, hãy là con người
Bùi-Tuần 1571: Học hỏi Lời Chúa qua các thực tại
Bùi-Tuần 1572: Thánh giá của Thánh Tâm
Bùi-Tuần 1573: Nhìn vào hình ảnh linh mục
Bùi-Tuần 1574: Thoáng nhìn về những ngày toàn cầu của giới trẻ
Bùi-Tuần 1575: JMJ 12 và những con đường
Bùi-Tuần 1576: Hội Thánh tương lai
Bùi-Tuần 1577: Cầu nguyện và hành động
Bùi-Tuần 1578: Thoáng nhìn về vấn đề tôn giáo trong "Cộng đồng Pháp ngữ"
Bùi-Tuần 1579: Kiêu căng tôn giáo và khiêm nhường Phúc Âm
Bùi-Tuần 1580: Yêu thương và phục vụ
Bùi-Tuần 1581: Từ cơn bão số 5 đến hang đá Bêlem
Bùi-Tuần 1582: Chia sẻ những định hướng cho năm mới
Bùi-Tuần 1583: Một thoáng phản ứng
Bùi-Tuần 1584: Trở về
Bùi-Tuần 1585: Một chứng từ góp vào Thượng Hội đồng Giám mục Á châu
Bùi-Tuần 1586: Sau Thượng Hội đồng Giám mục Á châu,
Bùi-Tuần 1587: Kết quả của Thượng Hội đồng các Giám mục Á châu
Bùi-Tuần 1588: Cầu nguyện với Ðức Mẹ ở Lavang
Bùi-Tuần 1589: Tôi đọc báo
Bùi-Tuần 1590: Suy nghĩ về thời sự tôn giáo
Bùi-Tuần 1591: Bồi dưỡng linh đạo
Bùi-Tuần 1592: Truyền giáo là "Ra khơi"
Bùi-Tuần 1593: Ðạo lý lành mạnh
Bùi-Tuần 1594: Những lá thư dễ đọc
Bùi-Tuần 1595: Hương vị Triết học trong thông điệp
Bùi-Tuần 1596: Lộ trình Lời Chúa
Bùi-Tuần 1597: Mùa Vọng Maria
Bùi-Tuần 1598: Cảm nghiệm Noel
Bùi-Tuần 1599: Tâm sự thiêng liêng về bổn phận yêu thương
Bùi-Tuần 1600: Thực thi thánh ý Chúa
Bùi-Tuần 1601: Thư chia sẻ
Bùi-Tuần 1602: Mới mẻ Tin Mừng
Bùi-Tuần 1603: Trả lời phỏng vấn
Bùi-Tuần 1604: Lời Chúa Trên Mọi Chặng Ðường
Bùi-Tuần 1605: Chọn Người
Bùi-Tuần 1606: Hãy Sang Bờ Bên Kia
Bùi-Tuần 1607: Một Mẫu Gương Ra Khơi
Bùi-Tuần 1608: NHÂN THÁNG CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ÐÃ QUA ÐỜI
Bùi-Tuần 1609: Mẹ Maria Cầu Nguyện,Một Hình Ảnh Ðẹp
Bùi-Tuần 1610: Mang Thương Tích Với Lòng Thương Xót Và Niềm Hy Vọng
Bùi-Tuần 1611: Khóc Than Và An Ủi
Bùi-Tuần 1612: Ðời Sống Nội Tâm,
Bùi-Tuần 1613: Phấn Ðấu Vượt Qua
Bùi-Tuần 1614: Ðức Mẹ Của Những Người Nghèo
Bùi-Tuần 1615: Người Tu Làm Chứng Cho Chúa
Bùi-Tuần 1616: Ðôi Dòng Tâm Sự
Bùi-Tuần 1617: Tâm Tình Gởi Các Thành Phần Dân Chúa
Bùi-Tuần 1618: NHÂN LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
Bùi-Tuần 1619: Bài chào mừng lãnh đạo Tỉnh An Giang
Bùi-Tuần 1620: Người Ngoại Giáo Tốt
Bùi-Tuần 1621: Tin Mừng Cho Người Ngoại Biên
Bùi-Tuần 1622: Trả Lời Phỏng Vấn
Bùi-Tuần 1623: Một Chút Tâm Tình
Bùi-Tuần 1624: Năm Mới Và Sức Khoẻ
Bùi-Tuần 1625: Bác Ái Cho Truyền Giáo Và Mùa Chay
Bùi-Tuần 1626: Tâm Sự Về Ơn Bình An
Bùi-Tuần 1627: 30 Tháng Tư Và Sự Thanh Vắng
Bùi-Tuần 1628: Cầu Xin Ơn Thánh Hoá Các Linh Mục
Bùi-Tuần 1629: Nhớ Về Lễ Mở Tay Cách Ðây 49 Năm
Bùi-Tuần 1630: Cầu Nguyện Của Người Ðau Khổ
Bùi-Tuần 1631: Nghèo Và Ðói
Bùi-Tuần 1632: Một Cảm Nghiệm Về Ðức Tin
Bùi-Tuần 1633: Thách Ðố Mới Trên Ðường Truyền Giáo
Bùi-Tuần 1634: Xáo Trộn
Bùi-Tuần 1635: Chỗ Của Tôi
Bùi-Tuần 1636: Sau Một Năm Hưu
Bùi-Tuần 1637: Tháng Mân Côi
Bùi-Tuần 1638: Tháng 10 Và Fatima
Bùi-Tuần 1639: Hãy Khát Khao Ðức Kitô
Bùi-Tuần 1640: Sống Trong Trái Tim Mẹ Maria
Bùi-Tuần 1641: Sám Hối Của Người Canh Gác Nhà Chúa
Bùi-Tuần 1642: Hãy Biết Sợ
Bùi-Tuần 1643: Hành Trình Về Cõi Sau
Bùi-Tuần 1644: Của Ăn Ðàng
Bùi-Tuần 1645: Một Gặp Gỡ Buồn
Bùi-Tuần 1646: Tình Nghĩa
Bùi-Tuần 1647: Năm Mới Và Những Suy Tư
Bùi-Tuần 1648: Gặp gỡ Chúa Giêsu
Bùi-Tuần 1649: Tĩnh tâm trước Tết
Bùi-Tuần 1650: Cầu chúc
Bùi-Tuần 1651: Dự báo về tương lai giáo sĩ tại Việt Nam
Bùi-Tuần 1652: Xin ơn bình an
Bùi-Tuần 1653: Thanh luyện bản thân
Bùi-Tuần 1654: Hiến thân trọn vẹn
Bùi-Tuần 1655: Cầu xin với Thánh Giuse
Bùi-Tuần 1656: Chấp nhận chính mình
Bùi-Tuần 1657: Hành trình của đau khổ cứu độ
Bùi-Tuần 1658: Làm nhân chứng
Bùi-Tuần 1659: Ðược sai đi loan báo tin mừng Phục Sinh
Bùi-Tuần 1660: Nhân Lễ Ðức Mẹ Truyền Tin
Bùi-Tuần 1661: Tiếng Chúa gọi qua Anh Charles de Foucauld
Bùi-Tuần 1662: Nhớ về Ngày nhận nhiệm vụ mới
Bùi-Tuần 1663: Ðức Gioan Phaolô II và những công trình còn dang dở
Bùi-Tuần 1664: Nhớ về ba tâm tình
Bùi-Tuần 1665: Tuyên xưng niềm tin của một người đi trước
Bùi-Tuần 1666: Chút cảm tưởng về tân Giáo Hoàng
Bùi-Tuần 1667: Nhân tháng hoa Ðức Mẹ
Bùi-Tuần 1668: Cầu cho Ðức Giáo Hoàng
Bùi-Tuần 1669: Bình an của Chúa
Bùi-Tuần 1670: Bình an cứu độ
Bùi-Tuần 1671: Ơn kính sợ Chúa
Bùi-Tuần 1672: Khôn ngoan
Bùi-Tuần 1673: Biến chuyển về giảng Tin Mừng
Bùi-Tuần 1674: Báo động và đánh thức lương tâm
Bùi-Tuần 1675: Cảm nghĩ về đời linh mục
Bùi-Tuần 1676: Ánh sáng và bóng tối
Bùi-Tuần 1677: Sống đạo hằng ngày
Bùi-Tuần 1678: Suy nghĩ về các dấu chỉ
Bùi-Tuần 1679: Ðồng cảm xót thương
Bùi-Tuần 1680: MỪNG QUỐC KHÁNH
Bùi-Tuần 1681: Những người gieo trồng
Bùi-Tuần 1682: Kinh nghiệm về sống Lời Chúa
Bùi-Tuần 1683: Vài việc cần nhấn mạnh trong truyền giáo
Bùi-Tuần 1684: Tỉnh thức giữa những bất ngờ
Bùi-Tuần 1685: Ðể ý đến đạo làm người
Bùi-Tuần 1686: Giúp người hấp hối
Bùi-Tuần 1687: Ðón giáng sinh theo Thánh Gioan Tiền Hô
Bùi-Tuần 1688: Năm mới và những thử thách mới
Bùi-Tuần 1689: Tự hào về những yếu đuối
Bùi-Tuần 1690: Tâm sự cuộc đời
Bùi-Tuần 1691: Chiến đấu chống quỷ Satan
Bùi-Tuần 1692: Dự đoán về năm mới
Bùi-Tuần 1693: Thiên Chúa là Tình Yêu
Bùi-Tuần 1694: Về dự đoán sẽ có cải cách phụng vụ
Bùi-Tuần 1695: Hội Thánh địa phương trong thời Ðất Nước đổi mới
Bùi-Tuần 1696: Hy vọng về những nhà lãnh đạo
Bùi-Tuần 1697: Con đường bé nhỏ chở nội dung nhỏ
Bùi-Tuần 1698: Không thay đổi và thay đổi
Bùi-Tuần 1699: Nói chuyện với Cựu chủng sinh Long Xuyên
Bùi-Tuần 1700: Tự đào tạo thường ngày
Bùi-Tuần 1701: Một dịp để nhìn về Hội Thánh Việt Nam hôm nay
Bùi-Tuần 1702: Chấn hưng đạo đức bắt đầu từ đâu?
Bùi-Tuần 1703: Lời cầu của tôi ngày Quốc Khánh
Bùi-Tuần 1704: Nhớ về cái chết của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I
Bùi-Tuần 1705: Trường của người già
Bùi-Tuần 1706: Vài cảm hứng từ thư mục vụ HÐGMVN
Bùi-Tuần 1707: Tôi phải chống
Bùi-Tuần 1708: Gởi Trần Bạch Ðằng
Bùi-Tuần 1709: Tâm tư trước tình hình phát triển
Bùi-Tuần 1710: Ưu tư về suy tư
Bùi-Tuần 1711: Sống đạo trong thời điểm mới
Bùi-Tuần 1712: Sống Mùa Vọng
Bùi-Tuần 1713: Ðược sai đi
Bùi-Tuần 1714: Phát biểu của Giám Mục Bùi Tuần
Bùi-Tuần 1715: Phiên dịch đức tin
Bùi-Tuần 1716: Bệnh nguy hiểm
Bùi-Tuần 1717: Việc cầu nguyện nơi người bệnh tật, già yếu
Bùi-Tuần 1718: Giám mục Bùi Tuần trả lời phỏng vấn
Bùi-Tuần 1719: Ý tứ, kẻo sẽ tệ hơn trước
Bùi-Tuần 1720: Ðường nào ta đang đi?
Bùi-Tuần 1721: Chờ đợi gì ở cuộc đàm phán giữa Vatican và Việt Nam
Bùi-Tuần 1722: Ðổi mới
Bùi-Tuần 1723: Ðổi mới trong phục vụ
Bùi-Tuần 1724: Tiếng nói của sự thinh lặng
Bùi-Tuần 1725: Ðôi lời tâm sự của Ðức Cha GB. Bùi Tuần
Bùi-Tuần 1726: Mảnh vườn bé nhỏ
Bùi-Tuần 1727: Nữ tỳ Maria
Bùi-Tuần 1728: CHÚA PHỤC SINH ĐÃ ĐẾN VỚI TÔI
Bùi-Tuần 1729: ĐI TÌM NHỮNG ĐỐM SÁNG HY VỌNG
Bùi-Tuần 1730: CHIA SẺ TRONG THÁNH LỄ KỶ NIỆM
Bùi-Tuần 1731: DÂNG MẸ HOA YÊU THƯƠNG KHIÊM NHƯỜNG
Bùi-Tuần 1732: TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI THẦY
Bùi-Tuần 1733: NHỮNG THỨ CẠN KIỆT CẦN TRÁNH
Bùi-Tuần 1734: Khuôn mặt thiêng liêng
Bùi-Tuần 1735: Vui trong Trái Tim Chúa Giêsu
Bùi-Tuần 1736: Sửa mình trong lửa Thánh Tâm
Bùi-Tuần 1737: Linh mục của Thánh Tâm Chúa Giêsu
Bùi-Tuần 1738: Vài suy nghĩ về tương lai Hội Thánh Việt Nam
Bùi-Tuần 1739: Cách dọn đường của thánh Gioan Baotixita
Bùi-Tuần 1740: HỌC NƠI TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1741: Rao giảng của thánh Gioan Baotixita
Bùi-Tuần 1742: Một khao khát cần thiết
Bùi-Tuần 1743: Tâm tình viết báo
Bùi-Tuần 1744: Giáo dục theo đức tin
Bùi-Tuần 1745: Tu đức từ Fatima
Bùi-Tuần 1746: Hành trình giáo dục kitô-hữu
Bùi-Tuần 1747: Nhớ ơn những nhà đào tạo
Bùi-Tuần 1748: Tôi đọc sách Ðức Giáo Hoàng
Bùi-Tuần 1749: Lễ Ðức Mẹ sầu bi
Bùi-Tuần 1750: Còn sót lại
Bùi-Tuần 1751: Tự răn mình theo Phúc Âm
Bùi-Tuần 1752: Chứng từ về giáo dục Công giáo
Bùi-Tuần 1753: Thời nào cũng sẽ có ánh sáng thích hợp cho thời đó
Bùi-Tuần 1754: Gặp gỡ Chúa Giêsu
Bùi-Tuần 1755: BÀI PHỎNG VẤN
Bùi-Tuần 1756: Tôi mới đọc cuốn “50 năm nhìn lại”
Bùi-Tuần 1757: Khiêm nhường trong ơn gọi Linh Mục và Tu Sĩ
Bùi-Tuần 1758: Vui mừng và hy vọng cùng với Giáo Hội Miền Nam
Bùi-Tuần 1759: Nên biết trước
Bùi-Tuần 1760: Linh Mục theo Thánh Phêrô
Bùi-Tuần 1761: Ðối diện với Chúa Giêsu
Bùi-Tuần 1762: Sống đạo và sống trong sự thực
Bùi-Tuần 1763: Mấy địa chỉ nên biết
Bùi-Tuần 1764: Sống cho kẻ khác
Bùi-Tuần 1765: Khả năng yêu thương
Bùi-Tuần 1766: Dâng mình làm của lễ
Bùi-Tuần 1767: Chiến đấu không ngừng
Bùi-Tuần 1768: Hy vọng
Bùi-Tuần 1769: Tâm sự đời hưu
Bùi-Tuần 1770: Ðến với Chúa Giêsu
Bùi-Tuần 1771: ƠN TRỞ VỀ, TÂM TÌNH NGÀY KỶ NIỆM
Bùi-Tuần 1772: ĐẠO ĐỨC BÌNH DÂN
Bùi-Tuần 1773: TÂM SỰ SAU CÙNG VỀ ĐẠO ĐỨC BÌNH DÂN
Bùi-Tuần 1774: DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA TẠI ĐÂY LÚC NÀY
Bùi-Tuần 1775: Tỉnh thức
Bùi-Tuần 1776: Những cầu mong cho Giáo Hội Việt Nam
Bùi-Tuần 1777: Những đối thoại
Bùi-Tuần 1778: Con người tuyên xưng
Bùi-Tuần 1779: Nhìn sang năm mới Kỷ Sửu
Bùi-Tuần 1780: Sống ơn cứu độ
Bùi-Tuần 1781: Ðức Giêsu Kitô là Ðấng cứu độ
Bùi-Tuần 1782: Ðón nhận tình yêu cứu độ
Bùi-Tuần 1783: Hành trình phục sinh còn dài
Bùi-Tuần 1784: Tháng hoa và sám hối
Bùi-Tuần 1785: Não trạng thay đổi
Bùi-Tuần 1786: Này Con xin đến để thực thi ý Chúa (Dt 10,9)
Bùi-Tuần 1787: Sống thân phận nghèo một cách đạo đức
Bùi-Tuần 1788: Tham dự nghi thức đi đàng thánh giá tại Rôma
Bùi-Tuần 1789: Tâm tình tham dự
Bùi-Tuần 1790: Từ một căn phòng nhỏ
Bùi-Tuần 1791: Những hiện diện đỡ nâng
Bùi-Tuần 1792: Từ thực tế cuộc đời
Bùi-Tuần 1793: Ðến với Thánh Tâm Chúa Giêsu
Bùi-Tuần 1794: Tông truyền
Bùi-Tuần 1795: Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ và thánh lễ
Bùi-Tuần 1796: Tiên tri của Ðấng Tối Cao
Bùi-Tuần 1797: Linh Mục trước vấn đề tội lỗi
Bùi-Tuần 1798: Ðăng báo
Bùi-Tuần 1799: Khiêm nhường tỉnh thức
Bùi-Tuần 1800: Tin Mừng hôm nay
Bùi-Tuần 1801: Thao thức trước biến chuyển đời tu
Bùi-Tuần 1802: Tập trung vào Ðức Kitô
Bùi-Tuần 1803: Ðón nhận tin vui
Bùi-Tuần 1804: Thánh hoá Linh Mục trong những gặp gỡ
Bùi-Tuần 1805: Nhìn vào lời cầu của Linh Mục
Bùi-Tuần 1806: Linh Mục ca tụng Chúa từ những yếu đuối
Bùi-Tuần 1807: Linh Mục tâm sự về đức tin
Bùi-Tuần 1808: Linh Mục với những chủ quan
Bùi-Tuần 1809: Linh Mục và các tiêu cực trong cộng đoàn
Bùi-Tuần 1810: Linh Mục nâng tâm hồn lên với Chúa
Bùi-Tuần 1811: Linh Mục với những cái nhìn đổi mới
Bùi-Tuần 1812: Linh Mục hiểu về quyền năng Chúa
Bùi-Tuần 1813: Linh Mục với những người đau khổ
Bùi-Tuần 1814: Linh Mục và những tự hào nguy hiểm
Bùi-Tuần 1815: Linh Mục và định hướng
Bùi-Tuần 1816: Nhìn lại năm qua
Bùi-Tuần 1817: Tin Mừng cứu độ
Bùi-Tuần 1818: Năm Thánh nhìn xuống
Bùi-Tuần 1819: Hành hương
Bùi-Tuần 1820: Tâm tình Noel
Bùi-Tuần 1821: Dự báo tôn giáo
Bùi-Tuần 1822: Của lễ hành hương cứu độ
Bùi-Tuần 1823: TĨNH LẶNG
Bùi-Tuần 1824: TÍNH SỔ LINH HỒN
Bùi-Tuần 1825: TỪ BÊN TRONG
Bùi-Tuần 1826: ĐỨC MẸ LÊN TRỜI TẠI VIỆT NAM HÔM NAY
Bùi-Tuần 1827: NHỮNG CẢNH BÁO
Bùi-Tuần 1828: MƠ ƯỚC ĐẦU XUÂN
Bùi-Tuần 1829: SÁM HỐI
Bùi-Tuần 1830: HIẾN TẾ CHÍNH MÌNH
Bùi-Tuần 1831: TÂM TÌNH VỀ ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHAOLÔ NGUYỄN VĂN BÌNH

Bùi-Tuần 1832: NIỀM VUI PHỤC SINH NƠI CHÚNG TA
Bùi-Tuần 1833: CHÚT TÂM TÌNH VỀ ƠN PHÂN ĐỊNH
Bùi-Tuần 1834: KHAO KHÁT CHÚA
Bùi-Tuần 1835: CHÚA ĐANG ĐẾN VỚI TÔI
Bùi-Tuần 1836: TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ
Bùi-Tuần 1837: DÂNG HOA NHƯ MỘT HÀNH TRÌNHTRỞ VỀ VỚI CHÚA
Bùi-Tuần 1838: TÌNH YÊU CÓ HÌNH THÁNH GIÁ
Bùi-Tuần 1839: ĐỜI LINH MỤC PHẢI LÀ MỘT CUỘC CHIẾN KÉO DÀI
Bùi-Tuần 1840: NGUY HIỂM TỪ NỘI BỘ
Bùi-Tuần 1841: ÂM THẦM
Bùi-Tuần 1842: ĐỨC MẸ MARIA trong đời sống thánh Gioan Baotixita
Bùi-Tuần 1843: TIẾNG KÊU TRONG SA MẠC
Bùi-Tuần 1844: ĐÔI LỜI VỀ "DẤU ẤN"
Bùi-Tuần 1845: XIN ĐỨC MẸ LÊN TRỜI CỨU GIÚP HIỆN TÌNH ĐỨC TIN
Bùi-Tuần 1846: TÌNH YÊU GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
Bùi-Tuần 1847: SỐNG ĐỨC TIN TRONG ĐỜI THƯỜNG
Bùi-Tuần 1848: NHỮNG KHÓ KHĂN PHỨC TẠP CẦN BIẾT TRONG VIỆC TRUYỀN GIÁO

Bùi-Tuần 1849: VÀI CHỌN LỰA ƯU TIÊN
Bùi-Tuần 1850: SUY NGHĨ VỀ TRÍ THỨC
Bùi-Tuần 1851: Theo gương Đức Kitô LÀM VINH DANH THIÊN CHÚA
Bùi-Tuần 1852: KHIÊM NHƯỜNG TRONG TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 1853: THÁNG 10 VÀ NHỮNG GỢI NHỚ GỢI NHÌN
Bùi-Tuần 1854: TRUYỀN GIÁO TẠI VIỆT NAM HÔM NAY
Bùi-Tuần 1855: BẦU KHÍ BÁC ÁI CỦA TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 1856: THANH TẨY và CANH TÂN
Bùi-Tuần 1857: CHIA SẺ VỀ TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 1858: NHÌN NGƯỜI, NGHE CHÚA,MÀ NGHĨ ĐẾN TA
Bùi-Tuần 1859: BẾ MẠC NĂM THÁNH, NHỚ TỚI MỘT NGƯỜI
Bùi-Tuần 1860: TỈNH THỨC
Bùi-Tuần 1861: TÂM TÌNH ĐẦU XUÂN
Bùi-Tuần 1862: THÁNH GIUSE BÊN AI CẬP
Bùi-Tuần 1863: CẢM THƯƠNG
Bùi-Tuần 1864: HÀNH TRÌNH CỦA MỘT KHẨU HIỆU
Bùi-Tuần 1865: CHÚA PHỤC SINH ĐÀO TẠO CÁC CHỨNG NHÂN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Bùi-Tuần 1866: VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA
Bùi-Tuần 1867: SỨ ĐIỆP CỨU NGUY PHẦN RỖI
Bùi-Tuần 1868: GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO THEO GƯƠNG THÁNH GIA, PHỤC VỤ ĐỨC TIN

Bùi-Tuần 1869: CẦU NGUYỆN VÀ SUY TƯ
Bùi-Tuần 1870: SỐNG GẮN BÓ VỚI HỘI THÁNH TRONG CƠN THỬ THÁCH
Bùi-Tuần 1871: CẢM NGHIỆM VỀ TÌNH YÊU CỦA ĐỨC MẸ MARIA
Bùi-Tuần 1872: TỈNH THỨC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Bùi-Tuần 1873: BƯỚC VÀO ĐỜI SAU
Bùi-Tuần 1874: ĐƯỢC ĐỠ NÂNG ĐỂ HIẾN DÂNG
Bùi-Tuần 1875: Cái mới của Năm Mới này
Bùi-Tuần 1876: NIỀM VUI TIN MỪNG
Bùi-Tuần 1877: TÂM SỰ VỀ TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 1878: NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG SỐNG ĐIỀU RĂN MỚI
Bùi-Tuần 1879: HIỀN LÀNH và KHIÊM NHƯỜNG
Bùi-Tuần 1880: SỐNG HY VỌNG
Bùi-Tuần 1881: ĐỨC MẸ DẮT TÔI SANG CÕI ĐỜI SAU
Bùi-Tuần 1882: TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CHA THIÊNG LIÊNG VỚI ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG

Bùi-Tuần 1883: CẦU XIN CHÚA CHO ĐƯỢC BÌNH AN
Bùi-Tuần 1884: LÀM CHỨNG CHO CHÚA GIỮA LÒNG DÂN TỘC HIỆN NAY
Bùi-Tuần 1885: NIỀM VUI ĐƯỢC CÓ MẸ DẪN DẮT CHỞ CHE
Bùi-Tuần 1886: Kỷ niệm 45 năm Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu được thụ phong linh mục
Bùi-Tuần 1887: DẤU CHỈ ĐẠO ĐỨC: BIẾT LO CHO NHỮNG NGƯỜI KHÁC
Bùi-Tuần 1888: PHIÊN DỊCH THÁNH Ý CHÚA VỀ MẸ VÀ TÔI
Bùi-Tuần 1889: ĐỨC MẸ KHIÊM NHƯỜNG
Bùi-Tuần 1890: ĐƯỢC THAM DỰ VÀO CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1891: ĐẠO ĐỨC VỀ NHỮNG KHOẢNG CÁCH
Bùi-Tuần 1892: ĐÀO TẠO LƯƠNG TÂM
Bùi-Tuần 1893: Tâm sự đời tu
Bùi-Tuần 1894: HỘI THÁNH VIỆT NAM SAU ĐẠI LỄ VÀ ĐẠI HỘI
Bùi-Tuần 1895: XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ
Bùi-Tuần 1896: NGƯỜI TÔI TỚ NGHÈO KHÓ CỦA THIÊN CHÚA
Bùi-Tuần 1897: CON NGƯỜI ĐI TÌM
Bùi-Tuần 1898: CHÚT TÂM TÌNH VỚI ĐỨC MẸ SẦU BI
Bùi-Tuần 1899: Nhìn sang năm mới Kỷ Sửu
Bùi-Tuần 1900: TỪ THỰC TẾ CUỘC ĐỜI
Bùi-Tuần 1901: ĐỨC MẸ CẢM HÓA TÔI
Bùi-Tuần 1902: Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ và thánh lễ
Bùi-Tuần 1903: Tâm tình Noel
Bùi-Tuần 1904: Cầu cho Đức Giáo Hoàng
Bùi-Tuần 1905: Biến chuyển về giảng Tin Mừng
Bùi-Tuần 1906: Suy nghĩ về các dấu chỉ
Bùi-Tuần 1907: Dự đoán về năm mới
Bùi-Tuần 1908: Thiên Chúa là Tình Yêu
Bùi-Tuần 1909: Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay
Bùi-Tuần 1910: Sống đạo trong thời điểm mới
Bùi-Tuần 1911: Được sai đi
Bùi-Tuần 1912: Đổi mới trong phục vụ
Bùi-Tuần 1913: Khuôn mặt thiêng liêng
Bùi-Tuần 1914: Fatima và cảnh báo
Bùi-Tuần 1915: Cách dọn đường của thánh Gioan Baotixita
Bùi-Tuần 1916: Tu đức từ Fatima
Bùi-Tuần 1917: Mừng Đức Mẹ hồn xác lên trời
Bùi-Tuần 1918: Kinh Thánh trong đời thánh nữ truyền giáo Têrêsa
Bùi-Tuần 1919: Hàng Giáo Phẩm Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử khó khăn
Bùi-Tuần 1920: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 1921: ĐỨC MẸ ĐÁNH THỨC TÔI
Bùi-Tuần 1922: Thao thức trước biến chuyển đời tu
Bùi-Tuần 1923: Linh Mục với những người đau khổ
Bùi-Tuần 1924: Những hiểu biết nới các thánh
Bùi-Tuần 1925: Thánh giá Đức Kitô
Bùi-Tuần 1926: Chuyển biến về đạo đức
Bùi-Tuần 1927: Trở về
Bùi-Tuần 1928: Nhân Chứng Về Thiên Chúa Ba Ngôi
Bùi-Tuần 1929: Cảm nghiệm Noel
Bùi-Tuần 1930: ĐỨC MẸ NHẮN NHỦ TÔI
Bùi-Tuần 1931: ĐÔI CHÚT TÂM TÌNH VỀ TRUYỀN GIÁO
Bùi-Tuần 1932: SỐNG TRONG SỰ BÌNH AN CỦA CHÚA
Bùi-Tuần 1933: ĐÔI CHÚT VỀ XÓT THƯƠNG VÀ KHIÊM NHƯỜNG
Bùi-Tuần 1934: CẦU XIN CHÚA CỨU
Bùi-Tuần 1935: TIN VÀO LỜI CHÚA
Bùi-Tuần 1936: ĐỨC THÁNH GIÁO HOÀNG ĐẾN THĂM TÔI
Bùi-Tuần 1937: NHỮNG ĐIỀU MẸ MUỐN TÔI NÓI
Bùi-Tuần 1938: THIỆN TÂM MÀ CHÚA MUỐN
Bùi-Tuần 1939: QUÀ GIÁNG SINH CHÚA BAN CHO TÔI NĂM NAY
Bùi-Tuần 1940: CẦU NGUYỆN CHO NĂM MỚI
Bùi-Tuần 1941: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN DỊP ĐẦU NĂM MỚI
Bùi-Tuần 1942: LỜI CHÚC TẾT
Bùi-Tuần 1943: VƯỢT QUA GIỌT ĐẮNG ĐẦU NĂM
Bùi-Tuần 1944: LẠY CHÚA, XIN XÓT THƯƠNG CON, VÌ CON ĐAU YẾU
Bùi-Tuần 1945: LẠY CHÚA, XIN XÓT THƯƠNG CON, VÌ CON LÀ CON CỦA ĐỨC MẸ MARIA

Bùi-Tuần 1946: LẠY CHÚA, XIN XÓT THƯƠNG CON VÌ CON ĐẾN, ĐỂ XIN ĐƯỢC LÀ CỦA LỄ

Bùi-Tuần 1947: LẠY CHÚA, XIN XÓT THƯƠNG CON VÌ CON LÀ MÔN ĐỆ THÁNH GIUSE

Bùi-Tuần 1948: LẠY CHÚA, XIN XÓT THƯƠNG CON VÌ CON ĐẾN, ĐỂ XIN ƠN SÁM HỐI
Bùi-Tuần 1949: LẠY CHÚA, XIN XÓT THƯƠNG CON,
Bùi-Tuần 1950: CHỐNG LẠI KẺ THÙ VÔ HÌNH
Bùi-Tuần 1951: NGẬM NGÙI TIỄN ĐƯA CÁC ANH EM LINH MỤC
Bùi-Tuần 1952: YÊU THƯƠNG VÀ KHIÊM NHƯỜNG LÀ DẤU CHỈ CỦA ƠN CỨU ĐỘ

Bùi-Tuần 1953: HẠNH PHÚC ĐƯỢC CÙNG NHÓM NHỎ ĐỨNG DƯỚI THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU

Bùi-Tuần 1954: AN TÂM SỐNG THÁNH LỄ CUỘC ĐỜI
Bùi-Tuần 1955: TÌM MỘT  LỐI SỐNG TRONG HOÀN CẢNH CÁCH LY
Bùi-Tuần 1956: “HÃY Ở LẠI TRONG THẦY”
Bùi-Tuần 1957: VỌNG PHỤC SINH, VỚI NHỮNG HÌNH ẢNH SỐNG ĐỘNG
Bùi-Tuần 1958: KỶ NIỆM THỤ PHONG GIÁM MỤC VỚI NHỮNG NIỀM TIN VÀ TÂM TÌNH RIÊNG TƯ

Bùi-Tuần 1959: THA THỨ ĐỂ LÀM CHỨNG CHO  TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

Bùi-Tuần 1960: DÂNG HOA CHO ĐỨC MẸ
Bùi-Tuần 1961: ĐƯỢC ƠN BIẾT NGẠC NHIÊN
Bùi-Tuần 1962: THU HẸP KHOẢNG CÁCH
Bùi-Tuần 1963: Phỏng vấn Đức Cha GB. Bùi Tuần ngày 6.8.2011
Bùi-Tuần 1964: HẠNH PHÚC ĐƯỢC CHÚA THÁNH THẦN AN ỦI
Bùi-Tuần 1965: NHỮNG NHẮN NHỦ TỪ CHIẾC ĐỒNG HỒ ĐEO TAY NHẬN ĐƯỢC TỪ  ĐỨC THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II

Bùi-Tuần 1966: THỜI GIỜ CỦA TÔI
Bùi-Tuần 1967: XIN ƠN ĐƯỢC Ở LẠI TRONG TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1968: QUY CHIẾU VỀ CHÚA GIÊSU
Bùi-Tuần 1969: TÔI ĐƯỢC CHÚA XÓT THƯƠNG ĐỂ MỪNG LỄ THÁNH GIOAN-BAOTIXITA

Bùi-Tuần 1970: XIN CHÚA ĐỪNG BỎ RƠI CON
Bùi-Tuần 1971: Tôi đã thấy Chúa Giêsu yêu thương và khiêm nhường
Bùi-Tuần 1972: ĐẤNG PHẢI ĐẾN ĐÃ ĐẾN RỒI
Bùi-Tuần 1973: HÃY LÀ CÂY THÁNH GIÁ SỐNG ĐỘNG
Bùi-Tuần 1974: VINH QUANG CỦA LINH MỤC
Bùi-Tuần 1975: ĐỌC NHỮNG LÁ THƯ CHÚA GỬI CHO TÔI
Bùi-Tuần 1976: Quy chiếu về Chúa Giêsu
Bùi-Tuần 1977: KẺ ĐỢI CHỜ
Bùi-Tuần 1978: CHÚA Ở CÙNG CON
Bùi-Tuần 1979: TÂM TƯ CỦA TÔI VỀ CHUYẾN BAY LÊN TRỜI
Bùi-Tuần 1980: Cha mẹ công giáo giáo dục con cái
Bùi-Tuần 1981: ĐIỀU MÀ CHÚA TRUYỀN DẠY THA THIẾT LÚC NÀY
Bùi-Tuần 1982: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI SỐNG TRONG THỬ THÁCH
Bùi-Tuần 1983: ĐỨC MẸ GIÚP TÔI NHẬN RA NHỮNG CHỨNG NHÂN
Bùi-Tuần 1984: Khoảng cách
Bùi-Tuần 1985: Bị giam cầm
Bùi-Tuần 1986: Sức mạnh của giải cứu
Bùi-Tuần 1987: Làm chứng cho Chúa Giê-su
Bùi-Tuần 1988: Sống cho kẻ khác
Bùi-Tuần 1989: Chúa nói với tôi
Bùi-Tuần 1990: Những đối thoại
Bùi-Tuần 1991: Tham dự nghi thức đàng thánh giá tại Rôma
Bùi-Tuần 1992: Đón nhận tình yêu cứu độ
Bùi-Tuần 1993: Tin mừng hôm nay
Bùi-Tuần 1994: Khiêm nhường tỉnh thức
Bùi-Tuần 1995: Tiên tri của đấng tối cao
Bùi-Tuần 1996: Linh mục và các tiêu cực trong cộng đoàn
Bùi-Tuần 1997: Linh mục trước vấn đề tội lỗi
Bùi-Tuần 1998: Hạnh phúc gia đình
Bùi-Tuần 1999: Cái nhìn của Đức Mẹ
Bùi-Tuần 2000: Chiều kích thiêng liêng

------------------------
**** Vì bộ nhớ đầy, nên xem tiếp:

MỤC LỤC 1a (Bài 1-2000) Xếp thứ tự theo ĐỀ TÀI các bài suy tư ĐC GB Bùi Tuần:
https://linhmucmen.com/news/giam-muc-gb-bui-tuan/muc-luc-1a-bai-1-2000-xep-thu-tu-theo-de-tai-cac-bai-suy-tu-dc-gb-bui-tuan-921.html

MỤC LỤC 1b (Bài 2001-3000) Xếp thứ tự theo ĐỀ TÀI các bài suy tư ĐC GB Bùi Tuần:
https://linhmucmen.com/news/giam-muc-gb-bui-tuan/muc-luc-1b-bai-2001-3000-xep-thu-tu-theo-de-tai-cac-bai-suy-tu-dc-gb-bui-tuan-1653.html


 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giáo phận long xuyên
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Báo công giáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây