HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CÙNG LỜI CHÚA

Thứ sáu - 13/05/2022 06:50
HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CÙNG LỜI CHÚA
HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CÙNG LỜI CHÚA
HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CÙNG
LỜI CHÚA

-----------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH.. 1
LỜI MỞ.. 2

Ngày Thứ Nhất: THIÊN CHÚA NGỎ LỜI TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH.. 2

Ngày Thứ Hai: THIÊN CHÚA LẮNG NGHE & ĐÁP LỜI TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH.. 3

Ngày Thứ Ba: NGÔI LỜI - CÙNG ĐỒNG HÀNH  TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH.. 4

Ngày Thứ Tư: TRINH NỮ LẮNG NGHE (VIRGO AUDIENS) –  TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH.. 5

Ngày Thứ Năm: HỘI THÁNH ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH.. 5

Ngày Thứ Sáu: HỘI THÁNH LOAN BÁO LỜI CHÚA  TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH.. 6

Ngày Thứ Bảy: HỘI THÁNH LÀM CHỨNG CHO LỜI CHÚA TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH.. 7


----------------------------------
 

CHƯƠNG TRÌNH


- Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Kinh cầu cho Thượng Hội Đồng (Adsumus Sancte Spiritus)

Lạy Chúa Thánh Thần, này chúng con đang hiện diện trước nhan Chúa, khi cùng nhau tụ họp nhân danh Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng hướng dẫn chúng con, xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con; xin dạy chúng con lối đường phải đi, và cách bước đi trên đường lối đó. Chúng con yếu đuối và tội lỗi, xin đừng để chúng con gây xáo trộn; đừng để chúng con u mê sa nẻo đường lầm, cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiến. Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự hiệp thông giữa chúng con, để chúng con có thể cùng tiến đến cuộc sống vĩnh cửu, và không lạc xa khỏi con đường chân lý và ngay thật. Chúng con cầu xin Chúa, là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời, trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con, mãi mãi đến muôn đời. Amen.
- Suy niệm theo ngày…

- Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh…

- Lời Nguyện Kết theo ngày…

-----------------------------------
 

LỜI MỞ


“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”. Do đó, tiến trình hiệp hành của Hội Thánh phải đi trong ánh sáng Lời Chúa, và phải để cho Lời Chúa dẫn lối soi đường. Thật vậy, trong những cuộc hội họp, ở cấp giáo phận, cũng như quốc gia hay quốc tế, tầm quan trọng của Lời Chúa phải được nhấn mạnh tối đa. Trong các đại hôi, việc lắng nghe và đọc Lời Chúa trong tâm thái cầu nguyện là một đòi hỏi nội tại của đức tin, bởi vì, điều đó cho thấy mối tương quan giữa chúng ta với Đức Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Thánh Gioan trong Thư thứ nhất đã nói: “Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời Sự Sống…, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người”. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta biết làm mới lại những kinh nghiệm gặp gỡ thân tình với Đức Kitô, Lời Sự Sống, và ước gì tiến trình hiệp hành thôi thúc chúng ta trở thành những sứ giả của Đức Kitô, để hồng ân sự sống và hiệp thông của Thiên Chúa được lan tràn khắp tận cùng trái đất.

Quả thật, tiến trình hiệp hành của Hội Thánh phải giúp các tín hữu thông dự vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi Tình Yêu, bởi vì, đó chính là niềm vui trọn vẹn (x. 1Ga 1,4). Hồng ân và nhiệm vụ cấp thiết của Hội Thánh là phải thông chia niềm vui đó, niềm vui phát xuất từ sự gặp gỡ với Con Người Đức Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa, hiện diện giữa chúng ta. Trong một thế giới thường xem Thiên Chúa như là thừa thãi và xa vời, chúng ta phải mạnh mẽ tuyên xưng như thánh Phêrô: duy một mình Chúa mới có “những lời đem lại sự sống đời đời”. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên này là: mở ra cho con người ngày nay: con đường đến với Thiên Chúa, một vì Thiên Chúa đang ngỏ lời với con người để con người được sống, và sống dồi dào (x. Ga 10,10).

-----------------------------------
 

Ngày Thứ Nhất: THIÊN CHÚA NGỎ LỜI TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH


Suy niệm: Nhiệm Cục Mặc Khải xuất phát từ: nơi Chúa Cha - Đấng phán một lời làm ra chín tầng trời, và nơi Chúa Con - Đấng là Ngôi Lời được sai đến, để thi hành ý muốn của Chúa Cha. Công cuộc mặc khải về Chúa Cha đạt tới chóp đỉnh, khi Chúa Con ban Đấng Bảo Trợ tức Thánh Thần của Chúa Cha và Chúa Con, Đấng dẫn chúng ta “tới sự thật vẹn toàn”. Trong tiến trình hiệp hành của Hội Thánh, Thiên Chúa cũng sẽ lên tiếng để ngỏ lời với chúng ta qua những trao đổi, bàn thảo, quyết nghị. Tuy nhiên, chắc chắn rằng: tiến trình hiệp hành cũng sẽ trải qua kinh nghiệm của Đức Kitô trên thập giá, nơi mà Thiên Chúa nói qua sự thinh lặng của Người. Sự thinh lặng đã khiến Đức Giêsu phải kêu lên: “Lạy Thiên Chúa, Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Đây cũng là kinh nghiệm của các thánh, các nhà thần bí, và trong tiến trình hiệp hành này, vẫn sẽ là kinh nghiệm của Hội Thánh chúng ta. Sự thinh lặng của Thiên Chúa nối dài những lời Người đã nói trước đó. Trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, Chúa nói qua mầu nhiệm thinh lặng của Người. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, khi rơi vào tình cảnh: không thấy Chúa đâu, và không nghe Chúa đáp lời, chúng ta biết bắt chước Đức Giêsu: hoàn toàn tin tưởng, phó thác tiến trình hiệp hành của Hội Thánh trong thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa Hằng Sống! Xin cho tiến trình hiệp hành của Hội Thánh chúng con luôn đi trong ánh sáng Lời Chúa, để tiến trình hiệp hành của chúng con luôn được Lời Chúa dẫn dắt: qua những gì Chúa nói rõ ràng, cụ thể và cả những gì Chúa nói với chúng con trong thinh lặng; Xin cho chúng con ý thức rằng: sau khi đã lắng nghe và nhận biết Lời Chúa, thì chúng con phải đối diện với sự thinh lặng của Chúa, bởi vì, tính năng động của Mặc Khải Kitô giáo hệ tại ở sự thinh lặng, và bất động của Thập Giá: nơi tuôn trào nguồn ơn cứu độ cho chúng con. Amen.

-----------------------------------
 

Ngày Thứ Hai: THIÊN CHÚA LẮNG NGHE & ĐÁP LỜI TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải được diễn ra trong bầu khí đối thoại với Thiên Chúa, trong cuộc đối thoại này, chúng ta hiểu được chính mình và tìm được câu trả lời cho các vấn nạn sâu xa nhất của chúng ta, bởi vì, Lời Chúa không hề đối nghịch với chúng ta, không bóp nghẹt các khát vọng chân chính của chúng ta, trái lại, soi sáng, thanh tẩy và đưa các khát vọng đó đến chỗ thành toàn. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải xác tín rằng: duy chỉ một mình Thiên Chúa mới đáp ứng được những khát vọng chúng ta, Người không xa lạ với cuộc sống và các vấn đề của chúng ta, và hơn nữa, sự hiện diện của Người không là một mối đe doạ đối với quyền tự lập của chúng ta. Trong thực tế, toàn bộ Nhiệm Cục Cứu Độ cho thấy rằng: Thiên Chúa lên tiếng và can thiệp vào trong lịch sử, nhằm chiếu cố đến con người và để cứu độ con người toàn diện. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, Hội Thánh phải cho mọi người thấy: Lời Chúa có khả năng giải đáp mọi vấn nạn, mà con người ngày nay đang phải đối mặt, trong cuộc sống hằng ngày.


Lời Nguyện Kết: Lạy Đức Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa Hằng Sống! Xin cho tiến trình hiệp hành của Hội Thánh chúng con luôn đi trong ánh sáng Lời Chúa, để trong tiến trình hiệp hành, chúng con chứng nghiệm rằng: Lời Chúa xuất hiện như sự khai mở cho các vấn nạn của chúng con, như lời giải đáp cho các câu hỏi của chúng con, và đồng thời như sự thoả mãn cho mọi khát vọng của chúng con. Xin cho tiến trình hiệp hành của chúng con là một minh chứng: Chúa vẫn đang lắng nghe các nhu cầu và tiếng kêu cứu của loài người chúng con. Xin cho chúng con ý thức rằng: Lời Chúa được nói, được viết ra cho chúng con, không chỉ để chúng con tin, nhưng, còn để chúng ta được lắng nghe, được no thỏa và được sống đời đời.  Amen.
 
----------------------------
 

Ngày Thứ Ba: NGÔI LỜI - CÙNG ĐỒNG HÀNH  TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH


Suy niệm: Tương quan giữa Ngôi Lời Thiên Chúa, và Hội Thánh không thể được hiểu đơn thuần như một biến cố thuộc quá khứ, nhưng là một tương quan sống động, mà mỗi tín hữu được kêu mời đi vào trong tương quan thân tình, cá vị này. Quả thế, chúng ta đang nói đến sự hiện diện của Ngôi Lời Thiên Chúa, cùng đồng hành với chúng ta ngay hôm nay, vào lúc này, trong tiến trình hiệp hành này, bởi vì, như lời Đức Giêsu đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định: Sự hiện diện và đồng hành của Đức Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa, cho con người ở mọi thời đại được thực hiện nơi Thân Mình Người là Hội Thánh. Vì lý do đó, Chúa Thánh Thần được hứa ban cho các môn đệ, để Người sẽ giúp các ông “nhớ lại” và sẽ dạy cho các ông hiểu các lệnh truyền của Đức Giêsu, và Thánh Thần sẽ là nguyên lý và nguồn cội của một đời sống mới trong thế giới hôm nay. Trong tiến trình hiệp hành, Chúa Cha - Đấng xưa đã phán dạy, nay vẫn không ngừng ngỏ lời với Hiền Thê của Con yêu dấu mình; và Thánh Thần - Đấng sẽ làm cho tiếng nói sống động của Ngôi Lời vang dội trong Hội Thánh, và nhờ Hội Thánh làm vang dội trong thế giới hôm nay. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta luôn ý thức được sự đồng hành Đức Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa, là lương thực, là của ăn đàng nuôi dưỡng ta trong tiến trình này, nhằm tiến tới xây dựng một Hội Thánh Hiệp Hành như lòng Chúa ước mong.

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa Hằng Sống! Xin cho tiến trình hiệp hành của Hội Thánh chúng con luôn đi trong ánh sáng Lời Chúa, để Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng con đến “sự thật vẹn toàn”, và làm cho Lời Chúa ngập tràn lòng trí chúng con, xin cho chúng con ý thức rằng Hội Thánh là Hội Thánh của Đức Kitô, nên tất yếu, tiến trình hiệp hành của Hội Thánh phải cùng đồng hành, và đi trong ánh sáng của Đức Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa. Amen.

------------------------------------
 

Ngày Thứ Tư: TRINH NỮ LẮNG NGHE (VIRGO AUDIENS) –  TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH


Suy niệm: Từ biến cố Truyền Tin đến Hiện Xuống, Đức Maria luôn tỏ ra là người nữ hoàn toàn sẵn sàng với ý muốn của Thiên Chúa. Tiến trình hiệp hành của chúng ta phải làm sáng tỏ mối dây liên kết giữa Đức Maria và việc lắng nghe Lời Chúa trong đức tin, bởi vì, ta không thể nào hiểu được cuộc Nhập Thể của Ngôi Lời, nếu bỏ sang một bên sự tự do ưng thuận của Mẹ. Chắc chắn, Đức Maria sẽ là người đồng hành đắc lực cùng với Hội Thánh trong tiến trình hiệp hành, bởi vì, Mẹ là hình ảnh của Hội Thánh đang chăm chú lắng nghe Lời Chúa. Lời hóa thành xác phàm nơi Mẹ. Mẹ đã tự đồng hoá với Lời, đi vào trong Lời. Mẹ nói năng và suy nghĩ nhờ Lời Chúa; Lời Chúa trở thành lời của Mẹ, và lời của Mẹ phát sinh từ Lời Chúa. Vì được Lời Chúa thấm nhuần sâu xa, Mẹ đã trở thành Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể. Đức Maria thật có phúc, vì Mẹ có đức tin, vì Mẹ đã tin, và vì trong đức tin này, Mẹ đã đón tiếp vào lòng mình Ngôi Lời Thiên Chúa, để rồi, Mẹ ban tặng Người cho thế giới. Ước gì Mẹ luôn đồng hành với chúng ta trong tiến trình hiệp hành, để Hội Thánh cũng như Mẹ: sinh hạ Chúa cho thế giới hôm nay.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa Hằng Sống! Xin cho tiến trình hiệp hành của Hội Thánh chúng con luôn đi trong ánh sáng Lời Chúa, để trong tiến trình hiệp hành, chúng con luôn được Lời Chúa biến đổi. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng con cũng được mời gọi bước vào mầu nhiệm đức tin như Mẹ: hoàn toàn để cho Lời Chúa uốn nắn, nhờ đó, Đức Kitô đến cư ngụ trong đời sống chúng con; Xin cho chúng con ý thức rằng: nếu Đức Giêsu chỉ có một người Mẹ duy nhất theo xác thịt, thì trong đức tin, Đức Kitô là hoa quả của lòng mọi người, của những ai biết chuyên chăm lắng nghe và thực hành Lời Chúa như Mẹ. Amen.
 
-------------------------------------
 

Ngày Thứ Năm: HỘI THÁNH ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH


Suy niệm: Ngôi Lời của Thiên Chúa đã đến nhà mình, nhưng đã bị từ chối (x. Ga 1,11). Không đón nhận Ngôi Lời, có nghĩa là, không lắng nghe Ngôi Lời, không sống phù hợp với Ngôi Lời, với Logos. Ngược lại, ở nơi đâu, con người dù mỏng giòn, tội lỗi, nhưng chân thành mở ra gặp gỡ Ngôi Lời, thì ở nơi đó, bắt đầu xuất hiện một sự thay đổi tận căn: “còn những ai đón nhận, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12). Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta biết mở lòng ra đón nhận Lời Chúa, để cho Lời Chúa uốn nắn chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Đó là khởi đầu cho cuộc tạo thành mới: sinh ra một thụ tạo mới, một dân mới, bởi vì, những ai tin, hay đúng hơn, những ai sống trong sự vâng phục đức tin, thì “được Thiên Chúa sinh ra” (Ga 1,13) và được trở nên những kẻ thông phần vào sự sống thần linh. Do đó, tiến trình hiệp hành phải đích thực là tiến trình được tạo dựng và được tái tạo bởi Lời Chúa. Ở nơi đó, chúng ta nhận ra dung mạo của Hội Thánh, như một thực thể được xác định, bởi biết đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng đã mặc lấy xác phàm, và đã đến cắm lều ở giữa chúng ta (x. Ga 1,14).

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa Hằng Sống! Xin cho tiến trình hiệp hành của Hội Thánh chúng con, luôn đi trong ánh sáng Lời Chúa, để trong tiến trình hiệp hành, chúng con luôn ở trong tâm thái: Lạy Chúa, xin hãy nói, vì Hội Thánh của Chúa đang lắng tai nghe! Xin cho Hội Thánh chúng con trở thành một cộng đoàn biết lắng nghe và công bố Lời Chúa, bởi vì, Hội Thánh không kín múc sự sống từ chính mình, nhưng từ Lời Chúa, và cũng từ Lời Chúa, mà Hội Thánh rút ra được những định hướng cho tiến trình hiệp hành của mình, để tiến tới xây dựng một Hội Thánh Hiệp Hành: hiệp thông, tham gia, và sứ mạng, như lòng Chúa ước mong. Amen.

-----------------------------------------
 

Ngày Thứ Sáu: HỘI THÁNH LOAN BÁO LỜI CHÚA  TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH


Suy niệm: Vì toàn Dân Chúa là một dân tộc “được sai đi”, nên sứ mạng loan báo Lời Chúa là bổn phận của mọi người môn đệ Đức Giêsu. Không một tín hữu nào trong Đức Kitô lại có thể thấy mình xa lạ với trách nhiệm này, một trách nhiệm phát xuất từ chỗ ta thuộc về Thân Thể Đức Kitô. Ý thức này phải được thức tỉnh trong tiến trình hiệp hành của Hội Thánh, bởi vì, Hội Thánh là mầu nhiệm hiệp thông hoàn toàn có tính truyền giáo, và mỗi người, tùy theo bậc sống, đều được kêu gọi góp phần vào việc loan báo Lời Chúa. Dấn thân loan báo Tin Mừng là một dấu chỉ rõ ràng cho thấy sự trưởng thành của một cộng đoàn Hội Thánh. Tiến trình hiệp hành của Hội Thánh phải cho thấy: Lời Chúa là chân lý cứu độ, mà mọi người thuộc mọi thời đại đều cần đến. Vì thế, việc loan báo Lời Chúa phải được minh nhiên bàn đến trong tiến trình hiệp hành. Hội Thánh phải đi đến với tất cả mọi người với sức mạnh của Thánh Thần, và không ngừng bênh vực quyền lợi của con người, nhất là quyền được tự do lắng nghe Lời Chúa, trong khi đó, Hội Thánh vẫn đi tìm những phương tiện hữu hiệu để công bố Lời Chúa, cho dù có bị bách hại. Hội Thánh phải cảm thấy mình bị mắc nợ mọi người về việc loan báo Tin Mừng Cứu Độ.
 
 Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa Hằng Sống! Xin cho tiến trình hiệp hành của Hội Thánh chúng con luôn đi trong ánh sáng Lời Chúa, để tiến trình hiệp hành của chúng con trở thành một mùa truyền giáo mới cho toàn Dân Chúa, bởi vì, còn nhiều dân tộc chưa biết Lời Chúa, mà ngay cả một số đông Kitô hữu vẫn cần được tái loan báo Tin Mừng, để họ có thể trải nghiệm được sức mạnh của Lời Chúa. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con hăng say loan báo Lời Chúa trong niềm xác tín về tính hữu hiệu của Lời Chúa, và mời gọi mọi người tái khám phá và chứng nghiệm Lời Chúa ngay trong cuộc hằng ngày. Amen.
 
--------------------------------
 

Ngày Thứ Bảy: HỘI THÁNH LÀM CHỨNG CHO LỜI CHÚA TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH


Suy niệm: Trong tiến trình hiệp hành: một đàng, Hội Thánh phải thông truyền những gì chính Chúa đã nói với Hội Thánh; đàng khác, Hội Thánh phải làm cho Lời Chúa được chứng nghiệm ngay trong đời sống của Hội Thánh, và của thế giới hôm nay, để Lời Chúa không xuất hiện như một thứ triết lý cao siêu hay như một “điều không tưởng”, nhưng Lời Chúa phải là một thực tại, mà con người có thể sống, và là thực tại làm cho con người được sống, và sống dồi dào. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, các thành viên trong Hội Thánh biết can đảm làm chứng cho Lời Chúa, trở nên những chứng nhân cho Tin Mừng, khi sống dưới các chế độ đối nghịch với Kitô giáo, hay trong các tình thế bị bách hại. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta biết nhìn lên thập giá, có Đức Kitô, là chứng nhân trung thành, đã làm chứng cho sự thật, và để cho Tiếng Nói Tình Yêu từ con tim bị đâm thâu của Người chi phối, điều động mọi tư tưởng, lời nói và việc làm chứng tá của chúng ta.
 
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa Hằng Sống! Xin cho tiến trình hiệp hành của Hội Thánh chúng con luôn đi trong ánh sáng Lời Chúa, để tiến trình hiệp hành của chúng con trở nên lời chứng cho Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Xin cho chúng biết bày tỏ lòng biết ơn, với biết bao anh chị em đã hiến mạng sống mình, để thông truyền sự thật về tình yêu của Chúa cho chúng con. Trong tiến trình hiệp hành, với lòng yêu mến và tình liên đới sâu sắc, chúng con xin hướng về các anh chị em, ngày nay, đang còn liều mất mạng sống mình vì Lời Chúa, hoặc chấp nhận bị đẩy ra bên lề xã hội vì Tin Mừng. Xin cho chúng con biết làm chứng cho Lời Chúa khi vui mừng chịu những đau khổ, những bách hại vì Chúa, và vì tha nhân, đó là những đau khổ nối dài sự đau khổ của Chúa, như Hội Thánh nối dài công trình cứu độ của Chúa, cho tới khi Chúa đến (x. Cl 1,24). Amen.
……………………..
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (Dòng Biển Đức Nam)

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Báo công giáo
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Giáo phận long xuyên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây