LÂM MẠNH sách giúp bệnh nhân dọn mình chết lành

Thứ hai - 27/08/2018 06:41
LÂM MẠNH sách giúp bệnh nhân dọn mình chết lành
LÂM MẠNH sách giúp bệnh nhân dọn mình chết lành
LÂM MẠNH
(GIÚP KẺ LIỆT
DỌN MÌNH CHẾT LÀNH)

I.- YÊN ỦI KẺ LIỆT CHỊU KHÓ VUI LÒNG.. 1
II. - NHỮNG KINH ĐỌC GIÚP KẺ LIỆT KHI MONG SINH THÌ 4
Kinh cầu các thánh. 6
Kinh cầu ơn chết lành. 15
III. -NHỮNG KINH DỌN KHI LIỆM VÀ TÁNG XÁC.. 17
IV.- NHỮNG KINH ĐỌC KHI CẤT XÁC TRẺ CON.. 18

 
  1. - YÊN ỦI KẺ LIỆT CHỊU KHÓ VUI LÒNG

Thứ nhất:
Kẻ liệt muốn bớt sự phiền thì phải suy rằng:

Dưới thế gian này chẳng có sự gì tình cờ đâu, Đức Chúa Trời muốn sao thì nên như vậy, sự mạnh sự yếu cũng bởi Đức Chúa Trời mà ra. Vậy Đức Chúa Trời là Cha để cho ta phải liệt có ý mầu nhiệm, là muốn cho con chừa sự lỗi, kẻo theo sự thế gian quá, cùng chuộng sự hèn mà quên sự trọng trên Trời, lại muốn cho biết: Dưới thế gian này chẳng phải quê thật đâu. Thật là như nhà quán, chày kíp phải ra khỏi mà về quê thật là thiên đàng vậy khi ta phải liệt chớ lo sự đau đớn làm chi, một phải suy Cha Cả lòng lành vô cùng cất sức mạnh con, kẻo con làm sự lỗi như cha mẹ thấy con cầm dao sắc mà sợ đứt tay, thì cất lấy dao, dù con khóc cũng chẳng trả, Đức Chúa Trời cũng vậy, có khi cất sức mạnh ta để ta phải liệt, kẻo ta lấy sức mạnh mà làm sự lỗi.
Ví bằng Đức Chúa Trời để ta khoẻ mạnh liên, thật là chẳng có lòng yêu ta đâu, như cha mẹ chẳng sửa nết xấu con, thì chẳng có lòng yêu con thật.
Thánh Phaolô xưa ghét kẻ có đạo, nên đi bắt kẻ thờ phượng Đức Chúa Trời. Vậy Đức Chúa Trời muốn sửa nết xấu ấy; thì để cho Người ngã ngựa cùng phải tối mặt ba ngày làm khốn Người bề ngoài vậy, cho được sửa linh hồn Người, cho nên thánh cả mà đi giảng dạy khắp thiên hạ.
Thứ hai:
Phải suy rằng: Kẻ liệt chịu khó cho nên, thì được nhiều ích,

đền vì tội mình, được khỏi lửa luyện tội, Đức Chúa Trời thấy ta làm biếng chẳng hay phạt mình vì tội đã phạm, thì để ta phải bệnh nọ tật kia, như thầy thuốc lấy thuốc đắng ép kẻ liệt uống cho đã, Đức Chúa Trời cũng lấy thuốc đắng là sự liệt mà ép ta chịu, ai chịu cho nên thì ngày sau khỏi phạt trong lửa luyện tội vì sự ấy các thánh xưa nay có nhiều đấng yêu sự liệt hơn sự khoẻ mạnh.
Xưa có người tên là Phêrômue ở trên rừng. Mỗi năm một lần phải liệt nặng lắm, đến sau có một năm chẳng phải thì Người than thở cùng Đức Chúa Trời rằng: “Nhân sao Chúa ghét tôi chẳng yêu tôi như mọi năm”.
Thánh Chilê là người sang trọng, dòng dõi vua Chilê có một ngày ở trên rừng ngắm sự Đức Chúa Trời, bấy giờ quân vua nước Pháp đi săn trên rừng ấy mà chó thấy Người trong bụi rậm, ngờ là muông gì thì sủa vào, quân săn liền bắn phải Người, đến khi thấy phải Người làm vậy, thì thương tiếc lắm lấy thuốc chữa dấu ấy, song le ông thánh ấy chẳng cho chữa, một xin để dấu ấy cho đến trọn đời, vì chưng Người suy rằng càng đau đớn ngoài xác thì càng mạnh trong linh hồn dễ chiều về đàng lành.
Xưa có một người tên là Bejanor phải tật thuỷ sũng sưng cả mình, ra chẳng lọt cửa, bấy giờ có nhiều người liệt đến xin thầy ấy chữa mình, thì Người cầu xin Đức Chúa Trời một giây liền đã vậy Người chữa kẻ khác, mà chẳng chữa mình mà rằng: “Tôi xin Đức Chúa Trời tha tội cho tôi mà thôi, chớ tha tật này làm chi”.
Xưa có một người đến mồ thánh Tôma xin cho mình khỏi bệnh tật, đến khi khoẻ mà về hồ nghi rằng sự khoẻ và sự liệt chẳng biết sự nào tốt hơn, sự nào làm cho ta lên thiên đàng; bấy giờ người ấy lại đến mồ mà nguyện rằng: Ví bằng sự khoẻ mà ngày sau mất linh hồn, thì tôi lại xin phải liệt như trước. Bấy nhiêu truyện cho ta được hay, các thánh biết những ích lợi bởi liệt mà ra, cho nên muốn sự ấy.
Vậy kẻ liệt chịu khó bằng lòng thì được nhiều ích, chẳng những là đời này vì được chừa sự tội và đời sau được khỏi lửa luyện tội. Vậy kẻ nào suy biết nơi lửa luyện tội phải chịu những sự khốn nạn là thế nào thì thà chịu khó ở thế gian nhiều năm hơn là một giờ ở luyện tội.
Ông thánh Antôn kể rằng: Xưa có một người phải liệt nặng lắm, chịu chẳng được nữa, thì xin chết kẻo chịu khó quá sức mình; bấy giờ Đức Chúa Trời sai thiên thần xuống bảo người ấy rằng: “Mày muốn ở luyện tội ba ngày hay là chịu liệt một năm”.
Người liệt ấy xin chịu lửa luyện tội ba ngày, đoạn liền chết, chưa được ba ngày xác chưa cất, thiên thần xuống viếng linh hồn ấy thì người ấy liền trách rằng: Nhân sao nói dối tôi mà để tôi chịu lửa này lâu năm làm vậy, vì khi trước bảo tôi rằng, chịu ba ngày mà thôi. Thiên thần rằng: Chẳng phải là mày chịu chẳng được, cho nên mày ngỡ là đã lâu năm, nhưng mà chưa được một ngày đâu. Bấy giờ Đức Chúa Trời cho nó sống lại, thì nó mới bằng lòng: Chịu liệt một năm đoạn sinh thì.
Vậy kẻ liệt suy rằng: Tôi chịu khó bây giờ cho ngày sau Đức Chúa Trời bớt phần phạt tôi đang chịu trong lửa luyện tội là nơi cực khốn cực nạn, thì tôi đội ơn Chúa lắm.
Thứ ba:
Khi ta phải liệt, phải nhớ các thánh xưa nay chịu tật rằng là thể nào.

Trước hết, ông Gióp lở lang cả mình từ đầu đến chân, chẳng nơi nào là lành những máu mủ bọ hôi hám lắm. Vợ con, cùng bạn hữu chê cười, đuổi đi chẳng nhìn, mà Người chẳng giận trách ai, một rằng: Tôi do Đức Chúa Trời mà thôi.
Đời ông thánh Grêgôriô có một người khó khăn tên là Sicanlu phải liệt nặng lắm, nằm một bên trở đi trở lại chẳng được, đau đớn cả mình, người ấy hằng vui mừng đội ơn Đức Chúa Trời. Đến khi người ấy sinh thì, các thiên thần bởi trời xuống hát mừng, rước linh hồn người ấy lên thiên đàng, lại thấy chung quanh giường người ấy nằm những mùi thơm tho lắm.
Lại có một thánh kia, khi còn trẻ sa xuống hố sâu gẫy xương cụt, đoạn Người phải liệt nặng lắm, chẳng tật nào nặng mà Người chẳng phải chịu; nhức đầu liên như đanh đóng vào óc, đau mắt, nhức răng, đau cổ, những máu mủ và nước bởi miệng, mũi, lỗ tai, con mắt chảy ra nhiều lắm. Người phải chịu làm vậy 38 năm, chỉ nằm một bề, muốn đi thì phải bò, đêm ngủ chẳng được gì, những của người ăn trong 38 năm, chẳng bằng người khoẻ ăn trong 3 ngày. Người ngủ trong 38 năm chẳng bằng người khoẻ ngủ 3 đêm. Có một lần Người nằm trên giường ngã xuống phải lửa cháy một bên cạnh sườn.
Có một lần Đức Chúa Trời phạt đất ấy, phải thần khí chết nhiều người thì bà thánh này thương đất ấy; liền cầu xin Đức Chúa Trời cho mình chịu phạt thay vì dân, thì Đức Chúa Trời liền nghe mà cho bà ấy lên một cái nhọt trên con mắt cùng một cái nơi hầu. Người lại xin chịu một cái nữa cho đầy ba cái, để kính Đức Chúa Trời Ba Ngôi, thì lại lên một cái trong tim, những máu mủ chảy ra đau đớn lắm, mà Người chịu ba dấu ấy cho đến trọn đời; cha mẹ là kẻ khó khăn chẳng có tiền bạc mà mua thuốc chữa con. Vậy bà thánh ấy chịu những sự khốn nạn làm vậy bấy nhiêu năm mà hằng vui mừng cùng đội ơn Đức Chúa Trời liên, vì Người lấy sự đau đớn làm vui, lấy sự khó khăn làm phúc thật, lấy máu mủ làm vàng bạc châu báu, lấy sự khóc lóc làm của ngon ngọt, mọi sự khó mình chịu thì lấy làm ơn Đức Chúa Giêsu ban cho.
Vậy có một đêm bà thánh ấy thấy Đức Chúa Giêsu cầm một tràng hoa thiếu một phần mới trọn và phán rằng: Con hãy chịu khó ít nữa cho đầy tràng hoa này, khỏi mấy ngày có một đứa vào nhà Người mắng những lời nhuốc nhà xấu hổ lắm, ăn cướp hết của trong nhà đoạn đánh Người nữa. Bấy giờ mới thấy tràng hoa ở tay Đức Chúa Giêsu đã trọn.
Ấy là bấy nhiêu sự cho được hay những sự khốn khó thế gian là sự trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy khi ta phải liệt chớ lo buồn làm chi, một phải suy rằng: Đức Chúa Trời để cho ta chịu liệt thế này, cho ta được phúc trọng vô cùng trên thiên đàng mà chớ.

 

II. - NHỮNG KINH ĐỌC GIÚP KẺ LIỆT KHI MONG SINH THÌ

Dẫn: Khi đến nhà người liệt, phải xem kẻ ấy còn tỉnh chăng. Đoạn rảy nước phép trên giường phòng, hoặc Thánh giá hoặc tượng chịu nạn cho kẻ ấy hôn kính. Nếu kẻ liệt bất tỉnh phải nói gần tai kẻ ấy rằng: Mỗ có nghe thấy thì gật đầu hay mở mắt ra hoặc làm dấu động mình cho người ngoài biết. Khi đã thấy dấu nào thì bảo kẻ ấy rằng: Mỗ phải cầm trí mà tưởng trong lòng hợp một ý với tôi mà ăn năn cho thật, cùng giục lòng Tin, Cậy, Mến Đức Chúa Trời cho sốt sắng.
Tôi lo buồn ăn năn trên hết mọi sự lo, vì tôi đã mất lòng Đức Chúa Trời, là Đấng tự nhiên cực tốt cực lành vô cùng; tôi ghét mọi tội tôi trên hết mọi sự ghét chớ gì lòng tôi bởi đau đớn thì rẽ ra vì đã phạm mất lòng Đức Chúa Trời là Chúa rất nhân lành trên hết mọi sự lành. Nhân vì sự ấy, cho nên tôi dốc lòng chừa thật, thà chết chẳng thà mất lòng Đức Chúa Trời nữa.
Tôi tin thật một Đức Chúa Trời Ba Ngôi hay thương vô cùng, hay phạt vô cùng. Tôi tin thật Ngôi thứ Hai ra đời làm người chịu chết chuộc tội cho cả loài người ta, cùng mọi lời Hội Thánh dạy, thì tôi tin thật, vì Đức Chúa Trời là Đấng rất thật thà, rất thông biết vô cùng đã phán ra thể ấy.
Tôi cậy vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu đã đổ hết máu mình ra mà tha các tội cho tôi giữ đạo nên cho đến chết, mà ngày sau sẽ thưởng cho tôi lên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ phần hồn phần xác đời đời, bấy nhiêu sự tôi tin cậy vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu chẳng thể sai được.
Tôi mến Chúa trên hết mọi sự, vì Chúa Kitô là Đấng tự nhiên đáng kính vô cùng. Tôi ghét các tội tôi trên hết mọi sự vì đã mất lòng Chúa, là Đấng tự nhiên tốt lành trên hết mọi sự lành.
Lạy Chúa, tôi ước ao chớ gì tự bé đến rày, tôi kính mến Chúa mãi, tôi ước ao chớ gì chẳng bao giờ mất lòng Chúa cùng ước ao chớ gì danh Chúa cả sáng cho người ta thờ phượng kính mến Chúa. Bấy nhiêu sự tôi ước ao như vậy, vì Chúa Kitô là Đấng rất tốt lành vô cùng.
Tôi đội ơn Chúa, đã đổ hết máu mình ra trên cây thánh giá vì tội lỗi tôi, cho tôi biết đàng rỗi linh hồn hằng soi sáng, cùng nhịn tôi bấy lâu nay. Tôi chẳng biết lấy gì mà trả nghĩa Chúa, thì tôi phó linh hồn và xác kia ở tay Chúa xin chịu lấy tôi kẻo phải tay ma quỷ. Chúa định cho tôi chết thì tôi bằng lòng theo ý Chúa. Tôi là vật Chúa dựng nên thì lại xin về cùng Chúa.
Tôi lạy một Đức Chúa Trời Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần. Chớ gì tôi được lòng kính mến Chúa bằng các thánh Nam Nữ ở trên trời kính mến; cho được sự ấy, tôi xin Chúa thương lấy tôi, cùng rước tôi lên thiên đàng cho tôi được lòng kính mến Chúa bằng các thánh ấy; song nào tôi có công gì cho đáng sự ấy tôi xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu đã đổ máu mình ra, vì lòng rất rộng rãi Chúa đã hứa.
Tôi lạy Đức Bà Maria là con Đức Chúa Cha, là Mẹ Đức Chúa Con, là toà Đức Chúa Thánh Thần, xin Mẹ cầu bầu cho con khi qua khỏi thế gian này được lên ở cùng Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Hỡi ơi! Chúa bầu chúng tôi, xin ghé mặt thương xem chúng tôi, đến sau khỏi đày cho chúng tôi thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà. Ôi khoan thay! Nhân thay! Thánh Maria Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng tôi, đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Lạy Đức Thánh thiên Thần, đã gìn giữ tôi tự bé đến rày, đã soi sáng cho tôi bấy lâu nay, xin phá mọi sự dữ cho tôi kẻo ma quỷ cám dỗ tôi, cùng xin đem tôi đến cùng Đức Chúa Trời hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Lạy chín phẩm thiên thần cùng các thánh Nam Nữ ở trên trời phù hộ cho tôi, và cầu cùng Đức Chúa Trời tha tội cho tôi. Amen.
Thầy Cả đến nhà kẻ liệt bước chân vào nhà thì đọc:
- Tôi xin cho các kẻ ở trong nhà này được bình an.
Đoạn lấy nước phép rảy trên kẻ liệt, và giường kẻ liệt nằm cùng các kẻ ở trong nhà mà đọc rằng:
- Lạy Chúa, xin dùng cành hương thảo rảy nước trên tôi, thì tôi được sạch. Xin rửa tôi thì tôi được trắng hơn tuyết.
- Lạy Chúa, xin thương xót tôi theo lượng từ bi Chúa (đoạn đọc kinh Sáng Danh).
Đang khi Thầy Cả xức dầu thì đọc:
 

Kinh cầu các thánh

Xin Chúa thương xót chúng tôi (2 lần)
Xin Chúa Kitô thương xót chúng tôi (2 lần)
Xin Chúa thương xót chúng tôi ( 2 lần)
Chúa Kitô nghe cho chúng tôi
Chúa Kitô nhậm lời chúng tôi.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng tôi
          ( câu nào cũng thưa như vậy)
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật
Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
Rất Thánh Đức Bà Maria
Thưa: Cầu cho chúng tôi
          ( câu nào cũng thưa như vậy)
Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời,
Rất Thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
Đức thánh Micae.
Đức thánh Gabirie.
Đức thánh Raphae.
Các thánh thiên thần cùng các thánh Tổng lãnh thiên thần.
Chín phẩm các thánh Thiên thần.
Ông thánh Gioan Baotixita.
Ông thánh Giuse.
Các thánh Tổ tông cùng các thánh Tiên tri
Ông thánh Phêrô
Ông thánh Phaolô
Ông thánh Anrê.
Ông thánh Giacôbê
Ông thánh Gioan
Ông thánh Tôma
Ông thánh Giacôbê
Ông thánh Philipphê.
Ông thánh Batôlômêô
Ông thánh Mátthêô
Ông thánh Simon
Ông thánh Tađêô
Ông thánh Matthia.
Ông thánh Banabê.
Ông thánh Luca.
Ông thánh Marcô.
Các thánh Tông đồ cùng các thánh sử.
Các thánh Môn đệ Đức Chúa Giêsu.
Các thánh Anh Hài
Ông thánh Têphanô.
Ông thánh Lôrensô
Ông thánh Vincentê.
Ông thánh Gioan cùng Ông thánh Phaolô
Ông thánh Cosimô cùng Ông thánh Đamianô
Các thánh Tử vì đạo.
Ông thánh Silêvêtê.
Ông thánh Grêgôriô.
Ông thánh Ambrôsiô
Ông thánh Augustinô.
Ông thánh Hiêronimô
Ông thánh Martinô.
Ông thánh Nicôla.
Các thánh Giám Mục cùng các thánh Hiển tu.
Các thánh Tiến sĩ.
Ông thánh Antôn.
Ông thánh Bênêđitô
Ông thánh Bênađô.
Ông thánh Đa Minh.
Ông thánh Phanxiô.
Các thánh Chánh Tế cùng các thánh Phó tế.
Các thánh Viện Tu cùng các thánh An Tu.
Bà thánh Maria Madalena
Bà thánh Agata
Bà thánh Luxia
Bà thánh Anê
Bà thánh Cêcilia
Bà thánh Catarina
Bà thánh Anatasia
Các thánh Đồng Trinh cùng các thánh Thủ Tiết.
Các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Chúa hằng có lòng lành.
Thưa: Chúa tha tội chúng tôi
Chúa hằng có lòng lành.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng tôi
Kẻo phải sự dữ
Thưa : Chúa chữa chúng tôi.
          (câu nào cũng thưa như vậy)
Kẻo phạm tội lỗi.
Kẻo phải cơn Chúa giận
Kẻo phải chết tươi khốn nạn
Kẻo phải chước ma quỉ cám dỗ.
Kẻo phải lòng giận, lòng ghét, lòng dữ
Kẻo phải lòng mê tà dâm
Kẻo phải sấm sét bão bùng.
Kẻo phải nạn tai động đất.
Kẻo phải thần khí mất mùa giặc giã.
Kẻo phải chết khốn nạn đời đời
Vì phép mầu nhiệm Chúa làm Người.
Vì Chúa xuống thế.
Vì Chúa sinh ra.
Vì phép rửa cùng Chay Thánh ĐCG
Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đinh trên cây Thánh giá.
Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.
Vì Đức Chúa. Giêsu sống lại.
Vì Đức Chúa Giêsu lên trời.
Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Đến ngày phán xét.
Chúng con là kẻ có tội.
Thưa: Xin Chúa nghe cho chúng con.
          (câu nào cũng thưa như vậy)
Xin Chúa tha tội chúng con
Xin Chúa dong thứ cho chúng con
Xin Chúa mở lòng cho chúng con ăn năn tội nên.
Xin Chúa cai trị cùng gìn giữ Hội thánh
Xinh Chúa gìn giữ Đức Giáo Hoàng cùng các phẩm trật Hội Thánh hằng ở cho xứng bậc mình.
Xin Chúa hạ kẻ làm nghịch cùng Hội Thánh xuống.
Xin Chúa cho các vua chúa quan quyền có đạo được bằng yên hoà thuận.
Xin Chúa cho các bổn đạo bằng yên cùng hoà thuận yêu nhau.
Xin Chúa cho kẻ lầm lạc trở về cùng một Hội thánh, và đem các người ngoại giáo vào đạo thánh Đức Chúa Giêsu.
Xin Chúa cho chúng con kính mến Chúa cùng vững lòng giữ đạo cho trọn
Xin Chúa nhắc lòng chúng con lên ước ao những sự trên trời.
Xin Chúa trả công vô cùng cho kẻ làm phúc cho chúng con.
Xin Chúa cho linh hồn chúng con cùng anh em họ hàng và kẻ làm ơn cho chúng con khỏi khốn nạn đời đời.
Xin Chúa cho chúng con được mùa màng cùng mọi sự lành.
Xin Chúa cho các giáo hữu qua đời được nghỉ ngơi đời đời.
Xin Chúa chứng nhậm lời chúng con nguyện.
Lạy Con Đức Chúa Trời.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con
Lời nguyện:  Chúng con thân lạy các thánh Nam Nữ ở trên trời, chúng con là kẻ phàm hèn còn ở dưới thế này, còn sợ chước ma quỉ: các thánh đã vượt biển hiểm thế này cũng đã khỏi mọi sự dữ. Nhân vì sự ấy xin các thánh cầu cho chúng con được theo ý Đức Chúa Trời, mà giữ mười điều răn cho trọn, đến ngày sau, chúng con được vào cửa thiên đàng hợp lại một nhà một nước, xem thấy Đức Chúa Trời Ba Ngôi hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Amen.
Lời nguyện: Lạy Chúa nhân lành xin thương tha tội cho kẻ ăn năn nên, cùng cho kẻ có tội nên trong sạch. Vậy chúng con xin Chúa lòng lành vô cùng thương xem (...) này là tôi tá Người cùng nghe lời  kêu van, xin tha tội lỗi cũ. Xin Cha rất nhân lành vô cùng sửa lại các sự (...) đã hư đi bởi tính xác thịt yếu đuối và chước ma quỷ dối trá, cho (...) là kẻ Đức Chúa Giêsu đã chuộc lại được hợp làm một cùng Hội Thánh.
Xin Chúa thương đến này đang than thở cậy trông Chúa lòng lành vô cùng cho được ơn nghĩa cùng Người, vì Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen.
Con phó linh hồn (...),  là anh em chúng con ở tay Chúa có phép vô cùng đã dựng nên (...). Xin cho khi chết đoạn được về cùng Cha Cả, là Đấng xưa đã lấy đất không mà dựng nên.
Xin các đấng thiên thần sáng láng chịu lấy linh hồn  khi ra khỏi xác.
Xin các thánh tông đồ, các thánh tử đạo, các thánh hiển tu và các thánh đồng trinh, là những đấng vinh hiển sáng láng, chịu lấy (...) mà đen đến nơi vui vẻ vô cùng.
Xin Đức Chúa Giêsu Kitô tỏ mặt vui vẻ mà hiện đến cùng cho (...) ở làm một cùng các thánh chầu chực Đức Chúa Trời. Xin cho khỏi các sự gớm ghiếc ở nơi tối tăm, khóc lóc khốn nạn trong hoả ngục. Xin cho ma quỷ và quân nó thua (...) mà khi (...) đến cùng các thánh thiên thần, thì khiến ma quỷ kinh khủng mà trốn đi.
Xin Đức Chúa Trời phá các kẻ nghịch và kẻ ghét Đức Chúa Trời trốn cho khỏi tan đi như khói, chảy ra như sáp phải lửa, mà kẻ lành thì được mừng rỡ.
Xin Đức Chúa Giêsu đã chịu đóng đanh chịu chết vì, cứu lấy (...) cho khỏi chết vô cùng.
Xin Đấng chăn chiên thật kể (...) là con chiên Người, tha tội cho (...) cùng đem (...) lên ở cùng Đức Chúa Trời và các kẻ Người đã chọn cho được phúc ấy. Xin cho (...) được thấy mặt Chúa chuộc tội cho mình, được ở làm một cùng các thiên thần, các thánh mà hưởng phúc cùng Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng.
Xin Chúa chịu lấy (...) làm tôi tá Người, được rỗi linh hồn, ấy là sự phải trông cậy lòng lành vô cùng Chúa sẽ ban cho.
Xin Chúa chữa linh hồn là tôi tá Chúa, cho khỏi liều mình sa hoả ngục, và khỏi phần phạt cùng mọi sự khốn khó.
Xin Chúa chữa linh hồn (...) là tôi tá Chúa tôi, như xưa đã chữa ông Ê-nốc cùng ông Êlia cho khỏi chết, là sự chung mà người ta phải chịu.
Xin Chúa chữa linh hồn (...) là tôi tá Chúa, như xưa đã chữa ông Noe cho khỏi hồng thuỷ.
Xin Chúa chữa linh hồn (...) là tôi tá Chúa, như xưa đã chữa ông Abraham cho khỏi đất Can-đê.
Xin Chúa chữa linh hồn (...) là tôi tá Chúa, như xưa đã chữa ông Gióp cho khỏi những sự khốn nạn.
Xin Chúa chữa linh hồn (...) là tôi tá Chúa, như xưa đã chữa ông Isaac cho khỏi tay cha là ông Abraham toan giết con mình làm của tế lễ.
Xin Chúa chữa linh hồn (...) là tôi tá Chúa, như xưa đã chữa ông Lót cho khỏi thành Sôđôma và khỏi lửa đốt.
Xin Chúa chữa linh hồn (...) là tôi tá Chúa, như xưa đã chữa ông Maisen cho khỏi Pharaon là vua nước Ai Cập.
Xin Chúa chữa linh hồn (...) là tôi tá Chúa, như xưa đã chữa ông Đaniel cho khỏi hang sư tử.
Xin Chúa chữa linh hồn (...) là tôi tá Chúa, như xưa đã chữa ba người con trai khỏi lửa đốt, cùng khỏi tay vua dữ.
Xin Chúa chữa linh hồn (...) là tôi tá Chúa, như xưa đã chữa bà thánh Susanna khỏi kẻ dữ bỏ vạ cho Người.
Xin Chúa chữa linh hồn (...) là tôi tá Chúa, như xưa đã chữa vua Đavít khỏi tay vua Saolê, và khỏi tay thằng Gôliát.
Xin Chúa chữa linh hồn (...)Mỗ là tôi tá Chúa, như xưa đã chữa ông thánh Phêrô cùng ông thánh Phaolô khỏi tù rạc.
Xin Chúa chữa linh hồn (...) là tôi tá Chúa, như xưa đã chữa bà thánh Téc-la đồng trinh tử vì đạo cho khỏi những giống rất dữ làm khốn Người. Chúng tôi xin Chúa chữa lấy linh hồn (...) này làm tôi tá Chúa, cùng cho (...) được hưởng mọi sự lành cùng Chúa trên thiên đàng. Amen.
Con phó linh hồn (...) là tôi tá trung tín của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô là Chúa Cứu thế, đã xuống thế làm người vì (...), xin đem linh hồn (...) lên ở trong nhà các thánh tổ tông. Xin Chúa thương lấy (...) là vật chính Chúa đã dựng nên để hưởng mặt Chúa đời đời; vì có một Chúa phép tắc vô cùng mới làm cho (...) được sự ấy mà thôi.
Vậy chúng con xin Chúa làm cho (...) được vui mừng trước mặt Chúa, lại xin quên các tội lỗi cũ, và các sự vô ý (...) đã phạm xưa nay bởi cơn cả giận, hay là ước ao sự dữ, dù đã phạm nhiều tội lỗi, song le khi nào chối bỏ Chúa, lại càng ước ao cho danh Cha cả sáng.
Xin Chúa bỏ quên các tội lỗi và sự sai lầm khi còn bé dại.
Lạy Đức thánh Micae Tổng lãnh thiên thần xin chịu lấy (...). Xin các thánh thiên thần rước lấy (...) mà đem vào thiên đàng.
Lạy ông thánh Phêrô là đấng cầm chìa khoá thiên đàng, xin chịu lấy (...). Lạy ông thánh Phaolô là tông đồ Cả Đức Chúa Giêsu đã chọn, xin thêm sức cho (...).
Lạy ông thánh Gioan là tông đồ của Chúa yêu dấu, là đấng thông biết những sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời, xin cầu nguyện cho (...). Lạy các thánh tông đồ đã được Đức Chúa Giêsu ban phép tha và cầm buộc các tội, xin cầu cho (...).
Lạy các thánh là những đấng đã chịu mọi sự khó ở thế gian này vì Đức Chúa Giêsu, xin cầu nguyện cho (...) cho đến khi linh hồn (...) ra khỏi xác được lên hưởng phúc trên thiên đàng. Vì Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
Lạy Đức Bà Maria rất khoan thay! Nhân thay! Là Mẹ Đức Chúa Giêsu, hay yên ủi kẻ âu lo, xin bầu cử trước mặt Đức Chúa Giêsu là con Người cho linh hồn (...) khỏi sợ hãi sự chết được về thiên đàng cùng Mẹ. Amen.
Lạy ông thánh Giuse là quan thầy kẻ mong sinh thì, xưa kia Người mong sinh thì có Đức Chúa Giêsu và Rất Thánh Đức Bà Maria đứng giúp Người, con chạy đến cùng Người, xin vì công nghiệp hai Đấng ấy, mà phó linh hồn (...) đang mong sinh thì trong tay Người, để linh hồn (...) khỏi các mưu chước ma quỷ cám dỗ, cùng khỏi chết đời đời, và đáng hưởng những sự vui vẻ vô cùng bởi lời Người cầu bầu cho. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
(Kinh lạy Cha, kinh Kính Mừng)
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xin Chúa vì mọi sự khốn nạn Chúa đã chịu cùng vì lời Chúa đã cầu nguyện trong vườn Giệtsêmani, mồ hôi máy chảy ra nhỏ xuống đất, xin Chúa lấy bấy nhiêu sự cực lòng cùng sợ hãi làm vậy mà dâng cho Đức Chúa Cha đền vì tội (...) này là tôi tá Đức Chúa Trời đã phạm nhiều lắm, cứu lấy (...) trong giờ sinh thì này cho khỏi các sự khốn nạn sợ hãi, phải chịu vì các tội mình. Vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
(Kinh lạy Cha, kinh Kính Mừng)
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu đã chịu chết trên cây thánh giá, xin Chúa lấy những sự thương khó cay đắng đã chịu vì chúng con là kẻ có tội, nhất là những sự khốn nạn đã chịu đang khi linh hồn rất thánh rất sạch ra khỏi xác, mà dâng cho Đức Chúa Cha đền vì linh hồn này là tôi tá Chúa, cứu lấy (...) trong giờ sinh thì này cho khỏi các sự khốn nạn sợ hãi sẽ phải chịu vì tội.
Vì công nghiệp Người hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
(Kinh lạy Cha, kinh Kính Mừng)
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa đã dùng lời tiên tri rằng: “Cha có lòng thương yêu vô cùng, nên đã cho con đến cùng Cha”.
Bởi lòng thương yêu làm vậy, cho nên Đức Chúa Giêsu đã xuống thế gian chịu trăm nghìn sự thương khó, thì chúng con xin Đức Chúa Giêsu dâng lòng ấy cho Đức Chúa Cha, đền vì linh hồn (...) cứu lấy (...) cho khỏi sự khốn nạn phải chịu vì tội mình, đang khi ra khỏi xác, mở cửa thiên đàng cho (...) được vào hưởng sự vui mừng cùng các thánh đời đời.
Vì công nghiệp Người hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần. Amen.
 

Kinh cầu ơn chết lành

Con lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con,/ con tin thật Đức Chúa Trời Ngôi Thứ Nhất là Đức Chúa Cha có phép tắc vô cùng,/ đã ban cho Đức Bà được quyền phép cả trên trời dưới đất./ Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con trong khi con lâm chung, kẻo phải chước dữ kẻ nghịch thù con. Amen.
(Kinh Kính Mừng...)
Con lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin thật Ngôi Thứ Hai là Con Đức Chúa Trời cùng làm con một Đức Bà, đã ban cho Đức Bà cực quang cực minh soi sáng cả và thiên đàng. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con trong khi con lâm chung, xin soi sáng cho linh hồn con được lòng tin thật cùng mạnh mẽ, kẻo phải u mê hay là tin chước dối kẻ nghịch thù con. Amen.
 (Kinh Kính Mừng...)
Con lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin thật Đức Chúa Trời Ngôi Thứ Ba là Đức Chúa Thánh Thần, đã ban cho Đức Bà đầy lòng vui kính mến Đức Chúa Trời. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con lâm chung cho con lấy sự khốn khó làm vui mừng. Amen.
(Kinh Kính Mừng...)
(Đến khi linh hồn dọn ra khỏi xác, bấy giờ các kẻ ở đây phải quỳ mà cầu nguyện sốt sắng; kẻ liệt có sức kêu được thì phải kêu hoặc chẳng kêu được thì kẻ giúp phải kêu thay vì kẻ ấy rằng:)
Giêsu! Giêsu! Giêsu!
Con phó linh hồn con ở tay Chúa con, xin Đức Chúa Giêsu chịu lấy linh hồn con. Rất Thánh Đức Bà Maria cầu nguyện cho con. Rất Thánh Đức Bà Maria là Mẹ đầy ơn Thiên Chúa cùng là Mẹ rất nhân lành, cứu lấy con cho khỏi tay ma quỷ cùng chịu lấy con đang khi sinh thì.
(Đọc đi đọc lại những lời ấy cho đến khi linh hồn ra khỏi xác, đoạn đọc:)
Chúng con xin các thánh Nam Nữ ở trên trời, cùng các thánh thiên thần hãy rước lấy (...) cùng chịu lấy linh hồn (...) mà đem lên trước mặt Đức Chúa Trời.
Xướng: Chúng tôi xin Đức Chúa Giêsu đã đòi (...) thì bây giờ chịu lấy (...) cùng xin các thánh thiên thần đem (...) lên ở cùng ông Abraham.
Đáp: Cùng chịu lấy linh hồn (...) mà đem lên trước mặt Đức Chúa Trời.
Xướng: Lạy Chúa, xin ban cho (...) được nghỉ vô cùng và xin sự sáng vô cùng hằng soi (...).
Đáp: Mà đem lên trước mặt ĐCT
Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
(Kinh Lạy Cha)
Xướng: Xin Chúa ban ơn cho (...) được nghỉ yên vô cùng.
Đáp: Cùng xin sự sáng vô cùng soi đến (...).
Xướng: Xin Chúa cứu lấy linh hồn (...).
Đáp: Xin cho khỏi hoả ngục.
Xướng: Xin cho được nghỉ bằng yên.
Đáp: Amen.
Xướng: Xin Chúa nghe lời chúng con cầu xin.
Đáp: Và cho tiếng chúng con kêu thấu đến Chúa.
Lạy Chúa, con phó linh hồn (...) là tôi tá Chúa ở tay Chúa, xin cho (...) đã chết ở thế gian này lại được sống cùng Chúa. Xin Chúa lấy lòng rất nhân lành thương xót vô cùng mà tha cùng rửa sạch những tội lỗi (...) đã phạm bởi tính xác thịt yếu đuối khi còn sống ở thế gian này. Vì Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen.

 

III. -NHỮNG KINH DỌN KHI LIỆM VÀ TÁNG XÁC

(Kinh Đức Chúa Thánh Thần - kinh Lạy Cha - kinh Kính Mừng - kinh Tin Kính - kinh Lạy Nữ Vương - kinh Đức Thánh thiên thần - kinh Cám Tạ (ở trong kinh Toàn Niên). Rồi đọc kinh làm phép áo quan sau đây:)
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời là Đấng lòng lành vô cùng, hay làm cho các linh hồn đã trông cậy được nghỉ bằng yên, chúng con xin Chúa làm phép cho áo quan này, cùng dạy một thánh thiên thần gìn giữ, vì có xác (...) để đấy. Xin tha tội cho linh hồn (...) được lên thiên đàng làm cùng các thánh hưởng phúc vô cùng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.)
(Đoạn rảy nước phép trên xác và áo quan mà liệm, khi liện đoạn sẽ đọc kinh này:)
Chúng con xin Chúa đừng xét đoán tội lỗi (...) là tôi tá Người, vì chẳng có ai lành trước mặt Chúa mà chẳng chịu ơn Người tha tội cho. Vậy chúng con xin Chúa đừng xét đoán tội lỗi (...) vì nhờ kẻ lành cầu cho (...) đáng chịu ơn Người tha tội cho, đáng chịu ơn nghĩa cùng Đức Chúa Trời giúp (...) khỏi phép công thẳng Chúa phạt, là kẻ khi còn sống đã mang dấu Đức Chúa Trời Ba Ngôi in trong mình. Vì Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng.
(Đoạn đưa xác đi chôn, khi đi đàng phải lần hạt cầu cho linh hồn ấy, hay là đọc kinh cầu các Thánh. Thưa: Cầu cho linh hồn (...).
(Khi đến huyệt, sẽ đọc kinh làm phép huyệt như sau đây:)
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Đấng lòng lành vô cùng, hãy làm cho các linh hồn đã trông cậy được nghỉ bằng yên, thì chúng con xin Chúa làm phép cho huyệt này, cũng dạy một thánh thiên thần canh giữ vì có xác (...) táng đấy, và xin tha các tội cho linh hồn (...) được lên thiên đàng làm một cùng các thánh vui vẻ vô cùng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
(Đoạn đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, cùng rảy nước phép xuống huyệt, rồi để quan tài xuống an táng...)
------------------------------

 

IV.- NHỮNG KINH ĐỌC KHI CẤT XÁC TRẺ CON

(Làm dấu đơn - kinh Lạy Cha - kinh Kính Mừng - kinh Tin Kính - kinh Lạy Nữ Vương - kinh Đức Thánh thiên thần - kinh Cầu Các Thánh - không nên nguyện giỗ, đoạn đọc những kinh sau đây:)
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
(Kinh Lạy Cha......)
Xướng: Đức Chúa Trời đã chịu lấy tôi, vì chưa có tội gì.
Đáp: Cùng đã cho ở trước mặt Đức Chúa Trời liên.
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời là Đấng rất nhân lành vô cùng, hay thương các con trẻ đã chịu phép rửa tội khi ra khỏi thế này, dù chưa có công gì, cũng ban cho kẻ ấy phúc trọng vô cùng, như đã ban cho con trẻ này trong ngày hôm nay, thì chúng con xin Chúa, vì lời Rất Thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cùng các thánh cầu cho chúng con, được làm tôi tá Đức Chúa Trời ở đời này cho trọn, đáng làm bạn cùng các thánh trẻ đã được phúc trọng ở trên thiên đàng đời đời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
(Khi đưa xác, đọc kinh cầu Các Thánh phải thưa: “Cầu cho chúng con”. Khi đến huyệt đọc kinh sau đây:)
(Các kẻ đang thì, các người đồng trinh, các kẻ già, các kẻ trẻ phải ngợi khen tên Đức Chúa Trời.)
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
(Kinh Lạy Cha.)
Xướng: Hãy để cho trẻ nhỏ đến cùng Ta.
Đáp: Vì chưng nước thiên đàng thuộc về kẻ ấy.
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống phép tắc vô cùng, yêu muôn sự thanh sạch đã lấy lòng thương đòi linh hồn này lên thiên đàng trong ngày hôm nay, chúng con xin Đức Chúa Trời thương đến chúng con vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu đã chịu nạn vì chúng con, cùng Rất Thánh Đức Bà Maria và các thánh cầu cho chúng con được mừng rỡ vô cùng ở trên trời cùng các thánh và các kẻ Đức Chúa Trời đã chọn lên hưởng phúc trọng ấy đời đời chẳng cùng. Vì Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
(Đoạn rảy nước phép trên quan tài và trong huyệt để quan tài xuống rồi đọc kinh sau đây:)
Các kẻ Đức Chúa Trời chọn phải ngợi khen Đức Chúa Trời cùng mừng rỡ mọi ngày và xưng danh Đức Chúa Trời ra.
Lạy ơn Đức Chúa Trời đã định thứ tự lạ lùng, mà chia việc cho các thiên thần cùng các người thế gian, chúng con xin cho các Đấng ở trên trời làm việc Đức Chúa Trời cho liên, và gìn giữ chúng con khi còn sống ở trên thế gian này. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 

Tác giả: Sách Xưa

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Báo công giáo
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Giáo phận long xuyên
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây