Kinh Thánh 100 tuần - ĐC. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Thứ ba - 09/07/2024 11:11
Kinh Thánh 100 tuần - ĐC. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Kinh Thánh 100 tuần - ĐC. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Kinh Thánh 100 tuần
ĐC. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=uE61qfGR0P0&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD

---------------------------------

Tuần 01: Các Nguồn Văn, Thiên Chúa Sáng Tạo Muôn Vật https://www.youtube.com/watch?v=uE61qfGR0P0&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=1

Tuần 2: Chương 3,4 – Sa Ngã, Chuyện Cain Và Abel
https://www.youtube.com/watch?v=HTAwEIjxhrE&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=2


Tuần 3: Hình Tượng Con Rắn, Hậu Quả Tội Lỗi, Lụt Hồng Thủy
https://www.youtube.com/watch?v=YyidnZyUVvg&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=3


Tuần 4: Lịch Sử Các Tổ Phụ, Ý Nghĩa Của Tôn Giáo
https://www.youtube.com/watch?v=U3Q4WInA9PU&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=4


Tuần 5: Chuyện Cain Và Vợ, Sự Ác, Cha Con Ông Lot
https://www.youtube.com/watch?v=-jbOcflwmNc&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=5


Tuần 6: Chúa Tuyển Chọn Và Hành Trình Của Gia-cóp
https://www.youtube.com/watch?v=kCSye7pPalc&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=6


Tuần 7: Chúa Xét Xử Công Minh, Rút Điều Lành Từ Sự Dữ
https://www.youtube.com/watch?v=l0j_DATqnYE&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=7


Tuần 8: Về Sách Xuất Hành, Ông Môsê Và Bụi Gai Cháy
https://www.youtube.com/watch?v=LL9BUn1lZ24&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=8


Tuần 9: Cuộc Vượt Qua Của Dân Do Thái, Lễ Vượt Qua Và Thánh Thể
https://www.youtube.com/watch?v=JffEjj_u03c&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=9


Tuần 10: Dân Do Thái Trên Sa Mạc Và Chuyện 10 Điều Răn
https://www.youtube.com/watch?v=6kmiSPGMapo&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=10


Tuần 11: Hòm Bia Thiên Chúa Và Chuyện Con Bò Vàng
https://www.youtube.com/watch?v=XCy42BIa1qk&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=11


Tuần 12: Tôn Giáo Có Từ Bao Giờ, Giải Thích Sách Xuất Hành
https://www.youtube.com/watch?v=focsdfjoNKk&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=12


Tuần 13: Sách Lê vi Và Ba Bộ Luật
https://www.youtube.com/watch?v=AJE1VyJjuuM&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=13


Tuần 14: Giải Đáp Việc Sát Tế, Luật Về Ngày Sa Bát Và Các Ngày Thánh
https://www.youtube.com/watch?v=26z6D_GN4l4&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=14


Tuần 15: Thần Học Tư Tế, Sách Dân Số, Thuật Ngữ Trong Ấn Bản Tư Tế
https://www.youtube.com/watch?v=HeChbT-tXgE&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=15


Tuần 16: Do Thám Đất Ca-na-an, Mạch Nước Ở Me-ri-ba, Con Rắn Đồng
https://www.youtube.com/watch?v=Br26XinHVzc&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=16


Tuần 17: Linh Hồn Có Trong Bào Thai Khi Nào? Phá Thai Thì Mắc Tội Gì?
https://www.youtube.com/watch?v=0k1G37rqQI0&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=17


Tuần 18: Đường Lối Giáo Dục Của Thiên Chúa, Dân Được Thánh Hiến Irael
https://www.youtube.com/watch?v=1afoyHo_oXE&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=18


Tuần 19: Những Ngày Lễ Lớn, Lựa Chọn Sự Sống
https://www.youtube.com/watch?v=7N7m_pE4eVU&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=19


Tuần 20: Thần Học Sách Gio-Sue Và Những Liên Hệ Với Tân Ước
https://www.youtube.com/watch?v=QQmBW1I-G-8&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=20


Tuần 21: Thần Học Về Lịch Sử, Israel Giữa Dân Ngoại
https://www.youtube.com/watch?v=LAhMSUH-5DQ&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=21


Tuần 22: Thiên Chúa Sử Dụng Những Con Đường Lạ Lùng
https://www.youtube.com/watch?v=Z0tvd_HHVRs&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=22


Tuần 23: Bà Rút, Bà Naomi Và Cuộc Vật Lộn Với Thiên Chúa
https://www.youtube.com/watch?v=aRx4vzhCvxo&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=23


Tuần 24: Đường Lối Cứu Chuộc Của Thiên Chúa
https://www.youtube.com/watch?v=dGw7oKYKvZI&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=24


Tuần 25: Ơn Gọi Của Samuel
https://www.youtube.com/watch?v=g6F6zMfG6OI&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=25


Tuần 26: Việc Rước Hòm Bia Và Tấm Lòng Của Đavít
https://www.youtube.com/watch?v=IY108JyVgGY&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=26


Tuần 27: Lời Chúa Nói Và Sự Sám Hối Của Đavít
https://www.youtube.com/watch?v=LgUzA-cXzuk&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=27


Tuần 28: Bối Cảnh Lịch Sử Sự Pha Trộn Tôn Giáo
https://www.youtube.com/watch?v=XNA7Z6hBS6U&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=28


Tuần 29: Tương Quan Chính Trị Và Tôn Giáo
https://www.youtube.com/watch?v=Nqo1sxNWvzE&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=29


Tuần 30: Giải Đáp Về Thời Gian Xây Dựng Đền Thờ Giêrusalem
https://www.youtube.com/watch?v=_oAnHL95s9Y&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=30


Tuần 31: Cái Nhìn Tổng Quát Về Sách Các Vua Quyển 2
https://www.youtube.com/watch?v=z_S9DEfZwcM&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=31


Tuần 32: Mối Nguy Hiểm Khi Có Quyền Lực
https://www.youtube.com/watch?v=qafAzUd3-no&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=32


Tuần 33: Ngôn Sứ Là Ai? Ngôn Sứ Lan Truyền Những Gì?
https://www.youtube.com/watch?v=WXI0fntW96w&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=33


Tuần 34: Thiên Chúa Đứng Về Phía Người Nghèo
https://www.youtube.com/watch?v=dbUoRiTGQN0&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=34


Tuần 35: Rao Giảng Lời Chúa, Tin Là Bước Vào
https://www.youtube.com/watch?v=X-LsKWtWcX4&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=35


Tuần 36: Bài Học Cho Dân Chúa, Sa Mạc Trong Đời Sống Đức Tin
https://www.youtube.com/watch?v=5NYrH6G_tac&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=36


Tuần 37: Lưu Đày Khi Đánh Mất Chính Mình, Bị Tha Hóa
https://www.youtube.com/watch?v=RFNW6cr_BSo&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=37


Tuần 38: Isaia Lên Trời Thị Kiến Thiên Chúa
https://www.youtube.com/watch?v=-29jMS2xE10&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=38


Tuần 39: Đấng Mêsia – Vị Vua Tương Lai
https://www.youtube.com/watch?v=OACop_0Kt8M&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=39


Tuần 40: Thiên Chúa Trừng Phạt Babylon
https://www.youtube.com/watch?v=1QdUKcS00eE&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=40


Tuần 41: Người Nghèo Ăn Cắp Có Tội Không? Người L
https://www.youtube.com/watch?v=ca_E6BwVpkc&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=41


Tuần 42: Ngôn sứ Mikha, Sứ Điệp Sách Mikha, Chúa Là Mục Tử
https://www.youtube.com/watch?v=aqztqomChaQ&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=42


Tuần 43: Tìm Hiểu Về Ngôn Sứ Nakhum
https://www.youtube.com/watch?v=VDZFoq2LJ_U&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=43


Tuần 44: Ngôn Sứ Khabacuc – Tiên Tri Phụng Tử
https://www.youtube.com/watch?v=oSWuuhihdXM&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=44


Tuần 45: Ngôn Sứ Giêrêmia – Chống Cả Dân Và Đền Thờ
https://www.youtube.com/watch?v=VT_BCMArfhE&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=45


Tuần 46: Giêrêmia – Ngôn Sứ Giống Chúa Giêsu Nhất
https://www.youtube.com/watch?v=xuBFkqywXrE&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=46


Tuần 47: Sách Giêrêmia về Tiên Tri Thật Và Tiên Tri Giả
https://www.youtube.com/watch?v=Z2WsDB-5kQ0&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=47


Tuần 48: Kinh Thánh 100 tuần
https://www.youtube.com/watch?v=gPse2RlfvcU&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=48


Tuần 49: Ma Quỷ Gây Ra Tội Lỗi Của Con Người?
https://www.youtube.com/watch?v=P1yxBPPBU4I&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=49


Tuần 50: Người Ngoại Đạo Có Nhận Được Ơn Cứu Độ?
https://www.youtube.com/watch?v=jnn7Ijkzd8E&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=50


Tuần 51: Êdêkien Thị Kiến Thiên Chúa
https://www.youtube.com/watch?v=DWpWQxNJZH4&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=51


Tuần 52: Ngày Tận Thế Và Vai Trò Của Chúa Thánh Thần
https://www.youtube.com/watch?v=8dibMieD9j0&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=52


Tuần 53: Tìm hiểu Cựu Ước Và Tân Ước
https://www.youtube.com/watch?v=EAbYkcTAE1E&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=53


Tuần 54: Con Bị Tật Do Tội Cha Mẹ Để Lại?
https://www.youtube.com/watch?v=u4erSDSAhwU&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=54


Tuần 55: Ăn Chay Như Thế Nào Cho Đúng?
https://www.youtube.com/watch?v=5Wr11-N6fZs&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=55


Tuần 56: Kinh Thánh 100 tuần
https://www.youtube.com/watch?v=JLXd-ScNZuM&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=56


Tuần 57: Đêm Tận Cùng
https://www.youtube.com/watch?v=cZImwSja4Gk&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=57


Tuần 58: Bất Công & Sự Lạm Dụng Quyền Lực
https://www.youtube.com/watch?v=EmxOppzukNA&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=58


Tuần 59: Sách Châm Ngôn
https://www.youtube.com/watch?v=6Y5PYURcv80&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=59


Tuần 60: Tầm Quan Trọng Của Lời Nói
https://www.youtube.com/watch?v=H1h5T59BP40&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=60


Tuần 61: Satan Đánh Đố Với Thiên Chúa
https://www.youtube.com/watch?v=-IdYVqFK4FU&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=61


Tuần 62: Nỗi Khốn Cùng Và Lời Biện Hộ Cho Sự Vô Tội
https://www.youtube.com/watch?v=7MZqepMuYO8&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=62


Tuần 63: Diễm Ca – Tập Thơ Tình Không Nói Về Chúa
https://www.youtube.com/watch?v=bZ0oKo1kVJY&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=63


Tuần 64: Tại Sao Giôna Tránh Nhan Thiên Chúa?
https://www.youtube.com/watch?v=rRWIZFUFk8E&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=64


Tuần 65: Thánh Kinh Và Các Tôn Giáo – Niềm Tin Độc Thần
https://www.youtube.com/watch?v=XXjLGJ9u14s&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=65


Tuần 66: Ra-pha-en – Tổng Lãnh Thiên Thần [Sách Tôbia]
https://www.youtube.com/watch?v=CysRB7-69VQ&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=66


Tuần 67: “Các Vị Là Ai Mà Dám Thử Thách Thiên Chúa?” [Sách Giuđitha]
https://www.youtube.com/watch?v=N-epZhAdTqE&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=67


Tuần 68: Sắc Chỉ Tiêu Diệt Người Do Thái
https://www.youtube.com/watch?v=pEf-lx6kmv8&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=68


Tuần 69: Anh Em Nhà Macabê Chống Lại Văn Hóa Hi Lạp
https://www.youtube.com/watch?v=BvXfRJaavEw&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=69


Tuần 70: Phụng Tự Hiện Nay Không Còn Là Tông Truyền?
https://www.youtube.com/watch?v=kHYS0a79uvY&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=70


Tuần 71: Sự Trung Thành Của Đanien
https://www.youtube.com/watch?v=Loa2tX6PG4c&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=71


Tuần 72: Đại Hồng Thủy, Bốn Con Thú Từ Biển Đến
https://www.youtube.com/watch?v=VGaqUeN0H_w&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=72


Tuần 73: Đầu Mối Của Sự Khôn Ngoan Là Kính Sợ Chúa
https://www.youtube.com/watch?v=VOJ-kKjhiGk&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=73


Tuần 74: Nhận Biết Chúa Như Thế Nào?
https://www.youtube.com/watch?v=1b0NTlUMjP4&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=74


Tuần 75: Khôn Ngoan Hiểu Biết Về Đạo Và Kiên Trì Trong Đức Tin
https://www.youtube.com/watch?v=mfZjXoG25ck&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=75


Tuần 76: Bài Học Đức Tin, Phê Phán Thờ Ngẫu Tượng
https://www.youtube.com/watch?v=bu4XE0rdOX0&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=76


Tuần 77: Chân Dung Chúa Giêsu [Tin Mừng Máccô]
https://www.youtube.com/watch?v=3g0ChO4v76I&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=77


Tuần 78: Chúa Giêsu Quát Mắng Thần Ô Uế - Nhóm Mười Hai
https://www.youtube.com/watch?v=XTjbYs-oE-k&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=78


Tuần 79: Kinh Thánh 100 tuần |
https://www.youtube.com/watch?v=KVAzrdhFLBo&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=79


Tuần 80: Dự Tiệc Cưới Của Người Kitô Hữu Với Người Ngoại Đạo?
https://www.youtube.com/watch?v=cpXcNkDrPZ0&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=80


Tuần 81: Tội Tà Dâm Và Loạn Luân - Kiện Nhau Ở Toà Đời
https://www.youtube.com/watch?v=FPEa-CWzGSE&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=81


Tuần 82: Ăn Đồ Cúng Và Đức Ái Mục Tử
https://www.youtube.com/watch?v=8FUA_OATY8U&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=82


Tuần 83: Bữa Tối Của Chúa – Ơn Nói Tiếng Lạ
https://www.youtube.com/watch?v=oE1nxv9jyck&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=83


Tuần 84: Ai Chịu Trách Nhiệm Về Cái Chết Chúa Giêsu?
https://www.youtube.com/watch?v=d8j9-aqwOUI&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=84


Tuần 85:Giám Mục Chưa Chịu Phép Rửa Tội Thì Phải Làm Sao?
https://www.youtube.com/watch?v=SKwBYz5edU8&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=85


Tuần 86: Thánh Phaolô Xảo Quyệt, Kể Khổ [Sách Côrintô]
https://www.youtube.com/watch?v=1Mqe9cAnT0E&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=86


Tuần 87: “Giêsu Ma Là Cái Gì?”
https://www.youtube.com/watch?v=LIyK0C9pa3s&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=87


Tuần 88: Thánh Thi Về Chúa Kitô, Đời Sống Tông Đồ Và Gia Đình
https://www.youtube.com/watch?v=vTyMhOS8758&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=88


Tuần 89: Lầm Tưởng Về Được Ơn Cứu Độ Do Sống Công Chính, Đạo Đức
https://www.youtube.com/watch?v=vTuO-EPP5DI&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=89


Tuần 90: Kinh Thánh 100 tuần
https://www.youtube.com/watch?v=JkhQ-DJMyiA&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=90


Tuần 91: Ghi Chép Vào Kinh Thánh Có Xúc Phạm Thiên Chúa Không?
https://www.youtube.com/watch?v=We-Spo-LvJ4&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=91


Tuần 92: Thời Cánh Chung - Dấu Chỉ Nước Chúa Đang Đến
https://www.youtube.com/watch?v=dimh5Pks1u4&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=92


Tuần 93: Kinh Thánh 100 tuần
https://www.youtube.com/watch?v=QhwsZTVz1_k&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=93


Tuần 94: Kinh Thánh 100 tuần |
https://www.youtube.com/watch?v=TUZKmzzM-0Q&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=94


Tuần 95: Kinh Thánh 100 tuần |
https://www.youtube.com/watch?v=9mAzCfNd4nw&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=95


Tuần 96: Chúa Kitô Là Thượng Tế - Tư Tế Cựu Và Tân Ước
https://www.youtube.com/watch?v=ONUVDZWUEo8&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=96


Tuần 97: Ơn Cứu Độ Phổ Quát, Lòng Thương Xót Của Chúa
https://www.youtube.com/watch?v=dqZWTSAiXS0&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=97


Tuần 98: Chúa Chỉ Ban Bình An Cho Người Thiện Tâm?
https://www.youtube.com/watch?v=Ygl5uVJxAmI&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=98


Tuần 99: Đức Mẹ Đồng Trinh, Người Cha Nhân Hậu
https://www.youtube.com/watch?v=MdjZcqt_DcQ&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=99


Tuần 100: Chúa Giêsu Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá Ở Đồi Sọ
https://www.youtube.com/watch?v=YMiAbR9yJj4&list=PLBwPo9eKSEL3HkiJUXiSRTrZqm03SHyeD&index=100


---------------------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây