Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật MC 1 ABC Bài 501-525: Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa

Thứ ba - 20/02/2024 05:57
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật MC 1 ABC Bài 501-525: Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật MC 1 ABC Bài 501-525: Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật MC 1 ABC Bài 501-525 Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa
---------------------------------
Mục Lục:

Phúc Âm Năm A: Phúc Âm: Mt 4, 1-11: "Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ". 1
Phúc Âm Năm B: Phúc Âm: Marcô 1,12-15. 2
Phúc Âm Năm C: Phúc Âm: Luca 4,1-13. 2

MC 1-ABC501: TAM ĐỘC.. 2
MC 1-ABC502: TRUNG THÀNH VỚI LỜI GIAO ƯỚC RỬA TỘI 6
MC 1-ABC503: CHIẾN THẮNG SỰ XẤU.. 8
MC 1-ABC504: CUỘC CHIẾN ĐẤU THIÊNG LIÊNG.. 10
MC 1-ABC505: TIN MỪNG GIÚP HOÁN CẢI 12
MC 1-ABC506: CANH TÂN ĐỔI MỚI 14
MC 1-ABC507: THÁCH THỨC.. 16
MC 1-ABC508: CẦU NGUYỆN VỚI THẦY.. 17
MC 1-ABC509: CHIẾN THẮNG CÁM DỖ NHỜ CHÚA GIÊSU.. 18
MC 1-ABC510: CÁC THIÊN SỨ HẦU HẠ NGƯỜI 20
MC 1-ABC511: ĂN NĂN.. 22
MC 1-ABC512: NGƯƠI CHỚ THỬ THÁCH ĐỨC CHÚA.. 23
MC 1-ABC513: HÀNH ĐỘNG VÀ TUYÊN BỐ ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC GIÊSU.. 24
MC 1-ABC514: MẦU NHIỆM SỰ DỮ.. 26
MC 1-ABC515: SUY NIỆM CHÚA NHẬT I MÙA CHAY_B. 28
MC 1-ABC516: ĐỂ CHIẾN THẮNG MA QUỶ CÁM DỖ.. 30
MC 1-ABC517: NHỮNG SA MẠC CUỘC ĐỜI 39
MC 1-ABC518: LIÊN ĐỚI YÊU THƯƠNG.. 41
MC 1-ABC519: THỜI KỲ ĐÃ MÃN.. 42
MC 1-ABC520: KẺ THÙ NGÀY NAY VÀ NƯỚC TRỜI NGÀY MAI 44
MC 1-ABC521: THÂN PHẬN CON NGƯỜI 48
MC 1-ABC522: BA CÁI BẪY.. 51
MC 1-ABC523: VUỢT QUA THỬ THÁCH BẰNG GÌ?. 54
MC 1-ABC524: SỐNG MÙA CHAY VỚI ƠN CHÚA THÁNH THẦN.. 57
MC 1-ABC525: SA MẠC TỘI LỖI 59

------------------------------------
 

Phúc Âm Năm A: Phúc Âm: Mt 4, 1-11: "Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: 'Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'".
Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Ðền thờ, rồi nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá". Chúa Giêsu đáp: "Cũng có lời chép rằng: "Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi".
Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi". Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: "Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài". Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người. - Ðó là lời Chúa.

----------------------------------

 

Phúc Âm Năm B: Phúc Âm: Marcô 1,12-15

“Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người.
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. - Ðó là lời Chúa.
----------------------------------

 

Phúc Âm Năm C: Phúc Âm: Luca 4,1-13

“Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.
Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.
Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!” Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. - Ðó là lời Chúa.

-----------------------------------

 

MC 1-ABC501: TAM ĐỘC


Trầm Thiên Thu

 

Có nhiều thứ độc hại, nhưng ba thứ nguy hiểm là ba thù – ma quỷ, thế gian, xác thịt. Ba thứ MC 1-ABC501


Có nhiều thứ độc hại, nhưng ba thứ nguy hiểm là ba thù – ma quỷ, thế gian, xác thịt. Ba thứ cám dỗ “độc hại” là ăn uống, kiêu ngạo, danh vọng. Nói chung cũng bởi “cái tôi” mà thôi.

Thánh Maximus hiển tu nhận định: “Ma quỷ đích thân đến cám dỗ chúng ta hoặc xui xiểm những người không có lòng kính sợ Thiên Chúa chống lại chúng ta. Chúng đích thân cám dỗ khi chúng ta rút vào những nơi xa cách với đời, vì chính Chúa Giêsu đã từng bị cám dỗ trong hoang mạc. Chúng dùng người khác để cám dỗ khi chúng ta có những giao tiếp với đời, như chúng đã từng cám dỗ Chúa Giêsu qua những người Biệt Phái – Pharisêu. Nhưng nếu chăm chú nhìn ngắm Chúa Giêsu, chúng ta sẽ xua đuổi được chúng trong từng trường hợp.” Thánh Lêô Cả nói: “Tên cám dỗ lúc nào cũng tỉnh táo, khai chiến thật dữ dội để chống lại những người mà nó thấy rất cẩn trọng tránh tội.”

Ma quỷ rất tinh ranh, những kẻ theo phe chúng cũng ranh mãnh chẳng kém. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã xác định: “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” (Lc 16:8) Sự khôn khéo ở đây mang ý nghĩa xấu xa, tức là mưu mô, mưu mẹo, toan tính và sắp đặt ngầm để thực hiện điều bất chính – được gọi là mưu ma chước quỷ. Là sinh vật cao cấp nhất nhưng con người cũng nhiêu khê vì luôn “biến hóa” với thất tình và lục dục, [*] thậm chí còn cảm thấy sợ chính mình.

Một ký ức buồn là Đại Hồng Thủy, sự kiện “rửa đất” hoàn toàn, xảy ra ngày 17 tháng 02 năm 600. (St 7:11) Chương 7 của sách Sáng Thế miêu tả Đại Hồng Thủy xảy ra là sự trừng phạt của Thiên Chúa vì sự suy thoái đạo đức của loài người. Khi ông Nôê được 600 tuổi, Thiên Chúa cho mưa tuôn suốt 40 ngày đêm, nước dâng lên ngập cả những đỉnh núi cao nhất, nước ngập suốt 150 ngày. (St 7:24) Sau Đại Hồng Thủy, chỉ có gia đình ông Nôê còn sống sót trên một con tàu lớn cùng với các loài vật – 1 đực và 1 cái, loài thanh sạch 7 đôi, loài không thanh sạch 1 đôi.

Sau đó Thiên Chúa phán với ông Nôê và các con ông: “Đây Ta lập giao ước của Ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi: chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú. Ta lập giao ước của Ta với các ngươi: mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy huỷ diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa.” (St 9:8-11) Lời hứa đó của Thiên Chúa là điều diễm phúc cho cả nhân loại, vì không còn cảnh “tẩy rửa” địa cầu như thời Cựu Ước.

Ngài cho dấu chỉ cụ thể, rõ ràng: “Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau: Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất. Khi Ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, Ta sẽ nhớ lại giao ước giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm; và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa.” (St 9:12-15) Ngày nay, chúng ta thường thấy “cây cung” đó sau những cơn mưa to, gọi là Cầu Vồng, với bảy sắc màu lung linh rất đẹp, rất kỳ diệu, chứng tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa.

Ngày nay, mỗi khi nhìn thấy Cầu Vồng, chúng ta lại được nhắc nhở về giao ước xưa, về ơn thứ tha của Thiên Chúa nhân lành, Ngài không trừng phạt nhãn tiền nữa. Tuy nhiên, đừng vì thế mà ỷ lại, luôn cần phải noi gương Thánh Vịnh gia cầu xin: “Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.” (Tv 25:4-5)

Mùa Chay là lời nhắc nhở không chỉ về lòng sám hối mà cả tâm tình biết ơn: “Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người.” (Tv 25:6-9) Nếu mà Thiên Chúa chấp tội thì chẳng ai được cứu rỗi. (Tv 130:3) Thật diễm phúc cho chúng ta vì Ngài hằng thương xót và tha thứ.

Giá cứu chuộc chúng ta được tận hưởng là Bửu Huyết của Đức Giêsu Kitô, và mọi vết tội được tẩy sạch. Thánh Phaolô xác định: “Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi – Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương – hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh. Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm, tức là những người xưa đã không vâng phục Thiên Chúa, trong thời Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nghĩa là thời ông Nôê đóng tàu. Trong con tàu ấy, một số ít, cả thảy là tám người, được cứu thoát nhờ nước.” (1 Pr 3:18-20) Nước bình thường mà kỳ diệu, rất mềm mà rất cứng, người ta có thể “cắt” nước nhưng không thể làm “đứt” nước. Vô cùng lạ lùng!

Từ nước của Đại Hồng Thủy tới nước của Phép Rửa, rồi Nước (và Máu) từ Thánh Tâm Chúa Giêsu khi bị lưỡi giáo đâm thâu. Thánh Phêrô cho biết: “Nước đó là hình bóng phép rửa nay cứu thoát anh em. Lãnh nhận phép rửa, không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng, nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền.” (1 Pr 3:21-22) Chuỗi liên kết thật tuyệt vời!

Ai cũng biết tội lỗi là điều ghê tởm, rất ô uế, nhưng chúng ta lại được rửa sạch nhờ Bí tích Thánh Tẩy. Và rồi vì yếu đuối, chiếc “áo trắng” của chúng ta lại vấy bẩn, nhưng vẫn tiếp tục được “giặt sạch” nhờ Bí tích Hòa Giải. Tội chồng lên tội, mà phúc lại chồng lên phúc. Xui mà lại hên! Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tiếp tục ăn chay và sám hối. Ăn chay và đền tội không chỉ cho chính mình, mà còn cho cả người khác trong tình liên đới Kitô giáo. Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta mọi thứ thuận lợi, rõ ràng Ngài muốn chúng ta hoàn thiện để nên thánh, để được ở bên Ngài mãi mãi.

Cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu chịu sau khi đã ăn chay ròng rã suốt 40 đêm ngày được nói ngắn gọn: “Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.” (Mc 1:12-13) Trong Mt 4:1-11 và Lc 4:1-13 nói chi tiết hơn: Cám dỗ thứ nhất về sự ăn uống – đệ nhất khoái trong tứ khoái của con người; cám dỗ thứ nhì về tính kiêu ngạo – “cái tôi” nhỏ bé mà cồng kềnh, nó có thể nổi dậy bất cứ lúc nào; cám dỗ thứ ba về danh vọng và chức quyền – ai cũng muốn để chứng tỏ mình tài giỏi và bản lĩnh hơn người. Rất đáng quan ngại!

Trước khi thi hành sứ vụ công khai mạc, Chúa Giêsu đã ăn chay dài ngày, điều đó cho thấy việc ăn chay luôn gắn liền với việc cầu nguyện, và rất cần thiết. Trước khi hành động bất cứ điều gì đều cần phải cầu nguyện. Một trong những điều quan trọng ai cũng cần cầu xin: “Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ.” (Kinh Lạy Cha) Điều này đã được chính Chúa Giêsu dạy khi các môn đệ xin Sư Phụ dạy cách cầu nguyện. Trong đó, Chúa dạy không chỉ xin cho mình mà cho cả người khác, dùng “chúng con” – đại từ số nhiều, chứ không dùng “con” – đại từ số ít.

Ông Gioan bị bắt, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy SÁM HỐI và TIN vào Tin Mừng.” (Mc 1:15) Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối. Ngày nay, người ta thường than “đạo đức xuống cấp” hoặc “suy thoái nhân bản.” Thật vậy, chưa cần va quẹt nhau, chỉ cần nhìn thôi, người ta đã có thể to tiếng hoặc ẩu đả nhau, thậm chí là rút dao đâm ngay, không hề gớm tay. Vậy thì không thể hiện tinh thần sám hối của Đức Kitô, thậm chí còn hành động trái ngược với lời Ngài khuyên.

Thật vậy, ngày nay người ta mưu mô và thủ đoạn rất tinh vi. Khoa học càng tiến bộ thì tội lỗi càng tinh vi. Thế thì việc ăn chay, sám hối và đền tội càng cần hơn nhiều. Ước gì mỗi chúng ta đều biết chân thành thú tội để được Thiên Chúa đại xá: “Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài.” (Tv 51:6)

Lời nói của cổ nhân không bao giờ lỗi thời: “Hàm huyết phún nhân, tiên ô tự khẩu.” (Ngậm máu phun người thì bẩn miệng mình trước.) Thế nhưng kẻ xấu vẫn bất chấp. Suy nghĩ xấu dẫn tới ước muốn xấu, ước muốn xấu dẫn tới hành động xấu, hành động mãi thành thói quen, và thói quen trở thành số phận. Vô cùng nguy hiểm!

Người ta thường nói màu sắc. Màu liên quan Sắc. Cái gì Đen thì Tối. Việt ngữ rất thâm thúy. Thánh Phaolô cảnh báo: “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu.” (Rm 13:12) Đó là động thái đặc biệt của Mùa Chay Thánh – cơ hội nên thánh.

Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con nhận biết Ngài, nhận biết mình, và nhận biết mưu ma chước quỷ, để chúng con đủ can đảm sống ngay thẳng và sám hối suốt đời. Xin Ngài gia ân nâng đỡ và bảo vệ chúng con trên suốt hành trình sám hối và hành trình đức tin. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

 [*] Thất tình: Hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Lục dục: (1) Sắc dục: ham muốn nhìn thấy sắc đẹp; (2) Thính dục: ham muốn nghe âm thanh êm tai; (3) Hương dục: ham muốn ngửi mùi thơm dễ chịu; (4) Vị dục: ham muốn món ăn ngon miệng; (5) Xúc dục: ham muốn xác thân sung sướng; (6) Pháp dục: ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn.

-----------------------------------

 

MC 1-ABC502: TRUNG THÀNH VỚI LỜI GIAO ƯỚC RỬA TỘI


Lm Trần Bình Trọng

 

Theo Thánh kinh, thì mỗi khi Thiên Chúa có điều chi thoả thuận với dân mình, thì Người lập giao MC 1-ABC502


Theo Thánh kinh, thì mỗi khi Thiên Chúa có điều chi thoả thuận với dân mình, thì Người lập giao ước. Giao ước Thánh kinh khác với hợp đồng giữa hai phe nhóm hoặc hiệp định giữa hai quốc gia.

Một bên của hợp đồng hay hiệp định có thể giầu mạnh hoặc ảnh hưởng hơn bên kia, nhưng hai bên coi nhau như ngang hàng. Trong hợp đồng hay hiệp định, nếu một bên lỗi phạm, thì bên kia không phải tuân giữ. Còn giao ước Thánh kinh thì có tính cách đơn phương. Thiên Chúa luôn đứng chủ động để khởi sự giao ước bằng việc bày tỏ tình yêu của Người cho nhân loại. Và Thiên Chúa mời gọi loài người đáp trả lại tình yêu đó.

Giao ước đầu tiên được ghi lại trong Thánh kinh là giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nô-ê khi Chúa phán: Ðây Ta lập giao ước của Ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi (St 9:9-10). Bài trích sách Sáng thế hôm nay ghi lại: Sau khi Chúa cứu gia đình ông Nôê khỏi hồng thuỷ, thì Chúa cho cầu vồng xuất hiện như là một biểu hiệu của lòng nhân từ hay thương xót của Chúa. Cầu vồng là biểu hiệu của giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôê có nghĩa là bão táp đã qua đi và nước lụt đã rút xuống.

Còn giao ước quan trọng nhất trong thời Cựu ước là giao ước Chúa ban cho dân Người qua Môsê trên núi Sinai (Xh 20:1-21) khi Chúa ban Mười Giới luật cho dân Người và được phê chuẩn bằng máu chiên đổ trên bàn thờ (Xh 24). Trong thời Cựu ước, qua các ngôn sứ, Thiên Chúa luôn nhắc nhở cho dân Người phải trung thành với lời giao ước và Thiên Chúa luôn trung thành với lời giao ước. Tuy nhiên dân riêng Chúa không mấy khi giữ lời giao ước. Họ thường bất trung, phản bội. Lỗi lời giao ước thì Chúa chỉ phạt, rồi Chúa lại giang tay đón nhận họ trở về khi họ thực lòng ăn năn sám hối.

Sau cùng Thiên Chúa làm một giao ước vĩnh cửu với dân riêng qua chính Con Một của Người. Giao ước đó được kí kết, không phải bằng máu hiến tế của chiên cừu trong Cưu ước, nhưng bằng Máu Con Thiên Chúa như ta nghe linh mục chủ tế công bố lời Chúa truyền phép trên chén rượu trong thánh lễ: Máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và muôn người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy (Mt 26:28; 1Cor 11:25).

Thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ cho thấy có sự song hành giữa giao ước của Thiên Chúa với ông Nôê và giao ước Chúa thiết lập trong Bí tích Rửa tội. Theo thánh Phêrô thì việc gia đình ông Nôê được cứu thoát khỏi nạn hồng thuỷ, là dấu báo hiệu người tín hữu cũng được cứu thoát qua nước rửa tội (1Pr 3:20-21).

 Hôm nay Giáo hội muốn nhắc nhở cho ta một biến cố đã xẩy ra cho mỗi người khi còn ở tuổi măng sữa: đó là Bí tích Rửa tội. Các nhà tâm lý học thường nhấn mạnh đến những gì ta có kinh nghiệm, ngay cả khi còn nhỏ tuổi, đều có ảnh hưỏng đến đời sống hiện tại. Bí tích rửa tội là một biến cố vĩ đại. Hoặc ta chịu phép Rửa tội khi còn ở tuổi măng sữa, hay khi đã lớn, ta phải tìm hiểu ý nghĩa của phép Rửa tội và sống phù hợp với ý nghĩa của Bí tích.. Bí tích Rửa tội là một giao ước giữa Thiên Chúa với loài người. Trong Bí tích Rửa tội, Thiên Chúa ban tình yêu và lòng thương xót, còn người chịu phép rửa tội hứa giữ lòng trung tín, lo tròn bổn phận làm con.

Theo truyền thống cổ xưa, thì Giáo hội luôn nhấn mạnh việc rửa tội người dự tòng trong mùa Chay. Ngay từ hồi khởi đầu, Giáo hội đòi hỏi người dự tòng phải dùng suốt mùa Chay để học đạo, sửa soạn cho việc rửa tội trong đêm thánh Vọng Phục sinh.

Giáo hội thiết lập mùa Chay kéo dài bốn mươi ngày để ghi nhớ 40 ngày Chúa Giêsu đi vào hoang địa, ăn chay và chịu Xa-tan cám dỗ (Mc 1:13). Ngày nay Giáo hội khuyến khích người tín hũu giữ truyền thống mùa Chay, thời gian cầu nguyện, ăn năn sám hối và làm việc từ thiện bác ái. Mùa Chay là thời giờ giúp ta từ bỏ tội lỗi và đền tội, cải tạo đời sống để trở về với Chúa. Ðể sửa soạn cho giao ước trên núi Sinai, Môsê cũng ăn chay 40 ngày (Xh 34:28; Ðnl 9:9). Êlia, một ngôn sứ có giọng thét ra lửa, ăn chay 40 ngày trong cuộc hành trình lên núi Khôrếp (1V 19:8). Theo truyền thống Kitô giáo, Gioan tiền hô, một đại ngôn sứ cuối cùng thời Cựu ước, cũng ăn chay 40 ngày trước khi được gọi để sửa soạn cho việc Chúa đến bằng cách kêu gọi dân chúng chịu phép rửa thống hối. Như vậy việc người tín hữu ăn chay, không phải là một hành động tách biệt riêng rẽ, nhưng là ăn chay cùng với Ðức Kitô và theo gương các ngôn sứ và đồng thời với các tín hữu khác.

Trong Đêm thánh vọng Phục sinh, Giáo hội mời gọi người tín hữu ôn lại lời hứa khi chịu Phép Rửa tội là từ bỏ Xa-tan, cùng những xúi giục và quyến rũ của nó. Xatan đã được nhắc đến trong Thánh kinh năm mươi bảy lần. Riêng bốn Phúc âm thì nhắc đến Satan mười bốn lần. Như vậy Xatan phải có thật. Xatan là tướng quỉ đã được phép cám dỗ Ðức Giêsu thì quỉ – hoặc qủi đực hay quỉ cái – lại càng nhất quyết tấn công loài người để lôi kéo người ta vào thế giới tối tăm. Theo các nhà dẫn đàng thiêng liêng và theo lời dạy bảo của thánh Giacôbê thì, nếu ta dứt khoát với Xatan một vài lần, quỉ dữ sẽ cụt hứng không còn dám bén bảng đến nữa (Gc 4:7). Ðể cho việc ôn lại lời hứa khi chịu phép rửa tội khỏi trở thành vô nghĩa, ta cần sống tinh thần mùa chay: đó là tinh thần cầu nguyện, tạ tội và làm việc từ thiện bác ái.

Lời cầu nguyện xin Chúa giúp chống trả cám dỗ:

Lạy Chúa, Chúa đã chịu để Xa-tan cám dỗ
và Chúa lướt thắng cám dỗ.
Xin tha thứ những lần con không tránh xa dịp tội,
những lần con không chịu kỉ luật hoá mình,
cho nên cám dỗ mới đến với con.
Xin dạy con biết luyện chưởng thiêng liêng
để con có thể chống trả cám dỗ. Amen.

-----------------------------------

 

MC 1-ABC503: CHIẾN THẮNG SỰ XẤU


Lm. Jos DĐH.

 

Xã hội thời nào cũng cần đến người tài giỏi đức độ, gia đình giầu nghèo, kiến thức hẹp hay rộng MC 1-ABC503


Xã hội thời nào cũng cần đến người tài giỏi đức độ, gia đình giầu nghèo, kiến thức hẹp hay rộng, đều cho thấy tính thời sự hết sức đẹp, khi quê hương đất nước mỗi ngày mỗi lúc được phồn vinh thịnh vượng. Sống trên đời này, tự nhiên người ta hướng đến hạnh phúc, và nghĩ đến công thành danh toại. Ở trong phạm vi cao sâu hơn, người ta luôn khao khát bình an, niềm vui, dù ước muốn hạnh phúc còn mờ ảo mông lung. Cùng chung mơ ước: cha mẹ giầu thì con có, bậc sinh thành đầu tư cho con cháu, xã hội luôn ưu đãi và thu phục người tài đức, mở ra một tương lai tươi sáng, xứng hợp với thiên ý: anh em bốn bể một nhà. Khởi đi từ Đức Giêsu, người tín hữu chúng ta được mời gọi đến sa-mạc, tiến sâu vào cõi lòng mình, mọi người sẽ được ơn soi sáng để biết, hiểu, và sống thánh ý Chúa cách trọn vẹn hơn.

Sau 30 năm chuẩn bị tại Nagiarét, Đức Giêsu đã thấy những khổ đau của con người, đã nghe biết Gioan hoàn tất sứ mạng làm chứng thật xuất sắc. Để diễn tả tình yêu thương của Thiên Chúa, cũng là thánh ý Chúa Cha được xác thực, Đức Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa cầu nguyện, Ngài đã chiến thắng cám dỗ bằng sức mạnh của tình yêu và vâng phục. Người kitô hữu theo Đức Kitô hôm nay, ai ai cũng được mời gọi chiến đấu và chiến thắng, trước là bản thân mình, sau là thế gian và ma quỷ. Chiến thắng tội lỗi của mình, chiến thắng sự xấu nơi xung quanh mình, sẽ không giống như một công thức sẵn có: khôn cho người ta vái, dại cho người ta thương. Tính chuẩn mực hay còn gọi là sức mạnh của niềm tin, chính là sự thinh lặng cầu nguyện, Đức Giêsu đã chiến đấu tại sa-mạc và chiến thắng xuyên suốt hành trình cứu nhân độ thế của Ngài.

Nếu ở đời cho rằng: to mập béo bền, ăn chắc mặc bền, một số khác lại nói: nhỏ gọn mới đẹp, mới phù hợp với con người hiện đại. Nơi sa-mạc cõi lòng, Đức Giêsu cho thấy sự “nên một trong cầu nguyện”, chính là điều cần thiết để hiểu và để sống thánh ý Chúa Cha rõ ràng nhất. Trong đời sống tự nhiên, chẳng ai đủ khôn khéo để né tránh đau khổ và nước mắt, hẳn trong đời sống thiêng liêng, ai cũng cần phải tập luyện nhân đức, cần đến sự kết hiệp cầu nguyện, hầu có thể chiến đấu, chiến thắng sự xấu, cám dỗ và quỷ thần ám ảnh. Nếu không hệ trọng trước thiên tính và nhân tính, Đức Giêsu đâu cần Thánh Thần dẫn vào sa-mạc, và Ngài cũng chẳng cần sống chay tịnh tới 40 đêm ngày. Chắc chắn việc ăn chay cầu nguyện phải hữu hiệu lắm, vì thế, khi kết thúc những ngày sống mật thiết với Chúa Cha tại sa-mạc, Đức Giêsu liền đi rao giảng: “…Triều đại Nước Thiên Chúa đã gần, anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng”.

Hiền nhân chúng ta ắt phải trải qua nhiều gian khổ, nên mới đủ kinh nghiệm nhắn gởi hậu thế: giới hạn cao nhất của lòng kiên nhẫn là, không nhiều lời, không cáu, không giận hờn. Đức Giêsu với tư cách là Thầy dạy đức tin, không những Ngài mặc khải tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, Ngài còn cho thấy tầm quan trọng của chay tịnh cầu nguyện là cần thiết, do đó, sám hối luôn thiết thực nhằm giúp ta sống đúng, sống đẹp, ý Chúa. Ngày hôm nay, ăn chay, kiêng thịt, nhiều tôn giáo vẫn đang thực hiện, nhưng người kitô giáo mời gọi sống chay tịnh, kiêng khem, với mục đích giúp tâm hồn thanh thản để cầu nguyện, gặp, hiểu thánh ý Chúa, hầu có thể đạt tới bình an và hạnh phúc thật.

Cuộc sống phức tạp đủ điều, rất cần đến sức mạnh của tình yêu, của ơn thánh Chúa, con người tự nhiên: nghèo sinh bệnh, giầu sinh tật, tài giỏi dễ mắc bệnh kiêu căng, dại khờ chút thì đầy mặc cảm tự ti. Nhà đạo có câu truyện như sau: một chàng trai trẻ sống vô kỷ luật, một hôm chàng gặp một tên quỷ hiện hình, nó đưa ra ba chọn lựa: uống rượu, giết người, đốt nhà, trong 3 điều đó phải chọn một. Chàng trai nghĩ nếu không thể né được, thôi thì ta chọn uống rượu chắc là ổn hơn. Tuy nhiên, sau khi uống rượu, chàng trai la hét đốt nhà, vợ can ngăn, anh ta điên lên giết vợ, sau đó là đốt nhà. Con người giới hạn, đôi khi vì thiếu khôn ngoan, không đủ bình tĩnh để xử trí vấn đề, có thể dẫn đến gục ngã bất cứ lúc nào.

Ngụ ý của câu truyện chắc chắn muốn nhắc đến: cám dỗ nào chẳng nguy hiểm, sự xấu nào cũng đáng sợ, chỉ khi người ta biết sống kỷ luật với bản thân, có đời sống kết hiệp cầu nguyện, có sức mạnh của tình yêu, kẻ ấy mới đủ sức chiến thắng sự xấu. Cha mẹ ông bà là chỗ dựa của con cháu, thì Chúa Giêsu chính là mục tử chăn dắt đoàn chiên. Mỗi người tín hữu trước hết phải có lòng mơ ước đủ ơn Chúa, đủ khôn ngoan của Chúa, người ấy mới thấy và hiểu cầu nguyện, chay tịnh là phương thế hữu hiệu để chiến thắng cám dỗ, chiến thắng sự dữ ở đời này. Amen.

-----------------------------------

 

MC 1-ABC504: CUỘC CHIẾN ĐẤU THIÊNG LIÊNG


Bông hồng nhỏ

 

Bước vào Mùa Chay thánh, Lời Chúa mời gọi ta: cùng với Chúa Giêsu để Thần Khí đẩy vào hoang MC 1-ABC504


Bước vào Mùa Chay thánh, Lời Chúa mời gọi ta: cùng với Chúa Giêsu để Thần Khí đẩy vào hoang địa, nơi sâu thẳm của lòng mình để lắng nghe Thần Khí hướng dẫn, tìm kiếm và thi hành thánh ý Thiên Chúa.

Sau khi chịu phép rửa tại sông Giođan, Chúa Giêsu liền được Thần Khí đẩy vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người” (Mc 1, 12-13). Chúa Giêsu bắt đầu bước vào cuộc chiến đấu thiêng liêng. Người mở đường cho những ai muốn được lớn lên trong ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Cuộc chiến đầy thử thách ấy sẽ tôi luyện ý chí và nghị lực của Người. Bốn mươi ngày sống trong hoang địa, Người sống trong sự thiếu thốn, khắc khổ, nguy hiểm luôn rình rập. Đó cũng là những gì Người sẽ trải qua trong cuộc đời rao giảng của Người: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,58). Người chia sẻ tất cả những khó khăn, thử thách với con người trong cuộc chiến đấu thiêng liêng ấy. Đã nhiều lần ta cũng phải trải qua cuộc chiến đấu dành cho chính mình. Ta cũng đã cảm nhận rằng những cám dỗ lôi cuốn ta cách mạnh mẽ. Ta yếu ớt chống chọi và dễ dàng quỵ ngã, buông theo dục vọng. Nếu không bám vào ơn Chúa, không để cho sức mạnh của Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, ta sẽ bị Satan khuất phục. Mỗi lần vấp ngã, ta hãy khiên tốn để cho Thiên Chúa vực ta đứng dậy, để sức mạnh của người đẩy ta tiếp tục đứng lên. Đó là khi ta mau mắn đến với Bí tích Giải tội để được giao hòa cùng Thiên Chúa, siêng năng lãnh nhận các Bí tích, nhất là đón nhận Mình Thánh Chúa để có sức thiêng chống lại địch thù. Bản thân ta có rất nhiều nhu cầu, nếu không dừng lại để phân định và chọn lựa, ta sẽ vấp ngã ngay. Quá dễ dãi với chính mình thường đem đến nhưng chọn lựa sai lầm và làm ta phải hối hận. Ở trong Thần Khí, để Thần Khí hướng dẫn, Chúa Giêsu đã từng bước chiến thắng các cám dỗ. Chúa Giêsu dạy ta hãy mở lòng ra trước sức mạnh tình yêu của Thần Khí Thiên Chúa, Thần Khí sẽ lôi cuốn và đẩy ta tiến bước. Chúa Giêsu đã tự nguyện để Thầy Khí đẩy vào hoang địa, chịu thử thách, đón nhận sự thanh luyện của Thiên Chúa, luôn tìm kiếm và thi hành thánh ý Người. Ta có muốn chọn lựa cùng một hành động như Chúa Giêsu không?

Ta hãy chiêm ngắm gương Chúa Giêsu, chiêm ngắm mỗi ngày để thấy rõ từng hành động của Người và sống như Người đã sống. Khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu loan báo: “Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1, 15). Ta có nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, ngay trong lòng mình không? Đứng trước lời mời gọi của Chúa, ta có vui mừng đón lấy vì Tin Mừng đang đến với ta và ở trong ta, hay ta buồn bực vì phải từ bỏ điều mình mong muốn. Chúa Giêsu đã chẳng dạy ta rằng nếu ta muốn theo Người, ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Người sao. Sám hối chính là thái độ ta cần phải có mỗi ngày. Đức Giáo hoàng Phanxicô từng khẳng định: Thiên Chúa không mệt mỏi khi tha thứ cho ta. Điều quan trọng là ta có đủ khiêm tốn để đón nhận lòng thương xót của Người không. Khi sám hối, ta hãy xin Chúa giúp ta biết diễn tả đức tin của mình cách sống động. Thánh Giacôbê tông đồ đã khuyên nhủ ta: Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tình yêu không có hành động là tình yêu chóng tàn, nếu không muốn nói đó là một tình yêu giả dối. Mùa Chay, Hội Thánh mời gọi con cái mình thi hành ba việc: cầu nguyện, ăn chay, bố thí. Cầu nguyện giúp ta gắn bó mật thiết hơn với Thiên Chúa. Ăn chay giúp ta chế ngự con người tự nhiên trong ta, giúp ta khiêm tốn đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu. Làm việc bác ái giúp ta mở rộng trái tim, cảm thông và yêu thương anh chị em như Chúa mời gọi. Cả ba việc làm ấy được thực hiện với lòng yêu mến Chúa, được dẫn dắt bởi Thần Khí Tình yêu và để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi.

Lạy Chúa Giêsu! Cảm tạ Chúa đã đến và ở trong con mỗi ngày. Con tin rằng, ở trong Chúa, con sẽ mạnh mẽ và can trường hơn trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, biết lắng nghe sự thúc đẩy của Thánh Thần và mau mắn thi hành thánh ý Thiên Chúa mỗi ngày. Amen.

-----------------------------------

 

MC 1-ABC505: TIN MỪNG GIÚP HOÁN CẢI


Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

“Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”(Mc 1,1..).

 

Nội dung lời rao giảng của Đấng Cứu Thế, Giêsu Kitô thật ngắn gọn mà rõ ràng và đủ đầy ý MC 1-ABC505


Nội dung lời rao giảng của Đấng Cứu Thế, Giêsu Kitô thật ngắn gọn mà rõ ràng và đủ đầy ý nghĩa. Đang bước vào Mùa Chay thánh, xin được sẻ chia đôi tâm tình liên hệ đến vế sau lời rao giảng của Chúa Kitô: “Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng. Thử hỏi rằng phải chăng nhờ ăn năn sám hối nên chúng ta tin vào Tin Mừng hay nhờ tin vào Tin Mừng nên chúng ta sám hối ăn năn?

Để có được câu trả lời mang tính khả tín thì chúng ta cần làm rõ nội hàm của hai từ Tin Mừng. Hai từ Tin Mừng vừa nói lên sứ điệp gieo rắc niềm vui đích thực vừa nói đến chính niềm hạnh phúc, niềm vui trọn hảo. Như thế Tin Mừng ở đây chính là Chúa Kitô, là con người, cuộc đời, các hoạt động và lời giảng dạy của Người. Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Nước Trời chính là Chúa Kitô và Tin Mừng cũng chính là Người. Và ai thấy Người là thấy Chúa Cha (x.Ga 14,9).

Đến thế gian này sứ mạng chủ yếu của Chúa Kitô là tỏ bày cho nhân loại nhận biết chân dung đích thực của Thiên Chúa tối cao cũng như chương trình ý định của Ngài trên toàn thể thụ tạo, cách riêng trên loài người chúng ta.

Bài đọc thứ nhất trích sách Sáng thế nói đến một Thiên Chúa tự nguyện ký kết giao ước với nhân loại. Người tự nguyện cam kết rằng sẽ không trừng phạt con người: “Ta lập giao ước của ta với các ngươi: mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thuỷ huỷ diệt…”(St 9,11). Thiên Chúa sẽ không bao giờ quên giao ước Người đã lập. Và mọi đường lối của Người đều là yêu thương và thành tín (x.Tv 24). Lòng thành tín của Thiên Chúa đã hiện lộ cách rõ nét khi đến thời viên mãn với công cuộc nhập thể cứu độ của Chúa Kitô.

Để giúp con người từ bỏ tội lỗi, ăn năn sám hối và đổi thay nếu sử dụng phương pháp hù doạ, nghĩa là trình bày các hậu quả xấu xa phải gánh chịu, thi dường như dễ có kết quả tức thời nhưng lại không bền. Bên cạnh đó cái phương pháp này nhiều khi làm méo mó chân dung Thiên Chúa, Đấng tốt lành vô cùng, là Cha nhân hậu, giàu lòng xót thương.

Khởi đầu sứ vụ rao giảng tin mừng, Chúa Kitô đã xác nhận lời tiên tri Isaia ứng vào sứ mạng của mình: “Thần Khí chúa ngự trên tôi, vì chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn…” (Lc 4,18-19). Một nội dung chính của Tin Mừng đó là :“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Mùa Chay thánh đã về, đoàn Kitô hữu thường được nghe các vị chủ chăn nói đến chủ đề tội lỗi. Đây là một việc làm chính đáng. Thế nhưng nếu quá chăm chăm dán mắt vào cái được gọi là tội lỗi thì nhiều khi chúng ta sẽ bị lệch lạc trong cái nhìn. Mầu nhiệm tội lỗi chỉ được sáng tỏ khi chúng ta quy chiếu cái nhìn vào Thiên Chúa và tình yêu Người đã dành cho chúng ta. Thiên Chúa, Đấng Tối Cao và giàu lòng xót thương là khởi điểm để chúng ta nhận ra thân phận tội lỗi của mình và cũng là đích đến khi chúng ta nỗ lực ăn năn hoán cải, đổi thay, trở về.

Một thực tế của Mùa Chay: Nơi nơi, xứ xứ đều có lời mời gọi sám hối và các cử hành bí tích Hoà Giải. Chuyện các Kitô hữu Công Giáo, cách riêng người Công Giáo Việt Nam chen nhau đến toà giải tội dịp Mùa Chay là chuyện quá phổ biến, ít ai chối cãi. Các vị mục tử có nơi phải sắp xếp lịch trình hợp lý mới có thể đáp ứng được nhu cầu này của đoàn tín hữu. Thế nhưng có chăng việc xưng thú lỗi lầm ấy chẳng qua là chỉ để thanh thản lương tâm chút nào đó hầu tham dự các Lễ nghi của Tuần Thánh và để đủ điều kiện rước Thánh Thể dịp Phục sinh? Đại Lễ Phục sinh đến thì mọi sự lại trở về như xưa. Mùa Chay vội qua như nó chưa từng đến. Một sự đổi thay mang tính tích cực và lâu bền chỉ có thể đặt trên nền tảng một cảm nghiệm sâu xa về Tin Mừng là tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Không phải chúng ta sám hối ăn năn rồi chúng ta mới tin vào Tin Mừng là Thiên Chúa Tình Yêu, nhưng nhờ tin vào Tin Mừng là Thiên Chúa giàu lòng xót thương thì chúng ta mới thành tâm ăn năn sám hối, thay đổi đời sống cách cụ thể thiết thực và lâu bền. Ước gì chân dung Thiên Chúa Tình yêu được tỏ lộ nơi đoàn tín hữu Kitô, đặc biệt nơi các vị mục tử để nhiều tâm hồn lầm lạc biết ăn năn trở về. Và khi ấy chúng ta có thể nói rằng Mùa Chay không phải là mùa của sầu khổ, đau buồn mà đich thực là Mùa của hồng ân.

Mong sao không chỉ các đấng bậc trong Hội thánh mà cả đoàn tín hữu Kitô nhiệt thành loan Tin Mừng để tội nhân khi “tin vào Tin Mừng, thì biết sám hối ăn năn”. Tin Mừng cần được loan báo ở đây đó là: làm cho kẻ bị giam cầm thoát khỏi xiềng xích ngục tù, làm cho người mù được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức, làm cho người nghèo hèn, kém phận biết họ được ưu ái, cho người tội lỗi biết họ luôn được đón chờ và thứ tha…

-----------------------------------

 

MC 1-ABC506: CANH TÂN ĐỔI MỚI


Gm. Giuse Vũ Văn Thiên

 

Một văn sĩ công giáo đã sánh ví Mùa Chay với hình ảnh của con sâu thoát xác trở thành con bướm MC 1-ABC506


Một văn sĩ công giáo đã sánh ví Mùa Chay với hình ảnh của con sâu thoát xác trở thành con bướm. Tiền thân của bướm là sâu. Con sâu thì sù sì đáng sợ, con bướm thì duyên dáng đáng yêu. Với ơn phù trợ của Chúa và nỗ lực cố gắng của bản thân, Mùa Chay giúp ta đổi đời, như con sâu lột xác để trở thành con bướm. Quá trình lột xác bao giờ cũng đau đớn hy sinh, nhưng đó là một điều kiện để thoát kiếp sâu và trở thành bướm. Sự lột xác này, chính là nỗ lực cố gắng để canh tân đổi mới cuộc đời.
 
Tại sao phải canh tân đổi mới cuộc đời? Vì giữa dòng đời xuôi ngược, chúng ta thường bị lôi cuốn theo những trào lưu đi ngược với giáo huấn của Chúa, đến nỗi đánh mất chính mình. Mùa Chay là thời điểm nhìn lại cuộc đời, để nhận ra những tội lỗi thiếu sót, đồng thời sửa lại những sai lầm, trở nên con người mới. Lời Chúa trong Chúa nhật I Mùa Chay này nhắc chúng ta nhớ lại bí tích Thánh tẩy chúng ta đã lãnh nhận, để sống xứng đáng với ơn của bí tích này. Vào thời xa xưa, đã có lúc nhân loại trở nên xấu xa và đầy tội lỗi. Chúa đã muốn dùng cơn Đại hồng thủy để xóa đi cả dòng giống con người. Tác giả sách Sáng thế diễn tả với nỗi đau đớn: “Thiên Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất” (St 5,6). Để gây dựng một dòng giống mới, tinh tuyền thánh thiện hơn, Thiên Chúa đã chọn gia đình ông Nôê, là người sống đạo đức và kính sợ Chúa. Bằng con tàu khổng lồ ông đã chuẩn bị theo lệnh truyền của Chúa, gia đình ông và các loại cỏ cây, súc vật, chim trời đã trở thành những nhân tố đầu tiên của cuộc sáng tạo mới sau khi nước hồng thủy rút đi.
 
Nước vừa có sức mạnh hung dữ nhấn chìm mọi tạo vật, vừa có khả năng làm sinh ra một thế hệ mới. Các hiền sĩ Do Thái đều nhìn nhận biến cố này diễn tả thân phận tội lỗi của con người và lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa. Thiên Chúa hứa với ông Nôê và các con ông: từ nay về sau sẽ không bao giờ tái diễn sự hủy diệt tàn khốc như vậy. Lời hứa của Chúa được gọi là giao ước, và được đánh dấu bằng cầu vồng trên các tầng mây. Sau này, thánh Phêrô và các nhà thần học đầu tiên của Giáo Hội đều giải thích Đại hồng thủy là hình bóng của bí tích Thánh tẩy (Bài đọc II). Nhờ dòng nước tái sinh, con người cũ của chúng ta đã chết đi để nhường chỗ cho con người mới, tức là con người được ân sủng của Chúa nâng đỡ và thánh hóa. Nhờ tình thương của Chúa, nhất là nhờ ơn cứu độ của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã ký kết giao ước với con người một giao ước mới trong máu của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Qua giao ước này, Ngài đã quy tụ muôn dân về một mối, làm thành gia đình của Thiên Chúa có Chúa Giêsu là Anh Cả của nhân loại.
 
Vì mang thân phận con người yếu đuối và nhiều đam mê, mặc dù được dòng nước của bí tích tấy rửa, con người vẫn sa ngã phạm tội. Đó là lý do tại sao chúng ta phải sám hối mỗi ngày. Nhờ bí tích Thanh tẩy, những ai tin vào Chúa không chiến đấu một mình. Họ có Chúa đồng hành và ban sức mạnh để vượt lên mọi cám dỗ, trung thành với Chúa. Chúa Giêsu là gương mẫu tuyệt hảo cho chúng ta trong trận chiến với ma quỷ. Mỗi năm, khi Mùa Chay về, Phụng vụ lại giới thiệu với chúng ta hình ảnh Đức Giêsu kiên cường mạnh mẽ trước mưu đồ cám dỗ của ma quỷ. Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, ma quỷ cũng vẫn đang lôi kéo cám dỗ chúng ta. Những cơn cám dỗ của thời đại hôm nay nhiều khi mang những nhãn hiệu hay danh xưng đẹp đẽ nhưng chứa đầy nọc độc giết người. Danh vọng, bổng lộc, quyền thế, tiền bạc, đó là những cám dỗ của thời hiện đại. Chúng thường lôi kéo con người bằng những “viên đạn bọc đường”, khiến nhiều người ảo tưởng và sa ngã.
 
Khi diễn tả Đức Giêsu “sống giữa loài dã thú” trong sa mạc, tác giả Mác-cô giúp chúng ta liên tưởng tới khung cảnh vườn địa đàng thuở ban sơ, ở đó, mối tương quan Thiên Chúa –  Con người và Tạo vật rất hài hòa êm đẹp, niềm vui và hạnh phúc luôn tràn trề viên mãn. Nếu biết sống tinh thần sa mạc giữa đời, chúng ta sẽ được gặp Chúa, được tâm sự với Ngài và được Ngài hướng dẫn, giúp chúng ta bước theo đường ngay nẻo chính. Thực hành tốt những việc đạo đức của Mùa Chay (cầu nguyện, chay tịnh và bác ái) chính là sống tinh thần sa mạc, nhờ đó, chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu, để cùng với Người đem phần rỗi cho anh chị em xung quanh.
 
“Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Đó là lời rao giảng mở đầu trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Hai ngàn năm đã qua, lời kêu gọi này vẫn mang tính cấp bách. Bởi lẽ con người khước từ lời Chúa, chuộng sống gian dối hơn là sự thật; thích chiều theo lối sống thế gian hơn là hy sinh để nên trọn lành.
 
Chúa nhật I Mùa Chay năm nay cũng là ngày mồng 3 tết Mậu Tuất. Canh tân đổi mới, đó là thông điệp của Mùa Chay, đó cũng ý nghĩa của Mùa Xuân. Nhờ khiêm tốn sám hối. chúng ta sẽ trở nên con người mới, tràn đầy nghị lực và niềm vui, vì có Chúa ngự trong tâm hồn chúng ta. Một khi có Chúa ngự trị, con sâu chứa đầy nọc độc sẽ trở thành con bướm xinh tươi, cuộc sống của chúng ta sẽ mãi mãi là mùa xuân.

-----------------------------------

 

MC 1-ABC507: THÁCH THỨC


Anna Cỏ may

 

Chúng ta hãy ngẫm nghĩ những biến cố trong cuộc đời. Những ơn huệ chúng ta được lãnh nhận MC 1-ABC507


Chúng ta hãy ngẫm nghĩ những biến cố trong cuộc đời. Những ơn huệ chúng ta được lãnh nhận qua mỗi biến cố. Nó có thể mang lại cho ta hạnh phúc, đau thương hoặc chính nó lại là hành trang để ta bước tiến trong cuộc sống. Song, đó là điều tự nhiên mà khi sống trên trần gian ít nhiều mỗi người chúng ta đều sẽ có những kinh nghiệm.

Một người Con Thiên Chúa, Một Đấng đầy uy quyền và có tất cả mọi sự mà cũng phải mang lấy những gì của một kiếp người.  Khi xuống trần gian mang thân phận con người, Ngài hằng ý thức mình làm gì. Ngài bắt đầu đi vào cuộc sống trần gian. Ngài đã đến chịu phép rửa tại sông Giođan theo tục lệ Do thái. Trước khi khởi hành rao giảng, Ngài đã ở trong hoang địa những bốn mươi ngày và không ăn, không uống, lại chịu xatan cám dỗ. Vậy Xatan là ai? Theo niềm tin của người Kitô hữu, Xatan chính là những Thiên Thần phản nghịch Thiên Chúa, nên bị luận phạt. Chúng luôn tìm cách chống lại Thiên Chúa và muốn thắng Ngài. Chúng dùng mọi cách, mọi thủ đoạn và phương thế để đạt được mụch đích. Chúng thường dùng chiêu ám hại, chiếm hữu, phá phách và cám dỗ trực tiếp hay gián tiếp. Với Chúa Giêsu, chúng lợi dụng hoàn cảnh để cám dỗ Ngài. Chúng dùng những lời nói ngọt ngào cùng cho Ngài xem những vinh hoa phú quý thế gian để lôi cuốn Ngài. Thật sự, khi đang rơi vào một hoàn cảnh khốn cùng, chúng ta dễ đi lầm vào những con  đường tội lỗi hay có quyết định sai lầm, không ai trách được. Có lẽ, Chúa Giêsu cũng đã có giây phút lưỡng lự vô cùng, nhưng vì tinh thần vâng phục của Ngài với Chúa Cha, cùng với các sứ thần kề bên nên Ngài đã vượt thắng mọi sự. Bởi đó, chúng đã hoàn toàn thất bại trước ánh sáng của Chúa. Ngay khi Chúa Giêsu thắng được sự cám dỗ của Xatan, bóng tối tan dần, ánh sáng xuất hiện, các thiên thần liền tiến lại hầu hạ Ngài. Và Ngài bắt đầu sứ mạng rao giảng Nước Trời trong ân sủng của thần khí.

Hình ảnh của Chúa Giêsu chẳng khác như ngày sống của chúng ta. Chúng ta dễ bị lôi cuốn về danh vọng, sắc đẹp… Chúng ta luôn tìm mọi cách để quy tất cả mối lợi về cho mình. Còn Xatan thì tìm mọi thuận tiện nhẹ nhàng nhất để cám dỗ chúng ta. Bởi đó, chúng ta dễ bị rơi vào lưới của Xatan. Chúa Giêsu bị cám dỗ là một hình ảnh đánh thức mọi người, chúng ta hãy tỉnh thức trước mọi cám dỗ của cuộc sống. Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng đi vào cuộc khổ nạn với Ngài. Và hãy nhớ rằng, mọi người chúng ta luôn có các Thiên Thần gìn giữ bảo vệ khi chúng ta gặp khó khăn.

Lạy Chúa  Giêsu, xung quanh chúng con có rất nhiều thần dữ muốn chiếm hữu chúng con. Có khi chúng đang len lõi sống giữa chúng con mà không hay. Cậy nhờ ơn của Chúa, nguyện xin Chúa hãy ban ơn can đảm để chúng con dứt bỏ và dứt khoát trước mọi cám dỗ và luôn tin tưởng vào sức mạnh Tình yêu của Chúa.

-----------------------------------

 

MC 1-ABC508: CẦU NGUYỆN VỚI THẦY


Bông hồng nhỏ

 

Thầy Giêsu tiến vào hoang địa với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để cầu nguyện cùng Chúa MC 1-ABC508


Thầy Giêsu tiến vào hoang địa với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để cầu nguyện cùng Chúa Cha. Thầy đã có một cuộc gặp gỡ rất tuyệt vời với Chúa Cha. Theo chân Thầy, ta hãy tiến vào cuộc gặp gỡ ấy.

Thầy đã đi vào kinh nghiệm đói và khát trong nhiều ngày. Giữa cái nắng như thiêu đốt của ban ngày và cái lạnh thấu xương của ban đêm, Thầy đã kiên nhẫn trải qua suốt bốn mươi ngày trong âm thầm cầu nguyện. Bốn mươi ngày, đó là khoảng thời gian quý báu mà Thầy dành riêng để ở với Chúa Cha.  Ta cũng hãy dành cho Chúa những phút giây của cuộc đời mình. Để nhờ đó, ta được tâm sự với Thiên Chúa là Cha giàu lòng yêu thương. Thầ̀y Giêsu đã dạy ta cách thức để đến cùng Chúa Cha. Điều quan trọng là ta có chấp nhận đi vào kinh nghiệm ấy với Thầy không? Thầy đã đến thế gian để trao ban một tình yêu đến cùng. Thầy chia sớt những gian nan của kiếp người yếu đuối. Tình yêu dẫn con người đi theo một con đường rất độc đáo. Ở đó, con người dám đánh đổi tất cả, dám lao mình về phía trước và kiên nhẫn lắng nghe lời của trái tim. Ngay lúc này đây, tâm hồn Thầy tràn đầy Thánh Thần. Thầy đã vượt qua những cám dỗ và đã chiến thắng chúng.

Khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Thầy đã kêu gọi con người sám hối và tin vàoTin Mừng. Có bao giờ ta ý thức được tầm quan trọng của cầu nguyện không? Phải chăng ngay lúc này đây, ta phải dành cho mình một khoảng lặng bình yên, để ở đó ta khám phá ra đâu là điều ta đang cần. Chính khi ta chủ động bước vào sa mạc của tâm hồn, ta sẽ đọc được ý Chúa, sẽ nghe được tiếng nói của tâm hồn. Ta có để cho Chúa Thánh Thần tự do dẫn ta vào sa mạc của lòng mình?

Lạy Chúa! Chúa biết con thường thích bước đi cách tự do tự tại. Xin Chúa Thánh Thần dẫn con bước vào hành trình của cầu nguyện để từng ngày con sẽ biết bỏ mình mà chọn theo thánh ý Chúa. Amen.

-----------------------------------

 

MC 1-ABC509: CHIẾN THẮNG CÁM DỖ NHỜ CHÚA GIÊSU


Lm. Inhaxio Trần Ngà

Sói chết vì khát máu

 

Người Eskimo ở bắc cực nghĩ ra một cách bẫy chó sói rất độc đáo để lấy bộ da chúng làm y MC 1-ABC509


Người Eskimo ở bắc cực nghĩ ra một cách bẫy chó sói rất độc đáo để lấy bộ da chúng làm y phục.

Người ta dùng một con dao cực bén và nhúng lưỡi dao ấy vào máu súc vật, rồi đem dang ra ngoài trời tuyết lạnh cho máu đông lại chung quanh. Họ lặp lại động tác đó nhiều lần cho đến khi con dao được bọc quanh bằng khối máu đông, lớn như quả xoài.

Đợi đến khi trời tối, thợ săn đem con dao bọc máu đó ra cắm giữa đồng hoang. Với tài đánh hơi bén nhạy, loài sói khát máu sẽ nhanh chóng phát hiện mùi máu tươi và sẽ chạy đến đua nhau liếm tới tấp vào cục máu đông đó cho đến khi lưỡi dao lộ ra cứa đứt lưỡi chúng. Một khi lưỡi của bầy sói bị cứa đứt nhiều đường, máu từ lưỡi ứa ra và chúng tiếp tục liếm cách điên cuồng hơn chính dòng máu của chính mình chảy ra mà không hay biết. Càng liếm hăng, lưỡi chúng càng bị cứa sâu hơn và nhiều hơn khiến máu chảy thành dòng… kết thúc cuộc đời lũ sói tham ăn.

Người chết vì cám dỗ

Có thể nói con người phải đương đầu với nhiều cơn cám dỗ nhất so với tất cả các loài thú khác. Cám dỗ của miếng ăn, cám dỗ của thức uống (rượu, bia), của thuốc lá, ma tuý, cần sa, cám dỗ của thú vui nhục dục, của tiền bạc, của địa vị, công danh và vô vàn hình thức cám dỗ khác.

Người ta bị lôi cuốn vào các cơn cám dỗ như con sói tham lam lao vào liếm cục máu bọc lưỡi dao, như những con thiêu thân lao vào lửa và hậu quả là con người trở nên bạc nhược, bị lôi cuốn vào dòng thác dục vọng như cánh bèo nhỏ bé bị cuốn phăng phăng giữa dòng nước lũ hung tàn.

Không rõ con chó sói, một khi biết có lưỡi dao bén ẩn dấu trong cục máu đông, có còn dám tiếp tục liếm cục máu đó nữa không, nhưng đối với nhiều người thì dù biết chắc chắn rằng đằng sau những lạc thú đồi truỵ có ẩn dấu lưỡi dao thần chết thì họ vẫn cứ tiếp tục hưởng thụ những thứ đó đến cùng. Họ mượn lời thơ Xuân Diệu để tự biện minh rằng:

“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,
còn hơn buồn le lói suốt trăm năm” (Xuân Diệu).

Chúa Giê-su cũng bị cám dỗ như chúng ta.

“Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa… nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân (Philip 2, 6-7).

Vì trở nên người phàm như chúng ta, “Chúa Giê-su đã từng chịu thử thách về mọi phương diện như chúng ta” (Do-thái 4,15).

Qua đoạn Tin mừng được trích đọc trong thánh lễ hôm nay, thánh sử Mác-cô cho biết Chúa Giê-su đã vào hoang địa bốn mươi ngày và Ngài đã thực sự bị Xa-tan cám dỗ. (Mác-cô 1, 12-13)

Điều đặc biệt là dù phải bị cám dỗ trăm bề về mọi phương diện như chúng ta, Chúa Giê-su không bao giờ thua cuộc, không bao giờ sa chước cám dỗ. Ngài đã chiến thắng vẻ vang trước mọi cơn cám dỗ và luôn trung thành đi theo đường lối của Thiên Chúa Cha cho đến cùng.

Canh phòng tử huyệt

Trâu bò tuy to khoẻ nhưng dễ dàng bị chế ngự bởi một đứa bé cỏn con khi người ta xỏ mũi được chúng. Con người dù có hùng mạnh đến đâu, nhưng một khi bị “xỏ mũi” bởi các đam mê tội lỗi, thì cũng phải ngoan ngoãn lội xuống bùn, bị lôi xuống vực vì sức kéo của những đam mê và dục vọng đê hèn.

Mỗi người có một tử huyệt, một chỗ hiểm riêng. Nơi người nầy, tử huyệt có thể là lòng tham lam bạc tiền danh lợi, nơi người khác là khoé nhìn háo sắc, nơi người khác nữa có thể là lòng ích kỷ, kiêu căng…

Người đi câu luôn biết lựa mồi hợp sở thích của cá; cũng vậy, ma quỷ có thừa khôn ngoan để chọn những mồi bả phù hợp “khẩu vị” của từng người và nhắm tấn công vào đúng tử huyệt của chúng ta.

Trong mùa chay, Chúa Giê-su và Giáo Hội kêu mời chúng ta đi vào cõi thinh lặng của tâm hồn để nhìn lại lòng mình, rà soát tâm tư mình, xét xem những đam mê nào, những xu hướng tội lỗi nào đang chi phối đời ta mạnh nhất (đó là những tử huyệt cần canh phòng che chắn). Chính những đam mê và xu hướng đó là động cơ xô đẩy con sói tham ăn lao vào chỗ chết; và cũng chính những động cơ đó đã huỷ hoại cuộc đời ta, làm mất thanh danh phẩm giá cũng như giá trị cao đẹp của đời ta.

Lạy Chúa Giê-su,

Mỗi khi lâm trận, xin cho chúng con nhớ đến Chúa đang hiện diện trong mỗi người chúng con và xin Chúa cùng chiến đấu với chúng con chống lại những cơn cám dỗ xảy đến trong đời.

Xin ban ơn giúp sức để chúng con không bao giờ lùi bước trước bất kỳ cơn cám dỗ nào, nhưng kiên cường chiến đấu để khỏi làm nô lệ cho tội lỗi và những đam mê xấu xa, đồng thời lập được nhiều chiến công vẻ vang như Chúa.

-----------------------------------

 

MC 1-ABC510: CÁC THIÊN SỨ HẦU HẠ NGƯỜI


Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

 

Sách Sáng Thế kể cho chúng ta một câu chuyện đẹp tràn đầy sự sống. Đó là việc ông Nô-ê sống MC 1-ABC510


Sách Sáng Thế kể cho chúng ta một câu chuyện đẹp tràn đầy sự sống. Đó là việc ông Nô-ê sống chung với muôn dã thú trong một con tàu, lênh đênh trên mặt nước 40 đêm ngày và sau đó, Thiên Chúa lập giao ước với ông (x St 9,8-15).

Tin mừng thánh Marcô, chỉ mấy dòng vắn vỏi cũng đã ghi lại cho chúng ta những cảnh rất đẹp và rất ấn tượng về Đức Giê-su:

– Đức Giê-su được Thần Khí đẩy vào hoang địa.
– Đức Giê-su ở trong hoang địa 40 đêm ngày.
– Trong hoang địa, Đức Giê-su chịu Satan cám dỗ.
– Trong hoang địa, Đức Giê-su sống giữa loài dã thú.
– Trong hoang địa, Đức Giê-su được các thiên sứ hầu hạ.

Chiêm ngắm những cảnh tượng đó của Đức Giê-su, ta không thể không thốt lên: Thật đẹp biết bao! Người được Thần Khí thúc đẩy, hướng dẫn! Thật mạnh mẽ biết bao! Người sống trong hoang địa nơi khô cằn, thiếu thốn!

Thật anh hùng biết bao! Người dám đương đầu chống đối với Satan, thế lực sự dữ!

Thật can đảm biết bao! Người dám sống giữa muôn loài dã thú! Thật hạnh phúc biết bao! Người được các thiên thần túc trực hầu hạ!

Tuy nhiên, khi chiêm ngắm những cảnh ấn tượng đẹp đẽ của Đức Giê-su trong sa mạc hôm nay, làm cho ta liên tưởng và nhớ lại những cảnh buồn bã nhục nhã của nguyên tổ Adam- Evà trong vườn địa đàng hôm xưa.

Thiên Chúa cũng đưa Adam- Evà vào sống trong vườn địa đàng xinh tươi đẹp đẽ, tràn đầy sức sống, chứ không khô cằn, chết chóc như sa mạc.

Trong vườn địa đàng, Adam-Evà cũng bị Satan cám dỗ.
Trong vườn địa đàng, Adam- Evà cũng sống giữa muôn loài dã thú.

Nhưng Adam- Evà đã gục ngã trước tên cám dỗ, bị các thiên thần đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Còn Đức Giê-su đã chiến thắng tên cám dỗ, các thiên thần hầu hạ Ngài.

Đời có những khi tưởng là sướng, nhưng thực ra không sướng; có những lúc tưởng khổ, nhưng chưa chắc đã khổ.

Tưởng rằng ăn trái cây biết lành dữ, con người sẽ trở nên thần thánh, không phải đau khổ và phải chết. Nhưng thần thánh đâu không thấy, chỉ thấy đau khổ và sự chết. Thân cát bụi sẽ trở về cát bụi. Đó là thân phận của Nguyên tổ và của những ai nghe theo lời dụ dỗ của con rắn xưa.

Tưởng rằng trong sa mạc thiếu thốn mọi đàng, con người sẽ phải gục ngã, và suy vong… Thế nhưng con người đã chiến thắng các nghịch cảnh và được các thiên thần hầu hạ. Đó là Đức Giê-su Ki-tô, một Con Người (viết hoa, chứ không phải viết thường) luôn hoàn hảo và đẹp lòng Thiên Chúa mọi đàng, làm khuôn mẫu cho mọi người trần gian.

Mùa Chay là mùa các Ki-tô hữu được mời gọi theo sát Đức Giê-su bằng cách thực hành các việc làm đạo đức (ăn chay, cầu nguyện và sống bác ái) trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để làm tươi mới cuộc đời, hầu xứng đáng với ơn gọi làm người và làm con cái Chúa ở đời này và đời sau.

Ước mong rằng mùa Chay năm nay các Ki-tô hữu luôn sống được như vậy. Amen.

-----------------------------------

 

MC 1-ABC511: ĂN NĂN


Lm. Giuse Trần Việt Hùng

 

Chúa vào hoang địa một mình, Đêm ngày cầu nguyện, hãm mình ăn chay. Quỷ ma cám dỗ hằng MC 1-ABC511


Chúa vào hoang địa một mình,
Đêm ngày cầu nguyện, hãm mình ăn chay.
Quỷ ma cám dỗ hằng ngày,
Nhu cầu thân xác, mê say tâm hồn.
Là Con Thiên Chúa chí tôn,
Khiến cho hòn đá, khéo khôn hưởng dùng.
Người ta sống bởi thiên cung,
Mọi lời Thiên Chúa, phán cùng thế nhân.
Đền thờ đỉnh tháp bước gần,
Gieo mình nhảy xuống, thiên thần đỡ nâng.
Ngươi đừng thử thách chí nhân,
Quyền năng cao cả, xác thân bởi trời.
Thế gian mọi nước trên đời,
Sấp mình thờ lạy, cơ ngơi phần Ngài.
Chúa rằng cút xéo đùa dai,
Tôn thờ Một Chúa, thiên sai vĩnh hằng.

Trước khi Chúa Giêsu ra công khai rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, Chúa đã vào nơi hoang địa để ăn chay và cầu nguyện. Bốn mươi ngày chay, Chúa đã đối diện thực sự với bản tính của con người. Sau cùng, Chúa cảm thấy đói và các dục vọng của thân xác bắt đầu thách thức tinh thần của chay tịnh. Ma qủi đã lần mò đến để cám dỗ Chúa qua những đòi hỏi rất ư là hấp dẫn nhẹ nhàng. Ma quỉ đã cám dỗ Chúa về những nhu cầu tự nhiên của thân xác, những tham vọng của tinh thần và những khát vọng của linh hồn. Chúa đã thắng vượt tất cả các cơn cám dỗ trên qua chay tịnh và cầu nguyện.

Cuộc sống con người cũng không thoát khỏi những cám dỗ đầy hấp dẫn này. Chúng ta thường rơi vào những mưu mô của cơn cám dỗ loại này. Những nhu cầu ước muốn đòi hỏi như cơm bữa. Những dục vọng khát khao của thân xác, những ước vọng của tinh thần cứ luôn réo gọi và mời mọc. Chúng ta tìm thỏa mãn các dục vọng qua ngũ quan: Mắt muốn nhìn, nhìn mãi cũng không chán. Mũi muốn ngửi, muốn hít, ngửi hít hoài không thôi. Tai muốn nghe, nghe đủ mọi truyện. Miệng lưỡi muốn nói, nói điều phải điều trái và cả điều gian dối. Tay chân hành động đánh đập, cướp bóc và quờ quạng khắp mọi nơi. Rồi trí tưởng tượng và những ước muốn thèm khát cứ khơi dậy qua mọi ngõ ngách của cuộc sống. Chúng ta chưa muốn dừng và rất khó mà dừng. Và cứ thế chúng ta đã dần dần rơi vào cạm bẫy của ma quỉ.

Đầu Mùa Chay, Chúa mời gọi chúng ta: “Thời giờ đã mãn, hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Hãy sám hối, chúng ta đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần, nhưng chúng ta thực sự sám hối được gì? Muốn sám hối trước tiên chúng ta phải nhận biết mình. Biết mình đang ở đâu và tâm hồn mình đang trong tình trạng nào? Biết mình rồi, chúng ta có muốn sửa mình hay không. Sửa mình là phải bỏ mình. Bỏ mình thì không dễ. Bỏ thì rất đau và luyến tiếc. Tiếc những thói hư đã nhiễm. Tiếc những tội làm chúng ta đã nghiện. Tiếc những giây phút ân ái nhẹ nhàng khoan khoái.

Sám hối là sửa mình và đổi mới con người. Sống theo lời mời gọi của Tin mừng. Muốn có một khởi đầu tốt, tiên vàn chúng ta phải tìm nơi thanh tịnh, xét mình và cầu nguyện. Có ơn Chúa phù trì, chúng ta có thể từng bước đổi thay cách sống và cuộc sống của chúng ta thành con người mới trong Chúa Kitô. Lạy Chúa, xin giúp con.

-----------------------------------

 

MC 1-ABC512: NGƯƠI CHỚ THỬ THÁCH ĐỨC CHÚA


Fx. Đỗ Công Minh

 

Lạy Chúa, Mùa Chay tịnh lại trở về với đời sống đạo của con. Mở đầu cho Mùa Chay là ngày MC 1-ABC512


Lạy Chúa, Mùa Chay tịnh lại trở về với đời sống đạo của con. Mở đầu cho Mùa Chay là ngày lễTro, lễ sám hối, ngày Giáo hội dành cho con suy nghĩ về thân phận mình. Chúa nhật thứ nhất mùa Chay, Giáo hội muốn con nhận ra hình ảnh Đức KiTô, đấng đã vào hoang địa ăn chay 40 đêm ngày và chịu ma qủi cám dỗ.  Satan đã sử dụng nghệ thuật tâm lý hòng lừa phỉnh Chúa:”Nếu ông là Con Thiên Chúa”,đưa Chúa vào thói tự cao, tự đại của con người: thích được người khác xưng tụng, dễ sa ngã trước những cuốn hút của của cải trần thế, của bản năng. Thèm thuồng trước lợi lộc, trước của cải vật chất, cái ăn cái uống :” hãy truyền cho đá này thành bánh đi “. Đối lại, Đức Giêsu đã dùng lời Thiên Chúa để phản bác:”Người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh”.          

Satan còn dùng vinh hoa quyền lực trần gian hầu cám dỗ Chúa chối bỏ quyền năng củaThiên Chúa Cha tòan năng để qui phục ác thần. Đức Giêsu đã mạnh mẽ khẳng định cũng bằng LỜI của Thiên Chúa:”Ngươi phải thờ lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và chỉ một mình Ngài “.

 Cuối cùng, không làm gì được, Satan đã  đưa Người lên nóc đền thờ, sử dụng những  LỜI trong kinh thánh để cám dỗ Đức Giêsu gieo mình xuống vì có các Thiên Thần nâng đỡ. Một sự thách thức quyền năng của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã chiến thắng Satan khi người lớn tiếng :”Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi “.

“Chúa mà còn bị cám dỗ nữa là . . .”, đó là những lời mà con từng nghĩ hay thốt lên để biện minh cho những hành động xấu của mình. Chúa bị cám dỗ, điều đó là sự thật. Theo một tác phẩm hư cấu “Cơn cám dỗ cuối cùng“ của một văn hào, Chúa bị cám dỗ cho đến tận lúc bị treo trên thập giá. Nhưng Chúa đã chiến đấu và đã chiến thắng. Ngài đã để lại cho con bài học: Phải chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa Đức Kitô và sa tan. Cuối cùng Chúa đã chiến thắng: “ ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ lạy một mình Người mà thôi “ ( Mt 4,10)    

Ngày hôm nay, ma qủi không hiện hình để cám dỗ con người, nhưng bằng những vinh hoa, quyền lực, của cải, sắc dục. Bằng những khơi gợi, thèm muốn . . .Trong cõi thâm sâu của mỗi người, vẫn có bóng dáng của gian tà, của xấu xa, ích kỷ. . .tiềm ẩn, chỉ chờ cơ hội trỗi dậy lôi kéo con người vào thế giới của tội lỗi, của nền văn minh sự chết

Xin cho con luôn biết dùng Lời Chúa để chống lại những cơn cám dỗ đến trong đời sống mỗi ngày. Bằng việc cầu nguyện, hy sinh, chay tịnh, biết chạy đến cùng Chúa khi gặp phải sự lôi kéo của sự dữ, của những điều xấu, của những ý nghĩ thấp hèn. Chính nhờ những phương thế ấy sẽ giúp con chiến đấu và chiến thắng những cơn cám dỗ nơi trần gian này, để cuối cùng con cũng được đón nhận ơn cứu độ ngay từ trần gian này và sẽ được phục sinh với Người trên nước Trời .

Xin cho con nhân mùa Chay Thánh này biết sám hối và tin vào Tin Mừng,biết ý thức thân phận mỏng dòn yếu đuối của con, mạnh dạn trỗi dậy trở về với Cha để đón nhận tình thương tha thứ của Ngài. AMEN .

-----------------------------------

 

MC 1-ABC513: HÀNH ĐỘNG VÀ TUYÊN BỐ ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC GIÊSU


Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

 “Thời kỳ đã mãn,
và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần.
Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” 

I.  LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,12-15):

(12) Sau khi Đức Giê-su chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. (13) Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ Người.

(14) Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (15) Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” 

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,12-15): 

 

Ngày nay các phương tiện truyền thông đặc biệt quan tâm đến những hành động và tuyên bố đầu MC 1-ABC513


2.1 Ngày nay các phương tiện truyền thông đặc biệt quan tâm đến những hành động và tuyên bố đầu tiên của các ứng cử viên trúng cử (tổng thống, thủ tướng, chủ tịch đảng, đại biểu quốc hội v…), vì những việc làm và lời nói đầu tiên ấy chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Bài Phúc âm Chúa Nhật I Mùa Chay năm B cho chúng ta xem những việc làm và nghe tuyên bố đầu tiên của Đức Giê-su Na-da-rét khi Người xuất hiện công khai. 

2.2 Hành động đầu tiên của Đức Giê-su là chịu phép rửa của Gio-an bên dòng sông Gióc-đan và sau đó là chịu ma quỷ cám dỗ trong hoang địa.

Đức Giê-su chịu phép rửa không phải để tỏ lòng sám hối (vì Người không có tội gì nên không cần sám hối) mà là để thể hiện sự liên đới của Đấng Mê-si-a với những người Do-thái đang mong đợi Nước Thiên Chúa.

Đức Giê-su chịu ma quỷ cám dỗ để khẳng định sự chọn lựa của Người là thực hiện kế họach và ý muốn của Thiên Chua Cha trong công cuộc cứu chuộc nhân loại. 

2.3 Tuyên bố đầu tiên của Đức Giê-su là: ”Thời kỳ đã mãn, và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Thời kỳ đã mãn là thời kỳ chờ đợi đã hết. Triều đại Thiên Chua đã đến gần vì Đấng Mê-si-a đã xuất hiện và bắt đầu rao giảng Tin Mừng. Hành động mà Đức Giê-su đòi hỏi hay mời gọi người Do-thái thời của Ngài và chúng ta ngày nay là sám hối và tin vào Tin Mừng.

III. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,12-15):

3.1 Hãy sám hối: Người Do-thái được Đức Giê-su kêu mời sám hối vì họ đã bất hiều bất trung với Thiên Chúa là Đấng đã chọn họ làm dân riêng, đã ban đất Ca-na-an cho họ và đã che chở họ suốt dòng lịch sử.

Còn chúng ta được Đức Giê-su kêu mời sám hối vì chúng ta cũng đã vô ơn vô nghĩa và xúc phạm đến Chúa bắng những tội chúng ta phạm và bằng những thiếu sót chúng ta không thực hiện. Những tội chúng ta phạm có thể dã nhiều không kể hết, nhưng những thiếu sót mà chúng ta vướng phải cũng nhiều không kém. Bao nhiêu điều phải, điều lành, điều tốt chúng ta biết mà không thực hiện hay không dám thực hiện. Chỉ nguyên nói đến việc thực thi bác ái và chống tiêu cực trong xã hội là chúng ta đủ thấy tội chúng ta ngập đầu rồi.

3.2 Và tin vào Tin Mừng: Tin vào Tin Mừng là tin vào chính Đức Giê-su, Thiên  Chúa làm người, là tin vào lời rao giảng và mạc khải của Người. Tin vào Tin Mừng là sống theo Đức Giê-su, là thực thi những điều Người dậy. Tin vào Tin Mừng còn là loan báo Tin Mừng cho người khác. 

 IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,12-15):

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Tin Mừng của Thiên Chúa, là Đấng đã rao giảang Tin Mừng cứu độ cho chúng con. Chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa!

Chúng con đã đón nhận Tin Mừng bao nhiêu năm rồi nhưng đời chúng con vẫn ngập đầy tội lỗi và thiếu sót. Chúng con sám hối ăn năn về những tội lỗi và thiếu sót của mình.

Xin Chúa mở lòng và dang rộng cánh tay tha thứ cho chúng con. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn ngàn đời. Amen.

-----------------------------------

 

MC 1-ABC514: MẦU NHIỆM SỰ DỮ

 

Có một trường hợp vượt ngục rất đặc biệt. Một tù nhân kia bị nhốt trên ngọn tháp cao. Trong phòng MC 1-ABC514


Có một trường hợp vượt ngục rất đặc biệt. Một tù nhân kia bị nhốt trên ngọn tháp cao. Trong phòng không có một phương tiện nào để có thể leo xuống. Vậy ông ta đã làm gì để thoát ra khỏi nơi ấy? Thưa, để vượt ngục, mỗi ngày ông ta chỉ nhổ vài sợi tóc, rồi xe chúng lại với nhau. Sau một thời gian, ông ta đã làm được một sợi dây bằng tóc khá dài. Ông ta thả sợi dây tóc ấy xuống qua cửa sổ nhà tù. Ở phía dưới, một người bạn thân đã chờ sẵn. Người bạn này liền buộc một sợi chỉ dài vào đầu sợi dây tóc. Rồi cuối sợi chỉ, người ấy lại buộc thêm một sợi dây vải dài. Cuối sợi dây vải, người ấy buộc một sợi thừng nhỏ; và cuối sợi dây thừng nhỏ, người ấy buộc một dây thừng to. Sau đó, tù nhân ở trên ngọn tháp cao bắt đầu kéo sợi dây ấy lên. Hết sợi dây tóc, thì nắm lấy sợi dây chỉ. Hết sợi dây chỉ, thì nắm lấy sợi dây vải. Hết sợi dây vải, thì nắm lấy sợi dây thừng nhỏ. Hết sợi dây thừng nhỏ, thì nắm lấy sợi dây thừng lớn. Cuối cùng ông ta đã dùng dây thừng lớn này để vượt ngục cách an toàn trong một đêm trời tối.

Kể lại câu chuyện này, tôi thấy đó cũng chính là đường lối ma quỉ vốn thường dùng để cám dỗ con người. Thực vậy, rất ít khi ma quỉ cám dỗ ta phạm tội trọng ngay từ lúc đầu. Vì nếu làm như thế, ma quỉ sẽ khiến ta sợ hãi. Nhưng nó cứ từ từ mà tiến. Lúc đầu nó chỉ cám dỗ ta phạm một lỗi nhỏ, rồi sau đó một lỗi lớn hơn. Cuối cùng nó mới dẫn ta đến tội trọng.

Chẳng hạn, một anh chàng ghiền xì ke. Đâu có phải chỉ trong một sớm một chiều mà anh đã ghiền như dân chuyên nghiệp. Lúc đầu, nó cám dỗ anh ta lân la với những bạn bè xấu. Họ rủ rê anh làm thử một điếu cho biết mùi đời. Sau một điếu, hai điếu, rồi ba điếu… cuối cùng anh ta trở thành dân ghiền từ lúc nào cũng không hay biết. Đến lúc chợt tỉnh thì đã quá muộn. Tay đã nhúng chàm. Dại rồi còn biết khôn làm sao đây!

Ma quỉ cũng thế. Nó cứ từ từ mà tiến. Nó không bao giờ cám dỗ ta làm nhiều điều xấu cùng một lúc. Trái lại, sau khi cám dỗ ta làm điều này, nó vẫn còn đủ thời giờ để cám dỗ ta làm điều kia. Từ cám dỗ này, nó đưa ta đến cám dỗ khác. Cứ thế, nó tiếp tục cho đến khi ta phạm tội trọng.

Suy nghĩ về trường hợp của Chúa Giêsu, ta thấy ma quỉ cũng áp dụng một chiến thuật y như thế. Nó không cám dỗ Ngài quì xuống thờ lạy Satan ngay từ lúc đầu. Trái lại, trong cám dỗ thứ nhất, nó bảo Ngài làm phép lạ khiến những hòn đá nhỏ trở nên bánh, để khơi dậy những ước muốn của Ngài về của cải vật chất. Rồi đến cám dỗ thứ hai, nó bảo Ngài gieo mình xuống khỏi nóc đền thờ, để khơi dậy nơi Ngài những ước muốn về quyền bính. Sau cùng, nó mới bảo Ngài quì xuống thờ lạy nó, để khơi dậy nơi Ngài sự chối bỏ Thiên Chúa.

Đối với ta cũng vậy. Nó không cám dỗ ta ăn cắp một món tiền lớn, khi nó chưa đưa ta vào thói quen ăn cắp vặt, như tục ngữ đã bảo: “Bé không vin, cả gẫy cành”, hoặc: “Trẻ ăn cắp gà. Già ăn cắp trâu”. Bởi đó, ta đừng khinh thường những sai lỗi nho nhỏ. Rất có thể vì những sai lỗi nhỏ mọn hôm nay, mà ngay mai ta sẽ quay lưng phản bội Chúa.

Lạy Chúa! Xin cho con biết hoán cải đời sống và tin vào Phúc Âm, để Mùa Chay thánh năm nay ghi một dấu ấn đạo đức trong tâm hồn con.

-----------------------------------

 

MC 1-ABC515: SUY NIỆM CHÚA NHẬT I MÙA CHAY_B.


Lm. Giuse Nguyễn Văn Nam

 

Biến cố của Đức Giêsu vào sa mạc ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày được Tin mừng Nhất Lãm MC 1-ABC515


Biến cố của Đức Giêsu vào sa mạc ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày được Tin mừng Nhất Lãm thuật lại. Thánh sử Matthew và Luca thuật lại nhiều chi tiết về việc Chúa Giêsu bị cám dỗ về danh-lợi-thú và Đức Giêsu đã chiến thắng satan. Thánh sử Marco ghi lại thật vắn tắt nhưng rất sống động: “Người ở trong hoang địa 40 ngày, bị satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các Thiên Sứ hầu hạ Người!

Tường thuật Tin mừng của thánh Marco trong Chúa nhật I Mùa Chay có 2 nội dung chính:

– Chúa Giêsu chịu cám dỗ để nói lên lòng trung tín của Người đối với sứ mệnh Chúa Cha trao phó.

– Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng Tin mưng Nước Thiên Chúa để nói lên sứ mạng cứu thế của Người ở trần gian.

Chia sẻ thân phận làm người, Đức Giêsu chấp nhận mọi cám dỗ như chúng ta. Việc Chúa Giêsu vào sa mạc cầu nguyện ăn chay và bị satan cám dỗ là do ý Thiên Chúa “Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào trong hoang địa và chịu cám dỗ”. Điều này cũng nói lên việc Chúa đã chiến đấu với satan bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần để nêu gương cho tất cả mọi người chúng ta.

Biến cố Chúa chịu ma quỷ cám dỗ gợi lại chuyện ở vườn địa đàng năm xưa: Ađam và Evà đã quỵ ngã trước sự cám dỗ của ma quỷ. Dân Do Thái trong sa mạc cũng bị cám dỗ “thờ bò vàng”. Họ cũng đã thua cuộc và chiều theo cám dỗ của ma quỷ. Trước khi phạm tội chống lại Thiên Chúa, Adam Evà sống trong tương quan thân mật, hài hòa với Thiên Chúa. Hai ông bà sống an bình hạnh phúc với Thiên Chúa.

Sau khi chiến thắng satan, thánh Marco ghi nhận “Đức Giêsu sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ Ngài”. Điều này nói lên tình trạng thư thái an bình trong một thế giới mới mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập, nơi đó con người được giao hòa với Thiên Chúa và toàn thể vũ trụ vạn vật. Thế giới này được các tiên tri loan báo. “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm chung với dê… Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục” (Is 11, 6-7). Đó là thế giới của thời đại Đấng Thiên Sai.

Kết thúc 40 đêm ngày ăn chay cầu nguyện nơi hoang địa. Đức Giêsu bắt đầu sống cuộc đời công khai loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa. Ngài kêu gọi mọi người ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng. Đó là điều kiện cần thiết để được hội nhập vương quốc của Chúa, trở thành công dân trong Nước Trời.

“Sámhối” là quay trở về với Thiên Chúa, từ bỏ cuộc sống tội lỗi để biến đổi thành con người mới, sống cuộc sống mới trong tương quan hài hòa với Thiên Chúa và anh em. “Hãy sám hối” mang ý nghĩa mời gọi và chất vấn, đòi hỏi người nghe phải có sự chọn lựa dứt khoát để quyết định số phận của mình.

– “Tin vào Tin mừng”. Tin mừng là tin vui giải thoát từ trời đem xuống cho con người nhận ra Thánh ý Thiên Chúa. Tin mừng đó chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ của nhân loại. Tin vào Tin mừng là tin vào Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đã đến trần gian cứu độ nhân loại.

Khởi đầu mùa chay, Giáo hội muốn dùng bài Tin mừng này để nhắc nhở chúng ta:

+ Muốn tham dự vào Nước Trời, cần phải ăn năn sám hối và phải xác tín mạnh mẽ vào Chúa Giêsu và quyết tâm thực hành những điều mà Người dạy. Bởi vì tất cả đều là tội nhân, để được Chúa thứ tha cần phải ăn năn sám hối. Như thế chúng ta phải bắt đầu lại mỗi ngày để đổi mới cuộc sống mỗi ngày, sống Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa, sống đức tin vững mạnh vào Chúa.

+ Chúa Giêsu đã mang tất cả những điều kiện nhân sinh của con người, Ngài chịu ma quỷ cám dỗ… Ai cũng bị ma quỷ cám dỗ. Cám dỗ theo sát cuộc sống con người dưới nhiều hình thức khác nhau, thiên hình vạn trạng. Bao lâu còn sống ở đời, chúng ta còn phải thử thách, đau khổ và cám dỗ. Ông Giob có lý khi nói rằng: “Đời sống con người trên mặt đất chỉ là một cám dỗ liên lỉ”. Cuộc đời là cuộc chiến đấu không ngừng với ba thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Cám dỗ chưa phải là tội, nhưng chỉ khi nào chúng ta ưng thuận làm theo cám dỗ mới có tội. Cám dỗ là những cơ hội thử thách để tôi luyện lòng trung thành của ta đối với Chúa. Khi chiến thắng cơn cám dỗ là lúc chúng ta lập công phúc và khiêm tốn hơn để cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa.

Sống trong xã hội với nền kinh tế thị trường, nhiều tiện nghi, phong phú về vật chất, nhiều phương tiện giải trí… thì càng nhiều cám dỗ. Người, vật, nơi chốn đều có thể trở nên cơn cám dỗ cho chúng ta: quán cà phê, bia ôm, những tụ điểm vui chơi không lành mạnh, quán đèn mờ, trang web thiếu lành mạnh, những cuộc gặp gỡ nam nữ bất chính, phim ảnh xấu… Tất cả đều là những cám dỗ cho ta. Nếu ta không khôn ngoan, thì khó có thể thoát khỏi cơn cám dỗ của satan.

Để chiến thắng ma quỷ và những cơn cám dỗ, chúng ta noi gương Đức Giêsu luôn chiến đấu nhờ sức mạnh của thần khí, nhờ lời Chúa, nhờ quyền năng của Thiên Chúa.

-----------------------------------

 

MC 1-ABC516: ĐỂ CHIẾN THẮNG MA QUỶ CÁM DỖ


Lm. Đan Vinh

I.  HỌC LỜI CHÚA

TIN MỪNG: Mc 1,12-15.

(12) Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. (13) Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. (14) Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (16) Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Ý CHÍNH:

 

Sau khi được tấn phong làm Đấng Thiên Sai (Mê-si-a), Đức Giê-su đã được Thánh Thần hướng dẫn MC 1-ABC516


Sau khi được tấn phong làm Đấng Thiên Sai (Mê-si-a), Đức Giê-su đã được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ thử thách cám dỗ và Người đã dùng vú khí Lời Chúa để chiến thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ. Đến khi Gio-an Tẩy Giả bị bắt, thì Đức Giê-su mới bắt đầu thi hành sứ mạng Thiên Sai, bằng việc Người đi khắp miền Ga-li-lê để kêu gọi người ta ăn năn sám hối tội lỗi và tin vào Tin Mừng Nước Thiên Chúa do Người sắp thiết lập.

CHÚ THÍCH:

– C 12-13: + Thần Khí liền đẩy Người: Khi chịu phép Rửa của Gio-an Tẩy Giả, Đức Giê-su đã được Thánh Thần lấy hình chim câu đậu xuống trên mình, để xức dầu thiêng liêng tấn phong làm Đấng Thiên Sai. Từ đây Người luôn theo sự hướng dẫn của Thánh Thần để hành động mà việc đầu tiên là vào trong sa mạc ăn chay cầu nguyện và chiến thắng ma quỷ cám dỗ. + Vào hoang địa (sa mạc): Khi giải thoát con cháu Gia-cóp khỏi ách nô lệ cho người Ai Cập, Đức Chúa đã đưa họ “vào sa mạc” 40 năm, để ký một giao ước công nhận họ là dân riêng của Người, thanh luyện họ khỏi tội tôn thờ tà thần. Đây cũng là thời gian thử thách lòng trung tín của họ đối với Người. Đến thời các ngôn sứ, Hô-sê đã diễn tả đúng ý nghĩa của sa mạc khi ông trình bày Đức Chúa yêu thương dân Ít-ra-en giống như một người chồng yêu vợ, đã dẫn đưa dân này vào sa mạc để sống thân mật với Người (x. Hs 2,16). + Đức Giê-su “vào sa mạc”: Sau khi được công nhận là Con Yêu Dấu luôn làm đẹp lòng Chúa Cha và được đầy Thần Khí, Đức Giê-su đã được Thần Khí thúc đẩy vào sa mạc, để sống thân tình với Chúa Cha bằng việc cầu nguyện và ăn chay suốt 40 ngày. Đây cũng là thời gian Người chịu ma quỉ thử thách. Nhờ luôn chọn làm theo lời Chúa Cha, Đức Giê-su đã chiến thắng Xa-tan cám dỗ, và chứng minh lòng trung thành với sứ mạng Thiên Sai được Cha trao phó. + Bốn mươi ngày: Con số 40 tượng trưng cho một thời gian dài. Chẳng hạn: Trong Đại Hồng Thủy, ông No-e đã mở cửa sổ tàu sau khi nước rút được 40 ngày (x. St 8,6); Trong cuộc Xuất Hành, Mô-sê đã lên núi tiếp xúc với Đức Chúa suốt 40 ngày đêm (x. Xh 34,28); Dân Ít-ra-en phải lưu lạc trong sa mạc suốt 40 năm trường (x. Ds 14,34); Vua Đa-vít đã cai trị trong thời gian 40 năm (x 2 Sm 5,4); Ngôn sứ Ê-li-a đã chạy trốn lên núi Khô-rếp mất 40 ngày đêm (x. 1V 19,8); Đức Giê-su đã vào sa mạc ăn chay cầu nguyện 40 ngày (x. Mc 1,13). + Xa-tan: Xa-tan nghĩa là “kẻ thù”, “kẻ chống đối”, hay còn được gọi là “ma quỉ” hay Di-a-bo-los nghĩa là “kẻ kiện cáo”, “kẻ vu khống”. Đây là nhân vật vô hình có hai hoạt động là: nhập vào một người để bắt họ nói hay làm theo ý của nó và cám dỗ, xúi giục họ phạm tội chống lại Thiên Chúa. + Cám dỗ: Cơn cám dỗ của ma quỉ gồm 3 giai đoạn như sau: Một là gợi lên trong đầu người ta một hình ảnh hợp với nhu cầu của họ. Hai là làm cho người ta vui thích với hình ảnh ấy hoặc ước muốn làm điều xấu xa. Ba là người bị cám dỗ sẽ quyết định chiều theo hay không theo sự xúi giục của ma quỉ. Quyết định làm theo ma quỉ là đã phạm tội. Đối với Đức Giê-su, Xa-tan chỉ có thể cám dỗ ở giai đoạn thứ nhất, nghĩa là gợi lên trong tâm trí Người một tư tưởng hay một hình ảnh phù hợp với nhu cầu. + Sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ Người: Đức Giê-su đã chiến thắng cơn thử thách cám dỗ của Xa-tan. Dấu chỉ cụ thể của cuộc chiến thắng ấy là Người đã được Thiên Chúa che chở để sống hòa hợp với dã thú và còn được các thiên thần đến hầu hạ phục vụ (x. Tv 91,11-13). Đây là quang cảnh của thời Thiên Sai: một thời kỳ thái bình và đầy tình yêu thương huynh đệ, trong đó mọi loài vật sẽ sống hòa hợp với nhau và sẽ không có chỗ cho sự ganh ghét hận thù nhau (x. Is 11,6-9 ; 65,25).

– C 14-15: + Sau khi Gio-an bị nộp: Việc Gio-an bị bắt nói lên sứ mạng của ông là tiền sứ hay tiền hô của Đấng Thiên Sai đã chấm dứt, để chuyển sang thời kỳ Đức Giê-su thực hiện ơn cứu độ. + Ga-li-lê: Ga-li-lê là miền Bắc nước Do Thái, nơi đây có nhiều dân ngoại sống lẫn lộn với dân Do Thái. Đức Giê-su đã bỏ miền Giu-đê đến Ga-li-lê để bắt đầu rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. + Lời rao giảng của Đức Giê-su: được tóm kết trong 3 tư tưởng sau: Một là: Thời kỳ đã mãn: Các ngôn sứ chia thời gian làm hai thời kỳ là thời hiện tại và thời cánh chung. Giờ đây Đức Giê-su loan báo thời kỳ hiện tại đã kết thúc để bắt đầu một thời kỳ mới cánh chung, trong đó Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu độ. Hai là: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần: Cựu Ước nói đến Vương Quyền của Thiên Chúa đối với Ít-ra-en là dân riêng của Người (x. Is 43,15 ; Tv 47,3). Từ đó, dân Ít-ra-en luôn trông chờ Thiên Chúa sẽ sớm thiết lập Vương Quyền của Người. Giờ đây, Đức Giê-su đã khẳng định rằng: Nơi Người, Triều Đại của Thiên Chúa đã đến gần. Ba là: Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng: Sám hối hay Mê-ta-noi-a, một từ Hy lạp có nghĩa là nghĩ khác trước, đổi ý, đổi tâm tình, đổi não trạng, hối tiếc, hối hận. Ở đây, Sám Hối chính là thay đổi hướng đi, triệt để từ bỏ tội lỗi để quay về với Giao Ước, và bước vào một đời sống mới. Ngoài ta còn phải tin vào Tin Mừng Đức Giê-su rao giảng nữa.

CÂU HỎI: 1) Trong cuộc sống công khai rao giảng Tin Mừng, Đức Giê-su đã hành động theo sự thôi thúc hướng dẫn của ai? 2) Thời kỳ Xuất Hành. Đức Chúa đã hạ lệnh cho Mô-sê đưa dân Do thái vượt qua biển Đỏ vào trong sa mạc suốt thời gian 40 năm để làm chi? Còn Đức Giê-su được Thần Khí thúc đẩy vào sa mạc làm gì? 3) Đức Giê-su đã dùng phương thế thiêng liêng nào để chiến thắng các cám dỗ của ma quỷ? 4) Hãy kể một số sự kiện trong Thánh Kinh có liên quan đến con số 40? 5) Xa-tan là ai? 6) Ma quỷ thường cám dỗ người ta qua mấy giai đoạn? 7) Sau khi chiến thắng ma quỷ, Đức Giê-su đã làm gì để mặc khải các đặc điểm về thời Thiên Sai mà Người muốn thiết lập? 8) Đức Giê-su bắt đầu rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa từ lúc nào? 9) Ga-li-lê là miền đất có đặc điểm thế nào? 10) Nội dung những lời rao giảng của Đức Giê-su được tóm gọn trong ba điều chính yếu nào? 11) Sám hối nghĩa là gì?
II. SỐNG LỜI CHÚA

LỜI CHÚA:

Chúa phán: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”(Mc 1,15).

CÂU CHUYỆN:

1) SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU KHÔNG NGỪNG:

Vào một buổi tối, cha bề trên đã hỏi một tu sĩ trong dòng như sau:

– Hôm nay từ sáng đến giờ thầy làm gì?

Tu sĩ trả lời rằng:

– Hôm nay cũng như mọi ngày, con bận bịu với công việc mà nguyên sức con sẽ không thể làm nổi, nếu không được Chúa trợ giúp. Mỗi ngày con đều phải trông chừng hai con chim ưng, kềm giữ hai con nai, kiểm soát hai con diều hâu, điều khiển một con cá sấu, trừng trị một con gấu và chăm sóc một bệnh nhân.

Cha bề trên cười hỏi lại :

– Con nói gì lạ thế? Những con vật mà con vừa nói trong tu viện của chúng ta làm gì có?

– Thưa cha bề trên, thật đúng như vậy: Hai con chim ưng chính là hai con mắt của con, con phải giữ chúng luôn trong sáng, không để chúng tự do thu nhận những hình ảnh xấu vào đầu. Hai con nai tức là đôi chân của con, con phải luôn trông chừng chúng trong từng bước đi, để chúng luôn đi trong nẻo chính đường ngay. Hai con diều hâu là hai bàn tay con, con phải luôn bắt chúng làm việc hữu ích. Còn cá sấu là cái lưỡi trong miệng con, con phải kiềm chế để nó khỏi thốt ra những lời lẽ thâm độc hại người. Con gấu chính là trái tim con, con phải coi chừng để nó khỏi mắc thói ích kỷ và thích phô trương công đức để tìm tiếng khen. Còn bệnh nhân chính là thân xác con, con phải canh phòng để cho xác thịt khỏi trỗi dậy và luôn khỏe mạnh.

Cuộc sống của chúng ta luôn phải chiến đấu với ba kẻ thù nguy hiểm là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Trong ba kẻ thù đó thì nguy hiểm nhất lại chính là xác thịt mình, vì nó ở ngay trong lòng mình. Mùa chay là thời kỳ chúng ta hãm mình đền tội và tập sống tinh thần nghèo khó của Chúa Giê-su. Trong thời gian này luật dạy chúng ta ăn chay hai ngày đầu và cuối Mùa Chay là Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sau Tuần Thánh. Khi ăn chay, chúng ta giảm ăn và tránh ăn những món ngon, để cộng tác với ơn Chúa làm chủ bản thân, tập sống tiết độ như kinh Cải Tội Bảy Mối đã dạy: « Kiêng bớt chớ mê ăn uống ». Ăn chay là hãm mình đền tội và để có điều kiện chia sẻ cơm áo cho những kẻ nghèo đói và tích cực góp phần phục vụ các việc công ích với Hội Thánh.

2) BỊ CÁM DỖ HAY KHÔNG LÀ TÙY SỰ CẦU NGUYỆN, ĂN CHAY VÀ LÀM VIỆC NHIỀU ÍT:

Một hôm Thánh Ephrem nằm mơ thấy một thành phố kia rất đông người qua lại, nhưng ở  cổng thành, ngài chỉ thấy có một tên quỉ đang ngồi ngáp ngủ. Rồi ngài lại thấy mình có mặt tại một khu rừng vắng chỉ có một vị ẩn sĩ đang sống, nhưng chung quanh vị này lại có cả một bầy quỉ rất đông đang tìm đủ cách tấn công vị tu sĩ. Bấy giờ thánh nhân liền la mắng lũ quỷ như sau: “Lũ quỷ các ngươi thật không biết xấu hổ khi kéo cả bầy đến tấn công một người. Còn trong thành phố kia có rất đông người thì các ngươi lại chỉ bố trí có một tên đứng không và còn ngáp đứng ngáp ngồi nghĩa là làm sao?”

Tên quỷ đầu đàn liền trả lời như sau: “Thành phố tuy đông người nhưng chẳng cần lũ quỷ chúng ta phải ra tay cám dỗ mà chúng vẫn phạm hết tội này đến tội khác, nên chỉ cần một tên đứng canh là đủ. Còn tại khu rừng vắng này dù chỉ có một tên tu sĩ, nhưng hắn ta lại rất kiên cường chiến đấu. Đến nay sau nhiều ngày tấn công cám dỗ mà chúng ta vẫn chưa cám dỗ được hắn ta phạm tội, vì hắn luôn ăn chay cầu nguyện, năng đọc Kinh Thánh và chăm chỉ làm việc”.

Thánh Phêrô dạy các tín hữu như sau: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự” (1 Pr 5,8-9).

3) MỘT MẪU GƯƠNG THỰC LÒNG SÁM HỐI:

PI-RI TÔ-MÁT (Piri Thomas), từ một tên tội phạm đang thi hành án trong nhà tù, một con nghiện ma túy đã từng nhúng tay vào tội ác giết người… cuối cùng đã sám hối trở thành một tín hữu đạo đức thánh thiện đầy lòng nhân ái như sau: Một đêm nọ, Pi-ri đang nằm trong một phòng giam đặc biệt, cùng chung giường với một tên tội phạm biệt hiệu là “Thằng Ròm”, đột nhiên anh suy nghĩ về tình trạng tội lỗi của mình. Anh cảm thấy có một ước muốn mãnh liệt phải trỗi dậy cầu nguyện với Chúa. Nhưng lúc đó anh lại đang nằm chung giường với một bạn tù là “Thằng Ròm”. Do đó, chờ cho “Thằng Ròm” ngủ say, anh mới từ từ bò ra khỏi giường, quì gối xuống nền nhà bằng bê-tông lạnh ngắt. Rồi anh say sưa nói với Chúa như đứa con thưa chuyện với cha mình.

Về sau anh đã thuật lại tiến trình trở lại của anh như sau: “Khi ấy tôi bày tỏ với Chúa những gì chất chứa trong lòng tôi. Tôi thưa với Ngài bằng những lời đơn sơ mộc mạc. Tôi nói với Ngài những điều tôi muốn, những lầm lỗi thiếu sót của tôi, những hy vọng và thất vọng. Lúc đó tôi cảm thấy xúc động đến nỗi suýt bật khóc, một sự xúc động mà trước đây chưa bao giờ tôi cảm thấy. Khi kết thúc lời cầu nguyện, bỗng tôi nghe thấy có tiếng đáp: “Amen”. Thì ra đó là tiếng của “Thằng Ròm”. Lúc đó hắn đang nằm sấp trên giường, trán tựa trên hai cánh tay khép lại. Sau một lúc lâu im lặng, rồi “Thằng Ròm” nói nhỏ với tôi: “Này Pi-ri, tớ cũng tin Chúa!” Rồi tôi leo lên giường và hai đứa chúng tôi tiếp tục nói chuyện về niềm tin từ hồi còn thơ ấu của mình. Trước khi ngủ tiếp, tôi đã nói với “Thằng Ròm”: “Chúc Chi-co ngủ ngon nhé! Tớ nghĩ rằng: Thiên Chúa vẫn luôn ở với chúng ta. Chỉ có chúng ta là không muốn ở với Ngài mà thôi!”

4) BÉ ĂN CẮP MỘT QUẢ TRỨNG, LỚN ĂN CẮP CẢ CON BÒ :

Một tên cướp nhà băng kia đã dùng súng giết chết một viên cảnh sát và sau đó hắn bị bắt và bị tòa kết án tử hình. Bây giờ hắn đang bị cột vào chiếc ghế điện trong nhà tù Sing Sing chờ tới giờ thi hành án. Trên đầu hắn có đeo một chiếc vòng bằng kim loại cột nhiều thanh sắt. Khi cho dòng điện mạnh chạy qua là hắn sẽ lập tức bị chết ngay. Người thi hành án hỏi tử tội xem có muốn nhắn gửi điều gì trước khi chết không? Bấy giờ hắn mới tâm sự với giọng điệu đầy hối hận muộn màng như sau: ”Tất cả tội lỗi lớn lao của tôi hôm nay chỉ bắt đầu từ việc ăn cắp một đồng năm xu trong túi áo của mẹ tôi hồi còn nhỏ. Rồi khi đi học tôi tiếp tục ăn cắp các vật dụng của chúng bạn như bút vở, nhặt được đồ đánh rơi không trả cho người bị mất, đi xe buýt hay xe lửa trốn không mua vé. Rồi khi lớn khôn tôi bắt đầu sa vào các thói hư chơi bời hút xách bài bạc. Do thua cá độ một món tiền lớn, tôi và hai thằng bạn thân rủ nhau đi cướp giật túi xách người đi đường, rồi lên kế hoạch cướp nhà băng. Một ngày kia khi thực hiện việc cướp này và bị cảnh sát truy đuổi, tôi đã dùng súng bắn chết một viên cảnh sát và bị tòa kết án tử hình. Như vậy, tội cướp của giết người dẫn đến cái chết của tôi hôm nay chỉ bắt đầu từ việc ăn cắp một đồng bạc năm xu” (A. Tonne).

Tin Mừng hôm nay cho thấy khi cám dỗ Đức Giê-su, ma quỉ cũng áp dụng một chiến thuật tương tự. Nó không xúi Người tôn thờ nó ngay, mà yêu cầu Người hãy biến những viên đá cuội trở thành bánh mì mà ăn, nhằm thỏa mãn nhu cầu cơm áo vật chất thường ngày. Rồi tiếp đến nó xúi Người nhảy từ nóc đền thờ xuống để được khen, thỏa mãn các ước muốn về danh vọng chức quyền trần gian. Cuối cùng nó xúi Người sấp mình thờ lạy nó, để được nó ban cho của cải giàu sang. Đối với loài người chúng ta cũng thế: “Bé ăn cắp một quả trứng, lớn ăn cắp cả con bò”. Do đó, chúng ta đừng coi thường những lỗi nhỏ, vì từ một lỗi nhỏ hôm nay sẽ biến thành tội ác chối bỏ Thiên Chúa và làm hại tha nhân sau này.

5) LÒNG THAM LAM TIỀN BẠC LÀM MỜ MẮT LINH HỒN:

Ngày xưa, có người ở nước Tề có lòng say mê vàng bạc. Một hôm đi chợ, khi tới gần cửa hàng bán vàng bạc, anh nhìn thấy một thỏi vàng để trong quầy, liền chạy tới đập bể tủ kính chộp lấy thỏi vàng mang đi. Khi bị nhân viên cửa hàng đuổi theo bắt lại và bị hạch hỏi: “Tại sao ở giữa chốn đông người ban ngày ban mặt mà anh lại dám công khai cướp vàng là làm sao?”

Anh ta liền thú nhận: “Khi nhìn thấy thỏi vàng, thì tôi không còn thấy bất cứ người nào khác, mà chỉ thấy thỏi vàng trong quầy cần lấy bằng được với bất cứ giá nào!”

Đồng tiền liền khúc ruột nên nhiều người sẵn sàng lao vào lửa, bất chấp mọi khó khăn, không từ bất cứ thủ đoạn nào, miễn sao chiếm đoạt được nó mới thôi.

THẢO LUẬN: 1) Qua câu chuyện trên, bạn thấy vị tu sĩ đã chiến thắng ma quỷ cám dỗ nhờ dùng các phương thế nào? 2) Bạn sẽ làm gì cụ thể để tu sửa thói hư tật xấu quan trọng nhất của bạn trong mùa chay này?
SUY NIỆM:
Tin Mừng hôm nay đã ghi lại lời Đức Giê-su rao giảng: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.  Ăn năn sám hối (Mê-ta-noi-a) nghĩa là “cải thiện đời sống”, “cải tà qui chánh”. Là nhìn nhận những điều xấu xa tội lỗi trong đời sống của mình và quyết tâm trừ khử. Nói cách khác: Sám hối là nhận ra thân phận tội nhân của mình và thực lòng hoán cải, bằng cách làm những việc tốt trái ngược với các thói hư như kinh “Cải tội bảy mối có bảy đức” đã dạy.

1) MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẢI CHỊU MA QUỶ CÁM DỖ:

Đức Giê-su là Đấng Thánh vô tội, nhưng mang thân phận loài người giống như chúng ta, nên Người muốn chịu ma quỷ cám dỗ để nêu gương chống trả cho chúng ta. Qua việc bị ma quỷ cám dỗ, Chúa muốn dạy chúng ta rằng: Mọi người ai cũng đều phải trải qua các cơn cám dỗ của ma quỷ, và càng thánh thiện người ta lại càng bị cám dỗ nặng hơn để chứng tỏ lòng mến Chúa nhiều hơn. Thánh Grê-gô-ri-ô khi đã bước sang tuổi 90 đã chia sẻ kinh nghiệm như sau: “Ở tuổi này mà tôi vẫn thường xuyên bị ma quỷ cám dỗ giống như lúc tôi đang còn trong tuổi đôi mươi ! “

Đức Cha Ti-a-mer Toth cũng nói: “Ma quỉ đã dám đụng đến cả thủ lãnh Giê-su… thì chắc chắn chúng cũng sẽ không buông tha cho các đồ đệ của Người là chúng ta”.

2) PHƯƠNG DIỆN TÍCH CỰC CỦA CƠN CÁM DỖ:

a) “Lửa thử vàng – Gian nan thử đức”:

Sống trên đời, chúng ta không thể tránh được các cơn cám dỗ của ma quỷ. Tuy nhiên cám dỗ cũng có mặt tích cực của nó là giúp củng cố đức tin của chúng ta hầu mang lại lợi ích cho tâm hồn. Cám dỗ giống như phương thế tập luyện giúp chúng ta nên người lính thiện chiến, một lực sĩ mạnh mẽ của Thiên Chúa, có khả năng chiến đấu và chiến thắng ma quỷ cám dỗ.

Ta có thể ví cám dỗ giống như một mũi chích ngừa bệnh để bạch huyết cầu của chúng ta có dịp chiến thắng những vi trùng yếu, tiết ra kháng thể giúp chúng ta miễn dịch và sẽ dễ dàng chiến thắng các vi trùng mạnh hơn về sau.

b) “Ơn Thầy đủ cho con”:

Cần ý thức rằng: Chúa luôn ban đủ ơn để giúp ta chiến thắng ma quỷ cám dỗ, miễn là luôn có Chúa ở trong lòng ta. Thánh nữ Ca-ta-ri-na một hôm bị một cơn cám dỗ rất nặng. Sau đó được Chúa Giê-su hiện ra an ủi. Vừa gặp Chúa, thánh nữ liền hỏi: “Lạy Chúa. Khi con bị cám dỗ thì Chúa ở đâu?”. Người trả lời: “Ta ở ngay trong lòng con đó”. Về phần thánh Phao-lô Tông đồ có lần đã xin Chúa cất khỏi cơn cám dỗ của ma quỷ luôn quấy rầy, giống như một cái dằm đâm vào cơ thể làm cho đau đớn. Ngài còn bị một thủ hạ của Xa-tan đến vả mặt rất khó chịu và nhiều lần ngài xin Chúa giúp thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Chúa đã an ủi Phao-lô như sau: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối”. Về sau Phao-lô còn viết như sau: “Tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2 Cr 12,9).

c) Về các loại cám dỗ của ma quỷ: Có nhiều loại cám dỗ nhưng quan trọng nhất là cám dỗ của ma quỷ về lòng tham tiền bạc. Thực vậy, tình cảm gia đình cũng có thể bị đảo lộn vì bị đồng tiền chi phối: Cha mẹ có thể từ bỏ con cái, con cái có thể bỏ rơi cha mẹ; Vợ có thể tố cáo chồng, chồng có thể ruồng rẫy vợ; Anh em bạn bè có thể chém giết nhau vì tranh chấp của cải như một căn nhà, mảnh vườn hay thùng quà người thân gửi về… Thật đúng như người ta thường nói về giá trị của đồng tiền: “Còn tiền còn bạc còn đệ tử – Hết tiền hết gạo hết ông tôi” hoặc như câu tục ngữ : “Ông Tiền, ông Phật, ông Tiên – Ba ông đứng lại, ông tiền cao hơn”.

3) VÀO MÙA CHAY LÀ BƯỚC VÀO SA MẠC LÒNG MÌNH:

Dù đang sống cuộc sống đời thường hằng ngày nhưng chúng ta vẫn có thể sống tinh thần Mùa Chay bằng cách :

a) Kiên cường chống trả mọi cơn cám dỗ của ma quỷ, luôn vững tin vào Chúa dù gặp bao thử thách gian nan.

b) Bỏ ý riêng để luôn tìm thánh ý Chúa, sẵn sàng thực thi theo ý Chúa Cha, dù phải chịu đau khổ, bị thiệt thòi, như Đức Giê-su đã cầu nguyện với Chúa Cha: ”Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.” (Lc 22,42 b).

c) Sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, thiếu thốn gặp phải trong cuộc sống: Dù bị đói nghèo nhưng tâm hồn vẫn tự do, không chịu khuất phục làm nô lệ cho của cải vật chất.

d) Giữ tâm hồn luôn bình an nhờ năng cầu nguyện với Chúa Cha: Nhờ đó chúng ta sẽ trở nên “Con yêu dấu” luôn làm vui lòng Cha như Đức Giê-su.

Nếu trong Mùa Chay chúng ta quyết tâm vào sa mạc để thanh luyện bản thân, thì tâm hồn chúng ta sẽ nên vững mạnh; Sẽ có khả năng chống trả các cơn cám dỗ của ma quỷ; Sẽ quyết tâm dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân không quản ngại bất cứ khó khăn gian khổ nào; Sẽ tập thành thói quen bỏ ý riêng để vâng theo ý Chúa hầu nên con thảo của Chúa Cha noi gương Đức Giê-su.

4) CÁC PHƯƠNG THẾ GIÚP CHÚNG TA CHIẾN THẮNG MA QUỶ CÁM DỖ:

a) Năng ăn chay và cầu nguyện: Nhờ ăn chay cầu nguyện suốt bốn mươi đêm ngày, Đức Giê-su đã được tăng sức mạnh để đương đầu và chiến thắng ma quỷ cám dỗ. Hội Thánh dạy chúng ta hãy cầu nguyện và ăn chay để hãm mình đền tội trong Mùa Chay như phương thế hữu hiệu gia tăng nội lực thiêng liêng hầu giúp ta đủ sức chống trả và chiến thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ.

b) Năng học sống Lời Chúa: Lời Chúa như thanh gươm hai bên đều là lưỡi sắc bén để giúp chúng ta chống lại ma quỷ. Noi gương Đức Giê-su khi bị ma quỷ cám dỗ, đã sử dụng Lời Chúa làm phương thế chống trả và đã chiến thắng ma quỷ. Ba câu Lời Chúa ấy như sau: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4); “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của Ngươi” (Mt 4,7); “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi” (Mt 4,10).

c) Tham dự các buổi tĩnh tâm và năng lãnh nhận các phép bí tích: Dự tĩnh tâm để được nghe biết cách chống trả các cơn cám dỗ của ma quỷ. Xét mình xưng tội và dọn mình rước lễ sốt sắng, để luôn có Chúa ở cùng. Cầu xin Chúa giúp trừ khử các thói hư bằng việc quyết tâm tập các nhân đức đối lập theo kinh Cải Tội Bảy Mối đã dạy. Nhờ ơn Chúa giúp và nhờ nỗ lực phấn đấu của bản thân, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng ma quỷ cám dỗ và sẽ ngày một nên hoàn thiện hơn.

5. NGUYỆN CẦU:

LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin giúp chúng con ý thức rằng: Xưa Chúa đã vào sa mạc để gặp gỡ và sống thân tình với Chúa Cha. Mùa Chay chính là thời kỳ thuận tiện để chúng con vào sa mạc với Chúa. Xin cho chúng con mỗi ngày dành ra ít phút thinh lặng để tâm sự với Chúa Cha, cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa dạy trong giờ kinh tối gia đình, và các buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay tại nhà thờ. Nhờ Thần Khí Chúa thôi thúc, chúng con quyết tâm thực thi ăn chay hãm mình đền tội trong Mùa Chay này. Xin cho chúng con biết chu toàn các việc bổn phận hằng ngày đối với Chúa và tha nhân, biết chủ động đi bước trước làm hòa với những ai đang bất bình với con… để mỗi ngày con được Thần Khí thanh luyện và được biến đổi nên người mới trong Mùa Phục Sinh sắp tới.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

-----------------------------------

 

MC 1-ABC517: NHỮNG SA MẠC CUỘC ĐỜI


Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh

 

Thứ tư là lễ tro bắt đầu Mùa Chay. Chúa nhật này là Chúa Nhật I Mùa Chay, mùa ăn năn thống MC 1-ABC517


Thứ tư là lễ tro bắt đầu Mùa Chay. Chúa nhật này là Chúa Nhật I Mùa Chay, mùa ăn năn thống hối.. Có mấy ai thực sự nghĩ đến Mùa Chay không? Mùa chay thúc dục chúng ta làm gì? Hành trình mùa chay thử thách chúng ta thế nào? Hãy suy niệm những bài đọc Kinh Thánh trong mùa Chay để chúng ta cùng nhau sống lại lịch sử ơn cứu độ . 

SA MẠC VÀ MA QUỈ

Hãy cùng Chúa Giesu đi vào hoang địa như Tin Mừng Marco hôm nay (Mc1:12-15). Mặt trời nóng như thiêu đốt và những cơn đói khát cào ruột phối hợp với ma quỉ cám dỗ đè năng lên Chúa Giesu. Marco tả cảnh chúa Giesu vật lộn với quyền lực của Satan trong cô đơn và quạnh hưu của sa mạc hoang tàn. Marco không nói chi tiết việc chúa Giesu bị ba cơn cám dỗ, cũng không thấy nói Chúa ăn chay như trong Mathieu và Luca (Mt 4:1-17; Lc 4:1-13). Mục đích của Marco là trình bày cơn cám dổ mà Chúa Giesu phải chịu như những vật lộn giữa Thiện và Ác, giữa Thiên Chúa và ma quỉ.

Chúa Giesu đi vào sa mạc để chịu ma quỉ cám dỗ đã đặt ra cho chúng ta nhiều vấn nại quan trọng. Kinh nghiệm “sa mạc” nào mà chúng ta có trong đời? Chúng ta hiện đang có những cảm nghiệm gì về cuộc đời sa mạc ấy ? Khi nào và làm sao chúng ta khám phá ra được những giây phút chiêm nghiệm ngay giữa những bận rộn của cuộc sống? Làm sao chúng ta có thể sống giữa một sa mạc của chính chúng ta? Chúng ta có can đảm và bền vững đủ để chống trả lại ma quỉ không? Làm sao chúng ta có thể biến đổi những sa mạc khô cằn gai góc của chúng ta thành những môi trường phong phú cho cuộc sống? 

THIÊN CHÚA KHUẤT PHỤC MA QUỈ

Trong Mathieu và Luca (Mt 4:1-17; Lc 4:1-13), chúng ta thấy Chúa Giesu đối đáp với ma quỉ. Ma quỉ đã dùng mọi mưu mô quỉ quyệt hầu lung lạc Chúa để Người mất niềm tin, không còn tính vẹn toàn trong khi thi hành sứ mệnh thiên sai của mình. Dân Israel thì đã thất bại, vì không chịu nổi đói khát trong sa mạc đã than trách Chúa (St 16:2-8), nhưng Chúa Giesu thì không. Sự liên kết của chúa Giesu với Thiên Chúa Cha rất bền chặt quỉ hỏa ngục không tài nào phá vở được dù chúng cố công thế nào đi nữa.

Với cám dỗ đầu tiên, Chúa Giesu đã đáp trả tên quỉ rất đanh thép. Chúa không từ chối sự phụ thuộc của con người vào cơm áo, nhưng cuộc sống và hành trình của con người phải có chủ đích cao cả hơn nhiều. Ăn để sống, không phải sống để ăn. Theo chúa Giesu thì không thể dựa vào thế tục. Khi con người phụ thuộc vào vật chất mà bỏ Chúa thì sẽ sa cơn cám dỗ ma quỉ và tội lỗi.

Trong cám dỗ thứ hai, ma quỉ mê hoặc dụ dỗ Chúa Giesu bỏ Thiên Chúa đi theo nó. Lại một lần nữa Chúa Giesu cho tên quỉ biết Thiên Chúa toàn quyền điều khiển và làm chủ mình. Đây là điều quan trọng chúng ta phải biết và tin, nhất là khi cơn cám dỗ xem ra có vẻ lấn lướt, mọi sự quanh ta cho thấy chúng ta thất bại, bóng tối ma quỉ tràn lan.  Nhưng Thiên Chúa điều khiển số phận chúng ta và cuối cùng Người sẽ toàn thắng.

Trong cám dỗ thứ ba, tên quỉ thách thức Thiên Chúa tỏ lộ tình yêu đối với Chúa Giesu. Chúa Giesu trả lời tên quỉ là Người không cần phải chứng tỏ cho bất cứ ai là Thiên Chúa yêu thương Người.

LỜI KẾT: ĐỪNG NGHE LỜI MA QUỈ CÁM DỖ – HÃY ĐI GẶP CHÚA GIESU

Cám dỗ là tất cả những gì làm cho chúng ta trở nên nhỏ bé, xấu xa và ác độc. Cám dỗ dùng những mánh khóe xảo quyệt nhất mà ma quỉ có thể nghĩ đến. Ma quỉ càng điều khiển chúng ta thì chúng ta lại càng ít muốn hoặc không nhận ra là nó đang tranh đấu để chiếm đoạt trái đất này bằng mọi cách dù lớn hay nhỏ. Chúa Giesu không để cho nó chiếm đoạt như vậy. Ngay từ lúc khởi đầu thi hành sứ vụ thiên sai cho trần gian và cho mỗi người chúng ta, Chúa Giesu đã công khai đối đầu với ma quỉ. Người chiến đấu bằng sức mạnh của Kinh Thánh trong đêm buồn phiền đầy nghi hoặc và cám dỗ. Chúng ta đừng bao giờ quên những gương sáng của Chúa Giesu để khỏi sa ngã vào những cám dỗ của ma quỉ và tội lỗi.

Chúng ta hãy đến gặp Thiên Chúa ngay giữa sa mạc tội lỗi, ích kỷ, ghen tương, hận thù, tự mãn, gian trá, thất vọng của chúng ta. Ở đó chúng ta sẽ nghe được những điều Chúa nói nếu chúng ta biết mở lòng chúng ta cho Chúa để Chúa làm cho sa mạc của chúng ta nảy lá trổ bông. Một khi những sa mạc cuộc đời của chúng ta đã chìm sâu trong tim Chúa Giesu, thì chúng ta có thể là môn đệ Chúa. Và nó cũng giống như vậy đối với những ai muốn bước theo Chúa.

-----------------------------------

 

MC 1-ABC518: LIÊN ĐỚI YÊU THƯƠNG


Lm. Jos. DĐH.

 

Các bậc cha mẹ đưa dẫn con cháu tới trường lớp như một bổn phận và trách nhiệm, song con cháu MC 1-ABC518


Các bậc cha mẹ đưa dẫn con cháu tới trường lớp như một bổn phận và trách nhiệm, song con cháu luôn xem đó là ngày kỷ niệm, dù cảm xúc của đứa trẻ khác nhau. Cha mẹ nuôi con khôn lớn, gọi là tình nghĩa, vượt qua 18 năm tuổi đời vất vả, gọi là được giáo dục, được huấn luyện, hầu trở nên hữu ích cho gia đình xã hội. Chỉ cần một chút lạc quan, người ta dám nói rằng: trời sinh, trời dưỡng. Thực tế đâu phải ai cũng đủ tin tưởng vào phận số, cha ông chúng ta còn cho thấy một kinh nghiệm: tay làm, hàm nhai, tay quai miệng trễ. Khuynh hướng tự nhiên, lúc còn trẻ, chúng ta sống lệ thuộc vào cha mẹ thì dễ lắm, rồi lớn lên, trưởng thành hơn, người ta muốn được tự do, muốn được thể hiện lập trường của mình.

Cuộc sống vẫn cho thấy, các bậc làm cha mẹ dễ nghi ngờ con cháu, liệu chúng có tự đi trên đôi chân của chúng được không ? Phận làm con, thắc mắc nghi ngờ cha mẹ là hoàn toàn có cở sở, khi chúng nghĩ rằng, có đúng cha mẹ sẽ đưa con cái của họ đến đỉnh điểm của hạnh phúc không ? Quan điểm của mỗi người mỗi khác, nhìn chung thì điều căn bản nơi các bậc làm cha mẹ lúc nào cũng mong con cháu mình được hạnh phúc. Kẻ làm con, ai chẳng mơ ước biết sống đức hiếu thảo, góp phần đưa cha mẹ tới bến bờ bình an hạnh phúc. Trong bầu khí hiệp thông yêu thương rất siêu nhiên, chúng ta sẽ không thắc mắc, vì sao Thánh Thần lại dẫn đưa Đức Giêsu vào hoang địa ?

Tại sao cứ tới hoang địa mới cầu nguyện sốt sáng, và có phải muốn gặp gỡ thánh ý Chúa Cha, Đức Giêsu cần tuân thủ ơn tác động của Thánh Thần ? Tất cả những hoạt động nơi Đức Giêsu tại trần thế, không thể theo một tiến trình khác, chúng ta hôm nay chỉ đọc, hoặc hiểu, trong cùng một liên đới yêu thương. Đức Giêsu không thể tự nhiên vào hoang địa, Thánh Thần cũng chẳng tác động trên Đức Giêsu như chuyện vô tình. Nhờ có liên đới hiệp thông, thánh ý Chúa Cha rõ ràng hơn trong sứ mạng cứu độ nơi Đức Giêsu: “Thánh thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa, và Người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ Người”.

Tình liên đới hiệp thông, một dấu chỉ rõ ràng cho ơn gọi cầu nguyện, sống tín thác nhiều hơn vào tình yêu của Thiên Chúa. Nhờ tác động của tình yêu, Đức Giêsu mở ra một sự thật: Nước Trời thuộc về những ai ý thức sám hối, và tin vào Tin Mừng. Đức Giêsu ở hoang địa chắc không phải là một thủ tục trước khi đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Trong tin yêu, trong tác động của Thánh Thần, Lời Chúa Giêsu trở nên thật cương quyết: “thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã tới gần….”. Bậc làm cha mẹ hôm nay, bao lâu các ngài còn khoẻ mạnh, các ngài còn theo sát con cháu trong “việc đời”, trong “việc đạo”. Dù con tài giỏi, hoặc con không thích sự “bám sát” của cha mẹ, các ngài vẫn muốn minh chứng tình liên đới yêu thương.

Người kitô hữu chúng ta hôm nay, từng ngày từng giờ, nhờ tình liên đới yêu thương, có thể niềm tin còn rất giới hạn, chúng ta vẫn đang được Thánh Thần hướng dẫn cầu nguyện, vào hoang địa, đặc biệt hơn là có Chúa Giêsu hiện diện. Cùng Chúa vào hoang địa mỗi giây phút trong đời, trước là Chúa giúp chúng ta đang chiến thắng chính mình, sau là chúng ta biết sống thánh ý Chúa cách trọn vẹn hơn. Đối diện với cám dỗ thì xưa hay nay cũng vậy, ơn gọi linh mục tu sĩ, bậc sống gia đình, già trẻ, nếu thiếu tình liên đới yêu thương, không ai có thể sống bình an hạnh phúc được. Sau khi hoàn tất việc cầu nguyện lâu dài ở hoang địa, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ loan báo niềm vui ơn cứu độ, với truyền thống đức tin: “hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Nếu như ở đời, chúng ta được nhắc nhớ sự đoàn kết yêu thương: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, trong đời sống thiêng liêng, liên đới, hiệp thông cầu nguyện, luôn là nét đẹp của kitô giáo. Ở đời ai cũng phải học để hiểu, để sống, Chúa Giêsu năm xưa vào hoang địa không phải để học, để tìm kiếm thêm kiến thức. 40 đêm này tại sa mạc, là tiến trình Chúa cổ võ tinh thần cầu nguyện, hiệp thông yêu thương, qua đó, người ta sẽ cảm nhận về tình yêu của Thánh Thần, thánh ý của Chúa Cha cách trọn vẹn hơn. Chỉ vì thiếu tình yêu thương, chưa đủ quảng đại sống tha thứ, con người đang phải đối diện với nhiều đau khổ, tạm gọi là thử thách đức tin. Chúa Giêsu nơi hoang địa Ngài muốn nói với chúng ta, sau đau khổ thập giá, sẽ tới vinh quang. Sau cơn mưa trời lại sáng, với điều cần thiết là chúng ta đừng để tiếng nói chung, lời hiệp nhất cầu nguyện bị ngăn trở, nghĩa là hãy để tác động Thánh Thần liên kết mỗi chúng ta nên một trong tình yêu Ba Ngôi. Amen.

-----------------------------------

-----------------------------------

 

MC 1-ABC519: THỜI KỲ ĐÃ MÃN

 

Năm nay (năm 2024), mùa Chay khai mạc vào ngày mồng năm Tết Giáp Thìn. Bầu không khí náo MC 1-ABC519


Năm nay (năm 2024), mùa Chay khai mạc vào ngày mồng năm Tết Giáp Thìn. Bầu không khí náo nhiệt của xuân mới đối với các Ki-tô hữu trở nên trầm lắng qua nghi thức khai mạc mùa Chay. Mùa Xuân là mùa đổi mới đất trời. Mùa Chay là mùa đổi mới lòng người. Cả mùa Xuân và mùa Chay đều đong đầy ý nghĩa, giúp chúng ta đổi mới cuộc đời, canh tân sám hối và tin vào Tin Mừng như Chúa Giê-su mời gọi.

Thời kỳ đã mãn! Cách đây hơn hai ngàn năm, Chúa Giê-su đã tuyên bố những lời này khi Người khởi sự đời sống công khai. Hàng ngàn hàng vạn người đã đáp lại lời này để thay đổi cuộc sống, nỗ lực phục thiện để nên người tốt. Không chỉ hàng ngàn hàng vạn mà suốt 20 thế kỷ qua, rất nhiều người nam nữ được đánh động bởi lời kêu gọi này. Họ đã sám hối và nên hoàn thiện.

Thời kỳ đã mãn! Trước hết lời này nói với chúng ta về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Tác giả thư gửi giáo dân Híp-ri đã nói đến “thời sau hết”. Trước đó, Thiên Chúa đã nói với con người qua các tổ phụ và các ngôn sứ, nhưng đến “thời sau hết” này, Ngài đã nói qua Người Con (Dt 1,1). Như vậy, có thể nói, nhân loại không còn phải đợi một ngôn sứ nào nữa. Vị Ngôn Sứ cao cả mà Thiên Chúa đã hứa sai đến với nhân loại, nay Người đã đến rồi. Đó là Đức Giê-su Ki-tô thành Na-gia-rét, vị Ngôn sứ quyền uy trong lời nói và việc làm. Dân chúng nghe lời Người giáo huấn và chứng kiến những phép lạ Người làm đã nhận định như vậy (Mc 1,21-22). Nhân loại không còn phải chờ đợi một đấng Thiên Sai nào nữa, vì Đức Giê-su được Chúa Cha sai đến để chuyển tải thánh ý Chúa Cha. Ai thấy Chúa Giê-su là thấy Chúa Cha. Ai nghe lời Chúa Giê-su là nghe lời Chúa Cha. Ai yêu mến Chúa Giê-su là yêu mến Chúa Cha. Chúa Cha và Chúa Con sẽ đến và lưu lại nơi tâm hồn những người yêu mến Chúa Giê-su. Đó là vinh dự của người tín hữu.

Thời kỳ đã mãn! Lời tuyên bố của Chúa Giê-su giúp ta suy tư về thân phận mong manh của kiếp người. Một trăm năm trước đây, chúng ta không hiện hữu. Một trăm năm sau này, chúng ta cũng sẽ không còn. Quả thế, cuộc sống con người có ngần có hạn. Chúa mời gọi chúng ta suy gẫm về kiếp người ngắn ngủi chóng qua, như cỏ nội ngoài đồng, như đóa hoa buổi sáng và như đám mây gió thổi (phù vân). Nghi thức sám hối trong ngày lễ Tro, hay còn gọi là nghi thức xức tro trên đầu, diễn tả sự mong manh của kiếp người. “Người ơi hãy nhớ, mình chỉ là tro bụi. Sau này sẽ trở thành bụi tro”. Tuy vậy, nếu thân xác con người sau khi chết sẽ thành tro bụi, thì đến ngày phán xét, thân xác ấy sẽ được phục hồi để gắn bó với linh hồn bất tử. Nếu cuộc sống trần gian có hạn có ngần, thì cuộc sống vĩnh cửu lại vô cùng vô tận. Ý thức mọi sự trên đời chỉ là phù vân, sẽ giúp chúng ta cố gắng trau dồi đạo đức, gắn bó với Thiên Chúa là Đấng Vĩnh Cửu và với những giá trị trường tồn, vì vinh quang và phần thưởng của Thiên Chúa chỉ dành cho người công chính và đạo đức. Cuộc sống này ngắn lắm. Đừng hoang phí thời gian cho những việc làm vô nghĩa và phi nghĩa. Hãy yêu mến cuộc sống này và nhận ra những điều tốt đẹp nơi bạn bè và những người xung quanh. Khi nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống và khi chuyên tâm làm những điều thiện hảo, tâm hồn chúng ta sẽ nhẹ nhàng thanh thoát. Mỗi ngày sống sẽ có ý nghĩa hơn.

Thời kỳ đã mãn! Lời mời gọi của Chúa Giê-su nhắc chúng ta hướng về Đấng Vĩnh Cửu là Chúa Cha. Nếu chúng ta có nỗ lực trở về và canh tân bản thân, là vì chúng ta tin vào lòng thương xót của Chúa Cha. Ngài là Đấng “nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo” (Tv 30,6). Bài đọc I kể với chúng ta bối cảnh sau Đại hồng thủy. Sau khi nước hồng thủy đã rút hết, Thiên Chúa tái tạo một nhân loại mới. Ngài hứa với ông Nô-ê, cũng là hứa với nhân loại, là sẽ không bao giờ có trận lụt kinh hoàng như thế nữa. Cầu vồng được thiết lập, như một giao ước ký kết giữa Thiên Chúa và nhân loại và là bằng chứng cho lòng trung tín của Ngài.

Thời kỳ đã mãn! Đây không phải là lối nói văn chương biểu tượng, nhưng là nguồn khích lệ rất cụ thể trong chính cuộc sống hiện tại. Người tín hữu sống trên đời phải chống chọi với biết bao cám dỗ và phải đối diện với biết bao nghịch cảnh. Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, mà cũng đã phải trải qua cám dỗ. Người đã chiến thắng. Mùa Chay giúp chúng ta tăng thêm nghị lực cho tâm hồn, để noi gương Chúa Giê-su, can đảm chiến đấu chống lại cám dỗ. Như Chúa Giê-su đã chiến thắng ma quỷ trong sa mạc, chúng ta cũng sẽ chiến thắng cám dỗ trong cuộc đời. Chỉ có thể chiến thắng, nếu chúng ta biết gắn bó với Lời Chúa và cậy trông ân sủng của Người. Thánh Phê-rô (Bài đọc II), đã so sánh trận Đại hồng thuỷ với bí tích Thánh Tẩy (Bí tích Rửa tội) mà chúng ta đã lãnh nhận. Nhờ Bí tích này, chúng ta được tẩy rửa tội lỗi, nên thanh sạch như nhân loại mới sau Đại hồng thủy. Những cố gắng hy sinh của mùa Chay cũng giúp chúng ta nên tinh tuyền, và được sống lại với Đức Giê-su Phục sinh.

Thời kỳ đã mãn! Mỗi chúng ta phải làm gì trong Mùa Chay năm nay?

+ ĐTGM. Giu-se Vũ Văn Thiên

-----------------------------------

 

MC 1-ABC520: KẺ THÙ NGÀY NAY VÀ NƯỚC TRỜI NGÀY MAI


“Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa” (Mc 1: 2).

 

Chính Thánh Thần tác động để Chúa Giêsu được tượng thai và làm người nơi cung lòng Mẹ Maria MC 1-ABC520


Chính Thánh Thần tác động để Chúa Giêsu được tượng thai và làm người nơi cung lòng Mẹ Maria: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1:35). Chính Thánh Thần đã ngự xuống trên Chúa Giêsu khi Ngài chịu phép rửa: “Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình” (Mc 1: 10). Hôm nay chính Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào sa mạc để bị Satan cám dỗ và bị thú dữ bủa vây trong 40 ngày.

1. Chúa Giêsu biểu lộ nhân tính và thần tính trọn vẹn của Ngài khi bị cám dỗ.

Làm sao Thiên Chúa lại có thể khiến Con Ngài phải chịu đau khổ như thế? Làm sao Thiên Chúa lại có thể khiến Con Ngài phải trực tiếp đối đầu với dự dữ như vậy? Những thực tế này lại không phải là một phần trong mục đích của cuộc đời Chúa Giêsu sao: mặc lấy xác phàm, thân phận con người, chấp nhận những cuộc chiến đấu của kiếp người và chiến thắng chúng? Việc Chúa Giêsu bị cám dỗ ở đây giúp chúng ta hiểu được nhân tính trọn vẹn của Ngài. Chúa Giêsu đói và chiến đấu cam go với cám dỗ. Ngài bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ và lời nói như con người thường làm trong những tình huống căng thẳng. Khi bị cám dỗ, Chúa Giêsu đồng thời biểu lộ thần tính của Ngài. Khả năng chống lại những cơn cám dỗ của Ngài được thể hiện rõ ràng là vượt xa hẳn phàm nhân. Ngài nắm chắc và hiểu sâu xa Lời của Thiên Chúa và thậm chí còn có quyền bảo Satan “Satan kia, xéo đi!” (Mt 4:10). Chúa Giêsu đã bị cám dỗ nhưng không sa ngã, vẫn vô tội, chiến thắng Satan, chứng tỏ chính Ngài là Đấng Thánh. Chúa Giêsu phải đối đầu với dự dữ, chịu đau khổ như bất cứ ai trong chúng ta để mỗi chúng ta đều có thể đến gần Ngài: “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Ngài đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Hípri 4:15). Mỗi chúng ta phải vật lộn với cám dỗ hàng ngày và thường cảm thấy đơn độc trong cuộc chiến, đó là điều bình thường. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nêu gương cho mỗi chúng ta về việc đối phó với cám dỗ. Trong những cuộc chiến đấu của mình, Chúa Giêsu đều dựa vào Lời của Thiên Chúa để nhận ra những thủ đoạn của kẻ thù và nhấn mạnh đến việc thờ phượng Thiên Chúa: “Ngươi phải bái lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi” (Mt 4:10).

Những cám dỗ này đưa ra một cái nhìn rất gần về cả nhân tính lẫn thần tính của Chúa Giêsu. Tôi có nhận ra nhân tính và thần tính của Chúa Giêsu không? Hay tôi chỉ coi Ngài như một con người giống như bao phàm nhân đầy cố tật khác mà tôi thường gặp mỗi ngày? Hay tôi chỉ coi Ngài như là một vị thần linh cao vời xa xôi nào đó mà tôi không thể đến gần, và do đó không ảnh hưởng gì đến đời sống riêng tư của tôi? Tôi có tin và chạy đến Ngài như một con người gần gũi đầy cảm thông chia sẻ những cuộc chiến gay go mọi mặt của tôi: “Ngài đã thực sự trở thành một người trong chúng ta, giống chúng ta trong mọi sự, trừ tội lỗi” không? (Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes, số22). Tôi có tin và chạy đến Ngài như một Đấng Thánh của Thiên Chúa quyền năng hoàn toàn mong muốn và có thể giúp tôi chiến thắng mọi cơn thử thách bằng cách dựa vào Chúa và Lời Ngài để đứng vững trước sự tấn công của Satan: “Satan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Thế rồi quỷ bỏ Ngài mà đi” (Mc 1:10) không? 

2. Hoang địa tâm linh

Trong trình thuật này, “hoang địa” và “dã thú” không chỉ hiểu theo nghĩa địa lý nhưng là những biểu tượng ẩn dụ của cõi lòng hoang dã và hỗn loạn của chúng ta khiến chúng ta sa ngã trong cuộc sống. Hoang địa và dã thú như vậy cũng là bất cứ nơi nào người ta không tìm gặp được Thiên Chúa. Đó có thể là gia đình, môi trường làm việc, cộng đồng, giữa bạn bè hoặc bất cứ nơi nào thiếu ân sủng dồi dào của Chúa. Muốn tìm và gặp được Thiên Chúa, chúng ta phải tìm cách tách mình ra khỏi những môi trường đầy hình ảnh, lời nói, và tiếng động không ngừng tra tấn tâm trí chúng ta. Quan trọng hơn nữa, cần có sự tĩnh lặng nội tâm để thoát ra khỏi những tư tưởng và cảm xúc lúc nào cũng đầy ắp trong tâm trí chúng ta. Đi vào sa mạc cô tịch đó và cởi mở tâm hồn để đón nhận sự hiện diện ân sủng của Chúa cho chính mình và trở thành kênh dẫn cho những người đang cần giúp đỡ. Đúng vậy, Chúa Giêsu ở một mình giữa dã thú, chiến đấu với những cám dỗ của Satan: “Ngài ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú” nhưng đồng thời “…có các thiên sứ hầu hạ Ngài” (Mc 1:13). Trong những thời khắc đen tối nhất của chúng ta, khi cô đơn và cần đến Thiên Chúa nhất, chúng ta cần cầu xin Chúa Thánh Thần “đẩy chúng ta vào tâm tình hoang địa”, nơi đó chúng ta được cứu thoát nhờ sự có mặt của Thiên Chúa, Đấng “đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền” (bài đọc thứ hai, 1Pr 3: 22).

Đoạn Tin Mừng năm câu ngắn gọn hôm nay tóm tắt mục đích của Mùa Chay. Chúa Giêsu ở trong một nơi cô tịch 40 ngày, rất dễ bị tổn thương, đương đầu với những cám dỗ, với toàn bộ nhân tính và thần tính của Ngài. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu cuộc hành trình đó. Thiên Chúa đến với chúng ta trong sự thân tình, mong muốn tạo dựng, chữa lành và nuôi dưỡng mối liên hệ cá nhân của Ngài với mỗi người chúng ta, đặc biệt là trong những thời điểm đen tối nhất của chúng ta. Khi nhiệt tâm tham gia Mùa Chay: tập sống trong chay tịnh, cầu nguyện và trao ban, chúng ta trải nghiệm được sự thân mật với Chúa trong hoang địa. Lúc này, cõi lòng của chúng ta sẽ được biến đổi và được dẫn đi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa - vững vàng trong cả đức tin lẫn ước muốn chia sẻ Tin Mừng đó như chúa Giêsu: sau 40 ngày đối đầu không ngừng nghỉ, Chúa Giêsu trở lại Galilê, rao giảng Tin Mừng cho tất cả những ai nghe Ngài: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15).

3. Cuộc đời chúng ta như cuộc đời Chúa Giêsu, đầy thử thách, nhưng Ngài đã chiến thắng.

Trình thuật ngắn gọn hôm nay cũng là lời nhắc nhở về bản chất sa ngã và những tác động xấu xa của tội lỗi đối với thế giới của chúng ta. Chúng ta được cho thấy mưu chước hấp dẫn nhưng thâm độc của Satan, khi hắn thử thách Chúa Giêsu. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta về sự có mặt của ma quỷ, nhưng chúng ta cũng được nhắc nhở rằng Satan không có quyền gì trên Chúa Giêsu. Thực ra, Chúa Giêsu đến để loan báo vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc này rồi ra sẽ tiêu diệt tội lỗi và Satan. Chúa Giêsu cũng tuyên bố rằng tất cả những ai: “sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15) sẽ được chào đón vào vương quốc của Thiên Chúa.

Khi Chúa Giêsu trải qua 40 ngày trong hoang địa để chịu Satan cám dỗ, chúng ta nhận ra rằng Chúa Giêsu thực sự đã trải qua đau khổ và cám dỗ như chúng ta. Cuộc đời của Chúa Giêsu là một cuộc thử thách, đỉnh điểm là trên thập giá, nhưng đây lại là bằng chứng rõ ràng Ngài quen với thân phận và các hoàn cảnh nhục nhằn của chúng ta: “Bởi thế, Ngài đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân Ngài đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Ngài có thể cứu giúp những ai bị thử thách” (Hípri 2:17-18).

Cuộc chạm trán của Chúa Giêsu với Satan, kẻ luôn chống lại Ngài, cho thấy Chúa Giêsu biết rõ kẻ thù của Ngài và có thể chống lại hắn.Việc Satan cám dỗ Chúa Giêsu trong hoang địa gợi nhớ đến việc cám dỗ của Satan trong vườn Địa đàng. Ađam sa vào cám dỗ và mang tội lỗi vào trong tất cả mọi người, nhưng Chúa Giêsu có thể chống lại cám dỗ và đã trở thành nguồn ơn cứu độ. Qua Chúa Giêsu, lời tiên tri trong Sáng thế ký, Satan sẽ bị nghiền nát, được ứng nghiệm: “Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi” (Stk3:15). Thánh Phaolô nói rất rõ: “Quả thế, như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Chúa Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống” (1 Côrintô 15:22) .

Ngày tàn lụi của ma quỷ đã được định sẵn rồi. Triều Đại Thiên Chúa, được Chúa Giêsu khai mở, sẽ sớm chấm dứt sự thống trị của tội lỗi và Satan: “Như vậy, nhờ cái chết của Ngài, Ngài đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ” (Hípri 2:14-15) và: “Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện, là để phá huỷ công việc của ma quỷ” (1 Ga 3:8).

4. Lời mời của Đức Vua: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”

Vì tội lỗi của Ađam mà tất cả chúng ta sinh ra đã là tội nhân và do đó thuộc về thế gian tội lỗi này: “Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Xưa kia anh em đã sống trong đó, theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục. Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn” (Ep 2:1-3).  Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn công bố tất cả những ai ăn năn hối cải, từ bỏ tội lỗi và quay về với Ngài trong đức tin sẽ được cứu và được chào đón vào nước Trời: “Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi” (Cl 1:13-14 ).

Sống như những công dân của Nước Trời - những người đã hối cải và tin tưởng, chúng ta lắng nghe lời dạy của Thánh Phêrô: “Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn” (1 Pr 2: 11-12) vì: “Lãnh nhận phép rửa, không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng, nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô” (1 Pr 3: 21).

Phêrô Phạm Văn Trung

-----------------------------------

 

MC 1-ABC521: THÂN PHẬN CON NGƯỜI

 

Người Eskimô ở Bắc cực có một cách bẫy chó sói rất độc đáo, để lấy bộ lông làm áo mà mặc MC 1-ABC521


Người Eskimô ở Bắc cực có một cách bẫy chó sói rất độc đáo, để lấy bộ lông làm áo mà mặc. Thợ săn mài một con dao thật sắc, lưỡi dao mỏng và bén đến độ chỉ cần vuốt nhẹ là cắt da lòi thấu xương. Họ nhúng con dao ấy vào trong máu súc vật, rồi đem ra ngoài trời tuyết lạnh cho máu đông lại. Họ làm như thế nhiều lần cho đến khi con dao bọc toàn máu. Khi trời nhá nhem tối, họ đem nó ra cắm ngoài cánh đồng tuyết mênh mông. Với cái mũi rất thính của mình, con sói Bắc cực đánh hơi được ngay mùi máu tươi đông lạnh. Nó vội vàng chạy tới liếm lấy liếm để, liếm tới tấp, liếm điên cuồng cho đến khi lưỡi nó đã bị dao cắt đứt mà vẫn sung sướng liếm dòng máu tươi, không hề biết mình đang liếm máu của chính mình. Càng say máu, sói càng liếm cuồng điên cho tới khi kiệt sức rồi lăn ra chết.

Con vật đã bị cám dỗ như thế. Con người lại càng bị cám dỗ hơn. Mang lấy thân phận loài người, Đức Giê-su cũng đã không thoát khỏi tình cảnh tương tự. Mỗi năm, cứ đến Chúa nhật thứ I Mùa Chay, chúng ta lại đọc thuật trình về việc Người bị Xa-tan cám dỗ. Mát-thêu và Lu-ca trình bày khá dài dòng giai thoại này như một cuộc đọ sức mà hai bên đều dùng lời Cựu Ước để tranh thắng bại. Riêng Mác-cô thì đã khéo léo tóm lược trong hai câu, vừa vắn gọn lại vừa đầy đủ, nhất là đã mở ra một viễn ảnh to lớn.

1. Chiến đấu và chiến thắng

Mác-cô kể lại cuộc cám dỗ rất nhanh nhẹn bằng cách trình bày bốn nhân vật (Thần Khí, Đức Giê-su, Xa-tan, các thiên sứ) và bốn hành động : Thần Khí thúc đẩy Đức Giê-su vào hoang địa, Xa-tan cám dỗ Người, các thiên sứ hầu hạ Người, Người sống giữa loài dã thú đã trở nên thân thiện. Nhưng không phải vì vắn gọn như thế mà trình thuật chẳng nói lên được gì.

Sau khi nhắc đến cuộc cám dỗ bằng một câu hết sức sơ sài, Mác-cô công bố theo cách của mình cuộc khải hoàn của Đức Giê-su trên quyền lực sự dữ: “Người sống giữa loài dã thú”. Đây là một cách nói Đức Giê-su khai mở thời đại cứu thế mà ngôn sứ I-sai-a đã tiên báo từ bao thế kỷ : “Sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng” (Is 11,6). Đấng Mê-si-a xuất hiện như một con người mới, sống hòa hợp tuyệt vời với trời cao cũng như đất thấp. Thần Khí trong Người đã đẩy Người tới những chiến thắng khiến trái đất trở lại như thuở ban đầu : một địa đàng trong đó mọi sự đều hài hòa tốt đẹp.

Chỉ với một câu văn thôi mà thánh sử Mác-cô đã trình bày được một cuộc lật ngược ngoạn mục : một Đức Giê-su bị cám dỗ trong hoang địa trở thành một Đức Giê-su ngời sáng trong một vũ trụ hòa hợp và đẹp xinh. Đó là tạo thành mà Thiên Chúa yêu quý. Một Đức Giê-su toàn thắng sự dữ, trong một thế giới được hòa giải với Thiên Chúa và với chính mình. Ở đó ta tìm thấy toàn bộ Thánh Kinh, toàn bộ lịch sử của nhân loại. Chỉ trong vài hàng chữ đầy hoài niệm Cựu Ước, ta thấy nổi lên nguồn hy vọng vượt khỏi tầm mức con người.

Đức Giê-su ở trong hoang địa 40 ngày chịu Xa-tan cám dỗ. Thế rồi, báo trước buổi bình minh Vượt qua, Người sống an hòa với mãnh thú, và các thiên sứ từ trời xuống hầu hạ Người. Hoang địa, một vùng đất mênh mông đầy thế lực thù nghịch, cuộc sống luôn bị thần chết đe dọa. Tuy nhiên tình thế ấy đã bị Đức Giê-su là Thiên Chúa làm người đến lật ngược. Người đã trả lại cho vũ trụ ra méo mó dung mạo của Thiên Chúa, và cho Thiên Chúa một vũ trụ có dung mạo xinh đẹp. Thần Khí bay lượn trên miền đất khô ráo và kìa Đấng Hằng Sống chỗi dậy trong một khu vườn xanh tươi, nở đầy hoa. Bức phù điêu khắc hình A-đam, một A-đam đau khổ vì sống trong sự xung khắc với chính Thiên Chúa, với tha nhân, với vạn vật và với chính mình, đã lật sang mặt kia có hình Đức Ki-tô đang ngồi giữa bầy dã thú đã trở nên như chiên cừu, trong một khung cảnh an bình hòa hợp. Địa đàng đã không bị đánh mất phía sau ta. Nó đang ở phía trước, và ta có thể tìm thấy nhờ cộng tác với Đức Giê-su và nhận lấy Thánh Thần.

Tóm lại, trình thuật về Đức Giê-su chịu cám dỗ trong hoang địa cho thấy : Người xuất hiện ở đây với tư cách Đấng thắng Xa-tan, thắng cơn thử thách và thắng cơn cám dỗ. Dấu chỉ cụ thể của cuộc chiến thắng đó là Đức Giê-su sống giữa loài dã thú và được các thiên sứ hầu hạ phục vụ. Được các thiên sứ phục vụ có nghĩa là được Thiên Chúa che chở (x. Tv 91,11-13) và hòa hợp với tất cả tạo thành trong tư cách Đấng Mê-si-a (x. Is 11,6-9). Chiến thắng Xa-tan, Đấng Mê-si-a đã khai mạc một thời mới, thời thái bình đầy tình huynh đệ, trong đó mọi nỗi hận thù đều tan biến.

2. Chiến đấu để chiến thắng

Thế nhưng ý tưởng “cám dỗ”, vốn đã được trình bày sơ sài (Xa-tan như bị lép vế giữa Thánh Thần và các thiên sứ !), ý tưởng đó lấy lại sức mạnh của nó ngay từ lời rao giảng đầu tiên của Đức Giê-su : “Anh em hãy sám hối!” Cuộc sống của con người trên trái đất sẽ luôn luôn là một trận chiến chống lại cám dỗ, một nỗ lực hoán cải trường kỳ.

Đức Giê-su đã không đến để lôi chúng ta khỏi cuộc chiến ấy, xin Người như thế chẳng phải là một lời cầu nguyện tốt đẹp. Người đã đến “để chúng ta được sống dồi dào” (Ga 10,10), điều này kéo theo nhiều cuộc đấu tranh kiên trì chống lại thói kiêu căng, những lo lắng kiểu dân ngoại và tính dục hỗn loạn bừa bãi, vốn mang một bộ mặt hấp dẫn nhưng che giấu những nguy hiểm chết người không kém con dao bọc máu của tay thợ săn Bắc cực. Các cuộc chiến đấu ấy sẽ chỉ kết thúc khi ta trút hơi thở cuối cùng.        

Trước hết, nó mang dáng vẻ một cuộc biến đổi rõ ràng. Ra khỏi một buổi giảng thuyết, một giờ suy niệm, một cuộc tĩnh tâm, bị một cơn bệnh, một cái tang đánh động hay một tình yêu bắt lấy, ta khám phá thấy mình đã từng sống tệ hại và thật sự quyết tâm thay đổi. Có thể xác định thời điểm của cuộc chuyển hướng, quay đầu này. Cuộc sống của vài người hoán cải, qua sự thay đổi lớn lao, tượng trưng cho cái xảy đến với chúng ta cách bé nhỏ hơn nhiều : người ta cuối cùng đã nói vâng trước Thiên Chúa.

Nhưng đoạn tiếp sau đó lại gây chán nản. Nơi những con người hoán cải đích thực, sự thay đổi đứng vững, họ ngày càng lên cao. Phần chúng ta thì rơi vào lại trong cái tầm thường, hay thậm chí vào lại trong sự dữ. Cuộc hoán cải của chúng ta chỉ là một cơn sốt thánh thiện nhỏ bé.

Điểm yếu nằm ở chỗ nào ? Phải chăng chúng ta là những kẻ tầm thường, hèn nhát không sửa được ? Đúng hơn, chúng ta là những kẻ chẳng nghe Tin Mừng cho nên, nhất là khi bản văn quá ngắn, như bản văn đang nghiên cứu, và có nguy cơ bị xuyên tạc. Đức Giê-su bảo: “Anh em hãy sám hối… và tin vào Tin Mừng”. Chỉ lấy nửa câu là làm hỏng tất cả, người ta sẽ tiếp tục sống với niềm mơ ước sám hối và chẳng có gì hơn nữa. Có lẽ nên thay đổi một chữ để nêu bật mạnh mẽ mối liên hệ cần thiết : “Anh em hãy sám hối bằng cách tin vào Tin Mừng”.

Tin. Trước hết là tin. Trước hết không phải là xăn tay áo song là tin rằng Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, trong tầm tay, với Đức Giê-su Ki-tô, và rằng Tin Mừng là một Tin Mừng thật sự: toàn thể thế giới có thể được Đức Giê-su Ki-tô cứu thoát. Dù bạn là ai và hoàn cảnh hiện tại của bạn thế nào, bạn cũng có thể được Đức Giê-su Ki-tô cứu thoát. Ơn rỗi này đã được ban tặng. Nếu tin điều ấy, bạn sẽ được rỗi.

Nhưng ta chớ bẻ đôi lời công bố của Đức Giê-su theo một cách khác cũng tai hại : tin vào Tin Mừng… mà chẳng xăn tay áo. Tin Mừng cho chúng ta hay từ nay mọi sự đều khả dĩ, và thành thử người ta có thể dấn thân vào. Phải dấn thân !

Điều tuyệt diệu, đó là ta chẳng còn phải chiến đấu đơn độc, trái lại được bảo đảm rằng mình có thể thắng. “Các thiên sứ hầu hạ Người”. Các thiên sứ sẽ phục vụ chúng ta, còn các thú dữ sẽ yên ngủ. Các cuộc hoán cải của chúng ta đã từng thất bại vì chúng ta đã từng bơi trong thói duy chí ngây thơ hay kiêu hãnh: “Tôi muốn sám hối !” Không, phải nói : “Xin Chúa giúp con muốn, rồi con sẽ muốn với Ngài và nhờ Ngài”. Một cuộc hoán cải chân thực là một kinh nghiệm về Triều đại Thiên Chúa, là sự khám phá sống động rằng tất cả đều có thể nếu tất cả đều được cầu xin. Nói : “Nước Thiên Chúa đã đến gần rồi” là nói : “Bạn có thể cầu xin”. Vậy hãy xin nào, cố gắng xin nào. Hãy chiến đấu với Chúa Ki-tô để chiến thắng !

Lm. Phêrô Phan Văn Lợi

-------------------------------

 

MC 1-ABC522: BA CÁI BẪY

 

Bốn Mươi Ngày Ăn Chay Và Khấn Nguyện. Trọn Cuộc Sống Biến Đổi Để Hoàn Lương. Sau khi MC 1-ABC522



Bốn Mươi Ngày Ăn Chay Và Khấn Nguyện
Trọn Cuộc Sống Biến Đổi Để Hoàn Lương.

Sau khi ăn chay 40 ngày, Chúa Giêsu chịu cám dỗ, được đề cập trong Mt 4:1-11, về ba điều: Cám dỗ thứ nhất về SỰ ĂN UỐNG – đệ nhất khoái trong tứ khoái của con người; cám dỗ thứ nhì về TÍNH KIÊU NGẠO – “cái tôi” luôn là số một và có thể nổi dậy bất cứ lúc nào; cám dỗ thứ ba về DANH VỌNG và ĐỊA VỊ – những thứ mà ai cũng muốn để chứng tỏ “bản lĩnh” của mình.

Chúa Giêsu ăn chay trước khi thi hành sứ vụ công khai, điều đó chứng tỏ rằng ăn chay và cầu nguyện luôn gắn liền với nhau. Cần phải cầu nguyện trước khi làm bất cứ việc gì. Một trong những điều quan trọng cần cầu xin là “xin cứu khỏi mọi sự dữ.” (Kinh Lạy Cha)

Sau khi ông Gioan Tẩy Giả bị bắt, Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy SÁM HỐI và TIN vào Tin Mừng.” (Mc 1:15) Ngày nay người ta than là “đạo đức xuống cấp” hoặc “suy thoái nhân bản” vì người ta không sám hối theo lời khuyên của Đức Kitô. Người ta mưu mô và thủ đoạn tinh vi đủ dạng. Văn minh tiến bộ thì tội lỗi cũng tinh vi hơn. Có lần Chúa Giêsu đã xác định: “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” (Lc 16:8) Sự khôn khéo ở đây mang nghĩa xấu – tức là mưu mô, mưu mẹo, toan tính và sắp đặt ngầm để thực hiện điều bất chính.

Cổ nhân nói: “Hàm huyết phún nhân, tiên ô tự khẩu.” – Ngậm máu phun người thì bẩn miệng mình trước. Thế nhưng kẻ xấu vẫn làm, bất chấp mọi thứ. Suy nghĩ xấu dẫn tới ước muốn xấu, ước muốn xấu dẫn tới hành động xấu. Thánh Phaolô khuyên: “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy LOẠI BỎ NHỮNG VIỆC LÀM ĐEN TỐI, và CẦM LẤY VŨ KHÍ CỦA SỰ SÁNG để chiến đấu.” (Rm 13:12) Chắc chắn bộ ba “ăn chay – sám hối – đền tội” luôn cần thiết. Ước gì ai cũng chân thành thú tội để được Thiên Chúa đại xá: “Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài.” (Tv 51:6)

Sau đại họa Hồng Thủy, Thiên Chúa phán với ông Nôê và các con ông: “Đây Ta lập giao ước của Ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi: chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú. Ta lập giao ước của Ta với các ngươi: mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa.” (St 9:8-11) Lời hứa đó của Thiên Chúa là điều diễm phúc cho cả nhân loại, vì không còn cảnh “tẩy rửa” địa cầu như thời Cựu Ước.

Thiên Chúa không hứa suông, mà Ngài cho dấu chỉ cụ thể và rõ ràng: “Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau: Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất. Khi Ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, Ta sẽ nhớ lại giao ước giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm; và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa.” (St 9:12-15) Những “cây cung” đó thường xuất hiện sau những cơn mưa to, chúng ta gọi đó là Cầu Vồng, với các sắc màu lung linh kỳ lạ.

Cầu Vồng là lời nhắc nhở về giao ước xưa về ơn thứ tha, Thiên Chúa không trừng phạt nhãn tiền nữa. Nhưng đừng vì thế mà ỷ lại, mà hãy noi gương Thánh Vịnh gia cầu xin: “Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.” (Tv 25:4-5)

Mùa Chay là lời nhắc nhở sám hối và tạ ơn: “Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người.” (Tv 25:6-9) Nếu Thiên Chúa chấp tội, chẳng ai được cứu rỗi. (Tv 130:3)

Chúng ta thực sự hạnh phúc vì được Bửu Huyết của Đức Giêsu Kitô tẩy sạch mọi vết tội: “Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi – Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương – hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh. Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm, tức là những người xưa đã không vâng phục Thiên Chúa, trong thời Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nghĩa là thời ông Nôê đóng tàu. Trong con tàu ấy, một số ít, cả thảy là tám người, được cứu thoát nhờ nước.” (1 Pr 3:18-20)

Nước giản dị mà kỳ diệu, rất mềm mà rất cứng, người ta có thể “cắt” nước nhưng không thể làm “đứt” nước. Từ nước của Đại Hồng Thủy tới Phép Rửa, rồi Nước (và Máu) tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu khi lưỡi giáo đâm vào: “Nước đó là hình bóng phép rửa nay cứu thoát anh em. Lãnh nhận phép rửa, không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là CAM KẾT với Thiên Chúa sẽ giữ LƯƠNG TÂM TRONG TRẮNG, nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền.” (1 Pr 3:21-22)

Tội lỗi là điều ô uế ghê tởm, nhưng chúng ta diễm phúc được tẩy sạch nhờ Bí tích Thánh Tẩy. Nhưng vì yếu đuối, chiếc “áo trắng” của chúng ta lại vấy bẩn, rồi lại được “giặt sạch” nhờ Bí tích Giao Hòa. Tội chồng lên tội, nhưng rồi phúc lại chồng lên phúc. Phàm nhân vẫn phải tiếp tục ăn chay, sám hối và đền tội, không chỉ cho chính mình mà còn cho cả người khác trong tình liên đới Kitô giáo.

Lạy Thiên Chúa nhân lành, xin ban sức mạnh để chúng con thoát khỏi mọi cạm bẫy của ma quỷ, xin giúp chúng con hoán cải suốt đời, và xin nâng đỡ chúng con trên hành trình sám hối. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

Thomas Aq. Trầm Thiên Thu

-------------------------------

 

MC 1-ABC523: VUỢT QUA THỬ THÁCH BẰNG GÌ?


Anh chị em thân mến,

 

Câu chuyện nói về việc Đức Giê-su chịu cám dỗ trong bài Tin Mừng năm nay tuy ngắn, không nói MC 1-ABC523


Câu chuyện nói về việc Đức Giê-su chịu cám dỗ trong bài Tin Mừng năm nay tuy ngắn, không nói đến chi tiết các cám dỗ mà Đức Giê-su đã vượt qua như đã được mô tả trong Tin Mừng Theo Thánh Mát-thêu. Nhưng nội dung vẫn bao gồm các điểm chính yếu hầu giúp chúng ta đối chiếu và tìm ra các phương thế để đối diện với mọi thử thách hay cám dỗ trong cuộc sống.

Trước tiên, Đức Giê-su được thúc đẩy bởi Thần Khí. Đó là hơi thở của Thiên Chúa, là sức mạnh tình yêu Thiên Chúa. Con người mà không có hơi thở thì còn sống thế nào đây. Vì thế Thần Khí, hơi thở nói lên sức sống của Thiên Chúa mà chúng ta còn gọi là Thánh Thần. Hôm nay chính sức mạnh đó đã thúc đẩy Đức Giê-su vào hoang địa và ở lại với Ngươi trong suốt thời gian Người chịu cám dỗ.

Sau đó là yếu tố thời gian, phải chăng 40 ngày gợi lại cho chúng ta hành trình 40 năm của dân Israel xưa kia.

Sau cùng là yếu tố không gian, đó chính là hoang địa hay sa mạc là nơi xẩy ra việc Đức Giê-su chịu cám dỗ.

Tất cả các chi tiết nói trên gợi lại cho chúng ta hai câu chuyện.

Câu chuyện thứ nhất là hành trình và các thử thách mà dân Is-ra-el đã phải đối diện. Đây là ví dụ cụ thể giúp chúng ta hiểu dân Chúa đã trải qua các cuộc thử nghiệm và bị sa ngã như thế nào. Trong hoang địa, khi phải đối diện với những thử thách, họ đã quên đi công trình tay Chúa, Đấng đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ của Vua Pha-ra-ôn. Trái lại, họ lại nghĩ rằng Thiên Chúa dẫn họ vào đây và để họ chết trong hoang địa.

Họ đã bất trung, bội phản và sa ngã; thậm chí có lúc còn muốn biến Đức Chúa thành một pho tượng, qua việc xin đắp con bê bằng vàng để thờ lậy. Ý định của họ là muốn làm chủ vận mạng của mình và cả gan muốn điều khiển cả Thiên Chúa nữa. Thay vì để Chúa dẫn đuờng chỉ lối, họ lại muốn, qua con bê bằng vàng, khiêng Chúa đi đâu tùy theo ý muốn của họ.

Trong lúc nhìn lại cách diễn tả việc sa ngã của con người trong trình thuật tạo dựng cho đến hành trình tiến về đất hứa, chúng ta khám phá ra nguyên nhân khiến họ sa ngã. Đó là cách cư xử theo ý riêng và thiếu tin tưởng vào quyền năng và Lời của Chúa.

Còn câu chuyện hôm nay kể lại việc Đức Giêsu, cũng trong hoang địa và với thời gian 40 đêm ngày để chịu ma quỷ cám dỗ. Người trung tín với Cha Ngài và vuợt qua mọi thử thách không chỉ trong 40 ngày này mà thôi; nhưng còn đuợc thể hiện trong suốt hành trình cuộc sống hiến dâng và tự hạ của Người. Và, ngày hôm nay, trong lúc chiến đấu với các thử thách, Đức Giêsu đã đặt bản thân Người dưới quyền năng của Thần Khí trong cuộc tìm kiếm và làm hài lòng Cha. Tâm tình hiệp nhất này đã ảnh hưởng trên bầy thú dữ trong hoang địa, khiến chúng không còn là những con vật nguy hiểm, nhưng đã trở thành những con vật thật hiền hòa. Chúng hiện diện với các thiên thần để hầu hạ Chúa. Phải chăng đây là cảnh sắc của vườn địa đàng được phục hồi bởi sự vâng phục của Đức Giêsu, để đổi lại những gì mà con người đã đánh mất sau khi sa ngã.

Vì thế, thưa anh chị em,

Ngay đầu Mùa Chay, để giúp chúng ta đối diện và chiến đấu với các sa ngã; Hội Thánh muốn nhắc nhở đến thân phận mỏng dòn, yếu đuối và dễ đổ vỡ của mỗi người. Trong phận mỏng dòn đó, chúng ta chỉ có thể vượt qua các sa ngã và mọi thử thách bằng quyền năng của Chúa mà thôi.

Hãy nhớ mình từ bụi tro rồi sẽ trở về tro bụi. Ý nghĩa của lời đó quá rõ ràng. Thiên Chúa đã truyền ban sự sống vào đám tro tàn đó. Rồi có một ngày chúng ta sẽ về với cội nguồn. Hiện tại chúng ta còn sống; có nghĩa là thử thách và cám dỗ vẫn còn. Nó là một phần của cuộc sống. Không ai có thể tránh thoát được. Tất cả vẫn hiện diện. Có nhiều người lầm tưởng là các cám dỗ sẽ đến từ bên ngoài. Thực ra nó ẩn tàng ngay bên trong bản thân và cuộc sống của từng người.

Những thử thách mà chúng ta gặp trong cuộc sống rất khó biện phân như hoàn cảnh và cách thức đối diện với các thử thách của người thanh niên giầu có trong Tin Mừng. Anh đã thất bại và không vuợt qua đuợc thử thách khi để cho cuộc sống của mình bám víu vào những bảo đảm do tiền của mà anh tạo ra. Tiền của và sự giầu sang không dẫn anh đến sa ngã. Nhưng, vì giầu có nên anh không trải nghiệm được cảnh nghèo để khám phá ra rằng những gì anh có đều do Chúa ban, cho nên anh cần có cuộc sống lệ thuộc vào Người. Anh không làm đuợc chuyện đó nên lủi thủi bỏ đi và Chúa nhìn anh bằng một cái nhìn thật buồn; bởi vì anh đã chọn sai ưu tiên cho cuộc sống.

Trong dụ ngôn người gieo giống, Chúa đã không báo cho chúng ta biết rằng chính những bụi gai là những vật cản khiến cho các hạt giống không đâm chồi nẩy lộc đuợc hay sao! Bụi gai là thử thách mà chúng ta cần vuợt qua. Nhưng bụi gai là gì?

Đối với tôi thì hào quang có thể là những bụi gai làm sai lạc ý huớng trong các công tác phục vụ của tôi. Bụi gai cũng có thể là những việc làm, các câu nói ngoại giao để làm thỏa mãn nhu cầu và thị hiếu của đám đông, và kiếm được vài lời khen tặng hay một tặng vật nào đó từ họ cho mình. Trong khi đó, với sứ mạng tìm kiếm, tuân phục và loan báo Lời Chúa phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta.

Rồi còn nữa, trong dụ ngôn tiệc cuới. Các khách từ chối lời mời nào có tội gì. Họ bận việc và ai cũng có việc phải lo. Họ không sai khi từ chối lời mời của ông chủ tiệc. Nhưng lại một lần nữa, họ và chúng ta thay vì chọn Chúa thì lại chọn ý riêng. Đó chính là nguyên nhân đưa chúng ta đến sa ngã.

Nói chung, để chuẩn bị tham dự vào Mầu Nhiệm Phục Sinh, trong Muà Chay này chúng ta đuợc mời gọi quay về với Chúa. Để trở về, chúng ta cần sống phó thác hơn; có nghĩa là ngoài Chúa ra, không ai làm cho cuộc sống của chúng ta đuợc bảo đảm. Trở về với Chúa là hành động quay lưng lại với tất cả những gì đi ngược lại ý định và tiếng nói của Chúa và chỉ lắng nghe một tiếng nói duy nhất, đó là tiếng nói của Chúa mà thôi. Một khi chúng ta lo lắng quá nhiều về thành công và sự an toàn cho cuộc sống là lúc chúng ta chấp nhận lối sống thoả hiệp, lối sống ích kỷ, lối sống theo các tiêu chuẩn của thế gian rồi chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình và quên đi các giá trị đích thực của Tin Mừng.

Thử thách và cám dỗ là thế. Cần biết biện phân để chọn lựa sao cho hợp ý Chúa. Đó là việc chúng ta cần làm trong suốt cuộc sống, đặc biệt trong 40 ngày của Mùa Chay Thánh năm nay. Amen.

Lm. Yuse Mai Văn Thịnh, DCCT

-------------------------------

 

MC 1-ABC524: SỐNG MÙA CHAY VỚI ƠN CHÚA THÁNH THẦN

 

Cách đây chưa lâu, để bắt đầu đời sống công khai, cũng là khoảnh khắc khai mạc thời kỳ rao MC 1-ABC524


Cách đây chưa lâu, để bắt đầu đời sống công khai, cũng là khoảnh khắc khai mạc thời kỳ rao giảng Tin Mừng cứu độ, Chúa Giêsu bước xuống sông Giođan. Dù là Đấng thánh hóa nước, Chúa chấp nhận đứng chung hàng ngũ với những tội nhân, nhận lãnh phép rửa từ tay thánh Gioan Tiền hô.

Ngày ấy, Chúa Thánh Thần hiện diện như tác nhân của ơn thánh hóa để nghi thức của phép rửa không chỉ là hành động của sám hối, mà trở thành hành động của bí tích để ban ơn tha thứ cho bất cứ ai tin vào Chúa Kitô và thành tâm nhận lãnh.

Với hình ảnh Chúa Thánh Thần được Chúa Cha trao ban trước khi bắt đầu sứ vụ công khai, trong phép rửa, Chúa Giêsu như vị ngôn sứ được xức dầu là chính ơn Thánh Thần.

Cùng với ơn Thánh Thần được trao ban cho Chúa Giêsu, Hội thánh cũng nhận lãnh chính ơn Thánh Thần. Mượn hình ảnh đẹp vô song ấy, Hội Thánh kết thúc mùa Giáng sinh.

Hôm nay, cùng một Thánh Thần duy nhất ấy lại "đẩy Người vào hoang địa". Kể từ đây, một trong những ngày khởi đầu cho thời gian bốn mươi ngày, Chúa Giêsu, dù một mình giữa mênh mông, nhưng trong sức mạnh của Thánh Thần để chịu Satan cám dỗ và chiến thắng nó.

Nhìn vào các biến cố quan trọng của cuộc đời Chúa Giêsu liên quan đến sự hiện diện của Thánh Thần, Đức Phanxicô kết luận: "Cả cuộc đời Chúa Giêsu được đặt dưới dấu hiệu Thánh Thần Thiên Chúa, Đấng linh hoạt, linh hứng và hướng dẫn Người" (Huấn dụ ngày 21.2.2021).

Với hình ảnh Chúa Thánh Thần được Chúa Cha trao ban trước khi bắt đầu sứ vụ công khai, trong phép rửa, Chúa Giêsu như vị ngôn sứ được xức dầu là chính ơn Thánh Thần. Cùng với ơn Thánh Thần được trao ban cho Chúa Giêsu, Hội thánh cũng nhận lãnh chính ơn Thánh Thần. Mượn hình ảnh đẹp vô song ấy, Hội Thánh kết thúc mùa Giáng sinh.

Hôm nay, Chúa nhật đầu tiên của mùa Chay, mùa phụng vụ mới, một lần nữa, Hội Thánh tiếp tục giới thiệu hình ảnh Chúa Thánh Thần. Và đoạn Tin Mừng của Chúa nhật thứ I mùa Chay, lại là đoạn Tin Mừng nối tiếp việc Chúa Giêu chịu phép rửa. Sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để ăn chay, cầu nguyện 40 ngày trước khi bắt đầu ba năm truyền giáo.

Hai mùa phụng vụ, cách khoảng nhau, nhưng vẫn nối tiếp nhau trong cùng một mối dây thật ý nghĩa, cao quý hết sức: Chúa Thánh Thần.

Như vậy, trong lễ Chúa Kitô chịu phép rửa, Hội Thánh muốn dạy rằng, dù kết thúc một mùa phụng vụ, Hội Thánh của Chúa Kitô không kết thúc sứ vụ, nhưng tiếp tục hành trình của mình với ơn Chúa Thánh Thần, như Chúa Kitô tiếp tục việc làm của Người theo ý Chúa Cha, trong Chúa Thánh Thần.

Hôm nay, mở đầu mùa phụng vụ mới, phụng vụ mùa Chay, Hội Thánh cho thấy, hình ảnh Chúa Thánh Thần tiếp nối trong đời sống của Hội Thánh, như là sức mạnh của bất cứ ai có tâm hồn thiện chí muốn cậy dựa vào, muốn xin ơn trợ giúp để sống ơn hoán cải trong những ngày chay thánh này.

Bởi nếu "Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa", để ở đó, Chúa Giêsu gặp gỡ Thiên Chúa, sống chay tịnh, sống thật với chính tâm hồn mình, can đảm đối diện và chiến thắng cám dỗ, đồng thời tiếp cận với muông thú và sự hoang vắng im lặng mênh mông của hoang địa, thì đối với chúng ta, Chúa Thánh Thần cũng sẽ là nguồn sống thánh thiêng và trợ lực tuyệt đối trong cả cuộc đời chúng ta nói chung, đặc biệt trong mùa Chay nói riêng.

Có thể nói, Chúa Kitô đã sống suốt mùa Chay với Chúa Thánh Thần, thì hôm nay, bước vào mùa Chay, ta cũng sẽ sống mùa Chay với ơn Thánh Thần.

Chính nhờ ơn Thánh Thần mà Thiên Chúa và Chúa Kitô thương ban cho ta, ta cũng sẽ mạnh mẽ sống tâm hồn chay tịnh bằng sự liên lỉ cầu nguyện và siêng năng tìm gặp gỡ Thiên Chúa trong cõi thanh vắng của chính tâm hồn mình, trong các bí tích, trong phụng vụ thánh, trong sự tưởng nhớ tình yêu Thiên Chúa, trong sự suy niệm cuộc đời và cuộc tử nạn của Chúa Kitô.

Nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, ta còn có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong khi sống với mọi nguời quanh ta, khi ta làm việc bác ái, khi ta trao tặng người  khác nghĩa cử yêu thương…

Có Chúa Thánh Thần, ta sẽ đổi mới chính tâm hồn mình, sẽ sống khiêm nhu hơn, hiền lành hơn, vị tha hơn, bao dung hơn…

Tắt một lời, trong đời ta, nhất là khi sống mùa Chay, ta biết tận dụng mọi phương thế Chúa ban và Hội Thánh đề nghị, để tìm gặp gỡ Thiên Chúa, đời ta sẽ thăng hoa, môi trường ta sống sẽ tràn ngập hương yêu thương, chiếu giải ánh sáng hòa bình.

Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng

-------------------------------

 

MC 1-ABC525: SA MẠC TỘI LỖI

 

Mùa Chay là gì?  Là mùa ăn năn thống hối.  Mùa chay đòi hỏi chúng ta làm những gì? Hành trình MC 1-ABC525


Mùa Chay là gì?  Là mùa ăn năn thống hối.  Mùa chay đòi hỏi chúng ta làm những gì? Hành trình mùa chay thử thách chúng ta thế nào? Hãy suy niệm những bài đọc Kinh Thánh trong Mùa Chay để chúng ta cùng nhau sống lại lịch sử ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kito cho nhân loại.

     * Bài đọc 1 lễ Chúa Nhật hôm nay (St 9:8-15) là một trong ba hình ảnh của phép rửa tội xẩy ra sau trận đại hồng thủy nói trong sách sáng thế khi Thiên Chúa đã đưa ra một giao ước với loài người có vẻ mơ hồ. Giao ước có những điều khoản giao kèo rất nặng, rõ ràng -thường thường là về hành vi, lối sống, cách cư sử- để những thành viên phải thi hành để sinh lời, nếu không sẽ bị trừng phạt.

     Trường hợp nạn lụt trong Kinh Thánh, Thiên Chúa cho biết trước những dấu hiệu để bảo vệ ông Noe, con cháu ông và mọi sinh vật sống trên trái đất cũng như mọi của cải vật chất  (St 6:18-21). Để giữ lời giao ước, ông Noe đã cho làm một con tàu thật lớn và chứa trong đó đủ thứ cả người lẫn vật và gia dụng cần thiết như lời Thiên Chúa truyền. Vì trung thành với giao ước, Noe, con cháu ông và mọi sinh vật trên trái đất sẽ không bao giờ là nạn nhận của hồng thủy nữa. Nhưng khi nào loài người phạm tội thì đại hồng thủy sẽ xẩy ra (St 6:5-8).

     Vậy bài đọc 1 này chính là một loại phép thanh tẩy, hay đúng hơn là tiền thân của bí tích rửa tội, trong đó Thiên Chúa đã dùng nước như là quyền năng của mình hầu tỏ lộ sự công chính và công bằng để nhân loại biết đến lòng Chúa thương sót và tha thứ, nhất là cho những ai tội lỗi.

     * Trong bài đọc 2 (1Pr 3:18-22) thánh Phero đã dùng hình ảnh phép rửa tội để cắt nghĩa câu truyện ông Noe qua ánh sáng màu nhiệm Chúa Kito phục sinh. Đoạn này nói về Chúa Giesu đến từ cõi chết và Chúa tuyên bố Tin Mừng cho những ai đã chết trước khi Người giáng trần. Lời giảng trong cõi chết -đối với Phero- là biểu lộ sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với những ai ở những thế hệ trước đã không vâng lời, đặc biệt thế hệ ông Noe. Phero đã nối kết những sinh hoạt giữa ông Noe và Chúa Kito với bí tích rửa tội -một hình thức rửa khác bằng nước có nghĩa là rửa sạch và hòa giải với lương tâm chúng ta. Nó tương tư như cách ông Noe kêu xin Thiên Chúa để ông hoàn chỉnh một chiếc tàu với đầy đủ người, vật và gia dụng; cũng như xin Thiên Chúa hãy nhẫn nại với chúng ta trong phép giải tội trên hành trình tha thứ tội lỗi trong mùa chay thánh hoặc bước vào hàng ngũ Kito Giáo của những ai muốn hòa giải với Thiên Chúa qua bí tích rửa tội.  Vậy phép rửa tội, đối với thánh Phero, là một cử chỉ đòi hỏi, nghĩa là năn nỉ xin Thiên Chúa rủ lòng thương mà tha thứ cho chúng ta mọi tội lỗi. Nhận biết ra được sự thật tình và lòng thương xót của Thiên Chúa trong giao ước với ông Noe, chúng ta sẽ thấy được Thiên Chúa bảo đảm tha mọi tội lỗi cho chúng ta qua những bí tích hòa giải như rửa tội và giải tội và khi đã hoàn chỉnh. 

     * Bài Tin Mừng Phúc Âm Marco hôm nay (Mc1:12-15) là một bản văn ngắn gọn. Sau khi chiu phép rửa, Chúa Giêsu được Thần Linh Thiên Chúa dẫn vào hoang địa. Việc này nối kết phép rửa của Chúa Giêsu (và của chúng ta) với mục đích là chu toàn sứ mệnh. Chúa không ở tại bờ biển sông Jordan nhưng đi ngay vào hoang địa và bị ma quỉ cám dỗ. Marco không nêu rõ loại cám dỗ gì và bao nhiêu cám dỗ mà chỉ nói Chúa bị cám dỗ 40 ngày và được các thiên thần săn sóc. Điều này cho thấy Chúa Giêsu đã toàn thắng khải hoàn mọi cám dỗ nơi hoang vu tội lỗi. Không giống như những cám dỗ về hồ nghi và thất vọng mà có người như chúng ta thường nghe đồn đãi vu vơ kiểu hoang địa nói vể đất hứa trong sách dân số 13-14, Chúa Giêsu không hề bị đe dọa gì về thể xác và tinh thần. Thực sự Chúa được các sứ thần săn sóc che chở tận tình để rồi nhờ những kinh nghiệm đó Chúa trở lại Galilee và rao truyền Tin Mừng. Tin Mừng này gồm những điểm chính sau: Trước tiên là thời đại tạm dung mà chúng ta hiện sống đang thay đổi. Chúa Giêsu xuất hiện có nghĩa là chúng ta đang sống trong thời kỳ đã hoàn thành không còn phải mong đợi nữa. Thứ hai, thời kỳ đã hoàn thành được đánh dấu bởi vương quốc Thiên Chúa; nó đã gần kề và nằm ở trong tay Chúa Giêsu. Cuối cùng, thời đại mới và vương quốc Thiên Chúa gần kề thúc dục chúng ta hai đáp ứng là ăn năn thống hối và tin cậy. Đáp ứng của chúng ta -theo Chúa- để được thích hợp, sự ăn năn thống hối và tin cậy còn phải tùy ở thời gian và nơi chúng ta sinh sống.

     * Lời kết

     Tóm lại ba bài đọc 1, 2 và bài Phúc Âm đều qui về lòng thương sót và sự tha thứ của Thiên Chúa đối với tội lỗi của con người chúng ta được biểu hiện qua phép giải tội và rửa tội với thực tâm ăn năn thống hối. Tội lỗi là những việc chúng ta làm trái với lương tâm ngược với các điều răn Thiên Chúa dạy và Giáo Hội truyền. Cơ hội đi tới tội lỗi là sa mạc hoang địa đầy ma quỉ với những thói hư tật xấu, lòng tham lam tính ích kỷ, ghen ghét, hận thù...như diễn tả trong Mathieu và Luca (Mt 4:1-17; Lc 4:1-13) nhưng Chúa đã toàn thắng ma quỉ để rồi Chúa đem Tin Mừng báo hiệu thời đại mới cho chúng ta. Ơn cứu chuộc sắp xong. Vương quốc Thiên Chúa đang gần kề. Nhưng chúng ta cần phải ăn năn thống hối vì tội lỗi chúng ta làm rồi thi hành phép hòa giải và rửa tội.

     Lạy Chúa Giêsu!  Xin chỉ dẫn chúng con đường đi lối bước của Chúa
     Xin hướng dẫn chúng con trong chân lý và dạy bảo chúng con
     Vì Chúa là Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng con
     Chúa là Đức Kito, Con Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần là một Thiên Chúa
     duy nhất đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Bs. Nguyễn Tiến Cảnh

-------------------------------


​​​​​​​ ​​​​​​​

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây