Suy Niệm Tin Mừng Chúa nhật MV 2-A Bài 151-174: Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến

Thứ năm - 01/12/2022 02:04
Suy Niệm Tin Mừng Chúa nhật MV 2-A Bài 151-174: Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến
Suy Niệm Tin Mừng Chúa nhật MV 2-A Bài 151-174: Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến
Suy Niệm Tin Mừng Chúa nhật MV 2-A Bài 151-174: Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến
------------------------------------
Phúc Âm: Mt 3, 1-12: "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến". Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: "Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".
Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.
Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: "Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Ðây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Ðấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Ðấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt". - Ðó là lời Chúa.

--------------------------------------------
MV 2-A151: KÊU GỌI SÁM HỐI! 2
MV 2-A152: CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG. NĂM A.. 4
MV 2-A153: DỌN ĐƯỜNG CHÀO ĐÓN VUA HÒA BÌNH.. 7
MV 2-A154: ĐẤNG MESSIA HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG.. 8
MV 2-A155: SỨ ĐIỆP CỦA GIOAN.. 10
MV 2-A156: HÃY DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA.. 12
MV 2-A157: VUA HÒA BÌNH ĐẾN.. 15
MV 2-A158: SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG_A.. 18
MV 2-A159: ANH EM HÃY SÁM HỐI, VÌ NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN.. 21
MV 2-A160: CHUNG MỘT LÝ TƯỞNG.. 22
MV 2-A161: MONG CHỜ CHÚA ĐẾN.. 24
MV 2-A162: LÀM LÀNH LÁNH DỮ.. 25
MV 2-A163: CANH TÂN VÀ SÁM HỐI 27
MV 2-A164: THAY ĐỔI BẢN THÂN, THẾ GIỚI SẼ THAY ĐỔI 33
MV 2-A165: CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG_A.. 36
MV 2-A166: THỜI THIÊN SAI 38
MV 2-A167: CHÚA NHÂN, TỪ NHƯNG CON NGƯỜI CŨNG PHẢI SÁM HỐI 41
MV 2-A168: SÁM HỐI VÀ HOÁN CẢI ĐỂ DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN.. 42
MV 2-A169: TẠI SAO LẠI GỌI LÀ THẾ GIAN?. 46
MV 2-A170: TẨY SẠCH.. 48
MV 2-A171: SÁM HỐI ĐỂ SẴN SÀNG.. 53
MV 2-A172: MAU CHÓNG ĐỔI ĐỜI 55
MV 2-A173: TẤM LÒNG - HÒA BÌNH VÀ CHIẾN TRANH.. 58
MV 2-A174: THA THỨ VÀ CỨU ĐỘ.. 60

--------------------------
 

MV 2-A151: KÊU GỌI SÁM HỐI!


P.Trần Đình Phan Tiến

Thưa quý vị, thưa các bạn

 

Đức Tin được định nghĩa là: “ Kiếm tìm sự hiểu biết”. Như vậy, Đức Tin chính là : “ Nguồn cội MV 2-A151


Đức Tin được định nghĩa là: “ Kiếm tìm sự hiểu biết”. Như vậy, Đức Tin chính là : “ Nguồn cội của tri thức”, người ta thường nói :” Tri thức là sức mạnh”. Nhưng, người ta lại lập lờ đánh lận con đen, khi cho rằng “ khoa học là tri thức”, người ta muốn chối bỏ thực tại của cội nguồn tri thức, đó là ” ĐỨC TIN “, thì người ta thế chỗ cho “ KHOA HỌC” . Như thế, mặc nhiên vô hình trung, người ta “không thể” chối bỏ tri thức, vì vốn dĩ nếu không có tri thức, con người không thể có cuộc sống văn minh được, như vậy loài người không thể tiến bộ.

Theo đó, há “tri thức” không phải là sự hiểu biết của nhân loại đến từ Thiên Chúa hay sao ? Vì, Đức Tin là điều để “kiếm tìm sự hiểu biết”, vậy sự hiểu biết chính là ‘ Chân lý”, mà Thiên Chúa chính là CHÂN LÝ. Vậy tại sao, con người chối bỏ “Tri thức của Đức Tin”, vì Đức Tin là phạm trù siêu nhiên, vì vậy, Đức Tin thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Thần Linh. Vì vậy, nhân loại không thuộc Thần Linh, vì là loài hữu hình, nên con người dựa vào “khoa học” là tri thức của họ. Con người xem khoa học là “ chúa” của họ, vì đó là thế giới hữu hình, họ không thể đạt đến thế giới siêu nhiên được, nếu Thiên Chúa không mặc khải cho. Theo đó, Đức Tin là sự mặc khải đến từ Thiên Chúa và sự đáp trả của con người. Cũng có thể gọi Đức Tin là:” Khoa học siêu nhiên của tri thức”. Nhưng,Thiên Chúa không hoàn toàn dùng “LÝ ” để đối xử với nhân loại, mà Người luôn luôn dùng “ TÌNH “ để đối đãi với chúng ta, vì ,Người còn là “TÌNH YÊU” nữa.Vì Người là Thần Chân Lý và là Thiên Chúa của tình yêu.

Vâng, trên hết chính là tình yêu nơi Thiên Chúa, sự khác biệt giữa Thiên Chúa và nhân loại chính là ở điểm nầy. Khi tha nhân xúc phạm đến chúng ta, thì chúng ta dùng lý để chiến thắng, nhưng, chúng ta thường thất bại, còn khi chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa, thì người lại dùng tình để thứ tha cho chúng ta thì Người lại chiến thắng vì có được chúng ta, còn nếu Người dùng lý, thì người hoàn toàn mất chúng ta. Từ đó, suy ra, Thiên Chúa yêu thương nhân loại hơn loài thiên thần, vì khi thiên thần xúc phạm đến Thiên Chúa, thì Người dùng lý mà xử ngay, tại sao Người không cho thiên thần cơ hội là dùng tình để xử. từ đó, chúng ta biết được , vì thiên thần là loài siêu nhiên, giống hình ảnh vô hình của Thiên Chúa, nên thiên thần không có được diễm phúc tha thứ. Thiên Chúa yêu thương loài người, bởi vì họ là loài hữu hình, nhưng được dựng nên bởi siêu nhiên từ Thiên Chúa, vì thế khi loài người sa ngã, Thiên Chúa không đoạn tuyệt như loài thiên thần. Nên chi, loài người luôn còn cơ hội cho đến khi được chính Ngôi Vị Thiên Chúa cứu  chuộc, là Ngôi Hai đã mang lấy chính thân phận loài người như chúng ta hoàn toàn, ngoại trừ tội lỗi, và đến giờ đã định, Người đã giáng trần vì chúng ta. Đó là Mầu Nhiệm Cứu Độ.

Trở lại Lời Chúa hôm nay, khởi đi từ Bài đọc I, (Is 11, 1-10) nói lên hình ảnh của một Ngôi Vị Thiên Chúa sẽ làm thay đổi mọi sự, từ sự dữ hóa ra sự lành. Người sẽ đem đến một nên hòa bình thật sự mà từ nơi Thiên Chúa mới có được. Người được mệnh danh là “Vua Hòa Bình”, một Vị Vua không xét xử chỉ bằng công lý mà bởi tình thương nữa. Người sẽ thiết lập một nền hòa bình thịnh trị trong Vương Quốc của Người, đó là Vương Quốc sự thật và tình thương. Vì lúc đó, khắp địa cầu sẽ tràn ngập trí năng Chúa như dòng nước đầy ngập biển khơi.

Như chúng ta biết, “gậy” giám mục không chỉ tượng trưng cho sự chăn dắt dân Chúa,như chiếc gậy mục tử là người chăn súc vật là con chiên, mà còn  như “ Lời “ của  Chúa để chăn dắt, vì:  “Người sẽ dùng gậy là miệng Người mà đã kích thế gian, lấy hơi thở nơi môi mà diệt gian ác”, rõ ràng (hơi thở nơi môi chính là Thần Khí, tức Chúa Thánh Thần) (Is 11,4)

Như vậy, Đức giám mục không phải chỉ thay thế các thánh Tông Đồ, mà còn là đại diện chính Chúa Giêsu – Kitô  và nhờ quyền năng Thần Khí khi thi hành nhiệm vụ nữa.

Tin Mừng thánh Mat-thêu 3, 1- 12 , hôm nay cho chúng ta thấy một nhân vật “dọn đường “ cho Đấng Cứu Thế đến, Vị Vua Hòa Bình mà Bài đọc I trình thuật cao cả và sẽ thay đổi diện mạo trái đất như vậy, thì nhân loại cần có một điều kiện để đón nhận, đó là “lòng sám hối”, nếu không có lòng sám hối, thì như cây rìu để sẵn gốc cây, sẽ đốn bỏ bất cứ cây nào không sinh quả tốt mà bỏ vào lửa. như vậy nhân vật Tiền Hô cho chúng ta biết “Chân Dung “ Đấng Cứu Thế là : “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước để giục lòng anh em sám hối. Còn Đấng đến sau tôi, thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người, Người sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa và Tay Người sẽ cầm nia rê sạch lúa trong sân,thóc tốt thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” (c 11- 12)

Như vậy, nhân vật dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến cho chúng ta biết, sự “dọn đường” cho Người chính là dọn tâm hồn tức sám hối nội tâm của chúng ta. Như vậy, mới xứng đáng để một Vị Vua Hòa Bình ngự đến, nếu không chúng ta sẽ bị người rê sạch như lúa lép bị bỏ vào lửa đời đời. Chúng ta thấy, ý nghĩa của Bài Đọc I (Is 11, 1-10) và Đoạn Tin Mừng ( Mt 3, 1-12) hôm nay thật trùng khớp, đọc lên chúng ta thấy ý nghĩa “Vương Quyền” của Đấng Cứu Thế, một Vị VUA Hòa Bình, đồng thời, Người cũng là Vị Vua Công Lý nữa. Người sẽ cầm nia, hay cầm gậy để lý đoán thiên hạ chính là dùng Lời của Người tức là Thần Khí để xét xử. Khí giới của Người chính là “Môi, Miệng” của Người, là dùng Lời chỉ dạy thế gian, nếu ai không nghe thì như lúa lép, bị bỏ vào lửa không hề tắt. như vậy,NIA, GẬY, và HƠI THỞ của Người chính là LỜI và THẦN KHÍ của sự sống hằng hữu vậy.

Theo đó, Bài đọc II, thánh Phao-lô cho chúng ta biết qua thư Rôma (15, 4-9) như sau:” … Vì thế giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ , dâng điệu hát cung đàn ca mừng Danh Thánh Chúa.”

Thánh Vịnh 71 cho chúng ta biết “Vương Quốc của Đấng Kitô” là một Vương Quốc thái bình , không có khổ đau, vì trong thực tại, người dân đang sống trong cảnh lầm than , bị ức hiếp, đau khổ, họ đang mong đợi một vương quốc thái bình thật sự đến với họ. Mặc nhiên trong vương quốc ấy, phải có một Vị Vua nhân ái, tràn đầy yêu thương, vì :” Người dân khốn khổ đầy đường, mong Người giải phóng xót thương dân lành”, vâng, và như vậy sự mong đợi một vì vua anh minh, nhân ái là điều hết sức mong mỏi. Chúng ta thấy ” tâm tình mong chờ” ngày xưa của dân Dothai là như vậy, và “ tâm tình “ Mùa Vọng ngày nay của chúng ta như thế nào ? Chúng ta có mong mỏi một Đấng Cứu Chuộc không? Người đã yêu thương đến với chúng ta lần thứ nhất, và trong giai đoạn nầy, chúng ta sống lại tâm tình kỷ niệm Mùa Vọng lần I, Người đã đến với chúng ta, để chúng ta luôn tỉnh thức chờ đợi Người lại đến với chúng ta lần thứ II trong vinh quang.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trong thế gian lần thứ I vì yêu thương nhân loại tội lỗi, Chúa muốn con người sám hối, để đón nhận Lời Chúa, hầu canh tân cải thiện cuộc đời, để sau khi lìa khỏi nơi chốn tạm là chốn đời đầy bất trắc, họ sẽ có Chúa là chốn tựa nương vĩnh hằng muôn thuở. Xin thương ban cho chúng con sống một Mùa Vọng đầy tràn Thánh Ân bởi Chúa, hầu hướng về một Lễ Giáng Sinh an bình mà chỉ có Chúa mới thoả mãn tâm hồn chúng con./. Amen

------------------------------

 

MV 2-A152: CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG. NĂM A


Lm. Antôn

 

Trong mùa Vọng, chúng ta được Lời Chúa kêu gọi ăn năn sám hối chuẩn bị tâm hồn cho Chúa MV 2-A152


Trong mùa Vọng, chúng ta được Lời Chúa kêu gọi ăn năn sám hối chuẩn bị tâm hồn cho Chúa đến mang vui mừng và hy vọng cho cuộc sống. Tiên tri I-sa-i-a trong bài đọc một đã loan báo cho dân Do thái lúc đó sứ điệp đầy vui mừng và hy vọng. Tiên tri cho họ biết Thiên Chúa sắp đến và thực hiện lời Ngài đã hứa, thiết lập lại sự công bằng, hiệp nhất và hòa bình.

Thế giới và xã hội ngày nay tuy xa cách thời điểm của tiên tri Isaia, nhưng thật sự cần lắng nghe sứ điệp của ngài.  Chúng ta thấy sự dữ, tội lỗi và thảm cảnh xảy ra hàng ngày.  Có những người phải đối phó với bao nhiêu sự khó khăn về tinh thần, gia đình, con cái và đức tin. Con người ngày nay hình như đang có âm mưu loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống.  Nhiều người, kể cả những người tự xưng là Ki-tô hữu, chỉ có đời sống đạo hay đức tin hình thức bề ngoài, thờ ơ với Lời Chúa, chạy theo những cám dỗ của vật chất, thú vui và sống ích kỷ. Chúng ta thấy có những gia đình không được hòa thuận, hôn nhân vợ chồng đổ vỡ, con cái hư hỏng mất dức tin. Thật vậy, con người đang và sẽ phải đối phó với những thảm cảnh và hậu quả do chính con người tạo nên, và còn sẽ tiếp tục nếu không nghe Lời Chúa kêu gọi ăn năn sám hối.

Vì yêu thương và muốn cứu rỗi, Thiên Chúa không thể bỏ mặc con người chúng ta sống trong tội lỗi, lo âu, sợ hãi và vô vọng. Chúa vẫn luôn tiếp tục thực hiện chương trình cứu độ nhân loại của Ngài, và dùng mọi phương cách để kêu gọi mọi người thức tỉnh sửa đổi, hay thay đổi đời sống, để đón nhận niềm vui ơn cứu độ và hy vọng mà Chúa đưa đến.   Thật vậy, chúng ta đang cần đến một Thiên Chúa xét đoán công bằng, nhưng giàu tình yêu thương và thương xót.  Ngài sẽ thiết lập cuộc sống vui mừng, bình an và hạnh phúc cho chúng ta.

Trong mùa Vọng, chúng ta cũng thường nghe đề cập đến Gioan Tẩy giả hay Tiền hô, vì đời sống và sứ mạng của ngài gắn liền với Đấng Cứu Thế. Gioan Tiền hô được Thiên Chúa chọn làm sứ giả đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Thánh Gioan có một cuộc sinh ra kỳ lạ, một lối sống khác thường. Ngài chọn con đường tu khổ chế: ăn châu chấu và mật ong rừng, uống nước lã và mặc áo da thú. Sống trong hoang địa trơ trụi, vắng người, thiếu sự sống. Nhưng chính ở đó mà thánh Gioan đã lớn lên và trưởng thành trong sự gặp gỡ thâm trầm với thiên Chúa, và nhận biết rõ sứ vụ của mình.

Chúng ta thấy cảm phục con người của thánh Gioan. Ngài thật thánh thiện và đầy khiêm tốn. Ngài không lợi dụng để đánh bóng tên tuổi mình hay nâng mình lên.  Ngài luôn biết mình là ai để sống đúng với vai trò và sứ vụ của mình kêu gọi mọi người đến gặp ngài chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến với họ.

Bài Tin mừng cho chúng ta biết trong số những người đến với thánh Gioan, có nhiều người thuộc phái Pharisêu và Xađốc. Họ kéo đến với thánh Gioan để chịu phép rửa, nhưng không có thiện ý ăn năn sám hối từ bỏ đời sống tội lỗi để chuẩn bị tâm hồn đón chờ Đấng Cứu Thế đến.  Vì thế, Gioan đã nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ sắp giáng xuống? Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng hối cải” (cc.7-8). Thánh Gioan không chấp nhận họ, trái lại, còn thẳng thắn và gay gắt khiển trách họ. Ngài gọi họ là “nòi rắn độc”, tức là ông xác định bản chất gian ác, thù ghét, lừa dối và kiêu căng của họ. Chúng ta thấy sau này, chính Chúa Giêsu cũng nặng lời như thế đối với những người Pharisêu và các kinh sư (12,32; 23,33). Thánh Gioan khẳng định rằng điều họ cần phải làm là “sinh hoa quả xứng với lòng hối cải”.

Thánh Gioan còn báo cho mọi người biết Đấng Cứu Thế và Nước Trời đã gần đến rồi.  Vì thế ngài kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”

Có một người nói rằng: cuộc đời mỗi người Ki-tô hữu là một con đường, con đường hai chiều đưa chúng ta đến với Chúa và Chúa đến với chúng ta, hay đưa chúng ta đến với tha nhân và tha nhân đến với chúng ta. Chúng ta biết đường ở đây ám chỉ tâm hồn hay cuộc sống, vì thế dọn đường cho Chúa vào trong tâm hồn có nghĩa là sửa chữa những khía cạnh hư và xấu trong cuộc sống. Nếu cuộc sống có những chỗ quanh co, gồ ghề và hố sâu thì cần phải sửa lại chon gay thẳng, lấp cho đầy và san cho bằng phẳng. Chúng ta hiểu quanh co là sự lừa dối, gian dối và thù ghét. Gồ ghề là những sự tham lam, nghiện ngập.  Hố sâu là cuộc sống ích kỷ, lười biếng và cá nhân thu hẹp.  Đồi cao là sự tự cao, kiêu căng và tự ái.

Chúng ta thấy trước khi sửa chữa đường phố, người ta phải biết chỗ nào hư, hư như thế nào và lên kế hoạch để sửa chữa. Cuộc sống hay tâm hồn chúng ta cũng vậy, cần sự chân thành để có thể nhận ra tình trạng tội lỗi, hư xấu, và phải can đảm tuân theo sự chỉ dẫn của Lời Chúa và ơn Chúa để biết cách thoát ra hay từ bỏ.  Vì thế thánh Gioan thiết tha kêu gọi và nhắc nhở chúng ta: nếu muốn lãnh nhận ơn Chúa, muốn có cuộc sống bình an, vui mừng và hạnh phúc thì hãy thành tâm, hãy can đảm, khiêm nhường và cố gắng uốn nắn cuộc sống cho ngay thẳng, bạt đồi cao và lấp hố sâu cho bằng phẳng, và phải biết khiêm tốn để cho Chúa được lớn lên còn mình thì nhỏ lại.

Lời Chúa trong tuần thứ hai mùa Vọng này cho chúng ta chiêm ngắm mẫu gương của thánh Gioan, kêu gọi chúng ta nghe và sống lời mời gọi của ngài, mở con đường tốt cho Chúa đến với tâm hồn để chúng ta sống gắn bó với Chúa, để đời sống với tất cả niềm vui, bằng an và hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân.

--------------------------

 

MV 2-A153: DỌN ĐƯỜNG CHÀO ĐÓN VUA HÒA BÌNH


Gm Giuse Vũ Văn Thiên

 

Hòa bình là niềm khát khao của cả nhân loại, mọi nơi, mọi thời. Hòa bình cũng là lời hứa của MV 2-A153


Hòa bình là niềm khát khao của cả nhân loại, mọi nơi, mọi thời. Hòa bình cũng là lời hứa của Chúa cho muôn dân, từ thời xa xưa của lịch sử. Tuy vậy, xem ra, hòa bình còn xa vời so với những ước vọng của con người. Trên thế gian này, không bao giờ ngưng tiếng súng, chẳng chỗ nào hết xung đột. Người Kitô hữu tin rằng, Đức Giêsu là hoàng tử của hòa bình. Người đến để thiết lập hòa bình giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Như vậy, nếu con người chưa được hưởng hòa bình, là vì họ chưa đón nhận vị hoàng tử của hòa bình và giáo huấn của Người.

Chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, Phụng vụ Lời Chúa hướng lòng chúng ta về Đấng đã được tiên báo trong Cựu ước: Người là nhánh nhỏ vươn lên từ gốc Giêsê, tức là gia đình vua Đavít. Người được trang bị sức mạnh thần thiêng, có đủ mọi nhân đức và quyền năng để thiết lập hòa bình trong thiên nhiên vũ trụ cũng như nơi cuộc sống con người. Đó là Đức Giêsu. Người đến trần gian để thiết lập hòa bình. Những hình ảnh tuyệt vời được ngôn sứ Isaia diễn tả: sói nằm chung với chiên con, bò ở chung với gấu, sư tử hiền lành giống như bò… tất cả những hình ảnh ấy đều nhằm diễn tả một trật tự hài hòa của vũ trụ. Mọi thú dữ đều trở nên hiền hòa, không còn giết hại và cắn xé nhau, nhưng chung sống trong hòa bình. Hình ảnh này diễn tả thế giới loài người: các dân tộc không còn gây chiến với nhau nữa, nhưng sẽ trở nên những thành viên trong một gia đình thân thương.

Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta: hòa bình vừa là ơn ban từ trời, vừa là kết quả của những cố gắng nỗ lực của con người. Người đã chúc phúc cho những ai gây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa (Mt 5,9). Khi chuyên tâm gây dựng hòa bình là chúng ta cùng với vị vua hòa bình tái lập trật tự đã mất do tội lỗi và sự hận thù của con người gây nên.

Làm thế nào để được đón vị vua hòa bình? Thánh Gioan Tẩy giả trả lời: Hãy sám hối và canh tân cuộc đời. Mỗi năm, khi Mùa Vọng về, lại xuất hiện hình ảnh và lời giảng của Thánh Gioan Tẩy giả. Dân chúng tuốn đến nghe lời rao giảng của Gioan, họ bày tỏ lòng sám hối và lãnh nhận phép rửa. Những người đến với ông thuộc đủ giai cấp xã hội. Tất cả cùng chung một tâm tình, đó là nhìn nhận tội lỗi của mình, ăn năn hối cải để mong được đón Đấng Thiên sai. Ông Gioan tiên báo, khi Đấng Thiên sai đến, Người sẽ thanh tẩy mọi  người bằng Thánh Thần và bằng lửa. Người cũng sẽ xây dựng một vương quốc của tình yêu thương và an bình.

Đấng Thiên sai ông Gioan loan báo là Đức Giêsu. Người là Thiên Chúa quyền đang hiện diện giữa chúng ta. Người là mối giây liên kết muôn người nên một để cùng nhau xây dựng một thế giới huynh đệ hòa bình. Những ai muốn đón Người ngự đến trong tâm hồn, cần phải sám hối tội lỗi và canh tân đời sống. Sở dĩ chúng ta cần phải sám hối, vì trong con người của chúng ta còn nhiều bất xứng. Đó là những lời nói không đúng sự thật hoặc làm tổn thương người khác. Đó cũng là những ý tưởng xấu, ghen tỵ, vu khống làm cho người khác thiệt thòi. Đó còn là những việc làm bất chính, đi ngược lại với giáo huấn của Chúa. Sám hối là nhìn nhận những sai lầm của mình, và hứa với Chúa sẽ cố gắng sửa chữa những sai lầm đó, đồng thời sống tốt hơn trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Những tín hữu đạo đức thường có thói quen lĩnh nhận bí tích hòa giải trong Mùa Vọng, để tâm hồn họ thanh thản, an vui đón Chúa đến. Đây là một thực hành đạo đức tốt lành cần động viên khích lệ.

Nhờ thành tâm sám hối và thiện chí canh tân, chúng ta sẽ được đón Chúa Giêsu, vua hòa bình, ngự đến trong tâm hồn. Một khi tâm hồn bình an, chúng ta có thể cộng tác phần mình kiến tạo một môi trường an bình nơi gia đình, làng xóm và cộng đoàn đức tin. “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”. Đó là lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô. Đó cũng phải là lời cầu nguyện của mọi tín hữu, khi chuẩn bị dọn mình mừng lễ Giáng Sinh.

Lễ Giáng Sinh không phải là một lễ hội văn hóa. Chúa Giêsu không phải là một nhân vật lịch sử, giống như những vĩ nhân khác, mà Người là Thiên Chúa làm người. Người là Đấng Cứu độ muôn dân. Ai đón nhận Người, Người sẽ ban cho họ niềm vui và sự an bình. Chúng ta hãy nghe lời Thánh Gioan mời gọi: “Hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”, nhờ đó, lễ Giáng Sinh sẽ mang lại những hiệu quả cụ thể trong đời sống chúng ta.

----------------------------------

 

MV 2-A154: ĐẤNG MESSIA HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG


Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

 

Sau ngày bầu cử 08/11, ông Donald Trum đã đắc cử tổng thống. Sự kiện nước Mỹ có tổng thống MV 2-A154


Sau ngày bầu cử 08/11, ông Donald Trum đã đắc cử tổng thống. Sự kiện nước Mỹ có tổng thống mới đã làm xôn xao cả thế giới. Bởi vì, tổng Thống Hoa Kỳ gần như là 1 trong những ông vua của Thế Giới hiện đại. Quyết định của họ, chính sách của họ, cách điều hành của họ không chỉ ảnh hưởng Hoa Kỳ mà cả phần còn lại của Thế Giới. Họ gánh trên vai trọng trách bảo vệ hòa bình thế giới. Bởi trên đỉnh vinh quang ấy, không có chỗ cho bất kỳ phút bốc đồng nào. Chỉ một cơn giận vu vơ cũng sẽ châm ngòi chiến tranh và thậm chí hủy diệt toàn nhân loại.

Thế nhưng, những điều ông nói, những cách ông nghĩ khiến cho nhiều người lo lắng, ông sẽ dẫn dắt thế giới đi về đâu? Nhiều nhà bình luận cũng nói đông nói tây, nhưng tất cả vẫn còn ở phía trước? Sự thật ông chưa bước vào Nhà Trắng? Mọi sự vẫn chỉ là tin đồn, tiên đoán và sự thật vẫn còn xa. . .

Cách đây hơn 2000 năm, thánh Gioan B cũng từng tiên đoán về thời của Đấng Messia. Đây là thời của phán xét công bình. Đây là thời mà sự công thẳng của Thiên Chúa sẽ giáng xuống cho nhân loại. Gioan B bảo rằng: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây : bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa” (Ga 3, 10). Thánh nhân nói như đinh đóng cột: “Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” (Ga 3, 11). Thánh nhân kêu gọi mọi người hãy mở một con đường mang tên sám hối. Con đường sám hối sẽ dẫn con người đến với Chúa và đến với tha nhân. Con đường ấy sẽ giúp nhân lại thoát khỏi án phạt công minh của Thiên Chúa.

Thế nhưng, Gioan B đã hoàn toàn bất ngờ khi quan sát con người của Đấng Messia mà ông từng loan báo. Ngài là một vì Thiên Chúa chậm bất bình và rất mực khoan nhân. “Ngài không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc Người khiến sự công minh được toàn thắng” (Mt 12, 20). Điều quan yếu trong sứ vụ của Đấng Messia là đến không phải để hủy diệt nhưng là để chữa lành. Chính Chúa Giê-su đã trả lời thắc mắc cho Gioan khi ông sai môn đệ đến hỏi Chúa Giê-su: “Ngài có phải là Đấng phải đến hay không?”. Chúa Giê-su bảo họ: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta”.

Thiên Chúa chúng ta không phái là Thiên Chúa của oán phạt. Ngài là Thiên Chúa của tình thương. Ngài luôn đến với con người để ngỏ lời yêu thương. Hai ngàn năm qua Ngài đã và đang đến với mọi phận người. Nhất là những con người cùng khổ bởi đói nghèo, bởi bệnh tật, bởi thất bại, bị hiểu lầm và cô đơn. Ngài tiếp tục cúi xuống từng phận người để an ủi, để khích lệ, cảm thông. 

Lời ngôn sứ Gioan vẫn đang mời gọi chúng ta mở lối đường cho Chúa ngự trị. Gioan vẫn thiết tha mời gọi chúng ta hãn san bằng núi đồi của kiêu căng. Hãy lấp đầy thung lũng của đam mê tật xấu. Hãy nắn cho ngay thẳng tính gian dối hại người. Hãy sống một cuộc đời cho xứng với lòng sám hối ăn năn để niềm vui ngày Con Thiên Chúa giáng trần được trọn vẹn.

Xin cho chúng ta đủ niềm tin về lòng xót thương của Chúa để dầu trong hoàn cảnh nào cũng tín thác theo sự quan phòng của Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta biết sám hối ăn năn và thay đổi lối sống cho phù hợp với tin mừng yêu thương mà Chúa đã mang xuống trần gian. Amen.

-----------------------------------

 

MV 2-A155: SỨ ĐIỆP CỦA GIOAN


Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty

Sứ điệp của Gio-an có giá trị nào cho chúng ta?

 

Hình ảnh Gio-an, vị tiền hô của đấng Thiên Sai, được Mát-thêu phác họa thật quá ấn tượng; và MV 2-A155


Hình ảnh Gio-an, vị tiền hô của đấng Thiên Sai, được Mát-thêu phác họa thật quá ấn tượng; và cũng ấn tượng không kém, những lời kêu gọi thống hối của ông! Có lẽ tác gỉả đã dày công viết lên đoạn Phúc Âm này với chủ đích: làn sao cho độc giả là những người Do Thái, chịu tìm hiểu về Giê-su Na-da-rét, vị mà Gio-an có nhiệm vụ loan báo; nếu vị tiền hô đã hấp dẫn được ‘người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông’, thì nhân vật phải đến sau sẽ là như thế nào? Tất nhiên điều quan trọng chính là không ai  được nhầm lẫn người dọn đường với vị phải đến, vị tiền hô với đấng Thiên Sai, và nhất là đừng nhầm lẫn sứ điệp của Gio-an với Tin Mừng của Đức Giê-su.

Mát-thêu phác họa một Gio-an tiên tri ‘mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn’, những hình ảnh in đậm nét một nhà tu hành khắc khổ. Tác giả muốn chứng minh cho thấy: Gio-an ‘chính là người được ngôn sứ I-sai-a nói tới: có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn săn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi’ (Is 40:3…). Nếu Gio-an đã là như thế, thì chính vị Thiên Sai sắp tới sẽ phải có diện mạo như thế nào…? Sách Tin Mừng ông viết sẽ dần phác họa lên diện mạo độc đáo đó, có điều ngay từ lúc này tác giả đã cho thấy: chắc chắn nó sẽ khác xa với diện mạo mà Gio-an – vị tiền hô đang phô diễn trước đám dân chúng tới nghe ông giảng dạy.

Sứ điệp Gio-an rao giảng có phần mạnh mẽ, cứng rắn và khẩn trương: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Nội dung sứ điệp tập trung vào việc kêu gọi mọi người ‘thú tội’ tức là nhìn nhận tội lỗi mình phạm và ăn năn; đồng thời sứ điệp đó phải được tất cả mọi người, không trừ một ai, đón nhận: “Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: chúng ta đã có tổ phụ Ap-ra-ham!”. Do đó đón nhận nhân vật vĩ đại sẽ đến sau,đấng mà Gio-an chỉ có nhiệm vụ dọn đường, tất nhiên phải là điều rất khẩn trương đối với hết thảy mọi người: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa”. Khi sử dụng lối hành văn khải huyền vốn rất quen thuộc với các người Do Thái, Gio-an giới thiệu vị Thiên Sai như nhân vật phải đến để thanh lọc, để tẩy rửa trong ngày thế tận ‘Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi’.

Có điều là: chính Gio-an có vẻ như đã không có một khái niệm nào về nhân vật sẽ đến sau mình, ngoại trừ xác tín rằng: giữa ông và vị đó có một khoảng cách vô biên; “Đấng đến sau thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người”. Cũng vậy, giữa phép rửa sám hối ông làm và phép rửa Người sẽ thực hiện không hề có gì tương đồng: “Tôi dìm (làm phép rửa cho) các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối… Còn Người sẽ dìm các anh trong Thánh Thần và lửa”. Ở đây ta cũng nên lưu ý: có đối kháng giữa nước và lửa! Thậm chí ông còn không hình dung nổi nội dung sứ điệp của vị thiên sai sẽ hệ tại ở điều gì: sứ điệp trừng phạt hay tha thứ? Đức Giê-su nói cho các môn đệ được Gio-an đang bị cầm tù sai tới để tìm hiểu về Người: hãy về thuật lại cho Gio-an biết về các hành động xót thương lúc đó Người đang thực hiện; ‘người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (xem Mt 11:2-6). Đức Giê-su không phủ nhận việc khắc kỷ tu thân, công minh chính trực của Gio-an là điều cao trọng; Người lớn tiếng ca ngợi ông là người có cuộc sống đi đôi với lời rao giảng. Người hết lời đề cao sự vĩ đại của ông: “trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả” (xem Mt 11:7-11). Thế nhưng Người cũng thẳng thắn cho biết: những điều trên không ăn nhằm gì tới Tin Mừng mà Người đang rao giảng, đó là: tin và đón nhận lòng từ bi nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. Đây mới đích thực là điều cao cả hơn hết, vì “kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông” (Mt 11:11)!

Như vậy thì nội dung mùa vọng, hay việc chuẩn bị đón Đấng Cứu Thế, đã lộ rõ: nó không cốt yếu hệ tại ở việc cải tà qui chính hay chấn chỉnh đời sống, nhất là về mặt luân lý, cho dầu các việc đó có tốt đẹp tới đâu. Mùa vọng chính yếu phải là thời gian mời gọi ta đón lấy hồng ân cứu độ, đón nhận lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Đó là thời gian vui mừng tột độ, một khi các Ki-tô hữu hiểu biết rằng: Hài Nhi Giê-su giáng sinh chính là bảo chứng tình yêu nhân hậu vô biên mà Thiên Chúa đang muốn thực hiện. Nếu có lắng nghe sứ điệp sám hối của Gio-an thì cũng chỉ là để mau mắn đón lấy ơn cứu độ xót thương của Thiên Chúa, để có thể ký gửi niềm tin tuyệt đối vào Hài Nhi giáng trần mà thôi.

Có như thế Mùa Vọng mới đáng được gọi là thời gian của hy vọng và cậy trông chứ!

Lạy Hài Nhi Giáng Trần, xin mau đến, mau đến chính vì sự yếu hèn tội lỗi của chúng con! Chúng con quả đang cần tới lòng xót thương vô biên của Chúa. Con không thấy mạc cảm hay sợ hãi gì khi nhận ra thân phận tội lỗi của mình; ngược lại, một khi càng khiêm tốn nhận ra thân phận thấp hèn, con càng vui mừng vì biết rằng: chính qua Hài Nhi giáng sinh tại Bê-lem mà con được dạy cho biết: mình được Thiên Chúa yêu thương, yêu vô hạn không bờ bến. Chúng con xin sấp mình thờ lạy mầu nhiệm tình yêu giáng thế. A-men.

----------------------------------

 

MV 2-A156: HÃY DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA


Lm. GB. Trần Văn Hào SDB

Hãy dọn con đường cho Đức Chúa (Mt 3,3)

 

Khi thành phố bắt đầu về đêm, dòng người và xe cộ trở nên thưa thớt, người ta thấy xuất hiện những MV 2-A156


Khi thành phố bắt đầu về đêm, dòng người và xe cộ trở nên thưa thớt, người ta thấy xuất hiện những công nhân cặm cụi đi ra quét dọn các con đường. Niềm vui của họ là nhìn  những con đường sạch bóng cho ngàn người đi qua. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong một bài hát cũng mượn những vần thơ diễn tả hình ảnh người phu quét đường: “Người phu quét lá bên đường, quét cả nắng vàng quét cả chiều thu”. Có một vị chính khách nọ khi ra tranh cử tổng thống cũng nói với mọi người :“ Nếu tôi được bầu chọn làm nguyên thủ quốc gia, công việc đầu tiên tôi sẽ làm là cho xây dựng những con đường”.

Cũng vậy, Giáo hội ngày hôm nay mời gọi chúng ta đóng vai người phu quét lá để dọn con đường trong tâm hồn đón Chúa đến. Giáo hội trích mượn lời hiệu triệu của Thánh Gioan tiền hô để nhắn gửi chúng ta :“ Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi (Mt 3, 3 )”.

Nhưng dọn đường như thế nào?

Đạo là đường. Đạo Công giáo không phải là một pháo đài gồm chứa những luật lệ cứng ngắc để chúng ta rút lui vào đó cố thủ. Đạo mà Chúa Giêsu khai sáng là một con đường rộng mở thênh thang để chúng ta bước tới, đi đến gặp gỡ Thiên Chúa và anh em. Chúa Giêsu đã nói: “Tôi là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Cuộc hành trình đức tin của chúng ta cũng chính là con đường đưa dẫn chúng ta tiến về ánh sáng và sự sống vĩnh cửu. Nhưng con đường đó nhiều khi ngập đầy bụi bặm và rác rưởi của tội lỗi mà chúng ta cần phải quét dọn hằng ngày.

Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Rôma đã viết “ Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy anh em hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đúng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương” (Rm 13, 12.13). Bóng tối của màn đêm là hình tượng biểu trưng tội lỗi và sự chết. Vũ khí của sự sáng mà Thánh Phaolô nhắc bảo chính là sức mạnh Thiên Chúa ban cho những ai được Thần khí hướng dẫn để không sống theo xác thịt. Điều mà Thánh Phaolô nói tới cũng tương hợp với lời hiệu triệu của thánh Gioan mà chúng ta nghe trong bài Tin mừng hôm nay. Con đường cong queo của những luồn lẹo gian dối phải uốn cho ngay. Lũng sâu chất chứa những thù hận và cách ngăn phải lấp cho đầy. Núi cao của tham vọng và ích kỷ phải bạt cho bằng. Muốn sửa lại những con đường đó, chúng ta phải đi vào hành trình hoán cải nội tâm một cách sâu xa.

Hoán cải và trở về

Có một người đàn ông nọ vô tình đọc thấy một bản cáo phó trên một trang báo. Người ta nhầm lẫn đưa tin ông vừa mới chết. Ông xúc động, nhưng bàng hoàng hơn cả vì bản cáo phó xem ông như một kẻ giết người hàng loạt, vì ông đã chế tạo nhiều vũ khí để sử dụng trong chiến tranh. Bản cáo phó đã đánh động tâm hồn ông, và ông quyết định chuyển hướng. Thay vì phục vụ chiến tranh như trước đây,  ông bắt đầu dấn thân phục vụ cho hòa bình. Ông đã hiến dâng toàn bộ tài sản ông sở hữu để cổ vũ cho công lý và hòa bình trên khắp thế giới. Người đàn ông ấy chính là Alfred Nobel, người đã khai lập giải Nobel hòa bình để phục vụ cho mục đích này. Đó là một con người đã biết thức tỉnh và trở về trong sám hối.

Hoán cải (metanoia) theo nguyên ngữ Hy lạp chính là trở về, trở về với Chúa và trở về với anh em. Trong mùa vọng cũng như trong mùa chay, chúng ta được nhắc nhở thực hành việc sám hối. Tuy nhiên, nếu hiểu theo nghĩa rộng, thì trong suốt cuộc lữ hành trần thế, chúng ta vẫn luôn cần phải trở về liên tục, bởi vì đây là thái độ nội tâm căn bản thể hiện đức tin của mọi tín hữu quy hướng về Thiên Chúa. Sám hối không phải chỉ là nhớ lại một vài lỗi phạm và đến tòa cáo giải xưng thú để lương tâm được thanh thản. Sám hối trước hết và trên hết chính là một tư thế nội tâm để quay trở về. Cuộc lữ hành đức tin chúng ta giống như một con  thuyền nhỏ trên dòng sông chảy ngược. Con thuyền không thể đứng yên một chỗ mà phải tiến tới, nếu không, con thuyền sẽ bị dòng nước cuốn ngược lại. Vì thế cuộc hành trình trở về được Giáo hội nhắc nhở trong mùa vọng như một động thái cần thiết để đón chờ Chúa đến. Chúng ta không thể trở về với Chúa mà lại không biết cách trở về làm hòa với nhau. Cũng thế, sự hoán cải mà thánh Gioan Tiền hô nói đến, đòi hỏi chúng ta phải phá đổ bức tường cách ngăn của những thù hận, phải uốn lại cho ngay những luồn lẹo gian dối trong cách hành xử thường ngày làm phương hại đến cận nhân chung quanh. Thánh Gioan tiền hô còn vay mượn hình ảnh 1 cái rìu đặt sẵn dưới gốc cây và 1 người cầm nia rê lúa trong sân để mạnh mẽ khuyến mời chúng ta hoán cải (Mt 3,10-12). Trở về với Chúa và trở về với nhau là dấu chỉ biểu tỏ sự sám hối cách chân thực.

Có lẽ chúng ta đều biết bức tranh nổi tiếng vẽ bữa tiệc ly của danh họa Leonardo da Vinci. Ông tập trung cao độ để phác họa dung mạo Chúa Giêsu ngồi giữa các học trò trong giờ phút ly biệt đầy thân thương và quyến luyến. Nhưng cầm cọ lên, ông lại buông xuống vì không thể vẽ nổi. Nguyên nhân vì chiều hôm trước, ông mới cự cãi kịch liệt với anh hàng xóm bên cạnh và tâm hồn đầy bất an. Cuối cùng ông quyết định gác bút, đi làm hòa với người bạn ấy rồi mới trở về xưởng vẽ. Chúng ta thấy dung mạo Chúa Giêsu trong bức tranh rất sống động và toát lên một tình yêu vô hạn. Không có bình an trong tâm hồn, Leonardo da Vinci không tài nào thể hiện được chân dung Đức Giêsu trong bức họa nổi tiếng ấy. Cũng vậy, chúng ta không thể nào đến với Chúa mà tâm hồn vẫn còn những rào chắn khổng lồ cách ngăn chúng ta với anh chị em chung quanh mình.

Hình mẫu nơi Gioan tiền hô

Gioan tiền hô là người gác cổng dẫn vào Tin mừng. Ngài là nhịp cầu giao nối giữa cựu ước và tân ước. Gioan mời gọi dân chúng sám hối để trở về, nhưng ông tự thú ông không phải là đấng Messia, mà chỉ là người phu quét đường, còn Đức Giêsu mới chính là con đường để chúng ta bước tới. Ông chỉ là tiếng kêu giữa sa mạc vọng lại lời, còn Đức Giêsu mới chính là ‘Lời’, là ‘Ngôi Lời đã trở thành xác phàm’. Vì thế Gioan tóm kết sứ mạng của mình trong câu châm ngôn ‘Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại. Có Đấng đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi. Tôi không đáng cúi xuống xách dép cho Ngài’. Sự khiêm tốn mà Gioan nêu gương chính là chìa khóa căn bản để chúng ta bày tỏ tâm thức sám hối, trở về với Chúa và với nhau. Khiêm tốn nhận ra những giới hạn và bất toàn nơi mình, chúng ta mới có thể quét sạch rác rưởi trong tâm hồn, dọn đường cho Chúa đến. Thánh Gioan đã nêu gương mẫu cho chúng ta về thái độ khiêm tốn căn bản này.

Kết luận

Trong một cuộc triển lãm, họa sĩ Vangog có trưng bày một bức tranh tuyệt đẹp với tựa đề ‘Chúa đến’. Ông vẽ Chúa Giêsu đang đứng gõ cửa trước một căn phòng. Một người bạn đến xem tranh, tấm tắc khen ngợi tài nghệ của ông, nhưng anh bạn góp ý: “Này Vangog, bức tranh của anh khá hoàn hảo nhưng còn thiếu xót một chi tiết, có lẽ anh quên không để ý tới. Căn phòng Chúa đứng gõ cửa còn thiếu một nắm đấm để mở ra”. Vangog trả lời: “ Không phải thế đâu. Chúa đang đứng gõ cửa căn phòng tâm hồn mỗi người chúng ta. Còn bạn hay tôi, chúng ta có mở hay không là do chúng ta quyết định. Nắm đấm để mở cửa phòng nằm ở bên trong, chứ không nằm phía bên ngoài”.

Trong mùa vọng, chúng ta đợi chờ Chúa đến. Ngài đang đến gõ cửa tâm hồn từng người. Cửa phòng có được mở ra hay không, và Chúa có đi vào được căn phòng tâm hồn chúng ta hay không, còn tùy nơi cá nhân từng người.

-------------------------------------

 

MV 2-A157: VUA HÒA BÌNH ĐẾN


P.Trần Đình Phan Tiến

Thưa quý vị, thưa các bạn,

 

Chủ đề lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng là một chủ đề của sự chuẩn bị tâm hồn. Chúng ta thấy MV 2-A157


Chủ đề lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng là một chủ đề của sự chuẩn bị tâm hồn. Chúng ta thấy Tin Mừng hôm nay nêu bật “sứ vụ” của Gioan Tiền Hô, hoặc Tẩy Gỉa. Vâng, cái “danh gọi” của thánh Gioan Baotixita nói lên “sứ vụ” “dọn đường “ , “mở đường ”của ngài cho Đấng Cứu Thế đến. Vì vậy, thật ra vai trò Tiền Hô cho Đấng Cứu Thế chính là Isaia, chứ không phải là Gioan Tẩy Gỉa. Vì, Gioan Tẩy Gỉa ra đời trước Đấng Cứu Thế có 06 tháng, nghĩa là Gioan Tẩy Gỉa hơn Chúa Giêsu có ½ tuổi.

Theo đó, vai trò của thánh Gioan là Tiền Hô cho Đấng Cứu Thế là vai trò ” chứng nhân “ cập nhật sát với Chúa Giêsu, rõ ràng như một người “hộ tống” Đấng Cứu Thế thật sự, theo sát nghĩa. Như vậy, có thể gọi thánh Gioan Tiền Hô là “đương kim tiền hô”, còn Isaia là “ nguyên tiền hô” cho Đấng Cứu Thế.

Vâng, thưa quý vị, một chút suy tư trên để đưa chúng ta về Cựu Ứơc “hơi lâu” một chút. Bởi vì, khi Isaia rao giảng, tức Tiền Hô về Đấng Cứu Thế, thì dân tộc Dothai đang sống trong một tâm trạng “chờ mong”. Một sự khát khao” ơn cứu chuộc” kinh khủng. Và trong hoàn cảnh đó, Thiên Chúa đã cho ngôn sứ Isaia tiên báo về “ĐẤNG CỨU THẾ “, vâng: ”    Từ gốc Giê-se có một chồi sẽ nứt đọt, từ rễ nó một bông hoa sẽ nở ra…” ( Is 11, 1). Rõ ràng, từ đoạn (Is 11, 1-10) chúng ta thấy một hình ảnh tuyệt đẹp của một “ sứ giả thần linh”, đó là Đấng Cứu Thế, vâng, không có cảnh tượng nào, vương quốc nào, lãnh địa nào có được một cuộc sống thần tiên đến vậy. Rõ ràng, đây là cảnh ” Địa Đàng” được Thiên Chúa thiết lập để “thay thế” cho “địa đàng cũ” mà Adong đã làm hư mất, để đặt dưới quyền “Đức Vua Giêsu”, Vị Vua Hòa Bình đích thực.

Vâng, sứ mạng Tiền Hô của Isaia là ở thì tương lai của quá khứ, còn sứ mạng Tiền Hô của Gioan là ở thì hiện tại trong hiện tại. Bởi vì, sự rao giảng , hay sứ vụ Tiền Hô của Gioan không nằm ở thì quá khứ hay tương tai. Sứ vụ Tiền Hô của Gioan tiếp diễn ở thì hiện tại và kéo dài đến ngày cánh chung. ( là Tân Ứơc).

Chúa Nhật II Mùa Vọng là Chúa Nhật của sự “sám hối” tức dọn đường tâm hồn. vâng, dọn tâm hồn , tức sám hối, dọn đường tâm linh để làm gì ? Nếu , không phải để đón “Đức Vua Hòa Bình “ đến. “ Hãy dọn đường cho ngay thẳng, sửa lối để Người đi…” (Mt 3, 3),( Mc 1, 3); (Lc 3, 4). Theo đó, chính Gioan Tiền Hô cũng lãnh lấy “ sứ mạng ngôn sứ ” từ thời Isaia. Sứ mạng Tiền Hô của Gioan Tẩy giả đi liền với sứ mạng của Đấng Cứu Thế.

Như vậy, thánh Gioan Tiền Hô là vị tông đồ, đồng thời là vị tử đạo tiên khởi của Tân Ứơc.

Chân dung vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế là một chân dung “tu” thật sự, cuộc sống nhiệm nhặt của ngài là một minh chứng cho lời ngài rao giảng, sự khiêm hạ, không mạo nhận mình là “Đấng Cứu Thế” của ngài là một mính chứng.

Tin Mừng Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng ( A ) ( Mt 3, 1-12) hôm nay, cho chúng ta một chân dung của Vị Tiền Hô của “ĐỨC VUA HÒA BÌNH “. Từ ngữ Việt Nam có câu : “Tiền Hô, Hậu Ủng”, nói lên “vương quyền” của vua chúa trần gian. Vua đi đến đâu, thì phải có loa đi trước mở đường, hoặc người sứ giả của vua, hoặc là quan trạng về làng cũng có “Tiền hô, hậu ủng”.

Như vậy, “tiếng kêu trong hoang địa” mà ngôn sứ Isaia đã tiên báo hàng ngàn năm trước về Gioan Tiền Hô là gì? Thưa là : “Hãy dọn đường cho Đức Chúa, sửa lối ngay thẳng để Ngài đi “ ( Mt 3, 3). Con đường ở đây chắc chắn không phải là con đường “đất, hay bê tông”, mà là con đường “tâm hồn “ của nhân thế. Muốn đón rước vị vua trần gian, người ta phải chuẩn bị con đường trần gian, cho sạch sẽ, ngay ngắn. Chẳng lẽ Vị Vua Nước Trời sắp giáng lâm, không được đón tiếp long trọng hay sao ?

Vâng, Vị Vua Nước Trời đến để ban muôn vàn bình an, ân sủng và nhất là trao ban chính sứ vụ Thiên Sai của Người là “làm giá chuộc muôn người ”, thì nhất thiết , Người phải được đón tiếp mợt cách long trọng.

Ý thứ hai : Đừng nghĩ rằng mình có Đạo, cũng như những người Phariasieu  và Xa-Doc nghĩ rằng họ là con cháu Apraham , thì tự nhiên sẽ được cứu, không cần “sám hối ”. Nhưng, “Thiên Chúa sẽ biến những hòn đá trở nên con cháu Apraham ”, vì quyền năng cùa Ngài.  Đó là lẽ đương nhiên, vì “ cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây…”. Chúng ta nhớ lại Lời Chúa Giêsu đã nói : “ Cây nào không sinh trái tốt thì, Cha thầy sẽ chặt đi mà bỏ vào lò lửa…”

Ý thứ ba : “Hai Phép Rửa”, thánh Gioan Tiền Hô nói rõ : “ Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng, Đấng đến sau tôi sẽ làm Phép Rửa trong Thánh Thần và Lửa ..” (câu 11c).

Như vậy , Phép Rửa bởi Chúa Giêsu mới có giá trị cứu độ, còn phép rửa của Gioan Tẩy Gỉa chỉ giục lòng sám hối.  Tại sao vậy? Thưa, bởi vì : “Thánh Thần và Lửa” có nghĩa là : “ Ơn Cứu Độ không đơn thuần chỉ là nước lã, mà là giá Máu của Ngôi Hai làm Người” ,mặc nhiên, “Lửa “ ở đây chính là ”TÌNH YÊU TỰ HIẾN “. Thánh Thần, có nghĩa là : “Quyền năng tuyệt đối” bởi Thiên Chúa, tính siêu việt bởi Thiên Chúa toàn năng” tỏ hiện, tỏ rõ, mặc khải Ba Ngôi Thiên Chúa hiệu hữu. Nhưng, “LỬA” chính là sự hữu hình, sự hữu thể của Ngôi Hai làm Người, còn “Thánh Thần” là sự vô hình, siêu nhiên tuyệt đối, chính là Thần Khí của Thiên Chúa.Tượng trưng quyền năng vô biên, tối thượng bởi Thiên Chúa.

Đấng Cứu Thế được toàn năng, toàn quyền trong Ba Ngôi Cực Thánh, vừa hữu hình vừa vô hình, thống trị và phán xử vì : “Người cầm nia trong tay, rê sạch lúa mẩy và lép, rồi thu vào kho lẫm” ( c 12). Mặc nhiên, Người là Đấng cầm quyền sinh tử.

Như vậy, phép Rửa ấy chính là “Bí Tích” là như vậy, sự chứa đựng mầu nhiệm bởi Thiên Chúa.

Bài đọc thứ II hôm nay ( Rm 15, 4-9), thánh Phaolo cho chúng ta biết có một Đấng Cứu Thế sẽ ở giữa nhân loại để chúc tụng Thiên Chúa, đó là Đức Giêsu – Kitô,  như có lời chép : “ Vì thế giữa muôn dân, Con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng Danh Thánh Chúa” ( c 9).

Vâng, cũng vậy, “màu tím mùa vọng” khác với” màu tím mùa chay”, “Màu Tím Mùa Vọng” thì “vui hơn” bởi vì có hy vọng. Điều gì “còn “ hy vọng, thì mặc nhiên còn vui mừng. Vì thế, tuy là ” màu tím” trong phụng vụ mùa vọng, nhưng vẫn có “Haleluja”, khác với “ màu tím “ của tháng các linh hồn. vậy, thiết nghĩ, cần chia sẻ thêm một chút về “màu tím”, để quý vị bớt thắc mắc, tại sao, có người nói :” màu tím, màu buồn, màu ly biệt.” . Nhưng, lại có người nói :” màu tím “ là “màu vui” là như vậy.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang được sống những ngày trong mùa vọng. Xin thương ban cho những ai chưa tìm được niềm vui đích thực trong cuộc đời họ, biết tìm đến Chúa là  “ nguồn hy vọng” duy nhất, vì Chúa là Đấng Duy Nhất và vĩnh cửu cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần muôn đời./. Amen.

---------------------------------

 

MV 2-A158: SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG_A


Lm. Anthony Trung Thành

 

Tiếp tục chủ đề “chờ đợi Chúa đến” của Mùa vọng, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: Hãy MV 2-A158


Tiếp tục chủ đề “chờ đợi Chúa đến” của Mùa vọng, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: Hãy ăn năn thống hối; hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối; bởi vì, cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây.

Hãy ăn năn thống hối
Thống hối là gì? “Thống hối là cảm thấy đau buồn, gớm ghét tội đã phạm và quyết chí chừa cải” (DZ.1676, Cđ Trentô). Những ai phải thống hối? Tất cả mọi người cần phải thống hối. Vì sao? Vì ai cũng có thể phạm tội. Thánh Gioan khẳng định: “Ai bảo mình vô tội là kẻ nói dối” (1Ga 1,10). Sách châm ngôn thì cho biết: “Người lành thánh có thể sa ngã mỗi ngày 7 lần”( 24,16). Nhà giảng thuyết trứ danh của Pháp, Cha Lacordaire cũng nói rằng: “Tổ tông chúng ta đã phạm tội, cha ông chúng ta đã phạm tội, thì tại sao chúng ta lại thanh sạch đến thế? Chớ thì con cái lại khôn hơn ông bà cha mẹ ư? Kẻ nói mình không có tội là người có tội – có tội vì nói dối – có tội vì kiêu ngạo. Kiêu ngạo và nói dối mà không có tội gì, thì thế nào mới là có tội?” 

Vì vậy, ai cũng cần phải Thống hối. Thống hối là từ bỏ tội lỗi: tội trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Tội lỗi làm cho con người xa cách Thiên Chúa. Thống hối làm cho con người xích lại gần Thiên Chúa. Thống hối là điều kiện cần thiết để lãnh nhận các Bí tích: Người lớn khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội cần phải  có lòng thống hối ăn năn tội mới có thể được khỏi tội riêng; hối nhân khi lãnh nhận Bí tích Xức Dầu nếu vì lý do nào đó không thể xưng thú tội mình ra thì cần phải có lòng thống hối mới được khỏi tội; hối nhân khi lãnh nhận Bí tích Hòa Giải cần phải có một trong hai cách thống hối này: thống hối cách trọn, tức là ghét tội vì lòng mến Chúa và thống hối cách chẳng trọn, là ghét tội vì sợ sa Hỏa ngục. Nếu không có một trong hai cách thống hối đó thì hối nhân sẽ không được tha tội.

Thống hối cũng cần thiết trong cuộc sống hằng ngày giữa con người với nhau. Bởi vì, con người không chỉ phạm tội làm mất lòng Chúa mà còn phạm tội làm mất lòng anh chị em mình. Vì vậy, cần có thái độ thống hối đối với anh chị em bằng những hành vi như xin lỗi, chấp nhận sửa sai…Để nhận được sự tha thứ từ anh chị em mình.

Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối

Nói đến thống hối, chúng ta thường nghĩ ngay đến việc xét mình xưng tội, nhưng lại không nghĩ đến những việc làm sau khi được khỏi tội. Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi: “Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối”(x. Mt 3,8).

Thật vậy, sau khi xưng tội, tùy vào tội đã phạm, cha giải tội ra việc đền tội cho hối nhân. Việc đền tội có thể là: đọc kinh, lần hạt, ăn chay hãm mình, tham dự thánh lễ, làm việc bác ái, đền trả tiền bạc, của cải nếu hối nhân lỗi phép công bằng…Đó là những việc lành mà hối nhân cần làm để đền bù tương xứng với tội mình đã phạm. Mặt khác, hối nhân cũng có thể làm nhiều việc lành phúc đức khác để đền vì tội lỗi mình. Giáo lý dạy ta về Luyện ngục là nơi các linh hồn phải chịu hình phạt vì các tội nhẹ cố tình hoặc vì việc đền tội chưa đủ ở đời này. Vì vậy, chúng ta cố gắng dùng thời gian ở đời này để làm việc đền tội cho cân xứng với các tội mình đã phạm, nhất là những tội lỗi đức công bằng. Tội lỗi đức công bằng có thể về tiền bạc, của cải, cũng có thể là những lời nói hành nói xấu phạm đến thanh danh của người khác. Phúc Âm cho chúng ta gương của ông Gia-kêu (x. Lc 19,1-10). Sau khi gặp Đức Giêsu, ông quyết tâm lấy ½ của cải mình có để làm phúc bố thí. Còn nếu làm thiệt hại ai ông sẽ đền gấp bốn.

Ngoài ra, chúng ta còn phải quyết tâm giữ sự công bằng: không trộm cắp gian lận, không tham ô tham nhũng, không dối trá lừa lọc, không nói xấu nói hành, không bỏ vạ cáo gian người khác…

Để dạy cho một phụ nữ quen tật nói xấu người khác, Thánh Philiphê Nêri dạy hãy mua một con gà giết chết, rồi vừa đi vừa nhổ lông trên đường tới gặp ngài. Chị ta ngạc nhiên, nhưng vẫn làm như vậy.

Tới nơi thánh nhân dạy: Chị hãy trở về đường cũ và lượm hết các lông đó lại.

Người phụ nữ la lối không thể được vì gió thổi bay khắp chốn rồi. Thánh nhân mới nói: Những lời nói xấu vu oan cho người ta một khi ra khỏi miệng sẽ truyền từ tai này qua tai nọ. Chị có thể lấy lại được không?

Và thánh Nhân khuyên nhủ: Khi muốn nói về một người nào làm khổ mình, hãy nói với Chúa mà thôi để cầu nguyện và giúp họ sửa sai.

Cái Rìu đã để sẵn dưới gốc cây

Cái rìu là dụng cụ quen thuộc của dân vùng núi. Nó thường được dùng để đốn cây…Hình ảnh “cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây”, làm cho chúng ta liên tưởng đến một lúc nào đó gốc cây sẽ bị đốn. Hình ảnh đó cũng nhắc nhở chúng ta về biến cố ra đi của mỗi người chúng ta, đó là giờ chết, xa hơn nữa là ngày Tận thế. Cây có thể bị chết lúc nào đó do nhiều nguyên nhân: chết do sâu đục; chết do thiếu nước; chết do trốc rễ…Nhưng nếu bị con người dùng rìu mà đốn thì không thể thoát chết. Mạng sống con người của chúng ta cũng giống như gốc cây. Chúng ta có thể chết lúc nào không hay biết: có thể chết do bệnh tật; chết do tai nạn; chết do thiếu thức ăn nước uống…

Sau khi chết, chúng ta sẽ chịu phán xét. Thiên Chúa lấy sự công minh mà xét xử mọi người (x. Is 11, 4). Vì thế, tùy theo tội phúc mà chúng ta sẽ được lên Thiên đàng hay xuống Hỏa ngục, tương tự như cây tốt và cây xấu, lúa và rơm: “Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa” (Mt 3,10); “Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt” (Mt 3,12).

Như vậy, ngày chết sẽ đến bất ngờ, sự phán xét thì công minh nên đòi hỏi mỗi người chúng ta luôn phải tỉnh thức sẵn sáng bằng cách tỏ lòng thống hối và làm những việc lành cho xứng với sự thống hối.

Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con luôn có tinh thần thống hối và biết làm nhiều việc lành cho xứng với sự thống hối của mình để khi Chúa đến chúng con được Ngài dẫn chúng con vào hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa. Amen.

---------------------------------

 

MV 2-A159: ANH EM HÃY SÁM HỐI, VÌ NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN


Fx Đỗ Công Minh

 

Mùa Vọng, mùa trông đợi lại trở về với nhân lọai chúng con. Tuần này đã là tuần thứ hai của MV 2-A159


Mùa Vọng, mùa trông đợi lại trở về với nhân lọai chúng con. Tuần này đã là tuần thứ hai của mùa Vọng. Những âm thanh rộn rã của những bài Thánh Ca mùa Giáng Sinh đang vang lên trên mọi góc phố, quán xá, nơi mọi gia đình. Những cây Noel với đèn màu nhấp nháy đang xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố, siêu thị, nhà hàng, tiệm ăn. Không khí của những ngày mùa đông với chút se lạnh lúc đêm xuống hay về sáng tinh sương. Mọi người đang chuẩn bị đón chào một ngày lễ hội Quốc  tế :  lễ NOEL với hàng chữ MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEWYEAR đi kèm.

     Lạy Chúa,

     Con cũng đang chuẩn bị cho ngày ấy, con dọn lại nhà cửa, sắp xếp cho Chúa một chỗ nhỏ trong căn phòng khách. Nơi đó sẽ có một cây thông nhỏ, có bộ tượng be bé xinh xinh, có những dây đèn điện, những quả cầu trang trí, những dây kim tuyến đủ màu. Nhìn vào là thấy một bầu khí ấm cúng của đêm Chúa ra đời, thay cho một đêm đông giá rét ngòai đồng vắng không người qua lại, chỉ có những chú mục đồng nghèo nàn trong các căn chòi tá túc hơn 2000 năm trước đây. Con dọn chỗ đón Chúa bằng những hình thức quả có trang trọng, đẹp đẽ trong căn nhà của con, với những thứ đẹp đẽ bên ngòai, như mọi người trên thế giới này. Như thế có đầy đủ ?

         Bài tin mừng hôm nay Thánh Matthêu nhắc lại lời ngôn sứ I-sai-a khi nói về Thánh Gioan Tẩy giả  rằng : “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Lời Chúa cho con nhận ra rằng chuẩn bị cho ngày lễ bằng những hình thức bên ngòai không có gì sai, nhưng quả thật là chưa đủ. Chúa đến trần gian này để con người được chia sẻ hạnh phúc là  làm con Thiên Chúa, được hưởng niềm vui Chúa trao, đó là sự bình an. Con người không còn sống trong tội lỗi, không còn tranh chấp, khinh chê lẫn nhau, áp bức nhau, coi nhau là anh em con một Cha, sẵn sàng đến với nhau , giúp nhau cùng thăng tiến. Và để có được những điều ấy con phải mở lòng đón tiếp Chúa, dọn cho Chúa một con đường  “ Thẳng “ vào nhà linh hồn con. Con đường ấy không thể lồi lên những thói xấu, những ích kỷ. Không lõm xuống nhửng đam mê dục vọng. Những  núi đồi kiêu căng, tự mãn, coi rẻ người khác nơi con phải được bạt đi cho phẳng. Những khúc quanh dối trá, lươn lẹo của con phải được uốn nắn lại theo sự công chính và ngay thẳng . Con có dám làm những điều ấy?  Lời Chúa đang tra vấn con.

        Lạy Chúa,

        Nếu con vẫn sống như con đang sống hôm nay, và mỗi năm, mùa Vọng về, con vẫn dọn nhà cửa, trang trí trong ngòai căn nhà vật chất này thì nào đâu nhà con, tâm hồn con có chỗ cho Chúa ngự đến

         Xin cho con nhân những ngày này biết dọn lòng đón Chúa ngự vào linh hồn con, vào gia đình con như lời Chúa dạy, con biết thay đổi cách sống. Bây giờ con còn tội lỗi, vấp phạm  thì nhờ ơn Chúa, con sẽ đứng lên và đi đến với Chúa để xin ơn tha thứ. Xin Chúa giúp con. Chúa ơi!

-----------------------------

 

MV 2-A160: CHUNG MỘT LÝ TƯỞNG


Lm. Jos. DĐH.

 

Tuổi sung mãn mà tiền nhân chúng ta nói : 17 bẻ gẫy sừng trâu, câu thành ngữ có thể làm nản MV 2-A160


Tuổi sung mãn mà tiền nhân chúng ta nói : 17 bẻ gẫy sừng trâu, câu thành ngữ có thể làm nản lòng nơi những ai không còn ở lứa tuổi mạnh mẽ đó nữa. Nét căn bản của tình nghĩa phu-thê được nhắc nhớ bởi đạo lý: thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Tinh thần kiên cường của truyền thống dân tộc anh hùng được thể hiện qua nét đẹp thật mạnh mẽ: giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Lý tưởng về sức mạnh cơ bắp, cá nhân, xem ra không được đề cao, người hôm nay lưu tâm đến sức mạnh của đồng minh, giải quyết tranh chấp bằng đối thoại, hòa bình…

Chúng ta không ai nhìn Gioan theo chiều kích chính trị, nhưng qua cách rao giảng, sống nhiệm nhặt của ông nơi hoang địa, lời kêu gọi sám hối khẩn thiết đến độ các biệt phái, văn sĩ,…cũng phải đến xin chịu phép rửa. Tiếng hô âm vang nơi hoang địa không chỉ đánh động tâm hồn một số người đang trông chờ ơn cứu độ, cả những người tội lỗi, bất xứng, ở thành thị, nông thôn đều tìm đến bày tỏ lòng thống hối. Gioan hôm xưa sống khắc khổ, chay tịnh, cầu nguyện, từ nơi rừng sâu, từ nội tâm, tư tưởng và hành động của ông đã trở thành “tiếng hô trong sa-mạc: hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.

Ngày hôm nay, xã hội vẫn chú trọng đến gương sáng của người đứng đầu, nên có câu: cha mẹ hiền để đức cho con ; cán bộ đi trước làng nước theo sau. Thực ra Gioan xuất hiện nơi hoang địa, ông vẫn tiếp tục truyền thống nên một với tiền nhân: chờ đợi ơn cứu độ, qua đó ông hô hoán mọi người cùng sám hối, chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến. Lý tưởng của Gioan cũng không xa vời gì, ông tự nguyện vào sa-mạc, chú tâm đến việc thực hành, cụ thể hóa cõi lòng cho xứng với tâm tình đón Chúa. Dọn đường, dọn tâm hồn, chính là sứ mạng, là tiếng hô, cùng đồng lòng sửa chữa cách sống, cùng giúp nhau hoán cải, trở về với tình yêu thương của Chúa.

Ý thức con người bất toàn, nên cần ra khỏi “thành thị” để vào sa-mạc cõi lòng, đó là bước đầu của từ bỏ, là tự giác đến với “thao trường” tập luyện, cầu nguyện, chờ đợi Chúa đến chỉ dạy sống ơn cứu độ. Tiếng hô của Gioan từ rừng sâu âm vang đến mọi đối tượng, tiếng kêu ấy lại thu hút, lay động nhiều tâm hồn sám hối cụ thể. Tất cả qui trình sa-mạc cõi lòng, được phát triển, mạnh mẽ hơn là nhờ hiệu ứng của đám đông cùng chung lý tưởng theo Chúa với Gioan. Tại nơi rừng sâu, Gioan “tự sự” với mọi người: “phần tôi, tôi chỉ lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối. Đấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, chính Đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa”.

Đến sa-mạc để xa tránh những tiếng ồn ào, đến với cõi lòng để biết mình còn nhiều thiếu sót, và rất cần sự bình an, niềm vui và tình yêu. Đúng như câu ca dao, nếu ta không có giây phút lắng đọng tâm hồn làm sao thấy được điều cần thiết: nhân tâm ai bán mà mua, ai cho mà lấy ai đưa mà mừng. Ở sa-mạc Gioan đã cho mọi người biết ông chính là tiếng hô, hô to, nói lớn, để không ai có thể khiếu nại vì chưa nghe rõ: “hãy làm việc lành cho xứng với việc sám hối, chớ tự phụ nghĩ rằng, tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo các ngươi, Thiên Chúa quyền năng có thể khiến hòn đá trở nên con cái Abraham”. Đến hoang địa không phải chỉ để xem nơi đó có gì lạ, sám hối không phải chỉ bằng môi miệng lý thuyết.

Theo quan niệm của Gioan, lý tưởng dọn đường, dọn lòng đón Chúa, không phải là con đường tự nhiên mà là làm sạch đẹp tâm hồn, cõi lòng mình. Sám hối không phải ngồi đó khóc lóc kêu gào vì lầm lạc, hư hỏng, chờ đợi Chúa đến đâu phải thụ động, tùy nghi Chúa bố thí, ban bổng lộc. Chung lý tưởng với Gioan là mọi đối tượng hãy cùng vào sa-mạc nơi cõi lòng mình, ai cũng cần phải canh tâm sám hối, hầu mỗi người sẽ trở nên tiếng hô dọn đường đón Chúa. Lời thúc giục của Gioan mạnh mẽ như đấng có quyền: “đây cái rìu đã đặt sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa”.

Cổ nhân có cho chúng ta kinh nghiệm: nhiều người nhận ra lời khuyên hay, song chỉ những ai khôn ngoan mới tận dụng được lời khuyên đó. Gioan xác định, ông không đáng cởi dây giày cho Đấng đến sau, ấy vậy lời chân thực, mạnh mẽ phát xuất từ nội tâm của ông sẽ không còn là lời khuyên, mà như ngôn sứ Isaia nói, Gioan chính là tiếng hô trong hoang địa. Tin vui cho mọi người mọi thời, đó là Thiên Chúa luôn sử dụng những con người cụ thể: ông bà cha mẹ, người thân để ‘Tiền Hô”, cùng giúp nhau sám hối, sửa đường đón nhận hồng ân cứu độ. Xin tình yêu Chúa thánh hóa, chúc lành, để chúng ta biết nghe tiếng hô của Gioan, sám hối, và cũng góp phần làm cho tiếng hô mạnh hơn nữa, đủ thức tỉnh tất cả anh chị em của chúng ta chuẩn bị gặp Chúa cách xứng đáng. Amen.

--------------------------

 

MV 2-A161: MONG CHỜ CHÚA ĐẾN


Lm. Giacobe Tạ Chúc 

 

Bước vào Mùa Vọng, phụng vụ Lời Chúa xoay quanh các đề tài: tỉnh thức, chờ đợi Chúa đến, ăn MV 2-A161


Bước vào Mùa Vọng, phụng vụ Lời Chúa xoay quanh các đề tài: tỉnh thức, chờ đợi Chúa đến, ăn năn sám hối tội tình…Niềm tin Ki-tô giáo dạy cho mỗi người biết, Chúa đã đến trong thế gian, lần thứ nhất: trong hang đá kiếp phận người. Lần đến thứ hai là trong ngày phán xét, ngày quang lâm. Khắc khoải chờ mong Ngài ngự đến đó là tâm trạng của những người con của Chúa. Như trẻ thơ mong đợi cha mẹ mình trở về sau mỗi ngày làm việc. Con người cũng vậy, luôn ngước mắt và cậy trông ơn Cứu độ từ trời cao ban xuống.

Như lời Thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng tại hoang địa miền Giu-đê-a rằng: “ Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”(Mt 3,1). Trong những năm gần đây, người ta thi nhau đoán ngày tận thế, có nhiều người còn đưa ra cả những con số chính xác về ngày giờ tháng năm. Nhưng có lẻ chẳng ai biết được ngày giờ nào. Chỉ biết vào giờ nó không ngờ, thì con người sẽ đến, như kẻ trộm, như chiếc lưới phủ xuống bất thình lình. Vì vậy, chúng ta hãy sẵn sàng, hãy đèn dầu cháy sáng trong tay, như người tôi tớ đợi chủ đi ăn cưới trở về.

Mong đợi Chúa không phải trong thái độ thụ động, khoanh tay đứng nhìn. Ngược lại, người tín hữu phải tích cực chung xây cuộc đời. Hãy bước vào miền Sa mạc, nơi linh thiêng và là nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Trong ngôn ngữ kinh thánh, sa mạc là nơi trần trụi, nghèo hèn, và là chốn gặp gỡ Thiên Chúa. Gioan Tẩy Giả đã chọn sa mạc để rao giảng và làm phép rửa. Những người đến cùng Gioan đủ mọi thành phần: dân thành Giê-ru-sa-lem, dân miền ven sông Gio-đan. Thậm chí ngay cả những người chống đối Chúa, như nhóm Sa-đốc và Pha-ri-siêu. Gioan loan báo Nước trời đã gấn đến, mọi người hãy sám hối tội lỗi để thoát khỏi chốn lầm than. Chớ có ỷ lại, cậy mình là con cháu Ab-ra-ham mà tránh được cơn thịnh nộ đến từ Thiên Chúa. Chờ  đón Chúa đến làm cho con người tích cực hơn trong bổn phận hằng ngày của mình. Trái đất, ngôi nhà chung của nhân loại đang bị lở loét và xuống cấp một cách trầm trọng bởi những chiến tranh, lòng hận thù, sự phá hoại, lòng tham lam, ích kỷ của con người. Tội lội đã làm hoen ố hành tinh xanh của nhân loại. Những biến đổi về môi trường khí hậu, đã ảnh hưởng không nhỏ lên cuộc sống chung của mọi người. Nhân loại cần sám hối để đón nhận ơn tha thứ đế từ Thiên Chúa, bằng không: “ Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3, 10).

Triều đại Người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời. Ước mơ về một thế giới tốt đẹp, trong đó con người có Thiên Chúa là Cha và tất cả là anh em một nhà, như là một lực của  pít-tông đẩy chúng ta lên đường hăm hở đi đón Chúa. Bởi vì, Ngài là Đấng quyến năng, từ bi và nhân hậu. Mong chờ Ngài, nguồn ơn cứu độ sung mãn cho bất cứ ai tìm kiếm, tin tưởng và mến yêu.

--------------------------------

 

MV 2-A162: LÀM LÀNH LÁNH DỮ


Lm Trần Ngà

 

Có người nghĩ rằng: Cứ sống thoái mái với những thói hư tật xấu của mình… Cần gì phải ăn MV 2-A162


Có người nghĩ rằng: Cứ sống thoái mái với những thói hư tật xấu của mình… Cần gì phải ăn năn sám hối, cần chi phải cải thiện cuộc đời cho nhọc xác… Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, đến giờ phút cuối đời, Ngài sẽ thứ tha tất cả mọi lỗi phạm và cho hưởng phúc thiên đàng.

Nói như thế là lầm to, vì Chúa Giê-su đã nhiều lần, nhiều cách cảnh báo rằng ai không sám hối, không cải thiện cuộc đời thì sẽ bị huỷ diệt.

Sám hối hay cải thiện cuộc đời là điều kiện tối cần để được cứu độ.

Chính vì thế, khi khởi đầu công cuộc rao giảng, sứ điệp đầu tiên mà Chúa Giê-su gởi đến nhân loại là lời kêu gọi: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 4,17)

Trước đó ít lâu, khi Gioan Tẩy giả bắt đầu rao giảng, thì sứ điệp đầu tiên mà ngài gửi đến mọi người cũng là lời kêu gọi sám hối: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”  (Mt 3, 2).

Sám hối là làm lành, lánh dữ

Sám hối không phải chỉ là hối tiếc trong lòng vì những điều dữ đã làm, mà phải được thực hiện bằng hành động cụ thể. Sám hối đúng nghĩa là phải làm lành lánh dữ. Về điểm này, thánh Gioan tẩy giả dạy:

“Các anh hãy sinh hoa quả (tức là làm việc lành) để chứng tỏ lòng sám hối” (Mt 3, 8).

Không làm lành, lánh dữ thì sẽ bị huỷ diệt

Nhân sự kiện có một số người Ga-li-lê bị Phi-la-tô tàn sát cách man rợ, Chúa Giê-su lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Ga-li-lê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, (tức là làm lành lánh dữ) thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy” (Lc 13, 3).

Và khi thấy có mười tám người bị tháp Si-lô-e đổ xuống đè chết thình lình, Chúa Giê-su cảnh báo: “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy” (Lc 13, 5).

Qua bài Tin mừng được trích đọc hôm nay, thánh Gioan tẩy giả cảnh báo rằng:

– Ai không làm lành, lánh dữ bị xem như một thứ cây xấu, sẽ bị chặt bỏ đi và bị ném vào lửa. Ngài nói: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3, 10).

Thánh Gioan cảnh báo tiếp:

– Ai không làm lành, lánh dữ bị xem như lúa lép sẽ bị thiêu đốt trong lửa không hề tắt. Ngài nói: “Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi”  (Mt 3, 12).

Chúa Giê-su cũng răn đe những ai không làm lành, lánh dữ bằng nhiều dụ ngôn khác.

– Ai không làm lành, lánh dữ bị xem như một thứ cá xấu bị vứt ra ngoài. Ngài nói: “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.  Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng” (Mt 13, 47-50).

– Ai không làm lành, lánh dữ bị xem như cỏ lùng trong ruộng lúa, khi cuối mùa, sẽ bị đốt đi như lời Chúa nói:  “Cứ để cả lúa và cỏ lùng cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” ( Mt 13, 30).

– Ai không làm lành, lánh dữ sẽ bị xếp vào thành phần bị chúc dữ  và sẽ bị Chúa Giê-su lên án như được viết trong dụ ngôn “Phán xét cuối cùng”: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó…” Mt 25,41).

Lạy Chúa Giê-su,

Hậu quả của việc không sám hối thật là khủng khiếp.

Xin giúp chúng con quyết tâm sám hối, làm lành lánh dữ, hầu có thể tránh thoát hậu quả khủng khiếp sau này và được hưởng phúc thiên đàng với Chúa muôn đời. Amen.

------------------------------

 

MV 2-A163: CANH TÂN VÀ SÁM HỐI


JM. Lam Thy

 

Bài Tin Mừng hôm nay (CN.II/MV-A – Mt 3, 1-12) trình thuật: Sau thời gian chay tịnh 40 ngày trong MV 2-A163


Bài Tin Mừng hôm nay (CN.II/MV-A – Mt 3, 1-12) trình thuật: Sau thời gian chay tịnh 40 ngày trong hoang địa, “Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng”. Nói đến Thánh Gio-an Tẩy Giả, không thể quên Lời khẳng định của Đức Giê-su: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến. Ai có tai thì nghe.” (Mt 11, 12-15). “Các môn đệ hỏi Đức Giê-su: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.” (Mt  17, 10-13).

Điều đó cho thấy Thánh Gio-an Tẩy Giả là vị ngôn sứ nối Cựu Ước và Tân Ước. Ngài xuất hiện trước mọi người với sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Gio-an là vị ngôn sứ đặc biệt, thánh nhân được đánh giá như một Ê-li-a mới. Ngay từ trong lòng mẹ, ngài đã được thánh hiến cho Thiên Chúa và được tràn đầy Chúa Thánh Thần, như lời sứ thần truyền tin cho ông Da-ca-ri-a (thân phụ của thánh Gio-an Tẩy Giả): “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời. Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.” (Lc 1, 13-17).

Tuy nhiên, vì đức tính khiêm nhường, thánh Gio-an Tẩy Giả đã khẳng định mình không phải là Đức Ki-tô, cũng không phải là ngôn sứ Ê-li-a (“Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai? ” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không?” Ông nói: “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không”. Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” Ông nói: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.” Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?” Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người… Người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” – Ga 1, 19-28.33).

Thánh Gio-an Tẩy Giả đã được Cựu Ước tiên báo là một nhân vật đi trước để dọn đường đón Đấng Cứu Thế. Ngài chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: “Có tiếng hô: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho ĐỨC CHÚA, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang ĐỨC CHÚA sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng ĐỨC CHÚA đã tuyên phán.” (Is 40, 3-5). Ngài kêu gọi mọi người đến chịu phép rửa tỏ lòng ăn năn sám hối, nhưng khi thấy trong đám đông có những người thuộc nhóm Pha-ri-sêu và Xa-đốc thì ngài lại nổi nóng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?” (Mt 3, 7). Tuy đối với nhóm người Xa-đốc và Pha-ri-sêu thì rất đáng để nhận những lời ấy, vì họ quả thực là những “con rắn độc”; nhưng ở câu nói này, Thánh Gio-an Tiền Hô lại nói là họ muốn “trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa”. Vậy chẳng lẽ Thánh Gio-an đang dọn đường đón Đấng Thiên Sai đến để trút cơn thịnh nộ của Thiên Chúa hay sao?

Trước hết, thử tìm hiểu xem vì sao mà Thánh Gio-an lại nặng lời như vậy. Với đám đông thì khác hẳn, khi họ hỏi thánh nhân: “Chúng tôi phải làm gì đây?” thì ngài trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy”, với những người thu thuế thì ngài bảo họ: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh”, còn với binh lính thì: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình.” (Lc 3, 10-14). Chỉ riêng có đám người Pha-ri-sêu và Xa-đốc, Thánh Gio-an quá rõ họ đến xin ngài làm phép rửa chỉ là “cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống” thôi, chứ họ đâu có thực lòng sám hối. Họ coi phép rửa của Thánh Gio-an chỉ là một thứ nghi thức hay phù phép để tránh sự trừng phạt của Thiên Chúa, không hơn không kém. Cái kiểu đặt nặng hình thức bề ngoài vẫn là căn bệnh trầm kha của nhóm người tự cho mình là công chính!

Không những tự coi mình là người công chính, đám người Pha-ri-sêu và Xa-đốc còn tự phụ về gốc gác của họ là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Xét theo vỏ bọc, thì quả thực họ là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham, nhưng trong lòng họ đâu còn chút tinh thần nào của tổ phụ nữa! Vì thế, Thánh Gio-an mới nói thẳng: “Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: “Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham.” Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham.” (Mt 3, 9). Tổ phụ Áp-ra-ham đã tin tưởng vào Thiên Chúa và những việc Người làm, nhất là đã hiểu và đã vui mừng vì hy vong được thấy ngày Con Thiên Chúa giáng trần cứu độ nhân loại  (như chính Đức Giê-su đã khẳng định khi nhóm người này tự nhận là con của Áp-ra-ham: “Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.” – Ga 8, 56). Còn đám “con của Ap-ra-ham” thì nói Đức Giê-su là “người Sa-ma-ri bị quỷ ám”, rồi “lượm đá để ném Người” (Ga 8, 31-57). Thế đó!

Chính vì hiểu rõ tâm địa đám người Pha-ri-sêu và Xa-đốc chỉ muốn “trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa”, nên Thánh Gio-an Tẩy Giả mới gọi họ là “nòi rắn độc”. Tuy nhiên, sau khi nổi nóng, Thánh nhân đã đi thẳng vào vấn đề: “Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối”, và cảnh tỉnh đám “rắn độc” đó: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.” (Mt 3, 10). Nói với đám đông đến chịu phép rửa thì Thánh Gio-an đã rất ôn tồn; nhưng với đám người Pha-ri-sêu và Xa-đốc thì Thánh nhân đã “đi guốc ở trong lòng” (tục ngữ VN) họ rồi, nên ngài mới nổi nóng và thẳng thừng như vậy. Vấn đề đã sáng tỏ, tuy nhiên, vẫn còn đó vấn nạn: “Vậy chẳng lẽ Thánh Gio-an đang dọn đường đón Đấng Thiên Sai đến để trút cơn thịnh nộ của Thiên Chúa hay sao?” Xin cùng suy niệm:

Nhiều người thường nghĩ khi linh hồn lìa xác về trước Tòa Chúa và đặc biệt lúc sống lại sau hết, mọi người sẽ phải trình diện trước mặt Ðấng Chí Tôn để chịu phán xét. Đúng vậy, nhưng như thế không có nghĩa là Đấng Thiên Sai giáng thế lần đầu tiên chỉ để cứu độ, không phải để phán xét. Cả ngôn sứ I-sai-a và Thánh sử Gio-an đều không nghĩ như vậy. Theo các ngài, khi Ðấng Cứu Thế đến, dù là đến trong thế gian để làm công việc cứu chuộc, Người đã là Ðấng Thẩm Phán Chí Công rồi. Cụ già Si-mê-on chia sẻ quan niệm đó, khi ẵm kính Hài Nhi Giê-su đã cất tiếng loan báo: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống (bị hư đi) hay đứng lên (được cứu rỗi).” (Lc 2, 34). Và thật sự hễ Ðức Ki-tô đến nơi nào là ở chỗ đó có người tin theo và có người chống đối. Giáo lý Người truyền ra tức khắc làm cho nhiều người tin nhận (“đứng lên”), nhưng cũng không ít kẻ nhạo báng chê cười (“ngã xuống”). Chỉ với 12 Tông đồ tiên khởi, Người đã khiến 11 người trở thành “những kẻ lưới người như lưới cá”, nhưng vẫn còn một Giu-đa It-ca-ri-ốt trở thành tên phản phúc. Đến ngay trên đỉnh Núi Sọ, dưới đất thì những người lành (Đức Mẹ, thánh Gio-an…) chen vai với những kẻ dữ (treo Người trên thập tự giá cho đến chết); và trên thập giá, cũng có một tên trộm lộng ngôn, đang khi người trộm khác được vào nơi an nghỉ.

Đức Giê-su đã từng khẳng định: “Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian.” (Ga 12, 47). Người đã nói như vậy mà cứ gọi Người là Đấng Xét Xử e có vẻ khiên cưỡng. Tuy nhiên, tiếp liền với lời dạy trên, thì Người lại tiếp: “Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.” (Ga 12, 48). Người không xét xử, nhưng chính Lời Người “sẽ xét xử”, mà Đức Giê-su Ki-tô là Ngôi Lời nhập thể, nên Người và Lời chỉ là một. Điều đó cho thấy chính Người là Ðấng Xét Xử. Để hiểu rõ hơn, thì phải trở về nguyên ủy vấn đề. Vì tình yêu, Thiên Chúa dựng nên loài người và ban cho loài người được tự do. Chính cái quyền được tự do ấy đã làm cho con người sa ngã, bị tội lỗi thống trị. Vậy thì phải nói con người đã tự kết án mình vì không tuân giữ giới răn của Thiên Chúa. Mặc dù vậy, Thiên Chúa vẫn thương xót và cứu vớt (câu chuyện “Lụt Hồng Thủy” và mầu nhiệm “Ngôi Lời Giáng Thế”). Vậy thì Đức Ki-tô không xét xử, nhưng con người đã tự kết án mình khi không tuân giữ Lời Người.

Nói Đức Giê-su là Đấng Xét Xử chỉ là cách nói nhấn để cụ thể hóa vấn đề. Cũng như lời Thánh Gio-an Tẩy Giả: “Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” (Mt 3, 11-12). Thánh sử Gio-an cũng trình thuật lời Đức Giê-su: “Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho Người Con mọi quyền xét xử” (Ga 5, 22). Đức Giê-su là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật, Người chính là vị Thẩm Phán Tối Cao chí công vô tư. Duy có điều “Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo hèn trong xứ sở. Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.” (Is 11, 3-4). Nói “Lời Người nói là cây roi” thì có khác gì chính Ngôi Lời dạy “chính lời tôi đã nói sẽ xét xử”. Rõ ràng Người là Ðấng Xét Xử, nhưng là Ðấng Xét Xử đầy Thánh Linh, mà Thánh Linh là tình yêu, nên sự Phán Xét của Người không giống như “tư tưởng loài người” vẫn nghĩ.

Cũng vì thế nên Thánh Gio-an Tẩy Giả mới kêu gọi người ta sám hối để được ơn tha tội. Ngay như với đám người Pha-ri-sêu và Xa-đốc, Thánh nhân cũng khuyên bảo “Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối”. Chỉ có “cây nào không sinh quả tốt” mới “bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3, 10) mà thôi. Một cách cụ thể, vì Thiên Chúa Cha đã “yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Vì Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (Ga 3,16-17). Đức Ki-tô là hiện thân Tình Yêu của Chúa Cha gửi đến cho loài người một cách nhưng không. Còn loài người vì được tự do lựa chọn nên có thể đón nhận hoặc từ khước. Ai “sinh hoa quả tốt” thì được cứu độ, còn ai “không sinh hoa quả tốt” thì bị “chặt đi và quăng vào lửa” là điều tất nhiên.

Tóm lại, vấn đề đặt ra cho người Ki-tô hữu là đừng bao giờ chờ “nước đến chân mới nhảy”, mà phải là sống trong một tư thế tỉnh thức và sẵn sàng đón Đấng Xét Xử. Hãy tự hỏi như những người đến chịu phép rửa tại sông Gio-đan đã hỏi Thánh Gio-an Tẩy Giả: “Chúng tôi phải làm gì?”, và kiên quyết thực hành theo đúng lời dạy của Thánh nhân. Cứ kể lời dạy của thánh Gio-an Tẩy Giả cũng đơn giản thật: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy”, đâu đã đến nỗi chỉ có một áo, hoặc chỉ có một chén cơm, mà phải nhường hết cho anh em, còn mình thì cởi trần, nhịn đói. Mà thậm chí, đến như kẻ thù đã đoạt áo ngoài thì cũng sẵn sàng nhường luôn áo trong cho nó (“Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong” – Lc 6, 29), hoặc như bà goá sẵn sàng “rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Lc 21, 4). Ấy mới là biết dọn đường cho Chúa đến. Vâng, hãy mạnh dạn nhìn thẳng vào lòng mình, lấp cho đầy những thung lũng tị hiềm, bạt cho thấp mọi núi đồi kiêu căng, uốn cho ngay khúc quanh co hiểm ác, san cho phẳng những lồi lõm bất minh; tắt một lời, hãy sửa lối đi tâm hồn cho ngay thẳng, công chính. Có như vậy mới xứng đáng theo chân thánh Gio-an Tiền Hô mà gióng lên “tiếng hô trong sa mạc”, tiếng hô trong hoang mạc cuộc đời.

Nói và diễn cho hết ý thì dài dòng văn tự, nhưng rút gọn lại chỉ cần nhấn mạnh điều mà Thánh GH Gio-an Phao-lô II trong suốt triều đại của ngài, đã đề ra và kêu mời tín hữu thực hiện, đó là “canh tân và sám hối”. Để thực sự dọn dẹp con đường tâm linh cho ngay thẳng đón Cứu Chúa, thì cần phải đổi mới (canh tân) con người và ăn năn (sám hối) về những sai phạm thiếu sót của mình. ĐTC Phan-xi-cô cũng dạy: “Đức Chúa Giê-su Ki-tô có thể phá vỡ các mô hình nhàm chán mà chúng ta có ý giam hãm Người vào đó và Người làm chúng ta ngạc nhiên với óc sáng tạo thần linh không ngừng của Người.  Mỗi khi chúng ta tìm cách trở về nguồn để lấy lại sự tươi mát ban đầu của Tin Mừng, thì những con đường mới, những phương pháp sáng tạo, các hình thức diễn tả khác, những dấu chỉ hùng hồn nhất, những lời nói đầy ý nghĩa mới mẻ cho thế giới ngày nay được nảy sinh.  Thực ra, tất cả các hoạt động rao giảng Tin Mừng đích thực vẫn luôn luôn “mới mẻ.” (Tông huấn “Evangelii Gaudium – Niềm Vui của Tin Mừng” – số 11).

Muốn đổi mới con người, cuộc đời của mình, cần phải đổi mới cả phương cách dọn dep, tẩy uế con đường tâm linh để dọn đường đón chờ Chúa đến. Nói khác hơn, muốn đổi mới, cần phải biết nhìn lại mình mà sám hối và đổi mới luôn cả tư duy và hành động sám hối. Sám hối không phải là ngoẹo đầu méo miệng, đấm ngực thật mạnh, day tay vào mắt cho đỏ lên và chảy nước mắt ra; sám hối cũng không phải là hô khẩu hiệu, kêu gọi người khác ăn năn khóc lóc; mà phải là toàn tâm toàn ý đối diện với con người thực của mình, bóc trần mình ra trước thánh nhan Chúa để cầu xin được thứ tha mọi lỗi lầm thiếu sót, đồng thời cầu nguyện cho mình có đủ dũng khí và kiên tâm như một Gio-an Tẩy Giả đã sám hối trong sa mạc, rồi làm phép rửa và kêu gọi mọi người sám hối để  ”dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mt 3, 3).

Sẽ có thật nhiều câu hỏi được đặt ra: “Anh có thực sự tin rằng Đấng Xét Xử đã đến, đang đến và sẽ đến với anh, với cả nhân loại không? Với những hiện tượng thiên nhiên và nhân sinh như hiện nay, anh có tin rằng Nước Chúa đã đến gần không? Anh có tin rằng “những sợi tóc trên đầu anh đã được đếm cả rồi” (Mt 10, 30), hay nói khác hơn, anh có tin rằng Chúa thấu suốt mọi điều tới tận chân tơ kẽ tóc con người của anh không? Nếu anh tin, thì đừng quanh co che giấu nữa, mà hãy ăn năn sám hối và đổi mới (“sám hối và canh tân”) cuộc đời của anh để chờ đón Chúa đến. Cụ thể nhất, nếu anh thực lòng tin, thì đừng chần chờ nữa, mà hãy hành động, bởi “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2, 17)”. Vâng, hãy tỉnh thức và sẵn sàng hành động dọn đường chờ đón Chúa quang lâm. Ước được như vậy. Amen.

-----------------------------

 

MV 2-A164: THAY ĐỔI BẢN THÂN, THẾ GIỚI SẼ THAY ĐỔI


Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

 

Sau những cuộc tranh luận gắt gao không phân thắng bại, cuối cùng, người dân Hoa Kỳ cũng đã MV 2-A164


Sau những cuộc tranh luận gắt gao không phân thắng bại, cuối cùng, người dân Hoa Kỳ cũng đã chọn cho mình một tổng thống. Những ngày vừa qua, nhiều chuyên gia bình luận đưa ra lý do khiến bà Hilary thất bại, họ cho rằng: Người Mỹ đang mong muốn có một sự thay đổi sâu xa từ trong nước. Họ kỳ vọng ông Trump như một con người dám nói, dám làm và dám thay đổi, từ chính sách đối nội phát triển quốc gia, đến các chính sách quốc phòng và các quan hệ quốc tế. Sự thay đổi đầu tiên nhiều người cảm nhận nơi ông Trump, đó là tinh thần dân tộc, sự canh tân quốc gia, thay đổi các chính sách đối ngoại và kinh tế để có lợi cho nước Mỹ.

Vào những năm tháng cuối cùng trước Công nguyên, tại Israel, dân chúng cũng đang mang một tâm trạng chờ đợi sự thay đổi giống như nước Mỹ hôm nay. Họ đã chán ngán ách thống trị của người Roma, họ mệt mỏi với các lời giáo huấn nhàm chán của các thầy tư tế và luật sĩ trong dân. Thời điểm này, lời tiên báo về một Đấng Cứu thế đã là động lực thúc đẩy dân chúng sống và chờ đợi những dấu hiệu báo trước về thời kỳ thay đổi này. Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của Gioan Tiền hô đã tạo được sự chú ý của nhiều người. Dân chúng thấy nơi Gioan là một con người khác thường, từ trong cách sống đến những lời rao giảng. Cách sống của ông hết sức giản dị: ăn châu chấu, uống mật ong rừng, mặc áo bằng lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú. Cuộc sống của ông đi ngược hoàn toàn với trào lưu xã hội hưởng thụ lúc đó. Lời giảng của Gioan thật rõ ràng, đanh thép: Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần.

Sứ điệp của Gioan rõ ràng và cụ thể, ông kêu gọi mọi người chuẩn bị đón nhận Nước Trời, là một tương lai mới, một thế giới mới, cần phải bắt đầu từ sự sám hối. Sám hối theo lời mời gọi của Gioan, không chỉ là lời lẽ trên môi, nhưng phải là một sự thay đổi sâu xa từ trong tâm hồn, trong suy nghĩ dẫn đến thay đổi nếp sống, hành động. Khi mỗi người chấp nhận thay đổi suy nghĩ, thay đổi bản thân, thì cuộc sống xã hội và cả thế giới này sẽ thay đổi. Như thế, sám hối không phải là việc của ông này bà nọ, mà là của chính tôi dám chấp nhận thay đổi hay không. Gioan kêu gọi mọi người sám hối, từ bỏ những lối sống chạy theo tiền bạc, danh vọng, thì chính ông đã chấp nhận từ bỏ để lui vào sống trong hoang địa, sống một cuộc sống đơn sơ nhiệm nhặt, làm chủ bản thân. Ông đã để cho Chúa thanh luyện, biến đổi, trở nên như cây tre trống rỗng, để cho làn hơi của Thiên Chúa thổi vào và làm vang lên những giai điệu du dương. Vì thế, ông chỉ nhận mình như là một tiếng kêu, tiếng vang trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Lời kêu gọi của Gioan đã chạm đến tâm hồn nhiều người, họ lũ lượt kéo đến với ông, cúi đầu lãnh nhận phép rửa để bày tỏ lòng sám hối. Theo Gioan, sám hối phải là việc phát xuất từ trong tâm hồn mỗi người, được thúc đẩy bởi lòng yêu mến Thiên Chúa và quyết tâm muốn nối lại mối dây thân tình với Ngài, chứ không phải là cảm tính bên ngoài hoặc a dua theo đám đông. Những người Pharisêu và những người thuộc nhóm Sađốc đến với Gioan xin chịu phép rửa, không phải vì được thúc đẩy sám hối cá nhân, nhưng là vì đi theo đám đông như một phong trào. Vì thế, Gioan đã thẳng thắn nói với họ: Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa? Gioan đã hướng nhưng người này trở về với sự thay đổi bản thân, cá nhân mỗi người, bằng cách: Hãy làm trổ sinh hoa quả tốt lành để chứng tỏ lòng sám hối.

Như thế, Gioan cho thấy, việc sám hối, chuẩn bị tâm hồn đón chờ Nước Trời mà Đấng Cứu thế mang lại không chỉ là khóc than về quá khứ, nhưng là phải tích cực trổ sinh hoa trái trong hiện tại. Những hoa trái này phải tương xứng với tâm tình sám hối. Sám hối giả tạo, hình thức bên ngoài hoặc a dua theo đám đông, không thể sinh hoa trái; nếu chỉ sám hối cách hời hợt, thì hóa trái từ sự sám hối này cũng chỉ là những hoa héo, trái chua. Hơn nữa, việc gia nhập vào thời đại của Đấng Cứu thế và vương quốc của Ngài, phải là sự mở lòng đón nhận sứ điệp của Thiên Chúa, cùng với sự nỗ lực hết mình của bản thân. Việc gia nhập vào Nước Trời không thể cậy dựa vào tiền bạc hoặc thế giá gia đình như kiểu xã hội hôm nay, vì vậy, đừng từ hào tự mãn mình là con cháu tổ phụ Apbraham.

Gioan thực sự đã gây sốc cho nhiều người, ông quả quyết mạnh mẽ: Cái rìu đã kề sẵn gốc cây, cây nào không sinh quả tốt sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa. Điều đó có nghĩa là, đòi hỏi của Nước Trời là một đòi hỏi quyết liệt, không nửa vời. Đấng Cứu thế sẽ đến, chính Ngài sẽ cầm nia mà sảy sân lúa của Ngài. Những hạt lép hạt xấu sẽ bị loại trừ và bị thiêu đốt.  Tiên tri Isaia đã mô tả sự thánh thiện của Đấng Cứu thế: Ngài đầy tràn Thần Khí, là Đấng công minh chính trực và là Thẩm phán chí công. Ngài sẽ xét xử muôn dân muôn nước theo lẽ công bình. Ngài không xét đoán theo hình thức bên ngoài, cũng không theo những lời đồn đoán, nhưng xét xử mỗi người theo hành vi đời sống của họ.

Chuẩn bị tâm hồn đón mừng lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta được mời gọi bước vào một cuộc sám hối, canh tân đời sống và bản thân. Chúng ta không chỉ mừng lễ bằng những trang trí bên ngoài, cũng không chỉ là những bữa tiệc hoặc những cuộc vui, hoặc đi bão thâu đêm, nhưng phải là một sự thay đổi từ bên trong của mỗi người. Chúng ta phải mạnh dạn làm mới lại tương quan của chúng ta với Chúa qua việc lãnh nhận bí tích Giao hòa, tham dự thánh lễ chu đáo, uốn nắn lại những chỗ quanh co gập ghềnh trong cách sống với Chúa và với anh chị em. Những hố sâu là tội lỗi, hận thù đang cản trở chúng ta đến gần Chúa và đến gần anh chị em, cần được lấp đầy bởi tình yêu thương và sự tha thứ. Tích cực hơn nữa, mỗi chúng ta phải sinh hoa trái tốt lành bằng những việc làm bác ái yêu thương cụ thể đối với anh em.

Đấng Cứu thế đã đến cách đây hơn hai ngàn năm, tuy nhiên, Ngài vẫn chưa bước vào được trong tâm hồn và trong gia đình ta, bởi vì nhiều người đã không sẵn sàng mời đón Người vào; nhiều tâm hồn vẫn trống rỗng, buồn chán; nhiều gia đình thiếu vằng tình yêu, thiếu niềm vui và tiếng cười. Lời mời gọi sám hối và gương sống của Gioan hôm nay là lời mời gọi cách riêng cho mỗi người và mỗi gia đình. Chúng ta không thể biến đổi thế giới, biến đổi xã hội này, nếu chúng ta không chấp nhận thay đổi thói quen cũ, cách suy nghĩ và cách sống thụ động của mình. Cũng vậy, chúng ta không thể canh tân biến đổi gia đình nếu mỗi thành viên không tự sám hối, không tự biến đổi. Chúng ta không thể đòi vợ, chồng, con cái ta thay đổi mà chính mình không cố gắng thay đổi, làm mới bản thân. Khi không chấp nhận thay đổi bản thân, tức là ta chưa nhận ra sai lỗi và trách nhiệm của mình, ta tự cho mình quyền xét đoán vợ, chồng, con cái, vì thế, bản thân ta không thay đổi.

Nhiều bạn trẻ đang lên cho mình những kế hoạch mùa lễ Giáng sinh, họ đưa ra nhiều chương trình bên ngoài, đáp ứng cho những cuộc vui, nhưng không quan tâm tìm kiếm niềm vui và sự bình an đích thực của Chúa trong tâm hồn. Cuộc sống không có Chúa là một cuộc sống trống rỗng buồn chán; các tụ điểm vui chơi, các kế hoạch du lịch không thể lấp đầy tình trạng trống rỗng và buồn chán đó. Hãy trở về với điều cốt lõi của mùa Vọng và Giáng sinh, đó là dám mở lòng để cho Chúa đến trong tâm hồn; hãy sống tâm tình mùa Vọng bằng những khao khát và thực hiện nhiều việc tốt đẹp, đó là những hoa trái yêu thương bác ái, hiền hòa các bạn làm cho người khác.

 Các bạn đừng chờ đợi ngày mai cuộc sống sẽ tốt hơn, nhưng hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, hãy thay đổi cuộc sống, thói quen của mình. Hãy đứng dậy khỏi chiếc màn hình, tạm cất chiếc điện thoại để bước đến với nhau, tiếp xúc và nói chuyện với nhau một cách thân tình hơn, cụ thể hơn, và dành cho nhau nhiều thời giờ hơn, để cùng nhau làm những việc có ích cho mọi người. Đó là cách sống mùa Vọng và đón mừng Chúa Giáng sinh có ý nghĩa nhất.

Xin Chúa thêm sức để mỗi chúng ta có một quyết tâm thay đổi bản thân trong mùa Vọng này. Amen.

--------------------------------

 

MV 2-A165: CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG_A


Lm. Antôn

Ông bà anh chị em thân mến. 

 

Trong các bài Tin mừng mùa Vọng, chúng ta thường nghe đề cập đến Gioan Tẩy giả hay Tiền MV 2-A165


Trong các bài Tin mừng mùa Vọng, chúng ta thường nghe đề cập đến Gioan Tẩy giả hay Tiền hô, vì đời sống và sứ mạng của ngài gắn liền với Đấng Cứu Thế. Gioan Tiền hô là vị ngôn sứ cuối cùng được Thiên Chúa chọn làm sứ giả đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Trong bài Tin mừng hôm nay, Gioan Tiền hô báo cho mọi người biết Đấng Cứu Thế ,mà ngôn sứ Isaia tiên báo trong bài đọc 1, và Nước Trời đã gần đến rồi.  Gioan Tiền hô kêu gọi mọi người ăn năn sám hối và “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”

Lời kêu gọi và thúc dục của Gioan Tiền hô này lúc nào cũng chính đáng và thích hợp với tất cả mọi người Ki-tô hữu chúng ta, già trẻ, nam nữ, tu sĩ hay giáo dân, trong mọi thời đại và mọi nơi. Nếu ai chưa có thì phải khai mở một đường cho Chúa.  Nếu đã có, và tôi biết chắc chắn tất cả mọi người hiện diện trong thánh đường đã có, nhưng nếu con đường đó quanh co, gồ ghề hay có ổ gà và hố sâu rộng thì cần phải sửa lại, lấp đầy cho bằng phẳng và trơn tru. Và cũng như những công trình sửa chữa đường phố, các công ty phải giám nghiệm và có kế hoạch, cuộc chuyển hướng tâm hồn hay cuộc sống tinh thần của chúng ta cũng cần phải có những bước hay giai đoạn.  Giai đoạn thứ nhất là phải can đảm nhận biết tình trạng tội lỗi và quyết chí thoát ra.  Có lẽ chúng ta chưa đến nỗi lâm vào tình trạng “death end”, hay ngõ cụt không lối ra, nhưng có thể mắc kẹt hay bị vướng mắc vào một tình trạng khó khăn, như: cảm thấy cần và muốn đón Chúa, nhưng lại chưa sẵn sàng đoạn tuyệt với tội lỗi, hay dứt khoát từ bỏ những thói hư tật xấu.  Biết rõ tình trạng bắt cá hai tay đó không đem lại bình an và ân sủng, nhưng còn luyến tiếc lối sống cũ, luyến tiếc những lợi lộc và sự thoải mái.  Hay còn bị giằng co, do dự giữa hai tiếng gọi là trái nghịch, giữa gian dối, tham lam và ngay thẳng, công bằng, giữa tốt xấu, giữa phải trái, giữa lành dữ. Như vậy là đã có sẵn một con đường, nhưng chỉ là một con đường mòn chật hẹp, lầy lội và nhiều trở ngại.  Đối với những người trong tình trạng này, Gioan Tiền hô kêu gọi họ hãy uốn nắn đường cho ngay thẳng, bạt đồi cao và lấp hố sâu cho bằng phẳng để Chúa có thể đến được.

Bước thứ hai là cần khơi lên trong tâm hồn ngọn lửa tin yêu mến Chúa.  Sạch tội đã là một tình trạng tốt, là một bước tiến đáng kể.  Tôi thấy nhiều người tự cho mình là sạch tội, không có tội nặng, nhưng lòng thì vẫn hờ hững, nguội lạnh hay có một cuộc sống và tâm hồn xa Chúa.   Có thể không xa Chúa nhưng chẳng gần Chúa bao nhiêu, bởi vì không có lòng xác tín và khao khát sống, thực hành Lời Chúa, không có nỗ lực tiến tới sự thánh thiện, tốt lành, công bằng, hy sinh, bác ái và quảng đại.  Hay chưa xác tín, chưa cảm thấy Thiên Chúa là sự chân thật, là nguồn hy vọng và sự sống, hay là niềm khát lớn nhất của đời mình.  Trong những điều kiện hay tình trạng như vậy, chúng ta phải mở rộng đường cho Chúa đến, càng ngày càng rộng, có nghĩa là càng ngày càng có lòng xác tín, có lòng khao khát Thiên Chúa hơn, cũng như cố gắng và thành tâm sống giáo huấn Lời Chúa dạy nhiều hơn. Như vậy cuộc sống tinh thần sẽ được biến đổi tốt hơn, đức tin thêm vững mạnh hơn, đức mến tràn đầy hơn, và đức cậy phong phú hơn, và có một mùa Vọng trường kỳ và liên tục trong ân sủng và bình an của Chúa.

Có câu chuyện về một nhóm 5 người Anh khởi hành thám hiểm phía cực Nam trái đất bằng đường bộ. Họ phải hành trình qua một con đường dài 800 dặm gian khổ với những khu vực phủ đầy tuyết dầy và lạnh buốt.  Một năm sau họ mới thành công tiến vào Nam cực.  Nhưng cuộc hành trình trở về họ gặp nhiều thảm cảnh.  Hai người chết dọc đường và 3 người còn lại bị chết đông lạnh cách nơi an toàn khoảng một dặm. Khi tìm được các xác chết, người ta còn nhận được những dòng chữ vĩnh biệt của họ. Một trong những người bị thiệt mạng là một tiến sĩ có tên là Bill, đã từng theo học tại đại học nổi tiếng. Bạn bè thường gọi ông là người nham hiểm và ác tâm vì ông có một cái “lưỡi gian ác.” Có một lần ông đã tự thú là một người kêu ngạo, có tính thù hằn và ích kỷ.   Nhưng trong cuộc thám hiểm địa cực này, những người đồng hành đã nhận ra ông Bill nham hiểm ác tâm đã biến trở thành ông Bill bác ái, quảng đại và nhân từ. Trước khi chết, người trưởng toán của cuộc thám hiểm đã viết về ông Bill như sau:  “Nếu ai đọc được dòng chữ này thì tôi và ông Bill đã chết, nhưng tôi muốn mọi người biết ông Bill không còn như xưa.  Ông Bill đã hoàn toàn thay đổi, bây giờ ông là một người rất tốt, quảng đại và đầy hy vọng.  Ông hy sinh và sống cho người khác.  Chúng tôi đang sống và cố gắng hết sức để tồn tại, nhưng không biết lúc nào sẽ kiệt sức và chết, cho nên chúng tôi phó thác định mệnh cho Thiên Chúa. Chúng tôi đặt niềm xác tín nơi Thiên Chúa bây giờ hay nơi nào chúng tôi sẽ đến.’’

Ông bà anh chị em thân mến.  Câu chuyện đơn sơ trên đây diễn tả điều mà Lời Chúa, nhất là bài Tin mừng, kêu gọi và thúc đẩy chúng ta thực hành trong mùa Vọng này.  Có nghĩa là phải bạt núi cao của kiêu ngạo và tự cao; uốn nắm những chỗ quanh co của gian tham, gian dối và ích kỷ; lấp đầy những hố sâu của sự chia rẽ, thù oán và ghen ghét.  Chúng ta phải sống theo tinh thần và giáo huấn của Đức Giê-su Kitô như thánh Phao-lô khuyên bảo trong bài đọc 2: “Thiên Chúa, nguồn kiên tâm và an ủi, ban cho anh chị em biết thông cảm với nhau theo gương Chúa Giêsu Kitô, để anh chị em đồng thanh tôn vinh Thiên Chúa.”

Sau khi kêu gọi dân chúng ăn năn sám hối dọn đường cho Chúa đến, chúng ta thấy Gioan còn cho họ biết mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa, như những lời trong tấm băng rô trên cung thánh đây.  Nếu chúng ta xác tín vào Chúa, yêu mến Người, thật lòng tìm kiếm và quyết tâm mở hay dọn đường cho Chúa, thì chúng ta chắc chắn sẽ nhận được ơn sủng cứu độ, nghĩa là sẽ gặp Chúa và Nước Trời cũng sẽ đến với chúng ta trong niềm hân hoan và vui mừng.

-------------------------------------

 

MV 2-A166: THỜI THIÊN SAI

 

Mỗi năm, khi Mùa Vọng về, Phụng vụ lại hướng chúng ta về thời Thiên sai. Đó sẽ là thời an MV 2-A166


Mỗi năm, khi Mùa Vọng về, Phụng vụ lại hướng chúng ta về thời Thiên sai. Đó sẽ là thời an bình. Trật tự hài hoà Thiên – Địa – Nhân, là trật từ vốn đã có từ thời sáng tạo, sẽ được tái lập. Ngôn sứ Isaia đã say sưa chiêm ngưỡng một xã hội thanh bình: “Sói ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái. Sư tử cũng ăn rơm như bò”. Qua ngòi bút của vị ngôn sứ, những loài động vật thường ngày vẫn “không đội trời chung” lại trở nên thân thiện và chung sống hài hoà. Ai trong chúng ta cũng đều nhận ra, vị ngôn sứ dùng hình ảnh thế giới động vật để diễn tả thế giới loài người. Khi Đấng Thiên sai đến, con người sẽ không còn thù ghét và chống lại nhau. Tất cả trở nên thân thiện. Sẽ không còn bạo lực và chém giết. Mọi người sống với nhau trong tình huynh đệ.

Đấng Thiên sai đã đến trong lịch sử cách đây hơn hai ngàn năm. Ngôi Lời đã làm người và ở với chúng ta. Bằng giáo huấn, và nhất là những phép lạ, Chúa Giêsu chứng minh Người là Đấng Thiên sai. Người được Chúa Cha sai đến trần gian để loan báo Nước trời và làm chứng cho tình thương của Chúa Cha. Những ai sẵn sàng dành cho Người một tình yêu trọn vẹn, sẽ trở nên môn đệ đích thực của Người, và sẽ cùng Người thừa kế gia nghiệp vĩnh cửu.

Mùa Vọng giúp ta suy gẫm việc Chúa Giêsu đã đến trong lịch sử. Người vẫn đang đến trong cuộc đời mỗi người. Những ai thiện chí và mở rộng tấm lòng, sẽ được đón Đấng Thiên sai. Giáo Hội mượn lời ông Gioan Tẩy giả để loan báo với chúng ta: Đức Giêsu, Đấng Thiên sai đã đến và đang đến. Lời kêu gọi sám hối của ông Gioan Tẩy giả cũng chính là lời rao giảng của Chúa Giêsu, khi Người khởi sự sứ vụ loan báo Tin Mừng (x. Mc 1,15). Thông điệp của ông Gioan Tẩy giả vẫn mang tính thời sự đối với chúng ta. Bởi lẽ trong xã hội hôm nay, nhiều người vẫn khước từ giáo huấn của Chúa Giêsu. Họ dửng dưng với Thiên Chúa và với lương tâm. Con người cậy dựa vào tiến bộ của khoa học kỹ thuật, để nghĩ rằng đã đến lúc mình có thể thay thế Tạo Hoá, và gạt bỏ Tạo Hoá ra khỏi cuộc đời này. Kitô hữu là người tuyên xưng Đức tin vào Thiên Chúa. Kitô hữu cũng là người xác tín Đức Giêsu đang hiện diện trong cuộc sống. Người hiện diện để đồng hành và đỡ nâng chúng ta trên mọi nẻo đường, thêm sức cho chúng ta trong những gian nan thử thách. Chúa Giêsu đã đến thế gian và hôm nay Người vẫn hiện diện giữa chúng ta. Người đã hứa với các môn đệ: “Này đây Thày ở cùng anh em cho đến ngày tận thế” (Mt 28, 20).

Những người Do Thái nghe theo lời kêu gọi của ông Gioan Tẩy giả, xếp hàng để được ông làm phép rửa, như cử chỉ sám hối chân thành. Trong lời rao giảng, ông Gioan cảnh báo những tai hoạ trong tương lai nếu không sám hối. Ông cũng phê phán thái độ một số người Do Thái cậy mình chủ quan, viện cớ mình là con cháu ông Abraham thì sẽ được cứu thoát. Ông khẳng định: Do Thái cũng như dân ngoại, điều quan trọng là phải sám hối ăn năn và đón nhận Đấng Chúa Cha sai đến. Vị ngôn sứ nhận mình chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, là người dọn đường cho Đấng Thiên sai đến. So sánh với Đấng Thiên sai, ông không đáng xách dép cho Người. Vai trò của ông chỉ là người giới thiệu. Trước đám đông của những người hâm mộ, ông không dành vinh quang cho riêng mình, nhưng khiêm tốn nhận mình là người dọn đường. Hình ảnh ông Gioan vừa nêu bật sứ điệp sám hối, vừa diễn tả sự khiêm nhường của người loan báo Chúa Giêsu. Sau này, ông Gioan khẳng định với các môn đệ mình: “Người phải nổi bật lên, còn thày phải lu mờ đi” (Ga 3,30).

Người thời nay đặt câu hỏi: “Tại sao thời Thiên sai đến rồi mà sói vẫn chưa ở chung với chiên con, dân này nước nọ còn xung đột chém giết và thế giới vẫn chưa có hoà bình?”. Chúa Giêsu không đem đến trần gian một nền hoà bình có sẵn như từ trên trời rơi xuống, mà Người đem đến trần gian những hạt giống của hoà bình. Người mời gọi mọi người hãy là những người gieo rắc hoà bình trong thế giới mình đang sống. Đó chính là thành tâm thiện chí sống theo giáo huấn Người rao giảng. Hơn nữa, thời Thiên sai Chúa Giêsu loan báo mới là chỉ khởi đầu và đang dần dần từng bước hoàn thành. Người mời gọi chúng ta cộng tác với Người để Nước Cha trị đến và ý Chúa Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, như nội dung lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên một Gioan Tẩy giả, loan báo việc Chúa Giêsu đến trần gian và minh chứng cho sự hiện diện đầy yêu thương của Người bằng đời sống cụ thể của mình. Như thế, thế giới mới sẽ được thiết lập.

“Anh em hãy sám hối vì Nước trời đã đến gần”. Hôm nay, ở thế kỷ 21 này, Giáo Hội vẫn tiếp nối lời kêu gọi của ông Gioan và của Chúa Giêsu, để khẳng định: Nước Trời đã đến gần. Nước Trời không phải là một không gian được cố định bằng biên giới, giống như các quốc gia trần thế. Nước Trời ở chính trong tâm hồn chúng ta, như lời khẳng định của Chúa Giêsu (x. Lc 17,20). Tâm hồn chúng ta sẽ là Nước Trời khi có Chúa hiện diện, và khi ta cố gắng giữ tâm hồn thanh thản an bình. Nước trời không có trong ta, khi lòng ta chất chứa mưu mô và tham vọng. Chúa luôn chờ đợi để đến với ta. Chúa đã hứa: “Này đây, Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta mà mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3,20). Mùa Vọng giúp chúng ta nhận ra Chúa đang hiện diện, đồng thời giúp chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đón Chúa đến trong đời sống cá nhân mỗi người. Nhiều người có thói quen coi nhẹ Mùa Vọng và chỉ chú ý đến Mùa Giáng sinh, với những trang trí lộng lẫy và những sinh hoạt sầm uất mang tính lễ hội. Niềm vui Giáng sinh chỉ trọn vẹn, khi chúng ta được đón Chúa đến tâm hồn, qua Bí tích Hoà giải và Bí tích Thánh Thể.

Trong Bài đọc II, thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy đón Chúa qua việc đón nhận anh chị em đồng loại. Ngài viết: “Anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa”. Chúa Giêsu đang hiện diện giữa chúng ta, nhưng đó là sự hiện diện vô hình huyền nhiệm. Những anh chị em bất hạnh cơ nhỡ nghèo đói, chính là hiện thân của Chúa Giêsu, vì Người đã đồng hoá với họ khi khẳng định: những ai giúp đỡ người nghèo là giúp đỡ chính Chúa. Lễ Giáng sinh sẽ có ý nghĩa tròn đầy, khi chúng ta vừa đón Chúa Giêsu Thánh Thể, vừa đón Chúa qua những anh chị em đau khổ bần hàn. Những nghĩa cử bác ái đối với anh chị em xung quanh, sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui.

Kính thưa anh chị em, Ngôi Lời đã làm người và ở cùng chúng ta. Ngôi Lời đã làm người, để cho con người được trở nên con Thiên Chúa. Thánh Gioan tông đồ viết: “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa” (1Ga 1,31). Đây là sự trao đổi kỳ diệu, là sáng kiến đến từ tình yêu và lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Quỳ bên hang đá máng cỏ trong mùa Giáng sinh, chúng ta hãy tôn thờ, cảm tạ và cầu xin cho chúng ta xứng đáng với danh hiệu cao quý ấy. Kính chúc Quý vị và anh chị em một Mùa Vọng đầy ân sủng và mùa Giáng sinh hạnh phúc vui tươi, trong bình an của Đấng Thiên Sai, Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Amen.

+ ĐTGM. Giuse Vũ Văn Thiên

--------------------------

 

MV 2-A167: CHÚA NHÂN, TỪ NHƯNG CON NGƯỜI CŨNG PHẢI SÁM HỐI

 

Bước vào Mùa Vọng – Mùa của niềm vui thiêng thánh, đợi chờ và hy vọng mong ngày Chúa đến MV 2-A167


Bước vào Mùa Vọng – Mùa của niềm vui thiêng thánh, đợi chờ và hy vọng mong ngày Chúa đến. Với trình thuật của Isaia và Matthêô, Phụng vụ Lời Chúa tuần II năm A, giúp chúng ta hiểu sâu xa hơn về Ðấng sắp đến. Isaia loan báo: “Từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống… Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở... ” (x. Is 11, 1-10). Vậy, rõ ràng Đấng ấy xuất thuộc tộc Giêsê, cha của Ðavít. Đấng ấy sẽ được Thiên Chúa tuôn đổ xuống bẩy ơn của Chúa Thánh Thần đúng như tiên báo Isaia loan báo: “Thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa”  (Isaia 11, 2-3). Đấng ấy sẽ xét xử mọi người cách công minh, nhưng thật rộng rãi cách đặc biệt với kẻ nghèo khó. Cảnh thái bình sẽ sớm được thịnh trị.

Mùa Vọng, dù hướng tâm hồn chúng ta về ngày Đấng ấy sẽ đến vào chung cuộc của thế giới. Nhưng đồng thời cũng hướng tâm hồn chúng ta hướng đặc biệt về Đại Lễ Chúa Giáng sinh, như tương lai gần, dấu chỉ để chuẩn bị. Nên chúng ta cũng phải nhìn thấy việc Chúa sinh ra như để phán xét mọi người.

Isaia loan báo dung mạo của một Thiên Chúa quyền năng nhân từ, đến trong cảnh hòa bình giữa trời và đất, giữa con người với vạn vật cỏ cây và muôn loài chim thú. Đấng ấy “không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng” (Is 11, 1-4).

Và cảnh hòa bình “sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy”. Nào là “Bò (cái) và gấu (cái) sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc” (Is 11, 6-10).

Đấng Thiên Sai đến sẽ phân xử công minh cho người hèn yếu và bênh vực kẻ khó nghèo hèn. Vì Người không phân xử theo mắt thấy hay đoán phỏng chừng tai nghe. Người thắt đai lưng bằng công chính và nịt hông bằng tín thành, chính trực và thông suốt. Ðứng trước một Ðấng Thiên Chúa thánh thiện như vậy, giữa một dân tộc còn nhiều tội lỗi, việc phải làm ngay là năn năn thống hối theo lời Gioan khuyên bảo là cần thiết.

“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến … chớ tự phụ nghĩ rằng : tổ tiên chúng tôi là Abraham. Vì ta bảo cho các người hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa.” Kết quả là: “Dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.” (x. Mt 3,1-12). Lời của Gioan vẫn vang dội qua các thời đại và như một sứ điệp cấp bách gửi đến với chúng ta ngày hôm nay.

Gioan Tiền Hô lớn tiếng  kêu gọi: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến“. Mùa Vọng năm nay, chúng ta đang sống như thế nào, nếu không phải là chuẩn bị tâm hồn, giục lòng tin, cử hành Phụng vụ cho sốt sắng để lãnh nhận Ân Sủng mà Chúa Kitô đã mang đến trong thế gian cho mọi người hưởng nhờ. Mùa Vọng là như “tiền đường” để bước tiếp vào những ngày thánh. Chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần bằng lời cầu nguyện, ngõ hầu Mùa Giáng Sinh sắp đến gặp thấy chúng ta sẳn sàng tiếp đón Ðấng Cứu Thế ngự đến!

“Hãy ăn năn thống hối“. Ðể gặp được Ðấng cứu thế, con người cần phải hoán cải chính mình, nghĩa là tiến đến cùng Chúa Kitô với đức tin tươi vui, bỏ đi những cách thức suy tưởng và nếp sống ngăn cản chúng ta sống theo Chúa cách trọn hảo.

Chúng ta hãy đặt vào tay Mẹ Maria Nữ Vương của niềm hy vọng mọi ước muốn tốt lành của chúng ta, để Mẹ giúp chúng ta sống Mùa Vọng này cho xứng. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

------------------------------

 

MV 2-A168: SÁM HỐI VÀ HOÁN CẢI ĐỂ DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN

 

Các bài đọc nghe rất tương phản! Đầu tiên là tiên tri Isaia. Ông gợi lên một thế giới mới, được biến MV 2-A168


Các bài đọc nghe rất tương phản! Đầu tiên là tiên tri Isaia. Ông gợi lên một thế giới mới, được biến đổi hoàn toàn. Bằng cách đó, ông củng cố niềm hy vọng của những người đương thời: Đấng Thiên Sai đang đến! Ngài sẽ rất khác với các vua trần gian:

“Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói” (Isaia 11:3)

Dù nguồn gốc của Đấng Mêsia sẽ rất yếu ớt và mỏng manh, giống như một nhánh cây mọc ra từ gốc cây bị đốn hạ:

“Từ gốc tổ Giétsê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non” (Isaia 11:1), nhưng Thiên Chúa sẽ làm điều gì đó vĩ đại cho những nỗi khốn khổ và sự nghèo khó của chúng ta: “Nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành” (Isaia 11:4-5).

Do đó, Isaia mô tả thế giới hòa bình hạnh phúc “như trong mơ” sẽ tiếp theo sau việc Đấng Mêsia đến:

“Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển” (Isaia 11:6-9).

Tất cả việc này sẽ được Thiên Chúa thực hiện khi mầm non Giétsê xuất hiện và đứng lên:

“Đến ngày đó, cội rễ Giétsê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân. Các dân tộc sẽ tìm kiếm Ngài, và nơi Ngài ngự sẽ rực rỡ vinh quang” (Isaia 11:10).

Ngược lại, trong Tin Mừng Mátthêu, Gioan Tẩy Giả đưa ra những lời khó lọt tai thính giả của ông, “nhiều người thuộc phái Pharisêu và phái Xađốc đến chịu phép rửa”, và có lẽ cả chúng ta ngày nay, khi ông nói về Đấng Thiên Sai sắp đến: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?” (Mt 3:7). Đấng Mêsia được hứa là Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa” (Mt 3:11). Thời điểm nghiêm trọng và cấp bách: “Tay Ngài cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi” (Mt 11:12). Ngày giờ phải hoán cải đã đến, đã đến lúc thay đổi cách sống, suy nghĩ và yêu thương: “Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối” (Mt 3:11). Cái rìu đã kề vào gốc cây nào không sinh trái tốt: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3: 10), nhưng quay về với Chúa vẫn chưa muộn, vì sứ mệnh của Gioan Tẩy giả là “đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” bởi vì “ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi” (Mt 3:3).

Isaia nói với những người cùng thời với ông đang bị lưu đày về lời hứa của Thiên Chúa, là lời loan báo về kế hoạch vĩ đại của Ngài dành cho nhân loại. Dự án này đã hình thành kể từ khi Chúa Giêsu đến xác nhận rằng Nước Thiên Chúa đã rất gần. Thiên Chúa đang hoạt động ở mọi nơi: trong Giáo hội, trong xã hội và trong mỗi người chúng ta, một cách kín đáo và không phô trương. Đây là cách hành động thông thường của Thiên Chúa, không áp đặt bằng vũ lực và sợ hãi. Chung quanh chúng ta không thiếu những cảnh huống bình thường hàng ngày, nhưng lại giống như những chồi non bé nhỏ của cuộc sống, qua đó chúng ta có thể nhận ra dấu chỉ của “Nước Trời đã đến gần” (Mt 11:1). Vì vậy, chúng ta đừng tiếp tục sống trong một thứ “hoang địa miền Giuđê” (Mt 11:2) với tâm thế khô khan nguội lạnh của những người thờ ơ hững hờ và vô vọng, không còn biết “tìm kiếm Thiên Chúa, và nơi Ngài ngự sẽ rực rỡ vinh quang” (Isaia 11:10). Ngược lại, chúng ta hãy nuôi dưỡng trong trái tim mình sự khát mong Nước Trời. Đó là luôn luôn hoán cải, chuẩn bị gặp gỡ và đón nhận Đấng Mêsia, Đấng Cứu Tinh, trong  hoàn cảnh sống của mình.

Tất cả mọi Kitô hữu đều đã gặp được Chúa Kitô ngay từ khi lãnh nhận Phép Thánh Tẩy. Nhưng cuộc sống với vô vàn đa đoan và nhiễu nhương của nó thường xuyên khiến cho chúng ta quên mất cuộc gặp gỡ này! Do vậy, hoán cải là dọn lòng tìm về với Đấng mà ta đã hơn một lần gặp gỡ: “dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi” (Mt 3:3). Hoán cải là chuyện mong tìm lại được giây phút gặp gỡ ban đầu. Hoán cải là một cuộc hành trình suốt đời, một cuộc hành trình trở về với yêu thương, với “Thiên Chúa là Tình yêu” (1 Gioan 4:16). “Chỉ khi gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống trong Chúa Kitô, chúng ta mới biết thế nào là sự sống. Chúng ta không phải là sản phẩm tình cờ và vô nghĩa của quá trình tiến hóa. Mỗi người chúng ta là kết quả của một ý nghĩ của Chúa. Mỗi chúng ta đều có ý chí, mỗi chúng ta đều được yêu thương, mỗi chúng ta đều cần thiết. Không có gì đẹp hơn là ngạc nhiên trước Tin Mừng, trước cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Không có gì đẹp hơn là được biết Ngài và nói với người khác về tình bạn của chúng ta với Ngài.” (Bài giảng khởi đầu sứ vụ Giáo hoàng của ĐTC Bênêđictô XVI, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Chúa nhật 24 tháng 4 năm 2005). Đó là việc lớn của một đời người. Hôm nay là thời điểm không thể bỏ lỡ để thay đổi.

Và luôn chuẩn bị sẵn sàng để thay đổi! Thay đổi đòi hỏi sự quyết tâm chủ ý, sáng suốt, sức lực và sự liên tục trong cuộc sống hàng ngày. Thực hiện các nghi thức tôn giáo như chịu phép Rửa tội, nhưng theo kiểu rửa tội ở sông Giócđan, là chưa đủ nếu không có lòng sám hối và hoán cải, thay đổi cuộc sống bê tha trong tội lỗi, và nếu không để cho Chúa “làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa” (Mt 3:11).  Đừng tự mãn rằng chúng tôi là thành viên của một nhóm các tín hữu đạo đức: “Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: “Chúng ta đã có tổ phụ Abraham.” Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham” (Mt 3:9). Hành động phải thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không, các nghi lễ chỉ là những cành khô không trái và bị đốt cháy, chẳng là gì ngoài rơm rạ vô dụng không sinh ra hạt lúa mì nào.

Trong Nước Thiên Chúa, mọi cánh cửa đều rộng mở. Chúa không từ chối một ai. Ngài không phải là người tiều phu chặt liều bất cứ cây nào. Ngọn lửa của Thiên Chúa không phải là sự hủy diệt. Đó là ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, ngọn lửa của sức sống và sức mạnh.

Mùa Vọng là thời gian hoán cải của chúng ta, thời gian để thay đổi tâm hồn chúng ta, để có thái độ phục vụ, tiếp đón người khác và biểu lộ lòng thương xót đối với rất nhiều người bị tổn thương trong cuộc sống. Vào thời điểm các cộng đoàn tín hữu đầu tiên thành hình, một số Kitô hữu có gốc gác là Do Thái giáo, những Kitô hữu khác có gốc gác ngoại giáo, điều này không tạo điều kiện thuận lợi cho sự thống nhất. Do đó, Thánh Phaolô mời gọi tất cả các Kitô hữu hãy đón nhận nhau và coi nhau là bình đẳng, bày tỏ sự kiên nhẫn đối với những khác biệt nơi mọi người và đón nhận họ với tâm tình hiệp nhất: “Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi. Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 15:5-6).

Do đó, sự hoán cải của chúng ta không chỉ diễn tả bằng lời, mà thực sự là bằng tất cả những cử chỉ cụ thể này mà chúng ta muốn thực hiện để biểu lộ sự thay đổi đã diễn ra trong chúng ta: “Vậy, anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa” (Rm 15:7).

Hôm nay chúng ta hãy chú ý đến lời kêu gọi khẩn cấp của Gioan Tẩy giả để rời khỏi con đường sự chết và chọn con đường sự sống. Đằng sau những lời giận dữ gay gắt của ông, lại là sự dịu dàng quá dư của Thiên Chúa, một Thiên Chúa không thể chấp nhận để bất cứ người con nào của mình bị lạc mất, dù họ là dân riêng của Ngài trong Cựu ước, “những người được cắt bì”, hay “các dân ngoại” là chúng ta ngày nay, như Thánh Phaolô xác quyết: “Thật vậy, tôi xin quả quyết: Đức Kitô có đến phục vụ những người được cắt bì, để thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên họ, đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa. Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Ngài, như có lời chép: Vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa” (Rm 15:8-9).

Vì vậy, suốt trong Mùa Vọng này, và suốt cả cuộc đời, chúng ta hãy nhắc lại quyết tâm của chúng ta: “Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi” (Mt 3:3).

Phêrô Phạm Văn Trung

-------------------------

 

MV 2-A169: TẠI SAO LẠI GỌI LÀ THẾ GIAN?

 

Để nói về hay diễn tả về cõi đời, về địa cầu, nơi mà con người ta chung sống với nhau, thì người MV 2-A169


Để nói về hay diễn tả về cõi đời, về địa cầu, nơi mà con người ta chung sống với nhau, thì người ta hay nói là THẾ GIAN, DƯƠNG GIAN, NHÂN GIAN. Tại sao lại có chữ GIAN đi ngay sau chữ THẾ, DƯƠNG & NHÂN như vậy nhỉ? Theo tôi, thì có lẽ là bởi vì ở trên cõi đời này, ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ thành thị tới thôn quê, ở các nước giàu cũng như nghèo, từ đông sang tây, từ trong giáo hội ra tới ngoài xã hội…chỗ nào cũng có sự gian dối, cũng có những hành vi gian ác, cũng có những kẻ gian manh, và vô vàn vô số những kẻ gian xảo…

• Người ta gian dối trong đủ mọi lĩnh vực, mua bằng lái xe, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, gian lận trong thi cử, buôn bán thuốc tây giả, rượu bia giả, vỏ xe giả, quần áo, giỏ xách giả, phone giả, đám cưới giả, ly dị giả, hôn thú giả…

• Người ta gian lận tiền bạc trong giáo xứ, trong dòng tu, gian dối khi khai thuế, khi xin trợ cấp xã hội, khi đụng xe, gian lận lừa bịp nhau trong khi chia tài sản, khi buôn bán, khi hùn hạp làm ăn, khi chia chác lợi nhuận, và thậm chí người ta cũng gian lận trong những công việc quyên góp, làm bác ái từ thiện nữa!

Sống ở giữa một xã hội, làm việc ở trong một môi trường mà nơi đó cái GIAN DỐI xem ra to lớn kềnh càng và tràn lan ở khắp nơi như vậy, thì việc sửa lối cho thẳng để Chúa đến với chúng ta quả là một việc không đơn giản, nếu không muốn nói là vô cùng khó khăn và cam go.

Thế nhưng, tôi nghĩ, nếu người ta nhận ra những hậu quả vô cùng nguy hiểm và tai hại do sự gian dối gây ra cho chính họ và cho những người thân yêu của họ, thì người ta sẽ không dám gian dối hay lừa bịp người khác.

• Chúa Giê-su đã khẳng định: “Chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng” (Lc 8:17). Sự gian dối chẳng bao giờ dấu kín mãi được, rồi cũng sẽ có ngày bị lộ tẩy. Khi người ta, nhất là con cái hay cháu chắt biết tôi là người ăn gian nói dối, có những hành vi lừa đảo … thì họ sẽ xa lánh, sẽ không còn kính trọng và không bao giờ tin tưởng vào tôi nữa.

• Kẻ gian dối không có sự bình an, họ luôn sống trong lo sợ, và không bao giờ thấy bóng dáng của hạnh phúc cả, tệ hơn nữa, họ còn phải gánh chịu những tai ương hoạn nạn do sự gian dối đem lại, bởi vì “Tâm địa quanh co không gặp được hạnh phúc, miệng lưỡi dối trá ắt phải chịu tai ương” (Cn 17:20).

• Kẻ gian tham là những kẻ đáng ghê tởm trước mặt Chúa, vì sách Châm Ngôn đã nói: “Có sáu điều làm ĐỨC CHÚA gớm ghét, có bảy điều khiến Người ghê tởm: Mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu ngoa, tay đổ máu người vô tội, lòng mưu tính những chuyện xấu xa, chân mau mắn chạy đi làm điều dữ, kẻ làm chứng gian thốt ra lời dối trá, người gieo xung khắc giữa anh em (Cn 6:16-19).

• Kẻ ăn gian nói dối, lừa đảo và bịp bợm sẽ không được hưởng hạnh phúc trường sinh, bởi vì khi ăn gian nói dối thì họ đã tự động trở thành con cái của ma quỷ, bởi vì ma quỷ là kẻ nói dối, và là cha của sự gian dối (Ga 8:44). Mà một khi đã thành con cái của ma quỷ thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt: đó là cái chết thứ hai" (Kh 21:8).

Chúa Giê-su đã phán: “Không có Thầy anh em sẽ không làm gì được” (Ga 15:5) và Sứ Thần Gabriel cũng khẳng định rằng: “Đối với Chúa không có gì là không có thể làm được” (Lc 1:37), vì thế tôi tin chắc rằng, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, và với sự cố gắng của mỗi người chúng ta, bạn và tôi và tất cả mọi Kito Hữu đều sẽ có thể, và có dư khả năng sửa lối cho thẳng để Chúa đến bằng cách luôn sống ngay thẳng, thật thà, sống trung thực trong mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh. Khi Chúa đến với chúng mình, thì lúc đó bạn và tôi mới cảm nghiệm được niềm vui, mới được sống trong bình an, mới thoát khỏi những nỗi sợ hãi, và mới được hưởng hạnh phúc viên mãn trong tình yêu thương của Ngài.

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúc lành và ban cho bạn cũng như những người thân yêu của bạn luôn trong tuần lễ mới và trong những ngày còn lại của mùa Vọng này. Amen!

 Lm. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD

-----------------------------

 

MV 2-A170: TẨY SẠCH

 

Thể Xác Dơ Cần Mau Mắn Rửa Sạch Linh Hồn Bẩn Phải Vội Vàng Ăn Năn. Mùa Vọng là thời MV 2-A170


Thể Xác Dơ Cần Mau Mắn Rửa Sạch
Linh Hồn Bẩn Phải Vội Vàng Ăn Năn.


Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị và mong đợi Chúa Giêsu giáng sinh. Thời gian mong chờ đó có liên quan một người đặc biệt là Gioan Tẩy Giả. Trình thuật Mt 3:1-12 nói về “con người giao thời” đó. Ông là “dấu nối” giữa Tân Ước và Cựu Ước, người “dọn đường” cho Đấng Thiên Sai.

Làm gì cũng phải chuẩn bị, sự kiện càng quan trọng càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Cuộc sống có nhiều sự kiện phải chuẩn bị: Lễ, Tết, cưới hỏi, giỗ chạp, sinh nhật, dịp kỷ niệm đặc biệt nào đó,...

Trong hoang địa miền Giuđê, ông Gioan Tẩy Giả kêu gọi: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Kinh Thánh cho biết rằng ông chính là người được ngôn sứ Isaia đã đề cập: “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” DỌN và SỬA là hai hành động cần thiết: Dọn là làm cho sạch sẽ, Sửa là làm cho ngay ngắn. Phải dọn trước rồi mới sửa, làm ngược lại là trái khoáy, vô lý.

Người giản dị là người có chiều sâu nội tâm, thần kinh vững mạnh. Ông Gioan là “dị nhân” thứ thiệt, “bụi đời” chính cống, sống rất giản dị: mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, thực phẩm là châu chấu và mật ong rừng. Ông có đặc điểm khác người: thật thà và thẳng thắn. Ông nói thật, nói thẳng vì muốn bảo vệ công bình xã hội, luân thường đạo lý nên bị những kẻ mưu ác ghét bỏ, toa rập với nhau lấy thủ cấp của ông. (x. Mt 14:3-11)

Thiên hạ nghe nói có có người tên Gioan rất “bụi đời” nhưng ăn nói lưu loát và phong cách lạ lùng, từ Giêrusalem và khắp miền Giuđê cùng khắp vùng ven sông Giođan, người ta kéo đến ùn ùn để xem thế nào. Có lẽ mới đầu họ chỉ tò mò theo bản tính hiếu kỳ, nhưng càng nghe càng thấm những lời lẽ chí lý của Gioan. Thế là họ cùng nhau thú tội và xin ông làm phép rửa cho họ tại dòng sông Giođan.

Ông thấy nhiều người Pharisêu và Sađốc đến chịu phép rửa, ông biết họ chỉ giả vờ để mưu mô chuyện khuất tất nên nói thẳng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: ‘Chúng ta đã có tổ phụ Ápraham.’ Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Ápraham.” Nghe “xóc óc” ghê! Thế nhưng phải nói thẳng với họ vì họ giả hình, bề ngoài nhìn hiền như chiên ngoan mà bề trong là con cọp dữ. Mặc dù tự ái lắm, nhưng họ không thể nói gì để phản đối, vả lại ông Gioan “phang” quá đúng rồi.

Thấy họ im lặng, ông Gioan nói rõ luôn: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” Ông nói thật, không hề hù dọa, vì đó là cách Thiên Chúa tẩy sạch.

Hôm nay, và ngay bây giờ, lời cảnh báo của ông Gioan nói với nhóm Pharisêu và Sađốc cũng dành cho mỗi chúng ta. Thuận ngôn gây nghịch nhĩ, nhưng thuốc đắng mới đã tật. Phúc cho ai cảm thấy “ngứa tai” và “đắng lòng” khi nghe những lời thật như vậy. Có hồn thì tự liệu lấy!

Tắm gội và tẩy rửa là điều cần thiết, nhất là thời đại ngày nay, ô nhiễm đủ thứ – từ thể lý đến tinh thần, cả ngoài đời và trong đạo. Sống trong môi trường ô nhiễm nặng như Việt Nam hiện nay – mọi nguồn đều ô nhiễm, kể cả ẩm thực – thì càng phải tẩy rửa nhiều. Mùa Vọng là cơ hội thuận tiện, là thời gian tẩy rửa linh hồn để đón Con Chúa giáng sinh, Đấng ở cùng chúng ta, chia vui sẻ buồn và đồng hành với chúng ta.

Cần phải bảo vệ mình khỏi những thứ gây hại, thậm chí là nguy hiểm. Đơn giản nhất là dạng “khẩu trang” được đa số sử dụng khi ra đường. Thể lý đã vậy, tinh thần còn cần được bảo vệ kỹ hơn nữa. Ngày nay có quá nhiều thứ rác rưởi nguy hiểm trên internet, vì “net trắng” thì ít mà “net đen” thì nhiều, kể cả các phần mềm để liên lạc. Facebook được nhiều người “ưa dùng” nhưng lại có quá nhiều mối nguy hiểm. Có những người comment (nhận xét, bình luận) những câu chẳng đâu vào đâu, vu vơ, linh tinh, vớ vẩn. Tất nhiên cũng có những kẻ xấu lợi dụng Facebook để mưu tính những chuyện khuất tất. Đừng nhẹ dạ mà vội tin những gì trên đó!

Ngay cả hình đại diện cũng chưa đáng tin nếu chúng ta không biết họ là ai, vì có những kẻ lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia,” không biết đâu là thật – giả. Cũng có những trang có vẻ “nghiêm túc” nhưng phía sau có thể là một ổ virus độc hại. Những kẻ câu LIKE (thích) là những kẻ tồi tệ, nên block (khóa) họ để tự bảo vệ. Cẩn tắc vô ưu. Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Thật chí lý với câu nói nghe như vè thế này: “Đừng cãi lý với kẻ say, đừng bắt tay với kẻ xấu, đừng chiến đấu với kẻ liều, đừng nói nhiều với kẻ ngu.” Thật thà thẳng thắn thì tốt. Những kẻ nói ngọt thì chẳng ra gì, người Anh gọi họ là “fair-weather” – tức là những người bạn phù thịnh, ưa nịnh, chỉ chấp nhận quen khi chúng ta có cái gì đó mà họ có thể lợi dụng, nhưng khi chúng ta gặp hoạn nạn thì không thấy mặt họ. Mùa Vọng là mùa tẩy rửa. Bằng cách nào? Tỉnh thức và cầu nguyện.

Trong trình thuật Is 11:1-10, ngôn sứ Isaia mô tả: “Từ gốc tổ Giessê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thú, Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành.” Đó là nói về vị Minh Quân thuộc dòng dõi Đavít.

Với cách nói đơn giản mà thâm thúy, người nông dân Việt Nam ví von: “Nó bé nhưng gié nó to.” Ý nói về những cây lúa tuy nhỏ bé nhưng trổ ra những gié lúa trĩu nặng với những hạt căng mọng. Những thứ nhỏ bé thường là những thứ quan trọng và cần thiết. Chẳng hạn như DNA (deoxyribonucleic acid), dạng chuỗi xoắn đôi quá nhỏ bé, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nó lại khả dĩ duy trì sự sống, khỏe hay yếu lệ thuộc vào nó và nó mang tính di truyền. DNA ở người có khoảng 3 ngàn tỷ cặp base – gồm 4 hóa chất: A, G, C, và T (Adenine, Guanine, Cytosine, và Thymine). Chắc chắn chỉ có Thiên Chúa là Đấng sáng tạo điều kỳ diệu đó.

Về thời đại của Thiên Chúa, Kinh Thánh cho biết: “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển. Đến ngày đó, cội rễ Giessê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân. Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người, và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang.” Đó là sự bình an đích thực, và chỉ có ở Vương Quốc của Thiên Chúa. Hòa bình mà chúng ta hưởng ngày nay không vững bền, đôi khi chỉ là hòa bình ảo, nghĩa là không có chiến tranh súng đạn nhưng vẫn lo sợ đủ thứ, sợ vì nạn ô nhiễm khắp nơi, áp bức tinh vi, lọc lừa bài bản, ngay cả thực phẩm cũng không an toàn thì không thể bình an được!

Bất cứ thời đại nào, người ta chưa được hưởng nền hòa bình đích thực vì chưa có công lý nghiêm minh. Có công lý mới khả dĩ có hòa bình. Thánh Vịnh gia đã từng tha thiết cầu xin: “Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.” (Tv 72:1-2). Vương Triều Thiên Chúa rất tuyệt vời, bởi vì Ngài là Quốc Vương Chân Lý, và Ngài chỉ tuyển trạch các quần thần thực sự có lòng nhân ái: “Triều đại Người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất.” (Tv 72:7-8)

Từ ngàn xưa, Kinh Thánh đã nói rất chính xác: “Chính nhân cầm quyền, dân mừng rỡ. Ác nhân cai trị, dân oán than.” (Cn 29:2) Trái ngược với nhân gian, Thiên Chúa là tình yêu, Ngài luôn chạnh lòng trắc ẩn với những kẻ thấp cổ bé miệng: “Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ.” (Tv 72:12-13) Lời hay thì không thật, lời thật thì không hay, thế nên người ta nói rằng “sự thật dễ mất lòng.” Thiên Chúa luôn thẳng thắn, những người ưa lươn lẹo cảm thấy khó chịu và chói tai khi nghe Ngài giáo huấn, nhưng ai chịu nghe thì sẽ được an tâm và sống thanh thản. Quốc Vương Công Lý là Đức Giêsu Kitô, luôn nói thật và nói thẳng. Phải vậy thôi, vì chỉ có sự thật mới khả dĩ giải thoát con người khỏi lầm lạc. (x. Ga 8:32)

Sự thật mãi mãi là sự thật, người ta có cố ý bóp méo cỡ nào cũng không được. Người Việt cũng có câu: “Cây ngay không sợ chết đứng.” Kinh Thánh minh định: “Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ, nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời. Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được chúc lành, và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc.” (Tv 72:17) Chắc chắn là vậy.

Từ xưa, ngôn sứ Gioan Tẩy Giả đã gióng lên hồi chuông cảnh báo: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” (Lc 3:4 & 6) Con đường đó chính là lòng dạ con người, là nếp nghĩ và các động thái khúc khuỷu đầy mưu mô thâm độc. Sửa cho “con đường lòng” ngay ngắn là một cách tẩy rửa để tâm hồn trở thành nơi xứng đáng cho Thiên Chúa ngự vào. Dù có thế nào thì cũng đừng tự ái, đừng tuyệt vọng về tình trạng của mình. Đó là điều thực sự rất cần thiết.

Mùa Vọng không chỉ nhắc chúng ta mong chờ Đấng Cứu Thế, mà còn dạy chúng ta duy trì niềm hy vọng. Có “lửa” hy vọng rồi sẽ có thể thắp sáng những thứ khác. Cuộc sống sẽ chấm dứt khi chúng ta KHÔNG mơ ước, hy vọng chấm dứt khi chúng ta KHÔNG tin tưởng, tình yêu cũng chấm dứt khi chúng ta KHÔNG quan tâm lẫn nhau.

Càng biết Kinh Thánh càng thấy kỳ diệu, vì Kinh Thánh là kho tàng vô giá, mọi thứ đều thấy có trong đó. Thánh Phaolô cho biết: “Mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy.” (Rm 15:4) Vững lòng trông cậy tức là tiếp tục hy vọng, đó là cửa ngõ dẫn tới những vùng kỳ diệu mà con người chưa bao giờ biết. Ai cũng rất yếu đuối vì là phàm nhân, vấn đề là cố gắng thay đổi hay không. Thánh Phaolô đã có kinh nghiệm nên ông chân thành mong ước: “Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi. Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.” (Rm 15:4-6)

Thánh Phaolô cầu mong như vậy, nhưng chúng ta có nỗ lực thay đổi hay không mới đáng nói. Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Vậy, anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Thật vậy, tôi xin quả quyết: Đức Kitô có đến phục vụ những người được cắt bì, để thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên họ, đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa. Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa thì đó là do lòng thương xót của Người, như có lời chép: Vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa.” (Rm 15:7-9) “Đón nhận nhau” là một cách phục vụ, là điều cao quý. Chính Chúa Giêsu đã phục vụ và khuyên chúng ta phải phục vụ lẫn nhau. Phục vụ không hẳn là phục dịch như tôi tớ, mà đơn giản chỉ là yêu thương nhau, thể hiện thiện cảm ngay từ ánh mắt, nhưng phải chân thành chứ không giả vờ!

Lạy Thiên Chúa, thế gian ô nhiễm và lòng chúng con ô uế, xin ban Nguồn Nước Giêsu để tẩy rửa chúng con. Xin giúp chúng con dọn dẹp và uốn thẳng đường lòng và đường đời để xứng đáng cho Ngôi Lời ngự vào. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

Thomas Aq. Trầm Thiên Thu

------------------------------

 

MV 2-A171: SÁM HỐI ĐỂ SẴN SÀNG

 

Chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng MV 2-A171


Chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng trần. Đây cũng là thời gian đặc biệt nhắc nhở chúng ta về việc Chúa sẽ đến lần thứ hai trong quang lâm để chào đón chúng ta vào vương quốc vĩnh cửu của Ngài. Muốn được như thế, chúng ta phải sẵn sàng và tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong các nghi lễ phụng vụ, qua các dấu chỉ của thời đại và nhất là qua con người, bởi Thiên Chúa đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta.

Việc Thiên Chúa viếng thăm để cứu chuộc dân Người nằm trong dự án của Thiên Chúa. Đó chính là sứ mạng của Thiên Chúa. Còn Người thực hiện chương trình cứu độ như thế nào thì hãy nghe Thánh Phao-lô nói rất rõ như sau: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” (Dt 1:1-2) Có nghĩa là, Thiên Chúa luôn đồng hành với nhân loại. Người hoạt động để thực hiện lời hứa với cha ông chúng ta. Người soi sáng và dùng miệng lưỡi các ngôn sứ để thực hiện sứ mạng và sau cùng Người đã sai Thánh Tử Giê-su đến và ở giữa chúng ta. Nói chung Thiên Chúa toàn tâm toàn ý thực hiện và hoàn tất kế hoạch cứu rỗi nhân loại.

Để cho kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa được thể hiện nơi cuộc sống, mỗi người chúng ta hãy nghe lời cảnh báo của Gio-an Tẩy Giả hôm nay: Hãy dọn đường và sửa lối để đón chào Đức Chúa và hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. Sau này khi bắt đầu sứ vụ, Đức Giê-su đã loan báo: “Anh em hãy sám hối và Tin vào Tin Mừng.” Như vậy, xem ra việc dọn đường, sửa lối, thay đổi cách sống để diễn tả tâm tình sám hối hầu nhận ra Nước Thiên Chúa hiện diện trong bản thân của Đức Giê-su là một lời cảnh báo rất khẩn thiết và quan trọng.

Chúng ta vẫn biết rằng, Thiên Chúa yêu thương và làm bạn với những người tội lỗi. Điều này không có nghĩa là Ngài dung thứ tội lỗi. Tình yêu thương của Thiên Chúa không miễn trừ việc nhìn nhận lỗi lầm của con người, cũng không cho phép con người lạm dụng lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã đến để giải thoát con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Người thấu hiểu sự yếu đuối của con người và sẵn sàng tha thứ, với điều kiện là con người thành thật nhìn nhận tội lỗi của mình và trở lại với Người.

Trong cùng một tinh thần đó, Hội Thánh mượn lại lời kêu gọi của Gio-an Tẩy Giả để kêu gọi chúng ta sám hối. Sám hối là gì?

Sám hối là cơ hội giúp ta đổi mới. Muốn đổi mới, con người cần có can đảm để đối diện với các khuyết điểm của chính mình. Sự can đảm này thật cần thiết, bởi vì theo lẽ thường thì con người thích đi trên lối cũ, sống với những thói quen đã ăn sâu trong cuộc sống, cho nên rất khó thay đổi.

Sám hối là hồng ân, vì tự chính bản thân, ta có thể thấy được gì! Và, chỉ ở trong tình yêu và ánh sáng của Thiên Chúa, qua Đức Giêsu, ta mới thấy các yếu kém của mình để đổi mới. Đó là hồng ân mà Chúa chiếu soi để ta nhận biết mình. Muốn được như thế, chúng ta phải thường xuyên để cho giá trị của Tin Mừng và các tiêu chuẩn của Nước Thiên Chúa chất vấn chúng ta.

Sám hối không chỉ là việc nhận ra mình có tội rồi đi xưng tội để được hòa giải cho được sạch tội mà thôi; nhưng để tin vào Tin Mừng, nghĩa là tin vào lời giảng dậy, việc làm và lối sống của Đức Giêsu, Đấng đã tiêu diệt quyền lực của sự ác trong ta, để nhường chỗ cho sự hiện hiện của Nuớc Thiên Chúa qua Đức Giêsu, Đấng sẵn sàng chia sẻ cuộc sống của Người với đời sống của ta. Trong niềm hiệp thông đó, chúng ta diễn tả việc sám hối bằng cách sinh hoa kết quả theo lời yêu cầu của Gio-an hôm nay bằng việc đền bù thiệt hại cho những ai mà chúng ta đã xúc phạm và chia sẻ tiền của cho những người nghèo khổ và khốn khó như gương sáng của ông Da-kêu đã làm thởu xưa.

Như vậy, cuộc sống, việc làm và lời rao giảng của Gio-an Tẩy Giả hôm xưa cũng là của chúng ta hôm nay. Gio-an đã xuất hiện như một ngôn sứ cuối cùng để chuẩn bị con đường cho Đức Me-si-a, Đấng thiên sai ngự đến thế nào thì chúng ta cũng thế. Noi gương Ngài chúng ta được mời gọi ra đi để công bố cho những người chung quanh hãy sống ăn năn, hãy dọn đuờng chào đón Chúa Cứu Thế và tin theo Người.

Giống như Gio-an Tẩy Giả, chúng ta đến để giới thiệu và chỉ cho người ta thấy con đường của Chúa. Từ bỏ vinh dự cao quí và lui về phía sau để Thiên Chúa thực hiện dự án của Ngài qua sứ mệnh mà chúng ta đã lĩnh nhận là điều tuy cần thiết nhưng rất khó thực hiện. Qua hành động như thế, chúng ta không hoạt động cho vinh quang của mình mà làm cho Danh Chúa được cả sáng hơn.

Như vậy, con đuờng mà chúng ta chuẩn bị cho Chúa đến là con đuờng đức tin, con đuờng của niềm vui; một niềm vui phát xuất từ bên trong phần sâu thẩm của tâm hồn và chỉ dành cho những ai đã đuợc Chúa chiếm đoạt. Trong sự tự do chúng ta đành mất tất cả để dành phần ích lợi cho anh em.

Tóm lại, trong tinh thần của Mùa Vọng và với gương sáng trong việc chu toàn sứ mạng của Gio-an Tẩy Giả giúp cho chúng ta nhớ lại ơn gọi của chính mình. Chúng ta không chỉ được kêu gọi ăn năn và sám hối để chuẩn bị tâm hồn Mừng Lễ Giáng Sinh mà thôi đâu. Người đã đến trong hoàn cảnh của từng người, với tất cả giới hạn của thân phận gắn liền với đổ vỡ và tội lỗi của mình.

Chính trong vùng đất khô cằn như hoang địa như thế, Thiên Chúa đã cất nhắc chúng ta lên, cho phép chúng ta tham dự vào sứ vụ của Người. Vì thế, chúng ta phải ra đi, không chỉ là tiền thân của Đấng Cứu Thế mà còn là hiện thân của Người, Đấng đã từ bỏ và chấp nhận mất tất cả để đem lại ơn cứu độ cho mọi người, không loại trừ một ai.

Nhiệm vụ ‘dọn đường và giới thiệu Đức Ki-tô cho người khác’ thật nặng nề. Gio-an đã làm được. Đức Giê-su đã mở đường. Tin tưởng vào sự trợ giúp của các ngài, chúng ta sẽ làm được. Vì thế, không chỉ trong Mùa Vọng này, mà trong mọi giây mọi phút của cuộc sống, chúng ta không chỉ dọn đường cho Người đến mà hãy cùng bước trên con đường của Người. Con đuờng yêu thương và đón nhận. Con đường tự hiến và hy sinh. Con đuờng tha thứ và chấp nhận. Con đuờng của sự thật để nhận ra tất cả là của Người.

Và, khi cùng dắt nhau đi trên con đuờng của Chúa, tâm hồn chúng ta sẽ rộng mở để đón nhận nhau, nhận ra sự hiện diện của Chúa Cứu Thế nơi tha nhân. Người đã đến giữa chúng ta, trong lòng người và giữa lòng đời. Và nếu chúng ta không nhận ra Người trong cuộc sống của nhau thì việc dọn đuờng để chuẩn bị cho việc mừng Lễ Giáng Sinh cũng là việc làm chiếu lệ, theo thói quen.

Xin hãy mở mắt chúng con nhận ra Người nơi anh em không chỉ trong Mùa Vọng này, nhưng là trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời và nhất là trong các bữa tiệc Lòng Mến mà chúng con đến để trao gửi Chúa cho nhau. Amen!

Lm. Giuse Mai Văn Thịnh, DCCT

----------------------------

 

MV 2-A172: MAU CHÓNG ĐỔI ĐỜI

 

Đang khi thực hiện bức họa nổi tiếng “Bữa Tiệc Ly” (1495-1497) trong nhà thờ Santa Maria delle MV 2-A172


Đang khi thực hiện bức họa nổi tiếng “Bữa Tiệc Ly” (1495-1497) trong nhà thờ Santa Maria delle Grazie (Đức Mẹ đầy Ân phúc) tại Milano (Italia), họa sĩ thiên tài Leonardo da Vinci (1452-1519) đã cãi vã với một người bạn. Ông mắng nhiếc người bạn với những lời gay gắt và những cử chỉ dọa nạt. Khi cuộc cãi cọ qua rồi, ông trở lại công việc đang làm là vẽ khuôn mặt Chúa Giê-su, nhưng không thể phác được một nét. Cuối cùng, nhận ra nguyên nhân là phiền muộn bực bội, ông liền bỏ bút vẽ đấy, đi tìm người bạn ông đã xúc phạm và xin người ấy tha thứ cho mình. Thế rồi ông trở lại xưởng họa và bình tĩnh vẽ khuôn mặt Chúa Giê-su.

1. Một cuộc hoán cải cá nhân.

Từ hoang địa đi ra, người ta thường nói, chỉ có thể là một thánh nhân hay một tên cướp. Tên cướp vào đó như sào huyệt để tránh mặt loài người và chờ cơ hội đột nhập xóm thôn thành phố mà “làm ăn”. Thánh nhân vào đó để tạm lánh loài người hầu gặp gỡ chính bản thân, gặp gỡ Thiên Chúa trong khổ chế và cầu nguyện, để sau đấy đi ra công bố kinh nghiệm thiêng liêng của mình. Gio-an Tẩy Giả là một con người như thế. Sau bao tháng ngày trong hoang địa để thanh luyện bản thân (xem cách ăn mặc và ăn uống của ông), để đắm mình trong linh thánh (xem những lời cháy bỏng của ông), Gio-an ra đi trong vai trò Tiền hô của Đấng Cứu Thế, với nhiệm vụ dọn đường cho Người giữa đám đồng hương. Vai trò đó bao gồm hai công việc : rao giảng và làm phép rửa.

Cái ông muốn trước tiên, chính là quét sạch những ngoại diện lừa dối của một thứ tôn giáo vụ hình thức (mà phái Pha-ri-sêu và Xa-đốc là biểu tượng), hầu gây nên một cuộc hoán cải nội tâm và cá nhân chân thành. Xây dựng cơ sở Giáo hội cho bề thế, tổ chức lễ hội tôn giáo cho linh đình, cải cách phụng vụ nghi thức cho sống động mà không có một cuộc đổi mới sâu xa trong mỗi người thì chẳng có ích gì. Mối nguy đe dọa chúng ta (và đã đe dọa hai phái nói trên) là nghĩ rằng một thứ thực hành tôn giáo nào đó là đã đủ, một thứ nhãn hiệu được mang từ ngày chịu phép rửa tội và nay có trong lý lịch là đã chắc ăn. Chẳng khác chi chủ trương cải cách cơ cấu xã hội bên ngoài mà không đặt vấn đề thay đổi nội tâm theo những nguyên tắc đến từ Thiên Chúa. Thất bại, sai lầm và tội ác của các học thuyết và chế độ “cách mạng” vô thần trong hai thế kỷ 20-21 này chẳng phải là những bằng chứng sờ sờ đó sao?

2. Một cuộc hoán cải hữu hiệu.

“Hãy dọn sẵn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Hoán cải, đó chính là tạo cho mình “một con tim mới”, là xây trên đống hoang tàn của “con người cũ” tội lỗi (x. Rm 6,6) một “con người mới” trong Chúa Giê-su (x. Ep 4,24). Đó là sau khi đã nhận ra các thiếu sót ở trong mình, ta liên tục ra sức làm cho chúng biến mất, để tập được chính các nhân đức của Chúa Giê-su bằng lối rập khuôn theo Người.

“Tôi không thể! Tính tôi là vậy! Tôi như thế đấy…” Chúng ta năng nói kiểu đó để biện minh cho cái sai, cái lỗi mà mình thường phạm. Có đúng là người ta không thể thay đổi, hoán cải? Có đúng là mỗi người trong chúng ta bị nhốt kín trong quá khứ của mình, trong các thói quen của mình? Tin Mừng hôm nay, với giọng điệu dữ dội chưa từng thấy, minh nhiên nói với chúng ta điều ngược lại. Bạn có thể thay đổi! Bạn buộc phải hoán cải !

Leonardo da Vinci không thể vẽ được mặt Chúa Cứu Thế khi ông cảm thấy mình còn tội lỗi xúc phạm đến người khác, nên bạn và tôi cũng thể đặt Chúa Ki-tô vào lòng mình và lên khuôn mặt mình bao lâu chúng ta chưa thật sự thống hối và có một cái nhìn mới, một thái độ mới như Chúa Giê-su.

3. Một cuộc hoán cải hướng về anh em.

“Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối… Cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa”. Lễ Giáng Sinh là hồng ân Thiên Chúa ban cho nhân loại. Chúng ta chỉ có thể sống thật lễ này khi muốn tự hiến cho anh em. Nhưng đừng chỉ bằng lòng với những thiện chí mà phải có những hành động thực sự. Người ta đã chẳng nói: “Nền hỏa ngục được lát bằng các thiện chí” đó sao? Chúng ta có tìm cách thấu hiểu, thông cảm mà chẳng bao giờ phê phán hay kết án họ không ? Chúng ta có biết đón nhận họ với trái tim trên bàn tay không ? Chúng ta có luôn sẵn sàng để lắng nghe họ, phục vụ họ không ? Chúng ta có yêu họ bằng chính tình yêu của Đức Ki-tô không ? Với tha nhân, hãy tỏ ra dễ thương thay vì khó thương, hay chịu khó thay vì khó chịu!

Sau cuộc cãi cọ trên, Leonarđo và người bạn chắc đã có một kinh nghiệm quý báu, tình bạn của họ chắc càng thêm gắn bó hơn, và hẳn họ đã nhận ra rằng chính Chúa Ki-tô là người đã hòa giải và hoán cải họ.

Tựu trung, hoán cải chính là làm cho não trạng và tình cảm của mình hòa hợp với não trạng và tình cảm của chính Chúa Cứu Thế. Phương thế đặc biệt để thực hiện việc này là bí tích thống hối. Bạn hãy xưng tội sớm đi ! Thống hối ngay từ bây giờ!

Lm. Phêrô Phan Văn Lợi

--------------------------------

 

MV 2-A173: TẤM LÒNG - HÒA BÌNH VÀ CHIẾN TRANH

 

Người Công giáo bước vào tuần thứ hai của mùa Vọng. Nghĩa là thế giới càng lúc càng gần lễ MV 2-A173


Người Công giáo bước vào tuần thứ hai của mùa Vọng. Nghĩa là thế giới càng lúc càng gần lễ Giáng Sinh.

Giáng Sinh cử hành ngày Con Thiên Chúa, Đấng đã từng được mệnh danh là "Hoàng Tử Bình An" (Is 9,5), "Ông Vua Thái Bình" (Is 9,6).

Giữa lúc chờ đời ngày sinh nhật của vị Hoàng tử Bình An ấy, Ông Vua Thái Bình ấy, bên cạnh sự xáo trộn thường xuyên nỗ ra những tranh cãi về chủ quyền của những vùng biển thuộc Thái Bình Dương của châu Á là những lần thử vũ khí độc của Triều Tiên, ngày càng nhặt hơn, đe dọa hơn...

Trong khi cuộc chiến Nga xâm lược Ukraina tiếp diễn và leo thang, không những chưa có tín hiệu hòa bình, lại thêm đe dọa hạt nhân trên đầu nhân loại.

Những tháng qua và sẽ còn tiếp tục, nỗi thống khổ của người dân Ukraina cứ theo thời gian và điều kiện thời tiết mà tăng dần. Từ cuối tháng 2.2022 đến nay, họ phải đối diện hầu như từng giờ với chết chóc; thương tật; lạc mất người thân; vượt biên để tránh bom đạn; chết mất xác trong rừng, trên biển, dọc biên giới; những người lính trẻ bảo vệ tổ quốc hy vọng mong manh giữ được mạng sống để về lại gia đình; hàng triệu người lao đao vì thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ấm, thiếu điều kiện chữa trị bệnh tật; biết bao nhiêu cơ sở và nhà cửa bị tàn phá; hiện tại phải đối diện với cái khắc nghiệt dữ dội của mùa đông đang ập đến...

Lắng nghe Lời Chúa công bố cho tuần thứ hai của mùa Vọng mà thèm khát một nỗi yên bình, hòa thuận cho nơi nơi trong chốn loài người này.

Làm sao để có một ngày mà "sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò (cái) và gấu (cái) sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô..."?

Làm sao sẽ đến thời điểm mà "thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa, như nước tràn đầy đại dương"?

Bởi chỉ khi đơm đầy sự hiểu biết Chúa, thế gian mới chất chứa yêu thương, chất chứa tha thứ, chất chứa niềm vui tha thứ, chất chứa chỉ một lối đường, đó là nhân đạo, tương trợ và làm giàu sự sống.

Vũ khí ư? nguyên tử ư? Tất cả những phương tiện gieo chiến tranh, nhằm giết chóc và hủy diệt ư, nhằm cướp mất hòa bình nơi hành tinh ư?

Sẽ không có gì hết, nếu lòng người không ham muốn, không tìm kiếm chúng. Nơi này nơi khác đã không còn hòa bình, ngay cả nơi tưởng chừng có hòa bình, thì vẫn có thể có sự ngấm ngầm nuôi dưỡng chiến tranh. Tất cả đều xuất phát từ sự dữ của lòng người.

Để Chúa ở với mình, để Chúa có thể khai thông con đường của tình yêu mà từ đời đời Chúa đã mang đến, lòng người mới hết sự dữ, lòng người mới có cơ may mở ngỏ cho tình yêu.

Nếu không để Chúa làm trung tâm của một thế giới đầy xáo trộn, không mời Chúa đến trong các cuộc gặp gỡ dù đó là gặp gỡ thương mại hay để giải quyết khúc mắc và xung đột, không cho Chúa có cơ hội hiện diện trên bàn đàm phán..., còn lâu thế giới mới có thể có những ngày mà "chiên, dê, bò, beo, sư tử, trẻ con, gấu và rắn độc..." hòa cùng nhau, ở bên nhau trong cùng không gian, cùng lối hành xử, cùng ánh nhìn hay trong một suy tư và nhận định...

Một thế giới sa thải Thiên Chúa khỏi mọi ảnh hưởng của lý trí, lẽ sống, sự sống, đương nhiên sẽ cho ra một thế giới lạnh lẽo, giàn giụa khổ đau, giãy chết.

Khi Thiên Chúa không còn ở với, thế giới tồn tại sự dữ. Đã vắng bóng Thiên Chúa trong lòng, con người còn sợ ai mà không giết nhau, không đem mọi phương tiện giết người dữ dội nhất, khủng khiếp nhất tàn sát nhau, tàn sát mọi thứ trên đường mà cái ác ấy đi qua!

Lòng người đã là thứ đáng khiếp sợ. Lòng người xua đuổi Thiên Chúa khỏi ảnh hưởng của nó, sẽ còn kinh hoàng hơn, khiến phải run rẫy hơn.

Nhưng chiến tranh hay hòa bình, đâu chỉ là chuyện của một vùng, một quốc gia, mà còn là chuyện của mỗi chúng ta.

Là Kitô hữu, lòng chúng ta phải là cõi lòng đầy Chúa. Người Kitô hữu, gia đình Kitô hữu, cộng đoàn Kitô hữu mà không còn Chúa hiện diện, không còn ảnh hưởng bởi tình yêu của Chúa, người ấy, gia đình hay cộng đoàn ấy sẽ vô cùng ảm đạm, tăm tối và khổ đau.

Đừng để lòng đầy thù hận, đầy chiến tranh, đầy bóng đêm. Là Kitô hữu, dù cá nhân, hay gia đình, hay cộng đoàn, chúng ta là người của Lời Chúa, người của ân sủng, người của bí tích, người của sự thánh...

Hãy tận dụng tất cả những phương tiện trên để, hận thù nếu có, chiến tranh nếu có, bóng đêm nếu có sẽ được dập tắt, sẽ chỉ thay vào bằng một lối mở duy nhất cho tình yêu, cho ánh sáng cứu độ, cho chân lý đức tin, cho sự tương trợ, cho lòng vị tha, cho lẽ sống và hạnh phúc của từng ngày sống...

Nếu chiến tranh là do lòng người, thì tình yêu, hạnh phúc, nhân nghĩa, tương thân... cũng chỉ từ lòng người. Lòng người mà có Chúa, lòng người sẽ trổ sinh hoa trái cho mùa xuân sự sống.

Kitô hữu hãy nhanh chóng làm cho thế giới quanh mình có Chúa hiện diện nhờ bản thân luôn mang Chúa trong cõi lòng.

Kitô hữu hãy mau chóng làm cho thế giới xung quanh là thế giới lý tưởng của hòa hợp, liên kết, thế giới mà "chiên, dê, bò, beo, sư tử, trẻ con, gấu và rắn độc..." dù có phân biệt vùng của mình, kiểu sống riêng mình, cách thể hiện chỉ là mình mà vẫn tôn trọng sự hòa dịu, hòa hợp của một môi trường chung sống...

Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng

-------------------------------

 

MV 2-A174: THA THỨ VÀ CỨU ĐỘ

 

Trong ba bài đọc Kinh Thánh hôm nay thì hai bài (Isaiah và Gioan Baotixita) là những hướng dẫn MV 2-A174


Trong ba bài đọc Kinh Thánh hôm nay thì hai bài (Isaiah và Gioan Baotixita) là những hướng dẫn tuyệt hảo trong Mùa Vọng, cho chúng ta biết thái độ cần có để đón chào Chúa Cứu Thế. Isaiah là tiên tri của an ủi và hy vọng. Bài đọc sách Isaiah (Is 11:1-10) nói về gốc Jesse sẽ nảy chồi ra nụ rồi nở hoa (1) ám chỉ giòng họ David thuộc dân Do Thái sẽ nảy mầm mới là Thiên Sứ và là Vua. Hai câu 2-3 cho biết danh xưng Người là những tặng vật do Thần Linh Thiên Chúa ban. Những câu 6-9 là những hình ảnh thanh thoát về thiên đàng qua biểu tượng về một nền hòa bình và công lý ở thời đại thiên sứ. Mùa Vọng, Isaiah tuyên bố một Tin Mừng thực sự cho dân Israel đang bị lưu đầy ở Babylon, thúc dục họ phải cầu nguyện, nhận biết những dấu chỉ về đấng Thiên Sai sắp đến.

VƯƠNG QUỐC “THIÊN ĐÀNG” ĐANG Ở TẦM TAY       

Gioan xuất hiện (Mt.3:1-12) như một tiền hô, người đi trước của đầng Thiên Sai, là “Tiếng kêu trong hoang địa”. Ngài giảng thuyết và làm “Phép Rửa”, một cử chỉ thống hối để tha thứ tội lỗi. Không giống Luca, Mátthêu không nói về nguồn gốc của Gioan, cũng không cho biết mối liên hệ giữa ông ta và Đức Giêsu.

Gioan kêu gọi mọi người thay đổi thái độ, cải đổi tâm tư cuộc sống và lắng nghe Lời Chúa. Đó là điều kiện để nhận biết đấng Thiên Sai hiện diện ở trần gian và Vương Quốc Thiên Đàng đang ở trong tầm tay. Dùng từ “Thiên Đàng” thay thế cho từ “Thiên Chúa” vì người Do Thái mộ đạo tránh không dùng -kiểu tránh phạm húy- để tỏ lòng tôn kính Thiên Chúa. Thành ngữ “Vương quốc Thiên đàng” chỉ thấy Mátthêu dùng, cho biết luật Thiên Chúa đã có hiệu lực. Với sự hoàn hảo và sung mãn, nó còn bao gồm cả việc loài người vâng lời Thiên Chúa lẫn việc Thiên Chúa khải hoàn trên tội lỗi và sau cùng vượt thắng cả tử thần. Trong niềm mong đợi khải huyền của người Do Thái, vương quốc có những luật lệ để phán xét những kẻ tội lỗi. Sau này luật lệ đã thay đổi theo sự hiểu biết của người Kitô hữu, do đó vương quốc có những cấp bậc, và bậc cuối cùng là lúc Chúa Giêsu giáng trần lần thứ hai và cũng là lần chót.

ÁO DA THÚ CỦA GIOAN TIỀN HÔ

Mátthêu coi Gioan Tiền Hô là nhà giảng thuyết Kitô giáo đầu tiên, mặc áo da có lông giống như Elijah (2V 1:8). Gioan tuyên bố là Thiên Chúa đã bắt đầu hòa đồng vào với nhân loại. Niềm ước mong Elijah từ thiên đàng trở về để chuẩn bị cho dân Israel đón nhận Vương Quốc Thiên Chúa đã lan rộng khắp nơi và, theo Mátthêu thì sự chờ mong này đã được hoàn chỉnh bởi mục vụ của Gioan (Mt 11:14; 17:11-13).

Phép rửa (c.6) đã được nhiều nhóm ở Palestine thực hành khoảng năm 150 BC và 250 AD. Phép rửa của Gioan cũng ít nhiều liên hệ đến phép thanh tẩy của nhóm Essenes ở Qumran dọc theo Biển Chết. Phép rửa của Gioan Tiền Hô là bí tích thống hối đòi hỏi đổi mới cả tư tưởng lẫn hành động.

NGƯỜI BIỆT PHÁI, NGƯỜI SA ĐỐC (*) VÀ CHÚNG TA

Theo đoan Phúc Âm Mátthêu hôm nay thì sự hòa đồng giữa người biệt phái và Sa Đốc chỉ là gượng gạo muốn đổi mới (Mt.3:7). Người biệt phái, các kinh sư và chuyên viên luật thuộc nhóm này thì giữ luật một cách rất khắc khe, theo sát mọi luật lệ, còn người Sa Đốc thuộc phái tư tế, theo chủ thuyết Aristotle và thường tập trung tại Jerusalem. Họ chỉ chấp nhận 5 sách đầu tiên của Cựu Ước, tuân theo thư luật, chối bỏ mọi luật lệ truyên thống truyền khẩu và chống đối các giáo huấn không có trong Ngũ Thư của Môsê như người chết sống lại. Mátthêu coi hai phái này là kẻ thù của Chúa Giêsu. Những lời đe dọa mà Mátthêu đưa ra là nhắm vào hai nhóm này không phải là “đám đông” như trong Luca 3:7. Cơn “thịnh nổ sắp đến” là sự phán xét ghê gớm sau cùng sẽ đổ lên đầu những kẻ tội lỗi không chịu ăn năn thống hối.

Vào giờ chết, chúng ta sẽ được đánh giá do có chấp nhận Lời Chúa và noi gương Chúa không. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta phải bước theo Chúa Giêsu, biến cuộc sống thành tặng phẩm tình yêu như Đức Giêsu đã làm. Hoa trái của tình yêu là kết quả “phù hợp với sự thống hối” mà Gioan Tẩy Giả nói khi ông cắt lời những tên Biệt Phái và Sa Đốc trà trộn trong đám đông đến xin chịu phép Thanh Tẩy. 

Cũng có phép thanh tẩy bằng chúa Thánh Thần (c.11). Ông Gioan làm phép rửa bằng nước sẽ được “tràn đầy” ơn thống hối do quyền năng của Chúa Thánh Thần, cũng như sẽ bị trừng phạt do phán quyết tiêu diệt của Thần Linh Thiên Chúa đối với những ai không thực lòng ăn năn. Có người gọi Chúa Thánh Thần là Lửa, vì Lửa vừa nung nóng lòng hăng say thống hối, vừa đốt cháy tiêu tan kẻ chống đối. Do đó, hậu quả của lửa là thanh tẩy và hủy giệt, cũng như sự khác biệt giữa xấu và tốt (c.12) được so sánh như người nông dân phân chia lúa tốt với lúa xấu bằng cách sàng sẩy, gạn chấu/lúa lép ra khỏi lúa tốt rồi đem đốt đi.

SỨ MỆNH CỦA GIOAN TIỀN HÔ

Sứ mệnh của Gioan Tiền Hô là chuẩn bị đường cho Đấng Thiên Sai đến. Khi các đệ tử của Gioan thấy Chúa Giêsu làm phép rửa ở sông Jordan thì đến hỏi ông và được ông trả lời: “Chẳng ai có thể nhận được cái gì mà không do trời ban”, rồi ông tiếp “ông chỉ như bạn của chú rể, là phụ rể; người nào cưới vợ thì là chú rể, phụ rể chỉ là người đứng đó chung vui với chàng rể mà thôi. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy giờ đây đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên còn thầy thì phả lu mờ đi” (Ga 3:25-30).

Chịu phép thanh tẩy cho thấy bản tính con người là bất toàn. Khi thời điểm đã tới thì Gioan dẫn các đệ tử của mình đến gặp Đức Giêsu và chỉ cho họ biết Chúa là Đấng Thiên Sai, là ánh sáng thật, là Con Chiên Thiên Chúa gánh tội trần gian. Chúa Giêsu chứng nhận cho Gioan qua việc Người để Gioan làm phép Thanh Tầy cho mình, và Gioan là anh hùng vĩ đại nhất trong Israel (Mt 11:7-19; Lc 7: 24-35).

Gioan Tiền Hô tự coi mình không bằng đầy tớ của Đức Giêsu: “Tôi thanh tẩy các ngươi bằng nước, nhưng có một vị quyền lực hơn tôi nhiều đến sau tôi, tôi không đáng cởi dây giày cho Người. Người sẽ làm phép thanh tẩy các ngươi bằng Lửa Chúa Thánh Thần (Mt 3:11). Gioan cho mọi người một cảm nghiệm tha thứ và cứu độ nhưng ông không phải là Đấng Thiên Sai ban ơn cứu độ. Chúng ta có thể cho mọi người cảm nghiệm về Thiên Chúa, về tha thứ và ơn cứu độ không?

Đám đông đến với Gioan và hỏi: “Chúng tôi phải làm gì bây giờ?” Gioan nói thẳng và khuyên mọi người đừng bỏ thế giới họ đang sống. Thực ra ngài muốn nói những ai có hai áo thì đem cho kẻ không có một cái, ai dư giả của ăn thì đem chia bớt cho người nghèo đói. Người thu thuế thì đừng thu nhiều hơn. Lính thì đừng cướp bóc, tàn phá của cải của dân và đừng cáo gian. Hãy chấp nhận đồng lương của mình. Còn dân chúng thì phải làm gì để chuẩn bị đón chào đấng Thiên Sai? Hãy quảng đại, lương thiện, công chính, biết ơn và giảu lòng trắc ẩn thương sót (Lc 3:10-14).

SỨ ĐIỆP CỦA GIOAN TIỀN HÔ

Gioan Tiền Hô là tiên tri của Israel, là sứ giả của Chúa và người cắt nghĩa Lời Chúa. Lời Chúa đến với tiên tri thì buộc phải nói ra. Tiên tri là lương tâm của cộng đồng và quốc gia. Ezekiel coi tiên tri như người canh gác có nhiệm vụ quan sát xem điều gì xẩy ra rồi cảnh báo cho mọi người biết “điều xẩy ra là sai trái” hoặc “đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải thay đổi, phải sẵn sàng tự bảo vệ.” Tiên tri là người nhìn thấy vấn đề trước chúng ta với những dấu chỉ đặc biệt của nó.

Đôi khi các tiên tri cũng chia sẽ với loài người cơn thịnh nộ, lòng trắc ẩn thương sót, nỗi buồn sầu thất vọng, thay đổi bất ngờ và tầm quan trọng của Lời và Việc Thiên Chúa. Các ngài không chia sẻ những gì trừu tượng, mà là cảm nghĩ của Thiên Chúa về những biến cố sẽ xẩy ra vào thời đại của các ngài. Đó là loại tiên tri như Gioan Tẩy Giả; Ngài không nói quanh co, mà đi thẳng vào vấn đề. Đã bao nhiêu lần lời nói và việc làm của chúng ta mập mờ, không đi đôi với nhau! Đã bao nhiêu lần hành động của chúng ta đã gây hoang mang thắc mắc và làm hại Giáo Hội! Những tiên tri thực của Israel là mẫu mực cho chúng ta khi phải đương đầu với những hoàn cảnh dối trá lừa lọc trong cuộc đời. Lời Gioan Tẩy Giả vẫn còn vang vọng nhiều thế kỷ và cho mọi thế hệ. Ngài kêu gọi chúng ta sửa soạn đường cho Chúa đến trong cảnh hoang dại cả nội tâm lẫn ngoại cảnh của ngày nay, thời đại đang khao khát nước hằng sống là Đức Kitô. Chớ gì thánh Gioan sẽ hướng dẫn cuộc đàm thoại của chúng ta với ngài để chúng ta có thể chọn lựa đúng những điều cần thiết phù hợp giữa lý thuyết và thực hành trong cuộc sống cho đúng tinh thần Tin Mừng của đức Kito.

ĐÔI LỜI KẾT:

“LỜI CHÚA” TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH MÙA VỌNG

Hãy đọc Tông Huấn Verbum Domini của ĐGH Biển Đức XVI vì là tài liệu khá quan trọng về Lời Chúa trong Cuộc Sống của Giáo Hội, đặc biệt đoạn 11 nói về “Kitô Học về Lời”.

Liếc nhìn qua tất cả thực tế những việc làm của Thiên Chúa Ba Ngôi qua Lời Chúa, chúng ta có thể hiểu được ý muốn của tác giả thư gửi tín hữu Do Thái: “Thiên Chúa đã nói nhiều lần và bằng nhiều cách khác nhau cho cha ông chúng ta qua các tiên tri. Nhưng trong những ngày cuối cùng này, Người đã nói với chúng ta qua Con Một Người là đấng mà Thiên Chúa  đã chỉ định làm thừa tự tất cả mọi sự mọi loài mà qua Người, Thiên Chúa cũng tạo dựng nên vũ trụ” (Dt 1:1-2). Quả là quá tuyệt vời khi thấy toàn thể Cựu Ước đã biểu hiện cho chúng ta thấy đó là một lịch sử, trong đó Thiên Chúa hiệp thông với chúng ta qua lời của Người. Thực vậy, “bởi giao ước của Thiên Chúa với Abraham (St 15:18), và qua Môsê với dân Israel (Xh 24:8), Thiên Chúa đã thu gọn mọi dân tộc lại với Người, và Người sẽ tỏ lộ cho họ bằng lời nói và hành động là một, là Thiên Chúa thực sự và hằng sống. Đó là kế hoạch của Người để dân Israel có thể học hỏi nhờ cảm nghiệm cách thức của Thiên Chúa đối với loài người, nhờ cách lắng nghe tiếng Chúa nói với họ qua các tiên tri để từ từ họ có thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa cách trọn vẹn và rõ ràng hơn, đồng thời giúp họ được mọi quốc gia trên thế giới nhận biết rộng rãi hơn (Tv 21:28-29; 95:1-3; Is 2:1-4; Gr 3:17).

[*] Người Sa Đốc/Sadducees là những người thuộc một giáo phái thời chúa Giesu, gồm thành viên của các đại gia đình tư tế, cộng tác với chính quyền xâm lăng Roma, nắm độc quyền nhiều nguồn lợi kinh tế và chính trị lại bảo thủ vì chế độ càng được duy trì thì họ càng có lợi. Về giáo lý họ không tin có thiên thần, phủ nhân việc kẻ chết ngày sau sống lại và khước từ mọi luật lệ truyền khẩu. Phái này đối lâp với nhóm biệt phái Pharisêu (Mt 3:7; Mc 12:18-27; Lc 20:27-40; Cv 23:6-8). mục lục

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

-----------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Báo công giáo
Giáo phận long xuyên
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây