THÁNH CA - Phần 5: UVXY - Phục vụ cho Màn Hình của Ca Đoàn

Chủ nhật - 06/02/2022 00:03
THÁNH CA - Phần 5: UVXY -  Phục vụ cho Màn Hình của Ca Đoàn
THÁNH CA - Phần 5: UVXY - Phục vụ cho Màn Hình của Ca Đoàn
THÁNH CA - Phần 5: UVXY -
Phục vụ cho Màn Hình của Ca Đoàn
Nguồn: https://linhmucmen.com/news/thanh-ca-man-hinh-ca-doan/

Xếp ABC - theo chữ đầu bài Thánh Ca

(Những từ đầu, xếp theo thứ tự:
Dấu Sắc, Huyền, Hỏi, Ngã, Nặng – A, Ă, Â – E, Ê – O, Ô, Ơ - U, Ư.
*** C, CH – N, NG, NH - T, TH, TR)
-----------------------------------------------U

V
Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa, vì quả thật Ngài lẫm liệt oai phong Kỵ binh với chiến mã Ngà 
https://www.youtube.com/watch?v=Xh5z9FGUwUA 
Vào nhà Chúa Chúa ơi, lòng con như giác mơ tươi   Tiền đình Chúa Chúa ơi là nơi hồn con nương nhờ
https://www.youtube.com/watch?v=zqnDUdsL0Yw 
Vâng lời Thầy con xin thả lưới Vâng lời Thầy con quyết ra khơi Dù mệt nhọc đã suốt đêm qua dù bôn
https://www.youtube.com/watch?v=Ax5nh8-iZrI 

Về đây hỡi người về đây ta tiến vào Cung Điện Nhà Chúa Về đây hỡi người về đây ta tiến vào nơi thánh
https://www.youtube.com/watch?v=S42qgFhzCgE 
Về đây người ơi, ta về từ khắp muôn nơi  Này đây nhà Chúa rạng ngời hồn ta phơi phới  Về đây người ơ
https://www.youtube.com/watch?v=4BXvNioxBXA 
Về nhà Chúa, đi về nhà Thiên Chúa, tâm hồn con sướng vui dạt dào, dâng lời kinh ngát hương nguyện cầ
https://www.youtube.com/watch?v=o-CtWl-_Puw 
Ví như Chúa chẳng xây nhà thợ nề vất vả cũng là uổng công Thành kia mà Chúa chẳng canh phòng đêm kh
https://www.youtube.com/watch?v=qbi22kSmhMU 
Vì Chúa con chịu nhục thân, bị anh em đoạn nghĩa chia tình, bị thân nhân khinh ghét riêng mình Sự nhiệt
https://www.youtube.com/watch?v=2xBblHYhkM4 
Vì Chúa một niềm từ ái khoan hồng và hay thương đoái ơn cứu độ hằng ban chứa chan 1 Từ vực (ĐC hát trước)
https://www.youtube.com/watch?v=yj_5-mGqvBU 
Vì con chưa yêu Ngài nên thập giá còn nặng vai, vì con chưa mến Ngài nên đời con còn lắm chông gai
https://www.youtube.com/watch?v=CXGl6VK0xx0 
Vì danh Chúa nhân từ chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ  Xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơ
https://www.youtube.com/watch?v=uv7PIB88uKM 
Vì lời Chúa đó là lời luôn chân chính. Bao việc Người đã làm đều đáng cậy tin. Người yêu thích (TK 2 hát trước)
https://www.youtube.com/watch?v=h59O_8iGqZs 
Vì Lời Chúa đó là lời luôn chân chính, ca tụng Ngài là việc của kẻ lòng ngay Ngợi khen Chúa với cun
https://www.youtube.com/watch?v=uTGGecQWNig 
Vinh dự của chúng ta là Thập Giá Ðức Ki tô, nơi Người ơn cứu độ ta, sức sống của ta và sự phục sinh 
https://www.youtube.com/watch?v=4Rga1h83aKk 

Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo Vì Chúa ĐấngTối Cao khả úy Ngườ
https://www.youtube.com/watch?v=neE_q0WqiMQ 
Vỗ tay lên! Vỗ tay lên ngàn dân hỡi! Hãy reo mừng Thiên Chúa lừng vang Đấng Chí Tôn đáng kính sợ thống 
https://www.youtube.com/watch?v=bjD7UM0WIHo 

Với Mẹ tâm tình con thảo kính dâng lên muôn khúc ca với bánh rượu thơm ngát chứa chan ý tình Đây cuộc
https://www.youtube.com/watch?v=wHfW2rcjqa8 
Với những lao nhọc mồ hôi nước mắt Với những ưu phiền và những xót xa Là đây của lễ tiến dâng về Cha
https://www.youtube.com/watch?v=rdlVMHYdCHk 
Với tấm lòng thành con dâng kính, tựa làn khói hương bay trước tòa  Tấm bánh hòa rượu nho khiết tinh
https://www.youtube.com/watch?v=d9MYR_ptwKs 
Với tháng ngày trông đợi con dâng lên lễ mọn này, là thành tâm ăn năn thống hối, Chúa ơi Chúa ơi giúp con
https://www.youtube.com/watch?v=xT_Sv3T146M 

Vui thay khi thiên hạ bảo tôi Chúng ta hãy lên đền thờ Chúa Chính đây hỡi Giêrusalem Chân chúng
https://www.youtube.com/watch?v=AHN5a9qEe5E  
Vui vui làm sao được nghe tiếng Cha kêu mời, hân hoan tìm đến để dâng hiến trót tuổi xanh Muốn sống 
https://www.youtube.com/watch?v=yZMDHpdqBbA 

X
Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của Chúa (đường đi của Chúa) Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con)
https://www.youtube.com/watch?v=xqqtKINSjps 
Xin chỉ dạy con biết đường lối Chúa, và dẫn con theo chân lý của Ngài. Vì Ngài 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0KPgEpK-6A 
Xin cho con biết Chúa Xin cho con biết con, biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất la Cha, là Chúa trời 
https://www.youtube.com/watch?v=iopWLL-tUGU 
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài
https://www.youtube.com/watch?v=_aNdyQ0hF2g 
Xin cho con một tình mến theo gương yêu thương của Chúa, luôn yêu thương hết mọi người, như Chúa đã
https://www.youtube.com/watch?v=JF0VsD5L258 
Xin cho con trở nên bé nhỏ để con dễ nghe tiếng Chúa, để con thấy Chúa hiện diện trong hết mọi biến
https://www.youtube.com/watch?v=OIIxVHhAqpk 
Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình
https://www.youtube.com/watch?v=I-Lo2qMuU00 
Xin Chúa chiếu rọi ánh quang dẫn con lên Núi Thánh Ngài Cùng triều thần con sẽ dâng lờ tụng ca Chúa
https://www.youtube.com/watch?v=1_vAuWbiR3s 
Xin Chúa dẫn con đi từng bước con đi trong đời Xin Chúa dắt con đi cầm tray dìu con bước tới vì
https://www.youtube.com/watch?v=A2lZRpGueww 
Xin Chúa đến Chúa ơi! Chúng con nay nài van Xin Chúa đến Chúa ơi, cứu muôn dân lầm than 1 Nơi trần gian
https://www.youtube.com/watch?v=i5xeHgGqJUM 
Xin Chúa í a chúc lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non (chữ lớn)
https://www.youtube.com/watch?v=QSnOwvS8CSk 
Xin Chúa i a chúc lành cho đời cha mẹ của con công ơn là như núi non (chữ nhỏ)
https://www.youtube.com/watch?v=FHuHCIx__mg 
Xin Chúa tái tạo lòng con được nên tinh khiết vẹn tuyền Xin đổi mới tinh thần con cho nên bền vững
https://www.youtube.com/watch?v=tPfmZoUW_Xo 
Xin Chúa Thiên Đình đoái nhận bánh miến trắng tinh với rượu nho ngát hương lành 1 Xin cùng tiến dâng
https://www.youtube.com/watch?v=yf6_PNkaeBQ 
Xin Chúa thương xót chúng con - Bộ lễ cầu hồn - Lm Mỹ Sơn - Thánh lễ tại gia
https://www.youtube.com/watch?v=HE_zG8myA0Y 
Xin Chúa thương xót chúng con - KINH CẦU CÁC THÁNH - Hát
https://www.youtube.com/watch?v=vlRLms1ypBs 
Xin Chúa xót thương chúc lành cho chúng con Xin tỏ ra ánh sáng tôn nhan Ngài để cho mọi dân tên mọi
https://www.youtube.com/watch?v=26vmvuBGsuo 
Xin dâng cho lòng thương xót Chúa dĩ vãng đời con là biết bao lỗi lầm Xin cho tình Cha ưu ái
https://www.youtube.com/watch?v=oABoz0DNN0o 
Xin dâng kính câu ca tạ ơn ca khen Chúa mên yêu nhân trần Ngàn đời kính chúc Vua muôn loài Danh
https://www.youtube.com/watch?v=HIZ4XZXQ5yI 
Xin dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa nguồn ban sự sống bánh thơm rượu nồng Lao công ruộng đồng tỏa lan ngát
https://www.youtube.com/watch?v=Y5WI4kEyHhI 
Xin dâng lên Chúa muôn lời cảm mến, với bánh miến thơm, với rượu nho lành Xin dâng lên Chúa kiếp ng
https://www.youtube.com/watch?v=X7_bf-96_Iw 
Xin dâng lên Chúa nhân lành này hiến lễ tình thương  Xin dâng Cha trọn cuộc đời cùng với lễ hiến dân
https://www.youtube.com/watch?v=UOdiwBXARjY 
Xin dâng lên Chúa những tâm tình Mùa Vọng từ bao ngày ​​​​​​
https://www.youtube.com/watch?v=Qi4Q8Uk5EW8 
Xin dâng lên Chúa Trời này bánh thơm ly rượu nồng bánh thơm ly rượu nồng Là hoa màu ruộng đất hương
https://www.youtube.com/watch?v=dim3xZcqevA  
Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời với bao yêu thương đầy vơi. 1. Này là hương hoa đồng lúa quê nhà Này
https://www.youtube.com/watch?v=tWxTDj74MnY 
Xin dâng lên năm mới đã về, mừng Mùa Xuân bình an đất nở hoa Xin dâng lên mộng ước chân thành, mừng
https://www.youtube.com/watch?v=pPkzggWOYTU 
Xin dâng lên Ngài Mùa Xuân Mùa Xuân thắm tươi Xin dâng lên Ngài Mùa Xuân đến trong cuộc đời Mùa Xu
https://www.youtube.com/watch?v=bVF3hzCUswc&t=19s 
Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa Cúi
https://www.youtube.com/watch?v=_-bcMYrmIUA 
Xin dâng lên niềm tin của người dân Việt  Qua bao thăng trầm niềm tin kiêu hùng oanh liệt  Đầu rơi m
https://www.youtube.com/watch?v=ZDw8WskmK3Q 
Xin dâng lên, xin dâng lên ngàn lời  Chúc tụng Thánh Danh đến muôn đời  Chúc tụng danh Thánh Chúa mu
https://www.youtube.com/watch?v=iq0VRQ7nYtU 
Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên Đôi
https://www.youtube.com/watch?v=2wZothyvDq0 
Xin dâng Ngài một cánh hoa mọn hèn là lòng con ước muốn như cánh hoa trắng trong tinh tuyền dâng lên
https://www.youtube.com/watch?v=y21lBzoxsRM 
Xin dâng Người đôi bàn tay này, ngày mưa nắng kiếp nhân sinh  Xin dâng Người nặng gánh đôi vai, cho
https://www.youtube.com/watch?v=QOCI08pfwkI 
Xin đừng lìa xa con, lạy Thiên Chúa con tôn thờ  Xin đừng bỏ rơi con, lạy Đấng cứu độ của con
https://www.youtube.com/watch?v=EhT0Z74QIjY
Xin được sống một đời như mọi người và cho mọi người Xin được sống một đời gọi tiếp nối mãi từng 
https://www.youtube.com/watch?v=8kfukrpcKlI 
Xin hiệp nhất chúng con nên một, lạy Chúa ! Xin hiệp nhất chúng con nên một, trong tình yêu Chúa  Để
https://www.youtube.com/watch?v=txaUey5D01M 
Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa Xin hiệp nhất chúng con như
https://www.youtube.com/watch?v=1Hz1699irik 
Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa, Xin hiệp nhất chúng con
https://www.youtube.com/watch?v=-HohTgSthR4 
Xin kính dâng của lễ bé mọn đơn sơ Là bao trái tim thơ trẻ í a dại khờ Như bánh thơm rượu nho pha với
https://www.youtube.com/watch?v=In0BEwzqja0 
Xin mở miệng con cho con hát khen Ngài Xin mở môi con cho con dâng lời kính chúc Ước nguyện một đời
https://www.youtube.com/watch?v=7wuQBLS-otw 
Xin Ngài dạy con biết sống quảng đại, biết sống phụng sự muôn người ở khắp nơi Xin Ngài dạy con, dạy
https://www.youtube.com/watch?v=LLuJJkg3dlY 
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con
https://www.youtube.com/watch?v=oCpKPh0wmBY  
Xin Thánh Thần Chúa xuống chan hòa khắp vũ trụ Người nắm giữ mọi sự và thông biết mọi lời Xin Thánh 
https://www.youtube.com/watch?v=3X6dqHbI8LA 
Xin thương con, cho đời con bớt bơ vơ Xin thương con cho đời con bớt hững hờ
https://www.youtube.com/watch?v=p6CXg93uwAw  
Xin thương con, cho đời con bớt bơ vơ Xin thương con cho đời con bớt hững hờ 
https://www.youtube.com/watch?v=iIn-nL_I46s 
Xin trời cho sương rơi mây ngàn hạ làn mưa móc mưa Đấng cứu nhân gian nhân loại nhờ ơn cứu rỗi Xin
https://www.youtube.com/watch?v=em2KD0QLYok 
Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy 
https://www.youtube.com/watch?v=RqN4_bLE2Gs 

Xuân đã đến rồi Mùa Xuân thắm tươi nơi nơi ca vang chan hòa quyền Uy Đức Chúa Trời Xuân đã đến rồi
https://www.youtube.com/watch?v=Hy5gHIwRPjM 
Xuân đã về, Xuân về trên cõi Nước Việt, một Mùa Xuân Hạnh phúc đến cho ba Miền Xuân mới này là Xuân
https://www.youtube.com/watch?v=JuNaabmXTOA 
Xuân đến đây như một ngày mở hội Xuân đến đây gieo đầy tình thương mến Trong ánh Xuân
https://www.youtube.com/watch?v=LnRNJ0G2suk 
Xuân nay đến cùng trần gian, mùa Xuân thắm tươi huy hoàng Xuân nay mở hội Bình An, người hãy đón
https://www.youtube.com/watch?v=e3ogCPLHJo0 
Xuân nay Xuân lại về ah ah ah Xuân về 2 Xuân về hoa lá đẹp tươi Xuân về bao người mừng vui
https://www.youtube.com/watch?v=gPI1nfHizto 
Xuân sang hoa tươi màu, đàn chim tung cánh chào, hương Xuân bay phương nào, từng cơn gió xôn xao Ng
https://www.youtube.com/watch?v=xr4WB4tCIwc 
Xưa thật xưa xa tít bên cõi trời ấy, một vì sao sáng đưa ai đi tìm nơi Chúa sinh
https://www.youtube.com/watch?v=sfJIDkmqduY 
Xưa trên núi Can vê Mẹ dâng con cứu đời Mẹ hiến tế chính con yêu làm giá chuộc muôn người Nay hiệp
https://www.youtube.com/watch?v=cRCQqdukgHU 

Y​​​​
Yêu người như Chúa yêu con, thương người như Chúa thương con, mến thương nhau
https://www.youtube.com/watch?v=O5sRzT2xT5k 
Yêu  ......

--------------------------------------------------------------------------------------------
Phần 1: ABCDE - Phục Vụ cho màn hình của Ca Đoàn:
https://linhmucmen.com/news/thanh-ca-ca-doan/thanh-ca-phan-1-abcde-phuc-vu-cho-man-hinh-cua-ca-doan-1562.html

Phần 2: GHKLM - Phục vụ cho Màn Hình của Ca Đoàn:
https://linhmucmen.com/news/thanh-ca-ca-doan/thanh-ca-phan-2-ghklm-phuc-vu-cho-man-hinh-cua-ca-doan-1563.html

Phần 3: NOPQ - Phục vụ cho Màn Hình của Ca Đoàn:
https://linhmucmen.com/news/thanh-ca-ca-doan/thanh-ca-phan-3-nopq-phuc-vu-cho-man-hinh-cua-ca-doan-1564.html

Phần 4: RST - Phục vụ cho Màn Hình của Ca Đoàn:
https://linhmucmen.com/news/thanh-ca-ca-doan/thanh-ca-phan-4-rst-phuc-vu-cho-man-hinh-cua-ca-doan-1565.html

Phần 5: UVXY - Phục vụ cho Màn Hình của Ca Đoàn:
https://linhmucmen.com/news/thanh-ca-ca-doan/thanh-ca-phan-5-uvxy-phuc-vu-cho-man-hinh-cua-ca-doan-1566.html


 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây