Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 11-B Bài 51-69 Dụ ngôn về Nước Thiên Chúa

Thứ năm - 10/06/2021 11:07
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 11-B Bài 51-69 Dụ ngôn về Nước Thiên Chúa
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 11-B Bài 51-69 Dụ ngôn về Nước Thiên Chúa
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật TN 11-B Bài 51-69 Dụ ngôn về Nước Thiên Chúa

----------------------
TN11-B51: Ai ngăn được Nuớc Trời tăng trưởng?. 1
TN11-B52: Hãy Tìm Kiếm Chúa. 3
TN11-B53: Một ngày làm việc của Chúa Giêsu. 5
TN11-B54: CON NGƯỜI TRỞ NÊN VĨ ĐẠI NHỜ CẦU NGUYỆN.. 7
TN11-B55: HẠT GIỐNG.. 10
TN11-B56: HẠT CẢI VÀ ĐỨC TIN.. 12
TN11-B57: Sự phát triển của Nước Thiên Chúa. 14
TN11-B58: GÓP PHẦN PHÁT HUY SỨC SỐNG CỦA HẠT CẢI NƯỚC TRỜI 15
TN11-B59: KỸ NĂNG SỐNG.. 21
TN11-B60: Hãy góp phần mình làm phát triển Nước Thiên Chúa. 26
TN11-B61: Tin tưởng – kiên nhẫn. 28
TN11-B62: Sức mạnh kỳ diệu của hạt giống. 30
TN11-B63: Hạt giống nhỏ nhất trở nên cây lớn nhất 33
TN11-B64: Hạt giống đức tin. 36
TN11-B65: Chúa Giêsu thích dùng Dụ Ngôn. 38
TN11-B66: Suy niệm của Lm. Alfonso. 40
TN11-B67: Chuyện Nước Trời 42
TN11-B68: Sức mạnh của Nước Trời 44
TN11-B69: Sức mạnh kỳ diệu của hạt giống. 51

-------------------------------
 

TN11-B51: Ai ngăn được Nuớc Trời tăng trưởng?


(Suy niệm của Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa)
 

Dụ ngôn là một loại hình văn phong khá quen thuộc với người Do Thái, đặc biệt thời Chúa Giêsu. Dụ ngôn TN11-B51


Dụ ngôn là một loại hình văn phong khá quen thuộc với người Do Thái, đặc biệt thời Chúa Giêsu. Dụ ngôn là một câu chuyện kể vốn được lấy trong đời thường. Ý của tác giả kể chuyện dụ ngôn thường nằm ở câu kết và có khi lại được gợi mở qua một hai chi tiết nào đó có vẻ nghịch thường, không hợp lý của câu chuyện.

Tin Mừng Hội Thánh cho trích đọc trong Chúa Nhật XI TN B là hai câu chuyện dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể để nói về Nước Trời. Ý nghĩa của hai dụ ngôn dường như đã quá rõ, đó là sự phát triển cách diệu kỳ của Nước Trời như mùa gặt bội thu, như cành lá xum xuê của cây cải. Ý nghĩa của dụ ngôn còn hiển thị nơi chi tiết có vẻ nghịch thường đó là người nông dân làm mùa cách bàng quan và nơi hình ảnh chim làm tổ dưới cành lá cây cải vốn chỉ là một loại rau. Xưa nay ít có nhà nông nào đã gieo hạt mà chẳng cần biết lúa mọc ra sao. Chuyện chim làm tổ dưới cành lá cây cải cũng là chuyện xưa nay hiếm. Các chi tiết nghịch thường này muốn làm nổi rõ chân lý này: sự phát triển của Nước Trời không hệ tại bởi sức con người mà chủ yếu là do quyền năng của Thiên Chúa.

Dựa vào lời mạc khải, chúng ta có thể khẳng định Nước Trời là nước của Thiên Chúa, vương quốc của tình yêu và của sự thật. Con người đã bị sự tham lam ích kỷ chi phối, do đó tình yêu đã bị làm biến dạng và băng hoại cách nào đó. Sự ích kỷ tham lam cũng đã làm con người xa rời, tránh né sự thật. Đây là tình trạng mà thánh Gioan gọi là “thế gian”, theo nghĩa là tình trạng vắng bóng hay chối từ Thiên Chúa.

Thế nhưng, “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một…” (Ga 3,16). Con Thiên Chúa đã vào trần gian để “làm chứng cho sự thật”, để sống yêu thương bằng việc phục vụ và hiến dâng mạng sống của mình (x.Ga 18,37). Nước Trời đã ở giữa nhân loại chúng ta. Cho dù bị khuớc từ hay bị chống đối lúc này lúc kia, nơi này khác, bởi người này người nọ, nhưng Nước Trời vẫn không ngừng lớn mạnh, vì Thiên Chúa là Đấng xây dựng và làm cho Nước Trời phát triển. Hạt giống Nước Trời được gieo vải, có thể có nhiều hạt như là bị hoang phí vô ích vì rơi trên vệ đường, rơi vào đất sỏi đá hay đất gai góc, nhưng khi có hạt rơi vào đất tốt thì sẽ sinh được một trăm hạt, sáu mươi hạt và chí ít cũng sinh được ba mươi (x.Mt 13,18-23). Thế là vẫn dư lãi.

Vì sự tham lam ích kỷ, háo danh, tham quyền, hám lợi lộc, con người bị cám dỗ sống giả dối, gian trá, sống bất công, ghen ghét, hận thù, sát phạt lẫn nhau. Tuy nhiên niềm khát mong sống trong công lý và sự thật vẫn mãi còn đó, sự ao ước được sống trong yêu thương vẫn luôn có đó. Nền khoa học công nghệ của con người luôn tăng tiến và ngày nay xem ra tiến bộ cách tỏ tường, đặc biệt là nền công nghệ viễn thông. Nhân loại ngày càng xích lại gần nhau hơn và nhờ thế sự tương thân tương ái càng có điều kiện phát triển. Một tai ương hoạn nạn vừa xảy ra ở đây thì chỉ năm bảy phút sau nhiều người trên thế giới đã có thể cập nhật thông tin và tình người lại được dịp rộng mở với sự sẻ chia cách này cách khác. Bên cạnh đó nền thông tin hiện đại đã giúp con người dễ dàng tiếp cận với chân lý và có điều kiện để đòi hỏi quyền được sống trong sự thật. Các phong trào dân chủ nhân quyền đang phát triển đó đây là một minh chứng cụ thể.

Nước Trời, vương quốc của tình yêu, của sự thật không ngừng tăng trưởng cả về mặt không gian lẫn chất lượng. Không có gì, không có ai có thể ngăn cản sự phát triển của Nước Trời. Tất thảy vì lý do này: chính Thiên Chúa là Đấng dựng xây Nước Trời. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại muốn dành phần vinh dự cho con người khi trao trọng trách cho con người góp phần xây dựng vương quốc ấy. “Xin cho Nước Cha trị đến”. Một nội dung của lời kinh “Lạy Cha” mà Chúa Giêsu truyền dạy khẳng định với chúng ta chân lý này (x.Mt 6,10). Là Kitô hữu, bạn, tôi, chúng ta đã làm gì cho Nước Trời trị đến trên trần gian này và trên quê hương chúng ta đang sống?

-------------------------------
 

TN11-B52: Hãy Tìm Kiếm Chúa


(Mc 1, 29 - 39) 
 

Nếu như Chúa nhật thứ Bốn Mùa Thường niên, Chúa Giêsu đã thi hành sứ mạng ngôn sứ TN11-B52


Nếu như Chúa nhật thứ Bốn Mùa Thường niên, Chúa Giêsu đã thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình tại Capharnaum, thì bước vào Chúa nhật thứ Năm Mùa Thường niên, sứ vụ Thiên sai của Người được tiếp tục thi hành. Là Thiên Chúa quyền năng trong lời nói cũng như trong hành động. Chúa chữa lành những người bị quỉ ám, Danh tiếng Người nhanh chóng lan truyền khắp mọi nơi. Uy quyền của một Vì Thiên Chúa được tỏ lộ trong hành động, Chúa mở mắt cho người mù, làm cho kẻ què đi được, người điếc nghe được, nói chung là họ sung sướng vui mừng; mọi người đều...thán phục ; các thần ô uế phải vâng lệnh. Cụ thể hơn, Chúa Giêsu hiện diện ở đâu thì ở đó người ta ngỡ ngàng và thán phục. Họ hỏi nhau: Người này là ai vậy, mà ngay cả thần ô uế cũng phải tuân lệnh? Quyền năng của Chúa xác nhận thẩm quyền lời Người giảng. Người không chỉ nói mà còn làm. Công trình của Thiên Chúa được thể hiện cả bằng lời nói lẫn việc làm nơi Chúa Giêsu. Trong Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu thực thi sứ mạng, bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa Cha qua việc rao giảng và các hành động quan tâm, giúp đỡ người đau bệnh, người nghèo đói, các trẻ em và người tội lỗi.

Hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đang ở Capharnaum, trung tâm thi hành sứ vụ của Chúa, đúng hơn là nhà ông Simon Phêrô : "Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê" (Mt 1,29). Ở đây, chúng ta khám phá ra một gia đình lắng nghe và thực hành Lời Chúa (Lc 8,21). Bà nhạc gia ông Phêrô bị cảm sốt đang nằm trên giường, Chúa Giêsu tiến lại gần, Người cầm tay bà, một cử chỉ vượt quá những gì mà sách Tin Mừng đã trình bày như: Chúa đưa tay ra và đụng lên người bệnh, tại nhà ông Simon Phêrô, Chúa cầm tay bà và nâng đỡ bà dậy.

Cử chỉ này khiến mọi người phải thốt lên : Thiên Chúa thật quá đỗi hạ mình xuống để tìm kiếm chúng ta, và vì thế mà phẩm giá con người được tìm kiếm được nâng lên!... "Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa để ý lưu tâm? " (G 7,17). Tôi muốn biết tại sao Thiên Chúa lại muốn đích thân đến với chúng ta và tại sao chúng ta không phải là những người đến với Thiên Chúa trước? Việc Chúa Giêsu làm trong Tin Mừng hôm nay, không phải là thói quen của người giàu đi đến người nghèo, ngay cả khi họ có ý tốt lành.

Phần chúng ta, chúng ta đến với Chúa Giêsu. Nhưng có một trở ngại ngăn cản chúng ta: mắt chúng ta bị mù lòa, không thể tiếp cận được Chúa là Áng Sáng; chúng tôi đã bị liệt trên giường bệnh, khiến chúng ta không thể đạt tới sự vĩ đại của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao Đấng Cứu Độ chúng ta, một lương y tốt lành và là bác sĩ của tâm hồn chúng ta đã từ trời cao hạ mình xuống, đến với con người, làm cho đôi mắt ốm yếu của con người thấy được ánh vinh quang huy hoàng của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu, hiện thân của Thiên Chúa Cha đã đến gần với người nghèo và những người đau khổ mà người ta đưa đến với Chúa để được chữa lành. Bằng cử chỉ đưa bàn tay, Chúa đụng chạm tới họ, nguồn mạch sự sống tuôn trào, họ được giải thoát và được cứu.

Hết thảy mọi người đều tìm kiếm Chúa Giêsu, chỉ có một số người bị buộc đưa đến, vì "lòng chúng ta còn khắc khoải cho tới bao giờ được nghỉ ngơi trong Chúa" (Thánh Augustinô).

Nhưng, cùng một cách thức chúng ta tìm kiếm Chúa vì chúng ta cần đến với Chúa để Người giải thoát chúng ta khỏi sự ác và Sự Xấu, Người đến với chúng ta và đến gần hơn để có thể làm điều mà chúng ta không thể làm được một mình. Người đã trở nên yếu đuối để cứu chuộc chúng ta là những người yếu đuối, "Tôi đã tự cứu mình bằng mọi giá" (1Cr 9,22).

Vẫn có một bàn tay đầy sức mạnh vô hình đang hướng về phía chúng ta, những người đang bị bủa vây bởi muôn điều xấu, chúng lôi kéo chúng ta và giữ chân chúng ta lại. Chúng ta có thể "vươn lên và bước tới" bằng lời cầu nguyện, cụ thể như Chúa: "Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó" (Mc 1,35).

Hơn nữa, mỗi Thánh lễ Chúa nhật là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng đến đưa tay ra để nâng chúng ta khỏi giường tội lỗi và chán nản, làm cho chúng ta sống vui, sống hạnh phúc trong Chúa và với mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con kêu cầu Chúa, xin Chúa đưa tay ra nâng đỡ và lôi kéo chúng con lên. Amen.
 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

-------------------------------
 

TN11-B53: Một ngày làm việc của Chúa Giêsu

 

Tin Mừng hôm nay mô tả một ngày làm việc của Chúa Giêsu vào ngày Sa-bat theo Do-thái giáo. TN11-B53


Tin Mừng hôm nay mô tả một ngày làm việc của Chúa Giêsu vào ngày Sa-bat theo Do-thái giáo. Còn đối với chúng ta, ngày Sa-bat là ngày chủ nhật, chúng ta làm việc thế nào? Chúng ta cố gắng noi gương Chúa Giêsu sống ngày chủ nhật và ngày lễ nghỉ để làm nguồn cảm hứng cho những ngày khác trong tuần và  thực thi công việc xây dựng một thế giới được chữa lành và cứu chuộc.

1- Ngày làm việc của Chúa Giêsu có nguồn cảm hứng từ 3 mối bận tâm của Ngài:

Nối dài đời sống cầu nguyện với Chúa Cha, ở với mọi người, và chữa lành bệnh tật cho họ. Chúa Giêsu nói với con người và đụng chạm đến con người bằng đôi tay: Đôi tay của Đấng Vô Hạn, đôi tay của con người có hạn. Nhưng tất cả những điều đó đều mang dấu ấn Thiên Chúa bắt đầu từ cầu nguyện và kết thúc cũng bằng cầu nguyện.

Đúng vậy, Tin mừng hôm nay nói về ngày sabat là ngày nghỉ của người Do-thái, cũng như ngày chủ nhật của chúng ta bây giờ.

- Chúa Giêsu bắt đầu công việc của Ngài trong hội đường.

- Rồi tiếp tục đến nhà anh Simon Phêrô. Tại đây Ngài chữa bệnh cho mẹ vợ của anh và ngay trước cửa nhà ông, Ngài chữa nhiều bệnh nhân và cả những người bị quỷ ám.

- Nhưng điều đáng chú ý trong chuyện kể hôm nay chưa trọn vẹn vì chiều đến Chúa Giêsu lại đi đến một nơi thanh vắng để cầu nguyện với Cha Ngài

Bên dòng suối hay bên bờ sông hay trên đỉnh đồi, hoặc trong nhà thờ, trong ngôi nhà của chúng ta hay là một chỗ thanh vắng nào đó: tất cả mọi nơi đều tốt để chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Ngài luôn mời gọi chúng ta. Lúc nào và bất cứ ở đâu chúng ta vẫn có thể gặp được Ngài.

Thiên Chúa luôn đưa đôi tay ra để chúng ta nắm lấy. Đôi tay Ngài mềm mại và nồng ấm. Chỉ một hành động của Thiên Chúa như thế thôi cũng đủ đỡ nâng một cuộc sống. Phép lạ mà Chúa thực hiện hôm nay xem ra không có gì là lớn lao, nhưng nói lên ý nghĩa của tất cả các phép lạ khác: Chúa Giêsu Ngôi Lời làm người, giải phóng chúng ta khỏi sự dữ thể lý cũng như tinh thần và làm cho chúng ta tự do làm điều tốt. Vậy thì ít nhất chúng ta hãy bắt chước bà nhạc phụ của Phêrô sau khi được Chúa chữa khỏi bệnh sốt rét, hãy phục vụ. Phục vụ có nghĩa là yêu mến không phải bằng lời nhưng bằng việc làm.

Ý nghĩa của tất cả các phép lạ mà Chúa Giêsu làm là để thay đổi cuộc sống con người, làm cho con người trở về với Thiên Chúa.

- Ngài chữa cả những người mù để họ có thể xem thấy
- Ngài chữa những người điếc để họ có thể nghe được
- Ngài chữa những người câm để lưỡi họ nói lên sự thật
- Ngài chữa những người què quặt để chân họ có thể bước đi theo Ngài
- Ngài chữa tay con người để con người cũng có đôi tay mở ra và mềm mại cùng với sự thánh thiện đụng chạm tới tha nhân, anh chị em đồng loại.

- Ngài chữa đôi tay của con tim để họ chắp tay lại cầu nguyện và đi vào tương quan với Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu, sau khi đã mệt nhọc chữa bệnh, Ngài cầu nguyện từ đêm cho đến sáng tại một nơi thanh vắng.

2- Sáng chiều để nghĩ đến con người. Đêm và bình minh để nghĩ về Thiên Chúa

- Chúa Giêsu cảm nhận được sự đau khổ của đám đông vây quanh Ngài. Ngài chuốc lấy sự đau khổ đó cho Ngài và tìm lại cuộc sống cho họ.

- Chúa Giêsu biết lợi dụng thời gian và không gian để ở lại với Chúa Cha.

- Ngài dạy chúng ta cũng phải tạo nên những khoảng thời gian kín đáo để tạo nên sự thánh thiện cho tâm hồn. Khoảng thời gian cầu nguyện này chúng ta có thể nói với Người rằng: “Con đang ở trước mặt Chúa đây. Con biết rằng chỉ một thời gian ngắn ngủi thôi con không muốn đặt điều kiện gì trước mặt Chúa. Con chỉ kêu tình yêu của con lên Chúa mà thôi”!

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu được đan xen giữa truyền thống cầu nguyện của dân Do-thái và tương quan mới mẻ cá nhân với Thiên Chúa. Đó là toàn bộ lịch sử cứu độ mà Chúa Giêsu đã ý thức đầy đủ và vì thế Ngài hoàn toàn trung tín với Thánh Ý của Chúa Cha.

Đối với chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng hãy học cầu nguyện như Chúa Giêsu. Cầu nguyện để đi vào lịch sử cứu độ mà chính Chúa Giêsu là đỉnh điểm. Cầu nguyện để trước mặt Chúa chúng ta canh tân quyết định cá nhân của chúng ta cho đẹp lòng Chúa. Hãy xin Chúa là nguồn sức mạnh làm cho ý muốn của chúng ta phù hợp với Thánh Ý Chúa trong suốt cuộc đời chúng ta, luôn vâng nghe chương trình tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đụng chạm đến toàn bộ chặng đường sứ vụ và suốt ngày sống của Ngài dù mệt nhọc vì công việc. Các tác giả  tin mừng còn nói: Ngài còn dành một phần của đêm để cầu nguyện.

Khi quan sát Chúa Giêsu cầu nguyện, chúng ta tự hỏi: phần tôi, tôi cầu nguyện thế nào? Tôi đã dành thời gian nào và bao lâu để nói chuyện với Thiên Chúa? Ai có thể làm mẫu mực cho tôi?

Mẫu mục trước hết trong lãnh vực cầu nguyện là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta Kinh Lạy Cha và dạy chúng ta điều mới mẻ của cuộc đối thoại với Thiên Chúa: cầu nguyện tình con thảo mà người cha đợi chờ những đứa con của mình. Lời cầu nguyện tình con giúp giải thích được ý nghĩa cuộc sống, đưa ra những quyết định sáng suốt, nhận ra và đón nhận ơn gọi của mình. Chúng ta là những môn đệ bé nhỏ của người thầy vĩ đại. Chúng ta cũng được mời gọi làm nhân chứng cho việc cầu nguyện vì thế giới hôm nay đóng lại không muốn cầu nguyện và không muốn gặp gỡ Thiên Chúa. Trong tình thân mật sâu xa với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ sống trong Ngài và với Ngài tình tương quan con thảo với Chúa Cha.
 

Lm. Gioan Đặng Văn Nghĩa

-------------------------------
 

TN11-B54: CON NGƯỜI TRỞ NÊN VĨ ĐẠI NHỜ CẦU NGUYỆN


(G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39)
 

Pascal là một nhà bác học nổi tiếng và cũng là một nhà triết gia lỗi lạc, ông đã có một câu TN11-B54


Pascal là một nhà bác học nổi tiếng và cũng là một nhà triết gia lỗi lạc, ông đã có một câu nói thời danh để đời như sau: “Con người chỉ vĩ đại khi họ cầu nguyện”.
Thật vậy, con người là loài thụ tạo cao quý nhất mà Thiên Chúa dựng nên. Con người có giá trị trổi vượt trên các loài thụ tạo khác. Tuy nhiên, con người chỉ có thể trở nên vĩ đại nhờ có một mối tương quan mật thiết với Đấng là chủ tể của mình ngang qua đời sống cầu nguyện. Bởi vì cầu nguyện là chiếc cầu nối liền giữa Thiên Chúa và con người. Cầu nguyện làm cho con người tìm ra được nguồn cội, cùng đích của cuộc đời. Cầu nguyện cũng giúp cho con người biết mình phải làm gì và khước từ điều gì.


Hôm nay, Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu ngay từ sáng sớm, người lánh sang một nơi thanh vắng để cầu nguyện sau một ngày làm việc mệt nhọc với sứ vụ và tiếp tục với hành trình rao giảng Tin Mừng mới. Điều này cho thấy: cầu nguyện là việc vô cùng cao quý và quan trọng trong hành trình loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu cũng như người môn đệ.

1. Cầu nguyện không ngừng
Đã có lần, Đức Giêsu nghe các môn đệ của mình kể về thành tích mà các ông đạt được sau những ngày vất vả vì sứ vụ. Các ông trở về trong hân hoan và khoe với Ngài về thành tích đạt được, nào là: thành công trong việc chữa lành bệnh tật, nhiều người nghe lời các ông giảng và ngay cả ma quỷ cũng phải khuất phục (x. Mc 6, 30-31).


Tuy nhiên, Đức Giêsu đã không khen ngợi các ông, Ngài cũng chẳng đề nghị các ông tiếp tục thi hành. Và hoàn toàn không mở tiệc linh đình để tuyên dương kết quả! Nhưng Ngài nói với các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 31). Nghỉ ngơi ở đây có nghĩa là trở về với Thiên Chúa và với bản thân trong sự thinh lặng nội tâm sâu xa.
Còn khi dạy các Tông đồ cầu nguyện, Ngài nói: “Phải cầu nguyện luôn mãi không ngừng nghỉ” (Lc 18,1); chỗ khác Ngài truyền lệnh: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” (Mc 14,38). Hơn nữa, khi nói về giới hạn của con người và tầm quan trọng của cầu nguyện, Ngài mặc khải: “Không có Thầy, chúng con không thể làm được gì” (Ga 15,5) Hay để khơi lên niềm tín thác vào Thiên Chúa là Đấng xót thương, Đức Giêsu khẳng định: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho” (Mt 7,7).


Như vậy, đời sống cầu nguyện là nền tảng để xây dựng đời sống Tông đồ nơi người môn đệ. Cầu nguyện chính là hồn sống, là thước đo để biết được người Tông đồ thi hành sứ vụ vì ai, cho ai và mục đích gì! Cầu nguyện còn để xác định rõ: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”. Nói cách khác, đời sống cầu nguyện được ví cá cần nước, cây cần ánh sáng, con người cần hơi thở.

2. Mẫu gương cầu nguyện nơi Đức Giêsu

Khi thấy được tầm quan trọng không thể thiếu của đời sống cầu nguyện, nên Đức Giêsu không chỉ dạy các môn đệ cầu nguyện, nhưng chính Ngài đã làm gương về đời sống cầu nguyện.

Thật vậy, Ngài luôn luôn cầu nguyện trước, trong và sau khi làm bất cứ việc gì. Ngài cầu nguyện trong sa mạc; nơi hội đường; trên triền núi; ngoài bãi biển....

Hôm nay, thánh Máccô một lần nữa cho ta thấy Đức Giêsu coi trọng và ưu tiên hàng đầu trong việc cầu nguyện, tác giả viết: "Sáng sớm  lúc trời còn tối, Người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu  nguyện ở đó" (Mc l,35).

Khung cảnh “sáng sớm” cho chúng ta thấy một đêm dài đã kết thúc và một ngày mới khởi đầu. Thái độ cầu nguyện ngay từ khi trời còn tối báo cho chúng ta biết, Đức Giêsu chắc chắn tạ ơn, chúc tụng quyền năng của Thiên Chúa qua những việc Ngài đã làm trong ngày hôm trước như: thăm viếng, chữa bệnh, trừ quỷ…. Mặt khác, trải qua một đêm có lẽ nhiều thao thức, trăn trở và lựa chọn để làm trong ngày mới, nên ngay từ sáng sớm, Ngài đã xin ý của Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, để mọi việc được diễn ra trong thánh ý của Người. Chính vì điều này mà mọi hoạt động của Đức Giêsu đều quy hướng về Thiên Chúa và mang lại vinh quang cho Người.

Như vậy, giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa có một sự gắn kết mật thiết đến độ không thể tách rời đến nỗi đã có lần Đức Giêsu tuyên bố: “Ta và Cha ta là một”; hay "lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34 ).

3. Cầu nguyện là nền tảng cho mọi hoạt động

Ngày nay, chúng ta thấy có rất nhiều sự rạn nứt qua các mối tương quan như: rất nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng không còn tin tưởng nhau, thiếu sự chung thủy. Nạn phá thai diễn ra như cơm bữa. Lương tâm, chân lý không còn được lưu tâm hay bị lệch lạc. Con cái vô cảm, bất hiếu và hỗn xược với đấng sinh thành. Anh chị em trong gia đình loại trừ nhau. Hàng xóm láng giềng không còn chuyện “tối lửa tắt đèn có nhau”! Thầy cô giáo và học trò ít quan tâm đến chuyện: “Tiên học lễ, Hậu Học văn”; vì thầy chẳng ra thầy, trò chẳng ra trò! Bạn bè với nhau không còn tính trung thực, mà thay vào đó là lợi dụng nhau, thanh toán nhau bằng nắm đấm, song sắt, lưỡi lê….

Nguyên nhân lớn nhất đó là thiếu hay coi thường hoặc không có đời sống cầu nguyện. Bởi vì, không cầu nguyện, con người sẽ không nhận ra Thiên Chúa là ai cũng như không biết coi trọng nhân phẩm của mình và của nhau. Không có đời sống cầu nguyện, người ta cũng không tìm ra lý tưởng và không thể trả lời được về mục đích của sự hiện hữu nơi mình trên trần gian. Đàng khác, khi đời sống cầu nguyện bị sao nhãng, người ta cũng chẳng cần quan tâm đến sự thật và lòng trung thành, từ đó, họ có thể làm bất cứ điều gì mà không sợ áy náy! Họ sẵn sàng “dùng phương tiện xấu để biện minh cho mục đích tốt”; hay cả phương tiện và mục đích đều xấu, nhưng lương tâm đã bị chai lỳ, vô cảm nên họ vẫn sẵn sàng làm cho kỳ được để thỏa mãn điều mong muốn một cách bất nhân.

Hơn nữa, nhiều người có cầu nguyện, nhưng sự hời hợt, qua lần chiếu lệ đã làm cho họ chẳng khác gì như hạt giống gieo nơi vệ đường, trên bụi gai và nơi đá sỏi. Hãy nhớ lại câu chuyện Tổ Tông sa ngã chỉ vì hiểu có một nửa sự thật!

Chính vì thiếu đời sống cầu nguyện sâu xa như thế, nên việc sống đạo của chúng ta bị nhàm chán, hờ hững và hình thức bên ngoài, khiến cho những công việc chúng ta làm bị phản tác dụng khi nó quy chiếu về bản thân mình chứ không hướng về Chúa.
Muốn khắc phục tình trạng trên, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần thật minh mẫn, sốt sắng, vui tươi như thể mình đang chuẩn bị đi gặp “người yêu”. Phải thực sự có kinh nghiệm cá vị về Thiên Chúa. Mặt khác, chúng ta phải tin tưởng chắc chắn rằng, chúng ta đang ở bên Chúa, Chúa đang ở bên ta, vì thế, cần có thái độ của đức tin để phó thác, thái độ khiêm tốn để lắng nghe. Bởi vì: “Cầu nguyện là hô hấp của tâm hồn”.


Chỉ có thế, chúng ta mới có thể xóa đi cái “tôi” ích kỷ, hư ảo, kiêu ngạo, để thay vào đó là sự khiêm tốn, hiền lành và khiêm nhường như Chúa. Như vậy, nhờ đời sống cầu nguyện, chúng ta mới nhận ra: “Con người vĩ đại nhờ cầu nguyện”.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đặt mình bên cạnh Chúa, được sống với Chúa, được nhìn ngắm Chúa, được lắng nghe tiếng Chúa, được gặp gỡ Chúa, và được chìm sâu trong Chúa, Đấng cứu độ chúng con ngang qua đời sống cầu nguyện. Amen.
 

Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

-------------------------------
 

TN11-B55: HẠT GIỐNG


Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN, năm B

Mc 4,26-34
 

Thiên Chúa đã gieo vào tâm hồn mỗi người, vào tâm hồn chúng ta hạt giống Nước Trời. Hạt TN11-B55 Dalat


Thiên Chúa đã gieo vào tâm hồn mỗi người, vào tâm hồn chúng ta hạt giống Nước Trời. Hạt giống ấy cứ âm thầm mọc.Điều quan trọng  và thiết yếu là chúng ta phải nuôi dưỡng hạt giống với đức tin, với lòng tín trung, phó thác và nhẫn nại.

Nước Thiên Chúa mà Đức Giêsu Kitô rao giảng giống như nắm men, giống như hạt cải. Men làm dậy khối bột.Hạt cải bé nhỏ nhưng nó lớn lên chim trời có thể đến núp bóng. Nước Trời hay Giáo Hội do Chúa thiết lập, cứ tiệm tiến lớn lên, không ai ngờ được. Giáo Hội của Đức Kitô không dựa trên con số những người được rửa tội. Giáo Hội không phải là đạo quân hùng mạnh, ào ạt lớn lên, vươn cao. Giáo Hội âm thầm lớn lên, nhưng tăng trưởng vững mạnh. Đối với thế giới, thế gian Giáo Hội vẫn là thiểu số. Tuy nhiên, Giáo Hội lại là men, muối cho đời. Giáo Hội là biểu hiệu của một phần thực tại sự hiện diện của Nước Thiên Chúa.Bởi vì Nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu rao giảng không phải là một thế giới đông đảo, không phải là đạo quân khổng lồ, hùng mạnh, đánh Đông dẹp Bắc vv…Nước Thiên Chúa theo Đức Kitô giống như hạt giống gieo xuống đất. Chúa Giêsu muốn nói Nước Thiên Chúa tuy nhỏ bé giống như một hạt giống nhưng nó cứ âm thầm vươn lên, lớn lên một cách không ai ngờ! Nước Thiên Chúa được khởi đi giống như một hạt cải, xem ra rất nhỏ bé, nhưng nó không bị hủy diệt, mà nó được biến đổi để mang lại sự sống, sức mạnh không thể tưởng được vì Nước Thiên Chúa luôn có Chúa hiện diện.

Nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu gieo vào thế giới cứ “ âm thầm mọc lên “, dù trải qua bao nhiêu thử thách, gian nan, khốn khó nhưng nó luôn tồn tại và bền vững.

Chúa Giêsu thực sự đã gieo vào tâm hồn chúng ta hạt giống nước trời, Ngài muốn nó mọc lên với sự cộng tác của chúng ta. Qua bí tích thanh tẩy, chúng ta được trở nên con Thiên Chúa và Chúa chờ đợi hạt giống mọc lên, đơm hoa, kết trái tươi tốt với việc mỗi người chúng ta siêng năng lắng nghe lời Chúa, thực thi lời Chúa,  chúng ta sống đạo tốt, chúng ta năng tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, đặc biệt bí tích Thánh Thể. Chúng ta cầu nguyện không ngừng, sống quảng đại, yêu thương, hy sinh, bác ái. Những việc sống đạo này đòi hỏi chúng ta kiên trì, trung tín cả đời. Chúa Giêsu đã nói :” Ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu rỗi “ (Mt 10, 22 ), đồng thời Chúa cũng hứa “  Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế “.

Chúng ta có thể làm cho hạt giống trong tâm hồn ta là bí tích rửa tội chúng ta lãnh nhận, bằng sự mách bảo của Đức Mẹ :” Để Lời Chúa trong lòng và suy đi nghĩ lại “.Có Lời của Chúa nghĩa là có Chúa trong tâm hồn sẽ giúp chúng ta an vui, hạnh phúc vì Nước Thiên Chúa thuộc về chúng ta. Vâng, Chúa đã gieo hạt giống Nước Trời vào lòng chúng ta. Chúng ta phải tín trung, vun xới và làm cho hạt giống tăng trưởng tươi tốt nhờ lời cầu nguyện và việc chúng ta siêng năng lãnh nhận các bí tích.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy nói với chúng con về tình yêu của Chúa
Xin hãy đặt vào tim chúng con hạt giống yêu thương
Để chúng con mãi mãi trở thành chứng nhân tình yêu cho Chúa.Amen.
 
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Chúa gieo vào tâm hồn chúng ta điều gì ?
2.Hạt giống ở đây có nghĩa gì ?
3.Chúa đòi hỏi chúng ta điều gì ?
4.Mẹ Maria mách bảo chúng ta bí quyết gì ?

-------------------------------
 

TN11-B56: HẠT CẢI VÀ ĐỨC TIN


Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN, năm B

Ed 17, 22-24  2 Co 5, 6-10    Mc 4, 26-34
 

 Trong ba năm rao giảng Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dùng những điều thực tế xẩy ra chung  TN11-B56


Trong ba năm rao giảng Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dùng những điều thực tế xẩy ra chung quanh Người để dạy dỗ dân chúng. Nếu chúng ta trở về với Tin Mừng của Chúa, chúng ta sẽ nhận ra Chúa không nói những điều cao siêu, những điều ở trên mây, trên gió. Chúa dùng những dụ ngôn, những hình ảnh quen thuộc ở trong xã hội Do Thái để giáo huấn con người, dạy bảo nhân loại. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta hiểu rõ ý của Chúa.

Chúa đã giảng dạy dân chúng một cách dễ hiểu nhất, bởi vì Ngài đã dùng các dụ ngôn để giáo dục dân chúng, vén lộ mầu nhiệm Nước Trời và giúp con người lớn lên trong đức tin nhờ hiểu được ý nghĩa của các dụ ngôn. Một số dụ ngôn đã được các ngôn sứ dùng như ngôn sứ Êdêkiên đã bảo Israen phải trở thành cây to bóng cả. Ở đây, chắc hẳn Êdêkiên đã cảm hứng khi thấy một hạt giống nhỏ gieo xuống đất, mọc lên đã trở thành một cây lớn trong vườn, vượt xa mọi cây khác. Tuy nhiên, cái diệu kỳ của các dụ ngôn là chúng ta chỉ có thể hiểu nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, và nhờ suy tư, cầu nguyện, chúng ta sẽ lớn lên trong đức tin. Bài đọc I, ngôn sứ Êdêkiên đã cảm nghiệm sâu sắc lời Chúa. Thiên Chúa đã ví mình như một cây cao và mọi cây phải nhận biết Ngài. Điều này cho chúng ta hiểu được ý nghĩa mầu nhiệm của sự nẩy mầm và lớn lên của đức tin trong ta như là giáo huấn cho đời sống của Kitô hữu. Tin Mừng Marcô hôm nay nói tới người gieo giống, khai mạc giáo huấn của Đức Giêsu bằng dụ ngôn. Rồi thánh Marcô dùng hai dụ ngôn “ Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên “ ( Mc 4, 26-29 ) và dụ ngôn “ Hạt cải “ ( Mc 4, 30-32 ). Hai dụ ngôn nhỏ này làm thành bài Tin Mừng hôm nay. Cả hai dụ ngôn này đều nói lên khía cạnh của sự kỳ diệu của Nước Thiên Chúa và sự tăng trưởng lạ lùng của một hạt cải nhỏ bé. Hạt giống tự mọc lên nói đến sức nuôi sống diệu kỳ, không cưỡng lại của đất. Đất làm cho hạt nẩy mầm, mọc lên thành cây đơm bông, kết trái, trải qua một quá trình phát triển hài hòa. Mùa đến, con người mới chủ động gặt, hái…Người gieo giống gợi lên hình ảnh Đức Giêsu. Người so sánh hình ảnh của người rao giảng Nước Thiên Chúa với ông chủ trại vô tư, bằng lòng chờ đợi ngày thu hoạch huê lợi. Chúa Giêsu muốn so sánh như thế để nói rằng công việc loan báo Tin Mừng của Người , sức mạnh của việc rao giảng Tin Mừng của Người không thể nào không có kết quả. Chúa nói rằng khi gieo giống vào những tâm hồn sẵn sàng đón nhận Lời Chúa, Ngài ban cho họ sức mạnh để đáp trả và sinh hoa kết quả. Đoạn Tin Mừng này cũng muốn gợi lên ý nghĩa

của thời gian, của hạn kỳ. Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử, trong vũ trụ, trong con người. Chúa quan tâm tới thời gian và người gieo giống lúc đó sẽ trở thành thợ gặt. Và nơi đoạn Tin Mừng của thánh Marcô, thợ gặt đồng nghĩa với Chúa Giêsu.

Dụ ngôn hạt cải cũng nói lên sức mạnh của Nước Trời, nói lên sự tiệm tiến của Nước Thiên Chúa. Bởi vì, sức lớn lên kỳ diệu của hạt cải, nói lên sự lớn mạnh của Nước Trời. Dụ ngôn này giúp các môn đệ tin tưởng hơn, phấn khởi hơn bởi vì các môn đệ lúc đó có lẽ đang giao động vì những khó khăn ban đầu của việc rao giảng của Đức Giêsu. Tuy nhiên, Chúa tạo niềm tin khi nói :” Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên thế gian. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng “. Thiên Chúa muốn cho chúng ta thấy sức mạnh của Người được biểu tỏ trong cái yếu đuối, mong manh, dễ vỡ của buổi ban đầu.

Đoạn Tin Mừng của thánh Marcô giúp chúng ta nhận ra sự kỳ diệu của Nước Thiên Chúa. Nước Trời giống như hạt cải xem ra nhỏ bé nhưng nó lại phát triển một cách diệu kỳ…Hạt giống mọc lên, nhẹ nhàng, âm thầm, tiệm tiến nhưng khi nó lớn lên đến nỗi chim trời có thể tới đậu…Giáo Hội của Chúa cũng thế, lúc đầu chỉ là một nhóm nhỏ 12 người, với một số ít người, nhưng từ từ Giáo Hội lớn lên và lớn lên không ngừng. Đạo Công giáo là Đạo tình yêu, nhưng cũng là Đạo của niềm tin. Con người phải có đức tin mới nhận ra được Chúa đang hiện diện trong lịch sử và Người đang điều khiển lịch sử con người.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn tin tưởng vào Chúa, luôn bám chặt lấy Chúa vì Chúa đang hiện diện trong lịch sử nhân loại, trong vũ trụ và nơi con người. Xin cho chúng con luôn biết yêu mến Chúa và luôn làm cho nhiều người nhận biết Chúa. Amen.
 
GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :
 
1.Tại sao Chúa Giêsu lại dùng dụ ngôn để dạy dỗ chúng ta ?
2.Dụ ngôn là  gì ?
3.Người gieo giống ám chỉ ai ?
4.Hạt cải tượng trưng cho gì ?
5.Tại sao lại nói Nước Thiên Chúa tiệm tiến lớn lên

-------------------------------
 

TN11-B57: Sự phát triển của Nước Thiên Chúa


CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN

 Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 4:26-34)
 

Chuyện Nước Thiên Chúa là câu chuyện Chúa Giê-su kể đi kể lại nhiều lần, nhưng chẳng có lần TN11-B57


Chuyện Nước Thiên Chúa là câu chuyện Chúa Giê-su kể đi kể lại nhiều lần, nhưng chẳng có lần nào giống lần nào, vì Người dùng những hình ảnh khác nhau để mô tả một khía cạnh của nước ấy.  Điều đó cho chúng ta thấy Nước Thiên Chúa không chỉ là một mầu nhiệm, nhưng còn là một thực tại sống động do óc sáng tạo của Đấng thiết lập và việc tham gia của những phần tử thuộc về nước ấy.

          Là một thực tại sống động, Nước Thiên Chúa không phải đơn thuần là một ý niệm cố định, nhưng luôn có những biến đổi.  Hôm nay Chúa Giê-su trình bày sự phát triển của Nước Thiên Chúa bằng cách sử dụng hình ảnh hạt lúa giống và hạt cải.  Phát triển là sự gia tăng về lượng hoặc về phẩm chất.  Nước Thiên Chúa cần được phát triển cả hai mặt:  thêm số người làm con cái Chúa và lối sống theo Tin Mừng tích cực hơn để người ta trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.  Mỗi hình ảnh Chúa Giê-su sử dụng đều mang những nét độc đáo.  Trước hết là hạt lúa.  Sự phát triển của nó nói lên hai điều.  Thứ nhất, sau khi được gieo xuống đất, dù đêm hay ngày, dù người gieo ngủ hay thức, hạt lúa chứa đựng sự sống bên trong sẽ tự động nảy mầm, mọc lên, sinh hoa két quả.  Cũng vậy, Nước Thiên Chúa chứa đựng sự sống của Người và tâm hồn chúng ta giống như đất đón nhận.  Sự sống ấy nảy mầm và mọc lên là công việc Chúa làm, chúng ta không thể biết được.  Thứ hai, tuy nhiên sự phát triển của Nước Thiên Chúa là một diễn trình gồm nhiều giai đoạn, giống như cây lúa mọc lên, trổ đòng đòng và kết thành bông lúa nặng trĩu hạt.

          Hình ảnh thứ hai là hạt cải, loại hạt nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất.  Đem so sánh một hạt cải thật nhỏ với cây cải “cành lá xum xuê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng”, chúng ta không thể nào tưởng tượng được sự khác biệt và sự phát triển của hạt cải lại có thể mạnh mẽ đến như vậy!  Vậy mà đó chỉ là sự so sánh tương đối thôi, còn thực tế thì hơn thế nữa rất nhiều.  Một thí dụ điển hình minh chứng:  Giáo Hội Chúa Ki-tô từ một nhóm môn đệ ít oi, nhỏ bé, yếu đuối đã lớn lên như chúng ta thấy hôm nay!  Đó là về lượng.  Còn về phẩm, biết bao người đã biến đổi từ kẻ tội lỗi thành thánh nhân, từ con người ích kỷ tham lam thành con người xả thân phục vụ Chúa và tha nhân, tâm hồn họ là cây cải cành lá xum xuê để những người nghèo khó và đau khổ có thể núp dưới bóng.

          Chúa Giê-su quả là một người kể chuyện tuyệt vời.  Người chẳng cần phải trình bày một tiểu luận về Giáo Hội học với những lý thuyết cao siêu, nhưng dùng hình ảnh thật đơn sơ dễ hiểu.  Bên cạnh một Giáo Hội với những cơ cấu tổ chức chặt chẽ gồm hàng giáo phẩm, tu sĩ và giáo dân, với những cơ sở vật chất và những tổ chức hữu hình, Chúa Giê-su hôm nay muốn mời gọi chúng ta hãy nhìn vào Nước Thiên Chúa vô hình trong tâm hồn chúng ta và tâm hồn anh chị em.  Chúng ta nhận biết sự can thiệp tích cực của Chúa khi Người thiết lập và làm phát triển nước ấy trong tâm hồn chúng ta.  Tuy nhiên sự phát triển ấy không phải đơn phương, nghĩa là chúng ta cứ để mặc cho Chúa làm.  Không đâu, nhưng sự phát triển đòi chúng ta phải cộng tác với ơn Chúa.  Ơn Chúa là thức ăn dưỡng nuôi “cây lúa” và “cây cải” đang lớn lên trong chúng ta.  Bổn phận của chúng ta là phải tìm kiếm ơn Chúa bằng cách sống đời sống cầu nguyện, lãnh nhận bí tích, suy niệm Kinh Thánh và thực hành lối sống theo Tin Mừng Chúa Ki-tô.  Ngoài ra chúng ta cũng theo sự hướng dẫn và soi sáng của Chúa Thánh Thần hằng ngự trong tâm hồn chúng ta.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Truyền giáo là cộng tác với Giáo Hội và Chúa Ki-tô để đem Tin Mừng đến cho những anh chị em chưa biết Chúa.  Nói khác đi, là giới thiệu Nước Thiên Chúa với họ để họ tự nguyện trở thành một phần tử của Nước ấy.  Tuy nhiên cách tốt nhất để chúng ta giới thiệu Chúa Ki-tô và Nước Thiên Chúa cho họ, là hãy để cho những đặc tính của Nước Thiên Chúa chiếu tỏa qua lối sống chúng ta, nhờ đó anh chị em chúng ta sẽ nhận ra vẻ tốt đẹp và quyến rũ của Nước Thiên Chúa, mà sẵn sàng muốn gia nhập.
 
Lm. Đa-minh Trần đình Nhi

-------------------------------
 

TN11-B58: GÓP PHẦN PHÁT HUY SỨC SỐNG CỦA HẠT CẢI NƯỚC TRỜI

CHÚA NHẬT XI TN B

Ed 17,22-24; 2 Cr 5,6-10; Mc 4,26-34

 1.LỜI CHÚA:  Mc 4,26-34:

(26) Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. (27) Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. (28) Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. (29) Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa." (30) Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? (31) Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. (32) Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng." (33) Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. (34) Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

2.Ý CHÍNH:
 

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng 2 dụ ngôn là “Hạt giống tự mọc” (Mc 4,26-29)  TN11-B58


Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng 2 dụ ngôn là “Hạt giống tự mọc” (Mc 4,26-29) và “Hạt cải nhỏ bé” (Mc 4, 31-32) để nói lên sức mạnh nội tại và quyền năng nhiệm mầu của Nước Thiên Chúa hay Nước Trời do Người thiết lập.

3.CHÚ GIẢI:

-C 26-29:

+Nước Thiên Chúa: Trong cuộc hành trình rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu thường dùng dụ  ngôn mà rao giảng Lời Chúa. Dụ ngôn là những câu chuyện rút ra từ cuộc sống thực tế đời thường mà mọi người nghe đều có thể hiểu biết, để trình bày về các mầu nhiệm siêu việt của Nước Thiên Chúa. Chỉ những người nghe có thiện chí muốn tìm hiểu mới có thể lãnh hội được ý nghĩa của chúng. Còn những kẻ không tin Chúa Giê-su thì khi nghe Người rao giảng sẽ giống “như vịt nghe sấm”, hầu ứng nghiệm sấm ngôn của ngôn sứ Isaia: “Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.” (Mt 13,14-15). Sau đây có thể kể tên một số dụ ngôn: Nước Thiên Chúa giống như một cánh đồng lúa có cỏ lùng xen lẫn, hoặc giống như một hạt cải ban đầu nhỏ bé, như nắm men ít ỏi được hòa lẫn trong thúng bột lớn, như kho báu giá trị cao được chôn giấu trong thửa ruộng, như một viên ngọc rất quí giá, như việc ngư dân thả lưới bắt được mọi thứ cá... (x Mt 13). Qua các dụ ngôn này, Đức Giêsu cho biết Nước Thiên Chúa là điều có thực và đang tỏ hiện qua các dấu chỉ là các phép lạ do Người làm như: Xua trừ ma quỷ, chữa lành các thứ bệnh tật, chữa lành người phong, phục sinh kẻ chết… (x Mc 1,54). +Tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất: Hạt giống được gieo xuống ruộng; dù người gieo ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống vẫn có khả năng tự nảy mầm mọc lên thành cây lúa, rồi sẽ trổ đòng đòng trước khi trở thành bông lúa nặng trĩu nhiều hạt. Nước Thiên Chúa cũng sẽ dần lớn lên để đạt tới viên mãn vào ngày tận thế, dù gặp bao nghịch cảnh đàn áp bách hại.

-C 31-32:

+Nước Thiên Chúa giống như hạt cải… nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất: Hạt cải theo Máccô là thứ hạt giống nhỏ bé nhất trong mọi thứ hạt giống khác, mặc dù thực tế có thể không hòan toàn như thế.

+ khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng: cây cải ở Palestine cao to, có cây cao tới 4 mét, khác với cây rau cải ở Việt Nam. Và cây cải cao lớn cũng có những con chim bay quanh để ăn những hạt cải đen của nó. Từ cây cải cụ thể đời thường, Đức Giêsu muốn đưa người nghe đến một thực tại vô hình là Hội Thánh. Hội Thánh cũng giống như Nước Thiên Chúa lúc đầu nhỏ bé nhưng sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh. Nước Thiên Chúa khởi đầu chỉ vỏn vẹn có Nhóm nhỏ 12 Tông đồ ít học và không mấy hòan thiện… nhưng Nhóm nhỏ này sau này nhờ ơn Thánh Thần sẽ trở thành một Hội Thánh to lớn bao gồm nhiều dân tộc trên trần thế.

-C 33-34:

+ Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự: Khi rao giảng Tin Mừng cho dân chúng, Đức Giêsu dùng nhiều dụ ngôn nhằm trình bày các mầu nhiệm của Nước Thiên Chúa.

+ Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết: Các môn đệ là những người tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Mừng thay Đức Giê-su sau này, nên được Người giải thích cặn kẽ mầu nhiệm Nước Thiên Chúa trong các dụ ngôn, để các ông có thể chu toàn sứ vụ cách tốt đẹp.

4.CÂU HỎI: 1) Dụ ngôn là gì? Hãy kể ra một số dụ ngôn về Nước Thiên Chúa trong Tin Mừng. 2) Ý nghĩa của dụ ngôn hạt lúa được gieo tự mọc lên sinh hoa kết quả ám chỉ điều gì? 3) Ý nghĩa của dụ ngôn hạt cải nhỏ bé hơn cả nhưng lại mọc lên thành cây cải cao lớn có nhiều chim chóc làm tổ ám chỉ điều gì về Hội Thánh?
 
II. SỐNG LỜI CHÚA

1.LỜI CHÚA: Nước Thiên Chúa giống như hạt cải [...] khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng (Mc 4, 31-32).

2.CÂU CHUYỆN: VỀ SỨC TĂNG TRƯỞNG CỦA HỘI THÁNH:

Theo bản nghiên cứu thường niên về "Tình trạng Truyền giáo Toàn cầu" ngày 25/11/2011 được đăng trên Vietcatholic News cho biết số lương các Kitô hữu như sau: Tổng số Kitô hữu (gồm cả Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành) hiện nay có khoảng 2,3 tỉ người và là tôn giáo có sức phát triển mạnh mẽ nhất. Cho đến đầu thế kỷ 20, Kitô giáo mới chỉ có 1.600 giáo đoàn. Nhưng đến nay, sau một thế kỷ đã tăng lên tới 42.000 giáo đoàn khác nhau.  

Riêng Hội thánh Công giáo hiện nay có khoảng 1,16 tỉ tín hữu, và mỗi ngày lại thêm được 34 nghìn tín hữu. Việc tăng trưởng có thể do sinh sản tự nhiên kèm theo việc giáo dục đức tin. Việc theo đạo cũng có thể do sự tự nguyện từ các đạo khác hoặc không theo đạo nào cải sang theo đạo Kitô. Đã có hàng triệu người mỗi năm gia nhập Hội Thánh qua con đường hôn nhân với nguopwì công giáo. 

Niên giám cũng cho thấy, số lượng các giám mục và linh mục cũng tăng trưởng theo tỷ lệ thuận với số người Công giáo trên toàn thế giới, tức là vào khỏang 1,3% trong năm 2008. Theo thống kê cuối năm 2009, Giáo Hội Công Giáo đã có 5.065 giám mục và 410.593 linh mục.

3. THẢO LUẬN:

1)Muốn giúp nhiều người lương gia nhập vào Hội thánh Công Giáo, mỗi tín hữu chúng ta cần phải làm gì?

2) Khi làm việc tông đồ mở mang Nước Thiên Chúa mà gặp phải trở lực và chống đối bách hại, các tín hữu cần làm gì noi gương Đức Giêsu khi đi rao giảng Tin Mừng ?

4. SUY NIỆM:

Khi mạc khải về Nước Thiên Chúa hay Nước Trời, Đức Giêsu thường dùng nhiều dụ ngôn với lời mở đầu như sau: “Nước Trời giống như…”. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng dùng dụ ngôn. Người đã dùng hai hình ảnh đời thường là cây lúa và cây cải, để dẫn đưa người nghe từ những đuêù đã hiểu biết đến những điều mầu nhiệm chưa hiểu biết, từ cõi hữu hình đến thực tại vô hình là Nước Thiên Chúa như sau:
 1) Về sức tăng trưởng của Nước Thiên Chúa là Hội Thánh:

Ở Việt Nam người ta có câu ví sau: “Bé hạt tiêu !”. Thực ra, hạt tiêu không phải loại hạt bé nhất. Cũng vậy, hạt cải ở Palestine cũng không phải là loại hạt nhỏ nhất (hạt trắc bá và hạt thông còn nhỏ hơn nhiều). Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng mượn ý niệm của người thời đó qua câu nói “bé như hạt cải” để diễn tả về Tin Mừng Nước Thiên Chúa do Người sắp thiết lập. Nước Thiên Chúa được hình thành từ một nhóm nhỏ gồm mười hai tông đồ vừa ít học lại vừa có nhiều thói hư khuyết điểm.. Nhưng về sau, Nước ấy đã không ngừng lớn mạnh, giống như hạt cải, ban đầu chỉ là hạt giống nhỏ bé, nhưng sau này sẽ trở thành cây cải cao lớn, mà chim trời là các dân tộc đã đến xin gia nhập. Từ hình ảnh cây cải trong thiên nhiên, Đức Giêsu đã tiên báo về sức tăng trưởng lớn lao của Hội Thánh cả về số lượng cũng như chất lượng.

Thực vậy: Hội Thánh lúc đầu chỉ bé nhỏ như hạt cải. Nhưng về sau, nhờ ơn Thánh Thần mà Hội Thánh đã tăng trưởng về mọi mặt: trở thành một cây cải to lớn có thể đón nhận nhiều chim trời là các dân tộc gia nhập. Hiện nay Kitô giáo đã có trên 2 tỷ người, chiếm 1/3 dân số thế giới. Đồng thời vai trò của Đức Thánh Cha trong Hội Thánh cũng có ảnh hưởng lớn lao đối với các quốc gia trên thế giới. Đến ngày tận thế Thiên Chúa sẽ sai các thiên thần đi gặt hái: Lúa tốt là những tín hữu biết thực hành đức ái cụ thể, sẽ được vào hưởng hạnh phúc thiên đàng. Còn cỏ dại ám chỉ những kẻ gian ác dửng dưng vô cảm, không thực hành đức ái cụ thể… sẽ bị hình phạt hỏa ngục muôn đời, “nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó” (Mt 25,41).

2) Phải làm gì góp phần vào sự phát triển của Nước Thiên Chúa?

- Hạt giống phải tự hủy mới mọc thành cây và sinh hoa trái: Mỗi tín hữu cũng phải hằng ngày tập chết đi cho ý riêng ích kỷ tự mãn, các đam mê nhục dục thấp hèn, các thói hư tật xấu của mình… Mỗi khi việc loan báo Tin Mừng gặp phải chống đối thất bại, thay vì nản lòng thóai lui, các tín hữu cần xác tín rằng: Việc cứu độ là việc của Chúa. Chúng ta chỉ cần chu toàn sứ vụ hết sức của mình và hãy phó thác cho Chúa quan phòng những gì còn lại. Nếu chúng ta luôn sống khiêm tốn nhỏ bé, âm thầm cầu nguyện và can đảm dấn thân làm việc với sự tín thác cậy trông vào Chúa Thánh Thần trợ giúp… chắc chắn việc tông đồ của chúng ta sẽ đạt được kết quả đúng theo thánh ý Thiên Chúa.

- Nước Thiên Chúa giống như hạt giống âm thầm phát triển: Đừng đòi phải thấy kết quả trước mắt, nhưng mỗi người cứ làm hết sức mình với sự phó thác cậy trông vào Chúa quan phòng. Ngài sẽ hoàn thành những điều tốt đẹp Ngài đã khởi sự theo thánh ý Ngài. Chúng ta chỉ cần góp phần vào sự tăng trưởng của Nước Thiên Chúa bằng việc năng cầu nguyện kèm theo một việc bác ái cụ thể phục vụ tha nhân, nhất là phục vụ người đau khổ bệnh tật và bị bỏ rơi... Nhờ đó Hội thánh sẽ ngày một lớn mạnh lên theo thánh ý Chúa.

3. Chúng tôi phải làm gì?

- Phải khiêm tốn chu toàn bổn phận:

Tuy mỗi người chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé tầm thường, không quyền lực, không giàu sang tài giỏi để có thể làm được những việc lớn lao… Nhưng nếu chúng ta luôn ý thức sứ vụ “làm cho danh Cha cả sáng”, nghĩa là làm cho Thiên Chúa được nhiều người nhận biết tôn thờ, làm cho Nước Chúa mau đến trên mọi người, cho thánh ý Thiên Chúa muốn cứu độ toàn thể nhân loại sớm trở thành hiện thực… thì chúng ta cần làm những việc tốt trong tầm tay của mình. Mỗi việc tốt được ví như một hạt cải đức tin. Nếu làm được nhiều việc tốt, sẽ được hình thành một cánh đồng cây cải thiêng liêng, sẽ làm bừng lên ánh sáng tin yêu, tiêu trừ ma quỷ và các điều xấu xa tội ác của chúng ra khỏi môi trường sống là gia đình khu xóm, trường hoc, nhà máy, công sở và cộng đoàn Hội Thánh…

- Phải kiên nhẫn chờ đợi mùa gặt sẽ đến:

Điều quan trọng là sau khi gieo hạt giống Lời Chúa, chúng ta cần phải kiên nhẫn bình tĩnh chờ đợi mùa gặt chắc sẽ tới. Đất sẽ tự sinh ra hoa trái. Điều cần là phải kiên nhẫn chờ đợi chứ không quá nôn nóng. Việc truyền giáo của Hội Thánh có những lúc xem ra không tiến triển và còn gặp nhiều khó khăn; Trong lịch sử Hội Thánh, cũng có những lúc con thuyền Hội Thánh gió bão vùi giập như sắp bị chìm, sự khó khăn bác hại do các thế lực thù địch là ma quỷ và thế gian gây ra, hoặc do sự xuống cấp tinh thần nơi các vị chủ chăn trong Hội Thánh. Trong tình huống ấy, chúng ta hãy cầu nguyện và tin chắc Chúa sẽ ra tay cứu giúp chúng ta bằng việc sai một vị thánh đến mở ra một lối thoát, để Hội Thánh lại được bình an. Lời Chúa hôm nay kêu mời chúng ta hãy lkiên nhẫn, khiêm nhường chờ đợi Chúa sẽ cấp thời đến cứu chúng ta.

5.LỜI CẦU:

Lạy Chúa Cha Tòan Năng. xin cho chúng con biết tin tưởng và phó thác vào quyền năng yêu thương và quan phòng của Cha trong công cuộc tông đồ cứu độ trần gian. Dù chúng con chỉ có khả năng làm việc giới hạn, chỉ làm được các việc nhỏ bé tầm thường, nhưng chúng con tin rằng: Chính Chúa sẽ làm cho các việc nhỏ bé tầm thường ấy phát sinh hiệu quả lớn lao.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết kiên trì gieo Lời Chúa mỗi khi có dịp tiếp xúc với tha nhân dù gặp hoàn cảnh thuận lợi hay không thuận lợi, dụ trong lúc bình an hay những khi bị phong ba bão táp… Xin cho chúng con luôn tín thác vào quyền năng và tình thương vô biên của Chúa. Chính Chúa sẽ hòan tất những gì còn thiếu sót nơi chúng con, như thánh Phaolô đã nói: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1 Cr 3,6).

X) HIỆP CÙNG MẸ MARIA.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

LM ĐAN VINH - HHTM

-------------------------------
 

TN11-B59: KỸ NĂNG SỐNG

 

Sinh ra làm người, ai cũng như ai – có cái vốn “nhân chi sơ tính bổn thiện”, còn mọi thứ đều TN11-B59


Sinh ra làm người, ai cũng như ai – có cái vốn “nhân chi sơ tính bổn thiện”, còn mọi thứ đều phải nhờ người khác, cụ thể cha mẹ. Theo thời gian, dần dần người ta học được nhiều điều khác, từ những gì đơn giản nhất: “Học ĂN, học NÓI, học GÓI, học MỞ”.

Học từ trường gia đình, rồi trường học và trường đời. Tất cả đều giúp tích lũy kinh nghiệm để tự rút ra kỹ năng sống. Bản năng sinh tồn ai cũng được thiên phú, nhưng nó có thể trở nên tốt hoặc xấu – tự ái hoặc nhịn nhục, vấn đề là sống theo bản năng nhưng có bản lĩnh hay không, hơn nhau là thế: Bản Năng là BỘC LỘ cơn nóng giận, Bản Lĩnh là KIỀM CHẾ cơn nóng giận.

Cái gì cũng phải học, học đến chết chưa hết, và cái gì cũng cần kỹ năng – đặc biệt là sống cho nên người. Kỹ năng sống là tập hợp các hành vi tích cực và khả năng thích nghi để đối phó hiệu quả với các nhu cầu và thách thức trong cuộc sống hằng ngày. Nói cách khác, đó là khả năng tâm lý xã hội. Sống là tập hợp các kỹ năng tiếp thu qua giáo dục, qua việc trải nghiệm trực tiếp hoặc gián tiếp, biết cách xử lý các vấn đề một cách khôn ngoan. Kỹ năng sống có chức năng đem lại hạnh phúc và hỗ trợ thành người tích cực, hữu ích trước tiên cho chính mình, sau là cho gia đình, xã hội và Giáo Hội.

Có các quan niệm khác nhau về kỹ năng sống. Theo Tổ chức UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc), “Kỹ năng sống là năng lực cá nhân có thể thực hiện đầy đủ các chức năng và tham gia vào cuộc sống hằng ngày”. Theo WHO (Tổ chức Y Tế Thế Giới), “Kỹ năng sống là khả năng thiết thực mà con người cần có để sống an toàn và khoẻ mạnh. Đó là những kỹ năng mang tính tâm lý xã hội và kỹ năng về giao tiếp được vận dụng trong những tình huống hằng ngày để tương tác một cách hiệu quả với người khác, đồng thời có thể giải quyết hiệu quả các vấn đề, các tình huống trong cuộc sống”. Theo UNICEF (Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc), “Kỹ năng sống bao gồm các kỹ năng cốt lõi: Kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng quyết định, kỹ năng kiên định và kỹ năng đạt mục đích”.

Những câu chuyện “răn đời” mang tính giáo dục luân lý khả dĩ giúp người đọc có thêm kỹ năng sống, và người ta gọi đó là dụ ngôn hoặc ngụ ngôn. Dụ ngôn cũng được gọi là ngụ ngôn, hai danh từ này có nghĩa tương đương nhưng cũng có nghĩa khác nhau.

1. Truyện Ngụ Ngôn (Anh: parable, fable; Pháp: parabole, fable) là một câu chuyện ngắn, đơn giản, bằng văn xuôi hoặc văn vần, mang tính hoang đường, truyền thuyết, hư cấu, “bịa” ra như chuyện phiếm, nhưng vẫn có bài học luân lý, mang tính giáo dục, răn đời; các nhân vật thường là vật hoặc con vật được nhân cách hóa, các nhân vật cũng có thể là người hoặc thần linh.

2. Truyện Dụ Ngôn (Anh: parable, Pháp: parabole) cũng là một câu chuyện ngắn, đơn giản, bằng văn xuôi, nhưng khác là mang tính bí ẩn, mang tính tục ngữ, đặc biệt là mang chiều kích tâm linh. Chúa Giêsu dùng thể loại này, tức là Ngài dùng thể loại “dụ ngôn” chứ không dùng “ngụ ngôn”.

Kinh Thánh xác nhận: “Ngài không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn” (Mt 13, 34; Mc 4, 34). Trong các Phúc Âm Nhất Lãm có khoảng 35 dụ ngôn. Chúa Giêsu sử dụng dụ ngôn để minh họa chân lý, dùng hình ảnh dưới thế nhưng mang ý nghĩa trên Trời. Ngài ưa dùng dụ ngôn, có lẽ vì loại văn này độc đáo và thú vị.

Một lần nọ, các môn đệ cảm thấy lạ nên hỏi Thầy Giêsu: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” (Mt 13, 10). Ngài trả lời: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của Ngôn Sứ Isaia: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành” (Mt 13, 11-15; x. Mc 4, 10-12 và Lc 8, 9-10). Cách trả lời cũng rất lạ.

Nói là nói vậy, nhưng khi chỉ có Thầy trò với nhau, Ngài lại giải thích hết cho các môn đệ hiểu. Ngài nói rằng việc sử dụng các dụ ngôn có hai mục đích: MẶC KHẢI SỰ THẬT cho những người MUỐN BIẾT và che giấu sự thật đối với những người dửng dưng, không quan tâm. Nhóm Pharisêu đã công khai khước từ Đấng Mêsia và phỉ báng Chúa Thánh Thần, nghĩa là họ phạm loại tội nặng nhất – không được tha ở đời này và đời sau (Mt 12, 22-32).

Điều đó ứng nghiệm lời Ngôn Sứ Isaia nói về những người cứng lòng, đui mù và câm điếc: “Hãy đi nói với dân này rằng: Cứ nghe cho rõ nhưng đừng hiểu, cứ nhìn thật kỹ nhưng đừng nhận ra. Hãy làm cho lòng dân này ra đần độn, cho tai nó điếc, cho mắt nó mù; kẻo mắt nó thấy, tai nó nghe và lòng nó hiểu, mà nó trở lại và được chữa lành” (Is 6, 9-10). Đối với những người cố chấp, dốt mà hợm hĩnh, ngu mà chảnh chọe, người ta thường mỉa mai rằng “thà nói với đầu gối còn hơn”.

Hầu như sau mỗi lần dùng dụ ngôn, Chúa Giêsu thường nói: “Ai có tai nghe thì nghe” (Mc 4, 9; Mc 4, 23; Mc 7, 16; Lc 8, 8; Lc 14, 35). Đó là cách mời gọi lắng nghe dụ ngôn, không chỉ nghe chuyện đời thường mà là tìm kiếm sự thật của Thiên Chúa. Ngài ban cho mỗi người phần bằng nhau: HAI TAI và MỘT MIỆNG – tức là phải biết NGHE nhiều hơn NÓI. Ngoài ra còn hai mắt, hai chân, hai tay, và chỉ một bộ óc – nhìn nhiều, đi nhiều, làm nhiều, nhưng phải suy nghĩ chín chắn chứ không được mưu mô lươn lẹo. Độc đáo lắm!

Từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã phán hứa: “Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en. Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa. Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi. Chính Ta là Đức Chúa, TA ĐÃ PHÁN LÀ TA THỰC HIỆN” (Ed 17, 22-24). Trong đó có “hình bóng” của dụ ngôn thời Tân Ước mà Chúa Giêsu sử dụng để nói về Nước Trời. Đó là một lời hứa, nhưng là lời hứa đang ứng nghiệm trong “Thời Cánh Chung” – thời cuối cùng, thời chúng ta đang sống.

Thật hạnh phúc khi được Thiên Chúa thề hứa, bởi vì lời hứa đó chắc chắn ứng nghiệm và hiện thực, chứ không như lời hứa của phàm nhân – những kẻ mang họ “hứa” và liên quan dòng máu của lão Cuội già. Thánh Vịnh gia đã tâm nguyện: “Thú vị thay được TẠ ƠN Chúa, được MỪNG HÁT danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao, được TUYÊN XƯNG tình thương của Ngài từ buổi sớm, và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya” (Tv 92, 2-3). Tạ ơn và xưng tụng Thiên Chúa là trách nhiệm của mọi phàm nhân, mệnh danh là “sinh vật cao cấp” được Ngài tạo dựng vì yêu quý và thương xót một cách vô điều kiện.

Sử dụng lối so sánh cụ thể và dễ hiểu, Thánh Vịnh gia nói: “Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Libăng được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta; già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công” (Tv 92, 13-16). Màu xanh thiên nhiên cho thấy sức sống dồi dào của cảnh vật, đó là nhờ bám rễ sâu vào lòng đất để hút các dưỡng chất; tương tự, con người sẽ thanh thản và bình an phát triển nhờ hồng ân Thiên Chúa, mãi mãi không tàn úa, nếu biết bám chặt vào Thiên Chúa.

Rất thanh thản, Thánh Phaolô bộc bạch: “Chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước NHỜ LÒNG TIN chứ không phải NHỜ ĐƯỢC THẤY CHÚA. Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa” (2Cr 5, 6-8). Đức tin thực sự rất cần thiết, cần hơn việc “được thấy Chúa”. Thế nhưng, nhiều người vẫn “đua nhau” tìm kiếm “sự lạ” ở nơi này hoặc nơi kia, trong khi Bí Tích Thánh Thể là phép lạ vĩ đại nhất, hằng ngày vẫn xảy ra tại các nhà thờ hoặc nhà nguyện ở khắp nơi trên thế giới, thế thì còn tìm điều gì lạ ở nơi nào? Hiếu kỳ có khi cần thiết, nhưng có khi lại hóa ra bất lợi!

Như một cách xác định, Thánh Phaolô cho biết thêm: “Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là LÀM ĐẸP LÒNG NGƯỜI. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì TƯƠNG XỨNG với các việc TỐT hay XẤU đã làm, khi còn ở trong thân xác” (2Cr 5, 9-10). Đó là một dạng Nhân – Quả. Thánh Ý Thiên Chúa có lẽ không phức tạp như chúng ta tưởng, bởi vì Ý Chúa là bổn phận của chúng ta ngay trong thời điểm hiện tại, dù chúng ta ở nơi này hoặc nơi khác. Làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình là “thi hành Ý Chúa”, là làm đẹp lòng Ngài. Đơn giản mà lại không dễ thi hành trọn vẹn!

Với ngụ ý đề cập Nước Trời, Chúa Giêsu sử dụng dụ ngôn “Hạt Giống Tự Mọc Lên” trong trình thuật Mc 4, 26-34. Ngài cho biết: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa”.

Cái mà chúng ta gọi là “tự động” hoặc “tự nhiên” thì thật ra chính là ý Chúa quan phòng và tiền định. Không ai thấy Nước Trời, nhưng Nước Trời vẫn lớn dần trong mỗi chúng ta và trong xã hội này. Đơn giản và thực tế như chính phủ, chẳng ai thấy chính phủ và chẳng ai là chính phủ, nhưng chính phủ vẫn tồn tại trong đất nước và nhân dân.

Sau khi nói chuyện dụ ngôn, Ngài đặt vấn đề: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng”. Ngài muốn dùng cách nói cụ thể để ai cũng có thể hiểu, tất nhiên còn tùy theo mức độ NGHE và HIỂU của mỗi người – nhưng phải hiểu đúng chứ không được hiểu theo ý muốn của mình để tự thỏa mãn.

Cách đọc và hiểu ý Chúa qua Kinh Thánh cũng dễ mà cũng khó. Thật vậy, có lẽ dụ ngôn “Người Gieo Giống” (Mt 13, 18-23; Mc 4, 13-20; Lc 8, 11-15) là dụ ngôn duy nhất được Chúa Giêsu giải thích cặn kẽ, tỉ mỉ. Để hiểu các dụ ngôn khác, có thể lưu ý ba điều cần thiết này:

1. XÁC ĐỊNH TÂM LINH – Chúa Giêsu thường giới thiệu một dụ ngôn bằng cách nói “Nước Trời ví như...” hoặc “giống như…” (đề cập 7 lần trong chương 13, Phúc Âm theo Thánh Mátthêu). Trong dụ ngôn “Người Pharisêu và Người Thu Thuế”, Thánh Luca cho biết: “Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người TỰ HÀO cho mình là công chính mà KHINH CHÊ người khác...” (Lc 18, 9).

2. PHÂN ĐỊNH “CHÍNH –  PHỤ” – Nói cách khác, không phải các chi tiết của dụ ngôn đều có ý nghĩa sâu sắc. Một số chi tiết chỉ làm cho câu chuyện thực tế hơn. Chẳng hạn, theo cách giải thích của Chúa Giêsu về dụ ngôn “Người Gieo Giống”, Ngài không bình luận về bốn loại đất khác nhau. Chi tiết “bốn loại” chỉ là chi tiết phụ đối với toàn bộ dụ ngôn này.

3. SO SÁNH KINH THÁNH – So sánh Kinh Thánh với Kinh Thánh là quy luật chú giải vô giá khi tìm hiểu các dụ ngôn. Các dụ ngôn của Chúa Giêsu không bao giờ mâu thuẫn với Lời Chúa (Kinh Thánh), bởi vì Ngài đã xác nhận: “Không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì” (Ga 12, 49). Các dụ ngôn minh họa giáo lý, và các giáo huấn của Chúa Giêsu luôn rõ ràng, mạch lạc, chính xác.

Trong sách Châm Ngôn, chúng ta thấy có những điều tương tự. Thánh vương Salômôn đã dùng tỷ giảo cách (phương pháp so sánh) để dạy về sự thật, đặc biệt về tính tương đương điển hình, sinh ra một “dụ ngôn đơn giản”. Chẳng hạn: “Cơn thịnh nộ của vua như tiếng gầm sư tử, kẻ làm vua nổi giận là làm hại chính mình” (Cn 20, 2). Tiếng gầm của sư tử được “ví như” cơn giận của nhà vua với mục đích là so sánh. Cách so sánh là cách giúp người ta dễ hiểu vấn đề nào đó. Văn so sánh là đặc ngữ trong các dụ ngôn – ngụ ngôn không có dạng này.

Liên quan kỹ năng sống, tác giả Dale Carnegie (1888-1955) đã thẳng thắn đề cập trong cuốn “Đắc Nhân Tâm” (How to Win Friends and Influence People, năm 1936) về sự thật phũ phàng này: “Any fool can CRITICIZE, CONDEMN and COMPLAIN – and most fools do” (Bất cứ kẻ ngu dốt nào cũng có thể CHỈ TRÍCH, CHÊ TRÁCH và CẰN NHẰN – và đa số những kẻ ngu xuẩn đều làm như vậy).

Ba mẫu tự C kỳ diệu: CRITICIZE, CONDEMN, COMPLAIN – CHỈ TRÍCH, CHÊ TRÁCH, CẰN NHẰN.

Lạy Thiên Chúa là nguồn cội mọi sự, xin ban cho chúng con trí thông minh để hiểu và sự khôn ngoan để thực hành các huấn lệnh Ngài đã truyền ban qua các dụ ngôn, và xin giúp chúng con can đảm biến đổi theo Thánh Ý Ngài. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại. Amen.

TRẦM THIÊN THU

---------------------------------
 

TN11-B60: Hãy góp phần mình làm phát triển Nước Thiên Chúa


(Suy niệm của Huệ Minh)
 

Đang ở trong trần gian, chịu ảnh hưởng của trần gian ấy vậy mà phải nghe chuyện Nước Thiên Chúa TN11-B60


Đang ở trong trần gian, chịu ảnh hưởng của trần gian ấy vậy mà phải nghe chuyện Nước Thiên Chúa! Như thế, có phải là viễn vông hay nói cách khác là vớ vẩn hay không?

Xem chừng ra cũng vớ vẩn đấy chứ! Bởi lẽ trong nhiều cách diễn tả về Nước Thiên Chúa thì Chúa Giêsu dùng hình ảnh này, hình ảnh kia. Có khi Chúa lại ví Nước Thiên Chúa như viên ngọc quý được chôn trong thửa ruộng và người khôn thì biết cách về để bán tất cả mọi sự để mua cho bằng được cái thửa ruộng có viên ngọc quý đó. Có khi Nước Thiên Chúa lại được ví như tí men trong bột dù rằng chỉ một dúm men nhưng làm cho đống bột dậy nên.

Và, hôm nay, Chúa là dí dỏm và vó von Nước Thiên Chúa như hạt cải. Thoạt tiên, ta cũng khó nghĩ bởi lẽ cây cải thì có gì để đáng nói. Thế nhưng, ở đất nước Palesitine thì cây cải khác ở nhiều nước trong đó có cả Việt Nam.

Nhà khảo cổ về Kinh Thánh đã viết trong quyển sách: “Xứ Thánh và Kinh Thánh” như sau: “Tôi đã thấy cây cải trong cánh đồng phì nhiêu ở Akkar (Trung Đông), nó cao bằng con ngựa. Tôi đã nhổ được một cây cao hơn bốn mét. Nơi những cây cải này, có những đàn chim đến bu quanh để ăn những hạt cải đen”.

Và như vậy, Với sự cao lớn của cây cải như thế, thì hình ảnh “cành lá sum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ” là điều rất dễ hiểu. Từ cây cải cụ thể trong đời thường, Chúa Giêsu muốn dẫn đưa mọi người đến một thực tại vô hình, đó là sự lớn mạnh và phát triển không ngừng của Nước Thiên Chúa.

Chúa Giêsu thật sự đã không nói quá với sự thật mà Chúa muốn diễn tả, muốn trình bày, muốn bày tỏ về Nước Thiên Chúa như vậy. Sự thật vẫn là sự thật khi khởi đầu Nước Thiên Chúa chỉ với 1 dúm nhỏ 12 môn đệ. Và, cái khó là trong cái nhóm 12 đó cũng không phải là hoàn hảo, cũng không phải là tròn vẹn.

Nhìn lại một chút, có quá đáng chăng khi nói 12 cột trụ của Giáo Hội, của Nước Thiên Chúa lại được xây trên 12 cột móng mà 12 cột móng đó lại là 12 tính cách, 12 con người hoàn cảnh, 12 suy nghĩ... để rồi tất cả đều hiệp nhất, yêu thương nên một để xây dựng Hội Thánh.

Trong nhóm 12 đó, chỉ trừ Giuđa là người đã “rẽ đường” khác để mà đi. Còn lại, 12 môn đệ sau khi đã có Barnaba thay thế Giuđa đã làm nên chuyện.

Giáo Hội trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử cũng đã trải qua biết bao nhiêu thử thách để tồn tại. Trong niềm tin, cửa hỏa ngục cũng như ma quỷ dù thế nào đi chăng nữa vẫn không thắng được Nước Thiên Chúa.

Và, như Chúa Giêsu đã hơn một lần nói rằng muốn vào Nước Thiên Chúa phải vào cửa hẹp. Những ai đã không đủ can đảm, không đủ nhẫn nại, không đủ kiên nhẫn chắc chắn sẽ không được vào, sẽ không có chỗ để mà “làm tổ dưới bóng” như Chúa Giêsu mời gọi.

Ngày nay, ngày xưa và ngày nào cũng thế! Vẫn còn đó, vẫn có đó sự giằng co giữa những người đi tìm Nước Thiên Chúa và những con người đi tìm nước thế gian. Nước thế gian, thật sự ngay tầm tay với và quá gần để người ta nhìn thấy, người ta dễ nắm bắt trong tay để rồi người ta mãi miết đi tìm cái nước của trần gian này dẫu rằng người ta vẫn thường biết thế gian này không bền vững.

Bằng chứng hết sức cụ thể trong cuộc đời chúng ta, chúng ta cứ nhìn lại ngay cả ông bà cha mẹ của chúng ta, những người ngày xa xưa rất thân với ta nay không còn nữa. Họ đi đâu? Họ đã đi vào thiên cổ và không còn ai thấy họ được nữa. Ta cũng thế! Một ngày nào đó ta cũng ra đi như họ để tìm về Nước Thiên Chúa.

Vả lại, thật sự mà nói thì bả phù hoa thế gian có quá nhiều điều hay để ta mãi miết đi tìm và không còn tha thiết chuyện thế gian nữa.

Ngày nào cũng thế, thời nào cũng thế, người ta đi tìm danh vọng và vật chất để rồi danh vọng và vật chất làm cho người ta không còn sức mạnh, không còn ý chí đi tìm và xây dựng Nước Thiên Chúa nữa. Nhất là thời nay, khi chủ nghĩa vật chất lên cao, khi chủ nghĩa cá nhân quá lớn để rồi không còn tình yêu thương giữa anh chị em đồng loại và nhất là trong gia đình của mình.

Phải nói rằng như quá nhiều lần như Chúa Giêsu nói Nước Thiên Chúa như lúa mọc và kèm theo đó có cỏ lùng. Nước Thiên Chúa có đó nhưng sự dữ thế gian vẫn chen vào. Và khi đó, ta lại được mời gọi sống niềm tin vào Nước Thiên Chúa, sống diễn tả mầu nhiệm Nước Trời.

12 người đã đi khắp thế gian để loan báo Tin Mừng, để loan báo về Nước Trời. Ta cũng thế, ta cũng được mời gọi cũng là cho Nước Thiên Chúa được triển nở trong đời ta, ngay trong cách hành xử của ta.

Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để ngày mỗi ngày ta góp một chút xíu phần của ta vào cho công trình Nước Trời ngày càng lớn mạnh và Nước Cha trị đến.

-------------------------------
 

TN11-B61: Tin tưởng – kiên nhẫn


(Suy niệm của Lm. Joshepus Quang Nguyễn)
 

Ở Trung Quốc có một loại tre kỳ lạ trồng bằng hạt. Nó nằm trong lòng đất suốt 5 năm rồi mới TN11-B61


Ở Trung Quốc có một loại tre kỳ lạ trồng bằng hạt. Nó nằm trong lòng đất suốt 5 năm rồi mới ló chồi non lên trên mặt đất. Thế nhưng một khi đã trồi lên khỏi mặt đất thì chỉ trong vòng sáu tuần, nó mọc lên cao tới 5 mét. Các chuyên gia cho rằng suốt thời gian 5 năm trong lòng đất, hạt giống của loại tre ấy đã hình thành một hệ thống rễ phức tạp. Nhờ hệ thống rễ này, mầm non có thể tăng trưởng một cách mau chóng như vậy.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hai hạt giống: Lúa và Cải để nói đến hạt giống Nước Trời. Nước Trời và Lời Chúa cần một thời gian dài nẩy mầm, bén rễ sâu vào Thiên Chúa hầu có đủ sức của Chúa Thánh Thần, đủ dữ dinh dưỡng là ơn Chúa thì chắc chắn cây đời sống đức tin của chúng ta mọc lên mạnh mẻ và sinh nhiều hoa thơm trái tốt cho đời và cho Đạo, đó mới là điều đẹp lòng Thiên Chúa.

Đôi khi thời gian này quá lâu khiến chúng ta băn khoăn tự hỏi: không biết hạt giống Nước Trời và Lời Chua được gieo vào tâm hồn ta trong ngày nhận bí tích Rửa Tội đã bén rễ chưa? Hay đã bị sỏi đá và gai góc là tội lỗi bóp nghẹt chết rồi? Vậy nếu sống thì sống như thế nào? Có trổ bông hạt hay không? Hay cây chỉ có lá sum suê mà chẳng có trái nào?

Thiên Chúa đã gieo Hạt giống Nước Trời (Chân, Thiện, Mỹ) và hạt giống Lời Chúa (Các điều răn và Tám Mối Phúc) trong lòng chúng ta khi chúng ta chịu phép Rửa Tội. Ngài biết tất cả đã, đang sẽ xảy ra nơi con người chúng ta, còn chúng ta lúc biết lúc không. Cho nên, chúng ta phải tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời cần phải kiên nhẫn chăm sóc chúng.

Vì vậy, nhiều khi hạt giống Nước Trời và Lời Chúa xem ra như không phát triển gì cả trong chúng ta, nghĩa là chúng ta dường như chẳng chân thực, thánh thiện và đẹp về nhân cách lẫn tâm hôn hơn tí nào, nhiều khi còn tệ hơn trước. Ví dụ, mấy tuần qua dân Việt Nam phẫn nộ vụ nhiều người mẫu, diễn viên tham gia đường dây bán dâm cùng á khôi. Mà những ngưới đẹp chân dài này là những người đã từng đoạt giải trong các cuộc thi sắc đẹp quốc gia đàng hoàng. Ấy thế, mà người đẹp nhưng mất nết, đáng bị nguyền rủa!

Còn đối với chúng ta, Chúa Giêsu đến rao giảng và kêu gọi làm cho Nước Thiên Chúa trị đến, thế mà hơn 2000 năm đã trôi qua, dường như Nước Thiên Chúa vẫn còn quá xa. Hội Thánh nỗ lực xây dựng vương quốc của tình yêu, công lý và hoà bình. Nhưng tội lỗi vẫn còn đó, lòng hận thù, bất công vẫn còn đó trong xã hội, giáo xứ hay gia đình mình. Trong bối cảnh đó, đôi lúc chúng ta không khỏi ưu tư và thất vọng, mất kiên nhẫn. Chúng ta đừng nản lòng. Tốt hơn chúng ta nên tiếp tục vun xới nhưng hạt giống trong chúng ta bằng việc cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích chắc chắn sẽ có hoa có trái thơm cho đời mình và tha nhân. Vì chưng, Ngôn sứ Ê-dê-ki-en trong bài đọc 1 khẳng định rằng: “Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA. Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi.

Chính Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã phán là Ta thực hiện” (Ed 17,24).

Thánh Vinh Sơn – Phaolô nói: “Công việc của Chúa được thực hiện từ từ và không hay biết”. Chúng ta đừng sốt ruột, đừng ai tự cho mình là thiện toàn hoàn hảo. Cũng đừng quá vội vã, quay cuồng, lo lắng vì thấy hoạt động tông đồ hay kinh nguyện của mình không có linh nghiệm gì! Cũng đừng thất vọng khi không thấy kết quả trước mắt. Thái độ nôn nóng đôi khi là dấu hiệu của sự kiêu hãnh vì nghĩ rằng việc đạo đức của mình là do công lao của mình. Không biết kiên nhẫn đợi chờ có thể dẫn chúng ta đến những chọn lựa nghịch với Tin Mừng để tìm sức mạnh của quyền lực, giàu sang, và dối trá và chắc chắn không sớm thì muộn sẽ gặp phải thất bại. Vì vậy, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 nói rằng: “Chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa... Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa” (1Cr 6,6-8).

Vì thế hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cộng tác trong niềm tin. Tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Tin vào sự hướng dẫn của Chúa đối với cuộc sống ta. Niềm tin mời gọi chúng ta tiến bước, bền chí sống Lời Chúa vì biết rằng: “Tôi trồng, Apôlô tưới, còn Thiên Chúa mới là người làm cho mọc lên” (1Cr 3,6). Tôi chỉ góp phần rất bé nhỏ, còn Thiên Chúa mới làm cho hạt giống Nước Chúa lớn lên theo cách của Thiên Chúa. Chỉ cần chúng ta khiêm nhường nép bên vào Chúa, chính lúc đó dù ta có tội- Chúa cho sạch, ta yếu Chúa cho ta mạnh, Ngài làm đẹp chúng ta từ trong ra ngoài.

Trong Thánh lễ, chúng ta được đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể. Chúa Giêsu chính là hạt giống Nước Trời được gieo vào lòng ta. Hạt giống ấy hôm nay nhỏ bé nhưng sẽ âm thầm lớn lên trong chúng ta. Có Chúa sống trong ta, cuộc đời ta sẽ trổ sinh hoa trái, xanh tươi, hoa lá cành, đem lại bóng mát đó là niềm tin và hạnh phúc cho mọi người qua cung cách sống đạo của chúng ta trong đời sống hằng ngày.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con kiên tâm và vững chí làm cho cây đức tin của chúng con sống dồi dào và sinh nhiều trái tốt cho Nước Chúa. Amen.

---------------------------
 

TN11-B62: Sức mạnh kỳ diệu của hạt giống


(Suy niệm của Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.)

Tin mừng Mc 4:26-34:
 

Mỗi người Kitô Hữu cũng là những hạt giống mà Chúa đã gieo vào lòng đất Việt qua việc lãnh TN11-B62


Mỗi người Kitô Hữu cũng là những hạt giống mà Chúa đã gieo vào lòng đất Việt qua việc lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

Ngày 19/06/2018, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hân hoan khai mạc Năm Thánh, kỷ niệm 30 năm ngày phong thánh cho Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đậy là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành ân sủng và đức tin của Giáo Hội Việt Nam. Chính vì điều này mà trong thư công bố Năm Thánh, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã viết: “Năm Thánh 2018 mời gọi mọi tín hữu chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Việc học hỏi này vừa giúp chúng ta hiểu biết hơn về lịch sử Hội Thánh và Các Thánh Tử Đạo, vừa thúc đẩy chúng ta noi theo gương sống của các ngài”; bên cạnh đó, “Năm Thánh 2018 nhắc nhở và thúc đẩy tất cả chúng ta sống tinh thần tử đạo trong môi trường hiện nay. Bằng cái chết của mình, Các Thánh Tử Đạo đã làm chứng trước mặt vua chúa, quan quyền và mọi người rằng Nước Trời là ‘kho tàng chôn giấu trong ruộng’ và ‘ngọc quý vô giá’ nên khi tìm được, các ngài sẵn sàng bán tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống, để ‘mua thửa ruộng và ngọc quý đó’ (x. Mt 13,44-46). Ngày nay, các Kitô hữu cũng được kêu gọi sống tinh thần hi sinh, từ bỏ theo bậc sống của mình để làm chứng cho Chúa và Tin Mừng Nước Trời”.

Khi tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam như vậy, Giáo Hội ca ngợi sự hy sinh cao quý của các thánh. Bởi vì các ngài đã chấp nhận trở thành hạt giống gieo vào lòng đất, thối đi và mọc lên để trở thành những cây to lớn mang lại hoa trái dồi dào cho Giáo Hội. Các ngài đã hy sinh tất cả, đánh đổi tất cả để làm vinh danh Chúa và phần rỗi của các linh hồn.

Có thể nói: các ngài chính là những hạt giống âm thầm, bền bỉ, trung kiên, nhỏ bé nhưng mãnh liệt.

1. Ý nghĩa các dụ ngôn

Hôm nay, qua Bài Tin Mừng, Đức Giêsu dùng dụ ngôn để nói cho dân chúng biết về mầu nhiệm Nước Trời.

Trước tiên là dụ ngôn người gieo giống. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến sự kiên trì của người gieo và sức mạnh nội tại của hạt giống. Ngài nói: Hạt giống được gieo xuống đất, đêm hay ngày, người gieo dù ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm, mọc lên và sinh hoa kết quả (x. Mc 4, 27-28).

Khi khẳng định điều này, Đức Giêsu muốn dạy cho dân chúng và nhất là các môn đệ bài học về sự sống tiềm tàng của hạt giống. Người gieo phải kiên trì, khiêm nhường và tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Lòng nhiệt tình của người nông phu sẽ được đến đáp xứng đáng. Bởi vì, việc hạt giống mọc lên và sinh hoa kết trái vượt ra xa khỏi tầm kiểm soát của con người.

Sống trong một hoàn cảnh như thế, người môn đệ sẽ nhận ra quyền năng của Thiên Chúa để cậy trông vào Người. Đây là tiến trình trưởng thành của đức tin. Điều này phù hợp với giáo huấn của thánh Phaolô: “Phaolô trồng, Apolô tưới, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho mọc lên (1Cr 3,6)”.

Thứ đến, Đức Giêsu dùng dụ ngôn hạt cải để nói về Nước Trời. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn trình bày Nước Trời dưới một góc độ khác! Hạt cải nhỏ bé ở đây chính là Giáo Hội. Một Giáo Hội khởi đi từ nhóm người hết sức nhỏ bé vỏn vẹn chỉ có 12 người. Rồi hạt cải ấy bị biết bao khó khăn trù dập…. Ấy thế mà hạt cải vẫn lớn lên và to cao lạ thường, đến nỗi chim trời đến làm tổ và cư ngụ ở đó cách an toàn.

Điều kỳ diệu này cũng được tiên tri Ezekien nói đến trong bài đọc I hôm nay, ngài nói:“Từ ngọn cây hương bá cao chót vót, ta sẽ ngắt một chồi non. Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao, nó sẽ trổ cành kết trái thành cây hương bá huy hoàng. Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp” (x. Ed 17, 22 - 24).

Lời tiên báo này, vị tiên tri muốn nói đến đường lối của Thiên Chúa thật phi thường không ai có thể ngờ được.

Còn với thánh Phaolô, qua Bài đọc II, ngài đã xác định yếu tố cần thiết để hạt giống đức tin được lớn lên và trưởng thành, đó là: hãy ra khỏi thân xác ích kỷ và hưởng thụ, để được gần Thiên Chúa và thuộc về Người. Nói cách khác, thánh nhân nhấn mạnh đến việc: hạt giống tâm hồn của chúng ta được lớn lên là nhờ ơn Chúa và sự nỗ lực không ngừng. Một sự hy sinh liên lỷ. Tất cả những cộng góp đó, làm cho đức tin lớn mạnh và vững vàng….

2. Bài học cho người Kitô Hữu Hữu

Dựa trên ý nghĩa hai dụ ngôn, chúng ta lần dở lại lịch sử cứu độ, nhất là lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, hẳn ai cũng thấy: có những lúc Giáo Hội luôn gặp những thử thách từ nhiều phía. Thế nhưng, sự kiên trì và dũng cảm của các bậc tiền nhân đã làm cho hạt giống đức tin được lớn mạnh không ngừng và trổ sinh hoa trái thật xum xuê như hiện nay.

Sự lớn mạnh như vậy, không hệ tại nơi con người như trong bài Tin Mừng Đức Giêsu đã nói: hạt giống cứ âm thầm mọc lên. Chỉ cần có cơ hội là mở tung, phá vỡ vỏ hạt để đâm trồi nảy lộc.

Mỗi người Kitô Hữu cũng là những hạt giống mà Chúa đã gieo vào lòng đất Việt qua việc lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Hạt giống của mỗi người chúng ta đã biết bao lần gặp phải sóng gió, phong ba, bão táp ập đến. Nhưng nhờ ơn Chúa, hạt giống đức tin ấy vẫn lớn lên ngay trong những thử thách và đã trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.

Tuy nhiên, vẫn còn đó biết bao hạt giống chưa chịu bức phá ra khỏi cái vỏ hạt xù xì xấu xa của mình để vươn lên đón ánh mặt trời và lớn lên như những hạt giống khác.

Sự khác biệt giữa mọc lên và nằm yên chính là việc có chấp nhận vượt ra khỏi vỏ bọc ích kỷ, tự phụ, kiêu căng để sẵn sàng bung ra với sự kiên trì, can đảm, nhằm đạt được những hoa trái thánh thiện và tốt lành của những đức tính như bác ái, từ bi, nhân hậu hay không?

Có sẵn sàng vượt ra khỏi định kiến cá nhân, bảo thủ, để nghĩ đến người khác như: vợ chồng, con cái biết nghĩ, biết sống cho nhau và vì nhau? Mái nhà của gia đình có thực sự là nơi an toàn để mọi thành viên hưởng nếm sự ngọt ngào của yêu thương, sự quan tâm và lòng liên đới hay là nơi cắn xé, chửi bới, la rày nhau?

Bao lâu trong mái nhà ấy, mỗi thành viên chưa nghiệm thấy và đụng chạm được sự bình an, hạnh phúc và niềm vui, thì bấy lâu gia đình ấy là hỏa ngục, nơi chôn giấu những hạt giống ích kỷ, vụ lợi, thực dụng, kiêu ngạo.

Ngược lại, mỗi người hãy làm cho gia đình mình chan chứa niềm vui khi mỗi người là những cành yêu thương, hoa nhân ái và quả đạo đức.

Được như vậy, mỗi gia đình là cung thánh của lòng thương xót, để nơi ấy, tình thương của Thiên Chúa được diễn đạt rõ nét cho anh chị em xung quanh. Là nơi an toàn cho những cánh chim đang mỏi mệt, thất vọng. Nói cách khác, khi sống xứng đáng là người Kitô Hữu thực thụ với những đặc tính yêu thương bác ái, chúng ta sẽ là nơi nương tựa của những người đau khổ, bất hạnh, bị bỏ rơi, những người cô thế cô thân, những người bị áp bức bóc lột, đói khát bần cùng. Trở thành điểm tựa và niềm hy vọng cho những ai đang đánh mất niềm tin, đang xa đọa vào những con đường tội lỗi để dẫn đưa họ về với Chúa.

Có thế, chúng ta mới thực sự làm cho Nước Chúa lan rộng khắp nơi và lớn mạnh không ngừng như hạt cải tuy nhỏ bé, nhưng lớn lên vĩ đại.

Lạy Chúa Giêsu, hạt giống nơi tâm hồn mà Chúa đã gieo vào lòng mỗi người ngày chúng con lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, Chúa mong ước cho hạt giống ấy mọc lên để thành những cây cao lớn làm nơi nương ẩn cho những ai cần đến.

Tuy nhiên, chúng con đã hồ đồ, ích kỷ, kiêu ngạo và không kiên định, nên làm cho hạt giống mà Chúa đã tin tưởng gieo vào tâm khảm chúng con bị chết nghẹt nơi thửa đất cằn khô sỏi đá. Xin Chúa tha thứ và ban ơn giúp sức, để chúng con kiên trì, can đảm vươn ra khỏi những vỏ bọc an toàn tạm thời để làm cho danh Chúa được cả sáng, Nước Chúa được trị đến trên khắp hoàn cầu. Amen.

--------------------------
 

TN11-B63: Hạt giống nhỏ nhất trở nên cây lớn nhất


(Suy niệm của Lm. Trầm Phúc)
 

Đến trong trần gian, Chúa Giêsu chỉ có một ý nguyện duy nhất là thiết lập Nước Thiên Chúa hay TN11-B63


Đến trong trần gian, Chúa Giêsu chỉ có một ý nguyện duy nhất là thiết lập Nước Thiên Chúa hay Triều đại của Thiên Chúa. Vì thế, trong việc rao giảng, Ngài thường nói đến vấn đề này theo nhiều cách, nhưng phần lớn Ngài dùng dụ ngôn.

Dụ ngôn là những hình ảnh rút ra từ cuộc sống hằng ngày, được trình bày dưới dạng thức một câu chuyện để khơi lên trong tâm trí người nghe một suy nghĩ nào đó, giúp họ đặt lại những vấn đề của họ. Chúa Giêsu thường sử dụng những hình ảnh của cuộc sống bình thường như hạt giống, muối, ngọn đèn, ruộng lúa, kho tàng… để lồng khung những giáo huấn của Ngài.

Hôm nay, Giáo Hội mời chúng ta suy nghĩ về hai dụ ngôn ám chỉ Nước Trời: dụ ngôn hạt giống và hạt cải.

Nước Trời tương tự như một người nông dân gieo hạt. Gieo xong, dù người ấy ngủ hay thức, ngày hay đêm, hạt giống cứ tự mình từ từ nẫy mầm, lớn lên và sinh hoa kết quả.

Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, nhỏ bé hơn nhưng hạt giống khác, khi lớn lên thì thành cây to đến nỗi có thể cho chim trời đến làm tổ trên cành.

Hai dụ ngôn chứa tràn đầy niềm hy vọng.

Hạt giống nhỏ bé được trao phó cho mảnh đất… nó vẫn nẫy mầm, triển nở và sinh bông hạt, không cần đến sự trợ giúp nào.

Sức sống mãnh liệt ẩn chứa trong sự nhỏ bé, và có thể tự mình vươn lên và sinh hoa quả.

Hạt cải nhỏ bé vẫn có thể thành cây to.

Nước Trời là thế đó.

Nước Trời không là một lực lượng hùng hậu chinh phục thế giới bằng vũ lực, mà chỉ là một hạt giống nhỏ thôi.

Chúng ta mơ tưởng những ngày vinh quang. Chúng ta mãn nguyện vì những thành công bên ngoài, những lễ hội rình rang, những đám đông rầm rộ…

Chúa Giêsu không ở trong đám đông, cũng không có mặt nơi con người tự tìm thấy vinh quang trong những lúc phô trương lực lượng.

Ngài sinh ra nơi Bêlem nghèo khó, vô danh… Ngài là hạt lúa được gieo vào mảnh đất nhân loại.

Chúng ta mơ những thành công rực rỡ, nhưng con số báo cáo thật kêu, còn Chúa Giêsu chỉ là một tử tội bị bêu trên thập giá. Thất bại tang thương! Bị chôn vùi trong mảnh đất Palettin, nhưng trong Ngài, trong con người bị chống đối, bị khinh khi, bị ruồng bỏ, có một sức sống mãnh liệt đang tiềm tàng, sức sống của tình yêu.

Tình yêu không lộ diện, không chói sáng. Tình yêu như một vì sao nhỏ nhưng mãnh liệt: “Đừng sợ! Thầy đã thắng thế gian”.

Hạt giống chính là Tình yêu chứa đựng một sức năng động nội tại, có thể tự mình nẫy mầm và tăng trưởng, không cần một trợ lực nào. Người nông dân không biết vì sao nó mọc lên, vì đâu nó sinh hoa trái.

Chúng ta chỉ cần gieo nó vào lòng đất và đợi chờ đến ngày thu hoạch.

Chúa Giêsu chính là hạt giống đầu tiên của một nhân loại mới. Ngài là mầm sống bất diệt.

Thời thánh Maccô, Giáo Hội Rôma đang bị bách hại triệt để.

Nhiều người e sợ, giáo dân phải trốn chui trốn nhủi. Đó là hạt giống đầu tiên của Giáo Hội được gieo vào mảnh đất nhuốm máu, nhưng hạt giống vẫn mọc lên. Khi trời bước vào mùa xuân, khi ánh sáng tự do ló dạng, mùa gặt đã bội thu.

Giáo Hội Việt Nam cũng chịu bách hại suốt cả trăm năm, nhưng hạt giống đức tin vẫn âm thầm lặng lẽ mọc lên, và sinh hoa kết quả.

Chúa Giêsu luôn bảo: “Đừng sợ!”

Chúa Giêsu phải qua bao đau khổ mới đến vinh quang. “Giữa thế gian, chúng ta vẫn gieo trong nước mắt. Con thuyền Giáo Hội đang đi trên biển đời, làm sao không bị sóng gió? Nhưng tình yêu vẫn là sức mạnh không sóng gió nào dập tắt được. Đừng mơ mộng những ngày yên lành tươi vui, nhưng hãy đứng vững kiên trì. Vững tin vào Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta. Bao lâu còn Chúa Giêsu, chúng ta không buồn nản vì “thù trong giặc ngoài”. Chính những cơn bách hại, rõ ràng hay tiềm ẩn, lại là yếu tố giúp chúng ta can đảm.

Dụ ngôn hạt cải cũng chứa chan hy vọng.
Hạt giống nhỏ bé mọc lên thành cây lớn.

Khởi đầu khiêm nhượng, chôn vùi trong âm thầm suốt 30 năm trong làng Nadaret, sau đó tươi nở được mười một nhánh, hôm nay thành một cây cổ thụ, chim trời có thể làm tổ yên lành, líu lo…

Chúng ta không đắc thắng nhưng tin cậy. Chúng ta không là những trẻ mồ côi bị bỏ rơi trên đường. Chúng ta có lời hứa: “Thầy sẽ không để các con mồ côi, Thầy sẽ đến cùng các con”. “Thầy sẽ ở cùng các con cho đến tận thế”.

Chúng ta có lương thực thần linh để bước tới: “Nầy là Mình Thầy, hãy cầm lấy mà ăn”.

Và chúng ta có nhiệm vụ phải làm cho Nước Trời triển nở và sinh nhiều hoa trái. Chúng ta đang mang trong chúng ta kho tàng Nước Trời, phải mang cho mọi người quanh chúng ta kho tàng vô giá đó.

Chúng ta có thể làm cho Nước Trời triển nở khi có một tâm hồn tội lỗi trở về với Đấng đang kêu gọi họ; Khi những nữ tu hay những người thiện chí tận tâm lo cho những người khốn khổ thoát khỏi những cơn quẩn bách, nghèo khổ, bị bệnh liệt kháng, hay bệnh cùi… Nước trời tiếp tục triển nở khi chúng ta dám nâng đỡ những người đang bị bỏ rơi, khi chúng ta dám tha thứ cho những người nhục mạ chúng ta… Khi có ai đó ngồi lặng trước nhà tạm để lắng nghe tiếng thì thầm yêu thương của Chúa… Tất cả những hành vi bác ái của chúng ta sẽ làm cho Nước Trời triển nở, vì Nước Trời chính là Tình Yêu.

Chúng ta không thể gói Nước Trời trong một tấm khăn tay. Tình Yêu không thể giữ trong một bình sành, nhưng tình yêu phải được san sẻ, phải cho đi. Bao lâu chúng ta không biết cho đi, chúng ta vẫn khóa chặt Nước Trời trong lâu đài ích kỷ nhỏ nhen của chúng ta. Hãy là con chim trời bay vút trên cao để hòa mình vào ánh sáng của mặt trời và làm sống động khung trời bao la im lặng. Hãy nói lên tiếng nói yêu thương trong cuộc sống, nhờ đó Nước Trời được rộng mở cho ai muốn lắng nghe.

Nước Trời chính là Giêsu được  trao ban nhưng không cho mọi người.

-----------------
 

TN11-B64: Hạt giống đức tin


(Suy niệm của Lm. John Nguyễn)
 

Cách đây vài năm, tôi được xem cuốn phim về cái chết của Đức cha Oscar Romero, Tổng giám mục TN11-B64


Cách đây vài năm, tôi được xem cuốn phim về cái chết của Đức cha Oscar Romero, Tổng giám mục El Salvador, ngài bị ám sát chết trong lúc dâng lễ. Khi xem cuốn phim này, nó làm cho tôi có nhiều cảm xúc và cảm phục về vị Giám mục đã hy sinh mạng sống của mình, ngài đứng lên bảo vệ chân lý và công bằng cho người nghèo, cho những người bị áp bức bất công trong xã hội lúc bấy giờ. Ngài như là hạt giống được gieo vào lòng đất để trổ sinh ra những bông hạt khác.

Biến cố xẩy ra vào lúc 6 giờ 25 chiều, ngày 24/3/1980, tại nguyện đường của bệnh viện khi Đức cha dâng Thánh lễ cầu hồn cho thân mẫu của một người bạn thân vừa mới qua đời. Ngài đọc cho cộng đoàn nghe đoạn Phúc Âm của thánh Gioan:" Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác." (Gioan 12, 23-24), rồi ngài áp dụng Lời Chúa vào tình cảnh khốn cùng của người dân nước El Salvador, họ phải cam chịu dưới ách thống trị của độc tài quân phiệt. Ngài tâm sự với cộng đoàn nhỏ bé đang dự lễ: "Điều quan trọng là đừng yêu mình đến nỗi không dám dính líu vào những việc liều lĩnh mà lịch sử đòi hỏi nơi chúng ta. Kẻ nào tránh né sự nguy hiểm, kẻ ấy sẽ mất sự sống mình. Nhưng bất cứ ai có lòng yêu mến Chúa Kitô và hiến thân phục vụ tha nhân, kẻ ấy sẽ được sống giống như hạt lúa chết đi , nhưng thật ra chỉ chết về mặt bề ngoài để sinh nhiều bông hạt khác". Ngài nói thêm:"Tôi tin trong sự chết có sự sống lại. Nếu người ta giết tôi, tôi sẽ được sống lại trong lòng người dân El Salvador của tôi."

Kết thúc bài giảng, Đức Cha Oscar Romero tiến lên giữa bàn thờ chuẩn bị dâng thánh lễ thì có tiếng súng nổ và một loạt đạn từ dưới cuối nhà nguyện. Đức cha Romero bị trúng đạn, máu chảy ra lai láng và tắt hơi thở ngay dưới bàn thờ. Ngày nay không chỉ người dân El Salvador mà cả những người công giáo trên toàn thế giới gọi Ngài là vị Giám mục của người nghèo.

Ngày 29/5/2015, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô phong chân phước cho ngài với hơn 2 ngàn người tham dự. Theo báo chí tòa thánh đưa tin, khi thánh tích Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero là chiếc áo sơ mi vấy máu, ngài mặc khi bị bắn chết được rước lên, và cộng đoàn bắt đầu hát kinh Vinh Danh, bầu trời xám xịt trong một tuần đầy mưa bão đột nhiên trở nên trong sáng với một vầng hào quang, mà từ chuyên môn gọi là “solar halo”, một hiện tượng rất hiếm khi xảy ra.

Cha Manuel Dorantes, linh mục thuộc tổng giáo phận Chicago Hoa Kỳ, ngài xác tín rằng, hiện tượng siêu tự nhiên này cho thấy việc phong Chân Phước cho Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero là rất đẹp lòng Thiên Chúa. Nhiều Hồng y, Giám mục và linh mục đã rơi lệ vì cảm động trước những điều kỳ diệu Chúa làm.

Giáo hội ngày hôm nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy, cần có những hạt giống tốt gieo vào thế gian, thì Giáo hội mới có thể gặt hái được mùa bội thu, điều đó được tìm thấy trong hai dụ ngôn hạt giống của Chúa Giê-su. Ngài diễn giải Nước Trời giống như hạt cải nhỏ bé âm thầm gieo xuống đất. Dù đêm hay ngày thì hạt giống ấy vẫn mọc lên thành cây to. Nếu chúng ta áp dụng cái chết của vị Giám mục Romero vào bài Tin mừng hôm nay, thì chúng ta hiểu rõ hơn về những gì Chúa Giêsu dùng dụ ngôn hạt giống để nói về Nước Trời, hạt giống đó phải chấp nhận tự hủy chính bản thân mình thì mới sinh ra nhiều bông hạt khác. Vì chính nơi Đức Chúa Giêsu, Ngài đến trần gian để gieo hạt giống Tin mừng bằng chính đời sống và bằng cái chết của Ngài. Hạt giống của Chúa là bằng lời rao giảng, bằng sự yêu thương, bằng lời an ủi, chia sẻ và cảm thông, bằng giọt máu để cứu rỗi nhân loại. Hạt giống ấy dành cho những ai biết lắng nghe và đón nhận Lời Chúa.

Và mỗi người chúng ta cũng được ví như những hạt giống được gieo vào trần gian này. Nếu hạt giống đức tin của chúng ta được lớn lên và phát triển, thì cần có mãnh đất tâm hồn tốt. Đó là những tâm hồn biết mở ra cho tha nhân, tâm hồn quảng đại, yêu thương và tha thứ. Trái lại, hạt giống Lời Chúa và hạt giống đức tin không thể mọc lên với những tâm hồn ích kỷ, hẹp hòi, hận thù, ghen ghét, đố kỵ chỉ biết lo cho mình, cho nên, chúng không thể sinh ra hoa trái tốt và lợi ích cho người khác.

Đức Giám mục Oscar Romero là dấu chỉ hạt giống cho Tin mừng, hạt giống đức tin hôm nay, ngài là chứng nhân cho Đức Kitô tự hủy, sống cho chân lý, cho lẽ công bằng, cho người nghèo bị áp bức. Ngài nằm xuống để cho bao người khác được ngẩng đầu bước đi, cho Nước Chúa được lan tỏa khắp nơi.

---------------------------
 

TN11-B65: Chúa Giêsu thích dùng Dụ Ngôn


(Suy niệm của Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy)

Tin mừng Mc 4:26-34: Dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy cũng không biết.”
 

Từ thời Giáo Hội sơ khai, người ta gọi dụ ngôn là loại chuyện Chúa Giêsu kể để minh giải lời TN11-B65


Từ thời Giáo Hội sơ khai, người ta gọi dụ ngôn là loại chuyện Chúa Giêsu kể để minh giải lời giảng dạy của Người. Theo gốc Hy Lạp, từ ngữ- parabolê có ý tưởng so sánh. Thực vậy, tinh thần Đông Phương thích nói và dạy dỗ dưới hình thức so sánh; họ cũng dùng ẩn ngữ để khêu gợi tính tò mò, khích lệ việc tìm tòi; chúng ta thấy âm hưởng của sở thích đó trong Sách Thánh, đặc biệt trong những châm ngôn của các bậc hiền triết (Cn 10, 26; 12,4; Qa 14,14). Tuy nhiên đó không phải là điều cốt yếu để cắt nghĩa thể văn dụ ngôn này: ta phải hiểu dụ ngôn như là việc dàn cảnh những biểu tượng, nghĩa là các hình ảnh rút ra từ những thực tại trần thế để chỉ các thực tại được Thiên Chúa mạc khải và những thực tại này thường phải được cắt nghĩa sâu xa.

Chúa Giêsu thích dùng dụ ngôn

Mầu nhiệm Vương Quốc và con người Chúa Giêsu quá mới lạ đến nỗi chỉ có thể được biểu lộ dần dần và theo sức hấp thụ khác nhau của thính giả. Chính vì thế trong giai đọan đầu cuộc đời công khai, Chúa Giêsu dặn bảo mọi người giữ bí mật về Đấng Massia mà thánh Marcô đã làm nổi bật (Mc 1,34.44; 3,12; 5,43…). Vì vậy Chúa Giêsu cũng thích nói bằng dụ ngôn, và các dụ ngôn dù đưa ra ý tưởng đầu tiên giáo thuyết của Người, chúng buộc thính giả phải suy nghĩ và cần phải giải thích, nếu họ muốn thấu hiểu chúng. Như thế chúng ta gặp một lời giảng dạy có hai cấp bậc được thánh Marcô nhấn mạnh rõ ràng (4, 33-34): dựa theo các chủ đề cổ điển (Vua, tiệc cưới, vườn nho, chủ chăn, hạt giống. . .) các thính giả đều có thể đoán ý nghĩa dụ ngôn nhưng các môn đệ có quyền xin Chúa Giêsu giúp đào sâu giáo thuyết… Như thế các dụ ngôn xuất hiện như trung gian cần thiết để lý trí đến gần đức tin: người tín hữu càng thấu suốt mầu nhiệm mạc khải, họ càng hiểu rõ các dụ ngôn; trái lại người nào càng từ khước sứ điệp của Chúa Giêsu càng thấy các dụ ngôn về Nước Trời khó hiểu. Các thánh sử nhấn mạnh sự kiện này, vì họ xúc động khi thấy nhiều người Do Thái cứng lòng trước Tin Mừng, nên họ trình bày việc Chúa Giêsu trả lời cho các môn đệ bằng một câu trích trong Isaia: các dụ ngôn làm nổi bật sự mù quáng của những kẻ cương quyết từ chối đón nhận sứ điệp của Chúa Kitô (Mt 13, 10-15ss). Tuy nhiên bên cạnh các dụ ngôn có liên quan đến thể văn khải huyền, cũng có những dụ ngôn rõ ràng hơn nhằm dạy luân lý mà ai cũng có thể lĩnh hội được (như Lc 8, 16tt ; 10, 30-37 ; 11,5-8)

J.Hervieux định nghĩa dụ ngôn như sau: “Dụ ngôn là một câu chuyện rút ra từ thiên nhiên hay trong đời sống thường nhật. Với hình thức rất đơn giản và tính cách lạ thường, dụ ngôn dễ làm cho người nghe chú ý và khiến họ phải suy nghĩ đến điều mà dụ ngôn có ý nhắm tới thông qua những hình ảnh”

Dụ ngôn hạt giống trong bài Tin Mừng hôm nay

Dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy cũng không biết.” (Mc 4,26-27).

Đức Giêsu kể một dụ ngôn nói về sự phát triển từ những cái nhỏ bé. Dụ ngôn này đem lại rất nhiều sức nâng đỡ, ủi an, nếu ta biết sống đúng chân lý của dụ ngôn ấy. Thật vậy, nhiều khi vì lòng nhiệt thành mà ta lại phải chuốc lấy lo âu phiền muộn. Khi ta mệt mỏi phần nào vì trông cho Nước Chúa trị đến, nên có lẽ vì sự mệt mỏi đó, mà ta đòi hỏi phải có ngay và thấy được sự thành tựu. Đó cũng là điều tự nhiên. Thế nhưng thái độ đó thật nguy hiểm. Vì rốt cuộc nó sẽ làm cho ta ngờ rằng chính ta là những tác giả, là những người thợ kiến tạo Nước Trời.

Trong những thời kỳ khủng hoảng chúng ta đang trải qua trong Giáo Hội, thiết tưởng ta nên coi trọng dụ ngôn này. Những xao xuyến, bồn chồn, cuồng nhiệt của ta sẽ chẳng thêm gì hơn cho Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa chỉ cần ta góp phần vào một việc là người gieo hãy làm công việc của mình cách trung thực. Đành rằng công việc gieo vãi này, ta phải chu toàn. Nhưng hãy ở đúng vị trí của mình, chứ đừng bao giờ lấn sang chỗ không phải là của ta. Hạt giống mọc lên không tùy thuộc ở ta mà hoàn toàn tùy thuộc ở Chúa. Nếu tình hình hiện nay của Giáo Hội cho phép ta hiểu biết khá hơn chân lý này, thiết tưởng cũng là điều hữu ích vậy, nhưng chúng ta phải tâm niệm một điều đó là “Chính Thiên Chúa mới là tác giả của Nước Trời”. Amen.

----------------------------
 

TN11-B66: Suy niệm của Lm. Alfonso


Tin mừng Mc 4:26-34: Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta cảm nhận việc Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn về nông nghiệp, gần gũi với đời sống thường ngày để mặc khải cho dân chúng về sự phát triển của nước Trời.
 

Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta cảm nhận việc Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn về TN11-B66


Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta cảm nhận việc Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn về nông nghiệp, gần gũi với đời sống thường ngày để mặc khải cho dân chúng về sự phát triển của nước Trời.

Xem ra, hai dụ ngôn nông nghiệp này dần xa lạ với cuộc sống ngày nay đối với người trẻ, vì chúng ta đang sống trong một cuộc sống công nghiệp hiện đại. Dẫu vậy, chắc hẳn chúng ta có thể hiểu ít nhiều về việc trồng trọt, tưới nước và thu hoạch. Chẳng hạn, kinh nghiệm việc mình gieo một hạt giống, có thể là hột ớt, hột cà hay hột một bông hoa. Và Chúa Giêsu đã sử dụng dụ ngôn gieo trồng mà con người ta quen thuộc, dễ nắm bắt để giúp hình dung về Nước Thiên Chúa, về Vương quốc tâm linh phát triển trong mỗi con người.

Để trở thành công dân của một quốc gia, chúng ta cần sự chuẩn bị trong một khoảng thời gian nhất định tùy mỗi người cho những thủ tục cần thiết. Cũng vậy, để trở thành công dân Vương quốc tâm linh nước Trời, mỗi người chúng ta cũng cần chuẩn bị cho mình tâm thế sẵn sàng. Như Đức Thánh cha Bênêđictô thứ XVI nhắc nhở chúng ta rằng “tâm hồn con người là vị trí thiết yếu của Vương quốc Thiên Chúa”.

Thiên Chúa đã gieo hạt giống là tiếng lương tâm vào trong tâm hồn con người, bất kể lương dân hay giáo dân. Và Ngài muốn hiện diện, sống và phát triển bên trong mỗi chúng ta. Khi chúng ta tìm kiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa, khi sống theo điều luật Chúa truyền là làm làm lánh dữ, khi sống dưới con mắt của Đấng luôn xem thấy mọi sự, từ suy nghĩ, dự tính, lời nói, hành động của chúng ta, khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh chị em như chính mình, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên mỗi ngày một vững chãi hơn.

Vâng, một người được gọi là thánh khi ngay từ những giây phút đời tạm này, người đó cố gắng sống tốt. Những thói quen tốt sẽ tạo thành nhân đức; những nhân đức giúp con người ta nên thánh. Và thánh nhân sẽ được ở trong Nước Trời. Và nếu như muốn trở thành người tốt, chúng ta hãy biết khởi đầu. “Cây non dễ uốn”, dẫu trong chúng ta có những bất toàn và va vấp, chúng ta hãy bắt đầu lại, hãy để cho hạt giống Thiên Chúa được gieo lại trong mảnh đất tâm hồn chúng ta. Không bao giờ là quá muộn cho một người muốn nên thánh, muốn sống tốt dẫu rằng còn đó những khuyết điểm.

Xin minh họa bằng câu chuyện về “Chiếc thùng nứt”:

Có người nọ dùng hai cái thùng để gánh nước. Theo thời gian, một trong hai cái thùng bị nứt, lỗ mọt làm nước rỉ ra. Cho nên, khi anh ta gánh nước từ giếng về thì một bên thùng đầy nước, và bên kia thì nước chỉ còn một nửa. Nhưng anh cảm thấy mỗi ngày mình thực hiện công việc gánh nước một cách vui tươi hơn, tinh thần phấn chấn hơn. Và rồi, một ngày nọ, anh phát hiện con đường quen thuộc anh gánh nước mỗi ngày, bên phía chiếc thùng rỉ nước xuất hiện những đóa hoa rực rỡ. Anh nhận ra chính những giọt nước rỉ ra đã tưới cho cây cỏ ven đường.

Lạy Chúa, con biết thân phận con người chúng con đầy những bất toàn yếu đuối, đầy những “vết nứt”, nhưng con cũng tin Chúa là Đấng toàn năng có thể biến sự xấu thành sự lành nơi tâm hồn chúng con. Xin giúp chúng con học biết nên thánh mỗi ngày. Amen.

--------------------------
 

TN11-B67: Chuyện Nước Trời


(Suy niệm của Trầm Thiên Thu)
 

Mùa thường niên (còn gọi là mùa quanh năm) là mùa bát ngát màu xanh. Xanh tươi mát. Xanh hy TN11-B67


Mùa thường niên (còn gọi là mùa quanh năm) là mùa bát ngát màu xanh. Xanh tươi mát. Xanh hy vọng. Hy vọng được về Thiên Quốc. Nhưng muốn về nơi đó thì phải cố gắng miệt mài tìm kiếm Nước Trời. Chúa Giêsu đã từng căn dặn: “Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6:31-33). Ngài còn đưa ra nhiều cách so sánh khác về Nước Trời, chứng tỏ Nước Trời vô cùng quý giá! Tuy nhiên, “chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa” (Cv 14:22).

Đức Chúa là Chúa Thượng tuyên phán: “Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en. Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành” (Ed 17:22-23). Thiên Chúa lấy một “chồi non”, chồi non thì nhỏ và yếu ớt, thế nhưng nó lại trổ thành cây cao bóng to đến nổi muôn chim ẩn mình dưới bóng cây đó. Thiên Chúa là Đấng toàn năng, biến “cái không thể” thành “cái có thể” (x. Mt 19:26).

Thật vậy, Ngài biết chắc: “Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa. Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi. Chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta thực hiện” (Ed 17:24). Ngài có thể biến khô thành tươi, cải tử hoàn sinh,… nói chung là Ngài biến đổi tất cả!

Một Thiên Chúa như vậy thì quá kỳ diệu, quá tuyệt vời. Và đó là Chúa của chúng ta. Thế nên tác giả Thánh vịnh đã thốt lên: “Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm, và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya” (Tv 92:2-3). Tác giả so sánh: “Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta; già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn” (Tv 92:13-15). Chúng ta được như vậy là để loan truyền Danh Chúa uy linh, đồng thời phải nói to rằng: “Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Ngài chẳng có chút bất công” (Tv 92:16).

Cảm nghiệm niềm hạnh phúc đó, Thánh Phaolô xác định: “Ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa” (2 Cr 5:6-7). Nghĩa là đức tin quan trọng hơn phép lạ. Chắc chắn là vậy, vì chính Đức Kitô cũng đã xác định: “Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20:29). Đức tin có đủ mạnh thì chúng ta mới có thể “mạnh dạn lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa” (2 Cr 5:8). Lìa bỏ thân xác mình bằng nhiều cách: Bỏ một thói xấu, bỏ đường tội lỗi, hy sinh làm điều gì đó hoặc khước từ điều gì đó,… Không dễ chút nào, nhưng với ơn Chúa thì chúng ta có thể dứt khoát hành động.

Thánh Phaolô nói thêm: “Dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Ngài” (2 Cr 5:9). Vậy mới là tham vọng thánh thiện, vì đôi khi chúng ta hành động vì đẹp lòng người khác (và mình được vinh danh) hơn là làm đẹp lòng Chúa. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng: “Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác” (2 Cr 5:10).

Trình thuật Mc 4:26-34 hôm nay kể về “Chuyện Nước Trời”. Chúa Giêsu nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa”. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để nói về Nước Trời nhưng không hề bóng gió khó hiểu, trái lại, rất đơn giản và dễ hiểu. Dù người không được học văn hóa nhiều cũng có thể hiểu chính xác.

Rồi Ngài lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng”. Nước Trời thật kỳ lạ, nhỏ mà to, hẹp mà rộng, yếu mà mạnh. Nước Trời rất quý, là “chúa ngọc” của những viên ngọc, ai đã “thấy” thì không thể không bỏ mọi sự để có thể chiếm hữu Viên Ngọc đó.

Thánh sử Máccô cho biết rằng Chúa Giêsu dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. Ngài không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Giống như ca dao Việt Nam nói: “Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo”. Vậy đó, nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, Ngài giải nghĩa hết. Không phải Ngài thiên tư tây vị, mà Ngài làm vậy để giáo huấn và đào tạo các tông đồ và rồi trao trọng trách cho họ phải nói cho người khác biết rõ về Nước Trời.

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu, xin thương giúp chúng con can đảm từ bỏ chính mình, không ngừng tìm kiếm Nước Trời, để có thể quyết tâm triệt để và dứt khoát hành động bằng mọi giá. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa cứu độ của chúng con. Amen.

-------------------------
 

TN11-B68: Sức mạnh của Nước Trời


(Suy niệm của Lm Giuse Đinh Lập Liễm)

A. DẪN NHẬP
 

Đức Giêsu đi rao giảng Tin mừng về Nước Trời. Đây là một đề tài rất khó hiểu vì nó quá trừu TN11-B68


Đức Giêsu đi rao giảng Tin mừng về Nước Trời. Đây là một đề tài rất khó hiểu vì nó quá trừu tượng. Ngài phải vận dụng mọi sự vật chung quanh, mọi hình ảnh cụ thể để nói lên cho thính giả biết về những đặc tính của Nước Trời.

Vì thế, Đức Giêsu phải dùng nhiều dụ ngôn, để mỗi dụ ngôn nói lên một đặc tính của Nước Trời. Dĩ nhiên, dụ ngôn không làm cho người ta hiểu chính xác và thấu đáo về Nước Trời, nhưng cũng đem lại cho người nghe một vài ý niệm, để từ đó, dưới sự trợ giúp của ơn Chúa và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, người ta sẽ có một quan niệm chính xác về Nước Trời.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu chỉ đưa ra hai dụ ngôn về người gieo giống và hạt cải để nói lên sức mạnh nội tại của Nước Trời, nghĩa là hạt giống Lời Chúa được gieo vãi, cứ âm thầm mọc lên và phát triển không ngừng. Hội thánh của Chúa từ một khởi đầu nhỏ bé, khiêm tốn, nhưng vẫn phát triển trong gian nan thử thách và một ngày kia Hội thánh sẽ lan tràn khắp nơi, đến với mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ. Và sau cùng, Hội thánh sẽ trở nên thành toàn viên mãn trên thiên quốc.

Tuy Nước Trời có sức mạnh nội tại tự phát triển không ngừng, nhưng chúng ta là những thành viên, có nhiệm vụ góp phần làm cho Nước Trời phát triển lớn mạnh trong khả năng hạn hẹp của chúng ta. Phần việc của chúng ta thì chúng ta cứ làm, còn phần của Thiên Chúa thì Ngài sẽ làm theo sự khôn ngoan của Ngài. Chúng ta hãy tin chắc rằng Nước Trời sẽ thành toàn trong ngày sau hết và chúng ta sẽ được vào đó để hưởng vinh quang mà Chúa dành cho chúng ta. Nhưng trong khi chờ đợi đến ngày đó, theo lời thánh Phaolô trong bài đọc 2, chúng ta hãy cố gắng sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa.

B. TÌM HIỂU LỜI CHÚA

+ Bài đọc 1: Ed 17,22-24

Đây là một dụ ngôn lạc quan mà tiên tri Ezéchiel nói với dân Israel đang bị lưu đầy bên Babylon để họ nuôi niềm hy vọng lớn lao.

Từ cây bị đốn ngã là Israel, chính Thiên Chúa sẽ ngắt một nhánh con trên ngọn và đem trồng nơi đất tốt để từ nhánh mới đó sẽ lại xuất hiện một cây hương bá sum suê, nghĩa là Thiên Chúa sẽ cho họ được hồi hương và đất nước họ sẽ được thịnh vượng.

Thực tế là Thiên Chúa sẽ tái thực hiện kế hoạch của Ngài, nhưng trong sự khiêm tốn và hèn mọn của một “số sót nhỏ bé”.

+ Bài đọc 2: 2Cr 5,6-10

Người Kitô hữu sống ở thế gian ví như bị lưu đầy “xa Chúa” (2Cr 5,6). Khi nói như thế, có lẽ thánh Phaolô nghĩ đến những người Do thái nơi tha hương, sống xa Đền thờ Giêrusalem. Quả thật, người Kitô hữu cũng ở trong hoàn cảnh tương tự với đền thờ mới là Đức Kitô vinh quang.

Tuy sống ở trần gian như bị lưu đầy xa Chúa, người Kitô hữu vẫn một lòng trông cậy sẽ thoát cảnh lưu đầy đó mà về với Chúa.

Trong khi chờ đợi đến ngày đó, chúng ta hãy cố gắng sống sao cho đẹp lòng Chúa, để khi đến ngày đó, chúng ta sẽ được Thiên Chúa xét xử và thưởng công.

+ Bài Tin mừng: Mc 4,26-34

Đức Giêsu dùng hai dụ ngôn để nói về sự tăng trưởng của Nước Thiên Chúa theo hai đặc tính:

- Dụ ngôn thứ nhất: Đức Giêsu ví Nước Thiên Chúa như hạt giống gieo vào lòng đất, hạt giống cứ âm thầm mọc lên thành cây, không cần biết người gieo thức hay ngủ, đêm hay ngày. Điều đó nói lên sức phát triển nội tại của Nước Thiên Chúa.

- Dụ ngôn thứ hai: Đức Giêsu ví Nước Thiên Chúa như hạt cải rất nhỏ gieo xuống đất. Hạt cải dần dà lớn lên thành cây to đến nỗi chim trời có thể đến núp dưới bóng của nó. Điều đó nói lên sức bành trướng rất mạnh của Nước Thiên Chúa.

C. THỰC HÀNH LỜI CHÚA

Sức mạnh của Nước Trời

I. NÓI VỀ DỤ NGÔN

Đức Giêsu đi rao giảng về Nước Thiên Chúa cho mọi người, cách riêng cho người Do thái. Nước Thiên Chúa tức là Nước Trời như Ngài đã rao giảng:”Thời kỳ đã mãn, và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng” (Mc 1,15)… Đức Giêsu có ý phân biệt Nước Thiên Chúa mà Ngài sẽ thiết lập, tức là Hội thánh của Ngài, với nước trần gian theo kiểu người Do thái vẫn hằng mong ước, là được giải thoát khỏi ách nô lệ của đế quốc Rôma.

Đức Giêsu không dùng kiểu nói của các nhà hiền triết hay các nhà thần học với kiểu nói trừu tượng để nói về Nước Trời nhưng dùng những hình ảnh tự nhiên, quen thuộc và một kiểu nói bình dân để nói lên các đặc tính của Nước Trời. Hay nói cách khác, Ngài hay dùng dụ ngôn mà giảng dạy.

J. Hervieux giải thích:”Dụ ngôn là một câu chuyện rút ra từ thiên nhiên hay trong đời sống thường nhật. Nhờ hình thức rất đơn giản và tính cách lạ thường, dụ ngôn dễ làm cho người nghe chú ý và khiến họ phải suy nghĩ đến điều mà dụ ngôn có ý nhắm tới thông qua những hình ảnh (L’Evangile de Marc, Centurion, tr 65).

Các dụ ngôn không cho chúng ta thấy toàn cảnh, nhưng dù sao cũng cho chúng ta một số khái niệm về Nước Thiên Chúa. Trong chương 4 của Phúc âm thánh Marcô, chúng ta thấy có 3 dụ ngôn khác nhau về Nước Chúa. Nhìn vào lần lượt từng dụ ngôn một, chúng ta có 3 hình ảnh khác nhau về Nước Thiên Chúa. Điều lý thú là cả ba đều nói về hình ảnh hạt giống. Hôm nay chúng ta chỉ nói tới hai dụ ngôn thôi.

II. HAI DỤ NGÔN VỀ NƯỚC TRỜI

Hôm nay Đức Giêsu đưa ra hai dụ ngôn về người gieo giống và hạt cải để nói lên hai đặc tính của Nước Trời, đó là Nước Trời hay Hội thánh của Chúa cứ âm thầm tăng triển và từ một cộng đoàn nhỏ bé sẽ trở nên một cộng đoàn lớn mạnh.

1. Dụ ngôn người gieo hạt giống.

Đức Giêsu dùng lối so sánh rất tự nhiên mà các thính giả của Ngài đều biết rõ. “Gieo hạt giống” đó là cử chỉ rất quen thuộc, đến nỗi ta có nguy cơ không còn nhận ra mầu nhiệm của nó nữa. Người ta đã gọi dụ ngôn này là “hạt giống tự mọc lên” vì mọi sự diễn tiến đúng như vậy.

Theo Đức Giêsu, Nước Thiên Chúa như người kia gieo hạt giống xuống đất… hạt giống tự nó đâm mầm và mọc lên thế nào, nào ai biết? Thì Nước Trời cũng giống như vậy. Hạt giống Lời Chúa được rao giảng bên ngoài, sức tác động của Chúa hoạt động bên trong, thế là Phúc âm sẽ sinh hoa kết quả. Nhưng Chúa thấy trước, lời của Ngài, sứ vụ của Ngài sẽ gây kết quả từ từ, không gấp gáp, không gây chấn động. Vậy phải nhẫn nại, hãy đợi chờ, như người nông phu đợi chờ hạt giống nảy mầm và sinh hoa kết quả.

Vì vậy, người tông đồ không được sốt ruột khi thấy công việc rao giảng Tin mừng không đi đến đâu. Hạt giống đâu có thể lớn vượt thời gian được, nó phải lớn lên từng bước theo trật tự tự nhiên của vạn vật. Do đó, Lời Chúa cũng phải theo một trật tự như thế.

Chúng ta cần hiểu rằng Nước Thiên Chúa âm thầm lớn mạnh, tuần tự nhi tiến, dưới sự thúc đẩy của Chúa. Nhưng sự tiến triển cũng đòi hỏi sự góp phần tích cực của chúng ta.

Đừng ngã lòng khi không thấy kết quả trước mắt. Sự lỗi lầm lớn của các tông đồ là dựa trên tài cán, nghị lực của ta hơn là vào sức mạnh của Chúa. Nhưng hãy cố gắng hết sức ta, thi hành phận bé nhỏ của ta vì yêu mến. Và kết quả sẽ đến vào lúc thật bất ngờ nhất.

Truyện: Giải đáp ba thắc mắc

Một hôm, cha Petitjean đến giảng đạo tại Nagasaki cho một số đông người Nhật. Nghĩ rằng họ đều là người bên lương nên sau bài giảng, ngài tươi cười hỏi:

- Anh em có thắc mắc gì không?

Một người đưa tay đặt câu hỏi:

- Chúng tôi muốn được hỏi ông ba điều, yêu cầu ông trả lời có hay không? Câu hỏi thứ nhất, các ông có tin Đức Mẹ Đồng trinh không?

- Có.

Câu hỏi thứ hai: các ông có vâng lời và thông hiệp với Đức Thánh Cha không?

- Có.

Câu hỏi thứ ba: Là Linh mục, các ông có giữ mình đồng trinh và sống độc thân không?

- Có.

- Vậy thì mấy trăm người chúng tôi đây với ông là đồng đạo. Chúng tôi là người Công giáo cả.

Cha Petitjean bàng hoàng như từ cung trăng rơi xuống. Cha con âu yếm ôm cổ nhau. Nhà truyền giáo hỏi:

- Bấy lâu nay, có ai giảng dạy cho các anh không?

- Thưa cha, không có ai suốt hai thế kỷ rồi! Đó là nhờ ông bà tổ tiên chúng con truyền lại, rồi chúng con âm thầm cầu nguyện, dạy giáo lý cho con em, đoàn kết đùm bọc nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ông bà chúng con trước khi chết có nhắn nhủ: Sau này có ai đến giảng đạo hãy cảnh giác, phải lấy ba tiêu chuẩn ấy mà nhận xem họ có phải là các cha đích thực, là người của Hội thánh sai đến.

Giáo hội Nhật bản đã tái sinh.

2. Dụ ngôn hạt cải

Đức Giêsu sánh ví Nước Thiên Chúa như hạt cải. Dụ ngôn này cho thấy vẻ tương phản rõ rệt giữa một bên là sự nhỏ bé, vô nghĩa lúc ban đầu, và bên kia là kết quả cuối cùng lại phong phú không ngờ. Thật chẳng tương xứng chút nào! “Hạ cải… là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất, nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ”.

Cây cải ở xứ Palestine khác với cây cải ở xứ ta. Ở xứ Palestine hạt cải mọc lên thành cây to đến nỗi chim trời có thể đến trú ẩn.

Ông Thompson trong cuốn “Xứ thánh và Kinh thánh” đã viết:”Tôi đã thấy cây này trong cánh đồng phì nhiêu ở Akka, nó cao bằng con ngựa và người cưỡi ngựa. Với sự giúp đỡ của người hướng dẫn, tôi đã nhổ được một cây cao hơn 4 mét”.

Ví dụ này của Đức Giêsu không thổi phồng sự thật chút nào. Người ta vẫn thấy những loại cải hay cây cải to như vậy có bầy chim bu quanh, vì chim thích những hạt cải đen nên chúng đậu trên cây để ăn. Vì thế Đức Giêsu mới nói rằng Nước Ngài giống như hạt cải lớn lên thành cây.

Ý nghĩa của ví dụ này rất rõ ràng. Nước Thiên Chúa bắt đầu từ những bước khởi điểm hết sứ nhỏ bé, nhưng không biết khi nào nó kết thúc.

Ngỏ lời với đám thính giả đang đánh giá sứ vụ của mình theo những tiêu chuẩn phàm trần, và với những ai đang thất vọng khi thấy vẻ khiêm tốn lúc ban đầu của mình. Đức Giêsu báo trước cho họ biết rằng, dù thế nào, họ cũng vẫn là những người được chứng kiến công cuộc khai trương Nước Thiên Chúa. Nơi bản thân Đức Giêsu, dù bằng cách kín đáo thế nào chăng nữa, thì Nước Thiên Chúa cũng đã xuất hiện rồi. Một ngày nào đó, nhân loại sẽ phải ngỡ ngàng chứng kiến sức mạnh vô địch và vẻ phong phú lạ lùng của Nước ấy. Cái gì mắt người được nhìn thấy hiện nay không cho ai đoán trước được nó sẽ như thế nào ở giai đoạn chót của mức phát triển.

Tường thuật lại cho các độc giả của mình những lời này của Đức Giêsu, Marcô muốn trấn an họ rằng hoạt động của Đức Giêsu khi còn tại thế dù khiêm nhường, nhỏ bé, và cộng đoàn các môn đệ của Ngài là Giáo hội, dù có yếu đuối thế nào, thì tất cả đều đang tham gia vào thành tựu vẻ vang của một công trình tràn đầy sức sống và khi tới giai đoạn chót của mức phát triển, phải đạt được chiều kích toàn cầu (Theo J. Hervieux).

Bước khởi đầu của Nước Thiên Chúa khiêm tốn như vậy đấy, nhưng sự bắt đầu là rất quan trọng. Có nhiều việc lớn phải bắt đầu bằng những việc nhỏ, ví dụ: muốn xây một tòa nhà thì phải bắt đầu bằng từng viên gạch; muốn viết một cuốn sách thì phải bắt đầu bằng từng trang, thậm chí từng chữ; muốn làm một chuyến viễn du phải bắt đầu bằng từng bước; muốn xây một tình bạn thì phải bắt đầu bằng những cuộc gặp gỡ đổi trao.

Truyện: Hạt giống cây tre Tầu

Nhà tâm lý học Weldon cho rằng hạt giống kỳ lạ nhất thế giới là hạt giống cây tre Trung quốc. Hạt giống nằm yên dưới lòng đất đến 5 năm, rồi mới nhú chồi non lên mặt đất. Suốt thời gian 5 năm này, người ta phải vất vả chăm sóc nó, nào là tưới nước, nào là bón phân, mà không hề nhìn thấy hệ thống rễ phức tạp đang bố trí trong lòng đất.

Cuối cùng, một sự sống đã vươn lên đầy kinh ngạc: Chỉ trong 6 tuần đầu, cây tre đã mọc cao lên gần 3 mét.

Hạt giống Nước Trời cũng không khác chi hạt giống cây tre Trung quốc. “Hạt bé nhất” lại cho cây lớn nhất. Nước Trời khởi đầu là Chúa Giêsu và một nhóm nhỏ môn đệ dân chài. Sau 20 thế kỷ, Kitô giáo đã lan tràn khắp nơi, đến với mọi dân tộc.

Có thể nói Đức Giêsu đã gieo hạt giống Hội thánh vào giữa lòng thế giới. Sau đó Ngài biến mất khỏi dòng lịch sử, để hạt giống Hội thánh “âm thầm lớn lên” với bao gian nan và thử thách, yếu đuối và bất lực. Dường như Ngài dửng dưng trước bao khó khăn của Hội thánh. Dường như Ngài không biết đến bao tội ác đang lan tràn khắp thế giới. Dường như Ngài không quan tâm đến nỗ lực sống thánh của dân Ngài.

Nhưng với lòng tin yêu phó thác, chúng ta xác tín rằng: bên kia dòng thời gian, nơi cuộc sống vĩnh hằng, Thiên Chúa đang chờ đợi, nhìn xem và điều khiển cho hạt giống Nước Trời lớn lên và tăng trưởng sung mãn vào một mùa bội thu trong ngày Cánh chung sẽ tới.

III. NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA.

Đức Giêsu đã thành lập Hội thánh qua 2000 năm rồi, Hội thánh vẫn trường tồn nhưng chưa hoàn chỉnh. Chúa còn cần đến sự đóng góp của chúng ta, tuy nhỏ bé, nhưng cần thiết. Người ta thường nói:”Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, việc của chúng ta thì chúng ta cứ làm, còn kết quả là do Chúa định.

Truyện: Thế giới chưa hoàn chỉnh

Có một phiên bản của câu chuyện sáng thế như sau: Khi Thiên Chúa dựng nên thế giới, Ngài dựng nên từ từ. Ngài tạo ra cây cối, cỏ hoa, sinh vật, chim cá… Khi Ngài làm ra những vật ấy, các thiên thần liền hỏi:”Thưa Chúa, vậy thế giới đã xong chưa”? Thiên Chúa đáp lại với một từ “chưa” đơn giản.

Sau cùng Thiên Chúa đã tạo ra con người và nói với họ:”Ta mệt rồi. Ta muốn các con hoàn thành thế giới. Nếu các con đồng ý làm thế, Ta sẽ cộng tác với các con”. Họ đồng ý. Sau đó, bất cứ lúc nào các thiên thần hỏi Thiên Chúa thế giới đã hoàn thành chưa, câu trả lời vẫn là: ”Ta không biết. Các ngươi phải hỏi những người cộng tác của ta”.

Có những điều mà chúng ta có thể làm và phải làm, Thiên Chúa sẽ không làm điều đó thay chúng ta. Không phải vì Ngài không thể làm chỉ vì muốn chúng ta cộng tác với Ngài. Chúng ta phải gieo hạt giống, đó là phần việc của chúng ta. Nhưng khi làm điều ấy, chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta không thể làm mọi việc. Chúng ta không thể làm cho hạt giống mọc lên. Đó là phần việc của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa làm phần việc của Ngài. Không một chủ nông trại hoặc người làm vườn nào sẽ nói với bạn điều ấy.

Chúng ta có nhiệm vụ truyền bá Nước Thiên Chúa cho người ta trong hoàn cảnh thuận tiện cũng như không thuận tiện, cho những người muốn nghe cũng như cho những người không muốn nghe. Phần chúng ta cứ việc gieo Lời Chúa và để cho Lời Chúa âm thầm mọc lên.

Bên Phương Tây, có những người thẳng thừng chống lại Thiên Chúa, họ bảo rằng:”Thiên Chúa đã chết rồi” (Nietzsch), nhưng Thiên Chúa vẫn còn, Ngài là Đấng ẩn danh (Deus Absconditus), Ngài vẫn nói, nói một cách khiêm tốn và dịu hiền để ai có tai, có thiện tâm thì nghe rất thấm thía. Kẻ ác tâm, dã tâm, vô tâm chẳng bao giờ nghe được tiếng Ngài. Mà chỉ thấy chói tai.

Người Đông Phương xưa, tuy không gần Ngài bằng xương, bằng thịt, nhưng cũng nhìn thấy:”Thiên hành kiện” – Trời hành động kiên cường không ngừng, mà chẳng nói gì “Thiên hà ngôn tai” – Trời không nói bằng miệng, nhưng nói bằng nhiều cách: nói bằng tác tạo trời đất muôn vật, nói trong lương tâm con người:”Thiên mệnh chi vị tính”, nói bằng ban phép tắc cho muôn vật:”Duy thiên sinh dân, hữu vật, hữu tắc”. Vì thế, con người phải biết luôn luôn tìm ý Ngài để tuân theo. Không biết tìm ý Trời thì không đáng là quân tử, không xứng đáng làm con Trời:”Bất tri thiên mệnh, vô dĩ vi quân tử”.

Để kết thúc, chúng ta hãy trở lại bài đọc 2, thánh Phaolô cho biết cuộc sống ở trần gian này được coi như cuộc lưu đầy “xa Chúa” (2Cr 5,6). Nhưng chúng ta tin chắc rằng một ngày kia chúng ta sẽ rời bỏ chốn lưu đầy này mà về với Chúa.

Tuy nhiên, trong khi còn sống ở trần gian này chúng ta hãy cố gắng sống sao cho đẹp lòng Chúa, góp phần làm cho hạt giống Lời Chúa được phát triển mạnh mẽ, được sinh hoa kết quả dồi dào, đợi chờ một mùa bội thu trong thời viên mãn là ngày Cánh chung.


-------------------------------
 

TN11-B69: Sức mạnh kỳ diệu của hạt giống


(Suy niệm của Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.)

Tin mừng Mc 4:26-34: Mỗi người Kitô Hữu cũng là những hạt giống mà Chúa đã gieo vào lòng đất Việt qua việc lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.
 

Ngày 19/06/2018, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hân hoan khai mạc Năm Thánh, kỷ niệm 30 năm TN11-B69


Ngày 19/06/2018, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hân hoan khai mạc Năm Thánh, kỷ niệm 30 năm ngày phong thánh cho Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đậy là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành ân sủng và đức tin của Giáo Hội Việt Nam. Chính vì điều này mà trong thư công bố Năm Thánh, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã viết: “Năm Thánh 2018 mời gọi mọi tín hữu chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Việc học hỏi này vừa giúp chúng ta hiểu biết hơn về lịch sử Hội Thánh và Các Thánh Tử Đạo, vừa thúc đẩy chúng ta noi theo gương sống của các ngài”; bên cạnh đó, “Năm Thánh 2018 nhắc nhở và thúc đẩy tất cả chúng ta sống tinh thần tử đạo trong môi trường hiện nay. Bằng cái chết của mình, Các Thánh Tử Đạo đã làm chứng trước mặt vua chúa, quan quyền và mọi người rằng Nước Trời là ‘kho tàng chôn giấu trong ruộng’ và ‘ngọc quý vô giá’ nên khi tìm được, các ngài sẵn sàng bán tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống, để ‘mua thửa ruộng và ngọc quý đó’ (x. Mt 13,44-46). Ngày nay, các Kitô hữu cũng được kêu gọi sống tinh thần hi sinh, từ bỏ theo bậc sống của mình để làm chứng cho Chúa và Tin Mừng Nước Trời”.

Khi tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam như vậy, Giáo Hội ca ngợi sự hy sinh cao quý của các thánh. Bởi vì các ngài đã chấp nhận trở thành hạt giống gieo vào lòng đất, thối đi và mọc lên để trở thành những cây to lớn mang lại hoa trái dồi dào cho Giáo Hội. Các ngài đã hy sinh tất cả, đánh đổi tất cả để làm vinh danh Chúa và phần rỗi của các linh hồn.

Có thể nói: các ngài chính là những hạt giống âm thầm, bền bỉ, trung kiên, nhỏ bé nhưng mãnh liệt.

1. Ý nghĩa các dụ ngôn

Hôm nay, qua Bài Tin Mừng, Đức Giêsu dùng dụ ngôn để nói cho dân chúng biết về mầu nhiệm Nước Trời.

Trước tiên là dụ ngôn người gieo giống. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến sự kiên trì của người gieo và sức mạnh nội tại của hạt giống. Ngài nói: Hạt giống được gieo xuống đất, đêm hay ngày, người gieo dù ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm, mọc lên và sinh hoa kết quả (x. Mc 4, 27-28).

Khi khẳng định điều này, Đức Giêsu muốn dạy cho dân chúng và nhất là các môn đệ bài học về sự sống tiềm tàng của hạt giống. Người gieo phải kiên trì, khiêm nhường và tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Lòng nhiệt tình của người nông phu sẽ được đến đáp xứng đáng. Bởi vì, việc hạt giống mọc lên và sinh hoa kết trái vượt ra xa khỏi tầm kiểm soát của con người.

Sống trong một hoàn cảnh như thế, người môn đệ sẽ nhận ra quyền năng của Thiên Chúa để cậy trông vào Người. Đây là tiến trình trưởng thành của đức tin. Điều này phù hợp với giáo huấn của thánh Phaolô: “Phaolô trồng, Apolô tưới, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho mọc lên (1Cr 3,6)”.

Thứ đến, Đức Giêsu dùng dụ ngôn hạt cải để nói về Nước Trời. Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn trình bày Nước Trời dưới một góc độ khác! Hạt cải nhỏ bé ở đây chính là Giáo Hội. Một Giáo Hội khởi đi từ nhóm người hết sức nhỏ bé vỏn vẹn chỉ có 12 người. Rồi hạt cải ấy bị biết bao khó khăn trù dập…. Ấy thế mà hạt cải vẫn lớn lên và to cao lạ thường, đến nỗi chim trời đến làm tổ và cư ngụ ở đó cách an toàn.

Điều kỳ diệu này cũng được tiên tri Ezekien nói đến trong bài đọc I hôm nay, ngài nói:“Từ ngọn cây hương bá cao chót vót, ta sẽ ngắt một chồi non. Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao, nó sẽ trổ cành kết trái thành cây hương bá huy hoàng. Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp” (x. Ed 17, 22 - 24).

Lời tiên báo này, vị tiên tri muốn nói đến đường lối của Thiên Chúa thật phi thường không ai có thể ngờ được.

Còn với thánh Phaolô, qua Bài đọc II, ngài đã xác định yếu tố cần thiết để hạt giống đức tin được lớn lên và trưởng thành, đó là: hãy ra khỏi thân xác ích kỷ và hưởng thụ, để được gần Thiên Chúa và thuộc về Người. Nói cách khác, thánh nhân nhấn mạnh đến việc: hạt giống tâm hồn của chúng ta được lớn lên là nhờ ơn Chúa và sự nỗ lực không ngừng. Một sự hy sinh liên lỷ. Tất cả những cộng góp đó, làm cho đức tin lớn mạnh và vững vàng….

2. Bài học cho người Kitô Hữu Hữu

Dựa trên ý nghĩa hai dụ ngôn, chúng ta lần dở lại lịch sử cứu độ, nhất là lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, hẳn ai cũng thấy: có những lúc Giáo Hội luôn gặp những thử thách từ nhiều phía. Thế nhưng, sự kiên trì và dũng cảm của các bậc tiền nhân đã làm cho hạt giống đức tin được lớn mạnh không ngừng và trổ sinh hoa trái thật xum xuê như hiện nay.

Sự lớn mạnh như vậy, không hệ tại nơi con người như trong bài Tin Mừng Đức Giêsu đã nói: hạt giống cứ âm thầm mọc lên. Chỉ cần có cơ hội là mở tung, phá vỡ vỏ hạt để đâm trồi nảy lộc.

Mỗi người Kitô Hữu cũng là những hạt giống mà Chúa đã gieo vào lòng đất Việt qua việc lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Hạt giống của mỗi người chúng ta đã biết bao lần gặp phải sóng gió, phong ba, bão táp ập đến. Nhưng nhờ ơn Chúa, hạt giống đức tin ấy vẫn lớn lên ngay trong những thử thách và đã trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.

Tuy nhiên, vẫn còn đó biết bao hạt giống chưa chịu bức phá ra khỏi cái vỏ hạt xù xì xấu xa của mình để vươn lên đón ánh mặt trời và lớn lên như những hạt giống khác.

Sự khác biệt giữa mọc lên và nằm yên chính là việc có chấp nhận vượt ra khỏi vỏ bọc ích kỷ, tự phụ, kiêu căng để sẵn sàng bung ra với sự kiên trì, can đảm, nhằm đạt được những hoa trái thánh thiện và tốt lành của những đức tính như bác ái, từ bi, nhân hậu hay không?

Có sẵn sàng vượt ra khỏi định kiến cá nhân, bảo thủ, để nghĩ đến người khác như: vợ chồng, con cái biết nghĩ, biết sống cho nhau và vì nhau? Mái nhà của gia đình có thực sự là nơi an toàn để mọi thành viên hưởng nếm sự ngọt ngào của yêu thương, sự quan tâm và lòng liên đới hay là nơi cắn xé, chửi bới, la rày nhau?

Bao lâu trong mái nhà ấy, mỗi thành viên chưa nghiệm thấy và đụng chạm được sự bình an, hạnh phúc và niềm vui, thì bấy lâu gia đình ấy là hỏa ngục, nơi chôn giấu những hạt giống ích kỷ, vụ lợi, thực dụng, kiêu ngạo.

Ngược lại, mỗi người hãy làm cho gia đình mình chan chứa niềm vui khi mỗi người là những cành yêu thương, hoa nhân ái và quả đạo đức.

Được như vậy, mỗi gia đình là cung thánh của lòng thương xót, để nơi ấy, tình thương của Thiên Chúa được diễn đạt rõ nét cho anh chị em xung quanh. Là nơi an toàn cho những cánh chim đang mỏi mệt, thất vọng. Nói cách khác, khi sống xứng đáng là người Kitô Hữu thực thụ với những đặc tính yêu thương bác ái, chúng ta sẽ là nơi nương tựa của những người đau khổ, bất hạnh, bị bỏ rơi, những người cô thế cô thân, những người bị áp bức bóc lột, đói khát bần cùng. Trở thành điểm tựa và niềm hy vọng cho những ai đang đánh mất niềm tin, đang xa đọa vào những con đường tội lỗi để dẫn đưa họ về với Chúa.

Có thế, chúng ta mới thực sự làm cho Nước Chúa lan rộng khắp nơi và lớn mạnh không ngừng như hạt cải tuy nhỏ bé, nhưng lớn lên vĩ đại.

Lạy Chúa Giêsu, hạt giống nơi tâm hồn mà Chúa đã gieo vào lòng mỗi người ngày chúng con lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, Chúa mong ước cho hạt giống ấy mọc lên để thành những cây cao lớn làm nơi nương ẩn cho những ai cần đến.

Tuy nhiên, chúng con đã hồ đồ, ích kỷ, kiêu ngạo và không kiên định, nên làm cho hạt giống mà Chúa đã tin tưởng gieo vào tâm khảm chúng con bị chết nghẹt nơi thửa đất cằn khô sỏi đá. Xin Chúa tha thứ và ban ơn giúp sức, để chúng con kiên trì, can đảm vươn ra khỏi những vỏ bọc an toàn tạm thời để làm cho danh Chúa được cả sáng, Nước Chúa được trị đến trên khắp hoàn cầu. Amen.

-----------------------------


 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Báo công giáo
Giáo phận long xuyên
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây