Xin cầu nguyện các Giám mục & Linh mục của GP. Long Xuyên đã qua đời từ ngày thành lập Giáo Phận đến 08-06-2022

Thứ bảy - 31/07/2021 09:18
Xin cầu nguyện các Giám mục & Linh mục của GP. Long Xuyên đã qua đời từ ngày thành lập Giáo Phận đến 08-06-2022
Xin cầu nguyện các Giám mục & Linh mục của GP. Long Xuyên đã qua đời từ ngày thành lập Giáo Phận đến 08-06-2022
MEMENTO DEFUNCTORUM
Xin cầu nguyện
cho các Giám Mục & linh mục đã qua đời, thuộc Giáo Phận Long Long Xuyên
tính từ khi Giáo Phận mới thành lập đến hôm nay 08-06-2022 

 (Danh sách theo mẫu tự ABC)
------------------
STT....            Tên.....                ngày qua đời.....      Nơi an táng:
001 ĐC. Micae Nguyễn Khắc Ngữ - 10.06.2009 - Long Xuyên 
002 Lm. Đỗ Xuân An - 06.06.2017 - Tu viện Nguồn Sống, Cần Xây
003 Lm. Marcel Đặng Tuấn Anh - 12.06.1980 - Boot, Thốt Nốt.
004 Lm. Giuse Cao Văn Bài - 02.03.2020 - nhà hưu Cầu số 2, Rạch Giá
005 Lm. Giuse Nguyễn Châu Báu - 26.08.1970 - Châu Long, F1
006 Lm. Giuse Vũ Ngọc Bân - 24.08.1985 - Kinh 4A
007 Lm. Đaminh Đinh Viết Bính - 15.07.1990 - Thánh Tâm, B2
008 Lm. Đaminh Mai Đức Cận - 16.10.1968 - Thái Hoà, Rivera
009 Lm. Augustinô Nguyễn Văn Chế - 05.02.1999 - Đồng Phú, 2B
010 Lm. Martinô Trần Văn Chệ - 12.05.2017 - Cần Xây, Long Xuyên, AG.
011 Lm. Augustinô Nguyễn Đức Chỉnh - 05.08.1995 - Tân Hải, C2
012 Lm. Đaminh Đỗ Minh Chuẩn - 12.01.1971 - Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa, SG
013 Lm. Phêrô Bùi Minh Chúc - 15.05.1989 - Cần Xây, Long Xuyên, AG.
014 Lm. Giuse M. Trần Công Chức - 15.10.1999 - N.Hưu Phát Diệm, SG
015 Lm. Phêrô Mai Phước Còn - 28.02.1980 - Cần Xây, Long Xuyên, AG.
016 Lm. Micae Lê Tấn Công - 15.03.1990 – Vị Hưng, Hậu Giang
017 Lm. Giuse Nguyễn Toàn Công - 08.03.2010 - Giuse, Rivera
018 Lm. Micae Nguyễn Công Danh - 13.03.1982 - Ông Chưởng, Chợ Mới, AG.
019 Lm. Tôma Nguyễn Quang Đăng - 14.07.1987 - Phaolo, A2
020 Lm. Gioan B. Phạm Huy Diệu - 15.06.1983 - Thánh Gia, 1B
021 Lm. Téphanô Nguyén Đức Do - 18.10.1998 - Thanh Long, Đ1
022 Lm. Luy G. Mai Hùng Dũng - 16.09.2021 - Cần Xây, Long Xuyên, AG.
023 Lm. Antôn Nguyền Tiến Dũng - 09.08.2005 - Ngã Sáu, SG
024 Lm. Fx. Nguyễn Văn Dương - 10.06.2007 - Cần Xây, Long Xuyên, AG.
025 Lm. Simon Nguyễn Quang Duy - 28.09.1995 - Nhà Hưu Phát Diệm, SG
026 Lm. Giuse Nguyễn Văn Đình - 28.07.2011 - Thầy Ký
027 Lm. Giuse Phạm Hữu Đoàn - 28.01.1970 - Thánh Tâm, B2
028 Lm. Phaolô Nguyễn Ngọc Đỗ - 12.04.1997 - Cồn Phước
029 Lm. Fx. Đoàn Thái Đức - 02.07.2003 - Rạch Giá
030 Lm. Nguyễn Trinh Đức - 28.12.2015 - Thánh Tâm, B2
031 Lm. Aug. Vũ Hồng Đức - 13.05.2016 - Vân Hải, Long Thành
032 Lm. Vinhsơn Đặng Xuân Hải - 28.09.2006 - Thánh Mẫu, F2
033 Lm. Phêrô Lê Sơn Hà - 26.10.2016 -  Cái Đôi, Chợ Mới, AG
034 Lm. Vinhsơn Ph. Đoàn Xuân Hãn - 17.02.2001 - Thánh Linh, Đ1
035 Lm. Antôn Nguyễn Đình Hân - 06.12.1973 - Mưỡu Giáp, Phát Diệm
036 Lm. Phêrô Phan Thanh Ноá - 22.07.1966 - Cù Lao Giêng
037 Lm. Phaolô Huỳnh Tấn Hoàng - 29.03.1966 - Sài Gòn
038 Lm. Pr M. Vũ Đức Нọс - 02.09.2019 - Bác Xuyên, E1
039 Lm. Giuse Nguyễn Phi Hùng - 22.03.1987 - Tân Bình, Giồng Riềng
040 Lm. Gioan Nguyễn Quang Huy - 31.07.2021 - Gh. Giuse, Đống Phú, K. 2B
041 Lm. Giuse Đinh Hữu Huynh - 24.10.1995 - Thánh Gia, 1B
042 Lm. Giuse Nguyễn Hưng - 31.08.2010 - Thánh Gia, Thầy Ký
043 Lm. Giuse Trương Trung Hưng - 14.02.2022  - Vô Nhiễm, kinh Zero
044 Lm. GB. Trần Quang Hướng - 23.01.1981 - Antôn, 1a
045 Lm. Phêrô Phan Văn Khả - 09.01.1989 - Năng Gù, AG.
046 Lm. Giuse Nguyễn Mạnh Khải - 10.04.1997 - Mỹ Luông, Chợ Mới, AG.
047 Lm. Gioan B. Hồ Văn Khang – 29.02.2020 – Khánh Bình, An Phú, Chấu Đốc
048 Lm. Phêrô Hồ Đắc Khấn - 05.05.1981 - Cù Lao Tây
049 Lm. Giuse Nguyễn Thanh Khiết - 13.09.1989 - Hiệp Tâm, 02
050 Lm. Antôn Mai Xuân Khoa - 31.01.1990 - Vinhsơn, A2
051 Lm. Phaolô Vũ Đình Khoan - 10.06.2004 - Bình Cát, B1
052 Lm. Phêrô Đào Duy Khoản - 24.12.1973 - Chí Hoà
053 Lm. Antôn Phạm Trung Kiên - 25.01.2019 - Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Thủ Đức
054 Lm. Giuse Đồ Hiển Kính - 08.04.1967 - Мӱ Tho
055 Lm. Luy G. Nguyễn Hiếu Lễ - 22.09.1999 - Bò Ót
056 Lm. Phaolô Đỗ Văn Lịch - 09.02.2008 - Đài Đức Mẹ
057 Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Linh - 26.04.1961 - Trinh Vương, B1
058 Lm. GB. Mai Đức Long - 07.04.2011 - Cần Xây
059 Lm. Fx. Nguyễn Thành Long - 27.05.2010 - Cần Xây
060 Lm. Antôn Nguyễn Bá Lộc - 05.01.1990 - Antôn, 1A
061 Lm. Giuse Đinh Trọng Luân - 19.04.2016 - Cần Đăng
062 Lm. Giuse Phan Văn Lung - 01.12.2013 - Hà Tiên
063 Lm. Fx. Nguyễn Văn Luyến - 31.12.1974 - Long Binh, G2
064 Lm. Aug. Nguyễn Phong Lưu - 02.04.1967 - Năng Gù
065 Lm. Px. Hoàng Đình Mai - 01.09.2018 - Antôn, 1A
066 Lm. Bonaventura Trần Văn Mân - 14.05.2004 - Cù lao Giêng
067 Lm. Phêrô Trần Linh Mầu - 18.01.1963 - Phú An
068 Lm. Antôn Nguyễn Thanh Minh - 05.11.2016 - Cần Xây
069 Lm. Giuse Phan Chí Minh - 08.06.2022 - Đền Thánh Giuse An Bình
070 Lm. Phêrô Phùng Việt Mỹ - 10.09.1963 - Sài Gòn
071 Lm. Piô Nguyễn Hữu Mỹ - 04.11.2003 - Chánh Tòa, LX
072 Lm. Phêrô Trần Văn Năng - 16.11.2004 - Phú An
073 Lm. Giuse Chu Văn Nghi - 05.08.2001- Sydney, Úc Châu
074 Lm. GB. Nguyễn Văn Nghị - 30.04.2014 - Hòn Đất
075 Lm. Phaolo Nguyễn Khác Nghiêu - 19.06.1981 - Thanh Hoá
076 Lm. Micae Bùi Đức Ngoạn - 25.04.2012 - Thái Hoà, Rivera
077 Lm. Phêrô Mai Linh Ngùy - 10.09.1992 - Núi Tượng
078 Lm. Giuse Vũ Ngọc Nội - 17.08.2012 - Rạch Giá
079 Lm. GB. Nguyễn Đình Phê - 16.05.1983 - Cần Xây
080 Lm. Sebastiano Đỗ Đức Phổ - 20.12.2014 - Thái Hoà, Hồ Nai
081 Lm. Phaolô Phạm Hữu Phụng - 24.03.1975 - Thanh Long, Đ1
082 Lm. Phêrô Lê Uy Phuông - 11.04.2005 - Thị Đam
083 Lm. Giuse Vũ Phi Phượng - 29.11.2010 - Vinhsơn, K. 01
084 Lm. Phêrô Lê Văn Quan – 01.03.2020 – An Châu, Châu Thành, AG
085 Lm. Phaolô Trần Ngọc Quí - 04.03.1976 - Cần Xây
086 Lm. Phaolô Nguyễn Phước Rơi - 01.09.1984 - Boot
087 Lm. Hypôlytô Nguyền Trường Sanh - 28.12.2005 - Cần Xây
088 Lm. Antoninô Dương Hữu Soạn - 29.11.1992 - Rạch Giá
089 Lm. GB. Võ Hiền Sư - 03.10.1962 - Năng Gù
090 Lm. Phaolô Đặng Tuần Sự - 05.12.2014 - Cần Xây
091 Lm. Phaolô Vũ Sửu - 13.05.2020 - Cần Xây
092 Lm. Isidoro Bùi Văn Tăng - 27/02/2022 - Gx. Đông Hòa, Thứ 9
093 Lm. Antôn Nguyễn Tâm - 10.11.1997 - Chợ Mới
094 Lm. Phêrô Maria Trần Minh Tân - 18.04.2011 - Hiếu Thuận, H1
095 Lm. Pr. Vêrôna Chu Quang Tào - 02.10.2008 - Gò Quao
096 Lm. Martinô Nguyễn Ngọc Thạch - 23.07.1996 - Tân Châu
097 Lm. Đaminh Nguyễn Quang Thản - 04.01.2011 - Mong Thọ
098 Lm. Antôn Nguyễn Đức Thành - 26.06.2010 - Tân Bình, Giống Riềng
099 Lm. Đaminh Đinh Trung Thành - 10.03.2020 - nhà hưu dòng Mẹ Cứu Chuộc, Thủ Đức
100 Lm. Phêrô Vũ Quang Thành - 03.11.2018 - Cần Xây
101 Lm. GB. Đinh Công Thi - 19.05.2012 - Hải Hưng, C1
102 Lm. Giacôbê Nguyễn Đức Thịnh - 28.02.2014 - Giuse, 7B
103 Lm. Phêrô Trương Phú Thịnh – 14.04.2020 – Gh. Vô Nhiễm, C1
104 Lm. Giuse Đào Anh Thọ - 06.07.2006 - Đồng Công F2
105 Lm. Giuse Nguyễn Văn Thuận - 20.01.2001 - Lạng Sơn, 3A
106 Lm. Phêrô Mai Trí Thuật - 08.03.1980 - Vạn Đồn, B1
107 Lm. Giuse Nguyễn Toàn Thư - 17.05.1998 - Bình Châu, 8A
108 Lm. Phaolô Nguyễn Ngọc Thử - 21.01.2005 - Năng Gù
109 Lm. Micae Nguyễn Hữu Tiến - 01.11.2014 - Rạch Sâu
110 Lm. Giuse Đinh Xuân Tiến - 01.12.1967 - Chí Hòa, SG
111 Lm. Fx. Hoàng Khải Tiệp - 05.11.1992 - Sàigòn
112 Lm. Giuse Nguyễn Văn Tiểu - 06.06.2010 - Tân Bùi, 4A
113 Lm. Phaolô Võ Ngọc Tỏ - 17.10.2015 - Cần Xây
114 Lm. Đaminh Đỗ Văn Toàn - 19.11.1965 - Ninh Cù, Rivera
115 Lm. Giuse Vũ Văn Тoàn - 29.11.1978 - Lạng Sơn, 3A
116 Lm. GB. Nguyễn Văn Tống - 20.04.1970 - Năng Gù
117 Lm. Phaolô Hồ Trí Trạch - 26.03.2003 - Kitô Vua, A2
118 Lm. Stanislaô Nguyễn Hữu Trí - 17.03.2001 - Châu Đốc
119 Lm. Giuse Nguyễn Đức Triêm - 28.04.2022 - Cần Xây
120 Lm. Gioakim Mai Xuân Triết - 15.11.2015 - Tân Chu, 5a
121 Lm. Px Lê Ngọc Triêu - 02.01.2015 - Năng Gù
122 Lm. Phêrô Võ Thành Trinh - 21.08.1991 - Cái Đôi
123 Lm. Giuse Đỗ Tiến Trình - 26.08.2021 - Cần Xây, LX, AG.
124 Lm. Giuse Vũ Đăng Trình - 09.08.1997 - Đồng Phủ, 2B
125 Lm. Augustinô Phan Xuân Trọng - 27.11.1993 - An Châu
126 Lm. GB. Trần Quang Trung - 23.02.2014 - Thánh. Linh, D1
127 Lm. Gioan Hồ Ngọc Trứ - 23.10.2017 - Nhơn Mỹ, Chợ Mới, AG
128 Lm. Giuse Ngô Chính Trực - 21.05.1965 - Đồng Phú, 2B
129 Lm. Giuse Vũ Tuấn Tú - 01.11.2018 - Đền Thánh Giuse, RG.
130 Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Tuyến - 28.11.2021- Tân Hải, kinh C2, Vĩnh Thạnh
131 Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Tuyến - 24.08.2010 - Mỹ Luông
132 Lm. Giuse Thân Văn Tường - 17.10.2010 - Cần Xây
133 Lm. Fx. Nguyễn Thượng Uyển - 12.01.2014 - Trung Thành
134 Lm. Giuse Nguyễn Quốc Vận - 18.09.2011 -  Thánh Gia, Thầy Ký
135 Lm. Giuse Nguyễn Văn Việt - 27.04.2015 - Rạch Giá
136 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vũ - 26.03.2022 - An Sơn, kinh E2, Vĩnh An
137 Lm. Giuse Nguyễn Trọng Xuân - 24.04.1963 - Thanh Hải, D2

------------------------
Xin xem thêm trong FB:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872619042858947&type=3
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Giáo phận long xuyên
Báo công giáo
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây