Suy Niệm Tin Mừng Lễ Thăng Thiên ABC Bài 301-350 Chúa lên Trời - Ngày quốc tế truyền thông

Thứ năm - 10/05/2018 10:20
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Thăng Thiên ABC Bài 301-350 Chúa lên Trời - Ngày quốc tế truyền thông
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Thăng Thiên ABC Bài 301-350 Chúa lên Trời - Ngày quốc tế truyền thông
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Thăng Thiên ABC Bài 301-350 Chúa lên Trời - Ngày quốc tế truyền thông

------------------------
LênTrời-301: SUY NIỆM LỄ CHÚA THĂNG THIÊN. NĂM A.. 2
LênTrời-302: BAY VỀ TRỜI 5
LênTrời-303: HIỆP NHẤT TRONG TIN YÊU.. 7
LênTrời-304: BÀI GIẢNG THIẾU NHI LỄ CHÚA LÊN TRỜI 10
LênTrời-305: QUÊ TRỜI 14
LênTrời-306: THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC.. 15
LênTrời-307: TRÁCH NHIỆM LOAN BÁO TIN MỪNG.. 17
LênTrời-308: CHÚA PHỤC SINH LUÔN HIỆN DIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG.. 20
LênTrời-309: VÀO ĐỜI ĐỂ VỀ TRỜI 22
LênTrời-310: CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN.. 25
LênTrời-311: ĐIỂM HẸN YÊU THƯƠNG.. 28
LênTrời-312: GÓP PHẦN KIẾN TẠO THIÊN ĐƯỜNG ĐỜI SAU.. 30
LênTrời-313: MỘT KHỞI ĐẦU MỚI 39
LênTrời-314: HƯỚNG LÒNG VỀ THƯỢNG GIỚI 41
LênTrời-315: CHÚA LÊN TRỜI 43
LênTrời-316: CHÚA VỀ QUÊ.. 45
LênTrời-317: LÒNG THƯƠNG XÓT TUÔN TRÀO TỪ TRỜI CAO.. 47
LênTrời-318: THĂNG THIÊN – MỘT BIẾN CỐ LỊCH SỦ SIÊU VIỆT.. 50
LênTrời-319: CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN_C.. 53
LênTrời-320: TỪ BỎ ĐAM MÊ ĐỂ ĐƯỢC LÊN TRỜI 56
LênTrời-321: ĐƯỜNG LÊN TRỜI 59
LênTrời-322: Nên một như trong Thiên Chúa. 61
LênTrời-323: HÃY NHÂN DANH NGƯỜI MÀ RAO GIẢNG”. 63
LênTrời-324: HƯỚNG LÒNG VỀ TRỜI 66
LênTrời-325: TRUYỀN THÔNG LỜI CHÚA.. 68
LênTrời-326: Lễ Chúa Thăng Thiên B: Việc đó xảy đến khi nào?. 70
LênTrời-327: Ra khơi – R. Veritas. 72
LênTrời-328: CHỨNG NHÂN CỦA NIỀM VUI 74
LênTrời-329: HẠNH PHÚC KHI CHIA TAY.. 76
LênTrời-330: CHÚA VỀ TRỜI – CON VÀO ĐỜI 81
LênTrời-331: CHỐN QUÊ MÌNH Ở ĐÂU?. 84
LênTrời-332: TRAO QUYỀN.. 85
LênTrời-333: CÙNG LOAN TIN MỪNG VÓI CHÚA GIÊSU.. 87
LênTrời-334: THIÊN TÍNH CỦA CHÚA GIÊSU.. 89
LênTrời-335: HẠNH PHÚC ĐỜI ĐỜI 90
LênTrời-336: CHÚA VỀ TRỜI VÀ SỨ MẠNG CỦA GIÁO HỘI 92
LênTrời-337: KẾT THÚC LÀ KHỞI ĐẦU.. 95
LênTrời-338: Suy Niệm Lễ Thăng Thiên – Năm B.. 99
LênTrời-339: Để có Chúa cùng hoạt động. 102
LênTrời-340: Hãy rao giảng Tin Mừng – Lm. Đặng Quang Tiến. 105
LênTrời-341: Suy niệm của JKN.. 106
LênTrời-342: BÀI ĐỌC THÊM. 110
LênTrời-343: CHÚA VỀ TRỜI 111
LênTrời-344: Mệnh lệnh của Chúa Phục Sinh:Hãy đi loan báo Tin Mừng. 113
LênTrời-345: CHÚA VỀ TRỜI 115
LênTrời-346: SAO CÒN ĐỨNG NHÌN TRỜI?. 117
LênTrời-347: HAI NHÁNH CUỘC ĐỜI 119
LênTrời-348: CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI 124
LênTrời-349: HỒNG ÂN THĂNG THIÊN.. 128
LênTrời-350: LỄ THĂNG THIÊN.. 134

-----------------------

 

nTrời-301: SUY NIỆM LỄ CHÚA THĂNG THIÊN. NĂM A


Lm. Anthony Trung Thành

 

Biến cố Đức Giêsu lên trời là một biến cố lịch sử. Vì biến cố này đã diễn ra trong một thời gian và không LênTrời-301


Biến cố Đức Giêsu lên trời là một biến cố lịch sử. Vì biến cố này đã diễn ra trong một thời gian và không gian nhất định, có sự chứng kiến của nhiều người và đã được sách Cộng Vụ Tông Đồ và các sách Tin mừng ghi lại. Bài đọc I cho chúng ta biết, sau thời gian thi hành nhiệm vụ ở thế gian, Ngài chịu nạn chịu chết, sống lại và hiện ra với nhiều người. Hôm nay, trước mặt các Tông đồ, Ngài được cất nhắc lên trời (x. Cv 1, 1-11). Cũng trong khung cảnh đó, bài Tin mừng cho chúng ta biết, theo lời hẹn trước, Mười một Tông đồ đã đến Galilê gặp Đức Giêsu. Trước khi lên trời, Ngài trao cho các ông sứ mạng loan báo Tin mừng (x. Mt 28,18-20).

Qua biến cố trên và qua những lời nhắn nhủ của Đức Giêsu, chúng ta thử hỏi: Biến cố Đức Giêsu lên trời nói gì với mọi người chúng ta hôm nay?

Biến cố Đức Giêsu lên trời khẳng định cho chúng ta rằng: Có Thiên Đàng.

Có đời sau, có Thiên đàng là niềm tin căn bản của người Kitô chúng ta. Niềm tin này luôn được củng cố bởi Kinh Thánh.

Chính Đức Giêsu đã khẳng định: Ngài bởi thượng giới (x. Ga 8,23), Ngài tự trời mà xuống (x. Ga 6, 38). Ngài nói với Matha rằng: “Ta là sự sống và là sự sống lại. Ai tin vào Ta thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). Ngài nói với kẻ trộm lành rằng: “Tôi bảo thật anh: Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43); Ngài nói với các Tông đồ: “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”(Ga 14,2-3). Ngài khuyên nhủ mọi người rằng: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không đào ngạch và lấy đi được” (Mt 6, 19-20); “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12).

Đức Giêsu còn kể nhiều dụ ngôn chứng minh cho chúng ta về sự hiện diện của Thiên đàng: Trong dụ ngôn ông nhà giàu và anh La-da-rô nghèo khó cho chúng ta biết: ông La-da-rô chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham (x. Lc 16, 18 – 31). Trong dụ ngôn những nén bạc: người đầy tớ tài giỏi và trung thành được vào hưởng niềm vui của chủ anh (Mt 25,21). Trong bài Tin mừng nói về ngày phán xét chung (x. Mt 25, 41- 45) cũng cho chúng ta biết về phần thưởng của kẻ lành là được “thừa hưởng Vương Quốc đã dọn sẵn từ thuở tạo thiên lập địa”…

Trong bài đọc II hôm nay, thánh Phaolô cho chúng ta biết: Đức Kitô đã sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha và được làm chúa muôn loài muôn vật: “Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội thánh, mà Hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn” (Ep 1,22-23). Ngài còn nói: “Nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra” (2 Cr 5,1).

Tóm lại, tin vào sự sống lại, tin vào Thiên đàng là đức tin căn bản mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy.” Và, biến cố Đức Giêsu lên trời một lẫn nữa củng cố đức tin của chúng ta.

Biến cố Đức Giêsu lên trời giúp chúng ta sống niềm hy vọng sẽ được lên Thiên Đàng

Thiên Chúa giàu lòng thương xót muốn cho hết thảy mọi người được lên Thiên đàng. Bởi vì “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3,17). Nhưng, Thiên Chúa vẫn tôn trọng tự do của con người. Vì vậy, để được lên Thiên đàng, xin được nêu lên một số cách thế mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta thực hiện sau đây: Đó là những kẻ tin và lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy trong Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu đã trả lời với ông Nicôđêmô rằng: “Tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh lại bởi ơn trên” (Ga 3,3); Đó là nhữn