Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 29 TN-C Bài 101-129 Kiên trì cầu nguyệ

Thứ năm - 17/10/2019 10:45
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 29 TN-C Bài 101-129 Kiên trì cầu nguyện
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 29 TN-C Bài 101-129 Kiên trì cầu nguyện
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 29 TN-C Bài 101-129 Kiên trì cầu nguyện
TN29-C101: CẦU NGUYỆN VỚI TẤT CẢ TÂM HỒN.. 2
TN29-C102: CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN.. 4
TN29-C103: CẦU NGUYỆN KHÔNG NGỪNG.. 6
TN29-C104: Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm C.. 8
TN29-C105: Chúa Nhật 29 Thường niên, C.. 14
TN29-C106: Cầu Nguyện Luôn. 16
TN29-C107: TÒA ÁN LƯƠNG TÂM... 18
TN29-C108: CẦU NGUYỆN CHUYÊN NGHIỆP. 23
TN29-C109: HÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – NĂM C.. 26
TN29-C110: Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện. 30
TN29-C111: Kiên nhẫn trong lời cầu. 33
TN29-C112: Cầu nguyện. 35
TN29-C113: Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện. 37
TN29-C114: CẦU NGUYỆN PHẢI KIÊN TRÌ KHÔNG ĐƯỢC NẢN CHÍ 39
TN29-C115: CHÚA NHẬT TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN C.. 42
TN29-C116: Không nản chí 45
TN29-C117: Kiên trì trong cầu nguyện. 49
TN29-C118: CHÚA MONG MUỐN THẤY NIỀM TIN NÀO.. 51
TN29-C119: Hãy làm cho ngọn lửa yêu thương được bùng cháy. 53
TN29-C120: Hãy kiên trì cầu nguyện. 56
TN29-C121: Kiên tâm.. 60
TN29-C122: Đừng thất vọng! 63
TN29-C123: Cầu nguyện tín thác và kiên trì 64
TN29-C124: Cầu nguyện với sự kiên trì 67
TN29-C125: Để phán quyết công bằng. 70
TN29-C126: Thái độ của chúng ta khi ta cầu nguyện. 72
TN29-C127: Một nền tảng của đức tin: Sự Cầu Nguyện. 73
TN29-C128: Cầu nguyện. 76
TN29-C129: TÍN THÁC VÀO CHÚA THÁNH THẦN, 77

 

TN29-C101: CẦU NGUYỆN VỚI TẤT CẢ TÂM HỒN

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN, năm C .
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
Lc 18, 1-8
 

 Suốt cuộc đời của Chúa Giêsu là lời cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện không ngừng.Chúa Giêsu TN29-C101

Suốt cuộc đời của Chúa Giêsu là lời cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện không ngừng.Chúa Giêsu bao giờ cũng cầunguyện khi ở riêng một nơi vắng vẻ, khi
làm một việc gì, khi chọn các tông đồ, khi làm phép lạ. Chúa Giêsu đã nhiều lần dạy dỗ các môn đệ cầu nguyện, đặc biệt Chúa đã dạy các môn đệ kinh Lạy Cha. Do đó, Chúa nhật hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện với tất cả tấm lòng chân thành…
 Tin Mừng thánh Luca hôm nay  cho chúng ta thấy bộ mặt của vị thẩm phán sừng xỏ :” Tại thành nọ, có vị thẩm phán kia, Thiên Chúa thì chẳng kính sợ, mà người ta thì cũng chẳng kính nể ..” ( Lc 18, 2 ), một Ông Thẩm Phán ngồi trên tòa cao không phải để xét xử một cách công lý, nhân đạo, nhưng là để kiếm tiền bỏ đầy túi, làm giầu cho bản thân mình và làm giầu cho gia đình của mình. Câu chuyện thuật lại cách dí dỏm, có một bà góa tiền bạc chẳng có, của cải thì không, bà thuộc loại bần cố nông, nhưng bà lại bạo miệng. Bà không có quà cáp, không có tiền đút lót nhưng vì bà bạo phổi, bạo miệng, nên cuối cùng Ông Thấm phán cũng phải xiêu lòng giải quyết, chúng ta nghe Ông Thẩm Phán nói :” Cho dẫu Thiên Chúa, mình không sợ, mà người ta mình cũng chẳng kiêng nể, thì ít ra bởi mụ góa này cứ rầy quấy mình, mình cũng sẽ xử quách cho nó, kẻo nó cứ đến hoài làm bương đầu bương óc mình “ ( Lc 18, 4 ). Chúng ta cũng đọc thấy dụ ngôn người bạn quấy rầy lúc đêm khuya của thánh Luca. Hai dụ ngôn này cũng gợi lên cùng một ý. Chúa Giêsu đưa dụ ngôn như một lời gợi ý, một thể văn gợi ý mà thôi. Dụ ngôn cho thấy vị Thẩm Phán bất lương còn biết hành động để cầu an, để giải quyết cho xong những người cứ lải nhải, quấy rầy, Thiên Chúa là Cha nhân từ luôn biết xót thương, chạnh lòng tha thứ cho những kẻ kêu xin Ngài. Thiên Chúa quả thực luôn lắng tai nghe lời chúng ta cầu khẩn, van xin Ngài đêm ngày. Lời cầu khẩn van nài của những kẻ kêu cứu Chúa với tấm lòng thành, luôn được Chúa lắng nghe. Có những chúng ta cầu nguyện nhưng không thấy Chúa nhận lời, Chúa bắt chúng ta chờ đợi, không phải vì Chúa khước từ, chối từ lời khẩn nguyện, van xin của chúng ta, nhưng Ngài muốn ch