CHÚA GỌI CON VỀ - Sách thăm bệnh nhân và nguyện người qua đời

Thứ tư - 20/09/2017 09:37
CHÚA GỌI CON VỀ - Sách thăm bệnh nhân và nguyện người qua đời
CHÚA GỌI CON VỀ - Sách thăm bệnh nhân và nguyện người qua đời

CHÚA GỌI CON VỀ

Nghi thức:
                - Thăm bệnh nhân
                - Cầu nguyện cho người qua đời

CHƯƠNG I : NGHI THỨC THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN.. 1

CHƯƠNG II:  NGHI THỨC PHÓ LINH HỒN.. 7

CHƯƠNG III: 14

A. NGHI THỨC THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN.. 14

B. CANH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN.. 16

CHƯƠNG IV: 23

A. NGHI THỨC TẨM LIỆM VÀ NHẬP QUAN (Mẫu 1) 23

B. NGHI THỨC TẨM LIỆM VÀ NHẬP QUAN (Mẫu 2) 27

C. NGHI THỨC VIẾNG LINH CỮU (Mẫu 1) 31

D. NGHI THỨC VIẾNG LINH CỮU (Mẫu 2) 33

E. NGHI THỨC VIẾNG LINH CỮU (Mẫu 3) 35

F. NGHI THỨC DẬP MẠCH VÀ DI QUAN.. 39

G. NGHI THỨC NƠI PHẦN MỘ.. 40

H. AN TÁNG TRẺ EM... 42

CHƯƠNG V: KINH PHỤNG VỤ CẦU HỒN.. 45

KINH SÁNG.. 45

KINH TRƯA.. 59

KINH CHIỀU.. 68

CHƯƠNG VI: CÁC BÀI ĐỌC.. 76

A- CÁC BÀI ĐỌC CỰU ƯỚC.. 76

B- CÁC BÀI ĐỌC TÂN ƯỚC.. 78

PHỤ LỤC : 88

A. NGHI THỨC HOẢ TÁNG (Mẫu 1) 88

B. NGHI THỨC HOẢ TÁNG  (Mẫu 2) 90

C. NHỮNG VIỆC CẦN LÀM... 92

THÁNH CA.. 92

CHƯƠNG I : NGHI THỨC THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN

1. Một vài hướng dẫn cần thiết

1* Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa làm người để cứu độ con người, trong cuộc sống tại thế Người đã yêu thương, quan âm và cứu giúp đặt biệt những người đau yếu cả thể xác lẫn tinh thần. Chính Người đã nên như người "Tôi Tớ chịu khổ đau" để chia sẻ (x. Mt 8,14-18; Is 53,14). Người đồng hoá mình với các bệnh nhân (x. Mt 25,31-46).

2* Hội Thánh theo gương Chúa Giêsu, đã hết lòng yêu thương và tìm mọi cách để nâng đỡ những bệnh nhân: thăm viếng cầu nguyện, ban các Bí tích trợ giúp xác hồn (x. Cv 28,71-9; Gc 5,13-14).

3* Noi gương Chúa Giêsu và tiếp tục truyền thống của Hội Thánh, chúng ta cũng hãy coi việc thăm viếng, giúp đỡ, cầu nguyện cho các bệnh nhân là một trong những thể hiện cao đẹp nhất của đức ái Kitô giáo. Mỗi khi yêu thương, giúp đỡ bệnh nhân, là chúng ta đang làm cho chính Chúa (x. Mt 25,40). Hãy mời một số người cùng đến thăm và cầu nguyện cho bệnh nhân.

4* Hơn lúc nào hết, khi bệnh tật, nhất là trong cơn hấp hối, người bệnh rất cần đến sự trợ giúp và nâng đỡ của anh chị em, nhất là bằng sự hiện diện thân thương và lời cầu nguyện.

2. Chương trình cầu nguyện cho bệnh nhân

- Đọc (hoặc hát) kinh Chúa Thánh Thần.

- Kinh Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.

- Đọc một đoạn sách Tin Mừng (có thể đọc Gc 5,7-15; Mt 10,23-32; Mt 12,38-42 xem từ trang 135 đến trang 148).

- Suy niệm (tự phát hay chọn một trong những bài dưới đây : từ trang 4 đến trang 17).

- Thinh lặng cầu nguyện ít phút.

- Lời nguyện cầu cho bệnh nhân.

- Có thể hát một bài diễn tả tâm tình phó thác, cầu xin hay sám hối.

- Lần hạt (tuỳ ý, có thể đọc một chục kinh).

- Kinh cầu Chịu nạn hay kinh cầu Đức Bà (tuỳ chọn).

- Kinh Cám Ơn, Trông cậy.

a) Những lần cầu nguyện này nên ngắn gọn và thoải mái theo tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân (vì 15-20 phút, có thể chia làm nhiều lần xen giữa những lúc thư giãn).

b) Việc lần hạt, đọc kinh cầu có thể thêm vào tuỳ theo tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân và điều kiện của những người tham dự. Người hướng dẫn tuỳ nghi quyết định.

3. Suy niệm về Bí tích Hoà Giải.

Gợi ý 1: Chúa là Sự Thật và là Cha nhân từ.

 Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 18,9-14).

Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là người công chính mà khinh chê người khác: "Có hai người đền đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng riêng một mình, cầu nguyện rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con”. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực và thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Tôi nói cho các ông biết: Người này khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên". Đó là Lời Chúa.

- Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Suy niệm:

Không ai lấy vải thưa mà che mắt thánh. Ta có thể giấu tội lỗi trước mặt người thế gian, chứ không giấu được Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can. Chúa ngay thẳng, ta thường quanh co. Ta không thích nhận lỗi, chỉ thích đổ lỗi cho kẻ khác. Đây là lúc ta phải thành thật với Chúa, quyết tâm nhìn nhận tội lỗi như Chúa đang thấy.

Có lời Chúa phán: "Ta lấy mạng Ta mà thề: Ta đâu muốn cho kẻ dữ phải diệt vong, nhưng muốn nó bỏ 

đường tà để được sống" (Ed 33,11) và cũng có lời khác rằng: "Hãy đến đây, Ta cùng nhau dàn xếp. Tội các ngươi dầu có đỏ như son cũng nên trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều cũng nên trắng như bông" (Is 1,18). Thiên Chúa giống như người Cha nhân từ trong Tin Mừng (x. Lc 15,11-32). Khi người con hoang đàng trở về, người cha ra trước cửa đón con. Còn Chúa Giêsu, Người không muốn để cho người ta ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Người không kết án. Người bảo chị ấy trở về và đừng phạm tội nữa (x. Ga 8,11).

Đặc biệt, nhất là Người đã đổ máu ra cho muôn người được tha tội. Điều Thiên Chúa mong muốn bệnh nhân thực hiện hôm nay là: sám hối và tin vào Tin Mừng (x. Mc 1,15).

Sám hối tức là trở về. Lúc ta phạm tội, ta tách rời khỏi Thiên Chúa là cội nguồn hạnh phúc, là Đấng luôn yêu ta, và ngàn đời vẫn mến thương ta. Do đó, dù tội ta có nhiều và quá nặng, ta cũng không được thối chí, nản lòng.

(Thinh lặng giây lát rồi đọc lời nguyện)

Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn thanh khiết và làm cho người tội lỗi được nên tinh tuyền. Xin cho lòng chúng con hướng trọn về Chúa, để nhờ ơn Thánh Linh thúc đẩy, chúng con luôn nhiệt thành giữ vững niềm tin và tích cực thi hành đức bác ái.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 Gợi ý 2: Bí tích tình thương.

Lời Chúa: Lc 18, 9 - 14  (như bài trên)

Suy niệm:

Có nhiều lúc ta ngại không muốn xưng tội với Linh mục, vì ta quá hổ ngươi. Xét cho cùng, thì đây là mưu mô của ma quỷ muốn hại ta, làm ta mất tin tưởng vào vị đại diện của Chúa. Linh mục đến thăm là có ý đem tình thương bao la của Chúa và Giáo Hội, đến chia sẻ với ta. Người không phiền hà vì tội lỗi ta, bởi chính người cũng là kẻ có tội. Người cúi xuống nhìn ta, và chỉ chờ đợi ở chúng ta một dấu hiệu sám hối để tha tội, như lời Chúa phán: "Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ" (Ga 20,23).

Bí tích Hoà Giải ta sắp lãnh nhận không phải là một vụ án. Đây là bí tích tình thương. Chúa tha cho ta như người Cha nhân lành tha lỗi cho con cái. Giáo Hội khoan hồng cho chúng ta, như người mẹ sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm cho đứa con yêu. Qua Bí tích Hoà Giải, không những ta được tha tội để hoà giải với Chúa và anh em, mà ta còn được ban gia tăng sức mạnh để chừa cải tội lỗi, và sống xứng đáng con cái Thiên Chúa, ngay cả lúc ta đau yếu, liệt giường. Điều quan trọng là ta phải thật tình muốn trở về với Chúa và anh em mình.

(Thinh lặng giây lát rồi đọc lời nguyện)

 Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn thanh khiết và làm cho người tội lỗi được nên tinh tuyền. Xin cho lòng chúng con hướng trọn về Chúa, để nhờ ơn Thánh Linh thúc đẩy, chúng con luôn nhiệt thành giữ vững niềm tin và tích cực thi hành đức bác ái. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

4. Suy niệm bí tích Thánh Thể.

Tin Mừng theo thánh Gioan. (Ga 6, 54 – 58.)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì Thịt Tôi thật là của ăn, và Máu Tôi thật là của uống. Ai ăn Thịt mà uống Máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là Bánh từ trời xuống, không phải như tổ tiên của các ông đã ăn Mana và họ đã chết. Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời". Đó là lời Chúa.

- Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Suy niệm: Gợi ý 1: Của ăn nuôi linh hồn.

Khi trao Mình Thánh Chúa, Linh mục nói với bệnh nhân: "Hãy rước Mình Thánh Chúa Giêsu Kitô như của ăn đàng, để Chúa gìn giữ con khỏi kẻ thù nguy hại và dẫn đưa con vào cõi trường sinh". Đó là ý nghĩa của Bí tích sắp được cử hành. Trong những ngày gần đây, ta đã lãnh nhận Bí tích Giải tội và Bí tích Xức Dầu Thánh. Thế mà lòng ta vẫn chưa được thanh thoả. Phải chăng, ta còn thiếu tin tưởng vào tình thương của Chúa? Hay là vì Chúa chưa thực sự đến với ta? Thuở xưa, Chúa Giêsu và các môn đệ thường hay lui tới thăm hỏi các bệnh nhân và chữa lành họ. Ngày nay, Chúa cũng đến với ta dưới hình Bánh và Rượu. Người đã hiến mình làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn ta, lúc ta phải chiến đấu cam go với ma quỷ.

* Đi về Hôrép.

Sách Các Vua, cuốn thứ nhất, kể lại ngôn sứ Êlia chạy trốn hoàng hậu Zêzaben. Ông là vị ngôn sứ cương trực, dám chống lại vua Acáp và hoàng hậu Zêzaben. Bị đe doạ, ông chạy trốn qua sa mạc. Sau một ngày đường bụng đói, họng khô, tâm hồn rã rời, chán nản, ông chỉ còn chờ chết! Một thiên thần xuất hiện, mang bánh và nước cho ông dùng và phấn khích ông. Nhờ đó, ông lấy lại sức lực rồi đi tiếp 40 ngày trong sa mạc đến núi Hôrép, thoát nguy và được gặp Chúa. Có lẽ, câu chuyện ngôn sứ Êlia cũng là câu chuyện của ta. Sau những ngày lặn lội giữa cuộc đời nhiều sóng gió, chao đảo, ta thấy mỏi mệt, chán chường. Thêm vào đó một chặng đường cam go đang mở ra trước mắt: Bệnh tật và chết chóc, ta bối rối, không biết phải làm gì! Thì đây, vị Linh mục rước Mình Thánh Chúa đến làm của ăn đàng, để ta có sức đi về cõi hạnh phúc.

(Thinh lặng một chút rồi đọc lời nguyện)

 Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa đã cho con làm người Công giáo, và đã cho con hưởng nhờ các Bí tích là nguồn mạch mọi ơn lành. Con xin tạ ơn Chúa đã cho con được giáo dục thành người và được góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng trần thế. Con cám ơn Chúa đã ban cho con những đấng đã sinh thành dưỡng dục con, và những người thân yêu đã thương mến, tận tình chăm sóc con đến ngày hôm nay.

Con chân thành xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, thiếu sót. Con xin cúi đầu tạ lỗi với cha mẹ, anh chị em và các bạn bè gần xa, nếu chẳng may con không làm tròn chữ hiếu và không giữ trọn tình anh chị em.

Lạy Chúa, nếu là ý Chúa, xin cho con được ra đi trong bình an.

Xin Chúa trả công cho những người đã chịu khổ cực vì con. Xin cho chúng con mai ngày được gặp nhau nơi cõi phúc. Con cầu xin Chúa, nhờ công nghiệp Đấng cứu độ con, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lời Chúa: Ga 6, 54 – 58  (như trên)

Suy niệm: Gợi ý 2: Bữa tiệc thánh.

Nói đến Mình Thánh Chúa, ta nhớ tới bữa Tiệc ly Chúa Giêsu lập phép Thánh thể, lấy Mình Máu Người làm của nuôi nhân loại. Hai mươi thế kỷ trôi qua, bữa tiệc ấy vẫn thường xuyên được tổ chức mỗi ngày Chúa nhật, hay mỗi khi có Thánh lễ. Linh mục và cộng đoàn dân Chúa cùng chia sẻ một tấm bánh, cùng chia sẻ Đức Giêsu Kitô. Lẽ ra, ta phải có mặt trong các bữa tiệc ấy, nhưng vì ta đau yếu, nên mới kiệu Chúa về nhà. Điều Giáo Hội mong muốn là: khi ta rước của Ăn Đàng, không những ta không quên cộng đoàn dân Chúa, mà trái lại, ta cảm thấy được liên kết với cộng đoàn hơn bao giờ hết.

* Hãy kết hợp với Chúa Giêsu

Đường về cõi sống khó khăn và nguy hiểm. Ta cần có một cặp mắt sáng suốt để hướng dẫn ta và một bàn tay hùng mạnh để bảo vệ ta. Đức Giêsu Kitô sẵn sàng giúp ta, miễn là ta biết kết hợp với Người, lúc gian nan cũng như lúc thịnh vượng. Tự bản tính, Người là Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Người đến với ta, để cất gánh nặng khỏi lòng ta, gánh nặng do tội gây ra. Chính Người đã phán: "Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng... vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng" (Mt 11,28-30). Kết hợp với Chúa, ta sẽ hiểu được ý nghĩa sự đau khổ. Nhìn Chúa vác Thánh giá, ta sẽ vui lòng vác Thánh giá theo Người.