Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi ABC Bài 451-482 Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi Vị

Thứ bảy - 11/06/2022 03:55
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi ABC Bài 451-482 Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi Vị
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi ABC Bài 451-482 Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi Vị
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi ABC Bài 451-482 Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi Vị
--------------------------------------
Phúc Âm: Ga 16, 12-15: "Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con". - Ðó là lời Chúa.
------------------------------------------
BaNgôi ABC451: Tình yêu khơi dậy cảm thức về Thiên Chúa. 2
BaNgôi ABC452: Thiên Chúa Ba Ngôi - Mầu nhiệm Tình Yêu. 4
BaNgôi ABC453: Thờ Thần nào, sẽ nên vậy. 8
BaNgôi ABC454: Huấn Từ của Đức Thánh Cha Phanxicô. 10
BaNgôi ABC455: Chú giải của Fiches Dominicales. 12
BaNgôi ABC456: Suy niệm của Lm. Anfonso. 17
BaNgôi ABC457: Làm Dấu – Lm. Giuse Nguyễn Hữu An. 19
BaNgôi ABC458: Suy niệm của Trầm Thiên Thu. 24
BaNgôi ABC459: Nhân danh Chúa Ba Ngôi 28
BaNgôi ABC460: Tam Vị Nhất Thể. 31
BaNgôi ABC461: LỄ CHÚA BA NGÔI 35
BaNgôi ABC462: THƯƠNG HIỆU CÔNG GIÁO LÀ TÌNH YÊU.. 37
BaNgôi ABC463: THIÊN CHÚA BA NGÔI: CHA, CON VÀ THÁNH THẦN.. 39
BaNgôi ABC464: BA NGÔI 41
BaNgôi ABC465: ĐẤNG MẶC KHẢI 42
BaNgôi ABC466: MẦU NHIỆM LỚN NHẤT.. 44
BaNgôi ABC467: MỌI SỰ CHÚA CHA CÓ ĐỀU LÀ CỦA THẦY.. 46
BaNgôi ABC468: TIN NHẬN MẦU NHIỆM CAO CẢ.. 47
BaNgôi ABC469: NHÂN DANH THIÊN CHÚA.. 55
BaNgôi ABC470: TIN VÀ YÊU.. 60
BaNgôi ABC471: NƠI CHÚA GIÊSU THIÊN CHÚA TỎ MÌNH.. 62
BaNgôi ABC472: DÒNG SÔNG YÊU THƯƠNG.. 64
BaNgôi ABC473: LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA BA NGÔI 66
BaNgôi ABC474: CHÚA BA NGÔI – THIÊN CHÚA CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT.. 67
BaNgôi ABC475: ƠN HIỆP THÔNG.. 70
BaNgôi ABC476: SỰ THẬT TOÀN VẸN.. 72
BaNgôi ABC477: THIÊN CHÚA DUY NHẤT, THIÊN CHÚA BA NGÔI 74
BaNgôi ABC478: THẦN KHÍ GIỮA CHÚNG TA.. 76
BaNgôi ABC479: MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI 80
BaNgôi ABC480: CẢM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA.. 82
BaNgôi ABC481: ÔI TÌNH CHÚA BA NGÔI! 86
BaNgôi ABC482: BA NGÔI TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI KITÔ HỮU.. 89

---------------------------------

 

BaNgôi ABC451: Tình yêu khơi dậy cảm thức về Thiên Chúa


(Suy niệm của Peter Feldmeier - Văn Hào, SDB chuyển ngữ)

“Đức Chúa là Thiên Chúa, ngoài Người ra không có thần nào khác nữa” (Đnl 4,35)

 

Thi sĩ Eliot đã viết: “Có những điều chúng ta không thể diễn tả noi, nhưng không được phép câm BaNgôi ABC451


Thi sĩ Eliot đã viết: “Có những điều chúng ta không thể diễn tả noi, nhưng không được phép câm lặng”. Tư tưởng này khá thích hợp để chúng ta khởi dẫn những suy tư về Thiên Chúa, trong cái nhìn Kitô giáo. Chúng ta có thể có những ý niệm khi nói về những vật thể trong vũ trụ này, nhưng Thiên Chúa không thuộc về thế giới vật lý đó. Chúng ta không thể nghiên cứu về Thiên Chúa với những lập luận thuần lý, vì Ngài là một mầu nhiệm tuyệt đối. Vì vậy, khi chúng ta suy tư về Thiên Chúa, hoặc tìm hiểu những mạc khải liên quan đến Ngài, điều trước hết là chúng ta phải nhận thức được những giới hạn mong manh nơi những suy tưởng của đầu óc con người.

Tuy nhiên, chúng ta không thể hoàn toàn câm lặng. Thiên Chúa vẫn luôn là một mầu nhiệm. Chúng ta không thể thấu triệt Ngài bằng những suy nghĩ theo luận lý và khoa học, nhưng vẫn có thể trải nghiệm sự hiện diện linh thánh của Ngài bằng đức tin. Trong bài đọc thứ nhất của phụng vụ hôm nay, chúng ta nghe Môise tóm kết một huấn từ dài trong sách Đệ nhị luật. Môise nói với dân về Đức Chúa Giavê. Ngài không phải là một vị thần giống như các thần minh khác. Điều này dân Israel chưa hiểu. Sau này, khi trở về từ Babylon thoát kiếp lưu đầy, dân Do Thái mới dần dần hiểu ra chân lý. Chân lý đó là: Chỉ có một Thiên Chúa độc nhất. “Hôm nay, anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này: Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa. Ngoài Người ra không có thần nào khác nữa.”

Lẽ tất nhiên, Kitô giáo vẫn luôn khẳng định niềm tin độc thần này. Chỉ có một Thiên Chúa, Chúa của tổ phụ Abraham. Nhưng làm sao chân lý này lại được thấu triệt song hành với những mạc khải như “Ngôi Lời ở với Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa (Jn 1,1); hoặc “Chúa là Thần Khí” (2C 3,17). Trong Tin mừng, Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi rao giảng cho muôn dân và làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần (Mt 28,19). Công thức ban bí tích rửa tội mang chở mạc khải về mầu nhiệm một Thiên Chúa - ba Ngôi vị.

Làm cách nào chúng ta có thể dẫn giải về mầu nhiệm một Thiên Chúa với ba ngôi vị phân biệt như thế? Có phải ba ngôi là ba thực tại tách biệt và khác nhau nhưng đều có chung một bản tính? Trong Kinh thánh, chúng ta vẫn đọc thấy rằng “Chúa Cha sai Chúa Con, Chúa Con trao ban Thần Khí, Chúa Con tôn vinh Chúa Cha và Chúa Cha cũng tôn vinh Chúa Con. Sử dụng hạn từ “ngôi vị” để nói về ba ngôi dễ khơi dậy một sự chia tách. Tuy nhiên sự phân biệt ngôi vị, trong ý nghĩa tuyệt đối, vẫn luôn hàm ngậm tư tưởng độc thần: “Đức Chúa là Thiên Chúa độc nhất, ngoài người ra không có thần nào khác nữa”.

Có lẽ nhiều người suy nghĩ và cho rằng Thiên Chúa là hữu thể thần linh đơn nhất, là một Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể trải nghiệm sự hiện diện của Ngài qua ba dạng thức khác nhau. Suy nghĩ này giúp củng cố cho niềm tin độc thần, nhưng lại rất khó để quảng diễn về mầu nhiệm ba ngôi. Hơn nữa, tư tưởng này dễ bị đồng hóa với lạc thuyết Sabellian mà ngày nay nhiều người vẫn còn bị ảnh hưởng. Chúa Nhật lễ Ba Ngôi năm ngoái tôi được nghe một vị linh mục giảng trong thánh lễ. Ngài sánh ví mầu nhiệm Ba Ngôi như là chất thể nước với 3 dạng thức: dạng đá, dạng lỏng và dạng hơi. Cả ba dạng thức này khác nhau nhưng cũng chỉ là một chất thể duy nhất. Sau thánh lễ, tôi gặp vị linh mục và muốn nói với Ngài: “Thưa Cha, hình như cha là người theo lạc giáo, có phải không?” Nhưng nghĩ lại, tôi nói với Ngài: “Thưa Cha, bài giảng của Cha hôm nay tuyệt vời”. Giáo hội trong những kỷ nguyên đầu tiên đã tranh cãi khá nhiều suốt hằng bao thế kỷ về tín điều một Chúa Ba Ngôi, và cuối cùng đã xác tín một chân lý mà lý trí con người khó chap nhận, hầu như không thể chấp nhận. Nhưng Giáo hội đã cố gắng bảo vệ những chân lý mạc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa với hai khẳng định rõ rệt: Chỉ có một Thiên Chúa, và là Ba ngôi vị phân biệt.

Tín điều về Chúa Ba Ngôi là trung điểm linh đạo Kitô Giáo. Truyền thống chúng ta xem Chúa Thánh Thần như là một chân trời thiêng liêng để qua đó chúng ta đến với Đức Kitô phục sinh. Sống trong Thần khí sẽ đưa dẫn chúng ta đi vào sự gắn kết than tình với Đức Giêsu. Chúng ta tin rằng Chúa Cha là nguồn mạch vô tận khởi sinh Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì thế chúng ta vẫn đặt Chúa Cha vào chỗ tối thượng khi cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cùng Chúa Cha qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần.

Tín lý Ba ngôi nêu bật bản chất sâu xa của mầu nhiệm Thiên Chúa, đó chính là tình yêu. Khi có người đang yêu, đương nhiên cũng phải có người đang được yêu thương. Tình yêu kết dính cả hai bằng một năng lực sáng tạo. Tình yêu trao ban và làm phát sinh tình yêu (Chúa Cha yêu Chúa Con). Tình yêu làm tỏa lan và sẻ chia tình yêu (Chúa Cha và Chúa Con). Đồng thời, tình yêu làm khởi sinh một dòng suối sự sống (Chúa Thánh Thần). Tình yêu đối với Chúa Cha hiện lộ trong ta, và lôi kéo chúng ta đi vào sự thông dự mầu nhiệm cứu chuộc. Chúng ta biết về mầu nhiệm Ba Ngôi không phải bằng những diễn dịch trừu tượng của lý trí, nhưng bằng những trải nghiệm cụ thể về tình yêu Thiên Chúa dành trao cho chúng ta, được Chúa Thánh Thần khơi dậy trong sự kết hợp thần linh với Đức Giêsu. Mầu nhiệm Ba Ngôi là một chân lý chắc chắn, nhưng chúng ta đừng lẫn lộn với những suy diễn trừu tượng và mơ hồ. Nền tảng căn bản để chúng ta có thể cảm nhận mầu nhiệm này, chính là tình yêu và sự sống. Tình yêu và sự sống phát nguồn từ nơi Thiên Chúa.

------------------------------

 

BaNgôi ABC452: Thiên Chúa Ba Ngôi - Mầu nhiệm Tình Yêu


(Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Hữu An)

 

Một thanh niên đến gặp cha sở và nêu thắc mắc xin giải đáp: - Cha có tấm hình nào của Chúa Thánh BaNgôi ABC452


Một thanh niên đến gặp cha sở và nêu thắc mắc xin giải đáp:

- Cha có tấm hình nào của Chúa Thánh Thần không. Mấy bức tranh vẽ Chúa Thánh Thần như chim bồ câu hoặc lưỡi lửa chẳng có ý nghĩa gì với con cả. Con muốn có một tấm hình của Chúa Thánh Thần để treo trong phòng và cầu nguyện với Ngài.

Cha sở ngẫm nghĩ một lát và nói với anh ta:

- Con có tấm hình nào của Chúa Giêsu không?

Anh mau mắn:

- Có chứ cha! Nhiều lắm, nào là Thánh Tâm Chúa, Chúa Chăn Chiên, Chúa Thương Xót, Chúa Chịu Nạn, con đều có đủ cả.

Cha sở gật gù:

- Con cứ về chiêm ngắm mấy hình đó cũng được. Chẳng phải Chúa Giêsu đã nói ‘ai thấy Thầy thì thấy Cha Thầy sao?’ Nếu ai thấy Chúa Con là thấy Chúa Cha, thì ai chiêm ngắm Chúa Giesu cũng là thấy Chúa Thánh Thần. Không phải là Ba Ngôi chỉ có một bản tính thôi sao?

Người thanh niên vẫn còn ấm ức, có vẻ chưa được thuyết phục lắm. Thấy thế, cha sở hẹn anh tuần sau gặp lại. Đúng hẹn, anh ta đến và cha sở trao cho anh một khung hình bọc kín, ở ngoài có ghi hàng chữ: “Mỗi lần nhìn vào đây con phải nở nụ cười.” Mở ra, anh ta thấy có một tấm gương, trên khung có ghi: “Gặp gỡ Chúa Thánh Thần là gặp gỡ Chúa Kitô nội tại. Con chính là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần. Hãy nhìn vào khuôn mặt tươi vui của mình và ý thức rằng Ngài đang hiện diện trong con. Rồi con cố gắng sống thế nào để tỏ cho mọi người thấy sự hiện diện của Chúa Thánh Thần ở trong con.”.

Trong Ba Ngôi Thiên Chúa nhiệm mầu, Chúa Thánh Thần là Đấng trừu tượng nhất, khó hình dung nhất, tuy gần nhưng thật xa. Tuy cụ thể như gió, như lửa, như hơi thở…. như những biểu tượng thật gần gũi trong đời sống con người nhưng lại khó mà nắm bắt trong thế giới hiện thực này.

Có người nông dân dạy con trai mới lớn: muốn cho mướp ra nhiều trái phải bấm ngọn.

Cậu bé hỏi: tại sao?

Người cha trả lời: vì nó tức nên nó đâm trái.

Có thể cậu bé không bằng lòng với câu trả lời của cha, nhưng sau này khi vào đại học nông nghiệp, cậu sẽ biết rõ lý do.

Một em bé đứng trươc thi hài ông nội, hỏi mẹ: Mẹ ơi, sao ông nội chết vậy hả mẹ?

Mẹ đáp: vì ông noi già rồi.

Bé lại hỏi: thế bà nội già rồi sao không chết? Chú Tư trẻ vậy, sao lại chết.

Người mẹ vui mừng vì thấy con thông minh lý sự nhưng lúng túng không tìm ra câu trả lời thoả đáng. Khi lớn lên bé sẽ hiểu lý do.

Trong cuộc sống, có nhiều điều lạ lùng mà trí khôn con người vẫn không bao giờ hiểu thấu. Để diễn tả các điều khó hiểu của cuộc sống, cha ông ngày xưa mới đố nhau:

Đố ai biết lúa mấy cây,

Biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng.

Đố ai quét sạch lá rừng,

Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây.

Có lẽ trong tất cả mọi điều khó hiểu của cuộc sống con người thì tình yêu là khó hiểu nhất. Chỉ nguyên định nghĩa tình yêu thôi cũng đủ để hao tổn bao công sức và giấy mực qua các thời đại mà vẫn không có được một định nghĩa diễn tả trọn vẹn ý nghĩa. Và vì không có được một định nghĩa nên người ta mới coi tình yêu như là mầu nhiệm.

Thế nhưng, mầu nhiệm tình yêu có đáng là gì so với các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Trong các mầu nhiệm của Thiên Chúa thì mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là cao cả nhất, khó hiểu nhất. Như sách giáo lý Giáo Hội Công Giáo khẳng định: Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Bởi vì đây là mầu nhiệm về đời sống nội tại của Thiên Chúa mà cũng là mầu nhiệm của Thiên Chúa “cho chúng ta”.

Trước mầu nhiệm Ba Ngôi, một mầu nhiệm cao sâu, trí khôn nhỏ bé của con người không thể hiễu nổi.Tại sao Một Chúa mà Ba Ngôi? 1 là 3 và 3 là 1?.

Vậy phải hiểu và đón nhận mầu nhiệm quá cao siêu này như thế nào?

Ba Ngôi là một mầu nhiệm thuộc đời sống nội tai của Thiên Chúa, vượt qúa mọi khả năng hiểu biết và suy luận của trí khôn hữu hạn con người. Qua bao thời đại, trí khôn con người dựa vào mạc khải để tìm hiểu huyền nhiệm sâu thẳm này.

Thánh kinh có bàn nhiều về mầu nhiệm Ba Ngôi.

- Mạc khải Cựu ước chủ yếu là mầu nhiệm Thiên Chúa duy nhất nhưng cũng có mầm móng về mầu nhiệm Ba Ngôi. Niềm tin độc thần là tín điều lớn nhất của Cựu ước (Đnl 6,4-5). Điều này cần thiết cho bối cảnh đa thần giáo ở Trung đông thời bấy giờ.

- Mạc khải Tân ước dạy rõ ràng hơn về Thiên Chúa Ba Ngôi. Sứ thần Gabriel đến báo tin cho Đức Maria: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ che chở bà, vì thế Hài Nhi bà sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”. Những lời đó cho biết: Đấng Tối Cao là Chúa Cha cùng với Chúa Thánh Thần sẽ lo cho Hài Nhi sắp sinh ra là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Hình ảnh đặc trưng nhất là khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, chim bồ câu ngự xuống đậu trên Ngài (Ga1,32-34). Tiếng Chúa Cha tuyên phán: Con là con Ta yêu dấu (Mt 1,11). Tiếng nói, chim câu, Chúa Giêsu,ba hình ảnh này tạo nên chân dung sống đong về Ba Ngôi. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu hứa với các tông đồ: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bàu Chữa khác, đó là Thần Khí sự thật…” Chúa Giêsu xin Chúa Cha ban Đấng Bàu Chữa là Thần Khí sư thật, nghĩa là Chúa Thánh Thần cho các môn đệ.

Trong phúc âm, Matthêu có câu nói nổi tiếng về Ba Ngôi “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19). Thánh Phaolô luôn cầu chúc: Ân sủng của Đức Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em.

Chỉ có một Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa có Ba Ngôi và là Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần. Mỗi ngôi vị đều là Thiên Chúa, dù vậy vẫn chỉ có một Thiên Chúa mà thôi.Mỗi ngôi vị đều bằng nhau về thần tính và ưu phẩm, nhưng không có ba Thiên Chúa ngang nhau mà chỉ có một Thiên Chúa. Mỗi ngôi vị đều có trọn vẹn sự sống thần linh trong mình dù chỉ có một sự sống thần linh duy nhất. Nói theo từ ngữ của Công đồng Vatican II: Sáng kiến cứu độ là của Chúa Cha. Chúa Cha chia sẽ và bàn bạc sáng kiến ấy với Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Việc thực hiện sáng kiến ấy giống như một bản trường ca gồm hai phần chính.Đức Kitô thực hiện phần đầu. Ngài nhập thể, mạc khải về Chúa Cha dâng lên Cha hy lễ thập giá để cứu độ. Phần hai dựa vào công trình ấy mà nâng con người lên,đưa con người về cùng Cha, đó là phần vụ của Chúa Thánh Thần. Thánh Ignatio Loyola trong một lần cầu nguyện, bổng nhiên nhận ra Ba Ngôi dưới hình dạng ba nốt nhạc tạo nên một hợp âm duy nhất.

Thiên Chúa duy nhất nhưng không phải là Thiên Chúa đơn độc mà là cộng đồng Ba Ngôi thương yêu nhau hướng về nhau. Ba Ngôi là một gia đình. Giáo hội là một gia đình của Thiên Chúa.Thiên Chúa là Cha, Đức Giêsu là Trưởng Tử, mọi người la anh chị em của nhau. Đạo lý Đông phương vốn trọng chữ trung, chữ hiếu và chữ nhân, rất gần gũi với tinh thần Kitô giáo. Trung với Chúa, hiếu thảo với tổ tiên ông bà cha mẹ, nhân ái với mọi người.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và duy nhất là một mầu nhiệm vĩ đại thâm sâu mà trí tuệ con người không thể nào hiểu hết, chỉ có thể đón nhận bằng đức tin. Thực tại Ba ngôi không là một điều nghịch lý nhưng là nghịch thường và siêu lý. Mầu nhiệm Ba Ngôi là ánh sáng chói loà rực rỡ,ánh sáng ban sự sống cho những ai khiêm nhường đón nhận và sẽ là bóng tối dày đặc đầy mâu thuẫn đối với những kẻ kiêu căng muốn dùng lý trí làm thước đo siêu việt.

Nhìn lên cung thánh, ta thấy Thánh Giá, Nhà Tạm, Bàn Thờ. Đó là trung tâm niềm tin của người Kitô hữu.Trên Thánh Giá, Đức Kitô đã tự hiến làm hy lễ dâng lên Chúa Cha. Ngài tự nguyện chịu đau khổ, chịu chết trong tinh thần vâng phục và yêu mến đối với Cha, để thiết lập giao ước mới với Giáo hội trong máu của Ngài. Ngài đã phục sinh về với Cha nhưng vẫn luôn ở lại với Giáo hội qua Bí Tích Thánh Thể mà Nhà Tạm là nơi Ngài hiện diện thường trực. Bàn thờ tượng trưng cho Chúa Kitô. Khi linh mục cử hành thánh lễ là tưởng niệm hy lễ thập giá và cử hành mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô.

Ba Ngôi sống bằng một lương thực thần linh, cùng một sự sống đó là tình yêu thần linh. Chúng ta được tham dự vào sự sống của Ba Ngôi khi đi vào cử hành mầu nhiệm vượt qua trong thánh lễ. Với chúng ta sự sống ấy là sự sống của Đức Kitô, Mình và Máu Đức Kitô trao ban qua thánh thể “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời” (Ga 6,34). Khi chia sẽ chén hiệp thông cuả Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi hiệp thông với nhau để trở nên một như Ba Ngôi là một (Ga 17,21).

Chúng ta đến Nhà thờ để tìm Chúa và gặp Chúa. Nói theo kiểu nói của Đức Hồng y Henry de Lubac: Con người tìm Chúa là một người bơi lội giữa đại dương. Mỗi lần tiến tới là đẩy lui một đợt sóng. Bơi lội giữa đại dương làm cho con người khiếp đảm lo sợ không tới bến. Nhưng Thiên Chúa vừa là bến bờ vừa là đại dương. Ai bơi lội trong đại dương là bơi lội trong Thiên Chúa. Hướng tới Chúa đã là ở trong Chúa, tìm Chúa gặp Chúa là hướng về Chúa. Không có sự tìm kiếm nào mà không phải phấn đấu, không gặp mâu thuẫn đau khổ. Nhưng chúng ta tin vào Thiên Chúa đang ở với chúng ta trong Đức Kitô và lôi kéo chúng ta với sức mạnh Chúa Thánh Thần.

Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là sống hiệp thông và chia sẽ, là ở lại trong tình yêu. Mỗi ngày người tín hữu chúng ta làm dấu Thánh giá nhiều lần trên thân xác “Nhân danh Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh thần”. Ước gì mỗi người cũng biết in dấu Chúa Ba Ngôi, hiệp thông chia sẻ trong cuộc sống hàng ngày của mình.

------------------------

 

BaNgôi ABC453: Thờ Thần nào, sẽ nên vậy


(Văn Chính, SDB chuyển ngữ)

 

Có lẽ chúng ta đã quen thuộc với mẩu chuyện kể về thánh Âu tinh thành Hippo, một nhà thần BaNgôi ABC453


Có lẽ chúng ta đã quen thuộc với mẩu chuyện kể về thánh Âu tinh thành Hippo, một nhà thần học nổi tiếng và cậu bé trên bãi biển. Thánh Âu Tinh muốn suy biết và hiểu rõ về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi như thế nào: Một Thiên Chúa duy nhất, nhưng lại có Ba Ngôi vị. Một mà lại là 3, rồi 3 lại là 1. Thật khó hiểu và quá phức tạp với sự suy lý của trí hiểu con người. Thế rồi Thánh Âu tinh đã nhận được bài học từ cậu bé: việc cố tìm hiểu như thế thật vô ích, vì trí khôn giới hạn cua con người không thể dung nạp được mầu nhiệm lớn lao vô hạn như thế, tựa như việc cố lấy hết nước của đại dương để đổ vào một lỗ cát nhỏ được đào trên bãi biển.

Một điều không thể hiểu được với trí khôn của loài người, vậy thì tại sao phụng vụ Chúa nhật hôm nay lại mừng một cách long trọng mầu nhiệm Ba Ngôi như thế? Chắc chắc Phụng vụ Giáo hội không muốn đưa mầu nhiệm này ra để hù dọa chúng ta, hoặc là làm linh thiêng hóa hệ thống giáo lý hay thần học của Ki-tô giáo. Tuy trí khôn của con người không thể hiểu được mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi như thế nào hay mầu nhiệm đó ra sao, nhưng trí khôn con người vẫn có thể hiểu ra được tại sao Thiên Chúa lại tỏ lộ mầu nhiệm này cho con người. Quả thế, khi Thiên Chúa tỏ lộ mầu nhiệm Ba Ngôi, một mầu nhiệm Tình Yêu vĩ đại là bản chất của Thiên Chúa, thì không phải để trí khôn con người có dịp phân tích, tìm hiểu, hay lý giai mầu nhiệm này, nhưng là để con người nhận biết được Tình yêu của Thiên Chúa và đi vào trong mối tương giao tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là cái lý do tại sao mà Thiên Chúa muốn tỏ lộ mầu nhiệm này cho chúng ta.

Trước hết, chúng ta đâu thấy các bài đọc Kinh thánh trong ngày lễ hôm nay cung cấp cho chúng ta một ý niệm hay một sự lý giải minh tỏ về Tín lý Một Chúa Ba Ngôi. Ngay cả hạn từ “Ba Ngôi” cũng chẳng thấy có trong Kinh thanh. Các tín hữu thời Giáo hội sơ khai đã biết đến giáo lý này và đón nhận giáo lý này như một điều phải tin không phải khi họ hiểu về mầu nhiệm này, nhưng là khi họ nhận biết về lý do tại sao Thiên Chúa tỏ lộ mầu nhiệm này.

Trong lịch sử cứu độ, Thánh Kinh chúng ta thấy Chúa Cha là Đấng Tạo dựng, Chúa Con là Đấng Cứu Độ, và Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh hóa. Tuy thế, không có ngôi nào lại hiện hữu và hoạt động riêng rẽ một mình. Rồi chính Đức Giêsu đã nói rõ hơn cho chúng ta về Chúa Cha là Đấng đã sai Ngài và về Chúa Thánh Thần, Đấng mà Ngài đã trao ban cho các môn đệ và mọi tín hữu. Đức Giêsu nói rằng Chúa Cha đã trao ban Chúa Con là tất ca những gì Người có, rồi đến lượt Chúa Con lại trao ban Thánh Thần là tất cả những gì Ngài nhận được từ Chúa Cha. Như thế, mầu nhiệm Ba Ngôi là một mầu nhiệm của Tình yêu trao ban, một mầu nhiệm để cảm nhận, để sống hơn là để phân tích tìm hiểu bằng lý lẽ của con người.

Thêm vào đó, điều quan trọng của tín điều này hệ ở chỗ: chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, vì thế, càng cảm nhận về Thiên Chúa, thì chúng ta càng biết ve bản thân mình hơn.

Những nhà chuyên môn về tôn giáo nói với chúng ta rằng con người chúng ta sẽ giống như Vị thần mà chúng ta tôn thờ. Kẻ tôn thờ thần chiến tranh thì có xu hướng gây chiến. Kẻ thờ thần khoái lạc, có xu hướng tìm kiếm khoái lạc, kẻ thở một Thiên Chúa hay nổi giận, có xu hướng trả thù, còn kẻ thờ phượng Thiên Chúa Tình yêu, thì có xu hướng sống cho Tình yêu. Thờ Chúa nào, thì cũng nên giống như vậy.

Mầu nhiệm Thiên Chua Ba Ngôi nói với chúng ta về loại Thiên Chúa của Tình yêu mà chúng ta tôn thờ, và chúng ta phải trở nên loại người nào. Có hai điều để suy tư:

Thiên Chúa không hiện hữu đơn độc, nhưng trong một cộng đoàn tình yêu và chia sẻ. Thiên Chúa không phải là một vị thần cô đơn, nên kẻ thờ phượng Người phải tránh lối sống cô độc, biệt lập. Lối sống của Ki-tô giáo không mang màu sắc bi quan của sự xa tránh xã hội, hay những mối tương giao.

Một tình yêu chân thực luôn mang 3 thành phần. Cộng đoàn Chúa Ba Ngôi thật trọn vẹn. (Hình ảnh gia đình: cha – mẹ – con cái)
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một thách đố, và cũng là lời mời gọi chúng ta biết đi vào mối tương giao giữa bản thân chúng ta – Thiên Chúa – tha nhân. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc phúc cho chúng ta.

----------------------------

 

BaNgôi ABC454: Huấn Từ của Đức Thánh Cha Phanxicô


(Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi - 31/5/2015 - Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch)

Xin chào anh chị em thân mến Chúa Nhật!

 

Hôm nay, chúng ta cử hành lễ Chúa Ba Ngôi, một lễ nhắc nhở chúng ta về mầu nhiệm một Thiên BaNgôi ABC454


Hôm nay, chúng ta cử hành lễ Chúa Ba Ngôi, một lễ nhắc nhở chúng ta về mầu nhiệm một Thiên Chúa duy nhất có ba Ngôi Vị: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Ba Ngôi là một thực tại hiệp thông Thần Linh với nhau, cho nhau và trong nhau: thực tại thần linh này là sự sống của Thiên Chúa, là mầu nhiệm yêu thương của Vị Thiên Chúa hằng sống. Thế nhưng, ai đã mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm này vậy? Chúa Giêsu. Người đã nói với chúng ta về Thiên Chúa như là một Vị Cha; Người đã nói cho chúng ta về Thần Linh; và Người đã nói cho chúng ta về chính Bản Thân Người như là Con của Thiên Chúa. Thế nên Người đã mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm này. Rồi khi sống lại từ cõi chết, Người đã sai các môn đệ của Người đi truyền bá phúc âm hóa dân chúng, bảo các vị hãy rửa tội cho họ "nhân danh Cha và Con và Thánh Thần" (Mathêu 28:19). Chúa Kitô trao phó cho Giáo Hội ở mọi thời đại lệnh truyền này, một Giáo Hội thừa hưởng sứ mệnh truyền giáo này từ các Tông Đồ. Người cũng ngỏ cùng mỗi một người chúng ta là thành phần nhờ Phép Rửa đã thuộc về Cộng Đồng của Người nữa.

Bởi thế, việc long trọng cử hành phụng vụ hôm nay, trong khi cho chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm diệu vợi này là mầu nhiệm chúng ta vừa phát nguồn vừa nhắm tới, cũng canh tân trong chúng ta sứ vụ sống hiệp thông với Thiên Chúa và sống hiệp thông giữa chúng ta theo mô phạm hiệp thông của Thiên Chúa. Chúng ta được kêu gọi không phải để sống thiếu nhau, sống trên nhau hay sống nghịch nhau mà là sống với nhau và sống trong nhau. Nghĩa là chúng ta được kêu gọi để nhận lãnh và theo đó cống hiến chứng từ về vẻ đẹp của Phúc Âm, để sống trong tình yêu thương nhau và hướng về tất cả mọi người, chia vui xẻ buồn, biết xin lỗi và tha lỗi, trân trọng những đặc sủng khác nhau theo sự hướng dẫn của các vị Mục Tử. Tóm lại: chúng ta được trao phó cho công việc xây dựng nên các cộng đồng giáo hội càng ngày càng trở nên như là một gia đình, có khả năng phản ánh quang rạng ngời Chúa Ba Ngôi và có thể truyền bá phúc âm hóa chẳng những bằng ngôn từ mà còn bằng sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa sống trong chúng ta.

Ba Ngôi, như tôi đã đề cập, còn là đích điểm tối hậu nhắm tới cho cuộc hành trình trần thế của chúng ta. Con đường của đời sống Kitô hữu thực sự là một con đường mang tính cách chính yếu là "ba ngôi": Thánh Linh hướng dẫn chúng ta để hiểu biết trọn vẹn về giáo huấn của Chúa Kitô. Đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta về những gì Chúa Kitô dạy chúng ta. Về phần mình, Chúa Giêsu đã đến thế gian để làm cho chúng ta nhận biết Cha, để chúng ta được Ngài dẫn dắt, và để hòa giải chúng ta với Ngài. Hết mọi sự trong đời sống Kitô hữu đều xoay quanh mầu nhiệm Ba Ngôi và được viên trọn trong mầu nhiệm vô cùng này. Thế nên, chúng ta hãy tìm cách để vươn cao "cách" sống của chúng ta, nhắc nhở mình rằng chúng ta hiện hữu, hoạt động, tranh đấu, chịu đựng cho đích điểm cũng như cho vinh quang nào; và chúng ta được kêu gọi để thừa hưởng phần thưởng bất tận nào.

Mầu nhiệm này bao gồm tất cả đời sống của chúng ta và trọn cuộc đời Kitô hữu của chúng ta. Chúng ta cần phải nhắc nhở mình mỗi lần chúng ta làm dấu Thánh Giá: nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vậy giờ đây tôi mời anh chị em hãy cùng nhau lớn tiếng làm dấu Thánh Giá. Nào hết mọi người! [Làm dấu Thánh Giá].

Trong ngày cuối cùng của Tháng Năm này, tháng Thánh Mẫu đây, chúng ta hãy ký thác bản thân cho Đức Trinh Nữ Maria. Chớ gì Mẹ là Đấng hơn bất cứ một tạo vật nào đã nhận biết, tôn thờ và kính mến mầu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh, lấy tay dẫn dắt chúng ta; giúp chúng ta nắm bắt được những dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần nơi các biến cố trên thế giới này. Xin Mẹ giúp chúng ta yêu mến Chúa Giêsu hết lòng, tiến bước về viễn ảnh Ba Ngôi, đích điểm tuyệt vời mà cuộc đời của chúng ta nhắm đến. Chúng ta cũng xin Mẹ giúp cho Giáo Hội để Giáo Hội trở thành một mầu nhiệm hiệp thông, luôn là một cộng đồng Giáo Hội, một cộng đồng hiếu khách, nơi mà hết mọi người, nhất là người nghèo và bị ra rìa, có thể được chấp nhận, và để Giáo Hội cảm thấy mình như là một nữ tử của Thiên Chúa được Ngài mong muốn và thương yêu.

-----------------------------------

 

BaNgôi ABC455: Chú giải của Fiches Dominicales.


HÃY RỬA TỘI CHO HỌ NHÂN DANH CHÚA CHA, VÀ CHÚA CON, VÀ CHÚA THÁNH THẦN

VÀI ĐIỂM CHÚ GIẢI

1. Đoạn kết Tin Mừng trả lời cho đoạn mở đầu:

 

Đây là đoạn kết thúc Tin Mừng Matthêu: một kết thúc dưới dạng mở ra. Thực vậy, trong Tin Mừng BaNgôi ABC455


Đây là đoạn kết thúc Tin Mừng Matthêu: một kết thúc dưới dạng mở ra.

Thực vậy, trong Tin Mừng về thời thơ ấu, Matthêu mời ta chiêm ngắm trong cuộc hạ sinh của Đức Giêsu tại Bêlem, thành của Đavid, sự ứng nghiệm lời tiên tri về "Emmanuel”, "Thiên Chúa với ta" (Is 7) và miêu tả trong các vị đạo sĩ đến từ Phương Đông hình ảnh của những người dân ngoại tiên phong đã tin vào Đức Kitô và họ sấp mình thờ lạy người”.

Trong đoạn kết thúc, rõ ràng Tin Mừng nhắc lại nguyên văn những kiểu nói trên để thuat lại cuộc gặp gỡ cuối cùng tại Galilê của Đấng Phục sinh với các môn đệ: "Khi họ thấy Người, họ sấp mình thờ lạy”. Đức Giêsu liền sai họ đi truyền giáo cho "tất cả các dân tộc", và người long trọng tuyên bố với họ: "Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế”.

J. Radermakers chú giải: "Đoạn kết Tin Mừng trả lời cho đọan mở đầu; đó là một bao hàm vĩ đại, con người Đức Giêsu mở một chiều kích phổ quát trên toàn thể lịch sử nhân loại, mà vẫn không quên nguồn gốc xác thân của Người đâm rễ trong thời gian và không gian" (Au fil de l'évangile selon saint Matthieu, lnstitut d'etudes Théologiques, Bruxelles, 1974, trang 362).

2. Một đoạn kết dưới hình thức mở ra.

Sau phục sinh, Đức Giêsu đã chọn điểm hẹn với các môn đệ không phải ở Giêrusalem, thủ đô, thành thánh, như trong Tin Mừng Luca, nhưng là "Galilê" bị khinh miệt, "nơi qui tụ các dân”. (Mt 4,12-23), biểu tượng của thế giới dân ngoại.

"Cũng thế Giáo Hội phải rời Giêrusalem, hồi đó vẫn được coi là trung tâm địa lý của đức tin, để lên đường đi tới "Galilê của dân ngoại”. Một Giáo Hội được định nghĩa là Giáo Hội cho trần gian": đó chính là sứ mệnh của Giáo Hội như Đức Giêsu sẽ định rõ sau này" ("Cahiers-evangile" số 9, trang 6).

Nơi mà Đức Giêsu truyền họ đi tới, đó là "ngọn núi”, nơi dành riêng cho các mạc khải thần linh. Hơn nữa, ở đây cũng như dọc dài suốt Tin Mừng của Ngài, thánh Matthêu luôn trình bày Đức Giêsu như Môsê mới ban Lề Luật cho dân mới của Thiên Chúa.

Claude Tassin chú thích: "Như những hình ảnh trong phim nối tiếp nhau, ta thấy lại ngọn núi nơi ma quỉ chỉ cho Đức Giêsu các vương quốc trần gian, ngọn núi Tám mối phúc nơi vị Tôn sư công bố hiến chương Nước Trời ngọn núi biến hình nơi vinh quang Con Người được hiển lộ, và sừng sững uy nghi phủ trên tất cả là bóng ngọn Nêbô cao vời (Tl 34) nơi Môsê nói lời giã từ khi dân chúng tiến về Đất Hứa" (Tin Mừng theo thánh Mátthêu, Centurion, trang 303).

- Khi thấy Đức Giêsu, các môn đệ “sấp mình thờ lạy”. Đó là một cử chỉ tỏ lòng kính trọng mang màu sắc tôn giao và phụng vụ như khi các đạo sĩ thấy con trẻ và Maria, mẹ Người (2,2-8.1 1), như khi các môn đệ ở trên thuyền, lúc sóng gió nổi lên (14,33); như người đàn bà xứ Canaan (15,25).

Tuy thờ lạy nhưng họ vẫn còn "hoài nghi', niềm hoài nghi, theo Jean Radermakers, "là bạn đồng hành bất khả phân ly với niềm tin biến động".

- Đấng tỏ mình ra cho các môn đệ ("Đức Giêsu đến gần và các môn đệ sấp mình thờ lạy chính là Đức Chúa vinh hiển được tôn vinh, được trao quyền tối thượng xét xử toàn thế giới (Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Ta"), từ đó Người có thể sai các môn đệ đi khắp thế giới làm cho uy quyền này trở thành hiện thực.

Những lời Người nói với họ ghi dấu sự mở ra một giai đoạn trong sứ mệnh của người; một sứ mệnh từ nay Người tiếp tục Giáo Hội.

+ "Hãy đi...! Làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ Thầy”. Trong suốt thời hoạt động công khai, Đức Giêsu đã giới hạn các hoạt động vào các "chiên lạc nhà Israel". Từ nay, Người phá huỷ biên cương phân chia không gian và thời gian: Đức Giêsu đã có thể hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh người Tôi Tớ Thiên Chúa như Matthêu loan báo khi nhắc lại lời sấm của Isaia (42,1-4): dân ngoại sẽ đặt niềm hy vọng vào danh người" (Mt 12, 18 -21). Dân ngoại, đã hiện diện ngay ở những trang đầu của sách Tin Mừng trong hình ảnh các vị đạo sĩ, lại thấy xuất hiện ở đoạn ket, Tin Mừng như đối tượng mà Tin Mừng nhắm tới. Và Đức Giêsu trao phó sứ mệnh phổ quát ấy cho Giáo Hội của Người.

Claude Tassin nhận xét: "Điều quan trọng không phải là “đi” cũng không phải là một sứ mệnh chinh phục đất đai, nhưng là một cởi mở đón nhận mọi nhóm người, không phân biệt. Vì Đức Giêsu có "mọi quyền năng", nên mọi người được mời gọi đặt hiện hữu cuộc đời dưới uy quyền của người. Sứ mệnh, theo Mátthêu, là gì? Các môn đe hãy chiêu mộ thêm các môn đệ khác; nhũng ai cảm thấy giáo huấn của Đức Giêsu biến đổi cuộc đời mình. Hãy chia sẻ kinh nghiệm ấy với người khác, "dạy cho họ tuân giữ mọi giới răn" của Đức Giêsu gồm tóm trong luật duy nhất: tình yêu" (O.C., trang 304).

+ "Hãy rửa tội cho họ, nhân danh Chúa Cha: và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần”. Sứ mệnh không phải là quảng bá một ý thức hệ, dù rất cao siêu; sứ mệnh không ngừng đề nghị thiết lập một cộng đoàn: cộng đoàn những người, nhờ bí tích rửa tội, muốn những mối liên hệ hỗ tương của họ đâm rễ sâu vào một gắn bó chung "nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần”. Tạp chí "Célébrer" số 269 nói:."Công thức nhân danh Ba Ngôi này chỉ có trong Tân ước. Những bản văn khác nói về phép rửa "nhân danh Đức Giêsu" hoặc phép rửa “nhờ Chúa Thánh Thần". Tuy không có ngay từ buổi ban đầu, nhưng công thức này không xuất hiện quá trễ. Có lẽ công thức ấy được vay mượn từ truyền thống phụng vụ của cộng đoàn nơi thánh Matthêu phụ trách. Công thức rửa tội ấy diễn tả mối kết hiệp chặt chẽ giữa người lãnh bí tích Rửa tội với Ba Ngôi Thiên Chúa:

+ "Hãy dạy họ tuân giữ mọi điều răn Thầy đã truyền cho anh em”. Đừng giản lược sứ mệnh truyền giáo vào việc cải đạo không có tương lai. Giáo Hội phải giúp những người đã lãnh bí tích rửa tội sống mỗi ngày mỗi phù hợp với nếp sống mới mà họ đã bước vào. J. Radermakers nhận xét: "Như thế toàn thể Tin Mừng khi trở nên lời giáo huấn bằng đời sống cho các môn đệ, về phương diện bí tích sẽ rất có ý nghĩa trong bí tích Rửa tội và về phương dien nhân loại sẽ trương rộng ra trong đời sống hằng ngày; trong cộng đoàn Kitô hữu, đời sống luân lý không gì khác hơn là Tin Mừng biến thành hành động" (Sđd, trang 365).

+ “Và Thầy, Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Đó là chóp đỉnh của lời Đức Giêsu tuyên bố: bảo đảm một hiện diện tích cực, hiệu quả, không giới hạn ở đoạn kết Tin Mừng, Matthêu đã công bố rằng lời thiên thần hứa với Giuse đã hoàn toàn ứng nghiệm nơi Đức Giêsu: "Tên người là Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở với chúng ta”.

J. Potel kết luận: "Đức Giêsu không lìa xa Giáo Hội của Người. Dù Người vô hình, Người vẫn hiện diện ở mọi nơi Giáo Hội ở mọi nơi, cho đến tận cùng thời gian. Theo thánh Matthêu, Người không biến mất trên trời cao. Trái lại, lời cuối cùng của Người cũng là câu cuối cùng của Tin Mừng đã hứa: "Thầy sẽ ở với anh mọi ngày cho đến tận thế”. Chính Người đã nói: khi có hai ba người tụ họp nhân danh Thầy, Thầy sẽ ờ giữa họ, (Mt 18,20). Phục Sinh không ở lại trên núi Galilê. Người đồng hành với các môn đệ trên mọi nẻo đường trần gian" ("Đức Giêsu, lịch sử đích thực", Centúrion, 1994, trang 516).

BÀI ĐỌC THÊM

1. Ba khía cạnh trong sứ mệnh của Giáo Hội

(Mgr. L.Daloz, "Nước Thiên Chúa đã đến gần", Centurion-duculot, tr. 385).

Hình thức của sứ mệnh đã được chỉ dẫn rõ ràng: "Hãy làm cho mọi dân tộc nên môn đệ của Thầy, rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, dạy họ tuân giữ tất cả những điều Thầy đã truyền cho anh em”. Ta thấy có ba khía cạnh: Loan báo Tin Mừng là động lực thôi thúc các môn đệ; tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua nhờ bí tích Rửa tội và các bí tích; cuộc sống mới thực hành những lời Đức Giêsu đã truyền dạy. Tất cả những điều đó làm thành sứ mệnh của Giáo Hội. Không có ba yếu tố đó sứ mệnh không hoàn hảo, và không có yếu tố nào trong ba có thể tự mình thực hiện được sứ mệnh truyền giáo. Điều quan trọng là tất cả các dân nước được thừa hưởng cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu, là họ đón nhận Đức Giêsu để được đổi mới. Như thế, họ đi vào mầu nhiệm sự sống của Thiên Chúa: nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần”. Qua sứ mệnh của các Tông đồ, Đức Giêsu tiếp tục nhiệm vụ mà Người đã khởi đầu trong lễ Vượt Qua: "Còn Thầy, Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Ta còn sợ gì nếu Đức Giêsu Phục Sinh luôn ở với ta".

2. Trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa cho ta biết Người ở “với ta”.

(Báo Fêtes et Saisons số 496, "Ba Ngôi Thánh", trang 31).

Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn khác, tự đầy đủ ở nơi chính mình, nhưng Người đã cởi mở đón nhận một tạo vật do tay Người sáng tạo, hay đúng hơn từ ngữ loài người giới hạn khó mà diễn tả được một mầu nhiệm như thế - Chúa Cha, nguồn cội và sự duy nhất của Ba Ngôi, đã đưa dẫn thế giới mà người tạo dựng vào hiệp thông với Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Khi gợi lại sự Nhập Thể của Chúa Con và Ân Ban của Chúa Thánh Thần, ta khẳng định Thiên Chua Hoàn Toàn Khác đã trở nên Hoàn Toàn Gần Gũi. Thực vậy, trong viễn tượng Ba Ngôi, nói cho đúng chính Thiên Chúa đã đem ta lại gần Người vì, thực ra, Người đã tác tạo nên ta trong Người. Sự gần gũi thân mật lạ lùng của Thiên Chúa là thế. Nhưng để xúc động sâu xa về điều đó lại cần phải linh cảm được Thiên Chúa vô vàn khác biệt và siêu việt dường nào.

Nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa tỏ cho ta biết Người ở "với ta". Nhờ Chúa Thánh Thần, Người là Thiên Chúa ở trong ta, nhưng chính là để ta được ở với Người và trong Người. Ở đây không có ý nói rằng, để yêu mến Thiên Chúa, con người phải xa ta trần gian. Như cuộc đời Đức Kitô là bằng chứng, cuộc hiệp thông với Thiên Chúa thực hiện trong trần gian và với anh em ta; hình ngay từ cõi đời trần tục này, bên cạnh và cùng với những người anh em này mà Thiên Chúa gọi ta đến với Người.

3. Được mời gọi đến khám phá Thiên Chua hàng sống và chân thật.

(Thư các Đức Giám Mục gởi người Công giáo Pháp, Cerf trang 50-52).

Niềm tin vào Đức Giêsu bao gồm lòng can đảm chấp nhận chính sự sống của Thiên Chúa trong cuộc sống nhân loại chúng ta. Nếu ta co đặt Lời Chúa và các bí tích, đức tin đối nghịch với con người, cũng chỉ nhằm mục đích hiểu biết niềm vui được sống được yêu như những người con của Thiên Chúa, theo gương Chúa Con, trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Chính qua ân ban của Chúa Thánh Thần từ biến cố Hiện Xuống mà Chúa Cha nối kết con người vào đời sống của Người Con riêng của Người.

Như thế mầu nhiệm phục sinh mà Đức Giêsu đã trải qua ghi đậm dấu ấn vào cuộc sống chúng ta: mầu nhiệm ấy được thông ban cho ta để ta sống sự sống và cái chết của ta trong tinh thần năng động của ân ban mà Chúa Thánh Thần đã khơi lên và linh hoạt. Về sự năng động mới phải lan toả ra toàn thể lịch sử và tạo vật “còn đang rên la trong cơn đau sinh con" (Rm 8,22), nhưng vẫn "giữ vững niềm hy vọng sẽ được giải thoát khỏi tình trạng nô lệ sự hư nát" (Rm 8,20-21).

Chúa Thánh Thần đến từ Cha trên trời, qua Đức Giêsu, được gởi đến để hoán cải tâm hồn ta theo Tình Yêu Thiên Chúa và tha nhân, nhưng cũng để giữa lòng nhân loại phát sinh một tạo vật mới, được giải thoát khỏi sự dừ và sự chết (x. Rm 8, 22-23).

Ta đừng phân cách hai hoạt động ấy của Chúa Thánh Thần. Người muốn tạo ra một sự hạ sinh mới vừa trong thâm sâu các tâm hồn và các lương tâm, vừa trong sự phức tạp của thế giới và của lịch sử. Cảm nghiệm của người Kitô hữu về Chúa Thánh Thần luôn có hai chiều kích: cá nhân và lịch sử, sâu xa trong tâm hồn con người và trong dòng toàn bộ lịch sử cứu đó.

Đứng trước mạc khải về chiều sâu của Ba Ngôi và của nhân tính Thiên Chúa, hiển nhiên ta cần một cuộc khai tâm thường xuyên. Chỉ dạy cho các tân tòng và các thanh niên xin được rửa tội và thêm sức nhưng yếu tố cơ bản của kinh “Credo" là không đủ. Tất cả chúng ta đều được mời gọi đi đến khám phá Thiên Chúa hằng sống và chân thật, tìm kiếm Ngươi, nhận biết Người và cầu khẩn Người như Người đã tỏ mình ra qua Đức Kitô.

Dấu chỉ đó cho thấy tất cả chúng ta đều cần đến Giáo Hội nhu cầu nơi để đọc chăm lo bú mớm, nơi cảm nghĩ đức tin bén rễ. Thực vậy, Giáo Hội khong ở ngoài mầu nhiệm mà Giáo Hội loan báo. Giáo Hội không chỉ là một nhóm các bạn hữu Đức Kitô hoặc hiệp hội nhưng người tưởng nhớ đến Người.

Theo Công Đồng Vatican II, Giáo Hội là "bí tích trong Đức Kitô. Nghĩa là vừa là dấu chỉ, vừa là phương tiện giúp kết hiệp thân mật với Thiên Chúa và sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại" (Lumen Gentium 1).

Chính trong và nhờ Giáo Hội mà nhân tính của Thiên Chúa, hôm nay và cho đến ngày tận thế, có thể được trao ban để được nhận biết trong thế giới. Giáo Hội thân thể Đức Kitô và Đền thờ Chúa Thánh Thần, phải làm vang vọng lên nơi nhân loại lời mời gọi mà Thiên Chúa muốn ngỏ với họ.

-----------------------

 

BaNgôi ABC456: Suy niệm của Lm. Anfonso


Tin Mừng Mt 28: 16-20: Hẳn là ai trong chúng ta cũng thuộc lòng câu giáo lý được truyền từ thế hệ này tới thế hệ khác, tuyên xưng Một Chúa Ba Ngôi: Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ba là Thánh Thần. Và hơn nữa, với người Kitô hữu..

Suy niệm

 

Hẳn là ai trong chúng ta cũng thuộc lòng câu giáo lý được truyền từ thế hệ này tới thế hệ khác BaNgôi ABC456


Hẳn là ai trong chúng ta cũng thuộc lòng câu giáo lý được truyền từ thế hệ này tới thế hệ khác, tuyên xưng Một Chúa Ba Ngôi: Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ba là Thánh Thần. Và hơn nữa, với người Kitô hữu, chúng ta còn tuyên xưng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi cách thân quen nhiều lần trong ngày khi làm Dấu Thánh giá "Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần". Đó cũng chính là một trong ba mầu nhiệm chính trong đạo.

Mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi trừu tượng khó hiểu lại trở nên quen thuộc làm sao. Thiên Chúa mà người ta nghĩ Ngài là Đấng "ở trên" là một ông Trời, ông Thiên xa vời thì Ngài cũng lại là Đấng "ở với" loài người cách gần gũi. Vào thời Cựu Ước, Thiên Chúa đồng hành với Môisen và dân Ngài trong hành trình vào đất hứa. Lời hứa "ở với" ấy được thực hiện ngày càng trọn hảo nơi Con Một Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Đấng được gọi là Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1,23). Thiên Chúa ở với loài người không những bằng sự hiện diện mà còn chia sẻ phận người trong mọi hoàn cảnh, kể cả cuộc khổ nạn vì tội lỗi con người, Người chịu đau thương trên thánh giá, để nhân loại có thể cảm nhận được việc Chúa “ở với” tới tận cùng. Chúa Kitô Phục sinh còn tiếp tục ở cùng Hội thánh khi hứa với các môn đệ: "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20). Người còn tiếp tục trao ban tình thương cho các môn đệ bằng việc trao ban Thánh Thần để dạy bảo, dẫn dắt và canh tân Hội thánh.

Cho nên, Phụng vụ Hội thánh mừng lễ kính Chúa Ba Ngôi vì Hội thánh muốn các tín hữu nhớ rằng mỗi ngày Chúa nhật là ngày dành riêng để cảm tạ hồng ân Chúa Ba Ngôi ban xuống trên mỗi người chúng ta. Chúa Ba Ngôi luôn phải được vinh danh trong các Bí tích mà Hội thánh cử hành, khởi đầu là Bí tích Rửa tội, như câu trích nổi tiếng bàn về Chúa Ba Ngôi trong đoạn kết thúc Tin mừng, khi Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi còn được Hội thánh minh họa bằng hình ảnh một gia đình đầm ấm, yêu thương và liên kết nên một. Trong thư mục vụ gửi cộng đồng dân Chúa năm 2002, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhắc nhở các tín hữu rằng: “Chính sự hiệp thông mật thiết trong gia đình Kitô giáo là hình ảnh hiệp thông giữa Ba Ngôi Thiên Chúa” (số 6). Vâng, một gia đình thắm đượm tình yêu thương thì 1+1+1 không là 3, mà là 1. Và nếu Ba Ngôi Thiên Chúa là kiểu mẫu của gia đình, thì mọi thành viên trong gia đình cũng phải yêu thương nhau bằng tình yêu trao ban và tự hiến như vậy. Đó chính là giới răn yêu thương mà Chúa Giêsu Phục Sinh đã truyền dạy các môn đệ: “Hãy giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”. Điều Người truyền dạy đó là “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Như vậy, giáo lý mà Chúa Giêsu truyền lại không phải là một bài học lý thuyết mà là việc tập luyện sống “yêu thương”. Tình thương ấy cần được thể hiện nơi tổ ấm gia đình, cộng đoàn, giáo xứ bằng những nỗ lực sống chan hòa và hợp nhất. Chính khi sống trao ban, chúng ta đang dần phản ảnh trung thực tình yêu thương của Chúa Ba Ngôi. Và Ba Ngôi Thiên Chúa cũng ở lại, đồng hành với chúng ta trong sứ vụ loan báo tình yêu thương của Thiên Chúa cho anh chị em mình.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng con tôn thờ,

Xin giúp con quên mình hoàn toàn
Để ở lại trong Chúa, lặng lẽ và an bình
Như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu.
Lạy Đấng thường hằng bất biến,
Mong sao không gì có thể khuấy động sự bình an của con,
Hay làm cho con ra khỏi Chúa;
Nhưng ước chi mỗi phút lại đưa con
Tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa!
Xin làm cho hồn con bình an thanh thản,
Xin biến hồn con thành chốn trời cao,
Thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa, nơi Chúa nghỉ ngơi.
Ước chi con không bao giờ để Chúa ở đó một mình
Nhưng con luôn có mặt, với trọn cả con người,
Với thái độ nhạy bén trong đức tin,
Cung kính tôn thờ và phó mình cho Chúa sáng tạo.
(Lời nguyện của chân phước Elisabeth de Trinité)

-----------------------------

 

BaNgôi ABC457: Làm Dấu – Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

 

Thiếu nhi trong Giáo xứ Kim Ngọc chúng tôi thuộc lòng ca khúc “Làm Dấu”, ngày Chúa Nhật nào BaNgôi ABC457


Thiếu nhi trong Giáo xứ Kim Ngọc chúng tôi thuộc lòng ca khúc “Làm Dấu”, ngày Chúa Nhật nào các em cũng hát trước khi học giáo lý.

1. Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng.

Con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa Con tình yêu.

Đưa tay sang trái phải, vinh danh Chúa Thánh Thần nguồn ơn thánh thiên hồng phúc đời con.

Mỗi lần làm dấu thánh xin ngự đến trong tâm hồn con, mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con, xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm, ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời.

ĐK: Con làm dấu hằng ngày. Con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm mầu, dấu ấn tình yêu nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa.

Con làm dấu hằng ngày. Con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm mầu, dấu ấn tình yêu Chúa mãi ở trong con con ở trong Chúa.

2. Bao lần con quên Chúa khi vô ý hay khi thờ ơ.

Bao phen con ngại ngần lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin.

Đa có lúc yếu hèn, không làm dấu giữa đời, Ngài ơi giúp con bừng cháy niềm tin.

Giữa hiểm nguy khốn khó con làm dấu xin ơn bình an, trong an vui ngập tràn con làm dấu hân hoan tạ ơn. Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường, Chúa ơi ở bên con nhé vì con đây luôn cần tới Ngài.

Làm dấu Thánh Giá là lời tuyên xưng đức tin, tôn vinh Chúa Ba Ngôi của người Kitô hữu, là dấu chỉ phân biệt những người môn đệ của Chúa Giêsu và những người theo đạo khác.

Mùa Phục Sinh kết thúc với đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Giáo hội nhìn lại chương trình cứu độ được Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử nhân loại và nhận ra rằng: nguồn ơn cứu độ chính là Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Vì thế, chúng ta hiểu tại sao ngày Chúa nhật mùa Thường niên tiếp ngay sau lễ Hiện Xuống, luôn luôn được Giáo hội mừng kính và suy niệm về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Giáo Hội là công trình của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Từ Ngài, Giáo Hội sinh ra; nhờ Ngài, Giáo Hội hoạt động; và hướng tới Ngài, Giáo Hội dấn bước. Chỉ một mình Thiên Chúa mới nắn đúc nên Giáo Hội theo lòng Ngài mong ước. (Thư Chung 2011, Số 19).

Giáo hội được Chúa Cha tập hợp chung quanh Chúa Giêsu dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Là dân tộc lữ hành, Giáo hội phát xuất từ Chúa Cha, sẽ trở về với Chúa Cha, nhờ trung gian của Chúa Kitô, dưới hơi thở của Chúa Thánh Thần. Chính từ mầu nhiệm Ba Ngôi mà Giáo hội được sinh ra và cũng từ Thiên Chúa mà Giáo hội lãnh nhận sứ mạng để tất cả nhân loại làm thành một Dân Thiên Chúa, tập họp thành Thân Thể Chúa Kitô, được xây dựng thành Đền Thờ Chúa Thánh Thần. Giáo hội như là hình ảnh của mầu nhiệm hiệp thông giữa Ba Ngôi Thần Linh và Giáo hội là dấu chỉ của sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và nhân loại (x.GH1; GLCG số 772). Ba Ngôi là cội nguồn và là cùng đích của Giáo hội. Giáo hội là công trình của Ba Ngôi. Giáo hội nuôi sống con cái mình bằng thần lương Ba Ngôi ban tặng qua các bí tích.

1. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo.

Đây là một mầu nhiệm thâm sâu nhất, cao cả nhất mà lý trí con người, ngay cả óc tưởng tượng của con người, cũng không thể nào thấu hiểu hay hình dung được. Bởi vì Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một vấn đề, càng không phải là một vấn đề toán học. Mầu nhiệm không phải là vấn đề hay bài toán: 3 là 3; 1 là 1. Không tính với bài toán nào mà 1 là 3 hay 3 thành 1 được. Thiên Chúa không phải là những con số. Không thể làm trò ảo thuật hay lý luận đưa ngón tay ba đốt hay hình tam giác mà ví von được.

Vậy ai đã cho chúng ta biết mầu nhiệm này? Chính Chúa Giêsu Kitô. Nếu Chúa không dạy bảo thì loài người không thể nào biết được. Cho tới trước khi Chúa Kitô đến, loài người không có một ý niệm nào. Dân Do thái, dân riêng của Chúa, cũng không biết gì về mầu nhiệm Ba Ngôi. Cựu Ước chỉ nói tới một Thiên Chúa duy nhất, tạo dựng và làm chủ vũ trụ. Chính Chúa Giêsu, trong đời sống công khai giảng dạy đã mạc khải dần dần. Ngài đã từng bước vén lên bức màn của mầu nhiệm Ba Ngôi.

Ngài cho biết: Chúa Cha là Thiên Chúa, còn Ngài là Con Một của Chúa Cha. Ngài và Chúa Cha là một. Ngài ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Ngài, cùng bản tính với Chúa Cha. Ngài cũng là Thiên Chúa. Ngài với Chúa Cha là một Thiên Chúa.

Ngài cũng cho biết: Chúa Thánh Thần là Đấng mà Chúa Cha sai đến, cũng là Thiên Chúa. Như vậy, chỉ là một Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi riêng biệt nhau chứ không phải là ba Chúa.

2. Mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm Tình Yêu.

Tại sao Chúa Giêsu lại mạc khải cho chúng ta một mầu nhiệm quá cao siêu như thế? Chắc chắn không phải là để thử thách thiện chí của con người, hoặc để xây lên bức tường chặn đứng suy luận và óc tưởng tượng của con người. Nhưng vì Chúa muốn chúng ta hiểu biết đời sống nội tại của Thiên Chúa, đó là tình yêu. Thiên Chúa là Tình yêu. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi nói lên điều đó.

Thiên Chúa là Tình yêu. Thiên Chúa yêu thương con người. Đó là một công thức khác để nói về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Vì tình yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, ban cho con người được hạnh phúc như Chúa. Nhưng con người đã phạm tội phản nghịch đánh mất hạnh phúc. Thiên Chúa không từ bỏ con người. Ngài đã quyết định ban Con Một yêu dấu để cứu chuộc. Và vì yêu thương con người, Đức Kitô đã vâng lời Chúa Cha đến trần gian thực hiện sứ mệnh yêu thương đó. Và khi hoàn tất, Ngài về trời. Chúa Thánh Thần đến để tiếp tục công việc của Ngài, công việc yêu thương. Nhờ Chúa Thánh Thần, tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục được bày tỏ mãi cho tới chúng ta hôm nay và mãi về sau nữa.

Vì thế, khi mừng kính mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội không chỉ nhắc nhở chúng ta xác tín lại tín điều quan trọng này, nhưng còn mời gọi chúng ta hãy sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, là sống yêu thương và hiệp nhất. Như tình yêu thương giữa Ba Ngôi Thiên Chúa đã trào tràn trên mọi thụ tạo, thì tình yêu thương của người Kitô hữu cũng vậy, phải mở ra cho hết mọi người. Sống yêu thương là cách diễn tả đúng và đầy đủ ý nghĩa cuộc sống làm người và làm con Chúa; đồng thời cũng diễn tả cuộc sống của Chúa Ba Ngôi: yêu thương và hiệp nhất.

3. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm gần gũi nhất trong đời sống đạo.

Trước khi dùng cơm, phần lớn trong chúng ta đều làm dấu thánh giá và đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Khi đọc kinh trong nhà thờ hay tại nhà, chúng ta đều bắt đầu bằng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Có những người có thói quen tốt là trước khi làm bất cứ việc gì, họ đều làm dấu thánh giá. Qua đài truyền hình, thỉnh thoảng chúng ta thấy, có những cầu thủ bóng đá quốc tế làm dấu thánh giá sau khi đá lọt lưới đối phương, hoặc trước khi đá phạt đền.

Làm dấu trên trán, chúng ta tuyên xưng Chúa Cha là Đấng tạo dựng trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Làm dấu trên ngực, chúng ta tuyên Chúa Con là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đã từ trời xuống thế nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Làm dấu trên hai vai chúng ta tuyên xưng Chúa Thánh Thần là Chúa và Đấng ban sự sống, Người bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Dấu chữ thập mà chúng ta làm chỉ thánh giá của Chúa Giêsu, nơi mạc khải trọn vẹn tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chua Thánh Thần đối với nhân loại.

Dấu thánh giá là lời tuyên xưng đức tin vắn tắt nhất của người Kitô hữu, là dấu chỉ phân biệt những người môn đệ của Chúa Giêsu và những người theo đạo khác. Lời kinh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần tóm tắt đức tin mà chúng ta đã nhận lãnh khi chịu phép rửa tội, mà nội dung là ba điều khoản lớn của đức tin công giáo, điều khoản thứ nhất tuyên xưng Chúa Cha, điều khoản thứ hai tuyên xưng Chúa Con, đieu khoản thứ ba tuyên xưng Chúa Thánh Thần và Hội thánh. Như vậy cách thực tế và đơn giản nhất để tôn vinh Chúa Ba Ngôi là chúng ta hãy làm dấu thánh giá cách sốt sắng và ý thức, với tất cả lòng yêu mến và kính trọng.

Đi sâu hơn chút nữa, chúng ta càng thấy mầu nhiệm Ba Ngôi thật gần gũi và thật là cao cả. Thánh Augustinô đã nói: “Nếu bạn thấy tình yêu, bạn sẽ thấy Chúa Ba Ngôi”.

Chúng ta có thấy tình yêu không, và thấy như thế nao? Tình yêu được nhìn thấy qua những hành vi yêu thương.

Yêu thương là ban tặng: khi yêu người ta trái tim của mình cho người yêu. Yêu thương sâu đậm là cho đi điều quý báu nhất cho người mình yêu, như trường hợp của Chúa Cha mà Chúa Giêsu nói tới trong Tin mừng Gioan: “ Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình cho thế gian” (Ga 3, 16). Hay chính trường hợp của Chúa Giêsu: “ Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người dám thí mạng sống vì bạn hữu” (Ga 15, 13). Yêu thương là cho đi chính mình, là tự hiến chính mình. Vợ chồng yêu thương nhau, dâng hiến bản thân cho nhau, kể cả thân xác mà không chút e dè, trái lại còn hạnh phúc nữa. Cha mẹ và con cái yêu thương nhau có thể hy sinh mạng sống mình cho nhau.

Yêu thương là chia sẻ: yêu nhiều, người ta chia sẻ cho nhau nhiều, yêu nhau hết mức thì người ta chia sẻ cho nhau tất cả. Vợ chồng yêu nhau chia sẻ cho nhau tất cả, từ của cải vật chất đến gia sản tinh thần, đến cả tình gia đình. Ông bà cha mẹ của chồng trở thành ông bà cha mẹ của vợ và ngược lại. Trong Thiên Chúa cũng thế, Ba Ngôi Thiên Chúa chia sẻ cùng một sự sống thần linh. Và chính sự sống thần linh duy nhất làm cho Ba Ngôi là một. Chúa Cha đã sai Chúa Con mang sự sống thần linh ấy xuống trần gian chia sẻ cho nhân loại. Sự sống ấy là Bánh bởi trời mà chúng ta nhận lãnh trong bí tích Thánh Thể.

Yêu nhau là đón nhận nhau. Đón nhận tình yêu và ý muốn của người mình yêu, đón nhận tất cả, đón nhận chính bản thân của người yêu. Người được yêu có vị trí quan trọng trong trái tim của người yêu. Suy nghĩ về tình yêu giữa Chúa Con và Chúa Cha, chúng ta sẽ thấy ở trần gian này, không có sự đón nhận nào trọn vẹn như thế. Chúa Con đón nhận tất cả từ Chúa Cha: giáo lý, ý muốn, lời nói, hành động. Chúa Con đón nhận chính bản thân Chúa Cha làm bản thân của mình, vì vậy mà đồng bản thể với Chúa Cha.

Yêu nhau còn là gắn bó với nhau. Càng yêu nhau càng gắn bó mật thiết đến nỗi là một với nhau. Hai vợ chồng yêu nhau ở mức độ cao nhất thì trở nên mot: một xương thịt, một thân mình. Bấy giờ tình yêu vợ chồng không những là dấu chỉ hữu hình của tình yêu Chúa Giêsu đối với Giáo Hội, mà còn là dấu chỉ của tình yêu Ba Ngôi. Ba Ngôi gắn bó với nhau đến nỗi là Một với nhau. Và chỉ có một Thiên Chúa mà thôi, Thiên Chúa là Tình Yêu nguồn suối, mẫu mực cho mọi tình yêu của con người (ĐGM Bùi Văn Đọc).

Hôm nay chúng ta mừng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Gọi là mầu nhiệm vì đó là điều vượt quá trí hiểu của loài người. Tuy chúng ta không thể hiểu thấu mầu nhiệm đó, nhưng may thay qua Chúa Giêsu, chúng ta thấy được biểu hiện của mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi chính là mầu nhiệm của tình yêu.

Chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Đời sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi biết yêu thương. Chúng ta chỉ được hạnh phúc khi tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng tội lỗi làm cho chúng ta xa lìa tình yêu của Chúa. Sự ghen ghét hận thù làm cho khuôn mặt chúng ta lem luốc méo mó, không còn giống khuôn mặt Thiên Chúa.

Hôm nay ta hãy biết sống theo khuôn mẫu của Chúa Ba Ngôi. Biết sống hiệp nhất với nhau. Biết dâng hiến bản thân mình, biết cho đi, biết chia sẻ, biết sống chan hoà tình bác ái. Để thực hiện những điều ấy, ta phải biết bỏ mình, bỏ sở thích riêng, bỏ của cải và nhất là phải biết bỏ ý riêng, hoàn toàn sống theo thánh ý Thiên Chúa. Khi biết bỏ mình như thế, ta sẽ nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Khi hoàn toàn quên mình để sống cho tình yêu ta sẽ được kết hiệp với tình yêu của Thiên Chúa. Đó chính là hạnh phúc thiên đàng. Đó chính là đích điểm của đời chúng ta.
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin cho chúng con ngày càng trở nên giống hình ảnh của Chúa. Amen.

-----------------------------

 

BaNgôi ABC458: Suy niệm của Trầm Thiên Thu


Vinh Danh Chúa Ba Ngôi
Thiên Chúa Chí Linh Tam Vị Nhất Thể
Chúng Nhân Hèn Mọn Một Đời Oan Khiên

 

Hằng ngày, nhiều lần chúng ta tuyên xưng và tôn vinh Chúa Ba Ngôi – Đấng Tam Vị Nhất Thể BaNgôi ABC458


Hằng ngày, nhiều lần chúng ta tuyên xưng và tôn vinh Chúa Ba Ngôi – Đấng Tam Vị Nhất Thể (Holy Trinity). Có nhiều cách, nhưng cách đầu tiên và đơn giản nhất là làm dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần – khởi đầu và kết thúc mọi sự trong sinh hoạt hằng ngày của tín nhân. Một trong các cách khác là cầu nguyện bằng Kinh Sáng Danh.

Khi nhìn vào Tam Giác Đều, chúng ta thấy có mọi thứ bằng nhau: Ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau, ba đường trung tuyến bằng nhau. Thiên Chúa Ba Ngôi cũng vậy, không Ngôi nào hơn, không Ngôi nào kém. Một mà Ba, và Ba mà Một. Một Chúa mà Ba Ngôi – gọi là Tam Vị Nhất Thể, nói theo Việt ngữ bình dan là ba-trong-một. Điều này hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của loài người. Chắc chắn những người KHÔNG có niềm tin tôn giáo KHÔNG thể chấp nhận theo lý luận của trí tuệ loài người. Không tin cái gì đó không phải là cái đó không hiện hữu, nghĩa là cái gì đó vẫn thực sự hiện hữu dù chúng ta có tin hay không.

Có câu chuyện kể rằng chàng Augustinô là người giỏi giang, thông minh xuất chúng, suy nghĩ và lý luận về Chúa Ba Ngôi mà không thể hiểu thấu. Và rồi chàng Augustinô gặp một em bé ngồi múc nước biển đổ vào cái hang, thấy lạ nên mới hỏi: “Cháu làm gì thế?”. Em bé trả lời: “Cháu tát nước biển”. Augustinô nói: “Làm sao cháu tát cạn được bien?”. Đứa bé vô tư nói: “Việc cháu đang làm đây còn dễ hơn việc chú đang suy nghĩ”. Chàng Augustinô đã giật mình và tỉnh ngộ. Đó chính là Thánh tiến sĩ Augustinô, cậu con trai “ngang ngược” của Thánh Monica.

Ngày xưa, Thiên Chúa đã truyền lệnh qua ông Môsê: “Anh em CỨ HỎI những thời xa xưa, thời có trước anh em, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất; CỨ HỎI từ chân trời này đến chân trời kia: Có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng? Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh em đã nghe, mà vẫn còn sống không? Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đởm, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em tại Ai-cập, trước mắt anh em không?” (Đnl 4:32-34). Những câu hỏi có vẻ dễ dàng mà hóc búa ghê đi!

Những câu hỏi đó cũng chính là những câu trả lời. Và ông Môsê kết luận: “Vậy hôm nay, anh em PHẢI biết và để tâm suy niệm điều này: Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ KHÔNG CÓ thần nào khác nữa. Anh em PHẢI GIỮ các THÁNH CHỈ và MỆNH LỆNH của Ngài, mà hôm nay tôi truyền cho anh em; như vậy anh em và con cháu anh em sau này se được hạnh phúc, và anh em sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, vĩnh viễn ban cho anh em” (Đnl 4:39-40). Những lời giản dị và rõ ràng, thật dễ hiểu. Trong mệnh lệnh có kèm theo lời hứa. Ôi, Chúa Ba Ngôi vô cùng đại lượng và nhân từ!

Vâng, Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng trung tín, luôn giữ đúng lời hứa. Thánh Vịnh gia xác định: “Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin” (Tv 33:4). Mỗi chúng ta cũng đã và đang cảm nghiệm được lời hứa đó trong cuộc sống đời thường này.

Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng chí minh và chí thiện nên Ngài “yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Ngài chan hoà mặt đất” (Tv 33:5). Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng toàn năng: “Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện, Ngài ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên” (Tv 33:6 & 9). Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng giàu lòng thương xót: “Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn” (Tv 33:18-19).

Vì thế, chúng ta luôn rất cần Ngài và phải tín thác vào Ngài bằng cách thân thưa: “Tâm hồn chúng con đợi trông Chúa, bởi Ngài luôn che chở phù trì” (Tv 33:20), và không ngừng van xin cầu khẩn: “Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chua, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài” (Tv 33:22). Có nghĩa là chúng ta tín thác như thế nào thì được như vậy: tin nhiều thì được nhiều, tin ít thì được ít. Hoàn toàn công bằng. Mỗi khi chữa lành, chính Chúa Giêsu luôn xác định rằng “chính đức tin đã cứu người được chữa lành”.

Một lần nọ, khi Tông đồ Phi-líp-phê thắc mắc về Chúa Cha (Ngôi Nhất), Chúa Giêsu (Ngôi Hai) đã minh nhiên xác định: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14:9). Tình yêu cua Chúa Cha và Chúa Con nhiệm xuất Chúa Thánh Thần (Ngôi Ba). Thấy và biết Ngôi Hai là thấy và biết Ngôi Cha, cũng là thấy và biết Ngôi Ba vậy. Theo “cách chia” của chúng ta: Chúa Cha là Đấng sáng tạo, Chúa Con là Đấng cứu độ, và Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa. Đó là cách nói để cho loài người dễ hiểu theo trí tuệ phàm tục mà thôi. Ba là Một thì không có chuyện tách rời như vậy.

Chúa Thánh Thần là Gió (Khí), Lửa và Nước. Ngài luôn hoạt động tích cực trong mỗi chúng ta, trong từng biến cố cuộc đời. Xét theo nghĩa đen, cuộc sống con người KHÔNG THỂ THIẾU ba thứ đó.

Thánh Phaolô cho biết: “Ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa” (Rm 8:14). Quả thật là nguy hiểm nếu thiếu Chúa Thánh Thần: “Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chung ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!” (Rm 8:15). Phúc thay cho chúng ta, bởi vì chúng ta đã được Thiên Chúa ban Chúa Thánh Thần (Thần Khí, Thánh Linh), vì thế “chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa” (Rm 8:16). Những tội-nhân-chúng-ta lại được tha thứ và được phục hồi nguyên trạng với quyền làm con cái của Thiên Chúa. Thánh Phaolô giải thích: “Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, tức là đồng thừa kế với Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Ngài, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Ngài” (Rm 8:17). Được “đồng thừa kế với Đức Kitô” thì quả là điều vô cùng kỳ diệu, chúng ta không thể nào hiểu thấu “tình trạng” đó.

Kỳ diệu cứ tăng theo cấp số nhân, bởi vì những tội-nhân-đáng-chết như chúng ta – tức là tử tội, mà lại được Thiên Chúa thương xót, tha thứ và cho thừa kế với Đức Kitô, được làm tiểu đệ của Đại Huynh Giêsu. Ôi, làm sao chúng ta có thể tưởng tượng được? Đúng là Đại Hồng Phúc đối với chúng ta. Hồng ân cứ nối tiếp ân sủng... Cứ thế và cứ thế!

Tuy được lãnh nhận vô vàn ân phúc như vậy, nhưng con người luôn yếu đuối và hoài nghi, dù đã mục sở thị các sự lạ, tận mắt chứng kiến những điều kỳ diệu. Đúng là phàm nhân chúng ta ngang ngược thật đấy chứ!

Thánh sử Mátthêu kể: “Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Ngài, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi” (Mt 28:16-17). Ui da, ngay cả các môn đệ thân cận, tận mắt chứng kiến Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, thế mà vẫn có “ngờ-i-nghi”. Chúa Giêsu chắc buồn lắm. Nhưng Ngài hiểu chúng ta hơn chính chúng ta hiểu mình. Ngài đến gần, xác định với họ: “Thầy đã được trao TOÀN QUYỀN trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dan trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28:18-20a).

Tất nhiên đó là sứ vụ không của riêng ai, nghĩa là ai cũng phải hành động theo cương vị và hoàn cảnh sống của mình. Sứ vụ này cũng đã được Giáo hội đề cập trong Giáo huấn Xã hội Công giáo (chương II). Thi hành sứ vụ thì tất nhiên không thể không… mệt. Nhưng thiết nghĩ chúng ta cũng nên tự cảnh giác cao độ, làm gì thì cũng phải thực sự NHÂN DANH CHÚA BA NGÔI chứ ĐỪNG nhân danh bất kỳ thứ gì khác, nguy hiểm nhất là làm để “vinh danh chính mình” – đó là ẢO TƯỞNG và TỰ KIÊU. Người Pháp có cách ví von thú vị thế này: “Đừng vì kính mến Chúa mà chống đối người khác”. Rất có thể chúng ta thường mắc lỗi này!

Chắc chắn rằng thực hiện sứ vụ nào cũng mệt – dù đó là việc to hay nhỏ, thế nhưng chúng ta không đơn độc hành động, bởi vì Thiên Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ “đến từng chi tiết”. Thật vậy, trước khi về trời dọn chỗ cho chúng ta, chính Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta lời hứa đặc biệt: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). Đừng nghi ngờ, mà hãy vững tin!

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng và hằng hữu, nếu không có Ngài thì chắc chắn chúng con chẳng làm được tích sự chi cả. Vì thế, chúng con tha thiết cầu xin Ngài luôn ban Thần Khí soi sáng và hướng dẫn mọi sự từ lúc khởi sự cho tới lúc hoàn thành, xin dạy chúng con những điều phải làm, xin luôn đồng hành và gia tăng lòng can đảm để chúng con sẵn sàng hành động chỉ vì Ngài mà thôi. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại. Amen.

------------------------

 

BaNgôi ABC459: Nhân danh Chúa Ba Ngôi


(Suy niệm của Trầm Thiên Thu)

 

Tam giác cân có mọi thứ bằng nhau: Ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau, ba đường trung tuyến BaNgôi ABC459


Tam giác cân có mọi thứ bằng nhau: Ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau, ba đường trung tuyến bằng nhau. Thiên Chúa Ba Ngôi cũng vậy, không Ngôi nào hơn, không Ngôi nào kém. Một mà Ba, và Ba mà Một. Một Chúa mà Ba Ngôi, gọi là Tam Vị Nhất Thể, nói theo Việt ngữ bình dân là ba-trong-một. Điều này hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của loài người. Những người không có niềm tin tôn giáo thì chắc hẳn không thể chấp nhận theo lý luận của con người.

Chuyện kể rằng Thánh Augustinô là người giỏi giang, thông minh xuất chúng, suy nghĩ và lý luận về Chúa Ba Ngôi mà không thể hiểu thấu. Thánh Augustinô gặp một em bé ngồi múc nước biển đổ vào cái hang, thấy lạ nên ngài hỏi: “Cháu làm gì thế?”. Em bé trả lời: “Cháu tát nước biển”. Thánh Augustinô nói: “Làm sao chau tát cạn được biển?”. Đứa bé vô tư nói: “Việc cháu làm đây còn dễ hơn việc ông đang suy nghĩ”. Thánh Augustinô giật mình và tỉnh ngộ!

Thiên Chúa nói qua ông Mô-sê: “Anh em cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh em, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất; cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia: Có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng? Có dân nào đã được nghe tiếng Thien Chúa phán từ trong đám lửa như anh em đã nghe, mà vẫn còn sống không? Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đởm, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em tại Ai-cập, trước mắt anh em không?” (Đnl 4:32-34).

Những câu hỏi đó cũng chính là những câu trả lời. Ông Mô-sê kết luận: “Vậy hôm nay, anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này: Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. Anh em phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh cua Ngài, mà hôm nay tôi truyền cho anh em; như vậy anh em và con cháu anh em sau này sẽ được hạnh phúc, và anh em sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, vĩnh viễn ban cho anh em” (Đnl 4:39-40). Những lời giản dị và rõ ràng, thật dễ hiểu.

Thiên Chúa là Đấng trung tín, luôn giữ đúng lời hứa. Tác giả Thánh vịnh xác định: “Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin” (Tv 33:4). Thiên Chúa là Đấng chí minh và chí thiện nên “Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hoà mặt đất” (Tv 33:5). Thiên Chúa là Đấng toàn năng: “Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tu. Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện, Ngài ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên” (Tv 33:6 & 9). Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót: “Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn” (Tv 33:18-19). Vì thế, chúng ta luôn cần Ngài và phải tín thác vào Ngài bằng cách thân thưa: “Tâm hồn chúng con đợi trông Chúa, bởi Ngài luôn che chở phu trì” (Tv 33:20), và luôn cầu khẩn: “Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài” (Tv 33:22).

Khi Tông đồ Phi-líp-phê thắc mắc về Chúa Cha (Ngôi Nhất), Chúa Giêsu (Ngôi Hai) nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14:9). Tình yêu của Cha và Con nhiệm xuất Chúa Thánh Thần (Ngôi Ba). Thấy và biết Ngôi Hai là thấy và biết Ngôi Cha, cũng là thấy và biết Ngôi Ba vậy. Theo “cách chia” của chúng ta: Chúa Cha là Đấng sáng tạo, Chúa Con là Đấng cứu độ, và Chúa Thánh Thần Đấng thánh hóa. Đó là cách nói để cho loài người dễ hiểu theo trí tuệ phàm tục mà thôi. Ba là Một thì không có chuyện tách rời như vậy.

Chúa Thánh Thần là Gió (Khí), Lửa và Nước. Ngài luôn hoạt động tích cực trong mỗi chúng ta, trong từng biến cố cuộc đời. Thánh Phaolô nói: “Ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa” (Rm 8:14). Thật nguy hiểm nếu thiếu Chúa Thánh Thần: “Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!” (Rm 8:15). Phúc thay cho chúng ta vì chúng ta đã được Thiên Chúa ban Chúa Thánh Thần (Thần Khí, Thánh Linh), vì thế “chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa” (Rm 8:16). Những tội-nhân-chúng-ta lại được tha thứ và được phục hồi nguyên trạng quyền làm con cái Thiên Chúa. Thánh Phaolô giải thích: “Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, tức là đồng thừa kế với Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Ngài, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Ngài” (Rm 8:17). Quá kỳ diệu! Chúng ta không thể nào hiểu thấu.

Những tội-nhân-đáng-chết như chúng ta, tức là tử tội, mà lại được Lòng Thương Xót của Chúa cho thừa kế với Đức Kitô, được làm tiểu đệ của Đại Huynh Giêsu. Làm sao chúng ta có thể tưởng tượng được? Đúng là Đại Hồng Phúc đối với chúng ta.

Tuy nhiên, con người luôn yếu đuối và hoài nghi, dù đã tận mắt chứng kiến. Thánh sử Mátthêu kể: “Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Ngài, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi” (Mt 28:16-17). Ngay cả những môn đệ thân cận, tận mắt chứng kiến Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, thế mà vẫn có “mấy ông hoài nghi”. Chúa Giêsu chắc buồn lắm. Nhưng Ngài hiểu chúng ta hơn chính chúng ta hiểu mình. Ngài đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28:18-20a).

Đó là sứ vụ không của riêng ai, phải hoàn hành động theo cương vị mình. Sứ vụ này cũng đã được Giáo hội đề cập trong Giáo huấn Xã hội Công giáo (chương II). Sứ vụ thì phải… mệt. Đó là điều tất nhiên. Nhưng thiết nghĩ chúng ta cũng nên tự cảnh giác cao độ, làm gì thì cũng phải thực sự nhân danh Chúa Ba Ngôi chứ đừng nhân danh bất kỳ thứ gì khác, nguy hiểm nhất là làm để “sáng danh chính mình”. Người Pháp có câu nói hay: “Đừng vì kính mến Chúa mà chà đạp người khác”.

Thực hiện sứ vụ nào cũng mệt, thế nhưng Thiên Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ, vì chính Chúa Giêsu đã có lời hứa đặc biệt: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).

Lạy Chúa, không có Ngài thì chúng con chẳng làm được gì, chỉ là đồ vô tích sự. Vì thế, xin luôn soi sáng, hướng dẫn, đồng hành và tăng lực can đảm để chúng con sẵn sàng hành động nhân danh Ngài mà thôi. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Thiên Chúa của chúng con. Amen.

--------------------------------

 

BaNgôi ABC460: Tam Vị Nhất Thể


(Suy niệm của Trầm Thiên Thu)

TÔN VINH BA NGÔI

 

Con nhẹ đặt tay lên trán, Tôn vinh Ngôi Cha toàn năng, Đã tác tạo nên vạn vật, Đất trời bỗng hoa BaNgôi ABC460


Con nhẹ đặt tay lên trán
Tôn vinh Ngôi Cha toàn năng
Đã tác tạo nên vạn vật
Đất trời bỗng hoa vô thường
Con nhẹ đặt tay lên ngực
Tôn vinh Ngôi Con yêu thương
Nhập thể, hiến thân chịu chết
Cứu độ con vì xót thương
Con đặt tay lên vai phải
Và đặt lên vai trái này
Tôn vinh Ngôi Ba chí ái
Hằng ngày thánh hóa con đây
Nhân danh Ba Ngôi Một Chúa
Con tạ ơn muôn Hồng ân
Xin cho mọi người hiệp nhất
Luôn sống yêu thương thành tâm

Tam Vị Nhất Thể là Một Chúa Ba Ngôi, là Thiên Chúa “ba trong một”. Trinity (Tam Vị Nhất Thể) có từ gốc Latin là “trinitas” – nghĩa là “ba” (triad), tiếng Hy Lạp tương đương là “triados”. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của niềm tin Kitô giáo.

Tín điều Chúa Ba Ngôi được xác định trong hai giai đoạn: Tại Công đồng Nicê I (năm 325 sau công nguyên) và tại Công đồng Constantinope I (năm 381 sau công nguyên).

Từ khi sinh ra, trẻ em Công giáo được cha mẹ dạy bài học đầu tiên là làm Dấu Thánh Giá: “Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”. Chúng ta được đóng dấu ấn thánh này khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, và ấn tín này ghi đậm suốt cuộc đời chúng ta.

Hằng ngày, chúng ta làm Dấu Thánh Giá rất nhiều lần: khi đi ngủ, khi thức dậy, khi tham dự Thánh lễ, khi cầu nguyện, khi ăn uống, khi ra đường,… Chúng ta dùng Dấu Thánh Giá để ca tụng và kêu xin Thiên Chúa mọi nơi và mọi lúc. Năm 211, trong cuốn The Chaplet (chuỗi hạt, tràng hạt), thần học gia Công giáo Tertullian nói về việc làm Dấu Thánh Giá như nhiệm vụ hằng ngày: “Trước khi di chuyển, đi xa hoặc đi đâu đó, khi mặc quần áo, khi tắm, khi ngồi vào bàn ăn, khi thắp đèn, hoặc khi làm bất kỳ hành động nào trong cuộc sống đời thường, chúng ta vẫn vẽ Dấu Thánh Giá trên trán”.

Làm Dấu Thánh Giá không chỉ xin Ngài thánh hóa chúng ta và những gì chúng ta làm, mà đặc biệt là tôn vinh và tuyên xưng Một Chúa Ba Ngôi. Trong các giờ Phụng Vụ, chúng ta cũng nhiều lần xưng tụng Thiên Chúa Ba Ngôi: “Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần…”.

Chính Thiên Chúa đã xác định: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng” (Kh 1:8). Ngài là Đầu và Cuoi, là Khởi Nguyên và Tận Cùng (Kh 1:17; Kh 2:8; Kh 22:13). Ngài tuyên ngôn rạch ròi: “Ngươi KHÔNG ĐƯỢC có thần nào khác đối nghịch với Ta. Ngươi KHÔNG ĐƯỢC tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đat thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi KHÔNG ĐƯỢC phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời” (Xh 20:3-6; x. Xh 34:14; Đnl 4:35; Đnl 4:39; Đnl 5:7; Đnl 32:39; Is 43:10; Is 44:8; Is 45:6; Is 46:9; Hs 13:4). Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng Tam Vị Nhất Thể, là Thiên Chúa duy nhất.

Trên núi Khô-rếp, Thiên Chúa đã mặc khải qua Mô-sê: “Anh em cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh em, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất; cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia: có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng? Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lưa như anh em đã nghe, mà vẫn còn sống không? Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đởm, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em tại Ai-cập, trước mắt anh em không?” (Đnl 4:32-34).

Và rồi Mô-sê tiếp tục cho dân chúng biết quyết định của Thiên Chúa: “Anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này: trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. Anh em phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà hôm nay tôi truyền cho anh em; như vậy anh em và con cháu anh em sau này sẽ được hạnh phúc, và anh em sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, vĩnh viễn ban cho anh em” (Đnl 4:39-40).

Các mệnh lệnh rất rõ ràng, mãnh liệt, chắc chắn. Phàm điều gì đã là mệnh lệnh thì phải nghiêm túc thực hiện, không thể tùy ý, tùy hứng, dù biết rằng làm theo thì được thưởng. Thiên Chúa vui vẻ, thoải mái, nhưng nghiêm túc, dứt khoát, không nói đùa.

Tác giả Thánh Vịnh nhan xét: “Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hoà mặt đất” (Tv 33:4-5). Quả thật, Thiên Chúa là Đấng hằng hữu, hằng sinh và toàn năng, “một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú” (Tv 33:6). Thật kỳ diệu, Thiên Chúa chỉ phán một lời là “muôn loài xuất hiện”, và Ngài ban lệnh truyền thì “tất cả được dựng nên” (Tv 33:9). Chắc chắn không có một chúa nào khác toàn năng như vậy, và cũng chẳng một thần linh nào có thể làm được như Thiên Chúa của chúng ta.

Thật hạnh phúc khi đức tin của chúng ta không lệch lạc, và chúng ta đang tôn thờ một Thiên Chúa vô song, độc nhất vô nhị. Đặc biệt là Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Đấng giàu lòng thương xót: “Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì” (Tv 33:18-20). Tuy nhiên, vì tôn kính và yêu mến, chúng ta vẫn phải không ngừng cầu xin: “Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài” (Tv 33:22). Càng trông cậy thì chúng ta càng được thương xót. Chúng ta chẳng mất gì mà lại được thêm nhiều, thế thì còn gì hơn nữa?

Chúng ta chỉ là tro bụi, là tội nhân, hoàn toàn bất xứng, nhưng chúng ta lại được gọi Thiên Chúa là Cha, nghĩa là chúng ta trở nên con cái Ngài. Thánh Phaolô dẫn chứng: “Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chua” (Rm 8:14). Chúng ta đã và đang có Chúa Thánh Thần trong chúng ta, nghĩa là chúng ta thực sự là con cái Thiên Chúa.

Thánh Phaolô cho biết thêm: “Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: ‘Áp-ba! Cha ơi!’. Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, tức là đồng thừa kế với Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người” (Rm 8:15-17).

Cái gì cũng có hệ lụy riêng, dù chỉ là điều nhỏ, không quan trọng, huống chi là điều quan trọng. Cuộc sống luôn có những điều tất yếu, được cái này thì cũng có trách nhiệm kèm theo, đó là hệ lụy đương nhiên mà thôi. Thật vậy, có khổ luyện mới khả dĩ thanh công, có hạnh phúc nào mà lại không có ít nhiều đau khổ?

Thánh sử Mát-thêu cho biết rằng mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Cuộc hẹn gặp này xảy ra sau khi Ngài phục sinh. Đến nơi, khi thấy Ngài, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Quả thật, lòng tin của con người khó lay chuyển thật! Tuy nhiên, nói đi cũng cần nói lại, con người là phàm tục, chưa thấy ai chết đi mà sống lại bao giờ, thế nên cũng muốn “cân, đo, đong, đếm” xem sao thế thôi. Nếu là chúng ta, chắc gì chúng ta tin ngay, nghĩa là trong mỗi chúng ta vẫn luôn có “loại máu” như Tô-ma Tông Đồ.

Biết có những môn đệ vẫn bán tín bán nghi, nhưng chỉ là “chuyện nhỏ”, Ngài quan tâm vấn đề quan trọng hơn, vì giờ G đã điểm, Ngài biết sắp đến giờ Ngài phải về cùng Cha rồi. Thật vậy, khi đó Ngài đến gần họ và nói: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trơi dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:18-20).

Đó là trách nhiệm đầu tiên được trao cho các môn đệ, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của bất kỳ ai mang danh là Kitô hữu: Loan báo Tin Mừng. Đặc biệt hơn, chúng ta đang sống trong chu kỳ năm Tân Phúc Âm Hóa (năm 2014: Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình; năm 2015: Phúc-Âm-hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn; và năm 2016: Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội).

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, thiết nghĩ cũng có thể “mở ngoặc” một chút. Thời gian này là lúc chúng ta đang ở vào “cao điểm” của mùa hè, thời tiết khắc nghiệt, trời nắng gay gắt như đổ lửa. Chắc chúng ta còn nhớ người ta vẫn thường cao ngạo nói: “Vắt đất ra nước, thay trơi làm mưa”. Vậy sao người ta không làm mưa cho cơn độ nóng giảm xuống? Chỉ là kiêu ngạo, là “chảnh”, là “nổ” – vì sinh ra trong chiến tranh, thường xuyên nghe tiếng đạn, bom, lại sống gần kho bom nên ảnh hưởng “tiếng nổ”. Với khoa học tiến bộ, người ta cũng đã từng làm được mưa nhân tạo, nhưng chỉ ở diện tích nhỏ, không thể làm nhiều. Và tất nhiên cũng chẳng thấm vào đâu. Nắng vẫn nắng, nóng vẫn nóng.

Thế mà thật lạ, chỉ nhờ một cơn mưa nho ở nơi khác, dù nơi chúng ta ở không mưa, nhưng thời tiết vẫn dịu hẳn xuống, và chúng ta khả dĩ cảm thấy dễ chịu ngay lập tức. Đơn giản như gió. Gió trời khác hẳn gió quạt điện, khác một trời một vực. Gió trời làm chúng ta dễ chịu vì có hơi nước tự nhiên, gió quạt điện chỉ là khua “không khí nóng”, không thể làm chúng ta dễ chịu. Người ta còn có những cách “chữa lửa” bằng cách xịt hơi nước, nhưng cũng không thể làm giảm độ nóng, không thể làm chúng ta dễ chịu.

Vậy phải làm sao? Ai có thể làm được để chúng ta cầu cứu? Chắc chắn chỉ có Một Chúa Ba Ngôi làm được mọi thứ, ngay cả những điều mà con người đành thúc thủ, phải chịu “bó tay”. Thật vậy, có lần Chúa Giêsu đã từng nhìn thẳng vào các môn đệ và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được” (Mt 19:26).

Mừng kính và tôn vinh Một Chúa Ba Ngôi cũng là dịp chúng ta nhớ tới mối liên kết trong cây nho – thân nho và cành nho phải nối liền với nhau (Ga 15:1-17), và cũng nhắc chúng ta nhớ tới sự hiệp thông trong Nhiệm Thể Đức Kitô: Mọi người phải Nên Một (Ga 17:1-26). Đó là điều Chúa Giêsu ước muốn, và đó là mối liên kết của mọi chi thể, cũng là sự đoàn kết của mọi thành phần.

Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết tuyên xưng Một Chúa Ba Ngôi trong mọi hoàn cảnh, dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại, dù an bình hay đau khổ,... Và xin giúp chúng con liên kết với nhau trong mối tình thương xót của Ngài. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Ba Ngôi, Đấng hằng sinh và hằng hữu. Amen.

-------------------------------

 

BaNgôi ABC461: LỄ CHÚA BA NGÔI

 

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi mở lòng trí để chúng ta đón nhận Ngài là Thiên Chúa chí thánh vì Ngài BaNgôi ABC461


TMĐP- là Thiên Chúa tình yêu; tin yêu Ngài là Thiên Chúa ở với con người, vì yêu thương con người, mà qua Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, chúng ta được biết Ngài là Cha của chúng ta, và chúng ta được diễm phúc “kêu lên: “Ápba! Cha ơi!”  (Rm 8,15).

Trong lời nguyện mở đầu thánh lễ Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội tuyên xưng: Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng đã sai Ngôi Lời Sự Thật đến  trong thế gian và Chúa  Thánh Thần, là Đấng thánh hoá để mặc khải cho loài người mầu nhiệm kỳ diệu của Ngài.

Thực vậy, nếu thánh lễ là trung tâm của đời sống Kitô hữu, thì Chúa Ba Ngôi là trung tâm của thánh lễ, ở đó tất cả phụng vụ đều quy về việc tôn vinh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, các lời nguyện của cộng đoàn đều nài xin Chúa Cha ban Thánh Thần để mọi người  được thánh hóa, được sinh lại, được đổi mới để nên giống Đức Giêsu Kitô, dung mạo đích thực của Thiên Chúa giầu lòng thương xót.

Vì thế, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Giêsu là tâm điểm của thánh lễ, và là nguồn sống của đời người  Kitô hữu.

Là tâm điểm của thánh lễ, khi thánh lễ được  khởi đầu bằng  dấu Thánh Giá “nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”, tiếp theo là lời chào của chủ tế:  “Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu Kitô,Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em”, cho đến cao điểm của phụng vụ thánh lễ là kinh nguyện thánh thể, khi chủ tế nài xin Chúa Cha sai Thánh Thần Chúa đến thánh hoá bánh, rượu để biến thành Mình Máu Đức Giêsu Kitô và tiếp tục  đến phép lành cuối lễ khi chủ tế: “Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em”.

Là nguồn sống của  người  Kitô hữu trên hành trình về Vương Quốc Thiên Chúa , khi “chúng ta được bình an”, tức được giao hoà,  “với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô , Chúa chúng ta” (Rm 5, 1). Hơn thế nữa, trên đường đến với Thiên Chúa, chúng ta có quyền trông cậy giữa những gian truân, thử thách, bởi “trông cậy như thế, chúng ta không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã tỏ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5, 5).

Như thế, hành trình về Nước Trời của chúng ta được bảo đảm vững chắc, vì được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi bao bọc: Chúa Cha yêu chúng ta, nên sai Đức Giêsu, Con Một của Ngài  xuống thế gian để chuộc tội và giao hoà chúng ta với Ngài; Chúa Cha yêu chúng ta, nên ban Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ để chúng ta không phải thất vọng, ngã lòng, nhưng trung kiên trong niềm hy vọng.

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm Đức Giêsu thường xuyên dậy bảo các môn đệ và công bố trước dân chúng. Cũng chính vì mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mà các kinh sư, nhóm Pharisêu và phần đông người Do Thái tố cáo Đức Giêsu là lộng ngôn, phạm thượng, như trong dịp lễ cung hiến đền thờ Giêrusalem,  họ đã lấy đá ném Ngài và nói với Ngài: “Chúng tôi ném đá ông , không phải vì một việc tốt đẹp, nhung vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa” (Ga 10, 33), bởi trước đó, Đức Giêsu đã nói với họ: “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10, 30).

Riêng với các môn đệ thân tín, trước giờ lên đường đi chịu chết, Đức Giêsu đã   cho các ông biết rõ hơn màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi khi nói: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có  đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16, 12-15).

Qua những lời từ miệng của Đức Giêsu, chúng ta có đủ lý do để tin Ba Ngôi Thiên Chúa nhưng chỉ là một Thiên Chúa, Ba Ngôi biết hết mọi sự của nhau và mật thiết kết hợp nên một trong nhau. Thiên Chúa ấy “đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Cũng Thiên Chúa ấy đã ban Thánh Thần để “Đấng được Thiên Chúa sai đi”, tức Ngôi Lời Thiên Chúa “thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn” (Ga 3,34).

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi mở lòng trí để chúng ta đón nhận Ngài là Thiên Chúa chí thánh vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu; tin yêu Ngài là Thiên Chúa ở với con người, vì yêu thương con người, mà qua Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, chúng ta được biết Ngài là Cha của chúng ta, và chúng ta được diễm phúc “kêu lên: “Ápba! Cha ơi!”  (Rm 8,15).

Jorathe Nắng Tím

-----------------------------

 

BaNgôi ABC462: THƯƠNG HIỆU CÔNG GIÁO LÀ TÌNH YÊU


Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

 

Ngày nay người ta hay nói đến hai chữ thương hiệu. Thương hiệu là cách thể hiện mình giữa thế BaNgôi ABC462


Ngày nay người ta hay nói đến hai chữ thương hiệu. Thương hiệu là cách thể hiện mình giữa thế giới thị trường. Thương hiệu uy tín thì càng được thị trường tiêu dùng. Và không có thương hiệu thì việc của mình hay sản phẩm mình làm ra cũng chẳng ai quan tâm.

Nhiều người ngày nay cũng nhầm việc nhãn hiệu và thương hiệu. Đây là 2 điều khác nhau.Vídụ: Nếu bạn tự chế ra một loại nước ngọt mới, đặt tên là “A” và tung ra thị trường. “A” chỉ mới là nhãn hiệu. Thường thì người ta sẽ chẳng thèm bận tâm đến nước ngọt của bạn. Nhưng Coca-Cola thì khác. Đây là một thương hiệu lớn. Sản phẩm của bạn không thể cạnh tranh được với Coca-Cola, dù cho chất lượng và giá cả của “A” bạn cam đoan tốt hơn nhiều lần. Khoảng cách chênh lệch đó chính là giá trị mà thương hiệu mang lại.


Đã từng có thời kỳ thương hiệu được sử dụng như danh từ chung để chỉ sản phẩm. Coca-Cola hay Pepsi đồng nghĩa với nước ngọt. Nike và Adidas được hiểu là giày thể thao. Honda hay Suzuki nghĩa là xe máy… Nhưng giờ đây, ý niệm về thương hiệu tiến lên tầm mức mới: Thương hiệu có thể dành cho con người. Và không ít cá nhân là những thương hiệu đắt giá nhất. Như cầu thủ Ronaldo hay Messi họ đã có thương hiệu, nên chỉ cần có họ trong đội ngũ đội banh nào là đội banh đó đương nhiên có thế giá.

Đạo Công Giáo chúng ta ở trong thế giới này cũng có một thương hiệu rất lớn đó là tình yêu. Tình yêu làm nên nét đẹp đạo Công Giáo. Tình yêu đã làm cho đạo Công Giáo được khắp năm châu bốn biển tin tưởng, yêu mến. Với con số 1 tỉ 3 triệu người mang danh là ky-tô hữu cho thấy thương hiệu tình yêu của đạo Công Giáo đã được đông đảo người tin theo. Đây là niềm vui và cũng là trách nhiệm của người tín hữu chúng ta phải duy trì thương hiệu tình yêu ấy trong chính cuộc sống hằng ngày.

Lễ Chúa Ba Ngôi, Giáo hội nhắc nhở chúng ta về thương hiệu tình yêu được kín múc từ suối nguồn tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa tuôn tràn xuống trên cuộc đời chúng ta. Ba Ngôi yêu thương chúng ta. Ba Ngôi cùng đong đầy tình yêu của mình đến cho con người. Tuy khác nhau về cách thức biểu lộ nhưng vẫn bao la rộng lớn như đại dương, vẫn lồng lộng như gió trời làm dịu mát lòng người. Tình yêu của Ngôi Cha tựa như tình phụ tử luônche chở, lo lắng, nuối nấng, dạy dỗ con cái nên người. Cho dù con có đi sai đường lối, Người vẫn nhẹ nhàng, ân cần sửa lỗi và tiếp tục phủ lấp muôn vàn tình yêu xuống trên con người. Tình yêu của Ngôi Con tựa như tình yêu của một người tình. Yêu như say như dại đến độ dám chết cho người mình yêu. Tình yêu của Ngôi Ba tựa như tình yêu của một người mẹ luôn bao bọc, chở che,nhẹ nhàng uốn nắn dạy dỗ chúng ta. Tuy thầm lặng nhưng vẫn rì rào như gió chiều trên đồng lúa xanh tươi mang lại sự dịu mát hạnh phúc bình an.

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi là dịp để chúng ta tạ ơn tình thương của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn dành cho chúng ta. Nhờ tình yêu ấy mà ta được làm người và làm con Thiên Chúa. Nhờ tình yêu ấy mà ta luôn có cơ hội trở về làm lại cuộc đời sau những lần vấp ngã vì yếu đuối lỡ lầm. Nhờ tình yêu ấy mà ta được tắm gội trong nguồn ân thánh của Chúa. Ước gì chúng ta luôn nhận ra Chúa yêu thương để biết sống đền đáp ân tình Chúa tặng ban. Ước gì đời chúng ta luôn là một lời ca tạ ơn vì muôn ơn lành hồn xác Chúa ban xuống trên cuộc đời chúng ta. Và ước gì chúng ta biếtsống và giới thiệu thương hiệu tình yêu củaChúa Ba Ngôi qua đời sống yêu thương và phục vụ của chính chúng ta dành cho tha nhân. Amen

--------------------------------

 

BaNgôi ABC463: THIÊN CHÚA BA NGÔI: CHA, CON VÀ THÁNH THẦN


Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi

 

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm vượt quá trí khôn của con người. Nên, nếu BaNgôi ABC463


Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm vượt quá trí khôn của con người. Nên, nếu dùng suy nghĩ tư nhiên, chúng ta sẽ không thể nào hiểu được mầu nhiệm cao cả này. Chính nhờ cầu nguyện, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mới hoạt động tích cực trong đời sống thường ngày của chúng ta. Sách Giáo Lý Công Giáo, số 66 viết:” Chúng ta không phải chờ đợi một mặc khải công khai mới nào khác nữa trước ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra trong vinh quang, và theo Công Đồng Vaticanô II thì “ Người là Đấng Trung Gian và đồng thời là sự viên mãn của toàn thể mặc khải “.

Chúng ta thử trở về Thánh Kinh, xem Kinh Thánh nói gì về Chúa Ba Ngôi ? Đọc Phúc Âm, đặc biệt Tin Mừng của Thánh Gioan, chung ta thường bắt gặp những bản văn qui chiếu về Chúa Ba Ngôi nhiều nhất, phong phú nhất.Trong Tin Mừng của Thánh Gioan, Chúa Giêsu thường nhắc đến Cha của Người, đồng thời cũng nhắc đến Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ đến sau Ngài. Nhưng bản văn nổi tiếng nói về Chúa Ba Ngôi, lại là bản văn của Thánh Matthêu mà chúng ta đọc hôm nay. Chúa Giêsu nói các môn đệ:” Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần “ ( Mt 28, 19 ).Còn bản văn xem ra sống động nhất, chúng ta lại tìm gặp trong Thánh Máccô. Trong bản văn Mc 1, 11, chúng ta nhận ra, ngay sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Thánh Thần Chúa lấy hình chim bồ câu, đậu xuống trên Người và từ trời có tiếng Chúa Cha vọng xuống:” Con là Con yêu dấu của Ta “. Tiếng nói vọng xuống từ trời cao, chim bồ câu và Đức Giêsu tạo nên một bức tranh thật sinh động. Tuy nhiên, là một sử gia, một nhà văn, Thánh Luca cho chúng ta nhận ra Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi một cách thật lôi cuốn. Thánh Luca cho chúng ta thấy viễn cảnh của lịch sử cứu độ. Thời Cựu Ước theo Thánh Luca là kỷ nguyên chúa Chúa Cha, thời kỳ loan báo Tin Mừng là kỷ nguyên thuộc về Chúa Con, và thời kỳ sau cùng được khởi đầu với lễ Ngũ Tuần, là thời kỳ của Chúa Thánh Thần.

Thánh Phaolô cũng nhiều lần đề cập tới Chúa Ba Ngôi trong các thư của Ngài. Đoạn kết của thư thứ 2 gửi tín hữu

Côrintô là đoạn văn rất nổi tiếng, đã được Giáo Hội phổ biến một cách rộng rãi:”  Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Con và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh em “ ( 2 Co 13,13 ). Hội Thánh, đặc biệt các Thần Học gia, các Thánh đã dùng nhiều hinh ảnh để diễn tả Chúa Ba Ngôi để cho giáo dân dễ hiểu, dễ tiếp thu hơn.

Vâng, Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là Mầu nhiệm do Chúa Mặc khải, chỉ có đức tin chúng ta mới hiểu và tin nhận Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Sống Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là sống hiệp thông, quảng đại, chia sẻ, là ở lại trong Tình Yêu bởi vì Tình Yêu là Thiên Chúa và Thiên Chúa là Tình Yêu như Thánh Gioan định nghĩa.

Mỗi lần đọc Kinh Tin Kính, Sáng Danh là mỗi lần chúng ta tin nhận Một Chúa Ba Ngôi. Mỗi ngày chúng ta vì dấu Thánh Giá trên thân xác chúng ta nhiều lần. Đây là dấu chỉ chúng ta tuyên xưng Chúa Ba Ngôi. Chúng ta đã nhận lãnh phép rửa nhân danh Chúa ba Ngôi. Lời của Chúa sai các môn đệ trước khi Ngài về trời:” Các con hãy đi khắp cùng thế giới.Ai tin, các con hãy làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần “, cũng là lời Chúa đang truyền cho mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc khải Chúa Ba Ngôi cho các Tông đồ, cho nhân loại và cho chúng con.Xin Chúa giúp con luôn biết phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân để  Chúa Ba Ngôi được nhiều người nhận biết.Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ:

1.Ai đã Mặc khải Chúa Ba Ngôi ?
2.Hình ảnh tiếng nói,chim bồ câu, và ChúaGiêsu chúng ta đọc thấy nơi bản văn của Thánh nào?
3.Đoạn nổi tiếng nói về Chúa Ba Ngôi của Thánh Phaolô được rút ra  nơi thư nào ?
4.Đức tin của chúng ta được ai hướng dẫn hằng ngày ?
5.Vai trò của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội ?

-------------------------------

 

BaNgôi ABC464: BA NGÔI


Lm. Giuse Trần Việt Hùng

 

Ba Ngôi cực trọng cao vời, Chỉ duy Một Chúa, đời đời như nhau. Ba Ngôi không kể trước sau BaNgôi ABC464


Ba Ngôi cực trọng cao vời,
Chỉ duy Một Chúa, đời đời như nhau.
Ba Ngôi không kể trước sau.
Có cùng thiên tính, bằng nhau phụng thờ.
Muôn đời hiện hữu nguyên sơ,
Chúa Cha phép tắc, vô bờ vô biên.
Chúa Con sinh hạ tự thiên,
Làm người dương thế, Chúa Chiên cứu đời.
Ngôi Ba sự sống cao vời,
Canh tân đổi mới, lòng người thế gian.
Soi đường chân lý trao ban,
Thần linh phù trợ, ủi an tâm hồn.
Ba Ngôi hiển trị kính tôn,
Nhiệm mầu sâu thẳm, càn khôn vô lường.
Bao la vũ trụ tỏ tường,
Muôn loài thụ tạo, chung đường phát huy.
Trí khôn mời gọi tư duy,
Tình yêu chia sẻ, gẫm suy một đời.
Hồng ân hiện hữu trên đời,
Khấu đầu thờ lạy, Chúa Trời thiên thu.

Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao siêu nhất trong đạo. Một Thiên Chúa có Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Chúa Giêsu đã mặc khải mầu nhiệm này cho các Tông đồ khi ngài sai các ông: Hãy đi giảng dạy muôn dân và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Chúng ta cố gắng học hiểu phần nào mầu nhiệm mà chúng ta tôn thờ. Thánh Augustinô suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi nhưng không thể hiểu thấu. Ngài nói rằng nếu chúng ta có thể hiểu được mầu nhiệm Chúa Ba ngôi, thì Chúa sẽ không còn là Chúa nữa. Sự bao la quyền năng của Chúa không thể thấu hiểu bởi trí khôn hạn hẹp của con người.

Mỗi người chúng ta đều có giới hạn, cả không gian lẫn thời gian. Mắt không thể nhìn quá xa, mũi không thể ngửi mọi mùi vị, tai không thể nghe những âm thanh ngoài xa kia. Tâm trí của chúng ta cũng bị giới hạn, không thể suy tưởng những điều thiêng liêng và vô hình. Chúng ta chẳng thể hiểu được những cái xảy ra ngay bên cạnh chúng ta, làm sao có thể hiểu những điều cao siêu. Không ai hiểu về sự sống của chính mình. Chúng ta chỉ biết chúng ta còn hơi thở và chúng ta đang sống.

Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta về hình ảnh của Chúa Ba Ngôi khi Chúa trả lời cho thánh Tôma. Tôma xin Chúa: Xin tỏ cho chúng con thấy Cha. Chúa Giêsu trả lời: Ai xem thấy Ta là xem thấy Cha. Vậy Chúa Giêsu chính là hình ảnh của Chúa Cha. Thánh Gioan đã nói rằng: Chúa là tình yêu, khi chúng ta yêu, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần như cộng đồng tình yêu.

Tình yêu của đời sống gia đình là tình yêu phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa. Cha mẹ yêu nhau và yêu thương con cái. Chỉ khi yêu, chúng ta mới cảm nghiệm được mầu nhiệm tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa Ba Ngôi kết hợp mật thiết với nhau trong tình yêu. Chúa Giêsu nói rằng: Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy và Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con.

Lạy Chúa, mỗi khi chúng con làm dấu thánh giá, chúng con tuyên xưng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Ba Ngôi Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu và nguồn sự sống của chúng con. Chúng con thờ lạy, cảm tạ và tôn vinh danh Chúa đến muôn đời.

-----------------------------

 

BaNgôi ABC465: ĐẤNG MẶC KHẢI


Lm Vũđình Tường

 

Đức Kitô là Đấng Mặc Khải bởi qua Ngài Kitô hữu biết ít nhiều về Mầu Nhiệm Một Thiên Chúa BaNgôi ABC465


Đức Kitô là Đấng Mặc Khải bởi qua Ngài Kitô hữu biết ít nhiều về Mầu Nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Cả Ba Ngôi cùng bản tính, cùng quyền phép, được tôn thờ như nhau. Đối với suy luận bình thường thì điều này xem ra nghịch lí. Điều mà khối óc con người có thể hiểu, điều đó không phải là mầu nhiệm. Từ ‘mầu nhiệm’ dùng để diễn tả những gì ngoài sự suy luận, ngoài hiểu biết của con người. Điều này cao sâu hơn cả huyền bí. Điều huyền bí còn có hy vọng tìm hiểu; Mầu Nhiệm đòi hỏi lòng tin. Vì thế mới có Mầu Nhiệm Đức Tin.

Qua việc Truyền Tin, Mẹ Maria có lẽ là Đấng thụ tạo đầu tiên được diễm phúc biết tên Ngôi Hai Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, khi sứ thần truyền tin cho Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đón chào lời sứ thần loan báo và trở thành Mẹ Thiên Chúa. Kitô hữu qua bí tích thanh tẩy trở thành con cái Thiên Chúa. Nhờ lãnh nhận Mình và Máu Thánh Đức Kitô và chịu các bí tích, Kitô hữu trở thành kẻ mang Đức Kitô trong tâm hồn, tâm trí mình. Qua Đức Kitô, Kitô hữu biết một Thiên Chúa Ba Ngôi.

Ở tuổi mười hai, Đức Kitô cùng gia đình tham dự lễ Vượt Qua, sau lễ gia đình về lại quê quán, Đức Kitô lưu lại trong đền thờ giải đáp các thắc mắc của lãnh đạo đền thờ. Khi Đức Trinh Nữ tìm gặp bà nói: ‘Con có biết cha con và ta lo lắng tìm con mấy ngày nay không?’ Đức Kitô đáp: ‘Cha mẹ không biết Con phải lo việc của Cha Con sao? (lc 2,49). Suốt cuộc đời rao giảng công khai, Đức Kitô luôn nhắc cho mọi người biết về Thiên Chúa Cha. Điều này làm cho kẻ chống đối kết án Ngài là phạm thượng, tự xưng mình là Con Thiên Chúa. Trên thập tự, nhiều lần Đức Kitô đã tâm sự cùng Chúa Cha. Đây không phải là những câu nói bình thường mà là những câu nói cuối đời, trước khi lìa cõi trần. Thánh Luca thuật lại ngay trong lúc bị quân lính hành hạ đau đớn đến tận xương tuỷ, Đức Kitô đã cầu nguyện cùng Chúa Cha tỏ lòng khoan nhân cho những kẻ đối xử bất nhân với Ngài. ‘Lậy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm Lc 23,34’. Điều này tỏ lộ lòng Chúa nhân từ, khoan dung. Lòng khoan dung Chúa mạnh hơn, cao vời hơn tội giết chết chính Con Một Thiên Chúa. Cũng trên thập tự Đức Kitô trước giờ tắt thở đã liên kết với Chúa Cha và xin được chết trong tình yêu Chúa Cha. ‘Lậy Cha, Con phó linh hồn Con trong tay Cha Lc 23,46’. Nói xong Ngài tắt thở. Điều này cho thấy sự liên kết, liên tục, vừa tâm tình, vừa mật thiết giữa Đức Kitô và Chúa Cha bền vững cho đến hơi thở cuối đời. Mối liên kết này không gì huỷ diệt được. Nhục hình và ngay cả đối diện trước cái chết không làm suy giảm mối liên kết Cha Con, trái lại càng làm cho mối liên kết vững vàng, chắc chắn và mãnh liệt hơn.

Qua Đức Kitô, Kitô hữu biết đến Ngôi Ba Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần. Điều này xảy ra rõ ràng, mạch lạc trước mắt đám đông chứng kiến khi Đức Kitô chịu phép rửa của Gioan tại sông Giođan. Khi bước ra khỏi nước có tiếng từ trời cao phán bảo; ‘Đây là Con Ta hằng yêu mến, các ngươi hãy nghe lời Ngài’. Người ta cũng chứng kiến Chúa Thánh Thần dưới hình chim bồ câu đến đậu trên Đức Kitô (Mat 3,13-17). Đức Kitô tâm sự và hứa cùng các môn đệ trước khi Ngài chịu khổ hình, Ngài sẽ ban Thánh Thần Chúa xuống hướng dẫn, chỉ bảo, dậy dỗ, khai trí mở lòng các Kitô hữu. Thánh Thần cùng đồng hành với Kitô hữu, không phải một thời gian, mà ở cùng mọi ngày trong cuộc sống (Jn 14,26). Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa thánh hoá cuộc sống của Kitô hữu. Thánh Thần biến đổi ngôn từ cầu nguyện bình thường của ta cho thích hợp trước khi dâng í nguyện lên Thiên Chúa. Thánh Thần hướng dẫn Kitô hữu cầu nguyện, liên kết đời mình với Thiên Chúa. Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã chỉ bảo, dậy dỗ và ban ơn cứu độ cho nững kẻ tin vào một Thiên Chúa Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần.

-------------------------------

 

BaNgôi ABC466: MẦU NHIỆM LỚN NHẤT


Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải

Thưa anh chị em,

 

Hôm nay, Hội Thánh trên khắp hoàn cầu long trọng mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Đây là mầu nhiệm lớn BaNgôi ABC466


Hôm nay, Hội Thánh trên khắp hoàn cầu long trọng mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Đây là mầu nhiệm lớn nhất, cao cả nhất và khó hiểu nhất trong đạo Công Giáo chúng ta.

Với trí khôn con người hạn hẹp, thì không thể nào hiểu được mầu nhiệm cao cả này, nếu Chúa không mặc khải cho nhân loại biết. Tìm đọc trong Thánh kinh ta thấy có nhiều chỗ nói về hình ảnh Chúa Ba Ngôi, nhưng ở đây xin đưa ra một trường hợp Ba Ngôi Thiên Chúa tỏ mình ra dễ nhận biết nhất.

Chẳng hạn như, khi Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, và khi Ngài cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Ngài dưới hình chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con (Lc 3,21-22). Hơn nữa, trong ba năm rao giảng Tin mừng, Đức Giêsu từ từ mạc khải cho nhân loại biết có một Thiên Chúa duy nhất trong ba Ngôi Vị là Cha, Con và Thánh Thần.

Đầu tiên, Đức Giêsu dạy cho chúng ta biết có một Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Ngài mời gọi: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48). 6,36). Ngài dạy chúng ta cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha qua kinh lạy Cha… (Mt 6,7-14).

Khi dạy về chính mình, Đức Giêsu cho chúng ta biết Ngài có tương quan với Chúa Cha, Ngài được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian để cứu độ nhân loại. Ngài đến để thi hành thánh ý Chúa Cha.

Khi dạy về Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu nói với các tông đồ: “Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù trợ khác, để ở cùng các con luôn mãi”. Và quả thật, sau khi Đức Giêsu về trời 10 ngày, thì Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các thánh tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần.

Cuối cùng trước khi Đức Giêsu về trời, Ngài ra lệnh cho các tông đồ tiếp tục sứ mạng của Ngài là: “Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 19).

Như vậy, chúng ta thấy Ba Ngôi Thiên Chúa liên kết với nhau “Mọi sự Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,15). Ví dụ: Thiên Chúa Cha cử Thánh Thần đến, giúp các tông đồ nhớ lại những lời Đức Giêsu giảng dạy, cũng giống như Đức Giêsu cũng không tự mình mà nói nhưng chỉ nói những gì mình nghe được từ Chúa Cha.

Sự sống của chúng ta có tương quan với từng Ngôi một. Ngôi Cha, tình yêu sáng tạo, dựng nên muôn loài muôn vật. Ngôi Hai, tình yêu cứu chuộc, và Ngôi Thánh Thần, tình yêu thánh hoá. Chúng ta biệt quy cho dễ hiểu, chứ thật ra: Ba Ngôi đồng sáng tạo, đồng cứu chuộc và đồng thánh hoá.

Anh chị em thân mến,

Cuộc đời Kitô hữu chúng ta gắn liền với Chúa Ba Ngôi, và tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi bằng dấu Thánh giá.

Từ khi lãnh Bí tích Rửa tội, chúng ta được ghi dấu Thánh giá trên mình, lúc đó có Chúa Ba Ngôi ngự trong linh hồn ta. Rồi trong đời sống hằng ngày, từ việc ăn uống, học hành, hay làm những việc đạo đức, từ khởi sự cho đến hoàn thành, chúng ta đều làm dấu Thánh giá. Và ngay cả khi chúng ta nhắm mắt lìa đời nằm dưới nắm mồ, cũng được khắc ghi Thánh giá trên ngôi mộ.

Như vậy, mỗi khi chúng ta làm dấu Thánh giá, là chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Chúng ta muốn ghi dấu Ba Ngôi Thiên Chúa trên mình, và trong mọi hoạt động của chúng ta. Hay nói đúng hơn, chính Ba Ngôi đã không ngừng ghi dấu trên cuộc đời chúng ta và nhất là trong đời sống đức tin.

Vậy hôm nay, mừng kính mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, chúng ta nên ý thức hơn mỗi khi làm dấu Thánh giá, là dấu chỉ chúng ta thuộc về Đức Kitô. Cho nên, khi làm dấu Thánh Giá, khi đọc kinh Sáng danh và kinh Tin kính, chúng ta tuyên xưng với tất cả tấm lòng tôn kính và hãnh hiện tuyên xưng đức tin đó trong mọi hành động của mình. Amen.

----------------------------

 

BaNgôi ABC467: MỌI SỰ CHÚA CHA CÓ ĐỀU LÀ CỦA THẦY


Fx Đỗ Công Minh

 

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu gặp gỡ các tông đồ lần cuối trước khi từ biệt các BaNgôi ABC467


Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu gặp gỡ các tông đồ lần cuối trước khi từ biệt các ông để trở về cùng Cha trên trời. Chúa biết lòng các ông còn đang xao xuyến vì sắp phải từ giã Thầy mình, còn đang băn khoăn về Thiên Chúa Cha. Người trải lòng:” Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi ”. Chúa mạc khải cho các ông sứ mạng của Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa một cách công khai trước mặt các ông. Chúa nói: ”Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. . . Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em “.  Chính trong thời điểm này, Đức Giêsu đã nhắc cho các ông về sự hiệp nhất giữa Người với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần mà đã nhiều lần trước đó, Chúa đã từng hé mở cho các ông được biết: ” Mọi sự  Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người ( Chúa Thánh Thần ) lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em“. Chúa muốn khẳng định cho con người chúng con biết về mầu nhiệm một Thiên Chúa mà có ba ngôi.

Một trong những lần trước đó Chúa từng đối đáp với ông Nicôđêmô. Ông là một nhà thông thái trong dân Ítsraen đến gặp Chúa ban đêm. Hẳn là ông khao khát muốn biết về con người và Giáo lý của Chúa. Ông đã đặt những câu hỏi và được Chúa giải đáp. Qua ông Chúa cũng muốn gửi đến cho chúng con ý niệm về một Thiên Chúa ba ngôi. Chúa không giải thích bằng lý luận nhưng cho ông thấy tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người, cho nhân loại cụ thể thế nào. Mở đầu Người nói: “Không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí” và:” Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một (là Đức Giêsu) để những ai tin vào Ngài sẽ không phải hư mất, nhưng được sống muôn đời “. Thế nhưng ông cũng không hiểu được.

Không chỉ Nicôđêmô mà cả các tông đồ ngày ấy cũng trăn trở, thắc mắc. Chỉ đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngài mở lòng trí nên các ông mới tin và hiểu những điều Đức Kitô răn dạy khi Chúa còn ở với các ông.

Ngày hôm nay, mầu nhiêm một Thiên Chúa mà có ba ngôi có lẽ vẫn là điều chúng con phải dùng đức tin mà đón nhận. Điều dễ nhất mà con cảm nhận được đó là tình yêu của ba ngôi: Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần. Đó chính là thông điệp Chúa gửi đến cho nhân loại. Tình yêu đó có thể nhận ra một cách cụ thể là hình ảnh cha, mẹ, con cái yêu thương nhau, hiệp nhất với nhau, sống vì nhau, hy sinh cho nhau trong một gia đình. Ngay trong sứ điệp Đại hội Dân Chúa của Giáo hội Công Giáo Việt Nam cũng nêu ý tưởng: “Giáo hội là một gia đình”. Trong đó Thiên Chúa, Giáo hội lữ hành, cùng với Đức Maria và các Thánh luôn hiệp nhất trong một. Một trong ba và ba mà là một.

Xin cho ngày mừng lễ Chúa ba ngôi giúp con ý thức về mình là người con, luôn gắn bó với Hội Thánh, với Thiên Chúa để đón nhận được tình yêu Chúa trao ban. Con sẽ làm triển nở tình yêu ấy trên trái đất này. Mạnh dạn ra khỏi chính con người mình, làm chứng nhân tin mừng, để nhiều người đón nhân một Thiên Chúa ba  ngôi, là Tình yêu, là sự hiệp nhất . AMEN.

----------------------------------

 

BaNgôi ABC468: TIN NHẬN MẦU NHIỆM CAO CẢ


Lm Giuse Đinh lập Liễm

A. DẪN NHẬP

 

Trong các nghi lễ Phụng vụ chúng ta mừng một mầu nhiệm, nhưng trong Thánh lễ hôm nay chúng BaNgôi ABC468


Trong các nghi lễ Phụng vụ chúng ta mừng một mầu nhiệm, nhưng trong Thánh lễ hôm nay chúng ta mừng kính một mầu nhiệm cao cả và thâm sâu nhất trong đạo, đó là mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Đây là một mầu nhiệm không là điều nghịch lý nhưng chỉ nghịch thường hay siêu lý. Với lý trí con người, không ai có thể hiểu thấu được, nhưng vì là mầu nhiệm do Đức Giêsu đã mạc khải cho loài người, nên chúng ta chỉ biết cúi đầu tin nhận với lòng tôn kính và mến yêu.

Trong Thánh kinh Cựu ước, loài người chỉ được mạc khải về Một Thiên Chúa duy nhất. Còn trong Thánh kinh Tân ước, Đức Giêsu đã mạc khải cho chúng ta về Thiên Chúa Ba Ngôi. Thực ra, Đức Giêsu không nói rõ về Chúa Ba Ngôi, Ngài chỉ nói lên tương quan mật thiết của Ngài với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Nhưng nhờ Chúa Thánh Thần Đấng mà Đức Giêsu  sai đến cho chúng tqa, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta  hiểu thêm về ý nghĩa những lời Đức Giêsu dạy và những việc Ngài làm.  Cho đến muôn đời không ai hiểu thấu được mầu nhiệm này dù là những bậc thông minh thượng trí. Tuy nhiên, Chúa sẽ mở trí mở lòng cho những kẻ bé mọn, tức là cho những ai khiêm tốn cầu xin và đón nhận, để có thể cảm nghiệm được mầu nhiệm này trong cuộc sống.

Nhân ngày lễ kính Chúa Ba Ngôi, chúng ta hãy tăng cường lòng tôn sùng và yêu mến Chúa Ba Ngôi trong đời sống cá nhân, trong gia đình cũng như trong cộng đồng. Dấu Thánh giá cũng là dấu hiệu nhắc nhở cho chúng ta về sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi trong đời sống hằng ngày. Hãy  thành kính tuyên xưng Chúa Ba Ngôi mỗi khi làm dấu Thánh giá.

B. TÌM HIỂU LỜI CHÚA   

+ Bài đọc 1: Cv 8,22-31.

          Bài đọc này ca ngợi Đức Khôn ngoan của Thiên Chúa, có thể được xem là một sự mò mẫm hướng về sự mạc khải của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

          Chúng ta có thể coi Đức Khôn ngoan trong trích đoạn này ám chỉ Ngôi Hai Thiên Chúa.

–  Ngài hiện hữu từ muôn đời.

–  Ngài đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo dựng.

–  Ngài vừa ở bên cạnh Thiên Chúa, vừa gần gũi với loài người.

+ Bài đọc 2: Rm 5,1-5.

Thánh Phaolô nói với tín hữu Rôma về vai trò của Ba Ngôi trong cuộc sống người tín hữu.

Đức Kitô làm cho mối quan hệ yêu thương giữa chúng ta  với Thiên Chúa trở nên hiện thực.

Quan hệ này mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và nâng đỡ chúng ta trong lúc gian khổ. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta  nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta.

Từ nay, nhờ đức tin, chúng ta có thể “được bình an với Thiên Chúa” và nhờ đức ái, sống bởi tình yêu của Ngài.

+ Bài Tin mừøng: Ga 16,12-15.  

Trong đoạn Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu có ý tỏ bày cho các môn đệ mối liên hệ của Ngài đối với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, nhưng đặc biệt về vai trò của Chúa Thánh Thần:

– Những gì Chúa Con mạc khải đều nhận lãnh từ nơi Chúa Cha.

– Sẽ không còn mạc khải nào mới nữa.

– Chính Chúa Thánh Thần giúp các ông tiếp thu trọn vẹn ý nghĩa mọi điều Đức Giêsu nói, đặc biệt về Chúa Cha.

C. THỰC HÀNH LỜI CHÚA 

I. MẠC KHẢI VỀ CHÚA BA NGÔI    

Về bài Tin mừng hôm nay.    
Bài Tin mừng hôm nay là một đoạn trích trong bài tường thuật  về cuộc đàm đạo giữa Đức Giêsu và các môn đệ trước khi Thầy trò sắp biệt ly (x. Ga 13,17).  Trong đoạn này, Đức Giêsu không hề nói về Chúa Ba Ngôi vì chưa bao giờ Ngài nói tới từ ngữ đó. Ngài chỉ có ý tỏ bầy cho các môn đệ thấy rõ mối tương quan của Ngài với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

Mạc khải của Cựu ước.
Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi không được mạc khải trong Kinh thánh Cựu ước, bởi vì dân riêng của Chúa trong Cựu ước chưa sẵn sàng đón nhận mầu nhiệm này. Mạc khải Cựu ước chủ yếu là mầu nhiệm Thiên Chúa duy nhất. Niềm tin độc thần là tín điều lớn nhất trong Cựu ước (Đnl 6, 4-5). Điều này cần thiết cho bối cảnh đa thần ở Trung đông thời bấy giờ.

Thế nên, Thánh kinh Cựu ước không nói gì về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Đôi khi Thánh kinh Cựu ước ám chỉ – ám chỉ chứ không nói rõ – về Ba Ngôi Thiên Chúa mà thôi.  Chẳng hạn như trong sách Sáng thế, Thiên Chúa dùng số nhiều để nói về mình:”Chúng ta hãy tạo dựng con người theo hình ảnh chúng ta”(St 1,26). Đại danh từ Ngôi Thứ Nhất số nhiều ở đây là “chúng ta” ám chỉ rằng có hơn một Ngôi vị trong Thiên Chúa.

Mạc khải của Tân ước.
          Chỉ khi Đức Giêsu xuống thế làm người chứng tỏ Ngài là Con Thiên Chúa và hứa sai Thánh Thần xuống để hướng dẫn thì tín điều Ba Ngôi Thiên Chúa mới được tỏ hiện.

          Hình ảnh đặc trưng nhất là khi Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giorđan: Chim bồ câu  ngự xuống đậu trên Ngài (Ga 1,32-34). Tiếng Chúa Cha tuyên phán:”Con là Con Ta yêu dấu”(Mt 1,11). Trong bữa Tiệc ly, Đức Giêsu còn bầy tỏ cho các môn đệ về Chúa Thánh Thần:”Thầy ra đi thì có lợi cho các con hơn. Nếu Thầy không đi, Đấng Phù trợ  sẽ không đến với các con”(Ga 16,7) Tiếng nói, chim câu, Đức Giêsu, ba hình ảnh này tạo nên chân dung sống động về Chúa Ba Ngôi.

          Trong Tin mừng thánh Matthêu có câu nói nổi tiếng về Ba Ngôi:”Các con  hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ  nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”(Mt 28,19).

          Thánh Phaolô luôn cầu chúc cho các tín hữu: “Aân sủng của Đức Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em”.

II. TÌM HIỂU VỀ CHÚA BA NGÔI

Tam vị nhất thể Thiên Chúa giả. 
Nếu ai đọc kinh cầu chữ của Giáo phận Bùi chu do ông cử Thiện dịch thì khi nói tới Chúa Ba Ngôi chúng ta có câu:”Tam vị nhất thể Thiên Chúa gia” nghĩa là Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Theo giáo lý Công giáo, chúng ta biết chỉ có một Thiên Chúa có Ba Ngôi và Ba Ngôi là: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mỗi Ngôi Vị đều là Thiên Chúa, dù vậy vẫn chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Mỗi Ngôi Vị đều bằng nhau về thần tính và uy quyền, nhưng không có ba Thiên Chúa ngang nhau mà chỉ có một Thiên Chúa. Mỗi Ngôi Vị đều có trọn vẹn sự sống thần linh trong mình dù chỉ có một sự sống thần linh duy nhất. Thiên Chúa duy nhất nhưng không phải là Thiên Chúa đơn độc mà là cộng đồng Ba Ngôi yêu thương nhau hướng về nhau.

Sinh họat của Ba Ngôi.
Vì Ba Ngôi là một Thiên Chúa, nên mọi hành động trong Ba Ngôi đều chung với nhau. Nhưng theo thần học thì những hành động trong Ba Ngôi chia ra thành hai loại:

– Opus ad intra: hành động hướng nội.

– Opus ad extra: hành động xuất ngoại.

Hành động hướng nội của Ba Ngôi như sự sống và tình yêu… thì Ba Ngôi như nhau, nghĩa là Ngôi nào cũng sống động và cũng yêu thương, không những thương yêu mình mà còn thương yêu nhau để phát sinh mọi tạo vật, để mọi tạo vật yêu lại mình. Vì thế, thánh Gioan Tông đồ đã gọi:”Thiên Chúa là Tình yêu”(1Ga 4,16).

Hành động xuất ngoại cũng là hành động chung cho cả Ba Ngôi Vị, nhưng thần học thường chỉ riêng cho Ngôi Vị này ngôi khác hành động này hành động nọ, với mục tiêu làm sáng tỏ của từng Ngôi Vị. Ví dụ: việc tác thành vũ trụ thì chỉ cho Chúa Cha – việc cứu chuộc thì chỉ cho Chúa Con – và việc thánh hóa thì chỉ cho Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần, mặc dầu tác thành cũng là Thiên Chúa tác thanh – cứu chuộc cũng là Thiên Chúa cứu chuộc – và thánh hóa cũng là Thiên Chúa thánh hóa, tại vì Ba Ngôi cũng là một Thiên Chúa mà thôi.

Ở đây nghe có vẻ lủng củng, nhưng học thần học thì phải nói như thế. Nói như thế nhưng cũng chẳng hiểu gì !!! Tuy thế, chúng ta vẫn phải tìm hiểu theo khả năng của chúng ta, còn bao nhiêu Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn và bổ túc cho như lời Đức Hồng y Henri de Lubac đã nói:

“Con người tìm Chúa là một người bơi lội giữa đại dương. Mỗi lần tiến tới là đẩy lui một đợt sóng. Bơi lội giữa đại dương làm cho con người khiếp đảm lo sợ không tới bến. Nhưng Thiên Chúa vừa là bên bờ vừa là đại dương. Ai bơi lội trong đại dương là bơi lội trong Thiên Chúa. Hướng tới Chúa đã là ở trong Chúa, tìm Chúa gặp Chúa là hướng về Chúa. Không có sự tìm kiếm nào mà không phải phấn đấu, không gặp mâu thuẫn đau khổ. Nhưng chúng ta tin vào Thiên Chúa đang ở với chúng ta trong Đức Kitô và lôi kéo chúng ta  với sức mạnh Chúa Thánh Thần”.

Mấy hình ảnh diễn tả Chúa Ba Ngôi.
Trong cuộc đời trần thế này, nơi chúng ta còn bước đi trong đức tin, chúng ta không thể hiểu được hết được nhiều về một mầu nhiệm nào cả và thâm sâu như vậy. Chúng ta chỉ hiểu phần nào trong giới hạn chật hẹp của trí tuệ con người và qua những hình ảnh tương đối, bất toàn, mượn nơi thế giớùi loài người  Ví dụ: hình tam giác đều có ba cạnh ba góc bằng nhau;  thời gian có ba giai đoạn : quá khứ, hiện tại, tương lai;  nước  ở thể hơi, thể lỏng, thể đặc;  điện có sức làm chuyển động, đốt nóng và soi sáng… Chúng ta dùng kiểu nói nào hay hình ảnh nào để diễn tả cũng chỉ là tương đối, chứ không thể nào diễn tả hết được.

III. THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI CHÚA BA NGÔI   

Sự hiểu biết còn rất hạn hẹp.
Đức Giêsu sắp sửa về trời, nơi mà từ đó Ngài được sai đến trần gian, Ngài đến trần gian để bầy tỏ cho loài người biết Thiên Chúa. Sứ mạng của Ngài đã hoàn thành, nhưng sự hiểu biết về Thiên Chúa của loài người mới chỉ bắt đầu:”Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không có sức chịu nổi”(Ga 16,12).

Cũng như các Tông đồ, chúng ta mới chỉ ở bước đầu của một cuộc khám phá, một cuộc mạo hiểm. Có nhiều điều chúng ta chưa chịu nổi, Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn cho chúng ta sau này. Chớ gì đừng bao giờ chúng ta tự mãn, coi mình là hiểu biết tất cả, vênh vang trước những mảnh vụn đức tin tầm thường mà chúng ta đang sống.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và duy nhất là một mầu nhiệm vĩ đại thâm sâu mà trí tuệ con người  không thể nào hiểu hết, chỉ có thể đón nhận bằng đức tin. Thực tại Ba Ngôi không là một điều nghịch lý nhưng là nghịch thường và siêu lý.  Mầu nhiệm Ba Ngôi là ánh sáng chói lòa rực rỡ, ánh sáng ban sự sống  cho những ai khiêm nhường đón nhận và sẽ là bóng tối dầy đặc mâu thuẫn đối với những kẻ kiêu căng muốn dùng lý trí làm thước đo siêu việt.

Truyện: Augustinô và mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi

          Thánh Augustinô một hôm đi bách bộ trên bãi biển và tâm trí thì luôn suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi :  Làm sao chỉ có một Thiên Chúa và Ngài lại có Ba Ngôi khác nhau: Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ Hai là Con và Ngôi thứ Ba là Thánh Thần.  Như vậy lẽ ra phải có Ba thay vì chỉ có Một Thiên Chúa mới hợp lý ?  Augustinô không sao lý giải được mầu nhiệm này: Một mà lại là Ba, và Ba chỉ ở trong Một ?

          Bấy giờ Augustinô trông thấy em bé trai đang ngồi trên bãi biển, tay cầm một cái vỏ sò múc nước biển rồi đổ vào một cái lỗ nhỏ hang còng ở trên bãi cát. Vị Giám mục hỏi cậu bé:

– Này em, em đang làm gì vậy ?

Cậu bé trả lời:

– Cháu đang cố gắng múc tất cả nước của đại dương này để đổ vào lỗ hang của con còng này

Vị Giám mục nói:

– Sao em lại làm một điều vô lý như thế ? Em hãy nhìn xem: nước biển bao la như vậy thì làm sao cái lỗ hang còng nhỏ bé kia có thể chứa hết nước của nó được ?

Nhưng Augustinô thật bất ngờ, khi nghe cậu bé đáp :

– Việc cháu làm đây cũng không vô lý bằng việc Ngài đang làm: làm sao ngài có thể dùng trí khôn nhỏ bé của ngài mà hiểu thấu được mầu nhiệm lớn lao vô cùng của Thiên Chúa ?

Nói xong cậu bé biến mất.

Bấy giờ Giám mục Augustinô hiểu rằng Chúa đã sai thiên thần đến để giúp mình ý thức về sự giới hạn và bất lực khi phải đối diện với  những mầu nhiệm cao cả vô cùng của Thiên Chúa.

Phải khiêm nhường tin nhận.
          Chúa Ba Ngôi không phải là một thứ ẩn ngữ, một thứ siêu phương trình toán học dành cho những nhà trí thứ ưu hạng… Đó chỉ là một thực tại hoàn toàn đơn giản “bị che giấu đối với các bậc khôn ngoan thông thái”, nhưng lại được  mạc khải cho những người bé mọn”(Mt 11,25).

          Khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài sẽ giãi bầy những điều thuộc về Đức Giêsu, về ý nghĩa lời giáo huấn cũng như những việc Ngài làm cho chúng ta. Không ai lãnh hội được tất cả những gì Đức Giêsu đã phán, không ai nắm được hết mọi giá trị những lời giáo huấn của Ngài cho cuộc sống, cho đức tin từng cá nhân, cho xã hội, cho thế giới. Chúa Thánh Thần soi sáng liên tục để khai mở ý nghĩa về Đức Giêsu.

          Theo lời Đức Giêsu dạy, chúng ta hãy khiêm tốn xin Chúa Thánh Thần đến soi dẫn chúng ta  để tiếp tục hiểu thêm lời Chúa. Về vấn đề này, Linh muc X. Léon-Dufour giải thích thêm:

“Nếu Đức Giêsu ngừng nói bên tai, thì việc Ngài nói trong tim (đồng nghĩa với “mạc khải”) vẫn còn tiếp tục nhờ trung gian của Chúa Thánh Thần. Quả vậy, Thánh Thần không nói nhân danh quyền năng của mình, cũng giống như Đức Giêsu đã không nói tự ý mình; Thánh Thần sẽ nhận từ Đức Giêsu cũng giống như Đức Giêsu nhận từ Chúa Cha (8, 26). Tiếng nói của Thánh Thần chắc chắn không đập vào lỗ tai, nhưng thấm sâu tự tâm hồn. Như vậy, Chúa Con tiếp tục mạc khải của mình bằng cách thế khác trước, cách thế “thần linh”… Chúa Thánh Thần sẽ là người biểu lộ Đức Giêsu vậy”.

Hãy yêu mến và tôn sùng Chúa Ba Ngôi
* Trong đời sống cá nhân.

Mừng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta cùng nhau nhắc lại lời thánh Phaolô:”Chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống như chính lời Chúa phán:”Ta sẽ cư ngụ và đi lại giữa họ, sẽ là Thiên Chúa của họ và họ sẽ là dân riêng của Ta”(2Cr 6,15).  Dựa vào lời Chúa hứa như thế, nên thánh Tông đồ khuyên nhủ mọi người chúng ta:”Anh chị em yêu dấu, hãy thanh tẩy chính mình cho sạch những điều ô uế về phần thân thể lẫn tâm linh, hãy hoàn thành sự thánh hóa trong niềm kính sợ Thiên Chúa”(2Cr 7,1).

Sống thánh thiện để lòng mỗi người chúng ta xứng đáng là đền thờ của Chúa. Đàng khác, vì biết Thiên Chúa đang ngự nơi lòng mình, hãy tập thưa chuyện với Ngài. Chân phước Eùlizabeth Chúa Ba Ngôi là một nữ tu dòng kín ở Dijon, được tôn phong ngày 24/02/1984, đã sống mầu nhiệm tôn thờ Chúa Ba Ngôi trong tâm hồn. Chị viết:”Chớ gì tôi được sống mãi trong căn phòng nhỏ bé mà Chúa đã xây dựng từ lâu trong đáy hồn tôi. Ở đó tôi được nhìn thấy Chúa, được cảm nghiệm có Chúa ở bên”. Chị đã cầu nguyện:

“Lạy Chúa Ba Ngôi lòng con thờ phượng
 Xin cho con quên mãi chính mình đi
Để chìm trong Chúa, rồi không biệt ly
Bất động và êm như  đi vào vĩnh viễn…
Cho hồn con an bình, nơi lưu luyến
Thành thiên đàng chỗ an nghỉ tình yêu…”

Cũng hơi lạ, nhưng cũng tâm tình tương tự của sĩ quan trẻ tên Charles de Foucauld, chàng đã từng sống một cuộc đời bê bối, sau này được cải hóa, chàng trở thành một nhà khổ tu tại sa mạc Sahara, Phi châu, và trong một lá thư  gửi về cho bà chị, chàng viết:”Thiên Chúa ở trong chúng ta, tận cung lòng chúng ta. Ngài luôn luôn ở đó, nghe  chúng ta và yêu cầu chúng ta  nói chuyện với vị Thượng khách tối cao của tâm hồn của chị. Yếu hèn như em, đời em như chị đã biết, em còn có thể làm được, thì chị cũng thế. Việc này không làm chị bận rộn đến quên lãng việc khác của chị đâu. Chỉ một phút thôi, thay vì chỉ nhìn mình, thì nay chị thành hai người chu toàn các bổn phận của chị. Dần dà, chị tập được thói quen và sau này chị không ngớt cảm thấy Đấng ngự nơi tâm hồn thật ngọt ngào biết bao”.

* Trong đời sống gia đình

          Mẫu gương đầu tiên, các gia đình chúng ta học được nơi mầu nhiệm Ba Ngôi là mẫu gương về hiệp nhất. Đây là sự hiệp nhất trong tình yêu, khiếân cho Ba Ngôi nên một.  Nếu mỗi thành viên trong gia đình chúng ta cũng biết yêu thương nhau theo mẫu gương của Ba Ngôi, nghĩa là người này luôn nghĩ đến ý muốn, hạnh phúc của người kia, và luôn làm vui lòng người kia, thì gia đình chúng ta  cho dù có nhiều người cũng sẽ trở nên một.

          Mẫu gương thứ hai là tuy chỉ có một Chúa nhưng lại là Ba Ngôi riêng biệt. Sự riêng biệt này nhắc nhở chúng ta: trong gia đình, mỗi người có một chỗ đứng và một bổn phận riêng. Do đó, mỗi người cần chu toàn bổn phận của mình trong gia đình cách chu đáo. Mỗi người phải sống theo câu châm ngôn “Chính danh”, nghĩa là  sống đúng với địa vị và vai trò của mình. Vợ chồng biết tôn trọng lẫn nhau. Cha mẹ sống đúng với vai trò của cha mẹ, luôn làm gương sáng cho con cái bằng chính đời sống tiết độ, công chính của mình. Con cái phải biết vâng phục cha mẹ trong tâm tình yêu mến và thảo hiếu, như Đức Giêsu luôn vâng phục Chúa Cha (x. Ga 4,34; Dt 5,8-9).

          Nếu mỗi gia đình trong giáo xứ chúng ta biết sống “Chinh danh”, nghĩa là, từng người trong gia đình luôn sống đúng vai trò của mình và chu toàn nhiệm vụ của mình trong tình yêu, gia đình chúng ta dù đông cũng trở nên một. Chúng ta trở nên một, nhưng mỗi người vẫn còn là chính mình. Nhờ đó, gia đình của chúng ta sẽ không tẻ nhạt, nhưng ngày càng trở nên sung mãn, phong phú và thật sự hạnh phúc (Internet).

* Trong đời sống hằng ngày.

          Một trong những điều Giáo hội muốn nhắc nhở cho chúng ta về Chúa Ba Ngôi là dấu Thánh giá. Dấu thánh giá nhắc nhở cho ta về lòng tin  vào hai mầu nhiệm quan trọng trong đức tin Công giáo là mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi và mầu nhiệm Cứu chuộc..

          Ta thấy Linh mục rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi như lời Chúa dạy:”Các con hãy làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”(Mt 28,20). Các bí tích khác cũng được cử hành nhân danh Chúa Ba Ngôi. Linh mục kêu cầu Chúa Ba Ngôi khi cử hành bí tích Giải tội. Linh mục xức dầu bệnh nhân, nhân danh Ba Ngôi. Đức Giám mục cử hành bí tích Thêm sức trong dấu Chúa Ba Ngôi. Ta bắt đầu và kết thúc kinh đọc bằng dấu thánh giá tuyên xưng đức tin vào Chúa Ba Ngôi. Trước khi ăn ta cũng làm dấu thánh giá tạ ơn Chúa Ba Ngôi cho ta của ăn hằng ngày. Ước gì chúng ta cũng biết in dấu Chúa Ba Ngôi trên cuộc đời và trong cuộc sống hằng ngày.

--------------------------------

 

BaNgôi ABC469: NHÂN DANH THIÊN CHÚA


Trầm Thiên Thu

 

Thiên Chúa Chí Linh Tam Vị Nhất Thể. Chúng Nhân Hèn Mọn Một Đời Đa Đoan. Một Chúa Ba BaNgôi ABC469


hiên Chúa Chí Linh Tam Vị Nhất Thể
Chúng Nhân Hèn Mọn Một Đời Đa Đoan

Một Chúa Ba Ngôi là đệ nhất mầu nhiệm, phàm nhân không thể giải thích đầy đủ, chỉ tương đối để có thể hiểu với trí tuệ phàm nhân mà thôi. Thánh Phaolô nói: “Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được! Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người?” (Rm 11:33-34).

Chắc là chúng ta không quên truyện kể về Thánh GM TS Augustinô, một người giỏi giang, thông minh xuất chúng, đã từng suy luận về Chúa Ba Ngôi mà không sao hiểu nổi, đành “bó tay” và đầu hàng vô điều kiện. Truyện kể rằng Thánh Augustinô cố tìm cách giải thích về Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể thì gặp một em bé ngồi múc nước biển đổ vào cái hang, thấy lạ nên ngài hỏi: “Cháu làm gì thế?”. Em bé trả lời: “Cháu tát nước biển”. Thánh nhân ngạc nhiên: “Làm sao cháu tát cạn được biển?”. Đứa bé vô tư nói: “Việc cháu làm đây còn dễ hơn việc ông đang suy nghĩ”. Thánh Augustinô giật mình và tỉnh ngộ!

Kinh Thánh cho biết rằng Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng Tam Vị Nhất Thể, là THIÊN CHÚA DUY NHẤT (Xh 20:3; Xh 34:14; Đnl 4:35; Đnl 4:39; Đnl 5:7; Đnl 6:4; Đnl 32:39; Kn 12:13; Is 43:10-13; Is 44:8; Is 45:5-6; Is 46:9; Đn 14:41; Hs 13:4; Mc 12:29; Ga 5:44; Ga 17:3; 1 Cr 8:4; 1 Tm 2:5; Gl 3:20), và Ngài có BA NGÔI – Tân Ước không dùng từ Ba Ngôi nhưng có cách nói khác cho biết Thiên Chúa có ba ngôi (Mt 28:19; 2 Cr 13:14; Ep 2:18).

Đặc biệt là lời xác định của Đức Giêsu Kitô cho biết về Ba Ngôi: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16:13-15).

Thiên Chúa là Đấng như thế nào? Ngài “là THẦN các thần, là CHÚA các chúa, là THIÊN CHÚA VĨ ĐẠI, dũng mãnh, khả uý, không thiên vị ai và không nhận quà hối lộ, xử công minh cho cô nhi quả phụ, yêu thương ngoại kiều, và cho họ bánh ăn, áo mặc” (Đnl 10:17-18). Chúng ta đã và đang tin nhận Ngài, vấn đề quan trọng là vững tin suốt đời: “Chúng ta không nhận biết một thần nào khác ngoài Thiên Chúa” (Gđt 8:20). Vả lại, luật dạy chúng ta “phải kính sợ, phải phụng thờ, phải gắn bó, phải ca tụng” (Đnl 10:19-21).

Trong hình học, chúng ta thấy Tam Giác Đều là loại tam giác đặc biệt – luôn có các cạnh, góc, đường cao, trung tuyến,… hoàn toàn bằng nhau. Thật lạ lùng quá! Dù chỉ là hình học nhưng nó đã cho chúng ta thấy “cái lạ” trong loại tam giác độc đáo đó. Ai tạo nên? Không một thiên tài nào có thể tạo nên, mà chính là Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng đã tạo nên. Người ta chỉ phát hiện những gì đã có sẵn, gọi là sáng kiến hoặc phát minh, chứ không sáng tạo.

Chắc chắn không có bất cứ một thần linh nào như Thiên Chúa của chúng ta, Đấng mà chúng ta hết lòng tôn thờ. Chỉ một Chúa mà lại có ba Ngôi Vị – một mà ba, ba mà một, gọi là Tam Vị Nhất Thể (Trinitas, Trinity, Trinité). Trí tuệ phàm phu tục tử của nhân loại không thể suy luận và chứng minh bằng bất kỳ cách nào trọn vẹn nhất, ngay cả trí tuệ các thiên thần cũng không thể hiểu. Vì thế, Tam Vị Nhất Thể chỉ có thể hiểu được bằng “trí tuệ” của Đức Tin. Và chúng ta cũng chẳng có đức tin nếu không được chính Ngài trao ban, như Đức Giêsu đã xác định: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy” (Ga 6:44).

Cũng chính Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể đó là Đấng đã tác tạo nên mọi sự – người và vật, hữu hình và vô hình. Và Ngài đã được Đức Khôn Ngoan ca tụng: “Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất. Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thuỷ, trước khi có mặt đất. Khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nổng, ta đã được sinh ra, khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không, và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ” (Cn 8:22-26). Thiên Chúa toàn năng, biến không thành có.

Khôn và Khốn rất dễ lầm lẫn – giống như Việt ngữ chỉ khác nhau ở “dấu sắc” mà thôi. Thật vậy, Kinh Thánh xác định và giải thích: “Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết Đấng Hoá Công. Thế mà, lửa với gió, hay làn khí thoảng qua, hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn, hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần, là những bậc quản cai hoàn vũ” (Kn 13:1-2).

Thiên Chúa vẫn không ngừng sáng tạo. Có biết bao điều mới lạ và thú vị. Đức Khôn Ngoan tiếp tục ca tụng: “Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời, khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm, khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm, khi Người định ranh giới cho biển, để nước khỏi tràn bờ, khi Người đặt nền móng cho đất. Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của Người, trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi, vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người” (Cn 8:31). Thiên Chúa tối thượng, nhưng Ngài lại vui thích ở giữa chúng ta – những kẻ hèn hạ.

Vô cùng kỳ diệu đối với công trình sáng tạo của Chúa Ba Ngôi – cả thiên nhiên và tâm linh, cả hữu hình và vô hình. Ngài là “Đấng sáng tạo mọi loài” và là “tác giả của muôn vẻ đẹp” (Kn 13:3). Chúng ta chỉ còn biết cúi đầu cảm tạ và tuyên xưng Ngài không ngừng theo khả năng và nỗ lực của mình.

Sau khi nhìn ngắm thiên nhiên và nhìn lại chính mình, Thánh Vịnh gia đã cảm nhận và rồi bụng bảo dạ: “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8:4-5). Ngài không chỉ “cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy”, mà lại còn “ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên”, và “cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân” (Tv 8:8). Muôn loài đó là gì? Là “chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương” (Tv 8:9). Thật diễm phúc cho loài người chúng ta! Người Việt có câu: “Trời sinh voi, sinh cỏ”. Câu tục ngữ ngụ ý công nhận sự quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời cũng mặc nhiên tôn vinh Ngài.

Như vậy là tâm linh, là hữu thần chứ không vô thần, dù bề ngoài người ta không công nhận. Và như thế cũng là tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi. Thật vô lý khi những người tự nhận là vô thần hoặc vô tín ngưỡng mà lại thắp nhang khấn vái, xem tử vi, coi bói toán, cúng sao giải hạn,… Tự mâu thuẫn như vậy để làm gì? Tin vào cái gì và có ích gì? Ca dao nói: “Dẫu xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người”. Cứ ngang nhiên cướp của, hại người, rồi thắp nhang khấn vái. Thế là xong ư? Thần linh nào dám chứng giám?

Quả thật, niềm tin và đức tin vô cùng quan trọng trong cuộc sống – dù đời thường hoặc tâm linh. Chính đức tin làm cho người ta được nên công chính. Thánh Phaolô nói: “Một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa” (Rm 5:1-2).

Trong lòng có tin thì mới kính sợ Thiên Chúa, nhưng kính sợ như thế nào cho đúng? Tác giả sách Châm Ngôn định nghĩa: “Kính sợ Đức Chúa là gớm ghét điều dữ” (Cn 8:13). Rất ngắn gọn, rất súc tích. Tin khi vui mừng, khi may mắn, đó là chuyện bình thường. Tin khi gian nan khốn khổ mới đáng kể, đó mới là đức tin đích thực. Lửa thử vàng, gian nan thử sức (tục ngữ). Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai? (Phan Bội Châu).

Có nhiều thứ khiến người ta tự hào, nhưng niềm tự hào của Kitô hữu lại khác hẳn với đời thường. Thánh Phaolô đã xác nhận: “Nhưng không phải chỉ có thế; chúng ta còn TỰ HÀO khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen chịu đựng; ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên; ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5:3-5). Một loạt các động thái liên quan với nhau rất lô-gích. Cũng nhờ tin tưởng mà hy vọng, hy vọng vì yêu mến, và nhờ yêu mến mà được đầy tràn Thần Khí – Chúa Thánh Thần. Thật kỳ diệu biết bao!

Lúc còn tại thế, Chúa Giêsu đã có lần nói với các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi” (Ga 16:12). Ngài biết bản tính nhân loại quá yếu đuối, không đủ sức chịu nổi cú “sốc” mạnh. Cái già mới thì cũng lạ, bởi vậy rất cần khả năng tiếp thu và nhạy bén – có người mau, có người chậm. Mưa dầm thấm sâu. Cứ từ từ, chậm mà chắc. Thà vậy còn hơn cổ hủ, cố chấp.

Không phải Chúa Giêsu không muốn nói ra điều bí ẩn, mà Ngài chưa nói, vì phàm nhân chưa đủ mức hiểu, nghĩa là Ngài sẽ nói. Thật vậy, Ngài hứa: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến” (Ga 16:13). Rồi chính Ngài đã xác nhận điều liên quan Thiên Chúa Ba Ngôi: “Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16:15). Chúa Thánh Thần đã, đang và sẽ mãi mãi tác động nơi mỗi người chúng ta, vấn đề là chúng ta có theo cách của Ngài hay không.

Mặc dù hèn tài, thiển ý, nhưng chắc chắn chúng ta vẫn có nhiều cách tuyên xưng Chúa Ba Ngôi, một trong các cách đó là làm dấu: Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Rất đơn giản nhưng lại rất quan trọng. Đúng vậy, chúng ta phải thành tâm LÀM DẤU chứ đừng bây giờ LÀM GIẤU. Sai một ly đi ngàn dặm. Và đừng làm vội vã, làm cho xong lần. Thật ý nghĩa khi chúng ta làm dấu kép: “Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù”.

Thánh Phaolô căn dặn: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1 Cr 10:31). Không quan trọng về việc làm, mà quan trọng về cách làm, đặc biệt là ý làm vì yêu mến Chúa. Nhờ đó mà việc gì cũng có giá trị. Có lần Chúa Giêsu đã “trách yêu” bằng cảnh báo này: “Cho đến nay, anh em đã CHẲNG XIN GÌ NHÂN DANH THẦY. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn” (Ga 16:24).

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, chí minh và chí thiện, xin củng cố đức tin nơi chúng con, xin giúp chúng con sống khiêm nhường và luôn tín thác vào Ngài. Lạy Cha hằng hữu, xin thương xót và tha thứ những tội lỗi do chúng con cứng lòng hoặc yếu đuối. Giờ đây, chúng con nhận thức rằng chúng con sẽ chẳng làm được gì nếu không có Ngài. Xin liên kết chúng con bằng sợi tình thương xót, để chúng con nên một như Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

-----------------------------

 

BaNgôi ABC470: TIN VÀ YÊU


Lm. Jos. DĐH.

 

Điều căn bản làm nên hạnh phúc chính là tình yêu, hẳn không ai còn phải lăn tăn, nghi ngờ gì BaNgôi ABC470


Điều căn bản làm nên hạnh phúc chính là tình yêu, hẳn không ai còn phải lăn tăn, nghi ngờ gì nữa, cho dù giữa hiểu biết và thực hành luôn có một khoảng cách không hề đơn giản. Niềm vui và bình an gia đình luôn phản ánh tất cả: Tình cha cao như núi thái, nghĩa mẹ sâu tựa biển đông. Thực ra thì ơn phúc và nghĩa tình, thời nào cũng là thước đo lý tưởng cho những ai khao khát muốn được đong đầy hạnh phúc. Tương quan vợ chồng, tình nghĩa đệ huynh, tự bản chất đã được đan xen và kết cấu chặt chẽ như dòng diện xoay chiều dạt dào cảm xúc: vẻ đẹp bên ngoài khiến ta sững sờ khi gặp mặt, đức tính cao đẹp bên trong khiến ta ngơ ngác lúc chia tay. Cũng vì tính linh thiêng giữa tình yêu thương và đức hiếu thảo, tiền nhân chúng ta rất nghiêm túc khi nhắc nhớ con cháu: đừng sa hoa khi mẹ già còn tần tảo, đừng huyền ảo gây phiền não cho cha yêu.

Thời nào cũng có khối kẻ đặt niềm tin trên sự hiểu biết, ảo tưởng về thành công họ đang có, và vô cùng hồ đồ về chức tước bổng lộc. Chúa Giêsu không phân tích, bình luận, không dài dòng lý thuyết, Ngài cho thấy giá trị của tình yêu thương, tuỳ vào niềm tin mỗi người đã và đang sống. Chúa Giêsu đặt vấn đề: tin và yêu, “khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. Tin Chúa Cha quyền năng, tin Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ khai mở trí lòng người thế, tin Đức Giêsu là Ngôi Lời đã đến, Ngài sẽ còn ban phát tình yêu và ơn cứu độ cho muôn dân thiên hạ. Trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, chúng ta tin lời tiền nhân: lửa thử vàng, gian nan thử đức, chúng vẫn tin. Nhưng sống niềm tin: Đức Giêsu vì yêu và vâng phục đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá, không hề dễ dàng, nếu thiếu tác động của Thánh Thần, Đấng sẽ dẫn anh em đến chân lý sự thật. Lời nói phải đi đôi với việc làm, tin, yêu và sống, sẽ mãi mãi là một minh chứng trở nên môn đệ Đức Kitô.

Cuộc sống là một chuỗi ngày hồng ân, chúng ta học từ sách vở, từ kinh nghiệm bản thân, từ gương sáng của bậc sinh thành, và thời gian xác thực chúng ta trưởng thành, nên người hữu ích. Trong tương quan siêu nhiên, mỗi người tín hữu được liên đới với Đấng là Thầy là Chúa, nhằm bổ dưỡng đức tin và sức sống rõ ràng hơn, hầu nên hoàn thiện cả về chất và lượng, trước sứ mạng riêng của mình. Nếu mỗi người kitô hữu không sống đức ái, hẳn niềm tin của chúng ta cũng chỉ dừng lại trên môi miệng, là đang khua chiêng gõ mõ bằng một khái niệm mơ hồ. Trong đời sống tự nhiên, thiếu tiền, thiếu sức khoẻ, đều khó khăn, gọi là vắng bóng thành công. Để tồn tại và vững bước tiến trên đường trọn lành, ai cũng phải đủ ơn thánh, phải dồi dào tình yêu thương, và biết đến với tình hiệp thông Ba Ngôi.

Đời sống tự nhiên hay đời sống siêu nhiên, người ta không thể đi ra ngoài quy luật: có vay có trả, có đầu tư sẽ có thu hoạch,  ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người tín hữu không cầu nguyện, không cần quan tâm tại sao phải tuyên xưng Một Chúa Ba Ngôi, hẳn câu trả lời là họ chỉ tin Chúa, yêu Chúa một cách máy móc mà thôi. Nếu người tin Chúa, mà không muốn sống thánh ý Chúa mỗi khi gặp đau khổ, thất bại, thì có khác gì họ đang than thân trách phận ? Khi người ta yêu cha yêu mẹ, khi người ta biết quan tâm đến anh chị em, chính là lúc tình yêu Ba Ngôi đang hoạt động, đang minh chứng tình yêu của Đức Kitô ở với nhân loại cho đến tận thế. Người ta hiểu, người ta biết, là phương thế hữu hiệu để thành công, để làm giầu, nhưng người ta tin Chúa yêu Chúa, là đang sống đức tin Kitô giáo, là đang được tự do nên một trong Đức Kitô. Chúa Giêsu không áp đặt giới luật yêu thương cho riêng kẻ nghèo khó hay tội lỗi, nhưng tin và sống niềm tin Chúa Ba Ngôi phải là một thiết thực cho việc trổ sinh hoa trái thánh thiện.

Tầm sư học đạo, từ xa xưa vẫn được xem đó là người có óc cầu tiến, vì có hiểu có biết, mới hy vọng sống tốt được ; có điều kiện, có cơ hội, mà không dấn thân phục vụ, cũng xứng đáng với danh hiệu: ky cóp cọp tha. Chúa phục sinh mở ra cho các học trò, cho mỗi người tín hữu chúng ta một phong cách sống có ý nghĩa: hãy học làm người tốt, hãy học làm con Chúa với một tâm hồn xứng hợp, nghĩa là biết liên đới hiệp thông trong tình yêu Ba Ngôi. Bằng những trải nghiệm cụ thể, chúng ta sẽ thấy những lợi lộc dối trả chỉ tồn tại trong chốc lát, và chỉ những mối lợi của sự thật mới bền vững và tồn tại. Sống tương quan yêu thương là một bảo đảm cho ta không bao giờ bị rơi vào tình trạng cô đơn, trong tương quan yêu thương luôn có bóng dáng của Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, nhằm giúp người ta sống trọn vẹn thánh ý Chúa. Chúa Giêsu đặt để hình ảnh Chúa Ba Ngôi trong khung cảnh của đức tin, cũng là cách diễn tả mầu nhiệm cứu độ được lý giải trong hoạt động của tình yêu chân thật. Amen.

--------------------------------

 

BaNgôi ABC471: NƠI CHÚA GIÊSU THIÊN CHÚA TỎ MÌNH


Lm JB Nguyễn Minh Hùng

 

Chỉ một Thiên Chúa duy nhất, nhưng lại có Ba Ngôi phân biệt rõ ràng: Chúa Cha, Chúa Con, Chúa BaNgôi ABC471


Chỉ một Thiên Chúa duy nhất, nhưng lại có Ba Ngôi phân biệt rõ ràng: Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi phân biệt, tách biệt, khác biệt đến nỗi không hề lẫn lộn, không bao giờ hòa trộn, nhưng lại chỉ là một Chúa. Làm sao giải thích? Hình như càng giải thích càng khó hiểu (?)!

Nhưng dẫu cho cố gắng của ta có khó khăn đến đâu đi nữa, dẫu cho mầu nhiện Thiên Chúa Ba Ngôi vẫn chỉ là một huyền nhiệm đối với trí khôn hạn hẹp, suy nghĩ non nớt của ta, thì không phải vì thế mà ta không thể biết gì về mầu nhiệm cao cả và là mầu nhiệm nền tảng của Kitô giáo.

Trong những năm rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu rất nhiều lần tỏ bày mầu nhiệm Thiên Chúa: Người gọi Thiên Chúa là Cha của mình, nhưng đồng thời Người cũng cho biết: “Ta và Cha Ta là một”.
Khi mạc khải Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu cho thấy Thánh Thần là tình yêu, là quyền năng của Thiên Chúa, là mối hiệp thông, là sự sống và sức sống… giữa Cha và Con.

Dựa trên mạc khải của Chúa Giêsu, chúng ta hiểu rằng:

Nơi Chúa Giêsu, Đấng hóa thân làm người, ta nhận ra Thiên Chúa cụ thể hơn, dễ hiểu hơn. Thiên Chúa tỏ mình nơi khuôn mặt của Chúa Giêsu là Thiên Chúa tình yêu, nhân hậu, tha thứ, Thiên Chúa đau khổ vì tội lỗi nhân loại, đau khổ vì nhân loại đau khổ…

Đặc biệt, khuôn mặt đầy lòng thương xót, vị tha của Thiên Chúa được khắc sâu nơi khuôn mặt thập giá của Chúa Giêsu. Cũng chính nơi thập giá, Chúa Giêsu khắc sâu khuôn mặt quằn quại, đau khổ của nhân loại một cách tuyệt hảo.

Trên hết mọi sự, Thiên Chúa tỏ mình là Thiên Chúa cứu độ, để trong tất cả mọi hành động, mọi lời mạc khải đều nhằm cứu độ con người.

Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa là Cha chúng ta. Và ngược lại, Người nhận ta làm con của Người. Nhưng ta chỉ là Con Thiên Chúa trong tương quan với Người Con Một duy nhất là chính Chúa Giêsu. Tách rời Người Con Một này khỏi đời mình, ta sẽ đánh mất Thiên Chúa, mất ơn nghĩa mà qua Người Con, Thiên Chúa ban cho ta. Nói tóm lại, chúng ta là những người con trong Người Con (filii in Filio).

Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa cho ta biết Thánh Thần của Người. Trước khi bước vào cuộc tử nạn, Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần là “Đấng Bảo Trợ” từ nơi Chúa Cha cho các môn đệ (Ga 14, 26).

Sau khi sống lại, Người hiện ra nhiều lần, và thổi hơi ban Thánh Thần, trao nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng cho các môn đệ (Ga 20, 22).

Và trong ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã hiện đến trên các môn đệ, biến các ông từ những kẻ nhút nhát, trở nên những người mạnh dạn loan báo Tin Mừng.

Đối diện với Thiên Chúa, con người quá bé bỏng. Mầu nhiệm về Thiên Chúa như một bầu trời mênh mông, trí tuệ con người như một cánh chim tung mình trong mênh mông ấy. Cánh chim không thể che phủ cả bầu trời. Nếu muốn che phủ bầu trời, cánh chim phải lớn bằng cả bầu trời. Điều này không thể tưởng tượng.

Thiên Chúa là huyền nhiệm. Nơi Thiên Chúa thật là khó hiểu. Trí tuệ con người không thể hiểu tường tận mọi mạc khải về Thiên Chúa. Muốn hiểu Thiên Chúa cách tường tận, trí tuệ phải bằng Thiên Chúa, điều này không thể tưởng tượng.

Tuy nhiên, nhờ mạc khải, ta nhận ra rằng, Thiên Chúa nơi từng Ngôi một: là Chúa Cha, là Chúa Con, là Chúa Thánh Thần. Ta cũng nhận ra Thiên Chúa duy nhất “không phải trong một Ngôi đơn độc nhưng trong Ba Ngôi cùng một bản thể” (Lời Tiền Tụng lễ Chúa Ba Ngôi): Cha-Con-Thánh Thần.

Con đã từng đến trong trần gian. Mọi hoạt động nhằm cứu độ trần gian đều có Cha và Thánh Thần cùng hiện diện và hoạt động nơi Con.

---------------------------

 

BaNgôi ABC472: DÒNG SÔNG YÊU THƯƠNG


Gm. Giuse Vũ Văn Thiên

 

Nói đến Chúa Ba Ngôi, chúng ta thường nghĩ ngay đến một đề tài cao siêu, khó hiểu. Đối với BaNgôi ABC472


Nói đến Chúa Ba Ngôi, chúng ta thường nghĩ ngay đến một đề tài cao siêu, khó hiểu. Đối với nhiều người tín hữu, xem ra Chúa Ba Ngôi không có liên quan gì nhiều đến đời sống của họ. Thực ra, màu nhiệm Chúa Ba Ngôi tuy vượt trí khôn của con người, nhưng có mối liên hệ mật thiết với đời sống người Kitô hữu. Trọn vẹn đời sống của người tin Chúa được bao bọc trong mầu nhiệm này. Nói cách khác, Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch và là đích điểm của cuộc đời chúng ta, có nghĩa nhờ Chúa Ba Ngôi mà chúng ta tồn tại hiện hữu, và rồi lý tưởng mà chúng ta đang cố gắng đạt tới là hạnh phúc thiên đàng cũng là Chúa Ba Ngôi. Bởi lẽ, hạnh phúc thiên đàng là được sống trong Chúa Ba Ngôi, nơi có hạnh phúc viễn mãn tràn trề.

Nói đến Chúa Ba Ngôi là chúng ta đề cập tới một lãnh vực thuần thuý trừu tượng thiêng liêng. Để có thể hiểu được, chúng ta phải dùng phương pháp “loại suy”, tức là so sánh với những thực tại trong cuộc sống hữu hình. Hình ảnh dòng sông là một trong nhiều hình ảnh được dùng để suy tư về Chúa Ba Ngôi. Hình ảnh này diễn đạt ân sủng phong phú của Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng thời cho thấy đời sống nội tâm của người tín hữu trong Chúa Ba Ngôi là điều cần thiết như thế nào.

Con sông mang dòng nước phù sa đến tưới cho các cánh đồng, cho các vườn cây được tươi tốt và đơm bông kết trái. Dòng sông cũng mang sự sống đến cho con người và mọi loài. Chúng ta thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó mình không có chút nước nào để dùng thì cuộc sống sẽ ra sao? Thiên Chúa Cha chính là cội nguồn của dòng sông, và Người đổ vào dòng sông nguồn nước phù sa mầu mỡ là tình yêu và ân sủng của Người. Chúa Giêsu chính là dòng sông chứa đựng nguồn nước tình yêu và ân sủng ấy. Và Chúa Thánh Thần là sức đẩy để nguồn nước tình yêu chảy đến các tâm hồn. Như con cá sẽ không sống được nếu nó nhảy ra khỏi dòng sông. Như cây cối sẽ không thể tươi tốt và đơm bông kết trái nếu nó không hút lấy sự sống từ dòng sông mang lại. Càng ở xa dòng sông, cánh đồng càng dễ nứt nẻ và khô cháy. Cũng vậy, con người sẽ không thể sống được nếu tách ra khỏi dòng sông tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Tác giả sách Châm ngôn (Bài đọc I) diễn tả với chúng ta về Đức Khôn ngoan. Giáo huấn Kitô giáo nhận ra nơi Đức Khôn ngoan được loan báo trong Cựu ước là chính Đức Giêsu Kitô thành Nagiarét. Người là sự Khôn ngoan của Thiên Chúa, hiện hữu từ ngàn đời và cùng với Chúa Cha sáng tạo vũ trụ này. Qua màu nhiệm Nhập thể, Đức Khôn ngoan của Thiên Chúa đã làm người để chung chia thân phận con người với chúng ta. Người đang cùng Chúa Cha, Đấng là nguồn mạch của dòng sông yêu thương, làm cho tình yêu tuôn chảy vào lòng thế giới, giúp cho những ai thành tâm thiện chí kiếm tìm chân lý, được hưởng muôn phúc lành do dòng sông ấy mang lại. Cùng cộng tác với Chúa Cha và Chúa Con, có Chúa Thánh Thần là tình yêu, được “tuôn đổ vào lòng chúng ta” (Bài đọc II). Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta được ơn soi sáng để đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu, đồng thời qua Chúa Giêsu để đến với Chúa Cha, là nguồn gốc của muôn vật muôn loài. Chúa Thánh Thần chính là quà tặng, là ân ban của Đức Giêsu, như lời Người hứa với các tông đồ trong giờ phút ly biệt. “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Bài Tin Mừng). Nhờ Chúa Thánh Thần, các tông đồ thời xa xưa và chúng ta hôm nay có thể sống theo sự thật. Chúng ta vừa mừng lễ Hiện Xuống để suy tư về hoạt động của Ngôi Ba Thiên Chúa trong vũ trụ và trong đời sống con người.

Như vậy, cả ba bài đọc của Phụng vụ hôm nay đều diễn tả hoạt động của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong đời sống cá nhân của người tín hữu. Sống trong Chúa Ba Ngôi là được dìm mình trong dòng sông ân sủng, dòng sông yêu thương. Cũng như dòng sông mang lại sức sống và sự phì nhiêu, sự liên kết mật thiết với Chúa Ba Ngôi giúp chúng ta càng ngày càng tăng trưởng trong Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến.

“Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”, mỗi khi làm dấu Thánh giá, chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Dấu Thánh giá không phải là một phù phép bùa chú hay một việc làm chiếu lệ vô ý thức, nhưng đó là lời cầu nguyện tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng thời là một lời tâm nguyện nói lên ước muốn của chúng ta được sống trong tình yêu viên mãn của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô khuyên chúng ta, nhờ sống trong Chúa Ba Ngôi mà chúng ta có sức mạnh để chịu đựng những gian nan thử thách. Không chỉ chịu đựng, mà chúng ta còn tự hào khi gặp cảnh gian truân (Bài đọc II). Đó là trường hợp các tông đồ và các thánh tử đạo. Các ngài đã can đảm trước bạo lực và cường quyền, và tràn đầy niềm vui khi chịu đau khổ. Được như vậy, là nhờ các ngài luôn xác tín vào tình yêu của Chúa.

Xin Chúa cho chúng ta được sống trong dòng sông ân sủng của Ba Ngôi Thiên Chúa, nhờ vậy, đời sống chúng ta sẽ luôn tìm thấy an bình. Sống trong dòng sông này, chúng ta sẽ “như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui” (Tv 131,2).

------------------------------

 

BaNgôi ABC473: LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA BA NGÔI


  Lm Jos Tạ Duy Tuyền

 

Thánh Gioan tông đồ đã định nghĩa về Thiên Chúa thật ngắn ngọn và đầy đủ: Thiên Chúa là tình BaNgôi ABC473


Thánh Gioan tông đồ đã định nghĩa về Thiên Chúa thật ngắn ngọn và đầy đủ: Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu thì luôn trao ban sự sống, luôn hy sinh chính mình và luôn giúp cho người mình yêu thăng tiến. Tình yêu ấy được thể hiện suốt dọc dài lịch sử ơn cứu độ qua tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Chúa Cha trao ban sự sống cho nhân loại, qua công trình tạo dựng vạn vật và đỉnh cao là tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài.

Chúa Con đã hy sinh nên của lễ cứu độ trần gian. Ngài đã tự nguyện nộp mình chịu chết để đền thay tội lỗi nhân loại.

Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hoá con người nên nghĩa tử của Chúa và luôn tác động để con người hoàn thiện mình mỗi ngày nên tốt đẹp hơn.

Như vậy, sự tỏ bầy mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là tỏ bày tình yêu. Tình yêu tạo dựng, cứu chuộc và thánh hoá. Chính Ngài đã làm tất cả vì yêu chúng ta và cũng đòi buộc chúng ta phải noi gương Ngài mà sống để yêu thương nhau. Thiên Chúa không đòi chúng ta phải bù đắp tình yêu cho Ngài, vì Ngài đã tròn đầy. Ngài không cần chúng ta thêm gì cho Ngài. Ngài chỉ cần chúng ta mặc lấy tình yêu đó để đối xử tốt với nhau trong cuộc đời hôm nay.

Thế giới hôm nay đang thiếu vắng rất nhiều tình yêu như thế! Ngay tại gia đình, nhiều cha mẹ đã đang tâm chối bỏ quyền sống nơi các thai nhi vô tội. Nhiều đôi vợ chồng tan vỡ vì thiếu sự hy sinh và lòng bao dung tha thứ cho nhau. Nhiều cuộc tình đã đau khổ vì thiếu sự bổ túc và tôn trọng lẫn nhau, mà chỉ tìm đến với nhau để khai thác tiền bạc và thú vui thể xác.

Ở ngoài xã hội lại càng thiếu vắng nhiều hơn. Con người vì lợi nhuận thì tìm trăm phương ngàn kế để tìm kiếm lợi nhuận. Có người nói không ngoa là ở Việt Nam đang tự sát tập thể. Tự sát bởi vì mỗi ngày đều phải ăn, phải dùng những vật dụng đã bị bỏ thuốc độc như: ở trong son môi, trong kem đánh răng, trong nước tương, trong bột nêm, bát phở và trên các loại hoa quả tươi xanh. . . Mới đây 4 tỉnh Miền Trung đều có hàng nghìn con cá bị đầu độc chết trôi dạt vào bờ. Nguyên nhân ai cũng hiểu là nguồn nước bị đầu độc. Cá chết tức thì và con người thì chết dần mòn. . .

Giữa một thế giới mà các giá trị đạo đức đã bị sự gian ác và ích kỷ làm đảo lộn như thế, liệu người kytô hữu có dám lội ngược dòng để sống đúng với đòi hỏi của tình yêu hay không? Chúa đòi chúng ta yêu người yêu đời nhưng cuộc đời có quá nhiều người gian dối, bất trung và phản bội liệu rằng chúng ta có dám sống chứng nhân cho tình yêu hay không?

Chính Chúa đã sống điều đó. Cho dù con người có phản bội, bất trung Chúa vẫn trung thành với tình yêu của mình. Cho dù con người đã cố tình sống xa tình Chúa, Chúa vẫn tìm muôn nghìn cách để cứu chuộc con người. Chúa vẫn nhẫn nại, từ bi và rất mực khoan nhân. Cho dù con người có ngỗ nghịch phạm thượng chối bỏ Thiên Chúa, chống đối lại  Chúa, Chúa vẫn cho mưa thuận gió hoà trên kẻ lành người dữ.

Nguyện xin Chúa là tình yêu giúp cho mỗi người chúng ta biết sống yêu như Thiên Chúa đã yêu, để cùng nhau xây dựng và bảo vệ cuộc sống, cũng như luôn quảng đại giúp nhau sống đúng phẩm giá làm người hơn. Amen.

------------------------------

 

BaNgôi ABC474: CHÚA BA NGÔI – THIÊN CHÚA CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT


Lm.Giuse Đỗ Đức Trí

 

Tháng tư vừa qua xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt tại miền Trung. Sự kiện này gây lo ngại BaNgôi ABC474


Tháng tư vừa qua xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt tại miền Trung. Sự kiện này gây lo ngại cho nhiều người về tình trạng môi trường bị ô nhiễm do các nhà máy, khu công nghiệp gây ra. Ảnh hưởng của vấn đề môi trường trên đời sống, sức khỏe của con người là một khinh nghiệm mà mỗi người đều trải qua. Ảnh hưởng trước mắt của việc cá chết là những ngư dân đã cả đời gắn bó với biển với cá, thì bỗng trở nên thất nghiệp lao đao. Điều khiến cho nhiều người nóng ruột, giận dữ là đã hơn một tháng xảy ra sự kiện cá chết mà các nhà khoa học và những người có trách nhiệm vẫn không có được một lời giải thích thỏa đáng. Những người có trách nhiệm đã im lặng đến vô cảm trước đời sống người dân. Một số khác phát ngôn những điều ngớ ngẩn, bất nhất khiến cho người dân đã bức xúc lại càng bức xúc hơn.

Vấn đề các chết hàng loạt đã là điều đáng sợ, nhưng qua sự kiện này, người ta thấy lương tâm của nhiều người cũng đã chết hàng loạt hoặc bị nhiễm độc bởi một chất độc hấp dẫn, đó là “tiền và lợi”. Những người có trách nhiệm đã không làm gì, họ chọn sự im lặng, để cho lương tâm tự chết. Người khác vì lương tâm đã chết nên họ lấy những con cá nhiễm độc đi bán để kiếm lời, mặc cho chất độc phát tán ảnh hưởng đến người khác.

Hôm nay mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta cùng chiêm ngắm và suy gẫm về màu nhiệm Thiên Chúa tình yêu. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa yêu thương. Ngài để cho tình yêu của Ngài tuôn tràn trên con người và vũ trụ. Ngài chạnh lòng khi thấy con người bị nhiễm độc bởi tội lỗi và Ngài luôn có phương án tốt nhất để giải thoát con người.

Lòng thương xót của Thiên Chúa được tuôn tràn qua công trình tạo dựng vũ trụ. Chính bởi tình yêu thương đầy tràn đã ‘khiến” cho Thiên Chúa “nghĩ” tới việc tạo dựng con người và vũ trụ. Thiên Chúa không muốn để thế giới này hoang vu trống rỗng, Ngài không muốn thấy sự hư vô thống trị thế giới, do đó từ hư vô, Thiên Chúa đã tạo nên vũ trụ xinh tươi, tốt đẹp này. Thiên Chúa ban cho vũ trụ sức sống và truyền cho nó một tác động để nó vận hành một cách hết sức tinh vi và nhịp nhàng. Khi nghĩ đến con người, Thiên Chúa đã thấy rằng, cần phải tạo dựng con người vượt trội hơi cả vũ trụ xinh đẹp này. Vì thế, sách Sáng Thế kể rằng: Thiên Chúa như bàn bạc với gia đình Ba Ngôi và với Triều thần Thiên quốc để đi đến quyết định: Nào chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta để chúng làm chủ cá biển chim trời. Và, Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh Ngài, giống như Ngài. Thánh Kinh còn diễn tả, khi tạo dựng nên con người và vũ trụ, cả Ba Ngôi Thiên Chúa cùng làm việc với nhau để tạo nên một tác phẩm tuyệt vời, đó là con người.

Khác với các loài khác, chỉ có con người được Thiên Chúa tạo nên giống hình ảnh của Ngài, được Thiên Chúa trân trọng và yêu thương nhất. Vì thế, Thiên Chúa cho con người một dấu ấn giống Thiên Chúa nhất, đó là cho con người một trái tim biết yêu thương, một cặp môi biết nói, một đôi mắt không chỉ để nhìn mà còn để cảm thông, khích lệ và nhiều bộ phận kỳ diệu khác nữa. Vì thế, khi con người càng yêu thương nhiều, con người càng trở nên giống Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi dùng ánh mắt, miệng lưỡi để nói với nhau lời yêu thương, thì đôi mắt càng trở nên xinh đẹp hơn và đôi môi trở nên dễ thương hơn.

Lòng thương xót của Thiên Chúa không bao giờ có điểm dừng, chỉ cần một kẽ hở nhỏ, cũng đủ để lòng thương xót tuôn trào (Pope Fancis). Khi thấy con người bị nhiễm độc bởi tội và có nguy cơ phải chết, Thiên Chúa đã không ngồi đó chờ đợi, không dửng dưng vô cảm, cũng không hề chậm trễ, Ngài đã ngay lập tức có một chương trình để cứu chuộc, giải thoát con người.

Thiên Chúa đã không hề tính toán thiệt hơn, Ngài đã cho Con của Ngài là Chúa Giêsu đến với con người để cứu chuộc, giải thoát con người. Chúa Giêsu đã phải chiến đấu với ma quỷ là kẻ gieo mầm độc tội lỗi và sự chết. Ngài đã dùng máu của Ngài để khử trừ mọi độc hại của chúng, trả lại cho con người một cuộc sống mới. Chúa Giêsu đã dùng cả cuộc đời của Ngài để khử trừ đau khổ, bệnh tật và sự ác, là những chất độc ma quỷ gây ra để tàn phá tâm hồn con người. Ngài gieo mầm tình yêu sự sống mới của Thiên Chúa vào tâm hồn và vào thế gian này. Chúa Giêsu đã trở thành hiện thân lòng xót thương và sự tha thứ của Thiên Chúa cho nhân loại. Ngài đã chia sẻ đến tận cùng thân phận của con người bằng cái chết thập giá đau thương và đã sống lại, lên trời để dẫn chúng ta về trời.

Qua Chúa Giêsu, một lần nữa cho thấy, Thiên Chúa không hề dửng dưng đứng nhìn con người đau khổ, nhưng Ngài luôn sẵn sàng bước đến với con người và mở ra cho con người một tương lai mới. Chúa Giêsu đã thể hiện tình yêu tới tột cùng khi trao ban mạng sống, máu thịt mình, làm lương thực để con người không còn bị đói khát hoành hành. Cuối cùng, Ngài bước lên thập giá để mãi mãi khẳng định tình yêu đối với con người và giành lại chiến thắng và sự sống cho nhân loại.

Tình yêu của Thiên Chúa khiến Ngài luôn phải làm điều gì đó đem đến hạnh phúc cho con người. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Thiên Chúa đã ngay lập tức sai Thánh Thần của Ngài đến với con người. Thánh Thần là vị Thần của Tình Yêu, là Đấng Thánh Hóa, là Thần của sự thật đã đến trong thế giới này. Vì là Thần Tình Yêu, Chúa Thánh Thần đã hoạt động liên tục để khơi dậy và làm cho tâm hồn con người có thể yêu và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và thôi thúc con người chia sẻ tình yêu thương cho mọi người. Là Đấng Thánh Hóa, Ngôi Ba Thiên Chúa đã dùng quyền năng và sức mạnh để biến đổi, canh tân con người và thế giới này. Thánh Thần giúp mọi người tin nhận và sống theo những giới răn lề luật của Thiên Chúa; Ngài giúp chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn và phục hồi lại hình ảnh của Thiên Chúa nơi tâm hồn chúng ta, giúp mỗi người sống thánh và nên thánh.

Chúa là Thánh Thần còn hoạt động trong Hội Thánh và trong thế giới. Thánh Thần hướng dẫn để Hội Thánh chu toàn sứ mạng của Chúa Giêsu trao, là đem Tin Mừng cứu độ đến cho thế giới. Thánh Thần giúp Hội Thánh tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Giêsu, để qua Hội Thánh, Chúa Giêsu tiếp tục yêu thương và phục vụ nhân loại. Nhờ Thánh Thần, Hội Thánh tiếp tục dùng các phương thế là Bí tích mà Chúa Giêsu đã thiết lập để thánh hóa con cái Hội Thánh và làm cho thế giới mỗi ngày nên thánh hơn.

Như Thế, màu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi không phải là màu nhiệm xa lạ, nhưng hết sức gần gũi và có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống mỗi chúng ta. Mừng Chúa Ba Ngôi, chúng ta cảm tạ lòng thương xót của Chúa và tuyên xưng màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống chúng ta. Chúa Ba Ngôi hằng hiện diện trong tâm hồn và nơi các gia đình. Ba Ngôi hiện diện bằng quyền năng và sự biến đổi để giúp chúng ta tin và yêu mến Thiên Chúa. Chúa Ba Ngôi biến tâm hồn chúng ta thành đền thờ của Ngài, vì thế, chúng ta cần phải giữ gìn linh hồn và thân xác chúng ta trong sạch, thánh thiện, xứng đáng là nơi dành cho Chúa. Chúng ta cần gạt bỏ khỏi mình mọi thứ ô uế của tội lỗi và dục vọng, trang hoàng đền thờ tâm hồn bằng những bông hoa yêu thương và việc làm bác ái.

Mỗi gia đình là hình ảnh gia đình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được mời gọi làm cho gia đình mình thực sự trở thành một cộng đoàn của tình yêu thương, hiệp thông và phục vụ. Mỗi thành viên hãy cố gắng hết mình để vun đắp cho tình yêu của gia đình, gạt bỏ sự ích kỷ, tự ái, gạt bỏ cái tôi và sự nhỏ nhen, để sống với nhau cách quảng đại, yêu thương hơn. Khi càng sống tràn đầy tình yêu thương, gia đình càng trở nên giống gia đình của Thiên Chúa, nhận được sự sống và tình yêu của Thiên Chúa ban cho gia đình mình.

Mỗi lần làm dấu Thánh giá, chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần. Vì thế, chúng ta hãy làm dấu một cách cung kính, ý thức và sốt sắng. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi ở mãi trong mỗi tâm hồn và mỗi gia đình và biến đổi chúng ta nên thánh thiện như Ba Ngôi Thiên Chúa là Thánh. Amen.

---------------------------

 

BaNgôi ABC475: ƠN HIỆP THÔNG


Lm. DĐH

 

Nhiều người chúng ta đã xem phim hoặc đọc truyện “Tây Du Ký”, bốn nhân vật chính: Đường Huyền BaNgôi ABC475


Nhiều người chúng ta đã xem phim hoặc đọc truyện “Tây Du Ký”, bốn nhân vật chính: Đường Huyền Trang, và Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh. Sư phụ Đường Tăng đức độ, nhưng để đi Tây Trúc thỉnh kinh, ông vẫn được Bồ-tát sắp xếp cho ba học trò thật tài giỏi có nghĩa vụ trợ giúp. Dù truyện phim có sự kết hợp giữa tâm-đức và thần thông quảng đại nơi Đường Tăng và các đệ tử, nhưng phải sau 14 năm vất vả, thầy trò họ mới khám phá ra: một cây làm chẳng nên non, và họ hoàn tất hành trình thỉnh kinh.

Đất nước hiện đại hay đang trên đà phát triển, nhà lãnh đạo nào cũng đều chú trọng đến nhu cầu: ích nước lợi dân, mang lại lý tưởng an khang thạnh vượng cho thần dân. Ước muốn thành đạt hay chủ trương làm tà tà ăn cơm cà với mắm, cũng là khắc khoải chung mà con người đang tự do tiến bước trong hành trình trần thế. Dù trẻ hay già, thì khối óc con tim vẫn là trung tâm điều khiển mọi sinh hoạt, dẫn đưa cuộc đời ta đến cùng đích hạnh phúc.

Câu thành ngữ quen thuộc của tiền nhân: muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy, ít nhiều cũng phản ánh một triết lý sống: sự hiểu biết và tình thầy trò không thể thiếu trong đời người. Đức Giêsu xưa kia đã nói với các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được”. Ngài đã khích lệ, động viên, hướng các môn đệ tới niềm vui trong tình yêu Ba Ngôi, Đấng sẽ khai mở cho các ông biết tất cả sự thật, Người chính là Thần Chân-lý.

Mầu nhiệm trung tâm đức tin Kitô giáo, được Đức Giêsu là Chúa, là người thật, Ngài đã đến mạc khải Thiên Chúa Ba Ngôi, cho dù chân lý ấy Ngài phải cụ thể bằng tình yêu và mạng sống. Hôm nay đây, bằng tinh thần cầu nguyện, liên đới hiệp thông, niềm tin người Kitô hữu chúng ta vẫn cảm nhận một sức mạnh, không những là tài đức phối hợp mà còn là biết sống tin yêu. Thực ra, tác động của Thần Chân-lý hay ơn thấm nhuần giáo huấn Đức Giêsu, vẫn là ơn hiểu biết và đức tin phát xuất từ tình yêu Ba Ngôi. Hiểu biết về lý lẽ ở đời là do người ta ý thức chăm chỉ học tập, cảm nhận về Chúa Ba Ngôi là do tác động của Thánh Thần, hoàn toàn không phải do trí khôn, suy luận.

Có cảm nhận được Ba Ngôi Một Chúa là do tác động của sự hiệp thông yêu thương, chứ không phải công trạng của con người, hay vì thông thái, tài đức mà phát hiện ra. Có khá nhiều suy nghĩ trăn trở về sự hiện diện của Chúa, về tình yêu và khổ đau, song nhiều người vẫn thở dài và gọi đó là mầu nhiệm ! Theo lập luận tự nhiên, người ta phải biết đi, rồi mới biết chạy; có qua giai đoạn làm thợ, rồi mới tới ngày làm thầy. Có hiểu biết Chúa Giêsu rồi mới biết Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, có ở trong Đức Giêsu, tình yêu của Ngài mới mở rộng đến mọi tâm hồn thao thức.

Thành công mà người đời vẫn quan niệm là có sức khỏe, có nhiều tiền, có địa vị, được xã hội kính nể; thành công theo Chúa Giêsu phải là có liên đới tình yêu thương, có đủ ơn ban Thánh Thần. Khi còn trẻ, người ta không thể hiểu tại sao lại là thương cho roi cho vọt ? Khi lớn lên, trưởng thành, làm cha làm mẹ, người ta mới thấm thía về câu ca dao:  cha mẹ thương con biển hồ lai láng, con thương mẹ tính tháng tính ngày.

Khởi đầu giai đoạn loan báo Tin-mừng phục sinh, các tông đồ vui sướng hân hoan vì thành công, vì có phép lạ đi cùng các ông. Dần dần, các ông hiểu, tất cả những thành quả các ông đạt được là do hoạt động của tình yêu Ba Ngôi mà Chúa Giêsu đã nói khi còn ở bên cạnh các ông. Đức Giêsu vén mở sự thật về Chúa Cha, về Thánh Thần, chính là hồng ân, là tình yêu mà những ai thuộc về Đức Kitô, đều được dẫn đến sự hiệp thông nên Một. Tình yêu Ba Ngôi xóa tan hận thù chia rẽ, đổ đầy ơn ban, giúp mọi người được lớn lên trong tin yêu Chúa, biết chấp nhận sự khác biệt của nhau.

Đức Giêsu cho các học trò biết về sự giới hạn của con người, Ngài cần sự khiêm tốn của từng học trò, hơn là sự thông thái, ảo tưởng là mình biết né tránh khổ đau. Đức Giêsu hướng các môn đệ về tình hiệp thông Ba Ngôi là khởi đầu, là cùng đích của việc trổ sinh hoa trái thánh thiện, luôn sống đúng thánh ý Chúa. Người học trò chỉ đạt được an vui hạnh phúc khi biết sống tin yêu vâng phục, khi con tim và khối óc cùng mở ra để Thánh Thần hoạt động trong ơn gọi của mình. Yếu tố thời gian của con người không thể đem so với hạnh phúc nơi tình yêu Ba Ngôi, dù niềm tin của ta có vững chắc đến đâu. Giáo huấn của Đức Giêsu, ơn bình an và tình yêu của Đấng phục sinh, chỉ hữu hiệu khi người môn đệ biết để Chúa Ba Ngôi thống trị tâm hồn của mình. Amen.

-----------------------------

 

BaNgôi ABC476: SỰ THẬT TOÀN VẸN


Trần Đình Phan Tiến

Kính thưa quý vị, thưa các bạn,

 

Vâng, có thể nói ngay rằng: Thiên Chúa Ba Ngôi là một Mầu Nhiệm toàn vẹn, bởi vì, Thiên Chúa BaNgôi ABC476


Vâng, có thể nói ngay rằng: Thiên Chúa Ba Ngôi là một Mầu Nhiệm toàn vẹn, bởi vì, Thiên Chúa không phải là Ba mà là Một, không phải là Một mà là Ba. Ba ở đây không phải là Ba Chúa, Một ở đây không phải là Một Ngôi. Vâng, như vậy, SỰ THẬT TOÀN VẸN là “Một Chúa Ba Ngôi ”.

Phần Tin Mừng hôm nay ( Ga 16, 12 -15) không phải thuộc về phần nói về Chúa Ba Ngôi, nhưng là đoạn nói về: Đấng Bảo Trợ sẽ đến”. Vâng, Đấng Bảo Trợ “ấy” ai cũng có thể biết: là Chúa Thánh Thần.

Vâng, khi Chúa Thánh Thần đến, thì chúng ta mới hiểu được về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi chỉ được mặc khải trong Kitô giáo. Vì , ai tin vào Chúa Giêsu, thì người ấy có Thánh Thần, ai tin vào Thánh Thần, thì người ấy có Chúa Ba Ngôi. Rõ ràng, trong đoan Tin Mừng ( Ga 16, 12- 15) hôm nay, thánh Gioan trình thuật lại việc Chúa Giêsu cho chúng ta biết “Đấng Bảo Trợ sẽ đến “ là Chúa Thánh Thần, là Thần Khí Sự Thật tức Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta tới sự thật toàn vẹn.

Sự thật toàn vẹn là gì ?! Há chẳng phải là Mầu Nhiệm chính trong Đạo sao?

Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi cho chúng ta một sự thật gì? Thưa, đó là Sự Sáng tạo – Sự Tự Hiến –  Sự Ban Ân Sủng. Gọi tắt là ”TÌNH YÊU HIỆP NHẤT”

Vâng, chỉ có ba điều ấy làm nên cho chúng ta, người Kitô hữu một cuộc đời có Thiên Chúa ngự trị. Trong phạm vi đoạn chia sẻ hôm nay, chúng ta không thể diễn giải chi tiết về một Mầu Nhiệm cao siêu, nhưng, suy niệm về những Lời Chúa Giêsu nói trong đoan Tin Mừng hôm nay. Đó là: “Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ đưa anh em đến sự thật toàn vẹn “ ( Ga 16, 13a).

Điều đó có nghĩa là: Ai đón nhận Chúa Thánh Thần, thì người ấy hiểu ra Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi” . Đấng sáng tạo là Chúa Cha, Chúa Cha đã sáng tao vạn vật trong mầu nhiệm siêu nhiên ra mầu nhiệm hữu hình. Một sự sống mà chỉ có nơi Thiên Chúa, sự hữu thể , mà con người nhìn thấy được là do bởi Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu hay Chúa Thánh Thần không làm thay điều nầy, vì đây là công việc của Chúa Cha. Điều nầy minh chứng dễ hiểu về Chúa Cha.

Đấng Tự Hiến là Chúa Giêsu, một sự Tự Hiến là sự được tỏ hiện, sự sáng tỏ, sự mặc khải bằng sự hữu hình bởi mầu nhiệm siêu nhiên vô hình. Chúa Thánh Thần , Đấng ban ân sủng cho chúng ta một sự thánh hóa siêu nhiên cũng là tình yêu tự hiến nhưng vô hình, qua Chúa Giêsu, Đấng Tự Hiến hữu hình. Như vậy, Ba Ngôi Thiên Chúa là một mầu nhiệm tình yêu vừa siêu nhiên vô hình cực thánh vừa hữu hình cực trọng, tỏa lan tình yêu cho nhân loại trong sự hiệp thông duy nhất. Căn cứ câu 15 của Ga 16, Chúa Giêsu đã mặc khải ý nghĩa trên: “Mọi sự Chúa Cha có là của Thầy:  …  và Thần Khí sẽ lấy những gì Thầy có mà ban cho anh em.”

Vâng, khi sự thật toàn vẹn đến, Ngài sẽ đổi mới trong Thần Khí. Theo đó, Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi không khó hiểu như người ta tưởng. Người ta thường dùng “ lửa” “nước “  “gió” , “điện” “ ánh sáng “, “hình tam giác” để  lý giải phần nào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng dựa vào Lời Tin Mừng hôm nay , chúng ta không khó hiểu, như chúng ta nghĩ.

Bài đọc II (Rm 5, 1- 5) hôm nay, thánh Phaolo cho chúng ta biết “Một khi nên công chính con người được bảo đảm ơn cứu độ nhờ tin vào Chúa Giêsu- Kitô, nhưng được Thánh Thần đổ tràn ân sủng”.

Khởi đi từ bài đọc I (Cn 6, 22 -31) cho chúng ta thấy công trình kỳ diệu sáng tạo từ nguyên thủy là công trình kỳ diệu sáng tạo của Thiên Chúa Cha. Một sự an bài kỳ diệu và khôn ngoan.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, hồn con tán dương chúc tụng Chúa Trời, công trình sáng tạo bởi Ngài , Chúa Cha. Tình Yêu Tự Hiến của Chúa Giêsu, Đấng mặc khải sự hữu hình bởi sự vô hình, Đấng ban ân sủng là Chúa Thánh Linh, Ngôi Ba Cực Thánh tác sinh nhân trần. Xin cho nhân loại phàm trần, nhận ra chân lý muôn lần cao siêu . Amen./.

------------------------------

 

BaNgôi ABC477: THIÊN CHÚA DUY NHẤT, THIÊN CHÚA BA NGÔI

 

Càng lớn tuổi, chúng ta càng cảm thấy rằng chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể nói về Thiên BaNgôi ABC477


Càng lớn tuổi, chúng ta càng cảm thấy rằng chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể nói về Thiên Chúa, hay chính xác hơn là chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể in dấu ấn của Ngài trên trái tim con người, cùng lúc với việc Ngài mặc khải chính mình. Sự bất lực của chúng ta càng rõ ràng hơn khi đặt câu hỏi về mầu nhiệm thân tình nội tại của Thiên Chúa, mầu nhiệm tương quan qua lại, mầu nhiệm của ánh sáng Thiên Chúa vốn dĩ phản chiếu chính Thiên Chúa, mầu nhiệm của tình yêu được trao đổi, là Ngôi vị cũng như sự trao đổi, mầu nhiệm về Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng hiện hữu trước khi có trần thế và con người, và vẫn luôn tỏ mình ra trong những gì Thiên Chúa làm cho thế giới và cho con người.

Với toàn bộ Tân Ước, cũng như với các giáo huấn của Giáo hội và lời giảng dạy của sách Đệ Nhị Luật: “Nghe đây, hỡi Israel! Thiên Chúa , Chúa chúng ta, là Thiên Chúa duy nhất” (Đệ nhị luật 6: 4) rõ ràng là chúng ta nắm bắt được điều gì đó chân thật và xác quyết, khi chúng ta chiếu lại đoạn phim về những việc làm vĩ đại của Thiên Chúa, đặc biệt là khi chúng ta suy niệm về việc Chúa Con và Chúa Thánh Thần được sai đến, khi chúng ta nối lại “mạch tình yêu”, vốn bắt đầu từ Chúa Cha và trở về với Chúa Cha; nhưng ở mỗi bước đi đầy ngạc nhiên của chúng ta, chính Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta nói lại: Thiên Chúa là Một, Ngài là Một trước thời gian, Ngài là Một khi Ngài mặc khải mình là Ba Ngôi, Ngài là Một trong thời gian hiện tại hôm nay vốn ẩn chứa những gì là vĩnh cửu, khi Thiên Chúa sẽ là tất cả mọi sự trong tất cả mọi người.

Và chúng ta đang sống giữa một nghịch lý, bởi vì con đường tốt nhất để gặp gỡ Thiên Chúa vốn là Thiên Chúa Duy Nhất là suy gẫm về hành động riêng biệt của mỗi một Ngôi vị; đồng thời hành động của mỗi một Ngôi vị cho thấy ý nghĩa đầy đủ của Ngôi vị đó chỉ khi quy chiếu về Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất.

Đây là một trong những điều mà Thiên Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan và thông thái, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Luca 10:21). Về cơ bản, khi chúng ta vẫn còn sững sờ và không nói nên lời trước những chiều kích thần linh này của Thiên Chúa, thì có lẽ điều đó là do sự yếu kém trong đức tin của chúng ta và do một căn bệnh trong niềm cậy trông của chúng ta. Những người bé mọn thực sự biết cách nói với sự sâu thẳm của mầu nhiệm; họ biết cách nói về Thiên Chúa bằng những lời của Thiên Chúa.

Trong kế hoạch của Thiên Chúa, mầu nhiệm bắt chúng ta tiến bước. Chính sự sợ hãi mầu nhiệm, và từ đó rốt cuộc là sự sợ hãi Thiên Chúa, đã ngăn cản chúng ta mạnh dạn bước vào “chiều sâu của Thiên Chúa”. Và Thiên Chúa không muốn nỗi sợ hãi này,: “Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi! "!” (Rôma 8,15).

Thiên Chúa biết rõ rằng mầu nhiệm hiệp nhất của Ngài nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta; nhưng sự trói buộc này biến mất ngay khi chúng ta chấp nhận sống như những người con. Thánh Thần cùng làm chứng rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa: “Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa” (Rôma 8,15).

Chúng ta phải tự đặt mình vảo trong chính kinh nghiệm làm con này, dù cảm thấy hay không. Phần còn lại sẽ là công việc của Thần Khí: “Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa” (Rôma 8: 14), những người ấy tự mở rộng mình ra đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính Thánh Thần sẽ dẫn dắt chúng ta từng chút một vào toàn bộ sự thật, với nhịp bước riêng của mỗi người. Chính Ngài, vào một ngày nào đó, trong lúc chúng ta cầu nguyện, hoặc trong lúc chúng ta phục vụ Tin Mừng, sẽ làm cho chúng ta nắm bắt được, Chúa Cha yêu Chúa Con đến mức nào, Chúa Con là vinh quang của Chúa Cha đến mức nào.

Điều còn lại đối với chúng ta là sống cuộc sống hàng ngày của chúng ta cho Chúa Giêsu Kitô, với sự dâng hiến, sự cô đơn và niềm vui của cuộc sống đó, và giữ cho tâm hồn chúng ta rộng mở để đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa của chúng ta vốn lớn lao hơn tất cả, là Đấng cúi xuống trên mỗi người, nam cũng như nữ, và trên muôn vàn người, để ban sự sống dồi dào.

Tác giả: Tu huynh Jean-Christian Lévêque, OCD, carmel.asso.fr
Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung.

---------------------------------

 

BaNgôi ABC478: THẦN KHÍ GIỮA CHÚNG TA

 

Kinh thánh chẳng lần nào thốt lên từ “ba ngôi” trừu tượng. Nó cũng chẳng bao giờ xác định, như BaNgôi ABC478


Kinh thánh chẳng lần nào thốt lên từ “ba ngôi” trừu tượng. Nó cũng chẳng bao giờ xác định, như tiếng Hy-lạp thuần lý sau này, rằng có “ba ngôi trong một Thiên Chúa duy nhất”. Mầu nhiệm chủ yếu nhất nơi Thiên Chúa đã chẳng hề được mạc khải qua các “công thức” nhưng qua các “sự kiện”. Ngay Cựu Ước đã nói đến Thiên Chúa như “Cha” (x. Đnl 32,6; Tv 67,6; Is 63,16; Gr 2, 4.19). Và “con” của Người là “dân Ít-ra-en” (x. Xh 4,22; Hs 11,1), đích thân nhà vua (x. 2Sm 7,14; Tv 110,3), hay hạng công chính (x. Kn 2,18; 5,15; 18,13). Cuối cùng ta thấy Thần Khí Thiên Chúa chiếm đoạt một số người (x. St 41,38; Tl 6,43; Is 11,2; Ed 39,29; Ge 3,1). Dĩ nhiên, Cựu Ước đã chẳng minh nhiên mạc khải mầu nhiệm Ba Ngôi nơi Thiên Chúa. Tuy nhiên các tác giả Tân Ước đã lấy lại ngôn ngữ Kinh thánh này hầu diễn tả tất cả tính mới mẻ của “sự kiện Giê-su”: Người hằng ở trước mặt Cha cũng như đã loan báo việc ban Thần Khí. Suy tư Ki-tô giáo sẽ còn mò mẫm dài lâu trong việc giải thích các sự kiện này, trước khi xác định một biểu thức đầu tiên của đức tin trong các ý niệm của triết học Hy-lạp, từ Công đồng Ni-xê (Nicée) năm 325 đến Công đồng Can-xê-đoan (Chalcédoine) năm 451.

1. Thần Khí tăng cường đức tin

Mở đầu trang Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su bảo các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi”. Đây là một kinh nghiệm nhân bản mà chúng ta thường có. Ngay với người thân, chúng ta cũng chẳng “chuyển thông”, chia sẻ được cho họ tất cả những gì đang mang trong mình. Vì như triết học hiện sinh nói, tâm hồn mỗi người là một “huyền nhiệm”. Hôm áp ngày tử nạn, Đức Giê-su cũng đã chẳng có thể nói lên tất cả. Nhưng đây không chỉ là chuyện gặp khó khăn khi diễn tả chính mình song còn là chính mầu nhiệm đức tin, mà người ta chỉ có thể đi vào đó cách tuần tự. Thậm chí các bạn hữu thân tín nhất, kề cận Đức Giê-su lâu ngày, cũng chẳng ý thức được những gì xảy đến và Người là “ai”. Họ có quá nhiều ý tưởng làm sẵn về Thiên Chúa và về Đấng Mê-si-a hẹn hứa của Người. Họ cần phải bỏ mình, thay đổi ý kiến, lớn lên trong đức tin. Chỉ duy thập giá và sự sống lại của Người rồi đây mới có thể phá hủy các xác tín của họ và buộc họ phải tiến tới, như một thứ sốc điện dữ dội.            

Vâng, đức tin là một “tiến trình”. Đấy là một đời sống phải phát triển. Luôn có những điều mới phải khám phá nơi Thiên Chúa, như trong bước phát triển của một quan hệ tình cảm với người yêu, với bạn đời, bằng hữu, đồng nghiệp… Cuộc phiêu lưu đau đớn của các Tông đồ, vốn hầu như chưa hiểu gì về Đức Giê-su hôm trước ngày Người ra đi, cảnh giác ta rằng không nên biến đức tin ta thành một đức tin tĩnh, thủ đắc một lần là đủ… “Tôi có đức tin…” “Tôi không được mất đức tin…”.

Như các Tông đồ, tôi chỉ mới bắt đầu một cuộc khám phá, một cuộc mạo hiểm. Đối với con cũng vậy lạy Chúa, có vô số điều con “còn chưa thể mang nổi”, tuy nhiên Thần Khí Chúa vẫn muốn mạc khải cho con sau này, nếu con biết lắng nghe. Xin giữ thần trí con luôn tỉnh thức trước Thần Khí Người! Xin Thần Khí Người tăng cường đức tin cho con. Chớ bao giờ để con coi mình như đã biết hết, lấy làm tự mãn kiêu căng về những mảnh vụn đức tin thảm hại mình có được.

2. Thần Khí dẫn tới Sự thật

“Khi nào Thánh Thần chân lý đến, Người sẽ dẫn anh em tới chân lý toàn diện”. Từ “dẫn tới” thật là đẹp đẽ, khiến ta tưởng tượng một hướng dẫn viên leo núi. Đây là người biết rõ các lối đi và đường mòn… người yêu mến và thưởng thức ngọn núi mình muốn giúp kẻ khác mến yêu… người đi đầu và giúp tiến bước. Nhưng bạn biết đấy, hướng dẫn viên chẳng bước thế cho bạn. Nếu vì mệt mỏi, bạn từ chối leo cao hơn… thì hướng dẫn viên không thể cưỡng bức bạn. Ông ta có đó chỉ để “hướng dẫn”. Lạy Thần Khí Thiên Chúa, ánh sáng dịu dàng, xin hướng dẫn con kẻo con khước từ leo núi… Và chớ chi con tìm thấy trên đường mình đi nhiều hướng dẫn viên anh em được Ngài sinh động. Vì quả thực đức tin, việc khám phá mầu nhiệm Thiên Chúa, đúng là một “cuộc leo núi”, đạt đến một chóp đỉnh mà chẳng ai có thể tới một mình, song phải được dắt dẫn bởi một vị thầy, một hướng đạo viên biết các bí mật.

Các Công đồng, trong nhiều thế kỷ, sẽ tìm cách hiểu những từ này của Gio-an… và rốt cục khẳng định rằng Thần Khí thật là một “ai đó”, một nhân vật, biết mầu nhiệm thân sâu của Thiên Chúa tự bên trong, để có khả năng “dẫn” loài người đi vào. Trong ảnh thánh Ba Ngôi của Andrey Rublev (xin xem lại bài chú giải Chúa nhật 6 Phục sinh năm C), Thánh Thần là nhân vật thứ ba, có bộ mặt hoàn toàn giống hai nhân vật kia, Cha và Con, nhưng đang khi âu yếm nghiêng đầu phía hai vị, hoàn tất chuyển động “vòng tròn hoàn hảo” thì trong thực tế lại nhìn về trái đất, về con người đang cầu nguyện trước ảnh thánh, để “mở” và “truyền” cho đương sự chính chuyển động của Thiên Chúa: Tình Yêu!

Thánh Thần chân lý! Chân lý toàn vẹn! Nhưng coi chừng! Khi liên can đến Thiên Chúa, chân lý không chỉ là một thái độ trí thức…y như tri thức về một con người mà ta muốn yêu mến. Vấn đề trước hết không phải là quan sát, đo lường, học hiểu, đặt dưới kính hiển vi… nghiên cứu cách khoa học, như người ta nghiên cứu một “sự vật”. Đây thuộc một trật tự khác. Biết “một ai” là đi vào quan hệ với con người nầy. Bảo mình “tin mà không hành đạo” là một tự thú nghiêm trọng, nếu cách làm ý thức và thật sự có suy nghĩ. Một tình yêu chẳng thực hành là thứ tình yêu gì? Một tương giao chẳng đem sống là kiểu tương giao gì? Nhất là đối với Thiên Chúa! Lạy Thánh Thần chân lý, xin dẫn chúng con tới chân lý “toàn vẹn”! Vì chúng con hiểu rằng trên đời này, chỉ có một Chân lý bao trùm mọi chân lý: Thiên Chúa là Tình Yêu!

“Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến”. Ta nghĩ ngay tới tiếng vọng. Có một liên tục hoàn toàn giữa Chúa Cha, Đức Giê-su và Thánh Thần. Cũng một tiếng nói được dội lại nhiều lần, cách khác nhau. Thánh Thần chẳng nói gì khác ngoài chuyện Đức Giê-su. Người sẽ giúp các môn đệ thấu hiểu sự thật được bày tỏ đầy đủ nơi Ngôi Lời nhập thể. Mà Đức Giê-su lại là sự thật duy nhất và chung quyết về Thiên Chúa. Có thể tóm thành công thức: “Chúa Cha là nguồn mạch sự thật; Chúa Con bày tỏ sự thật và Chúa Thánh Thần giúp hiểu sự thật”. Tất cả những gì người ta từng nói trước đó và có thể nói sau đó về Thiên Chúa… mà chẳng tương ứng với những gì Đức Giê-su cho thấy về Người, thì đều giả tạo! Đấy là một Thiên Chúa dỏm! Và phải cùng với Thánh Thần điều chỉnh lại nhiều ý tưởng sai lạc về Thiên Chúa.

3. Thần khí đưa về Thiên Chúa

“Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy và loan báo cho anh em”. “Tôn vinh Thầy” nhờ cho môn đệ ngày càng thấy sâu xa hơn sự nghiệp và thân thế của Thầy. Chúng ta đã biết Đức Giê-su là Con hoàn hảo, trọn vẹn hướng về Cha. Người “chẳng tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì Người cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu Chúa Con và cho Con thấy mọi điều mình làm” (Ga 5,19-20). Mầu nhiệm thâm sâu của Ba Ngôi nằm ở chỗ mỗi ngôi đều hoàn toàn trong suốt đối với hai ngôi kia. Ở đây Đức Giê-su mạc khải cho ta biết Thần Khí đi vào trong tác động “nên trong suốt đối với nhau” này. Các quan hệ tình yêu giữa Ba Ngôi Thiên Chúa chẳng có chút thu mình nào, chẳng có chút giấu giếm nào: mỗi một trong ba đều chẳng giữ gì cho mình cả. Hết thảy đều được chia sẻ, chuyển thông, trao ban… và hết thảy đều được đón lấy, tiếp nhận! Các từ của chúng ta đều què quặt, không thể nói lên tính chất kỳ lạ của mối tương quan nối kết Cha, Con với Thánh Thần. Mọi tương quan nhân loại của chúng ta đều bắt nguồn từ đó! Chóp đỉnh không thể vượt qua của Thiên Chúa, đó là mạc khải về Ba Ngôi.

Nhưng Ba Ngôi trước hết chẳng phải là một thứ ẩn ngữ, một phương trình toán siêu đẳng đối với hạng trí thức ưu tú… song là một thực tại hết sức đơn giản “giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết, nhưng được mạc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25). Vì nói về Thiên Chúa cũng là nói về con người, “được dựng nên giống hình ảnh của Người”. “Đứa bé sơ sinh chẳng biết mình có một gia đình. Nhưng ngay từ những tuần đầu tiên, nó mơ hồ cảm thấy mình được một tình yêu vây bủa… Nó cảm thấy quanh nó có một lòng âu yếm đáp ứng mọi đói khát và kêu la của nó. Nó trước hết cảm thấy lòng âu yếm đó như “một” cái gì chưa rõ, nhưng toàn năng và tốt lành. Chỉ cần nó khóc là “cái ấy” tới… Với thời gian, nó rốt cục cảm nhận được rằng sự hiện diện này đa dạng, song vẫn không ngừng là “một”: giọng thanh và giọng trầm, mặt mượt mà và mặt đầy râu, tay mềm mại và tay cứng cát… Sống quanh nó có nhiều người song cũng chỉ cho nó một tình yêu…” (Rey-Mermet). Chính bằng cách này mà những kẻ đơn sơ khám phá mầu nhiệm Gia đình Thiên Chúa. “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy và loan báo cho anh em”. Một lời đáng kinh ngạc, gây bối rối. Một bác thợ mộc tầm thường ở Na-da-rét, một kẻ nghèo hèn bằng xương bằng thịt, hôm áp ngày bị chính quyền lẫn giáo quyền trong nước kết án tử, lại dám khẳng định “tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa đều thuộc về mình”. Mà đây không phải là lần duy nhất trong Tin Mừng Đức Giê-su gợi cho thấy sự hợp nhất kỳ lạ giữa Người với Thiên Chúa. Đức Giê-su, đó là Thiên Chúa hữu hình (ta có thể nói thế, vì thực ra thần tính, ngay cả trong Đức Giê-su, vẫn vô cùng vượt quá sự hiểu biết của chúng ta). Và Thần Khí, đó là Đức Giê-su được lấy lại và được lặp lại không ngừng giữa trái tim chúng ta. Có thể tạm công thức hóa như sau: “Chúa Cha là Thiên Chúa giấu mình trong vũ trụ tạo vật; Chúa Con là Thiên Chúa tỏ mình trong thân xác phàm nhân; Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa tung mình trong tâm hồn con người”, hay nói cách khác: “Chúa Cha là TC ở trên chúng ta, Chúa Con là TC ở bên chúng ta và Thánh Thần là TC ở trong chúng ta”. Thần Khí đưa về Đức Giê-su. Và Đức Giê-su đưa về Chúa Cha vô hình. Tôi chiêm ngưỡng sự hiệp nhất và khác biệt này… sự hiệp thông giữa những ngôi vị “tuy nhiều nhưng nên một”: nguyên mẫu của con người, chương trình của mọi công cuộc, mọi gia đình, mọi xã hội. Một “chóp đỉnh” đích thật phần nào khó vươn tới. Chúng ta có để mình được “dẫn đến” đó không?

Lm. Phêrô Phan Văn Lợi

---------------------------------

 

BaNgôi ABC479: MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI

 

Để diễn tả những bí nhiệm ở trong mỗi một con người, ông bà ta thường hay nói: “Sông sâu còn BaNgôi ABC479


Để diễn tả những bí nhiệm ở trong mỗi một con người, ông bà ta thường hay nói: “Sông sâu còn có kẻ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người.” Hoặc là “Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho tường?” Thật vậy! Mỗi một con người là một vực thẳm không dò, là một huyền nhiệm mà không ai có thể nào hiểu thấu được.

Nếu giữa người với người, đang sống sờ sờ ngay trước mặt, mà chúng mình còn không thể hiểu được nhau, thì thử hỏi người ta có thể dùng lý trí hạn hẹp của mình, để nhận biết được màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không? Thưa không, bởi vì Đức Chúa đã phán:“Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55:9).

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn mù tịt, và không biết tí gì về Màu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi vì Thiên Chúa đã để lại những dấu vết về thực thể Ba Ngôi của Ngài trong công trình tạo dựng và trong Cựu Ước (Giáo Lý Toát Yếu # 45), và chính Đức Giêsu đã mạc khải cho chúng ta biết về Thiên Chúa Ba Ngôi: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha…Đấng Bảo Trợ mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha (Ga 14:9; 15:26).

Và để có thể hiểu một chút về màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, thánh Augustine khuyên chúng ta rằng, ta cần có một tâm hồn đạo đức, trong sạch, đầy ơn Chúa, và có một tâm hồn khiêm hạ. Thánh nhân khẳng định rằng, chỉ có những ai có một tâm hồn đạo đức, trong sạch, đầy ơn Chúa, sống khiêm tốn, thì người ấy mới được Thiên Chúa mạc khải cho biết màu nhiệm cao cả của Thiên Chúa Ba Ngôi mà thôi!

CÓ ĐƯỢC MỘT TÂM HỒN ĐẠO ĐỨC:

Là phải sống đạo và làm cho đức tin của mình được vững vàng, phát triển và lớn mạnh, bằng cách đi tham dự thánh lễ thường xuyên hơn, sốt sắng tham dự những giờ Chầu Thánh Thể, siêng năng đọc Kinh Thánh mỗi ngày, cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, ở mọi nơi, mọi lúc, và nhất là siêng năng chạy đến làm hoà với Chúa qua bí tích Giải Tội.

CÓ MỘT TÂM HỒN TRONG SẠCH, ĐẦY ƠN CHÚA:

Là phải tránh xa những cám dỗ, những thú vui xác thịt, bằng cách gìn giữ đôi mắt, tôn trọng thân xác của mình cũng như của người khác, không nói chuyện bù khú, tục tĩu, không xem những phim ảnh dâm ô trên internet, trong sách báo…

CÓ MỘT TÂM HỒN KHIÊM NHU:

Nghĩa là, bạn và tôi phải nhận ra rằng thân phận của ta chỉ là bọt bèo, chỉ như một bông hoa sớm nở chiều tàn. Tôi chỉ là một thụ tạo, tất cả những gì tôi đang sở hữu như nhà cửa, bằng cấp, tài năng, xe cộ, tiền bạc, tàu thuyền…đều là của Chúa ban cho, chứ tự bản thân tôi chẳng có chi cả!

Bạn thân mến, thánh Gioan Kim Khẩu đã nói: “The mystery of [Trinity] does not need to be proved but simply proclaimed.” Thánh nhân khuyên rằng, thay vì dùng những kiến thức, những lý trí thuần tuý của con người, hay những phương cách lý giải, biện luận để thuyết phục và chứng minh rằng, chỉ có Một Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi Vị, Ba Ngôi Vị nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất…thì tốt hơn, bạn và tôi hãy tuyên xưng niềm tin ấy.

Tuyên xưng bằng cách nào? Xin thưa, bạn và tôi hãy tuyên xưng màu nhiệm một Thiên Chúa duy nhất, nhưng có Ba Ngôi vị, bằng cách sống yêu thương, khiêm nhường và sống hiệp nhất với nhau, bởi vì Thiên Chúa chính là tình yêu (1 Ga 4:8) và Ba Ngôi Thiên Chúa luôn luôn thông hiệp và sống liên kết với nhau một cách rất chặt chẽ “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người… Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha…Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Mt 17:5; 26:39; Lc 23:46).

Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, để bạn và tôi luôn có một tâm hồn đạo đức, trong sạch, đầy ơn Chúa, biết sống khiêm tốn, luôn coi người khác trọng hơn mình, không khoe khoang, không tự cao tự đại, nhận biết mình chỉ là thân cát bụi…để nhờ vậy, màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, sẽ càng ngày càng được mạc khải rõ nét hơn cho chính chúng mình, và cho những người xung quanh.

Lm. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD

------------------------------------

 

BaNgôi ABC480: CẢM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA

 

Chúng ta mừng lễ Ba Ngôi Thiên Chúa sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Nhờ Chúa Thánh Thần BaNgôi ABC480


Chúng ta mừng lễ Ba Ngôi Thiên Chúa sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta hiểu được Lời Chúa Giêsu và từ đó chúng ta đi tới sự thật toàn vẹn. Mỗi tín hữu đều có cảm nghiệm riêng của mình về Thiên Chúa, và nhận thấy Thiên Chúa không đơn độc, nhưng là kết hợp mật thiết giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Với trí khôn loài người thì thật khó có thể hiểu Một Thiên Chúa mà có Ba Ngôi. Dựa vào hai bài đọc và bài Phúc Âm Gioan hôm nay, chúng ta thử tìm hiểu Ba ngôi Thiên Chúa qua Lời Chúa.

KHÔN NGOAN LÀ AI?

Bài đọc 1 sách Châm Ngôn hôm nay (Cn 8:22-31) nói về Khôn Ngoan, là ‘người’ được Thiên Chúa tạo dựng nên trước cả trời đất để chuyển đạt tình yêu Thiên Chúa và dẩn dắt chúng ta sống cuộc sống an bình. Khôn Ngoan đi song hành với Tân Ước về Chúa Thánh Linh bằng nhiều cách. Dù không thể cắt nghĩa Thiên Chúa Ba Ngôi một cách hữu lý, chúng ta vẫn thường biểu lộ Ba Ngôi Thiên Chúa bằng hành động của chúng ta. Sách Châm Ngôn là sách “bình thường” nhất trong tất cả các Sách Thánh, chúng ta cũng thấy trong đó đầy dẫy những lời vắn gọn và có thật. Chương 8 cho chúng ta những suy niệm tuyệt vời về mầu nhiệm Thiên Chúa. “Khôn Ngoan” đã được nhân cách hóa để diễn tả những phương cách mà Thiên Chúa dùng để biểu lộ bản tính Thiên Chúa của Người.

Khôn Ngoan được trình diễn là một nhân vật rất thiết thân với Thiên Chúa. Và trong những bản viết sau này, Khôn Ngoan chính là đặc tính mà con người cần phải có để phân biệt với hoạt động của Thiên Chúa ở trần gian. Khôn Ngoan có tính siêu việt bởi vì nó có trước tất cả mọi sự. Khôn Ngoan được coi như một mầu nhiệm xuất phát từ Thiên Chúa, nhưng đối với chúng ta nó lại rất hữu hình, “được thiết lập ở trên trời”, băng qua “biển cả” xuyên suốt “biên giới,” ở trên “mặt địa cầu của Thiên Chúa”. Khôn Ngoan đã từ Thiên Chúa mà ra và đổ tràn đầy ngay từ khởi đầu, là đồng cộng tác với Thiên Chúa trong tạo dựng muôn loài và cảm thấy hân hoan vui mừng cùng với loài người.

CẢM NGHIỆM VÀ NHẬN THỨC PHÂN BIỆT.

Châm Ngôn là những vần thơ đầy cảm giác huy hoàng lộng lẫy của Khôn Ngoan. Với vẻ đẹp huy hoàng, Khôn Ngoan giống như Thiên Chúa. Nó là tặng vật của Thiên Chúa ban cho loài người. Tặng vật này có thể giúp con người nhìn xa, vượt qua những gì gọi là tầm thường, đi sâu hơn vào ý nghĩa của những biến cố trong đời. Khôn Ngoan không thể đặt ngang hàng với những cố gắng trí tuệ hoặc tập hợp kiến thức hay những con số thống kê. Nó kết hợp rất mật thiết với cảm nghiệm và nhận xét phân biệt. Trên tất cả, nó là một thực thể thần trí không phải là độc lập tư tưởng và luận lý mà là siêu việt trên tất cả những thứ đó.

KẾT QUẢ CỦA CÔNG CHÍNH HÓA

Trong thư gửi tín hữu Roma (Rm 5:1-5), thánh Phaolô bắt đầu biện luận về niềm tin Kitô giáo trong chúa Giêsu Kitô. Ngài trình bày cảm nghiệm của người Kitô hữu và giảng giải ơn cứu độ đã được bào đảm cho người công chính như thế nào. Bài đọc này cho chúng ta thấy màu nhiệm Chúa Thánh Thần đi ra ngoài khuôn mẫu thần học, trở thành một yếu tố tích cực, như men bột trong cuộc sống hằng ngày. Kết quả đầu tiên của việc công chính hóa mà người Kito hữu có được là bằng an, giao hòa giữa những dửng dưng và hy vọng tin tưởng.

Một khi đã trở nên công chính, người Kitô hữu được giao hòa với Thiên Chúa và cảm thấy an bình mà những buồn phiền rối loạn hay đau khổ không thể phá vỡ được. Họ cảm thấy tràn trề hy vọng và hoàn toàn tin tưởng vào ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Sự xác nhận hy vọng này -theo kiểu nói của Phaolô- có vẻ nghịch lý: Người Kitô hữu thích khoa trương hay đem điều khác lạ vào trong khung cảnh bình thường của con người rồi cho là hy vọng. Câu 5 nói lên một xác quyết là hy vọng không làm cho ta thất vọng. Thần Linh Thiên Chúa phải hướng dẫn cuộc sống chúng ta, biến nó thành khuôn mẫu và cách sống trong cuộc sống và sống Lời Chúa Giêsu.

HY VỌNG VÀ LẠC QUAN CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU

Câu 5 cũng diễn tả “tình yêu Thiên Chúa” đối với chúng ta. Phaolô muốn nói về loại tình yêu mà qua đó Thiên Chúa hướng về chúng ta. Tình yêu này được biểu lộ qua Chúa Giêsu và kéo dài muôn đời bởi Chúa Thánh Thần ngự trị trong chúng ta, thôi thúc chúng ta yêu mến Thiên Chúa. Phaolô quả quyết là dù đau khổ chúng ta cũng vẫn có thể chịu đựng được và phát triển các đức tính để hy vọng tới toàn thắng nếu có Chúa Giêsu là khuôn mẫu trong cuộc sống của chúng ta. Tặng phẩm của Thần Khí không chỉ là một bằng chứng mà còn là tác nhân trung gian để tình yêu Thiên Chúa đổ ra cho chúng ta. Đó là bằng chứng Thiên Chúa hiện diện nơi kẻ công chính.

HƯỚNG VỀ TRƯỚC ĐỂ HIỂU BIẾT SÂU XA HƠN

Theo Tin Mừng Gioan (Ga 16:12-15), các môn đệ không thể chịu nổi tất cả những Lời Chúa đã nói với họ. Muốn hiểu, trước tiên họ phải nhận thức rằng chỉ có sự toàn thắng trên cái chết của Chúa mới giúp họ được. Đã ba lần Thần Khí sự thật được nói tới để hứa với Giáo Hội. Thấn Khí sẽ “loan báo” cho chúng ta điều sẽ xẩy ra (c.13). Thấn Khí sẽ “loan báo” cho chúng ta những gì mà Thần Khí có được từ Chúa Kitô (c.14). Thần Khí sẽ “loan báo” cho chúng ta những gì lấy được của Chúa Kitô (c.15).

Ba lần tuyên bố đều dùng một động từ để chỉ cùng một hành động: báo trước hay loan báo. Có nghĩa là Thần Khí sẽ tiếp tục những điều đã được thực hiện nơi Chúa Kitô. Nhưng Chúa Thánh Thần sẽ cắt nghĩa cho chúng ta hiểu, sẽ cho biết những ý nghĩa thâm sâu của nó, sẽ làm cho người ta hiểu theo tùy bản văn hay các nền văn hóa khác nhau. Ý tưởng về “mạc khải những điều sẽ xảy ra” không có nghĩa là Chúa Thánh Thần, đấng an ủi có thể làm bất cứ loại mạc khải tiên tri nào về tương lai, nhưng Người hướng dẫn cộng đồng cho họ hiểu chính xác về Chúa Giêsu là Đấng hoàn chỉnh tất cả mọi sự đã hứa trong Kinh Thánh.

SỨ MỆNH VÀ ƠN GỌI

Thần Khí dẫn dắt Giáo Hội đi trong sự thật một cách liên tục và cắt nghĩa những điều thuộc về Chúa Kitô đã được loan báo, giúp chúng ta cảm nghiệm về sự thật có thể tiến tới hiểu biết sâu xa hơn về những điều trong Chúa Kitô. sự và con người linh mục: Chúng ta được gọi để cắt nghĩa cảm nghiệm về niềm tin, cho phép thấu hiểu và nhận biết Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống của mỗi người chúng ta và cả thế giới.

Sứ mệnh của chúng ta thực sự là “lãnh nhận” những gì của Chúa Kitô và “loan báo”, “cắt nghĩa”, “tuyên xưng”, nói đi nói lại cho toàn thể thế giới. Lãnh nhận những gì của Chúa Kitô có nghĩa là cá nhân tiếp xúc một cách sâu xa với Chúa Kito qua cầu nguyện, chiêm niệm và học hỏi. Trong Thần Khí, chúng ta phải hiểu những gì của Chúa Kitô theo cách hiểu biết mới, thực hiện mới theo thời gian. Chúng ta được gọi để xây dựng một nền văn minh công chính, tình yêu và hòa bình dựa trên hiểu biết của chúng ta và tình liên đới với Chúa Giêsu Kitô.

CẢM NGHIỆM VINH QUANG

Gia tăng vinh quang Thiên Chúa là một mạc khải lũy tiến về Thiên Chúa Ba Ngôi. Cảm nghiệm vinh quang là gì? Không phải là tình trạng lâng lâng, mê sảng, ngây ngất như lên đồng lên bóng mặc dù những yếu tố đó thấy nơi những người có được cảm nghiêm sâu xa sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống họ. Khi mà sự hiện diện của Thiên Chúa và tư tưởng của Người đến thống trị ý thức và tinh yêu chúng ta, khi nó hiện diện như sờ thấy được với một sức mạnh có ý nghĩa sâu thẳm thấm nhuần tình yêu thì đó là vinh quang.

Khi cảm nghiệm về Thiên Chúa có thể gìn giữ, giúp chúng ta chịu đựng được mọi đau khổ khốn cùng, những lúc tâm hồn đen tối trống rỗng, những cơn khủng khoảng, đa nghi thất vọng, lúc đó chúng ta cảm nghiệm được vinh quang Thiên Chúa. Không cần biết điều gì xẩy ra cho chúng ta, chúng ta có một nhận thức sâu xa là Thiên Chúa ở với chúng ta, chung quanh chúng ta, bảo vệ chúng ta và giữ chúng ta trong bàn tay của người. Thánh Phaolô nói rằng: đây là hy vọng vinh quang, ở đó loài người được khuyến khích phải hân hoan vui sướng. Đây là tặng vật Chúa ban quá lớn lao mà mỗi ngày Chúa Nhật Giáo Hội đều cầu nguyện tung hô: Chúng con cám tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.

THIÊN CHÚA THÔNG CÔNG LÀ MỘT MÀU NHIỆM

Thiên Chúa Ba Ngôi là một hiệp thông giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đây là một mầu nhiệm rất thâm sâu mà phụng vụ lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay nhắc lại. Cả thực tế về Thiên Chúa lẫn cách thức hành động của Thiên Chúa đều là một mầu nhiệm. Dù chúng ta không nhận Thiên Chúa có ba ngôi, chúng ta cũng vẫn đưa tay lên mỗi khi làm dấu thánh giá trên người: Nhân danh CHA và CON và THÁNH THẦN.

Để kết thúc bài viết, xin trích dẫn một đoạn viết của thánh Catherine thành Sienna diễn tả về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi qua cuộc đối thoại về “sự quan phòng của Thiên Chúa” (cap 167, Gratiarum action ad Trinitatem). Đoạn này thường được dùng trong phòng đọc ở Rôma để tưởng nhớ một vị thánh cả Giáo Hội được mừng lễ hằng năm vào ngày 29 tháng 4. Đây là lời cầu nguyện tuyệt vời dâng lên Chúa Ba Ngôi mà chúng ta có thể dùng mỗi ngày.

“Lạy Thiên Chúa vĩnh cửu, Ba Ngôi đời đời, Chúa đã biến máu Chúa Kitô thành quí trọng vô cùng qua sự chia sẻ bản tinh Thiên Chúa của Chúa. Chúa là mầu nhiệm xâu thẳm như biển cả. Càng tìm kiếm con càng thấy, và càng thấy con càng tìm kiếm vì Chúa. Nhưng con không bao giờ thỏa mãn; điều con nhận được sẽ luôn luôn làm cho con ao ước thêm nữa. Khi Chúa đổ đầy tràn hồn con thì con lại thèm khát hơn nữa, và con lớn khôn khao khát hơn nữa vì danh cả sáng Chúa. Con ao ước được ngắm nhìn Chúa trên hết mọi sự; Chúa là ánh sáng thực sự của Chúa.

“Con ngắm nhin và thưởng thức mầu nhiệm sâu thẳm và vẻ đẹp tạo dựng của Chúa với hiểu biết của con. Con mặc lấy cho con hình dáng Chúa và con ngắm nhìn điều con sẽ có. Lạy Chúa Cha hằng có, Chúa đã chia sẻ cho con quyền năng của Chúa và sự khôn ngoan mà Chúa Kito đã tuyên xưng và Chúa Thánh Thần đã ban cho con ước mong yêu Chúa. Chúa là Đấng sáng tạo nên con, Chúa Ba Ngôi đời đời và con là tạo vật của Chúa. Chúa đã biến con thành một tạo vật mới bằng Máu của Chúa Con, và con biết rằng Chúa đã cảm động vì vẻ đẹp của tạo vật của Chúa do Chúa đã tô điểm cho con”.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

---------------------------

 

BaNgôi ABC481: ÔI TÌNH CHÚA BA NGÔI!

 

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm lớn lao nhất trọng đạo, vì mầu nhiệm này thuộc về đời BaNgôi ABC481


Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm lớn lao nhất trọng đạo, vì mầu nhiệm này thuộc về đời sống thâm sâu của bản tính Thiên Chúa. Và đã là mầu nhiệm thì trí khôn con người làm thế nào có thể thể hiểu thấu đuợc! Chỉ cần tin thôi. Sở dĩ chúng ta tin là vì chính Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta. Nhưng nếu Chúa đã mạc khải thì tại sao Chúa lại không ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để chúng ta hiểu?

Thật ra theo đạo, giữ đạo, sống đạo rồi truyền đạo không chỉ lệ thuộc vào sự hiểu biết; mà bằng vào chứng từ và lối sống của chúng ta. Vì thế, trong dịp mừng lễ hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tự hỏi rằng: Ba Ngôi Thiên Chúa nắm giữ vai trò nào trong cuộc sống của mỗi người chúng ta? Và làm thế nào để chúng ta sống điều chúng ta tuyên xưng về Ba Ngôi Thiên Chúa.

Nhìn lại cuộc sống, tôi cảm nhận đuợc một điều là tôi được Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ; cho dù đã nhiều lần tôi chẳng có ý thức gì về việc tuyên xưng hay hành động cuả tôi.

Đã bao nhiêu lần chúng ta làm dấu Thánh gía: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần - Amen.

Trong cuộc sống, mỗi khi gặp gian nguy và thoát cảnh hiểm nghèo, chúng ta thuờng dâng lời tạ ơn rồi làm dấu Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.

Đến lúc sinh thì, trong giây phút lâm chung; tôi thuờng nghe một công thức phó linh hồn cho nguời quá cố như sau: Giêsu, Maria, Giuse con phó linh hồn Maria, Giuse, Phêrô hay là linh hồn ABCDE trong tay Chúa, Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần - Amen.

Phải chăng mỗi lần như thế là chúng ta đặt mình duới sự bảo vệ của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Như vậy, dù ý thức hay sự hiểu biết của chúng ta về Mầu nhiệm Ba Ngôi đến độ nào cũng không quan trọng bằng việc đặt mình duới sự bao bọc và yêu thuơng của Ba Ngôi Thiên Chúa bằng chính các việc làm thật đạo đức và ý nghĩa của mình. Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.

Ba Ngôi Thiên Chúa thuờng xuyên hiện diện và hoạt động thật mãnh liệt trong cuộc sống, cả những lúc chúng ta không ý thức về sự hiện diện đó; nhưng Ngài vẫn hiện diện; vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Đó chính là chân tướng đích thật về Thiên Chúa. Nhưng làm thế nào để thấy được Thiên Chúa. Thật ra có ai thấy Thiên Chúa bao giờ trừ phi người đó được Thiên Chúa tỏ mình ra và câu chuyện sau đây có thể minh họa phần nào lối tư duy nói trên.

Truyện kể như sau:

Một vị vua kia đến cuối cuộc đời cảm thấy buồn chán. Ông nói: “Suốt đời, ta đã thụ hưởng được tất cả những gì mà một con người có thể cảm thụ được bằng các giác quan. Nhưng vẫn còn một điều ta chưa được thấy, đó là ta chưa thấy Chúa. Bây giờ nếu ta chỉ được nhìn thấy Chúa một thoáng thôi thì ta cũng sẽ mãn nguyện mà chết”. Nhà vua tham khảo ý kiến những bậc khôn ngoan, hứa cho họ đủ mọi thứ phần thưởng nếu họ giúp ông thực hiện điều mơ ước ấy. Nhưng chẳng ai giúp được.

Thế rồi có một chàng chăn cừu nghe chuyện trên và tìm đến gặp nhà vua. Chàng nói: "Có lẽ hạ thần có thể giúp Bệ Hạ được". Nhà vua rất sung sướng theo người chăn cừu leo lên nhiều ngọn đồi. Khi đến đỉnh một ngọn đồi nọ, người chăn cừu đưa tay chỉ mặt trời và bảo: "Hãy xem kìa". Nhà vua ngước mắt nhìn lên nhưng liền nhắm lại ngay vì chói quá. Ông bảo: "Nhà ngươi muốn cho ta mù sao!" Người chăn cừu đáp: "Tâu Bệ Hạ, đây chỉ mới là một phần nhỏ của vinh quang Thiên Chúa mà Bệ Hạ còn nhìn không nổi. Thế thì làm sao Bệ Hạ có thể nhìn được Thiên Chúa bằng cặp mắt bất toàn của Bệ Hạ? Bệ Hạ phải tìm cách nhìn Ngài bằng cặp mắt khác". Nhà vua rất thích ý tưởng ấy, nói: "Ta cám ơn ngươi đã mở cặp mắt trí khôn của ta.

Bây giờ hãy trả lời cho câu hỏi khác của Ta: Thiên Chúa sống ở đâu?" Người chăn cừu lại đưa tay chỉ lên trời: "Bệ Hạ hãy nhìn những con chim đang bay kia. Chúng sống trong bầu không khí bao quanh. Chúng ta cũng thế, chúng ta sống trong sự bảo bọc của Thiên Chúa. Xin Bệ Hạ đừng tìm kiếm nữa, mà hãy mở rộng mắt ra để nhìn, mở tai ra để nghe. Thế nào Bệ Hạ cũng thấy được Ngài. Thiên đàng ở ngay dưới chân chúng ta cũng như ở ngay trên đầu chúng ta".

Nhà vua dừng bước, cố gắng nhìn, cố gắng lắng nghe. Thế là một cảm giác bình an lộ rõ trên khuôn mặt của ông. Người chăn cừu nói tiếp: "Tâu Bệ Hạ, còn một điều nữa". Rồi chàng dẫn nhà vua đến một cái giếng. Nhà vua nhìn xuống mặt nước bằng phẳng, hỏi: "Ai sống dưới đó thế?" Người chăn cừu đáp: "Thiên Chúa". "Ta có thể nhìn thấy Ngài không?" "Được chứ, Bệ Hạ chỉ cần nhìn". Nhà vua chăm chú nhìn xuống giếng, nhưng chỉ thấy gương mặt của mình phản chiếu trên mặt nước. Ông nói: "Ta chỉ thấy mặt Ta thôi". Người chăn cừu giải thích: "Bây giờ thì Bệ Hạ đã biết Thiên Chúa sống ở đâu rồi. Ngài sống trong Bệ Hạ đó".

Nhà vua nhận ra rằng người chăn cừu khôn ngoan và giàu có hơn ông. Ông cám ơn chàng và trở về hoàng cung. Chẳng ai biết ông có nhìn thấy Thiên Chúa không, nhưng ai cũng nói rằng có một điều gì đó đã biến đổi trái tim ông, bởi vì từ đó trở đi ông yêu thuơng và đối xử rất nhân hậu với mọi người, không kể thứ bậc và giai cấp.

Giống như ông vua trong câu chuyện, chúng ta cũng được mời gọi làm toả sáng guơng mặt của Thiên Chúa nơi mình. Thiên Chúa là Tình Yêu, vì thế làm cho tình yêu của Thiên Chúa được tỏa sáng là cách sống mầu nhiệm Ba Ngôi.

Anh chị em thân mến,

Thật vậy, điều làm cho Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện trường cửu và bất toàn là Tình yêu. Ba Ngôi trao đổi và làm giầu có Tình Yêu bằng cách trao ban Tình yêu đó cho nhau và cho nhân loại. Như vậy, tuy thế gian và những lực luợng của thế gian nhằm chống đối lại chuơng trình của Thiên Chúa nhưng lại là đối tuợng để Thiên Chúa trao ban Tình Yêu: Tình Yêu dâng hiến, Tình yêu tái tạo, Tình yêu cho đi, Tình yêu sáng tạo…..

Thiên Chúa là tình yêu, nghĩa là Ngài không đơn độc một mình. Nếu như Ngài đơn độc một mình thì Ngài sẽ yêu một mình Ngài một cách ích kỷ vô cùng. Nhưng Ngài là ba: Cha, Con và Thánh Thần. Là ba, nhưng cả ba hoàn toàn yêu thương nhau, hiến tặng sự sống cho nhau, hoàn toàn tương quan, hiệp nhất với nhau: Cha hoàn toàn là của Con, Con hoàn toàn là của Cha và mối tương quan tình yêu và sự sống của Cha và Con là Chúa Thánh Thần, Đấng soi sáng cho chúng ta nhận ra sự phi thường và bí nhiệm của Thiên Chúa.

Tình yêu Thiên Chúa không khép kín ở trong cộng đồng Ba Ngôi, nhưng lan toả trên khắp vũ trụ. Ba Ngôi yêu thương nhau và đối tượng tình yêu của Ba Ngôi là toàn thể nhân loại. Từ trong bầu khí yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta xác tín rằng tất cả mọi người, dù cho cuộc sống có ra sao, vẫn có một vị trí thật quan trọng trong trái tim nhân hậu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Như vậy, mầu nhiệm mà chúng ta cử hành hôm nay mời gọi chúng ta sống; sống điều mà Thiên Chúa Ba Ngôi đã sống là trao ban Tình Yêu cho nhau và cho nhân loại. Chúng ta cũng cầu xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho chúng ta biết chia sẻ tình yêu cho nhau và cho tha nhân. Amen!

Lm. Giuse Mai Văn Thịnh, DCCT

--------------------------------

 

BaNgôi ABC482: BA NGÔI TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI KITÔ HỮU

 

Chúa Nhật đầu tiên sau Đại Lễ Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống chính là Đại Lễ Chúa Ba Ngôi BaNgôi ABC482


Chúa Nhật đầu tiên sau Đại Lễ Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống chính là Đại Lễ Chúa Ba Ngôi. Phụng vụ Lời Chúa chỉ rõ, Chúa Cha là Đấng xếp đặt muôn cõi trời (x. Cn 8,22-31) Chúa Con, Đấng ban ân sủng (x.Rm 5,1-5); Chúa Thánh Thần là Đấng lãnh nhận từ Chúa Giêsu mà rao truyền cho các môn đệ (x.Ga 16, 12-15). Đó là Đại Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.

Ba Ngôi là gì?

Người Kitô hữu chúng ta được rửa tội "Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần". Khi bắt đầu cầu nguyện, chúng ta làm Dấu Thánh Giá trên trán, trên trái ngực và trên hai vai bằng cách cầu khẩn Thiên Chúa: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần: đó là Chúa Ba Ngôi.


Chúng ta không thể tưởng tượng được một Thiên Chúa Duy Nhất trong Ba Ngôi Vị. Chính Thiên Chúa đã mạc khải mầu nhiệm tình yêu của Người qua việc gửi Con của Ngài là Đức Giêsu và Chúa Thánh Thần đến. Chúa Giêsu cũng mạc khải Thiên Chúa là "Cha", bằng cách cho chúng ta thấy, Người chỉ tồn tại qua Cha của Người. Chúa Giêsu là một Thiên Chúa với Chúa Cha. Chúa Giêsu đã hứa với các tông đồ của mình, mười hai người mà Người đã chọn và gửi Chúa Thánh Thần xuống. Chúa Thánh Thần sẽ ở với họ và trong họ để hướng dẫn họ và dẫn dắt họ "đến sự thật toàn vẹn" (Ga 16,13). Như vậy, Chúa Giêsu làm cho chúng ta được biết đến như một người thiêng liêng khác.

Ba Ngôi nhưng là Một: chúng ta không tin vào ba vị thần, nhưng vào một Thiên Chúa trong Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mỗi Ngôi Vị trong Ba Ngôi là tất cả trong Chúa. Mỗi Ngôi Vị trong Ba Ngôi chỉ tồn tại trong sự hợp nhất với hai ngôi kia trong một mối quan hệ yêu thương hoàn hảo. Vì vậy, toàn bộ công trình của Thiên Chúa là công việc chung của Ba Ngôi và toàn bộ đời sống của người Kitô hữu chúng ta là một sự hiệp thông với mỗi Chúa trong Ba Ngôi.

Dấu Thánh Giá và Thiên Chúa Ba Ngôi

Ngày lễ Chúa Ba Ngôi muốn nhấn mạnh rằng, nhờ ánh sáng của Mầu Nhiệm Vượt Qua mà mầu nhiệm của vũ trụ và lịch sử được tỏ bày trọn vẹn, đó là : "Thiên Chúa là tình yêu" (1 Ga 4,8.16). Để giúp sống và cử hành lễ tình yêu này cho nên, chúng ta cùng nhau nhắc lại rằng việc tuyên xưng niềm tin vào Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần được liên kết với Dấu Thánh Giá. Việc thực hành đạo đức này là dấu chỉ nền tảng đời sống cầu nguyện của người kitô hữu… Dấu Thánh Giá tiên vàn là một sự kiện về Thiên Chúa nhờ Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta tới Chúa Kitô, Chúa Kitô mở cửa cho chúng ta bước vào trong tương quan với Chúa Cha. Như thế, Thiên Chúa không còn là Thiên Chúa xa lạ nữa, nhưng là Thiên Chúa đã có tên; Ngài có một tên. Chúng ta có thể gọi Ngài; Ngài gọi chúng ta. Với Dấu Thánh Giá, chúng ta dìm mình trong Thiên Chúa Bà Ngôi.

Ba Ngôi trong đời sống người Kitô hữu

Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chính Người là Chúa Con, đã làm cho chúng ta nhận biết Thiên Chúa Cha ngự trên trời, và đã ban cho chúng ta Thánh Thần, là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Thần học của Kitô giáo đã tóm tắt chân lý về Thiên Chúa bằng cách diễn tả qua biểu thức: Một bản thể duy nhất trong Ba Ngôi Vị. Thiên Chúa không phải là Ðấng cô độc nhưng là Ðấng thông hiệp trọn vẹn. Vì lý do này, nhân loại, là hình ảnh của Thiên Chúa, luôn tràn đầy tình yêu, là món quà thân yêu được ban tặng cho mỗi người.

Toàn bộ đời sống của người kitô hữu tràn ngập sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trước hết chúng ta được rửa tội nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Người rửa tội vừa đổ nước vừa đọc rằng, cha rửa con hoặc tôi rửa ông bà anh chị "Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần". Vẫn Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần khi cử hành Bí tích Hôn nhân, người nam và người nữ được ràng buộc nên vợ nên chồng (A, hoặc E, hãy nhận chiếc nhẫn cưới này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thành của A, hoặc E, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần). Lời cầu nguyện vào cuối đời, chúng ta cầu nguyện rằng: Hỡi linh hồn, hãy lìa xa trần thế này, nhân Danh Thiên Chúa là Cha, Đấng đã tạo dựng, Chúa Con, Đấng đã cứu chuộc và Chúa Thánh Thần, Đấng đã thánh hóa với hy vọng rằng Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ ban cho người qua đời được hưởng phúc trường sinh.

Tin vào Chúa Ba Ngôi là tin rằng Thiên Chúa là tình yêu, bởi vì từ đời đời, Thiên Chúa đã "có trong mình" một Người Con, Ngôi Lời mà Người yêu thương với tình yêu vô hạn cùng với Chúa Thánh Thần. Như thánh Augustinô nói, luôn có ba thực tại hoặc chủ thể trong mỗi tình yêu: một người yêu, một người được yêu và tình yêu kết hợp họ. Vị giám mục vĩ đại và thánh thiện này đã viết: "Chúa Cha là Đấng yêu thương, Chúa Con là Người được yêu và Chúa Thánh Thần là Tình yêu giữa Cha và Con".

Chúng ta suy niệm Mầu Nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa bằng cách tham dự cách tuyệt vời trong Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa Kitô, tỏ bày nhiệm tích cứu độ của Ngài. Vì vậy, ngày hôm nay, trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi Cực Thánh này, chúng ta hãy gia tăng lòng tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện trong cuộc đời chúng ta và sống liên kết mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

-----------------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giáo phận long xuyên
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Báo công giáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây