Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô ABC: Bài 451-488 Dấu Chỉ của Tình Yêu

Thứ năm - 08/06/2023 06:42
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô ABC: Bài 451-488 Dấu Chỉ của Tình Yêu
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô ABC: Bài 451-488 Dấu Chỉ của Tình Yêu
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô ABC: Bài 451-488 Dấu Chỉ của Tình Yêu
---------------------------------
Mục lục:

Năm A: Phúc Âm: Ga 6, 51-59: 2
Năm B: Phúc Âm: Mc 14, 12-16. 22-26: 2
Năm C: Phúc Âm: Lc 9, 11b-17: 3

MMTC ABC451: Hồng ân Thánh Thể. 3
MMTC ABC452: Lễ Mình Máu Chúa Kitô. 5
MMTC ABC453: Thần Lương hồn con. 8
MMTC ABC454: Lễ Mình Máu Thánh Chúa. 10
MMTC ABC455: Sự sống đích thực. 12
MMTC ABC456: Lễ Mình Máu Thánh Chúa. 14
MMTC ABC457: Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. 16
MMTC ABC458: Thánh Thể nền tảng sự hiệp thông gia đình. 21
MMTC ABC459: Mình Máu Thánh Chúa làm cho ta sống. 23
MMTC ABC460: Bàn Tiệc Thánh Thể. 26
MMTC ABC461: Bí Tích Thánh Thể: Của Ăn Nhiệm Mầu. 28
MMTC ABC462: Lễ Mình Máu Thánh Chúa. 30
MMTC ABC463: Đức Giêsu là thức ăn tâm linh. 33
MMTC ABC464: CHẤT KITÔ.. 36
MMTC ABC465: BÀN TIỆC HIỆP THÔNG.. 38
MMTC ABC466: BỮA ĂN TÌNH LIÊN ĐỚI 40
MMTC ABC467: MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG.. 42
MMTC ABC468: DẤU CHỈ SỰ SỐNG.. 44
MMTC ABC469: QUÀ TẶNG TÌNH YÊU.. 46
MMTC ABC470: LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.. 49
MMTC ABC471: Lễ Mình Máu Chúa Kitô. 51
MMTC ABC472: GIAO ƯỚC MỚI 53
MMTC ABC473: GIỌT MÁU CHO ĐI, CUỘC ĐỜI Ở LẠI 55
MMTC ABC474: YÊU LÀ CHO ĐI TẤT CẢ.. 57
MMTC ABC475: CỦA ĂN.. 58
MMTC ABC476: CHÚA KITÔ, GIAO ƯỚC MỚI 60
MMTC ABC477: TÌNH TUYỆT VỜI 62
MMTC ABC478: ĐƯỢC TRAO BAN – ĐƯỢC BIẾN ĐỔI 64
MMTC ABC479: BÍ TÍCH THÁNH THỂ – XA LỘ ĐẾN THIÊN ĐÀNG.. 68
MMTC ABC480: QUÀ TẶNG CAO QUÍ NHẤT.. 72
MMTC ABC481: GIAO ƯỚC SỰ SỐNG.. 74
MMTC ABC482: ĂN THẦN LƯƠNG HƯỞNG THẦN DƯỢC.. 77
MMTC ABC483: HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN! 81
MMTC ABC484: TƯỞNG NHỚ ĐỂ SỐNG! 83
MMTC ABC485: BÍ TÍCH THÁNH THỂ, TÌNH YÊU TRỞ THÀNH LƯƠNG THỰC.. 86
MMTC ABC486: BÁNH SỰ SỐNG.. 91
MMTC ABC487: NHẬN SỰ SỐNG TA ĐỂ SỐNG SỰ SỐNG TA.. 95
MMTC ABC488: TRONG CHÚA CHÚNG TA MẠNH MẼ.. 98

---------------------------------

Năm A: Phúc Âm: Ga 6, 51-59:


"Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời". - Ðó là lời Chúa.
 

Năm B: Phúc Âm: Mc 14, 12-16. 22-26:


“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: ‘Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?’ Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua. - Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu. - Ðó là lời Chúa.
 

Năm C: Phúc Âm: Lc 9, 11b-17:

"Tất cả đều ăn no nê".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại. - Ðó là lời Chúa.

--------------------------------
 

MMTC ABC451: Hồng ân Thánh Thể


(Suy niệm của Lm. Inhaxiô Trần Ngà)
 

Từ ngày tổ tông loài người sa ngã phạm tội, tương quan tốt đẹp giữa con người với Thiên Chúa bị MMTC ABC451


Từ ngày tổ tông loài người sa ngã phạm tội, tương quan tốt đẹp giữa con người với Thiên Chúa bị cắt đứt hoàn toàn, loài người phải xa lìa Thiên Chúa và phải mang án phạt đời đời.

Tuy nhiên, Thiên Chúa không đành để cho loài người phải đắm chìm trong đau khổ và sự chết do tội lỗi gây ra, nên đã tìm cách cứu vớt loài người khỏi vòng oan nghiệt đó.

Thế là Thiên Chúa lập nên một phương thế thần diệu để cứu độ con người. Phương thế này là Bí tích Thánh thể. Qua Bí tích cực trọng này, Thiên Chúa nhắm đến ba mục tiêu quan trọng sau đây:

1. Xóa bỏ tội lỗi con người.
2. Kết hợp nên một với con người và ở với họ mọi ngày cho đến tận thế.
3. Thông ban Sự Sống viên mãn của Thiên Chúa cho loài người.

Đây là ba hồng ân vô cùng cao quý, trỗi vượt trên mọi hồng ân khác.

Vậy thì Bí Tích Thánh Thể là gì mà có thể mang lại hiệu quả tuyệt vời đến thế?

Có thể trả lời vắn gọn như sau: Bí Tích Thánh Thể, thường được gọi là Thánh Lễ, là việc Chúa Giê-su hiến dâng thân mình trên thập giá trên đồi Can-vê cách đây 2.000 năm và còn đang tiếp diễn qua các thời đại cho đến ngày tận thế (GLHTCG 1323,1366).

Nói khác đi, việc Chúa Giê-su dâng mình trên thập giá trên đồi Can-vê năm xưa và Thánh lễ hôm nay chỉ là một (GLHTCG 1367).

1. Nhờ Thánh Lễ, Chúa Giê-su xóa bỏ tội lỗi và án phạt do tội gây ra.

Luật Chúa đã truyền: “Hậu quả của tội là sự chết” (Rm 6,23) [Ê-dê-ki-ên 18,20. Rm 5,12. Rm 6,23. Giacôbê 1,15]. Chiếu theo luật nầy, kẻ nào phạm tội thì người đó phải chết, trừ phi có ai chết thay cho họ. Thế là Ngôi Hai Thiên Chúa tình nguyện làm Đấng chết thay.

Khi dâng mình làm lễ tế trên đồi Can-vê hôm xưa, cũng là khi dâng mình trong Thánh lễ hôm nay, Chúa Giê-su chịu đền tội và chịu chết thay cho người tội lỗi để họ được ơn tha thứ và thoát khỏi án phạt đời đời (GLHTCG 1365, 1366, 1367).
2. Nhờ Thánh lễ, Chúa Giê-su cho ta được kết hợp nên một với Ngài và ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

Làm thế nào để cho con người được nên một với Chúa Giê-su?

Chúa Giê-su có một sáng kiến tuyệt vời: Ngài hiện diện dưới hình tấm bánh, dưới hình rượu để cho chúng ta được ăn Ngài, được uống Ngài. Và một khi đã ăn Chúa Giê-su, chúng ta được nên cùng máu thịt, cùng một thân mình với Chúa như lời Ngài phán: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56).

Thiên Chúa như đại dương bao la. Còn chúng ta như vũng nước nhỏ bên bờ đại dương. Khi ta rước Chúa vào lòng, ngăn cách giữa ta với Chúa không còn nữa: Ta được tan hòa vào Chúa như ao nước nhỏ tan hòa vào đại dương, nên một với đại dương, được nước đại dương làm cho trong lành.

3. Nhờ Thánh lễ, Chúa Giê-su ban sự sống của Ngài cho ta.

Muốn cho cành nho rừng tiếp nhận được sự sống của cây nho vườn, thì nó phải được tháp nối nên một với cây nho vườn.

Muốn cho một bàn tay bị cắt lìa thân được tiếp nhận sự sống từ thân thể thì bàn tay đó phải được ghép nối vào thân thể, trở nên một với thân thể.

Vậy muốn cho loài người tiếp nhận được Sự Sống của Chúa Giê-su thì phải làm cho họ nên một với Chúa Giê-su.

Khi rước Mình Máu Chúa Giê-su, chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su, như bàn tay nối liền cơ thể. Nhờ đó, Sự Sống đời đời của Thiên Chúa nơi Chúa Giê-su sẽ được thông ban cho ta, tựa như sự sống của thân mình chuyển thông cho bàn tay. Nhờ đó, chúng ta được mang lấy Sự Sống đời đời của Thiên Chúa nơi thân mình chúng ta, như lời Chúa Giê-su xác nhận: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (Ga 6,54)

Như thế, khi hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng và trọn vẹn, chúng ta được hưởng cùng một lúc ba hồng ân vô giá:

- Được xóa bỏ tội lỗi;
- Được kết hợp nên một với Chúa Giê-su
- Và được tiếp nhận Sự Sống đời đời do Chúa thông ban.

Lạy Chúa Giê-su,
Chúa phải trả giá rất đắt, trả giá bằng cả cuộc đời và sinh mạng của Chúa để đem lại cho chúng con những ân huệ quá đỗi tuyệt vời này. Lẽ nào chúng con lại ngoảnh mặt quay lưng hay tỏ ra thờ ơ hững hờ với những hồng ân cao vời như thế?
Xin cho chúng con sớm nhận ra hồng ân vô giá nầy để ngày ngày siêng năng tham dự Thánh lễ để tận hưởng những ân huệ lớn lao.

--------------------------------
 

MMTC ABC452: Lễ Mình Máu Chúa Kitô


(Suy niệm của Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.)
 

Có một số Kitô-hữu cho rằng Đức Yêsu là biểu tượng của Thiên Chúa. Mình Máu Chúa Kitô cũng MMTC ABC452


Có một số Kitô-hữu cho rằng Đức Yêsu là biểu tượng của Thiên Chúa. Mình Máu Chúa Kitô cũng được một số người hiểu như biểu tượng Đức Yêsu hiện diện. Không sai khi nói Đức Yêsu là biểu tượng của Thiên Chúa, và bí tích Thánh Thể là biểu tượng Đức Yêsu phục sinh; tuy nhiên còn có điều gì hơn thế nữa.

1. Đức Yêsu là biểu tượng của Thiên Chúa

Biểu tượng khác dấu chỉ. Dấu chỉ là một thực tại hữu hình, chỉ tới một thực tại vô hình. Chẳng hạn, dấu chỉ hoặc dấu hiệu đi đường là những hình vẽ, giúp người lái xe hoặc khách bộ hành biết những thông tin cần thiết. Những dấu chỉ hoặc dấu hiệu này do quy ước mà có. Biểu tượng cũng là dấu chỉ, nhưng nó còn có liên hệ mật thiết đến thực tại nó biểu thị, chẳng hạn trái tim là biểu tượng của tình yêu; vì khi người ta yêu, nhịp đập của trái tim khác với những lúc bình thường.

Khi khẳng định Đức Yêsu là biểu tượng của Thiên Chúa, người ta không chỉ muốn nói Đức Yêsu là dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện hoặc yêu thương, nhưng còn muốn nói giữa Đức Yêsu và Thiên Chúa có một mối liên hệ đặc biệt. Nói theo ngôn từ của thánh Phaolô, Đức Yêsu là “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình”. Các nhà thần học khi nói Đức Yêsu là con Thiên Chúa, thì không chỉ muốn nói Đức Yêsu là con Thiên Chúa như chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng còn muốn nói Đức Yêsu Đức Yêsu là con Thiên Chúa một cách đặc biệt, chữ Con được viết hoa, hoặc là con đồng bản tính Thiên Chúa. Tuy nhiên khi nói Đức Yêsu là con đồng bản tính Thiên Chúa, các nhà thần học không có ý muốn nói Đức Yêsu và Thiên Chúa là hai Thiên Chúa.

Đức Yêsu là Con Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa, là dấu chỉ của Thiên Chúa, là biểu tượng của Thiên Chúa, là Đấng để Thiên Chúa chiếm đoạt Ngài hoàn toàn, đến độ ở một mức độ nào đó có thể nói Ngài “là Thiên Chúa”. Tuy vậy, chỉ có một Thiên Chúa.

2. Đức Yêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể

Trong việc tìm kiếm từ ngữ diễn tả về thực tại Đức Yêsu Kitô, các nhà thần học đã sáng chế ra từ ngữ “Ngôi Lời Thiên Chúa”. Đức Yêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể. Từ ngữ này làm cho người ta hiểu, Đức Yêsu không chỉ là một người, được Thiên Chúa chiếm đoạt và trở thành thần-nhân, một người được trở thành Thiên Chúa theo nghĩa “Thiên Chúa làm người để con người được trở thành Thiên Chúa”, nhưng còn nói một nghĩa đặc biệt: Đức Yêsu là Thiên Chúa nhập thể, là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể. Nơi Đức Yêsu còn có một điều gì hơn nữa, Ngài là Thiên Chúa ”từ trước”.

Đức Yêsu vẫn khác biệt với Thiên Chúa cho dù Ngài “là Thiên Chúa”, nên các nhà thần học diễn tả bằng từ ngữ, Ngài là “Ngôi Lời Thiên Chúa” nhập thể. Ngôi Lời Thiên Chúa và Thiên Chúa có gì khác? Các nhà thần học diễn tả: cái khác là “ngôi vị”. Có điều chữ ngôi vị này không giống chữ “persona” của con người ngày nay. Ngôi Lời, hay Ngôi Hai, hay Chúa Con, vẫn đồng nhất với Thiên Chúa, vẫn là một Thiên Chúa; không giống như bạn và tôi là hai ngôi vị, và hàm chứa là hai thực tại khác nhau.

Để hiểu Ngôi Lời (Chúa Con), Ngôi Cha (Thiên Chúa), Ngôi Ba (Thánh Thần) khác nhau thế nào, người ta phải hiểu trong văn mạch; đây là những từ ngữ diễn tả về Thiên Chúa, diễn tả thực tại đặc biệt của Đức Yêsu Kitô, và sau đó diễn tả tương quan giữa Đức Yêsu và Thiên Chúa cùng Thánh Thần.

Giáo Hội không áp đặt một ý nghĩa cho Thiên Chúa, rồi nói Thiên Chúa phải như vậy; nhưng Giáo Hội diễn tả thực tại Đức Yêsu và tương quan của Ngài với Thiên Chúa. Đức Yêsu là người tuyệt vời, và còn hơn là một người nữa. Còn hơn là một người nữa, nghĩa là gì? “Là Thiên Chúa”. “Là Thiên Chúa” nhưng vẫn khác với Thiên Chúa, và điều này nghĩa là gì? Các nhà thần học diễn tả điều này bằng “Ngôi Lời Thiên Chúa”, là “Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể”.

3. Bí tích Thánh Thể là Mình Máu Thánh Đức Chúa Kitô

Tấm hình chụp một người, là dấu chỉ về người đó. Một phần thân thể của một người, có thể trở thành dấu chỉ và biểu tượng của người đó. Những thói quen, những lời nói, có thể là những dấu chỉ gợi nhớ đến một người. Theo nghĩa này, nghi thức “bẻ bánh” có thể làm cho người ta nhớ đến Đức Yêsu vì Ngài vẫn hay làm điều này.

Bí tích Thánh Thể không chỉ là những hành vi gợi nhớ Đức Yêsu. Nếu chỉ là hành vi gợi nhớ, thì ai làm cũng được. Chỉ cần chọn một người xứng đáng nhất trong những người hiện diện để thực hiện hành vi này mà thôi. Nơi Tin Mừng được đọc hôm nay, những người Do Thái hiện diện không hiểu lời nói của Đức Yêsu đơn thuần như vậy. Họ hiểu theo nghĩa đen: “làm sao người này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Những lời của Đức Yêsu được hiểu “đúng” tới mức độ gây ấn tượng rất mạnh đến nỗi nhiều môn đệ đã theo Đức Yêsu và bỏ đi khi nghe những lời này.

Đức Yêsu là lương thực nuôi dưỡng con người. Thịt máu Đức Yêsu là của ăn của uống cho con người. “Con người sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn bởi Lời Thiên Chúa nữa”. Bí tích Thánh Thể không chỉ là duyên cớ tập họp tín hữu để qua đó dân Chúa được dạy dỗ bằng Lời Thiên Chúa, nhưng còn là chính thân xác của Đức Yêsu Phục Sinh. Bí tích Thánh Thể là thân xác của Đức Yêsu phục sinh nuôi dưỡng con người, cũng tương tự Mình Máu Đức Chúa Yêsu là của ăn của uống cho con người mà ngày xưa Đức Yêsu đã đề cập đến.

Câu hỏi gợi ý chia sẻ

1. Bạn hiểu Đức Yêsu là Con Thiên Chúa như thế nào?

2. Bạn có tin hình bánh hình rượu sau truyền phép là Mình Máu Thánh Đức Chúa Yêsu Phục Sinh không? Bạn hiểu điều này như thế nào?

3. Bạn có thường dự lễ và rước lễ không? Theo bạn hiểu, khi rước Mình Máu Thánh Chúa Kitô, điều gì xảy ra nơi bạn?

--------------------------------
 

MMTC ABC453: Thần Lương hồn con


(Suy niệm của Lm. Xuân Hy Vọng)

Kính thưa quý cộng đoàn Phụng vụ!
 

Mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ, chúng ta được dự phần vào Mầu nhiệm Tử nan - Phục Sinh của MMTC ABC453


Mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ, chúng ta được dự phần vào Mầu nhiệm Tử nan - Phục Sinh của Chúa Ki-tô; hơn nữa, chúng ta được tận mắt chứng kiến phép lạ cao quý nhất mà chính Chúa Giê-su Ki-tô thực hiện qua vị thừa tác viên có chức Thánh. Một cách cụ thể, Ngài ẩn thân trong hình bánh nhỏ và giọt rượu đơn sơ để ở lại với chúng ta, trong chúng ta và là thần lương để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Vì thế, hôm nay cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta cùng cảm tạ Chúa đã ban chính sự sống Ngài cho mỗi người chúng ta, và ước gì chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô mỗi khi lãnh nhận chính Mình Máu Thánh Ngài.
Nếu nhìn lại lịch sử nhân loại, đặc biệt trong lãnh vực tôn giáo-tín ngưỡng, chúng ta có thể nhận ra rằng: không có một vị sáng lập tôn giáo nào dù lâu đời hay hiện đại, dù lớn hay nhỏ, mà can đảm dám trao ban và để lại chính sự sống, sinh mạng của chính mình cho các đồ đệ cả! Và điều này cũng dễ hiểu vì họ cũng chỉ là con người có một cuộc đời, một mạng sống mà thôi; nếu họ hiến mạng sống cho môn sinh thì xem như họ chấp dứt đời sống của họ trên dương gian này! Tuy nhiên, đối với Đấng làm chủ, làm đầu của Hội Thánh Công Giáo là một loại trừ, vì Ngài chính là Thiên Chúa thật và người thật. Vì thế, Ngài không phụ thuộc vào tính hư mất của con người tự nhiên, mà Ngài chiến thắng sự chết và phục sinh từ cõi chết, hơn thế, còn ẩn thân trong hình bánh rượu nhỏ bé, tầm thường để trở nên lương thực thiêng liêng và ở mãi với chúng ta qua bí tích Thánh Thể.

Còn ân sủng nào cao quý hơn nữa! Còn hạnh phúc nào cao trọng hơn nữa! Nào chúng ta hãy đến múc lấy nguồn ơn sủng vô giá này mỗi khi tham dự tích cực vào bàn tiệc Thánh.!Nói theo lời kinh Tantum Ergo (Kinh Chầu Thánh Thể) của Thánh Tô-ma A-qui-nô: “…nếu mắt trần của ta không nhận thấy, thì lấy đức tin bù lại…” Với con mắt đức tin, với ơn của Chúa và việc mở rộng tâm hồn tín thác của mỗi chúng ta thì khi tham dự Thánh lễ, chúng ta nhận ra chính Chúa Giê-su Ki-tô đang chủ tế qua vị linh mục dù tội lỗi, yếu đuối và lỗi lầm với biết bao đam mê xác phàm của một con người được mời gọi trở nên khí cụ bình an của Ngài. Với đôi mắt đức tin và đời sống cầu nguyện thâm sâu, mỗi khi tham dự bí tích Tình Yêu - bí tích Thánh Thể trong Thánh Lễ, chúng ta nghiệm ra: chính Chúa Giê-su Ki-tô là của lễ toàn thiêu, của lễ tinh tuyền và không vương tì vết, đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Dưới ánh nhìn của đức tin, chúng ta được lãnh nhận chính sự sống của Chúa Giê-su Ki-tô, lãnh nhận chính Mình và Máu Ngài dưới hình bánh đơn sơ và giọt rượu thơm ngát. Cũng với đức tin, chúng ta không cần đi tìm phép lạ ở đâu cho xa, mà ngay trong Thánh Lễ, chính Chúa Giê-su Ki-tô biến bánh, rượu trở nên Mình Thánh, Máu Thánh làm thần lương nuôi dưỡng chúng ta, làm thần dược chữa trị tâm hồn chúng ta.

Ôi, con là ai mà được nhận lãnh ơn ích lớn lao như vậy? Ôi, con chẳng xứng đáng được Chúa đến viếng thăm tâm hồn con, nhưng vì tình yêu lớn lao mà Chúa đã dành cho con, mà con được Chúa hạ mình, ẩn thân trong hình bánh rượu đơn sơ bé nhỏ để nuôi sống chúng con! Ước chi mỗi lần rước Mình Máu Thánh Chúa, chúng con được tháp nhập khăng khít với Chúa, được trở nên miệng lưỡi của Ngài, được trở nên tay chân của Ngài, được biến đổi nên giống Ngài hơn để mỗi lời nói chúng con xướng lên đều ích lợi cho anh chị em con, để suy nghĩ của chúng con được trong sạch, luôn theo Thánh ý Ngài, để đôi bàn tay chúng con dám mở ra đón nhận anh chị em dù anh chị em có bất hoà hay xung đột với chúng con, để đôi chân con không do dự tiến bước đến với anh chị em, nhất là những ai đang cần đến sự bình an của Chúa…Và đây cũng chính là sứ mạng của mỗi chúng ta khi tham dự bàn tiệc Thánh Chúa “vì mỗi khi anh (chị) em ăn bánh và uống chén này, anh (chị) em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến” (1Cr 11, 26). Mỗi khi được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta tuyên xưng Mầu nhiệm Vượt Qua - Cuộc Tử nạn và Phục Sinh của Chúa; đồng thời, sống đức tin can trường “…hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (x. Lc 22, 19) cho tới khi Chúa lại đến trong ngày Cánh chung.

Hơn nữa, khi chúng ta được tháp nhập vào Mầu nhiệm này, chúng ta cũng được mời gọi cùng với Chúa Ki-tô chết đi những tính hư tật xấu của bản thân, mọi tội lỗi, và được trở nên con người mới, một con người được mặc lấy sự sống hoàn toàn mới mẻ nơi Chúa Ki-tô. Như thế, chúng ta trở nên can đảm lên đường, sẵn sàng ra đi chia san ơn sủng mà chúng ta được lãnh nhận nơi bí tích Thánh Thể như câu chúc và sai đi của chính Chúa qua vị linh mục chủ tế “Thánh Lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi bình an”, không đơn giản chỉ là câu chúc ra về bình an sau Thánh lễ, mà là một lời sai đi “ra đi trong bình an, ra đi chia san những gì đã được lãnh nhận nơi bàn tiệc Thánh, ra đi làm chứng cho Chúa Ki-tô Phục Sinh, ra đi sống vui tươi, xứng đáng là một người Ki-tô hữu, ra đi can trường trở nên nhân chứng giữa đời dù đời chẳng như mong ước….”. Đây cũng chính là lời mời chúng ta như trong bài Tin Mừng hôm nay “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời” (Ga 6, 51); hơn nữa, “ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56). Nói cách khác, chính Chúa sẽ nuôi dưỡng mọi người qua sự hy sinh, bỏ mình, lòng quảng đại chia sẻ, chia san của mỗi người chúng ta. Chúa tự mình dư sức làm những chuyện phi thường, nhưng Ngài đã ra đi, bỏ chính mình, trao ban chính sự sống của Ngài cho chúng ta mà kêu mời chúng ta năng đến với Ngài để lãnh nhận thần lương nuôi hồn, hầu nhiệt thành cộng tác, tham dự vào công cuộc cứu độ, chia san bình an cho mọi người. Vì thế, với sức lực có hạn của mỗi chúng ta mà cộng tác với nhau, với Chúa thì Chúa sẽ biến sức lực ấy trở nên vô hạn và phi thường ngay trong đời sống bình thường qua những con người tầm thường như chúng ta.

Giờ đây, xin mời mọi người hướng về Chúa Giê-su Thánh Thể và cùng nguyện rằng:

Ôi Giê-su, con mến yêu, tôn thờ
Chân thành nép bên Chúa, con nương nhờ
Ngài ẩn thân trong rượu-bánh đơn sơ
Nuôi dưỡng tâm hồn con thơ
Nguyện trở nên nhân chứng suốt đời. Amen!
(trích từ lời bài hát “Ôi Giê-su” của cùng tác giả bài viết này)

--------------------------------
 

MMTC ABC454: Lễ Mình Máu Thánh Chúa


(Suy niệm của Lm Gioan Phan Tiến Dũng)

Anh chị em thân mến!
 

Cách đây hơn một năm, tôi có chuyến về quê thăm bà con ngoài Nghệ An, những người thân trong MMTC ABC454


Cách đây hơn một năm, tôi có chuyến về quê thăm bà con ngoài Nghệ An, những người thân trong dòng tộc, vì lòng mến-hiếu khách, ai cũng muốn mời tôi đến nhà thăm và dùng cơm, ai cũng muốn mời tôi tới nhà dùng chút gì đó, để cùng nói chuyện và dùng bữa; khi thăm họ hàng nhà nào cũng đều thiết đãi tôi nhiều những món ngon, vì đây là dịp để tạo nên tình thân, sự gắn kết và nói lên lòng thương mến. Thật vậy, qua bữa ăn và các thức ăn, đồ uống mà chúng ta hưởng dùng, tình yêu thương được chia sẻ, sự quan tâm đến với khách mời được nối kết và gắn bó hơn. Hôm nay lễ Mình Máu Thánh Chúa, qua các bài đọc lời Chúa, Thiên Chúa cũng đang mời gọi để thiết đãi, Thiên Chúa đang nuôi dưỡng, Thiên Chúa chăm sóc cho dân của Người không phải với của ăn thức uống bình thường, không phải chỉ một hai hôm, nhưng chính là “Thần lương, Thần dược từ trời” ban tặng mỗi ngày và mãi mãi. Tại sao Thiên Chúa lại thiết đãi cho chúng ta như vậy? Chỉ vì Thiên Chúa yêu thương ta, vì Ngài muốn hiến trao chính Mình Máu Thánh của Ngài để làm lương thực nuôi sống cho chúng ta.

Bài đọc 1- sách Đệ Nhị Luật nhắc lại cho dân biết, suốt 40 năm trong sa mạc, dân chúng đứng trước tình huống vất vả thiếu thốn, đói và khát luôn là mối quan tâm của dân. Thiên Chúa đã quan phòng, thương ban thức ăn cho dân; không những Chúa nuôi họ bằng manna và chim cút mà Chúa còn hướng dẫn, dạy dỗ họ qua các ngôn sứ và thủ lĩnh. Các ngôn sứ là người thay mặt Chúa để tuyên sấm sứ điệp của Chúa cho dân. Điều quan trọng mà Thiên Chúa muốn là gì, khi Ngài yêu thương chăm sóc họ như vậy? Đó là phải tuân giữ những huấn lệnh và Thánh ý của Chúa để họ được sống hạnh phúc. Thế nhưng, như chúng ta biết, với thân phận là con người yếu đuối, tội lỗi, dân chúng đã không biết bao nhiêu lần vấp ngã, biết bao lần họ đã quay ngược chống lại Thiên Chúa, loại Chúa ra khỏi cuộc sống của họ.

Bài đọc 2 - Thiên Chúa không bao giờ loại con người ra khỏi tình yêu của Ngài, mặc dù con người tội lỗi, yếu đuối, và phản bội. Ngài yêu thương đến nỗi ban chính “giá máu của Đức Kitô”, “Giá máu” đã đổ ra để rửa sạch tội lỗi và ban ơn tha thứ cho những ai hoán cải quay về và tin vào Ngài. “Giá máu” của Chúa Giêsu chính là thần dược, là của uống ban ơn cứu độ. Chính thân thể nhiệm mầu của Đức Giêsu Kitô giờ đây được diễn tả cách hoàn hảo nơi tấm bánh và chén rượu dùng làm của ăn, thức uống; Của ăn, thức uống này làm gắn kết cuộc đời của chúng ta với Chúa Giêsu và Thiên Chúa; gắn kết cuộc sống của chúng ta với anh chị em để trở nên một trong Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô.

Anh chị em thân mến, Tin mừng hôm nay chính Chúa Giêsu khẳng định: “Ta là bánh - bánh hằng sống - bánh ban sự sống đời đời - bánh tặng ban từ Trời - Bánh chính là Thịt Ta ban cho thế gian để có sự sống”. Chúng ta càng được xác tín, vì đây chính là lời của Chúa Giêsu, lời của con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật nói với và trao ban cho chúng ta. Ai tin, đến và lãnh nhận thì sẽ được ơn cứu độ. Nhưng điều quan trọng ở đây là: 1. Chúng ta có đến với Chúa với lòng tin, đến để lãnh nhận ơn ban cách nhưng không của Chúa hay không? 2. Chúng ta đến với Chúa nơi bàn tiệc Thánh Thể với tâm tình và thái độ cũng như sự chuẩn bị của chúng ta như thế nào?

Câu hỏi được đặt ra, tại sao tôi phải đi lễ? Vì khỏi phạm tội trọng, tội bỏ lễ Chúa Nhật? vì cha mẹ, vì vợ buộc đi, bắt tôi đi?… với những thái độ tiêu cực thì sẽ trả lời như vậy. Nhưng với thái độ tích cực trong tâm tình con thảo thì: vì tôi đến để cảm tạ Chúa, đến để chúc tụng tôn vinh Chúa, đến để đón nhận hồng ân, ơn phúc từ trời của Chúa ban. Hồng ân, ơn phúc ấy chính là Mình Máu Thánh Chúa Giêsu món quà vô cùng cao quý Thiên Chúa hiến thân trao ban.

Hãy đến với Chúa với lòng yêu mến, yêu mến Thánh Lễ, yêu mến Bí tích Thánh Thể, vì nhờ sức mạnh của thần lương này chúng ta sẽ có đủ sức mà sống trọn vẹn với ân huệ tuyệt vời của Chúa ban và sống tốt ơn gọi làm con cái Chúa, sống yêu thương hiệp nhất với anh chị em.

Lạy Chúa trước tình yêu và ơn ban của Chúa chúng con xin hết tình thờ lạy, vì Chúa ngự trong Phép Thánh, để nuôi hồn con tháng ngày. Xin cho chúng con biết hằng sùng kính, sống và rao truyền ơn Thánh Chúa cho anh chị em. Amen.

--------------------------------
 

MMTC ABC455: Sự sống đích thực


(Suy niệm của JB. Lê Ngọc Dũng)
 

Trong lịch sử Giáo Hội, Bí Tích Thánh Thể đôi khi được chứng thực bằng những phép lạ. Trong MMTC ABC455


Trong lịch sử Giáo Hội, Bí Tích Thánh Thể đôi khi được chứng thực bằng những phép lạ. Trong những phép lạ đó, cũng có những trường hợp là Bí Tích Thánh Thể nuôi dưỡng cả phần thân xác con người. Louis Lateau, một nguời Bỉ được in năm dấu thánh vào năm 1868. Từ nhỏ, cô đã bị đau yếu, ít ăn uống, nhất là sau khi được in năm dấu thánh, cô chỉ còn được ăn chút ít, mỗi ngày một mẫu bánh nhỏ. Và kể từ năm 1871 trở đi, cô không ăn uống được gì, chỉ còn rước lễ hàng ngày, trong suốt bảy năm.

Những trường hợp khác tương tự cũng đã xảy ra trong thời gian gần đây. Trong số những người đó, có Têrêsa Niu-man và Matta Robin đã không ăn uống trong nhiều chục năm. Họ chỉ rước lễ mỗi ngày. Như thế, Thánh thể vốn là của ăn thiêng liêng đôi khi trở nên một ơn lạ nuôi sống cả phần thân xác.

Tuy nhiên khi Chúa Giêsu nói đến bánh hằng sống, Ngài không có ý nhắc đến cuộc sống thể lý mà Ngài có ý nói đến sự sống thiêng liêng, sự sống đơì đời trong tình yêu và hạnh phúc với Thiên Chúa.

Thực ra, cái mà chúng ta gọi là sự sống, trong lãnh vực tự nhiên ở đời này, chẳng đáng gọi là sự sống. Trong Tin Mừng thánh Gioan, Chúa Giêsu muốn sửa sai quan niệm của chúng ta về sự sống và sự chết. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa ban cho ông bà tổ Ađam và Evà cả hai sự sống ấy. Chẳng những đời sống thể lý mà còn đời sống siêu nhiên nữa. Đó là sự sống thân ái kết hiệp với Thiên Chúa.

Một đời sống thể lý mà thôi thì chẳng đáng được gọi là sự sống theo ý nghĩa sâu sắc của nó. Cái chết thể lý, chẳng đáng gọi là chết, Chúa Giêsu gọi nó là giấc ngũ. Trong câu chuyện Chúa Giêsu chữa cho cô bé con ông Zairô sống lại. Khi Chúa Giêsu đến nhà ông thì cô bé vừa chết và thấy người ta khóc lóc xôn xao, Chúa Giêsu liền nói: “Hãy lui ra, cô bé không chết. Nó ngũ đó thôi” (Mt 9,24).

Về cái chết của Lazarô cũng vậy, Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: “Lazarô người bạn của chúng ta đã nghĩ yên. Ta phải đánh thức dậy” (Ga 11,11).

Thánh Phaolô sau này cũng quan niệm cái chết thể lý như một giấc ngũ.

Vậy đối với Đức Giêsu cái chết thực sự đó là con người sống tách biệt với Thiên Chúa. Khi con người có được đời sống thần thiêng của Thiên Chúa, đó mới thực sự là sống.

Sự sống này chính Đức Giêsu thông ban cho ta, Ngài nói: “Bánh hằng sống từ trời xuống, chính là Ta! Ai ăn bánh này, thì sẽ được sống đời đời” (Ga 6,51).

Bánh hằng sống mà Chúa Giêsu nói đến có hai nghĩa:

Trước hết, đó là đạo lý của Ngài, là Lời Ngài. Chúng ta tiếp nhận bánh Lời Ngài, hay nói cách khác, là tham dự vào bàn tiệc Lời Chúa, bằng cách tin vào Ngài và sống Lời Ngài. Chúa Giêsu nói: “Phàm ai nghe và học hỏi nơi Cha thì đến với Ta. Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Bánh sự sống chính là Ta.” (Ga 6,45).

Theo nghĩa thứ hai, Bánh hằng sống chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

Chỉ một khi con người tin vào chính Chúa Giêsu và tiếp nhận Mình và Máu của Ngài trong bí tích Thánh Thể, con người mới sống được đời sống Thiên Chúa.

Khi mẹ Têrêsa Calcutta sang Liên Xô, để xin lập chi nhánh của dòng, mẹ xin cho có được một linh mục. Cho dù rất khó khăn trong một nước xã hội chủ nghĩa, mẹ vẫn kiên trì xin cho bằng được có một linh mục để dâng Thánh lễ mỗi sáng cho các nữ tu. Mẹ Têrêsa giải thích lý do: Sở dĩ các nữ tu có đủ tinh thần và nghị lực để mỗi ngày đem đến cho những người nghèo khổ sự an ủi, phục vụ và yêu thương, đó là nhờ Mình Thánh Chúa mà họ rước mỗi ngày.

Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì ở lại trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy” (Ga 6,56).

Giáo huấn đó của Chúa Giêsu diễn tả một sự liên kết hổ tương quan trọng. Ngài đến sống trong lòng kẻ tiếp rước Ngài. Điều đó đúng, nhưng nói thế cũng chưa đủ. Chúa còn nói thêm “Ai tiếp rước Ngài thì ở lại trong ngài”. Điều này có nghĩa là: ai tiếp rước Ngài thì có khả năng trở nên giống Ngài. Khi chúng ta ăn một bát cơm, của ăn ấy được biến hoá để trở nên thịt và máu của ta. Ở đây thì ngược lại: Khi chúng ta ăn uống Mình và Máu Chúa Giêsu, thì chính Mình Máu Chúa lại biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở nên chi thể Chúa Kitô.

Nói một cách nào đó, Thiên Chúa đã làm người, đã trở nên của ăn và của uống cho con người, để con người trở thành Thiên Chúa, nghĩa là, để con người đón nhận tính Thánh Thiêng của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu thừa biết rằng chúng ta rất cần cơm bánh vật chất để cho thân xác sống. Nhưng chúng ta không phải chỉ có sự sống thể lý đó mà còn có đời sống thần linh của Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng ta được tham dự thiết thực vào bàn tiệc Lời Chúa để sự sống của Thiên Chúa trong ta được lớn lên và đồng thời tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể với hết lòng tin tưởng, để sự sống Thiên Chúa vững bền trong chúng ta.

--------------------------------
 

MMTC ABC456: Lễ Mình Máu Thánh Chúa


(Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu)

THỊT TÔI THẬT LÀ CỦA ĂN, MÁU TÔI THẬT LÀ CỦA UỐNG
 

Của ăn thức uống là vấn đề thiết thực trong đời sống con người. Không có chúng con người sẽ MMTC ABC456


Của ăn thức uống là vấn đề thiết thực trong đời sống con người. Không có chúng con người sẽ chết đói chết khát. Muốn sống và phát triển con người phải ăn uống đầy đủ và đều đặn hàng ngày. Thế nhưng trong cuộc sống nhiều khi con người chúng ta phải bỏ mạng vì ăn uống. Tại sao vậy ?

Tại vì con người ăn và uống phải những của ăn thức uống giả. Có những của ăn thức uống giả, thì cũng có những của ăn thức uống thật…

Để có của ăn thức uống hàng ngày, Thiên Chúa truyền cho con người phải lao động làm việc (St 2,15). Nhưng không chỉ có thế, Chúa còn truyền dạy con người phải cầu nguyện nữa: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày” (Lc 11,3).

Tuy nhiên, lương thực mà Chúa bảo con người phải làm việc và cầu nguyện, không phải chỉ là thứ lương thực trần thế mau hư chóng nát mà còn là lương thực thường tồn từ trời cao nữa: “Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,27).

Lương thực thường tồn hay của ăn thức uống thật đem lại cho con người sự sống (sự sống đời này và đời sau) không phải là man-na của dân Do-thái khi đi trong sa mạc hay là thứ gì khác, nhưng chính là Lời Chúa: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn sống nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (x. Đnl 8,2-3.14-16).

Quả thật, con người được hiện hữu và được sống là nhờ bởi Ngôi Lời Thiên Chúa. Nếu không có Ngôi Lời Thiên Chúa chẳng có gì được tạo thành, được hiện hữu, và được sống. ‘Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta’, Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người và cư ngụ giữa chúng ta. Đó là Đức Giêsu Kitô.

Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Người là Con Một và là quà tặng tình yêu của Đức Chúa Cha ban cho trần gian… Nhờ và qua màu nhiệm tử nạn và phục sinh, Người đã trở nên bánh hằng sống cho trần gian: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời… vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống”.

Chúa Giêsu là của ăn thức uống thật, là bánh hằng sống, là lương thực thường tồn từ trời xuống, để cho thế gian được sống. Nhưng Chúa chỉ trở thành bánh đích thật, bánh hằng sống và lương thực thường tồn từ trời xuống, để nuôi dưỡng chúng ta, khi chúng ta tin vào Người và ‘ăn thịt của Người’ trong bí tích Thánh Thể.

Bí tích Thánh Thể (Thánh lễ) là bữa tiệc của Thiên Chúa ủy thác cho Giáo Hội cử hành mỗi ngày, ở khắp mọi nơi trên địa cầu. Qua đó, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ban cho chúng ta lương thực hàng ngày là Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.

Ai muốn sống đời đời (đời này và đời sau nữa), thì hãy siêng năng tham dự thánh lễ và rước Mình Máu Chúa ít là mỗi năm một lần trong mùa Phục sinh. Vì khi rước lễ, chúng ta thật sự được rước Mình và Máu Chúa Giêsu trong cái chỉ còn là hình thức của bánh và rượu, chứ không phải là bánh và rượu. Chúng ta “ăn thịt và uống máu Chúa”. Chúng ta sống nhờ Chúa và Chúa sống trong chúng ta. Chúa làm cho chúng ta được kết hợp mật thiết với Người và với nhau. Chúa Giêsu đã quả quyết và dạy chúng ta như thế.

Thánh Phaolo cũng đã từng xác tín và dạy rằng: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Chỉ có một tấm Bánh và tất cả chúng ta cùng chia sẻ cùng một tấm Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,16-17).

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con và muốn cho chúng con khỏi chết đói chết khát đời đời, Chúa đã lấy chính Thịt Máu Ngài nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con biết chạy đến với Giáo Hội ngang qua Thánh lễ, để cầm lấy Chúa mà ăn mà uống mỗi ngày. Amen.

--------------------------------
 

MMTC ABC457: Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô


(Suy niệm chú giải Lời Chúa của Lm. Inhaxiô Hồ Thông)
 

Vào ngày lễ Mình và Máu Thánh Đức Ki-tô, Phụng Vụ Lời Chúa cử hành sự kiện Thiên Chúa ban MMTC ABC457


Vào ngày lễ Mình và Máu Thánh Đức Ki-tô, Phụng Vụ Lời Chúa cử hành sự kiện Thiên Chúa ban tặng bánh từ trời làm lương thực cho nhân loại.

Đnl 8: 2-3, 14-16

Sách Đệ Nhị Luật nhắc lại ân ban bánh Man-na kỳ diệu từ trời xuống mà Đức Chúa ban cho dân Do thái để nuôi dưỡng họ trong suốt cuộc hành trình qua sa mạc khô cằn nóng cháy và thiếu thốn.

1Cr 10: 16-17

Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô, thánh Phao-lô nêu lên bí tích Thánh Thể, bí tích hiệp nhất mọi Ki-tô hữu khi cho họ được dự phần vào chỉ một tấm bánh là Thân Thể Đức Giê-su.

Ga 6: 51-58

Tin Mừng Gioan trích từ diễn từ về “Bánh Hằng Sống” trong đó Đức Giê-su tuyên bố Ngài chính là “Bánh Hằng Sống”, bánh ban sự sống đời đời cho nhân loại.

BÀI ĐỌC I (Đnl 8: 2-3, 14-16)

Đệ Nhị Luật là sách cuối cùng của bộ Ngũ Thư, được gọi chung là “Sách Luật” (Tô-ra). Tuy nhiên, thuật ngữ Tô-ra theo tiếng Do thái không có nghĩa pháp lý, nhưng là những giáo huấn giúp soi sáng, hướng dẫn cách ăn nếp ở của người tín hữu.

Nhan đề sách: “Đệ Nhị Luật”, có nghĩa “Luật thứ hai” hay “Thứ Luật” (tiếng Hy lạp: Deuteros: thứ hai, và nomos: luật). Tác phẩm này là “ôn cố tri tân”, nghĩa là nhắc lại những lời dạy của Mô-sê để dân biết phải sống như thế nào khi ở trong Đất Hứa. Thật ra, sách này được biên soạn vào thế kỷ thứ 8 hay thứ 7 tCn, khi dân Ít-ra-en đã an cư lạc nghiệp qua nhiều thế kỷ ở đất Ca-na-an và có chiều hướng quên Giao Ước cũng như những huấn lệnh tôn giáo và luân lý.

Sách Đệ Nhị Luật chủ yếu bao gồm những diễn từ, được gán cho ông Mô-sê, nhân vật được xem như đang ngỏ lời với dân Do thái trước ngưỡng cửa Đất Hứa, để cảnh giác họ về những mối nguy hiểm đang rình rập họ khi sống trong môi trường ngoại giáo tại đất Hứa, cũng như để khẩn khoản nài van họ trung thành với những giới luật của Thiên Chúa như điều kiện tiên quyết để sống dài lâu trong Đất Hứa.

Bản văn hôm nay được trích từ chương 8 của sách Đệ Nhị Luật gồm hai phần: 8: 2-3 và 8: 14-16. Phần trích dẫn thứ nhất nhấn mạnh nguồn gốc từ trời của bánh Man-na, trong khi phần trích dẫn thứ hai nhấn mạnh giá trị dấu chỉ của bánh Man-na, dấu chỉ của việc Thiên Chúa can thiệp cách đặc biệt, nhờ đó dân Ngài được sống trong những ngày tháng lang thang trong sa mạc. Cả hai phần trích dẫn đều bắt đầu với những nhắc nhở: “Anh em hãy nhớ lại” và “Anh em đừng quên” bánh Man-na là một thiên ân.

1. “Anh em hãy nhớ” (8: 2-3)

Phần trích dẫn thứ nhất mở ra với lời mời gọi dân Ít-ra-en “nhớ lại” những thử thách mà họ đã trải qua trong sa mạc: “Anh em hãy nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Chúa của anh em, đã dẫn anh em đi trong sa mạc suốt bốn mươi năm qua”, vì thời gian thử thách là cách thức Thiên Chúa giáo huấn dân Ngài khỏi mọi ảnh hưởng xa lạ. Chính khi sống trong khung cảnh nghèo khó, kham khổ và gian nan vất vả mà con cái Ít-ra-en thấy mình hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa. Bánh Man-na đã là một ân ban đặc biệt, lương thực từ trời, để cho con người hiểu rằng “người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi điều từ miệng Chúa phán ra”. Có một sự đồng hóa và hầu như đồng nhất giữa bánh Man-na và Lời Thiên Chúa, vì Lời Chúa cũng là lương thực ban sự sống cho con người. Đó cũng là câu trả lời của Đức Giê-su cho Xa-tan khi Ngài chịu những chước cám dỗ trong hoang địa (Mt 4: 4).

2. “Anh em đừng quên” (8: 14-16)

Phần trích dẫn thứ hai kêu gọi “đừng quên” những ân phúc Thiên Chúa ban cho dân Ngài trong sa mạc khi phải đối mặt với biết bao nguy hiểm. Lời ghi nhận này cũng gợi nhớ ơn Quan Phòng lạ lùng, tức là bánh Man-na.

3. Bánh Man-na

Bánh Man-na có thể từ một thứ nhựa cây rỉ ra và đông cứng lại. Loại cây sa mạc thuộc gia đình liễu bách này, khi bị côn trùng chích vào, liền tiết ra một thứ nhựa và đông cứng lại trong khí lạnh ban đêm và khi mặt trời mọc lên những hạt nhựa này rơi xuống đất như những hạt nhỏ có vị mật ong. Đây là lương thực mới lạ mà dân Do thái bất ngờ gặp thấy cho đến lúc đó, vì thế tên gọi Man-na có nghĩa “Cái gì đây?” (Xh 16: 15). Từ đó, bánh Man-na là lương thực hằng ngày của họ cho đến cuối cuộc hành trình băng qua sa mạc. Thánh vịnh 78 gợi lên bánh Man-na là “bánh của những kẻ mạnh” mà bản Bảy Mươi dịch “bánh của các thiên thần”. Văn chương kinh sư loan báo rằng bánh Man-na sẽ là thức ăn của thời thiên sai. Đức Giê-su trình bày bánh Man-na là hình ảnh báo trước bánh ban sự sống đích thật, tức là Bánh Thánh Thể.

BÀI ĐỌC II (1Cr 10: 16-17)

Cùng chung một bàn ăn, cùng chia sẻ một tấm bánh, tạo nên “tình liên đới” giữa những người đồng bàn. Nghi thức Thánh Thể là một nghi thức “đồng hội đồng thuyền”, “đồng sinh đồng tử”, “sống chết có nhau”. “Bánh Thánh Thể” không là bất cứ bánh nào mà người ta chia sẻ với nhau; “rượu Thánh Thể” cũng không là bất cứ rượu nào mà người ta chuyền tay cho nhau. Bánh mà người ta ăn, chính là “Thân Thể Đức Ki-tô”, rượu mà người ta uống chính là “Máu Đức Ki-tô”, nghĩa là thiết lập mối liên hệ vừa vật chất vừa mầu nhiệm giữa các tín hữu với nhau và với Đức Ki-tô. Thánh Thể là bí tích của sự hiệp nhất tuyệt vời. Đồng bàn với Đức Kitô, Chúa chúng ta, mọi người đều được dự phần vào cùng một thực tại siêu nhiên: nên một với Đức Ki-tô. Đức Ki-tô làm cho cộng đoàn Ki-tô hữu trở nên một thực thể duy nhất.

Đây là đạo l‎ý căn bản của thánh Phao-lô. Trong cùng thư gửi tín hữu Cô-rin-tô này, thánh nhân khai triển chủ đề “liên đới” của mọi chi thể thành một thân thể với Đầu, Thủ Lãnh, là Đức Ki-tô, Ngài vừa nguyên l‎‎ý của sự sống vừa là nguyên lý của sự hiệp nhất: “Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận” (1Cr 12: 27).

Thánh Phao-lô lại càng có l‎ý do nhấn mạnh sự liên đới này hơn nữa vì các tín hữu Cô-rin-tô chia rẽ nhau. Thánh nhân muốn cho họ hiểu rằng họ không chỉ liên đới với nhau thành một cộng đồng duy nhất, nhưng còn với các cộng đoàn khác thành một Giáo Hội duy nhất bất khả phân chia.

TIN MỪNG (Ga 6: 51-58)

Ngày hôm sau Đức Giê-su trở lại Ca-phác-na-um, ở đó Ngài gặp lại đám đông mà Ngài đã cho họ ăn no nê qua dấu lạ “hóa bánh ra nhiều”. Trên bờ hồ, Đức Giê-su bắt đầu ngỏ lời với họ (Ga 6: 26); sau đó, trong hội đường Ca-phác-na-um (Ga 6: 59), Ngài hoàn tất bài diễn từ của Ngài, được gọi là diễn từ về “Bánh Hằng Sống”.

Bài diễn từ về “Bánh Hằng Sống” (6: 26-58) được chia làm hai phần. Phần thứ nhất (6: 26-51b) được gọi là “diễn từ về Lời Chúa”, trong đó Đức Giê-su tự giới thiệu Ngài là “Lời từ trời xuống ban sự sống đời đời”. Phần thứ hai (6: 51c-58) được gọi là “diễn từ về Thánh Thể”, trong đó Ngài tự giới thiệu Mình và Máu Ngài là “của ăn đích thật ban sự sống đời đời”. Toàn bộ câu 51 đóng chức năng nối kết hai phần của một diễn từ: lời công bố: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” kết thúc diễn từ: “Bánh Hằng Sống là Lời Ngài”; lời công bố thứ hai: “Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” mở ra diễn từ: “Bánh Hằng Sống là Mình Ngài”.

Đoạn trích dẫn hôm nay là phần thứ hai của diễn từ “Bánh Hằng Sống là Mình Ngài”. Trong phần thứ nhất, Đức Giê-su đòi hỏi phải tin vào Ngài như điều kiện tiên quyết, bởi vì Mặc Khải mà Ngài sắp ban lạ lùng đến nỗi nó đòi hỏi, trước hết, “phải tin vào Đấng Chúa Cha đã sai đến” và “tín thác vào Lời Ngài”. Tiếp đó, Đức Giê-su không úp mở khai triển phần thứ hai, phần trọng điểm lời công bố của Ngài. Đây là đoạn Tin Mừng được trích dẫn vào ngày lễ “Mình và Máu Chúa Ki-tô”.

1. Bánh Hằng Sống Đức Giê-su ban chính là Mình và Máu của Ngài:

Trong suốt những lời tuyên bố gây kinh ngạc của Ngài: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”, Đức Giê-su không ngừng gợi lên nguồn gốc thiên giới của Ngài và tử hệ thần linh của Ngài. Chính vì Ngài đến từ Chúa Cha và nên một với Chúa Cha, mà Ngài có thể tự mình ban phát sự sống thần linh cho nhân loại: “Bánh tôi sẽ cho, chính là thịt tôi ban, để thế gian được sống”.

Những lời này rất gần với những lời mà Đức Giê-su sẽ công bố khi thiết lập Bí Tích Thánh Thể: “Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy” (Mt 26: 26; Mc 14: 22; Lc 22: 14; 1Cr 11: 24). Chúng ta lưu ‎ý rằng thánh Gioan không dùng từ “sôma” (thân xác) như các sách Tin Mừng Nhất Lãm, nhưng từ “sarx” (nhục thể, nhân tính), bởi vì từ “sôma” rất dễ hiểu lầm, quả thật, ‎ý nghĩa đầu tiên của từ “sôma” là xác chết, thây ma (x. Lc 17: 37). Với từ “sarx” này, thánh Gioan nối kết Bí Tích Thánh Thể với Mầu Nhiệm Nhập Thể (Ga 1: 14). Ngôi lời nhập thể để trở nên bánh ban sự sống. Mầu nhiệm Nhập Thể là căn nguyên của ơn cứu độ.

2. Khó mà tin được

“Người Do thái liền tranh luận sôi nổi với nhau”. Danh xưng “người Do thái” chung chung mang nét nghĩa tiêu cực trong Tin Mừng thứ tư. Danh xưng này được dùng để chỉ những người Do thái cứng lòng tin; trái lại, danh xưng “Ít-ra-en” được dành riêng cho những người gắn bó mật thiết với Đức Giê-su.

Quả thật, người Do thái càng tỏ thái độ nghi nan ngờ vực: “Ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được”, Đức Giê-su càng nhấn mạnh hơn nữa. Lời công bố của Ngài càng trở nên thách thức hơn nữa, vì Ngài không chỉ kể ra thịt của Ngài mà còn cả máu của Ngài nữa: “Quả thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, thì các ông không có sự sống nơi mình…”

Đối với những người Do thái nghi nan ngờ vực, lời công bố này không thể nào tin được, nhưng còn quá kỳ chướng. Như chúng ta biết, dân Do thái bị nghiêm cấm triệt để không được ăn máu bởi vì máu là trung tâm sự sống được dành riêng cho Thiên Chúa. Vì thế, trong mỗi hy tế, máu phải được dâng hiến trọn vẹn lên Thiên Chúa.

Theo cách thức này, Đức Giê-su loan báo tính cách hy tế của Thánh Thể, cũng như mối hiệp nhất khả phân giữa ân ban thịt và máu của Ngài với cuộc Tử Nạn của Ngài.
3. Thịt và máu “Con Người”

Nhưng ở bên kia cuộc Tử Nạn của Ngài, Đức Giê-su gợi lên cuộc siêu tôn của Ngài khi quy chiếu đến danh xưng “Con Người”: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống đời đời” (6: 53). “Thịt và máu Con Người” thuộc trật tự khác với trật tự trần thế: Đức Giê-su sẽ ban cho nhân loại “thịt và máu” của Ngài làm lương thực, chính là “Thân Thể vinh hiển” của Ngài. Sau diễn từ này, Ngài cũng sẽ quy chiếu theo cùng một cách như vậy khi ngỏ lời với các môn đệ đang xầm xì về vấn đề này: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?” (Ga 6: 62).

Như vậy, khi loan báo ân ban Thánh Thể một cách hiện thực và khá mạnh bạo, Đức Giê-su thử làm cho hiểu rằng ân ban này sẽ được trình bày một cách mầu nhiệm, hoàn toàn đặc biệt (được ẩn dấu dưới kiểu nói: “bánh hằng sống từ trời xuống”).

4. Lời hứa ban sự sống

Về thành quả của Bí Tích Thánh Thể, điểm nhấn được đặt trên sự sống: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy được sống lại… Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Qua lời này, Đức Giê-su khẳng định cách rõ ràng sự sống siêu nhiên và ‎ý nghĩa cánh chung của nghi thức Thánh Thể.

5. Hiệp thông mật thiết và nội tại

Lời công bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy”, gợi lên sự hiệp thông mật thiết đến độ không gì có thể sánh ví được. Động từ “ở lại” là một động từ tâm đắc của thánh Gioan, qua đó thánh k‎ý diễn tả tính thường hằng của sự sống siêu nhiên luân chuyển trong mỗi Ki-tô hữu, một cách nào đó, tính nội tại của Vương Quốc.

6. Lễ Vượt Qua sắp đến

Dấu lạ “hóa bánh ra nhiều” và diễn từ “Bánh Hằng Sống” được thánh Gioan xác định ngay từ đầu: “Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do thái” (Ga 6: 4). Đó là l‎ý do tại sao có đông đảo người ở Ca-phác-na-um. Từ khắp nơi, người ta quy tụ với nhau ở đây để theo từng nhóm hành hương lên Giê-ru-sa-lem. Như vậy, chính trong bối cảnh lễ Vượt Qua mà Đức Giê-su ban cho đám đông Mặc Khải gây xôn xao của Ngài. Trong Tin Mừng thứ tư, lễ Vượt Qua sắp đến này là lễ Vượt Qua áp chót của Đức Giê-su. Vào lễ Vượt Qua năm tới, Ngài sẽ thực hiện lời hứa của Ngài khi thiết lập lễ Vượt Qua đích thật của Ngài, lễ Vượt Qua của Ki-tô giáo.

--------------------------------
 

MMTC ABC458: Thánh Thể nền tảng sự hiệp thông gia đình


(Suy niệm của Lm. Antôn Hà Văn Minh)

Tin mừng Ga 6: 51-58: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống...

SUY NIỆM
 

Gia đình là một cấu trúc gắn bó giữa người nam và người nữ qua mối dây yêu thương. Sự gắn MMTC ABC458


Gia đình là một cấu trúc gắn bó giữa người nam và người nữ qua mối dây yêu thương. Sự gắn bó nầy được thể hiện qua “đời sống chung thân mật” được thể hiện trong giao ứơc hôn nhân. Chính trong hành vi tự hiến cho nhau và đón nhận nhau của hai vợ chồng một cấu tố của sự sống mới được hình thành. Trong chiều kích đó rõ ràng gia đình là một cộng đoàn hiệp thông, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đã khẳng định: “ngay giữa lòng cuộc sống hôn nhân và gia đình, toàn bộ những tương quan liên vị được dệt nên, những tương quan về tình yêu vợ chồng, tình phụ mẫu, tình con thảo, tình anh em” (Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông huấn về Gia đình số 15). Thế nhưng sự hiệp thông gia đình ngay nay đang đứng trứơc những thách đố lớn lao và đang có nguy cơ tan vỡ. Những thách đố xuất hiện do bởi một chủ thuyết đề cao tự do cá nhân qúa trớn và tục hoá nền đạo đức. Mục đích hay cứu cánh của con người cuối cùng chỉ là một cuộc sống hưởng thụ nhằm thỏa mãn những đòi hỏi của thân xác.

Để cứu vãn sự hiệp thông trong gia đinh, các kitô hữu được mời gọi hãy tìm đến Thánh Thể Chúa Giêsu, bởi đó là nguồn mạch của sự hiệp thông gia đình. Thật vậy Thánh Thể làm nên Thân mình Giáo hội qua hành vi trao ban, dâng hiến. Chính tấm bánh được bẻ ra đã nối kết muôn người nên một. Qua hành vi yêu thương, Đức Kitô trao phó thân xác và đổ máu ra để phá tan bức tường ngăn cách giữa con người do lòng hận thù bởi tội lỗi và dìu họ vào biển cả yêu thương của Thiên Chúa. Chính Đức Kitô đã khẳng định “Bánh tôi sẽ ban tặng chính là Thịt tôi đây để cho thế gian được sống” (Ga 6, 51). Thật vậy, tấm bánh bẻ ra đã nối kết những người cùng tham dự vào trong một mối dây Đức ái duy nhất và làm cho mọi người trở nên một thân mình của Đức Kitô Phục sinh.    

Sự hiệp thông Thánh Thể được cấu tạo bởi hành vi trao ban và nhận lãnh. Đó cũng là nguồn gốc của sự hiệp thông gia đình. Thật vậy Đức Kitô thiết lập Bí tích hôn nhân nhằm diễn tả tình yêu kết hợp giũa Đức Kitô và Giáo hội, “Đấng cứu thế, bạn trăm năm của Giáo hội, cũng đến với đôi vợ chồng qua Bí tích Hôn phối. Người còn ở lại với họ, để hai vợ chồng cũng mãi mãi trung thành yêu thương nhau bằng sự tự hiến cho nhau như Người đã yêu thương Giáo hội và đã nộp mình vì Giáo hội” (Hiến chế Vui Mừng và Hy vọng, số 48). Người chồng “hãy yêu thương vợ như Đức Kitô đã yêu thương Giáo hội và hiến mình vì Giáo hội” (Ep 5, 25), còn người vợ “thì hãy kính yêu chồng mình” (Ep 5, 32). Do đó, nơi tình yêu Thánh Thể chúng ta tìm thấy nguồn mạch tình yêu hiến dâng và trao ban trong đời sống hiệp thông của vợ chồng. “Tình yêu vợ chồng đạt tới sự sung mãn là tình yêu bác ái vợ chồng mà do bản chất, là phương thế độc đáo và riêng biệt giúp các đôi vợ chồng tham dự vào tình bác ái của Đức Kitô, Đấng trao ban chính mình trân Thập Giá, và cũng nhờ đó họ được mời gọi sống tình bác ái của Người” (Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông Huấn về Gia đình, số 13) Sự kết vợ chồng là nhân chứng cho sự hiến dâng trọn vẹn giữa Đức Kitô và Giáo hội. Sự kết hợp đó “nhằm đến một sự hiệp nhất sâu xa về ngôi vị, không chỉ là một sự kết hợp thành một thân xác, nhưng là sự hiệp nhất đến độ chỉ còn có một trái tim, một linh hồn; tình yêu ấy đòi hỏi sự bất khả phân ly và trung tín trao hiến cho nhau một cách dứt khoát, nó mở ngỏ cho việc sinh sản” (Đức thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Tông huấn về Gia đình số 13).

Chính Bí tích Thánh Thể là khuôn mẫu của sự hiệp thông gia đình, cho nên từng gia đình Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống Mầu nhiệm Thánh Thể, vì đó là là con đường duy nhất để cứu vãn và củng cố đời sống hiệp thông gia đình. Sống Mầu nhiệmThánh Thể trước tiên là lời mời gọi hiệp thông Thánh Thể, “ai hiệp lễ, đều được liên kết chặt chẽ với Chúa Kitô. Nhờ đó, Chúa Kitô liên kết họ với các tín hữu khác thành một thân thể duy nhất là Giáo hội” (GLCG 1396). Vì thế,  để củng cố đời sống hiệp thông gia đình , để khám phá lại giá trị của đời sống gia đình Kitô hữu đòi hỏi từng thành viên trong gia đình phải yêu mến Thánh Thể và siêng năng hiệp thông Thánh Thể, nhờ đó gia đình Kitô hữu trình bày cho thế giới hưởng thụ ích kỷ hôm nay về một tình yêu hiến dâng đích thật, một tình yêu phục vụ cho lợi ích của người khác hơn là phục vụ cho chính mình, và cũng nhờ đó gia đình Kitô hữu chúng ta thực sự trở thành mái ấm, là nơi tuôn trào niềm vui không chỉ cho các thành viên trong gia đình mà còn cho mọi người chung quanh.


Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã trao ban cho chúng con Bí tích Thánh Thể, vì nơi đó chúng con kín múc được một tình yêu trọng đại, xin cho tình nầy tuôn trào đến gia đình chúng con, để chúng con luôn trung thành trong đời sống hôn nhân, và gia đình chúng con thực sự trở thành nôi của sự sống, một sự sống đượm tình yêu thương. Amen.

--------------------------------
 

MMTC ABC459: Mình Máu Thánh Chúa làm cho ta sống


(Suy niệm của Lm. Joshepus Quang Nguyễn)
 

Khi Tôi dạy khoá sư phạm Giáo lý cho một số giảng viên giáo lý, một Giáo lý viên nọ chia sẻ MMTC ABC459


Khi Tôi dạy khoá sư phạm Giáo lý cho một số giảng viên giáo lý, một Giáo lý viên nọ chia sẻ phương pháp dạy bài Giáo lý về Bí Tích Thánh Thể để giúp các em dễ hiểu và nhớ sâu về Bí Tích Thánh Thể như sau: thưa cha con làm hai tấm bánh hình tròn một tấm bánh bằng xốp và một tấm có hình Chúa Giêsu cười thật tươi đang giơ tay muốn ôm các em vào lòng. Khi đọc lời truyền phép, thì con kéo tấm bánh bằng xốp ra phía sau kéo và thế là hình Chúa Giêsu hiện ra. Các em thích lắm, vui lắm! Con nghĩ như vậy các em mới hiểu về Bí Tích Thánh Thể. Tôi nói các em thích là chuyện nhỏ nhưng sai tín lý, sai đức tin là chuyện lớn rồi đó anh nhé! Vì sao? Bởi vì Sách giáo lý Hội Thánh dạy rằng: “Nhờ đọc lời truyền phép, đã có sự biến đổi bản thể bánh và rượu thành Mình và Máu Thánh Chúa. Trong hình bánh rượu đã được truyền phép, chính Đức Kitô, hằng sống và vinh hiển, hiện diện cách đích thực, thật sự và theo bản thể, với trọn mình, máu, linh hồn và thần tính của Người” (Số 1413). Cho nên, đức tin của chúng ta vào Bí Tích Thánh Thể rằng khi linh mục đọc lời truyền phép thì Chúa Kitô đến không phải để thay thế cho tấm bánh mà tấm bánh biến đổi thành Chúa Kitô. Cụ thể, khi chúng ta rước lễ chúng ta thấy tuỳ thể của tấm bánh vẫn là hình tròn, màu trắng, thơm ngon như thường, ấy nhưng bản thể của tấm bánh chính con người Chúa Giêsu, Mình Máu Chúa. Qủa thế, Thánh Phaolô trong bài đọc 1 đã khẳng định: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao?” (1Cr 10,16). Còn Chúa Giêsu quả quyết trong Tin Mừng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống" (Ga 6,51).

Cho nên, Anh dạy như thế anh muốn nhấn mạnh đến sự hiện diện thể lý, vật lý của Chúa Giêsu Thánh Thể mà quên nội dung sâu xa đó là Thánh Thể Chúa Giêsu là sự hiện diện biến đổi chứ không thay thếuu. Ví dụ thuở ta còn là một học sinh, sinh viên... chúng ta gặp ông thầy không chỉ dạy cho mình trí thức mà còn yêu mình, chia sẻ, đỡ nâng và đồng hành với mình trên con đường học vấn, lúc ấy mình quý mến, phục lắm vì tri thức, cách đối nhân xử thế của thầy. Thầy đó hiện diện trong cuộc đời chúng ta khác hẳn những người khác và sự hiện diện của thầy âm thầm kiến tạo trong tâm hồn chúng ta một ước muốn sau này tôi cũng được như thầy về nhân cách cao quý, tri thứ rộng rãi... ước muốn đó thúc đẩy tâm hồn chúng ta học tập, tập luyện để được như thầy. Rồi trong tình yêu giữa người nam nữ, khi người ta yêu nhau, người ta hiện hiện trong nhau rất sâu, không chỉ hiện diện thể lý nhưng còn sự hiện diện sâu xa trong chính cõi lòng đến nỗi nó biến đổi từ một người con gái bình thường trở nên người yêu đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong: nhân cách, lối sống để xứng với tình yêu. Cho nên, vợ chồng khi xưng hô với nhau, thường gọi “mình”. Chữ « mình » trong “mình ơi” chỉ một phần đời của mình bị tách rời, nay đã tìm lại được. Mình chỉ cơ thể, thân xác của mình. Mình với ta tuy hai mà một. Ta với mình tuy một mà hai, diễn tả vợ chồng là một thực thể, một tình yêu, một lý tưởng, một cuộc sống và sống chết có nhau cho nên “đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam”.

Có lần tôi hỏi một em bé chín tuổi mới được rước lễ lần đầu rằng con nói cho cha biết: “Chúa Giêsu trên cây thánh giá và Chúa Giêsu Thánh Thể có khác nhau không con?”. Em bé ấy đã trả lời rất hay và rất đúng rằng: “Trên cây thánh giá, người ta thấy Chúa Giêsu. Nhưng Ngài không có ở đó. Còn trong bánh Thánh, người ta không thấy Ngài, nhưng Ngài ở trong đó”. Đúng vậy, nhờ quyền năng của Lời Ngài và của Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu hiện diện trong Giáo Hội bằng nhiều cách: trong việc cầu nguyện của Giáo Hội, trong bí tích của Ngài, và nơi mọi người. Đặc biệt nhất là Ngài hiện diện dưới Hình Bánh và Hình Rượu. Vâng, trước khi trao cho Tông đồ sứ mạng tiếp tục mầu nhiệm tình yêu Thánh Thể: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, Chúa Giêsu thông ban tình yêu của Chúa cho các ngài, đến độ tình yêu của Chúa trở thành thức ăn thức uống nuôi dưỡng các ngài. Hôm nay Chúa cũng nói với chúng ta: “Đây là Mình Thầy, các con hãy nhận lấy mà ăn. Đây là chén Máu Thầy, các con hãy nhận lấy mà uống”, điều chúng ta cần phải chú ý là Chúa không chỉ trao chính mình cho chúng ta mà còn truyền cho chúng ta phải ăn Thịt phải uống Máu Ngài. Vì ăn thịt và uống máu Chúa là một động thái thể lý đồng thời diễn tả một hành động tinh thần thấm nhuần tâm tư của Chúa, sống trong tình nghĩa thân mật với Chúa, nên giống Ngài trong tư tưởng, lời nói và cuộc sống vì chưng, Chúa Giêsu nói: “Ai ăn thịt và uống máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở lại trong người ấy”. Từ đó, Thánh Phaolô dám khẳng định: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Như vậy, Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sinh lực, nguồn bình an và sức sống sung mãn nhất cho cuộc đời chúng ta, khi chúng ta kết hiệp với Ngài bằng việc rước Ngài vào lòng, lúc đó tình yêu của Chúa không chỉ là phản ánh tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể tỏa sáng trong con người chúng ta mà còn tuôn trào và thấm nhuần vào lòng chúng ta sự bình an và thánh thiện, yêu thương và phục vụ, tha thứ và hy sinh để qua chúng ta, mọi người nhận ra được tình yêu vô biên của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Bên cạnh đó, việc ăn Thịt và uống Máu Chúa Kitô là lãnh nhận một động lực mạnh mẽ nhất để dẹp bỏ và xua tan những tội lỗi sâu xa nhất để chỉ còn trở nên một với Chúa Kitô một thân xác và một linh hồn và trong thánh thiện.

Trước khi rước lễ, linh mục đưa Mình Máu Chúa lên cao và đọc: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”. Ước gì, qua Lời Chúa hôm nay, xin cho chúng ta biết rằng mỗi lần đến dự tiệc Thánh Thể và rước Ngài thật là hạnh phúc cho chúng ta. Vì chỉ có Mình Thánh Chúa mới là của ăn của uống đích thực nuôi sống linh hồn ta, vì chỉ có Thánh Thể chúng ta mới kết hiệp mật thiết với Chúa hơn, chỉ có Thánh Thể mới xoá bỏ tội nhẹ và giúp ta xa lánh tội trọng và chỉ có Thánh Thể làm cho ta cảm nếm và ước ao đạt tới hạnh phúc thiên đàng. Và một khi chúng ta được nuôi dưỡng cùng một Bánh Thánh – là Thịt Máu Chúa Giêsu- chúng ta được mời gọi chia sẻ chén cơm hằng ngày cho anh em khốn khổ nghèo hèn và dấn thân hoạt động tông đồ cho Chúa làm cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yêu thương và bình an trong cuộc sống chúng ta hôm nay. Amen.

--------------------------------
 

MMTC ABC460: Bàn Tiệc Thánh Thể


(Suy niệm của Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy)

Tin mừng Ga 6: 51-58: Hôm nay ngày lễ kính Mình Máu Chúa Kitô. Chúa đã trao ban chính mình cho chúng con để làm của ăn nuôi sống chúng con. Xin cho chúng con khi chiêm ngắm tình yêu hiến dâng của Chúa...
 

Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly. Thật là ý nghĩa khi Chúa Giêsu lập bí MMTC ABC460


Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly. Thật là ý nghĩa khi Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể trong một bữa ăn, bởi vì trong bữa ăn người ta không chỉ ăn cơm, ăn bánh, ăn rau ăn thịt, nhưng người ta còn chia sẻ tâm tình với nhau. Trong bữa ăn chúng ta có một thời gian chung, một thời gian để gặp gỡ nhau. Đây là một thời khắc thiêng liêng người ta dành cho nhau, ở bên nhau, sống với nhau, gạt bỏ mọi lo toan, gạt bỏ mọi tính toán.

Từ xa xưa trong bữa ăn gia đình Việt Nam, chúng ta thấy cả ông bà, cha mẹ, con cháu đều quây quần bên một cái mâm tròn, đặt giữa một chiếc chiếu vuông hay trên một chiếc phản vuông, không phân biệt già trẻ lớn bé, các con các cháu đều ngồi quây quần bên cha mẹ, ông bà. Cả nhà đều có chung một nồi cơm, một chén nước mắm, một tô canh, một dĩa xào. Mọi người nhường nhịn nhau, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít.Ăn chung một nồi cơm, chấm chung một chén nước mắm, múc chung một tô canh, gắp chung một dĩa xào. Ăn chung với nhau, cùng nhau chia sẻ đắng cay ngọt bùi, cùng nhau để thương yêu nhau, gạt bỏ mọi ích kỷ, xa cách, tự cao tự đại.

Chúa Giêsu đã đi vào bữa Tiệc Ly cũng với tâm tình ấy.  Chính trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một món quà vô giá, đó là bí tích thánh Thể, bí tích tình yêu.

Trong bí tích Thánh Thể, không những Ngài đã đặt hết tình yêu mà còn đặt cả linh hồn và thân xác vào trong đó nữa. Ở đây món quà và người cho chỉ là một. Điều đó không ai làm được ngoại trừ một mình Thiên Chúa.

Tình yêu đòi trở nên một, một xương, một thịt, một linh hồn, một thân xác, một hơi thở, một nhịp sống. Đó chính là lý do đã khiến Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể để Ngài trở nên một với mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã yêu chúng ta như thế và Chúa cũng đòi buộc chúng ta yêu mến nhau như vậy.

Nhưng chúng ta đã thực hiện như thế nào?

Một câu chuyện lạ lùng và cảm động về một loài vật vốn đã rất quen thuộc với chúng ta. Chuyện kể rằng, khi sửa nhà, một anh thanh niên người Nhật đã nhìn thấy một con thằn lằn bị kẹt bên trong khe hở giữa hai bức tường bằng gỗ. Một sự tình cờ nào đó đã khiến chân chú thằn lằn tội nghiệp bị một cây đinh ghim vào tường. Nhưng lạ lùng hơn nữa là căn nhà đã được xây dựng hơn mười năm, điều đó đồng nghĩa với việc chú thằn lằn đã sống trong tình trạng này suốt thời gian qua.

Quá ngạc nhiên với những gì đang diễn ra trước mắt, chàng trai bèn ngưng làm việc và tò mò theo dõi xem chú thằn lằn đã sống ra sao trong tình trạng bị "cầm tù" như vậy.

Không lâu sau đó, anh nhìn thấy một con thằn lằn khác xuất hiện, miệng ngậm đồ ăn đến bên con thằn lằn bị ghim vào tường.

Một cảnh tượng thật cảm động. Con thằn lằn bị ghim đinh vào tường đã được một con thằn lằn khác nuôi ăn trong suốt mười năm qua. Không ngờ một loài vật không có linh hồn, không biết suy nghĩ, mà lại có một tình cảm sâu nặng đến như thế.

Thử tưởng tượng cặp thằn lằn ấy đã sống thế nào suốt chừng ấy năm.

Chắc hẳn con thằn lằn bị ghim vào tường dù phải chịu đau đớn nhưng vẫn không ngừng hy vọng. Với con còn lại, nó đã làm việc không biết mệt mỏi và không hề bỏ rơi bạn mình trong suốt mười năm.

Con thằn lằn là như vậy, còn con kiến thì sao?

Trong một lần cháy rừng, khi cánh rừng bốc cháy, anh chị em có biết đàn kiến thoát thân như thế nào không? Chúng nhanh chóng tập hợp lại, ôm nhau thành một cuộn đen tròn rồi lăn như một trái banh, thoát khỏi biển lửa. Mỗi lần đọc đến đây chắc hẳn mỗi người chúng ta đều xúc động. Dường như chúng ta nhìn thấy ngọn lửa đang rừng rực cháy, một bầy kiến đen đang lăn tròn; dường như chúng ta nghe thấy tiếng lắc rắc trong đám lửa, đấy chính là tiếng của những con kiến bị lửa thiêu, những con kiến ở vòng ngoài cùng đã dùng thân mình để mở đường máu. Nếu không nhanh trí quấn lại thành cuộn tròn, nếu không có sự hy sinh của những con kiến vòng ngoài thì dòng họ nhà kiến đã bị thiêu cháy hết. Một loài kiến nhỏ bé sao chúng dám hy sinh cho nhau đến mức ấy.

Câu chuyện con kiến và con thằn lằn như muốn nhắc nhở chúng ta về lời tâm huyết của Chúa Giêsu: Các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con.

Không có tình yêu nào cao cả bằng tình yêu của một người đã dám hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình. Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Ngài đã hiến dâng mạng sống cho chúng ta và Ngài còn muốn ở lạ với chúng ta luôn mãi, nên đã lập bí tích Thánh Thể, bí tích Tình Yêu như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phalô II đã nói trong thông điệp về Thánh Thể:

 “Tôi muốn nhắc lại chân lý nầy một lần nữa và cùng với anh chị em yêu dấu, tôn thờ mầu nhiệm nầy: mầu nhiệm cao cả, mầu nhiệm của lòng thương xót. Đức Giêsu còn có thể làm gì cho chúng ta hơn nữa chăng? Thật thế, trong Thánh Thể, Người tỏ bày cho chúng ta một tình yêu “cho đến cùng” (Ga 13,1), một tình yêu không thể đo lường được.” Quả thật chỉ có Thiên Chúa mới dám nghĩ ra thứ quà tặng độc đáo nầy, một thứ quà tặng gắn liền với hy sinh, với máu đào hy tế để làm cho chúng ta được “thần hóa” thực sự, được thanh tẩy để “xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa” và “lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu”, được cứu độ và giải thoát khỏi kiếp sống nô lệ tội lỗi.

Hôm nay ngày lễ kính Mình Máu Chúa Kitô. Chúa đã trao ban chính mình cho chúng con để làm của ăn nuôi sống chúng con. Xin cho chúng con khi chiêm ngắm tình yêu hiến dâng của Chúa cũng biết trao ban tình yêu của chúng con cho tha nhân. Xin cho chúng ta biết theo gương Chúa để trở nên tấm bánh được bẻ ra để trao ban niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Amen.

--------------------------------
 

MMTC ABC461: Bí Tích Thánh Thể: Của Ăn Nhiệm Mầu


(Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Minh Chánh)

Ga 6: 51-58 Đối với người Kitô hữu, bí tích Thánh Thể chính là nguồn mạch để dưỡng nuôi sự sống hôm nay và tương lai. Các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay sẽ là câu trả lời cho niềm xác tín của chúng ta.
 

Đối với người Kitô hữu, bí tích Thánh Thể chính là nguồn mạch để dưỡng nuôi sự sống hôm nay MMTC ABC461


Đối với người Kitô hữu, bí tích Thánh Thể chính là nguồn mạch để dưỡng nuôi sự sống hôm nay và tương lai. Các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay sẽ là câu trả lời cho niềm xác tín của chúng ta về bí tích Thánh Thể.

1/ BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ CỦA ĂN ĐI ĐƯỜNG:

Bài đọc thứ nhất hôm nay là những lời dạy bảo của Môisen với con cái Israen. Qua những lời huấn dụ này, Môisen đã gợi lại hình ảnh cuộc phiêu lưu của dân Do Thái trong Sa mạc: Đó là một đoàn dân đang bị thử thách khi phải thiếu bánh ăn và thiếu nước uống. Đang khi phải sống trong hoàn cảnh thử thách tột cùng như thế, thì Đức Chúa đã ban cho dân nước uống được chảy từ tảng đá và manna từ trời rơi xuống là thức ăn để nuôi sống dân. Như vậy, nhờ nước uống và manna Thiên Chúa ban cho dân trong Sa mạc, dân Israen đã tìm lại sức để tiếp tục hành trình tiến về miền đất mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân.

Hình ảnh nước và manna trong Sa mạc nuôi sống dân Israen, đó cũng là điều báo trước về Bí tích Thánh Thể là Mình và Máu Chúa Giêsu sẽ nuôi dưỡng đoàn dân mới sau này trong hành trình về nước trời.

Nếu như dân Israen trong Sa mạc đang dò dẫm tiến về đất hứa, được Chúa ban cho manna và nước uống để nuôi sống, thì dân mới của Chúa trong thời Tân Ước đang từng bước tiến về nước trời, cũng được Chúa nuôi dưỡng bằng chính của ăn Ngài ban cho. Của ăn này cao quý hơn manna bởi vì có giá trị vĩnh cửu là không hư hoại. Của ăn đó chính là Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, là Sự Sống của Đức Giêsu Kitô. Vì thế trên con đường tiến về nước trời nếu chúng ta không có của ăn là chính Sự Sống Đức Giêsu thì chúng ta sẽ không bao giờ đủ sức để đi đến quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Bởi vì  Chúa Giêsu cũng khẳng định như thế với chúng ta trong bài Phúc âm hôm nay: “Như Chúa Cha là Đấng Hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6: 57 – 58)

2/ BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ CỦA ĂN HIỆP THÔNG:

Bài đọc II Thánh Phaolô nói đến trong thư gửi tín hữu Côrintô là một xác tín đức tin và minh chứng rõ ràng về mầu nhiệm hiệp thông của Bí Tích Thánh Thể. Thánh Phaolô nói: “Khi ta nâng chén tạ ơn mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một Tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể” (1Cr 10, 16-17).

Nếu như cuộc sống hôm nay được xem là hành trình để bước vào đời sống vĩnh cửu. Nơi đời sống mới này con người sẽ được hạnh phúc, được bình an, được ngập tràn niềm vui. Bởi vì đời sống mới ấy con người sẽ được gặp Thiên Chúa, sẽ được sống gần Ngài, sẽ hưởng niềm vui trong Ngài. Thì khi chúng ta biết kết hợp đời sống mình với Bí Tích Thánh Thể trong cuộc sống hiện tại, lúc đó chúng ta  cũng đang tận hưởng  trước niềm vui không bờ bến cuộc sống mai sau. Chính lúc này chúng ta đang được thỏa mãn khát vọng của mình. Chúng ta đang đi đến với Chúa là lẽ sống của chúng ta, và Chúa là Đấng vĩnh cửu Ngài đang đi vào cuộc đời của chúng ta. Đây chính là sự hiệp thông trọn vẹn mà chúng ta phải đạt đến trong cuộc sống.

Như vậy Bí Tích Mình và Máu Đức Giêsu Kitô  chính là phương thức hữu hiệu để hoàn thiện mối hiệp thông của chúng ta với Chúa. Chính vì xác tín này nên chúng ta đừng bao giờ xem thường việc rước lễ mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ. Vì thế trong mọi hoàn cảnh, nhất là mỗi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta hãy nuôi dưỡng trong chúng ta lòng khao khát liên lỉ mong được lãnh nhận Bí Tích Mình và Máu Đức Giêsu Kitô hằng ngày trong đời sống của mình.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ chính là Thầy dạy chúng con trong việc sống mầu nhiệm Thánh Thể. Xin Mẹ giúp chúng con gia tăng tình yêu trong Bí Tích Mình và Máu Đức Giêsu Kitô. Nhờ đó chúng con sẽ được hiệp thông và được sống hạnh phúc muôn đời với Đức Giêsu Kitô là Con yêu dấu của Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con. Amen.

--------------------------------
 

MMTC ABC462: Lễ Mình Máu Thánh Chúa


(Suy niệm của Lm. Gioan Lê Quang Tuyến)

Thánh Thể Chúa: Tình yêu – Sự sống – Sự kết nối
Tin mừng Ga 6: 51-58: Hôm nay, Chúa nhật lễ suy tôn Mình và Máu Thánh Chúa. Chúng ta cùng với Mẹ Hội Thánh dâng lời cảm tạ và suy tôn một tình yêu hiến mình của Chúa Giêsu dành cho chúng ta...
 

Hôm nay, Chúa nhật lễ suy tôn Mình và Máu Thánh Chúa. Chúng ta cùng với Mẹ Hội Thánh dâng MMTC ABC462


Hôm nay, Chúa nhật lễ suy tôn Mình và Máu Thánh Chúa. Chúng ta cùng với Mẹ Hội Thánh dâng lời cảm tạ và suy tôn một tình yêu hiến mình của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Cách cụ thể, Chúa Giêsu đã hiến thân mình nơi bí tích Thánh Thể, để bày tỏ một tình yêu vô vị lợi, một sự sống vĩnh cữu và một sự nối kết tròn đầy của con người chúng ta với Chúa và với nhau.

1. Thánh Thể Chúa, một tình yêu vô vị lợi

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. khi nói những lời này, Chúa Giêsu chưa thiết lập bí tích Thánh Thể, nhưng Chúa đã minh nhiên xác nhận với chúng ta rằng, thịt và máu của Ngài nơi bí tích Thánh Thể chính là tình yêu giáng hạ từ trời cao. Tình yêu giáng hạ ấy là một tình yêu luôn đi bước trước để tìm kiếm và làm cho con người được sống và sống hạnh phúc cách dồi dào.

Quả thế, trong bài đọc thứ nhất trong sách Đệ Nhị Luật, Mô-sê đã nhắc lại cho dân Do-thái về tình yêu vô vị lợi của Thiên Chúa dành cho Dân Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương chăm lo cho dân Chúa khi giải thoát họ khỏi ách nô lệ bên Ai Cập, Chúa đã ban phát cho họ bánh Mana để họ thoát khỏi cảnh đói kém trong hoang địa, ban cho họ dòng nước mát để làm dịu những cơn khát dưới cái nắng oi bức của sa mạc nhằm dẫn họ vào vùng đây trù phú đầy sữa và mật.

Tình yêu ấy hôm nay lại được tiếp nối trong chính Đức Giêsu, “bánh bởi trời”, đến để kiện toàn tình yêu của Thiên dành cho nhân loại. Đến nên tấm bánh được bẻ ra cho con người, Chúa Giêsu chấp nhận chịu nghiền nát, chịu tan biến, chịu tiêu hoá trong con người. Đây qủa là một sáng kiến độc đáo của Thiên Chúa, một sáng kiến lạ lùng và táo bạo, đến độ người Do-thái không thế chấp nhận được khi thốt lên "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?"

Do đó, khi tuyên bố mình là bánh hằng sống từ trời xuống, Chúa Giêsu muốn biểu lộ một tình yêu tha thiết thẳm sâu. Ngài muốn hoà nhập vào máu thịt nhân loại khi trở nên lương thực nuôi sống con người. Còn tình yêu nào cao vời hơn thế? Còn tình yêu vĩ đại hơn thế ? Còn tình yêu nào tuyệt vời hơn thế?

2. Thánh Thể Chúa, một sự sống vĩnh cửu

Tình yêu cao vời khôn ví ấy của Chúa nơi bí tích Thánh Thể, còn có một năng lực mới là trao ban cho con người sự sống đời đời. Qủa thế, Chúa đã không ngần ngại khẳng định với chúng ta rằng “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời”.

Trong qui tắc về dinh dưỡng “ăn gì bổ nấy”, người ta để nghị với chúng ta những thực phẩn cất thiết cho mỗi chức năng của cơ thể, giúp cơ thể phát triển cách hoàn hảo như Cà-rốt giầu vitamin chông oxy hoá và giúp ngăn ngừa các chứng bệnh về mắt như đục thuỷ tinh thể. Hay quả óc chó chứa hàm lượng cao các axit béo omega-3 giúp não phát triển tốt, hay Cà chua chứa lycopene, hóa chất thực vật làm giảm nguy cơ bệnh tim và một số bệnh ung thư…

Cũng vậy, lời qủa quyết của Chúa Giêsu về ích lợi mà Thánh Thể mang lại cho mỗi người chúng ta là sự sống vĩnh cữu là một điều không thể chối cãi. Chính Chúa đã chứng mình cho chúng ta thấy điều này, khi ngài nói “ không phải như cha ông các người đã ăn manna và đã chết, Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời.”

Đúng vậy, Chúa Giêsu đã trở nên tấm bánh sự sống. Tấm bánh ấy được bẻ ra từ thập giá đau thương. Tấm bánh ấy chịu đau đớn và hủy hoại để phát sinh sự sống mới cho con người. Tấm bánh ấy chịu tan biến đi để gieo mần sự sống cho trần gian. Tấm bánh ấy diễn tả mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa: Chết để cho con người được sống và sống dồi dào.

3. Thánh Thể Chúa, sự nối kết tròn đầy của con người với Chúa và với nhau
“Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh.” Lời xác tín của thánh Phao-lô là một sự khích lệ lớn lao cho chúng ta trước huyền nhiện của Thánh Thể Chúa.

Chúa trao ban cho chúng ta Thánh Thể Chúa là Chúa mong muốn cho chúng ta được sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Do đó, khi đón rược Thánh Thể, chúng ta không còn sống cho chính mình, nhưng được mời gọi sống cho Đấng đã hiến mình vì chúng ta. Nói cách khác, khi được Chúa biến đổi nên thân thể của Chúa, chúng ta được mời gọi nên tấm bánh bẻ ra cho anh chị em mình để nối kết tình huynh đệ.

Hiệp thông với Chúa và với anh em trong Chúa Kitô, đó là khát khao, là mơ ước của Mẹ Giáo hội. Trong lịch sử Giáo hội, đã có bao biến cố chia cắt tạo nên sự chia rẽ trong Giáo Hội. Mỗi sự chia rẽ là mỗi vết cắt sâu vào thân thể của Chúa.

Vì thế, suy tôn Thánh Thể Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi trở nên nhịp cầu nối kết huynh đệ trong gia đình, trong cộng đoàn khi cùng nhau tham dự và chia sẻ sức sống và tình yêu của Chúa nơi Thánh Thể. Chúng ta được mời gọi trở nên nhịp cầu xây đắp yêu thương và trao ban sự sống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin làm cho chúng con trở nên tấm bánh tình yêu của Chúa cho mọi người . Amen.

--------------------------------
 

MMTC ABC463: Đức Giêsu là thức ăn tâm linh


– JKN

(Suy niệm của Nguyễn Chính Kết)

Câu hỏi gợi ý:
 

Con người được cấu tạo gồm mấy phần? Phần nào quan trọng hơn? Người ta thường quan tâm MMTC ABC463


1. Con người được cấu tạo gồm mấy phần? Phần nào quan trọng hơn? Người ta thường quan tâm lo lắng cho phần nào? Người chỉ quan tâm lo cho phần kém quan trọng mà bỏ quên phần quan trọng có khôn ngoan không?

2. Đức Giêsu nói: «Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống». «Thịt» và «máu» ở đây có phải là thịt và máu thể chất không? «Của ăn» và «của uống» đây thuộc loại nào: loại nuôi sống tâm linh hay nuôi sống thể chất?

3. Cách ăn thức ăn tâm linh có giống như cách ăn thức ăn thể chất không? Khác thế nào? Có thể dùng thân xác để ăn thức ăn tâm linh không?

Suy tư gợi ý:

1. Hai loại sự sống, hai loại đồ ăn thức uống

Đức Giêsu nói về bánh hằng sống sau khi dân chúng đến tìm kiếm Ngài để mong Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều như Ngài vừa mới làm trước đó một ngày (x. Ga 6,1-15). Ngài biết rõ tâm ý họ khi đến với Ngài là để tìm của ăn vật chất: «Các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê» (Ga 6,26). Lợi dụng việc họ tìm kiếm bánh vật chất, Đức Giêsu giới thiệu cho họ bánh hằng sống hay bánh tâm linh. Cũng như khi gặp người phụ nữ Samari muốn kín nước vật chất để uống, Đức Giêsu lợi dụng cơ hội này để giới thiệu nước hằng sống hay nước tâm linh. Bánh hay nước hằng sống đều chính là Đức Giêsu.

Thông thường, con người thời nào cũng ham mê tìm của ăn thức uống vật chất, là nhu cầu cấp thiết của con người về sự sống, vì không ai sống được mà không cần ăn hoặc uống. Ngoài mục đích duy trì sự sống thể chất, con người còn muốn hưởng thụ khoái lạc trong việc ăn uống nữa và trong mọi phương diện thể chất khác nữa. Nói chung, con người quá mải mê lo lắng cho sự sống thể chất. Nhưng con người đâu chỉ có sự sống thể chất, mà còn một sự sống khác nữa quan trọng hơn gấp bội, đó là sự sống tâm linh. Sự sống thể chất kéo dài nhiều lắm chừng trăm năm, sự sống ấy dù hạnh phúc hay đau khổ thì cũng chỉ hạnh phúc hay đau khổ khoảng trăm năm, rồi chấm dứt. Còn sự sống tâm linh, là sự sống chủ yếu của con người, ngoài việc tạo cho sự sống thể chất một ý nghĩa, và làm cho sự sống thể chất hạnh phúc hay đau khổ hơn bội phần, còn là thứ sự sống kéo dài muôn đời. Nếu đời sống tâm linh đau khổ thì sẽ là đau khổ muôn đời, và nếu nó hạnh phúc thì cũng sẽ hạnh phúc muôn đời. Do đó, đúng ra con người phải quan tâm tới sự sống tâm linh nhiều hơn bội phần. Nếu sự sống thể chất có thức ăn thức uống để nuôi dưỡng và phát triển nó, thì sự sống tâm linh cũng có đồ ăn và thức uống riêng của nó. Đức Giêsu muốn giới thiệu và giúp con người ý thức về thứ đồ ăn thức uống nuôi dưỡng sự sống tâm linh ấy.

2. Đồ ăn thức uống tâm linh

Khi giới thiệu nước hằng sống, Đức Giêsu nói với người phụ nữ Samari: «Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời» (Ga 4,14). Lần này, Đức Giêsu nói về bánh hằng sống: «Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống» (Ga 6,51). Nghe câu ấy, lập tức người Do Thái hiểu ngay theo nghĩa đen: «Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?» (Ga 6,52). Cũng tương tự như người phụ nữ Samari: «Xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước» (gA 4,15). Ngay cả các tông đồ đã được Đức Giêsu giáo dục mấy năm, khi nghe Ngài nói: «Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết» (Ga 4,32), cũng chỉ biết hiểu theo nghĩa đen. Họ sầm xì với nhau: «Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng?» (Ga 3,33). Nhưng Đức Giêsu cho biết chữ «lương thực» mà Ngài dùng ở đây không có nghĩa vật chất: «Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người» (Ga 4,34).

Người hướng về vật chất mà hiểu về tâm linh thì ngây ngô làm sao! Làm sao tâm linh lại có thể sống bằng thức ăn vật chất được? Thức ăn cho tâm linh đương nhiên cũng phải là tâm linh! Và chỉ tâm linh mới ăn được thức ăn tâm linh thôi! Thể xác làm sao ăn được thức ăn tâm linh? Thật vậy, giả như Đức Giêsu có lấy thịt và máu vật chất trong thân xác của Ngài cho con người ăn, thì thịt và máu ấy chỉ có thể nuôi sống thể xác họ, chứ làm sao nuôi sống tâm linh họ được? Cũng tương tự như việc gặp gỡ Đức Giêsu: gặp gỡ Ngài chỉ là gặp gỡ đích thực và có ích lợi nếu sự gặp gỡ đó là gặp gỡ bằng tâm linh. Nếu chỉ gặp gỡ mặt thể chất thì chẳng ích lợi gì cho tâm linh cả. Biết bao kinh sư Do Thái xưa đã từng gặp Ngài, nói chuyện với Ngài nhiều lần, nhưng sự gặp gỡ ấy có ích lợi gì cho tâm linh họ đâu?! Vì «hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng» (=Có duyên thì dù ở xa nhau ngàn dặm vẫn có thể gặp nhau, không có duyên thì dù có đối diện cũng không gặp nhau). Có duyên với nhau thì đã là gặp gỡ nhau trong tâm linh rồi!

3. Đức Giêsu là lương thực tâm linh

Đức Giêsu nói: «Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy» (Ga 6,55-56). Câu này phải hiểu thế nào? – Thịt và máu là cái gì chính yếu nhất cấu tạo nên con người, nên nó tượng trưng cho bản thân con người ấy. Thức ăn là vật dùng để nuôi sống. Nó hiện hữu không vì chính nó, mà hoàn toàn vì sự sống của người ăn nó. Không gì mang tính vị tha bằng thức ăn. Đức Giêsu hiện hữu tại trần gian không phải vì bản thân Ngài, mà vì sự sống vĩnh cửu của con người. Nên một cách nào đó, Ngài chính là thức ăn cho sự sống vĩnh cửu của trần gian. Ý nghĩa ấy còn trở nên rõ ràng hơn khi Ngài nói trong bữa tiệc ly: «Đây là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì anh em», «Đây là Máu Thầy, sẽ đổ ra cho anh em và nhiều người được khỏi tội». Chung quy lại là Ngài chết vì sự sống của con người. Vì thế, Ngài đã trở nên của ăn để nhân loại được sống. Ngài đã trở nên «chiếc bánh bị ăn», nói theo ngôn từ của linh mục Prado.

4. Phải dùng thức ăn tâm linh thế nào?

Đành rằng Đức Giêsu chính là lương thực tâm linh. Nhưng ăn Ngài thế nào là cả một vấn đề cần phải nắm vững. Nhiều Kitô hữu quan niệm rằng cứ nuốt Đức Giêsu vào bụng một cách vật chất dưới hình dạng bánh thánh, thì chính là ăn Ngài, nhờ đó mà ích lợi cho linh hồn và đời sống tâm linh mình. Thực ra hành động ăn Đức Giêsu dưới dạng bánh thánh chỉ là dấu chỉ hữu hình bề ngoài cho việc ăn Ngài một cách tâm linh xảy ra ở trong nội tâm. Điều quan trọng là phải có hành động ăn Ngài một cách tâm linh ở bên trong thì dấu chỉ bên ngoài kia mới thật sự có ý nghĩa và đem lại lợi ích thật sự cho tâm linh.

Ăn uống Mình và Máu Đức Giêsu chính là nội tâm hóa Ngài, biến Ngài thành bản thân ta.

• Nội tâm hóa Ngài là gì? – Trước đây, ta quan niệm Đức Giêsu như là một con người hoàn toàn ở bên ngoài ta. Việc Ngài sinh ra, sống, chịu đau khổ, chết đi và sống lại đều là những biến cố độc lập xảy ra bên ngoài bản thân ta, tương tự như bao biến cố lịch sử khác. Nội tâm hóa Đức Giêsu là làm cho Ngài trở thành thực tại sống động ở ngay trong ta, có khả năng ảnh hưởng thật sự trên mọi quan niệm, tư tưởng, lời nói, hành vi của ta. Những biến cố trong cuộc đời Ngài không còn là những biến cố xảy ra trong quá khứ bên ngoài ta, mà là đang xảy ra cách sống động trong ta, tại đây và lúc này.

• Biến Ngài thành bản thân ta là gì? – Khi ta ăn một thức ăn gì, thức ăn đó sẽ được tiêu hóa để trở thành máu xương, da thịt của ta. Nghĩa là trở thành cái gì đó của ta, thành bản thân ta. Cũng vậy, ăn Đức Giêsu là biến Đức Giêsu trở thành một phần của bản thân ta. Nghĩa là: con người của Ngài, cùng với quan niệm, tư tưởng, cách nói năng, cách hành xử thấm nhuần yêu thương của Ngài sẽ trở thành con người ta, thành quan niệm, tư tưởng, cách nói năng, cách hành xử thấm nhuần yêu thương của ta. Và đến một lúc nào đó, ta có thể nói được: «Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi» (Gl 2,20).

Cuối cùng, ta trở thành một con người được nội tâm hóa, được tâm linh hóa, hay được kitô hóa, thành một «con người mới» (Ep 4,24; Cl 3,10), «thụ tạo mới» (2Cr 5,17; Gl 6,15), với một «đời sống mới» (Rm 6,4; 8,11) và «tinh thần mới» (Rm 7,6), chủ yếu «sống theo thần khí» hơn là «sống theo xác thịt» (Rm 8,4-6; 1Cr 3,1; Gl 5,17). Lúc đó ta mới cảm nghiệm được thiên đàng tại thế là gì? Và Thiên Chúa hay Đức Giêsu dịu ngọt dường bao!

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, Đức Giêsu chính là của ăn tâm linh. Biết bao người cũng như con biết rất rõ điều ấy, nhưng đã hiểu điều ấy một cách rất vật chất. Vì thế, con đã chẳng «ăn» được Ngài. Vì «ăn» Ngài một cách rất vật chất, nên suốt bao năm «ăn» Ngài, tâm linh con chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Con vẫn «sống theo xác thịt» chẳng khác gì bao người chưa.

--------------------------------
 

MMTC ABC464: CHẤT KITÔ


Lm. Jos DĐH.
 

Trong tương quan xã hội, khi giao dịch làm ăn: chất lượng, uy tín, bao giờ cũng là ưu tiên hàng MMTC ABC464


Trong tương quan xã hội, khi giao dịch làm ăn: chất lượng, uy tín, bao giờ cũng là ưu tiên hàng đầu cho mỗi cá nhân gia đình. Bước vào lãnh vực nghệ thuật: mấy ai đặt tiêu chí thế nào là đỉnh cao, đâu là trình độ thưởng thức thấp, nhỏ, bởi vì tác giả nào chẳng muốn “sinh ra” sản phẩm để đời của mình cho hậu thế. Từ xa xưa cha ông ta đã có khái niệm: bản chất tự tin làm nên giầu mạnh, tính chất cần cù kiên nhẫn góp phần làm nên xinh đẹp, và tình đoàn kết dân tộc tạo nên tính anh hùng cho đất nước, quê hương phong phú rạng ngời. Hiểu biết và áp dụng trong đời, thiết tưởng là chí lý rồi, ấy vậy mà qua các thời đại, xã hội vẫn phải cảnh giác những đối tượng khác thường: thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ liều mình cố thây.

Ngày hôm nay, xã hội lưu ý nhiều đến chất bổ dưỡng: thực phẩm sạch, đồ ăn thức uống mang đến ích lợi cho xác hồn, nhằm đáp ứng nhu cầu khoẻ mạnh, sống vui, sống hạnh phúc, sống trường thọ… Đức Giêsu hôm xưa, Ngài nói tới của ăn không những ngon, bổ, khoẻ, mà còn bảo đảm trường sinh bất tử, của ăn mang “Chất Kitô”, là chất yêu thương, được ban phát cho muôn dân thiên hạ. Nếu bậc sinh thành cho rằng: cha mẹ hiền để đức cho con ; cha anh hùng, con hảo hán, thì đúng là các ngài đã hết tình hết mình để lại phúc đức, để lại “một tài khoản” tốt nhất cho con cháu rồi. Đức Giêsu rất mực chân thành, cùng với mức độ quả quyết thật mạnh mẽ về chất Kitô: “bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để thế gian được sống”.

Theo quy luật tự nhiên: cơm bánh là lương thực nuôi xác, bạc vàng là của cải nhằm mang lại cảm giác được sung túc ở trần gian, nhưng người biết thực hành đức yêu thương, mới có sự sống đời đời. Qua việc ăn uống, Đức Giêsu nối kết một của ăn tồn tại muôn đời, đó là “chất Kitô”. Đức Giêsu nói lên điều hệ trọng hơn: “nếu các ngươi không ăn thịt Con Người, các ông không có sự sống nơi mình các ông”. Từ việc tổ tiên ăn Manna ở Samạc, Đức Giêsu dẫn dắt đến việc ăn bánh trường sinh từ trời ban phát. Từ việc cơm bánh nuôi thân xác ở đời này, Đức Giêsu hướng nhân loại đến của ăn mang lại sự sống đời đời, đó là “chất yêu thương” thực sự được sẻ chia.

Xưa kia, hiện tại và tương lai, nhân loại đã từng tìm kiếm hạnh phúc, vẫn đang hành động bác ái, vẫn không hề lùi bước trước mọi khó khăn, phức tạp. Kinh nghiệm của dân gian: dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Hẳn việc tìm kiếm của ăn đem đến hạnh phúc, mang lại sự sống đời đời, sẽ còn thôi thúc con người qua dòng thời gian, cho dù lập trường không vũng chắc, dễ ngả nghiêng vì chất bổ dưỡng thân xác và chất Kitô khác hoàn toàn ! Đức Giêsu trước những con người đáng thương hơn là đáng trách, Ngài kiên nhẫn khi giải thích: “như Cha Hằng Sống đã sai tôi, nên tôi sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta cũng sẽ sống nhờ tôi”. Vững tin vào Đấng từ trời nói về “chất Kitô” để được sống đời đời, hay tìm kiếm của ăn vật chất để được thế gian là tuỳ tự do của mỗi người.

Trong bài thờ “Dại Khờ” của Xuân Diệu, rất đáng để ta suy gẫm:

Người ta khổ vì thương không phải cách,
yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,
người ta khổ vì xin không phải chỗ …
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất !

Đức Giêsu đã đến từ trời, đã chia sẻ phận người với nhân trần, Ngài ban phát bánh trường sinh, giải thích, nhẫn nại, đợi chờ từng tâm hồn, từng thế hệ, tin và đón nhận niềm tin hoặc sống niềm tin, luôn tuỳ thuộc mỗi người. Ăn gì để được khôn ngoan sáng suốt, uống gì để hết khát, có sức khoẻ, đâu là thực phẩm sạch, an toàn, ngày hôm nay, đúng là nhân loại vẫn không ngừng tìm kiếm ! Đấng từ trời là Đức Giêsu, Ngài vẫn đang hiện diện, vẫn đang nói: “Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống, … Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời”. Chất Kitô, sẽ mãi mãi là tình yêu, là sự sống, bao lâu con người còn dửng dưng thờ ơ, Đấng từ trời và những ai thuộc về đoàn chiên của Ngài còn phải dấn thân trước sứ mạng “yêu thương” nặng nề hơn nữa ! Sức mạnh và tình yêu của “chất Kitô”, sẽ mãi là hiện thực, nơi quyền năng của Đấng yêu thương nơi mỗi tâm hồn người môn đệ theo Đức Ktiô. Amen.

--------------------------------
 

MMTC ABC465: BÀN TIỆC HIỆP THÔNG


Lm Giuse Hoàng Kim Toan
 

Lễ vượt qua cuối cùng là điều mong ước của Chúa Giêsu sớm thực hiện. Lễ vượt qua là một MMTC ABC465


bữa tiệc hiệp thông khởi sự từ Chúa và tiếp tục lan tỏa tới người đồng bàn.

Chúa Giêsu tâm điểm của bàn ăn hiệp thông.

Một bữa ăn bắt đầu từ việc tiếp khách vào bàn tiệc. Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, như chủ nhà đón tiếp khách quý đến dự là các môn đệ. Chúa đã nói với các môn đệ: “Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.”  (Ga 15, 15).

Là bạn hữu nghĩa là một người bạn thân tình với Chúa kể cả Giuđa Iscariot. Một tình bạn tuyệt vời, Chúa luôn trung tín trong tình bạn đó, dù con người có bội tín như thế nào chăng nữa. Chúa luôn giữ tình bạn, chủ động mời bạn hữu vào bàn tiệc hiệp thông với Chúa. Giuđa đã chọn một lối khác, không cùng một hiệp thông nơi bàn ăn.

Các môn đệ ở lại dù chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe Thầy nói những điều khác lạ với bữa tiệc vượt qua truyền thống. Người cầm lấy bánh bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: “Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn: Vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống: Vì này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.”

Hình ảnh người tôi trung đau khổ có lẽ lại xuất hiện trong tâm trí của các môn đệ. Rồi đây các ngài cũng sẽ hiệp thông với Chúa trong tất cả những đau khổ như thế. Phúc âm nói đến lời di chúc của Chúa Giêsu “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”. Môt tình yêu hiệp thông trong lúc vui cũng như lúc buồn, khi hạnh phúc cũng như khi đau khổ. Hiệp thông trong tình yêu là gánh vác đời nhau, là đóng đinh chết cho người mình yêu.

Nhận ra Người lúc bẻ bánh.

Từ sau bữa tiệc hiệp thông, các diễn tiến của tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu xảy ra. Những lúc ngoài bàn tiệc mới thấy rõ con người yếu đuối của mình. Lúc vui vẻ bên bàn tiệc có thể thề non hẹn biển nhưng lúc nguy khó có thể đánh mất lời thề ước kia. Qua những lúc thử thách, sau này các môn đệ đã nhận ra: “Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn”   (Gc 1, 2- 3).

Hai môn đệ trên đường Emmau cũng cho thấy, thiếu đi bàn tiệc hiệp thông là thiếu đi ý nghĩa cuộc sống. Tin mừng diễn tả nỗi buồn của hai môn đệ trên đường về quê. Họ tường thuật câu chuyện cho người khách lạ như là một sự kiện buồn của họ. Rồi họ được nghe giải thích Thánh Kinh, nhận ra Chúa lúc bẻ bánh. Họ vui mừng, một niềm vui thúc đẩy trở lại Giêrusalem để gặp lại các môn đệ khác. Nỗi buồn của ngày không được hiệp thông trong bàn tiệc trong những giãn cách vì Virus Vũ Hán là một kinh nghiệm.

Thánh lễ online cũng không thể thay thế cho Thánh lễ cộng đoàn được. Sống hiệp thông cùng với Chúa và cùng với anh chị em trong cộng đoàn Thánh Thể, là kết nối mang chiều kích Giáo Hội địa phương và Giáo Hội toàn cầu. Trong niềm tin tôi tin và chúng tôi tin, Giáo Hội hướng tới trong bàn tiệc viên mãn ở Nước Trời khi bàn tiệc tại thế hoàn tất.

Hiệp thông nơi bàn tiệc Thánh Thể nhờ Chúa Thánh Thần trong Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha. Đó là bàn tiệc mọi người được nếm trước bàn tiệc muôn đời do chính Thiên Chúa thết đãi.

Xin cho chúng con được tham dự bàn tiệc muôn đời trong Nước Chúa.

--------------------------------
 

MMTC ABC466: BỮA ĂN TÌNH LIÊN ĐỚI


Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
 

Xã hội hôm nay nhiều gia đình đang thèm bữa cơm gia đình. Vì công việc, vì thời giờ mỗi người MMTC ABC466


Xã hội hôm nay nhiều gia đình đang thèm bữa cơm gia đình. Vì công việc, vì thời giờ mỗi người khác nhau nên nhiều bà mẹ chẳng muốn nấu cơm, vì có ai ăn đâu mà nấu! Nhưng từ ngày dịch bệnh xảy ra, đặc biệt trong thời gian cách ly xã hội, nhiều gia đình đã tìm lại được niềm vui bên bữa cơm gia đình. Một chị nội chợ nói rằng: từ ngày kết hôn đến nay, đây là khoảng thời gian đầu tiên gia đình chị duy trì ba bữa cơm trong một ngày có đầy đủ mọi người. Không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc vô cùng. Một anh chồng thì thú nhận: “Những bữa cơm gia đình trong thời gian chống dịch Covid-19 giúp vợ chồng tôi thấy cần phải thay đổi lại bản thân, sống có trách nhiệm hơn với bố mẹ, con cái và bạn đời của mình. Thời gian này ngồi ăn cùng với mẹ, tôi nhận ra bà không ăn được cơm mà chủ yếu ăn cháo vì răng rụng gần hết. Cái mẹ cần nhất không phải là những đồ ngon, đồ bổ mà tôi nỗ lực kiếm tiền mua về cho mẹ ăn, mà là được ngồi ăn cơm cùng với con cháu hàng ngày. Với con cái cũng vậy, ngồi ăn chung với các con, tôi nhận ra lâu nay mình thật vô tâm với chúng. Chắc chắn từ giờ về sau, tôi sẽ thay đổi để về ăn cơm với mẹ và vợ con nhiều hơn”.

Ăn uống là chuyện rất bình thường nhưng đừng để mất đi bữa ăn chung trong gia đình. Qua bữa ăn đó chúng ta quan tâm lẫn nhau. Nơi bữa ăn chúng ta ân cần hỏi nhau: về sức khỏe, về niềm vui hay những lo âu , những gánh nặng trong cuộc sống.  Đó là nơi chúng ta chia sẻ cho nhau qua việc gắp cho nhau miếng ăn ngon, và mời gọi nhau: “Nào, ăn thêm đi, uống thêm đi! “. Đó là nơi chúng ta kể chuyện mới, ôn chuyện cũ, là nơi êm đềm và hạnh phúc đến nỗi ngườixưa bảo rằng: “Trời đánh cũng tránh miếng ăn”. Bàn ăn cũng luôn đủ chỗ cho mọi người. Khi có khách viếng thăm ai cũng niềm nở nói rằng: chỉ là “thêm đũa thêm chén” cho vui. Vì điều quan yếu của bữa ăn chính là sự liên đới tình người. Liên đới của những người cùng chung một nhà. Liên đới với những người thân thuộc. Có liên đới mới ở bên nhau trong bữa ăn. Có tình liên đới mới ngồi chung với nhau quanh bàn ăn.

Bữa ăn thật thấm đượm tình người mà Nguyễn Minh Tâm đã nói rằng:

“Bữa cơm – ta ngỡ chuyện bình thường
Nhưng đó sum vầy đủ yêu thương
Ông bà – bố mẹ cùng con cháu
Ấp áp quây quần tình thơm hương”.

Hôm nay chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể. Ngài đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể trong một bữa ăn và như một bữa ăn, nhờ đó chúng ta được liên kết, được gắn bó mật thiết với Chúa và với nhau. Bởi vì, ai ăn Tấm Bánh và uống Chén Rượu đã được Ngài biến đổi nhờ quyền năng Thánh Thần, người ấy nên một với Ngài. Nên một trong sự sống thần linh của Thiên Chúa để trở thành một gia đình của Thiên Chúa.

Đồng thời khi trao ban chính Thánh Thể làm của ăn  cho nhân loại, Ngài đã hoàn toàn qui hướng về cái chết và sự phục sinh của Ngài: Này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con… Này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Như vậy, mỗi khi cử hành thánh lễ, Giáo hội diễn lại sự chết và sự phục sinh của Đức Kitô, diễn lại mầu nhiệm ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.

Vì thế, dù dưới khía cạnh một bữa ăn, hay dưới khía cạnh một hy tế, bí tích Thánh thể vẫn mãi mãi là một bí tích của tình yêu, bởi vì hy tế thập giá chính là cao điểm của tình yêu cứu độ, như lời Đức Kitô đã phán:

–  Không ai yêu hơn người hiến mạng sống mình vì bạn hữu.

Bởi đó, sống thánh lễ là phải tiêu diệt tính ích kỷ, sự chia rẽ và tất cả những gì đối nghịch với tình yêu của Đức Kitô và tình yêu của anh em đồng loại. Sống thánh lễ là sống tình hiệp nhất để cùng ăn, cùng uống một tấm bánh, một chén rượu thì cũng phải nên một với nhau trong Đức Ky-tô.

Vì thế, nếu thánh lễ là một bàn tiệc thì chúng ta sẽ thiếu sót to lớn khi chúng ta đến tham dự thánh lễ mà lại không để ý, không quan tậm tới người khác, cũng như không muốn chung tiếng chung lòng với nhau để tham dự một cách tích cực và sốt sắng. Quả là không bình thường khi bầu khí thánh lễ thiếu vắng tình huynh đệ, thiếu vắng sự hòa hợp, thiếu vắng sự vui tươi.

Ước gì mỗi người chúng ta luôn trân trọng sự hiện diện bên nhau qua bữa ăn gia đình. Xin cho bữa ăn nơi các gia đình mãi lan tỏa tình liên đới hiệp nhất và bình an. Và xin cho bàn tiệc Thánh Thể nơi các xứ đạo luôn thể hiện tình hiệp nhất và bình an của đại gia đình Thiên Chúa.

--------------------------------
 

MMTC ABC467: MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG


Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 

Hôm nay, chúng ta cử hành trọng thể lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (Corpus Christi). Đây là MMTC ABC467


Hôm nay, chúng ta cử hành trọng thể lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (Corpus Christi). Đây là cơ hội thuận tiện để chúng ta suy niệm về bí tích Thánh Thể. Trong bài đọc II, thánh Phaolô trình bày về bí tích Thánh Thể như là mầu nhiệm “hiệp thông”: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? ” (1 Cr 10, 16).

1. Ý nghĩa hiệp thông

Hiệp thông có nghĩa là kết hợp, trao đổi và chia sẻ. Đây là nguyên tắc nền tảng của sự chia sẻ: mọi sự của anh là của tôi và mọi sự của tôi là của anh. Chúng ta thử áp dụng nguyên tắc này vào sự hiệp thông của bí tích Thánh Thể để khám phá ý nghĩa cao cả của sự hiệp thông này.

Theo nguyên tắc trên, điều tôi có thể chia sẻ là những gì nếu không phải là sự khốn cùng và tội lỗi. Điều Chúa Giêsu có là gì nếu không phải là sự thánh thiện, sự hoàn hảo của các nhân đức. Như thế, những gì tôi dành cho Chúa Giêsu là tội lỗi và sự nghèo khó của tôi, và những gì Người ban tặng cho tôi chính là sự thánh thiện và muôn vàn ơn phúc của Người.

Trong mầu nhiệm này, “một sự trao đổi nhiệm lạ” (admirabile commercium) hay là “sự chuyển đổi tuyệt vời” được thực hiện như phụng vụ diễn tả. Chúng ta nhận thấy có những kiểu hiệp thông khác nhau. Một trong những sự hiệp thông có tính thân mật và đặc trưng nhất đó là chia sẻ thức ăn mà chúng ta dùng với nhau. Khi chúng ta ăn thức ăn như cơm bánh, thịt cá, rau quả vào trong chúng ta, chúng trở thành nguồn dinh dưỡng, năng lượng và sức mạnh cho chúng ta, thành xương thịt trong cơ thể chúng ta. Nhờ quá trình tiêu hóa và biến đổi này, thức ăn trở nên giống chúng ta và nên một với chúng ta.

2. Nên một với Chúa

Ở trong bí tích Thánh Thể, có điều gì đó tương tự như thế xảy ra khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể như là của nuôi linh hồn chúng ta. Trong Tin Mừng Chúa Giêsu giới thiệu rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống… Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời… vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 51-56).

Ở đây, Chúa Giêsu trở thành bánh hằng sống, Mình và Máu Người trở thành của ăn nuôi dưỡng chúng ta.

Để hiểu rõ hơn điều này, chúng ta hãy quan sát những gì xảy ra trong thế giới tự nhiên liên quan đến thức ăn nuôi dưỡng. Những sinh vật cấp cao hơn ăn và tiêu hóa những sinh vật cấp thấp hơn. Cây cối ăn khoáng vật; con vật ăn cây cỏ. Cả trong mối tương quan giữa Chúa Kitô và con người cũng theo quy luật này.

Tuy nhiên, nơi bí tích Thánh Thể, lương thực không chỉ là một cái gì, mà là một Con Người sống động, là chính Thiên Chúa. Vì thế, ở đây có sự khác biệt so với các lương thực vật chất; khi tiếp nhận thức ăn, chúng ta tiêu hóa chúng và làm cho chúng trở thành máu thịt của chúng ta. Còn khi tiếp nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không bị biến đổi thành chúng ta, nhưng chúng ta được biến đổi và nên giống Người. Một nhà vô thần duy vật chất nói rằng: “Bạn cho tôi biết bạn ăn gì, tôi sẽ cho biết bạn là ai.” Dù không biết gì về Thánh Thể, người này đã cho chúng ta một định nghĩa hoàn hảo về Thánh Thể. Nhờ Thánh Thể, con người thực sự trở thành điều mình ăn tức là thân thể Chúa Kitô. Chúng ta được kết hợp và nên một với Người. Đây là sự hiệp thông gần gũi, thân mật và kỳ diệu nhất trong các sự hiệp thông.

3. Nên một với tha nhân

Chúng ta hãy đọc phần còn lại bản văn của thánh Phaolô: “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Cr 10, 17).

Rõ ràng trong trường hợp thứ hai này từ “thân thể” không còn quy chiếu về thân thể Chúa Kitô được sinh ra từ Đức Maria, nhưng quy chiếu về “tất cả chúng ta, ” nghĩa là muốn nói đến một thân thể vĩ đại của Chúa Kitô, tức là Giáo Hội. Thánh Augustinô gọi đó là “Đức Kitô toàn thể (total Christ) gồm chính Người và Giáo Hội. Điều này muốn nói rằng sự hiệp thông Thánh Thể cũng chính là sự hiệp thông ở giữa chúng ta với nhau, giữa con người với con người. Khi cùng ăn một tấm bánh và uống chung một chén rượu, chúng ta sẽ trở nên một thân thể mầu nhiệm trong Đức Kitô. Chúng ta được nên một với nhau nhờ việc hiệp thông với Chúa Kitô và ngược lại.

Điều gì sẽ xảy ra từ đây? Chúng ta không thể hiệp thông với Chúa Kitô nếu chúng ta chia rẽ lẫn nhau, nếu chúng ta thù ghét nhau; hay nếu chúng ta không sẵn sàng hòa giải cho nhau. Nếu chúng ta xúc phạm đến người anh em mình, thánh Augustinô khuyên rằng: “Nếu bạn đã phạm tội bất công chống lại người anh em, rồi đi rước lễ như là không có gì xảy ra, có thể khi đó bạn tràn đầy lòng yêu mến trước Chúa Kitô, khi đó bạn giống như một người gặp một người bạn đang đến với mình, người bạn đó khá lâu rồi anh không gặp. Anh chạy đến với người bạn đó, anh đưa tay choàng lên cổ và hôn người bạn mình. Nhưng đang khi làm như thế, anh đồng thời đá vào người đó bằng mũi dày đinh nhọn.”

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu dạy rằng: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5, 23-24).

Tha nhân chính là hiện thân của Chúa Kitô. Trong ngày lễ Corpus Christi, chúng ta được mời gọi để khám phá sự mù lòa của mình khi đánh mất khả năng nhận biết tha nhân, nhất là những người nghèo là hiện thân của Chúa Kitô, tệ hơn khi hình thành một lối sống vô cảm và vô can trước cuộc sống.

Đây cũng là điều xảy ra với Thiên Chúa. Con người ngày hôm nay tìm kiếm Thiên Chúa trong vũ trụ bao la hoặc trong thế giới nguyên tử; họ tranh luận suốt ngày về một Thiên Chúa tạo dựng thế giới này. Họ tiếp tục chất vấn: “Thiên Chúa ở đâu? ” Nhưng họ không ý thức rằng Người ở với chúng ta và quả thật Người trở thành của ăn và của uống để nên một với chúng ta cách thân mật nhất nơi Thánh Thể. Thật đáng buồn khi nhắc lại lời của thánh Gioan Tẩy Giả: “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết” (Ga 1, 26b).

Chính vì thế, lễ Mình Máu Thánh Chúa được thiếp lập và cử hành chính xác là để giúp người Kitô hữu ý thức về sự hiện diện của Chúa Kitô ở giữa chúng ta và để minh chứng cho điều mà thánh Giáo Hoàng Phaolô II gọi: “Sự diệu kỳ của Thánh Thể.” Amen!

--------------------------------
 

MMTC ABC468: DẤU CHỈ SỰ SỐNG


Lm Vũđình Tường
 

Thân thể con người cần được chăm sóc, bảo vệ. Nếu lơ là, coi thường, hậu quả thật khó lường trong MMTC ABC468


Thân thể con người cần được chăm sóc, bảo vệ. Nếu lơ là, coi thường, hậu quả thật khó lường trong tương lai. Tư tưởng muốn thay đổi một phần cơ thể do ảnh hưởng xã hội. Tư tưởng này được cổ võ bởi nhóm chuyên sửa sắc đẹp và phẫu thuật làm đẹp. Yêu quí sắc đẹp là điều tốt, cần cổ võ. Mục đích chính của ngành sửa sắc đẹp là kinh doanh, là lợi nhuận. Chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ là điều tốt lành, đáng khuyến khích. Hiện nay hầu như quốc gia nào cũng có trụ sở ‘Hồng Thập Tự’. Một số quốc gia tránh dùng chữ này nên dùng chữ khác nhưng cùng chung mục đích: bảo vệ sự sống con người. Hồng Thập Tự được sáng lập năm 1863 bên Thuỵ Sĩ để giúp nạn nhân thiên tai, chiến tranh và bệnh dịch.

Phụ huynh thương yêu con cái và cung cấp cho chúng những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống về các phương diện sức khoẻ, tâm lí và tâm linh. Phụ huynh có khả năng cung cấp sự an toàn cho con cái và mang lại sự an vui trong cuộc sống của chúng. Họ còn muốn làm tốt hơn cho con cái, nhưng không thể cung cấp những gì ngoài khả năng. Một trong những điều đó là vấn đề bảo đảm đời sống tâm linh. Những ai tin tưởng vào Đức Kitô thường phó dâng cuộc sống của cái, người thân cho Đức Kitô và mẹ Maria coi sóc. Làm như thế vì họ tin tưởng Đấng Toàn Năng có khả năng, sẵn sàng bảo vệ người thân họ.

Con người có thể hiến máu mà không bị tổn hại đến sức khoẻ, trái lại việc hiến máu còn mang lại sự sống cho người khác. Thân nhân có thể hiến một mắt, tặng một trái thận khi còn sống. Việc hiến tặng một bộ phận cơ thể cho người khác đòi người cho phải chết đi mới có để hiến tặng. Đức Kitô cũng theo cách này; chết đi để trao tặng nhân loại sự sống. Đức Kitô yêu thương nhân loại đã tự hiến chính Thịt và Máu Ngài làm của ăn nuôi dưỡng tâm linh con người. Ngài diễn tả việc đó dưới hình bánh rượu – Bí Tích Thánh Thể. Chính Ngài phán:

‘Tôi là bánh gằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống’ Gn 6, 51.

Điều này không những ây tranh luận và còn tạo bất mãn trong số những người nghe. Họ đặt vấn đề Đức Kitô có khả năng làm điều Ngài phán dậy chăng? . Số khác đi xa hơn, không những chỉ trích điều Đức Kitô phán dậy mà còn phân tích và chỉ trích ngôn từ Đức Kitô dùng. Họ nói ‘Lời gì nghe chói tai thế, ! ai mà nghe nổi c.60’. Lối suy nghĩ này hiện nay vẫn tồn tại. Hai niềm tin đối nghịch nhau. Nhóm một tự tin vào khả năng con người, tin là càng ngày càng tiến bộ về mọi mặt, nên con người có khả năng tự cứu mình. Nhóm hai tin là con người dù tài giỏi đến đâu cũng phải đầu hàng trước bí ẩn của sự chết. Đi về đâu sau khi chết. Con người đầu hàng trước sự sống trường sinh. Họ hướng về Đức Kitô. Tin vào điều Ngài giảng dậy. Họ tin là mọi sự Thiên Chúa toàn năng đều có thể thực hiện, bao gồm cả việc cho kẻ chết sống lại, cho linh hồn sống an vui muôn đời. Đây không phải là tin hão huyền. Niềm tin này đặt trọng tâm vào Đức Kitô Phục Sinh, hứa ban cho những ai tin tưởng, yêu mến Ngài. Đón nhận ‘Mình và Máu’ Đức Kitô là liên kết chặt chẽ với Thiên Chúa Ba Ngôi. Đức Kitô dùng từ ‘Bánh và rượu’ chỉ về thân thể và máu Người đổ ra trên thập giá. Thân thể Ngài bị tra tấn, da rách, thịt nát, máu trào ra, vương vãi, tương tự như tấm bánh bị bẻ ra, li rượu trao tay, chia sẻ cho người cùng bàn ăn.

Cha mẹ diễn tả tình yêu của mình cho con cái bằng cách làm việc cho con có nhà ở, của ăn, thức uống, học hành. Biến lao nhọc, mồ hôi thành thực phẩm và điều cao quí nhất là tình yêu, lòng mến. Con cái không hiểu được việc biến đổi này. Chúng nhìn thấy nhưng không hiểu, không giải thích được việc biến đổi đó. Đức Kitô cũng liên kết thân thể rách nát của Ngài trên thập giá là hình ảnh Bánh Trường Sinh, và chén cứu độ Ngài ban. Ngài chết để cho ta được sống. Ngài sống lại ban cho ta sự sống trường sinh. Khi chúng ta tham dự Bí Tích Thánh Thể, chúng ta liên kết Thánh Thể và Thập Tự của Đức Kitô là một thực thể không thể chia lìa, phân cách. Hai sự việc diễn tả một hành động: Tình yêu Đức Kitô dành cho Kitô hữu. Ngày nay cử hành Bí Tích Thánh Thể chính là làm sống lại hành động xưa Đức Kitô đã hy sinh trên thập tự. Lập lại việc chính Đức Kitô đã thực hiện trong bữa Tiệc Li; làm sống lại đoạn đường thương khó của Đức Kitô, cái chết và sự sống lại Phục Sinh vinh hiển của Ngài. Đây là niềm tin của các Kitô hữu. Chúng ta cầu nguyện mỗi khi tham dự Bí Tích Thánh Thể hình ảnh bữa Tiệc Li và hình ảnh Đức Kitô Phục Sinh luôn sống trong tâm hồn chúng ta.

--------------------------------
 

MMTC ABC469: QUÀ TẶNG TÌNH YÊU


Lm.Giuse Đỗ Đức Trí

Thưa quý OBACE,
 

Trong cuộc sống, cũng có những người dám hy sinh một phần thân thể của mình, tặng mắt, tặng MMTC ABC469


Trong cuộc sống, cũng có những người dám hy sinh một phần thân thể của mình, tặng mắt, tặng thận hoặc tặng một phần máu để cứu người khác. Một bà mẹ đã chia sẻ: Khi được gợi ý tặng các cơ phận của đứa con trai bà, cậu bị tai nạn giao thông, đã hôn mê sâu không còn cơ hội cứu sống, đó là điều khó chấp nhận. Nhưng sau khi trao đổi với chồng, hai người đã đồng ý. Các cơ phận trong cơ thể của con bà đã đem lại hạnh phúc cho nhiều người khác: Một người được thay giác mạc, một thanh niên được thay tim, và người khác được cứu sống nhờ trái thận của con bà. Bà cảm thấy đó là những món quà quý giá và ý nghĩa nhất mà con bà để lại cho đời. Cách đây hơn hai ngàn năm, đã có một người, không chỉ tặng một phần máu hoặc một cơ phận nào đó cho người khác, mà là trao tặng toàn bộ, trọn vẹn con người của mình, để cho người mình yêu được cứu sống. Người ấy có tên là Giêsu. Đức Giêsu vì yêu thương nhân loại và vì muốn ở lại với nhân loại mãi mãi và muốn ở trong trái tim, tâm hồn người mình yêu, Chúa đã trao tặng chính máu thịt mình làm của ăn của uống cho nhân loại.

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Mình và Máu Chúa Kitô, nhắc lại cho chúng ta về món quà hết sức đặc biệt mà Chúa Giêsu trao tặng cho nhân loại. Đây không phải một món đồ lưu niệm treo trong phòng, nhưng là món quà sống động, đem lại sự sống cho người đón nhận.

Thánh Phaolô trong thư gửi cộng đoàn Corintô đã trình bày sự sống động của món quà là Mình và Máu Chúa: Mình và Máu được trao ban không phải là một miếng thịt, một ly huyết tửu, mà là trọn vẹn cả con người, sự sống của Chúa Giêsu và cũng là trọn vẹn cả Thiên Chúa. Khi đón nhận Mình và Máu Chúa, chúng ta đón Chúa đi vào trong thân xác và trong tâm hồn. Thịt máu ấy sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi sống cả thể xác và linh hồn, đồng thời tăng cường sức mạnh giúp ta có thêm sức để chiến đấu chống lại ma quỷ và tội lỗi và là năng lượng giúp cho hành trình về quê trời. Khi đón nhận Mình Máu Chúa, không chỉ Chúa Giêsu đi vào trong tâm hồn ta, nhưng chúng ta được đi vào trong Thiên Chúa, được dự phần, được thông hiệp với Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã nhấn mạnh: “Khi ta nâng chén chúc tụng… là ta dự phần vào Máu Chúa Kitô. Khi ta cùng bẻ Bánh… là ta dự phần vào Thân Thể Người… Tất cả chúng ta, tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể”. Khi tất cả chúng ta cùng ăn một Bánh, cùng uống một Chén, chúng ta làm nên thân thể Chúa Kitô, tức là cùng nhau làm nên sự hiệp nhất, duy nhất. Như vậy Mình và Máu của Chúa Giêsu là món quà sống động nối kết chúng ta với Thiên Chúa và liên kết chúng ta nên một với nhau.
Chúa Giêsu cho biết món quà mà Ngài ban tặng cho nhân loại là món quà từ trời. Trong bài giảng về Bánh Hằng Sống, Chúa Giêsu đã quả quyết: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban, chính là thịt tôi để cho thế gian được sống”.Khi nói những điều này với người Do Thái, họ đã không dễ dàng để đón nhận. Khi nói đến bánh bởi trời, người Do Thái chỉ nghĩ tới Manna trong sa mạc, nuôi tổ tiên họ suốt bốn mươi năm.

Sách Đệ Nhị Luật cho thấy, Môsê hướng người Do Thái đến một ý nghĩa khác hơn khi đón nhận Manna từ trời. Ông nói với họ, Thiên Chúa ban Manna sau khi đã huấn luyện và thử thách lòng trung tín của Israel. Môsê cũng đã nhìn thấy rất xa về việc Thiên Chúa sẽ ban cho nhân loại một thứ lương thực đặc biệt hơn sau này, đó là loại lương thực “Anh em và cha ông anh em chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Để minh chứng cho việc Thiên Chúa nuôi dân bằng lời do miệng của Ngài, Môsê còn nhắc cho dân Israel nhớ lại rằng lời của Chúa có sức giải thoát dân Israel và cứu họ khỏi những gian lao thử thách bên Aicập cũng như trong hoang địa. Lời Chúa vừa là lương thực vừa là sức mạnh cho Israel.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cho người Do Thái thấy rằng Manna được Chúa ban trong sa mạc vẫn chỉ là bánh vật chất. Bánh đó chỉ đáp ứng cho nhu cầu của thân xác, giải quyết cái đói. Bánh đó không đem lại sự sống cho linh hồn. Vì thế, ăn bánh đó vẫn phải chết. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho người Do Thái biết rằng, Ngài sẽ ban cho họ một thứ Bánh đặc biệt, Bánh này không chỉ đáp ứng nhu cầu thân xác, nhưng Bánh này còn có sức mạnh nuôi sống linh hồn và bảo đảm cho sự sống đời đời.

Chúa Giêsu nói rõ hơn về Bánh bởi trời được Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại là chính con người của Ngài. Ai đón nhận Ngài vào tâm hồn, ai ăn Ngài, sẽ đón nhận được sự sống đời đời. Bánh này vừa là quà tặng của Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại, vừa là quà tặng của chính Đức Giêsu: “Bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống”. Món quà này của Chúa Giêsu trao ban cho nhân loại hết sức độc đáo, đặc biệt, mà không có ai trong nhân loại có thể nghĩ ra và có thể làm được như thế. Trao ban máu thịt cho nhân loại, Chúa Giêsu đã trao ban cả con người, sự sống, cả linh hồn, thân xác và bản tính Thiên Chúa của Ngài cho nhân loại. Điều này có nghĩa là Chúa trao tặng cách trọn vẹn, không còn giữ lại gì cho riêng bản thân. Ngài chấp nhận hoàn toàn trở nên món quà trong tay con người, để cho con người sử dụng.

Khi ban chính máu thịt cho nhân loại, Chúa Giêsu không gây sốc cho con người. Ngài không trao tặng món quà như một thân xác bị phân thây, máu me be bét, nhưng Ngài lại khôn ngoan và kỳ diệu khi biến máu thịt của mình trở nên hình bánh hình rượu, trở nên của ăn phổ thông cho con người dễ dàng đón nhận. Bánh và rượu là của ăn căn bản của mọi người, mọi dân tộc. Bánh và rượu là thứ lương thực không thể thiếu trong cuộc sống con người. Lương thực này cũng là nguồn cung cấp dưỡng chất căn bản cho cơ thể con người. Nhưng quan trọng hơn, lương thực là Mình Máu Chúa dưới hình bánh và rượu được trao tặng là thứ lương thực không thể thiếu của linh hồn. Ai ăn bánh và uống rượu thánh này, thì được bảo đảm cho một đời sống linh hồn khỏe mạnh, một sức đề kháng cực tốt, có thể ngăn chặn và đẩy lùi những virus độc hại và những căn bệnh do ma quỷ và tội lỗi gây ra.

Tuy nhiên, những người nghe Chúa Giêsu đã không vượt qua được cái nhìn vật chất, đầu óc họ không chịu mở ra để đón nhận những mạc khải về đời sống siêu nhiên, nên họ bị trói buộc theo cái nhìn phàm trần. Vì vậy, khi Chúa nói đến việc trao ban máu thịt làm của ăn, của uống: “Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông sẽ không có sự sống nơi mình”, họ không chấp nhận: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” mặc dù Chúa đã giải thích bằng nhiều cách, ai ăn thịt và uống máu Ngài thì có sự sống đời đời, được ở lại trong Ngài và được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa.

Thưa quý OBACE, “Không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người dám hy sinh mạng sống vì người mình yêu”. Đức Giêsu đã yêu thương nhân loại và yêu từng người chúng ta. Ngài đã trao tặng cho chúng ta món quà quý giá và ý nghĩa nhất, đó là chính Người, máu thịt của Ngài làm của ăn của uống để nuôi dưỡng và tăng sức cho chúng ta trên hành trình trần thế. Như đã nói, món quà này không phải là đồ lưu niệm, nhưng là món quà sống động, đem lại sự sống cho nhân loại. Vì thế khi trao tặng, Chúa Giêsu muốn chúng ta đón nhận Ngài cách chủ động, tích cực, để cho Ngài đi vào trong cơ thể con người và thấm sâu vào linh hồn mỗi người. Mình Máu Chúa sẽ là dưỡng chất, sự bồi bổ, tăng lực, tăng đề kháng giúp chúng ta chống trả ma quỷ, tội lỗi và cám dỗ, và thêm sức để ta có thể đi trọn hành trình trần thế.

Đón rước Mình và Máu Chúa, không chỉ Chúa ở lại trong chúng ta, mà chúng ta được ở lại trong Chúa, như con cái ở trong vòng tay cha mẹ. Vì thế, khi rước Chúa vào tâm hồn, đưa Chúa về gia đình, Chúa sẽ tiếp tục ở với mỗi thành viên trong gia đình. Chúa không ở như người khách, nhưng Chúa sẽ ở với các gia đình trong tư cách là Chúa, là Chủ gia đình đồng thời cũng là thành viên trong gia đình, để chia sẻ, trợ lực cho mọi lo toan của các gia đình.

Xin Chúa cho chúng ta được vượt qua cái nhìn tự nhiên để nhìn thấy Chúa đang hiện diện thật sự và sinh động trong Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa giúp chúng ta được luôn xác tín và chạy đến tâm sự với Chúa như với người bạn, để được Chúa nâng đỡ an ủi khích lệ cả khi vui và lúc buồn, khi lo âu cũng như khi thành đạt. Amen.

--------------------------------
 

MMTC ABC470: LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ


Jorathe Nắng Tím
 

Đói là thử thách đáng sợ, là tai ương khủng khiếp của con người. Cứ nhìn những em bé gầy MMTC ABC470


Đói là thử thách đáng sợ, là tai ương khủng khiếp của con người. Cứ nhìn những em bé gầy giơ xương, mới năm bẩy tuổi mà già như ông cụ chỉ vì đói, những thước phim ghi lại cảnh đói năm 1945 ở miền bắc Việt Nam với hơn một triệu người chết la liệt, chết co quắp, chết nhăn nhó tang thương vì đói đã làm rùng mình, kinh sợ. Bởi là người ai cũng sợ sống mà thiếu ăn; làm người, ai cũng hãi sống mà phải đói, cũng như không mấy người dám nghĩ đến cảnh phải chết đói, để phải thành “ma đói” dưới âm phủ. Chẳng thế mà người ta vẫn giữ tục lệ dành cho tử tội trước khi bị hành quyết được ăn một bữa no nê, để khỏi phải làm người chết đói.

Thời Cựu Ước, dân Do Thái những năm tháng trong sa mạc, trên đường từ Ai Cập về Đất Hứa đã thấm thiá cái đói của đoàn người lữ hành “thiếu thốn” trên hành trình dằng dặc dài và gian khổ. Trong những ngày đói ăn đó Thiên Chúa Giavê đã nuôi họ bằng manna từ trời như sách Đệ Nhị Luật đã ghi lại lời của Môsê nói với dân: “Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết và cha ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra” (Đnl 8,3).

Thiên Chúa Giavê đã nuôi dân Ngài bằng manna là lương thực nuôi thân xác. Không của ăn, dân sẽ chết lả vì đói; không nước uống, dân sẽ chết khô vì khát, và Thiên Chúa đã chăm sóc, nuôi nấng dân Ngài, không để họ phải chết vì đói khát trong sa mạc. Nhưng Thiên Chúa còn muốn đi xa hơn, muốn làm nhiều hơn cho con người, khi ban cho con người lương thực thiêng liêng, lương thực ban sự sống đời đời, lương thực mà ai ăn sẽ không còn đói, và nguồn nước, ai uống sẽ không còn  khát. Lương thực ấy chính là Mình và Máu Đức Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa đã được chính Đức Giêsu mặc khải: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).

Khi ban cho con người Mình và Máu, Đức Giêsu Thiên Chúa cho chúng ta được thông hiệp vào chính Thân Thể của Ngài, được kết hiệp với Chúa Cha, được tham dự vào sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa (x. Ga 6,56-57). Đồng thời, chúng ta cũng được thông hiệp với anh em, khi ăn thịt và uống máu Con Thiên Chúa, vì tất cả đều là chi thể của một Thân Thể Đức Giêsu, như thánh Phaolô đã khẳng định: “Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể” (1 Cr 12,13).

Như thế, Mình và Máu Đức Giêsu không chỉ nuôi sống linh hồn và ban cho chúng ta sự sống đời đời, mà còn cho chúng ta được kết hiệp với Thiên Chúa và hiệp thông với anh em. Chính nhờ kết hiệp với Thiên Chúa mà chúng ta được sống đời đời, và nhờ hiệp thông với anh em mà chúng ta trở thành chi thể sống động, chi thể yêu thương của Thân Thể mầu nhiệm là Giáo Hội.

Qủa thế, nếu manna đã được Thiên Chúa ban để nuôi dân riêng trong sa mạc, thì Mình và Máu Đức Giêsu là lương thực được Thiên Chúa ban để nuôi Giáo Hội, dân mới của Thiên Chúa, “bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Cr 10,17).

Chính Thánh Thể quy tụ, hiệp nhất, xây dựng, nuôi sống Giáo Hội, nên không có Giáo Hội, nếu không có Thánh Thể. Một Giáo Hội thiếu Thánh Thể, một Giáo Hội không yêu mến Thánh Thể, không tìm về Thánh Thể là nguồn tình yêu, ân sủng, sức sống sẽ là một Giáo Hội “không có Đức Giêsu”, không hiệp thông, không hiệp nhất, không sinh sôi nẩy nở, vì là một Thân Thể “không đầu”, cạn kiệt sức sống, chết lả, khô héo.

Trước những phong trào cải cách không muốn tin vào mầu nhiệm Thánh Thể, không chấp nhận sự hiện diện đích thực và sống động của Đức Giêsu trong Mình Máu thánh, như đám đông người Do Thái ngày xưa đã phẫn nộ la ó phản đối khi nghe Đức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống” (Ga 6,54-55), ngay cả các môn đệ cũng có người cho những lời Ngài nói khó nghe qúa và từ lúc đó, nhiều  môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa (Ga 6,66), chúng ta, những người Kitô hữu, giữa một thế giới không còn muốn tin, trong lòng một xã hội muốn triệt hạ và loại bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ khó tránh khỏi những cám dỗ “nghi ngờ mầu nhiệm Thánh Thể”, và chỉ coi Thánh Thể như một biểu tượng, một biểu trưng mang tính hình thức, chứ không là Mình và Máu thật của Đức Giêsu, Thiên Chúa.

Chúng ta cũng bị cám dỗ hời hợt với Thánh Thể, khi không nhận ra Thánh Thể chính là Tình Yêu của Thiên Chúa, nên không thể đón nhận Thánh Thể với trái tim rực lửa hận thù, rước Mình Máu Chúa với lòng dạ ganh ghét, kiêu căng, ích kỷ, bởi Tình Yêu đòi hiệp nhất, hiệp thông, trao ban, chia sẻ như Mình Máu thánh đã được hiến dâng để làm nên một dân tộc mới hiệp nhất với Đức Giêsu, Thiên Chúa và hiệp thông với mọi người như các chi thể của một Thân Thể duy nhất.

Thực vậy, Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng và sáng kiến tình yêu của Ngài luôn độc đáo, táo bạo, kỳ diệu mà bí tích Thánh Thể là một trong những sáng kiến đó, để ở lại và nuôi dưỡng linh hồn chúng ta một cách thực sự và sống động cho đến tận thế.

Mừng lễ Mình Máu thánh Chúa, chính là dịp sống lại lòng suy tôn Thánh Thể và yêu mến Thánh Lễ, ở đó tất cả chúng ta là Giáo Hội được quây quần, hiệp nhất nên một trong một tấm Bánh, một Thân Thể mầu nhiệm là Đức Giêsu.

--------------------------------
 

MMTC ABC471: Lễ Mình Máu Chúa Kitô

 

Trong bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ và MMTC ABC471


Trong bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con, hãy nhận lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con (Ga 20, 22)
Chưa từng có nhà thần học nào dám nghỉ rằng mình hiểu và diển tả đủ về mầu nhiệm Bí tích Thánh Thể. Thật vậy, miệng lưỡi, tâm trí ta phải "khựng" lại trước mầu nhiệm tình yêu quá cao sâu kỳ diệu này. Trong đời thường, nhiều Kitô hữu lại xem nhẹ Thánh Thể. Nhiều người rước Mình Chúa đều đều, nhưng đời sống chẳng thay đổi bao nhiêu, có khi còn tệ hơn. Có mấy ai nghỉ tại sao Chúa Giêsu lại lập Bí tích Thánh Thể trong một bữa tiệc. Thánh Thể liên hệ đến đời sống Kitô hữu thế nào? Chúng ta cùng suy niệm qua bài Tin Mừng của ngày lễ hôm nay.
a. Mình Máu Chúa Kitô là của ăn nuôi người Kitô hữu: Chính Chúa Giêsu ý thức rõ điều đó, khi nói: "Này là Mình Thầy, này là Máu Thầy hiến ban cho các con..." Hội Thánh tin vào Lời Chúa Giêsu nói; vì thế, qua 20 thế kỷ, Hội Thánh được sống động và tồn tại nhờ thứ lương thực này. Chính Đức Kitô đã nói: "Ai ăn thịt và uống máu Ta, sẽ được sống đời đời". "Vì thịt Ta thật là của ăn, máu Ta thật là của uống..." (Ga 6, 54-55) "nếu các ông không ăn thịt và uống máu Ta, các ông không có sự sống nơi mình..." (c. 6, 52).
Những điều Chúa nói trên, hoàn toàn không có tính tượng trưng, hay chỉ là nói theo nghĩa bóng (vì có người ngày nay, cũng không tin vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể); Thịt và Máu: chỉ toàn diện con người Đức Kitô đã hiến tế trên thập giá; dòng Máu Chúa đổ ra và cái chết của Người, đã ký kết Giao Ước mới vĩnh cửu để cho nhiều người được tha tội, nhất là trở nên của ăn nuôi người tín hữu, ngay ở đời này...
Một số cac thánh được Chúa ban cho đặc ân là: cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong Bí tích Thánh Thể; chính Chúa Giêsu mỉm cười với Cha Thánh họ Ars trong khi ngài dâng Mình Thánh Chúa lên. Bà Têrêsa Newman và Bà Marthe Robin hầu như chỉ sống nhờ Bánh Thánh thể và nước lả trong mấy mươi năm trời.
b. Tiệc Thánh Thể, chính là tái diển Hy Lễ xưa trên thập giá, và ban Thịt Máu mình hiện diện trong bánh rượu làm của ăn nuôi nhân loại "Tiệc Thánh Thể cũng là bữa Tiệc Hiệp thông trong tình yêu, và trong sức sống của Thiên Chúa; vì thế khi dự Tiệc Thánh Thể, mức độ hiệp thông càng lớn, ta càng giống Chúa Kitô, càng biến đổi nên như Người, sức sống thần linh càng chiếm ngự trong ta"... Chính đời sống các Thánh qua 20 tk, đã minh chứng hùng hồn cho ta về hiệu quả cuả thức ăn này, và sự hiệp thông trong cuộc sống thần linh với Thiên Chúa.
c. Gợi ý suy niệm:
* Chúng ta giử đạo đã mấy mươi năm, rước Chúa có khi đã mấy ký bánh rồi, vậy mà sự sống đời đời có ngập tràn trong ta chưa? Tình yêu của Thiên Chúa có đầy dẩy trong ta không? Hay ta cũng chẳng có gì khác lạ? Hội Thánh qua 20 thế kỷ, đã sống nhờ chính lương thực kỳ diệu này, còn ta thì sao? Nếu chưa có, ta có cách nào sữa đổi, để đón nhận lương thực quá kỳ diệu này?
* đi tham dự thánh lễ chính là để được ăn bánh ban sự sống, để Chúa hiện diện trong ta, cho ta được ngụp lặn trong sự sống thần linh và trong tình yêu Chúa; thế mà bao nhiêu lần ta đi lễ quá nhàm chán, đi lễ cho có, cho rồi, để không lỗi luật ngày Chúa nhật, nhất là đi lễ, rước lễ mà chẳng dọn mình xứng đáng chút nào cả. Hiểu được điều này, ta có nghỉ rằng đây là do lỗi ta, không phải do Thiên Chúa không muốn đến với ta, không muốn yêu thương ta chăng?

-------------------------------
 

MMTC ABC472: GIAO ƯỚC MỚI


Lm. Thái Nguyên

Suy niệm
 

Thiên Chúa là Đấng siêu việt, cao cả vô cùng, thế mà Ngài lại hạ mình ký kết giao ước với loài MMTC ABC472


Thiên Chúa là Đấng siêu việt, cao cả vô cùng, thế mà Ngài lại hạ mình ký kết giao ước với loài người chúng ta. Giao ước cũ đã ký kết tại núi Sinai, và được đóng dấu bằng máu chiên bò. Thế nhưng dân đã chẳng tuân giữ những lệnh truyền, và luôn chạy theo các ngẫu thần. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn không bỏ dân, tiếp tục hết lần nầy tới lần khác kết giao với họ, và qua các ngôn sứ, Ngài luôn cho họ niềm hy vọng cứu độ.

Khi Đức Giêsu đến, Ngài đã thực hiện ơn cứu độ đó. Ngay trong ngày lễ Vượt qua của người Do Thái, trong bữa tiệc ly, Ngài đã lập Bí tích Thánh Thể, biểu hiện một Giao ước mới bằng chính máu mình. Dưới hình bánh rượu, Chúa Giêsu đã tự trao hiến hoàn toàn: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy… Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người”. Tiệc Thánh Thể này Ngài đã tiên báo trong tiệc cưới Cana, đã được Ngài hứa ban cho dân ở Caphanaum, đã được Ngài thiết lập ở Giêrusalem trước khi bước vào cuộc khổ nạn, và đã được chính Ngài cử hành đầu tiên tại làng Emmau. Bốn khung cảnh này hòa quyện và đan kết với nhau tuyệt đẹp trong ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa.

Như Thư Do Thái đã công bố: Đức Giêsu là Thượng tế của Giao ước mới, thánh hóa loài người bằng chính máu của Ngài (Dt 9,11-15). Thật nhiệm lạ, lễ Vượt Qua Do Thái giáo mà Đức Giêsu cùng các môn đệ cử hành, đã biến thành lễ Vượt Qua Kitô giáo trong việc Chúa Giêsu thiết lập Bàn Tiệc Thánh Thể: vừa nối tiếp vừa đoạn tuyệt, vừa  song đối sâu xa, vừa mới mẻ tận căn giữa hai lễ Vượt Qua này. Thánh Máccô cũng nhấn mạnh “giá trị cánh chung” của “bàn tiệc Thánh Thể”: bàn tiệc này tham dự trước bàn tiệc Thiên Quốc, vì  “chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa”.

Qua việc đóng dấu Giao ước mới bằng chính máu thịt mình, Đức Giêsu trở thành đầu của Dân mới. Đất Hứa mà Ngài dẫn chúng ta tiến vào không phải là một lãnh thổ mà là quê hương của cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta không chỉ là dân của Thiên Chúa mà còn là con cái của Ngài. Mỗi lần cử hành Thánh lễ là chúng ta lập lại giao ước đã ký kết với Thiên Chúa, nhờ máu cứu chuộc của Đức Giêsu đổ ra trên Thánh giá.

Thánh Thể chính là trung tâm đời sống người tín hữu Kitô; là mối hiệp nhất giữa Thiên Chúa với con người, và giữa con người với nhau. Thánh Thể còn chính là món quà Thiên Chúa trao tặng cho nhân loại; là lương thực thiêng liêng cho cuộc sống người tín hữu, và cũng chính là bảo đảm cho hạnh phúc trường cửu của chúng ta. Mầu nhiệm tình yêu này vượt quá tầm trí mọn của con người, là sáng kiến táo bạo nhất của Thiên Chúa, Đấng đã tự hiến trọn vẹn cho chúng ta qua Đức Giêsu.

Cha Gioan Vianey đã từng nói: “Mọi việc lành họp lại cũng không thể so sánh với thánh lễ Misa, vì mọi việc lành là của loài người, còn thánh lễ là của Thiên Chúa”. Ngài còn nói: “Nếu ai hiểu được phép Thánh Thể là gì, người đó sẽ chết ngay”. Chết ngay vì quá hạnh phúc, vì thấy mình tràn ngập tình yêu của Thiên Chúa như ngụp lặn giữa đại dương. Thế nhưng, ngày nay, nhiều Kitô hữu vẫn xem nhẹ thánh lễ, nên tham dự và cử hành như một nghi thức bên ngoài, mà thiếu lòng yêu mến và tôn sùng bên trong, để có thể cảm nhận và hiện thực hóa được giá trị siêu việt của Thánh Lễ nơi chính đời sống mình.

Thực tế, yêu mến bí tích Thánh Thể là gì nếu không phải là trở nên hiền lành và khiêm nhường, sống gần gũi với những người bé nhỏ nghèo hèn? Cử hành bí tích Thánh Thể là gì nếu không phải là chấp nhận hao mòn, quên mình, xóa mình trong Chúa để có thể hiến thân cho anh em? Tôn sùng bí tích Thánh Thể là gì nếu không phải là để cho“Đức Kitô sống trong tôi”. Những điều ấy phải trở thành hiện thực đối với những ai rước lấy Thánh Thể. Thật sự, Mình Thánh Chúa đang lan tỏa và thấm nhập vào máu thịt của ta để làm cho ta trở nên một Đức Kitô thứ hai (Alter Christus). Và như vậy, Thánh Thể hướng ta đến việc chia sẻ vận mạng của anh em mình; biến ta trở thành tấm bánh cho mọi người, góp phần làm nên cuộc sống mới cho tha nhân.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Giao ước cũ đã ký kết bằng máu,
nhưng là máu của chiên bò rảy trên dân,
để đến thời viên mãn Chúa giáng trần,
Ngài mới hy sinh đổ máu mình làm lễ vật,
là Giao ước mới để cứu nhân độ thế.

Giao ước mới đã ký kết bằng lời nguyền,
không chỉ Lời uy quyền trong bữa tiệc ly,
mà còn bằng việc cho đi chính mạng sống,
khi Chúa vui lòng chịu treo trên thập giá,
bị hành hình đóng đinh thân tan nát,
cũng chỉ vì để gánh vác tội con.

Giao ước là dấu ấn của tình yêu siêu vượt,
mà Chúa đã tự cam kết để làm thành,
để hôm nay mỗi ngày trên bàn thánh,
hy tế xưa lại tràn xuống ơn lành,
được hiện tại hóa trở thành ơn cứu độ,
cho những ai một lòng tin mến mộ,
để đời mình thoát khỏi kiếp hư vô,
được chứng ngộ tình thiên thu vạn cổ.

Ôi Bí tích Thánh Thể thật nhiệm mầu,
cho con nhận ra tình Chúa quá thẳm sâu,
lòng trí con không thể nào suy cho thấu,
con chỉ làm thinh và chiêm ngắm cúi đầu,
để cảm tạ Thánh Thể tràn trề tình yêu dấu,
mà Chúa đã làm nên để cảm thấu tim con.

Xin cho con say mê tình yêu Thánh Thể,
luôn chuyên chăm trong thánh lễ hằng ngày,
là sự sống linh thiêng nuôi dưỡng niềm tin cậy,
để dựng xây tình thương mến tràn đầy,
cho đời con luôn vui vầy lời ước thệ,
là được thuộc về Chúa trọn một bề,
chờ tiến đến cõi trời quê vinh phúc. Amen.

-------------------------------
 

MMTC ABC473: GIỌT MÁU CHO ĐI, CUỘC ĐỜI Ở LẠI


Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
 

Một lần tới bệnh viện thăm người thân tôi thấy một lời kêu gọi hiến máu với dòng chữ : “Giọt máu MMTC ABC473


Một lần tới bệnh viện thăm người thân tôi thấy một lời kêu gọi hiến máu với dòng chữ : “Giọt máu cho đi- cuộc đời ở lại”. Từ đó tôi bắt đầu hiến máu mỗi khi có dịp thuận tiện. Tôi thuộc nào máu O RH ++. Người ta một cộng còn tôi hai cộng nên bác sĩ bảo máu này rất hiếm nên quý. Máu này có thể truyền cho mọi người nhưng tìm được người cùng máu để nhận lại khó. Điều đó làm cho tôi càng vui vì mình sẽ có nhiều cơ hội cứu người.

Cảm giác đi hiến máu thật hạnh phúc. Hạnh phúc bởi vì một phần máu trong cơ thể của mình rồi đây sẽ góp phần giúp cho một người nào đó, một trường hợp nào đó qua cơn nguy kịch; cho người bệnh, người thân của người bệnh một niềm hy vọng được cứu sống, được chữa khỏi bệnh. Giúp được người khác mà bản thân mình cũng nhận lại được nhiều món quà vô giá: Tình thân – niềm vui – sức khỏe.

Có lần ở giáo xứ Bình Lâm tổ chức hiến máu, tôi nghe có người nói rằng:”ai mà được truyền máu của cha chắc sướng lắm”. Tôi hỏi rằng: lý do tại sao sướng? Người kia trả lời: vì cha tốt bụng nên ai được truyền máu của cha cũng sẽ trở thành người rộng lượng như cha.

Lời thật đơn sơ nhưng muốn nói con người sẽ đổi tâm tánh khi được thay máu. Tiếp Máu của người tâm địa tốt sẽ biến họ nên tốt. Và hình như là thế. Tôi thấy có người khi xưa không uống rượu nhưng từ khi thay máu thì anh ấy uống không biết say. Rồi cũng có người khi xưa ăn cơm phải có rượu, nhưng từ khi thay máu tới giờ một giọt cũng không dám.

Hôm nay, Chúa Giê-su bảo: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống vĩnh cửu. Và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6, 54).

Khi Chúa Giê-su nói ăn và uống Mình Máu Chúa là Ngài muốn nhân loại đón nhận chính sự sống phục sinh của Ngài. Con người được truyền chính sự sống thần linh của Chúa để mai sau cũng sẽ được phục sinh như Ngài. Như thế, qua dấu chỉ thức ăn, thức uống bình thường của con người là bánh và rượu. Sự sống vĩnh cửu đã hé nở ngay từ đời này và sẽ viên mãn ở đời sau.

Chính qua việc đón rước Mình Máu Thánh Chúa chúng ta được chính Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài nên một với chúng ta như kiểu nói của thánh Phaolo : “từ nay tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Đức Ky-tô sống trong tôi”. Bởi vì, chính Chúa Giê-su đã nói: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56).

Trong mỗi thánh lễ chúng ta được mời gọi ăn bánh hằng sống chính là Mình Máu Thánh Chúa để từ đây sức sống của Chúa lưu chảy trong ta, và sẽ biến đổi chúng ta nên giống Ngài. Điều quan yếu là trong tâm hồn ta, trong máu huyết ta có còn những vật cản dòng chảy ân sủng Chúa trong tâm hồn chúng ta do tội lỗi, do những tính hư nết xấu hay không? Con người chỉ có thể trở nên giống như Thiên Chúa khi can đảm tháo gỡ những vật cản trong tâm hồn khi dũ bỏ tội lỗi và nhưng ý hướng bất chính. Chỉ khi đó, sự sống của Chúa mới thẩm thấu vào trong con người chúng ta và làm cho chúng ta trở nên tạo vật mới trong Chúa Ky-tô.

Xin cho chúng ta biết dọn mình xứng đáng để đón rước Chúa, và xin cho chúng ta can đảm từ bỏ nết xấu và tội lỗi để được Chúa biến đổi mỗi khi đón rước Mình Máu Thánh Chúa. Amen

-------------------------------
 

MMTC ABC474: YÊU LÀ CHO ĐI TẤT CẢ


Bông hồng nhỏ
 

Thánh Gioan tông đồ đã khẳng định: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8). Sống giữa trần gian MMTC ABC474


Thánh Gioan tông đồ đã khẳng định: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8). Sống giữa trần gian, Chúa Giêsu đã chọn sinh ra nơi hang đá Bêlem, lớn lên âm thầm nơi làng quê Nadarét hẻo lánh, miệt mài rao giảng suốt ba năm khắp các làng mạc và phố xá, đổ mồ hôi máu ở vườn Giệtsêmani, vác thập giá lên đồi Canvê, chịu chết nhục nhã trên thập giá bên cạnh hai người tử tội, được chôn trong ngôi mộ của người giàu, ba ngày sau Người sống lại. Trước giờ phải rời bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã lập phép Thánh Thể để trao ban chính Mình và Máu Người cho nhân loại, vì Người muốn ở cùng nhân loại mọi ngày cho đến tận thế.

Chúa Giêsu đã từng tha thiết nguyện xin: “Lạy Cha, Con muốn rằng, Con ở đâu thì những kẻ Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con” (Ga 17,24). Vì yêu, Người đã tự nguyện đón nhận thánh ý Cha trao. Trước khi hoàn tất sứ mạng mà Cha trao phó, Người đã có sáng kiến tuyệt vời là ban chính Mình và Máu Người cho nhân loại. Chúa Giêsu tự nguyện trao nộp chính mình để làm của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha, để cứu chuộc nhân loại, cho con người được giao hòa cùng Thiên Chúa. Tình yêu ấy trọn vẹn và không phai tàn, luôn tồn tại mãi. Mỗi khi được rước Mình và Máu Chúa Kitô, ta được sống trong tình yêu của Người. Ta được nên một với Người, tan biến trong tình yêu của Người, Người cũng tự nguyện nên một với ta. Sự hiện diện của Người đã thánh hóa tâm hồn ta, dưỡng nuôi linh hồn ta. Trước khi ta muốn rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng thì chính Người đã muốn ở cùng ta luôn mãi. Người đã luôn kêu mời ta đến với Người nơi bàn tiệc thánh để đón rước Người vào lòng. Chúa Thánh Thần đã đốt lên trong tâm hồn ta ngọn lửa yêu mến, lòng khao khát được kết hợp với Chúa. Mỗi lần rước Chúa, ta có cám ơn Chúa, có thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen Người không? Ta có ý thức sự hiện diện của Người nơi cõi lòng mình không? Chúa Giêsu muốn ta được ở trong cung lòng của Thiên Chúa, được ôm ấp trong trái tim của Người. Người sẽ sống và hoạt động trong ta: yêu thương trong ta, phục vụ trong ta.

Trong bữa tiệc ly năm ấy, tất cả các môn đệ đều ở cùng Thầy Giêsu. Đang bữa ăn, Ðức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”.  Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này.  Người bảo các ông: “Ðây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người” (Mc 14, 22-24). Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn quy tụ tất cả mọi tín hữu đến bàn tiệc Thánh Thể, để tất cả mọi người đều được ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Người biết rõ tình trạng của từng người. Người mở lời nhắn nhủ với mỗi người đầy yêu thương và trìu mến. Người chẳng loại trừ ai cả. Nếu trong bữa tiệc ly năm xưa, Người biết rõ môn đệ Giuđa sẽ bán đứng mình, môn đệ Phêrô sẽ chối Thầy ba lần và các môn đệ khác cũng bỏ chạy tán loạn khi người ta bắt Thầy mà Người vẫn trao ban chính Mình và Máu Người cho tất cả, thì hôm nay, dù biết ta bất xứng, Người vẫn một lòng yêu thương ta. Khi nghe được lời dạy dỗ của Người, ta có muốn thay đổi bản thân không? Ta hãy mạnh dạn đến với Người vì Người hằng yêu thương ta, Người hiến mình chỉ vì yêu ta.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương con. Mỗi lần rước Chúa vào lòng, con lại được nhắc nhở là hãy yêu thương nhau. Chúa biết con cần Chúa biết bao: cần Chúa ban sức mạnh để con vượt qua những yếu đuối thường làm con sa ngã; cần Chúa đốt lên trong lòng con ngọn lửa yêu thương để thiêu rụi đi những ích kỷ, hèn yếu trong con; cần Chúa soi sáng trí tâm để con biết phân định và chọn lựa điều tốt, biết chọn con đường dẫn đến yêu thương và hiệp nhất. Lạy Chúa! Chúa đã cho con tất cả, xin cho con cũng biết dâng hiến Chúa trọn cả con người con. Amen.

-------------------------------
 

MMTC ABC475: CỦA ĂN


Thiên San
 

Trong bữa tiệc chiều tối hôm ấy, chiều hôm người Do-thái sát tế chiên Vượt Qua, Đức Giêsu đã MMTC ABC475


Trong bữa tiệc chiều tối hôm ấy, chiều hôm người Do-thái sát tế chiên Vượt Qua, Đức Giêsu đã để lại cho các môn đệ một món quà tuyệt vời. Món qùa ấy là bảo chứng tình yêu của Người dành cho nhân loại. Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy” (Mc 14,22); Người cũng cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, trao cho các ông và nói: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người” (Mc 14,24). Bởi chính Người là chiên Vượt Qua của Giao Ước Mới.

Tấm bánh mà Đức Giêsu cầm lấy, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ đêm hôm ấy được trở nên “mình Thầy”, hiến trao cho nhân loại trên thánh giá vào chiều hôm sau. Chén rượu các môn đệ cùng uống từ tay Thầy Giêsu cũng trở nên máu Thầy, máu Giao Ước đổ ra trên thánh giá. Đó là món quà quý giá nhất Thầy Giêsu dành tặng các môn đệ và dành tặng cho nhân loại. Đức Giêsu không chỉ chấp nhận chịu khổ hình nhưng còn chấp nhận trở nên của ăn cho nhân loại như lời Người đã từng nói: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,35). Chiếc máng cỏ năm xưa Hài Nhi Giêsu nằm lọt thỏm cùng với rơm rạ nơi chuồng bò cách nào đó trở nên hình ảnh báo trước hiến lễ hôm nay. Cây gỗ sần sùi bỗng chốc trở nên giường nằm cho Đấng Tối Cao. Cũng nơi đó, Người trao tặng chính Mình và Máu của Người cho nhân loại. Tình yêu ấy xuyên suốt từ Belem đến núi sọ.

Chúng ta thật may mắn và hạnh phúc dường bao khi được đón nhận món quà cao quý ấy. Món quà hẳn nhiên rất quý nhưng chính Đấng tặng ban cũng cao quý dường nào. Bởi chính Đấng ấy đã tặng ban chính mình làm món quà cho nhân loại. Nhưng món quà ấy có thật sự quý báu đối với chúng ta? Chúng ta có thật sự sung sướng vui nhận nó? Hay ta cũng chỉ như một số môn đệ năm xưa đã từng thốt lên rằng: “Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi” (Ga 6,61). Chúng ta đang sống trong sự khủng hoảng bởi cơn dịch bệnh Covid quái ác. Các thánh lễ không còn được cử hành như trước, giáo dân phải tham dự thánh lễ trực tuyến, các linh mục được mời gọi dâng thánh lễ một mình để bảo đảm các quy định về an toàn trong thời Covid lên ngôi. Đã từng có những giáo dân cảm thấy đau buồn vì không còn được tham dự thánh lễ mỗi ngày nhưng cũng không thiếu những người cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi tham dự thánh lễ online.

Trên Thánh giá, Đức Giêsu vẫn tiếp tục trao ban cho nhân loại chính Mình và Máu Thánh Ngài. Dù không được tham dự thánh lễ như trước nhưng chúng ta có thể đến với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng nhiều cách: tham dự thánh lễ trực tuyến và rước lễ thiêng liêng, cử hành phụng vụ lời Chúa, chầu Thánh Thể riêng… Nếu thật sự khao khát và yêu nếm Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta sẽ có muôn vàn cách để có thể được đến với Ngài.Thực ra, Chúa Giêsu luôn chờ đợi chúng ta đến với Ngài trong nhiều hình thức và cảnh huống của cuộc sống. Người hiểu lòng khao khát của chúng ta đối với Thánh Thể. Thiết nghĩ, trong thời Covid lên ngôi, chúng ta cần sống sự hiệp thông với Ngài và với Hội thánh khi biết tuân thủ các quy tắc về an toàn, phòng chống dịch bệnh. Đó cũng là cách sống tinh thần bác ái Kitô giáo cách cụ thể và thiết thực. Khi Covid qua đi, chúng ta sẽ lại được cùng nhau quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong các thánh lễ, trong các giờ kinh chung, giờ chầu Thánh Thể chung.

Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ Chúa đã trao ban chính Mình và Máu Thánh Ngài làm của ăn, của uống nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Nguyện xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con biết đón nhận món quà cao quý ấy cùng biết kín múc nguồn ân sủng từ Chúa. Chúa biết lòng khao khát của chúng con đối với Thánh Thể Chúa nhất là trong thời Covid này. Xin Chúa đoái thương nhìn đến nhân loại chúng con. Chúng con tin chắc rằng Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi một ai. Xin giúp chúng con luôn kiên vững trong đức Tin, bền bỉ trong đức Cậy và nồng nàn trong đức Mến dù bao khó khăn, thứ thách đang bủa vây. Amen.

-------------------------------
 

MMTC ABC476: CHÚA KITÔ, GIAO ƯỚC MỚI


Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
 

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng trọng thể lễ Mình và Máu Chúa Kitô, tiếng MMTC ABC476


Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng trọng thể lễ Mình và Máu Chúa Kitô, tiếng La Tinh gọi là lễ Corpus Domini. Thánh lễ này được Đức Giáo Hoàng Urbano IV thiết lập vào năm 1264 với mục đích nhằm cổ võ người tín hữu tin vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể. Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới, người Công Giáo vẫn còn giữ truyền thống cử hành thánh lễ này một cách rất trọng thể bằng những cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa, diễu hành trên đường phố với những trang phục truyền thống, lộng lẫy như là một đại hội Thánh Thể.
Để hiểu ý nghĩa của thánh lễ này, hôm nay chúng ta suy niệm về chủ đề: “Mình và Máu Chúa Giêsu là quà tặng vô giá của giao ước mới.”

1- Nguyên mẫu của giao ước

Trong bài đọc I, trích sách Xuất Hành (Xh 24,3-8), chúng ta tìm thấy nguyên mẫu của giao ước về tương quan giữa Thiên Chúa và dân Ítraen. Môsê công bố lệnh truyền và giới răn của Chúa cho dân Ítraen; họ đón nhận và thi hành Lời Chúa. Ông truyền cho họ hiến dâng lên Thiên Chúa những con bò tơ làm lễ toàn thiêu; ông lấy máu đổ vào các chậu và rảy lên bàn thờ, rồi rảy lên dân chúng và nói: “Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó.”

Đối với Kinh Thánh, máu ở đây là biểu tượng của sự sống, của giao ước sự sống, hay diễn tả tương quan giữa Thiên Chúa và dân Người. Nhưng ở đây, nó vẫn còn là một giao ước được ký kết theo nghi thức bên ngoài, qua dấu chỉ giết một con vật là con bò tơ. Nhưng sau đó, như chúng ta biết, dân Ítraen đã nhiều lần phản bội chống lại Thiên Chúa và phá vỡ giao ước.

Bởi thế, trong bài đọc II trích thư gửi tín hữu Hípri (Hr 9,11-15), tác giả quả quyết rằng Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian giao ước mới, Người vượt qua và hoàn tất giao ước cũ. Giờ đây hy lễ không phải nhờ máu dê bò thú vật nữa, nhưng là nhờ chính Con Người, Mình và Máu Chúa Giêsu. Người trở thành của lễ vô giá trong giao ước mới. Giao ước này không còn được ký kết bằng những nghi lễ bên ngoài nữa, nhưng bằng chính sự sống bên trong. Chúa Kitô đã thiết lập giao ước mới khi Người hiến mình, đổ máu ra trên thập giá để cứu độ loài người. Người đã phục sinh và trở thành nguồn sự sống mới khi Người hòa giải chúng ta với Thiên Chúa và ban Thánh Thần để thiết lập một dân mới là Giáo Hội trong giao ước mới này.

2- Chúa Giêsu, giao ước mới

Điều này được giải thích rõ hơn trong bài Tin Mừng, trích từ Tin Mừng theo thánh Máccô (Mc 14,12-16.22-26). Chúng ta nghe trình thuật về bữa Tiệc Ly diễn ra trước khi bước vào cuộc tử nạn, Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể. Đây chính là Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Họ mừng lễ Vượt Qua để tưởng nhớ chính đêm mà Thiên Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ ở Ai Cập để tiến về đất hứa. Trong đó, họ giết chiên để mừng lễ và lấy máu bôi lên cửa nhà mình. Vì thế, lễ Vượt Qua là rất thánh thiêng đối với người Do Thái, bởi lẽ, nó nhắc nhở họ nhớ đến giao ước được Thiên Chúa ký kết với họ nhờ máu con chiên.

Nhưng bữa Tiệc Ly không còn là một bữa ăn mừng lễ Vượt Qua của người Do Thái nữa. Đó là lễ Vượt Qua của Chúa Giêsu. Trong đó, không còn là Chiên Vượt Qua nữa, nhưng thay vào đó là Bánh trở thành Mình Người. Không còn chiên và máu chiên nữa, nhưng là Rượu trở thành Máu Người, như lời Chúa nói: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người” (Mc 14,24). Máu đó đổ ra để tha thứ tội lỗi cho loài người. Ở đây, Chúa Giêsu chính là lễ Vượt Qua mới và là của lễ toàn thiêu mới, thay thế cho giao ước cũ và hy lễ cũ. Người là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, nhờ Người chúng ta mới được cứu độ. Như thế, toàn bộ con người, tình yêu, Mình và Máu Chúa Kitô chính là cốt lõi của Giao Ước mới.

3- Sống giao ước mới

Thánh Thể là giao ước mới mà Chúa Kitô thiết lập để tiếp tục hiến ban Mình và Máu Người cho chúng ta. Việc hiến ban chính mình là hành vi tình yêu, vâng theo thánh ý của Chúa Cha và cũng là hành vi bày tỏ tình yêu đối với chúng ta. Vì như Chúa nói: “Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy.. đổ ra vì anh em.” Đó là giao ước được thực hiện vì Thiên Chúa và vì con người.

Bởi thế, khi chúng ta đón nhận Mình và Máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được đổi mới từ bên trong nhờ hiệu quả của giao ước mới do Chúa Kitô này mang lại. Khi hiệp lễ, chúng ta hiệp nhất nên một với Thiên Chúa và với anh chị em ngay trong chính tâm hồn chúng ta. Ước gì việc chúng ta rước Mình và Máu Chúa Giêsu biến đổi con người chúng ta trở thành những người mới, con người thuộc Thánh Thể cho Thiên Chúa và cho tha nhân.

Buồn thay, thế giới mà chúng ta sống hôm nay đang cuốn theo những khuynh hướng xúc phạm đến nhân phẩm con người. Theo đó, thân xác của biết bao người không còn là phương tiện của giao ước tình yêu được tôn trọng nữa, nhưng lại trở thành phương tiện để kiếm tiền, đổi chác và mại dâm. Trên tivi, báo chí và internet, người ta đã dùng thân thể của trẻ em, phụ nữ và những người dễ bị tổn thương nhất để quảng cáo và kiếm tiền. Nhiều người trẻ hôm nay trở thành một món hàng để mua vui và đổi chác. Đó là những hình thức nô lệ mới! Máu không còn là một biểu tượng của sự sống và sự hiến mình nữa, nhưng trở thánh cái giá phải trả vì bạo lực, vì sự vô luân, vì chiến tranh. Máu đổ ra trên đường, trong gia đình, hay tung tóe lên các tường thành… Đó không phải là thứ máu mang lại sự sống và ơn cứu độ.

Bởi thế, nhân dịp mừng đại lễ Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta cần phải phục hồi ý nghĩa giao ước mới mà Chúa Giêsu đã ký kết và mời gọi chúng ta sống vì Thiên Chúa và vì người khác. Đồng thời chúng ta hãy nỗ lực để cộng tác vào việc chấm dứt những hành vi lạm dụng, buôn bán và trao đổi thân xác con người. Chúng ta hãy đến đón nhận quà tặng giao ước mới nơi bí tích Thánh Thể. Chúng ta hãy làm điều này mà nhớ đến Thầy là sống giao ước tình yêu đó vào trong đời sống mỗi ngày. Amen!

-------------------------------
 

MMTC ABC477: TÌNH TUYỆT VỜI


Lm Vũđình Tường
 

Máu huyết là một phần trong cơ thể. Máu huyết liên kết chặt chẽ với cơ thể để ban sức sống, nhờ MMTC ABC477


Máu huyết là một phần trong cơ thể. Máu huyết liên kết chặt chẽ với cơ thể để ban sức sống, nhờ nhau để cả hai cùng sống cho nhau. Máu huyết cung cấp thực phẩm cho cơ thể; cơ thể đổi mới, tái tạo, cũng như tạo máu mới. Cơ thể không máu là cơ thể chết lạnh cóng; máu ở ngoài cơ thể là máu bầm, máu đông, không còn sự sống tốt lành.

Bài đọc một Môisen giúp gợi nhớ Thiên Chúa cứu dân Ngài thoát ách nô lệ, lưu đầy, nơi Aicập. Thiên Chúa tỏ uy quyền với kẻ chống lại Thiên Chúa và tỏ lòng từ tâm, độ lượng với đoàn dân biết thống hối, ăn năn. Trên đường lữ hành về đất hứa đoàn dân di chuyển trong sa mạc, gặp khó khăn, đói khát, họ xin Môisen khẩn cầu cùng Thiên Chúa ban cho họ thực phẩm nuôi thân. Chúa đáp lời, đoàn dân dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Dâng lời cảm tạ không phải là một chọn lựa, mà là tâm tình hiếu thảo của tâm hồn biết phải trái, đúng sai. Lời cảm tạ thể hiện qua việc tin, tôn thờ, trung tín với Thiên Chúa.

Thiên Chúa là Đấng rộng lượng, từ bi, nhân ái. Trong thời kì rao giảng công khai, Đức Kitô làm phép lạ ít bánh hoá nhiều nuôi dân. Đám đông, quên đói, nhịn khát, nguyên ngày ở cạnh Đức Kitô lắng nghe Ngài rao giảng. Gần tối các tông đồ xin giải tán để họ đi kiếm thực phẩm. Đức Kitô làm phép lạ nuôi đám đông. Ngài chạnh lòng thương dân chúng, cho họ của ăn dư thừa. Những lần nuôi dân như thế là dấu chỉ dẫn đến niềm tin, Đức Kitô sẽ lập phép Thánh Thể, nuôi Kitô hữu.

Mừng kính lễ Mình – Máu Thánh, Chúa ban cho môn đệ chính là mừng món quà sự sống Đức Kitô ban cho nhân loại. Món quà ban sự sống trường sinh này được biết đến như là Thánh Lễ.

Trước khi tháo đanh khỏi thập giá, người lính muốn chắc chắn Đức Kitô đã chết, anh ta cầm đòng đâm cạnh sườn Đức Kitô, chỉ có vài giọt máu đọng trong tim tướt ra, anh tin chắc Đức Kitô đã chết. Trên thập tự, Đức Kitô đã đổ đến giọt máu cuối cùng trong tim để ban sự sống cho môn đệ. Đức Kitô ban tặng Kitô hữu chính Mình- Máu Ngài làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn. Đây là mối tình cao vời, tình tuyệt vời, Đức Kitô dành cho môn đệ. Kitô hữu tưởng nhớ bữa Tiệc Li, hành động yêu thương cao quí nhất, quan trọng nhất, Đức Kitô tự nguyện hy sinh chết trên thập tự, ba ngày sau sống lại vinh quang, trao ban sự sống trường sinh cho môn đệ. Mỗi lần Kitô hữu tụ họp tham dự Thánh Thể, Kitô hữu không chỉ tưởng nhớ bữa Tiệc Li nhưng chính là đón nhận Đức Kitô vào đời sống, tâm hồn. Đức Kitô, theo cách riêng, huyền bí, Ngài thực sự hiện diện nơi Thánh Thể. Bánh, rượu thường, được chính Thánh Thần Chúa biến đổi thành Mình – Máu Thánh Cực Trọng Đức Kitô. Vì thế Kitô hữu rước lễ chính là rước Đức Kitô sống động vào trong tâm hồn. Đức Kitô phán bảo môn đệ ‘Ăn Thịt và uống Máu Thánh Ngài’. Điều này nghe có vẻ chói tai. Có sự thật nào nghe vui tai đâu? Sự thật luôn chứa chất đắng, mà chất đắng thì dã tật.

Đến với Thánh Thể, Kitô hữu đến trước Tôn Nhan Thiên Chúa. Đến với Thánh Thể, Kitô hữu hiện diện trước Tôn Nhan cực thánh, cực trọng, thánh trên hết mọi thần thánh trên trời dưới thế. Đón nhận Thánh Thể chính là đón nhận tình yêu Chúa vào trong tâm hồn. Đến với Thánh Thể, Kitô hữu đón nhận bình an, sự sống trường sinh vào trong cuộc sống. Đón nhận Thánh Thể, Kitô hữu đón nhận tình yêu Đức Kitô tự hiến vì yêu thương môn đệ. Đón nhận Thánh Thể, kitô hữu đón nhận Giao Ước Mới, Giao Ước Thánh, Đức Kitô kết giao với Kitô hữu bằng chính Máu Cực Trọng, Đức Kitô đổ ra trên đường vác thập tự và đổ ra trên thập giá. Mình – Máu thánh Đức Kitô trở thành ‘Rượu Mới’ trong vương quốc Chúa. (Maco 14:25).

Máu chuyển ôxi khắp châu thân nuôi thân, đồng thời thải bỏ chất dư, cặn bã. Thánh Thể, Mình-Máu thánh Đức Kitô, nuôi đời sống đức tin Kitô hữu, ban sức mạnh tâm linh, tẩy rửa vết nhơ tội lỗi. Thực ra, Đức Kitô không phải chỉ tẩy rửa vết nhơ, tội lỗi. Chính Đức Kitô thay Kitô hữu gánh tội thay. Đấng vô tội tự nhận tội thay. Đấng ban sự sống tự nhận chết thay, ban Kitô hữu sự sống trường sinh. Chúa bình an, thay Kitô hữu giao hoà cùng Thiên Chúa.

Mình- Máu thánh Đức Kitô ban sự sống siêu nhiên, sức mạnh tâm linh giúp Kitô hữu chống lại sa đoạ, xa lánh tội, cám dỗ xác hồn.

Đến với Thánh Thể trong tâm tình thống hối, ăn năn. Đến với Thánh Thể trong tình yêu, lòng mến, cảm tạ, biết ơn. Không ai xứng đáng đến với Thánh Thể. Đức Kitô mời gọi Kitô hữu đến với Thánh Thể. Vì thế Kitô hữu can đảm, vui mừng đón nhận Thánh Thể vào trong tâm hồn, cuộc sống. Đến với Thánh Thể mà thiếu chuẩn bị, thiếu chân tình là hành động coi thường ân sủng Chúa, lạm dụng tình yêu và lòng nhân từ Chúa.

-------------------------------
 

MMTC ABC478: ĐƯỢC TRAO BAN – ĐƯỢC BIẾN ĐỔI


VÀ PHẢI TRAO BAN

Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương
 

Con người chúng ta sống được là nhờ có máu lưu thông từ trái tim đến các chi thể trong thân thể MMTC ABC478


Con người chúng ta sống được là nhờ có máu lưu thông từ trái tim đến các chi thể trong thân thể. Máu có tác dụng rất lớn cho sự sống của chúng ta. Thiếu máu là sự sống bị đe doạ. Mất máu có thể mất luôn cả sự sống. Chính Đức Giê-su đã dùng Máu của Ngài để nuôi không chỉ về thân xác, nhưng đặc biệt là linh hồn chúng ta. Ngài yêu thương con người không chỉ dừng lại ở việc trao ban Mình Máu, mà còn ở lại với con người mỗi ngày cho đến tận thế. Để hiểu được tại sao Mình Thánh Chúa tuy có một mà cả nhân loại ăn mãi không hết? Câu chuyện sau đây phần nào giúp chúng ta hiểu được điều đó.

Palestine là một vùng đất hiện vẫn còn rất đông người theo đạo Hồi. Ngày nọ có một vị thầy, lãnh đạo một cộng đoàn Hồi giáo, mời một linh mục Công Giáo đến để công khai tranh luận về bí tích Thánh Thể trước sự hiện diện của các tín hữu đôi bên. Vị thầy hỏi:

– Làm sao một miếng bánh nhỏ lại có thể trở thành Đức Kitô được?

Vị linh mục trả lời:

– Được chứ sao lại không? Tôi xin minh chứng cho thầy biết bằng một thí dụ đơn sơ. Nếu thầy ăn cơm, thầy có thể biến cơm thành máu thịt của thầy, có thật thế không nào? Chớ thì tại sao Chúa lại không biến tấm bánh nhỏ trở thành máu thịt Chúa được.

Bậc thầy đó lại hỏi tiếp:

– Làm sao Đức Kitô to lớn như thế lại có thể ở trong miếng bánh nhỏ xíu?

Vị linh mục trả lời:

– Thầy hay nhìn trời, nhìn núi và các thôn làng. Bầu trời thì mênh mông. Ngọn núi thì cao lớn hùng vĩ, còn thôn làng thì rộng rãi bao la, thế mà con mắt nhỏ xíu của thầy có thể chứa được tất cả. Nếu con mắt của Thầy làm được chuyện đó thì tại sao Thiên Chúa lại không thể làm cho miếng bánh nhỏ xíu chứa đựng được Đức Kitô.

Bậc thầy không chịu thua lại hỏi thêm:

– Làm sao có thể cử hành nhiều thánh lễ cùng một lúc tại nhiều nơi trên thế giới, mà mỗi thánh lễ lại có Mình và Máu của Đức Kitô được?

Vị linh mục đáp:

– Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được.

Rồi để chứng minh cho câu trả lời này, vị linh mục lấy một tấm gương ném xuống đất khiến nó bể tan thành rất nhiều mảnh nhỏ. Tiếp đến, vị linh mục giơ tay chỉ cho bậc thầy đang ngạc nhiên và nói:

– Trước đây trong tấm gương này, thầy trông thấy gương mặt mình có phải không nào. Và bây giờ thầy cũng trông thấy gương mặt mình trong từng mảnh nhỏ. Thế thì tại sao Thiên Chúa lại không thể hiện diện tại nhiều nơi trong cùng một lúc được.

Quả thật, Chúa Giêsu đến trong trần gian này cũng chỉ có một ý nghĩ, cũng chỉ có một mục đích, đó là phải làm thế nào cho chúng ta được sống, không phải chỉ sự sống phần xác, mà còn là sự sống phần hồn. Chính vì sự sống phần hồn của chúng ta, mà Ngài đã chấp nhận cái chết tủi nhục trên thập giá, để cứu chuộc chúng ta. Và hơn thế nữa, Ngài còn thiết lập bí tích Thánh Thể, để làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta và để ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

Nơi bài đọc I, với Giao ước Si-nai, dân Israel được bảo vệ và cứu vớt nhờ máu con chiên, hình ảnh của Thiên Chúa hiện diện. “Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói: “Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này.” (Xh 24, 8). Máu con chiên tượng trưng cho tình thương của Thiên Chúa trên dân Người.

Nơi bài đọc II, tác giả thư Do-thái nói rằng chính Đức Giê-su là Chiên của Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Nhờ Người, hay nói đúng hơn, nhờ Máu của Chiên Giê-su đổ ra mà muôn người được cứu sống. “Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta.” (Dt 9, 12). Như vậy, Máu của Đức Giê-su có hiệu lực hơn bao loại máu khác cho sự tồn tại của con người. Hơn nữa, Máu của Đức Giê-su thanh tẩy lương tâm chúng ta tẩy khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. (x. Dt 9, 14).

Nơi bài Tin mừng, tác giả Mác-cô trình thuật những hành động hết sức đẹp của Thầy Giê-su đối với các môn đệ là trao ‘Mình và Máu của Thầy’. Điều này được minh chứng rằng: “Đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao ước, đổ ra vì muôn người”. (Mc 14, 22-24). Đây quả là một lời nói, một hành động, một cử chỉ đầy tình yêu của một vị Thiên Chúa ngang qua Chúa Giê-su Ki-tô đối với con người, là chấp nhận trở nên của ăn của uống để nuôi sống con người chúng ta.

Thật vậy, vì yêu thương nhân loại tội lỗi, Thiên Chúa đã ban Con Một là Đức Giê-su Ki-tô xuống thế làm người giống con người mọi sự ngoại trừ tội lỗi để cứu độ con người. Không chỉ là hiện diện với vai trò làm người, nhưng Đức Giê-su đã trở nên dấu chỉ tình thương tuyệt đỉnh cho con người khi dám chấp nhận chết trên cây thập giá. Tuy nhiên, trước khi về ngự bên hữu với Chúa Cha, Đức Giê-su đã hứa sẽ ở cùng với con người mọi ngày cho đến tận thế khi trao ban Thịt và Máu của Ngài cho con người. Ngài đã chấp nhận tự huỷ mình đi vì con người để con người được sống. Ngài đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho con người để con người được hiện hữu. Do đó, sự sống của con người có được là nhờ lãnh nhận Mình Máu của Đức Giê-su. Chính Đức Giê-su đã phán: Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Như vậy, với đức tin của mình, chúng ta sẽ đón nhận được sự sống đích thực không những qua bàn tiệc Lời Chúa, mà nhất là qua bàn tiệc Thánh Thể, là Mình Máu của Đức Giê-su Ki-tô, nguồn sống của chúng ta.

Tuy nhiên, chúng ta không chỉ đón nhận tấm bánh Giê-su cho riêng mình, nhưng chúng ta cũng được mời gọi trở nên tấm bánh để bẻ ra cho tha nhân. Đây mới là điều Chúa Giê-su mong muốn nơi mỗi chúng ta khi Ngài nhắn gửi: ‘Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.’ Làm việc này là làm việc nào? Phải chăng chấp nhận hy sinh thân mình vì yêu thương như Đức Giê-su? Phải chăng là chấp nhận tự huỷ cái tôi, cái ích kỷ, cái nhỏ nhen, cái tội lỗi để sống cho mọi người được tôn trọng? Phải chăng là biết yêu thương, biết tha thứ, biết dấn thân, biết phục vụ là chúng ta đang nhớ đến Chúa và làm như Như?

Mặt khác, đón nhận Mình Máu Đức Giê-su Ki-tô sẽ giúp chúng ta biến đổi từ đôi tay, từ miệng lưỡi, từ cõi lòng nhờ đó chúng ta trở nên dấu chỉ yêu thương như chính Chúa. Quả thật, chúng ta chỉ thật sự hành động tốt, nói lời hay và suy nghĩ tích cực khi chúng ta đón nhận được Mình Máu Thánh của Đức Giê-su Ki-tô. Vì thế, để sống đời sống yêu thương, quan tâm và quảng đại với tha nhân nơi chúng ta được tiến triển, chúng ta cần năng dọn mình sạch tội trọng để đón rước Mình Máu Chúa mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Cũng vậy, để có sự sống đời đời và hạnh phúc viên mãn bên Chúa, Mình Máu Chúa như ‘của ăn đàng’ phải là của ăn liên lỉ mỗi ngày trong đời sống hiện tại của chúng ta. Quả thật, sức mạnh của chúng ta tuỳ thuộc nơi Chúa. Sự sống của chúng ta cũng tuỳ thuộc nơi Chúa. Chỉ có Chúa, chỉ nơi Mình Máu Thánh Chúa mới là của ăn nuôi sống và bổ sức cho chúng ta trong hành trình lữ hành trần gian này cũng là hành trang đưa dẫn chúng ta về thiên đàng.

Tóm lại, mừng lễ Mình và Máu Chúa Ki-tô hôm nay, ngoài việc tạ ơn tình yêu bao la của Thiên Chúa vì đã có phương cách tuyệt vời để hiện diện hữu hình với con người ngang qua việc lập Bí tích Thánh Thể để trao ban Mình Máu Người cho con người, chúng ta còn được mời gọi phải tôn thờ, mến yêu, năng lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa hầu đủ sức mạnh và lòng nhiệt huyết để giới thiệu Chúa cho anh chị em đồng loại ngang qua đời sống bác ái yêu thương.

-------------------------------
 

MMTC ABC479: BÍ TÍCH THÁNH THỂ – XA LỘ ĐẾN THIÊN ĐÀNG


Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

1. Phép Lạ Thánh Thể
 

Trong chuyến hành hương Fatima mấy năm vể trước, tôi có đến thăm Nhà Thờ Phép Lạ Thánh MMTC ABC479


Trong chuyến hành hương Fatima mấy năm vể trước, tôi có đến thăm Nhà Thờ Phép Lạ Thánh Thể ở Santarem. Santarem là một thị trấn cách Fatima chừng 60km.

Vào khoảng giữa năm 1225 hay 1247, có một phụ nữ Công Giáo cư ngụ tại Santarem. Bà ta là người quá bất hạnh vì luôn yên trí rằng: người chồng không thương yêu mình và đã thất tín, nên bà ta dùng mọi mánh khoé để lôi kéo chồng, nhưng không thành công. Đau khổ quá, bà ta tìm đến với một mụ phù thủy như giải pháp cuối cùng. Mụ phù thủy hứa sẽ làm cho người chồng quay trở lại yêu thương bà với điều kiện bà mang cho mụ ta một tấm Bánh Thánh với ý đồ xúc phạm Mình Thánh Chúa.

Điều kiện quái gở này đã làm cho người phụ nữ rất lo sợ, vì đây là việc phạm sự thánh. Tuy nhiên, vì quá đau khổ, cuối cùng bà ta liều mình chấp nhận. Bà đi dự lễ và lên rước Mình Thánh Chúa tại Nhà thờ Thánh Stêphanô. Nhưng thay vì nuốt Mình Thánh, bà ta lấy Mình Thánh ra khỏi miệng và gói vào một chiếc khăn, rồi lập tức rời khỏi Nhà thờ để đem giao Mình Thánh Chúa cho mụ phù thủy.

Dọc đường, Mình Thánh Chúa bắt đầu rỉ máu. Tuy nhiên, bà ta không hề hay biết, cho đến khi những người qua đường nhìn bà ta chằm chằm, vì họ tưởng bà bị xuất huyết. Quá hoảng sợ, bà ta vội vã trở về nhà, bỏ khăn ra và đặt Mình Thánh Chúa vào một đáy rương. Suốt ngày hôm đó cho đến tối, bà chờ đợi chồng trong sự lo sợ. Đến khuya người chồng về nhà nhưng bà ta giấu không hề hé môi nói về chuyện đó, sau cùng cả hai vợ chồng đi ngủ. Cả đêm hôm đó, bà không sao ngủ được, tâm hồn bị dày vò vì tội phạm sự thánh và bà luôn nghĩ rằng, không biết Mình Thánh có còn chảy máu nữa hay không?

Tảng sáng, hai vợ chồng tỉnh giấc, những tia sáng chói loà từ chiếc rương phát ra. Không giấu nổi, bà đành thú tội với chồng về tội phạm sự thánh. Thế rồi cả hai đã quì thờ lạy Thánh Thể Chúa cho tới sáng. Sáng sớm, ánh sáng càng rực rỡ từ chiếc rương đã thu hút bao khách qua đường đến chật ních ngôi nhà của bà. Tất cả mọi người đã chứng kiến phép lạ cách tỏ tường. Thế rồi tin phép lạ Thánh Thể đã đến tai cha xứ. Ngài vội vã đến nơi xảy ra phép lạ và nghe bà trình lại tỉ mỉ sự việc. Sau đó, cha xứ long trọng rước Thánh Thể về Nhà thờ. Ngài đặt Thánh Thể vào trong hộp tráng sáp và để trong Nhà Tạm.

Rồi một phép lạ khác lại xảy ra sau đó. Lần kia, khi cha xứ mở cửa Nhà Tạm, hộp tráng sáp đựng Thánh Thể đã bị vỡ tung thành trăm mảnh. Thế vào đó, ngài đã phải làm một hộp pha lê đựng Mình Thánh Chúa. Hộp đó đã được lưu giữ cẩn thận ở ngôi thánh đường này cho đến ngày nay. Từ đó, ngôi Thánh đường được đổi tên là “Nhà thờ Phép Lạ Thánh Thể”.

Từ ngày phép lạ xảy ra, hằng năm, vào Chúa Nhật thứ hai trong tháng 4, dân địa phương đã diễn lại sự kiện trên, và Phép Lạ Thánh Thể đã được long trọng cung nghinh từ ngôi nhà xảy ra phép lạ về Nhà thờ chính.

Từ năm 1684, căn nhà này đã trở thành nhà nguyện để cho khách thập phương kính viếng. Phép Lạ Thánh Thể Santarem chỉ rời thành phố một lần vào lúc quân đội Napolêon chiếm đóng Bồ Đào Nha vào năm 1810. Vì dân làng lo sợ quân Pháp xúc phạm đến Mình Thánh Chúa, nên Đức Giám Mục Lisbon đã chuyển Thánh Thể đi khỏi Santarem. Ngài đã đặt Thánh Thể để các tín hữu ở Lisbon tôn kính. Có người cho rằng ngài muốn lưu giữ Thánh Thể vĩnh viễn tại Thánh đường Pacao. Dân thành Santarem hay tin đã nổi giận và mở một cuộc biểu tình quá gây cấn. Thế rồi, Phép Lạ Thánh Thể lại được đem về Santarem cách bí mật trong ngày 2-12-1811 và ở lại đó cho đến ngày nay.

Bánh Thánh Thể có hình khác thường với những đường máu chảy từ trên xuống dưới và người ta đã thu được một số lượng máu ở hộp đựng Bánh Thánh.

Bác sĩ Hoagland ở New Jersey đã đến viếng Bánh Thánh Thể nhiều lần và nhận thấy có nhiều lúc máu có màu như máu tươi. Máu Thánh vẫn còn ở thể lỏng cho tới 750 năm sau khi Phép Lạ xảy ra vào đầu thế kỷ XIII.

Sau khi được sự chuẩn nhận của Giáo quyền, Nhà Thờ Thánh Têphanô ở Santarem được đổi tên là “Nhà Thờ Phép Lạ Thánh Thể”.

Trong thinh lặng, chúng tôi lần lượt từng người đi theo lối phía sau cung thánh, ngay phía sau Nhà Tạm có 5 bậc tam cấp để bước lên và hôn kính Thánh Thể được đặt trong một mặt nhật bằng vàng. Sau đó chúng tôi đi ra Nhà thờ quỳ gối thờ lạy Chúa Giêsu ngự trong Bánh Thánh Thể.

2. Quyền năng Chúa Thánh Thần

Giáo hội luôn định tín rằng: dù chỉ một miếng bánh nhỏ, khi đã được Truyền Phép, vẫn chứa đựng cả thân xác, linh hồn và thần tính của Đức Kitô.Chúng ta có Đức Kitô nguyên vẹn và cụ thể. Chính Chúa Thánh Thần Kitô hóa bánh rượu, làm cho bánh rượu trở nên Mình và Máu Chúa Kitô. Khi Linh mục, thừa tác viên của Giáo hội, thay mặt Chúa Kitô đọc Lời Truyền Phép. Lời Truyền Phép mà Linh mục đọc không phải là một câu thần chú có một ma lực biến bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Kitô, giống như Linh mục có quyền trên Chúa Kitô, khiến Chúa đến thì Ngài phải đến. Lời Truyền Phép chính là Lời Chúa Kitô, Lời mà Chúa Kitô muốn nói qua môi miệng của Linh mục. Chúa Kitô đã chọn một số người để họ lập lại y nguyên Lời Truyền Phép của Ngài. Chính Chúa Thánh Thần lấp đầy “khoảng cách” giữa Linh mục và Đức Kitô, khiến Lời Truyền Phép trở nên “công hiệu”, làm cho nội dung của Lời trở thành hiện thực. Sau Truyền Phép bánh không còn là bánh mà là Mình Thánh Chúa, rượu không còn là rượu mà là Máu Thánh Chúa.Đã có một sự thay đổi, sự thay đổi ấy là thay đổi bản thể hay “biến thể”. Đây là công việc của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là công việc của người phàm, dù người ấy là Linh mục. Vì ý thức điều đó, Giáo hội thiết tha khẩn cầu trước lúc Linh mục Truyền Phép: “Chúng con nài xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con” (Kinh Nguyện Thánh Thể II); “Lạy Cha, chúng con tha thiết nài xin Cha, cũng nhờ Chúa Thánh Thần, mà thánh hóa của lễ chúng con dâng hiến Cha đây, để trở nên Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, con Cha, Chúa chúng con” (Kinh Nguyện Thánh Thể III); “Lạy Cha, xin cho Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa những của lễ này, để biến thành Mình và Máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con” (Kinh Nguyện Thánh Thể IV).

3. Thánh Thể mầu nhiệm đức tin.

Tất cả bắt đầu từ ước muốn lạ lùng của Đức Giêsu. Ngài muốn nuôi nhân loại bằng chính con người Ngài. Ngài muốn trở thành đồ ăn thức uống cho nhân loại: “Các con hãy cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy. Các con hãy cầm lấy mà uống, đây là Máu Thầy”.Vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu đã có một sáng kiến lạ lùng là lấy chính Thịt Máu của Ngài làm của ăn của uống để nuôi sống chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: Chính Ngài là của ăn và của uống ban cho nhân loại hoàn toàn khác với manna và mạch nước trong sa mạc: “Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời”. Chúa Giêsu không nhằm thoả mãn cái đói cái khát thể xác. Thế nên, Ngài xác quyết: “Thịt Tôi thật là của ăn, Máu Tôi thật là của uống”. Vậy Bánh mà Ngài ban chính là Thịt Máu Ngài. Cụm từ “Thịt Máu” ở đây không những bao gồm tất cả những gì nuôi sống linh hồn con người để đưa đến sự sống vĩnh cửu, mà còn ám chỉ đến Mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã nhập thể mang lấy xác phàm trong thân phận con người và đã đổ máu ra trên Thập giá để cứu chuộc nhân loại. Ngài đã chấp nhận trở thành của ăn của uống là những cái thường tình nhất của cuộc sống chúng ta để đưa chúng ta đến sự sống vĩnh hằng.

Thánh Phaolô nhấn mạnh đến việc hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể là kết hiệp mật thiết với chính Chúa Kitô, nên giống Ngài trong tư tưởng, ngôn ngữ và cuộc sống: “Ai ăn Thịt Tôi và uống Máu tôi, người ấy sẽ ở trong Tôi và Tôi ở trong người ấy”. Không bí tích nào giúp chúng ta sống “với Chúa, nhờ Chúa và trong Chúa” bằng bí tích Thánh Thể. Từ đó, Thánh Phaolô dám khẳng định: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

4. Bí tích Thánh Thể là xa lộ đưa Carlo Acutis về thiên đàng.

Trong cuộc đời 15 năm ngắn ngủi,Carlo Acutis đã khiến hàng ngàn người cảm động vì đức tin và lòng sùng kính sâu sắc của Carlo đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi còn là một cậu bé, đặc biệt là sau khi Rước lễ lần đầu, Carlo không ngày nào bỏ Thánh lễ, lần chuỗi Mân Côi và chầu Thánh Thể.

Thiếu niên Carlo Acutis được Giáo Hội phong Chân Phước vào ngày 10 tháng 10 năm 2020. Cậu là đứa trẻ ngoan đạo, tham dự thánh lễ hàng ngày, thường xuyên lần chuỗi Mân côi và đi xưng tội hàng tuần.

Carlo Acutis có biệt tài về máy tính. Cậu có nhiều lập trình có lợi cho đời sống con người và cho Hội Thánh. Đặc biệt, Carlo Acutis gầy dựng một trang web sưu tầm tất cả các phép lạ về Thánh Thể trên toàn Thế giới.Cậu cũng từng tổ chức một triển lãm quốc tế trình bày những sự kiện, những phép lạ liên quan đến bí tích Mình Máu Chúa Kitô.

Vì lòng yêu mến và sùng kính đặc biệt đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, mà ngày phong chân phước cho Carlo được Tòa Thánh công bố ngay trước ngày mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa.

Carlo Acutis cho biết, sống kết hợp với Chúa Giêsu là kế hoạch trong cuộc đời của cậu. Cậu hạnh phúc vì đã cố gắng không làm mất lòng Chúa, không lãng phí thời gian nhưng luôn tìm cách kết hiệp với Chúa.

Carlo cũng cho hay, cùng đích của con người là sự vĩnh cửu, chứ không phải là hữu hạn. Vĩnh cửu là quê hương thật. Loài người luôn chờ mong được về Thiên đàng, và Bí tích Thánh Thể chính là con đường dẫn tới thiên đàng…Cậu quan niệm: Lúc bạn thực sự có một trái tim trong sạch, bạn sẽ dễ dàng cảm hóa và đụng chạm đến trái tim của tha nhân…Carlo thực sự mang Chúa Giêsu trong tim và sống rất đơn sơ, vô tội. Đức Tổng Giám Mục Sorrentino, Tổng giáo phận Assisi, nói: Cậu Carlo có một tình yêu trổi vượt dành cho Bí tích Thánh Thể, đó là xa lộ đưa cậu về thiên đàng.

Bí Tích Thánh Thể là hồng ân vô giá mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Thánh Thể là trung tâm qui tụ dân Chúa. Thánh Lễ là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống đức tin người Công Giáo, cho nên linh mục tìm mọi dịp dâng lễ cho giáo dân. Lãnh nhận Thánh Thể, chúng ta được tham dự vào sự sống thần linh của Chúa Ba Ngôi.

Tham dự Thánh Lễ tích cực, trọn vẹn là cách tốt nhất thể hiện lòng yêu mến Chúa. Thỉnh thoảng trong ngày, trong tuần, bạn nên quỳ gối trước Thánh Thể, bạn sẽ học được nhiều điều từ Bí Tích Tình Yêu.

Thánh lễ cần được nối dài trong cuộc sống thường ngày. Khi cánh cửa nhà thờ khép lại, thánh lễ giữa lòng cuộc đời mở ra. Sống đạo trong nhà thờ, thực hành đạo ngoài cuộc đời. Mỗi người tín hữu phải trở nên muối ướp cho xã hội khỏi ươn thối, phải trở nên men làm cho xã hội dậy lên hương thơm thánh thiện, phải trở nên ánh sáng phá tan bóng tối đang bao phủ xã hội. Và như vậy, cuộc đời chính là thánh lễ nối dài. Bài hát quen thuộc của cha Thành Tâm: “Ta về thôi vì Thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, mang tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi, ta sống sao để thành chứng nhân!”. Thánh lễ nào cũng kết thúc và mọi người ra về bình an, nhưng Thánh lễ sẽ không tạm biệt, không chia tay với cuộc sống đời sống. Hoa quả của Thánh Lễ, hoa quả của Bí Tích Thánh Thể chính là lối sống, hành vi, lời ăn tiếng nói, cách cư xử của mỗi người tín hữu với tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban cho chúng con thêm lòng yêu mến Chúa và siêng năng tham dự Thánh lễ, rước Mình và Máu Chúa cách xứng đáng; đồng thời luôn xác tín Bí tích Thánh Thể chính là “nguồn mạch và chóp đỉnh” của đời sống Giáo Hội và nơi mỗi người chúng con. Amen.

-------------------------------
 

MMTC ABC480: QUÀ TẶNG CAO QUÍ NHẤT


Lm. Inhaxiô Trần Ngà
 

Điều mà mỗi người trên dương gian đều khao khát và khao khát cách mãnh liệt nhất, tha thiết MMTC ABC480


Điều mà mỗi người trên dương gian đều khao khát và khao khát cách mãnh liệt nhất, tha thiết nhất là gì ? Không phải là tiền bạc, không phải là địa vị hay nhan sắc… mà là được sống, sống lâu, sống khỏe, sống vui!

Khi gặp thiên tai, núi non sạt lở chôn vùi hết ruộng vườn, nhà cửa nhưng chủ nhà thoát chết thì vẫn được xem may mắn và có phúc.

Người ta tìm đủ mọi cách để duy trì sự sống với bất cứ giá nào, và khi bị bệnh tật đe dọa mạng sống, biết mình chỉ còn sống được chừng ba tháng, bệnh nhân cảm thấy kinh hãi, rụng rời và sẵn sàng trút hết tất cả tiền bạc, của cải, tài sản mình có để chạy chữa, may ra có thể sống thêm một thời gian. Đúng là “mạng sống hơn đống vàng !”

Sự sống của loài người quý thật, nhưng sự sống này có thể bị bệnh tật, tai ương… cướp đi bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, có một sự sống rất đỗi tuyệt vời, không bao giờ lụi tàn, không bao giờ mất đi… Đó là Sự Sống của Thiên Chúa.

Vì yêu thương con người là tạo vật ưu việt của mình, Thiên Chúa ban cho con người đủ mọi thứ cần thiết trên đời, nhưng trong những món quà Thiên Chúa tặng ban, thì món quà quý báu nhất là Sự Sống của chính Ngài.

Nhưng làm thế nào đem sự sống của chính mình ban tặng cho người khác được?

Chúng ta không thể thông truyền sự sống của mình cho người khác.

Một người con hiếu thảo thấy mẹ hấp hối, sắp lìa đời, thì đau xót lắm… và dù có muốn lấy sự sống của mình truyền qua cho mẹ, để mẹ sống thêm vài năm nữa, cũng không thể làm được. Không ai trên đời có thể truyền ban sự sống mình cho người khác.

Tuy nhiên, Thiên Chúa là Đấng toàn năng, Ngài có thể làm được mọi sự. Ngài có thể truyền Sự Sống của chính Ngài cho tôi, cho bạn, cho mỗi người chúng ta.

Bằng cách nào ?

Muốn cho cành nho tiếp nhận được sự sống của thân nho, thì nó phải được tháp nối nên một với thân nho. Không tháp nối với thân thì không có sự sống.

Muốn cho một bàn tay bị lìa thân được tiếp nhận sự sống từ thân thể thì bàn tay đó phải được ghép nối vào thân thể. Không được tháp nối nên một với thân thể thì không thể nhận được sự sống.

Vậy muốn cho loài người tiếp nhận được Sự Sống của Chúa Giê-su phục sinh thì phải làm cho họ kết hợp nên một với Chúa phục sinh.

Để thực hiện việc này, Chúa Giê-su lập bí tích Thánh Thể, hiến ban Thịt và Máu của Ngài, dưới hình bánh rượu, làm của ăn cho nhân loại, để cho những ai lãnh nhận Mình Máu thánh Ngài thì được nên một với Ngài, được ở lại trong Ngài như lời Ngài phán: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy”(Ga 6,56).

Và nhờ nên một với Chúa Giê-su, nên Sự Sống của Chúa Giê-su sẽ được thông truyền cho người đó, như sự sống của thân thể thông truyền cho bàn tay.

Điều tuyệt vời là Sự Sống mà Chúa Giê-su thông ban cho những ai tiếp nhận Mình Máu Ngài, không phải là sự sống sinh vật có thể bị lụi tàn theo năm tháng mà là Sự Sống vĩnh cửu không bao giờ tàn phai.

Chúa Giê-su khẳng định điều này qua câu nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 51).

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6, 54).

Lạy Chúa Giê-su,

Chúa ban chính Mình Máu thánh Chúa cho chúng con để chúng con được nên một với Chúa, được đón nhận Sự Sống của Chúa, nhờ đó, được sống hạnh phúc muôn đời.

Đây là quà tặng quá đỗi tuyệt vời, là hồng ân vô cùng cao quý, không gì sánh được.

Xin cho chúng con đừng thờ ơ, hờ hững với món quà vô giá này nhưng biết sốt sắng lãnh nhận hồng ân vô giá này với tâm tình cảm tạ sâu xa.

-------------------------------
 

MMTC ABC481: GIAO ƯỚC SỰ SỐNG


Gioan Phạm Duy Anh

Bạn thân mến!
 

Khi các bạn cần có những quyết định quan trọng cho đời sống của mình thì điều gì là sự bảo đảm MMTC ABC481


Khi các bạn cần có những quyết định quan trọng cho đời sống của mình thì điều gì là sự bảo đảm cho những quyết định ấy. Có điều gì quan trọng hơn sự sống mà bạn lại lấy chính sự sống của mình ra để bảo đảm. Chính Chúa Giêsu đã lấy Mình và Máu của chính mình để bảo đảm cho một quyết định quan trọng. Quyết định trao tặng và hiến mình vì bạn và tôi. Mình và Máu Thánh Chúa như một giao ước tình yêu đem lại sự sự sống cho con người

Giao ước, lời cam kết cho một sự bảo đảm
Khi các bạn lật lại những trang lịch sử, bạn thấy rằng, trong những xã hội cổ xưa, khi người ta cần có những bằng chứng bảo đảm cho những quyết định quan trọng, người ta thường dùng máu động vật hay máu của chính mình để làm bằng chứng, hay để kí kết giao ước. Người ta dùng máu để kết nghĩa huynh đệ hay dùng những bức huyết thư để bày tỏ những cam kết quan trọng và không thể đảo ngược. Hậu quả của việc vi phạm giao ước sẽ dấn đến việc đổ máu.

Lịch sử Is-ra-en cũng có những ý nghĩa tương tự. Người ta dùng máu của động vật, để thực hiện những quyết định quan trọng trong đời sống con người đặc biệt là việc thanh tẩy, việc hiến tế, việc ký kết giao ước. Máu trong Cựu Ước, đặc biệt trong sách Xuất Hành như dấu chỉ của việc bảo vệ, dấu chỉ của niềm tin và sự cam kết trung thành “Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó.”[1] Kinh nghiệm về việc được Thiên Chúa uy quyền bảo vệ đã dẫn đến việc Is-ra-en ký kết giao ước với Thiên Chúa. Nét đặc biệt trong giao ước chính là việc thuộc về nhau: “Ta là Thiên Chúa của ngươi, còn ngươi là dân của ta.”[2]

Khác với Cựu Ước thường dùng những con vật để hiến tế, Chúa Kitô dùng chính thân mình làm của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa. Với hiến lễ giao ước mới, Chúa Giêsu dâng hiến toàn bộ thế giới lên Thiên Chúa như của lễ sống động. Đỉnh cao của hiến lễ chính là việc Chúa Giêsu trao hiến chính mình cho con người và cho Chúa Cha để trao ban sự sống cho con người. Tình yêu trao ban sự sống và sự sống hiện thực hóa tình yêu qua việc trao hiến. Còn gì cao cả và quý giá hơn khi một người trao ban sự sống và hơi thở của chính mình cho người khác.

2. Giao ước, thanh tẩy và biến đổi

Chúa Giêsu đã trao ban Mình và Máu của Ngài cho bạn. Ngài đã ký kết với bạn một giao ước. Giao ước đó thanh tẩy và làm cho lương tâm của bạn trở nên trong sạch. “Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta.”[3] Khi bạn phạm tội thì tâm hồn bạn trở nên ô uế, nhưng khi được trở nên một với Đức Kitô, thì sự thánh thiện của Ngài thanh tẩy tâm hồn bạn. Tình yêu vô điều kiện của Ngài chữa lành những tổn thương. Nói cách khác, tình yêu và ân sủng tuôn trào từ cạnh sườn bị đâm thâu trên thập giá “chuộc tội” cho bạn. Ngài mang những ô uế của thế gian vào trong thân mình để trả lại cho thế gian bộ mặt tươi mới. Tình yêu dâng hiến vô điều kiện nơi Mình và Máu Thánh Chúa biến đổi bạn.

Khi bạn được dìm vào trong Mình và Máu Thánh Chúa, Mình Máu Thánh Chúa sẽ thấm nhuần toàn thể con người các bạn. Khi đó bạn sẽ sống như Ngài đã sống và nói cùng một loại ngôn ngữ của Ngài. Phải chăng có những hình thức giao tiếp vượt qua những giới hạn của ngôn ngữ, có những loại ngôn ngữ phi âm thanh, đó chính là ngôn ngữ của sự sống, ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của trái tim.

Vả lại, sau khi được đón lấy Mình và Máu Chúa Kitô, bạn cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh của Chúa cho tha nhân. Khi bạn chấp nhận bẻ bánh cuộc đời cho tha nhân, bạn trở nên sứ giả của hòa bình và niềm hy vọng. Hòa bình không thể có nếu thiếu sự đối thoại, đối thoại không thể có nếu thiếu lòng tin tưởng, và lòng tin tưởng không thể có nếu thiếu Thiện Tâm. Và Thiện Tâm chỉ thực sự có được khi Nhân Tâm được hòa làm một với Thánh Tâm. Chính Thánh Tâm uốn nắn Nhân Tâm trở nên Thiện Tâm. Đức Kitô tự nhân hóa để chúng ta được thần hóa.

3. Giao ước, lời đem lại sự sống

Mỗi lần các bạn tham dự thánh lễ là một lần các bạn được nghe những lời trao ban sự sống của Chúa Giêsu. Tin Mừng Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên Năm B lễ Mình Máu Thánh Chúa tường thuật về việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Thánh Thánh Thể trong lễ Tiệc Ly: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy,…đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.”[4] Chính những lời này của Chúa Giêsu đã biến đổi Bánh và Rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa. Chúa Giêsu đã giao nộp sự sống, nhân tính và thần tính, những gì Ngài có và Ngài là vào trong tay những con người phàm. Ngài chấp nhận bị bẻ ra để trao ban sự sống cho đến hơi thở cuối cùng. Sự sống thần linh “chấp nhận bị hút cạn”[5] cho nhân tính được tròn đầy. Bạn chính là đối tượng của tình yêu hiến tế ấy.

Khi quyết định chọn lựa dấn thân vào đời sống gia đình hay đời sống dâng hiến, các bạn đã quyết định trao ban bản thân và sự sống của mình cho người khác. Việc trao tặng bản thân và sự sống của mình cho người khác vừa là động lực của tình yêu và là hoa trái của tình yêu. Giống như Chúa Kitô, vì yêu thương bạn, đã chấp nhận trao ban Mình và Máu Thánh của Ngài cho bạn. Tình yêu trao hiến thân mình cho người khác là một tình yêu dễ bị tổn thương, và có thể bị phản bội nhưng nó lại biểu hiện ý nghĩa cao đẹp nhất của tình yêu, tình yêu vô vị lợi. “Tình yêu sẽ biến đổi phận người.”[6]

Vả lại khi nói đến giao ước tình yêu đem lại sự sống cho con người là nói đến sự hiệp nhất. Giao ước là mắt xích để nối kết sự khác biệt và tình yêu duy trì sự hiệp nhất. Giao ước nối kết bạn và duy trì tương quan của bạn với người khác và tình yêu nuôi dưỡng sự kết nối đó. “Hãy ở lại trong tình yêu của thầy”[7] là lời mời gọi liên lỷ của Chúa Giêsu dành cho người môn đệ khi Ngài trao ban sự sống và tình yêu của Ngài cho họ. Các chi thể của Giáo Hội có được sự hiệp nhất khi được chia sẻ cùng một đức tin, một phép rửa, một Thần Khí, một Tấm Bánh và một Chén Rượu. Thần Khí đã làm cho Đức Kitô phục sinh cũng sẽ duy trì sự hiệp nhất cho những ai đón nhận Mình và Máu Thánh Người.

Mình và Máu Đức Kitô đang được trao ban trong những đôi tay biết trao tặng sự sống của mình cho người khác. Trái tim và sự sống của Chúa Giêsu cũng đã thấm nhuần trong trái tim của những con người dám chết vì người mình yêu. Và cứ thế, giao ước tình yêu mà Chúa Kitô đã thực hiện qua việc trao tặng sự sống và thân mình của Ngài, sẽ tiếp tục được tuôn chảy trong trái tim của bạn và những người mà bạn phục vụ. Hãy thực hiện giao ước quan trọng của bạn mỗi ngày bằng việc đón nhận và trao ban Mình và Máu Thánh Chúa.

---------------
[1] Xh 24, 8
[2] Xh 20: 1-18
[3] Dt 9, 14
[4] Mc 14, 23; 25
[5] Ý nói tình yêu hiến tế cho đến tận cùng. Trên thánh giá, Ngài đã chút hơi thở và sự sống vào trong tay Cha, chấp nhận chịu chết để cứu độ con người. Tình yêu trọn vẹn của Ngài dành cho Cha và cho nhân loại dẫn đến sự hy sinh cho đến cùng.
[6] Nguyễn Duy, Sống Trong Niềm Vui
[7] Ga 15, 9

-------------------------------
 

MMTC ABC482: ĂN THẦN LƯƠNG HƯỞNG THẦN DƯỢC


Trầm Thiên Thu
 

CHÚA GIÊSU LÀ BÁNH THÁNH HẰNG SỐNG, NGƯỜI LÃNH NHẬN THỎA LINH HỒN ẤM MMTC ABC482


CHÚA GIÊSU LÀ BÁNH THÁNH HẰNG SỐNG
NGƯỜI LÃNH NHẬN THỎA LINH HỒN ẤM NO

Trong Ga 6:35, Chúa Giêsu đã xác định điều đó. Người lãnh nhận không còn đói khát nữa, không chỉ được sống mà còn sống dồi dào, và đặc biệt là “khỏi phải chết” (Ga 6:50). Ngược lại, nếu không lãnh nhận Mình Máu Ngài, chúng ta sẽ sống èo uột và tất nhiên sẽ không có sự sống đời đời. Thánh Thể vừa là Thần Lương vừa là Thần Dược.

Đối với phàm nhân, việc ăn uống là “cái sự sung sướng” đệ nhất trong tứ khoái. Tuy nhiên, ăn uống không chỉ là khoái khẩu mà còn là nuôi sống thân xác. Ăn uống cũng là nét văn hóa: Văn hóa ẩm thực. Ăn uống không chỉ là đưa ẩm thực vào miệng, nhai, nuốt và tiêu hóa theo sinh lý tự nhiên, mà còn phải học cách ăn để biết cách ăn, như tục ngữ Việt Nam nói: “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”.

Là thụ tạo, thân xác con người cần có lương thực để sống; tương tự, tâm hồn cũng cần loại lương thực đặc trưng để sống. Người Công giáo hạnh phúc có được một loại “siêu ẩm thực” – gọi là Thần Lương, đó chính là Thánh Thể của chính Đức-Kitô-Thiên-Chúa-Nhập-Thể-Làm-Người. Ai ăn Thánh Thể Ngài và uống Bửu Huyết Ngài thì không còn đói khát và được hứa ban sự sống đời đời.

Chúng ta thường thấy chữ IHS (hoặc JHS), nghĩa là Iesus Hominum Salvator – Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ Nhân Loại. Chữ viết tắt này xuất hiện từ thế kỷ VIII: DN IHS CHS REX REGNANTIUM. Ba chữ đầu được viết tắt từ câu “DomiNus IHeSus CHristuS” – “Chúa Giêsu Kitô là Vua các vua”. Chân phước Gioan Colombini (qua đời năm 1367) thường viết chữ này trước ngực. Người ta còn thêm mẫu tự V (hình ba dấu đinh) vào chữ IHS thành IHSV. Dạng này được Thánh Inhaxiô dùng làm biểu tượng của các tu sĩ Dòng Tên. IHSV là viết tắt câu “In Hoc Signo Vinces” (Nhờ dấu này, bạn sẽ chiến thắng), được coi là ám chỉ chiến thắng mà Hoàng đế Constantine đã đánh bại Maxentius tại Cầu Milvian ngày 28 tháng Mười năm 312.

HUYẾT ƯỚC ĐƯỢC THIẾT LẬP

Cựu Ước cho biết rằng từ ngàn xưa, ông Môsê xuống thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: “Mọi lời Đức Chúa đã phán, CHÚNG TÔI SẼ THI HÀNH” (Xh 24:3). Đó là lời phàm nhân hứa với Đức Chúa. Chính ông Môsê đã chép lại mọi lời của Đức Chúa đã truyền.

Ngay sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Israel. Đó chính là Giao Ước và là Thập Giới (Mười Điều Răn). Dâng lễ toàn thiêu, ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa rồi ông Môsê lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: “Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo” (Xh 24:7). Ông Môsê lấy máu rảy lên dân và nói: “Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này” (Xh 24:8). Một Huyết Ước đã được thiết lập giữa Thiên Chúa và nhân loại – giữa Tạo Hóa (Tạo Vật) với Thụ Tạo.

Được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài với bản chất “nhân chi sơ tính bổn thiện”, thế nhưng con người ngang ngược và kiêu căng, tự biến mình thành tội nhân – nghĩa là tất cả chúng ta đều hoàn toàn bất xứng. Tuy vậy, Thiên Chúa không coi chúng ta là tôi tớ và lại thiết lập Giao Ước Mới với nhân loại. Vì thế, chúng ta lại càng phải biết dâng lời tạ ơn. Giáo Hội đã dùng Tv 116 để dâng lời tạ ơn, vì Thánh Vịnh này chính là Lời Kinh Tạ Ơn. Thiên Chúa chí thánh và cao sang vô cùng, chúng ta không có gì đền đáp cho cân xứng: “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Ngài đã ban cho?” (Tv 116:12). Tự vấn như vậy rồi thì cũng nhận ra mình là Con-Số-Không quá lớn, và chỉ còn biết tin cậy vào Thiên Chúa mà tự thề hứa: “Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu Thánh Danh Ðức Chúa” (Tv 116:12-13).

Ôi, ân nghĩa Thiên Chúa cao dày khôn ví! Chúng ta phải chân thành khiêm nhường nhìn nhận: “Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi” (Tv 116:16), và phải tự hứa: “Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,  trước toàn thể dân Ngài” (Tv 116:18). Vâng, chính chúng ta tự hứa thì cũng phải tự xử trước khi Thiên Chúa xử.

Liên quan Giao Ước và Máu, Thánh Phaolô cho chúng ta biết qua thư gởi giáo đoàn Do Thái: “Đức Kitô đã đến làm Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Ngài đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Ngài đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với CHÍNH MÁU CỦA MÌNH, Ngài vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ƠN CỨU CHUỘC VĨNH VIỄN cho chúng ta” (Dt 9:11-12). Rồi thánh nhân vừa giải thích vừa kết luận: “Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hoá được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch thì Máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Ngài THANH TẨY LƯƠNG TÂM chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi QUYỀN LÃNH NHẬN GIA NGHIỆP VĨNH CỬU Thiên Chúa đã hứa” (Dt 9:13-15). Thánh Phaolô nói rõ ràng quá chừng!

Máu là loại chất lỏng rất đặc biệt, nó duy trì sự sống trong cơ thể con người – và động vật. Mất máu nhiều thì không thể sống, nghĩa là chết. Ngày xưa, khi thề hứa với nhau điều quan trọng, người ta thường “cắt máu ăn thề” (mỗi người tự lấy chút máu của mình, hòa vào chung rượu, rồi chia nhau uống), nhất là khi kết nghĩa huynh đệ. Và Thiên Chúa cũng đã thiết lập Huyết Ước với nhân loại chúng ta.

HUYẾT ƯỚC ĐƯỢC THỰC HIỆN

Thánh sử Mác-cô cho biết: Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, ngày sát tế chiên Vượt Qua, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: “Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta” (Mc 14:13-15). Hai môn đệ ra đi vào thành, các ông thấy mọi sự y như Ngài đã nói. Và các ông dọn dạ tiệc Vượt Qua.

Khi đang bữa ăn, Đức Giêsu CẦM LẤY bánh, dâng lời CHÚC TỤNG, BẺ RA, TRAO CHO các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy” (Mc 14:22). Rồi Ngài cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, trao cho các ông, và nói: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người” (Mc 14:24). Đây là phép lạ lớn nhất và là mầu nhiệm đức tin, nếu không có đức tin thì không thể nào tin nổi. Bánh và rượu được thánh hóa để trở thành Thánh Thể của Đức Giêsu Kitô, làm Thần Lương nuôi sống chúng ta hằng ngày. Đó cũng là Giao Ước được thực hiện, đúng với lời hứa mà Chúa Giêsu đã hứa trước khi Ngài về cùng Chúa Cha: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). Ngài lập Bí tích Thánh Thể và cũng lập chức Linh mục kỳ diệu, bởi vì phàm nhân mà được Chúa trao quyền hành động thay mặt Ngài.

Sau khi thiết lập Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu ân cần nhắn nhủ: “Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa” (Mc 14:25). Ngài về Thiên quốc trước để dọn chỗ cho chúng ta, những người tin Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Độ.

Để tỏ lòng kính mến Thánh Thể và đáp lại Tình Ngài, mỗi ngày chúng ta nên RƯỚC LỄ THẬT, rước lễ xong thì hãy đắm mình trong Ngài để hòa tan với Ngài và chuyện trò với Ngài. Mọi lúc khác trong ngày, chúng ta cũng nên RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG, nếu có thể thì chầu Thánh Thể chung hoặc riêng. Thánh LM TS Thomas Aquinas, thần học gia lỗi lạc, cho biết: “Rước lễ thiêng liêng sinh hiệu quả như rước lễ thật, nhưng còn tùy chúng ta dọn mình kỹ hay không, có tha thiết ao ước Chúa hay không, và có yêu mến Chúa nhiều hay không”.

Chúa Giêsu vẫn luôn ở nơi Nhà Tạm chờ đợi chúng ta tâm sự với Ngài, không phải chúng ta an ủi Ngài mà chúng ta được Ngài an ủi. Thánh Thể và Thánh Tâm phải được chúng ta ưu tiên, và đó cũng là tôn kính Lòng Chúa Thương Xót vậy.

Liên quan Thánh Thể, trên trang CongGiaoDanThan.com, tác giả Nguyễn Hy Vọng kể câu chuyện xảy ra thật tại Việt Nam thế này: Năm 1954, sau khi chiếm miền Bắc, một toán công an cộng sản vào nhà dòng kín Bùi Chu lục soát. Khi đến Nhà Nguyện, lúc các nữ tu đang chầu Mình Thánh, một tên cộng sản lớn tiếng la lối: “Chúa của các người ở đâu?”. Nữ tu chỉ Nhà Tạm trên bàn thờ, tên này lấy súng mang trên người nhắm Nhà Tạm. Hắn bắn vỡ chén thánh và Mình Thánh Chúa đổ ra vương vãi. Bắn xong, hắn vẫn đứng yên, chĩa súng vào Nhà Tạm như muốn bắn tiếp. Các nữ tu vô cùng đau lòng vì Mình Thánh Chúa bị xúc phạm, nên quỳ xuống, van xin anh đừng bắn nữa, nhưng khi chạm đến hắn, các nữ tu mới biết hắn chỉ còn là cái xác không hồn: HẮN CHẾT ĐỨNG!

Lạy Thánh Tử Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con để chúng con xứng đáng lãnh nhận Thánh Thể Ngài mỗi ngày, xin Thánh Thể Ngài ban cho chúng con phúc trường sinh, chứ không là cớ khiến chúng con bị án phạt đời đời vì tội bất xứng. Ngài là Đấng cứu độ nhân loại, hiển trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.

-------------------------------
 

MMTC ABC483: HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN!

 

Trước tình trạng giảm sút người tham dự Thánh lễ tại Hoa Kỳ, nhất là từ sau đại dịch Covid-19, Hội MMTC ABC483


Trước tình trạng giảm sút người tham dự Thánh lễ tại Hoa Kỳ, nhất là từ sau đại dịch Covid-19, Hội đồng Giám mục nước này đang thực hiện một phong trào được gọi là “Phục hưng Thánh Thể”, với mục đích mời gọi các tín hữu hãy trở lại với truyền thống yêu mến Thánh Thể của Giáo hội. Phong trào này kéo dài trong 3 năm, bắt đầu từ ngày 19/6/2022. Và đỉnh cao của cuộc phục hưng là Đại hội Thánh Thể Toàn quốc sẽ diễn ra ở Indianapolis từ ngày 17 đến 21/7/2024.

Với cuộc phục hưng này, các vị chủ chăn của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ muốn khẳng định: các cuộc khủng hoảng đức tin, gia đình, luân lý, xã hội của thời đại này chỉ có thể chữa lành bằng phương thuốc thiêng liêng là bí tích Thánh Thể. Quả vậy, một thế giới phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, sẽ tự huỷ diệt và biến thành bãi chiến trường, bạo lực sẽ tràn lan. Bí tích Thánh Thể được gọi là “Bí tích cực trọng”, vì Chúa Giê-su thực sự hiện diện trong bí tích này. Đó không chỉ là sự hiện diện thụ động khô khan, mà Chúa còn trở nên của ăn của uống cho các tín hữu. Đến với bí tích Thánh Thể sẽ giúp chúng ta gặp gỡ Chúa, nhờ đó những tổn thương được phục hồi và những khiếm khuyết nơi con người sẽ được nâng đỡ.

Cùng với phong trào “Phục hưng Thánh Thể”, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ mời gọi mỗi tín hữu hãy mời một người trở lại nhà thờ. Những người này đã lâu không còn tham dự Thánh lễ và không sinh hoạt với cộng đoàn. Việc làm này thể hiện ý nghĩa của bí tích Thánh Thể, là Bí tích của tình hiệp thông – hiệp thông với Chúa và với anh chị em. Sáng kiến phục hưng đức tin và lòng yêu mến Thánh Thể sẽ bao gồm việc phát triển các tài liệu giảng dạy mới, đào tạo cho các lãnh đạo giáo phận và giáo xứ, ra mắt trang web dành riêng cho việc phục hồi lòng yêu mến Thánh Thể, và triển khai một nhóm đặc biệt gồm 50 linh mục, những vị sẽ đi khắp đất nước để rao giảng về bí tích Thánh Thể.

Tại Việt Nam chúng ta, các buổi cử hành Thánh Thể và Chầu Mình Thánh quy tụ rất đông tín hữu tham dự, đó là điều đáng mừng. Tuy vậy, lòng yêu mến Thánh Thể nơi nhiều tín hữu vẫn chỉ đóng khung ở sinh hoạt cộng đoàn, khá ít người dành thời gian để cầu nguyện riêng và thinh lặng trước Thánh Thể. Thiếu những giây phút cầu nguyện riêng trước Thánh Thể, người tín hữu khó có thể gặp gỡ thân tình cá vị với Đức Giê-su. Phong trào “Phục hưng Thánh Thể” của Giáo hội Hoa Kỳ nhắc chúng ta cần sống mầu nhiệm Thánh Thể một cách rõ nét và hiệu quả hơn.

“Hãy nhận lấy mà ăn!”. Đây là lời của Chúa Giê-su, khi Người thiết lập bí tích Thánh Thể. Đây không phải là một lời nói có ý nghĩa tượng trưng hay dùng hình ảnh so sánh. Đức Giê-su hiến mình làm của ăn của uống nuôi dưỡng đức tin của tín hữu. Như người mẹ sẵn sàng hy sinh mọi sự cho con mình, Đức Giê-su để lại cho trần gian chính máu thịt mình. Thánh Thể là bí tích yêu thương. Nơi Thánh Thể, Chúa Giê-su hiện diện âm thầm khiêm tốn, để gặp gỡ và lắng nghe những nỗi niềm của nhân thế. Ngài cùng đi với con người trong mọi nẻo đường của cuộc sống còn nhiều thử thách chông gai.

Qua các Bài đọc Lời Chúa của năm B, Phụng vụ dẫn chúng ta khởi đi từ lễ nghi Cựu ước đến lễ nghi của Tân ước. Những gì đã được thực hiện trong thời Cựu ước, chỉ là hình bóng cho lễ nghi của Tân ước. Thánh Phao-lô cũng đề cập tới so sánh này trong Bài đọc II. Nếu trong Cựu ước, lễ dâng là máu bò máu dê, thì đến thời Tân ước, lễ dâng là chính máu của Chúa Giê-su, Con Chiên vẹn sạch. Đức Giê-su là Chiên Vượt qua mới, gánh trên vai mình tội lỗi của muôn dân. Người chịu phạt thay cho con người ở mọi thời đại. Người là Của Lễ Toàn Thiêu, dâng hiến mình trên thập giá. Nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa Giê-su dạy chúng ta bài học hy sinh, sống vì hạnh phúc của tha nhân, khiêm tốn phục vụ và yêu thương mọi người.

“Hãy nhận lấy mà ăn!”. Chúa đang nói với chúng ta như đã nói với các môn đệ năm xưa. Ăn Thịt Chúa và uống Máu Chúa là kết hợp mật thiết với Người, nhờ đó được chia sẻ sức sống siêu nhiên của Người. Nhờ bí tích Thánh Thể, chúng ta được cải hóa tâm hồn và dần dần trở nên giống như Chúa, được ở trong Người, như lời Người nói: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi và Tôi ở lại trong người ấy”. Một khi được nuôi dưỡng bằng Thịt và Máu Chúa Giê-su, các tín hữu cũng được mời gọi sống hiệp thông hài hoà với anh chị em mình. Thánh Phao-lô viết cho giáo dân Cô-rin-tô: “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Cr 10,17).

Hãy đến với Chúa Giê-su Thánh Thể để tôn vinh tình yêu thương của Thiên Chúa. Hãy năng nhận lãnh lương thực thiêng liêng để chúng ta được thần linh hoá và được nếm hưởng hạnh phúc Thiên đàng ngay khi còn sống nơi dương thế.

+ ĐTGM. Giu-se Vũ Văn Thiên

--------------------------------
 

MMTC ABC484: TƯỞNG NHỚ ĐỂ SỐNG!


Anh chị em thân mến,
 

Hôm nay chúng ta cùng nhau cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa hay còn gọi là Lễ Thánh Thể. Thánh MMTC ABC484


Hôm nay chúng ta cùng nhau cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa hay còn gọi là Lễ Thánh Thể. Thánh Thể là một bí tích cao trọng mà Chúa Giê-su đã thiết lập trong bữa Tiệc Ly sau cùng. Trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giê-su Ki-tô không chỉ ban cho chúng ta chính Mình và Máu của Người, mà còn mời gọi chúng ta sống trong tình yêu và sự hy sinh mà Người đã nêu gương. Trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta thấy rõ tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng ta và toàn thể nhân loại. Người không chỉ nói về tình yêu của Thiên Chúa, mà còn bằng hành động Người đã chứng minh tình yêu đó qua sự hy sinh mạng sống mình trên Thập giá để cứu độ nhân loại.

Khi nói đến điểm này, lòng trí tôi hướng về tình yêu của các người mẹ. Noi gương Chúa, các bà mẹ đã luôn chăm sóc, bảo vệ và hy sinh để đem mọi điều tốt đẹp cho con cái của mình. Và đây là một mẫu gương mà tôi đã ghi lại trong ngày Mother’s Day vừa qua. Xin mời anh chị em cùng nghe lại.

Vào năm 1995, sau vụ động đất tại Thành Phố Kô-bê, bên Nhật, người ta đào bới và khám phá dưới đống gạch vụn của một tòa nhà đã đổ nát là hai mẹ con. Người mẹ, tuy còn sống nhưng đã bất tỉnh; còn đứa cháu gái đang cố gắng ngậm chặt ngón tay của người mẹ và cố hút nguồn sống bằng máu phát xuất từ thân thể của mẹ cháu.

Sau khi phục hồi sức khỏe cho hai mẹ con. Người ta nghe bà mẹ kể lại rằng. Tuy bị chôn vùi ở dưới đống gạch đổ nát của tòa cao ốc. Nhưng hai mẹ con chúng tôi quả thật đã gặp vận may. Có một cái đà thay vì đổ suống đập vào chúng tôi thì lại bị ngăn lại bởi bức tường vụn và trở thành vật chắn giúp hai mẹ con chúng tôi không bị đè chết.

Sau đó, đứa con vài tháng tuổi của chị đói quá khóc thét lên. Bà mẹ không biết phải làm gì! Dòng sữa thì khô quặn vì đã mất mấy ngày họ đâu có gì để ăn và để uống. Bà mẹ mò mẫm trong bóng tối và tay bà đã chạm vào một vật sắc và nhọn. Với bản năng yêu thương của một người mẹ, bà không kịp suy nghĩ, lập tức dùng ngay vật nhọn đó cắt vào ngón tay của mình và đặt vào miệng cháu. Cứ thế mỗi lần con của bà khóc thét lên là một vết cắt của yêu thương được xuất phát từ thân thể của bà. Cứ thế cho đến khi bà ngất đi vì bất tỉnh và không hề biết những chuyện xẩy ra sau này.

Người ta hỏi bà là khi cắt da thịt mình để lấy máu thay sữa cho con, bà không sợ chết sao? Bà trả lời rằng với bản năng của người mẹ, tôi không có thời gian để suy nghĩ. Sự sống còn của con tôi là tất cả những gì mà tôi có thể làm được; cho dù giờ này biết làm thế rồi chết, tôi vẫn làm.

 Câu nói “cho dù giờ này biết làm thế rồi chết, tôi vẫn làm” của người mẹ tại Kô-bê bên Nhật năm 1995 làm tôi nhớ lại lời di chúc của Đức Giê-su đã trối lại rằng: “Hãy làm việc này để nhớ đến Ta.” Trong bí tích Thánh Thể, chúng ta tưởng nhớ đến Chúa không bằng lời nói, nhưng còn bằng hành động và sau đây là một câu chuyện.

Có linh mục nọ vốn là giáo sư thần học về bí tích. Một bữa nọ, trong lúc ngài đang dậy về bí tích Thánh Thể ở Đại chủng viện thì được biết ngôi làng mà Ngài hay đến để dâng lễ, đã bị cơn gió lốc xoáy đến độ tàn phá một số nhà của dân nghèo. Trong số những người bị cơn bão tàn phá nhà cửa, có một gia đình kia rất nghèo nàn. Hai cụ tuy đã già mà vẫn chưa có con. Vì thế chẳng có con cháu nào đến giúp sửa chữa cho dễ ở.

Sau bài giảng lễ Chúa nhật hôm đó và các tuần kế tiếp, cha giáo nhắc nhở bà con dự thánh-lễ biết về tình trạng của hai cụ già này.

Mấy tuần sau, cũng trong một Thánh lễ Chúa nhật, cha giáo lại loan báo tuần tới ngài sẽ thôi không dâng lễ cho họ nữa. Bà con rúng động, người này hỏi người nọ: tại sao vậy? Chúng mình đã làm gì? Hay là, cha bị Đức GM đổi đi nơi khác chăng?…. Cha giáo lặng yên, chờ cho tình hình lắng đọng rồi chậm rãi nói: “Cha không bị đổi hay thuyên chuyển đi đâu hết! Cha không đến dâng lễ ở đây nữa vì anh chị em không phải là tín đồ của Chúa?” Cha nói gì vậy?

Chúng con đi lễ hàng tuần, bỏ tiền xây nhà thờ và tham gia mọi lần quyên góp. Số người tham dự Thánh lễ và rước lễ hàng tuần gần chật hết nhà thờ; và Chúa nhật nào cũng có người xưng tội… Vậy mà cha lại bảo chúng con không phải là tín hữu….

Đúng vậy, anh chị em không phải là người công giáo. Họ lại lao nhao lên, mỗi người một câu lên tiếng để minh chứng họ là người có đạo…

Cha giáo nhà mình vẫn tiếp tục: “Này nhé, hơn tháng nay, kể từ ngày làng của chúng ta bị cơn lốc xoáy đến tàn phá. Cha đã nói cho anh chị em biết về tình trạng của hai cụ. Hai cụ đã già, lại neo đơn… thế mà có ai đến giúp hai cụ sửa lại căn lều đó đâu!!! Anh em cùng tham dự một bữa tiệc, cùng chia sẻ một tấm bánh, cùng uống chung một chén rượu… Và cha nghe anh chị em thanh-minh và bào chữa rằng chúng ta là tín đồ của Chúa. Vậy mà anh chị em lại khóa cửa lòng trước nhu cầu của người khác.  Anh chị em không sống điều anh chị em tuyên xưng…vậy anh chị em là tín đồ của ai?  Đó là lý do cha sẽ không đến dâng lễ nữa.”

Cả nhà thờ ngồi im lặng, không một tiếng động. Không ai dám nhìn ai…chỉ cúi đầu nhìn xuống đất… Cuối cùng, có một cụ già đứng dậy thưa với cha rằng: “ Cha nói chí lý, chúng con không xứng đáng là tín hữu của Chúa, chúng con chưa sống điều mà chúng con đã lĩnh nhận…. Nhưng thưa cha, nếu cha cũng sống điều mà cha đã nhắc nhở chúng con trong mấy tuần qua thì thật là phải đạo.”

Đến lúc này thì không phải giáo dân cúi đầu xuống, mà là cha giáo. Ngài đứng lặng yên, cúi đầu xuống….Một hồi sau,ngẩng đầu lên Ngài từ từ nói: “Cảm ơn cụ đã can đảm nhắc cho tôi; nào chúng ta cùng đi…”

Thế là thay vì nói lời kết lễ: Lễ xong chúc anh chị em về bình an. Chúa nhật hôm đó cha giáo và giáo dân kéo nhau ra đi thực hiện điều Chúa truyền “các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta.

Đó là chuyện của người khác. Còn chúng ta thì sao? Bao nhiêu Thánh lễ chúng ta đã tham dự, bao nhiêu lần đã đón Chúa vào lòng. Nhưng chúng ta đã sống điều Chúa dậy chưa? làm như Chúa làm chưa? Và đây là một gương sáng nữa, xin kể nốt cho anh chị em nghe.

Có hai người bạn trẻ kia yêu nhau tha thiết. Anh chị đã đính hôn được hơn một năm và trong thời gian chuẩn bị hôn lễ thì chị phát hiện mình mắc phải căn bịnh ung thư. Theo sự chẩn đoán của các bác sĩ chuyên khoa lúc bấy giờ thì chị chỉ còn sống được khoảng một năm nữa mà thôi. Trước tình hình đó, chị đề nghị và khuyên anh nên hủy bỏ hôn lễ. Anh đáp lại rằng: anh đã yêu chị lúc mạnh khỏe thì giờ đây anh cũng sẵn sàng yêu thương chị khi lâm cảnh ốm đau. Và đám cưới của anh chị đã diễn ra như đã được dự trù. Kết quả không chỉ là một năm mà anh chị đã sống bên nhau được mười sáu năm trong cuộc chiến với căn bịnh nan y. Anh chị đã có bốn cháu.

Trong Thánh Lễ cuối đời của chị trong căn phòng tại nhà thương. Tuy thể xác rất hốc hác và gầy còm, nhưng tinh thần của chị thật tỉnh táo. Chị đã cùng gia đình dâng hy lễ cuối cùng, của lễ cuộc đời.

Trong lúc đọc lời truyền phép “…Vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con.” Vị Linh Mục, bạn và là người đồng hành với gia đình anh chị đã chia sẻ rằng cuộc sống của chị đã đem lại một ý nghĩa mới về Bí Tích Thánh Thể cho gia đình anh chị và những người thân quen.

Thật vậy, cuộc sống của chị đã được chúc phúc. Chị đã được Chúa thương yêu, dìu dắt và dẫn đưa vào mối tình với chồng và các con của chị. Chính Chúa là tác giả của mối tình đó. Bổn phận của chị là đáp trả tình của Chúa bằng cách hy sinh, bẻ (break) cuộc sống của chị, trao cho chồng và con.

Và bằng lời chúc tụng chị đã tán dương Tình Yêu của Chúa trong cuộc sống. Chị càng hy sinh bao nhiêu thì sự cao quí và vẻ đẹp của Thiên Chúa trong cuộc sống của chị càng được bộc lộ bấy nhiêu. Chị có thể làm được các việc đó vì chị sẵn sàng để cho tình Chúa tan chảy trong cuộc sống của chị.

Và chuyện gì phải đến, đã đến. Trước giây phút lâm chung, chị đã phó thác bản thân, gia đình và những người thân quen cho Chúa rồi thanh thản ra đi về ngôi nhà thân yêu mà tại nơi đó chị đã được người Cha thân yêu mở rộng vòng tay hân hoan đón chào.

Anh chị em thân mến,

Phần chúng ta, uớc mong Bí Tích Thánh Thể mà chúng ta cử hành trong các Thánh Lễ sẽ làm sống lại những hy sinh cao cả của Chúa Kitô. Người đã tự nguyện chấp nhận đau khổ và cái chết để mở ra con đường cứu rỗi cho chúng ta. Và từ đó, cuộc sống của chúng ta hòa tan trong tình Chúa và trở thành của ăn hiến tặng cho nhau. Amen!

Lm. Yuse Mai Văn Thịnh, DCCT

-------------------------------
 

MMTC ABC485: BÍ TÍCH THÁNH THỂ, TÌNH YÊU TRỞ THÀNH LƯƠNG THỰC

 

Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện Bữa Tiệc Ly. Tuy nhiên, điều cần lưu ý ở đây là Chúa Giêsu MMTC ABC485


Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện Bữa Tiệc Ly. Tuy nhiên, điều cần lưu ý ở đây là Chúa Giêsu không nói: bánh này tượng trưng cho Mình Thầy và rượu này tượng trưng cho máu Thầy; nhưng Ngài nói rõ ràng: “Đây là mình Thầy” (Mc 14:22) và “Đây là máu Thầy” (Mc 14:24). Công thức này rất quan trọng, khẳng định sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa trong bánh và rượu của phép Thánh Thể.

1. Tái khám phá tình yêu và sự sống mà Bí tích Thánh Thể trao ban.

Trong thời đại này, chúng ta dễ có khuynh hướng muốn coi mọi suy nghĩ, triết lý và cả niềm tin tôn giáo đều có giá trị ngang nhau để làm hài lòng mọi người và tỏ ra đoàn kết trong một khuôn khổ thống nhất, mà quên đi điều quan trọng là chúng ta phải biết cách giữ vững đức tin của mình. Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi một cách rõ ràng: đối với chúng ta, ngày nay, Bí tích Thánh Thể là gì? Chúng ta có thực sự nhận ra sự hiện diện sống động thực sự của Chúa Giêsu nơi hình bánh và rượu không? Chúng ta đến với Bí tích Thánh Thể với tâm tình và thái độ nào? Chúng ta có đón nhận Chúa Giêsu trong hình bánh và rượu một cách có ý thức khi chúng ta rước lễ không? Khi rước lễ, chúng ta có khao khát kết hợp và dâng hiến trọn vẹn chính mình cho Chúa Giêsu như Chúa đã hiến dâng chính mình Ngài cho chúng ta không? Phải chăng chúng ta đã quá quen trình tự của Thánh lễ đến độ nhàm chán và thậm chí nhiều khi tự nhốt mình trong các nghi thức bề ngoài khiến chúng ta không thể kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể thực sự bằng tất cả trái tim?

Thật là đáng tiếc khi vẫn còn thấy những người đi lễ ăn mặc không đoan trang, đứng đắn, đôi khi còn hở da, hở thịt, như thể họ đang đi dự tiệc tùng, vui chơi, du lịch chứ không phải đến với Chúa. Thật là đáng tiếc khi vẫn còn thấy các Kitô hữu đi lễ chỉ tranh thủ selfie tự sướng, chụp hình hết chỗ này, chỗ kia, ngắm xem ai xinh đẹp, dễ thương, ai sang trọng, chứ không phải cầm lòng cầm trí hướng về Chúa Thánh Thể. Thật là đáng tiếc khi vẫn còn thấy các Kitô hữu lên rước lễ với cặp mắt ngó quanh hoặc bàn tay không sạch sẽ, vẫn còn nắm chặt thứ này vật nọ, không ý thức về tình trạng của bản thân, có sống trong ân sủng, có sạch tội hay không, mà cứ lên rước Chúa, và khi trở về chỗ của mình, họ lại bị phân tâm hoặc quan tâm để ý đến những gì đang xảy ra chung quanh mình, lòng không kết hiệp với Chúa và yêu mến Ngài đang ngự trong lòng mình. Thật đáng buồn khi còn thấy các Kitô hữu rước lễ và chỉ tập trung xin Chúa thỏa mãn những nhu cầu vật chất mà họ muốn có, như thể Chúa Giêsu là chủ ngân hàng hay người giúp việc của họ, thay vì tạ ơn Thiên Chúa ngự vào trong con người của họ. Thật là đáng tiếc khi vẫn còn thấy một số Kitô hữu khi đến phần rước lễ đã mau mau cúi cúi, chào chào, rồi vội vã ra lấy xe đi về, bỏ ngang thánh lễ, không ý thức rằng mình cũng là thành viên của cộng đoàn tín hữu đang cùng dự Tiệc Thánh!

Chúa Giêsu, Đấng trao hiến sự sống và tình yêu, vẫn phải chịu đựng những tâm trí và thái độ hời hợt này. Ngài vẫn phải chịu khổ hình vì sự thiếu nhận biết, thiếu tôn kính, thiếu tình yêu này! Nhưng làm sao chúng ta có thể lớn lên trong sự tôn thờ này, trong sự nhận biết tình yêu thương này, nếu chúng ta không hiểu đủ mà cũng không muốn tìm hiểu Bí tích Tình yêu này. Chúng ta cần phải tái khám phá tình yêu và sự sống mà Bí tích Thánh Thể trao ban cho chúng ta; đã đến lúc phải học lại cách sống cụ thể và thánh thiện từ việc Rước lễ.

Hôm nay khi long trọng cử hành sự hiện diện Thánh Thể của Chúa Kitô, chúng ta lắng nghe lời khuyên của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI khơi dậy trong tâm hồn mình “sự kinh ngạc về Thánh Thể.” Ngài nói: “Thánh Thể là quà tặng mà Chúa Giêsu Kitô tự mình thực hiện, qua đó mạc khải cho chúng ta tình yêu vô hạn của Thiên Chúa dành cho mọi người nam nữ. Bí tích kỳ diệu này biểu lộ tình yêu “cao cả hơn” đã khiến Ngài “hy sinh tính mạng vì bạn hữu” (Ga 15:13). Chúa Giêsu thực sự đã yêu thương họ “đến cùng” (Ga 13:1). Bằng những lời đó, thánh sử Gioan giới thiệu hành động vô cùng khiêm nhường của Chúa Kitô: trước khi chết vì chúng ta trên Thập giá, Ngài đã quấn khăn quanh mình và rửa chân cho các môn đệ. Tương tự như vậy, trong bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu tiếp tục yêu thương chúng ta “đến cùng”, thậm chí đến hiến dâng cho chúng ta Mình và Máu của Ngài. Các Tông Đồ hẳn phải kinh ngạc biết bao khi chứng kiến ​​những gì Chúa đã làm và đã nói trong Bữa Tiệc Ly đó! Mầu nhiệm Thánh Thể cũng phải khơi dậy trong tâm hồn chúng ta điều kinh ngạc đó!” (Tông huấn hậu Thượng Hội đồng về Bí tích Thánh Thể như nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống và sứ mệnh của Giáo hội, Sacramentum Caritatis, 22 tháng 2 năm 2007).

2. Trong Bí Tích Thánh Thể, Máu Chúa Giêsu Kitô trở thành máu giao ước vĩnh cửu Thiên Chúa xác lập với nhân loại.

Bài đọc thứ nhất trích Sách Xuất hành thuật lại: “Ông Môsê xuống núi thuật lại cho dân mọi lời của Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: Mọi lời Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Ông Môsê chép lại mọi lời của Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Israel. Rồi ông sai các thanh niên trong dân Israel dâng những lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Thiên Chúa. Ông Môsê lấy một nửa phần máu, đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: Tất cả những gì Thiên Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo. Bấy giờ, ông Môsê lấy máu rảy lên dân và nói: Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này” (Xh 24:1-8).

Trong thế giới cổ xưa, kể cả thời kỳ được mô tả trong Cựu Ước, hiến tế là cách người ta ký kết một giao ước. Giao ước không chỉ là một “hợp đồng” hay một “thỏa thuận”. Đó là một cam kết trọn đời giữa hai bên. Ký kết một giao ước là thực hiện một nghĩa vụ quan trọng nhất mà các bên đã đánh cược mạng sống của mình.

Các giao ước được hình thành bằng máu bởi vì, đối với hầu hết con người thời cổ đại, máu là nền tảng của sự sống. Nếu máu của bạn đổ ra, bạn sẽ trở nên yếu đi. Nếu đổ quá nhiều, bạn đã chết. Đó là lý do tại sao động vật được hiến tế: máu của chúng tượng trưng cho máu của những người lập giao ước với nhau. Các giao ước có thể là giữa những người bình đẳng, nhưng thường là giữa những người không ngang cấp, giữa cấp trên và cấp dưới. Một vị vua bại trận giờ trở thành chư hầu của kẻ chinh phục mình và bị ràng buộc bởi giao ước.

Và khi Thiên Chúa lập các giao ước - với Abraham, với Môsê, với Israel - đó là những giao ước chắc chắn nhất giữa những người không ngang cấp. Các đối tác trong giao ước tự ràng buộc bằng mạng sống của mình để làm hoặc không làm điều gì đó đối với người kia. Một chư hầu tự buộc mình không được phản bội nhà vua và phải bảo vệ nhà vua. Israel tự buộc mình phải tuân giữ Lề luật của Thiên Chúa, và Thiên Chúa tự buộc mình là Chúa của họ và họ là dân của Ngài.

Giao ước đầu tiên của Thiên Chúa là sự sáng tạo: Thiên Chúa gắn kết chính mình với con người một cách đặc biệt bằng cách tạo dựng con người theo “theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta” (Stk 1:26). Con người đã phá vỡ giao ước đó bằng cách muốn mình không phải là hình ảnh giống Thiên Chúa, mà là “như Thiên Chúa”, tự mình quyết định điều gì là tốt và điều gì là xấu. Isael đã phá vỡ giao ước của Thiên Chúa bằng cách liên tục suy thoái về mặt tôn giáo.

Giao ước cuối cùng và dứt khoát, được thực hiện bằng “Máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người” (Mc 14: 24) với Thiên Chúa trong Chúa Kitô, không phải được thực hiện bằng “máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình” (Dt 9: 12), của một con người đồng thời là Thiên Chúa. Là con người hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa; là Thiên Chúa, lễ vật của Ngài thật hoàn hảo. Chúa Giêsu đã làm điều cần phải làm mà chúng ta không thể làm. Ngài đã hiến mình trên Thập Giá cho đến chết. Chúa Giêsu nói rõ ràng về Bí tích Thánh Thể là Mình và Máu của Ngài. Chúng không “đại diện” hay “tượng trưng” cho thân xác và dòng máu của Ngài; đó chính là Thân mình và Máu Ngài, “Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội.” (Kinh Tạ ơn II). Hành động tuyệt đối tuân phục thánh ý Chúa Cha cho đến đổ máu ra và chết của Chúa Giêsu được tái hiện trong mỗi Thánh Lễ.

Chúa Giêsu rõ ràng muốn Thánh Thể là một phần của lễ của Ngài trên thập giá. Giáo lý Hội Thánh Công giáo nói rằng Bí tích Thánh Thể làm cho hy tế của Chúa Kitô hiện diện: “Hy tế thánh, bởi vì hy tế duy nhất của Đức Kitô Đấng Cứu Độ được hiện tại hoá và bao gồm cả lễ vật của Hội Thánh. Bí tích Thánh Thể còn được gọi là Hy tế Thánh lễ, “lễ tế ngợi khen” (Dt 13,15) , lễ tế thiêng liêng, hy tế tinh tuyền  và thánh thiện, bởi vì bí tích này hoàn tất và vượt trên mọi hy tế của Giao Ước cũ” (GLHTCG, số 1330).

3. Thánh Thể, mầu nhiệm tình yêu cần được công bố.

Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô hiện diện và được công bố trong Bí tích Thánh Thể qua việc tái hiện Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu trong phụng vụ. Như Chúa Giêsu đã chúc phúc cho bánh và rượu rằng: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy” và “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người” (Mc 14: 22,24)), những cử chỉ và lời nói này vang vọng trong việc cử hành Thánh Thể.

Khi tham dự buổi cử hành Thánh lễ, các tín hữu cảm nghiệm thực tại huyền nhiệm về sự hiện diện của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Hành vi rước lễ là một cách công bố hy tế của Chúa Kitô và báo trước bữa tiệc vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. Các Tông đồ, trong bữa Tiệc ly, được rước lễ từ tay Chúa Giêsu như thế nào thì ngày nay các tín hữu, khi tham dự Thánh lễ, cũng được rước lễ từ tay của Chúa Giêsu như vậy, qua các thừa tác viên. Điều này giúp các tín hữu đương thời hiểu rằng họ được hiệp nhất với cộng đoàn các tông đồ khi lần đầu tiên các ngài cử hành Bí tích Thánh Thể với Chúa Kitô.

Trong Thánh lễ, chúng ta đến với nhau để sau khi dự bàn tiệc Lời Chúa, lắng nghe những Lời giảng dạy của Chúa Giêsu, chúng ta tham dự vào Bàn tiệc Mình Máu Thánh của Ngài. Chúng ta được nuôi dưỡng từ bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, sau đó chúng ta ra đi và công bố Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể  cho thế giới. Theo nghĩa đó, Giáo hội không chỉ là một nguồn suối nơi mọi người đến để uống nước, mà còn là một hệ thống tưới tiêu, nhờ những người đã đến uống nước ở nguồn đó, rồi đem nước đó đi tưới khắp thế giới,: “Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết” (1 Cr 11: 26).

Với việc thiết lập Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu ban cho chúng ta điều răn yêu thương, và đặt vào trong chúng ta một lực đẩy mới. Với Bí tích Rửa tội, chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới vốn cần được nuôi dưỡng bằng Bí tích Thánh Thể. Lực đẩy mới của cuộc sống này đưa dẫn chúng ta đến việc ra đi công bố và thực hành điều răn yêu thương này, đến mức hiến dâng sự sống của chúng ta, là những Kitô hữu đích thực.

Chúa Kitô yêu thương ban cho chúng ta sự sống mà Ngài nhận được từ Chúa Cha. Chúng ta cũng cần sống yêu thương, trước hết bằng cách đón nhận tình yêu ban sự sống từ Chúa Cha, qua lương thực Thánh Thể là Chúa Giêsu, để rồi trao ban tình thương và cuộc sống của chính mình cho những người chung quanh, bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Đó là thực hiện Lời Chúa Giêsu truyền dạy: “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22:19).

Phêrô Phạm Văn Trung

-------------------------------
 

MMTC ABC486: BÁNH SỰ SỐNG

 

Thánh Thể là phép lạ nhãn tiền và lớn lao nhất, phàm nhân không thể nào hiểu nổi bằng trí óc MMTC ABC486


Thánh Thể là phép lạ nhãn tiền và lớn lao nhất, phàm nhân không thể nào hiểu nổi bằng trí óc phàm tục, thế nên phải dùng trí tuệ đức tin mới có thể hiểu được Mầu Nhiệm Đức Tin.

Thật vậy, khi Chúa Giêsu nói Ngài là bánh hằng sống từ trời, là Mình Máu Ngài, người Do Thái rất khó chịu, chính các môn đệ cũng cho đó là lời chướng tai, không thể nghe nổi. (x. Ga 6:60) Chúa Giêsu thông cảm cho họ, và Ngài biết Ngài sẽ làm gì.

Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly. Khi đang ăn cùng các môn đệ, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” (Mc 14:22) Rồi Ngài cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.” (Mc 14:24-25)

Giao Ước Mới được ký kết bằng máu chứ không bằng thứ gì khác, mà máu này là Máu của Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, chứ không phải máu chiên, bò, dê,... Giao ước (hiệp ước, thỏa ước, khế ước, minh ước) vô thời hạn, vĩnh viễn, và là thành phần của cuộc sống, hoàn toàn khác với hợp đồng – sự thỏa thuận của đôi bên và có thời hạn.

Dù chỉ là hợp đồng hoặc là giao ước cũng đều có những trách nhiệm mà đôi bên phải thực hiện. Theo nghĩa Kinh Thánh, giao ước được thiết lập và đóng ấn bằng một lễ nghi công khai và long trọng. Theo phong tục của dân ở Đất Thánh, người ta đóng ấn giao ước bằng nghi thức sát tế một con vật, rồi phân thây nó thành hai phần và đặt dưới đất. Sau đó, đại diện hai bên lần lượt đi ngang qua giữa hai phần con vật đó, ngụ ý quyết tâm thi hành giao ước và sẵn sàng chịu chung số phận như con vật bị giết, nếu vi phạm giao ước. (x. St 15:7-20; Gr 31:31; Gr 34:18-22)

Thiên Chúa đã nhiều lần thiết lập giao ước với loài người. (x. St 8:20-21; St 9:8-17; St 12:1-3) Có hai giao ước được nhắc tới trong Kinh Thánh là Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới Tân Ước. Cựu Ước là giao ước được thiết lập giữa Thiên Chúa và dân Israel, được đóng ấn bằng máu con vật sát tế. Tân Ước là giao ước được thiết lập trực tiếp giữa Thiên Chúa và toàn thể nhân loại, và được đóng ấn bằng chính Bửu Huyết của chính Đức Kitô Giêsu, Con Thiên Chúa.

Tục ngữ Việt Nam nói: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã.” Không gì có thể so sánh với máu, vì máu giữ vai trò rất quan trọng trong sự sống của con người – và động vật. Cái gì liên quan máu đều đáng giá, vì liên quan sự sống. Thực vật có loại “máu lạnh” và không có màu đỏ, chúng ta gọi là “nhựa.” Cuộc sống có nhiều thứ liên quan máu, có thể tốt hoặc xấu, nhưng luôn “nghiêm trọng.” Hằng ngày, ở đâu đó trên thế giới này – kể cả Việt Nam, nhiều vụ án liên quan “máu xấu” vẫn không ngừng xảy ra.

Trong “Tổng Luận Thần Học” (Summa Theologica, III, Q. 76, Art. 8), Thánh Tôma Aquinô (thần học gia vĩ đại nhất và là thi sĩ mãnh liệt nhất của Chúa Kitô về Bí tích Thánh Thể) cho biết:

• KHÁCH THỂ 1: Có vẻ như Thánh Thể Chúa Kitô không thực sự ở đó khi thịt hoặc một em bé hiện ra trong bí tích này. Vì thân thể Ngài ngừng ẩn trong bí tích này khi dạng bí tích ngừng hiện hữu. Nhưng khi thịt hoặc một em bé hiện ra, dạng bí tích ngừng hiện hữu. Do đó thân thể Chúa Kitô không thực sự ở đó.

• KHÁCH THỂ 2: Hơn nữa, dù thân thể Chúa Kitô ở đâu, dưới chính dạng đó hoặc dạng bí tích. Nhưng khi có sự hiện ra, rõ ràng là Chúa Kitô không hiện hữu trong chính dạng của Ngài, vì toàn bộ Chúa Kitô được chứa trong bí tích này, và Ngài vẫn là tổng thể dưới dạng mà Ngài lên trời: nhưng điều xuất hiện mầu nhiệm trong bí tích này đôi khi được thấy là một miếng thịt nhỏ, hoặc đôi khi là một em bé. Rõ ràng là Ngài không ở đó dưới dạng bí tích là bánh hoặc rượu. Do đó, có vẻ như thân thể Chúa Kitô không ở đó bằng bất kỳ cách nào.

• KHÁCH THỂ 3: Hơn nữa, thân thể Chúa Kitô bắt đầu ở trong bí tích này bằng việc thánh hiến và biến chuyển. Nhưng thịt và máu xuất hiện mầu nhiệm bằng phép lạ không được thánh hiến, cũng không được biến chuyển thành Mình Máu thật của Chúa Kitô. Vì thế, Mình Máu Chúa Kitô không ẩn dưới dạng đó.

Năm 700, tại Nhà thờ Thánh Domitian ở Lanciano (Ý), Lm Thomases (tu sĩ Dòng Basilian) đã nghi ngờ sự hiện hữu thật của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Thời đó có nhiều tà thuyết nổi lên đã làm lung lay đức tin của ông. Một buổi sáng, Lm Thomases dâng lễ mà vẫn nghi ngờ. Đến phần truyền phép, có điều lạ xảy ra trên đôi tay khiến toàn thân ông rung động: Bánh biến thành Thịt thật, Rượu biến thành Máu thật.

Linh mục Thomases lặng người một lúc rồi từ từ đưa lên cho mọi người thấy và nói: “Ôi chứng cớ hữu hình của Chúa để xóa bỏ sự nghi ngờ của tôi, Ngài muốn mặc khải chính Ngài trong bí tích Thánh Thể hoặc để chúng ta nhìn thấy tỏ tường. Anh chị em hãy đến chiêm ngưỡng phép lạ của Chúa. Đây là Mình Máu Thánh Đức Kitô.” Đây là phép lạ Thánh Thể đầu tiên được Giáo Hội Công giáo công nhận.

Có lần chính Chúa Giêsu nói với Saolê: “Đá lại mũi nhọn thì khốn cho ngươi!” (Cv 26:14) Người có “máu xấu” cố ý làm ngơ chứ chắc chắn không phải không biết. Còn máu, còn sống; mất máu, đông máu hoặc “khô máu,” chết chắc! Đó là Thiên Luật. Saolê đã tỉnh ngộ vì cú ngã ngựa chí mạng, và rồi nhìn vào thực tế của cuộc đời nhiễu nhương này, ông đã phải thốt lên: “Mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành.” (2 Tx 2:7)

Người ta đã và đang muốn loại bỏ Thiên Chúa, bằng chứng là xưa nay luôn xuất hiện các tà thuyết. Nhiều điều nhãn tiền mà người ta vẫn không hề biết sợ, vì quá cố chấp. Ngày xưa, ông Môsê xuống núi thuật lại cho dân mọi lời và mọi điều luật của Đức Chúa. Toàn dân đồng thanh đáp: “Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành.” (Xh 24:3) Rất ngoan ngoãn. Một lời hứa rất đẹp. Nhưng họ chẳng như vậy đâu, vì lời hứa theo gió bay!

Lời Chúa truyền được ông Môsê ghi chép lại. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng 12 trụ đá cho 12 chi tộc Israel. Rồi ông sai các thanh niên dâng những lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa. Ông Môsê lấy một nửa phần máu đổ vào những cái chậu, còn nửa kia rảy lên bàn thờ. Ông lấy sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: “Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo.” (Xh 24:7) Bấy giờ, ông Môsê lấy máu rảy lên dân và nói: “Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này.” (Xh 24:8)

Máu biểu hiện sự sống nên rất quan trọng, vì sự sống là thứ bất khả xâm phạm. Màu máu cũng có gì đó rất khác lạ, sắc đỏ khác với mọi màu đỏ khác. Với những con người bình thường, lời thề cũng thường liên quan máu. Ngày xưa, người ta thường “uống máu ăn thề” – họ cùng cắt máu ngón tay, cho chảy chung vào một cái chén rồi chia nhau uống, thề sống chết có nhau. Trong 13 Thánh Vịnh từ “giao ước” được lặp lại khoảng 18 lần.

Thiên Chúa đã tha tội chết phàm nhân chẳng đáng, Ngài còn cho quyền sống và ký kết giao ước vĩnh viễn. Cảm nghiệm tình thương bao la của Thiên Chúa, Thánh Vịnh gia tự nhủ: “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Chúa.” (Tv 116:12-13) Thiên Chúa là Chúa của người sống, Ngài yêu thương họ tới cùng và Ngài muốn mọi người được sống dồi dào.

Thánh Vịnh gia tự hứa với Thiên Chúa: “Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu với Người. Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.” (Tv 116:15-16) Và quyết tâm hành động: “Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Chúa. Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân Người.” (Tv 116:17-18) Còn Thánh Phaolô cho biết: “Đức Kitô đã đến làm Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta.” (Dt 9:11-12)

Như đã nói, cái gì liên quan máu đều là vấn đề nghiêm trọng. Máu động vật đã vậy, máu người còn nghiêm trọng hơn. Và còn hơn thế nữa, Máu Chúa Giêsu vô giá, không gì có thể so sánh, vì không chỉ là Máu Thánh mà còn là Máu Cực Thánh. Thánh Phaolô so sánh và giải thích: “Nếu máu các con dê, con bò, nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hóa được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, thì máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống.” (Dt 9:13-14) Máu động vật và máu người có thể làm chúng ta dơ bẩn, nhưng Máu Thánh Chúa Giêsu khác, không làm bẩn mà tẩy sạch mọi thứ ô uế.

Thật kỳ diệu với mối liên kết giữa Cựu Ước và Tân Ước, giữa sự sống thể lý và sự sống tâm linh. Thánh Phaolô cho biết: “Người [Chúa Giêsu] là trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa.” (Dt 9:15)

Thánh Máccô cho biết: Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ hỏi Đức Giêsu để biết ý Thầy muốn họ dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu. Ngài sai hai môn đệ đi và dặn họ đi vào thành, gặp một người mang vò nước thì đi theo người đó. Người đó vào nhà nào thì họ hỏi chủ nhà về căn phòng dành cho Thầy ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ, người ấy sẽ chỉ cho một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng, và họ sẽ dọn tiệc ở đó. Hai môn đệ ra, vào thành và thấy mọi sự y như Ngài đã nói. Thật kỳ lạ, chỉ có Thiên Chúa mới khả dĩ biết trước như vậy, vì Ngài thấu suốt mọi sự!

Chúa Giêsu muốn chúng ta sống dồi dào, (Ga 10:10) nghĩa là chúng ta phải lãnh nhận Thánh Thể. Thánh Eymard, đấng sáng lập Dòng Thánh Thể (SSS – Societas Sanctissimi Sacramenti), nói: “Chúng ta chỉ chuốc lấy thất bại nếu chúng ta xa rời Thánh Thể.” Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã xác nhận: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6:51) Trí tuệ phàm nhân không thể hiểu thấu, vì thế “hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.” (Đây Nhiệm Tích)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin gia tăng tín lực cho chúng con, giúp chúng con yêu mến Ngài hết lòng, xứng đáng đón nhận Ngài mỗi ngày, không ngừng kết hiệp với Ngài mọi nơi, mọi lúc. Xin giúp chúng con chia sẻ tấm bánh đời mình với mọi người. Xin cho chúng con ở lại trong Ngài, được sống dồi dào đời này và trường sinh đời sau. Amen.

Thomas Aq. Trầm Thiên Thu

-------------------------------
 

MMTC ABC487: NHẬN SỰ SỐNG TA ĐỂ SỐNG SỰ SỐNG TA

 

Trong thông điệp «Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể» (Ecclesia de Eucharistia vivit) ban hành ngày MMTC ABC487


Trong thông điệp «Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể» (Ecclesia de Eucharistia vivit) ban hành ngày 17-04-2003, thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô 2 từng mở đầu như sau : «Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể. Chân lý này không chỉ diễn tả một kinh nghiệm hằng ngày của đức tin, nhưng dưới hình thức tổng hợp nó còn gồm tóm cả cốt lõi của mầu nhiệm Giáo Hội. Trong hân hoan, Giáo Hội cảm nghiệm dưới nhiều hình thức sự thể hiện liên tục lời hứa : “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20). Nhưng trong Bí Tích Thánh Thể, nhờ sự biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa, Giáo Hội được vui hưởng sự hiện diện này với một cường độ độc nhất vô nhị. Từ ngày Lễ Ngũ Tuần, khi Giáo Hội, Dân của Giao Ước Mới, khởi đầu cuộc lữ hành về quê hương thiên quốc, Bí Tích thần linh vẫn tiếp tục in dấu trên những ngày sống của Giáo Hội, lắp đầy chúng với niềm hy vọng tín thác. Công đồng Vaticanô II từng chính thức công bố rằng Hy Tế Thánh Thể là “nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu” (Ánh sáng Muôn dân, 1). “Thật vậy, Bí Tích Thánh Thể rất thánh chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của Giáo Hội, đó là chính Chúa Kitô, Người là mầu nhiệm Phục Sinh của chúng ta, Người là Bánh Hằng Sống, ban sự sống cho nhân loại bằng chính Thịt của Người, Thịt đã được sinh động nhờ Thánh Thần và làm cho con người được sống” (Chức vụ và Đời sống linh mục, 2). Vì thế, Giáo Hội luôn chăm chú hướng nhìn vào Chúa mình, hiện diện trong Bí Tích của bàn thờ, trong đó Giáo Hội khám phá ra tình yêu vô biên của Người được tỏ hiện tràn đầy”.

1. Sự hiện diện đầy sức sống của Thiên Chúa

Hôm nay, chúng ta biểu dương, cử hành mầu nhiệm thứ ba trong ba mầu nhiệm của Đức Giê-su Ki-tô. Mầu nhiệm thứ nhất, Người đã đến giữa chúng ta như một phàm nhân để có mặt bên cạnh nhân loài : Nhập thể. Mầu nhiệm thứ hai, qua cuộc tử nạn phục sinh của mình, Người quy tụ tất cả vào trong Người, gắn chặt với Người, hình thành Nhiệm thể. Mầu nhiệm thứ ba, Người hiện diện lúc này giữa nhân loài và trần gian đây qua phép Thánh Thể.

Một sự hiện diện tích cực ! Các tranh luận về sự hiện diện đích thực của Người (như thấy từ bao đời giữa Công giáo và Tin lành) có nguy cơ liệt xuống hàng thứ yếu sức sống động của phép Thánh Thể : Đức Giê-su hiện diện trong bánh và rượu là để làm cho chúng ta sống với Người và nhờ Người, sống một cách dồi dào sung mãn (x. Ga 10,10).

Trong thực tế, người ta đã đi đến chỗ xem Thánh lễ như một nghĩa vụ, một chuyện buộc (xin nhớ lại các điều răn của Giáo Hội), điều đó chứng tỏ chúng ta gặp nhiều khó khăn trong việc nhìn thấy những gì Đức Giê-su đã muốn ban cho chúng ta chiều ngày Thứ Năm thánh. Một cái gì đó chủ yếu mà các Ki-tô hữu những thế kỷ đầu tiên, thay vì nghĩ như chúng ta : “Phải đi dự lễ”, thì lại từng nói : “Chúng tôi cần đến Thánh lễ”. Cần đến độ họ đã bất chấp hiểm nguy để tụ họp nhau trong các hang toại đạo là những hầm mộ dưới lòng đất. Thánh lễ sẽ là niềm vui và sức mạnh cho đời chúng ta khi chúng ta có cảm thức về sự cần thiết này : “Tôi không thể bỏ lễ, tôi không thể sống thiếu Mình Thánh Chúa”.

Đấy là một vấn đề đức tin, đức tin thức tỉnh đến tột độ. Sự phong phú của Thánh lễ chỉ đức tin mới có thể hiểu thấu, thành thử đi lễ trước hết là lay tỉnh đức tin chúng ta. Giữa nhiều ý tưởng rất khác nhau : diện đồ mới, đến đúng giờ, gặp nhiều người, đóng một vai trong lễ, chờ một bài giảng hay, chỉ có một điều thiết yếu duy nhất : không để buổi hẹn hò với Đức Ki-tô bị hủy bỏ. Cuộc gặp gỡ Đấng Vô hình này hoàn toàn tùy thuộc đức tin chúng ta, vì chỉ đức tin mới có thể nắm được cái vô hình. Biết bao người ngoại đạo đã kinh ngạc tự hỏi : “Ông cha cũng chỉ làm bấy nhiêu cử chỉ, đạo hữu cũng chỉ đọc bấy nhiêu câu kinh, thế mà ngày nào họ cũng đến nhà thờ là vì sao vậy ?” Đến để gặp gỡ Đức Ki-tô !

Gặp gỡ Đức Ki-tô thế nào ? Không nên có một quan niệm khép kín và tình cảm ủy mị về Thánh Thể : “Ôi Giê-su của con !” Nhiều người đã từng cầu nguyện : “Ôi lạy Chúa, giờ đây Chúa đang ở trong con và con đang ở trong Chúa. Chúa và con liên kết với nhau làm một.” Nếu chỉ có như vậy mà chẳng thêm câu “Phép Thánh Thể đang liên kết toàn thể chúng con với Chúa và hết thảy chúng con với nhau” là chúng ta chẳng hiểu cho đủ về mầu nhiệm này. Khi ban cho chúng ta sự hiện diện Thánh Thể của Người, Đức Giê-su kêu mời chúng ta làm việc trên công trường bao la là thế giới, kết tâm hợp lực cùng tất cả nhân loại, và với nhiều khả năng mênh mông là sức sống của Người. Tất cả chỉ nhằm quy tụ mọi tạo vật (kể cả các thiên thần) để làm nên thân thể vĩ đại của Đấng Phục sinh, gọi là Nhiệm Thể, với Thánh Thể làm lương thực nuôi sống, mối dây kết liên, năng lực giúp phát triển.

2. Một sự sống đòi buộc hiện diện với loài người

Người bảo chúng ta : “Hãy cầm lấy !” Sức sống của Thánh Thể hoàn toàn nằm trong mệnh lệnh nầy rồi. “Vâng, lạy Chúa, con muốn cầm lấy Chúa, con muốn nhận lấy Chúa”. Chúng ta đâu đến với một sự vật, chúng ta đến với một con người, đến với Đức Giê-su, cầm lấy Người. Nếu không lơ đãng, bước tiến này sẽ là một hành vi tin tưởng và bạo dạn hết mực ! Đức Giê-su là kẻ hoàn toàn hiến thân cho dự định của Thiên Chúa về thế giới. Cầm lấy Đức Giê-su, đó là chấp nhận đi vào trong quan điểm của Thiên Chúa, trong chương trình của Thiên Chúa, là quyết sống dấn thân một cách can đảm như cái con người đã đến để cứu thế gian.

“Hãy cầm lấy ! Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy !” Đức Giê-su đã có thể phán như thế trên bánh và rượu trong giây phút mà Nhiệm Thể Người sắp hình thành, qua việc Người tử nạn phục sinh, và trong mọi ngày trên các bàn thờ của Giáo Hội, qua miệng vị chủ tế, tay chân của Nhiệm Thể, đấy cũng y như một khi đồ ăn thức uống đã được ai đó đưa vào cơ thể mình thì từ lúc ấy nó trở thành và phải được gọi là “máu thịt” của đương sự. “Hãy cầm lấy ! Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy, là sự sống của Thầy” - “Vâng, lạy Chúa, con nhận lấy sự sống của Chúa để sống như Chúa.” Chúng ta biết điều này đòi buộc mình đến đâu : sống như Đức Giê-su chính là quyết tâm yêu mến, cách bền bỉ, cách rộng rãi, với giá thật đắt, là hiện diện giữa loài người để tận lực phục vụ họ. Nhưng một cám dỗ nổi lên về vấn đề Thánh lễ, và tại sao không đương đầu với nó ? Cảnh sát cánh đôi khi lạnh lùng với lắm kẻ xa lạ, những lời Thánh Kinh tuôn xuống xối xả, nhiều khúc hát chẳng mấy du dương, rồi miếng bánh thánh nhỏ xíu trong miệng, phải chăng tất cả những cái đó cho ta sức mạnh để yêu mến ?

Xin được nhắc lại : đây là một vấn đề đức tin, đức tin vào bí tích. Đức tin này sẽ chẳng bao giờ tự nhiên đối với chúng ta cả. Vũ trụ của bí tích lúc nào cũng mầu nhiệm ; nhưng thường chúng ta đi vào trong đó (dự lễ và rước lễ) theo thói quen hay ngược lại, xem đó là một cái gì phù phép. Chúng ta chờ đợi từ Mình thánh quá nhiều hay quá ít, hay không chờ đợi cái phải đợi chờ. Chắc ta từng nghe nói : “Kết quả những lần tôi rước lễ : số không !” Đấy có lẽ vì đức tin chúng ta, và do đó ý thức về Thánh Thể của chúng ta là số không.

Sở dĩ Đức Giê-su nói : “Hãy nhận lấy sự sống của Thầy”, đó là vì Người cho chúng ta được sống như Người nhờ đồng hóa chứ không phải nhờ bắt chước. Chúng ta được yêu cầu tin rằng khi rước lễ, chúng ta có thể nhận được các tư tưởng và lòng can đảm của Đức Ki-tô để yêu mến, vì càng gắn chặt với Người trong cùng Nhiệm Thể. Khi hiểu điều đó, ta sẽ thấy vô ích đến độ nào lúc muốn yêu thương như Đức Giê-su mà không nhờ Thánh lễ. Như Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô 2 từng nói trong sứ điệp Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ơn gọi năm 2000 : “Sống thân mật với bí tích Thánh Thể, một số người khám phá ra rằng mình được kêu gọi phục vụ Bàn thờ, một số thấy mình được kêu gọi tuôn đổ nhiệt tình yêu mến này xuống trên những kẻ nghèo khổ và yếu đuối, số khác nữa thấy mình được kêu gọi nhận chuyển sức mạnh biến đổi của Thánh Thể vào trong các thực tại và các cử chỉ của cuộc sống thường nhật. Mỗi tín hữu tìm thấy nơi Bí tích Thánh Thể không những chìa khóa giải thích ý nghĩa cuộc sống mình, mà cả lòng can đảm thể hiện cuộc sống đó” (số 2).

Thánh Thomas Morus (1478-1525) là tể tướng của vua Henri VIII nước Anh. Tuy làm quan lớn, trăm công nghìn việc, nhưng ngài vẫn đi lễ và rước lễ hằng ngày. Sự kiện này làm cả triều đình bàn tán : “Quan tể tướng bận rộn với biết bao công chuyện, bao mối lo... sao còn mất thì giờ đi lễ thường xuyên như thế ?” Thánh Thomas Morus trả lời ngay : “Chính quý vị đã chính xác nêu lên những lý do giải thích tại sao tôi cần phải thường xuyên đi lễ và rước lễ. Nếu tôi có nhiều mối lo, việc rước lễ đem lại cho tôi can đảm và an bình. Nếu mỗi ngày tôi phải gặp bao cám dỗ làm phiền lòng Chúa, thì việc rước lễ cho tôi những sức lực mới để chống trả lại. Nếu tôi cần sự khôn ngoan và hiểu biết để chu toàn các phận vụ khó khăn, thì việc đến với Chúa từng ngày cho tôi gặp được ánh sáng và những lời khuyên bảo.”

Lm. Phêrô Phan Văn Lợi

-------------------------------
 

MMTC ABC488: TRONG CHÚA CHÚNG TA MẠNH MẼ

 

Hội Thánh không ngừng mời gọi con cái Thiên Chúa hãy siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể MMTC ABC488


Hội Thánh không ngừng mời gọi con cái Thiên Chúa hãy siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Vâng lời Hội Thánh, chúng ta đến với Thánh Thể Chúa bằng nhiều hoạt động cụ thể như:

- Tham dự thánh lễ mỗi ngày và tham dự tích cực, tham dự bằng cả niềm ý thức và tin tưởng vào một mình Chúa là Đấng duy nhất có thể nuôi dưỡng chúng ta bằng chính thịt máu Ngài;

- Chầu Mình Thánh Chúa;

- Thường xuyên đặt mình trước Thánh Thể trong thinh lặng để cầu nguyện và tôn thờ Chúa;

- Giữ tâm hồn thanh sạch trước và sau khi rước Chúa Thánh Thể;

- Sống hòa nhã, tôn trọng, gần gũi với mọi người, yêu thương, tha thứ và đón nhận mọi người vì lòng yêu mến đối với Chúa;

- Luôn đề cao tinh thần bác ái, tương trợ nhau mọi nơi, mọi lúc;

- Luôn phấn đấu thi hành những điều luật Chúa và Hội Thánh dạy;

- Luôn ý thức để cho Lời Chúa thấm vào lòng và hết sức thực thi như ý Chúa mong mỏi...

Chúng ta cần tin tưởng vững vàng rằng, đến với Chúa Giêsu Thánh Thể là:

I. ĐẾN VỚI NGUỒN SÁNG CỦA ĐỜI NGƯỜI.

Trần gian đã trở nên bóng tối, tội lỗi đã giăng mắc từ sau khi nguyên tổ vong ân và bội phản Thiên Chúa của mình. Tội lỗi và sự ác, sự dữ ngang nhiên xâm nhập và đánh vào đời sống, đánh vào từng hoạt động của con người.

Nhưng vì yêu, Thiên Chúa đã gieo ánh sáng vào bóng tối trần gian để cứu độ con người. Bằng một hành động cứu độ lớn không thể tả: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3, 16), Thiên Chúa đã làm cho ánh sáng cứu độ tràn ngập, để bất cứ ai đón nhận Người Con Một ấy, cũng đều nhận lãnh chính ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Chúa Kitô, Người Con Một của Thiên Chúa, cũng đã chứng thực mình là ánh sáng cứu độ trần gian: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo Tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8, 12).

Bởi Chúa Kitô chính là ánh sáng của trần gian, vì thế, mỗi lần đến với Thánh Thể của Chúa, chúng ta sẽ được Chúa soi chiếu trên cuộc đời của mình.

Chúa chính là ánh sáng, là sức nóng sưởi ấm lòng ta. Hơn thế, nơi Thánh Thể, dấu chỉ của tình yêu bền vững, không chỉ là chốn để con người tìm kiếm Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa cũng tìm kiếm và chờ đợi con người.

Vì thế, hãy đến với Thánh Thể, chúng ta sẽ gặp được chính tình yêu đang không ngừng hướng về chúng ta. Cũng chính vì thế, càng đau đớn bao nhiêu, ta càng cần phải tìm về nguồn tình yêu là chính Thánh Thể Chúa bấy nhiêu.

Có mấy cách giúp ta đón nhận ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa nơi bí tích Thánh Thể:

- Suy niệm và sống Lời Chúa: Nơi Lời của Chúa, Chúa đang giảng dạy, giáo huấn, chỉ đường lối để ta đến với Chúa. Vì thế, khi đến trước Thánh Thể, ta chăm chú đọc và suy niệm Lời Chúa là cách tốt nhất để khám phá Thánh ý Chúa.

- Tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Giêsu Thánh Thể: Tin rằng, Chúa Giêsu đang hiện diện thật sự với trọn vẹn Mình và Máu Ngài, linh hồn và Thiên tính Ngài. Có tin như thế, con người mới có thái độ yêu mến và tôn thờ cách xứng hợp trước mầu nhiệm tình yêu cao cả này.

- Như Đức Maria, đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta cần chiêm ngắm Thánh Thể cách thân tình sốt sắng. Đức Mẹ đã trung thành chiêm ngắm Chúa, đã khắc ghi và nội tâm hóa Lời Chúa suốt cả cuộc đời của Đức Mẹ.

Ngày nay, mặc lấy tâm tình yêu mến Chúa của Đức Mẹ, chúng ta sẽ thực sự cưu mang chính Chúa trong lòng mình, trong suốt đời sống, trong mọi hoạt động, mọi tương quan của mình.

II. DỊP ĐỂ NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH.

Đó là kinh nghiệm của chính tôi. Đời linh mục không phải lúc nào cũng phẳng lặng. Có những lần biển cả cuộc đời dậy sóng. Những lần như thế, người trong cuộc chỉ còn một nguồn trợ lực duy nhất là Thánh Thể Chúa. Nơi bao trùm cả một không gian tĩnh mịch ấy, lại là nơi bình an nội tâm thật lắng sâu mang đầy sức sống.

Đã có biết bao nhiêu lần trong đời, muốn khóc, khóc không nổi. Nỗi rát buốt như dồn lên tận cổ và chặng lại một cách dồn nén, một cách tức tưởi. Chỉ cần quỳ xuống bên nhà tạm, nước mắt lại có thể lăn trên má, những thử thách như có dịp được trút và tay Chúa. Chúa vẫn ân thầm đỡ nâng, ban ơn và đồng hành.

Bên Thánh Thể Chúa, tôi càng khám phá ra rằng, chính Chúa dùng những thử thách ấy để dạy tôi nhiều bài học xác đáng, cần thiết.

Chúa dạy tôi đón nhận nhiều thử thách trong âm thầm tin tưởng, không nao núng.

Chúa dạy tôi yêu mến Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi phải đối đầu với muôn nỗi bi ai, thổn thức, nhiều lúc như cắt da, cắt thịt.

Chúa dạy tôi luôn tin tưởng phó thác cho thánh ý Chúa, để từ nơi Chúa, tôi kín múc sức mạnh cho tinh thần và tình yêu của bản thân dành cho Chúa, giúp tôi cố gắng trung thành theo Chúa, trung thành phụng sự Chúa.

Chúa dạy tôi, càng trong khó khăn càng bám vào Chúa hơn, càng nhẫn nại để bước theo bước chân của Chúa bằng trọn lòng vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Chúa dạy tôi, giữa bao nhiêu bộn bề của cuộc sống, còn có một chốn bình an để quay về, để ngã mình vào mà gột rửa mọi nỗi chán chường, mọi ngã lòng, mọi ê chề, mọi nỗi nhục nhằn, mọi lao tác, mọi bất trắc... mà lấy lại niềm bình an, lấy lại niềm tin, lấy lại nghị lực, lấy lại sức sống, lấy lại bao nhiêu những vững chãi cho hành trình tiếp theo mà bản thân nhiều lúc tưởng chừng như đổ gục, mà khả năng bản thân tưởng chừng đã đổ nát từ lâu.

Chúa dạy tôi biết dùng chính thử thách để lớn lên, để trưởng thành và kiên vững sau mọi nghịch cảnh, mọi va đập.

Chúa dạy tôi biết sợ tội lỗi, biết tôn trọng con người, và cố hết sức để đừng làm tổn thương anh chị em mình.

Chúa dạy tôi biết cảm thông với nỗi đau, vớic sự yếu đuối của mọi người, nhất là của anh em linh mục, những người cùng chung lý tưởng với mình.

Đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi biết, mình tuy chưa lớn mạnh nhưng có thể đủ sức vượt thắng; tuy chưa trọn vẹn như mong mỏi nhưng có thể bước đi trên con đường trọn lành; tuy chưa đủ thánh thiện nhưng có thể theo Chúa tiến về sự hoàn bị hơn; tuy chưa yêu thương nhiều như Chúa đòi hỏi nhưng có khả năng biết yêu hơn; tuy chưa làm được gì lớn cho đoàn chiên của Chúa nhưng vẫn có những nỗ lực ít ỏi để có thể trao dâng về Chúa...

Đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi biết mình luôn có Chúa ban ơn, có Chúa đồng hành, có Chúa sớt chia. Tôi biết mình không mồ côi, vì Chúa chẳng buông ai ra khỏi vòng dây tình yêu của Chúa bao giờ...

Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng

-------------------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây