Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật PS 4-B Bài 51-100 Chúa Nhật Chúa Chiên Lành Cầu cho ơn thiên triệu Linh mục và tu sĩ

Thứ tư - 18/04/2018 21:24
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật PS 4-B Bài 51-100 Chúa Nhật Chúa Chiên Lành Cầu cho ơn thiên triệu Linh mục và tu sĩ
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật PS 4-B Bài 51-100 Chúa Nhật Chúa Chiên Lành Cầu cho ơn thiên triệu Linh mục và tu sĩ
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật PS 4-B Bài 51-100 Chúa Nhật Chúa Chiên Lành Cầu cho ơn thiên triệu Linh mục và tu sĩ

--------------------
PS4-B51. Trục nhìn của chúng ta. 2
PS4-B52. Hiến mạng cho chiên. 3
PS4-B53. Chú giải của William Barclay. 6
PS4-B54. Chú giải của Alain Marchabour 11
PS4-B55. Chú giải của Noel Quesson. 13
PS4-B56. Chú giải của Fiches Dominicales. 17
PS4-B57. Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt 21
PS4-B58. VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH.. 24
PS4-B59. TÔI LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH – Lm PX Vũ Phan Long ofm.. 33
PS4-B60. CN 4 PHỤC SINH – Lm Augustine, Sj 39
PS4-B61. CN 4 PHU#C SINH - Lm. Ignatiô Hồ Thông. 43
PS4-B62. MMỤC TỬ VỚI ĐOÀN CHIÊN - Lm. Ignatiô Trần Ngà. 49
PS4-B63. CHÚA CHIÊN NHÂN LÀNH - Lm. Anphong Trần Đức Phương. 52
PS4-B64. TÔI LÀ MỤC TỬ TỐT LÀNH.. 53
PS4-B65. VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH - Lm Giuse Ịinh lập Liễm.. 55
PS4-B66. ƠN GỌI PHỤC VỤ - Lm. Giuse Nguyễn Hữu An. 62
PS4-B67. CHÚA LÀ MỤC TỬ CHĂN DẮT TÔI 67
PS4-B68. MỤC TỬ THẬT, MỤC TỬ GIẢ  - Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền. 69
PS4-B69. CN 4 PHỤC SINH - Lm. Đaminh Trần Đình Nhi 72
PS4-B70. MỤC TỬ NHÂN LÀNH - Lm. Giuse Nguyễn Thành Long. 75
PS4-B71. MỤC TỬ VÀ ĐÀN CHIÊN - Lm Giacôbê Tạ Chúc. 77
PS4-B72. NGÀY CẦU CHO ƠN GỌI – Lm An Phong, Op. 79
PS4-B73. SỨ MỆNH TOÀN CẦU – Lm Giuse Đỗ Văn Lực, OP. 80
PS4-B74. NGƯỜI MỤC TỬ NHÂN LÀNH.. 83
PS4-B75. MỤC TỬ HAY CHĂN THUÊ?. 88
PS4-B76. Chủ chăn và đoàn chiên. 91
PS4-B77. Những con đường hy vọng – Rolland Dionne. 92
PS4-B78. CHÚA CHIÊN LÀNH..