BỔ NHIỆM và CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC Giáo Phận Long Xuyên tháng 7-2021

Thứ ba - 06/07/2021 22:48
BỔ NHIỆM và CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC Giáo Phận Long Xuyên tháng 7-2021
BỔ NHIỆM và CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC Giáo Phận Long Xuyên tháng 7-2021
BỔ NHIỆM VÀ CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC
GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

THÁNG 7/2021


 *****

Đức Giám mục giáo phận Long Xuyên đã bổ nhiệm và chuyển đổi các linh mục có tên dưới đây:

1/ Cha Giuse Đỗ Tiến Trình
- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Trảng Tranh - Giáo hạt Rạch Giá

- Nhiệm sở mới: Đi chữa bệnh

2/ Cha Gioan B. Nguyễn Công Lệnh
- Đương nhiệm: Cha quản sở giáo họ Kitô Vua, K.C1 - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Trảng Tranh - Giáo hạt Rạch Giá

3/ Cha Giuse Trần Đình Lợi
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hà Tiên - Giáo hạt Hà Tiên
- Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Kitô Vua, K.C1 - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

4/ Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh
- Đương nhiệm: Phục vụ tại  giáo xứ Bắc Xuyên - Giáo hạt Vĩnh An
- Nhiệm sở mới: Phục vụ tại giáo xứ Hà Tiên - Giáo hạt Hà Tiên

5/Cha Phêrô Nguyễn Hữu Tuyến
- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Tân Hải - Giáo hạt Vĩnh Thạnh
- Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu

6/ Cha Phêrô Nguyễn Hữu Phước
- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Thức Hóa, K.5a - Giáo hạt Tân Thạnh
- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Tân Hải, K.C2 - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

7/ Cha Phêrô Bùi Minh Chiến
- Đương nhiệm: Cha quản sở giáo họ Mẫu Tâm, K.B2 - Giáo hạt Vĩnh Thạnh
- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Thức Hóa, K.5a - Giáo hạt Tân Thạnh

8/ Cha Giuse Nguyễn Văn Tinh
- Đương nhiệm: Nghỉ dưỡng bệnh
- Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Mẫu Tâm, K.B2 - Giáo hạt VĩnhThạnh

9/ Cha Phêrô Chu Văn Tần          
- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Cái Dầu - Giáo hạt Châu Đốc
- Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu

10/ Cha Phaolô Nguyễn Minh Đăng
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Bò Ót - Giáo hạt Long Xuyên
- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Cái Dầu - Giáo hạt Châu Đốc

11/ Cha Phanxicô X. Lê Phạm Khánh
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Núi Tượng - Giáo hạt Long Xuyên
- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Bò Ót - Giáo hạt Long Xuyên

12/ Cha Phanxicô X. Đoàn Trung Lập
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hòa Hưng - Giáo hạt Rạch Giá
- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Núi Tượng - Giáo hạt Long Xuyên

13/ Cha Luy G. Mai Hùng Dũng
- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên
- Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu

14/ Cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn
- Đương nhiệm: Cha giám quản giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên
- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Núi Tượng - Giáo hạt Long Xuyên

15/ Cha Phanxicô X. Nguyễn Trường Hải Đăng
- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Hòa Hưng - Giáo hạt Rạch Giá
- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên

16/ Cha Phêrô Trần Văn Quắn
- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Núi Tượng - Giáo hạt Long Xuyên
- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Hòa Hưng - Giáo hạt Rạch Giá

17/ Tân linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Tiến
- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên

18/ Tân linh mục Gioakim Nguyễn Hoàng Huynh 
- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Môi Khôi - Giáo hạt Vĩnh An

19/ Cha Luca Nguyễn Chí Ty
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Môi Khôi - Giáo hạt Vĩnh An
- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo họ Mân Côi Sóc Xoài - Giáo hạt Hà Tiên

20/ Cha Gioan Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Đương nhiệm: Phục vụ tại giáo họ Mân Côi Sóc Xoài - Giáo hạt Hà Tiên
- Nhiệm sở mới: Phục vụ tại Tiền Chủng viện Têrêsa Long Xuyên

21/ Tân linh mục Đaminh Hoàng Huy Hân 
- Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Rạch Giá - Giáo hạt Rạch Giá

22/ Cha Phanxicô X. M. Trần Đình Hoành (CRM)
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Hòn Đất) - Giáo hạt Hà Tiên
- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Rạch Giá - Giáo hạt Rạch Giá

23/ Cha Gioan Nguyễn Minh Nhựt
- Đương nhiệm: Phục vụ tại giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên
- Nhiệm sở mới: + Cha phó giáo xứ Rạch Giá - Giáo hạt Rạch Giá
                            + Linh hướng trường Khuyết Tật Tình Thương Mỹ Lâm

24/ Cha Vinhsơn Trần Huy Cường
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Dương Đông (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá
- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Hòn Đất) - Giáo hạt Hà Tiên

25/ Cha Vinhsơn Lê Hoài Tâm
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Phú An - Giáo hạt Châu Đốc
- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Dương Đông (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá

26/ Tân linh mục Giuse Phạm Công Thịnh                   
- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Phú An - Giáo hạt Châu Đốc

27/ Tân linh mục Micae Nguyễn Thành Đoán  
- Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Dương Đông (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá

28/ Tân linh mục Raymunđô M. Nguyễn Viết Quang, CRM           
- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Ngọc Thạch - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

29/ Cha Vinhsơn Vũ Quốc Tuấn
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Ngọc Thạch - Giáo hạt Vĩnh Thạnh
- Nhiệm sở mới: Chuẩn bị đi học - Giúp văn phòng Tòa Giám Mục

30/ Tân linh mục Vinhsơn Trần Hải Linh                    
- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Trung Thành - Giáo hạt Tân Thạnh

31/ Cha Phanxicô X. Trịnh Quốc Đạt
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Trung Thành - Giáo hạt Tân Thạnh
- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Hòa Giang - Giáo hạt Hà Tiên

32/ Tân linh mục Giuse Trịnh Hoàng Do
- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Thạnh An - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

33/ Tân linh mục Micae Bùi Bảo An

- Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Hưng Văn (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá

34/ Cha Phêrô Huỳnh Văn Tha, MF
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hưng Văn (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá
- Nhiệm sở mới: Trở về Hội Dòng

35/ Tân linh mục Martino Nguyễn Vũ Trần Hoàng
- Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp - Giáo hạt Tân Hiệp

36/ Tân linh mục Gioan B. Lê Vân Nam
- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Mỹ Thạnh - Giáo hạt Long Xuyên

37/ Tân linh mục Giuse Phạm Ngọc Tuấn
- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Thạnh An - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

38/ Tân linh mục Giêrônimô M. Đỗ Quang Bình, CRM                   
- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Tri Tôn - Giáo hạt Châu Đốc

39/ Cha Bênađô M. Cao Thanh Bình, CRM
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hòa Phú - Giáo hạt Rạch Giá
- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Hòa Phú - Giáo hạt Rạch Giá

40/ Cha Gioan Baotixita M. Đinh Công Hiển, CRM
- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Hòa Phú - Giáo hạt Rạch Giá
- Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Xẻo Tam - Giáo hạt Rạch Giá

41/ Cha Giêrônimô M. Nguyễn Trung Cương, CRM
- Đương nhiệm: Cha quản sở giáo họ Xẻo Tam - Giáo hạt Rạch Giá
- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Hòa Phú - Giáo hạt Rạch Giá

----------------------------
- Xin Cầu Nguyện cho các linh mục trong nhiệm sở mới.
- Nguồn: 
http://gplongxuyen.org/tin-tuc/bo-nhiem-va-chuyen-doi-linh-muc-thang-72021.html
 

Tác giả: Tòa giám mục Long Xuyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Báo công giáo
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Giáo phận long xuyên
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây