BỔ NHIỆM và CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC Giáo Phận Long Xuyên tháng 7-2021

Thứ ba - 06/07/2021 22:48
BỔ NHIỆM và CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC Giáo Phận Long Xuyên tháng 7-2021
BỔ NHIỆM và CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC Giáo Phận Long Xuyên tháng 7-2021
BỔ NHIỆM VÀ CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC
GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

THÁNG 7/2021


 *****

Đức Giám mục giáo phận Long Xuyên đã bổ nhiệm và chuyển đổi các linh mục có tên dưới đây:

1/ Cha Giuse Đỗ Tiến Trình
- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Trảng Tranh - Giáo hạt Rạch Giá

- Nhiệm sở mới: Đi chữa bệnh

2/ Cha Gioan B. Nguyễn Công Lệnh
- Đương nhiệm: Cha quản sở giáo họ Kitô Vua, K.C1 - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Trảng Tranh - Giáo hạt Rạch Giá

3/ Cha Giuse Trần Đình Lợi
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hà Tiên - Giáo hạt Hà Tiên
- Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Kitô Vua, K.C1 - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

4/ Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh
- Đương nhiệm: Phục vụ tại  giáo xứ Bắc Xuyên - Giáo hạt Vĩnh An
- Nhiệm sở mới: Phục vụ tại giáo xứ Hà Tiên - Giáo hạt Hà Tiên

5/Cha Phêrô Nguyễn Hữu Tuyến
- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Tân Hải - Giáo hạt Vĩnh Thạnh
- Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu

6/ Cha Phêrô Nguyễn Hữu Phước
- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Thức Hóa, K.5a - Giáo hạt Tân Thạnh
- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Tân Hải, K.C2 - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

7/ Cha Phêrô Bùi Minh Chiến
- Đương nhiệm: Cha quản sở giáo họ Mẫu Tâm, K.B2 - Giáo hạt Vĩnh Thạnh
- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Thức Hóa, K.5a - Giáo hạt Tân Thạnh

8/ Cha Giuse Nguyễn Văn Tinh
- Đương nhiệm: Nghỉ dưỡng bệnh
- Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Mẫu Tâm, K.B2 - Giáo hạt VĩnhThạnh

9/ Cha Phêrô Chu Văn Tần          
- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Cái Dầu - Giáo hạt Châu Đốc
- Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu

10/ Cha Phaolô Nguyễn Minh Đăng
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Bò Ót - Giáo hạt Long Xuyên
- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Cái Dầu - Giáo hạt Châu Đốc

11/ Cha Phanxicô X. Lê Phạm Khánh
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Núi Tượng - Giáo hạt Long Xuyên
- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Bò Ót - Giáo hạt Long Xuyên

12/ Cha Phanxicô X. Đoàn Trung Lập
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hòa Hưng - Giáo hạt Rạch Giá
- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Núi Tượng - Giáo hạt Long Xuyên

13/ Cha Luy G. Mai Hùng Dũng
- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên
- Nhiệm sở mới: Nghỉ hưu

14/ Cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn
- Đương nhiệm: Cha giám quản giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên
- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Núi Tượng - Giáo hạt Long Xuyên

15/ Cha Phanxicô X. Nguyễn Trường Hải Đăng
- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Hòa Hưng - Giáo hạt Rạch Giá
- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên

16/ Cha Phêrô Trần Văn Quắn
- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Núi Tượng - Giáo hạt Long Xuyên
- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Hòa Hưng - Giáo hạt Rạch Giá

17/ Tân linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Tiến
- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên

18/ Tân linh mục Gioakim Nguyễn Hoàng Huynh 
- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Môi Khôi - Giáo hạt Vĩnh An

19/ Cha Luca Nguyễn Chí Ty
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Môi Khôi - Giáo hạt Vĩnh An
- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo họ Mân Côi Sóc Xoài - Giáo hạt Hà Tiên

20/ Cha Gioan Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Đương nhiệm: Phục vụ tại giáo họ Mân Côi Sóc Xoài - Giáo hạt Hà Tiên
- Nhiệm sở mới: Phục vụ tại Tiền Chủng viện Têrêsa Long Xuyên

21/ Tân linh mục Đaminh Hoàng Huy Hân 
- Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Rạch Giá - Giáo hạt Rạch Giá

22/ Cha Phanxicô X. M. Trần Đình Hoành (CRM)
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Hòn Đất) - Giáo hạt Hà Tiên
- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Rạch Giá - Giáo hạt Rạch Giá

23/ Cha Gioan Nguyễn Minh Nhựt
- Đương nhiệm: Phục vụ tại giáo xứ Năng Gù - Giáo hạt Long Xuyên
- Nhiệm sở mới: + Cha phó giáo xứ Rạch Giá - Giáo hạt Rạch Giá
                            + Linh hướng trường Khuyết Tật Tình Thương Mỹ Lâm

24/ Cha Vinhsơn Trần Huy Cường
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Dương Đông (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá
- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Hòn Đất) - Giáo hạt Hà Tiên

25/ Cha Vinhsơn Lê Hoài Tâm
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Phú An - Giáo hạt Châu Đốc
- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Dương Đông (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá

26/ Tân linh mục Giuse Phạm Công Thịnh                   
- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Phú An - Giáo hạt Châu Đốc

27/ Tân linh mục Micae Nguyễn Thành Đoán  
- Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Dương Đông (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá

28/ Tân linh mục Raymunđô M. Nguyễn Viết Quang, CRM           
- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Ngọc Thạch - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

29/ Cha Vinhsơn Vũ Quốc Tuấn
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Ngọc Thạch - Giáo hạt Vĩnh Thạnh
- Nhiệm sở mới: Chuẩn bị đi học - Giúp văn phòng Tòa Giám Mục

30/ Tân linh mục Vinhsơn Trần Hải Linh                    
- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Trung Thành - Giáo hạt Tân Thạnh

31/ Cha Phanxicô X. Trịnh Quốc Đạt
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Trung Thành - Giáo hạt Tân Thạnh
- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Hòa Giang - Giáo hạt Hà Tiên

32/ Tân linh mục Giuse Trịnh Hoàng Do
- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Thạnh An - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

33/ Tân linh mục Micae Bùi Bảo An

- Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Hưng Văn (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá

34/ Cha Phêrô Huỳnh Văn Tha, MF
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hưng Văn (Phú Quốc) - Giáo hạt Rạch Giá
- Nhiệm sở mới: Trở về Hội Dòng

35/ Tân linh mục Martino Nguyễn Vũ Trần Hoàng
- Nhiệm sở đầu tiên: Cha phó giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp - Giáo hạt Tân Hiệp

36/ Tân linh mục Gioan B. Lê Vân Nam
- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Mỹ Thạnh - Giáo hạt Long Xuyên

37/ Tân linh mục Giuse Phạm Ngọc Tuấn
- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Thạnh An - Giáo hạt Vĩnh Thạnh

38/ Tân linh mục Giêrônimô M. Đỗ Quang Bình, CRM                   
- Nhiệm sở đầu tiên:  Cha phó giáo xứ Tri Tôn - Giáo hạt Châu Đốc

39/ Cha Bênađô M. Cao Thanh Bình, CRM
- Đương nhiệm: Cha phó giáo xứ Hòa Phú - Giáo hạt Rạch Giá
- Nhiệm sở mới: Cha sở giáo xứ Hòa Phú - Giáo hạt Rạch Giá

40/ Cha Gioan Baotixita M. Đinh Công Hiển, CRM
- Đương nhiệm: Cha sở giáo xứ Hòa Phú - Giáo hạt Rạch Giá
- Nhiệm sở mới: Cha quản sở giáo họ Xẻo Tam - Giáo hạt Rạch Giá

41/ Cha Giêrônimô M. Nguyễn Trung Cương, CRM
- Đương nhiệm: Cha quản sở giáo họ Xẻo Tam - Giáo hạt Rạch Giá
- Nhiệm sở mới: Cha phó giáo xứ Hòa Phú - Giáo hạt Rạch Giá

----------------------------
- Xin Cầu Nguyện cho các linh mục trong nhiệm sở mới.
- Nguồn: 
http://gplongxuyen.org/tin-tuc/bo-nhiem-va-chuyen-doi-linh-muc-thang-72021.html
 

Tác giả: Tòa giám mục Long Xuyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Giáo phận long xuyên
Báo công giáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây