HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CHO CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỘI THÁNH

Chủ nhật - 31/07/2022 05:40
HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CHO  CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỘI THÁNH
HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CHO CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỘI THÁNH
HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CHO
CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỘI THÁNH

----------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH.. 1
LỜI MỞ.. 2

Ngày Thứ Nhất:
 CẦU NGUYỆN CHO CÁC MỤC TỬ TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH.. 2


Ngày Thứ Hai: 
CẦU NGUYỆN CHO SỨ VỤ GIÁO HUẤN CỦA CÁC MỤC TỬ TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH.. 3


Ngày Thứ Ba: 
CẦU NGUYỆN CHO SỨ VỤ THÁNH HÓA CỦA CÁC MỤC TỬ TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH.. 4


Ngày Thứ Tư: 
CẦU NGUYỆN CHO SỨ VỤ CAI QUẢN CỦA CÁC MỤC TỬ TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH.. 5


Ngày Thứ Năm: 
CẦU NGUYỆN CHO SỨ VỤ TƯ TẾ  CỦA ĐOÀN CHIÊN TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH.. 5


Ngày Thứ Sáu: 
CẦU NGUYỆN CHO SỨ VỤ NGÔN SỨ  CỦA ĐOÀN CHIÊN TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH.. 6


Ngày Thứ Bảy: 
CẦU NGUYỆN CHO SỨ VỤ VƯƠNG ĐẾ CỦA ĐOÀN CHIÊN TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH.. 7


-------------------------------------------
 

CHƯƠNG TRÌNH


- Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Kinh cầu cho Thượng Hội Đồng (Adsumus Sancte Spiritus)

Lạy Chúa Thánh Thần, này chúng con đang hiện diện trước nhan Chúa, khi cùng nhau tụ họp nhân danh Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng hướng dẫn chúng con, xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con; xin dạy chúng con lối đường phải đi, và cách bước đi trên đường lối đó. Chúng con yếu đuối và tội lỗi, xin đừng để chúng con gây xáo trộn; đừng để chúng con u mê sa nẻo đường lầm, cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiến. Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự hiệp thông giữa chúng con, để chúng con có thể cùng tiến đến cuộc sống vĩnh cửu, và không lạc xa khỏi con đường chân lý và ngay thật. Chúng con cầu xin Chúa, là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời, trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con, mãi mãi đến muôn đời. Amen.

- Suy niệm theo ngày…

- Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh…

- Lời Nguyện Kết theo ngày…

-------------------------------
 

LỜI MỞ


Chúng ta đang tiến tới xây dựng Hội Thánh Hiệp Hành: có Đức Kitô là Đầu, còn chúng ta là các chi thể. Thật vậy, chúng ta là những người được tháp nhập vào Thân Thể Đức Kitô nhờ phép Thánh Tẩy, trở nên Dân Thiên Chúa, do đó, tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô. Theo điều kiện riêng của mình, chúng ta được mời gọi thực thi sứ mạng, mà Chúa đã giao cho Hội Thánh thực hiện trên thế giới. Do được tái sinh trong Đức Kitô, tất cả chúng ta đều bình đẳng về phẩm giá và hoạt động. Nhờ sự bình đẳng thật sự này, tất cả đều cộng tác xây dựng Thân Thể Đức Kitô, tùy theo hoàn cảnh và sứ vụ riêng của mỗi người. Những khác biệt, Chúa đã muốn đặt, giữa các chi thể trong Thân Thể Người, là để phục vụ cho sự hiệp nhất và sứ mạng của Hội Thánh. Trong tiến trình hiệp hành, có nhiều sứ vụ khác nhau, nhưng đều cùng chung một sứ mạng. Đức Kitô đã trao phó cho các mục tử, là các Tông Đồ và những người kế nhiệm các ngài, nhiệm vụ nhân danh và lấy quyền Người mà giảng dạy, thánh hóa và cai quản. Còn phần chúng ta, là đoàn chiên, vì tham dự thực sự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô, nên chúng ta cũng đảm nhận phần việc của mình trong sứ mạng chung của toàn Dân Chúa, trong Hội Thánh và ở giữa trần gian. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải xác tín rằng: Chính Đức Kitô là nguồn cội của thừa tác vụ trong Hội Thánh. Để chăn dắt và phát triển Dân Chúa luôn mãi, Đức Kitô đã thiết lập các thừa tác vụ khác nhau trong Hội Thánh hầu mưu ích cho toàn thân. Thật vậy, các thừa tác viên sử dụng quyền bính thiêng liêng mà phục vụ các anh chị em mình, để mọi người đạt tới ơn cứu độ. Các sứ giả của Chúa nói và hành động không phải do quyền lực riêng, nhưng do uy quyền của Đức Kitô. Ân sủng phải được Thiên Chúa ban cho và trao tặng. Do đó, chúng ta hãy cùng hiệp lời cầu xin Chúa: cho mọi thành phần Dân Chúa biết quảng đại cộng tác với ơn Chúa, để tích cực dấn thân vào trong tiến trình hiệp hành mà Hội Thánh đang hướng tới.

-------------------------------
 

Ngày Thứ Nhất:
CẦU NGUYỆN CHO CÁC MỤC TỬ TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Khi thành lập nhóm Mười Hai, Đức Kitô đã tổ chức các Tông Đồ theo cách thức một cộng đoàn, nghĩa là một nhóm kiên vững; Người chọn Phêrô làm đầu cộng đoàn ấy. Cũng như thánh Phêrô và các Tông Đồ khác tạo thành một cộng đoàn Tông Đồ duy nhất, thì tương tự như thế, Giám Mục Rôma, người kế nhiệm thánh Phêrô cùng với các giám mục, là những người kế nhiệm các thánh Tông Đồ, cũng liên kết và hiệp nhất với nhau. Chúa đã chọn một mình Simon mà Người đặt tên là Phêrô làm đá tảng cho Hội Thánh. Đức Kitô đã trao cho ngài các chìa khóa của Hội Thánh, và đặt ngài làm mục tử chăn dắt cả đoàn chiên. Đức Giáo Hoàng, vừa là Giám Mục Rôma vừa là vị kế nhiệm thánh Phêrô, là nguyên lý và nền tảng hữu hình, vĩnh cửu của sự hiệp nhất giữa các giám mục cũng như giữa các tín hữu. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Giám Mục Đoàn chỉ có quyền hành khi hiệp nhất với Giám Mục Rôma là thủ lãnh của họ. Giám Mục Đoàn cũng có quyền bính trọn vẹn và tối cao trên toàn thể Hội Thánh, nhưng, chỉ có thể thi hành quyền này khi có sự ưng thuận của Giám Mục Rôma.

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Khi bao gồm nhiều thành phần khác nhau, Giám Mục Đoàn đã diễn tả đặc tính đa dạng và phổ quát của Dân Chúa, xin cho các ngài biết tập họp dưới quyền một thủ lãnh duy nhất, để trở nên dấu chỉ hiệp nhất cho đoàn chiên. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Mỗi giám mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong Hội Thánh địa phương, xin cho các ngài biết quan tâm đến toàn thể Hội Thánh, bằng việc điều hành tốt Hội Thánh địa phương, để góp phần hữu hiệu vào công ích của toàn Nhiệm Thể cũng là thân thể của các Hội Thánh. Amen.

 -------------------------------
 

Ngày Thứ Hai:
CẦU NGUYỆN CHO SỨ VỤ GIÁO HUẤN CỦA CÁC MỤC TỬ TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Các mục tử trước tiên có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho mọi người. Các mục tử là sứ giả đức tin, và là thầy dạy đích thực của đức tin tông truyền. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải xác tín rằng: Để gìn giữ đức tin tinh tuyền do các Tông Đồ truyền lại, Đức Kitô muốn cho Hội Thánh tham dự vào sự bất khả ngộ của chính Người, vì Người là Chân lý. Nhờ cảm thức siêu nhiên về đức tin, Dân Chúa gắn bó với đức tin dưới sự hướng dẫn của Huấn Quyền sống động trong Hội Thánh. Huấn Quyền bảo vệ Dân Chúa khỏi những sai lạc và khiếm khuyết, đồng thời bảo đảm cho Dân Chúa khả năng khách quan để tuyên xưng không sai lầm đức tin chân chính. Đức Kitô đã ban cho các mục tử đặc sủng không sai lầm về đức tin và phong hóa. Giám Mục Rôma hưởng ơn bất khả ngộ đó do nhiệm vụ của ngài. Ơn bất khả ngộ cũng có nơi Giám Mục Đoàn, khi các ngài thi hành Huấn Quyền tối thượng, kết hiệp cùng với vị kế nhiệm thánh Phêrô, nhất là trong một Công Đồng Chung.

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Khi Hội Thánh dùng Huấn Quyền tối thượng để đề ra một điều gì phải tin, xin cho chúng con biết lấy đức tin mà vâng phục các định tín ấy. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Ơn trợ giúp này của Chúa cũng được ban cho những người kế nhiệm các thánh Tông Đồ, khi các ngài dùng Huấn Quyền thông thường: đề ra một giáo huấn giúp hiểu rõ hơn mặc khải về đức tin và phong hóa, trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Dù biết rằng: đây là giáo huấn thông thường, nên không phải vâng phục như các tín điều, nhưng, xin cho chúng con vẫn phải vâng theo với lòng kính cẩn, bởi vì, dù không được định tín, nhưng, những gì các ngài giảng dạy cũng từ bởi ơn Chúa. Amen.
 
-------------------------------
 

Ngày Thứ Ba:
CẦU NGUYỆN CHO SỨ VỤ THÁNH HÓA CỦA CÁC MỤC TỬ TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Các mục tử là các tư tế có trách nhiệm ban phát ân sủng của Đức Kitô, nhất là, trong các Thánh Lễ do chính các ngài cử hành, bởi vì, Thánh Lễ là tâm điểm của đời sống Hội Thánh. Các mục tử thánh hoá Hội Thánh địa phương, bằng kinh nguyện và công việc của các ngài, bằng thừa tác vụ Lời Chúa, và các bí tích, bằng gương sáng, chứ không lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho mình. Nhờ đó, cùng với đoàn chiên Chúa giao phó, các mục tử đạt tới đời sống vĩnh cửu. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Trong Phụng Vụ, toàn thể cộng đoàn cử hành với tư cách là Thân Thể kết hợp với thủ lãnh của mình là Đức Kitô. Các hoạt động phụng vụ không phải là những hoạt động riêng tư, nhưng là những cử hành của cả Hội Thánh, bởi vì, Hội Thánh là Bí Tích Hiệp Nhất, là Dân Thánh được quy tụ, và được tổ chức dưới quyền các mục tử. Vì vậy, các hoạt động đó thuộc về toàn Thân Thể Hội Thánh, diễn tả và ảnh hưởng trên Hội Thánh, dù có liên quan khác nhau với từng chi thể, tùy theo sự khác biệt về phẩm trật, và phận vụ.

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: sứ vụ thánh hóa Hội Thánh của các mục tử được thực hiện bằng đời sống cầu nguyện thiết thân với Chúa của các ngài, xin cho các mục tử không quý mến gì hơn Chúa và công việc của Chúa. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Các chi thể không cùng một chức năng: các mục tử được tuyển chọn và được thánh hiến nhờ Bí Tích Truyền Chức để cử hành Phụng Vụ và ban phát các Bí Tích là những khí cụ để thánh hóa Hội Thánh, xin cho các ngài đầy lòng sốt mến và tình yêu đối với Chúa và đoàn chiên khi thi hành thừa tác vụ của mình, để đoàn chiên Chúa ngày càng trở nên thánh thiện, và được hưởng dư đầy ơn lộc của Chúa, qua sứ vụ thánh hóa của các ngài. Amen.
 
-------------------------------
 

Ngày Thứ Tư:
CẦU NGUYỆN CHO SỨ VỤ CAI QUẢN CỦA CÁC MỤC TỬ TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH


Suy niệm: Là đại diện và sứ giả của Đức Kitô, các mục tử điều khiển, và cai quản Hội Thánh bằng lời khuyên bảo, khích lệ, gương sáng của mình và cũng bằng cả uy quyền của Thánh Chức nữa. Các ngài phải thi hành quyền này để xây dựng cộng đoàn trong tinh thần phục vụ như Đức Kitô. Trong tiến trình hiệp hành, quyền bính mà các mục tử đích thân thi hành nhân danh Đức Kitô, là một thứ quyền bính riêng biệt, thông thường và trực tiếp, nhưng, việc thi hành quyền này cũng tùy thuộc vào thẩm quyền tối cao của Hội Thánh trong sự thông hiệp với Đức Giáo Hoàng. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta không được coi các Giám Mục chỉ như những đại diện của Đức Giáo Hoàng, bởi vì, quyền thường xuyên và trực tiếp của Đức Giáo Hoàng trên toàn Hội Thánh không hủy bỏ, mà còn xác nhận và bảo vệ quyền của các Giám Mục. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, các mục tử luôn biết thi hành quyền bính của mình trong sự hiệp thông với toàn thể Hội Thánh, dưới sự hướng dẫn của vị mục tử thủ lãnh, là Đức Giáo Hoàng.
 
Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho các mục tử biết ý thức những yếu đuối của mình, để các ngài có thể cảm thông với những ai dốt nát và lầm lạc; xin cho các ngài biết lắng nghe đoàn chiên và ân cần săn sóc đoàn chiên như những người con đích thực. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết liên kết với các mục tử của mình như Hội Thánh luôn gắn bó với Đức Kitô, và như Đức Kitô hằng kết hiệp mật thiết với Cha; xin cho chúng con luôn biết nghe theo sự hướng dẫn của các mục tử, như Đức Kitô luôn thi hành ý muốn của Cha, để trong tiến trình hiệp hành, chúng con sẽ không làm bất cứ điều gì ngoài thánh ý Cha, dưới quyền điều khiển và cai quản của các mục tử trong Hội Thánh. Amen.
 
-------------------------------
 

Ngày Thứ Năm:
CẦU NGUYỆN CHO SỨ VỤ TƯ TẾ  CỦA ĐOÀN CHIÊN TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH


Suy niệm: Đoàn chiên được hiểu là tất cả những Kitô hữu không thuộc hàng giáo sĩ hay bậc tu trì. Đoàn chiên là những người đang thi hành sứ mạng của toàn dân Kitô giáo trong Hội Thánh và trên trần gian theo phận vụ riêng của mình. Trong tiến trình hiệp hành, đoàn chiên có nhiệm vụ khám phá, và tạo ra những phương thế để đem các đòi hỏi của đạo lý và đời sống Kitô giáo thấm nhập vào các thực tại xã hội, chính trị và kinh tế. Nhờ đoàn chiên, Hội Thánh trở thành nguyên lý mang lại sự sống cho xã hội. Trong tiến trình hiệp hành, đoàn chiên phải luôn ý thức rằng: mình là cộng đoàn tín hữu đang sống trên trần thế này, dưới sự hướng dẫn của vị mục tử thủ lãnh là Đức Giáo Hoàng và các vị mục tử khác hiệp thông với ngài. Đoàn chiên có bổn phận và có quyền, hoạt động để mọi người khắp mọi nơi: biết đến và đón nhận sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa. Hoạt động của đoàn chiên cần thiết đến nỗi: không có đoàn chiên, việc tông đồ của các mục tử phần lớn không thể phát huy hiệu quả tối đa. Trong tiến trình hiệp hành, đoàn chiên thi hành sứ vụ tư tế: bằng cách dâng hiến đời sống của mình kết hiệp với hy lễ của Đức Kitô trên Thập Giá, để chuyển cầu cho thế giới hôm nay.

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Vì chúng con đã được thánh hiến cho Đức Kitô và được Thánh Thần xức dầu, nên chúng con được mời gọi và được ban ơn cách lạ lùng, để Thánh Thần sinh hoa kết quả, nơi chúng con ngày càng phong phú hơn. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết chu toàn mọi công việc thường ngày và kiên trì đón nhận những thử thách của cuộc sống trong Thánh Thần, để tất cả đều trở nên hiến lễ đẹp lòng Cha, khi được kết hiệp cùng với Mình Máu Đức Kitô trong Thánh Lễ. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng con biết thánh hiến thế giới này cho Cha, nhờ biết phụng thờ Cha, bằng đời sống thánh thiện của chúng con. Amen.
 
-------------------------------
 

Ngày Thứ Sáu:
CẦU NGUYỆN CHO SỨ VỤ NGÔN SỨ  CỦA ĐOÀN CHIÊN TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Đức Kitô thi hành sứ vụ ngôn sứ: không những qua các mục tử, mà còn qua cả đoàn chiên. Đức Kitô đã đặt cả đoàn chiên làm chứng nhân, bằng cách ban cho cả đoàn chiên cảm thức đức tin, và ơn dùng ngôn từ. Dạy dỗ người khác để đưa họ đến với đức tin là sứ vụ của mỗi mục tử và cũng là sự cộng tác của cả đoàn chiên. Trong tiến trình hiệp hành, đoàn chiên chu toàn sứ mạng ngôn sứ của mình bằng việc Phúc Âm Hóa, nghĩa là loan báo Đức Kitô bằng đời sống chứng tá và lời nói. Nơi đoàn chiên, hoạt động Phúc Âm Hóa này mang sắc thái và có hiệu năng đặc biệt, bởi vì, Tin Mừng Đức Kitô được thể hiện cụ thể trong những hoàn cảnh thông thường ở cuộc sống hằng ngày. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, với tư cách là đoàn chiên Chúa, chúng ta thi hành sứ vụ ngôn sứ của mình: không chỉ bằng chứng tá đời sống, mà còn phải tìm mọi dịp để loan truyền Đức Kitô bằng lời nói cho những người chưa tin.

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Để chu toàn sứ vụ ngôn sứ, với tư cách là đoàn chiên Chúa, chúng con phải có khả năng và đã được huấn luyện, để có thể cộng tác trong việc hướng dẫn giáo lý, giảng dạy các khoa học thánh, và truyền thông xã hội. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Tùy theo nhiệm vụ kiến thức chuyên môn và uy tín của mình, chúng con có quyền và có bổn phận, bày tỏ cho các vị mục tử biết ý kiến của mình liên quan tới lợi ích của Hội Thánh. Chúng con cũng có quyền phát biểu ý kiến của mình, miễn là bảo vệ sự vẹn toàn của đức tin và phong hóa, cũng như sự tôn kính đối với các mục tử, và quan tâm đến công ích và phẩm giá của tha nhân. Amen.
 
-------------------------------
 

Ngày Thứ Bảy:
CẦU NGUYỆN CHO SỨ VỤ VƯƠNG ĐẾ CỦA ĐOÀN CHIÊN TRONG TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Nhờ vâng phục cho đến chết, Đức Kitô thông ban cho chúng ta hồng ân tự do, được trở thành vương đế, để thống trị tội lỗi nơi bản thân chúng ta, bằng một đời sống từ bỏ và thánh thiện. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Ai chế ngự và điều khiển được xác hồn mình, không để dục vọng khuất phục và làm chủ bản thân mình, người đó được gọi là vua, là vương đế, bởi vì, người đó có khả năng cai trị chính bản thân mình; người đó tự do, độc lập và không làm nô lệ cho tội lỗi. Trong tiến trình hiệp hành, khi các cơ chế và hoàn cảnh sống trong thế gian gây nên dịp tội, chúng ta phải nỗ lực làm cho các cơ chế và hoàn cảnh sống đó trở nên lành mạnh, phù hợp với các tiêu chuẩn của đức công bình, và giúp phát huy thực hành các nhân đức. Hành động như thế, chúng ta sẽ làm cho những giá trị luân lý thấm nhập vào văn hóa và các công trình của loài người, để mọi người đều có thể trở thành những đế vương: chế ngự được con người mình, hầu ngăn chặn được những sự ác đang hoành hành trên thế giới.

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết phân biệt đâu là quyền lợi và nghĩa vụ của chúng con với tư cách một thành phần của Hội Thánh, đâu là quyền lợi và nghĩa vụ với tư cách một thành phần trong xã hội loài người. Chúng con phải cố gắng hòa hợp cả hai loại nghĩa vụ và quyền lợi này với nhau. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Trong mọi lãnh vực trần thế, chúng con phải hành động theo sự hướng dẫn của lương tâm Kitô giáo, bởi vì, không một hoạt động nào của con người, dù thuộc phạm vi trần thế, có thể vượt khỏi quyền tể trị của Chúa. Xin cho chúng con biết thi hành sứ vụ vương đế của mình bằng cách quy phục vương quyền Chúa, để Chúa làm chủ và điều khiển mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng con, hầu tiến trình hiệp hành của chúng con thu được những hoa trái như lòng Chúa ước mong. Amen.
------------------------------

……………………..
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (Dòng Biển Đức Nam)
-----------------------------------------------

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Báo công giáo
Giáo phận long xuyên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây