HIỆP HÀNH – 7 CÁCH CẦU NGUYỆN CHO TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH

Chủ nhật - 07/08/2022 09:59
HIỆP HÀNH – 7 CÁCH CẦU NGUYỆN CHO TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH
HIỆP HÀNH – 7 CÁCH CẦU NGUYỆN CHO TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH
HIỆP HÀNH – 7 CÁCH CẦU NGUYỆN CHO
TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH

************

CHƯƠNG TRÌNH.. 1
LỜI MỞ.. 2

Ngày Thứ Nhất: TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH
                            TIẾN TRÌNH TẠ ƠN THIÊN CHÚA.. 2


Ngày Thứ Hai: TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH
                          TIẾN TRÌNH CHÚC TỤNG, THỜ LẠY THIÊN CHÚA.. 3


Ngày Thứ Ba: TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH
                         TIẾN TRÌNH CA NGỢI THIÊN CHÚA.. 4


Ngày Thứ Tư: TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH
                        TIẾN TRÌNH SUY NIỆM... 4


Ngày Thứ Năm: TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH
                           TIẾN TRÌNH CHIÊM NIỆM... 5


Ngày Thứ Sáu: TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH
                          TIẾN TRÌNH CẨU KHẨN BẰNG THÁNH VỊNH.. 6


Ngày Thứ Bảy: TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH
                          TIẾN TRÌNH CẨU KHẨN BẰNG KINH MÂN CÔI. 6


--------------------------------------
 
 

CHƯƠNG TRÌNH


- Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Kinh cầu cho Thượng Hội Đồng (Adsumus Sancte Spiritus)

Lạy Chúa Thánh Thần, này chúng con đang hiện diện trước nhan Chúa, khi cùng nhau tụ họp nhân danh Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng hướng dẫn chúng con, xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con; xin dạy chúng con lối đường phải đi, và cách bước đi trên đường lối đó. Chúng con yếu đuối và tội lỗi, xin đừng để chúng con gây xáo trộn; đừng để chúng con u mê sa nẻo đường lầm, cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiến. Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự hiệp thông giữa chúng con, để chúng con có thể cùng tiến đến cuộc sống vĩnh cửu, và không lạc xa khỏi con đường chân lý và ngay thật. Chúng con cầu xin Chúa, là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời, trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con, mãi mãi đến muôn đời. Amen.
- Suy niệm theo ngày…

- Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh…

- Lời Nguyện Kết theo ngày…

 -------------------------------

 

LỜI MỞ


Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải xác tín rằng: Hội Thánh là một cộng đoàn đức tin và là một cộng đoàn cầu nguyện, chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng ta biết cầu nguyện thế nào cho phải. Truyền thống cầu nguyện Kitô giáo là một cách thức để định hình đức tin của những người ghi nhớ trong lòng những lời đã được phán truyền trong Nhiệm Cục Cứu Độ. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Cầu nguyện là sống với một tâm hồn đã được Thiên Chúa đổi mới. Cầu nguyện làm cho đời sống chúng ta sinh động mọi nơi, mọi lúc, nhưng, chúng ta thường xuyên bỏ quên Đấng là Sự Sống và là Tất Cả đối với chúng ta. Vì thế, tiếp nối truyền thống Đệ Nhị Luật và các ngôn sứ, những bậc thầy linh đạo đều nhấn mạnh: cầu nguyện là “nhớ đến Chúa”, là thường xuyên hướng tâm hồn lên Chúa. Thánh Grêgôriô thành Nadien nói: “Phải nhớ đến Chúa nhiều hơn cả nhịp thở của mình”. Do đó, trong tiến trình hiệp hành, bao lâu chúng ta bỏ quên Chúa, không nhớ tới Chúa, thì lúc bấy giờ, chúng ta đang xa rời Chúa và lạc xa những đường lối huấn lệnh của Người. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta cũng phải luôn nhớ rằng: Gió muốn thổi đâu thì thổi, nên, Thiên Chúa hoàn toàn tự do hướng dẫn mỗi người mỗi cách trong cầu nguyện, và mỗi người cũng đáp lại theo quyết tâm và những hình thức cầu nguyện riêng của mình. Vì thế, trong truyền thống Kitô giáo, có nhiều cách thế cầu nguyện khác nhau. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta luôn biết tận dụng mọi phương thế để kêu cầu Chúa, xin Chúa dủ lòng thương đoái đến Hội Thánh chúng ta đang lữ hành trên đường về Thiên Quốc với biết bao gian truân thử thách đang rình rập. Ước gì tiến trình hiệp hành của Hội Thánh luôn được hậu thuẫn bằng những lời cầu nguyện đơn sơ, cùng những hy sinh âm thầm lặng lẽ của tất cả mọi người trong Dân Chúa, để chúng ta có thể tiến tới xây dựng một Hội Thánh Hiệp Hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng như lòng Chúa ước mong.

-------------------------------

 

Ngày Thứ Nhất: TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH –  
TIẾN TRÌNH TẠ ƠN THIÊN CHÚA


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải là một tiến trình tạ ơn Thiên Chúa. Thật vậy, tạ ơn là đặc tính của Kinh Nguyện Hội Thánh, đặc biệt khi cử hành Thánh Lễ. Trong công trình cứu độ, Đức Kitô giải thoát toàn thể thụ tạo khỏi ách thống trị của tội lỗi và sự chết, để thánh hiến và quy hướng chúng ta về với Chúa Cha, để tôn vinh Chúa Cha. Lời Kinh Tạ Ơn của các chi thể trong Thân Thể được tham dự vào Lời Tạ Ơn của Đức Kitô là đầu. Cũng như trong Kinh Nguyện Khẩn Cầu, mọi biến cố và mọi nhu cầu đều có thể trở thành dịp để dâng Lời Tạ Ơn. Các thư của thánh Phaolô thường khởi đầu và kết thúc bằng một Lời Tạ Ơn, và luôn luôn nhắc tới Đức Giêsu. Trong tiến trình hiệp hành, ước gì chúng ta luôn nhớ tới lời nhắn nhủ của thánh Phaolô: Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, Thiên Chúa muốn chúng ta làm như vậy, vì chúng ta đã được kết hợp với Đức Kitô Giêsu (x. Tx 5,18).

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Tạ ơn phải là tâm tình đầu tiên khi chúng con đến với Cha, bởi vì,  muôn ơn lành Cha đã ban cho chúng con, nhất là ơn tha tội để cứu độ chúng con. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Cha trong tâm tình của người thu thuế trong Tin Mừng Luca: Xin thương xót chúng con là kẻ có tội, bởi vì, chúng con chỉ biết tạ ơn Cha khi ý thức bản thân mình yếu đuối tội lỗi, nhưng được Cha yêu thương và tha thứ; xin cho chúng con có được lòng khiêm nhu, tín thác, được hiệp thông với Cha, và với nhau, nhờ đó, tiến trình hiệp hành của chúng con sẽ trở thành một tiến trình tạ ơn Cha và biết ơn nhau. Amen.

-------------------------------

 

Ngày Thứ Hai: TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH –
TIẾN TRÌNH CHÚC TỤNG, THỜ LẠY THIÊN CHÚA


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải là một tiến trình chúc tụng và thờ lạy Thiên Chúa, bởi vì, Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta, và tới lượt mình, chúng ta phải chúc tụng Đấng là nguồn mạch mọi ơn phúc. Đây là thái độ căn bản của Kinh Nguyện Kitô giáo. Kinh Nguyện Chúc Tụng là cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và chúng ta, Thiên Chúa ban ơn và chúng ta đáp lại. Kinh Nguyện Chúc Tụng là cách thức chúng ta đáp lại những hồng ân của Thiên Chúa. Trong tiến trình hiệp hành, ước gì chúng ta luôn biết chúc tụng và thờ lạy Chúa, bởi vì, chúc tụng và thờ lạy là thái độ đầu tiên của con người khi nhìn nhận mình là thụ tạo đang đối diện với Đấng Sáng Tạo. Kinh Nguyện Thờ Lạy là tán dương Thiên Chúa cao cả, là Đấng dựng nên chúng ta, và là Đấng quyền năng đã giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ.

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Kinh Nguyện Chúc Tụng vừa là hình thức chúng con xin Cha chúc lành cho chúng con trong Chúa Thánh Thần nhờ Đức Kitô; vừa là hình thức chúng con dâng lời chúc tụng Cha, là Đấng đã chúc lành cho chúng con, nhờ Đức Kitô, trong Chúa Thánh Thần. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Thờ lạy là phủ phục trước Cha, là thinh lặng và kính cẩn trước Tôn Nhan Cha, Đấng muôn trùng cao cả. Xin cho chúng con có được thái độ thờ lạy Cha, là Đấng chí thánh và chí ái, để chúng con khiêm tốn và tin tưởng vững vàng rằng Cha sẽ đoái thương nhận lời chúng con cầu xin cho tiến trình hiệp hành của chúng con, được tiến triển trong tình yêu quan phòng của Cha. Amen.

-------------------------------

 

Ngày Thứ Ba: TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH –
TIẾN TRÌNH CA NGỢI THIÊN CHÚA


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải là một tiến trình ca ngợi Thiên Chúa, bởi vì, ca ngợi là hình thức cầu nguyện nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa Tể cách trực tiếp nhất. Lời Kinh Ca Ngợi tán dương Thiên Chúa, tôn vinh Người không chỉ vì những gì Người đã làm, nhưng còn vì, chính Người là Chúa. Khi ca ngợi Thiên Chúa, chúng ta thông phần hạnh phúc của những tâm hồn trong sạch, những kẻ yêu mến Người trong đức tin, trước khi, được thấy Người trong Vinh Quang. Trong tiến trình hiệp hành, khi chúng ta ca ngợi Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần kết hợp với tâm hồn chúng ta để chứng nhận rằng: chúng ta là con cái Thiên Chúa, làm chứng cho Con Một Thiên Chúa, Đấng làm cho chúng ta được nhận làm nghĩa tử, và có thể dâng lời tôn vinh Chúa Cha. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải xác tín rằng: Lời Kinh Ca Ngợi là lời kết hợp những kinh nguyện khác, và dâng tất cả lên Đấng là nguồn mạch và cùng đích của mọi sự, Thiên Chúa duy nhất, Chúa Cha, Đấng tạo thành vạn vật, và là cùng đích của chúng ta.

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Tin Mừng thường nhắc đến thái độ thán phục và ca ngợi của dân chúng trước những điềm thiêng dấu lạ, xin cho chúng con cũng biết ca ngợi tán dương tình Cha đã yêu thương từng người chúng con. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn biết đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Cha bằng những bài Thánh Vịnh, Thánh Ca do Thánh Thần linh hứng; xin cho chúng con khi ca ngợi những kỳ công Cha đã làm cho chúng con, thì chúng con cũng biết làm cho con người mình và đời sống mình trở thành bài ca ngợi Cha, để bất kỳ ai, khi tiếp xúc với chúng con, họ cũng sẽ dâng lên: lời chúc tụng, ngợi khen Cha muôn đời. Amen.
 
-------------------------------

 

Ngày Thứ Tư: TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH –
TIẾN TRÌNH SUY NIỆM


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải là một tiến trình suy niệm, bởi vì, tâm trí chúng ta phải tìm hiểu lý do và cách thức sống đời Kitô hữu, để đón nhận và đáp lại những gì Chúa đòi hỏi chúng ta. Điều khó trong suy niệm là phải cầm lòng cầm trí. Thông thường, chúng ta có thể dùng đến sách để được giúp đỡ như: các Sách Thánh đặc biệt là Tin Mừng, các ảnh tượng thánh, bản văn phụng vụ theo ngày và theo mùa, tác phẩm của các Linh Phụ, các sách linh đạo, cuốn sách vĩ đại là vạn vật và lịch sử với trang “Ngày Hôm Nay” của Thiên Chúa. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải ý thức rằng: Suy niệm là đối diện với điều mình đọc và đối chiếu với bản thân. Nhờ đó, cuốn sách cuộc đời được mở ra. Chúng ta chuyển từ những tư tưởng sang thực tại. Tùy theo lòng khiêm tốn và đức tin, chúng ta nhận thức những chuyển động nội tâm, nhận định để biết ý Chúa. Điều chính yếu là phải thực thi chân lý để đến cùng Ánh Sáng: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Có bao nhiêu bậc thầy về linh đạo thì có bấy nhiêu phương pháp suy niệm. Chúng con phải chọn cho mình một phương pháp thích hợp để suy niệm đều đặn; nếu không, mảnh đất tâm hồn chúng con sẽ giống như vệ đường, sỏi đá, hay bụi gai. Xin cho chúng con biết để Chúa Thánh Thần hướng dẫn mà tiến bước, theo Đức Kitô trên con đường cầu nguyện. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Muốn suy niệm chúng con phải vận dụng khả năng suy tư, trí tưởng tượng, cảm xúc và ước muốn, để đào sâu xác tín, khơi dậy lòng hoán cải và củng cố quyết tâm theo Đức Kitô. Xin cho chúng con luôn biết năng suy niệm về các mầu nhiệm của Đức Kitô, để vươn tới việc nhận biết tình yêu Đức Kitô và để được kết hiệp với Người. Amen.

-------------------------------

 

Ngày Thứ Năm: TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH –
TIẾN TRÌNH CHIÊM NIỆM


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải là một tiến trình chiêm niêm, bởi vì, trong chiêm niệm, chúng ta đi tìm “Đấng lòng ta yêu mến” (Dc 1,7), là chính Đức Kitô, và trong Người, chúng ta tìm đến Chúa Cha. Chúng ta đi tìm Người, vì chúng ta yêu mến nên khao khát Người. Phải tìm kiếm Người với một đức tin tinh tuyền, đức tin này làm cho chúng ta được sinh ra nhờ Người và được sống trong Người. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải ý thức rằng: Không phải lúc nào, chúng ta cũng có thể suy niệm, nhưng lúc nào cũng có thể chiêm niệm, bất chấp những tình trạng về sức khỏe, công việc và tâm tình. Trong tiến trình hiệp hành, nơi mà chúng ta tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa, trong khiêm nhu và tín thác chính là ở tại cõi lòng mình, bởi vì, khi chiêm niệm, ta hoàn toàn phó thác cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, ý thức Chúa ngự trong tâm hồn, giục lòng tin đến trước nhan Chúa, Đấng đang đợi chờ ta, để phó dâng bản thân cho Người như một lễ vật cần Người thanh luyện và biến đổi.

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Chiêm niệm là Kinh Nguyện của tội nhân đã được thứ tha, nay sẵn sàng đón nhận tình yêu được ban tặng, và mong đáp lại tình yêu đó bằng cách yêu mến nhiều hơn. Xin cho chúng con có được tâm tình nghèo khó và khiêm tốn phó thác cho thánh ý Cha, trong sự hiệp nhất ngày càng sâu xa hơn với Con Yêu Dấu của Cha. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Chiêm niệm là tương quan giao ước Cha thiết lập nơi đáy lòng chúng con. Xin cho chúng con biết lấy đức tin mà chiêm ngắm Đức Giêsu, Con Cha, để nhìn vào các mầu nhiệm cuộc đời Đức Kitô; nhờ đó, chúng con hiểu biết thâm sâu về Người hơn, để yêu mến và đi theo Người hơn nữa. Amen.

-------------------------------

 

Ngày Thứ Sáu: TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH –
TIẾN TRÌNH CẨU KHẨN BẰNG THÁNH VỊNH


Suy niệm: Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta cũng có thể dùng Thánh Vịnh để cầu nguyện, bởi vì, Thánh Vịnh nuôi dưỡng và diễn tả tâm tình cầu nguyện của Dân Chúa, quy tụ vào các dịp đại lễ tại Giêrusalem và mỗi ngày Sabát trong các hội đường. Kinh Nguyện này vừa có tính cá nhân, vừa có tính cộng đoàn, vừa liên hệ với những người đang cầu nguyện, vừa liên quan đến toàn thể nhân loại. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta nên dùng Thánh Vịnh để cầu nguyện, bởi vì, qua Thánh Vịnh, Lời Chúa đã trở thành lời cầu nguyện của con người. Thánh Vịnh vừa diễn tả, vừa ca tụng những công trình cứu độ của Thiên Chúa. Thánh Vịnh luôn là tấm gương phản chiếu những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử Dân Người. Dù một Thánh Vịnh có thể phản ánh một biến cố đã qua, nhưng, vẫn mang tính phổ quát, đến nỗi, con người mọi thời, mọi hoàn cảnh, đều có thể dùng để cầu nguyện.

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con nhận ra rằng: Qua các Thánh Vịnh, chúng con gặp thấy những lời cầu nguyện đơn sơ và tự phát của mọi thành phần trong Hội Thánh, vì thế, xin cho chúng con biết dùng Thánh Vịnh để bày tỏ lòng khao khát Cha, qua và với, tất cả những gì tốt đẹp trong vũ trụ. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Thánh Vịnh là lời chúc tụng ngợi khen Cha, lời tung hô của muôn người, và cũng là lời tuyên xưng đức tin với nhiều giai điệu của Hội Thánh: khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, khi đối diện với bao thử thách và địch thù, nhưng, vẫn xác tín vào tình yêu Cha, phó thác theo thánh ý Cha, và chờ đợi Cha ra tay hành động. Amen.

-------------------------------

 

Ngày Thứ Bảy: TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH –
TIẾN TRÌNH CẨU KHẨN BẰNG KINH MÂN CÔI


Suy niệm: Tiến trình hiệp hành cũng phải là một tiến trình cầu khẩn bằng Kinh Mân Côi, bởi vì, Kinh Mân Côi được coi là bản tóm tắt Tin Mừng, mà tiến trình hiệp hành của Hội Thánh, chắc chắn, không đi ra ngoài những giá trị của Tin Mừng. Đức Maria là Mẹ của Đức Giêsu và là Mẹ của chúng ta, Mẹ là “người chỉ đường” và là “dấu chỉ” về Đức Giêsu. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta biết cùng Mẹ chiêm ngắm các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi với lòng sốt mến, để tiến trình hiệp hành của Hội Thánh luôn dõi theo Đức Kitô trong các biến cố cuộc đời Người. Ước gì các mục tử biết dấn thân và cổ võ Kinh Mân Côi trong tiến trình hiệp hành; Ước gì các tu sĩ, qua Kinh Mân Côi, chiêm ngắm Đức Kitô, mẫu gương và cùng đích của đời thánh hiến; Ước gì mọi thành phần trong Hội Thánh từ người già đến người trẻ, từ người bệnh đến người khỏe biết cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi để phó dâng tiến trình hiệp hành của Hội Thánh trong tay Mẹ nhân lành.

Lời Nguyện Kết: Lạy Cha! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Vì Mẹ đã đem đến cho chúng con Đức Giêsu Con của Mẹ, nên Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và là Mẹ của chúng con. Do đó, chúng con có thể phó thác cho Mẹ mọi nỗi âu lo và mọi lời cầu khẩn. Ước gì, qua Kinh Mân Côi, Mẹ cũng chuyển cầu cho chúng con, như Mẹ đã cầu nguyện cho chính bản thân mình, khi xin Cha làm cho Mẹ như lời sứ thần nói. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Ân sủng cao quý nhất nơi Mẹ chính là sự hiện diện của Đấng là nguồn mạch mọi ân sủng, qua Kinh Mân Côi, xin Cha tuôn đổ muôn vàn ân phúc xuống trên Hội Thánh, để chúng con cũng được đầy tràn ân sủng như Mẹ. Amen.

……………………..
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (Dòng Biển Đức Nam)
-----------------------------------------------

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây