Xin cầu nguyện các Giám mục & Linh mục của GP. Long Xuyên đã qua đời từ ngày thành lập Giáo Phận đến 28-04-2022

Thứ bảy - 31/07/2021 09:18
Xin cầu nguyện các Giám mục & Linh mục của GP. Long Xuyên đã qua đời từ ngày thành lập Giáo Phận đến 28-04-2022
Xin cầu nguyện các Giám mục & Linh mục của GP. Long Xuyên đã qua đời từ ngày thành lập Giáo Phận đến 28-04-2022
MEMENTO DEFUNCTORUM
Xin cầu nguyện
cho các Giám Mục & linh mục đã qua đời, thuộc Giáo Phận Long Long Xuyên
tính từ khi Giáo Phận mới thành lập đến hôm nay 28-04-2022

 (Danh sách theo mẫu tự ABC)
------------------
STT....            Tên.....                ngày qua đời.....      Nơi an táng:
 
001 ĐC. Micae Nguyễn Khắc Ngữ - 10.06.2009 - Long Xuyên 
002 Lm. Đỗ Xuân An - 06.06.2017 - Tu viện Nguồn Sống, Cần Xây
003 Lm. Marcel Đặng Tuấn Anh - 12.06.1980 - Boot, Thốt Nốt.
004 Lm. Giuse Cao Văn Bài - 02.03.2020 - nhà hưu Cầu số 2, Rạch Giá
005 Lm. Giuse Nguyễn Châu Báu - 26.08.1970 - Châu Long, F1
006 Lm. Giuse Vũ Ngọc Bân - 24.08.1985 - Kinh 4A
007 Lm. Đaminh Đinh Viết Bính - 15.07.1990 - Thánh Tâm, B2
008 Lm. Đaminh Mai Đức Cận - 16.10.1968 - Thái Hoà, Rivera
009 Lm. Augustinô Nguyễn Văn Chế - 05.02.1999 - Đồng Phú, 2B
010 Lm. Martinô Trần Văn Chệ - 12.05.2017 - Cần Xây, Long Xuyên, AG.
011 Lm. Augustinô Nguyễn Đức Chỉnh - 05.08.1995 - Tân Hải, C2
012 Lm. Đaminh Đỗ Minh Chuẩn - 12.01.1971 - Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa, SG
013 Lm. Phêrô Bùi Minh Chúc - 15.05.1989 - Cần Xây, Long Xuyên, AG.
014 Lm. Giuse M. Trần Công Chức - 15.10.1999 - N.Hưu Phát Diệm, SG
015 Lm. Phêrô Mai Phước Còn - 28.02.1980 - Cần Xây, Long Xuyên, AG.
016 Lm. Micae Lê Tấn Công - 15.03.1990 – Vị Hưng, Hậu Giang
017 Lm. Giuse Nguyễn Toàn Công - 08.03.2010 - Giuse, Rivera
018 Lm. Micae Nguyễn Công Danh - 13.03.1982 - Ông Chưởng, Chợ Mới, AG.
019 Lm. Tôma Nguyễn Quang Đăng - 14.07.1987 - Phaolo, A2
020 Lm. Gioan B. Phạm Huy Diệu - 15.06.1983 - Thánh Gia, 1B
021 Lm. Téphanô Nguyén Đức Do - 18.10.1998 - Thanh Long, Đ1
022 Lm. Luy G. Mai Hùng Dũng - 16.09.2021 - Cần Xây, Long Xuyên, AG.
023 Lm. Antôn Nguyền Tiến Dũng - 09.08.2005 - Ngã Sáu, SG
024 Lm. Fx. Nguyễn Văn Dương - 10.06.2007 - Cần Xây, Long Xuyên, AG.
025 Lm. Simon Nguyễn Quang Duy - 28.09.1995 - Nhà Hưu Phát Diệm, SG
026 Lm. Giuse Nguyễn Văn Đình - 28.07.2011 - Thầy Ký
027 Lm. Giuse Phạm Hữu Đoàn - 28.01.1970 - Thánh Tâm, B2
028 Lm. Phaolô Nguyễn Ngọc Đỗ - 12.04.1997 - Cồn Phước
029 Lm. Fx. Đoàn Thái Đức - 02.07.2003 - Rạch Giá
030 Lm. Nguyễn Trinh Đức - 28.12.2015 - Thánh Tâm, B2
031 Lm. Aug. Vũ Hồng Đức - 13.05.2016 - Vân Hải, Long Thành
032 Lm. Vinhsơn Đặng Xuân Hải - 28.09.2006 - Thánh Mẫu, F2
033 Lm. Phêrô Lê Sơn Hà - 26.10.2016 -  Cái Đôi, Chợ Mới, AG
034 Lm. Vinhsơn Ph. Đoàn Xuân Hãn - 17.02.2001 - Thánh Linh, Đ1
035 Lm. Antôn Nguyễn Đình Hân - 06.12.1973 - Mưỡu Giáp, Phát Diệm
036 Lm. Phêrô Phan Thanh Ноá - 22.07.1966 - Cù Lao Giêng
037 Lm. Phaolô Huỳnh Tấn Hoàng - 29.03.1966 - Sài Gòn
038 Lm. Pr M. Vũ Đức Нọс - 02.09.2019 - Bác Xuyên, E1
039 Lm. Giuse Nguyễn Phi Hùng - 22.03.1987 - Tân Bình, Giồng Riềng
040 Lm. Gioan Nguyễn Quang Huy - 31.07.2021 - Gh. Giuse, Đống Phú, K. 2B
041 Lm. Giuse Đinh Hữu Huynh - 24.10.1995 - Thánh Gia, 1B
042 Lm. Giuse Nguyễn Hưng - 31.08.2010 - Thánh Gia, Thầy Ký
043 Lm. Giuse Trương Trung Hưng - 14.02.2022  - Vô Nhiễm, kinh Zero
044 Lm. GB. Trần Quang Hướng - 23.01.1981 - Antôn, 1a
045 Lm. Phêrô Phan Văn Khả - 09.01.1989 - Năng Gù, AG.
046 Lm. Giuse Nguyễn Mạnh Khải - 10.04.1997 - Mỹ Luông, Chợ Mới, AG.
047 Lm. Gioan B. Hồ Văn Khang – 29.02.2020 – Khánh Bình, An Phú, Chấu Đốc
048 Lm. Phêrô Hồ Đắc Khấn - 05.05.1981 - Cù Lao Tây
049 Lm. Giuse Nguyễn Thanh Khiết - 13.09.1989 - Hiệp Tâm, 02
050 Lm. Antôn Mai Xuân Khoa - 31.01.1990 - Vinhsơn, A2
051 Lm. Phaolô Vũ Đình Khoan - 10.06.2004 - Bình Cát, B1
052 Lm. Phêrô Đào Duy Khoản - 24.12.1973 - Chí Hoà
053 Lm. Antôn Phạm Trung Kiên - 25.01.2019 - Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Thủ Đức
054 Lm. Giuse Đồ Hiển Kính - 08.04.1967 - Мӱ Tho
055 Lm. Luy G. Nguyễn Hiếu Lễ - 22.09.1999 - Bò Ót
056 Lm. Phaolô Đỗ Văn Lịch - 09.02.2008 - Đài Đức Mẹ
057 Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Linh - 26.04.1961 - Trinh Vương, B1
058 Lm. GB. Mai Đức Long - 07.04.2011 - Cần Xây
059 Lm. Fx. Nguyễn Thành Long - 27.05.2010 - Cần Xây
060 Lm. Antôn Nguyễn Bá Lộc - 05.01.1990 - Antôn, 1A
061 Lm. Giuse Đinh Trọng Luân - 19.04.2016 - Cần Đăng
062 Lm. Giuse Phan Văn Lung - 01.12.2013 - Hà Tiên
063 Lm. Fx. Nguyễn Văn Luyến - 31.12.1974 - Long Binh, G2
064 Lm. Aug. Nguyễn Phong Lưu - 02.04.1967 - Năng Gù
065 Lm. Px. Hoàng Đình Mai - 01.09.2018 - Antôn, 1A
066 Lm. Bonaventura Trần Văn Mân - 14.05.2004 - Cù lao Giêng
067 Lm. Phêrô Trần Linh Mầu - 18.01.1963 - Phú An
068 Lm. Antôn Nguyễn Thanh Minh - 05.11.2016 - Cần Xây
069 Lm. Phêrô Phùng Việt Mỹ - 10.09.1963 - Sài Gòn
070 Lm. Piô Nguyễn Hữu Mỹ - 04.11.2003 - Chánh Tòa, LX
071 Lm. Phêrô Trần Văn Năng - 16.11.2004 - Phú An
072 Lm. Giuse Chu Văn Nghi - 05.08.2001- Sydney, Úc Châu
073 Lm. GB. Nguyễn Văn Nghị - 30.04.2014 - Hòn Đất
074 Lm. Phaolo Nguyễn Khác Nghiêu - 19.06.1981 - Thanh Hoá
075 Lm. Micae Bùi Đức Ngoạn - 25.04.2012 - Thái Hoà, Rivera
076 Lm. Phêrô Mai Linh Ngùy - 10.09.1992 - Núi Tượng
077 Lm. Giuse Vũ Ngọc Nội - 17.08.2012 - Rạch Giá
078 Lm. GB. Nguyễn Đình Phê - 16.05.1983 - Cần Xây
079 Lm. Sebastiano Đỗ Đức Phổ - 20.12.2014 - Thái Hoà, Hồ Nai
080 Lm. Phaolô Phạm Hữu Phụng - 24.03.1975 - Thanh Long, Đ1
081 Lm. Phêrô Lê Uy Phuông - 11.04.2005 - Thị Đam
082 Lm. Giuse Vũ Phi Phượng - 29.11.2010 - Vinhsơn, K. 01
083 Lm. Phêrô Lê Văn Quan – 01.03.2020 – An Châu, Châu Thành, AG
084 Lm. Phaolô Trần Ngọc Quí - 04.03.1976 - Cần Xây
085 Lm. Phaolô Nguyễn Phước Rơi - 01.09.1984 - Boot
086 Lm. Hypôlytô Nguyền Trường Sanh - 28.12.2005 - Cần Xây
087 Lm. Antoninô Dương Hữu Soạn - 29.11.1992 - Rạch Giá
088 Lm. GB. Võ Hiền Sư - 03.10.1962 - Năng Gù
089 Lm. Phaolô Đặng Tuần Sự - 05.12.2014 - Cần Xây
090 Lm. Phaolô Vũ Sửu - 13.05.2020 - Cần Xây
091 Lm. Isidoro Bùi Văn Tăng - 27/02/2022 - Gx. Đông Hòa, Thứ 9
092 Lm. Antôn Nguyễn Tâm - 10.11.1997 - Chợ Mới
093 Lm. Phêrô Maria Trần Minh Tân - 18.04.2011 - Hiếu Thuận, H1
094 Lm. Pr. Vêrôna Chu Quang Tào - 02.10.2008 - Gò Quao
095 Lm. Martinô Nguyễn Ngọc Thạch - 23.07.1996 - Tân Châu
096 Lm. Đaminh Nguyễn Quang Thản - 04.01.2011 - Mong Thọ
097 Lm. Antôn Nguyễn Đức Thành - 26.06.2010 - Tân Bình, Giống Riềng
098 Lm. Đaminh Đinh Trung Thành - 10.03.2020 - nhà hưu dòng Mẹ Cứu Chuộc, Thủ Đức
099 Lm. Phêrô Vũ Quang Thành - 03.11.2018 - Cần Xây
100 Lm. GB. Đinh Công Thi - 19.05.2012 - Hải Hưng, C1
101 Lm. Giacôbê Nguyễn Đức Thịnh - 28.02.2014 - Giuse, 7B
102 Lm. Phêrô Trương Phú Thịnh – 14.04.2020 – Gh. Vô Nhiễm, C1
103 Lm. Giuse Đào Anh Thọ - 06.07.2006 - Đồng Công F2
104 Lm. Giuse Nguyễn Văn Thuận - 20.01.2001 - Lạng Sơn, 3A
105 Lm. Phêrô Mai Trí Thuật - 08.03.1980 - Vạn Đồn, B1
106 Lm. Giuse Nguyễn Toàn Thư - 17.05.1998 - Bình Châu, 8A
107 Lm. Phaolô Nguyễn Ngọc Thử - 21.01.2005 - Năng Gù
108 Lm. Micae Nguyễn Hữu Tiến - 01.11.2014 - Rạch Sâu
109 Lm. Giuse Đinh Xuân Tiến - 01.12.1967 - Chí Hòa, SG
110 Lm. Fx. Hoàng Khải Tiệp - 05.11.1992 - Sàigòn
111 Lm. Giuse Nguyễn Văn Tiểu - 06.06.2010 - Tân Bùi, 4A
112 Lm. Phaolô Võ Ngọc Tỏ - 17.10.2015 - Cần Xây
113 Lm. Đaminh Đỗ Văn Toàn - 19.11.1965 - Ninh Cù, Rivera
114 Lm. Giuse Vũ Văn Тoàn - 29.11.1978 - Lạng Sơn, 3A
115 Lm. GB. Nguyễn Văn Tống - 20.04.1970 - Năng Gù
116 Lm. Phaolô Hồ Trí Trạch - 26.03.2003 - Kitô Vua, A2
117 Lm. Stanislaô Nguyễn Hữu Trí - 17.03.2001 - Châu Đốc
118 Lm. Giuse Nguyễn Đức Triêm - 28-04-2022 - Cần Xây
119 Lm. Gioakim Mai Xuân Triết - 15.11.2015 - Tân Chu, 5a
120 Lm. Px Lê Ngọc Triêu - 02.01.2015 - Năng Gù
121 Lm. Phêrô Võ Thành Trinh - 21.08.1991 - Cái Đôi
122 Lm. Giuse Đỗ Tiến Trình - 26.08.2021 - Cần Xây, LX, AG.
123 Lm. Giuse Vũ Đăng Trình - 09.08.1997 - Đồng Phủ, 2B
124 Lm. Augustinô Phan Xuân Trọng - 27.11.1993 - An Châu
125 Lm. GB. Trần Quang Trung - 23.02.2014 - Thánh. Linh, D1
126 Lm. Gioan Hồ Ngọc Trứ - 23.10.2017 - Nhơn Mỹ, Chợ Mới, AG
127 Lm. Giuse Ngô Chính Trực - 21.05.1965 - Đồng Phú, 2B
128 Lm. Giuse Vũ Tuấn Tú - 01.11.2018 - Đền Thánh Giuse, RG.
129 Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Tuyến - 28.11.2021- Tân Hải, kinh C2, Vĩnh Thạnh
130 Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Tuyến - 24.08.2010 - Mỹ Luông
131 Lm. Giuse Thân Văn Tường - 17.10.2010 - Cần Xây
132 Lm. Fx. Nguyễn Thượng Uyển - 12.01.2014 - Trung Thành
133 Lm. Giuse Nguyễn Quốc Vận - 18.09.2011 -  Thánh Gia, Thầy Ký
134 Lm. Giuse Nguyễn Văn Việt - 27.04.2015 - Rạch Giá
135 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vũ - 26.03.2022 - An Sơn, kinh E2, Vĩnh An
136 Lm. Giuse Nguyễn Trọng Xuân - 24.04.1963 - Thanh Hải, D2

------------------------
Xin xem thêm trong FB:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872619042858947&type=3
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Giáo phận long xuyên
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Báo công giáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây