Suy Niệm Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi ngày 7/10 Bài 201-228 Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai

Thứ ba - 03/10/2023 21:50
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi ngày 7/10 Bài 201-228 Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi ngày 7/10 Bài 201-228 Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi ngày 7/10 Bài 201-228 Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai
------------------------------------------
Phúc Âm: Lc 1, 26-38: “Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận.
Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”
Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.
Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. - Ðó là lời Chúa.
------------------------------------------
Mục Lục

07/10-201: Cách lần hạt Mân Côi 2
07/10-202: LẦN HẠT MÂN CÔI 15
07/10-203: TẤT CẢ CON LÀ CỦA MẸ.. 26
07/10-204: MỪNG VUI LÊN.. 28
07/10-205: VIỆC ẤY SẼ XẢY RA THẾ NÀO?. 30
07/10-206: BÂY GIỜ ĐÃ ĐẾN THÁNG MƯỜI 31
07/10-207: ĐÚNG VÀ ĐẸP. 32
07/10-208: SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI 34
07/10-209: ĐỨC MẸ MÂN CÔI VÀ TRUYỀN GIÁO.. 36
07/10-210: TÌNH MẸ THẬT TUYỆT VỜI 38
07/10-211: NỮ VƯƠNG TRUYỀN PHÉP RẤT THÁNH MÂN CÔI 39
07/10-212: CHUỖI MÂN CÔI – VŨ KHÍ THIÊNG LIÊNG.. 43
07/10-213: KÍNH MỪNG MARIA.. 48
07/10-214: TIN NHẮN TỪ TRỜI 50
07/10-215: SỢ VÀ TIN.. 51
07/10-216: SUY NIỆM LỄ MÂN CÔI 54
07/10-217: Chiêm ngưỡng lòng thương xót của Chúa qua kinh mân côi 59
07/10-218: MỪNG VUI LÊN HỠI ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG.. 61
07/10-219: LỜI KINH YÊU THƯƠNG.. 62
07/10-220: NHỎ TO.. 64
07/10-221: NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA.. 66
07/10-222: MARIA, MẸ HỘI THÁNH.. 70
07/10-223: Mẹ đầy ơn phước. 71
07/10-224: Vâng phục. 73
07/10-225: Đức Mẹ Mân Côi 74
07/10-226: Kinh Mân Côi 75
07/10-227: Lễ Đức Mẹ Mân Côi 77
07/10-228: Kinh Kính Mừng lời kinh cầu cho hòa bình

--------------------------------

 

07/10-201: Cách lần hạt Mân Côi


(Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)

 

Chúng ta bắt đầu lần hạt bằng việc làm Dấu Thánh Giá: “Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. 07/10-201


Chúng ta bắt đầu lần hạt bằng việc làm Dấu Thánh Giá: “Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.

Tiếp đến chúng ta đọc kinh Tinh Kính để tuyên xưng Đức tin.

Sau đó, hạt thứ nhất, chúng ta đọc kinh Lạy Cha, ba hạt tiếp theo chúng ta đọc: 3 kinh Kính Mừng và hạt thứ 4 là kinh Sáng Danh: “Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.” Tưởng nhớ đến tình yêu và tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kế đến, cùng với Đức Maria, chúng ta suy niệm một biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu (quen gọi là các mầu nhiềm, các mầu nhiệm này khơi dậy lên trong ta những niềm vui, cuộc khổ nạn và vinh quang của Chúa Giêsu), dựa trên Thánh Kinh.

* Kinh Lạy Cha
* 10 kinh Kính Mừng
* Kinh Sáng Danh

Chúng ta lặp lại 5 lần theo các hạt được sắp xếp như ta thấy trong tràng chuỗi mân côi.

Ở mỗi mầu nhiệm, người ta có thể thêm vào một suy niệm tắt nhân danh Chúa Giêsu liên quan đến mầu nhiệm đang suy niệm. Chẳng hạn như, “Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh” hay “Đức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai” hoặc “Đức Chúa Giêsu sống lại”. Ta cũng có thể thêm vào những ý nguyện riêng của chúng ta.

Năm Sự Vui: Suy niệm vào thứ Hai và thứ Bẩy

Truyền tin (tự do), Thăm viếng (đến với tha nhân), Giáng Sinh (đến với Đức Kitô), Dâng Chúa nơi Đền Thánh (trao ban cho người khác những điều tốt), tìm thấy Chúa Giêsu trong Đền Thánh (tìm kiếm Chúa Giêsu trong mọi sự).

Năm Sự Thương: Suy niệm vào thứ Ba và thứ Sáu

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu trong Vườn Cây Dầu (lặp lại lời thưa Xin Vâng ý Cha), Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn (tin tưởng vào Thiên Chúa), Đức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai (ở khiêm nhường), Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá (vác thánh giá mình hàng ngày), Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh và chịu chết trên cây Thánh giá (đốt nóng tình yêu đối với Chúa).

Năm Sự Mừng: Suy niệm vào ngày thứ Tư và Chúa Nhật

Chúa sống lại (sống đổi mới nơi con người), Chúa lên trời (ái mộ những sự trên trời), Chúa Thánh Thần hiện xuống (để Chúa Thánh Thần hướng dẫn), cho Đức Bà lên trời (xin cho được ơn chết lành), trao tặng Mẹ triều thiên (phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria).

Năm Sự Sáng: Suy niệm vào thứ năm

Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giodan, phép lạ tại Cana, sự kêu gọi hoán cải, Biến hình, thiết lập Bí tích Thánh Thể.

Lời dẫn nhập

“Tràng chuỗi Mân Côi là một phương thế tuyệt hảo để cùng Mẹ Maria ngắm nhìn Chúa Kitô” (trích Tông Thư Kinh Mân Côi). Đó là lý do tại sao chúng ta yêu thích việc lần chuỗi Mân Côi.

Sau mỗi chục Kinh Kính Mừng, Giáo Hội mời gọi chúng ta suy niệm một biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu:

NĂM SỰ VUI: chúng ta suy niệm biến cố Con Thiên Chúa làm người mà đỉnh cao là sự Giáng sinh của Con Một Chúa

NĂM SỰ THƯƠNG: chúng ta suy niệm biến cố tử nạn đau thương của Chúa Giêsu hoàn tất bởi cái chết trên thập giá.

NĂM SỰ MỪNG: chúng ta khởi đầu suy niệm bằng biến cố Phục sinh của Chúa Giêsu.

Ba tràng chuỗi Mân Côi của ba mùa VUI, THƯƠNG, MỪNG, liên tiếp nhau như thế, người ta gọi là “phép Lần Hạt Mân Côi”.

NĂM SỰ SÁNG: Nhân dịp Đại Năm Thánh 2000, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đề nghị Giáo hội thêm vào Phép Lần Hạt Mân Côi năm mầu nhiệm khác nữa là NĂM SỰ SÁNG. NĂM SỰ SÁNG này qui chiếu về những biến cố mà Chúa Giêsu đã sống, cụ thể như: biến cố Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Giordan; biến cố Chúa Giêsu được mời tham dự tiệc cưới tại Cana; khởi đầu sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu; Chúa Giêsu biến hình trước mặt ba môn đệ, và cuối cùng là biến cố Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể vào bữa ăn sau hết.

Đó là NĂM MẦU NHIỆM SỰ SÁNG mà bây giờ chúng ta cùng với Mẹ Maria suy ngắm. Hiệp thông cùng toàn thể Hội Thánh khắp muôn phương, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa trong giờ phút này với muôn điều kỳ diệu Chúa đã làm; giờ tôn vinh các thiên thần, chia sẻ vình quang của Con Một Chúa. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta có thể quay hướng về Chúa Giêsu, đón rước Chúa vào trong đời sống chúng ta.

* Hát bài thích hợp: Ave Maria!

Lạy Cha, đời sống của Chúa Giêsu Con Cha là một cuộc hành trình, khởi đi từ biến cố chịu phép rửa cho đến lúc Người Phục Sinh. Đức Maria, Mẹ Người là môn đệ đầu tiên đã dõi bước theo Con trong đức tin. Giờ đây xin Cha cho Mẹ đồng hành với chúng con trong giờ kinh nguyện này, ước gì việc suy niệm các mầu nhiệm thánh này là một hành trình đức tin. Chúng con cầu xin Cha, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

* Hát bài: Năm Xưa Trên Cây Sồi

Làm dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính:

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng; nước Cha trị đến; ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ: nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kính mừng...
Kính mừng...
Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời nguyện Mân Côi

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

NĂM SỰ VUI

Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Tha'nh. Ta hãy xin cho đọc vâng lời chịu lụy.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Bà tìm được đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

NĂM SỰ SÁNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí tích giao hòa.

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sáng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Người.

NĂM SỰ THƯƠNG

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hay xin cho đươc chiu moi sự sỉ nhục băng lòng.

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá.Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.Ta hãy xin đóng đinh chính thịt xác thịt vào Thánh giá Chúa.

NĂM SỰ MỪNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được. aí mộ những sự trên trời.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

SUY NIỆM NĂM SỰ SÁNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Maccô (1, 9 -11)

Và xảy ra là trong những ngày ấy, Ðức Yêsu bỏ Nazaret, xứ Galilê, và đã được Yoan thanh tẩy cho trong sông Yorđan. Vừa lên khỏi nước, Ngài thấy trời xé ra và Thần khí, như con chim câu, đáp xuống trên Ngài; Và một tiếng phát ra tự trời: ”Con là con chí ái Ta, kẻ Ta sủng mộ“

* Suy niệm

Trải qua mọi thời, phần đông những người nam phụ cũng như lão ấu, dù là khách hành hương hay du lịch, người kitô giáo hay người thiện tâm đều đã chạy đến với Mẹ Maria.

Và hàng năm trong Giáo hội có nhiều thanh niên, thiếu nhi và trẻ em lãnh nhận phép Rửa tội, đó là cách nối dài phép rửa của Chúa Giêsu tại sông Giođan. Cùng với Chúa Giêsu chúng ta được dự phần vào phép rửa trong Chúa Thánh Thần để được ơn tha tội.

Chúng ta tham dự vào phép rửa mà Đức Kitô đã lãnh nhận bởi ông Gioan, phép rửa mà Người đã hoàn tất khi dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa Cha và lãnh phần thưởng phục sinh trong tay Ngài.

Nhờ phép Rửa tội được trao ban trong Giáo hội, chúng ta có thể bước vào Giao ước mới, giao ước vĩnh cửu.

Cũng như Chúa Giêsu, chịu phép rửa bởi tay Gioan Baotixita trong dòng sông Giođan, những ai chịu phép rửa tội ở thế hệ chúng ta không cô đơn. Họ được những người đồng hành như cha mẹ đỡ đầu và tất cả những ai đã tham dự phép Rửa tội nâng đỡ, tất cả đều trở nên anh em chị em trong Đức Kitô.

* Cầu nguyện

Nhờ lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu, chúng ta cầu xin Chúa cho hết thảy những ai đã lãnh nhận phép Rửa tội ngày một cởi mở hơn trong đời sống mà họ đã được Giáo hội trao ban; chúng ta cũng cầu xin Chúa cho các trẻ em không được chúc phúc, nâng đở, ủi an, để các em lớn lên trong Đức tin; chúng ta cũng cầu xin Chúa cho các anh chị em dự tòng đang trên đường tiến tới phép Rửa tội và cho tất cả những ai đang cùng họ tiến bước.

* Lạy Cha chúng con ở trên trời...

* Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà, Đấng đã chịu phép rửa trong dòng nước sông Giođan gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời...

* Kính mừng...

Sáng danh...

* Cầu nguyện

Lạy Chúa, Đức Giêsu Con Chúa đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu phép rửa bởi tay Gioan trong dòng nước sông Giođan; xin khơi dậy nơi chúng con sự sống là nguồn mạch phép rửa tội của mọi người chúng con. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

* Hát bài: Với Mẹ Mân Côi

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (2, 1-5)

Ngày thứ ba, xảy ra có tiệc cưới ở Cana, xứ Galilê. Và có mẹ Ðức Yêsu ở đó. Ðức Yêsu và các môn đồ của Ngài cũng được mời vào tiệc cưới. Bởi hết rượu, nên mẹ Ðức Yêsu mới nói với Ngài: “Họ không có rượu nữa!” Ðức Yêsu đáp lại: “Này bà, giữa tôi và bà, nào có việc gì? Giờ của tôi chưa đến!” Mẹ Ngài nói với các người hầu: “Ngài có bảo gì, hãy làm theo!”

* Suy niệm

Chúng ta chiêm ngắm tiệc cưới Cana loan báo hồng ân mà Chúa Giêsu thực hiện ngay trong Bí tích Thánh Thể và ghi nhớ giờ hiến dâng trên cây Thánh Gía, khi Chúa trao ban chính thịt máu mình làm của nuôi nhân loại.

Tại Cana, Mẹ Maria đã hiện diện và can thiệp vào trong tiệc cưới. Vào giờ trên Thánh Giá; lúc Chúa Giêsu cử hành tiệc cưới với Giáo hội; Mẹ Maria cũng ở đó, trong lúc cầu nguyện. Ngày hôm nay, Mẹ cũng hiện diện để giúp đỡ chúng ta sống ơn gọi làm người, dâng hiến đời sống chúng ta hầu mưu ích cho tha nhân.

Cùng với Mẹ Maria, chúng ta học yêu mến Chúa Giêsu, Hôn Phu của Giáo hội mãi mãi và yêu mến Giáo hội, Hiền thê của Chúa Giêsu.

* Cầu nguyện

Nhờ lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu, chúng con cầu xin Chúa cho chính chúng con biết để ý đến nhu cầu của an hem; chúng con cầu nguyện cho tât cả mọi người nam cũng như nữ, những người phục vụ Tin Mừng biết sống khiêm nhường phục vụ trong đời sống hàng ngày; chúng con cũng cầu cho những ai co trái tim khép kín biết mở ra với tha nhân.

* Lạy Cha chúng con ở trên trời...

* Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà, Đấng đã hóa nước thành rượu của giao ước mới tại tiệc cưới Cana, gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

* Kính mừng...

Sáng danh...

* Cầu nguyện

Lạy Chúa, Đức Giêsu, Con Chúa sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã hóa nước thành Rượu của giáo ước mới; xin ban cho dân Chúa được niềm vui nếm trước tiệc Thánh Thể mà Con Chúa cử hành và tôn thờ với lòng sùng kính. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

* Hát bài: Mẹ Hiệp Thông Cứu Chuộc

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu goi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí tích giao hòa.

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (4, 23.5, 1-3)

Và Ngài rảo khắp xứ Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, và rao truyền Tin Mừng về Nước và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Thấy dân chúng thì Ngài lên núi. Ngài ngồi xuống và môn đồ đến bên Ngài. Ngài mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những kẻ có tin thần khó nghèo, vì nước trời là của họ.

* Suy niệm

Mẹ Maria được Giáo hội vây quanh....

Cũng thế, Tin Mừng được loan báo không chỉ trong Giáo hội, trong các thánh đường và nơi các nhà thờ nhà nguyện, mà Tin Mừng còn được loan báo tới mọi người lớn cũng như trẻ nhỏ. Như thế, Nước Trời không chỉ được loan báo bằng lời mà còn bằng cả hành động, cử chỉ và cả ân sủng cá nhân nữa.

Đó là lý do Giáo hội không ngừng rao giảng, dạy dỗ, loan báo, gặp gỡ, đón nhận, lắng nghe, đồng hành, thăm viếng, nâng đỡ, ủi an, giải thoát, giải phóng, thứ tha, chữa lành và thánh hóa con cái mình.

* Cầu nguyện

Cùng với Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cầu xin Chúa cho hết thảy mọi người nam cũng như nữ trong miền chúng con, những người bị xúc phạm, những kẻ giết người, nản chí sờn lòng, những người bị bỏ rơi, những người chưa từng nghe nói về Chúa Kitô và Nước Trời; chúng ta cầu xin cho tất cả những ai trong giáo hội đang loan báo Tin Mừng bằng ngôn ngữ và hành động của họ; chúng con cầu xin cho những người đang chân thành tìm kiếm Nước Thiên Chúa.

* Lạy Cha chúng con ở trên trời...

* Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà, Đấng đã loan báo các mối phúc và lề luật Nước Trơi, gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

* Kính mừng...

Sáng danh...

* Cầu nguyện

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Đức Giêsu, Con Chúa sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã loan báo các mối phúc và lề luật Nước Trời: chúc tụng Chúa và chúc tụng Tin Mừng của Chúa được mạc khải nơi những kẻ bé mọn, nơi trẻ em và người nghèo khó. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

* Hát bài: Mẹ Từ Bi

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (9, 28-29. 34-35)

Xảy ra là sau những lời đó, chừng được tám ngày, thì đem theo mình Phêrô, Yoan, và Yacôbê, Ngài lên núi cầu nguyện. Và trong lúc Ngài cầu nguyện, thì dung nhan mặt Ngài ra khác, y phục Ngài nên trắng ngời chớp sáng. Ông đang nói thế, thì xảy đến một đám mây, và nó rợp bóng trên họ. Họ kinh hãi, lúc các Ngài đi vào đám mây. Và một tiếng phát ra tự đám mây: “Ngài là Con Ta, kẻ Ta đã chọn, các ngươi hãy nghe Ngài”.

* Suy niệm

Sống gần Mẹ Maria, và có Mẹ kề bên, nhiều người được dư đầy ơn phúc nhờ lời chuyển cầu từ mẫu của Mẹ, không chỉ riêng người công giáo mà còn tất cả những người thuộc các giáo hội khác, mỗi ngày có biết bao người nam cũng như nữ nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa, nơi Bí tích Hòa giải qua trung gian các linh mục. Cuộc sống được biến đổi nhờ sự xưng thú, lãnh nhận, và cử hành. Bí tích Hòa giải này đã làm cho người lãnh nhận được trở nên con người mới sống đời sống mới, đời sống của con cái Thiên Chúa.

* Cầu nguyện

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta cầu xin Chúa cho chính chúng ta biết luôn hướng nhìn về Chúa Giêsu; chúng ta cũng cầu xin cho những ai sống một đời sống trong bóng tối tội lỗi và bạo lực; chúng ta cũng cầu xin cho mọi người tìm kiếm Chúa được gặp Đức Kitô.

* Lạy Cha chúng con ở trên trời..

* Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà, Đấng đã biến hình, chỉ cho thấy sự Phục Sinh vinh quang của Chúa, gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

* Kính mừng...

Sáng danh...

* Cầu nguyện

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Đức Giêsu, Con Chúa sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã biến hình trên núi khi Người cầu nguyện. Xin ban cho đời sống chúng con ánh sáng và vẻ đẹp của con cái Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

* Hát bài: Mẹ Ơi, Trước Nhan Mẹ

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Người.

Đọc Kinh Thánh

Bài trích thơ thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô (11, 23-25)

Vì chưng, chính tôi đã chịu lấy nơi Chúa điều tôi truyền lại cho anh em. Là: Chúa Yêsu trong đêm Ngài bị nộp, Ngài đã cầm lấy Bánh, và tạ ơn xong, Ngài đã bẻ ra và nói: Này là Mình Ta, vì các ngươi, hãy làm sự này mà nhớ đến Ta. Cũng vậy về chén, sau khi đã dùng bữa tối xong, Ngài nói: Chén này là Giao ước mới trong Máu Ta, các ngươi hãy làm sự này mỗi khi uống mà nhớ đến Ta.

* Suy niệm

Chúng ta kết thúc tràng chuỗi Mân côi tại nhà thờ, nơi chúng ta cử hành Bí tích Thánh Thể. Chính chúng ta tham dự vào việc cử hành Thánh Thể, vì thế chúng ta có thể cử hành, và hiệp thông với thân mình bị trao nộp của Chúa Giêsu, để đến phiên chúng ta cũng phải trao ban chính mình chúng ta cho người khác, vì thế mỗi phút giây chúng ta sống là một đời sống tạ ơn.

* Cầu nguyện

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh và là Mẹ chúng ta, chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Giáo hoàng...

Nguyện xin Chúa bảo vệ và giữ gìn ngài trong tình yêu, để dưới sự hướng dẫn của ngài, dân Kitô giáo được ngày càng thăng tiến trong niềm tinh, hiệp nhất và bình an.

Chúng ta cũng cầu xin cho các giám mục; để các ngài hướng dẫn, thánh hóa và cai quản Hội Thánh theo lòng Chúa mong muốn.

Chúng ta cùng cầu xin cho các linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ, để các ngài chu toàn sứ mạng trong Giáo hội.

Chúng ta cùng cầu xin cho các chủng sinh trong đất nước chúng ta và trong Hội Thánh Công giáo khắp hoàn cầu, và cho những người được Thiên Chúa mời gọi làm tông đồ của Lời Chúa.

Sau hết xin cho tất cả chúng ta, khi hiệp nhất trong một tấm bánh, được luôn biết mở rộng chia sẻ với nhau trong tình anh em.

* Lạy Cha chúng con ở trên trời..

* Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà, Đấng đã thiết lập Bí tích Thánh Thể và tuyền lại cho các tông đồ, để họ cử hành mà tưởng nhớ đên Người, gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

* Kính mừng...

Sáng danh...

* Cầu nguyện

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Đức Giêsu, Con Chúa đã sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã thiết lập Bí tích Thánh Thể và truyền lại trong Giáo hội. Xin khơi dậy và củng cố ơn gọi làm linh mục để dân Chúa không bị thiếu bánh hằng sống như trong xa mạc xưa kia. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

* Hát bài: Tung Hô Nữ Vương

Tổng nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã an bài mọi sự thật khôn ngoan, Chúa đã đặt thánh Phêrô, làm thủ lãnh các tông đồ, và là viên đá góc tường để xấy dựng Hội Thánh Chúa. Xin ghé mắt nhận từ nhìn đến tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Bênêdictô Chúa đã chọn đấng kế vị thánh Phêrô. Ước gì người trở nên đá tảng vững chắc, có làm cho dân Chúa được vững tin và giữ gìn sự hiệp nhất. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

* Hát bài: Salve Regina

Phép lành

Chúa ở cùng anh chị em

- Và ở cùng cha

.....

Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.

Nữ vương ban sự bình an,

- Cầu cho chúng con....

-------------------------------

 

07/10-202: LẦN HẠT MÂN CÔI


(Trong các cuộc rước kiệu Đức Mẹ)

 

Lần Hạt Mân Côi là lời cầu nguyện của những người bé nhỏ nghèo hèn trước mặt Chúa, ý thức 07/10-202


Lần Hạt Mân Côi là lời cầu nguyện của những người bé nhỏ nghèo hèn trước mặt Chúa, ý thức mình là thân phận của những kẻ lữ hành. Lần Hạt Mân Côi là sự kết hợp của tất cả các tâm hồn khiêm hạ, nhìn nhận mình là phần tử trong đại gia đình nhân loại, trong đó cha mẹ hiệp nhất với con cái trong lời cầu nguyện này.

Lần Hạt Mân Côi là chiêm niệm giống như các đan sĩ nam nữ thường xuyên ở trong sự thinh lặng tĩnh mịch, sống lòng bên lòng với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ thế giới.
Chúng ta bắt đầu cuộc hành hương cuộc rước này trong khiêm tốn từng bước nhịp lần Hạt Mân Côi. Chúng ta sẽ suy niệm Tin Mừng. Và gợi lên sự đợi chờ, sự khổ đau, niềm hy vọng của toàn thể nhân loại.

Bắt đầu lần chuỗi

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính:
Kinh Lạy Cha
Kinh Kính Mừng
Kính mừng...
Kính mừng...
Kinh Sáng Danh

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, cả cuộc đời của Đức Giêsu Con Cha là một chuỗi hành hương, khởi đầu từ phép rửa tại sông Giođan đến ngày Phục Sinh. Đức Maria, Mẹ Ngài trong niềm tin, đã đồng hành cùng Con Mẹ, chính Mẹ là môn đệ đầu tiên. Xin Mẹ đồng hành và cầu nguyện với chúng con trong lúc này đây, ước gì việc suy niệm Kinh Mân Côi này là chuyến hành hương trong của chúng con trong đức tin. Chúng con cầu xin Cha, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
* Hát bài: Mẹ Ơi, Trước Nhan Mẹ

Mầu nhiệm thứ nhất

Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho đức bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (1, 30 -33)

Và thiên thần nói với bà: “Maria, đừng sợ! vì người đã đắc sủng nơi Thiên Chúa. Và này, nơi lòng dạ, người sẽ thụ thai, và sinh con, và người sẽ gọi tên Ngài là Yêsu. Ngài sẽ làm lớn, và được gọi là Con Ðấng Tối cao, và Chúa Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai Ðavit cha Ngài; và Ngài sẽ làm vua trên nhà Yacob cho đến đời đời, và vương quền của Ngài sẽ vô cùng vô tận!”

* Suy niệm

Với Mầu nhiệm Nă Sự Vui, chúng ta đã có diễm phúc suy niệm và chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Hai Con Thiên Chúa nhập thể làm người nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Thật là ý nghĩa vì đây là dịp tốt để Đức Maria Mẹ chúng ta dẫn dắt chúng ta tới Chúa Giêsu Con Mẹ. Vì chính Người, Đức Giêsu Kitô, đã mạc khải cho chúng ta Tình Yêu của Thiên Chúa đối với loài người và của mỗi người đối với Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta có thể đón nhận ơn phúc cao cả này.

* Cầu nguyện

Qui tu nhau đây chung quanh Mẹ Maria, chúng cùng cầu nguyện cho hết thảy chúng ta, đặc biệt cho các bà mẹ đang cưu mang và sẽ sinh con ý thức được các thai nhi là hình ảnh sống động của Thiên Chúa, chúng cần phải được bảo vệ giữ gìn, và có quyền sống, vì Con Thiên Chúa đã làm người để dạy chúng ta điều đó. Xin cho con người ở mọi nơi mọi thời biết kính trọng và yêu thương nhau.

Kinh Lạy Cha...
Kinh Kính Mừng...
Kinh Sáng Danh...

* Hát bài: Mẹ Nguồn Cậy Trông

Thứ Hai thì ngắm: Đức bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (2, 10 -11)

Nhưng thiên thần nói với họ: “Ðừng sợ! Này ta đem tin mừng cho các ngươi về một niềm vui to tát, tức là niềm vui cho toàn dân: là hôm nay, đã sinh ra cho các ngươi vì Cứu Chúa, tức là Ðức Kitô Chúa, trong thành của Ðavit.

* Suy niệm

Trong Chúa Giêsu, chúng ta chiêm ngắm sự khiêm nhường được tái thiết lập trong chính Ngài. Đức Giêsu khiêm nhường và hiền lành trong lòng, thương xót, và kiến tạo hòa bình. Thiên Chúa làm người nơi Đức Giêsu Kitô để cho chúng ta được tham dự vào thần tính của Con Thiên Chúa. Chúng ta có thể đón nhận với tất cả niềm tin, sự nhập thể này.

* Cầu nguyện

Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả những ai đang thành tâm thiện chí kiến tạo công lý và hòa bình trên mặt đất này, chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả những ai đang bị đối xử bất công, những ai đang bị cầm tù và kết án, để họ được nâng đỡ với tình người, mang ánh sáng Tin Mừng chiến dọi vào nơi tăm tối, để giúp họ sinh ra trong đời sống thần linh.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, và những người phục vụ công ích. Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa chúng ta chiếu dọi vào tâm hồn họ để họ bảo đảm hòa bình và tự do của các dân các nước. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nạn nhân kitô giáo đang bị bách hại và bị đối xử ngược đãi vì Tin Mừng, được bảo vệ đúng với nhân phẩm, quyền tự do của con người và tự do tôn giáo.

Xin cho họ tiếp tục là chứng nhân cản đảm của Lời Chúa để họ có thể sống và tuyên xưng tự do đức tin của mình.

Kinh Lạy Cha...
Kinh Kính Mừng...
Kinh Sáng Danh...

* Hát bài: Dâng Hiến Mẹ

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Maccô (1, 9 -11)

Và xảy ra là trong những ngày ấy, Ðức Yêsu bỏ Nazaret, xứ Galilê, và đã được Yoan thanh tẩy cho trong sông Yorđan. Vừa lên khỏi nước, Ngài thấy trời xé ra và Thần khí, như con chim câu, đáp xuống trên Ngài; Và một tiếng phát ra tự trời:”Con là con chí ái Ta, kẻ Ta sủng mộ “

* Suy niệm

Trong ngày Đức Giêsu chịu phép rửa, Đức Chúa Cha đã thánh hiến Đức Giêsu trong Thánh Thần và sai Ngài đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó. Phần chúng ta, ngày chúng ta lãnh nhận phép Rửa tội, chúng ta được mời gọi trở nên những chứng nhân của Chúa Phục Sinh cùng một Thánh Thần. Chúng ta có thể sống thực sự là con cái Thiên Chúa, giữa lòng Giáo hội, mở ra sứ mạng loan báo Tin Mừng.

* Cầu nguyện

Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người trẻ hôm nay, để họ nhận biết Thiên Chúa và cho tất cả những ai chưa gặp gỡ Ngài, những ai là nạn nhân của bạo lực, của nghiện ngập và tất cả những người dối trá.

Chúng ta cùng cầu cho những ai giúp đỡ họ lớn lên trong khiêm tốn, trở nên những chứng nhân Hy vọng Nước trời cùng với họ.

Hiệp thông cùng tất cả các bạn trẻ kitô giáo khắp nơi trên thế giới, chúng ta cầu cho họ được hiệp nhất cùng nhau trên toàn thể địa cầu.

Ước chi Lời của Bình An, Lời của Tin Mừng chất vấn họ, chúng ta sẽ phục vụ cho sự quan phòng của Thiên Chúa hòa giải tất cả mọi người trong Chúa Kitô.

Để chúng ta có thể nên một trong đức tin, trong tình yêu thương và phục vụ, và là hình ảnh của những môn đệ đầu tiên của Đức Kitô họ đã nên một lòng một ý với nhau, giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện.

Kinh Lạy Cha...\
Kinh Kính Mừng...
Kinh Sáng Danh...

* Hát bài: Kính Mừng Nữ Vương

Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu goi sám hối. Ta hãy xin cho được siêng năng lãnh nhận Bí tích giao hòa.

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Maccô (1, 14 -15)

Sau khi Yoan đã bị nộp, thì Ðức Yêsu đến xứ Galilê, rao giảng tin mừng của Thiên Chúa mà rằng: ”Thời buổi đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần đến bên; Hãy hối cải vào tin mừng”

* Suy niệm

Thiên Chúa phán và điều đó đang có. Đức Kitô hiện diện và Nước trời đang đến. Ngày hôm nay, Giáo hội loan báo Lời Chúa và Nước Trời ở giữa chúng ta chúng ta có thể sống và chia sẻ kinh nghiệm với mọi người nam cũng như nữ mà chúng ta gặp gỡ, để chúng ta gần kề nhau, chia sẻ sự sống với nhau.

* Cầu nguyện

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ và cho tất cả mọi người biết chu toàn sứ mạng trong Giáo hội. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các chủng sinh và những nhà đào tạo. Chúng ta cũng cầu nguyện cho hết thảy những ai được Thiên Chúa kêu gọi trở nên người phục vụ Lời Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho anh chị em chúng ta trên toàn thế giới để họ cùng nhau tuyên xưng một niềm tin vào Chúa Kitô chết và sống lại vì kính mến Thiên Chúa và yêu thương mọi người.

Kinh Lạy Cha...
Kinh Kính Mừng...
Kinh Sáng Danh...

* Hát bài: Xin Vâng

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Người.

Đọc Kinh Thánh

Bài trích thơ thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô (11, 23-25)

Vì chưng, chính tôi đã chịu lấy nơi Chúa điều tôi truyền lại cho anh em. Là: Chúa Yêsu trong đêm Ngài bị nộp, Ngài đã cầm lấy Bánh, và tạ ơn xong, Ngài đã bẻ ra và nói: Này là Mình Ta, vì các ngươi, hãy làm sự này mà nhớ đến Ta. Cũng vậy về chén, sau khi đã dùng bữa tối xong, Ngài nói: Chén này là Giao ước mới trong Máu Ta, các ngươi hãy làm sự này mỗi khi uống mà nhớ đến Ta.

* Suy niệm

Chúa Giêsu đã tự hiến chính thân mình để cứu chuộc chúng ta như Con Chiên vô tội và Thiên Chúa đã đón nhận như hy tế ngợi khen.

Thế nên, khi chúng ta ăn Mình Ngài bị hiến tế vì chúng ta, thì chúng ta được mạnh sức và khi chúng ta uống máu Ngài đổ ra vì chúng ta, thì chúng ta được tẩy sạch. Đây là mầu nhiệm đức tin có thể mở ra cho chúng ta ơn cả nghĩa đầy trong đời sống của mỗi người chúng ta.

* Cầu nguyện

Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha...N.

Xin Chúa gìn giữ ngài trong tình yêu, dẫn dắt ngài trong cương vị mục tử, để dân kitô giáo được luôn luôn phát triển trong đức tin, hiệp nhất trong bình an.

Chúng ta cũng cầu cho Đức Giám mục của chúng ta là...

Chúng ta cũng cầu cho các giám mục trên toàn thế giới: để các ngài dẫn dắt, thánh hóa và cai quản Hội Thánh theo ý Chúa muốn.

Kinh Lạy Cha...
Kinh Kính Mừng...
Kinh Sáng Danh...

* Hát bài: Dâng Về Mẹ

Thứ Sáu thì ngắm: Đức Giêsu hấp hối trong vườn cây dầu

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (26, 37 -39)

Ðoạn Ngài đem Phêrô và hai người con của Zêbêđê đi theo, và bắt đầu buồn bã và âu sầu. Bấy giờ Ngài bảo họ: “Hồn Ta buồn phiền quá đỗi, muốn chết được; các ngươi hãy ở lại đây mà thức với Ta”. Tiến xa thêm ít bước, Ngài sấp mặt xuống mà cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén này qua đi khỏi Con! Song không phải như ý Con, mà là như ý Cha “

* Suy niệm

Bước vào cuộc Thương Khó, Đức Kitô tự do tiến gần tới cái chết, Ngài tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, vì chỉ mình Ngài có thể chiến thắng sự chết và vượt qua cõi chết. Chúng ta là thân phận tội lỗi phải chết và phải khổ đau. Trong những thử thách đau thương của cuộc đời nơi hành trình dương thế, chúng ta có thể được Đức Kitô đỡ nâng và thánh hóa nhờ sự Phục Sinh của Ngài.

* Cầu nguyện

Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng giầu lòng thương xót đoái thương những ai đang gặp thử thách gian nan: xin Ngài cất khỏi thế giới những lầm lỗi; an ủi những người lao nhọc, để họ có được niềm vui nâng đỡ và lòng thương xót Chúa trong cảnh khốn cùng.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai vất vả và thất vọng. Với niềm tin tưởng, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chính chúng ta cũng có được sức mạnh, nâng đỡ ủi an, xoa dịu anh chị em chung quanh chúng ta đang bị khổ đau và bất hạnh.

Chúng ta cùng cầu xin cho các kitô hữu gia tăng các nghệ thuật để xây dựng một nền văn hóa bảo vệ và thăng tiến giá trị nhân bản con người.

Kinh Lạy Cha...
Kinh Kính Mừng...
Kinh Sáng Danh...

* Hát bài: Đọc Kinh cầu Đức Bà 2

Thứ Bẩy thì ngắm: Đức Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá, ta hãy xin cho được đóng đanh xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (19, 28 -30)

Sau đó bỏ dinh Caipha, họ điệu Ðức Yêsu đến Phủ đường. Trời đã sáng. Họ không vào Phủ đường, kẻo mắc uế mà không ăn lễ Vượt qua được. Vậy nên Philatô ra ngoài gặp họ và nói: “Các người tố cáo ông này về tội gì?” Họ đáp lại và nói với ông: “Nếu tên này không làm gì ác, thì chúng tôi đã không đem nộp cho ngài”.

* Suy niệm

Chúa Giêsu đã yêu chúng ta cho đến tận cùng là thí mạng sống vì chúng ta, Ngài đã hiến dâng chính thân mình lên Thiên Chúa Cha cho chúng ta. Nhờ thế, Thánh Giá trở nên cây phúc trường sinh và nguồn vui của chúng ta. Chúng ta có thể đạt tới vinh quang nhờ sự Phục Sinh của Chúa Kitô, và được ghi dấu vào Thánh Giá Chúa Kitô.

* Cầu nguyện

Chúng ta cùng cầu xin cho hết mọi người nam cũng như nữ đã qua đời, xin cho họ gặp được Đức Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại, Ngài đã chết vì họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hết thảy mọi người còn sống cũng như đã qua đời cảm nghiệm được lòng nhân lành của Thiên Chúa.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh quan thày... chúng ta cùng cầu cho các tôi tớ nam cũng như nữ đang đồng hành với hết mọi người cho đến lúc lìa thế, xin Chúa hướng dẫn tâm hồn họ theo lòng nhân hậu Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hết mọi người trên toàn thế giới, và đặt biệt những người hữu trách trong các lãnh vực kinh tế cũng như chính trị, để họ luôn tìm cách cải tạo thế giới.

Đức Giáo hoàng đã gửi thông điệp cuối cùng cho “tất cả những người có lòng thiện tâm”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chính chúng ta không tìm kiếm xem tài liệu này nối kết cái nhìn của chúng ta với thế giới, nhưng là cái nhìn của chúng ta với thế giới phải thay đổi làm sao để tình yêu trong chân lý thực sự là suối nguồn hướng dẫn mọi hành động của chúng ta.

Kinh Lạy Cha...
Kinh Kính Mừng...
Kinh Sáng Danh...

* Hát bài: Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng

Thứ Tám thì ngắm: Đức Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Đọc Kinh Thánh

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (24, 30 -32)

Và xảy ra là khi vào bàn với họ, Ngài cầm lấy bánh, chúc tụng đoạn bẻ ra Ngài trao cho họ, thì mắt họ mở ra và nhận biết Ngài... nhưng Ngài đã bỏ họ mà biến rồi. Và họ nói cùng nhau: “Lòng chúng ta lại đã không cháy bừng bừng lúc dọc đàng Ngài ngỏ lời với ta, và giải nghĩa Kinh thánh cho chúng ta đó sao?”

* Suy niệm

Nhờ sự Phục Sinh của Đức Kitô, bản tính nhân loại được đổi mới, tìm lại được phẩm giá nguyên thủy mà Thiên Chúa đã phú ban cho chúng ta trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa là Chúa chúng ta dẫn dắt chúng ta tới nguồn ơn cứu độ tròn đầy đã được khai mở trong mầu nhiệm Phục Sinh và ước chi hết thảy mọi người trở nên con Thiên Chúa và anh em với nhau trong Đức Kitô.

* Cầu nguyện

Chúng ta cùng cầu xin cho hết những ai không cùng tín ngưỡng với chúng ta, cho những nạn nhân đang bị kỳ thị và những ai mất tính người.

Chúng ta cùng cầu xin cho nhưng ai từ bỏ gia đình và đất nước được mạnh sức để chiến đấu vì chế độ áp bức. Xin cho họ nhận được sự trợ giúp của người kitô hữu trong việc bảo vệ và giữ gìn quyền của họ.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tôn giáo bạn, với đời sống chứng nhân của họ, làm chứng tỏ tường rằng Danh Thiên Chúa mang lại bình an cho họ.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hết mọi người thuộc mọi dân tộc, ngôn ngữ, quốc gia sống yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nguyện xin sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô là nguồn sống và bình an cho chúng ta.

Kinh Lạy Cha...
Kinh Kính Mừng...
Kinh Sáng Danh...

* Hát bài: Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa

Thứ Chín thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Đọc Kinh Thánh

Bài trich sách Tông đồ Công vụ (2, 1-4)

Khi thời gian đã mãn, đến lễ Năm Mươi, mọi người cùng nhau tề tựu một nơi; 2 thì bỗng xảy đến tự trời một tiếng rào rào như thể do cuồng phong thổi đến, vang dậy cả nhà, nơi họ đang ngồi. 3 Và họ thấy những lưỡi như thể là lửa, phân tán dần mà đậu trên mỗi người trong họ. 4 Và hết thảy họ được đầy Thánh Thần, và bắt đầu nói những tiếng lạ, tùy theo Thần khí ban cho họ phát ngôn.

* Suy niệm

Nhờ mầu nhiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống, Thiên Chúa đã thánh hóa Giáo hội của Chúa giữa muôn dân để Giáo hội Chúa được lan rộng khắp nơi, và qua Giáo hội, ơn Chúa Thánh Thần được tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa. Nguyện xin Chúa không ngừng đổ tràn Thánh Thần Chúa xuống tâm hồn các tín hữu Chúa, để Thánh Thần Chúa thấm nhập vào trong trí khôn mầu nhiệm tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta.

* Cầu nguyện

Nguyện xin Chúa Thánh Thần đốt lên trong lòng những người trẻ tình yêu Thiên Chúa và gieo vào lòng họ nguồn suối hy vọng, biến họ thành những con người mới.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho toàn thể cộng đoàn Dân Chúa biết đáp lời mời gọi trở nên Thánh Thiện và thi hành Sứ Mạng được đỡ nâng, nuôi dưỡng nhờ sự phân định ơn đoàn sủng và hăng say nhiệt thành đào tạo về phương diện thiêng liêng và văn hóa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần qui tụ tất cả mọi người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ trong cùng một đức tin, xin Người gìn giữ tất cả những người kitô hữu, để họ trung thành với đức tin mà họ đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa tội.

Kinh Lạy Cha...
Kinh Kính Mừng...
Kinh Sáng Danh...

* Hát bài: Mẹ Hoài Đứng Đó

Thứ Mười thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời, ta hãy xin cho được thưởng cùng Đức Mẹ trên Nước Thiên đàng.

Đọc Kinh Thánh

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gioan (12, 1)

Một dấu lạ vĩ đại hiện ra trên trời: một Bà có mặt trời bao quanh, chân trên mặt trăng, và đầu có triều thiên mười hai sao.

* Suy niệm

Nhờ công nghiệp Thập giá của Đức Kitô, Thiên Chúa đã ân thưởng Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu Trinh Nữ Rất Thánh Vô Nhiễm Nguyên tội cả hồn và xác lên trời. Phần chúng ta, chúng ta cũng được cứu chuộc nhờ cây Thập giá của Đức Giêsu Kitô, chúng ta cũng có thể chiêm ngắm Đức Maria, hình ảnh hoàn hảo của Giáo hội, phần tử đầu tiên được cứu chuộc, dưỡng nuôi niềm hy vọng của chúng ta trên hành trình dương thế.

* Cầu nguyện

Giữa lòng Giáo hội, chúng ta cùng cầu xin cho tất mọi người đang ngày đêm lê bước trên đường nên thánh; để họ được đón tiếp, được nguyện cầu, được gặp gỡ trong Thiên Chúa; để họ được lôi kéo bởi vẻ đẹp của Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho họ nhiều ân sủng; chúng ta cũng cầu cho những ai đang mỗi ngày lao công để hướng về trời cao, nơi mà chúng ta cũng như họ phải đạt tới sau cuộc hành trình dương thế này.

Kinh Lạy Cha...
Kinh Kính Mừng...
Kinh Sáng Danh...

* Kết thúc

Chúa ở cùng anh chị em.
- Và ở cùng Cha.

Hãy chúc tụng danh Chúa.
- Từ bây giờ và cho đến muôn đời.

Ơn phù trợ chúng ta ở nơi Danh Chúa.
- Là Đấng tạo thành trời đất.

Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con, và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em. Amen.

* Hát bài: Salve, Regina...

-------------------------------

 

07/10-203: TẤT CẢ CON LÀ CỦA MẸ

 

Tháng 10.2002, nhân dịp về thăm quê hương Balan, trước khối lượng khổng lồ những người đồng 07/10-203


Tháng 10.2002, nhân dịp về thăm quê hương Balan, trước khối lượng khổng lồ những người đồng hương, thánh Gioan Phaolô II đã cầu nguyện cùng Đức Mẹ: “Lạy Mẹ rất thánh, con tin cậy Mẹ và con tuyên bố với Mẹ: Tất cả con là của Mẹ! Tất cả con là của Mẹ! Amen”.       

Mỗi khi lần chuỗi, chúng ta cũng hãy đặt hết tình con thảo của mình, cuộc đời mình, sự sống và mạng sống mình vào tay Đức Mẹ để có thể thốt lên trong niềm xác tín kết hợp với chính sự xác tín của vị thánh nổi tiếng yêu mến Đức Mẹ, rằng: Tất cả con là của Mẹ! Tất cả con là của Mẹ!

Chuỗi Mân Côi giúp chúng ta chiêm ngắm và học tập các nhân đức của Đức Mẹ như: khiêm nhường, yêu thương, suy tư, vâng phục, sống nội tâm, bác ái, chấp nhận nghịch cảnh, tin tưởng, phó thác…

Đó là những nhân đức mà Đức Mẹ thể hiện qua từng giai đoạn của cuộc đời Chúa Cứu Thế mà các mầu nhiệm: Vui, Sáng, Thương, Mừng gợi lên trong ta khi suy niệm.

Chuỗi Mân Côi còn là con đường dẫn ta đến cái nhìn nội tâm chiêm ngưỡng Chúa Giêsu nhờ kết hợp cùng Đức Maria. Cùng Mẹ, ta chiêm ngắm Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời trần thế của Chúa. Bởi đã không ai chiêm ngưỡng Chúa cách say sưa như Mẹ. Mẹ là gương mẫu lớn lao về việc trung thành chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Giêsu.

Mẹ hướng về Chúa ngay từ lúc truyền tin, khi cưu mang Chúa nhờ Chúa Thánh Thần, hạ sinh Chúa tại Bêlem, hoang mang khi tìm Chúa thất lạc suốt ba ngày liền.

Mẹ như xuyên thấu tâm tư của Chúa Giêsu khi cầu nguyện tại tiệc cưới Cana. Trong đau khổ đến quay quắt và quặn thắt nỗi lòng, Mẹ chứng kiến cuộc khổ nạn và cái chết tang thương của Chúa trên thánh giá. Mẹ cũng đã tỏ rạng niềm vui phục sinh khi Chúa từ cõi chết sống lại.

Sự chiêm ngưỡng ấy càng trở nên rực cháy vì được tràn đầy Thánh Thần trong ngày lễ Hiện Xuống. Mẹ vẫn tiếp tục đồng hành cùng Hội Thánh để làm cho Chúa lớn lên trong lòng thế giới. Học lấy cái nhìn chiêm ngắm của Mẹ nơi các mầu nhiệm Mân Côi, ta sẽ thêm lòng yêu mến Chúa Giêsu và yêu Chúa như Mẹ.

Vì được diễm phúc sống cùng Chúa Con, sinh dưỡng, bồng bế, dõi theo Chúa Con suốt cả đời, chỉ có Mẹ mới là người hiểu Chúa hơn ai hết.

Giờ đây, qua chuỗi Mân Côi, ta đến với Mẹ, nhờ Mẹ đưa ta đến cùng Người Con Một yêu quý ấy là điều quý giá và khôn ngoan. Chắc chắn đó cũng là cách làm đẹp lòng Chúa, vì Chúa rất mực yêu quý Mẹ.

Hơn thế, Chúa đã ban tặng Mẹ của Người cho ta, đặt Mẹ trên địa vị cao trọng là vì ta, nhằm mang lại lợi ích cho ta. Ta hãy gởi gắm mọi nỗi sướng vui, buồn phiền, cả vận mạng đời đời của mình cho Mẹ qua việc sống kinh Mân Côi.

Giữa một thế giới còn loạn lạc, bệnh tật, khổ đau. Đây đó còn khủng bố, chiến tranh, chém giết, dịch tễ lan tràn, triệu triệu người chết oan ức…, người tín hữu càng được mời gọi dấn thân hơn nữa trong đời sống cầu nguyện.

Và lời kinh Mân Côi vẫn là lời kinh thích hợp để người tín hữu kêu cầu Mẹ nhân từ của mình, Đức Nữ Vương ban sự bình an, tuôn đổ ơn hòa bình cho thế giới, giúp nhân loại sống trong trật tự mới của lòng yêu thương và xóa bỏ hận thù.

Xin Mẹ nâng đỡ trong hoàn cảnh đầy thương tâm của bệnh tật và chết chóc. Xin Mẹ ra tay cứu chữa để nhân loại an vui hạnh phúc, người người thụ hưởng nền bình an của đời sống dương thế và bình an trong cõi phúc đời đời bên Thiên Chúa.

Từ lời kinh Mân Côi, chúng ta xin Mẹ ban hòa bình trong lòng mỗi cá nhân, giúp mỗi người thoát khỏi đe dọa của nỗi sợ hãi vì nhiều nơi, nhiều tâm hồn con người còn vắng bóng tình yêu.

Chính lòng yêu thương vắng bóng mà tình trạng bóc lột, tham lam, ham hố danh vọng, đè đầu cưỡi cổ người khác, mạnh được yếu thua, thói giả tâm, thói tìm hưởng thụ cho bản thân... nhan nhản khắp nơi.

Và từ chính sự vắng bóng yêu thương mà đói rách, bất công, khoảng cách giữa người nghèo và người giàu ngày càng lớn, nhiều hình thức nô lệ mới, sự bất ổn trong cuộc sống, chia rẻ và ly tán trong gia đình, ngoài xã hội không ngừng diễn ra...

Vì thế, mỗi Kitô hữu hãy nhờ đến kinh Mân Côi mà trút bớt gánh nặng và bao nhiêu nỗi khốn khó của riêng mình, cũng như của nhân loại.

Hãy tìm về ơn bình an nơi lời kinh Mân Côi, vì lời kinh ấy chất chứa niềm an ủi vô biên, sâu lắng cả một tình yêu vời vợi mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể trao ban.

Hãy nhớ, Dù được thưởng trên trời cao, Đức Mẹ không nhận lấy hạnh phúc cũng như không sống cho riêng mình, nhưng lưu chuyển nguồn bình an từ Thiên Chúa đến trên đoàn con trần thế của mình!

Vậy một lần nữa, chúng ta cầm lấy chuỗi Mân Côi, sốt sắng lần chuỗi và thưa với Mẹ rằng: Tất cả con là của Mẹ! Tất cả con là của Mẹ!

Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng

-------------------------------

 

07/10-204: MỪNG VUI LÊN

 

Cuộc sống thật tươi đẹp! Hãy mừng vui lên vì ta được sống và được làm con của Chúa. Mỗi ngày 07/10-204


Cuộc sống thật tươi đẹp! Hãy mừng vui lên vì ta được sống và được làm con của Chúa. Mỗi ngày, nếu được nghe ai đó khích lệ: “Hãy mừng vui lên!” thì lòng ta sẽ đầy phấn khởi và hân hoan. Hôm nay, khi chăm chú đọc trình thuật Truyền Tin theo Tin Mừng Luca, lòng ta cũng vui mừng khôn xiết trước lời “xin vâng” của Mẹ Maria. Noi gương Mẹ, ta cũng đáp lời xin vâng với Thiên Chúa mỗi ngày.

Cuộc sống của Mẹ Maria trôi qua trong tiếng kinh nguyện cầu thấm đẫm ân sủng của Chúa. Mỗi ngày, Mẹ đều khát khao được sống trọn vẹn cho Thiên Chúa. Điều đó càng được diễn tả rõ ràng và xác quyết hơn qua việc Mẹ đáp lời “xin vâng” trong biến cố Truyền Tin hôm nay. Trước lời chào của sứ thần, thoạt đầu, Mẹ rất bối rối và sợ hãi. Mẹ không hiểu lời chào “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 28), có nghĩa gì. Đó là phản ứng dễ hiểu. Nếu là ta, mỗi ngày ta có chuẩn bị tâm thế để sẵn sàng lắng nghe Lời Thiên Chúa phán, Lời sẽ dành riêng cho ta không? Mẹ Maria đã lắng nghe tất cả những lời Thiên Chúa phán qua miệng sứ thần và Mẹ bày tỏ nỗi băn khoăn của mình. Lời Thiên Chúa không phải lúc nào ta cũng có thể hiểu và phải nhờ ân sủng cùng sự soi dẫn của Chúa Thánh Linh, ta mới từng ngày hiểu hơn một chút. Hãy cầu nguyện với Thiên Chúa để Ngài ban cho ta lòng khao khát lắng nghe và thực hành Lời Chúa như Mẹ Maria.

Nhờ chăm chú lắng nghe Lời Chúa, Mẹ Maria đã khám phá ra ơn gọi của mình. Từng ngày Mẹ đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong sự vâng phục của đức tin và lòng yêu mến tha thiết. Lời “xin vâng” của Mẹ được trải dài qua từng ngày sống, nhất là qua những biến cố gắn liền với cuộc đời của Chúa Giêsu, con của Mẹ: Từ biến cố Truyền Tin, sinh con trong hang đá Bêlem đến việc đưa con trốn qua Aicập, cùng con sống ẩn dật suốt ba mươi năm trường và cuối cùng là lời “xin vâng” đầy thử thách khi đứng dưới chân thập giá. Có ai đã tận hiến cho Thiên Chúa trong cuộc chọn lựa Thiên Chúa cách chín chắn cũng như bằng một sự đáp trả tình thương quyết liệt như Mẹ đã nêu gương? Có ai đã từng trải qua kinh nghiệm đứng dưới chân thập giá như Mẹ và có thể thưa tiếng “xin vâng” trọn vẹn như thế? Mỗi ngày, ta hãy chạy đến với Mẹ để nhờ Mẹ dẫn ta đến với Chúa Giêsu. Thật tuyệt vời nếu ta cũng khám phá ra ơn gọi của mình qua việc noi gương Mẹ sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa.

Khi suy niệm về hành trình đáp trả lời “xin vâng” của Mẹ, ta thấy sáng lên một niềm hy vọng trong ta. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắn nhủ ta qua Tông thư gửi tất cả những người tận hiến thuộc các Dòng Tu và Tu Hội Đời nhân dịp năm Thánh Mẫu rằng: “Chúng ta hãy học với Mẹ về ơn gọi của mình”. Việc lần hạt Mân côi là cách hữu hiệu để ta có thể suy niệm về hành trình đáp trả lời “xin vâng” của Mẹ, đặc biệt hơn là lời “xin vâng” tuyệt vời của Chúa Giêsu, Đấng đã tự thánh hiến chính mình cho nhân loại. Để nhờ Người, nhân loại cũng được thánh hiến trong chân lý (x. Ga 17, 19).

Lạy Chúa Giêsu! Cảm tạ Chúa đã thánh hiến chính mình vì con. Cảm tạ Chúa đã gửi gắm con cho Mẹ Maria, để nhờ Mẹ, con được đến với Chúa nhiều hơn. Xin ban ơn cho con mỗi ngày biết theo gương sáng của Mẹ mà đáp lời xin vâng trước thánh ý của Thiên Chúa, để cùng với Mẹ, con khám phá ra ơn gọi mà Chúa đã dành cho con. Ước chi mỗi ngày con có thể mừng vui lên trước lời mời gọi mà Chúa dành cho con. Amen.

Bông hồng nhỏ

-------------------------------

 

07/10-205: VIỆC ẤY SẼ XẢY RA THẾ NÀO?

 

Việc ấy sẽ xảy ra thế nào? Đây là câu hỏi của Mẹ dẫn đến lời “xin vâng” trọn vẹn Mẹ dành cho 07/10-205


Việc ấy sẽ xảy ra thế nào? Đây là câu hỏi của Mẹ dẫn đến lời “xin vâng” trọn vẹn Mẹ dành cho Thiên Chúa. Lời “xin vâng”, Mẹ đã thực hiện trong cuộc đời dệt nên Mầu nhiệm Mân Côi. Ngày nay, Hội Thánh không ngừng nối tiếp và kêu gọi các tín hữu thực hiện lời nhắn nhủ của Mẹ: “Các con hãy lần chuỗi Mân Côi hằng ngày!”.

Việc lần hạt Mân Côi là việc đạo đức được Mẹ Maria yêu thích, là con đường sống đời Tin Mừng bình dân hữu hiệu và sâu sắc. Khi lần hạt Mân Côi là khi chúng ta suy gẫm các sự kiện hay biến cố đã xảy ra trong cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Ngoài ra, chúng ta có thể giáp mặt với cuộc sống thường nhật của chúng ta về niềm vui, nỗi buồn, những câu chuyện vặt, những thành công hay thất bại. Có lúc, chúng ta đã thốt lên: “Việc này đã xảy ra thế nào?”, mà chúng ta không hay biết. Có khi chúng ta không hiểu vì sao mình đã trải qua được những sóng gió của cuộc sống. Nhưng khi cùng với Mẹ ngụp lặn trong tràng chuỗi Mân Côi, chúng ta có thể nhận ra được câu trả lời với Mẹ: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà” (Lc 1,35). Tuy nhiên, với cuộc sống rộn ràng làm sao chúng ta cùng với Mẹ lần hạt Mân Côi? Vâng, cuộc sống luôn nhộn nhịp và rộn ràng, đó là lẽ tự nhiên. Nhưng chính Thiên Chúa đã ban cho chúng ta làm chủ cuộc sống ở trần gian này. Do đó, cuộc sống có rộn ràng hay không là do chính chúng ta quyết định. Việc lần hạt Mân Côi thực hiện hay không là do chúng ta sắp xếp. Nếu một người thật sự có lòng khao khát muốn thực hiện điều gì đó, chắc hẳn người ấy sẽ tìm thời gian để thực hiện.

Chúng ta thường thấy những cụ ông và cụ bà trên tay hay cầm tràng hạt. Các ngài đã tìm được giá trị của việc lần hạt, tìm được niềm vui và hạnh phúc. Từ cái thấy nơi cụ ông và cụ bà, chúng ta dễ rơi vào lối suy nghĩ và cho rằng việc lần hạt dành cho các cụ ông, cụ bà là hợp. Không phải vậy. Mẹ Maria kêu gọi tất cả các con cái của Mẹ lần hạt Mân côi. Vì lần hạt Mân Côi đem lại ơn ích cho mọi người. Thánh Louis de Monfort đã viết: “Những ai yêu mến đọc kinh Mân Côi là lời Thiên Thần, thì đó là dấu hiệu đặc biệt của ơn cứu độ”. Như vậy có thể nói việc lần hạt Mân Côi là một thái độ cùng với Mẹ đáp lời với Thiên Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38), và sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa cùng đón nhận ơn cứu độ trong từng ngày sống.

Lạy Mẹ Mân Côi! Cùng với Mẹ, con muốn sống Mầu Nhiệm Mân Côi hằng ngày, hầu giúp con nhận ra Chúa từ nhân không ngừng hiện diện trong cuộc đời con qua mỗi ngày. Để nhờ đó, con đạt tới ơn cứu độ Chúa dành cho con. Amen. mục lục

Anna Cỏ may

-------------------------------

 

07/10-206: BÂY GIỜ ĐÃ ĐẾN THÁNG MƯỜI

 

Người ta kể lại rằng, trên một chuyến xe lửa về Paris, một chàng sinh viên ngồi cạnh một cụ 07/10-206


Người ta kể lại rằng, trên một chuyến xe lửa về Paris, một chàng sinh viên ngồi cạnh một cụ già. Anh ngạc nhiên vì thấy giữa kinh thành Paris tráng lệ, giữa thời buổi hiện đại  mà vẫn còn có người  còn lâm râm lần hạt mân côi. Chờ đến lúc xe lửa ghé một ga trên đường, hành khách lên xuống ồn ào khiến cụ ông cũng ngưng cầu kinh, anh  hàn huyên với cụ.: “Cụ ơi, thời buổi này mà cụ còn lạc hậu quá. Có ai lần hạt nữa đâu? Bây giờ chỉ còn mấy người nhà quê, thất học mới lần hạt như cụ thôi !” Cụ ông quay sang  chàng trai trẻ từ tốn trả lời: ”Không phải thế đâu cháu, hãy khiêm tốn một chút đi. Cháu đang còn đi học à?”. “Dạ phải, Cháu đang học đại học Paris". Chàng thanh niên vẻ tự hào trả lời. Cậu còn hỏi địa chỉ và số điện thoại của người đồng hành để về sau, có dịp nào đó ghé thăm và trò chuyện. Cụ ông vui vẻ gửi cho cậu tấm danh thiếp vừa đúng lúc cụ rời chuyến xe với cái bắt tay thân thiện. Chàng thanh niên không màng đứng lên tiễn chân, thản nhiên nhìn. Tấm danh thiếp có ghi hàng chữ LOUIS PASTEUR – Viện sĩ – Hàn Lâm Viện Paris. Câu chuyện không thấy ghi tiếp về tâm tình, thái độ của chàng thanh niên sau đó thế nào.  Chuyện có thật và đã được chính nhà bác học kể lại .

Tháng 10, tháng Mân côi, tháng mừng kính Mẹ Maria. Giáo hội dành cả một tháng không phải là để con người chúc mừng Mẹ. Bởi Mẹ, một con người trần gian tuyệt hảo, đấng hiệp công cứu chuộc nhân loại cùng Chúa Giêsu, đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác, mà là để con cái có dịp chạy đến cùng Mẹ, xin ơn cứu giúp. Đức Maria, một con người có lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Là người trần gian, khi được Thiên sứ viếng thăm và loan báo chương trình cứu độ của Thiên Chúa: tuyển chọn đấng cưu mang Chúa Giêsu, Mẹ đã từ tốn khiêm cung, nêu thắc mắc của mình: “Việc đó xảy ra thế nào được, vì tôi không nghĩ đến việc vợ chồng”. Nhưng khi được sứ thần giải thích, Mẹ đã thưa: “Xin Chúa thực hiện nơi tôi điều Ngài muốn “. Kể từ lời Xin Vâng ấy  mà Mẹ đã trở thành Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của nhân loại.

Tháng Mân Côi là tháng Giáo hội nhắc nhở con cái mình luôn biết chạy đến cùng Mẹ để “Đến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria” (Ad Jesum per Mariam) và chính phương thế gần gũi dễ dàng nhất là tràng chuỗi Mân côi. Mỗi người chúng con mượn lời Sứ Thần kính mừng Mẹ, qua đó xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con lúc này và trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời trần gian. Lần hạt không phải là lặp đi lặp lại những điệp khúc của một câu ca, nhưng là những lời tuyên xưng của chúng con, mỗi khi suy niệm mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa đến với nhân loại.

Ngày hôm nay, không ít người có thái độ như chàng thanh niên trong mẩu chuyện nói trên, trong đó có con. Nhiều lúc con cũng nhìn anh chị em con lần hạt Mân côi rồi biện minh cho sự lười biếng, khô khan của mình. Nào là: không có thời gian. Rồi còn viện dẫn Lời Chúa, không nên đọc nhiều vì Chúa cũng dạy “không nên thờ Ta bằng môi bằng miệng” hoặc “Không phải cứ thưa Lạy Cha, Lạy Cha mà được vào Nước Trời”.

Lạy Chúa! Xin tha thứ vì thái độ không đúng của con. Xin Chúa giúp con nhận ra tràng chuỗi Mân Côi với các mầu nhiệm suy gẫm, chính là  sách Tin Mừng thu gọn. Lần chuỗi, nếu không thể một lúc 50 kinh, con có thể đọc 10, 20 kinh Mân côi, với lòng thành tín nguyện xin, chính là con đang học và sống Lời Chúa mỗi ngày. AMEN.

Fx. Đỗ Công Minh

-------------------------------

 

07/10-207: ĐÚNG VÀ ĐẸP


MẸ MÂN CÔI.

Lc 1, 26-38

Lm . Giuse DĐH. Gp. Xuân Lộc

 

Bằng đôi mắt tinh tường, người ta có thể nhìn xa trông rộng để có lợi nhuận kinh tế, để có những 07/10-207


Bằng đôi mắt tinh tường, người ta có thể nhìn xa trông rộng để có lợi nhuận kinh tế, để có những liên minh cần thiết và các tương quan chặt chẽ trước xã hội. Cùng với kiến thức sâu rộng, người ta không khó để xử trí vấn đề có liên hệ đến bản thân, gia đình. Trí óc vượt trội, trái tim nhạy bén, vẫn được xem là chỗ dựa cho thân nhân, bè bạn. Người ta sử dụng công cụ để đo độ dài và chiều sâu của “sự việc”, nhưng mọi người đều “mông lung” khi phải nhận định về phẩm chất của một tâm hồn. Hoa đẹp hệ tại hương sắc, người chuẩn mực tuỳ thuộc ở tâm sáng hồn an. Đâu phải tình cờ mà người xưa nhắc nhớ con cháu: đừng lấy dạ tiểu nhân để đo lòng người quân tử. Vâng, giá trị của tình yêu, trí lớn tài cao, tất cả đều cần được minh chứng bằng thời gian, với những giới hạn của tình người, tình hiệp thông, nơi cuộc sống này.

Xuất phát từ nét đẹp hình thức, nội dung, từ sự rực rỡ bên ngoài, cùng hương thơm toả ngát trinh trong, người kitô hữu chúng ta luôn tự tin cho rằng, đó là “hoa mân côi”, là sự thiện hảo một tâm hồn. “Trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”, mãi mãi là “điểm nhấn”, đụng chạm đến tâm hồn đầy chất tin yêu. Tiêu chí đẹp người đẹp nết, hồn an xác mạnh, xã hội thời nào chẳng mơ ước nét đẹp đó. Xưa nay gì cũng thế, có được nét đẹp toàn diện không chỉ nâng cao giá trị sống cho mình, mà còn là nét đẹp làm phong phú tương quan gia đình, xã hội, xứng tầm với sự kỳ diệu hết sức linh thiêng. Sứ thần đến với Trinh nữ không phải do nét đẹp ngây thơ trong trắng, nhưng đến với một tâm hồn đầy tràn nhân đức sẽ bao bọc Con Thiên Chúa: “này đây Trinh nữ sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu…”.

Cùng với sự hoà hợp muôn muôn tâm hồn suy gẫm và chiêm ngắm vẻ đẹp của tháng mười, “tháng mân côi”. Lời Sứ thần chào “đầy ơn phúc” không khách sáo, nhưng thật nghiêm túc, thức tỉnh: hãy tin yêu. Một Trinh nữ đơn sơ, trung thực, ngoài việc sống mến Chúa yêu người, làm sao có thể hiểu việc cao siêu trọng đại: “Thiên Chúa ở cùng Trinh nữ, Trinh nữ được chúc phúc giữa các người nữ” ? Quan niệm chung của xã hội là giầu kiến thức, giầu tiền lắm của, đẹp như tiên, đẹp như hoa hậu, đẹp như diễn viên điện ảnh … Vâng, giầu đẹp ơn Chúa, giầu đẹp tình người, nhạy bén trước thánh ý Chúa, phong phú trước tinh thần quảng đại dấn thân, sẽ còn mãi là sự kỳ bí của muôn tâm hồn. Tính vĩ đại của tâm hồn có Chúa vẫn cho thấy: tình yêu như một cơn gió, bạn không thể thấy, nhưng bạn chắc chắn cảm nhận được.

Đúng và đẹp sẽ còn mãi là sự tìm kiếm của muôn tâm hồn hướng thiện, thao thức có được tình yêu và hạnh phúc thật. Trinh nữ Maria đã phản ánh đúng và đẹp theo tinh thần đơn sơ, tín thác: biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe. Trinh nữ Maria không khỏi bỡ ngỡ và bối rối bằng một phản ứng tự nhiên: “việc đó xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến người nam” ? Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Trinh nữ…”. Tính chất xinh đẹp, duyên dáng, lời nói ngọt bùi, việc làm minh bạch, hiệu quả, hẳn thời nào cũng có. Người đời luôn cho rằng: một trăm câu nói hay không bằng một việc làm thiết thực, chúng ta đã từng biết đến câu thành ngữ: sợ người nói phải, hãi người cho ăn. Thiên Chúa thấu biết tâm hồn xinh đẹp của Trinh nữ Maria, và Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta hãy mặc lấy tình yêu và phong cách sống của Trinh nữ Maria.

Kinh mân côi rất quen thuộc với người tín hữu, lời kinh lạy Cha, kính mừng, sáng danh, chúng ta vẫn thân thưa hàng ngày, nhưng sống tình Chúa, tình người, hoà cùng lời thưa vâng thì quả là phức tạp. Có những thứ trên đời này không thể mua, không thể giành dựt, mà người ta chỉ có thể tặng, hoặc ban phát, đó là sự kỳ diệu của tình yêu. Với đôi mắt tự nhiên, chúng ta có thể nhìn, và phân biệt việc tốt nên làm, bằng đôi mắt đức tin, người kitô hữu sẽ cảm nhận được tâm hồn mình bình an khi sống hiệp thông cầu nguyện. Đẹp như tiên, lo phiền cũng xấu, ít nhiều gì thì cha ông ta cũng muốn con cháu biết đến cái đẹp tinh thần, dẫu rằng người trẻ hôm nay đọc trại đi: cái đẹp đè bẹp cái nết ! Đức Mria đầy ơn phúc, hay Đức Maria đầy tràn tình yêu thương, vẫn mãi là lời quả quyết mà Sứ thần mời gọi hãy đọc và suy để nhận ra thế nào là đúng là đẹp.

Đúng và đẹp, nghe để hiểu, biết để sống, chính là lời kinh mỗi người tín hữu đang sử dụng tự do minh chứng và tín thác vào tình yêu và ơn ban. Kinh mân côi, tháng mân côi, luôn thôi thúc mỗi người hãy đến với Đức Maria, để được phản chiếu gương nhân đức của “Đấng đầy ơn phúc”, để cảm nhận rõ hơn về tâm tình thưa vâng của mình nơi hiện tại này. Trinh nữ Maria được gọi là “đầy ơn phúc”, được trở nên Mẹ Đấng cứu thế không phải do đẹp người đẹp nết. Đức Trinh nữ Maria sống đúng sống đẹp, không phải do một lần thưa vâng khi Sứ thần truyền tin. Lời kinh mân côi không thể gọi là đẹp, khi mỗi người chưa đặt tình Chúa tình người, trước ơn gọi và sứ vụ riêng của mình. Đúng và đẹp, chuẩn và dễ thực hành, không thể lơ mơ như vẫn ví von: yêu ai yêu cả đường đi. Đúng và đẹp luôn phản ánh một tình yêu chân thật, một tâm hồn bén nhạy với thánh ý Chúa: “này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ thần truyền”. Amen.

-------------------------------

 

07/10-208: SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI


 Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Đức Mẹ Mân Côi, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng 07/10-208


Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Đức Mẹ Mân Côi, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng ta biết: Đức Kitô, Con Chúa, đã xuống thế làm người, và chúng ta xin Chúa đổ ơn thánh đầy lòng chúng ta, để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời Mẹ chuyển cầu, chúng ta sẽ được sống lại hiển vinh. Qua Lời Tổng Nguyện, chúng ta thấy: các nhà phụng vụ muốn đưa dẫn chúng ta đi vào mầu nhiệm cứu độ: từ biến cố truyền tin, qua thập giá, và cuối cùng là phục sinh vinh hiển, theo tiến trình của các mầu nhiệm mà chúng ta hằng chiêm ngắm qua Kinh Mân Côi.

Trong biến cố Truyền Tin, Mẹ đã thưa xin vâng, khi trao dâng cung lòng trinh trong để đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể, và Mẹ đã được lãnh nhận: thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa. Trong biến cố Thập Giá, Mẹ cũng đã thưa xin vâng, khi trao dâng cõi lòng tan nát để đón nhận cả nhân loại, và Mẹ đã được lãnh nhận: thiên chức làm Mẹ toàn thể chúng sinh. Trong biến cố Mẹ được đưa về trời cả hồn lẫn xác, Mẹ đã thưa lời xin vâng cuối cùng khi hoàn tất sứ mạng, và Mẹ đã được lãnh nhận: thiên chức làm Nữ Hoàng Thiên Quốc, trở nên niềm hy vọng tràn trề cho chúng ta, là khởi đầu và là hình ảnh Hội Thánh sẽ được thành toàn trên Nước Trời mai sau.

Ca Nhập Lễ và câu Tung Hô Tin Mừng của ngày lễ hôm nay cho thấy Mẹ là Đấng Đầy Ân Sủng, Mẹ được chúc phúc nhất, giữa những người phụ nữ. Mẹ luôn ý thức được đặc ân cao trọng mà Chúa đã dành cho Mẹ, và Mẹ đã luôn quảng đại đáp lại hồng ân cao cả đó bằng một tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ, được diễn tả qua lời Kinh Magnificat của bài Đáp Ca mà các nhà phụng vụ đã cho cho ngày lễ hôm nay: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Tất cả những gì chúng ta tin về Mẹ đều quy hướng về đức tin của chúng ta đặt nơi Đức Giêsu, Con của Mẹ, bởi vì, hơn ai hết, Mẹ đã theo sát Đức Giêsu từ khi Ngôi Lời nhập thể trong cung lòng Mẹ cho đến tận chân thập giá. Lời “xin vâng” của Mẹ được lấy mẫu từ lời “xin vâng” của Đấng Vâng Phục, Đấng mà Mẹ hằng dõi bước theo, và liên lỉ bắt chước để trở nên đồng hình đồng dạng với Con của Mẹ trong vâng phục tuyệt đối thánh ý Chúa Cha. Bài đọc một được trích từ sách Công Vụ Tông Đồ đã cho thấy: Khi Chúa về trời, Mẹ vẫn tiếp tục sứ mạng “vâng lời” làm Mẹ của toàn thể chúng sinh, cùng đồng hành với Hội Thánh, chuyên cần cầu nguyện với các môn đệ trong khi chờ đợi Chúa Thánh Thần đến.

Cùng với Mẹ, chúng ta chiêm ngắm các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, chiêm ngắm Mầu Nhiệm Vâng Lời của Đấng Vâng Phục. Trong bài đọc hai, thư gửi tín hữu Galát, thánh Phaolô đã cho thấy: Đấng Vâng Phục đã chấp nhận sinh vào trần gian làm con một người phụ nữ và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử, nghĩa là, đồng thừa kế với Đức Kitô.

Cả cuộc đời Mẹ luôn kết hiệp khăng khít với Đấng Vâng Phục: Mở đầu bằng lời thưa “xin vâng” gián tiếp qua sứ thần để làm Mẹ Thiên Chúa trong Mầu Nhiệm Nhập Thể, và kết thúc bằng lời thưa “xin vâng” trực tiếp với Đấng Vâng Phục để làm Mẹ toàn thể nhân loại trong Mầu Nhiệm Thập Giá. Ước gì khi chiêm ngắm Mầu Nhiệm Vâng Lời của Đấng Vâng Phục qua các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, chúng ta cũng bắt chước Mẹ can đảm thưa “xin vâng”, như lời cuối cùng của bài Tin Mừng hôm nay: Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.

Đấng Vâng Phục đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Con đường vâng phục là con đường cứu độ, Đấng Vâng Phục đã đi con đường đó, và Mẹ của Đấng Vâng Phục cũng đã tiếp bước Con của Mẹ, đến lượt chúng ta, nếu chúng ta muốn được cứu độ, chúng ta cũng không có con đường nào khác, ngoài con đường vâng phục. Mẹ được gọi là Đấng Đầy Ân Sủng, Đấng Toàn Phúc, bởi vì, Mẹ hoàn toàn buông mình trong tay Thiên Chúa, như chiếc lá khô hoàn toàn bay theo làn gió Thánh Thần, hoàn toàn để Chúa làm cho Mẹ; còn chúng ta, nếu chúng ta cứ giành làm với Chúa, và không để Chúa làm cho chúng ta, thì đừng trách: sao cuộc đời chúng ta toàn là tai họa. Ước gì chúng ta biết ngoan ngùy như Mẹ, như cục đất sét trong tay người thợ gốm, để chúng ta cũng được như Mẹ, trở thành một kiệt tác tuyệt vời của Chúa. Ước gì được như thế!

-------------------------------

 

07/10-209: ĐỨC MẸ MÂN CÔI VÀ TRUYỀN GIÁO


Lm Giuse Hoàng Kim Toan

 

Mân côi và truyền giáo tuy cách xa nhau lịch sử của ngày lễ, nhưng gắn liền với nhau về nội 07/10-209


Mân côi và truyền giáo tuy cách xa nhau lịch sử của ngày lễ, nhưng gắn liền với nhau về nội dung: Lòng yêu mến Chúa của Mẹ Maria và sứ vụ ra đi đều xuất phát từ Chúa Thánh Thần.

Tình yêu đáp trả tình yêu.

Với Mẹ Maria lòng yêu mến Chúa đã được hun đúc từ trong gia đình. Khi là thai nhi đến khi lớn lên trong gia đình với ơn nuôi dưỡng của cha mẹ là Thánh Gioakim và Anna. Gia đình là môi trường ươm mầm tình yêu, là trường học tình yêu dẫn con người ra khỏi chính mình để gặp gỡ Đấng siêu việt và người khác. Nơi gia đình sum họp cầu nguyện, Chúa Thánh Thần như ngọn lửa giữ đầm ấm, yên vui, và đốt nóng ngọn lửa mến yêu.

Khi Sứ thần Gabriel chào kính Mẹ Maria đã nói lên tác động của Chúa Thánh Thần: “Thánh thần sẽ đến trên người, và quyến năng Ðấng Tối cao trên người rợp bóng” (Lc 1, 35). Tình yêu của Thiên Chúa đặt trong tâm hồn là một năng lực tích cực vừa đón nhận vừa cho đi một cách quảng đại nhất. Mẹ Maria đã lãnh hội từ Thiên Chúa điều trọng đại và trở nên niềm vui cho Mẹ: “Hồn tôi tôn dương Chúa và thần khí tôi nhảy mừng Thiên Chúa, Cứu Chúa của tôi, vì người đã đoái nhìn thân phận mọn hèn tớ nữ của Người. Này từ đây mọi người sẽ khen tôi có phúc” (Lc 1, 46 – 48).

Tình yêu là năng lực khơi nguồn cho hành động và yếu tính của tình yêu là quan tâm, trách nhiệm, kính trọng và hiểu biết. Trong cuộc đời chiêm niệm của Mẹ Maria được tóm tắt lại: “Còn Maria thì bà giữ kỹ mọi điều ấy và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng.” (Lc 2, 19)  và hoạt động trong cuộc đời của Mẹ được kể lại: “Maria đon đả ra đi lên miền sơn cước, đến một thành xứ Yuđa” (Lc 1, 49). Sự kiên vững khi đứng dưới chân Thánh Giá của Con (Ga 19, 25).

Niềm vui truyền giáo.

Niềm vui đích thực luôn là niềm vui xuất phát từ Thiên Chúa. Trong niềm vui, Chúa đã dựng nên con người để chia sẻ niềm vui với Chúa. Trong sa ngã con người đánh mất niềm vui ở với Chúa, Chúa đã đi tìm con người để sống lại trong niềm vui. Niềm vui được trao ban và con người khiêm nhường đón nhận. Mẹ Maria, sống trong niềm vui của người bé nhỏ thuộc về Thiên Chúa để luôn thưa tiếng “Xin vâng”.

Niềm vui thúc đẩy ra đi đến với người khác. Niềm vui là chính Chúa cư ngụ trong lòng Mẹ Maria, niềm vui của ngày đón nhận, niềm vui của ngày vội vã lên đường. Mẹ mang niềm vui đến cho anh chị em mình. Không có niềm vui, truyền giáo chỉ là sứ mệnh buồn chán.

Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 288:

“Có một “kiểu” Maria trong hoạt động truyền giáo của Hội Thánh … Ðức Mẹ Maria biết làm thế nào để nhận ra bước chân của Thần Khí Thiên Chúa trong những biến cố lớn và ngay cả trong những biến cố dường như không thể nhận thấy được. Ðó là chiêm niệm về mầu nhiệm của Thiên Chúa trong thế gian, trong lịch sử và trong đời sống hàng ngày của mỗi người và mọi người. Chính Mẹ là người phụ nữ cầu nguyện và làm việc ở Nadareth, và cũng là Ðức Mẹ Giúp Ðỡ, một người “vội vã” rời làng mình để đi giúp đỡ người khác (Lc 1, 39). Ðộng năng này của công lý và sự dịu dàng, chiêm niệm cùng đi đến với những người khác, là những gì làm cho Mẹ trở nên một mô hình cho việc truyền giáo của Hội Thánh. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ để qua lời cầu nguyện từ mẫu của Mẹ, Mẹ giúp cho Hội Thánh trở nên một nhà cho nhiều người, một người mẹ cho tất cả các dân tộc, và làm cho có thể phát sinh một thế giới mới. Chính Ðấng Phục Sinh đã nói với chúng ta, bằng một quyền năng, đổ đầy chúng ta với lòng tin tưởng và niềm hy vọng không gì có thể lay chuyển nổi: “Này, Ta làm mọi sự ra mới” (Kh 21, 5).

Lạy Ngôi Sao của Tân Phúc Âm hóa,
xin giúp chúng con tỏa sáng qua việc làm chứng nhân của sự hiệp thông,
của phục vụ, của đức tin nhiệt thành và quảng đại,
của công lý và tình yêu dành cho người nghèo,
để cho niềm vui của Tin Mừng
có thể đi đến tận cùng của trái đất
và không có ngoại vi nào mà không có ánh sáng của nó.”

-------------------------------

 

07/10-210: TÌNH MẸ THẬT TUYỆT VỜI


Jos Tạ duy Tuyền

 

Nói đến tình mẫu tử là chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mỗi người. Một tình yêu thật 07/10-210


Nói đến tình mẫu tử là chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mỗi người. Một tình yêu thật thiêng liêng và thật tuyệt vời. Mẹ sinh con ra, nuôi con trưởng thành. Mẹ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình để con hạnh phúc. Mẹ thường sẵn sàng hy sinh nhiều thứ vì con cái (thời gian, tiền bạc, sức khỏe, tuổi trẻ… ) và cũng tự hào rằng đã trao cho con những điều đó. Đượcsống trong tình mẹ thì ta mới hiểu hết được ý nghĩa của tình yêu không điều kiện và biết rằng không phải lúc nào yêu thương cũng cần đáp trả.

Tại Hà Nam, mọi người đã chứng kiến một mẹ không màng đến sự nguy hiểm của bản thân, cố gắng nén sự đau đớn khi bị ngọn lửa thiêu đốt, ôm chặt lấy con trai, lấy thân mình che chắn cho con trong đám cháy.

Ngày xảy ra sự việc, cô Dương dậy rất sớm. Sau khi đánh thức con gái, cô vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Đang dở tay, cô đột nhiên nghe thấy có người dưới tầng hô to: “Cháy rồi!”. Hoảng sợ, cô Dương kéo luôn cô con gái đã thức dậy chạy ra ngoài. Sau khi con gái đã an toàn, cô Dương quyết định chạy ngược trở lại tầng 5 để cứu con trai.

Thế nhưng khi đánh thức được con trai và chuẩn bị chạy ra ngoài, lửa đã bốc lên dữ dội, chặn đứng lối thoát của hai mẹ con.

Rơi vào đường cùng, cô Dương không thể làm gì khác, ôm chặt lấy con trai, dùng thân thể của mình như lá chắn, chắn những lưỡi lửa đang liếm vào cơ thể con trai. Lúc này, biết con trai vừa đau vừa sợ, cô Dương cố nén sự đau đớn khi bị bỏng toàn thân, dỗ dành con trai, trấn an cậu bé rằng “Đừng sợ! Mẹ ở đây rồi!”.

Khi các nhân viên cứu hỏa đến nơi, đem hai mẹ con cứu ra ngoài, cô Dương đã bị bỏng nặng. Con trai bỏng nhẹ. Rất may cả hai mẹ con đều sống sót.

Tháng Mân Côi, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng về Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giê-su cũng là mẹ của chúng ta. Xưa bên cây thập giá Chúa đã trao phó thánh Gioan cho Mẹ. Qua Gioan, Mẹ Maria đã nhận làm mẹ của cả nhân loại. Từ nay Mẹ là mẹ của từng người chúng ta. Từ nay Mẹ sẽ bao bọc chúng ta như mẹ đã từng bao bọc hài nhi Giê-su. Từ nay Mẹ Maria sẽ chăm sóc chúng ta như xưa đã chăm sóc cho Chúa Giê-su con Mẹ. Từ nay Mẹ Maria sẽ đứng bên cuộc đời chúng ta như Mẹ đã đứng kề bên thánh giá Chúa. Từ nay cái đau của chúng ta cũng là nỗi đau của Mẹ. Vì tình mẹ mãi mãi là thế. Hết mình vì con. Chấp nhận khổ vì con. Một tình yêu quên cả chính mình để hết lòng chăm sóc đoàn con như tình mẹ trần thế mà ca dao đã từng nói: “Đêm mùa thu mẹ ru con ngủ – Năm canh dài thức trọn năm canh”.

Mẹ Maria cũng đang nói với chúng ta: hãy yên tâm, ở bên Mẹ con sẽ quên hết mọi ưu phiền. Hãy phó thác nơi Mẹ. Có Mẹ mọi sự dữ sẽ bị đẩy lùi. Mọi khó khăn sẽ tan biến. Lịch sử đã từng chứng minh nhiều lần Giáo hội rơi vào khủng hoảng tưởng chừng như sẽ bị nghiền nát trước sự dữ. Thế mà, khi con cái phó thác nơi Mẹ thì bình an đã trở về, sóng gió cũng qua đi.

Giáo hội không bao giờ quên ngày 7-10-1571. Khi mà vua Hồi Giáo mang đại quân hướng về La Mã và thề hứa sẽ biến đền thờ Thánh Phêrô thành một “chuồng ngựa”. Đạo binh Công giáo ít ỏi với vũ khí thô sơ ra nghênh chiến trong khi ở hậu phương giáo dân lần chuỗi Mân Côi cầu xin với Đức Mẹ. Nhưng đạo quân Hồi giáo đã không thể tiến tới thành Roma. Một cơn giông tại vịnh Lepant, đã quật ngã tất cả đạo quân chìm sâu dưới biển. Mẹ Maria đã chặn đứng sức tiến vũ bão của đạo quân Hồi giáo. Và để ghi ơn Đức Mẹ, Đức Giáo Hoàng Piô V đã thiết lập lễ kính Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 07/10 hằng năm.

Cuộc đời hôm nay vẫn còn đó những khó nguy, vẫn còn đó sức mạnh của sự dữ khiến chúng ta cảm thấy bất lực và sợ hãi. Hãy phó thác cho Mẹ. Hãy cầm lấy vũ khí chiến đấu là tràng chuỗi Mân Côi để phó thác nơi Mẹ. Chắc chắc Mẹ có dư khả năng thay đổi tình thế cho chúng ta, vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa quyền năng. Ước gì chúng ta luôn trân trọng tình mẹ, luôn gắn bó với mẹ, luôn cậy dựa vào mẹ để nhờ Mẹ và qua Mẹ chúng ta lãnh nhận được muôn vàn ơn lành hồn xác của Chúa. Và chắc chắn khi đó chúng ta cũng được nghe câu nói thật thân thương của Mẹ: “Mẹ sẽ luôn ở bên con đừng lo nhé con của Mẹ”. Amen.

-------------------------------

 

07/10-211: NỮ VƯƠNG TRUYỀN PHÉP RẤT THÁNH MÂN CÔI


JM. Lam Thy

 

Cuối Kinh cầu Đức Bà có câu: “Nữ Vương truyền phép rất thánh Mân Côi”. Câu kinh này cho 07/10-211


Cuối Kinh cầu Đức Bà có câu: “Nữ Vương truyền phép rất thánh Mân Côi”. Câu kinh này cho thấy chính Đức Nữ Vương Maria Mẹ Thiên Chúa đã truyền ban kinh rất thánh Mân Côi. Cụ thể là năm 1214, Đức Mẹ đã hiện ra ban tràng chuỗi Mân Côi cho Thánh Đa Minh (tổ phụ Dòng Anh Em Thuyết Giáo) để chống lại bè rối Albigense và kêu gọi người tội lỗi ăn năn hối cải. Rồi liên tiếp những lần hiện ra tại Fatima, Lộ Đức, Mễ Du, Kibeho…, hoặc như tại La Vang, Tà-pao VN…, Đức Mẹ luôn luôn nhắc nhở, thậm chí còn tha thiết van nài con cái Mẹ hãy thực hiện: ”1- Ăn năn đền tội, cải thiện đời sống; 2- Tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Ðức Mẹ; 3- Lần chuỗi Mân Côi” (3 mệnh lệnh Fatima), nhằm để cứu các linh hồn khỏi lửa luyện ngục và cầu cho hòa bình thế giới. Đó quả thực là những bằng chứng nói lên giá trị siêu việt của Kinh Mân Côi.

Cũng vì tính cách trọng đại và thật cấp thiết của Kinh Mân Côi đối với Giáo hội trong bối cảnh lịch sử thế giới nhiễu nhương hiện đại, nên ngày 16/10/2002, Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã ban hành Tông thư “Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria – Rosarium Virginis Mariæ”. Ngay ở phần Dẫn nhập (số 1), Tông thư đã xác định tầm quan trọng của Kinh Mân Côi: “Kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria, dần dần được hình thành trong Ngàn năm thứ hai dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa, là một lời kinh được vô vàn các vị thánh yêu thích và được Huấn quyền khuyến khích. Đơn sơ nhưng sâu sắc, lời kinh này vẫn là một lời kinh có ý nghĩa lớn lao vào buổi hừng đông của Ngàn năm thứ ba này, vì mang lại hoa quả thánh thiện… Với Kinh Mân Côi, Dân Ki-tô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Ki-tô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua Kinh Mân Côi, các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế.”

Nói “Dân Ki-tô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria” tức là muốn nói đến Đức Maria là nhà giáo dục. Đúng như Hiến chế “Tín Lý về Giáo Hội – Lumen Gentium” (số 62) đã khẳng định: “Ngài đã sinh chính Con Chúa Cha nơi trần gian, mà không hề biết đến người nam, nhưng được Chúa Thánh Thần bao phủ. Như một Eva mới, Ngài đã đặt niềm tin vào sứ giả của Thiên Chúa, chứ không đặt vào con rắn xưa, một niềm tin không bị một nghi ngờ nào làm phai nhạt. Nhưng Người Con mà Ngài đã sinh ra, Thiên Chúa đã đặt làm Trưởng Tử trong nhiều anh em (Rm 8, 29), nghĩa là các tín hữu, mà Ngài cộng tác vào việc sinh hạ và giáo dục với tình thương của một người mẹ.” Quả nhiên Đức Mẹ Mân Côi là nhà Giáo Dục mẫu mực tuyệt thế trong chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa dành cho loài người.

Vì thế, trong Tông thư trên (số 21), Thánh GH Gio-an Phao-lô II còn gọi Kinh Mân Côi là “Mầu nhiệm của các mầu nhiệm” và bổ sung thêm 5 mầu nhiệm Ánh Sáng, nâng tổng số lên thành 20 mầu nhiệm, gồm: *5 mầu nhiệm Nhập Thể (NĂM SỰ VUI); *5 mầu nhiệm Sứ Vụ (NĂM SỰ SÁNG); *5 mầu nhiệm Thương Khó (NĂM SỰ THƯƠNG); *5 mầu nhiệm Phục Sinh (NĂM SỰ MỪNG). Quả thực, nói hay viết về mầu nhiệm Kinh Mân Côi cùng với hiệu lực cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi thì không bút mực, sách vở nào có thể bao biện cho hết được. Nhưng cho dù như vậy, thì người tín hữu cũng vẫn bị cuốn hút bởi một hấp lực huyền nhiệm, thật đúng như lời khẳng định trong Tông thư nêu trên (số 39): “Những điều đã nói trên đây làm sáng tỏ khá đầy đủ sự phong phú của kinh nguyện truyền thống này, vốn có tính chất mộc mạc của lòng đạo đức bình dân, nhưng cũng có chiều sâu thần học của việc cầu nguyện thích hợp cho những ai cảm thấy nhu cầu chiêm ngưỡng thâm sâu hơn.”

Để khuyến khích các Ki-tô hữu hãy “theo học tại ngôi trường của Đức Ma-ri-a”, Tông thư “Rosarium Virginis Mariæ” (số 14) còn xác quyết: “Đức Ki-tô là vị Thầy tối cao, Đấng mạc khải và là Đấng được mạc khải. Đây không chỉ là vấn đề học hỏi điều Người đã dạy nhưng là học hỏi chính Người. Theo viễn tượng ấy, chúng ta có thể có vị thầy nào tốt hơn là Đức Maria không? Từ quan điểm của Thiên Chúa, Thánh Linh là vị Thầy nội tâm dẫn đưa chúng ta đến sự thật toàn vẹn của Đức Ki-tô (x. Ga 14, 26; 15, 26; 16, 13). Nhưng trong số các tạo vật, không ai biết rõ hơn về Đức Ki-tô bằng Đức Maria; không ai có thể dẫn chúng ta đến một sự hiểu biết sâu xa về mầu nhiệm của Người hơn là Mẹ của Người.”

Như vậy, để có được “sự hiểu biết sâu xa về mầu nhiệm của Thầy Chí Thánh Giê-su”, thì không gì bằng chạy đến với Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của tất cả mọi Ki-tô hữu – để được Mẹ dạy dỗ, hướng dẫn, và ban những ơn cần thiết cho đời sống “loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. Thánh An-phong-sô – Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế (Dòng khai sinh ngày 01/8/1732) – là vị thánh rất yêu mến Mẹ Maria qua tràng chuỗi Mân Côi. Trải qua đời sống tu trì với những tu đức chặt chẽ, thánh thiện, Thánh nhân đã rút đúc kinh nghiệm từng trải, để lại cho hậu thế những lời khuyên chí tình: “Nếu bạn chọn Mẹ Maria là con đường để đến với Chúa, bạn đã chọn con đường ngắn nhất. Nếu bạn chọn Mẹ Maria là Thầy dạy đời sống Đức Tin, đời sống cầu nguyện, bạn sẽ thành công. Nếu bạn chọn Mẹ Maria là người hướng dẫn, chỉ đường, bạn sẽ không bao giờ lạc lối. Nếu bạn đến với Mẹ Maria để cầu khấn, van xin, bạn sẽ không bao giờ trở về tay không.” Người Ki-tô hữu hôm nay hãy làm theo lời khuyên đó bằng cách chuyên chăm đọc, chiêm ngắm, suy nịêm và cầu nguỵên bằng Kinh Mân Côi.

Bởi vì và trên tất cả, “ngôi trường của Đức Maria” là nơi truyền dạy Kinh Mân Côi với đầy đủ hiệu lực (xc Tông thư “Rosarium Virginis Mariæ”, các số 12-18; 32-34; 40-42): *1- Kinh Mân Côi là bản tóm lược vừa ngắn gọn, vừa súc tích, lại vừa bao quát được toàn bộ Thánh Kinh Tân Ước; – *2- Kinh Mân Côi dễ học, dễ đọc, dễ hiểu, thậm chí còn dễ chiêm ngắm, suy niệm; – *3- Kinh Mân Côi là một phương thức cầu nguyện hữu hiệu nhất để nói chuyện + tâm sự + cầu xin + van nài với Chúa, với Mẹ (Kinh Lạy Cha do chính Thầy Chí Thánh truyền dậy. Kinh Kính Mừng là lời Thiên Sứ chúc mừng Đức Mẹ và lời tín hữu cầu xin với Mẹ. Còn Kinh Sáng Danh là lời chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh); – *4- Không những thế, Kinh Mân Côi còn là một vũ khí thật sắc bén vừa để tự vệ (khi bị ba thù cám dỗ, hoặc khi muốn kiềm chế dục vọng), vừa tấn công (khi muốn đẩy lui địch thù, tiêu diệt tội lỗi), nói cách khác, đó là phương cách hữu hiệu đem lại hoà bình cho bản thân mỗi tìn hữu, cho mỗi gia đình, cũng như cho toàn thế giới.

Tuy nhiên, cũng chính vì tính đại chúng của Kinh Mân Côi (“tính chất mộc mạc của lòng đạo đức bình dân” – ibid), nên khi đọc người tín hữu rất dễ bị sa vào quán tính (đọc theo thói quen, đọc như vẹt mà chẳng biết mình đang đọc gì, đang làm gì, miệng thì đọc mà tâm trí thì bay bổng tận đâu đâu). Vì thế, xin hãy sẵn sàng cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi với tất cả tâm tình của một người con hiếu thảo đang giãi bày hết cả tâm tư và ước nguyện ra với Chúa, với Mẹ; nhiên hậu mới rao giảng Lời Chúa cho tha nhân. Nếu đọc riêng từng cá nhân thì khi nào đọc, chỉ đọc vừa sức để tránh mệt mỏi, uể oải, buồn ngủ, và tuyệt đối phải cố gắng tập trung suy niệm theo từng lời kinh. Nếu thấy tâm hồn trống rỗng, đọc như cái máy, thì lập tức ngưng ngay, làm vài động tác thư giãn, nằm nghỉ, chờ khi nào tỉnh táo sẽ đọc tiếp. Lời khuyên vẫn luôn luôn là: Nên đọc chung với cộng đoàn (trong Giáo xứ, Giáo họ, Hội đoàn).

Phương cách cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi trong cộng đoàn Ki-tô hữu đã có từ xưa. Lm. Giu-se Phan Tấn Thành OP. trong “Tìm hiểu Dòng Đa Minh” (bài 7, mục III – Kinh Mân Côi, tr. 103-108) cho biết: “Truyền thuyết về việc Thánh Đa Minh lãnh nhận tràng chuỗi Mân Côi bắt nguồn từ cha Alain de la Roche (quen gọi là cha Alanô) – giáo sư thần học tại Paris, Lille, Gand, Rostock – từ năm 1463 đã cảm nhận ơn gọi đi truyền bá Kinh Mân Côi. Ngoài việc rao giảng Kinh Mân côi, cha Alanô còn lập “Hiệp hội Thánh vịnh Mẹ Maria” (Confrérie du psautier de Notre Dame), bắt đầu tại Douai (1470). Phong trào của cha Alanô bành trướng mau lẹ, năm 1474, một bàn thờ dành cho Hội Mân Côi đã được thành lập tại tu viện Frankfurt.

Năm 1475, cha Alanô báo cáo số hội viên lên tới hơn 50 ngàn. Cũng vào năm 1475, hiệp hội Mân Côi (Fraternitas Rosarii) được thành lập tại Koln (do bề trên Giacôbê Sprenger). Tuy gặp vài chống đối đây đó nhưng cả hai hiệp hội tại Lille và Koln đã được Giáo quyền địa phương châu phê. Sang năm 1479, chính Đức Giáo hoàng Sixtô IV đã châu phê hiệp hội, với bulla ký ngày 12/5, mở màn cho các văn kiện Tòa Thánh về Kinh Mân Côi. Từ Koln, hiệp hội tràn sang các thành phố bên Đức, Bỉ, Hòa lan, Pháp, Italia, cho đến mãi tận Portugal. Phong trào Mân Côi (phát sinh từ các tu viện Đa Minh) cũng đã được truyền bá nhờ lòng nhiệt thành của các tu sĩ Đa Minh. Tòa Thánh đã xác nhận điều này khi ủy thác cho các tu sĩ Đa Minh việc rao giảng Kinh Mân Côi và dành cho Bề trên Tổng quyền đặc quyền thiết lập Hội Mân Côi.”

Hội Mân Côi xuất phát từ Dòng Đa Minh và đã trở thành như một truyền thống của Giáo hội. Đặc điểm của Hội Mân Côi là: Các hội viên tự nguyện đọc và suy niệm 150 kinh mỗi tuần, nhưng không đòi hỏi phải nguyện cả chuỗi một lúc, nếu bận, nguyện một, hai chục mỗi lần, và nếu mỗi tuần không nguyện đủ 150 kinh thì cũng không buộc thành tội. Ở Việt Nam, còn lập thành nhóm 15 hội viên, mỗi hội viên đọc riêng mỗi ngày một chục kinh theo mầu nhiệm mình đã đăng ký (vd: đăng ký mầu nhiệm thứ 3 mùa Vui “Đức Mẹ sinh Chúa Giê-su nơi hang Bê-lem”, thì ngày nào cũng chỉ đọc một chục kinh Kính Mừng thuộc mầu nhiệm này). Gom 15 hội viên lại sẽ thành chuỗi 150 kinh dâng kính Đức Mẹ Mân Côi hàng ngày. Vào Hội Mân Côi không cần phải họp hành hay đóng góp gì cả.

Để thực sự sống đời cầu nguỵên bằng Kinh Mân Côi, xin đề nghị khi đọc tới Mầu nhiệm nào thì nên đọc một đoạn Kinh Thánh ngắn ứng với Mầu nhiệm đó (thay vì như trước đây chỉ “ngắm” một cách quá đơn giản). Vâng, xin cùng hợp hoan: “Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngạt thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh…” (TCCĐ “Tràng Hoa Mân Côi”). Ôi! “Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin cho chúng con biết thật Ðức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời Thánh Mẫu Maria chuyển cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.” (Lời nguyện nhập lễ Lễ Đức Mẹ Mân Côi).

-------------------------------

 

07/10-212: CHUỖI MÂN CÔI – VŨ KHÍ THIÊNG LIÊNG


Trầm Thiên Thu

 

Những Đóa Mân Côi Dâng Kính Mẹ. Bao Niềm Hạnh Phúc Đọng Trong Tim. Mân Côi – Hoa Hồng 07/10-212


Những Đóa Mân Côi Dâng Kính Mẹ
Bao Niềm Hạnh Phúc Đọng Trong Tim

Mân Côi – Hoa Hồng. Người Công giáo không xa lạ gì với hai chữ kỳ diệu đó. Nhưng đôi khi vì quen quá nên cũng dễ bình thường hóa. Kinh Mân Côi là dạng đạo đức bình dân nhưng lại rất sang trọng. Thật vậy, Thánh GM François de Sales (1567–1622) nói: “Cách cầu nguyện tuyệt vời nhất là cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi.”

ÐGH Lêô XIII (1878-1903), người mệnh danh là Giáo Hoàng của Kinh Mân Côi, đã phổ cập việc đạo đức này khắp thế giới qua Thông điệp “Supremi Apostolatus Officio” (Sứ vụ Tông đồ Cao cả), đề cao việc lần Chuỗi Mân Côi – đặc biệt trong Tháng Mười, và từ đó, Tháng Mười đã trở thành Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ. Rồi sau đó, ĐGH Piô X (1903-1914) ấn định mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7-10, ngày kỷ niệm cuộc thắng trận của đội hải thuyền Công giáo đối với quân Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lépante ngày 7-10-1571.

Đặc biệt hơn, ngày 13-10-1917, lần hiện ra cuối cùng tại làng Fátima – Bồ Đào Nha, chính Ðức Mẹ đã xác định với ba trẻ những việc cần làm: “Hãy lần Chuỗi Mân Côi hàng ngày. Hãy cầu nguyện nhiều và dâng các hy sinh để cầu nguyện cho các tội nhân. Ta là Mẹ Mân Côi. Chỉ có Ta mới có thể cứu các con. Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ chiến thắng.”

Và rồi 61 năm sau, ngày 16-10-1978, khi xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng trên cương vị Giáo Hoàng, Thánh Gioan Phaolô II (1978-2005) đã phó thác sứ vụ của ngài cho Đức Mẹ và gọi Kinh Mân Côi là “lời kinh kỳ diệu.” Ngài lần Chuỗi Mân Côi hằng ngày và đề cao giá trị của Kinh Mân Côi qua Tông thư “Rosarium Virginis Mariæ” (16-10-2002) rằng: “Kinh Mân Côi là phương pháp cứu rỗi chắc chắn nhất.” Rồi ngài đã thêm Mầu Nhiệm Sáng – trước đó đã có các Mầu Nhiệm Vui, Thương, Mừng. Và ngài xác định: “Kinh Mân Côi là mầu nhiệm của các mầu nhiệm. Lần chuỗi Mân Côi là giao phó những gánh nặng cho Thánh Tâm Thương Xót của Chúa Kitô và Đức Mẹ.”

Qua lời xác định của Đức Mẹ, rõ ràng Đức Mẹ rất muốn con cái chúng ta biệt kính Người trong Tháng Mười, tháng nhắc nhở chúng ta siêng năng cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi. Và chúng ta cũng tin chắc rằng Chúa Thánh Thần hằng hoạt động trong Giáo Hội qua các vị giáo hoàng, kế vị Thánh Phêrô cai quản Giáo Hội trần thế.

Để củng cố lòng sùng kính Đức Mẹ qua việc lần chuỗi Mân Côi, chúng ta cùng đọc lại những danh ngôn tuyệt vời nói về Kinh Mân Côi:

“Nếu bạn kiên trì đọc Kinh Mân Côi, đó là dấu hiệu có thể được cứu độ.” (CP Alan de la Roche, 1428–1475)

“Nếu bạn trung thành đọc Kinh Mân Côi cho tới chết, tôi chắc chắn rằng, dù tội lỗi đến mức nào thì bạn cũng sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang. Cho dù bạn ở trên bờ vực thẳm kết án, cho dù một chân bạn đã ở trong Hỏa Ngục, cho dù bạn đã bán linh hồn cho ma quỷ như các phù thủy làm ma thuật, và cho dù bạn là người theo tà giáo bướng bỉnh, chẳng chóng thì chày, bạn sẽ được hoán cải, sửa đổi cách sống, và cứu được linh hồn, nếu bạn chân thành lần Chuỗi Mân Côi hằng ngày cho tới chết với mục đích muốn biết sự thật và muốn ăn năn sám hối tội lỗi mình.” (Thánh Louis de Montfort, 1673–1716)

“Cứ giao cho tôi một đạo quân lần Chuỗi Mân Côi, tôi sẽ chinh phục cả thế giới.” (CP GH Piô IX, 1792–1878)

“Chuỗi Mân Côi là vũ khí mạnh mẽ khiến ma quỷ sợ hãi và giữ bạn tránh khỏi tội lỗi… Nếu muốn bình an trong tâm hồn, trong gia đình, và trong đất nước, hãy cùng nhau đọc Kinh Mân Côi mỗi tối. Đừng để một ngày qua đi mà không đọc Kinh Mân Côi, dù bạn bận rộn và vất vả.” (ĐGH Piô XI, 1922–1939)

“Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện thường được đọc tại các nhà thờ để cầu cho việc truyền giáo, được dâng lên Thiên Chúa qua Đức Mẹ.” (ĐGH Piô XI – Thông điệp “Rerum Ecclesiae”, 28-02-1926)

“Kinh Mân Côi là vũ khí mạnh nhất dùng để đập tan những bè rối đang phá hoại Giáo Hội, đem biết bao linh hồn lầm lạc trở về với Chúa và Đức Mẹ.” (ĐGH Piô Xl – Tông thư “Inclytam Ac Perillustrem”, 06-03-1934)

“Kinh Mân Côi là dạng đạo đức bình dân nhưng lại rất ích lợi, nhất là trong việc đẩy lui sự dữ và tội ác.” (ĐGH Piô XI – Thông điệp “Ingravescentibus Malis”, 29-09-1937)

“Đức Maria là Mẹ Giáo Hội. Kinh Mân Côi là phương thế hữu hiệu nhất để xin ơn nuôi dưỡng tâm hồn.” (Thánh GH Phaolô Vl  – Tông thư “Christi Matri”, 15-09-1966)

“Chuỗi Mân Côi là vũ khí của thời đại chúng ta.” (Thánh LM Padre Piô, 1887–1968)

“Như hơi thở cần cho cuộc sống thể xác thế nào thì Kinh Mân Côi cũng cần cho cuộc sống linh hồn như vậy.” (Thánh GH Phaolô VI – Tông huấn “Recurrens Mensis October”, 07-10-1969)

Và còn hơn thế nữa, chính Đức Mẹ Fátima đã đặt vấn đề: “Nếu loài người biết vĩnh cửu là gì thì họ sẽ làm mọi thứ để thay đổi cuộc đời.”

Ngày xưa, hầu như nhà nào cũng đọc kinh chung trong gia đình mỗi buổi tối, mà không đọc kinh ít như ngày nay, đúng nghĩa gọi là “giờ kinh” (chứ không phải “phút kinh”). Thiết tưởng, “đọc kinh chung” là một thói quen tốt lành, vì Chúa Giêsu đã nói: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, ở giữa họ.” (Mt 18:20) Đặc biệt là ngày nào cũng đọc kinh “Dâng Gia đình cho Trái Tim Mẹ” với lời nguyện cuối thật thấm thía: “Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn, sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ, chúng con biết cậy trông ai? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên đàng. Amen.”

Lời nguyện nhẹ nhàng mà tha thiết, giản dị mà thâm thúy, cầu nguyện cho cả phần hồn lẫn phần xác, và đó cũng là những lời thề hứa với Đức Mẹ. Thực sự đó là lời tâm sự của người con nói với Người Mẹ của chính mình – Thánh Mẫu Maria. Nỉ non như vậy thì làm sao Mẹ có thể làm ngơ được? Tiếc rằng ngày nay rất ít người còn đọc kinh này hoặc giữ thói quen “đọc kinh chung” trong gia đình.

Ngày xưa, Đức Mẹ cũng thường xuyên cầu nguyện chung với các tông đồ. Trình thuật Cv 1:12-14 cho biết: “Các Tông đồ từ núi Ô-liu trở về Giêrusalem. Núi này ở gần Giêrusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philípphê, Tôma, Batôlômêô, Mátthêu, Giacôbê – con ông Anphê, Simôn – thuộc nhóm Quá Khích, và Giuđa – con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria – thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu.”

Dĩ nhiên thời đó chưa có Kinh Mân Côi, vì thế không có gì liên quan. Nhưng sách Công Vụ Tông Đồ cho thấy sự “đồng tâm nhất trí” và “sự cầu nguyện chuyên cần” của các tông đồ cùng với một số phụ nữ nhiệt thành lo việc đạo đức, trong đó có Đức Mẹ và thân nhân của Chúa Giêsu. Thời gian đó, Chúa Giêsu mới chịu chết và phục sinh, ai cũng sợ người ta bách hại – nhất là những người có liên hệ với Chúa Giêsu. Tuy nhiên, sự cùng nhau cầu nguyện đã giúp mọi người an tâm và tin tưởng vào Thiên Chúa.

Khi đọc Kinh Mân Côi chung với nhau – chí ít cũng là hai người, phải sự đồng tâm cầu nguyện. Đọc Kinh Mân Côi không chỉ là suy niệm các mầu nhiệm, tôn vinh Thiên Chúa và chúc tụng Đức Mẹ, mà còn liên quan “thực tế” về sự liên hệ với nhau. Khi đó, người này phải biết LẮNG NGHE và CHỜ ĐỢI người kia. Hai động thái đơn giản nhưng cần thiết, điều đó nhắc nhở chúng ta cũng phải biết lắng nghe và chờ đợi nhau trong cuộc sống thường nhật. Đó chính là động thái của tình yêu thương. Không yêu thương thì không thể đồng tâm nhất trí. Quả thật, Kinh Mân Côi kéo chúng ta đến gần với nhau hơn – cả tinh thần lẫn thể lý.

Thánh Phaolô nói: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.” (Gl 4:4-5) Người phụ nữ được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa đó chính là Đức Trinh Nữ Maria, một Nữ Tỳ Vĩ Đại. Và nhờ đó, chúng ta được trở thành con cái của Thiên Chúa và của Đức Mẹ.

Đúng như vậy, chính Thánh Phaolô giải thích: “Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: ‘Áp-ba, Cha ơi!’. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.” (Gl 4:6-7) Tật tuyệt vời, chúng ta chẳng biết diễn tả niềm hạnh phúc đó ra sao, vì hạnh phúc vượt ngoài các bộ óc thông minh nhất thế gian này.

Nhưng thế nào là thông minh thật? Thánh Anthony Cả cho biết: “Có những người được gọi là thông minh chỉ vì từ ngữ ấy bị lạm dụng. Người thông minh không phải là người nghiên cứu ngôn từ và tác phẩm của các bậc thông thái thời xưa, nhưng là người có tâm hồn sáng suốt, biết đoán định điều tốt điều xấu; với lòng tri ân Thiên Chúa, họ tránh lánh những điều xấu nguy hại cho linh hồn, đồng thời ân cần lưu tâm và thực hiện điều tốt sinh ích cho trần thế.”

Trình thuật Lc 1:26-38 nói về Đại Hỉ Tín của nhân loại: Cuộc Truyền Tin. Một chuỗi cảm xúc Đức Mẹ liên tục xảy ra: ngạc nhiên, thắc mắc, nhận biết, ý thức, chấp nhận: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Và rồi hoàn toàn an tâm. Lời “xin vâng” khiêm nhường và mau mắn của Đức Mẹ vô cùng quý báu, và rồi “chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người, và ở cùng chúng ta” (Kinh Truyền Tin). Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng nhân loại, mọi ngày cho đến tận thế. Trên cả tuyệt vời!

Đến hẹn lại lên, mùa đi và mùa tới, tháng cũ qua và tháng mới lại về: Tháng Mười – đặc biệt là Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Và chắc hẳn đây là dịp thuận tiện để chúng ta tự xét mình với ba mệnh lệnh Fátima: (1) Sám hối, cải thiện đời sống; (2) Tôn sùng Trái Tim Mẹ; (3) Năng lần Chuỗi Mân Côi. Hơn trăm năm năm qua (từ khi Đức Mẹ hiện ra tại Fátima năm 1917), nhân loại đã và đang thay đổi? Hằng ngày chúng ta có thực sự cố gắng hoán cải?

Giáo hoàng tiên khởi Phêrô đã nhắc nhở: “Hãy sống thánh thiện vì Thiên Chúa là Đấng Thánh.” (1 Pr 1:16) Trước đó, khi còn tại thế, chính Chúa Giêsu đã giáo huấn: “Hãy hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5:48) Tất nhiên có nhiều con đường dẫn đến với Chúa Giêsu, nhưng Con Đường ngắn nhất và chắc chắn nhất chính là Đức Maria. Câu châm ngôn truyền thống của Giáo Hội: Ad Jesum Per Mariam – Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu. Legio Mariæ cũng sử dụng câu này làm khẩu hiệu.

Kinh Mân Côi là bản tóm lược Kinh Thánh. Cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi là bí quyết giúp nhớ Kinh Thánh. Biết Kinh Thánh cũng là biết Đức Kitô Giêsu. Mỗi Kinh Kính Mừng là một đóa Hoa Hồng, mỗi Chuỗi Mân Côi là một Triều Thiên Hoa Hồng dâng lên Đức Mẹ. Tuyệt vời biết bao!

Thánh LM Louis de Montfort đã xác nhận hiệu quả của Kinh Mân Côi: “Không có ai lần Chuỗi Mân Côi hằng ngày mà bị lạc đường. Đây là lời xác nhận mà tôi vui mừng ký nhận bằng máu của tôi.” Thiên Chúa là ĐẤNG TRUNG TÍN (2 Tx 3:3; Dt 10:23) và giàu LÒNG THƯƠNG XÓT (Ep 2:4), chắc chắn Ngài sẽ đại lượng với những ai thành tâm tôn kính Thân Mẫu của Ngài. Kinh Mân Côi là vũ khí thiêng liêng mà ma quỷ rất sợ hãi.

Lạy Thiên Chúa đại lượng và nhân hậu, chúng con cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con Đức Thánh Mẫu Maria, và chính Con Yêu Dấu của Ngài cũng đã trao Đức Mẹ cho chúng con qua Thánh Gioan: “Đây là Mẹ của con.” (Ga 19:27) Xin thúc giục chúng con yêu mến Mẹ càng ngày càng nhiều hơn.

Lạy Thánh Mẫu Mân Côi, xin giúp chúng con mau mắn thi hành mệnh lệnh Mẹ truyền qua Ba Trẻ Nhỏ ở Fátima. Xin Mẹ đồng hành và nâng đỡ chúng con suốt cuộc lữ hành trần gian này, và xin Mẹ dẫn chúng con tới gặp Chúa Giêsu, Con Yêu Dấu của Mẹ, và là Thẩm Phán Tối Cao trong ngày chung thẩm. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ giàu Lòng Thương Xót duy nhất của nhân loại. Amen.

-------------------------------

 

07/10-213: KÍNH MỪNG MARIA


Gm. Giuse Vũ Văn Thiên

 

Vườn Rôsa bao quanh trái đất, cảnh thiên nhiên thật rất diệu huyền. Thử suy cùng cho tới căn 07/10-213


“Vườn Rôsa bao quanh trái đất, cảnh thiên nhiên thật rất diệu huyền.
Thử suy cùng cho tới căn nguyên, xem ai đã gây nên vậy tá?”.

Lời kinh Mân Côi kể với chúng ta lịch sử Giáo Hội, với những gian nan thử thách vào thế kỷ 13, khi có những bè rối chủ trương sai lạc về giáo lý cũng như về cách sống. Những sai lạc này làm rạn nứt sự hợp nhất trong Giáo Hội. Với lời cầu nguyện của thánh Đaminh, Đức Trinh nữ Maria đã chỉ ra một con đường giúp vãn hồi trật tự trong Giáo Hội, đó là cầu nguyện qua kinh Mân Côi. Sau những tháng ngày “cỏ rả mê man” trong vườn thiêng Giáo Hội, Đức Mẹ đã can thiệp, Tràng hạt Mân Côi đã giúp Giáo Hội tìm lại sự bình an và hiệp nhất. Ngày hôm nay cũng vậy, nếu chúng ta siêng năng lần hạt Mân Côi, Chúa sẽ gìn giữ Giáo Hội. Ngày 1-10 vừa qua, Đức Thánh Cha ngỏ lời kêu gọi các tín hữu trên thế giới hãy cầu nguyện với kinh Mân Côi để Giáo Hội được bình an và được chữa lành trong bối cảnh đau thương do những vụ lạm dụng tình dục và lạm dụng quyền lực mà thủ phạm là các giáo sĩ.

Trong ngôn ngữ bình dân, chúng ta thường nói: lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Thiết tưởng câu nói đó không sai, vì mỗi mầu nhiệm Mân Côi, chúng ta đọc 10 lần kinh Kính mừng, là lời Sứ thần Gabrien chào Đức Trinh nữ thành Nagiarét. Tuy vậy, kinh Mân Côi không dừng lại với Đức Trinh nữ Maria, mà còn dẫn đưa chúng ta đến gặp gỡ Chúa Giêsu. Hai mươi mầu nhiệm, diễn tả trọn vẹn cuộc đời Chúa Cứu thế, trong mọi biến cố vui, buồn, vinh quang, đau khổ. Vì vậy, kinh Mân Côi chính là cuốn Phúc âm tóm gọn, như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định. Trước đây, chúng ta vẫn quen đọc câu khởi đầu của ngắm Mân Côi: “Phép lần hạt ngắm tắt năm sự Vui, thứ nhất thì ngắm…”. Câu này ngày nay không còn đọc nữa. Tại sao lại có chữ “Ngắm tắt”, bởi đáng lẽ phải đọc một đoạn Phúc âm hay một đoạn suy niệm về mầu nhiệm sắp được suy ngắm. Vì muốn thu gọn lại, người ta bỏ đoạn Phúc âm hay đoạn suy niệm đó, nên chỉ đọc cách vắn tắt: “Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường”. Chính phương pháp “vắn tắt” này đã làm cho nhiều người không chú ý, thậm chí coi nhẹ phần Lời Chúa trong kinh Mân Côi.

Trong suốt hai mươi mầu nhiệm Mân Côi, ta thấy Đức Mẹ xuất hiện ở ngắm thứ nhất mùa Vui rồi ở ngắm thứ năm mùa Mừng, là hai mầu nhiệm đầu tiên và kết thúc của kinh Mân Côi. Ở ngắm thứ nhất mùa Vui, Đức Mẹ được diễn tả trong tư thế khiêm nhường đón nhận sứ thần của Thiên Chúa và lời mời gọi của Ngài. Ở ngắm thứ năm của mùa Mừng, Đức Mẹ được diễn tả trong trạng thái vinh quang tỏa sáng, như phần thưởng cao quý mà Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ, vì suốt đời Mẹ đã vâng phục yêu mến Ngài. Như thế, trọn đời Đức Mẹ đều sống trong sự phó thác tin cậy nơi Chúa. Mẹ là gương mẫu cho đời sống của chúng ta.

Trong một vài mầu nhiệm Mân Côi khác, mặc dù Đức Mẹ không được nhắc tới cách cụ thể và trực tiếp, nhưng chúng ta tin Đức Mẹ luôn hiện diện với Con của mình. Mẹ hiện diện bên Chúa Giêsu vừa với tình mẫu tử thân thương, vừa với thái độ của người môn đệ, chuyên tâm lắng nghe lời giáo huấn của Người. Thánh Luca viết: “Còn bà Maria thì lắng nghe những lời ấy và suy niệm trong lòng”. Mẹ vui niềm vui của Chúa Giêsu khi thấy đoàn dân chúng đông đảo kéo đến với Người để đón nhận Lời hằng sống. Mẹ cũng xót xa khi thấy Đức Giêsu bị chống đối và khước từ. Mẹ đau khổ trên con đường thập giá của Chúa Giêsu, và đứt từng khúc ruột khi con mình đánh đòn nát tan, thân xác biến dạng và đẫm máu. Đau thương nhất là giờ phút Chúa Giê-su hấp hối. Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá, âm thầm hy sinh, thông phần đau khổ với Con mình, để xin ơn Cứu độ cho thế gian. Kinh Mân Côi giúp chúng ta chiêm ngưỡng, suy niệm và cầu nguyện với Đức Mẹ, để mỗi chúng ta sống các mầu nhiệm ấy trong chính cuộc sống hôm nay. Mỗi chúng ta đang trải qua những biến cố Vui, Sáng, Thương, Mừng, như Chúa Giêsu trong cuộc đời dương thế. Khi đọc kinh Mân Côi, chúng ta xin Chúa thêm sức và cùng vác thánh giá với chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Chúng ta cũng xin Đức Mẹ đồng hành với chúng ta, an ủi nâng đỡ khi gánh nặng cuộc đời làm chúng ta gục ngã. Nhờ ơn Chúa, nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ, chúng ta có thể chỗi dậy sau khi vấp ngã, can đảm lạc quan tiếp tục bước đi trong niềm vui và ân sủng của Thiên Chúa.

Tràng hạt Mân Côi đơn sơ là thế, mà lại có sức mạnh diệu kỳ. Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng đã quả quyết, đây là lời kinh mà ngài thích nhất. Đức Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống đã sáng tác một bài thánh ca với tựa đề “Sao em không lần chuỗi” rất ý nghĩa. Đây là lời mời gọi hãy lần hạt lúc vui cũng như lúc buồn, buổi sáng cũng như buổi chiều, lúc làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, lúc thành công cũng như khi thất bại, tuổi trẻ cũng như tuổi già… Nói tóm lại, lời kinh Mân Côi thấm đượm cuộc đời của người tín hữu trong mọi hoàn cảnh, giúp họ tìm thấy sức mạnh và niềm vui trong cuộc đời.

Kinh Mân Côi là “Chuỗi ngọc lời kinh” của tình yêu mến, hiếu thảo, cậy trong mà người tín hữu dâng kính Đức Mẹ. Chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội thể hiện tâm tình con thảo đối với Đức Trinh nữ trong tháng Mười này. “Mến Mẹ thiết tha, hồn ta chắc rỗi!”. Đó là khẳng định của Thánh Berchmans. Thánh Gioan Maria Vianey cũng viết: “Trái tim Mẹ Maria rất yêu dấu chúng ta, đến nỗi bên trái tim Mẹ, hết các trái tim người mẹ hợp lại chỉ là một tảng nước đã lạnh ngắt”.

Xin Mẹ Mân Côi chúc lành cho chúng con. Amen.

-------------------------------

 

07/10-214: TIN NHẮN TỪ TRỜI


Bông hồng nhỏ

 

Dòng tin nhắn vừa đến, anh hồi hộp mở ra xem. Đó là mẫu tin nhắn của người anh yêu : “ Em đồng 07/10-214


Dòng tin nhắn vừa đến, anh hồi hộp mở ra xem. Đó là mẫu tin nhắn của người anh yêu : “ Em đồng ý!” , mẫu tin rất ngắn gọn nhưng lại làm anh vui sướng, hạnh phúc.

Có những thông tin mang lại niềm vui, là tin ta mong ngóng đợi chờ. Cũng có những thông tin làm ta buồn rầu, thất vọng. Dù là tin vui hay tin buồn, ta vẫn phải học cách đón nhận nó.

Hôm nay, thánh sử Luca thuật lại biến cố truyền tin cho Đức Maria. Người đưa tin là sứ thần Gáprien. Đây là “tin nhắn” từ trời gửi đến. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 2,28). Lời chào thật tuyệt vời. Nếu ai được đón nhận lời chào này của sứ thần Gáprien thì chắc hẳn cũng rất đỗi vui mừng. Sứ thần mời gọi Mẹ Maria hãy mừng vui lên vì Mẹ được Thiên Chúa đoái thương và ở cùng. Có ai hạnh phúc hơn người được Đức Chúa ở cùng? Khi được Chúa ở cùng, ta có vui mừng và hoan hỷ không? Mỗi lần rước lễ là mỗi lần Chúa Giêsu đến ngự trong tâm hồn ta, thánh hóa bản thân ta. Đó chính là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời ta, bởi vì Đấng tạo dựng nên ta đang ở trong ta và ta được ở trong tình yêu của Người. Được Chúa ở cùng, ta phải sống sao để luôn được đẹp lòng Thiên Chúa.

Lời khẳng định của sứ thần Gáprien về thánh ý của Thiên Chúa mà sứ thần truyền đạt cho Đức Maria cho thấy Mẹ là người được Thiên Chúa tuyển chọn và thánh hiến. Dù biết rằng bản thân chỉ là nữ tỳ của Chúa nhưng Mẹ đã đặt trọn niềm tin tưởng vào Đức Chúa tối cao. Câu hỏi của Đức Maria bày tỏ thái độ lắng nghe của Mẹ : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” (Lc 1,34) . Mẹ thắc mắc vì hiểu rằng mình sẽ thụ thai ngay (x.chú thích Luca).

Cuộc sống có nhiều chọn lựa. Chọn lựa nào đưa ta đến suối nguồn hạnh phúc? Chọn thi hành thánh ý Thiên Chúa là chọn lựa đòi ta phải đánh đổi, nhất là dám bỏ đi ý riêng và chương trình của cá nhân. Chính chọn lựa này đưa ta vào trong tình yêu của Chúa. Mỗi khi ta không hiểu Lời Chúa muốn nhắn nhủ ta điều gì, ta hãy hết lòng xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng cho ta. Điều quan trọng là ta hãy có thái độ khiêm tốn lắng nghe. Noi gương Mẹ Maria, ta hãy khiêm tốn đón nhận thân phận hèn mọn của mình, cảm tạ Chúa vì đoái thương nhìn đến và hãy mau mắn thưa tiếng “xin vâng” với Chúa bằng cả tấm lòng tin kính mến yêu.

Lạy Chúa ! Mỗi ngày, Chúa vẫn gửi đến cho con những dòng tin nhắn với những lời mời gọi cụ thể. Con tạ ơn Chúa đã cho con có một mẫu gương thi hành thánh ý Chúa cách tuyệt vời, đó là Mẹ Maria. Để nhờ gương sáng của Mẹ, con được thêm lòng vững tin nơi Chúa, vì biết rằng : “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 2,37). Xin cho con cảm nếm niềm vui có Chúa ở cùng, dù trong hoàn cảnh nào con vẫn có được niềm vui thiêng liêng của người được Chúa chúc lành. Amen.

-------------------------------

 

07/10-215: SỢ VÀ TIN


Jorathe Nắng Tím

 

Mỗi lần đọc đọan Tin Mừng thiên sứ Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ, tôi lại có dịp chiêm ngưỡng và 07/10-215


Mỗi lần đọc đọan Tin Mừng thiên sứ Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ, tôi lại có dịp chiêm ngưỡng và khám phá những nét đẹp mới, và luôn kỳ diệu trong đức tin của Đức Maria. Lần này thì tôi thấy Đức Mẹ sợ và tin.

Thường thì người ta sợ khi đứng trước một sự kiện mà người ta không biết rõ, nhưng chắc chắn sẽ đến. Người ta càng sợ khi biến cố “chắc chắn sẽ phải đến” có khả năng đe dọa sự sống còn và hạnh phúc của mình, chẳng hạn biến cố sẽ phải chết.

Người ta cũng sợ những hậu qủa tất yếu do việc làm xấu, như tên sát nhân sợ khi bị công an truy nã, kẻ lừa đảo sợ khi bị các nạn nhân săn lùng. Bên cạnh những nỗi sợ ấy, còn nỗi sợ những việc xẩy ra ngoài sức tưởng tượng, vượt tầm suy nghĩ, ước đóan, tiên liệu của mình.

Hôm ấy, khi sứ thần lên tiếng chào, Đức Maria cũng đã sợ. Bằng chứng là sứ thần đã phải lập tức trấn an : “Maria, đừng sợ!” (Lc 1,30). Đức Maria sợ là phải, vì bất ngờ và trong một khoảnh khắc rất ngắn, Mẹ phải đối diện với nhiều vấn đề và phải trả lời ngay lập tức đề nghị của Thiên Chúa được sứ thần trình bày.

Mẹ đã sợ trước bất ngờ được chào là người nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa sủng ái đặc biệt, trong khi chưa bao giờ Mẹ dám nghĩ mình là người xứng đáng, mà chỉ dám nhận mình là nữ tỳ hèn mọn, bất xứng. Mẹ sợ vì bất ngờ được đề nghị làm mẹ Đấng Cứu Thế, trong khi Mẹ chẳng muốn làm mẹ ai, vì ao ước sống đời đồng trinh. Mẹ sợ vì bất ngờ sẽ thụ thai mà không biết đến đàn ông. Mẹ sợ vì bất ngờ sẽ phải làm mẹ vua, trong khi chỉ là cô thôn nữ bé nhỏ, vô danh của làng Nazareth chẳng có gì đặc biệt và không mấy người lưu ý tới.

Chính vì sợ mà Đức Maria đã xao xuyến thưa lại với sứ thần : “Việc ấy xẩy ra thế nào được?” (Lc 1,34)

Qủa thực, tất cả mọi đề nghị của sứ thần đều bất khả thi, bất khả thể đối với Mẹ, vì không đề nghị nào đã là ước mơ, dự phóng, hay ước tính trong tim óc của Mẹ ; không một mảy may trong những lời của thiên sứ đã nằm trong ý nghĩ của Mẹ ; không một công việc nào do sứ thần mời cộng tác đã nằm trong tầm tay của Mẹ. Mẹ sợ và hoảng hốt là điều dễ hiểu, và tự nhiên đối với con người, và Mẹ là con người trăm phần trăm. Là người nên biết sợ trước những bất ngờ vượt tầm, vượt sức. Là người nên phải sợ trước những đột xuất không thể cam, không thể gánh, không thể thực hiện. Là người nên có lý để sợ trước những đột ngột đến từ cõi trên, thuộc về thượng giới. Và ngoài những bất ngờ vừa kể làm sợ, Đức Maria còn sợ chính sứ thần, vì sứ thần không là người, nên có thể là ma hay oan hồn nào đó hiện về quấy nhiễu.

Chúng ta có khuynh hướng thần thánh hoá Đức Mẹ một cách vô tội vạ, nên dễ quên Đức Mẹ là con người như mọi con người khác. Là người như mọi người, Mẹ cũng vui, buồn, lo lắng, sợ hãi như chúng ta, chỉ khác chúng ta ở niềm tin. Mẹ tin khi vui, mẹ tin lúc buồn, Mẹ tin trong hạnh phúc, Mẹ tin giữa thử thách, khổ đau và Mẹ tin trong xao xuyến, lo sợ.

Thực vậy, Đức Maria sợ như mọi người, nhưng Mẹ sợ và tin, tin ngay trong nỗi sợ. Vì thế, Mẹ không còn sợ, vì đã tin. Đức Tin của Mẹ lấn át lo sợ, bao trùm lo âu, giải giới lo lắng. Tất cả những lo sợ trước đức tin chỉ còn lại như áng mây vắt vẻo, mong manh dưới cơn nắng chói chan của mặt trời. Mây vẫn có đó, nhưng nắng làm mây không còn dầy đặc, nặng nề, xám đen, đe doạ.

Nhưng làm sao Đức Maria đã có thể tin trong lo sợ, tin sứ thần không phải là ma, tin những lời đề nghị của sứ thần là ý Thiên Chúa, tin mình thụ thai bởi quyền phép Thánh Thần, tin mình là con nhưng làm mẹ Thiên Chúa, tin con mình cưu mang và hạ sinh sẽ là Con Đấng Tối Cao và Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngôi báu Đavít, tổ phụ Ngài. Trước mắt con người và trong suy đoán của con người, tất cả đều viển vông, hão huyền, không thực, nên tin không dễ, vì không dễ tin.

Đức Maria sở dĩ đã tin được những “bất khả thể, không có thể” từ miệng sứ thần là vì Mẹ đã được chuẩn bị và tự chuẩn bị ngay khi còn thơ bé, trên gối mẹ Anna để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Sự sẵn sàng của Mẹ là điều kiện cho tiếng Xin Vâng của đức tin qủa cảm. Được chuẩn bị và tự chuẩn bị để thuộc về Thiên Chúa như nữ tỳ bé mọn, và tuyệt đối vâng phục, Đức Maria đã cho phép những đề nghị không thể thực hiện bởi con người, thì nay được thực hiện bởi Thiên Chúa nơi con người Mẹ. Đức Maria đã là người duy nhất toàn tâm toàn ý cộng tác với Thiên Chúa để Ngài thực hiện những điều kỳ diệu cho con người, nhưng với con người. Sự sẵn sàng của con người duy nhất xứng đáng là Đức Maria đã thay đổi toàn bộ cục diện của nhân loại, nhờ mầu nhiệm Nhập Thể được đề nghị bởi sứ thần và được Mẹ vui lòng chấp nhận trong ngày Truyền Tin.

Để sẵn sàng và mau mắn đáp trả đề nghị của thiên sứ, Đức Maria đã sống tâm tình của người con trong gia đình Thiên Chúa từ thuở thơ ấu. Nhờ thế, Mẹ nắm bắt được chương trình cứu độ đã được Thiên Chúa hứa từ ngàn xưa và được chuẩn bị qua bao thế hệ. Nhờ nằm lòng lời các ngôn sứ, thông suốt Kinh Thánh và lịch sử dân Chúa, Mẹ đã hiểu ngay ý muốn của Thiên Chúa trên Mẹ trong ngày truyền tin. Nhờ suy gẫm trong lòng Lời Hứa sẽ xuất hiện một Trinh Nữ và Trinh Nữ ấy sẽ đạp giập đầu Rắn Độc Satan, nên Mẹ hiểu ngay thời đại cứu thế đã đến, giờ Thiên Chúa xuống thế làm người đã điểm và Lời Hứa từ ngàn xưa sắp được thực hiện, nhưng chỉ riêng một điều đã làm Mẹ sợ : Trinh Nữ ấy không là ai khác, nhưng là Mẹ.

Vâng, đức tin của Đức Maria phải sâu sắc, qủa cảm lắm, mới có thể nhanh chóng đáp lại lời đề nghị của sứ thần. Đức tin ấy cũng kiên cường, gan góc lắm mới có thể liều lĩnh, không do dự Xin Vâng. Nhưng để có được đức tin qủa cảm, kiên cường, sâu sắc, Đức Maria đã từng ngày sống niềm khát khao tìm kiếm thánh ý, từng giây phút ngụp lặn trong Lời Chúa, cả cuộc đời chìm đắm trong tình yêu và hy vọng của Thiên Chúa Cứu Độ.

Khi cho Đức Mẹ biết : bà Êlisabét, chị họ của Mẹ đã mang thai được sáu tháng ở tuổi già, cái tuổi mà không ai tin là còn có thể thụ thai, sứ thần không có ý dựa vào đó mà dụ Đức Mẹ tin, nhưng chỉ có ý cùng Đức Mẹ xác tín : Thiên Chúa mà Mẹ vâng phục, yêu mến, tín thác là Đấng làm được tất cả mọi sự, bởi không có gì là không thể đối với Ngài.

Phần chúng ta, trước nhiều nỗi sợ, trong cơn gian nan, chúng ta rất siêng năng chạy đến với Chúa, nhưng gian nan qua rồi, và lo sợ không còn, ta mau chóng chểnh mảng tìm kiếm Chúa. Vì thế, đức tin của ta không có nền tảng vì không cắm rễ sâu trong hiệp thông, hiệp nhất với Chúa, và đức tin ấy chỉ đủ để kêu Trời khi sợ, cầu Trời khi lo, lậy Trời khi đường đời bế tắc, và xin Trời khi bí kế, thất vọng.

Chiêm ngắm Mẹ là con người và là nữ tỳ hèn mọn nên biết sợ của Thiên Chúa, chúng con cũng tôn vinh Mẹ là Nữ Vương của những kẻ tin, Mẹ các tín hữu. Xin dạy chúng con biết tin để thắng vượt mọi lo sợ, dù là sợ đau khổ, sợ bị bỏ rơi, sợ chết ; dù là lo ăn, lo mặc, lo hiện tại, lo tương lai, bởi nhờ Tin, chúng con bình an, vui sống như Mẹ vì có Chúa trong cuộc đời ; vì Tin, chúng con lên đường loan báo Tin Mừng bằng yêu thương, phục vụ như Mẹ đã đon đả đi lên miền núi thăm chị họ Êlisabét và ở lại giúp đỡ bà, nhất là xin dạy chúng con biết thao thức cho “Danh Chúa cả sáng”, ước mơ “Nước Chúa hiển trị”, chăm chú lắng nghe, và chăm chỉ học hỏi Lời Hằng Sống. Có như thế, chúng con mới không sợ trước mọi nỗi sợ, không lo giữa biển đời đầy lắng lo, nhưng tín thác và bình an đi theo Chúa và thực hiện thánh ý Ngài.

-------------------------------

 

07/10-216: SUY NIỆM LỄ MÂN CÔI


Lm. Giuse Đinh Tất Quý

Anh chị em thân mến

 

Hôm nay toàn thể Giáo hội hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Xét về phương diện lịch sử 07/10-216


Hôm nay toàn thể Giáo hội hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Xét về phương diện lịch sử thì việc lần chuỗi đã có từ rất lâu.

+ Ngày xưa ở Roma, khi người ta muốn tỏ lòng biết ơn kính trọng đối với người nào thì người ta thường kết những đóa hoa hồng thành một vòng hoa và đội lên đầu vị ấy.

+ Bắt nguồn từ tập quán tốt lành đó, Giáo Hội cũng có thói quen kết những kinh kính mừng như những bông hồng thiêng liêng làm thành một chuỗi hay một tràng hoa mân côi dâng lên Đức Trinh Nữ Maria để tỏ lòng tôn kính yêu mến Đức Mẹ đồng thời xin Đức Mẹ cầu bầu trước tòa Chúa Giêsu cho Giáo Hội giống như xưa Mẹ đã từng làm trong bữa tiệc tại Cana xưa. (Ga 2,1-11)

+ Việc đạo đức này đã được chính Đức Mẹ chấp nhận khi Người hiện ra với thánh Đaminh vào thế kỷ thứ XIII. Thời ấy bè rối Albigeois tấn công Giáo Hội ở khắp nơi, nhiều tín hữu Công Giáo bỏ Giáo Hội mà đi theo lạc giáo. Tòa thánh đã trao trách nhiệm cho thánh Đaminh để tìm phương đối phó.

Lúc đầu thánh Đaminh cũng chỉ biết đi thuyết giáo cho họ nhưng xem ra công việc không được mấy thành công.

Sau đó thánh Đaminh đã được Đức Mẹ hiện ra dạy cho Ngài phép lần hạt Mân Côi, coi như vũ khí thiêng liêng hữu hiệu để chống lại lạc giáo.

Chính nhờ việc biết kết hợp giữa lời giảng dạy Lời Chúa  và việc truyền bá xâu chỗi Mân Côi mà thánh nhân và các anh em trong dòng của Ngài đã thành công trong việc đưa người theo lạc giáo trở về với Giáo Hội. Đó là một kết quả không ai còn dám nghi ngờ. Nhờ việc lẫn chuỗi Mân Côi mà Giáo hội đã đem được con cái xa lạc trở về với mình.

Đó là nguồn gốc xa xưa.

2. Riêng đối với thánh lễ ngày hôm nay thì chúng ta lại thấy có một lý do khác.

Hồi ấy các nước Hồi Giáo liên minh với nhau. Đứng đầu là nước Thổ. Họ đem hàng ngàn chiến thuyền với một đạo quân hùng hậu định tiến về Roma thủ đô của Giáo hội Công giáo. Họ đe dọa sẽ biến đền thờ thánh Phêrô thành cái chuồng ngựa.

Trước cuộc tiến công như vũ bão của quân địch, các nước Âu Châu Công giáo bó buộc đã phải hiệp lực lại, chiêu mộ các binh sĩ tình nguyện để đi chiến đấu chống lại với quân xâm lược. Họ đã lập được một phòng tuyến ngăn chặn quân địch tại Vịnh Lépante.

Bên cạnh công việc có tính cách quân sự, Giáo hội còn mở thêm một mặt trận thiêng liêng bằng việc kêu gọi các tín hữu ở khắp mọi nơi tham gia vào việc lần chuỗi Mân Côi.

Nhờ ơn Chúa giúp, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ mà đạo quân Công giáo mặc dầu với một số lượng ít hơn đồng thời cũng là một đạo quân rất ô hợp, thế nhưng họ đã chiến thắng như một phép lạ cuộc chiến tại Lépante. Hôm đó là ngày 7-10-1571. Để tỏ lòng biết ơn Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Piô V đã truyền lập lễ kính Đức Mẹ Mân côi vào ngày 7-10 mỗi năm.

Kính thưa anh chị em

Quả thực kinh Mân Côi đã giúp Giáo hội vượt qua được rất nhiều khó khăn và thử thách. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II của chúng ta đã nhiều lần kêu gọi con cái của Giáo hội hãy biết dùng kinh Mân Côi như một thứ vũ khí thiêng liêng để nâng đỡ Giáo hội. Tại sao Giáo hội lại muốn chúng ta dùng kinh Mân côi với những mục đích cao trọng như thế.

Theo Đức Thánh Cha Phaolô VI trong tông huấn “Marialis cultus” (việc sùng kính Đức Maria) thì

– Kinh Mân côi là một lời nguyện đơn giản: Kết cấu kinh Mân côi chỉ gồm các kinh Lạy Cha, kính mừng, sáng danh. Do đó kinh Mân côi rất phù hợp với tâm lý của giới bình dân và những người có tinh thần đơn sơ khiêm hạ.

– Kinh Mân côi là một lời kinh chiêm niệm: Khi đọc kinh Mân côi người tín hữu được mời gọi kết hợp với Đức Mẹ Maria chiêm ngắm những mầu nhiệm quan trọng nhất trong cuộc đời của Chúa Giêsu như mầu nhiệm nhập thể, Tử nạn và Phục sinh.

– Kinh Mân côi là lời kinh gắn liền với cuộc sống. Đọc kinh Mân côi chúng ta cùng kết hiệp với Mẹ Maria sống những giờ phút vui – thương – mừng để nhờ đó mà chúng ta biết được cách phản ứng sao cho phù hợp với đức tin mỗi khi chúng ta gặp những biến cố vui – thương – mừng trong cuộc sống hằng ngày.

– Kinh Mân côi còn giúp cho cả việc tu đức nữa. Vì Kinh Mân côi làm sống lại cuộc đời của Đức Mẹ và Chúa Giêsu với tất cả những đức tính cao đẹp của các Ngài trước mắt chúng ta. Đọc kinh Mân côi chúng ta có thể dễ thấy được những đức tính ấy một cách rõ ràng hơn, qua đó chúng ta cũng có thể áp dụng vào đời sống chúng ta cách cụ thể hơn.

Hôm ấy trên chiếc xe lửa đi từ thành phố Lyon về lại thủ đô Paris của nước Pháp người ta nhìn thấy một chàng thanh niên ngồi đối diện với một ông cụ già.

Chàng thanh niên ăn mặc bảnh bao, đúng mốt. Vẻ thanh lịch trí thức được lộ ra từ đỉnh đầu cho đến đôi chân.

 Còn ông già thì không được như thế. Xem ra còn có vẻ quê mùa. Bộ quần áo thì lấm đất. Đôi giầy thì đã quá cũ. Mái tóc cắt ngắn và gương mặt có vẻ phong trần. Hai tay ông mân mê xâu chuỗi và miệng ông lẩm bẩm câu kinh, nét mặt ông toát ra một vẻ đạo đức lạ thường.

Chàng thanh niên nhìn ông cụ được một lúc rồi anh ta bước sang chỗ ông cụ và làm như muốn gợi ý nói truyện. Ông già biết ý nên ngừng việc lần chuỗi lại.

Chàng mạnh miệng nói:

– Tôi thấy cụ còn tin tưởng vào chuỗi tràng hạt có từ thời trung cổ này. Vậy chắc là cụ còn tin vào Đức Mẹ đồng trinh và các tín điều mà mấy ông cố đạo dạy chứ?

Ông lão thanh thản trả lời:

– Đúng thế.

Rồi ông hỏi lại:

– Còn cậu thì sao?

Được ông lão chú ý đến chàng thanh niên cảm thấy mình có vẻ quan trọng, anh cao  giọng trả lời:

– Tôi ấy à! Tôi mà lại còn tin vào những điều vô lý và dị đoan đó sao. Tôi đã tìm được sự thật ở các đại học. Nếu cụ muốn sống hợp thời hơn, cụ hãy ném cái sâu chuỗi đó đi và ghi tên học một số khoa học tân tiến!

Ông lão tỏ vẻ thắc mắc:

– Khoa học tân tiến? Tôi sợ không hiểu nổi khoa học.

 Rồi ông tự nhún nhường nói tiếp:

– Chắc là cậu có thể giúp tôi.

Chàng thành niên đã thấy mình quan trọng lại càng cảm thấy mình quan trọng hơn cho nên anh cao hứng đáp lại:

– Được! Nếu ông biết đọc. tôi rất sung sướng được gửi tặng cụ một số sách.

Ông cụ trả lời một cách quả quyết:

– Tôi biết đọc.

– Rất tốt…Vậy tôi phải gửi cho cụ theo địa chỉ nào đây?

Ông cụ bình thản rút từ túi áo mình ra một tấm danh thiếp và trao cho người thanh niên. Người thanh niên nhìn vào, mặt anh ta bỗng bị tái đi như người bị mất hết máu. Trên tấm danh thiếp anh nhìn thấy mấy dòng chữ này: LOUIS PASTEUR – Viện nghiên cứu khoa học Paris. Thật anh không ngờ anh được giáp mặt với một nhà bác học, một đại ân nhân của cả nhân loại như thế.

Lạy mẹ Maria mến yêu của con
Cách đây gần 2000 năm
Dưới chân cây Thánh giá của Chúa Giêsu
Mẹ đã nhận cả nhân loại làm con của mẹ

Và từ dạo ấy cho đến hôm nay mẹ yêu đã yêu nhân loại chúng con chúng con bằng tấm lòng từ mẫu của mẹ.

Bao nhiêu lần hiện ra
Mẹ đã cho chúng con biết
nhân loại chúng con đã làm phiền lòng Chúa quá nhiều
Đã nhiều lần chúng con đã chọc giận lòng nhân từ của Chúa.
Nhiều lần Chúa đã muốn trừng phạt chúng con
như xưa Chúa đã trừng phạt đám dân cứng đầu cứng cổ trong thời Cựu Ước.
Thế  nhưng nhờ Mẹ can thiệp mà Chúa đã nương tay.
Hôm nay chúng con xin nghe lời mẹ
ăn năn về tất cả những lỗi lầm của chúng con
chúng con quyết tâm sửa lại đời sống
và như lòng mẹ mong ước tại Fatima
chúng con sẽ lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày để làm vui lòng mẹ. Amen.

-------------------------------

 

07/10-217: Chiêm ngưỡng lòng thương xót của Chúa qua kinh mân côi


Lm. Inhaxiô Trần Ngà

 

Trong Tông huấn về việc tôn sùng Đức Maria, Đức Thánh Cha Phao-lô VI dạy: “Một yếu tố 07/10-217


Trong Tông huấn về việc tôn sùng Đức Maria, Đức Thánh Cha Phao-lô VI dạy:

“Một yếu tố quan trọng của chuỗi Mân côi là yếu tố suy niệm. Không suy niệm, chuỗi Mân côi trở thành một xác không hồn…”

 (Tông huấn về việc tôn sùng Đức Maria của Đức Thánh Cha Phaolô VI.)

Hưởng ứng lời dạy của Đức Giáo hoàng Phao-lô VI, khi lần hạt Mân côi, chúng ta cần suy niệm và chiêm ngắm lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta để sống xứng đáng với tình yêu của Ngài.

Chiêm ngắm tình thương của Chúa Giê-su trong năm sự vui

Gẫm thứ nhất: Ngay khi Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, Thiên Chúa Ngôi Hai là Đấng cao sang quyền phép, là Đấng tạo dựng vũ trụ càn khôn… lại chấp nhận hóa thân thành một phôi thai nhỏ bé trong lòng Mẹ Maria, chờ ngày được sinh ra làm người để hy sinh thân mình cứu độ muôn dân. Điều nầy cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại lớn lao không thể nào tả xiết!

Gẫm thứ ba: Đức Mẹ sinh Chúa Giê-su trong hang đá.

Không có cung vàng điện ngọc nào trên thế gian xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị,  thế mà khi hạ sinh xuống thế làm người, Ngôi Hai Thiên Chúa  đã chấp nhận chọn hang bò lừa làm nhà, chọn máng súc vật làm nôi, để đến ở cùng nhân loại, để chia sẻ cảnh lầm than khốn đốn của phận người. Điều nầy cho thấy Thiên Chúa rất mực khiêm nhường và sẵn sàng chấp nhận mọi sự khốn khó vì lòng yêu thương chúng ta.

Chiêm ngắm tình thương của Chúa Giê-su trong năm sự thương

Gẫm thứ nhất: Chúa Giê-su đổ mồ hôi máu.

Vì mang thân phận yếu đuối của kiếp người, Chúa Giê-su khiếp sợ hãi hùng khi đối diện với cuộc khổ hình sắp đến, đến nỗi phải toát mồ hôi máu! Dù vậy, Ngài vẫn vâng theo ý Chúa Cha, uống cạn chén đắng Cha trao để cứu độ loài người. Vì yêu thương nhân loại, Chúa Giê-su chấp nhận bước vào cuộc khổ nạn đau thương để cho muôn người được thoát khỏi án phạt đời đời và được hưởng phúc ngàn thu.

Gẫm thứ hai: Chúa Giê-su chịu đánh đòn.

Đấng đầy quyền uy phép tắc, chỉ cần phán một lời là sóng yên biển lặng… đã để cho con người hèn mọn lột áo ra, quất lên thân thể Ngài những ngọn roi ác nghiệt làm cho máu thánh Ngài tươm ra khắp toàn thân! Thiên Chúa đã phải chịu đánh đòn đau đớn và nhục nhã như thế để đền tội cho chúng ta. Lòng thương xót Chúa lớn lao biết chừng nào!

Gẫm thứ ba: Chúa Giê-su đội mão gai.

Không có vương miện nào trên thế gian này dù được nạm bằng kim cương hay ngọc quý xứng đáng cho Chúa Giê-su đội lên đầu vinh hiển của Ngài; Vậy mà Ngài lại phải chịu đội vòng gai, với nhiều mũi gai nhọn sắc cắm ngập vào trán, vào đầu… khiến máu châu báu của Ngài rỉ ra đầm đìa trên khuôn mặt. Lòng thương xót của Ngài thật bao la.

Gẫm thứ tư: Chúa Giê-su vác thánh giá.

Chúa Giê-su là Chúa tể trời đất, là Vua của toàn thể vũ trụ… đã để cho người phàm bắt Ngài vác thập giá, lảo đảo tiến lên đồi Can-vê, và vì không còn hơi sức nên Ngài đã phải ngã xuống nhiều lần, rồi bị lột trần chẳng còn áo che thân…

Gẫm thứ năm: Chúa Giê-su chết trên thập giá.

Đấng tạo dựng và thông ban sự sống cho các thiên thần và loài người, giờ đây trở thành một thây ma thảm hại, không còn hơi thở, không còn sự sống… cuối cùng bị mai táng trong mồ…

Có tình yêu nào cao vời khôn ví như tình Chúa yêu ta! Chúa Giê-su xem chúng ta là bạn chí ái của Ngài nên đã nộp mình chết thay cho chúng ta. Không có tình yêu nào lớn lao bằng tình yêu của Chúa tể trời đất đã hy sinh mạng sống mình, chết thay cho những con người hèn mọn trên trái đất này được sống.

Như thế, các mầu nhiệm Mân-côi có thể khắc sâu vào tâm khảm chúng ta hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đã yêu thương nhân loại hết lòng hết sức… nên đã chấp nhận chịu khổ hình và chết thay cho muôn người được sống.

Lạy Chúa Giê-su,

Khi lần hạt Mân côi, xin cho chúng con biết chiêm ngắm lòng thương xót bao la của Chúa, để tôn vinh chúc tụng tình yêu Chúa dành cho chúng con và quyết sống cho xứng với tình yêu cao vời của Chúa. Amen.

-------------------------------

 

07/10-218: MỪNG VUI LÊN HỠI ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG


Fx Đỗ Công Minh

 

Bài Tin mừng Lễ Đức Mẹ Mân côi hôm nay Thánh Luca thuật lại biến cố Truyền Tin mà nhân 07/10-218


Bài Tin mừng Lễ Đức Mẹ Mân côi hôm nay Thánh Luca thuật lại biến cố Truyền Tin mà nhân vật chính là Đức Maria, một thiếu nữ tại Na-Gia-Rét, một thành thuộc xứ Ga-Li-Lê. Điều đầu tiên khi sứ thần Thiên Chúa vào nhà là chào Trinh nữ với những lời chúc tụng :”Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng trinh nữ ”, một lời chào lạ lùng. Đức Maria khi ấy hẳn phải hết sức ngạc nhiên khiến tâm hồn bối rối. Làm sao một người lạ đến mà lại nói những điều xem ra không thể nào một con người hèn mọn, tại một miền quê nghèo lại được chúc tụng như thế. “Đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng “. Những lời ấy chỉ có thể dành cho những bậc cao trọng, quyền bính trong Đạo, những người thánh thiện, đạo đức trong hàng ngũ những vị lãnh đạo trong dân Ít-Ra-En. Maria đã không hiểu, thậm chí sợ hãi khiến Thiên sứ phải trấn an :”Xin đừng sợ, vì  Bà đẹp lòng Thiên Chúa ” . Lắng tai nghe lời Sứ Thần,  Maria càng ngạc nhiên khi đưọc loan báo:” Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu.Người sẽ nên cao cả, và sẽ  được gọi là con đấng tối cao “

      Với trí hiểu cuả một con người trần gian, Mẹ đã  phản ứng lại : “ Việc đó xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng“. Một phản ứng rất tự nhiên, nhất là cuả một thiếu nữ lành thánh, một người trẻ. Và sau khi được sứ thần Chúa giải thích và thuyết phục, Mẹ đã thưa :” Vâng, tôi đây là nữ tì của Thiên Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói “

     Một cuộc đối thoại giữa vị Sứ Thần cuả Thiên Chúa với  Mẹ Maria, một con người trần gian, cho thấy Thiên Chúa không  hề ép buộc con người, mà Ngài tôn trọng sự tự do, sự cộng tác cuả con người vào công trình cứu độ. Chính từ lời thưa “Xin vâng” ấy mà “hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Người” như Thánh PhaoLô đã viết,  nên Mẹ Maria là một người trần gian đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác.

      Mừng Mẹ Mân Côi, chúng con muốn dùng lời kinh mà Giáo hội trích ra từ lời Thiên sứ chúc mừng Mẹ : “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ” để  tôn vinh Mẹ. Xin “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử”.

        Xin cho con biết noi gương Mẹ Maria, sống đơn sơ, khó nghèo, luôn tín thác vào Chuá. Xin giúp con biết luôn siêng năng  lần chuỗi Mân Côi, suy gẫm về các mầu nhiệm Sự Vui, Sự Sáng, Sự Thương, Sự Mừng; đó là tập toát yếu cuả Tin Mừng Đức Giêsu, qua đó luôn học hỏi, sống lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống. Những chuỗi kinh Mân Côi sốt mến sẽ kết thành những tràng hoa dâng kính Mẹ nhân Tháng kính mừng Mẹ .

      Mẹ ơi! Trước nhan Mẹ con dâng lên Mẹ,
       Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu.
       Đời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền,
       Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên Mẹ thương yêu. AMEN.

-------------------------------

 

07/10-219: LỜI KINH YÊU THƯƠNG


Lm. Jos. DĐH.

 

Có những câu vè, lời ru, bài hát, được hình thành và phổ biến từ thập niên này đến thập niên khác 07/10-219


Có những câu vè, lời ru, bài hát, được hình thành và phổ biến từ thập niên này đến thập niên khác, mọi người vẫn nghe, còn thích nghe, và còn đong đầy cảm xúc. Ghi nhận chung chung là do tiền nhân chúng ta đã biết đặt trọn vẹn “tình yêu, hồn sống”, vào tác phẩm của các ngài. Biết bao việc làm tưởng như quán tính, như bổn phận, rõ ràng không phô trương vồn vã, nhưng chất chứa đầy sức sống bởi: tình cha nghĩa mẹ, các ngài sẽ còn mãi lan toả trên toàn thể gia đình nhân loại. Biết bao lời tâm huyết, lời hay ý đẹp, cùng những câu ca dao tục ngữ, đã được tiền nhân chúng ta “hoà hợp” từ kinh nghiệm biết yêu và được yêu, lưu truyền hậu thế một chân lý: thất bại là mẹ thành công.

Xuất phát từ niềm tin, lòng thành kính, các đấng bậc của chúng ta thật chí lý khi kết hợp giữa hương sắc của “hoa hồng” dệt nên “lời kinh yêu thương”. Lời kinh trở nên bất hủ với người tín hữu, từ đứa trẻ bập bẹ nói, đến ông cụ bà lão, thanh niên thiếu nữ, đều dễ dàng đồng thanh cất lời: lạy cha.., kính mừng…, sáng danh… Lời kinh trở thành niềm tự hào cho Đại gia đình hội thánh, thật vô cùng phong phú, sốt mến, cao trọng: kinh mân côi, chuỗi ngọc, tràng hoa mân côi. Lời kinh trở nên gần gũi dễ đọc, dễ thuộc, lời kinh sống động có hồn, bởi được chất chứa bằng lời thưa vâng của Đức Maria, và hành động tin yêu của Đức Maria. Lời kinh mân côi sẽ còn là khí cụ cho những ai sống liên đới với Đức Maria, và ước muốn có tâm hồn hoàn thiện như Mẹ Maria.

Lời kinh kính mừng Maria đầy ơn phúc của mỗi chúng ta hôm nay, không phải chỉ mô phỏng theo một công thức có sẵn do Sứ thần Gariel đã thân thưa với Trinh nữ Maria. Kính mừng Maria vừa là lời thăm hỏi chào chúc, vừa là lời kinh yêu thương, nhắc nhớ đến sự hiện diện của Đức kitô đang ở giữa nhân loại, Ngài chính là Tin mừng được ban phát cho người có lòng ngay thẳng. Từ ân phúc làm Mẹ Đấng cứu thế, lời kinh yêu thương, sẽ mãi còn là lời thưa vâng của Đức Trinh nữ tiếp diễn và có giá trị cho mọi tâm hồn yêu mến cậy trông. Lời thưa vâng sẽ được biến đổi là lời yêu thương, lời thưa vâng sẽ mãi là lời nhắc nhớ, Kitô giáo chúng ta được thừa hưởng chung nguồn suối yêu thương từ Đấng Kitô, Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ngày hôm nay, người ta chú trọng đến niềm vui hạnh phúc, hướng đến nét đẹp toàn diện, hứa hẹn đến tính cộng đoàn: anh em bốn bể một nhà. Ngày hôm nay, người ta vẫn cho rằng: thành phần duy nhất, quan trọng nhất của thành công, là biết cách hoà hợp với người khác, sống tình bác ái với anh chị em đồng loại. Ngày hôm nay, lời kinh lạy cha, kính mừng, sáng danh, chính là lời cầu nguyện hữu hiệu chung cho cả giới tri thức bình dân. Tràng chuỗi mân côi đang ở với đối tượng nghèo khó bệnh tật, tràng chuỗi yêu thương cũng đang hiện diện trong gia đình giầu sang khoẻ mạnh, cùng thông phần vinh phúc với Đấng là Mẹ Chúa cứu thế, Mẹ của từng người chúng ta.

Kinh nghiệm của dân gian cho rằng: dao có mài mới sắc, người có học mới khôn. Trong lời kinh yêu thương có lời ân phúc do Sứ thần mang đến, có lời thưa vâng của Đức Maria sống động cả quá khứ hiện tại và tương lai, có lời kinh nguyện cho Nước Cha trị đến, có đủ yêu thương giúp các thành viên Đại gia đình sống niềm tin Kitô. “Này tôi là tôi tớ, tôi xin vâng như lời Sứ thần truyền”. Lời kinh yêu thương, lời kinh mân côi sẽ trở thành bài ca bất tử: qua Mẹ đến với Chúa Giêsu ; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Bài học thưa vâng, ánh quang rạng ngời, tất cả sẽ hữu hiệu hơn trong tự do tin yêu được rõ ràng như lời thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Trinh nữ, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Trinh nữ”.

Trên thế gian này không có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, cũng chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu. (M.Gorki). Đẹp và kỳ diệu, vẫn là bí ẩn của tình yêu, mỗi người phải tự tìm lời giải thích cho hành trình cuộc đời mình. Trong lời kinh yêu thương, trong tình yêu của lời thưa vâng, sẽ có lời mở và lời kết cho tất cả những ai tin tưởng, cậy trông, tín thác, trong Đức Maria Mẹ Đấng cứu thế và Mẹ Giáo hội. Hãy để cho kẻ chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng, và hãy để những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu ; và mỗi người sẽ thấy sự kỳ diệu như lời Thánh Anphongsô – Ligori: tất cả những gì tôi có, đều nhờ bởi ơn từ mẹ tôi. Tất cả rồi sẽ rõ ràng hơn như lời Sứ thần: “Này Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Amen.

-------------------------------

 

07/10-220: NHỎ TO


Lm. Thái Sơn

 

Như cá gặp nước, thứ năm vừa qua, một nữ tu đẹp như mơ đã gửi cho bần đạo một chia sẻ của 07/10-220


Như cá gặp nước, thứ năm vừa qua, một nữ tu đẹp như mơ đã gửi cho bần đạo một chia sẻ của tác giả Vương Điền, với nội dung “nho nhỏ” nhưng ý nghĩa lại “to to”:

Việt Nam là một nước nhỏ nhưng có thủ đô to.
Trong thủ đô to lại có những con phố nhỏ.
Bên con phố nhỏ lại có biệt thự to.
Sống trong biệt thự to là những cô bồ nhỏ.
Những cô bồ nhỏ là của các quan to.
Các quan to thường mang những chiếc cặp nhỏ.
Trong những chiếc cặp nhỏ là các dự án to.
Dự án to nhưng hiệu quả kinh tế lại nhỏ.
Hiệu quả kinh tế nhỏ nhưng thất thoát lại to.
Thất thoát to nhưng tội lại rất nhỏ.

Thưa các bạn!

Tình trạng tham ô và hối lộ ở đâu cũng có, nhưng to nhỏ khác nhau. Việt Nam ta đặc biệt hơn, đó là trách nhiệm, hậu quả và hình phạt lại không giống nơi khác.

Phải chăng, lòng yêu mến Đức Mẹ qua việc siêng năng lần hạt Mân Côi của giáo dân Việt Nam cũng khác xa với thế giới? Vui đọc, buồn cũng đọc. Sáng đọc, tối cũng đọc. Việc to đọc, chuyện nhỏ cũng đọc…

Thiết tưởng, việc đạo đức tuy nhỏ, nhưng diễn tả chân lý to, không phải là múa hát hay đội triều thiên cho Đức Mẹ, mà là hái cho bằng được bông hoa của ơn cứu độ từ cây hồng ân sủng được trồng trong vườn thiêng là cõi lòng Đức Maria.

Thánh giáo hoàng Gioan Phaolo II đã nói: “Kinh Mân Côi – Lời kinh cuộc đời”. Ngài chia sẻ như sau:

Trình thuật về cuộc gặp gỡ giữa Sứ thần Gabrien với Trinh nữ Maria trong Tin Mừng Thánh Luca đã trở thành điểm khởi đầu cho một chuỗi 20 mầu nhiệm Mân Côi, chia ra bốn phần: Mùa Vui, Mùa Sáng, Mùa Thương, Mùa Mừng.

Với lời thưa “Xin Vâng” của Trinh nữ Maria, Ngôi Lời đã nhập thể làm người và ở giữa nhân loại. Đây là khởi đầu một cuộc sáng tạo mới. Cuộc sáng tạo thứ nhất đã bị hoen màu tội lỗi do sự bất tuân của Ađam.

Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ canh tân mọi vật mọi loài. Khởi đi từ mầu nhiệm Truyền Tin, Kinh Mân Côi dẫn chúng ta từng bước theo Đấng Cứu Thế, chiêm ngưỡng và suy tư từng biến cố của cuộc đời Người…

Thưa các bạn!

Sống trên đời, ai ai cũng từng có biến cố xảy đến, một khi gặp sóng to gió lớn, nếu “bạn & tôi” biết tin tưởng chạy đến với Mẹ Maria, đặc biệt nơi kinh Mân Côi, thì sẽ được an ủi và trợ giúp.

Như hình với bóng, cuộc đời được ví như con thuyền đang ra khơi, chống chọi với bao nhiêu sóng gió. Vậy mà đám choai choai ngày nay, ăn chưa no lo chưa tới, dám to gan bạo phổi phát biểu:

Con thuyền nho nhỏ, hai người trên đó, họ nói yêu nhau, nhỏ nhỏ to to…

Mười lăm phút sau, vẫn con thuyền nhỏ, hai người trên đó, chàng to nàng nhỏ, to to nhỏ nhỏ…

Trông trước ngó sau, không ai quanh đó, con thuyền nho nhỏ, rung rinh trong gió…

Chín tháng sau đó, vẫn hai người đó, anh chàng to to, giờ trông nho nhỏ, cô gái nho nhỏ, trông lại to to…

Một năm sau đó, con thuyền nho nhỏ, ba người trên đó, to nhỏ cùng nhau.

Các thánh thường nói: “Cuộc sống chúng ta chẳng khác gì con thuyền chạy ngược dòng nước, khi ra khơi, một là tiến, hai là lùi, không thể tự đứng vững một chỗ”.

Vậy, dù việc to hay chuyện nhỏ, “bạn & tôi” cần đến với Mẹ Maria để kêu cầu thuyền trưởng Giêsu thôi.

Ước gì, qua kinh Mân Côi, chân dung Chúa Giêsu được phác họa, giáo huấn của Ngài được chuyển tải, và tình thương của Thiên Chúa được sống lại nơi “bạn và tôi” qua từng ngày, mọi nơi và trong mọi lúc. Amen.

-------------------------------

 

07/10-221: NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA


Lm. Giuse Nguyễn

 

Có một lời kinh rất quen thuộc với người Công giáo, đó là kinh “Hãy Nhớ”: “Lạy Đức Nữ Đồng 07/10-221


Có một lời kinh rất quen thuộc với người Công giáo, đó là kinh “Hãy Nhớ”: “Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bào chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời…”. Không ai chạy đến với Đức Mẹ mà Đức Mẹ từ bỏ cả. Mẹ không thể ban ơn cho chúng ta, nhưng khi Mẹ bầu cử thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ nhậm lời vì Mẹ là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa. Cho nên có thể nói nhờ Mẹ Maria mà chúng ta mới đến được với Chúa. Phụng vụ lời Chúa ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay sẽ cho chúng ta thấy rõ điều đó.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Bài Đọc I: Cv 1, 12-14

Ngay từ khi Đức Giêsu về trời, Giáo hội sơ khai đã quy tụ bên cạnh Đức Maria để hiệp thông với Chúa và với nhau. Vì vậy ngay từ đầu, Đức Mẹ đã có một vai trò quan trọng trong lòng của Giáo hội. Chính Mẹ là nhịp cầu để Thiên Chúa đến với con người, và con người đến với Thiên Chúa. Chính Mẹ đã quy tụ để: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với Mẹ”.

Bài Đọc II: Gl 4, 4-7

Còn trong bài đọc II, thánh Phaolô nhắc tới việc chúng ta được kêu lên: “Ap-ba, Cha ơi!”, được gọi Thiên Chúa bằng một tiếng Cha thân thương chứ không phải là một Thiên Chúa xa lạ… là nhờ Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho chúng ta. Ơn cứu độ đó lại được khởi sự nơi một người phụ nữ. Biến cố đó đã được tường thuật rõ ràng trong bài Tin Mừng theo thánh Luca mà chúng ta vừa nghe.

    3.Tin mừng: Lc 1, 26-38

Điểm chính yếu trong bài trình thuật Tin Mừng hôm nay là hành động vĩ đại của Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha ban ơn cứu độ cho nhân loại; Chúa Thánh Thần đã tác động để Ngôi Lời nhập thể; và Chúa Con đã xuống thế làm người. Tất cả được thực hiện trong mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Nhưng điều đó sẽ không thực hiện được nếu không có lời Xin Vâng của Đức Maria. Còn Đức Maria, nếu không được Chúa thương chọn gọi thì Mẹ cũng không thể trở thành Mẹ Thiên Chúa. Nói tóm lại, Đức Mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa để trở thành trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Điều này thật ngoài sức tưởng tượng: một con người mà được hiệp công cứu chuộc với Thiên Chúa. Khi đặt mình vào biến cố Truyền Tin, nhà thơ Hàn Mặc Tử đã phải thốt lên: “Maria linh hồn con ớn lạnh, run như run thần tử thấy long nhan, run như run hơi thở chạm tơ vàng”.

Như vậy qua phụng vụ lời Chúa hôm nay, Thiên Chúa sẵn sàng để cho Đức Maria nỗi bật lên vì Mẹ xứng đáng khi đã cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ. Để từ đó chúng ta càng dễ dàng đến với Chúa hơn vì đã có Mẹ làm trung gian cho chúng ta. Khi biết chạy đến với Mẹ, chắc chắn Mẹ sẽ bầu cử cho chúng ta.

SỨ ĐIỆP CỦA MẸ

Nguồn gốc của kinh Mân Côi được chính Đức Mẹ hiện ra chỉ dạy cho Thánh Đa minh vào Thế kỷ 12 để chống lại bè rối Albigensê.

Vào thế kỷ 16, quân Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa Giáo Hội và xâm chiếm Âu Châu,  ĐGH Piô V đã mở một chiến dịch lần chuỗi Mân Côi trong toàn thể Giáo Hội, đích thân ngài và những vua chúa theo đạo Công giáo đã sốt sắng lần chuỗi Mân Côi, nhờ vậy đoàn chiến binh Công giáo, tuy ô hợp, nhưng cũng đã dành được chiến thắng tại vịnh Lépante vào  ngày 7-10-1571. Chính vì thế, để tạ ơn Đức Mẹ và ghi nhớ cuộc chiến thắng lịch sử này, Đức Thánh Cha Piô V đã thiết lập lễ Mân Côi.

Ngày 24-2-1858 là một trong 18 lần Đức Mẹ hiện ra với cô Bernadeth tại Lộ Đức, nước Pháp. Lần này Đức Mẹ đã trao cho cô một sứ điệp rất khẩn thiết: “Hãy ăn năn sám hối! hãy ăn năn sám hối! hãy ăn năn sám hối!” Đức Mẹ lặp tới lặp lui 3 lần như vậy. Cuối cùng Đức Mẹ kết thúc: “Hãy cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn ăn năn sám hối”. Nhiều người trong chúng ta thuộc bài hát: “Năm xưa trên cây sồi, làng Fatiama xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói, Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi”. Đó là sứ điệp Fatima mà Đức Mẹ đã trao cho 3  trẻ nhỏ vào năm 1917 tại Bồ Đào Nha. Như vậy, những lần hiện ra của Đức Maria không nhằm đến những dấu lạ, mà là muốn gởi đến cho chúng ta một sứ điệp, đó là: “Hãy ăn năn sám hối” và “siêng năng lần chuỗi Mân Côi”.

THỰC THI LỜI MẸ DẠY

Chúng ta chạy đến với Mẹ không phải để tìm kiếm những dấu lạ, để xin Mẹ ơn này ơn nọ. Nhưng như một người con hiếu thảo, chúng ta chạy đến với Mẹ để thực thi lời Mẹ dạy vì sứ điệp của Mẹ chắc chắn cũng là thánh ý của Chúa.

Ăn năn sám hối:

Trước hết, điều Mẹ tha thiết muốn những con cái của Mẹ thực hiện, đến nỗi lần nào hiện ra Mẹ cũng nhắc, thậm chí nhắc đến 3 lần ở Lộ Đức là: “Hãy ăn năn sám hối, hãy ăn năn sám hối, hãy ăn năn sám hối!”. Chắc chắn Mẹ đã thấy được những tội lỗi khủng khiếp của con người. Chắc chắn Mẹ thấy đã đến lúc phải lên tiếng kẻo con người hối hận không kịp. Sứ điệp “Hãy ăn năn sám hối” đã vang lên từ môi miệng của Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu: “Hãy sám hối vì Nước Trời đang đến gần”. Như vậy, sứ điệp của Mẹ cũng chính là điều Chúa muốn nói với chúng ta.

Chúng ta phải ăn năn sám hối vì đạo đức xã hội đã xuống cấp một cách trầm trọng. Những đứa con đã bớt hiếu thảo với ông bà cha mẹ nó hơn ngày trước, thậm chí nó còn chửi bới, đánh đập và giết chết đấng sinh thành ra bó. Những đứa học trò đã bớt kính trọng thầy cô hơn lúc trước, thậm chí nó còn lấy dao đâm thầy nó. Cô giáo mà la rầy một chút là nó quay phim tung lên mạng. Riết rồi thầy cô không dám động tới học trò. Mà càng không dám động tới thì nó càng tệ hại hơn. Nghĩa vợ chồng bớt mặn nồng hơn ngày trước vì người ta dễ dàng ly hôn, thoải mái trong việc ngoại tình, thậm chí có cả câu lạc bộ đổi vợ… những điều đó cho chúng ta thấy đạo đức của xã hội đang xuống cấp.

Chúng ta phải sám hối vì luân lý của xã hội đã bị xem nhẹ, thậm chí là phớt lờ. Ví dụ ngày trước người ta quen nhau, được nắm tay nhau là mừng lắm rồi. Còn ngày hôm nay người ta có luôn cả quan niệm sống thử trước hôn nhân. Và quan niệm trinh tiết của người phụ nữ dù vẫn được nhiều người lên tiếng ủng hộ, nhưng trên thực tế rất nhiều trai gái ngày hôm nay không còn để ý đến chuyện đó nữa, ngược lại họ còn cho là lạc hậu, cổ hũ.

Và còn nhiều giá trị khác cũng đang xuống cấp, ví dụ sự công bằng, sự thành thật và tình yêu thương… Chính những sự xuống cấp này làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống đức tin của chúng ta, khiến Mẹ chúng ta phải lên tiếng năn nỉ: “Hãy ăn năn sám hối, hãy quay trở lại, hãy từ bỏ con đường tội lỗi đi!”. Chắc chắn mỗi người ai cũng nhìn thấy được cái xấu, thấy khuynh hướng tội lỗi nơi bản thân mình. Thật may mắn, Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, giúp chúng ta trở lại từ đầu, nếu chúng ta ăn năn sám hối và đến với Bí tích Giải tội. Thật may mắn vì chúng ta còn thấy được những sai trái của mình. Thật may mắn vì còn có những người nhắc nhở cho chúng ta, dù chúng ta có ghét bỏ họ. Và nhất là có Đức Mẹ luôn cầu bầu để Chúa chờ đợi chúng ta. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không nghe lời của Mẹ để ăn năn sám hối, quyết tâm từ bỏ những thói hư tật xấu, làm lại từ đầu. Tháng Mân Côi là dịp rất tốt để chúng ta quyết tâm trở lại với Chúa, vì đó là sứ điệp của Đức Mẹ, chắc chắn Đức Mẹ sẽ đồng hành với quyết tâm của chúng ta.

Lần chuỗi Mân Côi:

Mẹ cũng muốn chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Mẹ muốn chúng ta lần chuỗi Mân Côi cũng là để chúng ta suy niệm Tin Mừng, vì chuỗi Mân Côi là bản tóm lược Tin Mừng, là bài suy niệm Tin Mừng một cách đơn sơ, ngắn gọn nhất. Và Mẹ hứa sẽ bảo đảm cho những ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi được cứu độ. Chắc chắn Mẹ đã dùng tất cả những đặc ân Thiên Chúa ban cho Mẹ để đổi lấy ơn cứu độ cho chúng ta. Mẹ lấy tư cách là Mẹ Thiên Chúa, tư cách là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, tư cách là Đấng Đồng Trinh Trọn Đời, tư cách là Đấng Lên Trời Cả Hồn Lẫn Xác để xin Chúa bảo đảm ơn cứu độ cho những người siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Có thể nói việc lần Chuỗi Mân Côi đem đến cho chúng ta tất cả những đặc ân của Đức Mẹ. Vậy mà có nhiều người không ý thức điều đó, thậm chí là xem thường nữa.

Tháng Mân Côi năm nay, chúng ta hãy nghe lời Đức Mẹ mà siêng năng lần chuỗi Mân Côi, vì biết đâu năm tới chúng ta không còn dịp nữa. Chắc chắn có nhiều người, nhất là các bạn trẻ không biết lần chuỗi Mân Côi. Chúng ta phải tìm hiểu, phải học hỏi. Thời bây giờ dễ lắm, vào Internet, hỏi những người lớn tuổi, mua sách, hoặc đơn giản, đi đọc chung với cộng đoàn nhiều lần sẽ biết…

Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi toàn thể Giáo hội trong năm nay hãy siêng năng lần chuỗi Mân côi để cầu nguyện cho Giáo hội, trong đó có chúng ta nữa. Hơn thế nữa, việc lần chuỗi chung với nhau trong gia đình sẽ giúp hiệp thông và sống thánh thiện hơn. Chính vì vậy chúng ta hãy xem việc lần chuỗi mân côi năm nay như một “chiến dịch đạo đức” để cầu mong sự biến đổi cho xã hội, giáo hội và từng người chúng ta.

Tóm lại, trong ngày mừng kính Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta nhận ra Mẹ là trung gian ơn cứu độ của chúng ta, để chúng ta biết nghe lời Mẹ mà ăn năn sám hối và siêng năng lần chuỗi mân côi. Ước mong rằng dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không bao giờ quên chạy đến với Đức Mẹ, và một trong những vũ khí lợi hại mà chúng ta luôn mang trong mình là chuỗi Mân Côi, vì nhờ Mẹ mà chúng ta đến với Chúa.

-------------------------------

 

07/10-222: MARIA, MẸ HỘI THÁNH


Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

 

Hội Thánh Công Giáo được Chúa Ktiô thiết lập trên nền tảng các Tông đồ, Đấng làm chủ vũ 07/10-222


Hội Thánh Công Giáo được Chúa Ktiô thiết lập trên nền tảng các Tông đồ, Đấng làm chủ vũ trụ và Người muốn cho tất cả mọi người được cứu độ. Hội Thánh hoàn toàn ý thức những kỳ công của Thiên Chúa trong ngày Ngũ tuần tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu nói các thứ tiếng tùy theo Thánh Thần ban cho. Ở chặng đầu cuộc hành trình này, Mẹ Maria đã hiện diện ở giữa các thánh Tông đồ trong nhà tiệc ly, và cùng với các ngài đồng tâm nhất trí, chuyên tâm cầu nguyện tha thiết cầu xin ơn Chúa Thánh Thần ngự xuống.

Thưa anh chị em, trong biến cố truyền tin Thánh Thần đã xuống trên Mẹ Maria. Cũng từ đó, Mẹ Maria đã trở thành hiền thê trung tín của Thánh Thần. Mẹ Maria đã đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa, và đã dâng lên Thiên Chúa sự quy phục hoàn toàn của lý trí, ý chí và đức tin: “Này Tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”. Lời xin vâng này được thể hiện từng giây phút trong cuộc đời của Mẹ Maria mãi tới đỉnh cao đồi Golgotha khi Mẹ đứng dưới chân thập giá của núi sọ. Như vậy, ngày lễ ngũ tuần ở Giêrusalem đã được chuẩn bị bởi thập giá nhưng cũng bởi giờ phút truyền tin ở Nagiareth. Tại nhà tiệc ly, hành trình của Mẹ Maria gặp gỡ hành trình của Hội Thánh trong đức tin: Mẹ Maria gắn bó chặt chẽ với mầu nhiệm Chúa Kitô, và cũng gắn bó với mầu nhiệm Hội Thánh ngay từ lúc khai sinh. Trong suốt cuộc hành trình của Hội Thánh, Mẹ Maria luôn hiện diện như “Đấng đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói”. Và như thế, Mẹ Maria như đấng cầu bầu cho Hội Thánh, đặc biệt trong những giờ phút lâm nguy. Vì, Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ cũng là Mẹ của Hội Thánh. Bằng sự quan tâm hiền mẫu của mình, Mẹ luôn đỡ nâng chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu. Mẹ dạy chúng ta phó thác nơi Chúa, như Mẹ đã kiên trung tín thác suốt đời, để thánh ý của Chúa được thực hiện, vì ơn cứu độ của toàn thể nhân loại. Bằng sự quan tâm hiền mẫu như thế, qua các biến cố lịch sử của Hội Thánh đều có cánh tay Mẹ chở che, và cũng qua đó nói lên sự hiện diện đầy tình hiền mẫu của Mẹ trong cuộc lữ hành của Hội Thánh.

Lịch sử ghi lại rằng, trước sức mạnh đe dọa của đạo quân Hồi Giáo tại vịnh Lepente vào thế kỷ 16 (1571) trên phần đất nước Ý, Đức Giáo hoàng Piô V đã kêu gọi con cái mình chung sức bảo vệ. Đạo binh Thánh Giá lên đường ra tiền tuyến. Hậu phương yểm trợ bằng Kinh Mân Côi. Đoàn chiến thuyền hùng hậu của đạo quân Hồi Giáo đang tiến nhanh trên mặt biển Địa Trung Hải như đi vào chỗ không người, gió lại rất thuận lợi vì thổi sau lưng họ làm cho họ tiến lên dễ dàng, nhưng kỳ lạ thay, tàu bè của họ bỗng nhiên quay lộn lại đâm mạnh vào nhau, làm cho tàu chìm, người chết, chiến thắng trở về với người Công giáo. Kể từ đó, Đức Giáo Hoàng Pio V đã đặt lễ Kính Mẹ Mân Côi vào ngày này (07/10) để kính nhớ sự bảo vệ đầy quyền năng của Mẹ đã làm cho Hội Thánh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Khi mừng kỷ niệm chiến thắng tại vịnh Lepente, chúng ta thêm một lần nữa cảm nhận sự hiện diện đầy tình mẫu tử của Mẹ Maria từ khi Ngôi Lời nhập thể đến chân thập giá và trong suốt dòng lịch sử của Hội Thánh bằng sự can thiệp của Mẹ. Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, là dịp để chúng ta đi vào chương trình cứu rỗi của Chúa Giêsu, cầu nguyện cho mọi người đón nhận và tuân hành thánh ý Thiên Chúa. Trong các lần hiện ra ở Lộ Đức cũng như Fatima, Đức Mẹ đều khuyên nhân loại phải ăn năn sám hối, lần chuỗi Mân Côi và sống trung thành với Chúa để chúng ta được ơn làm nghĩa tử và được gọi Thiên Chúa là Cha.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ rất thánh Mân Côi, xin Mẹ giúp chúng con biết nhìn ngắm đời sống của Mẹ để noi gương đời sống đức tin anh dũng, đồng thời biết chạy đến cùng Mẹ để được Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho chúng con. Amen.

-------------------------------

 

07/10-223: Mẹ đầy ơn phước

 

Thời gian viên mãn đã đến, người trinh nữ, dấu chỉ của lời hứa được loan báo trước kia giỡ đây: 07/10-223


Thời gian viên mãn đã đến, người trinh nữ, dấu chỉ của lời hứa được loan báo trước kia giỡ đây được chỉ định rõ ràng cho chúng ta biết và chúng ta biết rõ đó là Đức Maria, Đấng làm cho tâm hồn ta tràn đầy tin tưởng và niềm vui khi nghe đến tên Ngài. Cùng với thiên thần Gabriel, chúng ta cất lên lời chào: “Kính mừng Maria, hãy vui lên, Maria”. Qua lời chào của thiên thần, Thiên Chúa mời gọi Maria hãy vui lên vì thời giờ thực hiện lời hứa đã đến và làm sao Mẹ Maria không vui lên được, khi biết chính mình đã được chọn để thực hiện lời hứa, để làm dấu chỉ loan báo hoàng tử hòa bình sắp đến. Mỗi lần chúng ta chào chúa Mẹ Maria qua kinh Kính Mừng “Kính Mừng Maria đầy ơn phước” chúng ta tham dự vào niềm vui và niềm tri ân của Mẹ đối với Thiên Chúa.

Mẹ là Đấng đầy ơn phước, Đấng được Thiên Chúa chúc phúc. Mẹ thuộc hoàn toàn về người tôi tớ của Đức Giavê như được loan báo nơi sách tiên tri Isaia chương 42 câu 1: “Đây là tôi tớ Ta, Đấng Ta chọn và đẹp lòng Ta mọi đàng. Mẹ được đầy ơn phước vì Đấng sắp đến ngự nơi Mẹ là Con yêu dấu của Thiên Chúa”. Mẹ Maria được đầy tràn niềm vui. Mẹ là người đầu tiên được Thiên Chúa cho nếm trước niềm vui vì Thiên Chúa nhập thể. Nhờ Thiên Chúa mạc khải, Mẹ Maria hiểu được sứ mệnh của Mẹ như là dấu chỉ niềm hy vọng, dấu chỉ Thiên Chúa chu toàn lời hứa của Ngài cho Israel, và suốt đời Mẹ sẽ là bài ca chúc tụng lòng trung thành của Thiên Chúa, như Mẹ đã thốt lên nơi nhà ông Dacaria:

“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
Ngài là Đấng trung tín như lời đã hứa
Abraham và con cháu ông”.

“Thiên Chúa ở cùng Bà”, Mẹ Maria đã từng suy niệm lời tiên tri loan báo trước về biến cố cứu rỗi sắp đến, nên giờ đây từng lời thiên thần nói ra cho Mẹ đều mang một ý nghĩa sâu xa. “Thiên Chúa ở cùng Bà”, giây phút quan trọng nhất của lịch sử đã đến, đó là lúc trinh nữ Maria hay tin và hiểu rõ thực tại Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Emmanuel, một cách thật độc nhất vô nhị. Mẹ vui mừng gọi Thiên Chúa là Emmanuel, là Đấng ở cùng chúng ta. Mẹ vui mừng trước sự hiện diện của Thiên Chúa và chúng ta hiệp với Mẹ trong niềm vui và hết lòng cảm tạ Thiên Chúa.

“Hỡi Maria, đừng sợ”, kinh nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa nơi chính mình, không khỏi làm cho con người run sợ. Không phải Mẹ Maria cảm nghiệm Thiên Chúa hiện diện, nhưng Mẹ còn được mạc khải cho biết giờ đây, đến lúc lời hứa thành sự thật nơi Mẹ. Không bao giờ Mẹ Maria đã nghĩ đến việc cả thể này, Thiên Chúa mạc khải chính Ngài và ý định của Ngài cho Mẹ. Mẹ vui mừng lên như một niềm vui mừng đi kèm với sự run sợ, một sự run sợ thánh. Kinh nghiệm sống đời Kitô, chúng ta cũng thấy hai tâm tình này như Mẹ Maria, vừa vui và vừa sợ. Mẹ Maria nhờ ơn Chúa giúp đã thắng vượt cái sợ và phó thác tin tưởng hoàn toàn vào Chúa.

Xin Mẹ Maria giúp chúng ta được tham dự vào niềm vui của Mẹ, được trở thành dấu chỉ để Thiên Chúa thực hiện ơn cứu rỗi của Ngài nơi anh chị em chung quanh. Đặc biệt, trong ngày lễ của Mẹ hôm nay, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa Cha:

“Lạy Cha là Chúa tể trời đất,
Chúng con chúc tụng Cha
Vì Cha đã không mạc khải cho những kẻ khôn ngoan kiêu ngạo
Nhưng cho những kẻ bé nhỏ khiêm tốn
Cha đã chọn Mẹ Maria để thực hiện lời hứa cứu rỗi chúng con,
Nhờ lời cầu khẩn của Mẹ Maria
Đặc biệt trong ngày lễ của Mẹ hôm nay
Và nhân danh Chúa Giêsu Kitô,
Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng con”.

Xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Người và vui mừng tiếp rước Người đến ở với chúng con. Và lạy Mẹ Maria, chúng con kính mừng Mẹ, Đấng đầy ơn phước. Mẹ đã lãnh nhận mọi phúc lành của Thiên Chúa để giúp chúng con. Thiên Chúa ở cùng Mẹ; Ngài cũng đến ở với chúng con. Chúng con cũng sẽ cảm nghiệm được điều này như Mẹ, nếu chúng con biết sống trung thành với ơn gọi như Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con được luôn sống trong niềm vui vì được Chúa hiện diện bên cạnh, và đặc biệt trong chính chúng con.

-------------------------------

 

07/10-224: Vâng phục


--TGM Giuse Nguyễn Năng

Sứ điệp:

 

Mỗi khi tháng Mười về, những Qua Mẹ Maria, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người cứu chuộc 07/10-224


Mỗi khi tháng Mười về, những Qua Mẹ Maria, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại. Mẹ là Đấng Đầy Ơn và là Đấng Trung Gian đem Chúa đến cho con người. Hãy đến với Mẹ và phó thác đời mình trong sự bảo trợ của Mẹ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Con Đấng Tối cao, con mường tượng phút giây Chúa trở thành một mầm sống trong cung lòng Mẹ Maria. Chúa đã đáp ứng lại niềm trông đợi trải dài suốt thời Cựu ước. Mẹ Maria chính là điểm cuối cùng; chuỗi mong đợi tưởng chừng như vô hạn đó nay đã chín và niềm mong đợi đã tròn. Mầm sống yếu ớt đang nảy nở trong lòng. Mẹ chính là chồi non cứu độ sẽ mang lại cho thế giới bộ mặt hoàn toàn mới, tràn trề yêu thương và chứa chan hy vọng. Mẹ Maria là Đấng Diễm Phúc, là tạo vật đáng yêu của Chúa, được Chúa tín cẩn trao cho vai trò tiên phong trong kế hoạch cứu độ nhân loại. Mẹ là tạo vật đẹp lòng Chúa và đại diện cho con người đón nhận Chúa. Lời xin vâng của Mẹ cũng là lời Mẹ thưa lên thay cho cả trần gian. Ngay từ giây phút ấy, Mẹ đã trở nên Evà mới, trở nên Mẹ hiền của đoàn con trần thế.

Lạy Chúa, tất cả những điều kỳ diệu ấy đều do tình yêu thương vô cùng của Chúa. Con tôn vinh Mẹ và trên hết con cảm tạ Chúa. Con cảm tạ Chúa vì Chúa đến cứu độ chúng con và ban Mẹ cho chúng con. Chúa biết chúng con sinh ra từ nguồn mạch tội nguyên, vốn yếu đuối, cuộc đời là những vướng lụy triền miên, nên Chúa đã cho chúng con một sự bảo trợ vững chắc. Xin Chúa dạy con biết xin vâng như Mẹ, và xin cho con luôn bước theo Mẹ, trông cậy vào sự bảo trợ của Mẹ. Amen.

Ghi nhớ: “Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”.

-------------------------------

 

07/10-225: Đức Mẹ Mân Côi


(Lc 1,26-38)

--Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

Lần hạt Mân côi đi vào cuộc sống:

 

Một trăm năm mươi Thánh vịnh đã được thay thế bằng 150 kinh Kính Mừng: Miệng đọc lòng 07/10-225


Một trăm năm mươi Thánh vịnh đã được thay thế bằng 150 kinh Kính Mừng: Miệng đọc lòng suy 15 Mầu Nhiệm Mân Côi: Năm Sự Vui, Năm Sự Thương và Năm Sự Mừng. Đến năm 2002 Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thêm Năm Sự Sáng, thành 20 Mầu Nhiệm. Đó chính là bản tóm tắt cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô và cũng là của Đức Maria, vì hơn ai hết, Đức Mẹ đã cùng với Con bước các chặng đường Vui-Sáng-Thương-Mừng ấy với tinh thần của lời “Xin vâng – Fiat!” mà Mẹ đã tuyên xưng trước khi Ngôi Lời Thiên Chúa đầu thai làm người trong cung lòng Mẹ.

Khi chúng ta đọc sự tích về các cuộc Đức Mẹ hiện ra, dù ở Lộ Đức hay ở Fatima, dù ở Guadalupe hay ở La Vang… chúng ta đều thấy Đức Mẹ nhắn nhủ người tín hữu: hãy canh tân đời sống và siêng năng lần hạt Mân Côi để làm đẹp lòng Thiên Chúa: “Ta là Đức Mẹ Mân Côi, ta đã đến để cảnh báo các tín hữu canh tân đời sống và xin ơn tha thứ tội lỗi của họ. Họ không được xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, vì Ngài đã quá phiền muộn vì tội nhân loại. Loài người hãy lần chuỗi Mân Côi. Họ hãy tiếp tục lần chuỗi hàng ngày”. (Thông điệp Đức Mẹ gởi cho chị Lucia 13.10.1917).

Thánh Đa Minh là người cố công rất lớn trong việc quảng bá việc đọc kinh Mân Côi trong Giáo hội, để cầu xin Chúa bảo vệ Giáo hội trước sự tấn công của kẻ thù.

Thánh Piô Năm Dấu Thánh chia sẻ: “Vũ khí của tôi là tràng hạt Mân Côi. Đức Mẹ không từ chối tôi điều gì khi tôi xin với Mẹ qua chuỗi Mân Côi. Muốn làm Đức Mẹ vui lòng và muốn được Đức Mẹ thương yêu hãy lần chuỗi Mân Côi”.

Còn cha Stefano Gobbi viết: “Chuỗi Mân Côi mang lại hoà bình cho bạn. Với lời Kinh Mân Côi, bạn sẽ có thể nhận được từ Thiên Chúa hồng ân vĩ đại nhất là canh tân đời sống, thu phục các linh hồn về với Chúa trong sự ăn năn tội, tình yêu và thánh ân”. Và “Chuỗi Mân Côi là lời kinh của tôi. Những lời kinh này dù khiêm nhường và mong manh cũng sẽ nên như xích sắt để khoá lại quyền lực tối tăm của thế giới, kẻ thù của thế giới và của các tín hữu”.

Hãy học cùng Đức Mẹ trên con đường theo Chúa Giêsu Kitô

Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể cứu độ nhân loại. Chân lý ấy không bao giờ chúng ta được lãng quên! Đức Mẹ, dù là Mẹ Thiên Chúa cũng chỉ là tạo vật. Nhưng Mẹ là tạo vật hoàn hảo nhất của công trình tạo dựng của Thiên Chúa và Mẹ là môn đệ “gương mẫu” nhất của Đức Giêsu. Tuy thế, Mẹ cũng đã phải vất vả, khổ đau trên con đường theo Đức Giêsu. Vì thế mà Mẹ có đủ khả năng, kinh nghiệm hướng dẫn, chỉ bảo chúng ta nếu chúng ta muốn bước theo Mẹ trên con đường theo Chúa! Chúng ta hãy chạy đến với Mẹ để học cùng Mẹ!

Hơn nữa Thiên Chúa đã có ý đặt Đức Mẹ bên cạnh Chúa Giêsu và giữa Chúa Giêsu và chúng ta. Nếu nhờ có Chúa Giêsu mà Thiên Chúa trở nên gần gũi với con người hơn, thì cũng nhờ có Đức Mẹ mà chúng ta mạnh dạn và tin tưởng hơn khi dâng lời khẩn nguyện và tạ ơn lên Thiên Chúa.

------------------------------

 

07/10-226: Kinh Mân Côi


--Lm. Nguyễn Vinh Sơn SCJ

Câu chuyện

 

Trên chuyến xe lửa từ Paris xuống miền Nam nước Pháp. Hành khách đông nghẹt, ồn ào, kẻ 07/10-226


Trên chuyến xe lửa từ Paris xuống miền Nam nước Pháp. Hành khách đông nghẹt, ồn ào, kẻ lên người xuống, hàng hóa ngổn ngang. Chàng sinh viên khoa học đang cố gắng len lỏi tìm chỗ ngồi.

Bất giác chàng thấy một cụ già đang ngồi lâm râm lần hạt Mân côi. Chàng liền đến ngồi bên cụ, thực chất là để xem cụ già lẩm cẩm này làm cái gì, thời buổi văn minh bây gìờ mà còn ngồi đọc mấy cái kinh nhảm nhí. Chàng mở to tờ báo khoa học có đăng hình nhà bác học Louis Pasteur, đang nghiên cứu về đề tài bàn luận về vi trùng học. Anh vội chạy lại vỗ vai cụ, và nói: “Bác có cần sách báo gì để đọc, cho cháu điạ chỉ, cháu sẵn sàng gửi đến cho bác. Thời nay văn minh rồi, ai còn tụng niệm như bác nữa”.

Cụ gật đầu, đọc hết kinh Kính mừng, cụ mở ví ra, rút tấm danh thiếp đưa cho chàng sinh viên. Chàng cầm tấm danh thiếp và đọc: “Louis Pasteur, Giám đốc Viện Nghiên cứu vi trùng học quốc tế, Giáo sư chuyên khoa Đại học Hoá học và Sinh vật học”. Chàng sinh viên bật ngửa... Chàng liền so sánh hình chụp trong tờ báo khoa học, và hình ông cụ nhà quê đang ngồi lần chuỗi Mân côi, thì giống y chang. Chàng liền quỳ xuống bên cạnh cụ, xin lỗi, và cúi hôn chuỗi hạt Mân côi mà cụ đang cầm trong tay. Rồi chàng trở về chỗ ngồi, nét mặt đăm chiêu, suy nghĩ, và hối hận…. Còn cụ già Louis vẫn tiếp tục lần chuỗi Mân côi…

Suy niệm

Kinh Mân côi bao gồm kinh Lạy Cha, do chính Đức Kitô dạy các tông đồ cầu nguyện, cho cuộc sống hàng ngày và thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện (x. Mt 6,9-13; Lc 11,2-4), Kinh Kính mừng là lời sứ thần Gabriel chào Mẹ: “Trinh nữ đầy ân phúc vì Đức Chúa ở cùng Trinh nữ” (Lc 1,28), và Bà Êlisabéth vang lời ca tụng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1,42). Truyền thuyết cho chúng ta biết rằng. Kinh Mân côi được Mẹ Maria truyền dạy cho thánh Đa Minh (1170 - 1221), khi đó Mẹ của Chúa chúng ta đã trao cho ngài kinh Mân côi như là một sự trợ giúp khi gặp xung khắc với lạc giáo Albi. Đức Piô V vào năm 1569 đã chính thức chuẩn nhận hình thức kinh Mân côi như hiện nay (Sắc Chỉ Consueverunt Romani Pontifices): Kinh Mân côi đã được hoàn chỉnh với việc thêm vào phần sau của kinh Kính mừng: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời... lời cầu nguyện tha thiết tín thác nơi Mẹ cầu bầu cùng Chúa trong mọi ngày cho đến khi lâm chung. Cũng như sau mỗi mầu nhiệm được kết thúc với một kinh Sáng Danh: Ca tụng Ba Ngôi Thiên Chúa. Sau đó Kinh Mân côi đã trở thành một trong những sự sùng đạo bình dân phổ biến nhất của thế giới Kitô giáo. Kinh Mân côi cùng với Mẹ Maria, chúng ta suy gẫm về các mầu nhiệm của cuộc đời Đấng Cứu Thế. Ban đầu suy niệm qua ba chuỗi:

• Năm sự Vui: Mẹ đón nhận tin mang thai Đấng Cứu Thế, thăm viếng và giúp đỡ chị họ Êlisabéth, đến sinh Con, vui dâng Con nơi đền thánh, lạc Con và vui tìm thấy.

• Năm sự Thương: Cùng Mẹ suy niệm cuộc Thương khó của Con Mẹ: Bắt đầu từ biến cố hấp hối trong vườn Cây Dầu, bị bắt, bị xử tử, đội mão gai, vác thập giá và chết tang thương trên thập tự.

• Năm sự Mừng: Đức Kitô, Con Mẹ Phục sinh lên trời, hồng ân Thánh Linh Hiện Xuống và chính Mẹ được hưởng vinh quang Thiên quốc cả hồn xác và được tôn vinh Nữ vương.

Và đến cuối thế kỷ XX, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II thêm Năm sự Sáng suy gẫm những mầu nhiệm ánh sáng ấy bao gồm đời sống công khai của Đấng Cứu Thế: Phép rửa ở sông Giođan, Chúa Giêsu làm phép lạ nước hóa thành rượu tại Cana, Đức Giêsu rao giảng nước Trời và ơn thống hối, Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor và Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể.

Chúng ta qua kinh Mân côi trong mọi ngày, đặc biệt là tháng Mân côi suy gẫm và sống với Mẹ Maria những mầu nhiệm cuộc đời Đấng Cứu Thế, mà Mẹ đã luôn suy gẫm trong lòng mình (x. Lc 2,19.51)

Ý lực sống

“Thật vậy, trước bức phông có những “lời Kính Mừng Maria” linh hồn thấy hiện lên trước mắt những cảnh đời chính của Chúa Giêsu Kitô… giúp chúng ta sống hiệp thông với Chúa Giêsu, có thể nói, nhờ trái tim của Mẹ Người” (ĐTC Gioan Phaolô II: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 29/10/1978).

------------------------------

 

07/10-227: Lễ Đức Mẹ Mân Côi


--Lm. Giuse Đinh Tất Quý

 

Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, lễ của Mẹ chúng ta. Chuỗi mân côi với hình thức 07/10-227


Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, lễ của Mẹ chúng ta.

Chuỗi mân côi với hình thức hôm nay chúng ta đang sử dụng đã được các cha dòng Đaminh và sau đó là dòng Tên truyền bá từ thế kỷ XV trước đây. Mừng lễ Mân côi chúng ta không nhắm vào xâu chuỗi cho bằng hướng về Đức Trinh nữ Maria dưới tước hiệu Thánh Mẫu Mân Côi, một tước hiệu Đức Mẹ rất yêu thích. Khi hiện ra với Bernadette ở Lộ Đức năm 1858 Đức Mẹ đã tự xưng mình là Thánh Mẫu Mân Côi và đã truyền phải xây một đền thờ tại đó để dâng kính Đức Mẹ với tước hiệu này.

Thánh lễ Mân Côi hôm nay đã được Đức Thánh Cha Piô V xuất thân từ dòng Đaminh lập ra vào năm 1572 để kỷ niệm cuộc chiến thắng của những người công giáo đối với đạo quân Hồi giáo đứng đầu là nước Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lépante vào ngày 7.10.1571. Và một lần nữa sau cuộc chiến thắng quân Thổ Nhĩ kỳ ở Peterwardein xứ Hungaria, theo yêu cầu của vua Charles VI, ngày 5.8.1716 Đức Thánh Cha đã cho phép lễ này được trong toàn thể Hội Thánh.

Như vậy việc mừng lễ Mân côi đã có từ lâu đời. Và việc mừng lễ chắc chắn không chỉ nhắm vào việc cổ võ dùng xâu chuỗi Mân côi một cách máy móc mà còn nhắm một mục đích xa hơn đó là bắt chước Đức Mẹ sống một cuộc sống với những ý nghĩa cao cả đẹp lòng Chúa hơn. Chính vì mục đích ấy mà trong ngày lễ hôm nay Giáo Hội đã cho chúng ta nghe lại một trong những đoạn Tin Mừng hay nhất có liên quan đến Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta.

Có thể nói với bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca đã trình bày cho chúng ta hai bức tranh khác hẳn nhau về Đức Maria:

1. Bức tranh thứ nhất: Một Đức Maria tầm thường.

- Maria chỉ là một thiếu nữ nhà quê. Chắc chắn là cuộc sống chẳng có gì nổi bật. Ngay cái tên Maria cũng chỉ là một tên gọi bình dân mà rất nhiều người có. Trong Tân Ước chúng ta thấy ít nhất đã có 4 người mang tên đó: Maria Mẹ của Đức Giêsu, Maria, Mẹ của Giacôbê và Giuse, Maria Mađalêna và Maria chị của Matta và Ladarô.

- Nagiareth, nơi Maria sinh sống cũng chỉ là một thị trấn nhỏ bé, một thị trấn hầu như vô danh. Cựu Ước không lần nào nhắc tới và trong Tân Ước có lần người ta đã nhắc tới nhưng nhắc tới với một thái độ chẳng mấy thiện cảm: “Ở Nagiareth làm gì mà có những điều hay ở đó”(Ga 1,40).

Đó là bức tranh thứ nhất.

 2. Bức tranh thứ hai: Một Đức Maria cao sang.

- Thiên sứ gọi Đức Maria bằng những tước hiệu rất cao sang: Bà đầy ơn sủng, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà là người đẹp lòng Thiên Chúa.

- Con của Bà sẽ sinh ra là Đấng Cao cả: Ngài là Con Đấng tối cao, Con Thiên Chúa, Ngài sẽ trị vì trong nhà Giacob đến muôn đời, triều đại Người vô cùng vô tận...

Toàn là những lời mà một người nhà quê như Đức Mẹ khó mà có thể tưởng tượng được. Thế nhưng đó lại là sự thật.

3. Do đâu mà một thiếu nữ nhà quê tầm thường như thế bỗng trở nên cao trọng như vậy ?

Câu trả lời: Do sự khiêm tốn của Đức Mẹ.

Khi Đức Mẹ thưa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa. Xin cứ làm cho tôi như lời thiên sứ nói”(Lc 1,38) thì Đức Mẹ đã ngoan ngoãn để cho Thiên Chúa “làm” mọi sự nơi ngài rồi. Đức Mẹ hiến dâng cuộc đời của mình cho Thiên Chúa, không cản trở, không đòi Thiên Chúa phải làm bất cứ một điều gì theo ý riêng của mình nữa.

Đối với một Thiên Chúa Toàn năng: “Đối với Người, không có gì là không thể làm được”(Lc 1,37), Đức Mẹ không còn một chút sợ hãi nào nữa. Tin tưởng phó thác tất cả đời mình trong bàn tay của Thiên Chúa: Đó là một quyết định dứt khoát và trọn cả cuộc đời.

Và đó cũng là con đường làm nên sự cao cả của Đức Mẹ.

B- Bây giờ đến lượt mỗi người chúng ta:

1- Cuộc đời của Đức Mẹ đã cho chúng ta thấy: người biết khiêm tốn, để cho Thiên Chúa hoạt động thì sẽ xảy ra những điều vĩ đại phi thường.

2- “Thưa bà Maria, xin đừng sợ”(Lc 1,30). Chúng ta đừng sợ những sứ mạng Chúa trao, miễn là chúng ta để cho quyền năng Thiên Chúa hoạt động nơi chúng ta.

3- “Đừng sợ” Câu đó đã được Kinh Thánh Tân Ước nhắc đi nhắc lại đến 365 lần. 365 lần đủ để nhắc nhớ cho chúng ta từng ngày trong suốt cả một năm.

4- Một tác giả Tây phương đã nói “Nếu bạn cậy trông vào sức riêng của mình thì chẳng lạ gì bạn sẽ sớm ngã lòng. Người khiêm nhường thực sự thì sẽ không ngã lòng. Kẻ ngã lòng không phải là người khiêm nhường thật bởi vì người ấy cậy dựa vào một cái gì đó ngoài Chúa” (J.N.D. “Scripture Truth”) Còn người khiêm nhường thật thì luôn sắt đá với niềm tin và lòng trông cậy.

5- Có một câu chuyện vui nhưng cũng đáng cho chúng ta dừng lại suy nghĩ một chút. Một hôm kia Satan đem bày bán những dụng cụ làm việc của hắn. Có rất nhiều món. Món nào được dán những nhãn hiệu rõ ràng: Nào là giận hờn, ganh ghét, dâm dục. Nào là kiêu ngạo, nói dối, tham lam v.v... Và món nào cũng có ghi giá đàng hoàng. Nhưng có một món được để riêng ra một bên. Món này không dán nhãn mác nhưng lại được đề giá rất cao, cao hơn mọi món khác. Một người thấy vậy liền hỏi:

- Đó là cái gì mà cao giá dữ vậy ?
- Đó là sự ngã lòng.
- Tại sao lại cao giá như thế ?

- Vì nó hữu hiệu hơn tất cả những dụng cụ khác: Khi tôi không thể dùng những dụng cụ kia để đến gần người ta được thì tôi dùng nó để xâm nhập cõi lòng người ta. Một khi tôi đã đặt nó vào lòng người ta rồi thì tôi có thể xúi người ta làm bất cứ điều gì tôi muốn. Mà đặt nó vào lòng người ta thì rất dễ bởi vì ít ai biết dụng cụ đó là của tôi.” (Gospel Herald)

6- Bây giờ chúng ta nói qua một chút về tiếng “xin vâng” của Đức Maria.

Tiếng “xin vâng” được dịch từ tiếng “fiat” của tiếng Latinh. Tiếng “fiat” còn có thể dịch đúng nghĩa hơn là “Xin hãy thành sự nơi tôi”. Nếu được dịch như thế thì chúng ta sẽ thấy phía chủ động là Thiên Chúa. Còn con người chỉ cần ngoan ngoãn để cho Thiên Chúa hoạt động nơi mình. Thế là đủ. Nói một cách khác, con người chỉ việc “buông theo ơn sủng”

“Vâng! tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi”(Lc 1,38). Đó cách thức buông theo ơn sủng của Đức Mẹ.

Vào một ngày đẹp trời, các phóng viên thiên thần được diện kiến “người nữ có phúc hơn mọi người nữ” là Đức Maria. Các ngài làm một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng:

- Chào Bà! Bà đã từng làm người.Vậy theo Bà, sứ mệnh của nhân loại là gì ?

- Là sống cho Chúa.

- Người nữ “chân yếu tay mềm” phải làm gì để có thể hoàn tất vai trò của mình trong gia đình, xã hội và Giáo hội ?

- Hãy trung thành với ơn gọi cao cả mà Thiên Chúa trao ban qua nữ tính của họ”

- Nhưng càng nhu mì, càng hiền dịu càng bị đối xử bất công, làm sao tìm được bình đẳng mà không đánh mất nữ tính ?

- Mỗi người có một bản sắc riêng. Hãy thể hiện trọn vẹn nét độc đáo ấy.

- Như vậy là sẽ không có sự bình đẳng tuyệt đối ?

- Chỉ có sự bình đẳng hoàn hảo nhất. Đó là sự bình đẳng trước mặt Thiên Chúa!

Và Đức Maria đã minh chứng điều này qua sự cộng tác của Mẹ vào công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu với bí quyết rất nữ tính: “Xin vâng”

Thông qua hai tiếng “Xin Vâng” Mẹ như thầm nhắn nhủ: Hạnh phúc và sự bình đẳng của phận người tùy thuộc vào sự đáp trả của mỗi người trước tiếng gọi của Thiên Chúa chứ không phải là những khả năng của phái tính mà mỗi người mang trong mình. Biết nhận ra và đáp trả lời mời gọi của Ngài trong từng giây phút của cuộc sống như Mẹ Maria. Đó là cách tốt nhất để sống ơn gọi làm người và cũng là cách tốt nhất để làm nên sự cao cả cho cuộc sống của mình. Amen.

------------------------------

 

07/10-228: Kinh Kính Mừng lời kinh cầu cho hòa bình


--Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

 

Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, cầu cho chúng con. Nữ Vương bình an, cầu cho 07/10-228

 

Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, cầu cho chúng con. Nữ Vương bình an, cầu cho chúng con. Amen.

1. Kinh Kính Mừng

"Kính mừng Maria đầy ơn phúc"

Đó là câu đầu tiên trong Kinh Kính Mừng chúng ta vẫn thường xuyên đọc nhất là trong tháng Mười. Nhưng nguồn gốc của lời Kinh này phát xuất từ miệng sứ thần Gabriel khi chào kính Đức Maria lúc truyền tin (Lc1,28). Đức Maria là Đấng đầy ơn phúc như lời sứ thần nói, vì có Thiên Chúa ở cùng. Phúc của Mẹ thật cao với khôn sánh, lời bà Ê-li-sa-bet xác nhận: " Em thật có phúc hơn mọi người nữ, vì Đấng em cưu mang thật diễm phúc". Ai có Thiên Chúa ở cùng, người ấy được đầy ơn phúc. Đức Maria là người diễm phúc không chỉ Mẹ có Thiên Chúa ở cùng, mà Mẹ còn cưu mang Thiên Chúa ngay trong lòng mình nữa.

Những lời của sứ thần Gabriel và của bà Ê-li-sa-bet trên đây đã được Giáo hội dùng để chúc tụng ngợi khen Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta. Đồng thời Giáo hội thêm vào đó lời cầu khẩn Mẹ thương nâng đỡ phù trì "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời... và trong giờ lâm tử".

Phụng vụ mừng lễ Mẹ Mân Côi hôm nay, dựa trên trang Tin Mừng (Lc 1,26-38) lại dìu ta về với "Đức Maria đầy ơn phúc". Mẹ có phúc trước hết là vì Mẹ có Thiên Chúa ở cùng, và Con lòng Mẹ gồm phúc lạ. Thế nên Giáo hội không ngớt lời lặp đi lặp lại danh xưng hạnh phúc này: "Kính mừng Maria đầy ơn phúc" để tôn vinh Mẹ Maria. Đức Maria là người hạnh phúc vì Mẹ đã đón nhận hồng phúc, được tuyển chọn để cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng và làm Mẹ Đấng Cứu Thế, là Mẹ Thiên Chúa. Nếu yêu và được yêu là những điều hạnh phúc nhất trong đời, thì Đức Maria cũng rất hạnh phúc khi được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn và chính Mẹ cũng biết dành trọn vẹn tình yêu thương của mình cho Thiên Chúa.

Mẹ được đầy ơn phúc, Mẹ cũng muốn cho con cái mình hạnh phúc, vì mẹ nào mẹ chẳng thương con. Nên khi con cái lầm đường lạc lối, sa lầy trong tội, Mẹ đã mở rộng vòng tay, dẫn lối chỉ đường cho con người đạt tới hạnh phúc với lời nhắn nhủ: "Hãy ăn năn đền tội, hãy năng lần hạt Mân Côi". Làm theo lời dặn dò của Mẹ, Hội Thánh đã thoát nhiều cơn giông tố hiểm nguy xác hồn, phá tan được bao bè rối, mang lại bình an trong tâm hồn.

2. Ơn phúc bởi đọc Kinh Kính Mừng

Chính Mẹ đã dạy chân-phước Alanô: "Bất-cứ ai trung thành đọc Kinh Mân Côi và suy ngắm những Mầu Nhiệm sẽ được ân thưởng. Mẹ sẽ xin cho họ được tha mọi hình phạt và mọi tội lỗi trong giờ họ chết".

Thánh Bênađô nói: "Kinh Kính Mừng làm cho Quỉ Dữ trốn chạy, Hỏa Ngục run sợ".

Còn thánh Bônaventura nói: "Mẹ Maria chúc phúc cho những ai đọc Kinh Kính Mừng".

Theo thánh Montfort "Những người rối đạo, những người vô tín ngưỡng, những người kiêu căng chê ghét hay khinh thị Kinh Kính Mừng, là những người có dấu bị trầm luân Hỏa-Ngục. Không có gì có hiệu-lực được lên Nước Thiên Chúa bằng đọc Kinh Mân Côi".

Thánh Anphongsô "Nhờ Kinh Mân Côi, biết bao tội nhân bỏ đường tội lỗi, bao linh hồn đã tiến cao trên đường trọn lành. Biết bao người được ơn chết lành và hưởng phúc Thiên đàng".

Kinh Mân côi là kinh chính Ðức Trinh Nữ đã khuyến khích khi hiện ra với Cô Bernardette ở Lộ đức (1858) cũng như trong các lần hiện ra với ba em mục đồng Lucia, Phanxicô và Giaxinta 6 lần từ 13 tháng 5 tới 13 tháng 10 năm 1917. Cả 6 lần Đức-Mẹ đều thúc-dục: "Các con hãy tiếp tục đọc Kinh Mân Côi hằng ngày". Và nhất là: "Các con hãy đọc kinh Mân côi để cầu nguyện cho hòa bình".

3. Lời kinh cầu cho hòa bình

Chúng ta đang sống trong một tình hình quốc tế đầy những căng thẳng, càng ngày càng gia tăng, khiến ngày mùng 07 tháng 9 năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô phải mời gọi cả Hội Thánh ăn chay cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và những nơi bạo lực đang hoành hành. Lời cầu của Hội Thánh đã được nhận lời, chiến tranh đe dọa Damacus đang qua đi, nhưng tại Trung Đông, Ai Cập, Triều Tiên và cả Thánh Địa xem ra Hòa Binh vẫn vắng bóng. Năm 2014, và những năm tiếp theo Đức Thánh Cha đã kêu gọi thế giới nhiều lần cầu nguyện cho Irắc, không những kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Israel và Palestin mà còn tổ chức cầu nguyện với nguyên thủ quốc gia cả hai nước. Trước tình thế hiện nay, chỉ biết chạy đến với Thiên Chúa, để khẩn xin hòa bình cho thế giới và. Việc làm trong tháng này là hãy lần hát Mân Côi, như Giáo hội vẫn thường làm trong các cơn túng cực. Vì chỉ có lời cầu nguyện mới vượt qua được các biên giới các quốc gia và các ngăn cách của thù ghét cũng như không hiểu nhau, mới đem lại bình an cho nhân loại. Chúng ta hướng về Ðức Maria, Nữ vương hòa bình, và khẳng định rằng, nơi nào thiếu hòa bình, nơi nào con người tỏ ra bất lực hay không muốn dẹp đi mầm mống thù ghét và chết chóc, thì việc trợ giúp phải đến từ Trời cao. Chính Ðức Maria, Nữ vương hòa bình, Ðấng đem chúng ta trở lại với Chúa Cha.

Trước những thế lực mạnh hơn, chúng ta thường cảm thấy bất lực. Khi nghĩ đến sức mạnh của những thế lực trên trái đất này định đoạt số phận của nhân loại, chúng ta cảm thấy bị giới hạn và bất lực, chúng ta chỉ biết tin tưởng vào lời cầu nguyện mà thôi, chúng ta tin cậy vào một sức mạnh lớn hơn, là Thiên Chúa. Ðức Maria, như gương mẫu của sự phó thác hoàn toàn cho thánh ý Chúa. Và với tình mẫu tử, Mẹ sẽ dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Kitô, theo dõi chúng ta trên đường đến với Chúa Cha, Ðấng có thể cải hóa và làm cho các tâm hồn con người tùng phục thánh ý của Người.

Vậy kinh Mân Côi càng có lý do hơn nữa để xúc tiến hòa bình, một hoà bình cho tới nay vẫn chưa trở lại. Với lời Mẹ Maria dạy và kinh nghiệm của các thánh về ơn phúc bởi đọc Kinh Kính Mừng, chúng ta hãy sốt sáng đọc kinh Mân Côi, để cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình, cho Giáo hội, cho quê hương và cho toàn thế giới.

Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, cầu cho chúng con.

Nữ Vương bình an, cầu cho chúng con. Amen.

------------------------------
 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây