Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi ABC Bài 401-450 Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi Vị

Thứ sáu - 28/05/2021 00:55
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi ABC Bài 401-450 Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi Vị
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi ABC Bài 401-450 Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi Vị
Suy Niệm Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi ABC Bài 401-450: Thiên Chúa duy nhất, nhưng có Ba Ngôi Vị
------------------------------------------
Năm A:
Phúc Âm: Ga 3, 16-18 "Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian, nhờ Người mà được cứu độ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa". - Ðó là lời Chúa.

Năm B:
Phúc Âm: Mt 28, 16-20 “Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. - Ðó là lời Chúa.

Năm C:
Phúc Âm: Ga 16, 12-15: "Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con". - Ðó là lời Chúa.
--------------------------
BaNgôi ABC401: Thiên Chúa Đã Sai Con Của Người Đến. 3
BaNgôi ABC402: THIÊN CHÚA CỨU RỖI CHÚNG TA.. 4
BaNgôi ABC403: CHÚA NHẬT LỄ BA NGÔI 8
BaNgôi ABC404: TÌNH YÊU BA NGÔI 11
BaNgôi ABC405: LỄ CHÚA BA NGÔI 14
BaNgôi ABC406: THIÊN CHÚA KHÔNG ĐƠN ĐỘC.. 16
BaNgôi ABC407: SUY  NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN LỄ CHÚA BA NGÔI 18
BaNgôi ABC408: THẬT LÀ HẠNH PHÚC.. 21
BaNgôi ABC409: BA NGỌN NẾN LUNG LINH.. 22
BaNgôi ABC410: THIÊN CHÚA Ở VỚI CON.. 24
BaNgôi ABC411: HIỆP THÔNG NÊN MỘT.. 25
BaNgôi ABC412: NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN. 27
BaNgôi ABC413: SỐNG TÌNH HUYNH ĐỆ THEO KHUÔN MẪU CHÚA BA NGÔI 30
BaNgôi ABC414: HÌNH ẢNH.. 33
BaNgôi ABC415: ĐỆ NHẤT MẦU NHIỆM... 35
BaNgôi ABC416: SỐNG MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI THẾ NÀO?. 38
BaNgôi ABC417: DẤU THÁNH GIÁ VÀ SỰ NỐI KẾT.. 46
BaNgôi ABC418: NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN- 49
BaNgôi ABC419: LÀM DẤU THÁNH GIÁ.. 52
BaNgôi ABC420: TÔN VINH THIÊN CHÚA TÌNH YÊU.. 53
BaNgôi ABC421: NHÂN DANH CHÚA CHA, CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN.. 57
BaNgôi ABC422: CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI 58
BaNgôi ABC423: NIỀM VUI CÓ CHÚA.. 61
BaNgôi ABC424: TRONG TÌNH YÊU CON NGƯỜI ĐƯỢC TỎA SÁNG.. 63
BaNgôi ABC425: LÀM DẤU.. 66
BaNgôi ABC426: THIÊN CHÚA BA NGÔI 71
BaNgôi ABC427: Hiểu được Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi?. 75
BaNgôi ABC428: MỘT SỨ VỤ VỚI BA HÀNH ĐỘNG.. 77
BaNgôi ABC429: BA NGÔI - KIỂU MẪU CỦA TÌNH YÊU HIỆP THÔNG.. 79
BaNgôi ABC430: NHẬN THỨC về CHÚA BA NGÔI 83
BaNgôi ABC431: LÝ GIẢI TAM VỊ NHẤT THỂ.. 91
BaNgôi ABC432: CHÚA BA NGÔI và ĐỜI SỐNG TÂM LINH.. 95
BaNgôi ABC433: HIỂU GIỚI TÍNH QUA MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI 100
BaNgôi ABC434: THIÊN CHÚA BA NGÔI TRONG CỰU ƯỚC.. 102
BaNgôi ABC435: MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI 108
BaNgôi ABC436: DÒNG SÔNG YÊU THƯƠNG.. 111
BaNgôi ABC437: ĐẤNG DUY NHẤT.. 114
BaNgôi ABC438: DẤU ẤN BA NGÔI 118
BaNgôi ABC439: MỘT HIỆN THỰC "ẮP ĐẦY BA NGÔI". 120
BaNgôi ABC440: Chúa Ba Ngôi 125
BaNgôi ABC441: Nhân danh ai?. 131
BaNgôi ABC442: Chúa Ba Ngôi 133
BaNgôi ABC443: Ba Ngôi tình yêu và hiệp nhất 134
BaNgôi ABC444: Suy niệm của Lm. ViKiNi 136
BaNgôi ABC445: Đồng hồ mặt trời 138
BaNgôi ABC446: Sứ mạng bất từ nan. 141
BaNgôi ABC447: Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi 142
BaNgôi ABC448: Tình yêu hiệp nhất – Thiên Phúc. 144
BaNgôi ABC449: Hiệp nhất trong yêu thương. 146
BaNgôi ABC450: Đức Chúa Trời có mấy Ngôi?. 157

-----------------------------
 

BaNgôi ABC401: Thiên Chúa Đã Sai Con Của Người Đến


Xh 34, 2b-6.8-9; 2Cr 13, 11-13; Ga 3, 16-18

 

Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để BaNgôi ABC401


Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. (Ga 3,16). Vì yêu thế gian, Thiên Chúa sẵn sàng ban tặng Người Con duy nhất để cho thế gian được sống muôn đời. Người Con đã hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc nhân loại. Cái chết trên thập giá là bằng chứng tận cùng của tình yêu. Nhưng buồn thay thế gian lại không cảm nhận và thấy hạnh phúc vì được ban cho Người Con duy nhất, nên khi thì nhạt nhẽo, có khi không cần chi đến Người. Chuyện cơm, áo, gạo, tiền lấp đầy cõi lòng tâm trí rồi thì đâu còn chỗ để liên đới mật thiết với Người Con được ban tặng.

“Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian tội lỗi nhờ Ngài mà được cứu độ”. (Ga 3,17). Nhưng để đáp lại, thật ngược đời, thế gian lại lên án Người và làm cho Người phải chết trên thập tự. Có khi ngày nay nhiều người vẫn tiếp tục lên án Chúa. Trước bệnh tật rủi ro, đau khổ hoạn nạn, tai ương... đều đổ cho Chúa định, Chúa gửi thánh giá... Oan cho Chúa quá! làm sao để đổi mới cái nhìn mà nhận ra giữa cuộc đời ánh sáng và bóng tối lẫn lộn bao trùm này? Chỉ có Chúa Thánh Thần là Đấng có thể giúp chúng con đổi mới cái nhìn ấy.

Trong bài đọc II, thánh Phaolô cầu chúc cho tín hữu, cũng là lời cầu của vị chủ tế trong mỗi Thánh lễ hôm nay: “Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Amen”. (2Cr 13,13).

Lễ Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng con chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cao cả lạ lùng: Tình yêu của Chúa Cha được thể hiện bằng việc hiến tặng Con Một yêu dấu. Tình yêu của Chúa Cha, ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần còn thể hiện trong Chúa Con, nơi tâm hồn các môn đệ và luôn ở trong chúng con nữa. Chúa ngự trị trong chính cõi lòng chúng con, cõi lòng là kho để cất giữ những gì quí giá. Vâng, Chúa Cha hằng ở trong Chúa Con, Chúa Con ở trong tâm hồn chúng con, như thế chúng con hằng được ở trong tình yêu Ba Ngôi hiệp nhất với tình yêu thương. Còn gì cao quý hạnh phúc hơn? Chúng con phải can đảm làm chứng cho tình yêu ấy nơi chúng con sống và làm việc mọi ngày.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi trong lòng mọi người và giữa lòng thế giới. Chúng con ước mong nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mỗi người chúng con khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, trong những điều quen thuộc của cuộc sống. Hằng ngày chúng con vẫn hưởng nhận tình yêu Ngài  mà chẳng nhận ra để cảm tạ Ngài. Nguyện xin Thánh Thần Chân Lý đến chiếu tỏa trên chúng con ánh sáng của Ngài, biến đổi chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời, cho muôn người trong khắp nơi. Amen.

Én Nhỏ

-----------------------------

 

BaNgôi ABC402: THIÊN CHÚA CỨU RỖI CHÚNG TA


NHỜ CHÚA CON TRONG CHÚA THÁNH THẦN

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI - NĂM A

(Ga 3, 16- 18)

CÂU HỎI GỢI Ý

 

Ba câu này chứa đựng thực sự một học thuyết về Thiên Chúa Ba Ngôi theo nghĩa nào? 2. Câu 17 BaNgôi ABC402


1. Ba câu này chứa đựng thực sự một học thuyết về Thiên Chúa Ba Ngôi theo nghĩa nào?

2. Câu 17 nói Thiên Chúa không sai Con đến trong thế gian để xử án. Nhưng trong Ga 9,39 Chúa Giêsu lại bảo: "Chính để xét xử mà Ta đã đến trong thế gian". Có mâu thuẫn không?

1. Thoạt nhìn, khía cạnh ba ngôi của bản văn này không rõ ràng lắm, vì nếu thấy có nhắc đến Thiên Chúa (Chúa Cha) và Con một Ngài, ta cũng chẳng tìm đâu ra lời đề cập minh nhiên đến Chúa Thánh Thần cả. Tuy vậy, dù không nói rõ, đoạn văn vẫn ngụ ý và văn mạch của nó xác nhận điều ấy.

2. Đoạn Tin Mừng của chúng ta, đi liền sau cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô (3, 1- 12), là một bài suy niệm về Con độc nhất. Nhưng nói đến Con, tức là nhắc tới Cha, và ở đây Cha là Thiên Chúa. Chính Ngài được trình bày cho chúng ta như nguyên lý cứu rỗi. Chính Ngài đã sai Con đến trong thế gian. (c. 17) qua việc Nhập thể, đã ban Người cho thế gian (c. 16) qua cuộc Tử nạn của Người, để cứu rỗi thế gian.

Abraham đã chấp nhận sát tế con một mình (St 22,1- 18), nhưng Thiên Chúa đã ngăn chân kịp thời, để chỉ dành riêng cho Ngài việc phó nộp chính Con yêu (Rm 8,32). Như thế Thiên Chúa đã cho thấy Ngài yêu thương hết thảy mọi người và muốn cứu rỗi tất cả (1Tm 2, 3-6; Tt 2,11). Sở dĩ con người hư mất, là vì họ chối từ tình yêu của Chúa Cha và món quà Ngài ban tặng là Con một của Ngài. (cc.16-18).

3. Tự việc chiêm ngắm Con Người từ trời xuống để rồi lên lại bằng con đường thập giá (cc.13- 15), thánh sử đã đưa chúng ta đến việc chiêm ngắm Người Con độc nhất (cc.16-18). Ta biết rằng Tin Mừng thứ tư không ngừng nhấn mạnh đến mối tương quan duy nhất nối kết Chúa Giêsu với Cha Người trên trời (đặc biệt hãy xem Ga 1, 14. 18 ; 5,19- 47 ; 6, 37- 46 ; 6, 57 ; 7, 25- 29 ; 8, 13- 30. 49- 50; 10, 15- 18. 25- 38; 11, 42- 43; 12, 26- 28; 13,1. 31- 32; 14, 1- 14; 16, 22- 23; 17, 1- 5. 10- 11. 18- 26).

Ở đây niềm tin vào Danh (nghĩa là vào ngôi vị) của Người Con độc nhất được xem như là điều kiện cần thiết để được cứu rỗi. Ai cố ý không chịu chấp nhận mầu nhiệm nhiệm sinh vĩnh cửu, và mầu nhiệm nguồn gốc thiên giới này của Ngôi Lời nhập thể (Ga 1, 1; 1, 14; 6, 41- 47. 64- 72) là tự loại mình ra khỏi các hồng ân của Thiên Chúa: Họ tự kết án chính mình (c.18). Trái lại, ai tin vào mầu nhiệm này thì tự mở đường vào sự sống vĩnh cửu (cc.16- 17).

Việc hòa hợp tính cách độc thần với tính cách đa ngôi vị trong Thiên Chúa là một mầu nhiệm vĩ đại mà ta không thể biết nếu Thiên Chúa đã chẳng mặc khải cho qua Chúa Kitô. Và ta phải tuyên xưng các dữ kiện của mầu nhiệm ấy mặc dầu không thể xác định ý nghĩa của nó cách nào khác ngoài cách tin tưởng tuyệt đối vào giáo huấn Chúa Kitô.

4. Bản văn ta đang nghiên cứu không trực tiếp nói đến Thánh Thần. Nhưng nhờ chỗ khác, ta biết rằng Thiên Chúa và Chúa Giêsu cứu rỗi ta bằng cách ban Thánh Thần cho ta (Ga 7, 37- 39; Gl 4,4-7). Tuy nhiên, cuộc đối thoại với Nicôđêmô đã đặt nhiều cái mốc khi nói đến não trạng thiêng liêng (thần khí) và qua đó nói đến Thánh Thần là tác giả trách nhiệm của não hàng ấy; nhưng chỉ Kitô hữu nào đã làm quen với giáo huấn hóa Chúa Kitô và của Giáo Hội mới có thể mặc cho các lời đối thoại trên một ý nghĩa siêu việt như thế.

Thần khí trong đó được đặt đối nghịch với xác thịt (c.6), với những cái nhìn thô thiển (trần tục) về vấn đề tôn giáo (c.12). Nó được so sánh với gió, vì cũng có nguồn gốc và ảnh hưởng bí mật (c.8). Mối tương quan của nó với nước, mạch nước, cho thấy nó là nguyên lý của sự sinh hạ mới (tái sinh bằng phép rửa) và nguyên lý, của việc vào nước Thiên Chúa (cc 5.8). Đây hãy còn là một giáo huấn sơ khai về Chúa Thánh Thần (giáo huấn cao siêu hơn sẽ được ban bố sau này, trong Ga 14, 15-17. 26; 15, 26; 16, 4- 15); nhưng có thể bảo đấy là chương khảo luận đại cương về Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa (Cha) sai Con một Ngài đến với ta để Người cứu rỗi ta bằng cách thông ban Thánh Thần. Và Thánh Thần đưa ta lên cùng Chúa Cha nhờ Chúa Kitô (Gl 4, 4- 7; Rm 8, 15- 17).

CHÚ GIẢI CHI TIẾT

 “Thiên Chúa đã yêu mến thế gian đến nỗi ... ": Công trình cứu rỗi được nối kết với nguyên lý tối hậu của nó là tình yêu của Thiên Chúa đối với thế gian. Việc sai phái Chúa Con, như là dấu tích tình yêu của Thiên Chúa, đã được lựa 4,9-10.16.19 làm nổi bật. Tư tưởng này, tiềm tàng trong Tin Mừng thứ tư, đã được khai triển trong chương 13 và các chương kế tiếp.

“Vì Thiên Chúa không sai Con đến trong thế gian để xử án thế gian ": Câu này xác định mục đích sứ mệnh của Chúa Con đối với thế gian: không phải để xét xử, nhưng để cứu rỗi thế gian (Ga 4,42; 1 Ga 4, 14). Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại quả quyết trong 9,39: "Chính để xét xử mà Ta đã đến trong thế gian. Thưa điều Thiên Chúa muốn là cứu rỗi thế gian ; tuy nhiên việc Chúa Con đến nhất thiết gây nên quyết định chọn lựa dứt khoát của con người, sự chọn lựa này làm nên việc xét xử. Quyết định chính yếu ấy của tất cả đời người, chính là việc gắn bó vào "Con Một của Thiên Chúa" (c.18) bằng đức tin, hay trái lại là sự chối từ không chịu tin. Câu. 18 dịch sát chữ là "Kẻ tin vào Người thì không bị án xử (trong các câu 17-1 8, BJ cả 3 lần đều dịch "luận phạt", trong lúc bản Hy lạp là "án xử"); kẻ không tin thì đã bị “xét xử rồi". Án xử thành ra không tự Chúa Con mà đến, nhưng tự thế gian đã không chịu đón nhận ơn cứu độ mà Chúa Kitô đem tới cho. Thế gian khép lòng trước tình yêu của Chúa Cha tỏ hiện trong việc sai phái Chúa Con, nó loại bỏ Đấng Trung gian duy nhất là Đấng có thể đưa nó đến sự sống. Thành ra, vì ích kỷ, thế gian đã chọn lựa ở lại trong sự chết. Một án quyết sẽ có thể long trọng công bố, xác nhận tình trạng này (x. cuộc phán xét cánh chung vào ngày Quang lâm trong các Tin Mừng Nhất lãm) nhưng sẽ không thay đổi tình trạng đó nữa.

KẾT LUẬN

Không được chần chừ lần lữa hoặc giả điếc làm ngơ trước mặc khải trực tiếp nhất, hồng ân cứu độ cao quý nhất và tình yêu tuyệt đối này của Thiên Chúa. Vì hãy nhớ rằng cái chết của Chúa Giêsu mặc cho mọi phản ứng của con người ý nghĩa cánh chung đích thực của nó.

Ý HƯỚNG BÀI GIẢNG

1. Niềm tin vào Thiên Chúa Ba ngôi có được là nhờ niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Mọi giáo huấn về Thiên Chúa đều được chứa đựng trong con người của Chúa. Từ đó việc tin vào Chúa Con đã hàm chứa việc tin vào Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế Tin Mừng đã nói: “Phàm ai tin vào Người thì không phải hư đi nhưng được sự sống đời đời. Sự kiện trong ngày lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội chọn một bản văn có chủ ý nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, cho thấy khởi điểm lộ trình và mục đích của niềm tin đã được bao hàm trong việc gắn bó sống động vào Chúa Kitô. Ai đến với Chúa Kitô thì cũng đến với Chúa Cha và được như thế là nhờ ơn Chúa Thánh Thần.

2. Nhưng đây còn một vấn nạn khác mà Tin Mừng muốn trả lời: Thiên Chúa cứu thế gian bằng cách nào? Bằng cách sao Con của Ngài đến trong thế gian. Thế nhưng ngày nay Chúa Kitô đến trong thế gian bằng con đường đặc biệt nào? Bằng Giáo Hội. Do đó Giáo hội có sứ mệnh làm cho Chúa Kitô hiện điện trong thế gian. Giáo Hội phải thông đạt một sự hiện diện đích thực chứ không chỉ giảng dạy, đưa ra học thuyết, giáo huấn mà thôi. Thiên Chúa Ba Ngôi đã tự trở nên gần gũi với nhân loại trong con người Chúa Giêsu Kitô, Đấng được mặc khải trong Giáo hội và nhờ Giáo hội.

3. Kẻ tin vào Chúa Giêsu đến nỗi sẵn sàng chia sẻ số phận tử nạn và phục sinh của người, thì được vào trong mầu nhiệm sống động của Thiên Chúa. Điều này giải thích tại sao sứ điệp của các sứ đồ, ở thời đầu Giáo hội, không phải là một bài giáo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng là lời khan báo về Chúa Giêsu Kitô. Suốt dòng lịch sử Giáo hội, và nhất là qua các công đồng, Giáo Hội sẽ cố gắng công thức hóa cho mình một tư tưởng về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng việc chính của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội (trong mỗi người chúng ta) là làm sao cho Giáo Hội trở thành và mãi mãi là kẻ tin vào Chúa Giêsu Kitô.

4. "Ai tin vào Con Người thì chẳng bị án xử; ai không tin thì đã bị án xử rồi vì đã chẳng tin". Đây là nghịch lý của một sự tự do chỉ có thể chọn lựa giữa sự sống và cái chết. Không có nhiều cách sống, nên không thể có sự chọn lựa giữa nhiều giả thuyết khác nhau. Hoặc được tất cả hoặc mất tất cả. Tình yêu của Chúa Cha, biểu lộ trong Chúa Con và kích động trong ta nhờ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, xem ra bi thảm vì có tính cách quyết định. Tình yêu không phải là cái gì có thể chọn lựa tuỳ ý giữa bao cái khác. Nó là sự sống của con người. Sự tự do mà Thiên Chúa ban cho con người là tiếng mời gọi diệu kỳ nhất, mời gọi đi đến với tình yêu, đồng thời cũng là khả năng hủy diệt nguy hiểm nhất, nhiều kẻ đã sợ tự do; có lẽ họ thích đừng phải đương đầu với một chọn lựa như thế, vì họ coi sự chọn lựa đó dã man hơn là dịu dàng và tế nhị. Tuy nhiên, chính khi tự do yêu thương mà con người thực sự là người. Nếu không có sự chọn lựa ấy (với nhiều khía cạnh bi thảm của nó) thì con người chỉ còn là một người máy đã bị quy định trước. Nhưng đối với ai lựa chọn theo Chúa Giêsu, đối với ai, nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, "đã tin vào Danh Con Một Thiên Chúa" thì thật hạnh phúc dường nào! Tất cả trở thành bình an và vui sướng trong sự hiệp thông mà Chúa Thánh Thần đã thực hiện.

Học viện Giáo hoàng Pio X Đà Lạt

-----------------------------

 

BaNgôi ABC403: CHÚA NHẬT LỄ BA NGÔI


"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến,
để thế gian nhờ Người mà được cứu độ"

BÀI TIN MỪNG: Ga 3:16-18

I. Ý CHÍNH:

 

Bài Tin Mừng hôm nay, một đoạn đi liền sau một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô về BaNgôi ABC403


Bài Tin Mừng hôm nay, một đoạn đi liền sau một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô về ơn tái sinh (Ga 3,1-12) là một bài suy niệm về Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa giúp chúng ta hiểu về hoạt động của Ba Ngôi Thiên Chúa việc cứu rỗi thế gian.

II. SUY NIỆM:

1/ "Thiên Chúa đã yêu thế gian…":

Thiên Chúa đã yêu: Trong truyền thống Do thái chỉ thấy nói Thiên Chúa yêu Israel, chứ không thấy nói Thiên Chúa yêu thế gian. Vì thế kiểu nói này ở đây là điểm mặc khải mới của Tân Ước về tình yêu Thiên Chúa mở rộngtới mọi người không phân biệt chúng ta hay quốc gia nào.

Thế gian: Khi thì chỉ chung cả vũ trụ, khi thì chỉ nhân loại là phần quan trọng nhất, và nhân loại thì hoặc là đối tượng tình yêu của Chúa Cha, hoặc như hợp tác chống lại Thiên Chúa và mặc khải của Người (Ga 12, 31. 1Ga 2,16). Ở đây thế gian được hiểu là đối tượng tình yêu của Thiên Chúa Cha (Ga 3,16).

Con Một Người

+ Còn ở đây vừa có nghĩa là Chúa Cha sai Chúa Con xuống thế, vừa có nghĩa là ban Chúa Con chịu chết trên thập giá.

+ Abraham đã chấp nhận sát tế con một mình (Mt 22,1.18) nhưng Thiên Chúa đã ngăn chặn kịp thời để chỉ dành riêng cho Người việc phó nộp chính Con Một yêu dấu của mình cho thế gian (Rm 8,32).

+ Vì thế, cử chỉ "ban Con Một Người" ở đây là dấu tích tình yêu của Thiên Chúa đối với thế gian. Điều này đã được nệm tàng trong Tin Mừng của thánh Gioan, đặc biệt là ở chương 13 và nhất là được nổi bật như 1Ga 4,9-10 ; 16,9 (x. 1Tm 2.3-6 ; Tl 2,11).

Ai tin ở Con của Người thì không phải hư mất.

+ Ở đây cho thấy niềm tin vào Danh, tức là vào Ngôi vị của Người Con độc nhất được xem như là điều kiện cần thiết để được cứu rỗi và được sống đời đời.

Thiên Chúa không sai Con Người …

+ Ở đây biểu lộ tính cách tiêu cực của tình yêu Thiên Chúa đối với thế gian, đồng thời cũng biểu lộ mục đích sứ mệnh của Chúa Con đối với thế gian: không phải để xét xử, nhưng để cứu rỗi thế gian (Ga 4,42. 1Ga 4,14).

+ Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại quả quyết trong (Ga 9,39): "Chính để xét xử mà Ta đến trong thế gian". Thưa: Điều Thiên Chúa muốn là cứu rỗi thế gian, nhưng việc Chúa Con đến thế gian buộc Con Người phải lựa chọn dứt khoát: tin nhận vào Chúa Giêsu hay từ chối Người thì mất sự sống ấy. Vì vậy án xử không tự Chúa Con mà đến, nhưng tự con người đã không đã không chịu đón nhận ơn cứu độ mà Chúa Kitô đem đến.

2/ "Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt":

+ Chữ "tin" được lập lại nhiều lần ở đây, tất nhiên phải hiểu là đức tin đi đôi với việc làm. Ai tin nhận Chúa Giêsu Kitô và sống theo Người sẽ không bị luận phạt.

"Ai không tin đã bị luận phạt rồi…": Ai cố ý không chịu chấp nhận Ngôi Lời nhập thể, tức là không tin vào Danh Con Một Thiên Chúa (Ga 1,1 ; 1,14 ; 6,41-47 ; 64-72) là tự loại mình ra khỏi hồng ân của Thiên Chúa, và như thế họ tự kết án chính mình.

Tin vào Danh Con Một Thiên Chúa:

+ "Danh" biểu lộ thân thế Chúa Giêsu Kitô (x. Ga 2,23 ; 3,18 ; 1Ga 3,23 ; 5,13) tin là liên kết với Chúa Giêsu Kitô Đấng đã nhận mình là Con Chúa Cha và là Đấng mặc khải.

+ Lòng tin vào Danh Chúa Con ở tại việc nhìn nhận và tín nhiệm kêu cầu quyền năng của Chúa Giêsu Kitô.

CẦN LƯU Ý:

Đoạn Tin Mừng hôm nay suy niệm về Chúa Giêsu Kitô là Con Một của Chúa Cha, nhưng nói đến Con là nhắc đến Cha và ở đây Cha là Thiên Chúa. Chính người được trình bày cho chúng ta như là một nguyên lý cứu rỗi. Chính Cha đã sai Con đến trong thế gian (c.17) qua việc nhập thể, đã ban Người cho thế gian (c.16) qua cuộc tử nạn của Người, để cứu rỗi thế gian.

Đoạn Tin Mừng này được chọn để dùng vào lễ Chúa Ngôi Ba, nhưng lại không trực tiếp nói đến Chúa Thánh Thần. Tại sao vậy ? thực ra, ở đây, tuy không nói đến Chúa Thánh Thần, nhưng nhờ những chỗ khác, ta biết rằng Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu cứu rỗi trần gian bằng cách ban Thánh Thần cho trần gian (ga 7, 37-39). Hơn nữa, đoạn Tin Mừng này nối tiếp câu chuyện đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô về ơn tái sinh, mà ơn tái sinh này do Chúa Thánh Thần (Ga 3,5-6). Vì thế, qua ý nghĩa của đoạn Tin Mừng này, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa sai Con Một Người đến thế gian để cứu rỗi thế gian bằng cách thông ban Thánh Thần. Và Thánh Thần đưa thế gian lên cùng Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu Kitô (1Ga 4,4-7 ; Rm 15-17). Vì đoạn Tin Mừng này nói lên hoạt động của Ba Ngôi Thiên Chúa trong việc cứu rỗi trần gian nên đã được phụng vụ chọn để suy niệm vào lễ Chúa Ba Ngôi.

III. ÁP DỤNG:

A/ Áp dụng theo Tin Mừng

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội muốn chúng ta nhận thức rằng niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa Ba Ngôi được đặt trên niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Và vì thế việc tin vào Chúa Con đã hàm chứa việc tin vào Chúa Cha và Chúa Thánh Thần và Chúa Ba Ngôi.

B/ Áp dụng thực hành:

1/ Nhìn vào Chúa Cha:

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một là dấu tích của tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì ơn trọng đại này, và đồng thời chúng ta hãy noi gương Chúa Cha biết trao ban những gì quý giá của mình như tài năng, sức khoẻ, thì giờ, sở thích để làm bằng chứng của tình yêu đối với tha nhân.

2/ Nhìn vào Chúa Con:

Chúa Con vâng lời Chúa Cha đến thế gian để chịu chết chuộc tội cho thế gian và sống lại đem lại sự sống cho thế gian. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy tập sống vâng lời: vâng lời Chúa, vâng lời Người có trách nhiệm…để duy trì trật tự và đem lại sự sống an bình trong hạnh phúc cho bản thân và tha nhân.

3/ Nhìn vào Ba Ngôi Thiên Chúa:

+ Sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa trong tình thương và bác ái là mẫu gương sự hiệp nhất của chúng ta trong mỗi cộng đoàn.

+ Ta thấy mỗi cá nhân còn những thiếu sót, nhưng trong đời sống chung mỗi người sẽ đóng góp những giá trị tích cực của mình để tạo nên sự hoan lạc sâu xa của cuộc đời.

+ Tỏ lòng mến Thiên Chúa Ba Ngôi bằng cách làm dấu Thánh giá trên mình cách ý thức và tỏ lòng yêu mến Chúa hơn.

HTMV Khóa X - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn

-----------------------------

 

BaNgôi ABC404: TÌNH YÊU BA NGÔI


Tin Mừng Ga 3: 16-18

 

Mầu nhiệm Ba Ngôi được coi như một công thức mà Giáo Hội sử dụng trong tất cả mọi sinh hoạt BaNgôi ABC404


Mầu nhiệm Ba Ngôi được coi như một công thức mà Giáo Hội sử dụng trong tất cả mọi sinh hoạt: từ một dấu thánh giá, một phép lành cho đến một lời thề long trọng hay một bí tích. Tất cả đều bắt nguồn ở công thức duy nhất Chúa Kitô đã dùng để ban truyền mệnh lệnh rửa tội cho muôn dân trước khi Ngài lên trời.

            Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm quan trọng trong đạo. Mầu nhiệm cao trọng nhất nhưng cũng gần gũi với đời sống của các tín hữu. Chúng ta có thể tuyên xưng mầu nhiệm qua việc làm Dấu Thánh Giá nhiều lần trong ngày. Đã có rất nhiều suy tư thần học về Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, nhưng con người vẫn đắm chìm trong thao thức. Có rất nhiều nhà thần học đã dùng những hình ảnh, tỉ dụ và ẩn dụ để giải thích một chút về Chúa Ba Ngôi; giúp chúng ta dễ hiểu qua các biểu tượng như hình tam giác ba cạnh, ngọn lửa và tia nắng, lá Shamrock, ba thể khí, lỏng và đặc và nhìn xem cây, cành và lá liên kết... Tất cả những giải thích cũng chỉ như giọt nước trong đại dương bao la. Trí khôn con người chỉ còn biết chìm đắm trong nhiệm mầu và quy phục bái lậy tôn thờ.

            Trong đời sống một người tín hữu, ngay từ khi chưa chào đời cho đến khi chết rồi, biết bao nhiêu lần công thức ấy đã được đọc trên mình chúng ta kèm với dấu thánh giá hay một nghi thức hoặc cử chỉ nào khác. Nhưng vì là một công thức, cho nên khi nghe đến hay đọc lên, nhất là sau khi đã lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta không còn cảm thấy gì nữa, công thức ấy đã được nhắc tới một cách máy móc, vô ý thức, đôi khi còn thiếu tôn kính nữa. Vì vậy, chúng ta cần sửa chữa lại điều không tốt đẹp ấy và quyết tâm từ nay mỗi khi làm dấu thánh giá chúng ta sẽ làm một cách ý thức và tôn kính.

            Thiên Chúa là Tình Yêu, nghĩa là Ngài không đơn độc một mình. Nếu như Ngài đơn độc một mình thì Ngài sẽ yêu một mình Ngài một cách ích kỷ vô cùng. Nhưng Ngài là 3: Cha, Con và Thánh Thần. Là ba, nhưng cả ba hoàn toàn yêu thương hiến tặng sự sống, hoàn toàn tương quan với nhau, hiệp nhất với nhau: Cha hoàn toàn là của Con, Con hoàn toàn là của Cha và mối tương quan tình yêu và sự sống này giữa Cha và Con là Chúa Thánh Thần.

            Tình yêu Thiên Chúa không khép kín lại nơi cộng đồng Ba Ngôi mà còn lan tỏa ra bên ngoài, trên khắp vũ trụ: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban cho thế gian quà tặng quý giá nhất của người Con Chí Ái của Ngài, nghĩa là chính sự sống của Ngài. Rồi đến lượt Người Con ấy cũng trao ban Thánh Thần, nghĩa là chính sự sống của Ngài cho thế gian. Chính nơi Người Con ấy, nơi bản thân, cuộc sống, cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu mà chúng ta nhận ra được Thiên Chúa là tình yêu và thế nào là sống như con người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa: "Ai không yêu thương anh em là không biết Thiên Chúa" (1Ga 4, 8). Còn ai đã biết Thiên Chúa thì phải yêu thương anh em như Ngài đã yêu thương, vì Thiên Chúa là Tình Yêu.

            Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi còn là một lời dạy cho chúng ta ngày hôm nay. Trí khôn con người hữu hạn, làm sao có thể hiểu hoàn toàn về Thiên Chúa vô cùng. Nếu muốn hiểu thì chẳng khác nào muốn đem nước của đại dương mênh mông mà đổ vào trong một lỗ nhỏ, như một trò đùa của em bé mà thánh Augustinô gặp nơi bờ biển. "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lãnh hội được. Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Người sẽ đưa các con vào trọn cả trong sự thật."

            Tình thương của Thiên Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa đã an bài vũ trụ, nâng đỡ cuộc sống con người và ban cho chúng ta sự sống. Tình thương của Chúa Giêsu Kitô, Đấng mặc lấy thân phận con người đến cứu chuộc chúng ta, để làm sáng tỏ lại hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta, giúp chúng ta trở về nhà Cha an toàn. Tình thương của Chúa Thánh Thần, Đấng hằng ban ơn soi sáng, nâng đỡ, an ủi, giúp chúng ta sống trọn kiếp sống trần gian.

            Lễ Chúa Ba Ngôi không chỉ là một lời ca tụng tình yêu Thiên Chúa, mà còn là một tuyên xưng về phẩm giá con người. Thiên Chúa phú bẩm cho con người khả năng yêu thương; Ngài tỏ mình cho con người để con người cũng nhận ra được phẩm giá cao cả của mình. Mỗi ngày, từ lúc khởi đầu một ngày mới cho đến lúc trở lại giường ngủ, chúng ta không ngừng tuyên xưng mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa và phẩm giá cao cả của con người. Mầu nhiệm ấy gắn liền với Thập Giá Chúa Giêsu mà chúng ta vẽ trên người.

            Chúa Giêsu đã mạc khải cho Nicôđêmô: "Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài cho thế gian, để tất cả những ai tin vào Người thì khỏi phải chết. Quả vậy, Thiên Chúa đã đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng nhờ Con của Ngài mà thế gian được cứu độ, ai tin sẽ được cứu; ai không tin thì đã bị lên án rồi" (Ga 3,16-18).

            Qua cái chết trên Thập Giá, không những Chúa Giêsu tỏ bày cho chúng ta mầu nhiệm của Thiên Chúa, Ngài còn vạch ra cho chúng ta con đường đi vào mầu nhiệm ấy, đó là con đường của yêu thương. Chúa Giêsu đã yêu thương và yêu thương cho đến giọt máu cuối cùng; Ngài đã tỏ cho chúng ta thấy bộ mặt của Thiên Chúa; Ngài đã dạy cho chúng ta biết thế nào là yêu thương.

            Niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi có được là nhờ niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Mọi giáo huấn về Thiên Chúa đều được chứa đựng trong con người của Chúa. Từ đó việc tin vào Chúa Con dã hàm chứa việc tin vào Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế Tin Mừng đã nói: "Phàm ai tin vào Người thì không phải hư đi nhưng được sự sống đời đời". Sự kiện trong ngày lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội chọn một bản văn có chủ ý nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, cho thấy khởi điểm lộ trình và mục đích của niềm tin đã được bao hàm trong việc gắn bó sống động vào Chúa Kitô. Ai đến với Chúa Kitô thì cũng đến với Chúa Cha và được như thế là nhờ ơn Chúa Thánh Thần.

            Ba Ngôi là lò lửa tình yêu lúc nào cũng ngùn ngụt cháy. Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu không bao giờ vơi cạn. Cuộc trao đổi cho đi và nhận lãnh làm cho tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa ngày càng sung mãn dồi dào. Tất cả mọi tình yêu đều bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi. Tất cả mọi tình yêu muốn trung thực và bền vững đều phải học theo khuôn mẫu tình yêu Chúa Ba Ngôi. Hạnh phúc là ta được tham dự vào bầu khí yêu đương của Chúa Ba Ngôi. Hạnh phúc sẽ đến khi mọi người biết yêu thương nhau trong tình yêu của Chúa Ba Ngôi.

            Mừng Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta được nhắc nhớ rằng, Thiên Chúa Cha, Con, Thánh Thần đã yêu chúng ta và chúng ta được mời gọi để đáp lại tình yêu thương ấy bằng một đời sống trổ sinh nhiều hoa trái tốt, xứng đáng con yêu quí của Thiên Chúa: "Chúng con hãy nên trọn lành như Cha các con ở trên trời là Đấng trọn lành" (Mt 5,48).

-----------------------------

 

BaNgôi ABC405: LỄ CHÚA BA NGÔI

 

Có những người cho rằng với kiến thức và nỗ lực tìm kiếm, có người có thể thấu suốt mọi sự BaNgôi ABC405


Có những người cho rằng với kiến thức và nỗ lực tìm kiếm, có người có thể thấu suốt mọi sự, khoa học có thể chứng minh được tất cả. Người ta cũng đưa ra những minh họa về Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng tất cả đều khập khiễng và không thể nào diễn tả hết về Thiên Chúa Ba Ngôi, vì Thiên Chúa không như người ta tưởng. Bài học của thánh Augustinô cũng là bài học cho mỗi chúng ta, nếu như muốn tường tận chân lý về Thiên Chúa.

Một hôm, đi dọc theo bờ biển, đầu óc miên man nghĩ đến những bí nhiệm về Thiên Chúa, tình cờ Augustinô gặp một cậu bé đang ngồi chơi trên cát. Nó dùng một mảnh sò để đào một lỗ nhỏ trên cát, rồi dùng vỏ sò múc nước biển đổ vào đó. Nhưng dã tràng xe cát biển Đông, cứ đổ nước vào cái lỗ mà vẫn không bao giờ đầy. Ngạc nhiên về cử chỉ của đứa bé, thánh nhân nấn ná gợi chuyện. Ngài hỏi nó đang làm gì, đứa bé trả lời không chút do dự: thưa ông, cháu đang dùng vỏ sò này để tát cho cạn nước biển đại dương. Thánh nhân lắc đầu bảo nó: cháu không thể làm được chuyện đó đâu. Đứa bé ngước lên và mỉm cười nói: múc cạn nước đại dương để đổ đầy cái lỗ này còn dễ hơn việc ngài muốn dùng trí khôn loài người để tìm hiểu cạn mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Augustinô đã giật mình tỉnh ngộ.

Quả thật, mầu nhiệm Ba Ngôi là một mầu nhiệm cao cả, mầu nhiệm chính trong đạo mà trí khôn hạn hẹp của con người chúng ta không thể hiểu thấu tường tận rốt ráo. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta không thể cảm nghiệm về mầu nhiệm Ba Ngôi.

Thiên Chúa Ba Ngôi mà một Thiên Chúa duy nhất, tuy phân biệt nhưng cùng một bản thể và uy quyền bằng nhau. Với trình thuật Tin mừng lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta nghe thánh sử Gioan cho biết: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”. Chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm được tình yêu là như thế nào, chúng ta mới có thể cảm nghiệm được về Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa nhân lành và yêu thương, mọi việc Ngài làm đều thể hiện lòng nhân lành và tình yêu thương ấy. Ngài yêu thương chúng ta, mong muốn chúng ta hoàn thiện mỗi ngày.

Tình yêu là những gì Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chính vì yêu mà Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành. Bài đọc I chúng ta nhận biết rằng thậm chí Môisen đã tin tưởng cậy trông, xin Ngài xoá mọi gian ác và tội lỗi nhân loại, và xin nhận dân làm cơ nghiệp của Chúa. Cũng chính vì yêu mà Ngài đã ban Con Một cho con người. Và chính vì yêu mà Người Con sẵn sàng trao ban sự sống cho người mình yêu. Tình yêu đơn giản là cho đi không tính toán qua cái chết trên thập giá. Ngài còn xin Cha ban Thánh Thần để những ai tin vào Chúa, nhờ Chúa Thánh Thần giúp họ sống Bí tích Thánh Thể là Bí tích của tình yêu như một món quà trao ban của Thiên Chúa.

Tình yêu Ba Ngôi hợp thành một gia đình. Vì thế gia đình là hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Mà người cha trong gia đình là cột trụ. Người vợ sống nương tựa vào chồng và tình yêu của họ triển nở ra con cái. Chính khi gia đình hòa thuận hạnh phúc là khi thể hiện một tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Một xứ đạo là gia đình rộng lớn hơn, một giáo phận là gia đình rộng lớn hơn nữa. Chính trong sự hợp nhất yêu thương của các thành viên trong cùng một giáo xứ, giữa các thành phần dân Chúa trong giáo phận là họa ảnh của gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi. Bao lâu chúng ta còn chia rẽ, óc bè phái, tính hơn thua tỵ nạnh là chúng ta đang làm tổn thương, thiệt hại đến mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi trong đời sống chúng ta.

Ước gì mỗi khi chúng ta làm dấu Thánh gia nhân danh Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa Tình Yêu trong cuộc đời ta, chúng ta không ngừng kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân trong sự hợp nhất để được chúc phúc như lời thánh Phaolô mời gọi trong thư thứ II gởi tín hữu Côrintô: “Anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em”. Amen.

Lm. Alfonso

-----------------------------

 

BaNgôi ABC406: THIÊN CHÚA KHÔNG ĐƠN ĐỘC


Tgm.GM Giuse Vũ Văn Thiên

 

Thiên Chúa không đơn độc”. Đó là tựa đề một tác phẩm của nhà thần học Jean-Noel Besançon. Trong BaNgôi ABC406


 “Thiên Chúa không đơn độc”. Đó là tựa đề một tác phẩm của nhà thần học Jean-Noel Besançon. Trong cuốn sách này, tác giả suy tư về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi ở nhiều khía cạnh khác nhau, đồng thời trình bày mối tương quan giữa mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và đời sống Kitô hữu. Phụng vụ hôm nay khẳng định với chúng ta: Thiên Chúa duy nhất nhưng không đơn độc. Khi nói đến Chúa Ba Ngôi là chúng ta đứng trước một mầu nhiệm cao cả, và chỉ có thể thốt lên như lời ông Môisen: “Có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa các dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đởm, như Thiên Chúa của anh em không?” Những gì được trình bày về Chúa Ba Ngôi trong khoa thần học chỉ là những nét chấm phá, dựa trên mạc khải và lý trí để suy niệm về chính Thiên Chúa, Đấng chúng ta tin kính và tôn thờ.

Thiên Chúa không đơn độc, vì Ngài là Tình Yêu. Đã là tình yêu thì phải có đối tượng để chia sẻ và trao đổi tình yêu, chứ không thể đơn độc một mình. Từ những trang đầu của sách Sáng thế, Kinh Thánh đã trình bày với chúng ta hình ảnh Thiên Chúa là Đấng sáng tạo. Ngài sáng tạo vì yêu thương con người và muốn san sẻ cho con người sự thánh thiện của Ngài, ngõ hầu nhờ đó mà con người được hưởng hạnh phúc.

Khi sáng tạo con người, Thiên Chúa nói với chính mình: “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh và giống như chúng ta” (St 1,26). Nên chú ý ở đây Thiên Chúa dùng động từ ở ngôi thứ nhất số nhiều. Một cách nào đó, chúng ta có thể hiểu, nếu Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng vô hình, thì con người có thể nhận ra Ngài nơi chính khuôn mặt của con người, của đồng loại, vì Thiên Chúa đã dựng nên họ giống hình ảnh của Ngài. Chiêm ngưỡng con người để gặp gỡ Chúa. Khởi đi từ con người để gặp gỡ Chúa. Gặp gỡ Chúa nơi chính anh chị em đồng loại, đó là điều sau này Đức Giêsu luôn nhấn mạnh trong giáo huấn của Người.

Sau khi sáng tạo ông Ađam, Thiên Chúa nói: “Con người ở một mình không tốt” (St 2,18). Một tác giả đã viết rất hài hước: “Thiên Chúa ở một mình không tốt”. Thực ra Thiên Chúa không bao giờ là một mình, không bao giờ là đơn độc. Dựa trên mạc khải trong Tân ước, Giáo Hội Kitô khẳng định và tuyên xưng: Thiên Chúa Ba Ngôi, là Cha, và Con và Thánh Thần. Nhiều người ngộ nhận khi cho rằng mầu nhiệm Ba Ngôi chỉ là diễn tả chính hữu thể của Thiên Chúa, chứ không liên quan đến đời sống người tín hữu. Chúng ta cũng hãy nhận ra mối tương quan căn bản mang tính hiện sinh giữa người tín hữu với mầu nhiệm này.

Chúa Ba Ngôi là cội nguồn và đích điểm của đời sống Kitô hữu. Được thanh tẩy và được tái sinh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Chúa Ba Ngôi là cội nguồn và khởi đầu hành trình Đức tin của người tín hữu. Tuy chỉ là một cá nhân bình thường trong cuộc đời mênh mông này, người tín hữu là công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa. Con người được sáng tạo bởi Chúa Cha, được cứu chuộc bởi Chúa Con và được thánh hoá bởi Chúa Thánh Thần. Khi diễn tả như thế, chúng ta không tách rời hoạt động của mỗi ngôi vị trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Bởi lẽ những hoạt động ấy luôn liên kết với nhau. Vì vậy mà chúng ta khẳng định: mỗi người là một công trình tuyệt tác của Thiên Chúa.

Là cội nguồn tức là nơi xuất phát, Chúa Ba Ngôi cũng là đích điểm hướng tới của cuộc sống tín hữu. Quả vậy, hạnh phúc vĩnh cửu mà Chúa Giêsu hứa ban cho người công chính, là sự chiêm ngưỡng và kết hợp với Chúa Ba Ngôi. Thánh Phaolô đã diễn tả một cách cụ thể: lúc đó chúng ta không còn thấy Chúa lờ mờ như trong gương, nhưng mặt giáp mặt như chúng ta nhìn thấy nhau trong cuộc đời. Lúc ấy cũng không cần đến Đức tin nữa, bởi vì người ta chỉ đòi hỏi tin vào một điều chưa nhìn thấy. Hạnh phúc vĩnh cửu là được chiêm ngắm Chúa Ba Ngôi và được chia sẻ hạnh phúc viên mãn của chính Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha: “Con muốn rằng, con ở đâu thì chúng (những kẻ Cha đã ban cho Con) cũng ở đấy với Con và chúng được chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con”.

Không chỉ chờ đợi sau khi chết mới được hưởng thánh nhan Chúa, người Kitô hữu tin Chúa Ba Ngôi luôn đồng hành với họ từng giây từng phút của đời sống hiện tại. Nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà chúng ta được gắn bó với Chúa Cha trong lời cầu nguyện và trong tâm tình yêu mến. Tất cả đời sống người Kitô hữu đều quy hướng về Chúa Cha, nhờ đó mà chúng ta được chia sẻ vinh quang của Người ngay khi còn sống ở đời này. “Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”, lời đọc này, kèm với cử chỉ phác hoạ hình thánh giá trên thân mình, vừa là lời tuyên xưng Đức tin, vừa là lời nhắc bảo người tín hữu phải sống ngay lành trong cư xử hằng ngày, bởi lẽ một khi mang danh Kitô hữu, họ không còn sống cho mình mà thôi, nhưng họ đang góp phần làm vinh danh Chúa. Khi nói năng, ứng xử và hành động, người Kitô hữu nhân danh Chúa, chứ không còn nhân danh cá nhân mình.

Như trên đã nói: Thiên Chúa không đơn độc. Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Thiên Chúa là Tình Yêu, là nguồn mạch và đích điểm của người Kitô hữu. Những ai tin Chúa cũng không còn đơn độc ở đời này. Họ luôn có Chúa đồng hành bao bọc chở che.

----------------------------------

 

BaNgôi ABC407: SUY  NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN LỄ CHÚA BA NGÔI


Lm. Thái Nguyên

Suy niệm

 

Từ ngữ “Chúa Ba Ngôi” (Trinitas) không có trong Kinh Thánh, nhưng là chân lý mà Chúa Giêsu BaNgôi ABC407


Từ ngữ “Chúa Ba Ngôi” (Trinitas) không có trong Kinh Thánh, nhưng là chân lý mà Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Hình ảnh đặc trưng nhất về Chúa Ba Ngôi là khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, có Chúa Thánh Thần dưới hình chim bồ câu và tiếng phán từ trời, là ba hình ảnh tạo nên một chân dung sống động về Chúa Ba Ngôi (Mt 3,16-17).

Thánh Phaolô gửi lời chào các tín hữu trong Chúa Ba Ngôi: Ân sủng của Đức Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em (2Cr 13,13). Còn thánh Luca trong sách Công vụ và trong Phúc Âm, đã nhìn nhận lịch sử cứu độ mang chiều kích Chúa Ba Ngôi: Cựu Ước là thời của Chúa Cha, Tân Ước là thời của Chúa Con, và hiện nay là thời của Chúa Thánh Thần. Trong Kinh Tín Kính, chúng ta cũng tuyên xưng: Chúa Cha là Đấng sáng tạo, Chúa Con là Đấng cứu độ và Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hoá. Nhưng Chúa Cha ở đâu, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cũng ở đó. Ba Ngôi luôn là mầu nhiệm thâm sâu, vừa đơn nhất vừa đa dạng.

Hằng ngày ta rất gần gũi với dấu thánh giá trên mình: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, nhưng xem ra lại xa lạ khi cảm nhận. Những suy tư thần học về Ba Ngôi thật phong phú, cũng như những từ ngữ “ngôi vị” và “bản tính” rất cần thiết để minh định tín điều, nhưng lại rất trừu tượng và khó khăn cho sự gặp gỡ với một Thiên Chúa sống động. Thiên Chúa đúng là Đấng siêu việt, Đấng “ở trên” nhưng đồng thời cũng là Đấng “ở với” và “ở trong” con người cũng như lịch sử.

Thiên Chúa là Đấng “ở trên”, vì là “Đấng trường sinh bất tử, ngự trị trong ánh sáng siêu phàm, Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy” (1Tm 6,16). Thiên Chúa “ở trên” vũ trụ và nhân loại vì “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, đường lối của Ta không phải là đường lối của các ngươi” (Mt 16,23). Nếu ai nói rằng mình hiểu được Thiên Chúa thì chắc chắn vị Thiên Chúa ấy không còn là Thiên Chúa đích thực nữa. Những khám phá khoa học ngày nay càng làm cho ta thấy tính bất khả đáo đạt về Thiên Chúa. Trái đất của chúng ta đây mới chỉ là một thành phần của dãy ngân hà, đã là điều quá vĩ đại, thế mà nó còn nằm trong hằng tỷ giải ngân hà. Quả thật, vũ trụ như vô cùng vô tận. Nếu thế, Thiên Chúa còn vô biên vô ngần đến mức nào, vì Ngài là nền tảng cho mọi hiện hữu.

Thiên Chúa còn là Đấng “ở với” con người. Đây là mạc khải trung tâm và độc đáo của Kitô giáo. Ngay từ Cựu ước, khi sai ai đi thi hành sứ mạng, Thiên Chúa cũng chỉ hứa điều quan trọng nhất là:“Ta ở với ngươi”. Từ Môsê đến Đức Maria đều như thế (Xh 3,12; Lc 1,28). Lời hứa “ở với” đã vươn đến cao điểm trong Đức Giêsu Kitô, Đấng được gọi là Emmanuel: Thiên Chúa-ở-cùng-chúng ta (Mt 1,23). Ngài không chỉ hiện diện với con người, mà còn chia sẻ phận người trong mọi tình trạng, kể cả đau thương và chết trong khổ nhục. Cho đến thời của Hội Thánh, lời hứa của Chúa Kitô Phục sinh dành cho các môn đệ vẫn là: “Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Ngoài ra, Thiên Chúa còn “ở trong” con người. Tin Mừng Gioan tràn ngập cụm từ “ở trong”:“Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy… ” (15,9-10); Chúa Giêsu đã xin Cha cho một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với các môn đệ. Đó là Thần Khí Sự Thật… “Ngài luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (14,16-17). Ngoài ra, Giáo Hội còn cho chúng ta biết: lương tâm là “tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người, nơi đây con người chỉ hiện diện một mình với Thiên Chúa, và tiếng nói của Ngài vang dội trong lòng họ” (GS, số 16).

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không gì khác hơn là mầu nhiệm tình yêu: là một trong nhau và trong đời sống mỗi người chúng ta. Khi sai chúng ta đi rửa tội cho mọi người nhân danh Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu muốn ta đem tình yêu rửa sạch những oán ghét hận thù đang tàn phá thế giới. Ngài muốn ta đem ngọn lửa tình yêu thắp sáng những nơi tối tăm và ngục tù. Ngài muốn ta đem mưa tình yêu tưới gội những vùng đất khô cằn vì thiếu vắng lòng nhân từ và tha thứ. Ta hãy cảm nhận, tuyên xưng và loan truyền tình Chúa Ba Ngôi cho hết mọi tâm hồn.

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Thiên Chúa!
Nhìn vào vũ trụ muôn loài,
chúng con nhận biết chính Ngài làm nên,
nhưng Ngài là Đấng siêu nhiên,
vô tiền vô hậu vô biên vô cùng,
xem ra cũng rất mông lung,
chúng con cảm thấy mịt mùng xa xôi.

Cũng nhờ Con Chúa xuống đời,
cho con được biết Chúa Trời Ba Ngôi,
Chúa Cha sáng tạo đất trời,
Chúa Con xuống thế cứu đời lầm than,
Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần,
chính Ngài thánh hóa bản thân mỗi người.

Tuy là mầu nhiệm cao vời,
nhưng là Thiên Chúa sáng ngời tình yêu,
vì Ngài cư ngụ trong con,
để con biết sống vẹn tròn yêu thương.

Giêsu nhân ái khôn lường,
chính là hình ảnh tỏ tường của Cha,
để con không cảm thấy xa,
mà là gần gũi thiết tha trong lòng.

Cho con luôn sống cậy trông,
để lòng con mãi hiệp thông với Ngài,
cho con đừng sống bề ngoài,
nhưng là trong Chúa hôm mai từng ngày.

Xin cho con quyết từ nay,
lòng tin cậy mến hằng ngày bên Cha,
Dưới tác động của Ngôi Ba,
để con luôn dám đi ra khỏi mình,
một đời gieo rắc an bình,
sáng lên trần thế bóng hình Giêsu. Amen.

--------------------------------

 

BaNgôi ABC408: THẬT LÀ HẠNH PHÚC


Lm. Jos DĐH.

 

Trông thấy, vui mừng, nghe, hiểu, và sống, chính là quy trình nhiều người đang thao thức, tập BaNgôi ABC408


Trông thấy, vui mừng, nghe, hiểu, và sống, chính là quy trình nhiều người đang thao thức, tập luyện, thực hành, hầu đạt tới thành quả tốt đẹp nhất. Tính hợp lý cho ta một cảm giác: sợ người “ba phải”, nói sao cũng gật, bảo gì cũng “ô-kê”. Phản xạ tự nhiên nơi các học trò, sợ thầy kiến thức lỏng, lý thuyết vòng vo, lại đầy mâu thuẫn giữa nói là và làm. Trong tình ái, không phải người ta chỉ đau khổ khi tình yêu xa cách, nhạt phai, khổ đau vì hờn giận vu vơ, khủng khiếp hơn là cảm thấy bị lừa dối: khi yêu nói nhớ nói thương, hết yêu nhớ thương bay theo cùng người. Đồng ý rằng, vui buồn sướng khổ, có danh thơm tiếng tốt, là tùy mức độ mỗi người xử trí vấn đề, đã ý thức sống đúng, sống đẹp, vì chưng, hạnh phúc thật không thể tự đến.

Thật là hạnh phúc cho các tông đồ khi đó còn đầy giới hạn, các ông đã được mắt thấy tai nghe: “mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy”. Hạnh phúc thật, trào tràn với niềm vui không phải thoáng qua nơi các môn đệ năm xưa, song niềm tin Đấng chiến thắng tử thần đang mở mắt tâm hồn cho các ông. Thật là hạnh phúc cho những ai nhận ra mình có một sức khỏe dẻo dai, vì: không ốm không đau, làm giầu mấy chốc. Thật là hạnh phúc cho những ai đang nắm giữ quyền lực trong tay, như dân gian cho rằng: con vua thời lại làm vua. Thật là hạnh phúc cho những đang lắm tiền nhiều của, vì đâu phải tự nhiên mà người xưa nói: có tiền mua tiên cũng được. Vâng, khi mắt tâm hồn mở ra, mắt đức tin sẽ thấy Đấng phục sinh chính là Thầy, họ sẽ hiểu rõ hơn, Chúa Cha giầu lòng thương xót, và họ đủ cảm nhận trước hoạt động của Thánh Thần.

Thật là vui, thật là phấn khởi, là vinh dự cho các môn đệ, Đấng phục sinh trao ban sự sống thần linh, trao ban cả sứ mạng đặc biệt: hãy nhân Danh Ba Ngôi, giảng dạy và làm phép rửa cho muôn dân. Quả thực, muôn dân thiên hạ đều gật đầu thán phục trước kinh nghiệm của tiền nhân: cho vàng cho bạc không bằng chỉ đàng đi buôn. Tất cả những ai đang là học trò, là môn đệ Đức Kitô, đều tâm phục khẩu phục khi được bình an của Đấng phục sinh: họ đủ tình yêu, đủ ơn Chúa, hầu chu toàn ơn gọi và nén bạc mình đang có. Phải thật là khôn ngoan, các thánh hiền mới có thể khuyên dạy con cháu: một ngày quên nghĩ đến điều thiện, sự ác đã tự dấy lên rồi. Thật là vui, là trưởng thành thật, khi các đồ đệ Đấng phục sinh được thấu hiểu: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”, thứ hạnh phúc không gì diễn tả đủ.

Hạnh phúc ở đời, không ít người cho rằng, đó là cái ghế quyền lực. Niềm vui trong các tương quan xã hội, vẫn được biết đến là lắm tiền nhiều của: tuy tiền bạc không phải là tất cả, nhưng không có tiền, vấp ngã, đau bệnh, liệu ai đỡ nâng ? Đúng là tiền, quyền, có một sức hút đáng sợ, người kitô hữu, luôn coi tiền quyền chính là cám dỗ triền miên. Dù gọi là gì đi nữa, thì cuộc sống có ý nghĩa, không thể là ngu dốt, làm sao gọi là hạnh phúc, khi vắng bóng tình yêu thương, thiếu bình an ? Hiệp thông với đại gia đình Hội Thánh, tất cả những ai tin Đức Giêsu là Thầy là Chúa, là Đấng cứu độ trần gian, đều trực tiếp hoặc gián tiếp có sứ mạng làm sống động tình yêu Ba Ngôi: nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Thật là hạnh phúc, thật là chính đáng, khi người tín hữu thực thi lệnh truyền của Đấng phục sinh: tuyên xưng niềm tin Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, rao giảng và cùng sống lời nhắn nhủ yêu thương. Ba Ngôi Một Chúa là mầu nhiệm trung tâm của đức tin kitô giáo: giám mục, linh mục, tu sĩ, người gia trưởng, hiền mẫu, thiếu nhi, đều được gọi là môn đệ Đức Kitô, khi mỗi người đang hiệp thông, tuân giữ, và sống điều Đấng phục sinh truyền dạy. Thật là hạnh phúc biết bao, dù ta không được trí cao tài rộng, nhưng ta luôn tự tin vì trí lòng mình đủ thấm nhuần đạo làm con là đủ: ở hiền thì lại gặp lành, những người nhân đức trời dành phúc cho. Thật là phúc đức biết bao, khi các thành viên gia đình Hội Thánh: tin, hiểu, Chúa Ba Ngôi hoạt động nơi các tông đồ, nơi từng tâm hồn người tín hữu hôm nay, vẫn chính là tình yêu Chúa Ba Ngôi hiệp thông, nên một trong đức tin và đức ái.

Thật là hạnh phúc sẽ không dừng lại ở khẩu hiệu, không chỉ giới hạn nơi các tông đồ, hạnh phúc thật, niềm vui thật, khởi đầu và lan tỏa từ Đức Kitô, Đấng là cội nguồn, là chuẩn mực của tình yêu Ba Ngôi. Các tông đồ được cuốn hút bởi tình yêu của Đấng đã chiến thắng sự chết, các ngài cũng được thu phục để nên một tình yêu Ba Ngôi, loan truyền hạnh phúc thật đến khắp muôn phương. Thật là hạnh phúc, thật là mừng vui cho sự khăng khít giữa tình yêu của Đấng phục sinh với gia đình nhân loại: “mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy”. Thật là hạnh phúc cho các môn đệ, cho những ai tín thác vào tình yêu: không ai yêu con bằng cha, không ai hiểu con bằng mẹ. Yêu và hiểu, tin và sống niềm tin, chính là câu trả lời thật là hạnh phúc: “và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Amen.

-----------------------------

 

BaNgôi ABC409: BA NGỌN NẾN LUNG LINH


 Lm Jos Tạ duy Tuyền

 

Ngọn nến tượng trưng cho sự hy sinh quên mình để cống hiến cho đời. Nét đẹp của cây nến là BaNgôi ABC409


Ngọn nến tượng trưng cho sự hy sinh quên mình để cống hiến cho đời. Nét đẹp của cây nến là sự tiêu hao, là sự từ bỏ mình đi để đem lại ánh sáng cho con người.

Nhạc sĩ Ngọc Lễ đã thành công khi cho rằng gia đình sẽ hạnh phúc và đẹp lung linh khi mỗi người đều là cây nến thắp sáng hòa quyện để tạo thánh một gia đình. Sự hài hòa của nét đẹp gia đình qua ba gam màu sắc nơi từng thành viên trong gia đình càng thêm lung linh huyền diệu. Ba là cây nến Vàng tượng trưng cho một niềm tin sắt son. Mẹ là cây nến Xanh tượng trưng cho bình an, dịu dàng đầy hy vọng. Và con là cây nến Hồng luôn hồn nhiên tươi vui. Ba ánh nến hòa quyện vào nhau làm cho gia đình lung linh đáng yêu.

Vẻ đẹp của nến sáng chính là ánh “lung linh” của nó, và cái lung linh duyên dáng của gia đình chính là sự hoà hợp sắc màu của các thành viên; vừa hoà hợp nhưng vẫn giữ được sắc thái độc đáo của riêng mình.

Lung linh của ánh nến chính là sự nỗ lực vươn lên cho dù ngòai trời có gió dông. Lung linh của gia đình chính là sự hy sinh của từng thành viên  trao cho nhau sự quan tâm, chia sẻ và cống hiến cho nhau. Ánh lung linh sinh động của gia đình cùng chia sẻ vui buồn với nhau dưới một mái nhà như nhạc sĩ Ngọc Lễ đã mô tả: “Lung linh lung linh tình mẹ tình cha, lung linh lung linh cùng một mái nhà, lung linh lung linh cùng buồn cùng vui, lung linh lung linh hai tiếng GIA ĐÌNH”.

Hôm nay chúng ta nhìn lên Chúa Ba Ngôi như một gia đình. Tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cũng tỏa sáng lung linh một tình yêu huyền diệu. Ba Ngôi Thiên Chúa như ba ngọn nến lung linh hòa quyện để tỏa sáng tình yêu trao hiến cho trần gian. Một tình yêu tỏa sáng qua tạo dựng, hiến dâng qua cứu chuộc, và bao trùm qua thánh hóa con người nên con cái của Thiên Chúa.

Khi con người ở trong huyền nhiệm tình yêu của Ba Ngôi sẽ cảm nhận sự ấm áp yêu thương, che chở của Thiên Chúa. Khi Tin vào tình yêu của Chúa, con người sẽ để Chúa bao bọc chở che bằng tình yêu quan phòng của Ngài. Thiên Chúa Ba Ngôi yêu thương con người và tìm muôn nghìn cách để hiến ban chính mình nuôi dưỡng, chở che con người. Qua đó, Thiên Chúa cũng mời gọi con người hãy tiếp tục san sẻ tình yêu ấy cho những người lân cận của mình. Thế giới hôm nay đang lạnh giá vì thiếu tình yêu và sự sum vầy. Con người không phải vì Covid mới cách ly nhau mà chính lối sống ích kỷ đã khiến con người lâu nay vẫn tự cách ly nhau.  Cách ly ngay trong mái nhà ta vẫn thấy thiếu ngọn lửa lung linh của thương. Cách ly trong thôn xóm khi con người sống dửng dưng với đau khổ của người khác. Người cần tình thương chưa hẳn là người ăn xin  ngoài đường phố mà là những người đang ở trong nhà mình, nhưng vẫn có thể đang lạnh vì thiếu cảm thông, nâng đỡ bao bọc. Họ đang bị cô đơn và bị loại trừ ngay trong gia đình mình.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn sống hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa và xin cho chúng ta biết gìn giữ ngọn lửa yêu thương của Thiên Chúa để toả sáng gam màu tình yêu của mình trong mái ấm gia đình và tỏa lan cho mọi người chung quanh. Amen

--------------------------------

 

BaNgôi ABC410: THIÊN CHÚA Ở VỚI CON


Bông hồng nhỏ

 

Khi yêu, ai cũng muốn được ở bên cạnh người mình yêu, chẳng ai muốn phải xa cách người ấy BaNgôi ABC410


Khi yêu, ai cũng muốn được ở bên cạnh người mình yêu, chẳng ai muốn phải xa cách người ấy bao giờ. Nếu có phải xa nhau vì ngăn sống cách núi, người ta cũng hướng lòng về nhau, luôn mang trong trái tim mình bóng hình của người yêu. Tình yêu luôn mang đến một sức mạnh phi thường giúp cho người ta có thể thay đổi bản thân, chỉ vì họ muốn trở nên giống người mình yêu. Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa nhưng đã xuống thế làm người chỉ vì tình yêu dành cho Chúa Cha và yêu nhân loại đến cùng. Tình yêu nào cao đẹp như tình yêu của Thiên Chúa!

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ lệnh truyền: “Anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 19). Hành trình ra đi truyền rao Tin Mừng của người môn đệ luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa. Họ đã luôn bắt chước Thầy Giêsu trong mọi sự: từ việc đón nhận sứ vụ cho đến cách thi hành sứ vụ; mọi việc họ làm đều để tôn vinh danh Chúa và phục vụ anh chị em. Là người môn đệ của Chúa, ta có để cho tình yêu Đức Kitô thúc bách mình trong mọi hành động không? Chúa Giêsu đã luôn lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa Cha trong mọi sự. Người luôn sống trong sự hiện diện đầy tràn của Chúa Thánh Thần. Người cũng muốn mỗi người môn đệ hãy nhận lấy Thánh Thần và ra đi thi hành sứ vụ. Ta cảm thấy thật khó để làm cho một người ngoại đạo tin vào tình yêu của Chúa. Giới thiệu Chúa cho mọi người là trách nhiệm của ta. Ta phải trở nên nhà truyền giáo ngay trong chính môi trường mình hiện diện. Mẹ Têrêxa Calcutta là tấm gương truyền giáo tuyệt vời. Mẹ đã từng nói: “Nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ tin tưởng, nếu chúng ta tin tưởng, chúng ta sẽ yêu thương, nếu chúng ta yêu thương, chúng ta sẽ phụng sự”. Muốn truyền giáo, ta phải có tinh thần cầu nguyện. Đức Cha Lambert- Đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá cũng đã kín múc nguồn sức mạnh truyền giáo bằng tinh thần cầu nguyện. Ta hãy để Thiên Chúa bước vào cuộc đời mình, Người sẽ thực hiện trên cuộc đời ta những gì Người muốn.

Chúa Giêsu đã hứa: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). Chúa Giêsu đã yêu các môn đệ cho đến cùng. Người hiểu rất rõ những gian nan khốn khó mà người môn đệ sẽ trải qua trong cuộc đời; nhất là để sống và làm chứng cho Tin Mừng, các ông phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Có Thầy ở bên, các ông sẽ vững dạ an tâm vì Thầy sẽ ban bình an và tiếp thêm sức mạnh, củng cố đức tin cho các ông. Thử thách và khó khăn là điều không tránh khỏi, nếu không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Giêsu, không tin vào tình thương của Người, làm sao ta có thể sẵn sàng dấn thân cho sứ vụ được. Hay nói cách khác, nếu không còn tin tưởng vào sự hiện hữu của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, mọi việc làm của ta trở nên ngớ ngẩn và vô nghĩa. Mỗi khi vấp ngã, ta có nhận ra bàn tay của Chúa Giêsu đang hướng về ta, ta có mau mắn đưa tay ra để Người nắm lấy và kéo ta trỗi dậy không?

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh! Cảm tạ Chúa đã ban cho con được sống trong tình yêu của Chúa. Xin ban Thần Khí của Ngài cho con và biến đổi trái tim con, lấy khỏi mình con trái tim chai đá và ban tặng một quả tim biết yêu thương (x.Ed 11,19) để con trở nên chứng nhân về tình yêu của Chúa giữa đời. Cảm tạ Chúa đã luôn ở cùng con và yêu thương con, dù cho con đã từ chối Ngài bao lần. Ngài đã ở đó với con và luôn rộng lòng xót thương con. Amen.

-----------------------------

 

BaNgôi ABC411: HIỆP THÔNG NÊN MỘT


Lm. Inhaxiô Trần Ngà

Gia đình Thiên Chúa[1], ba Ngôi nên một

 

Nhân ngày lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta cùng chiêm ngắm ba Ngôi Thiên Chúa như một “Gia BaNgôi ABC411


Nhân ngày lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta cùng chiêm ngắm ba Ngôi Thiên Chúa như một “Gia đình” huyền nhiệm. “Gia đình” nầy có ba vị hay ba ngôi riêng biệt: Ngôi thứ nhất là Chúa Cha, ngôi thứ hai là Chúa Con, ngôi thứ ba là Chúa Thánh Thần.

Giáo lý Hội thánh Công giáo dạy rằng: “Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần thực sự phân biệt với nhau… Chúa Con không phải là Chúa Cha và Chúa Cha không phải là Chúa Con, Chúa Thánh Thần không phải là Chúa Cha hoặc Chúa Con” (GLHTCG số 254).

Mặc dù Chúa Cha không phải là Chúa Con, nhưng cả hai hiệp nhất nên một trong tình yêu thương như lời Chúa Giê-su nói: “Thầy với Chúa Cha là một” (Ga 10,30). Vì thế, “Ai thấy Thầy là đã xem thấy Chúa Cha” (Ga 14,9).

Còn Chúa Thánh Thần tuy không phải là Chúa Cha hoặc Chúa Con, nhưng được xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con, là một với Chúa Cha và Chúa Con.[2]

Từ “một” ở đây không nhằm chỉ số lượng ít nhiều, nhưng có ý nói đến sự hiệp nhất. Chẳng hạn như khi Chúa Giê-su nói: “Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.” (Mc 10,8). Hai vợ chồng tuy trở nên “một” do tình yêu thương nối kết, nhưng xét theo số lượng, họ vẫn là hai.

Cũng thế, trong “Gia đình Thiên Chúa”, tình yêu thương sâu đậm giữa ba Ngôi đã liên kết Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần nên một, thế nên Hội thánh dạy rằng dù có ba Ngôi, nhưng chỉ có một Chúa.

Chúa Giê-su mong muốn gia đình chúng ta yêu thương hiệp nhất như gia đình của ba Ngôi Thiên Chúa

Gia đình ba Ngôi Thiên Chúa là trung tâm của tình yêu thương, hoan lạc và hiệp nhất, là mẫu mực tuyệt vời nhất cho các gia đình khác noi theo.

Vì thế, hôm xưa, trước khi rời xa các môn đệ để bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giê-su mong ước các môn đệ Ngài yêu thương gắn bó nên một với nhau như ba Ngôi Thiên Chúa hằng hiệp nhất trong yêu thương, nên Ngài tha thiết cầu nguyện với Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, xin cho tất cả chúng nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha…. để họ được nên một như Chúng Ta là một…” (Ga 17, 20-23).

Và hôm nay, Chúa Giê-su cũng mong ước gia đình của mỗi chúng ta luôn sống trong yêu thương và hiệp nhất như gia đình của Ngài nên Ngài hướng nhìn về mỗi thành viên trong gia đình chúng ta và cầu xin với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin cho người cha, người mẹ và đứa con nầy nên một, “như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha… để họ được nên một như Chúng Ta là một.”

Lạy Chúa Giê-su,

Xin cho chúng con quyết tâm chọn “Gia đình” của Chúa làm mẫu mực lý tưởng để xây dựng gia đình chúng con, xây dựng giáo xứ chúng con thành gia đình yêu thương và hiệp nhất bền chặt như “Gia đình” ba Ngôi Thiên Chúa, nhờ đó mỗi gia đình sẽ trở nên hình ảnh sống động về Thiên Chúa ba Ngôi như lời nhắn nhủ của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Chính sự hiệp thông mật thiết trong gia đình Ki-tô giáo là hình ảnh hiệp thông giữa ba Ngôi Thiên Chúa.[3]”

------------------

[1] “Gia đình Thiên Chúa” là cụm từ mà Đức Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền phát biểu tại Công đồng Vatican II và được các nghị phụ hoan hỉ đón nhận.

[2] GLHTCG số 245

[3] Thư mục vụ HĐGMVN năm 2002

-------------------------

 

BaNgôi ABC412: NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN.


Lm Trầm Phúc

 

Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm và là mầu nhiệm quan trọng nhất mà chúng ta vẫn tin BaNgôi ABC412


Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm và là mầu nhiệm quan trọng nhất mà chúng ta vẫn tin. Vì là mầu nhiệm, chúng ta không thể nào hiểu thấu vì nó thuộc về bản thể của Thiên Chúa.

Các nhà thần học, căn cứ vào Kinh Thánh là kho tàng mạc khải, đã cố gắng giải thích cho chúng ta hiểu và đó là những cố gắng đáng khâm phục, nhưng các ngài giải thích được gì về Thiên Chúa Ba Ngôi? Một thi sĩ người Pháp, bà Marie Noel, có một nhận xét thật dễ thương và rất chính xác: “Nếu Chúa đọc những sách thần học, Ngài sẽ nghĩ thế nào? Nhưng Chúa không biết đọc”.

Thật vậy, dù chúng ta có tìm cách giải thích về Chúa hay ho như thế nào đi nữa, chúng ta có nghiên cứu sâu xa thế nào, những gì chúng ta có thể nói về Chúa chỉ là những gì thô sơ thôi.

Thế nhưng chúng ta tin, vì chính Chúa đã nói ra cho chúng ta biết về bản thân Ngài. Ngài đã nói bằng một lời duy nhất mà thánh Gioan gọi là Ngôi Lời, là Con Một của Ngài. Ngài sai Chúa Con đến trần gian nói cho chúng ta biết Ngài là ai: “Khi xưa bằng nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết nầy, Thiên Chúa đã dạy chúng ta qua Thánh Tử…”

Thánh Phaolô, trong thư gửi giáo đoàn Côlôxê đã nói: “Chúa Giêsu là hình ảnh của Chúa Cha vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo…” Chính Ngài đã đến mạc khải cho chúng ta biết Chúa Cha. Trong thư gửi giáo đoàn Do thái, tác giả viết: “Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa”. Ngài là khuôn mặt hữu hình của Chúa Cha. Chính Ngài mạc khải cho chúng ta biết Chúa Cha và khi biết được Chúa Cha, chúng ta mới biết được Chúa Thánh Thần. Chỉ nhờ Chúa Con, Đấng là Đường là Sự Thật, chúng ta mới biết được Chúa Cha: “Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”, và cũng nhờ Chúa Con mà chúng ta biết được Chúa Thánh Thần, và biết được Thiên Chúa là Tình Yêu.

Vậy tình yêu là gì?

Tình yêu là nghèo nàn, là lệ thuộc và là khiêm tốn.

Cha Francois Varillon giải thích: Người yêu nói với người yêu: “Em là niềm vui của anh”. Đó là thú nhận sự nghèo nàn của mình vì nếu không có em, anh sẽ nghèo nàn về niềm vui. Hay nói: “Anh là tất cả của em”. Đó là thú nhận sự nhỏ bé của mình. Không có anh, em sẽ không có gì cả. Yêu chính là hiện hữu nhờ người yêu, và cho người yêu. Nhờ người yêu, tức là đón nhận. Cho người yêu, tức là hiến dâng. Không có hai yếu tố trên, tình yêu sẽ bị tổn thương.

Trong thế giới của chúng ta, tình yêu luôn ít nhiều bị tổn thương. Nơi Thiên Chúa, Ngài chỉ là Tình Yêu và không có gì cản trở hay hạn chế khả năng đón nhận và hiến dâng của Ngài. Những liên hệ giữa Ba Ngôi Thiên Chúa là như thế. Vì thế, Thiên Chúa tuyệt đối nghèo nàn. Chúa Cha cho đi tất cả cho Chúa Con, và Chúa Con cũng hiến dâng tất cả cho Chúa Cha, và Thánh Thần phát xuất từ mối tình tuyệt đối đó.

Đây cũng chỉ là một lối giải thích, và chúng ta có thể tìm thấy được những giải thích khác, khi Thánh Thần Chúa hoạt động trong mỗi người chúng ta.

Chúa Giêsu không nói rõ về Ba Ngôi, chỉ một lần là khi Ngài sắp lên trời: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần…”

Nhưng trong suốt những năm rao giảng, Ngài đã cho chúng ta biết Chúa Cha và mối tình tuyệt đối giữa Ngài với Chúa Cha. Trong những lần tranh luận với người Do Thái, Chúa Giêsu đã nhiều lần khẳng định Ngài là Con của Chúa Cha đến nỗi người Do thái cho Ngài là phạm thượng và ném đá Ngài. Không biết bao nhiều lần Chúa Giêsu lặp đi lặp lại tiếng Cha tôi, Đấng đã sai tôi. Với các môn đệ Ngài nói rõ hơn: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha vì Cha với Thầy là một”. Như thế, chúng ta thấy mối liên hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con thâm sâu như thế nào.

Chúng ta cũng nghe Ngài nói về Chúa Thánh Thần, Ngài trao ban Thánh thần và có nơi Ngài nói là Thánh thần của Ngài, là hơi thở của Ngài. Làm như Ngài luôn hoạt động cùng với Thánh Thần và khi Ngài lên trời, Ngài tiếp tục hoạt động cùng với Thánh Thần nơi các tông đồ và hôm nay vẫn còn hoạt động trong mỗi người chúng ta vì chúng ta là thành phần của Thân thể Chúa Giêsu.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được thể hiện nơi Chúa Giêsu. Tin vào Chúa Giêsu tức là tin vào Ba Ngôi. Thiên Chúa Ba Ngôi nhưng chỉ có một, mà vẫn là ba vì Thiên Chúa là Tình Yêu.

Tin vào Chúa Ba Ngôi là chấp nhận tình yêu của Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng nói: “Chúa Cha yêu thương Thầy thế nào thì cũng yêu thương anh em như vậy. Và Chúa Cha đã yêu trần gian đến nỗi ban Con Một cho trần gian”, tức là ban cho mỗi người chúng ta. Chúa Con đã yêu thương chúng ta đến nỗi chấp nhận hy sinh tất cả để cứu chúng ta, và Thánh thần đã yêu thương chúng ta đến nỗi đến cư ngụ trong những túp lều thối tha hôi hám là tâm hồn chúng ta, để tẩy sạch và thánh hóa chúng ta.

Thánh Phaolô nói: “Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó ta được kêu lên: “Abba, cha ơi”. Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa”. Đó là hồng ân trên hết mọi hồng ân, và là nguồn suối của mọi hồng ân. Mấy người trong chúng ta hiểu được giá trị của hồng ân nầy. Chúng ta chỉ biết mà không hiểu.

Hãy nguyện xin Thánh Thần Chúa soi sáng để chúng ta thấy được hạnh phúc tuyệt vời của chúng ta, và dìm mình trong tình yêu tuyệt vời đó.

Hãy nguyện xin cho chúng ta dám giữ điều răn của Chúa để sống trong tình yêu Ngài, vì “ai yêu mến Ta người ấy giữ lời của Ta”. Hãy xin Chúa cho chúng ta trở nên nghèo nàn như Chúa để Chúa trở thành sự giàu sang duy nhất của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể nói: “Chúa là tất cả của con, vì ngoài Chúa, con chẳng có gì. Chúa là niềm vui của con vì ngoài Chúa niềm vui trần thế chẳng đem lại cho con được gì”. Nghèo nàn, lệ thuộc và khiêm tốn.

Chúa không đòi hỏi chúng ta làm gì cho Chúa, và chúng ta cũng chẳng làm được gì cho Chúa. Chúa chỉ muốn chúng ta hoàn toàn đón nhận và nếu có làm được gì thì cũng chỉ là hiến dâng sự nghèo nàn của chúng ta thôi. Nhưng Chúa vẫn muốn đón nhận sự nghèo nàn đó vì nhờ đó, Chúa mới cảm thấy Chúa là Tình Yêu. Lúc đó, Chúa mới trao ban được tất cả tình yêu của Ngài. Lúc đó, chúng ta mới có thể gọi Chúa là Abba, Cha ơi, với tất cả con tim nhỏ bé của chúng ta. Và đó là thiên đàng ở trần thế.

Để chúng ta thực sự là con của Chúa Cha, Chúa Giêsu đến bằng tấm bánh tình yêu. Ngài vào trong chúng ta bằng một phương tiện trong tầm tay chúng ta, để cùng với chúng ta yêu mến Cha, thực hiện lời nguyện hằng ngày của chúng ta: “Xin cho danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến”.

--------------------------------

 

BaNgôi ABC413: SỐNG TÌNH HUYNH ĐỆ THEO KHUÔN MẪU CHÚA BA NGÔI


Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương

 

Mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm cả trong đạo. Theo Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 234 khẳng BaNgôi ABC413


Mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm cả trong đạo. Theo Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 234 khẳng định “mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống kitô hữu”. Đây là mầu nhiệm về đời sống nội tại của Thiên Chúa mà cũng là mầu nhiệm của Thiên Chúa “cho chúng ta”. Mầu nhiệm này còn là nguồn mạch phát sinh mọi mầu nhiệm khác của đức tin và là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm ấy. Giáo huấn về mầu nhiệm này là giáo huấn cơ bản và trọng yếu nhất theo “phẩm trật các chân lý đức tin”.

Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, tuy ‘Ba’ nhưng là ‘Một’ Thiên Chúa duy nhất. Sự hiệp nhất nên một giữa Ba ngôi vị. Điều này sẽ được hiểu rõ hơn khi chúng ta đọc Giáo lý của Giáo hội công giáo: “Đức tin công giáo là thế này, chúng ta thờ kính Một Thiên Chúa trong Ba Ngôi, và Ba Ngôi trong Một Thiên Chúa, mà không lẫn lộn các Ngôi Vị, không phân chia bản thể: thật vậy, Ngôi Cha là khác, Ngôi Con là khác và Ngôi Thánh Thần là khác; nhưng thần tính, sự vinh quang ngang nhau và uy quyền vĩnh cửu của Chúa Cha, của Chúa Con và của Chúa Thánh Thần là một.” (số 266).Theo đó, nơi Ba Ngôi Thiên Chúa, tuy ‘Ba’ nhưng là ‘Một’, tuy ‘Một’ là ‘Ba’. Nơi Ba Ngôi, khác biệt nhưng không tách biệt. Nơi đâu có Chúa Cha, nơi đó có Chúa Con, nơi đâu có Chúa Cha và Chúa Con thì nơi đó có Chúa Thánh Thần. Sự đồng nhất với nhau trong kế hoạch cứu độ con người của Ba Ngôi Thiên Chúa dẫu mỗi ngôi vị có một sứ vụ khác nhau: Chúa Cha với vai trò sáng tạo, Chúa Con với vai trò cứu chuộc và Chúa Thánh Thần với vai trò thánh hoá. Trong công trình sáng tạo diễn tả sự nối kết trọn vẹn nơi Ba Ngôi Thiên Chúa: “Chúng ta” hãy dựng nên con người giống hình ảnh của chúng ta. (St 1, 26-27) Nơi dòng sông Giordan, khi Đức Giê-su bước xuống để lãnh nhận phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả thì có sự hiện diện của Chúa Cha ngang qua đám mây và Chúa Thánh Thần ngang qua hình ảnh chim bồ câu. (x. Mt 3, 13-17; Lc 3, 15-16.21-22; Mc 1, 7-11) Ba Ngôi Thiên Chúa đã luôn hiện diện bên nhau như là ‘tiếp sức’ và ‘cùng hành động’ trong sứ vụ cứu độ nhân loại. Sự gần gũi và gắn chặt nơi Ba Ngôi Thiên Chúa được so sánh có thể hơi khập khiễng nơi một ngón tay có ba đốt, nơi nguồn nước có thể lỏng, thể rắn và thể khí,…Sự hiện diện nên một mà không thể tách biệt nơi hình ảnh Chúa Ba Ngôi. Do đó, sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa là khuôn mẫu cho đời sống con người nơi trần gian đầy dẫy những xua tan và chia cắt. Như vậy, nơi khuôn mẫu hiệp nhất giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta áp dụng như thế nào nơi đời sống hằng ngày, nhất là trong bối cảnh nhân loại đang đối diện với đại dịch Covid-19 này?

Quả thật, hơn bao giờ hết trong lúc này, trước diễn biến phức tạp mà thế giới chúng ta đang phải oằn mình khi phải đối diện với cơn đại dịch cực kỳ nguy hại cho con người, chúng ta càng được mời gọi sống tình huynh đệ và nối kết hơn là chia rẽ và loại trừ nhau. Sự hiệp nhất và cùng chung tay góp sức để chống lại đại dịch Covid phải là điều tiên quyết và quan trọng đối với gia đình nhân loại chúng ta. Thiết tưởng những xung khắc về chính trị, văn hoá hay tôn giáo giữa các nước, tập thể hay cá nhân phải nhường chỗ cho tình liên đới, nối kết, chia sẻ, hợp lực, hợp sức nhằm chống lại căn bệnh đang hoành hành trên toàn thế giới này. Từ những người bấy lâu nay xem là xa lạ, hận thù, ghen ghét, chia cắt, loại trừ,…nay chúng ta được mời gọi noi gương bắt chước tình yêu nối kết nơi Ba Ngôi Thiên Chúa để chung sức, chung lòng, xây dựng chiếc cầu nối kết, bao dung và yêu thương để đẩy trừ dịch bệnh nguy hiểm chết người này.

Mặt khác, để hiệp nhất và sống tình huynh đệ trong bối cảnh nhiễu nhương và lo sợ này, mỗi chúng ta đòi buộc phải chấp nhận bỏ đi cái tôi của chính mình, bỏ đi cái ý riêng của cá nhân, xua đi cái xung khắc, hiềm khích, ích kỷ nơi bản thân để sống cho, sống với, sống cùng anh chị em đang hiện diện xung quanh. Như Ba Ngôi Thiên Chúa dù khác biệt nhưng không tách biệt, mỗi chúng ta cũng chấp nhận gắn kết với nhau dẫu ‘bá nhân bá tính’, dẫu có nền văn hoá, tôn giáo khác nhau vì lợi ích chung nơi mái nhà chung là nhân loại. Đôi khi rất khó khăn để chơi với nhau, đối thoại với nhau, gặp gỡ nhau nhưng để chung tay xây dựng nền văn minh tình thương, chúng ta phải cố gắng nỗ lực quên mình để tha nhân được hiện diện, chấp nhận lu mờ chính mình để người khác được tỏ rạng, như lối nói của Gioan Tẩy Giả “Người phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại” (Ga 3, 30) là vậy. Như Ngôi này sẵn sàng hy sinh và yêu thương Ngôi kia trong Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta cũng sẵn sàng hy sinh và yêu thương anh chị em đồng loại. Tuy nhiên, không phải bằng đầu môi chót lưỡi, chúng ta phải sống yêu thương, liên đới và nối kết bằng hành động cụ thể như nước giàu biết san sẻ cho nước nghèo, nước lớn mạnh biết giúp đỡ và quan tâm đến các nước yếu, những cá nhân và tập thể khá giả biết chia sẻ những của cải cho những cá nhân, gia đình nghèo đói và bệnh tật,…Quả thật, lối sống ích kỷ, vô cảm, dửng dưng và chia rẽ như là ‘kẻ thù’ của đời sống hiệp nhất và tình huynh đệ đối với mọi người trong nhân loại chúng ta. Vì vậy, sống tình huynh đệ và liên đới với nhau quả là ‘hành động’ cần làm ngay mà không chần chừ trong mỗi chúng ta, nhất là trong bối cảnh cả và nhân loại đang đối diện với ‘giông tố bão bùng’ của đại dịch Covid -19 này. Thật vậy, đời sống hiệp nhất và yêu thương nơi Thiên Chúa Ba Ngôi trở nên ‘kim chỉ nam và thước đo’ cho mỗi chúng ta trong hành trình sống mỗi ngày giữa con người với nhau và giữa con người với thiên nhiên vũ trụ. Thế nhưng, để sống được mối tương quan liên đới đó tốt đẹp, thiết nghĩ tiên vàn chúng ta phải nỗ lực sống tương quan khẳng khít và bền chặt với Thiên Chúa Ba Ngôi trong từng giây phút của cuộc đời. Bởi vì chính Chúa là nguồn sức mạnh, nguồn mạch tình yêu, nguồi suối ân sủng mà con người tự sức chẳng là gì nếu thiếu đi tương quan thâm sâu với Ngài. Quả thật, con người chỉ thật sự trở nên người hơn, trở nên anh chị em với nhau hơn, trở nên bạn tri kỷ với thiên nhiên vũ trụ hơn, khi con người biết ở lại liên lỉ và mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, như cành nho chỉ thật sự sinh được hoa trái khi gắn chặt với cây nho.

Tóm lại, khuôn mẫu Ba Ngôi Thiên Chúa đã thật sự trở nên ‘cứu cánh và đường hướng’ cho mỗi chúng ta dõi theo để sống tương quan với nhau trong cộng đồng xã hội. Dấu chỉ sống tình huynh đệ và yêu thương hiệp nhất nơi mỗi chúng ta như thế, không chỉ diễn tả lối sống là hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta còn trở nên dấu chỉ loan báo Tin mừng cho tha nhân, nhất là cho những người chưa nhận biết Thiên Chúa Tình Yêu ngang qua Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ duy nhất. Ước mong rằng mỗi lần làm dấu Thánh Giá, là chúng ta ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi nơi con người trong mọi tư tưởng, lời nói và việc làm hầu cuộc sống chúng ta trở nên “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lãng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm”, (trích Kinh Hoà Bình) nhờ đó đạo Chúa, đạo yêu thương được lan rộng khắp hang cùng ngõ hẻm. Như vậy, chúng ta đang thực thi mệnh lệnh của Chúa Giê-su trong Tin mừng hôm nay: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 19-20).

---------------------------

 

BaNgôi ABC414: HÌNH ẢNH


Lm Vũđình Tường

 

Một Thiên Chúa, Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần mầu nhiệm thánh, tuyệt hảo BaNgôi ABC414


Một Thiên Chúa, Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần mầu nhiệm thánh, tuyệt hảo.

Thứ nhất, là mầu nhiệm thánh bởi chínhThiên Chúa là Đấng thánh, nơi Ngài vượt trội hơn tất cả các sự thánh trên đời, bởi mọi sự thánh, tốt lành, đều do Ngài. Nơi Ngài mọi sự tuyệt hảo diệu huyền vượt mức. Không vật gì, dù hữu hình, dù vô hình, ngay chỉ cả một í tưởng nhỏ, đơn sơ, cũng không thể thâm nhập. Nơi Ngài là nguồn gốc mọi điều tốt lành. Dù là trên trời, hay dưới thế, tất cả đều do Ngài mà có. Ngài là suối nguồn tình yêu. Thánh Gioan trong Phúc Âm, ngài viết: Thiên Chúa chính là suối nguồn tình yêu tuyệt hảo. Điều phát xuất từ Ngài đều do tình yêu. Ngài là Chúa mọi loài thụ tạo. Chúa muôn loài, muôn vật, bởi tất cả thụ tạo lớn nhỏ đều do Ngài tạo dựng, và ban cho sự sống. Vì thế tất cả đều phải tôn thờ Ngài. Không tôn thờ Thiên Chúa chính là không nhận biết sự thật, nguồn sống, nguồn hạnh phúc phát sinh từ đâu.

Thứ hai, là mối liên kết thánh, tuyệt hảo bởi chính mối liên kết nơi Ngài nói lên điều đó. Đức Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Đức Kitô chính là hình ảnh của Chúa Cha; Đức Kitô cũng là hình ảnh Chúa Thánh Thần.

Con người có khả năng họa hình của chính mình, tự chụp hình cho mình, và cho người khác. Nhờ vào khoa học kĩ thuật, con người có thể ghi lại hình ảnh, sinh hoạt, di chuyển, chuyển động với tiếng nói. Đây là những hình ảnh xem ra sống động nhưng thực ra chúng là những hình ảnh, âm thanh chết. Nhờ vào máy móc chuyển tải hình ảnh, âm thanh, mà chúng ta nhìn thấy, nghe được. Ngoài những gì máy móc chuyển tải, những hình ảnh, âm thanh kia không có sự sống, không có cảm xúc, bởi chúng là những hình ảnh, âm thanh chết. Hình ảnh chính xác nhất phản chiếu khi soi gương. Ra khỏi gương hình ảnh đó vĩnh viễn ra đi. Con người không thể lấy lại hình ảnh đã vĩnh viễn ra đi.

Không giống họa hình của ta, hay hình ảnh di động trong phim ảnh, chúng là những hình ảnh chết, không cảm xúc. Hình ảnh Chúa Cha và hình ảnh Chúa Thánh Thần, Đức Kitô mặc khải là hình ảnh thực sự sống động. Những hình ảnh này tràn đầy sự sống, chan hoà tình yêu, tràn ngập lòng Chúa xót thương. Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, mỗi ngôi vị có sứ mạng riêng. Đức Kitô mặc khải hình ảnh Chúa Cha và Chúa Thánh Thần bởi chính Đức Kitô hứa ban cho môn đệ Ngài Ngôi Ba Thiên Chúa, là Thánh Thần, khi Ngài nói:

Khi nào Thần Khí Sự Thật đến… Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến….Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em’ Gn 16: 13-15.

Ngoài Đức Kitô ra ta không thể nhận biết Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Đức Kitô là Đấng duy nhất mặc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Là nguồn tin duy nhất, xác thực vì chính Đức Kitô là Ngôi Hai trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Nơi Ngài không thể sai lầm. Lí do thứ nhất chính Ngài đường, là sự thật, và là sự sống Gn 14,6. Sự thật dẫn đến sự thật, sự sống. Thứ hai, Đức Kitô nói về Chúa Cha, chính là Ngài nên không thể sai lầm.

Đức Kitô còn cho Kitô hữu biết, trở thành môn đệ Đức Kitô chính là quà Chúa Cha trao ban cho Đức Kitô.

Tất cả những gì của con đều là của Cha, và tất cả những gì của Cha đều là của con. Gn 17:10.

Trong lời nguyện hiến tế, Đức Kitô cầu cho các môn đệ được liên kết với Ba Ngôi Thiên Chúa. Môn đệ Đức Kitô liên kết với Đức Kitô và liên kết với Ba Ngôi Thiên Chúa

Lậy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Con, để họ nên một như chúng ta….. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha… Xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật… (Con) còn cầu nguyện cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta’. Gn 17:11-21

Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là niềm tin của Kitô hữu. Nhờ vào niềm tin này ta trở thành môn đệ Đức Kitô. Nhờ vào niềm tin, ta được liên kết với Ba Ngôi Thiên Chúa như lời Đức Kitô cầu xin.

Tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi chính là tuyên xưng đức tin của mình.

-----------------------------

 

BaNgôi ABC415: ĐỆ NHẤT MẦU NHIỆM


Trầm Thiên Thu

 

Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi có nhiều cái nhất: đơn giản nhất mà lại khó hiểu nhất, quan trọng BaNgôi ABC415


Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi có nhiều cái nhất: đơn giản nhất mà lại khó hiểu nhất, quan trọng nhất, cao cả nhất, đặc biệt nhất, kỳ diệu nhất,… Thiên Chúa là Đấng Vĩnh Hằng. (Br 4:10, 14, 20, 22, 24, 35 và 5:2)

Là tín nhân Công giáo, hằng ngày chúng ta làm Dấu Thánh Giá rất nhiều lần: khi thức dậy, khi tham dự Thánh Lễ, khi cầu nguyện, khi ăn uống, khi ra đường,… và khi đi ngủ. Chúng ta dùng Dấu Thánh Giá để chúc tụng, tôn vinh và kêu xin Thiên Chúa – mọi nơi và mọi lúc.

Năm 211, thần học gia Công giáo Tertullian nói về việc làm Dấu Thánh Giá như nhiệm vụ hằng ngày: “Trước khi di chuyển, đi xa hoặc đi đâu đó, khi mặc quần áo, khi tắm, khi ngồi vào bàn ăn, khi thắp đèn, hoặc khi làm bất kỳ hành động nào trong cuộc sống đời thường, chúng ta vẫn vẽ Dấu Thánh Giá trên trán.” (The Chaplet – Chuỗi Hạt, Tràng Hạt)

Chúng ta LÀM DẤU chứ không LÀM GIẤU – âm Việt ngữ nghe na ná nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, viết thì phải cẩn thận về chính tả. Khi làm Dấu Thánh Giá không chỉ xin Thiên Chúa thánh hóa chính chúng ta và những gì chúng ta làm, mà đặc biệt là tôn vinh và tuyên xưng Một Chúa Ba Ngôi. Các giờ Phụng Vụ cũng nhiều lần xưng tụng Chúa Ba Ngôi: “Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần…” Sau mỗi chục kinh Mân Côi, chúng ta cũng vinh danh Chúa Ba Ngôi như vậy.

Về ngữ nghĩa, Tam Vị Nhất Thể (Trinity) là Một Chúa Ba Ngôi. Chữ Trinity có từ nguyên Latin là “trinitas” – nghĩa là “ba” (triad), tiếng Hy Lạp tương đương là “triados.” Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của niềm tin Kitô giáo – cách riêng là Công giáo. Tín điều Chúa Ba Ngôi được xác định trong hai giai đoạn: Tại Công đồng Nicê I – năm 325, và tại Công đồng Constantinope I – năm 381.

Ngay từ thuở đầu đời, trẻ em Công giáo được cha mẹ dạy bài học đức tin đầu tiên là làm Dấu Thánh Giá: “Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.” Chúng ta được đóng dấu ấn thánh này khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, và ấn tín này ghi đậm suốt cuộc đời chúng ta. Tất cả nhờ Ngài, với Ngài, và trong Ngài. Đó là vinh dự và hạnh phúc của đời tín nhân. Chính Thiên Chúa đã minh định: “Chính Ta, chính Ta đây là ĐỨC CHÚA, ngoài Ta ra, chẳng có ai cứu độ.” (Is 43:11)

Thời Tân Ước, chính Ngài tiếp tục xác định: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng.” (Kh 1:8) Ngài là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. (Kh 1:17; Kh 2:8; Kh 22:13) Vì thế, Ngài vừa tuyên ngôn vừa ra lệnh: “Ngươi KHÔNG ĐƯỢC có thần nào khác đối nghịch với Ta. Ngươi KHÔNG ĐƯỢC tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi KHÔNG ĐƯỢC phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.” (Xh 20:3-6; x. Xh 34:14; Đnl 4:35; Đnl 4:39; Đnl 5:7; Đnl 32:39; Is 43:10; Is 44:8; Is 45:6; Is 46:9; Hs 13:4) Thiên Chúa Ba Ngôi là “Thiên Chúa duy nhất.” (Đnl 6:4; Nkm 9:6; Xh 20:3; Đnl 5:7; Đnl 32:39; Gđt 8:20; Kn 12:13; Is 43:10; Is 45:6; Is 46:9; Đn 3:28-29; Đn 14:41; Hs 13:4)

Thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã mặc khải qua ông Mô-sê trên núi Khô-rếp: “Anh em cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh em, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất; cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia: có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng? Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh em đã nghe, mà vẫn còn sống không? Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đởm, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em tại Ai-cập, trước mắt anh em không?” (Ðnl 4:32-34)

Sau đó, ông Mô-sê đã cho dân chúng biết quyết định của Thiên Chúa: “Anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này: trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. Anh em phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà hôm nay tôi truyền cho anh em; như vậy anh em và con cháu anh em sau này sẽ được hạnh phúc, và anh em sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, vĩnh viễn ban cho anh em.” (Ðnl 4:39-40)

Đó là mệnh lệnh rõ ràng, mãnh liệt, chắc chắn, dứt khoát. Điều gì là mệnh lệnh thì phải đực thực hiện nghiêm túc, không thể tùy ý, tùy hứng, dù biết rằng ai thi hành thì được ân thưởng. Thiên Chúa vui vẻ, thoải mái, dễ dàng chứ không dễ dãi, nhưng nghiêm túc, dứt khoát, nói gì làm nấy.

Với trải nghiệm tâm linh, Thánh Vịnh gia nhận xét: “Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hoà mặt đất.” (Tv 33:4-5) Quả thật, Thiên Chúa là Đấng hằng hữu, hằng sinh và toàn năng, “một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.” (Tv 33:6) Kỳ diệu vô cùng, bởi vì Thiên Chúa chỉ phán một lời là “muôn loài xuất hiện,” và Ngài ban lệnh truyền thì “tất cả được dựng nên.” (Tv 33:9) Chắc chắn không có thần linh nào toàn năng như vậy, và cũng chẳng một thần linh nào có thể làm được như Ngài, Đấng mà chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa Ba Ngôi.

Thật hạnh phúc khi đức tin của chúng ta không lệch lạc, và chúng ta đang tôn thờ một Thiên Chúa vô song, độc nhất vô nhị. Đặc biệt là Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Đấng giàu lòng thương xót: “Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì.” (Tv 33:18-20) Tuy nhiên, vì tôn kính và yêu mến, chúng ta vẫn phải không ngừng cầu xin: “Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.” (Tv 33:22) Càng trông cậy thì chúng ta càng được thương xót. Chúng ta chẳng mất gì mà lại được thêm nhiều, thế thì còn gì hơn nữa?

Mang thân phận phàm nhân, chúng ta chỉ là tro bụi, là tội nhân, hoàn toàn bất xứng mà lại được gọi Thiên Chúa là Cha, được làm con cái của Ngài. Thật vậy, Thánh Phaolô dẫn chứng: “Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa.” (Rm 8:14) Chúng ta đã và đang có Chúa Thánh Thần, nghĩa là chúng ta thực sự là con cái Thiên Chúa. Đó là sự thật chứ không mạo nhận hoặc ảo tưởng.

Như để giải thích, Thánh Phaolô cho biết: “Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: ‘Áp-ba! Cha ơi!’ Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, tức là đồng thừa kế với Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.” (Rm 8:15-17)

Bất cứ điều gì, dù nhỏ hay to, bình thường hay quan trọng, cũng đều có hệ lụy riêng. Cuộc sống luôn có những điều tất yếu, được cái gì thì cũng có trách nhiệm kèm theo, đó là điều đương nhiên. Thật vậy, có thành công là nhờ khổ luyện – thậm chí là thất bại, bất cứ dạng hạnh phúc nào cũng có ít nhiều đau khổ.

Theo trình thuật của Thánh sử Mát-thêu, có một cuộc hẹn gặp xảy ra sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Hôm đó, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông. Đến nơi, khi thấy Ngài, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Quả thật, lòng tin của con người rất khó lay chuyển. Tuy nhiên, nói đi cũng cần nói lại, con người là phàm tục, chưa thấy ai chết đi mà sống lại bao giờ, thế nên còn bán tín bán nghi thế thôi. Nếu là chúng ta, chắc chúng ta cũng chưa tin ngay, nghĩa là vẫn “cân, đo, đong, đếm” xem sao.

Chúa Giêsu biết chuyện đó, nhưng Ngài quan tâm vấn đề quan trọng hơn, vì giờ G đã điểm, Ngài biết sắp đến giờ Ngài phải về cùng Cha rồi. Thật vậy, khi đó Ngài đến gần họ và nói: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28:18-20) Ngài trao trọng trách đầu tiên cho các môn đệ là loan báo Tin Mừng, đồng thời cũng là trách nhiệm của bất kỳ ai mang danh là Kitô hữu.

Mừng kính và tôn vinh Một Chúa Ba Ngôi cũng là dịp chúng ta nhớ tới mối liên kết giữa thân và cành nho, phải nối liền với nhau, (Ga 15:1-17) và cũng nhắc chúng ta nhớ tới sự hiệp thông trong Nhiệm Thể Đức Kitô: Mọi người phải Nên Một. (Ga 17:1-26) Đó là ý muốn của Chúa Giêsu, là mối liên kết của mọi người trong Giáo Hội.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin giúp chúng con liên kết với nhau bằng sợi tình thương xót, nhất là trong tình trạng dịch bệnh hiện nay. Chúng con tha thiết cầu xin Ngài thương cứu chúng con. Amen.

-------------------------

 

BaNgôi ABC416: SỐNG MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI THẾ NÀO?


Phêrô Phạm Văn Trung.

 

Tin vào một Thiên Chúa duy nhất, và đồng thời cũng tin vào các mối tương quan trong chính Ngài BaNgôi ABC416


Tin vào một Thiên Chúa duy nhất, và đồng thời cũng tin vào các mối tương quan trong chính Ngài là Ba Ngôi, và tin rằng tất cả Ba Ngôi đều như nhau, đó là một mầu nhiệm lạ lùng. Và hơn thế nữa từ ngữ Ba Ngôi này không xuất hiện trong từ vựng Kinh thánh. Người ta kể rằng Thánh Augustinô, tác giả của một cuốn Luận thuyết tuyệt vời về Chúa Ba Ngôi, đã từng nhìn thấy một em bé đang cố gắng cho tất cả nước biển vào trong một chiếc vỏ sò nhỏ. Khi Giám mục thành Hippo chỉ ra cho em thấy công việc đó khó khăn chừng nào, thì vị thiên thần trong bộ dạng em nhỏ ấy trả lời rằng việc đó còn dễ hơn là việc chỉ với nguồn lực duy nhất và nhỏ bé như vỏ sò,là lý trí con người,mà lại muốn chứa đựng hết mầu nhiệmThiên Chúa Ba Ngôi.

Giáo lý ngày xưa, thường ví Chúa Ba Ngôi được như một hình tam giác đều, có ba góc bằng nhau, hoặc Chúa Ba Ngôi được so sánh với nước ở ba thể: khí, lỏng và rắn…  hoặc như một ngọn nến, vừa có sắc lửa vàng lung linh, vừa có hơi nóng ấm tỏa ra, vừa có ánh sáng soi rọi chung quanh. Hay như thánh Giuse Cupertino(1603-1663, thường được ơn ngất trí bay bổng khi cầu nguyện) ví Ba Ngôi Thiên Chúa tựa một tấm chăn được gấp lại thành ba nếp: ba nếp gấp nhưng khi mở rộng ra thì vẫn chỉ là một tấm chăn. Thánh Y Nhã thì ví Ba Ngôi như một hợp âm. Một hợp âm được tạo bởi vài nốt nhạc nhưng chỉ vang lên một âm thanh.Tuy nhiên, tất cả những lối so sánh ấy dường như không phản ánh một cách trọn vẹnbản tính thật sự của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Một Linh mục kể chuyện: Vào ngày cuối của khoá học về Chúa Ba Ngôi, cha giáo hỏi các học viên:

– Bây giờ các anh chị đã hiểu mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi chưa?

Gần như cả lớp đồng thanh:

– Thưa cha hiểu.

Cha giáo bật cười:

– Vậy thì các anh chị giỏi hơn tôi rồi! [1]

Dĩ nhiên, con người giới hạn của chúng ta không thể hiểu thấu mầu nhiệm quá siêu vượt này.

Tuy nhiên, Kinh thánh không im lặng về chủ đề này.

Vào đầu sách Sáng thế, Ábraham được Thiên Chúa viếng thăm dưới hình dạng ba nhân vật bí nhiệm. Bản văn Kinh thánh khi thì dùng số ít khi lại dùng số nhiều,cho nên đối với các Kitô hữu, lòng hiếu khách của Ábraham đã trở thành biểu tượng tuyệt vời và là hình ảnh tiên trưng về Thiên Chúa Ba Ngôi. Các sách Tin Mừng cũng sử dụng ba từ ngữ: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để chỉ Thiên Chúa. Những bản văn rõ ràng nhất về điểm này là những bản văn về sự Truyền tin: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Luca 1: 35-37), về phép rửa của Chúa Giêsu: “Vừa lên khỏi nước, Ngài liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Máccô 1: 10-11) và ở phần cuối của sách Tin Mừng Mátthêu, nói về việc sai đi truyền giáo: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mátthêu28: 19-20)

Một Thiên Chúa Ba ngôi

Phải mất hơn ba thế kỷ để từ ngữ Ba Ngôi xuất hiện, từ ngòi bút của thánh Athanasiôthành Alexandria. Thuật ngữ này, được hình thành từ chữ “trias” trong tiếng Hy Lạp, mô tả thực tại lạ lùng về một thần tính độc nhất nhưng lại là ba ngôi vị,và thực tại đáng kinh ngạc này được đề xuất thành một tín điều cho đức tin của các Kitô hữu. Phải chăng có thể đây là một phát minh muộn mằn, có phần nào đi xa khỏi thông điệp ban đầu của Chúa Giêsu không? Người ta có “thêu dệt” thêm điều gì vàoThiên Chúa không? Để xác tín vào Ba Ngôi trong Một Thiên Chúa duy nhất, chúng ta phải trở lại lịch sử của những Kitô hữu đầu tiên. Trên hết, người Do Thái chia sẻ niềm tin độc thần, một niềm tin bao trùm Ítraen khi họ phải đối mặt với việc thờ ngẫu tượng đa thần đang thịnh hành trong các dân tộc sống chung quanh họ. Do đó, theo lý mà nói thì họ khá vất vả khi phải thông qua các khái niệm để giải thích những kinh nghiệm mà họ đã trải qua khi tiếp xúc, gặp gỡ với Chúa Giêsu, Đấng tự xưng mình là Con Thiên Chúa:

“Chúa Giêsu bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi? ” Người Dothái đáp: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa .” Chúa Giêsu bảo họ: “Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao: “Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh”? Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị huỷ bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: “Ông nói phạm thượng! vì tôi đã nói: “Tôi là Con Thiên Chúa”? Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha” (Gioan 10: 31-38).

Trong khi nói chuyện với người phụ nữ Samaria bên giếng nước Giacóp, Chúa Giêsu khẳng định rất rõ:

“Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem. Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do thái. Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” Người phụ nữ thưa: “Tôi biết Đấng Mêsia, gọi là Đức Kitô, sẽ đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” Chúa Giêsu nói: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây” (Gioan 4: 21-26).

Chính thánh Gioan tẩy Giả, trước đó, khi trả lời cho các môn đệ của mình, đã làm chứng rõ ràng về Chúa Giêsu là “Đấng từ trên cao mà đến”, “Đấng được Thiên Chúa sai đi”,“Chúa Cha yêu thương người Con”, “Thiên Chúa ban Thần Khí cho Ngài”:

“Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Ngài vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy” (Gioan 3; 31-36).

Sự phục sinh của Chúa Giêsu là chứng cứ tốt nhất về thần tính của Ngài, nhưng ngược lại, Ngài không phủ nhận sự hiện hữu của một Đấng Tạo Hóa và Đấng ấy là Cha. Vì vậy, Chúa Giêsu thực sự là Con Thiên Chúa và Ngài gửi đến cho các tông đồ một Đấng Bảo vệ (Paraclet), Thần Khí, Đấng ban cho họ những lời chân lý và sự sống, trong lòng và trên môi miệng của họ. Nhưng có một nguồn đức tin khác: đó là phụng vụ. Theo Thánh Mátthêu, phép rửa được ban “nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.  (Mátthêu 28: 19). Chúng ta vẫn luôn bắt đầu lời cầu nguyện của mình bằng một dấu thánh giá được làm “nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”.

Phụng vụ Thánh Thể rất phong phú về phương diện này. Bản văn những lời cầu nguyện,vốn tạo nên phụng vụ, công bố một chuyển động nội tại nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa là ân ban, trong công trình Sáng Tạo, trong sự Nhập thể và là hành động vĩnh viễn và đổi mới của Thánh Thần. Ngài là tình yêu: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Gioan 4: 16), mà tình yêu thì sinh ra sự sống. Thiên Chúa Cha sinh ra Chúa Con, như Hội Thánh tuyên xưngtrong kinh tin kính: “Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha. Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành”. Người Kitô hữu cũng tuyên xưng: “Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra”. (Kinh tin kính Nicea – Constantinopoli, dùng trong thánh lễ).

Người Kitô hữu không chỉ chiêm ngắm một Ngôi trong Ba Ngôi Thiên Chúa, bởi vì mỗi Ngôi đều hướng ánh nhìn về một trong hai Ngôi kia. Sự chuyển động luôn mãi từ Ngôi này sang Ngôi kia trong Ba Ngôi Thiên Chúa cho thấy thần tính của Chúa Con và của Chúa Thánh Thần, cũng như sự hiệp nhất của Chúa Con và của Chúa Thánh Thần với Chúa Cha. Do vậy khi lãnh nhận Phép Thánh Tẩy,bằng ơn thánh hóa,người tín hữu được hòa nhập vào chuyển động của sự sống và của tình yêu của Thiên Chúa. [2]

Một mầu nhiệm vô cùng tận.

Thiên Chúa của đức tin Kitô giáo là Thiên Chúa vĩ đại, đẹp đẽ và trọn vẹn: chúng ta tôn kính Ngài, phụng thờ Ngài, vì Ngài là Tình yêu cháy bỏng, là Đấng tự hiến không ngừng từ bên trong “nội tại” của chính mình – một sự lưu chuyển tuần hoàn, như một vũ điệu tình yêu, là Ba Ngôi nóng sáng sục sôi, vĩnh cửu –từ đó phát xuất ra tất cả mọi thứ hiện hữu. Chính bụi cây bốc cháy – biểu lộ thần tính tự hữu của Thiên Chúa – trong sách Xuất Hành chương 3 đã làm Môsê say mê và thức tỉnh về mầu nhiệm vô cùng tận của Thiên Chúa, và sau đó về sứ mệnh Thiên Chúa trao cho ông:

“Ông Môsê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo: “Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được: vì sao bụi cây lại không cháy rụi?” Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: “Môsê! Môsê!” Ông thưa: “Dạ, tôi đây !” Ngài phán: “Chớ lại gần ! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh.” Ngài lại phán: “Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Ixaác, Thiên Chúa của Giacóp.” Ông Môsê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Đức Chúa phán: “Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Aicập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật, xứ scủa người Canaan, Khết, Emôri, Pơrítdi, Khivi và Giơvút. Giờ đây, tiếng rên siết của con cái Ítraen đã thấu tới Ta; Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai cập. Bây giờ, ngươi hãy đi! Ta sai ngươi đến với Pharaô để đưa dân Ta là con cái Ítraen ra khỏi Aicập.” Ông Môsê thưa với Thiên Chúa: “Con là ai mà dám đến với Pharaô và đưa con cái Ítraen ra khỏi Aicập?” Người phán: “Ta sẽ ở với ngươi. Và đây là dấu cho ngươi biết là Ta đã sai ngươi: khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này.” (Xuất hành 3: 2-12).

Nhưng thực ra, đôi lúc, con người được thúc đẩy ngắm nhìn Thiên Chúa  như người Cha nhiều hơn để biết rằng mọi sự bắt nguồn từ nơi Ngài, rằng Ngài là Nguồn cội và cũng là Đấng ban cho chúng ta người Con yêu dấu của Ngài, Ngôi Lời, Ngôi Con, Đấng đã trở thành phàm nhân hoàn toàn và gần gũi chúng ta trong con người Giêsu. Thật vậy, càng bước đi, con người càng cảm thấy rằng Chúa Cha thực sự là “Abba, Cha ơi!” (Rm 8,15), là cha, rất gần gũi, thân thuộc, là người mà họ có thể hoàn toàn tin tưởng, người gọi họ đứng dậy, đặt họ vào trong tình thân với Chúa Giêsu, và ban cho họ Thánh Thần tình yêu của Thiên Chúa.

Tình yêu tuyệt đối

Chúa Con cũngnhư Chúa Thánh Thần không phải là những ngôi vị trung gian giữa một Thiên Chúa cô độc với các thụ tạo của mình. Để chiêm ngắm sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa, cách dễ tiếp cận nhất là xem xét tình yêu dưới dạng tình yêu tuyệt đối mà chúng ta gọi là Agape – Đức Ái. Tình yêu không vụ lợi này hướng tới sự hiệp nhất như bất cứ tình yêu nào, nhưng vẫn giữ một khoảng cách tôn kính dành cho mỗi người, như văn hóa Á đông thường nói “tương kính như tân”. Khi tình yêu mang tính thần linh, và do đó có tính hoàn hảo, thì tình yêu đó tạo ra sự nghịch lý lạ thường này, đó là một sự đơn nhất ở số nhiều.

Để tiến đến nắm bắt được mầu nhiệm này, có hai con đường được mở ra cho chúng ta, một con đường, đơn giản và chắc chắn, làcon đường của phụng vụ, và một con đường khác,cần nhiều sức mạnh của ơn thánh và của ý chí để nỗ lực hơn, đó là con đường của tình yêu thương lẫn nhau.

Ba Ngôi Thiên Chúa chính là một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Tình yêu ấy đã đổ tràn vào trần gian, tràn ngập vũ trụ khi Thiên Chúa Cha dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài; là tình yêu cứu độ, thứ tha qua cái chết nhục nhằn của Chúa Con; là tình yêu thánh hóa, đổi mới trong Thánh Thần. Một tình yêu chan hòa, chia sẻ giữa Ba Ngôi: Cha trao cho Con tất cả, Con dâng tất cả cho Cha, tình yêu khắng khít giữa Cha-Con là Thánh Thần. Tình yêu chân thực là tình yêu hiến trao, không phải chỉ là trao quà tặng hay điều gì ngoài mình, nhưng là trao banchính mình: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một” (Gioan 3, 16).

Dù thế nào đi nữa, mỗi Ngôi đều là Thiên Chúa trọn vẹn trong mối quan hệ mật thiết luôn tuôn trào, nhưng khởi đi từ một trong ba khía cạnh của mối quan hệ này: là Nguồn cội nguyên khởi, hay là hình ảnh hoàn hảo của Nguồn cội hoặc là sự đáp trả như một hành vi tạ ơn, là lực đẩy củaTình Yêu thông ban và hiệp nhất của Ba Ngôi. [3]

Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi .

Một độc giả viết: “Tôi khó mà hiểu được bất cứ lời giải thích nào so sánh mỗi Ngôi trong Thiên Chúa Ba Ngôi như một Phần của Thiên Chúa”.

Một người khác lại nhận xét: “Đối với tôi, Cha, Con và Thánh Linh hoàn toàn là Thiên Chúa, đó cũng là lý do tại sao rất thường xuyên mỗi khi tôi cố gắng cầu nguyện, tôi không tìm cách xem coi mình đang nói với ai, trừ khi tôi cầu xin điều gì đó thiết thực, cụ thể, đụng chạm đến giác quan của tôi, bởi vì khi đó tôi dành ưu tiên cho Chúa Giêsu vì Ngài là con người.”

Hiểu được Thiên Chúa Ba Ngôi rốt cuộc là ơn ban của Thiên Chúa dành cho mỗi người, tùy theo trí hiểu của người ấy. Chúng ta xin Chúa soi sáng để chúng ta có thể hiểu được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nhưng điều quan trong mà mọi Kitô hữu cần phải thực hiện, bất kể trí thông minh của họnhư thế nào, là sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: nghĩa là Sống Yêu Thương như chính Thiên Chúa Ba Ngôi.

Hình ảnh diễn tả chính đáng về mầu nhiệm Ba Ngôi chính là gia đình: vợ chồng yêu thương nhau và con cái là kết tinh của tình yêu. Vì thương yêu nhau mà mọi thành viên trong gia đình hợp nhất nên một. Dù là hai ba bốn, hoặc nhiều hơn, thìcộng đoàn gia đình vẫn thực sự phản ánh sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, nếu họ có một trái tim để yêu thương, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn,để cảm thông, nâng đỡ  nhau và khát vọng cùng nhaunên thánh.

Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong sinh hoạt thường ngày.

Trong một xứ đạo miền quê xa xôi hẻo lánh, đa số dân chúng là người ít học và  nghèo khổ. Trong thánh lễ ngày Chúa Nhật, cha xứ giảng một bài giảng rất hùng hồn về Chúa Ba Ngôi. Trước khi kết thúc bài giảng, cha xứ hỏi:

– Ông bà anh chị em có hiểu được gì về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không?

Cả nhà thờ im lặng, nhưng có một bà cụ đứng lên nói:

– Thưa cha, con không hiểu bài giảng nhiều lắm, nhưng con cũng xin nói lên những việc làm của con về việc tôn kính Chúa Ba Ngôi. Lúc nhỏ, con cũng được học giáo lý, được nghe các dì phước dạy về Chúa Ba Ngôi và con đã làm trong cuộc sống của con.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ con dành ra ba phút, chỉ ba phút ngắn ngủi thôi vì suốt ngày con phải làm việc cực nhọc, tối về mệt nhọc, con không còn đọc kinh nhiều được nữa, vì thế con chỉ có ba phút thôi, rồi ngủ ngon lành.

Phút đầu tiên con nhìn lại những khuyết điểm: nào là con gây lộn với người hàng xóm, nào là con tức giận với chồng con trong gia đình …con nhìn lại những sự thiếu sót lỗi lầm đó và con dâng điều đó lên cho Chúa Cha.

Phút thứ hai con nhìn lại xem con có làm điều gì tốt trong ngày hôm đó không: cho người hàng xóm một cọng hành, cho một em bé một cái bánh, dỗ một đứa bé khóc vì nhớ mẹ đi làm ruộng chưa về … những việc tốt nhỏ bé đó con cũng xin dâng lên cho Chúa Giêsu và con nói với Chúa Giêsu rằng: Mặc dầu con có nhiều tật xấu, nhưng con cũng có những việc lành nho nhỏ, con xin góp những việc lành nho nhỏ đó để cộng tác vào việc cứu chuộc của Chúa, để đền bù tội lỗi của con,một chút.

Phút thứ ba con so sánh xem việc tốt, việc xấu con đã làm trong ngày, con lại thấy việc xấu nhiều hơn việc tốt, nhưng con cũng dâng hết lên cho Chúa và con nói: Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hoá và biến đổi cuộc sống của con mỗi ngày một tốt hơn.

Con chỉ có làm bấy nhiêu đó thôi để sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.” [4]

Lạy Chúa Ba Ngôi con tôn thờ, xin giúp con quên mình đi để được ở trong Ngài, bình an và vô vi như đang ở trong thiên đàng. Xin đừng để điều gì làm náo động bình an của con, cũng đừng lôi con ra khỏi Ngài, nhưng cứ mỗi phút lại cho con tiến xa hơn trong mầu nhiệm của Ngài. Xin hãy làm cho tâm hồn con bình tĩnh, lặng yên, biến tâm hồn con thành bầu trời cao, thành dinh cơ và nơi Ngài nghỉ ngơi. Xin cho con đừng để Chúa phải cô đơn một mình ở đó, nhưng lúc nào con cũng có mặt ở đó, tỉnh táo trong đức tin, say sưa thờ lạy Ngài và để cho Ngài hoàn toàn sáng tạo.[5]

———————–

[1] nguoitinhuu.org

[2]croire.la-croix.com.

[3] Lm Guy Lepoutre, một tu sĩ Dòng Tên, một nhà giảng phòng. thành viên của ban tổ chức phong trào đặc sủng đại kết “Xin hãy đốt lên trong trái tim con”.

[4] tinmung.net

[5] Chân phúc Elisabeth de la Trinité, 1880-1906.

---------------------------------

 

BaNgôi ABC417: DẤU THÁNH GIÁ VÀ SỰ NỐI KẾT


Giuse Hoàng Thanh Phong

 

Trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, tôi xin chia sẻ với anh chị em một đề tài rất đỗi quen thuộc BaNgôi ABC417


Trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, tôi xin chia sẻ với anh chị em một đề tài rất đỗi quen thuộc, đó là ý nghĩa của dấu thánh giá trong cuộc sống đức tin của mỗi người chúng ta. Chắc chắn rằng ngay cả một em rất nhỏ cũng có thể đã biết làm dấu thánh giá là như thế nào: nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Có thể nói, làm dấu thánh giá là một trong những bài học giáo lý đầu đời mà cha mẹ đã dạy cho chúng ta, và thực sự đây là một bài học quá tuyệt vời. Chúng ta thử ngẫm xem hiện tại mình thường làm dấu thánh giá khi nào: có thể trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy; có thể trước và sau mỗi bữa ăn; hay trước và sau mỗi lần cử hành phụng vụ…Chúng ta có còn bận tâm để ý đến việc dấu thánh giá nữa chăng! Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ với anh chị em về ý nghĩa của dấu thánh giá như một sự nối kết….

Dấu Thánh Giá: con người mong nối kết với Thiên Chúa

Khi làm dấu thánh giá, mỗi người trong chúng ta thường hiểu ý nghĩa của cử chỉ này: đó là để phó thác nơi Thiên Chúa, để tạ ơn, để xin lỗi, hay để xin ơn trợ giúp từ Thiên Chúa. Những ý nghĩa này rất đúng đắn, nhưng tôi chỉ xin thêm vào một ý nghĩa của việc làm dấu thánh giá: đó là để diễn tả tâm tình của chúng ta và mong ước được nối kết với Ba Ngôi Thiên Chúa: “Lạy Chúa! Con đây!”

Trước hết, chúng ta làm dấu thánh giá như một cử chỉ tuyên xưng lòng tin của chúng ta nơi Thiên Chúa. Qua cử chỉ này, chúng ta cũng xin Thiên Chúa đến trong cuộc đời mình. Sự thực, khi chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta ghi lại những dấu thánh mà chúng ta đã lãnh nhận trong ngày được rửa tội: “Tôi rửa con nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.” Đây là dấu thánh đã ghi dấu vĩnh viễn trong tâm hồn – chúng ta là con cái Thiên Chúa. Dấu thánh giá thực sự nhắc nhớ chúng ta về căn tính Kitô hữu của mình – chúng ta thuộc về Cha trên trời. Như vậy, khi chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta mở rộng tâm hồn để Chúa đến trong cuộc đời mình trong một tương quan thân thiết.

Ngày nay, chúng ta không còn xa lạ với việc kết bạn và chia sẻ những hình ảnh hay suy nghĩ của mình cho bạn bè trên các trang mạng xã hội. Tương tự, khi chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta một cách nào đó chấp nhận lời ‘yêu cầu kết bạn’ của Thiên Chúa, để Ngài có thể trở nên như một người được nối kết với chúng ta. Như ‘một người bạn’, Thiên Chúa có thể ‘tham dự’ vào cuộc đời của chúng ta nhiều hơn – khi ta chia sẻ cho Ngài những ao ước của mình, rồi những kế hoạch, những khi thất bại, cùng như những niềm vui hạnh phúc trong cuộc đời.

Như vậy, chúng ta ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá. Khi chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta đặt bàn tay lên trán, lên ngực, và vai của mình. Tương tự, sau khi nghe công bố Tin Mừng, chúng ta ghi dấu thánh giá lên trán, lên môi miệng và lên ngực chúng ta. Qua những cử chỉ này, chúng ta muốn thưa lên Chúa rằng: tâm trí, con tim, lời nói và hành động của con đều thuộc về Chúa. Điều này có nghĩa chúng ta mong muốn toàn bộ cuộc sống của mình đều thuộc về Chúa – luôn muốn nói lời ‘xin vâng’ với Chúa. Khi hiểu về ý nghĩa của việc làm dấu thánh giá, chúng ta thấy rằng dấu thánh giá quả là một lời cầu nguyện sống động của con người dâng lên Thiên Chúa trong mối tương quan thân tình.

Dấu Thánh Giá: tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho con người

Làm dấu thánh là vừa là hành động tuyên xưng đức tin, vừa là lời mời của chúng ta để Thiên Chúa tham dự vào cuộc đời của chúng ta nhiều hơn. Tuy vậy, tôi nói với anh chị em một sự thật đó là, chính Thiên Chúa mới là Đấng đã liên hệ đến cuộc đời của chúng ta trước, khi Ngài ghi khắc dấu thánh trong tâm hồn ta lúc tạo dựng nên con người: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.” (St 1,27).

Cũng vậy, con người mang trong mình dấu ấn của Thiên Chúa ngay từ giây phút được phôi thai trong lòng mẹ. Khi đọc những câu chuyện trong Cựu Ước, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa với dân của Người qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Đặc biệt, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người cho dù con người có cứng đầu bất tuân đến đâu đi nữa. Thiên Chúa vẫn tiếp tục sai những ngôn sứ đến với dân và nói lời Thiên Chúa cho họ. Chúng ta có thể có cảm giác rằng Thiên Chúa dường như vẫn còn xa cách với con người, khi chỉ nói với họ qua trung gian các vị ngôn sứ. Thế thì chúng ta nghĩ thế nào khi Thiên Chúa sai chính Con của mình đến thế gian – trở nên một người như chúng ta, và ở với chúng ta? Như vậy, dấu thánh giá nhắc nhớ chúng ta về kế hoạch cứu độ con người của Ba Ngôi Thiên Chúa: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).

Lạ lùng thay, Thiên Chúa không chỉ đặt những dấu thánh nơi con người, nhưng chính Thiên Chúa đã để cho con người ghi dấu ấn của con người nơi Ngôi Hai Thiên Chúa qua hình ảnh của Hài Nhi Giêsu – nhỏ bé, cần sự chăm sóc dưỡng nuôi từ cha mẹ. Thiên Chúa không chỉ muốn ghé thăm con người trong một thời gian rồi thôi, nhưng Ngài đã muốn đến ở với con người mãi mãi. Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ không chỉ bằng việc sai Ngôi Lời đến ở với chúng ta, nhưng còn để cứu chúng ta mãi mãi qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài. Đức Giêsu Kitô đã mang lại cho chúng ta niềm hy vọng được kết hiệp nên một với Ba Ngôi Thiên Chúa trong nước trời.

Như vậy, không phải chúng ta, mà chính Ba Ngôi Thiên Chúa trước hết là Đấng đã mở lối cho chúng ta được liên kết và được ở với Ngài. Do vậy, mầu nhiệm cứu chuộc của Ba Ngôi Thiên Chúa mang lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải luôn ghi nhớ ơn huệ lớn lao này mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá. Điều này cũng nhắc nhớ chúng ta rằng cùng đích của chúng ta chẳng phải ở trên thế gian này, nhưng được ở với Ba Ngôi Thiên Chúa trong nước trời. Nếu chúng ta muốn biết Thiên Chúa ao ước muốn ‘kết nối’, muốn ‘ở với’ con người ra sao, chúng ta hãy nhìn lên thánh giá để có thể hiểu hơn về mong ước này.

Dấu thánh giá cho thấy được mối tương liên giữa Ba Ngôi Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa vì yêu thương đã quan tâm, đã liên đới đến con người và mong muốn chia sẻ tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa cho con người. Con người vì vậy cũng thể hiện lòng tin tưởng phó thác của mình nơi Ba Ngôi Thiên Chúa qua cử chỉ của làm dấu thánh giá. Vì vậy, làm dấu thánh giá sự thực là hành vi của đức tin, và là một lời cầu nguyện sống động của chúng ta dâng lên Thiên Chúa.

Thật tuyệt vời khi mỗi người trong chúng ta luôn ý thức được ân huệ cứu chuộc của Ba Ngôi Thiên Chúa mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá. Cũng thật tuyệt vời khi mỗi người trong chúng ta có thể diễn tả đức tin của mình nơi Ba Ngôi Thiên Chúa qua việc làm dấu thánh giá. Tuyệt vời hơn nữa, nếu chúng ta có thể ‘làm dấu thánh giá bằng chính cuộc đời của mình’ – để cho những dấu thánh tình yêu ấy được lan tỏa trong đời sống phục vụ của chúng ta, đặc biệt cho những anh chị em đang rất cần đến tình yêu và sự sẻ chia của chúng ta….

Sáng danh đức Chúa Cha và đức Chúa Con và đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen!

------------------------------

 

BaNgôi ABC418: NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN-


Gm. Giuse Vũ Văn Thiên

 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần – Amen” là nội dung lời kinh có tên là “Dấu Thánh giá” BaNgôi ABC418


“Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần – Amen” là nội dung lời kinh có tên là “Dấu Thánh giá”. Đây là bài học đầu tiên mà mỗi người trưởng thành phải học khi muốn gia nhập Giáo Hội. Đó là lời kinh đơn sơ mà những em bé trong gia đình công giáo bập bẹ đọc lên khi vừa biết nói. Lời kinh ngăn gọn mà sâu sắc, hàm chứa chân lý cao siêu của Đạo Kitô, là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. “Dấu Thánh giá” đưa ta vào một thế giới huyền nhiệm là cung lòng Thiên Chúa. Nơi thế giới ấy, ý nghĩa và giá trị chữ số không giống như chúng ta: ba lại là một và một lại là ba. Chỉ có một Chúa, nhưng ba ngôi riêng biệt. Ba ngôi ấy khác biệt mà không bị phân chia, duy nhất mà lại không hoàn toàn hòa nhập. Lời kinh huyền nhiệm này cho ta được hòa mình trong tình yêu vĩnh cửu, hạnh phúc tuôn tràn.

Dấu Thánh giá: lời tuyên xưng đức tin

Khi làm dấu Thánh giá trên mình, tôi tuyên xưng đức tin vào Chúa quyền năng. Ngài là Cha, và Con và Thánh Thần. Với lời kinh đơn sơ ấy, tôi trở về với cội nguồn của truyền thống Kitô giáo ngay từ những thế kỷ đầu. Từ thời xa xưa ấy, cộng đoàn tín hữu Kitô như một nhành cây non vừa tách mình ra khỏi cây cổ thụ Do Thái giáo. Họ đã dựa vào nội dung Tin Mừng để tìm hiểu chính bản tính của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ về Chúa Cha. Người cũng hứa sẽ gửi đến cho họ Chúa Thánh Thần là Đấng Phù trợ (x. Ga 16,26 tt). Cộng đoàn tiên khởi đã dần dần suy tư và tuyên xưng đức tin nơi một Thiên Chúa duy nhất Ba Ngôi. Ngay từ  kinh Tin kính thời các thánh tông đồ, đức tin vào Chúa Ba Ngôi đã được tuyên xưng cách rõ rệt: “Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng… tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha… Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần…”. Công đồng Rô-ma năm 382 đã viết: “Đây là ơn cứu rỗi của các Kitô hữu: tin vào Chúa Ba Ngôi, tức là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần; được thanh tẩy trong Chúa Ba Ngôi, chúng ta phải tin vững vàng rằng Thiên Chúa Ba Ngôi là một Thiên Chúa duy nhất và quyền năng, vinh quang và hằng hữu”. Trải qua mọi thế hệ, đức tin Kitô giáo tiếp tục được suy tư và tái khẳng định: “Ba ngôi vị này chỉ là một Thiên Chúa duy nhất chứ không phải ba “thiên chúa”… do sự duy nhất này, Chúa Cha hoàn toàn ở trong Chúa Con, hoàn toàn ở trong Chúa Thánh Thần; Chúa Thánh Thần hoàn toàn ở trong Chúa Cha và hoàn toàn ở trong Chúa Con…” (Tông sắc Cantate Domini của Đức Giáo Hoàng Eugène IV, năm 1442). Khi làm dấu Thánh giá, tôi xác tín nơi Thiên Chúa, Đấng là lý tưởng và mẫu mực của tôi. Tôi chọn Ngài như đích điểm duy nhất của cuộc đời. Chúa Ba Ngôi là cội nguồn và đích điểm của đời người tín hữu. Tôi được sinh ra trong Chúa Ba Ngôi, cùng đích đời tôi đang nhắm tới cũng là Chúa Ba Ngôi. Nơi Ngài, tôi được ngụp lặn trong bể tình yêu lai láng vô bờ ấy. Trong hành trình trần thế, Chúa Ba Ngôi luôn phù trợ và nâng đỡ tôi: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với người ấy” (Ga 14 23). Tôi là một tác phẩm do Chúa Ba Ngôi thực hiện: Chúa Cha sáng tạo cho tôi hiện hữu; Chúa Con Thanh tẩy cho tôi nên sạch trong; Chúa Thánh Thần thêm sức cho tôi lớn mạnh. Ý thức được điều đó, lòng tôi hân hoan vui mừng, vì ngay ở đời này, tôi đã được nếm hưởng hạnh phúc Nước Trời. Chính nhờ thế mà tôi vững tin và can đảm vượt lên những chướng ngại của cuộc đời. Sức mạnh của đức tin thật kỳ diệu là thế.

Dấu Thánh giá: cội nguồn sức mạnh

Cùng với lời tuyên xưng Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, tôi phác họa hình Thánh giá trên mình: từ trán, xuống ngực và hai vai. Bốn điểm nhấn trên cơ thể tôi làm thành hình Thánh giá. Lời tuyên xưng đức tin của tôi được nhấn mạnh ở một mầu nhiệm rất quan trọng của Kitô giáo, đó là mầu nhiệm cứu chuộc. Đã hơn hai ngàn năm qua, một con người bị treo trên cây gỗ đã trở thành nguồn sức mạnh cho biết bao thế hệ. Người ta đến với cây gỗ để ôn lại một biến cố đã xảy ra trong lịch sử: Con Thiên Chúa chịu đóng đinh trên thập giá. Vâng, Đức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, đã mang lấy trên thân thể mình tội lỗi của muôn dân. Người đã chết để cho con người được sống; Người đã đón nhận nhục hình để con người được vinh quang. Đứng trước Thánh giá, người gian ác được cải hoá để trở nên lương thiện; người thù hận được biến đổi để trở thành bao dung. Hai cây gỗ, một ngang một dọc, ẩn chứa bao sức mạnh thần kỳ. Khi làm dấu Thánh giá trên mình, tôi tuyên xưng Chúa đã dùng Thánh giá để chuộc tội cho tôi. Tôi cũng cầu xin Chúa ban sức mạnh để vác thánh giá cuộc đời. Quả thế, mỗi mảnh đời mang một cây thập giá; mỗi đôi vai mang một nỗi truân chuyên. Với tâm tình của Chúa Giêsu, thập giá trần gian sẽ trở nên nhẹ nhàng; với tình yêu rộng mở, gánh nặng cuộc đời sẽ bớt  thê lương “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,29-30). Vâng, khi làm dấu Thánh giá trên mình, tôi muốn làm học trò của Thày Giêsu, để Người dạy tôi nên người trọn hảo. Dấu Thánh giá đem lại cho tôi sức mạng kỳ diệu là thế.

Dấu Thánh giá: sứ mạng của người Kitô hữu

Khi tôi được dìm mình trong dòng nước Thanh Tẩy, linh mục chủ sự tuyên đọc: “Ta rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Tôi được tẩy rửa không phải vì một mục đích trần thế, cũng không phải nhằm đến một lý tưởng nhân loại. Tôi được tẩy rửa nhân danh Thiên Chúa quyền năng. Nhờ lời tuyên đọc đi liền với nghi thức đổ nước trên đầu hoặc dìm mình trong dòng nước, tôi được tái sinh làm người mới, được trở nên đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Và thế là, trong suốt cuộc đời tín hữu của tôi, dù thức hay ngủ, dù làm việc hay nghỉ ngơi, dù ở nhà hay nơi phố chợ, tôi đều nhân danh Chúa Ba Ngôi. “Dấu Thánh giá” giúp tôi nhận ra mình có một sứ mạng cao cả trong cõi nhân sinh bao la này. Thánh Phaolô đã viết: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” ( 1Cr 10,31); hoặc: “Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (Cl 3,17). Khi nhân danh Chúa Ba Ngôi, cuộc đời tôi mang một chiều kích mới. Những lời nói của tôi là lời nói thân thiện, những việc làm của tôi là việc làm hữu ích. Một khi đã nhân danh Chúa Ba Ngôi, tôi không còn nói lời hai ý, lời nói của tôi phải là “có” thì nói “có”, “không” thì nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5, 37). Nhân danh Chúa Ba Ngôi đối với tôi không chỉ là một vinh dự, mà còn là một sứ mạng, đó là làm cho vinh quang Chúa tỏ rạng trong mọi nơi mọi lúc của cuộc sống. Mỗi khi đi đến đâu, tôi làm cho hình ảnh Thiên Chúa rạng rỡ nơi gương mặt và cuộc đời của tôi. Lời nói của tôi là lời của Chúa; việc làm của tôi là việc làm của Chúa. Kitô hữu là người đem Chúa vào đời. Đó chính là ơn gọi chứng nhân mà Đức Kitô đang mời gọi chúng ta thực hiện. Vì  chưa thực sự nhân danh Chúa Ba Ngôi nên tôi còn là nguyên nhân của sự chia rẽ. Vì chỉ nhân danh mình nên tôi còn quá đề cao cá nhân ích kỷ. Nhân danh Chúa sẽ làm cho đời tôi rập khuôn cuộc đời Đấng Cứu thế. Cái tôi ích kỷ được xoá bỏ, đời tôi được tan biến trong biển tình yêu vô biên của Đấng đã tạo dựng nên tôi thành người.

“Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, Bạn và tôi, chúng ta hãy đọc lời kinh đơn sơ ấy với tâm tình yêu mến, phó thác và cậy trông, và như vậy, trọn cuộc đời chúng ta luôn là một phản ảnh trung thực của Chân Thiện Mỹ nơi chính cuộc đời này.

-----------------------------------

 

BaNgôi ABC419: LÀM DẤU THÁNH GIÁ


Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

 

Có bao giờ bạn nghì rằng: tại sao mình lại làm dấu? Làm dấu trước mọi công việc. Làm dấu trước BaNgôi ABC419


Có bao giờ bạn nghì rằng: tại sao mình lại làm dấu? Làm dấu trước mọi công việc. Làm dấu trước và sau khi ăn. Làm dấu khi sợ hãi, khi gặp gian nan. Nghĩa là làm dấu không đơn thuần là biểu lộ niềm tin Công Giáo mà còn là xin thêm sức mạnh từ Thiên Chúa. Làm dấu còn biểu lộ niềm tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa có thể che chở hồn xác chúng ta.

Đó là điều mà nhạc sĩ Lê Đức Hùng đã diễn tã qua lời bài hát “Làm Dấu” mà ca sĩ Phan Đình Tùng từng hát.

 Bài hát được khởi đầu bằng lời xác quyết:  “Con đặt lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng. Con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con từng yêu. Đưa tay sang trái- phải vinh danh Chúa Thánh Thần nguồn ơn Thánh thiêng hồng phúc đời con….

Và rồi bài hát mời gọi chúng ta hãy làm dấu để xin ơn Chúa. Vì phải có ơn Chúa chúng ta mới làm mọi việc êm trôi. “Giữa hiểm nguy khốn khó, con làm dấu xin ơn bình an. Trong an vui ngập tràn con làm dấu hân hoan tạ ơn. Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường. Chúa ơi ở bên con nhé!”

Như vậy làm dấu là để thêm ơn Chúa. Làm dấu để xin ơn trợ lực, giúp sức từ Thiên Chúa. Làm dấu như dây sạc nối đời ta với Thiên Chúa. Điện thoại ta dùng hằng ngày cần phải kết nối với nguồn điện để duy trì hoạt động. Cuộc đời con người cũng cần kết nối với nguồn năng lượng ân sủng của Chúa để được sống hạnh phúc và sung mãn hơn.

Chúa Giê-su khi chỉ thị cho các môn đệ ra đi làm phép rửa nhân danh Chúa thì Ngài cũng hứa sẽ ở cùng các ông để tăng thêm sức mạnh cho các ông. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần… Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28:19-20)

Khi các môn đệ nhân danh Chúa Ba Ngôi thì các ông còn làm được những chuyện phi thường hơn nữa: “Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỉ, nói được các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe”(Mc 16: 17-18).

Như vậy khi làm dấu thánh giá nhân danh Chúa Ba Ngôi thì con người nhận lãnh nguồn sung mãn của Người. Con người như được tiếp sức từ sức mạnh của Thiên Chúa để có thể làm được nhiều điều phi thường. Thực vậy, có những điều tưởng chừng như bế tắc cùng đường, nhưng khi làm dấu thánh giá kêu cầu Chúa Ba Ngôi thì bế tắc đó lại được khai thông. Có những khi tôi sợ hãi, tôi làm dấu và thưa với Chúa: Chúa ơi, con sợ qúa, xin giúp con. Và quả thực tôi lại tìm được bình an. Có những khi gặp khó khăn trong công việc, tôi làm dấu và thưa với Chúa: Chúa ơi, con bất lực, xin giúp con, và dường như mỗi lần như thế tôi lại tìm được sức mạnh của Chúa để vượt qua.

Cuộc sống luôn đong đầy những khó khăn của cơm áo gạo tiền, của tuổi già bệnh tật, của tai ương hoạn nạn bất ngờ đưa đến. Cuộc sống vốn dĩ đầy những nổi trôi như muốn dìm chúng ta trong bể khổ trần gian. Có đôi lúc chúng ta cảm thấy bất lực vì những gì đang diễn ra trong cuộc đời. Có đôi lúc chúng ta cảm thấy chán nản vì những chuyện ngoài ý muốn vẫn đến với chúng ta. Đó là lúc mà Chúa bảo với chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa, vì « Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế »

Ước gì chúng ta có đủ niềm tin vào Ba Ngôi Thiên Chúa để có thể phó thác cho Chúa. Ước gì khi làm dấu nhân danh Chúa Ba Ngôi chúng ta cũng nhận lãnh được sức mạnh, ân sủng và tình thương của Chúa để vượt qua những khó nguy trong cuộc đời. Xin Chúa giúp chúng ta luôn nhớ đến Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời để tạ ơn và cầu xin sức mạnh của Chúa bảo vệ cuộc đời chúng ta. Amen

------------------------------

 

BaNgôi ABC420: TÔN VINH THIÊN CHÚA TÌNH YÊU


Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

 

Từ xưa đến nay, con người luôn khao khát tìm kiếm và khám phá về Thiên Chúa của mình. Người BaNgôi ABC420


Từ xưa đến nay, con người luôn khao khát tìm kiếm và khám phá về Thiên Chúa của mình. Người ta muốn biến Thiên Chúa thành một đối tượng khoa học để nghiên cứu hơn là bằng sự cảm nghiệm và đón nhận. Chúng ta có thể thấy khao khát này thể hiện qua câu chuyện ông Môsê khi được tiếp xúc với Thiên Chúa ở bụi gai cháy lửa. Ông hỏi Thiên Chúa: “Thưa Ngài, Ngài là ai ? Ngài tên là gì ?”. Chắc chắn với trí óc hạn hẹp, Môsê không thể hiểu hết được câu trả lời của Thiên Chúa: “Ta là Đấng Ta là”, nhưng ông đã tin, đã đón nhận Thiên Chúa như một Đấng siêu việt.

Thánh Augustinô, một lần đi dạo trên bãi biển suy gẫm về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, thấy một em bé đang chơi trên bờ biển, em bé lấy vỏ sò múc nước biển đổ vào một cái lỗ nhỏ. Thánh Augustinô tiến lại hỏi em: Cháu đang làm gì vậy ? Em bé trả lời: Cháu định múc hết nước biển để đổ vào cái lỗ này. Thánh nhân trả lời em bé: Sao cháu làm chuyện vô ích như vậy ? Làm sao có thể múc được hết nước biển để đổ vào cái lỗ được ? Em bé trả lời: Cháu đang làm một việc giống như bác thôi: Làm sao bác có thể dùng trí khôn của mình để chứa đựng hết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được ?

 Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội tuyên xưng mầu nhiệm chính yếu của đức tin Kitô Giáo, đó là mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi tuy riêng biệt nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta không thể dùng trí khôn hạn hẹp để khám phá hết mầu nhiệm Thiên Chúa, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể hiểu biết gì về Thiên Chúa. Để hiểu biết về Thiên Chúa, chúng ta không chỉ dùng trí khôn suy luận, nhưng điều quan trọng hơn là cần cảm nghiệm bằng trái tim và đón nhận bằng đức tin.

Bài đọc một hôm nay cho thấy Môsê đã cảm nhận được sự hiện diện quan phòng của Thiên Chúa, Đấng mà ông đã từng trò chuyện với Ngài nơi bụi gai, Đấng đã dùng cánh tay hùng mạnh để bênh vực Israel. Môsê đã nói lên niềm tin ấy. Ông còn nhắn nhủ dân Israel hãy nhìn vào kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện để thêm tin tưởng và tự hào mình là dân được Chúa tuyển chọn. Thiên Chúa Israel tôn thờ là Thiên Chúa vô hình, nhưng Ngài vẫn hiện diện bằng quyền năng và nhất là Israel có thể nghe được tiếng Thiên Chúa nói với họ. Ngài tuy ở xa nhưng lại rất gần. Ngài là Thiên Chúa thống trị cả vũ trụ mà lại chọn Israel làm dân riêng, để từ đó, Ngài trở nên liên lụy với con người và chăm sóc con người như người cha lo cho con cái.

Nhận ra Thiên Chúa là Đấng quyền năng, là Cha yêu thương, dân Israel phải một lòng một dạ tôn thờ Thiên Chúa. Ai một dạ trung thành với Thiên Chúa thì sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời, còn ai thay lòng đổi dạ chạy theo thờ cúng các thần minh khác, thì sẽ bị loại trừ và sẽ phải chết đời đời. Vì chỉ có Thiên Chúa của Israel tôn thờ mới là Thiên Chúa duy nhất chân thật.

Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất của dân Israel là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Khi Chúa Giêsu đến, qua lời giảng dạy và các giáo huấn, Ngài hướng mọi người về niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, là Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Qua lời giảng dạy và các phép lạ, nhất là qua cuộc tử nạn và phục sinh, Chúa Giêsu cho thấy Ngài chính là Ngôi Hai của Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa, Đấng đến từ cung lòng Thiên Chúa Cha để nói cho chúng ta về Thiên Chúa là Cha và Chúa Giêsu chính là Chúa Con, là Đấng Cứu Thế.

Lời khẳng định của Chúa Giêsu không dễ dàng được chấp nhận, vì vậy, Ngài đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ những người Do Thái. Tuy nhiên vẫn có nhiều người đã tin theo Chúa Giêsu, đón nhận Ngài như một vị Thiên Chúa, mặc dù họ chưa thể hiểu hết về Ngài. Chỉ sau cuộc tử nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu, các môn đệ mới đi đến một niềm tin chắc chắn Thầy của các ông chính là Thiên Chúa. Các ông bái lạy Ngài như các ông vẫn bái lạy Thiên Chúa, Đấng mà dân Israel tôn thờ.

Không chỉ mạc khải về chính mình là Thiên Chúa, Chúa Giêsu còn nói đến Chúa Thánh Thần là Đấng từ nơi Thiên Chúa Cha sai đến để canh tân, biến đổi và thánh hóa những kẻ tin vào Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần được Chúa Giêsu trình bày dưới rất nhiều hình ảnh khác nhau. Khi nói chuyện với ông Nicôđêmô, Chúa Giêsu ví Chúa Thánh Thần như làn gió mát ; khi nói với các Tông đồ, Chúa Giêsu gọi Chúa Thánh Thần là Đấng Phù Trợ, Thần Chân Lý và là Thiên Chúa.

Việc dùng nhiều tên, nhiều hình ảnh để mạc khải về Chúa Thánh Thần cho thấy Chúa Thánh Thần là một vị Thiên Chúa “linh hoạt”, Ngài hoạt động trong hết mọi chương trình của Thiên Chúa, từ khi tạo dựng đến chương trình cứu độ. Kể từ sau khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Thánh Thần lại càng hoạt động cách mạnh mẽ và cụ thể hơn nơi Giáo Hội và thế giới. Khởi đi từ ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã làm nên cuộc canh tân kỳ diệu nơi các Tông đồ và hoạt động mạnh mẽ trên Giáo hội sơ khai để quy tụ muôn dân muôn nước.

Thư Rôma còn cho thấy Chúa Thánh Thần không chỉ hoạt động cách chung chung trong Giáo Hội và thế giới mà Ngài vẫn đang hoạt động mạnh mẽ trong tâm hồn của từng tín hữu. Chính nhờ được thanh tẩy trong nước và Thánh Thần, mỗi người được trở nên tạo vật mới, được gọi Thiên Chúa là Cha, được nên anh em với nhau trong tình nghĩa tử với Chúa Giêsu. Chính Chúa Thánh Thần cho chúng ta sức mạnh và làm cho lòng tin của chúng ta thêm kiên vững để chúng ta có thể mạnh dạn gọi Thiên Chúa là Abba, nghĩa là Cha ơi, Bố ơi. Thánh Thần còn liên tục hoạt động trong tâm hồn mỗi người, giúp chúng ta sống cho xứng đáng với ơn gọi làm con Thiên Chúa.

Suy niệm mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không làm cho chúng ta rối trí, nhưng giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện cụ thể của Ba Ngôi Thiên Chúa trong thế giới và trong mỗi người. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là mầu nhiệm xa lạ, nhưng gần gũi với tất cả mỗi người. Nhờ chiêm ngắm các hoạt động của Thiên Chúa, chúng ta như có thể đụng chạm đến sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa  trong vũ trụ và nơi chúng ta.

Cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta khiêm tốn sấp mình thờ lạy Thiên Chúa, Đấng muôn trùng siêu việt, đồng thời tin tưởng và dám phó thác cuộc đời trong vòng tay Thiên Chúa. Chúng ta nhớ rằng, con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu thương. Vì thế, chúng ta có bổn phận sống đáp đền tình yêu của Thiên Chúa, gìn giữ và làm cho hình ảnh của Thiên Chúa ngày càng thêm rõ nét nơi gương mặt và cuộc sống chúng ta.

Thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, linh hồn chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi, vì thế, chúng ta cần bảo vệ và gìn giữ sự thánh thiêng trong sạch của đền thờ Thiên Chúa nơi linh hồn và thân xác mình. Cần tẩy trừ khỏi đền thờ tâm hồn những gì là cũ kỹ, hôi hám của tội lỗi ; những màng nhện và bụi bặm bởi thói quen, tật xấu ; đồng thời, tô điểm cho đền thờ tâm hồn bằng những nhân đức và các việc hy sinh, bác ái, yêu thương. Các bạn trẻ đang sống trong một thế giới ô nhiễm bởi những phim ảnh, sách báo và lối sống đề cao tình dục, bạo lực. Chúng ta cần can đảm chiến đấu để chống lại những khuynh hướng và những lôi kéo xấu đó. “Lối sống đen” này đang len lỏi vào tâm hồn, bôi bẩn, làm ô uế thân xác và tâm hồn chúng ta. Cậy nhờ ơn Chúa qua Bí tích giải tội và Thánh Thể, xin Chúa giữ gìn linh hồn và thân xác mình trong sạch và cũng biết tôn trọng và bảo vệ sự trong sạch của người khác nữa.

Mỗi gia đình được dựng nên theo hình ảnh và khuôn mẫu của gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì thế, cha mẹ cần làm cho gia đình mình nên giống Gia đình Ba Ngôi bằng việc củng cố, xây dựng tình yêu thương, sự hiệp thông trong gia đình. Muốn được như vậy, hãy sống yêu thương quảng đại hơn nữa để làm cho gia đình mình ngập tràn niềm vui và tiếng cười, canh tân biến đổi đời sống bản thân để làm cho gia đình mỗi ngày nên thánh, nên giống gia đình Ba Ngôi hơn.

Xin cho chúng ta biết mạnh dạn tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá trên mình. Amen.

----------------------------

 

BaNgôi ABC421: NHÂN DANH CHÚA CHA, CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN


Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty

 

Câu 19 chương 28 trong Phúc Âm Mát-thêu là đoạn văn duy nhất trong toàn bộ sách Tin Mừng BaNgôi ABC421


Câu 19 chương 28 trong Phúc Âm Mát-thêu là đoạn văn duy nhất trong toàn bộ sách Tin Mừng đặt ‘công thức’ Chúa Ba Ngôi vào môi miệng Đức Giê-su. Điều rủi ro trầm trọng nhất chính là ‘nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần’ này thường chỉ được hiểu như công thức trang trọng của các nghi lễ, để rồi cái ý nghĩa rất thâm sâu và nặng ký của nó nhiều khi biến mất, hoặc bị coi nhẹ tối độ nó mất hết tác động trên đời sống Ki-tô hữu, thậm chí cả đời sống Giáo Hội nữa. Thực tế thì Đức Giê-su muốn nói gì khi người yêu cầu “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”? Nói cách khác, trọng tâm của lệnh truyền Người ban nằm ở ‘làm phép rửa’ hay là ‘nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần’? Do đó tôi cần tìm hiểu rõ hơn nội dung của thuật ngữ ‘nhân danh’ để nắm bắt được một trong những điều căn bản nhất nơi niềm tin Ki-tô hữu của tôi.

Trong Kinh Thánh, thuật ngữ ‘nhân danh’ như ‘nhân danh Đức Giê-su Ki-tô’ mang nhiều nội dung rất khác nhau: nó có thể là ‘thay mặt cho, dưới sự điều động của’ (xem 2 Tx 3:6), hoặc ‘vì ích lợi, nhằm phục vụ cho’ (xem Mc 9:18-20), hoặc ‘được chủ động bởi’ (xem Mt 18:20), hoặc ‘hướng tới, trong tinh thần vì’ (xem Cl 3:17), hoặc nội dung phổ thông hơn hết là ‘trong sức mạnh, trong quyền lực của’ (xem Cv 4:7-10). Ngay trong bài giảng đầu tiên Phê-rô đã kêu gọi dân chúng “Anh em hãy sám hối, mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội” (Cv 2:38) ‘nhân danh’ đây có thể mang ý nghĩa sau cùng này (‘In the name of’ = by the authority of, in the power of, on behalf of…); tương tự như trong Lu-ca chương 9 câu 49, khi Gio-an phát biểu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỉ”. Tôi thiết nghĩ hạn từ ‘nhân danh’ trong lệnh truyền “làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” không những chỉ có cùng một nội dung trên, nhưng còn hàm chứa một điều gì rất khác nữa?

Giai thoại Phê-rô tại nhà Cô-nê-li-ô, được sách Công Vụ Các Tông Đồ tường thuật, cho thấy; ‘lãnh nhận phép rửa’ không phải là điều quan trọng nhất, điều chính yếu hơn là ‘được đưa vào sức sống thần linh’ (Cv 10:44-48); trường hợp cụ thể ở đây là ‘Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa’. Phép rửa không chỉ được hiểu như xóa sạch tội lỗi do quyền năng của Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng còn mạnh mẽ hơn nhiều… là được tham gia vào chính Bản Thể tình yêu vô biên. ‘Nhân danh’ ở đây mang một nội dung sống động và hiện sinh sâu sắc hơn rất nhiều. Nếu trong ngôn ngữ Do Thái – rất khác với ngôn ngữ phổ thông chúng ta ngày nay – ‘tên’ hay ‘danh’ nói lên chính bản chất của hữu thể (xem St 32:28 hay Ga 1:42), thì eis to onoma (= trong tên, in the name of) rất có thể không chỉ mang ý nghĩa ‘nhân danh’ bóng bảy, mà thực sự hàm ý một cuộc sinh lại (born again), hay thay đổi toàn bộ hữu thể (change of being), trở thành con người mới của tình yêu, trong hữu thể của Cha, Con và Thánh Thần. Phải chăng trong cuộc đàm thoại với Ni-cô-dê-mô đêm nào, Đức Giê-su đã từng đề cập tới sự sống mới, mạnh mẽ và phong phú này (xem Gio-an chương 3)? Và nếu Ba Ngôi Thiên Chúa được hiểu như một cơn lốc tình yêu vĩ đại, như một cuộc trao ban và tự hiến khôn lường giữa Cha, Con và Thánh Thần, thì phép rửa chính là cửa ngõ đưa ta đi vào vòng xoáy vĩ đại của tình ái thần linh. Hiểu như thế ta sẽ thấy được tất cả sức mạnh và nội dung sâu sắc nhất của ‘công thức’ ‘nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần’, đồng thời cũng nắm bắt được phần nào: đời sống Ki-tô hữu không chỉ hệ tại ‘được thanh tẩy’, sống trong sạch chính trực, hay sống đạo đức thánh thiện…, cho dầu có nhờ sức mạnh hay trong quyền năng của Thiên Chúa đi nữa, mà còn phải là một cuộc sống mới, đậm chất thần linh chí ái.

Mọi Ki-tô hữu, kể cả linh mục hay tu sĩ chúng ta, nhờ phép rửa mà được tham gia vào Hữu Thể Tình Yêu Thần Linh này, cho nên chắc chắn sống lương thiện đạo đức theo nghĩa thông thường mà thôi là chưa đủ! Chúng ta nhất thiết còn phải biến đổi tận căn cuộc sống mình trong sức mạnh thần linh của Thiên Chúa, ‘nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”, và điều này chúng ta thực hiện không ngừng mỗi khi chiêm ngắm và nhất là cử hành mầu nhiệm Thập Giá của Đức Ki-tô.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin cho con thấu hiểu rằng, kể từ ngày ‘chịu phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần’, con đã được trọn vẹn cuốn hút vào cơn lốc tình yêu vĩ đại. Ba Ngôi Thiên Chúa đối với con không thể chỉ là một thực tại thần linh cao siêu nhưng xa vời, mà chính là sức sống và sự phong phú khôn lường con đang được hưởng và được sống. Xin cho con, cùng với mọi tín hữu, biết không ngừng cảm tạ và ngợi khen Ba Ngôi cực thánh vì hồng ân cao cả này, một hồng ân trổi vượt trên mọi thứ tốt lành thánh thiện của trần gian. Amen.

-------------------------------

 

BaNgôi ABC422: CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI


Lm. Antôn

Ông bà anh chị em thân mến.

 

Hôm nay cùng với Giáo hội chúng ta mừng kính lễ Chúa Ba Ngôi. Tuy Ba Ngôi nhưng chỉ là BaNgôi ABC422


Hôm nay cùng với Giáo hội chúng ta mừng kính lễ Chúa Ba Ngôi. Tuy Ba Ngôi nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm quan trọng và cao siêu trong Ki-tô giáo và cũng là nền tảng đức tin của chúng ta. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã, đang và sẽ tiếp tục mạc khải mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cho chúng ta, để chúng ta luôn sống trong tình yêu và được kết hợp mật thiết với Ngài đời này và đời sau. 

Kinh thánh Cựu ước mạc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ, vạn vật và con người. Vì yêu thương và muốn cứu thoát con người tội lỗi, Thiên Chúa đã hoạch định một chương trình cứu độ và sai Con Một của Ngài xuống trần gian. Tân ước, đặc biệt là các sách Tin mừng, cho chúng ta biết sứ vụ của Con Một Thiên Chúa, Chúa Giê-su, là mang tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa đến gian trần, và mạc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha. Sau khi hoàn thành và thiết lập Giáo hội để tiếp tục sứ vụ, Chúa Giê-su đã hứa ban Chúa Thánh Thần xuống để thánh hóa, hướng dẫn và dạy dỗ Giáo hội trong sự thật và trong ánh sáng Tin mừng. Chúa nói với các tông đồ “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” Sách Tông đồng Công vụ còn cho chúng ta biết Chúa Thánh Thần đã đến và thêm sức cho các Tông đồ cũng như giúp Giáo hội lớn lên và lan rộng cho đến ngày nay. Qua sự mạc khải này và qua sự dạy dỗ của Chúa Thánh Thần, Giáo hội cho chúng ta biết về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: Ngôi Cha là Đấng tạo dựng; Ngôi Con là Đấng cứu chuộc; và Ngôi Ba, là Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hóa và là Đấng ban sự sống.

Ông bà anh chị em thân mến. Đến đây, tôi xin mời mọi người chú ý đến một khía cạnh quan trọng cho trái đất chúng ta đang hiện diện và cho sự sống là năng lượng như một thí dụ thực tế, để giúp chúng ta hiểu thêm về ý nghĩa của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cho chúng ta. Chúng ta biết năng lượng rất cần thiết cho đời sống con người như cung cấp ánh sáng, tiện nghi, và sức khỏe. Chúng ta nhận thấy năng lượng phát xuất ra từ 3 nguồn chính sau đây. Nguồn thứ nhất là từ dầu hỏa. Nhưng nguồn dầu hỏa này thường đưa đến những tranh chấp và chiến tranh giữa những quốc gia trên thế giới, và hiện tại cũng là một nguyên nhân chính của vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa Trung hoa và các quốc gia liên hệ, trong đó có quốc gia Việt Nam chúng ta. Nguồn năng lượng dầu hỏa này liên quan này cũng có những nguy cơ ô nhiễm môi sinh, làm hại sức khỏe con người, và hủy hoại sự sống của những sinh vật, và theo như một số các kỹ sư về dầu hỏa cho biết, nguồn năng lượng này đang dần dần cạn đi và sẽ hết. Nguồn năng lượng thứ hai là nguyên tử, nhưng cũng rất nguy hiểm cho vận mệnh con người nhân loại, nếu lọt vào tay những quân khủng bố hay những người lãnh đạo xấu như của I-ran và Bắc hàn hiện nay. Và nguồn thứ ba là từ mặt trời.   Một số các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới cho rằng đây là nguồn năng lượng miễn phí trường cửu và không nguy hiểm như dầu hỏa và nguyên tử, thường đem lại những tranh chấp, chiến tranh, cũng như không bị đe dọa bởi khủng bố và những nhà độc tài. Các nhà khoa học còn cho biết mặt trời đã và đang cung cấp 3 loại năng lượng thiết yếu cho trái đất. Loại năng lượng thứ nhất là ánh sáng, chiếu soi vào những nơi tối tăm và mang lại sự sống cho mọi sinh vật ở trái đất. Loại năng lượng thứ hai là sức nóng, cung cấp hơi ấm cho những nơi lạnh giá trên trái đất. Và loại năng lượng thứ ba là sức sống, giúp và tăng sức tăng trưởng cho mọi sinh vật trên trái đất kể cả con người. Có thể nói mặt trời là “người bạn có 3 bộ mặt tốt.” Mỗi bộ mặt ban cho chúng ta một ơn sủng đặt biệt. Từ một mặt trời, phát xuất ra 3 thứ năng lượng cần thiết khác nhau cho mọi sinh vật, kể cả con người, sống trên mặt trái đất này.

Ông bà anh chị em thân mến. Sự quan sát của các nhà khoa học về năng lượng mặt trời trên đây giúp chúng ta hiểu được một phần nào ý nghĩa của mầu nhiện Chúa Ba Ngôi cho chúng ta. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cho chúng ta biết chỉ có một Thiên Chúa nhưng có 3 ngôi riêng biệt Ngôi Cha, Ngôi Con, và Ngôi Ba, là Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi, không phải là 3 Thiên Chúa, nhưng chỉ là một Thiên Chúa. Đến đây chúng ta thấy sự quan sát về mặt trời của các nhà khoa học thật ích lợi cho chúng ta khi chúng ta nghĩ đến mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cho chúng ta. Chúng ta có thể liên tưởng Chúa Ba Ngôi cũng có 3 bộ mặt tốt như mặt trời. Bộ mặt tốt Ngôi Cha là Đấng tạo dựng nên vũ trụ và muôn loài, từ những ngôi sao chiếu sáng bầu trời tạo nên vẻ đẹp ban đêm, cho đến chim trời tạo ra những bản nhạc tuyệt vời ban ngày, đến những loài cá dưới biển trở thành nguồn thức ăn cho con người. Bộ mặt tốt Ngôi Con được sinh xuống trần ở giữa nhân loại, cho con người nhân loại biết tình yêu của Chúa Ba Ngôi, và chỉ dạy cho con người chúng ta thương yêu và sống như thế nào để được cứu rỗi và kết hợp với Chúa Ba Ngôi đời này và đời sau. Cuối cùng, bộ mặt tốt Ngôi Ba của Chúa Thánh Thần là sự sống thần linh, đến ngự trong tâm hồn mỗi người chúng ta, thánh hóa và liên kết chúng ta trở thành Thân Thể Chúa Ki-tô, và biến đổi chúng ta trở nên đền thờ của Ngài, như thánh Phao-lô nói với Ki-tô hữu ở Cô-rin-tô, “Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô sao? Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Ðấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao?”

Ông bà anh chị em thân mến. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của yêu thương và hiệp nhất. Mầu nhiệm này phải là nền tảng đức tin và là mẫu mực cho đời sống Kitô hữu chúng ta, cho đời sống gia đình giữa vợ, chồng, con cái, hay cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ. Cuộc sống và tình liên hệ của mọi người Ki-tô hữu với nhau phải phản ảnh tình yêu và sự hiệp nhất của Chúa Ba Ngôi. Xin Chúa Thánh Thần luôn thánh hóa tâm hồn chúng ta trở nên đền thờ của Ngài. Và xin liên kết mọi người chúng ta trong Thân Thể Chúa Ki-tô, ban cho chúng ta sức sống để sống đức tin trung thành, có lòng hy sinh quảng đại xây dựng cộng đoàn giáo xứ, làm sáng danh Chúa nơi trần gian để cùng được hưởng hạnh phúc vinh quang trên Thiên Đàng cùng với Ba Ngôi Thiên Chúa.

-------------------------------------

 

BaNgôi ABC423: NIỀM VUI CÓ CHÚA


 Lm. Jos. Dương Đức Hưng

 

Mẫu người: đơn giản, chân thành, ít phức tạp, thường dễ mến dễ gần, cũng vì thiếu lòng quảng đại BaNgôi ABC423


Mẫu người: đơn giản, chân thành, ít phức tạp, thường dễ mến dễ gần, cũng vì thiếu lòng quảng đại mà người ta sợ bị làm phiền, rất muốn được 2 chữ “bình an”. Cha ông chúng ta cho thấy một thực tại qua câu ca dao: đố ai nằm võng không đưa, ru con không hát đò đưa không chèo ? Ai đã cho ta sự khôn lớn, bởi đâu mà ta được gọi là người trưởng thành ? Ai chỉ cho ta biết: ơn cha lành cao như núi thái, nghĩa mẹ hiền sâu tựa biển khơi; nếu không phải là từ suối nguồn tình yêu ?

Trong tương quan gia đình xã hội, niềm vui, hạnh phúc, tùy thuộc các thành viên gia đình khỏe mạnh, có việc làm ổn định, được ở bên nhau. Niềm vui nơi gia đình Kitô giáo là có Chúa hiện diện, mọi người phản ánh được tình yêu Chúa Ba Ngôi: hiệp thông chia sẻ, tin yêu phục vụ. Hôm nay, Chúa Phục Sinh mở ra cho các tông đồ, cho chúng ta niềm vui vì hoạt động của Ba Ngôi Thiên Chúa ở trong Giáo hội, vui bởi mỗi chúng ta được cộng tác vào việc loan báo Tin mừng cứu độ cho khắp mọi nơi.

Không phải các bậc cha mẹ, người đứng đầu các tổ chức xã hội, tôn giáo, họ cần sức khỏe, tài đức, mà tất cả mọi người đều thao thức được khôn ngoan, cần được sự hỗ trợ, và biết chung lòng chung sức xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta quen thuộc hình ảnh gia đình hạnh phúc là gia đình có cha, có mẹ, có con, có trên có dưới; và hôm nay, Chúa Phục Sinh cho biết gia đình hạnh phúc là gia đình có tình yêu Ba Ngôi hiện diện.

Niềm vui có Chúa, niềm vui ngập tràn yêu thương của Ba Ngôi đã giúp các tông đồ hiểu, mỗi người theo Chúa đều mang một phong cách riêng, tạo nên vẻ đẹp ngát hương cho cánh đồng truyền giáo. Chính trong tư cách là con, dù sống ơn gọi linh mục, tu sĩ, giáo dân, chúng ta đều được nghe, được mời gọi làm chứng nhân Tin mừng nơi cuộc sống này. Ơn gọi nào cũng được Chúa chúc phúc, tình yêu nào cũng cần có niềm vui, hiệp nhất trong tin yêu. Nếu đi vào chiều sâu của hạnh phúc, Chúa Kitô sẽ mạc khải cho chúng ta về hồng ân Ba Ngôi, dấu chứng của Thiên Chúa yêu thương, hiệp nhất; chỉ trong tư cách là con, ta mới được vinh dự vẽ lại nét cao đẹp “yêu như Thầy đã yêu” trong đời sống của mình.

Có Chúa trong tâm hồn, chúng ta sẽ hiểu tại sao người giầu cũng khóc, tại sao kẻ thật thà như đếm, chỉ đâu đánh đó, nhưng họ vẫn thành công, hạnh phúc ? Đơn giản thôi, vì tình yêu muốn tồn tại cần có sự đáp trả; thành công, niềm vui, tùy theo sự nỗ lực và lòng tín thác vào Chúa của mỗi người. Tình yêu chân chính mang sẵn trong tâm tư niềm vui chia sẻ, tình yêu Ba Ngôi đi bước trước mở lòng cho người đón nhận, thông chia hạnh phúc đời đời, vì mỗi chúng ta trở nên nghĩa tử là do công nghiệp của Chúa Phục Sinh.

Hôm nay, lệnh truyền cho các môn đệ lên đường, Đấng Phục Sinh một lần nữa công bố rõ ràng, công khai về mầu nhiệm Ba Ngôi: “các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Mệnh lệnh ấy, sứ điệp ấy nói lên niềm vui người có Chúa trong tâm hồn không dừng lại ở lý thuyết, nhưng luôn hành động như con cái sự sáng. Ý thức niềm vui có Chúa, chúng ta dù không no đủ về tiền tài vật chất, nhưng ta sẽ bình an vì có Chúa bênh vực, che chở chúng ta khỏi cảm giác cô đơn, thất vọng.

Chúa Phục Sinh không muốn các tông đồ miên man suy nghĩ vì sao các ông được chia sẻ, cộng tác với sứ mạng loan báo Tin mừng; nhưng các ông đã để cho tình yêu của Ba Ngôi hoạt động mãi trong tư cách là con, là người môn đệ theo Đức Kitô. Tin Chúa, hiểu biết Chúa là tình yêu, không ai phải ưu tư lo lắng vì bước đường của ta luôn có Chúa đồng hành như lời Ngài quả quyết: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Mạc khải lớn nhất mà Đấng Phục Sinh ban cho các tông đồ, ban cho những ai theo Ngài, đó là Tình yêu Ba Ngôi hằng hiện hữu trong lời nói việc làm của những ai sống tín thác, cậy trông. Nếu con cái cứ thụ động theo kiểu thiên lôi chỉ đâu đánh đó, hành động yêu thương của các con sẽ nhạt nhẽo sách vở mà thôi. Nếu các bậc làm cha mẹ chỉ yêu con trên môi miệng, không bằng hành động, các con sẽ trở nên những người vô cảm vô tình mà thôi.

Trong đời sống gia đình, cha mẹ yêu thương cho con cái gương sáng, nghĩa là cho con có cá để chúng ăn, sẽ cho cả cần câu để chúng mưu sinh dài lâu; trang bị cho con đạo lý làm người, cần phải cho chúng cả đạo lý yêu thương nữa. Trong ơn gọi dự phần vào đại gia đình Hội Thánh, Chúa Giêsu mời gọi mỗi chúng ta tiếp tục tuyên xưng Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, Chúa Con chính là tình yêu duy nhất và trọn vẹn của mầu nhiệm Ba Ngôi. Xin Chúa Giêsu mãi là niềm vui của Hội Thánh, và hiện diện với từng tâm hồn người tin tưởng cậy trông vào tinh yêu Chúa Ba Ngôi. Amen.

--------------------------

 

BaNgôi ABC424: TRONG TÌNH YÊU CON NGƯỜI ĐƯỢC TỎA SÁNG


Lm. Giuse Mai Văn Thịnh, DCCT

 

Hôm nay cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta mừng trọng thể Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi BaNgôi ABC424


Hôm nay cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta mừng trọng thể Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là mầu nhiệm lớn lao và quan trọng nhất trọng đạo, vì mầu nhiệm này thuộc về đời sống thâm sâu của Thiên Chúa. Và đã là mầu nhiệm thì trí khôn con người làm sao hiểu thấu được! Chúng ta vui lòng chấp nhận bằng niềm tin. Và sở dĩ chúng ta tin là vì chính Thiên Chúa đã mạc khải và cho chúng ta chạm vào Mầu Nhiệm này. Vì Người yêu thương và không dấu chúng ta một sự gì. Nhưng nếu Chúa đã mạc khải thì tại sao Chúa lại không ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để chúng ta hiểu?

Trước hết, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su trao cho chúng một nhiệm vụ thật cao cả là hãy ra đi rao giảng cho thế gian biết về Tình yêu. Và nhờ vào lời rao giảng và các việc làm trong cuộc sống của chúng ta mà người ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và trở về với Ngài qua phép rửa nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Và như vậy, trong khi thực hiện nhiệm vụ làm chứng nhân, chúng ta không được phép chỉ dựa vào trí óc hay sự hiểu biết của con người, mà còn phải lệ thuộc vào các chứng từ trong đời sống của chúng ta nữa.

Tuy nhiên, dù chúng ta nỗ lực đóng góp hết công sức của mình vào công việc truyền giáo. Nhưng, ngay từ đầu việc tham gia vào sứ mạng rao giảng là hồng ân được ban tặng. Chính Thiên Chúa mới là người giao nhiệm vụ. Chúng ta chỉ là những kẻ được sai, là những người thừa hành. Vì thế, để hoàn tất sứ mạng cao cả này, chúng ta phải gắn kết cuộc sống mình với Tình Yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng không ngừng trao đổi và hy sinh cho nhau rồi tuôn đổ suối nguồn yêu thương của chính Thiên Chúa trên cuộc sống của chúng ta.

Vì thế, nhân dịp mừng lễ hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi nhau rằng: Mối tương quan giữa Ba Ngôi Thiên Chúa ảnh hưởng như thế nào trong cuộc sống mình? Và chúng ta được lôi kéo như thế nào vào trong vòng xoáy yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi, để từ đó cuộc sống của chúng ta cũng được bung ra mà làm cho Tình Yêu của Ba Ngôi được toả sáng hơn.

Nhìn lại cuộc sống, tôi cảm nhận được một điều là tôi được Ba ngôi Thiên Chúa che chở, cho dù đã nhiều lần tôi chẳng có ý thức gì về việc tuyên xưng hay hành động cuả tôi.

Đã bao nhiêu lần chúng ta làm dấu Thánh giá: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.

Trong cuộc sống, mỗi khi gặp gian nguy và thoát cảnh hiểm nghèo, chúng ta thuờng dâng lời tạ ơn rồi làm dấu Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.

Đến lúc sinh thì, trong giây phút lâm chung; tôi thuờng nghe một công thức phó linh hồn cho nguời quá cố như sau: Giêsu, Maria, Giuse con phó linh hồn Maria, Giuse, Phêrô hay linh hồn người thân nào đó vào trong tay Chúa, Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.

Phải chăng mỗi lần như thế là chúng ta đặt mình duới sự bảo vệ của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Như vậy, dù ý thức hay sự hiểu biết của chúng ta về Mầu nhiệm Ba Ngôi đến độ nào cũng không quan trọng bằng việc đặt mình duới sự bao bọc và yêu thuơng của Ba Ngôi Thiên Chúa bằng chính các việc làm thật đạo đức và ý nghĩa của mình. Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.

Ba ngôi Thiên Chúa thuờng xuyên hiện diện và hoạt động thật mãnh liệt trong cuộc sống, cả những lúc chúng ta không ý thức về sự hiện diện đó; nhưng Ngài vẫn hiện diện; vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Đó chính là chân tướng đích thật về Thiên Chúa. Có nghĩa là, điều làm cho Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện truờng cửu và bất toàn là Tình yêu. Ba ngôi trao đổi và làm giầu có Tình Yêu bằng cách trao ban Tình yêu đó cho nhân loại. Như vậy, cho dù thế gian và những lực luợng của thế gian luôn chống đối chuơng trình của Thiên Chúa; nhưng chính thế gian và mọi sự thuộc về nó lại là đối tuợng để Thiên Chúa trao ban Tình Yêu. Đó chính là Tình Yêu dâng hiến như Cha đã hiến dâng Con vì yêu. Tình yêu cho đi như quà tăng sự sống mà người Con đã trao ban cho thế gian. Và, trong nguồn suối yêu thuơng đó, con người được lôi về quĩ đạo của sáng tạo và đổi mới luôn.

Như vậy, khi tuyên xưng Thiên Chúa là tình yêu, có nghĩa là chúng ta chứng tỏ cho thế giới biết Thiên Chúa không đơn độc một mình. Bởi vì, nếu như Ngài đơn độc một mình thì Ngài sẽ yêu một mình Ngài một cách ích kỷ vô cùng. Nhưng Ngài là ba: Cha, Con và Thánh Thần. Là ba, nhưng cả ba hoàn toàn yêu thương nhau, hiến tặng sự sống cho nhau, hoàn toàn tương quan, hiệp nhất với nhau: Cha hoàn toàn là của Con, Con hoàn toàn là của Cha và mối dây liên kết tình yêu và sự sống giữa Cha và Con là Chúa Thánh Thần. Người chính là hoa quả tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại.

Tình yêu Thiên Chúa không khép kín lại nơi cộng đồng Ba Ngôi, nhưng lan toả trên khắp vũ trụ. Ba ngôi yêu thương nhau và đối tượng tình yêu của Ba Ngôi là toàn thể nhân loại. Tôi xác tín rằng tất cả mọi người, dù có cuộc sống ra sao, vẫn có một vị trí thật quan trọng trong trái tim nhân hậu của Thiên Chúa.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi còn là mầu nhiệm của sự hiệp nhất.

Khi nói đến điều này, tôi xin đưa ra một hình ảnh và cũng là lời nhắc nhở cho anh chị em là những người đang sống trong bậc gia đình. Bởi vì anh chị em thật có phúc khi được nếm hưởng phần nào về mầu nhiệm Tình yêu của Thiên Chúa Ba ngôi.

Khi yêu nhau anh chị mong muốn cho gia đình được hiệp nhất. Ước vọng hiệp nhất và nên một của anh chị sẽ được thực hiện nơi người con mà Thiên Chúa ban cho anh chị. Nó là hiện thân của chàng và cũng là của nàng. Nó là chúng ta, là tình yêu chung mà anh chị có thể thấy được. Tình yêu giữa hai người đã triển nở thành tình yêu chung trong một ngôi vị thứ ba: Tình yêu của họ được trao ban cho nhau và cho những người con.

Hình ảnh gia đình ấy có thể giúp chúng ta tiếp cận phần nào với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi - gọi là phần nào - bởi vì mọi hình ảnh đều bất toàn và không thể diễn đạt trọn vẹn về sự vô biên của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa là tình yêu và yêu thương là bản tính chung của Ba Ngôi. Yêu thương cũng là nền tảng của gia đình.

Vì vậy, cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa Ba ngôi là sức đẩy cho chúng ta yêu thương nhau.

Thưa anh chị em,

Trong Thiên Chúa, khởi điểm của tình yêu là mở ra, thông ban, chia sẻ. Thái độ mở ra, thông ban, chia sẻ nầy đòi hỏi chúng ta phải ra khỏi bản thân và đi đến với người khác. Thái độ nầy đòi hỏi chúng ta từ bỏ não trạng ích kỷ, quên mình mà quan tâm đến ích lợi và hạnh phúc của người khác.

Tuy nhiên, chúng ta không chỉ mở ra để tạo nên một thứ “tôi và chúng ta” khép kín. Tinh thần bè phái và phe nhóm lại chẳng có mặt trong cuộc sống của chúng ta đó sao? Nơi Thiên Chúa Ba Ngôi thì không như thế. Tình yêu đã chẳng tự khép kín trong gia đình của Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng lan tỏa và chan hoà trong vũ trụ bao la, tuôn đổ xuống lòng mọi người.

Thật vậy, niềm tin và tình yêu của chúng ta vào Thiên Chúa Ba Ngội thúc bách chúng ta đi tới, phá đổ mọi bức tường ngăn cách sự hiệp nhất để tình yêu hiện diện và lan toả khắp nơi. Vì tình yêu là hơi thở của sự sống.

Tóm lại, Mầu nhiệm mà chúng ta cử hành hôm nay mời gọi chúng ta sống; sống điều mà Thiên Chúa Ba ngôi đã sống là trao ban Tình Yêu cho nhau và cho nhân loại. Và khi đặt mình vào trong vòng tròn Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi là lúc chúng ta thực hiện sứ mạng mà Đức Giê-su truyền ban hôm nay: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Amen!

------------------------

 

BaNgôi ABC425: LÀM DẤU


Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

 

Thiếu nhi trong Giáo xứ Thánh Tâm chúng tôi thuộc lòng ca khúc “Làm Dấu”, ngày Chúa Nhật BaNgôi ABC425


Thiếu nhi trong Giáo xứ Thánh Tâm chúng tôi thuộc lòng ca khúc “Làm Dấu”, ngày Chúa Nhật nào các em cũng hát trước khi học giáo lý.

Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng.
Con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa Con tình yêu.
Đưa tay sang trái phải, vinh danh Chúa Thánh Thần nguồn ơn thánh thiên hồng phúc đời con.
Mỗi lần làm dấu thánh xin ngự đến trong tâm hồn con, mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con, xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm, ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời.

ĐK: Con làm dấu hằng ngày. Con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm mầu, dấu ấn tình yêu nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa.

Con làm dấu hằng ngày. Con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm mầu, dấu ấn tình yêu Chúa mãi ở trong con con ở trong Chúa.

Bao lần con quên Chúa khi vô ý hay khi thờ ơ.
Bao phen con ngại ngần lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin.
Đa có lúc yếu hèn, không làm dấu giữa đời, Ngài ơi giúp con bừng cháy niềm tin.
Giữa hiểm nguy khốn khó con làm dấu xin ơn bình an, trong an vui ngập tràn con làm dấu hân hoan tạ ơn. Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường, Chúa ơi ở bên con nhé vì con đây luôn cần tới Ngài.

***
Làm dấu Thánh Giá là lời tuyên xưng đức tin, tôn vinh Chúa Ba Ngôi của người Kitô hữu, là dấu chỉ phân biệt những người môn đệ của Chúa Giêsu và những người theo đạo khác.

Mùa Phục Sinh kết thúc với đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Giáo hội nhìn lại chương trình cứu độ được Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử nhân loại và nhận ra rằng: nguồn ơn cứu độ chính là Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Vì thế, chúng ta hiểu tại sao ngày Chúa nhật mùa Thường niên tiếp ngay sau lễ Hiện Xuống, luôn luôn được Giáo hội mừng kính và suy niệm về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Giáo Hội là công trình của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Từ Ngài, Giáo Hội sinh ra; nhờ Ngài, Giáo Hội hoạt động; và hướng tới Ngài, Giáo Hội dấn bước. Chỉ một mình Thiên Chúa mới nắn đúc nên Giáo Hội theo lòng Ngài mong ước. (Thư Chung 2011, Số 19).

Giáo hội được Chúa Cha tập hợp chung quanh Chúa Giêsu dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Là dân tộc lữ hành, Giáo hội phát xuất từ Chúa Cha, sẽ trở về với Chúa Cha, nhờ trung gian của Chúa Kitô, dưới hơi thở của Chúa Thánh Thần. Chính từ mầu nhiệm Ba Ngôi mà Giáo hội được sinh ra và cũng từ Thiên Chúa mà Giáo hội lãnh nhận sứ mạng để tất cả nhân loại làm thành một Dân Thiên Chúa, tập họp thành Thân Thể Chúa Kitô, được xây dựng thành Đền Thờ Chúa Thánh Thần. Giáo hội như là hình ảnh của mầu nhiệm hiệp thông giữa Ba Ngôi Thần Linh và Giáo hội là dấu chỉ của sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và nhân loại (x.GH1; GLCG số 772). Ba Ngôi là cội nguồn và là cùng đích của Giáo hội. Giáo hội là công trình của Ba Ngôi. Giáo hội nuôi sống con cái mình bằng thần lương Ba Ngôi ban tặng qua các bí tích.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo.

Đây là một mầu nhiệm thâm sâu nhất, cao cả nhất mà lý trí con người, ngay cả óc tưởng tượng của con người, cũng không thể nào thấu hiểu hay hình dung được. Bởi vì Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một vấn đề, càng không phải là một vấn đề toán học. Mầu nhiệm không phải là vấn đề hay bài toán: 3 là 3; 1 là 1. Không tính với bài toán nào mà 1 là 3 hay 3 thành 1 được. Thiên Chúa không phải là những con số. Không thể làm trò ảo thuật hay lý luận đưa ngón tay ba đốt hay hình tam giác mà ví von được.

Vậy ai đã cho chúng ta biết mầu nhiệm này? Chính Chúa Giêsu Kitô. Nếu Chúa không dạy bảo thì loài người không thể nào biết được. Cho tới trước khi Chúa Kitô đến, loài người không có một ý niệm nào. Dân Do thái, dân riêng của Chúa, cũng không biết gì về mầu nhiệm Ba Ngôi. Cựu Ước chỉ nói tới một Thiên Chúa duy nhất, tạo dựng và làm chủ vũ trụ. Chính Chúa Giêsu, trong đời sống công khai giảng dạy đã mạc khải dần dần. Ngài đã từng bước vén lên bức màn của mầu nhiệm Ba Ngôi.

Ngài cho biết: Chúa Cha là Thiên Chúa, còn Ngài là Con Một của Chúa Cha. Ngài và Chúa Cha là một. Ngài ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Ngài, cùng bản tính với Chúa Cha. Ngài cũng là Thiên Chúa. Ngài với Chúa Cha là một Thiên Chúa.

Ngài cũng cho biết: Chúa Thánh Thần là Đấng mà Chúa Cha sai đến, cũng là Thiên Chúa. Như vậy, chỉ là một Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi riêng biệt nhau chứ không phải là ba Chúa.

Mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm Tình Yêu.

Tại sao Chúa Giêsu lại mạc khải cho chúng ta một mầu nhiệm quá cao siêu như thế? Chắc chắn không phải là để thử thách thiện chí của con người, hoặc để xây lên bức tường chặn đứng suy luận và óc tưởng tượng của con người. Nhưng vì Chúa muốn chúng ta hiểu biết đời sống nội tại của Thiên Chúa, đó là tình yêu. Thiên Chúa là Tình yêu. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi nói lên điều đó.

Thiên Chúa là Tình yêu. Thiên Chúa yêu thương con người. Đó là một công thức khác để nói về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Vì tình yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, ban cho con người được hạnh phúc như Chúa. Nhưng con người đã phạm tội phản nghịch đánh mất hạnh phúc. Thiên Chúa không từ bỏ con người. Ngài đã quyết định ban Con Một yêu dấu để cứu chuộc. Và vì yêu thương con người, Đức Kitô đã vâng lời Chúa Cha đến trần gian thực hiện sứ mệnh yêu thương đó. Và khi hoàn tất, Ngài về trời. Chúa Thánh Thần đến để tiếp tục công việc của Ngài, công việc yêu thương. Nhờ Chúa Thánh Thần, tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục được bày tỏ mãi cho tới chúng ta hôm nay và mãi về sau nữa.

Vì thế, khi mừng kính mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội không chỉ nhắc nhở chúng ta xác tín lại tín điều quan trọng này, nhưng còn mời gọi chúng ta hãy sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, là sống yêu thương và hiệp nhất. Như tình yêu thương giữa Ba Ngôi Thiên Chúa đã trào tràn trên mọi thụ tạo, thì tình yêu thương của người Kitô hữu cũng vậy, phải mở ra cho hết mọi người. Sống yêu thương là cách diễn tả đúng và đầy đủ ý nghĩa cuộc sống làm người và làm con Chúa; đồng thời cũng diễn tả cuộc sống của Chúa Ba Ngôi: yêu thương và hiệp nhất.

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm gần gũi nhất trong đời sống đạo.

Trước khi dùng cơm, phần lớn trong chúng ta đều làm dấu thánh giá và đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Khi đọc kinh trong nhà thờ hay tại nhà, chúng ta đều bắt đầu bằng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Có những người có thói quen tốt là trước khi làm bất cứ việc gì, họ đều làm dấu thánh giá. Qua đài truyền hình, thỉnh thoảng chúng ta thấy, có những cầu thủ bóng đá quốc tế làm dấu thánh giá sau khi đá lọt lưới đối phương, hoặc trước khi đá phạt đền.

Làm dấu trên trán, chúng ta tuyên xưng Chúa Cha là Đấng tạo dựng trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Làm dấu trên ngực, chúng ta tuyên Chúa Con là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đã từ trời xuống thế nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Làm dấu trên hai vai chúng ta tuyên xưng Chúa Thánh Thần là Chúa và Đấng ban sự sống, Người bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Dấu chữ thập mà chúng ta làm chỉ thánh giá của Chúa Giêsu, nơi mạc khải trọn vẹn tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chua Thánh Thần đối với nhân loại.

Dấu thánh giá là lời tuyên xưng đức tin vắn tắt nhất của người Kitô hữu, là dấu chỉ phân biệt những người môn đệ của Chúa Giêsu và những người theo đạo khác. Lời kinh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần tóm tắt đức tin mà chúng ta đã nhận lãnh khi chịu phép rửa tội, mà nội dung là ba điều khoản lớn của đức tin công giáo, điều khoản thứ nhất tuyên xưng Chúa Cha, điều khoản thứ hai tuyên xưng Chúa Con, đieu khoản thứ ba tuyên xưng Chúa Thánh Thần và Hội thánh. Như vậy cách thực tế và đơn giản nhất để tôn vinh Chúa Ba Ngôi là chúng ta hãy làm dấu thánh giá cách sốt sắng và ý thức, với tất cả lòng yêu mến và kính trọng.

Đi sâu hơn chút nữa, chúng ta càng thấy mầu nhiệm Ba Ngôi thật gần gũi và thật là cao cả. Thánh Augustinô đã nói: “Nếu bạn thấy tình yêu, bạn sẽ thấy Chúa Ba Ngôi”.

Chúng ta có thấy tình yêu không, và thấy như thế nao? Tình yêu được nhìn thấy qua những hành vi yêu thương.

Yêu thương là ban tặng: khi yêu người ta trái tim của mình cho người yêu. Yêu thương sâu đậm là cho đi điều quý báu nhất cho người mình yêu, như trường hợp của Chúa Cha mà Chúa Giêsu nói tới trong Tin mừng Gioan: “ Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình cho thế gian” (Ga 3, 16). Hay chính trường hợp của Chúa Giêsu: “ Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người dám thí mạng sống vì bạn hữu” (Ga 15, 13). Yêu thương là cho đi chính mình, là tự hiến chính mình. Vợ chồng yêu thương nhau, dâng hiến bản thân cho nhau, kể cả thân xác mà không chút e dè, trái lại còn hạnh phúc nữa. Cha mẹ và con cái yêu thương nhau có thể hy sinh mạng sống mình cho nhau.

Yêu thương là chia sẻ: yêu nhiều, người ta chia sẻ cho nhau nhiều, yêu nhau hết mức thì người ta chia sẻ cho nhau tất cả. Vợ chồng yêu nhau chia sẻ cho nhau tất cả, từ của cải vật chất đến gia sản tinh thần, đến cả tình gia đình. Ông bà cha mẹ của chồng trở thành ông bà cha mẹ của vợ và ngược lại. Trong Thiên Chúa cũng thế, Ba Ngôi Thiên Chúa chia sẻ cùng một sự sống thần linh. Và chính sự sống thần linh duy nhất làm cho Ba Ngôi là một. Chúa Cha đã sai Chúa Con mang sự sống thần linh ấy xuống trần gian chia sẻ cho nhân loại. Sự sống ấy là Bánh bởi trời mà chúng ta nhận lãnh trong bí tích Thánh Thể.

Yêu nhau là đón nhận nhau. Đón nhận tình yêu và ý muốn của người mình yêu, đón nhận tất cả, đón nhận chính bản thân của người yêu. Người được yêu có vị trí quan trọng trong trái tim của người yêu. Suy nghĩ về tình yêu giữa Chúa Con và Chúa Cha, chúng ta sẽ thấy ở trần gian này, không có sự đón nhận nào trọn vẹn như thế. Chúa Con đón nhận tất cả từ Chúa Cha: giáo lý, ý muốn, lời nói, hành động. Chúa Con đón nhận chính bản thân Chúa Cha làm bản thân của mình, vì vậy mà đồng bản thể với Chúa Cha.

Yêu nhau còn là gắn bó với nhau. Càng yêu nhau càng gắn bó mật thiết đến nỗi là một với nhau. Hai vợ chồng yêu nhau ở mức độ cao nhất thì trở nên mot: một xương thịt, một thân mình. Bấy giờ tình yêu vợ chồng không những là dấu chỉ hữu hình của tình yêu Chúa Giêsu đối với Giáo Hội, mà còn là dấu chỉ của tình yêu Ba Ngôi. Ba Ngôi gắn bó với nhau đến nỗi là Một với nhau. Và chỉ có một Thiên Chúa mà thôi, Thiên Chúa là Tình Yêu nguồn suối, mẫu mực cho mọi tình yêu của con người (ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc +).

Hôm nay chúng ta mừng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Gọi là mầu nhiệm vì đó là điều vượt quá trí hiểu của loài người. Tuy chúng ta không thể hiểu thấu mầu nhiệm đó, nhưng may thay qua Chúa Giêsu, chúng ta thấy được biểu hiện của mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi chính là mầu nhiệm của tình yêu.

Chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Đời sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi biết yêu thương. Chúng ta chỉ được hạnh phúc khi tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng tội lỗi làm cho chúng ta xa lìa tình yêu của Chúa. Sự ghen ghét hận thù làm cho khuôn mặt chúng ta lem luốc méo mó, không còn giống khuôn mặt Thiên Chúa.

Hôm nay ta hãy biết sống theo khuôn mẫu của Chúa Ba Ngôi. Biết sống hiệp nhất với nhau. Biết dâng hiến bản thân mình, biết cho đi, biết chia sẻ, biết sống chan hoà tình bác ái. Để thực hiện những điều ấy, ta phải biết bỏ mình, bỏ sở thích riêng, bỏ của cải và nhất là phải biết bỏ ý riêng, hoàn toàn sống theo thánh ý Thiên Chúa. Khi biết bỏ mình như thế, ta sẽ nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Khi hoàn toàn quên mình để sống cho tình yêu ta sẽ được kết hiệp với tình yêu của Thiên Chúa. Đó chính là hạnh phúc thiên đàng. Đó chính là đích điểm của đời chúng ta.

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin cho chúng con ngày càng trở nên giống hình ảnh của Chúa. Amen.

------------------------------

 

BaNgôi ABC426: THIÊN CHÚA BA NGÔI


Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

 

Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi nhằm vào Chúa Nhật sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Các môn BaNgôi ABC426


Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi nhằm vào Chúa Nhật sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Các môn đệ được lệnh truyền ra đi nhập thế để làm cho muôn dân trở thành môn đệ…. Có sức mạnh Chúa Thánh Thần ban, các môn đệ có đầy đủ can trường, kiến thức và khôn ngoan của Ba Ngôi Thiên Chúa cùng với sự trợ lực của chính Thiên Chúa.

THIÊN CHÚA BA NGÔI LÀ MỘT MẦU NHIỆM

Một trong những chiều kích quan trong của giáo lý Thiên Chúa Ba Ngôi là cộng đồng tình yêu và ngôi vị được thể hiện qua mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đồi với người Kito hữu, Thiên Chúa Ba Ngôi là biểu tượng nguyên thủy của một cộng đồng liên hợp với nhau bởi chính những yếu tố khác biệt tự hữu của mình.

Nếu niềm tin của chúng ta đặt căn bản ở mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi thì màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi lại là căn bản của màu nhiệm của cộng đồng, và tất cả những cố gắng cùng hoạt động của chúng ta ở trần gian này phải hướng tới mục đích xây dựng một cộng đồng nhân loại phản ảnh cuộc sống phong phú của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Đoạn sách Đệ Nhị Luật (4:32-34, 39-40) là điểm khởi hành tuyệt vời để tìm hiểu màu nhiệm sâu thẳm của Thiên Chúa Ba Ngôi. Hãy để ý đến lời ông Maisen khuyến khích và khuyên bảo dân Israel: “Từ đó anh em sẽ tìm Chúa, Thiên Chúa của anh em, và anh em sẽ thấy nếu anh em hết lòng tìm kiếm Người. Khi anh em gặp cảnh khổ cực khó khăn, khi những cảnh ngộ đó xẩy ra cho anh em sau này, anh em sẽ trở lại với Chúa, Thiên Chúa của anh em và sẽ nghe tiếng Người. Bởi vì Chúa, Thiên Chúa của anh em là Thiên Chúa từ bi, Người sẽ không bỏ anh em, sẽ không hủy giệt anh em, sẽ không quên giao ước mà Người đã hứa với tổ tiên anh em (Đnl 4:29-31). Toàn thể bản văn nói về mối liên hệ đặc biệt giữa Thiên Chúa và dân Isreal, nối kết sự độc nhất và đặc biệt của ơn gọi dân Israel và sự độc nhất của Thiên Chúa dân Israel.

Thế rồi một loạt các câu hỏi được đặt ra. Ông Môsê, dù biết rõ ràng Chúa độc nhất cũng là Thiên Chúa, nhưng vẫn lôi dân Israel ra trước “khán đài” mà hạch hỏi về loại Thiên Chúa này của họ: “Anh em cứ hỏi cứ nhìn kỹ những thời xưa, thời trước anh em, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất; cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia: Có bao giờ xẩy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe biết những điều như vậy không? Hoặc giả có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh em đã nghe, mà vẫn còn sống không? Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn hoảng sợ như Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em tại Ai Cập, trước mắt anh em không? (Đnl 4:32-35).

TRỌNG TRÁCH CỦA MÁTTHÊU

Cuộc khởi hành trang trọng mà Mátthêu diễn tả (Mt 28:16-20) làm chúng ta nhớ lại những giờ phút sau củng của Chúa Giêsu ở trần thế và trọng trách lớn lao của Giáo Hội do Chúa trao ban: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế”. (Mt 28:19-20).

Trọng trách to lớn của các Tông đồ là làm mục vụ với tinh thần phục vụ: “Hãy ra đi để nhập thế và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Về phụng vụ “Hãy rửa tội”. Về ngôn sứ “Hãy dạy cho họ biết tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”; và Thiên Chúa bảo đảm cho đến ngày tận thế. Quang cảnh này sẽ hiện ra và Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng, ngự giá mây trời mà đến (Mt 26:64). Lúc đó sự khải hoàn của Người sẽ thể hiện cho tất cả mọi người. Bây giờ thì chỉ tỏ lộ cho các môn đệ, họ có bổn phận loan báo cho mọi dân tộc trên toàn thế giới biết để họ tin vào Chúa Giêsu Kitô và vâng lời Người. Vì quyền lực trên toàn thế giới thuộc về Chúa Giêsu Phục Sinh (Mt 28:18), nên Người ban cho 11 vị Tông đồ một sứ mệnh cũng phải trên toàn thế giới. Các ông phải làm cho muôn dân trở thành môn đệ.

Phép Rửa có nghĩa là đi vào trong cộng đồng phục sinh của Giáo Hội. “Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”. Câu này được diễn tả quá rõ ràng trong Tân Ước về niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Nó là công thức của Phép Rửa trong Giáo Hội của thánh Mátthêu, nhưng tiên khởi nói lên hiệu quả của Phép Rửa là sự hiệp nhất của những người chịu phép rửa nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

NGÔN NGỮ VỀ CHÚA BA NGÔI

Danh xưng CHA và CON là ngôn ngữ nói lên tình liên đới. Khi nói Cha và Con chúng ta phải hiểu giữa hai nhân vật này có sự liên kết rất mật tiết cả về vật chất lẫn tinh thần. Nó cho chúng ta biết -đối với Thiên Chúa cũng như đối với chúng ta- chúng ta được tạo thành giống như hình ảnh Thiên Chúa. Sự tạo thành đó tạo ra một liên đới cá nhân và cộng đồng nguyên thủy. Định nghĩa về Thiên Chúa như vậy hẳn không còn có cách nào khác hơn. Thiên Chúa là một Sinh Thể, không phải là Tạo Vật, còn chúng ta chỉ là những con người được Thiên Chúa tạo dựng lên (tạo vật), không phải con người tạo dựng. Đây là đỉnh điểm của thần học, mà cũng là điểm thực hành cùng với toàn thể khoa thần học chính thống.

Để định nghĩa đời sống nội tại của Thiên Chúa theo hoạt động của Thiên Chúa dưới dạng Ba Ngôi, chúng ta phải định nghĩa loài người là tạo vật được sinh ra giống hình ảnh Thiên Chúa theo cùng một cách. Những ai được chọn để tuyên xưng: “Nhân danh Đấng Tạo Hóa, Đấng Cứu Chuộc và Đấng Nuôi Dưỡng” mà định nghĩa Thiên Chúa theo nhiệm vụ không theo ngôi vị là sai. Thiên Chúa là một sinh vật tự hữu trong tình liên đới mật thiết với chúng ta.

Thiên Chúa của chúng ta thì không phải là bất biến. Thiên Chúa không đơn độc. Thiên Chúa là hợp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đây là một mầu nhiệm rất thâm sâu mà phụng vụ lễ Thiên Chúa Ba Ngôi nhắc nhở chúng ta là cả hai thực tế về Thiên Chúa và cách thức diễn tả mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa đều không thể diễn tả bằng ngôn ngữ loài người được. Ba Ngôi Thiên Chúa ca ngợi hòa bình và hiệp nhất các ngôi vị Thiên Chúa, trong đó tình yêu là một điệu vũ vòng tròn, tiếng Hy Lạp là perichoresis có nghĩa là liên tục. Sự hiệp nhất đó là một điệu vũ sinh động và liên hệ, vượt quá mọi dạng thức của đời sống loài người.

Chúng ta phải kiên quyết phấn đấu cho sự hiệp nhất này và hòa bình của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần ban sự sống, một loại hòa bình mà theo thần học không có gì là nghịch lý. Dù khoa thần học vẫn tuyệt đối cần thiết để hiều mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta vẫn phải cầu nguyện nhiều hơn, yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn là cố công tượng hình ra Ba Ngôi Thiên Chúa!

LỜI KINH CỦA THÁNH NỮ CATHERINE THÀNH SIENA

Chúng ta hãy lắng nghe lời kinh đối thoại của thánh nữ Catherine thành Siena về Thiên Chúa quan phòng.

Lạy Thiên Chúa hằng sống! Thiên Chúa Ba Ngôi hằng sống! Chúa đã làm cho Máu Chúa Kitô trở thành quí giá vô cùng qua cách chia sẻ của Người trong bản tính Thiên Chúa của Chúa. Chúa là mầu nhiệm sâu như biển cả. Con càng tìm hiểu nhiều hơn thì càng thấy nhiều điều hơn, và con càng thấy nhiều điều hơn thì càng muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về Chúa. Nhưng con không bao giờ thỏa mãn. Điều mà con nhận được sẽ chẳng bao giờ ngăn cản con ước muốn tìm hiểu Chúa thêm nữa. Khi Chúa lắp đầy hồn con thì con vẫn luôn luôn còn thèm muốn và trở nên đói khát ánh sáng Chúa nhiều hơn. Con khao khát được nhìn mặt Chúa là ánh sáng thực trên hết mọi sự.”

Tính yêu thì không bao giờ có thể lớn hơn và vượt quá sự quyến rũ của người được yêu. Nó như bước đường chúng ta đi tới để tiếp cận với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn nữa, càng nhiều càng tốt. Trong dịp đại lễ này, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được hiệp nhất và nhận nhiều ân nghĩa của Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa chúng ta. Vinh quang Thiên Chúa được tăng thêm chính là một mạc khải tiệm tiến về Thiên Chúa Ba Ngôi.

Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều khi nhờ tình yêu sâu thẳm này cùng sự hiệp thông và tình liên đới với tha nhân, chúng ta cảm nghiệm thấy như có sự mạc khải này và sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tình liên đới, sự hiệp thông và tình yêu Thiên Chúa đối với tất cả mọi người chúng ta thì rất phong phú. Thiên Chúa này là mẫu mực hoạt động của Ba Ngôi Thiên Chúa trong hiệp thông, liên đới và tình yêu. Phẩm chất đời sống của người Kitô hữu là ở chỗ biết sống đời sống nội tâm của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Nền móng của niềm tin Thiên Chúa Ba Ngôi của chúng ta là đối thoại, hiệp thông và tình liên đới. Dù chúng ta phải phấn đấu để hiểu về Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng chúng ta cũng phải tự biết mỗi khi chúng ta đưa tay lên trán làm dấu Thánh Giá. Lời chúng ta nói khi chịu phép rửa đã trở nên lời mà chúng ta tự chúc phúc cho mình nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa. Đó chính là Thiên Chúa duy nhất mà có Ba Ngôi.

Chớ gì Ba Ngôi Thánh Thiên Chúa -đấng thiện hảo và mầu nhiệm- dạy và hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Chớ gì chúng ta lớn lên trong “Tình Yêu Thiên Chúa đã đổ tràn đầy lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta” (Rm 5:5).

-----------------------------

 

BaNgôi ABC427: Hiểu được Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi?


Lm. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD

 

Nếu nói là để hiểu trọn vẹn, và nhận biết thấu đáo những mầu nhiệm có liên quan đến Thiên Chúa BaNgôi ABC427


Nếu nói là để hiểu trọn vẹn, và nhận biết thấu đáo những mầu nhiệm có liên quan đến Thiên Chúa Ba Ngôi và đến các mầu nhiệm khác trong đạo thì câu trả lời sẽ là NO! Con người ta sẽ không bao giờ hiểu tường tận, sẽ không thể nào hiểu thấu đáo về Thiên Chúa bởi vì chính Chúa đã phán: “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đườnglối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55:9).

Nhưng nếu để chỉ hiểu một phần nào đó, một phần rất nhỏ về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi thì câu trả lời sẽ là YES! Bởi vì Thiên Chúa đã để lại những dấu vết về thực thể Ba Ngôi của Ngài trong công trình tạo dựng và trong Cựu Ước (Giáo Lý Toát Yếu # 45), và chính Đức Giêsu đã mạc khải cho chúng mình biết về Thiên Chúa Ba Ngôi: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha … Đấng Bảo Trợ mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha (Ga 14:9; 15:26).

Làm thế nào để bạn và tôi có thể hiểu một phần về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi? Thánh Augustinô nói rằng, để có thể hiểu một chút về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, người ta cần phải hội đủ ít nhất là ba điều kiện sau đây:

THỨ NHẤT: PHẢI CÓ ĐƯỢC MỘT TÂM HỒN ĐẠO ĐỨC: Tức là phải sống đạo và làm cho đức tin của mình được vững vàng, phát triển và lớn mạnh bằng cách:

• Đến tham dự thánh lễ thường xuyên hơn, sốt sắng tham dự những giờ Chầu Thánh Thể.

• Siêng năng đọc Kinh Thánh mỗi ngày, nhất là trước khi đến tham dự thánh lễ.

• Cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, ở mọi nơi, mọi lúc. Lúc vui cũng như lúc buồn, lúc thành công cũng như lúc sa cơ thất thế, lúc khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu...

• Rộng rãi, quảng đại trong việc chia sẻ bác ái không mệt mỏi. Bởi vì khi cho đi, khi giúp đỡ cho bất cứ ai, là lúc đó, chúng mình đang làm cho chính Chúa. "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25:40).

THỨ HAI: PHẢI CÓ MỘT TÂM HỒN TRONG SẠCH: Tức là linh hồn và thân xác của chúng mình phải ở trong tình trạng trong sáng và sạch sẽ.

• Xin hãy tránh xa những cám dỗ của những thú vui xác thịt, bằng cách gìn giữ đôi mắt, gìn giữ cũng như tôn trọng thân xác của mình và của người khác, đừng xem những hình ảnh dâm ô trên internet, hay trong sách báo, hay trong phim ảnh…Bạn hãy nhớ, mỗi lần xem những hình ảnh bẩn thỉu ấy, là mỗi lần mình quăng rác vào căn nhà linh hồn của mình đấy.

• Ai sống trong đời hôn nhân, thì xin hãy trung tín với người bạn đời của mình, đừng lả lơi, đừng nhả nhớt, đừng mèo chuột, đừng nói một lời mà hai ý, đừng ngoại tình...Bởi những thứ đó chính là những thứ rác rưởi làm cho tâm hồn của mình vẩn đục, và làm cho linh hồn của mình ra ô uế, bẩn thỉu. Một tâm hồn ô uế như vậy thì làm sao ơn Chúa có thể đổ xuống trên cuộc đời và trong linh hồn của mình được? Bạn đồng ý không?

THỨ BA: PHẢI CÓ MỘT TÂM HỒN KHIÊM NHU:

Bằng cách tự nhủ mỗi ngày rằng thân phận của mình chỉ là bọt bèo, chỉ như một bông hoa sớm nở chiều tàn. Chẳng có gì bền lâu cả.

• Đừng khoe khoang, đừng bốc phét, đừng kênh kiệu hay vênh váo coi thường người này, khinh khi người khác chỉ vì họ học kém hơn mình, ở nhà nhỏ hơn nhà mình, xấu xí hơn mình, làm lương ít hơn mình...Ca dao tục ngữ Việt Nam ta có câu: "Chẳng ai giàu ba họ mà cũng chẳng ai khó ba đời" Nay giàu mai nghèo, nay khỏe mai yếu, cuộc đời lên voi xuống chó là chuyện thường xảy ra hàng ngày.

• Hãy ghi nhớ, tôi chỉ là một thụ tạo, tất cả những gì tôi đang có, đang sở hữu, từ mạng sống cho đến tiền bạc, nhà cửa, bằng cấp, xe cộ, tàu thuyền, trí khôn ngoan, vợ đẹp, chồng giỏi, con khôn…cũng đều là nhờ bởi ơn Chúa ban mà thôi chứ tự bản thân tôi chẳng có chi cả!

Nếu có thì cũng chỉ là CÓ TỘI mà thôi.

Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau để bạn và tôi luôn có một tâm hồn đạo đức, trong sạch, đầy ơn Chúa, sống khiêm tốn, yêu thương tha nhân, quảng đại và rộng rãi giúp đỡ cho những anh chị em nghèo khổ, kém may mắn hơn chúng mình, để nhờ vậy, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ càng ngày càng được mạc khải rõ nét hơn cho chính chúng mình và cho những người xung quanh.

Cầu chúc bạn và những người thân yêu của bạn một tuần lễ mới với thật nhiều niềm vui, được mạnh khỏe, vui vẻ và tràn đầy ơn Chúa.

-----------------------------

 

BaNgôi ABC428: MỘT SỨ VỤ VỚI BA HÀNH ĐỘNG


Lm. Anphong Vũ Đức Trung, O.P.

 

Con người luôn khao khát, tìm kiếm và khám phá Thiên Chúa là Đấng nào. Với lý lẽ tự nhiên BaNgôi ABC428


Con người luôn khao khát, tìm kiếm và khám phá Thiên Chúa là Đấng nào. Với lý lẽ tự nhiên, con người nhận ra Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa vì thế giới này phải được tạo dựng- không thể ngẫu nhiên mà hình thành và vận hành trong trật tự tốt đẹp như thế.

Tuy nhiên, Thiên Chúa vượt trên mọi suy tư, diễn giải của con người. Người vẫn là một “ẩn số lớn” trải qua bao thế hệ. Nhờ mạc khải, con nguời mới biết Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần, một Cộng đồng Hiệp thông và Tình yêu.

Trong chính Thiên Chúa Ba Ngôi, mối tương quan giữa các Ngôi vị- Cha, Con và Thánh Thần làm nên một Cộng đồng Hiệp Thông và Tình yêu, luôn này mở ra để Sáng tạo, Cứu Chuộc và Thánh hóa nhân loại.

* Đức Giêsu đến trong trần gian là bằng chứng Thiên Chúa tỏ bày Tình yêu Người cho nhân loại.

* Cái chết Thập giá của Đức Giêsu mạc khải Tình yêu của Con dành cho Cha.

* Cuộc Phục Sinh của Đức Giêsu cho thấy Tình yêu mà Cha dành cho Con.

* Hoa trái Tình yêu giữa Cha và Con là Thánh Thần, Đấng được sai phái đến cho Giáo hội, cho chúng ta trong ngày lễ Ngũ tuần.

Trong sứ vụ của Giáo hội, Lời Đức Giêsu Phục Sinh: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy truyền cho anh em”. (Mt 28, 19-20) như trao ban ba hành động: Làm trở nên môn đệ; Làm phép rửa; Và dạy bảo.

* Để “làm cho muôn dân trở thành môn đệ” bằng việc rao giảng Tin Mừng trong Tình yêu và Ân sủng của Đức Giêsu;

* Để “làm Phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” bằng việc tin kính Thiên Chúa là Tình yêu trong Ba ngôi: Cha- Con- và Thánh Thần;

* Để “dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy truyền”, để xây dựng một “trời mới, đất mới”, một nhân loại mới trong Tình yêu Ba ngôi.

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã làm người như chúng con, để chúng con được làm con Thiên Chúa. Nhờ Mình Thánh Chúa nuôi dưỡng, xin Chúa cho chúng con biết góp phần xây dựng đời sống theo hình ảnh cộng đồng yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa.

---------------------------

 

BaNgôi ABC429: BA NGÔI - KIỂU MẪU CỦA TÌNH YÊU HIỆP THÔNG


Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng

 

Tự bản tính, tình yêu nội tại cung lòng Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần đã là tình yêu BaNgôi ABC429


Tự bản tính, tình yêu nội tại cung lòng Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần đã là tình yêu hiệp nhất. Bởi sự liên hệ trong tình yêu giữa Ngôi Cha và Ngôi Con tròn đầy đến nỗi phát sinh Ngôi Thánh Thần. Còn Thánh Thần, Đấng liên hệ và nối kết đậm đặc, bền chặt, duy nhất giữa Ngôi Cha và Ngôi Con.

Chính trong tình yêu hiệp thông cao cả như vậy, ta mới có thể hiểu phần nào Ba Ngôi mà lại một Chúa: Ba mà Một - Một nhưng vẫn là Ba.

1. Trong giáo huấn của Chúa Giêsu.

Tình yêu hiệp thông chẳng những không bao giờ lỏng lẻo, mà còn đầy đặn vĩnh cửu ấy, được Chúa Giêsu nhiều lần khẳng định: “Thầy với Chúa Cha là một” (Ga 10,30). Hoặc: "Cha ở trong Con và Con ở trong Cha" (Ga 17, 20).

Tình yêu hiệp thông trong chiều kích Ba Ngôi khắng khít đến nỗi: Chúa Thánh Thần "không tự mình mà nói, nhưng Ngài nghe gì thì sẽ nói vậy... Ngài sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Ngài sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con". (Ga 16,13-15).

Tình yêu hiệp thông nơi cung lòng Thiên Chúa còn trọn vẹn đến nỗi một Ngôi là biểu hiện của cả Ba Ngôi: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9).

Trong giáo huấn về mầu nhiệm tình yêu mà Ba Ngôi trao đổi cho nhau, Chúa Giêsu còn cho biết: “Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Ngài” (Ga 3,35). Hay: “Con yêu Cha nên Con làm mọi sự đúng như Cha đã truyền dạy” (Ga 14,31) cho dù phải “vâng lời (Chúa Cha trong mọi sự) cho đến chết và chết trên thập giá” (Pl 2,8).

Chỉ trong tương quan tình yêu, mới khả dĩ cắt nghĩa được khía cạnh ngôi hiệp trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

2. Hội Thánh tuyên xưng mầu nhiệm Ba Ngôi.

Tin tưởng và trung thành rao giảng mầu nhiệm Ba Ngôi, Hội Thánh luôn khẳng định và tuyên xưng: Chúa Thánh Thần "bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Ngài được phụng thờ với Chúa cha và Chúa Con" (kinh Tin kính).

Hội Thánh chúc tụng tình yêu hiệp nhất của Ba Ngôi: "Chính nhờ Người với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời" (Vinh tụng ca).

Hội Thánh luôn luôn cầu nguyện nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi: "Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Người hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời".

Hội Thánh khắc ghi lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: "Xin cho chúng nên một như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha" (Ga 17,21), để duy trì và luôn hướng đời sống, sinh hoạt của mình trong tình yêu hiệp thông của mầu nhiệm ba Ngôi.

3. Sống tình yêu hiệp thông theo khuôn mẫu tình yêu Ba Ngôi.

- Chúng ta hiệp thông với Chúa Ba Ngôi bằng chính lòng yêu mến và đức tôn thờ của mình. Tấm gương của Christophe Colombus, nhà hằng hải nổi tiếng của Tây Ban Nha, và là người khám phá châu Mỹ, là kiểu mẫu cho chúng ta về sự gắn mình với Thiên Chúa.

Christophe Colombus có lòng sùng kính Chúa Ba Ngôi cách rất đặc biệt. Trước mọi hoạt động, ông đều kêu cầu Chúa Ba Ngôi, cũng như luôn khởi đầu những gì mình viết bằng dòng chữ: “Nhân danh Chúa Ba Ngôi cực thánh”.

Trong cuộc khởi hành thứ 3 vào năm 1498, Christophe thề hứa sẽ dâng Chúa Ba Ngôi phần đất nào ông khám phá đầu tiên. Vì thế hòn đảo ông đặt chân đến đầu tiên trong cuộc hành trình thám hiểm tân thế giới ấy cho đến nay vẫn được gọi là “Trinidad” (đảo Chúa Ba Ngôi).

Như ông, ta đặt Thiên Chúa làm chủ và gia nghiệp của cuộc đời mình, để bất cứ làm việc gì, suy nghĩ gì, hành động gì, dự án gì, tương quan nào..., ta cũng đều đặt chúng trong ánh nhìn của Thiên Chúa. Sẵn sàng hiến dâng Thiên Chúa và quy về Thiên Chúa mọi kết quả của đời mình.

Hãy nhân danh Ba Ngôi và dâng hiến cho Ngài tất cả mọi chiều kích, mọi thời gian, mọi hoàn cảnh của chính mình và của những ai có ảnh hưởng tới mình hay mình ảnh hưởng trên  họ.

- Đời sống thường ngày, ta biết đặt tinh thần hiệp nhất lên trên tất cả mọi nỗ lực, mọi ý hướng để luôn cộng tác với anh chị em xung quanh trong sự tôn trọng và yêu thương, để làm việc và xây dựng Nước Chúa nơi môi trường, hay hoàn cảnh cụ thể mà mình đang hiện diện.

Biết từng chút, kiên nhẫn gọt giũa cái tôi cồng kềnh của bản thân để hợp lực cùng nhau phát triển Hội Thánh, là tác phẩm độc đáo của Thiên Chúa ngày càng sinh động, ngày càng uyển chuyển và tràn đầy sức sống của đức tin mạnh mẽ, kiên cường.

Từng Kitô hữu hãy dâng hiến bản thân, ý thức việc cho đi, biết chia sẻ, biết bỏ ý riêng và sống chan hoà tình bác ái. Tất cả mọi thành viên trong cùng một cộng đoàn đức tin hãy quyết tìm thánh ý Chúa để mưu cầu sự thánh thiện và ân huệ của Thiên Chúa cho từng cá nhân trong cộng đoàn của mình.

Chúng ta hãy luôn cầu nguyện, nài xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần yêu thương, sẵn lòng tha thứ cho những bất toàn của từng cá nhân. Xin Thánh Thần của Ngài kiến tạo mỗi cá nhân thành khuôn mẫu của sự thánh thiện mà Ngài luôn mời gọi hướng tới. mục lục

CHỈ CÓ MỘT

Tôi tin có một một Chúa Trời
là Cha quyền phép, muôn đời quang vinh
khi vạn vật chưa thành hình
Ba Ngôi hiện hữu tác sinh muôn loài.
 
Ba Ngôi Một Chúa mà thôi
tạo thành vũ trụ bằng lời quyền năng
thổi Hơi Sự Sống dịu dàng
ban Tình Yêu giữa địa đàng phước ân.
 
Tổ tông nhân loại mê lầm
Nỡ lòng cắt đức tình thâm đất trời
Ngôi Lời đã hóa thành người
hiến dâng Thập Giá vãn hồi Tình Yêu.
 
Dạy con mầu nhiệm huyền siêu
được nên cậu ấm, cô chiêu của Người
nhờ dòng nước rửa tinh khôi
tái sinh con sạch bởi Ngôi Thánh Thần.
 
Đưa tay làm dấu trên mình
là con tuyên tín tôn vinh Cha Trời
sáng danh Một Chúa Ba Ngôi
khởi nguyên, cùng đích, cuộc đời nhân sinh.
 
Ngợi khen Cha rất quyền linh
tán dương cảm tạ khổ hình Chúa Con
kính tôn ơn phước Thánh Thần
Ba Ngôi Một Chúa, ơn vàng huyện siêu.
 
Chỉ Một Chúa! Một Tình Yêu!
một Đức Tin! một Phép Rửa! Tín điều cao minh
cho con gieo khắp nhân sinh
nguồn vui chân lý nhiệm tình Ba Ngôi. mục lục
Mic. Cao Danh Viện - Comitium Gia Phương

TAM VỊ NHẤT THỂ

Nhìn vào tam giác đều
Cả ba góc, ba cạnh
Đều bằng nhau vành vạnh
Kỳ diệu và tuyệt vời!
 
Con nhớ Chúa Ba Ngôi
Đấng Tam Vị Nhất Thể
BA Ngôi nhưng MỘT Chúa
Ôi quá đỗi nhiệm mầu!
 
Con không biết cách nào
Để lý luận cặn kẽ
Nhưng con tin yêu Chúa
Đấng toàn trí, toàn năng
 
Cúi xin Ngài xót thương
Giữ gìn cả tâm trí
Luôn tin yêu MỘT Chúa
Đấng vĩnh hằng BA Ngôi.  mục lục
Viễn Dzu Tử

MỪNG LỄ THIÊN CHÚA BA NGÔI

(Suy niệm Ga 3,16-18)    
Hôm nay mừng lễ Chúa Ba Ngôi
Giáo Hội tuyên xưng một Chúa Trời
Tạo dựng muôn loài cùng vũ trụ
Quan phòng , hiển trị mãi muôn đời.
Yêu mến Chúa Cha, Chúa Chí Linh
Ngôi Hai vâng mệnh bỏ thiên đình
Xuống làm thân phận người trần thế
Tự hiến dâng mình cứu chúng sinh…
Giáo Hội thực thi Thánh Ý Cha
Qua quyền tác động của Ngôi Ba
Tin mừng rao giảng Lời Hằng Sống
Ánh sáng chiếu soi khắp xứ xa...
Tông đồ sứ vụ mãi ân cần
Tín hữu ai ai cũng góp phần
Cầu nguyện, làm men, làm muối mặn
Mở mang Nước Chúa đến muôn dân… mục lục
(Thế Kiên Dominic)

------------------------

 

BaNgôi ABC430: NHẬN THỨC về CHÚA BA NGÔI

 

Giáo lý về Chúa Ba Ngôi là nền tảng đức tin Kitô giáo. Đó là điều quan yếu để hiểu đúng về Thiên BaNgôi ABC430


Giáo lý về Chúa Ba Ngôi là nền tảng đức tin Kitô giáo. Đó là điều quan yếu để hiểu đúng về Thiên Chúa, về cách Ngài liên quan chúng ta, và cách chúng ta cần liên quan Ngài. Nhưng vẫn có nhiều vấn nạn. Làm sao Thiên Chúa có thể vừa là MỘT vừa là BA? Tam Vị Nhất Thể có là sự mâu thuẫn? Nếu Đức Giêsu là Thiên Chúa, tại sao các Phúc Âm ghi lại những lúc Ngài cầu nguyện với Thiên Chúa? Khi chúng ta không thể hiểu đầy đủ mọi thứ về Tam Vị Nhất Thể (hoặc điều gì đó), có thể trả lời các câu hỏi như thế này và hiểu rõ về những gì có ý nghĩa đối với Thiên Chúa là Đấng một trong ba.

THIÊN CHÚA TAM VỊ NHẤT THỂ LÀ GÌ?

Giáo lý về Tam Vị Nhất Thể nghĩa là có MỘT Thiên Chúa hằng hữu trong Ba Ngôi riêng biệt – Ngôi Cha, Ngôi Con, và Ngôi Ba (Thánh Thần). Nói cách khác, Thiên Chúa là MỘT về bản thể và là BA về ngôi vị (one in essence and three in person). Định nghĩa này diễn tả ba chân lý quan trọng: (1) Ngôi Cha, Ngôi Con, và Ngôi Thánh Thần là Ba Ngôi riêng biệt, (2) mỗi Ngôi là Thiên Chúa trọn vẹn, (3) chỉ có MỘT Thiên Chúa.

Ngôi Cha, Ngôi Con, và Ngôi Thánh Thần là Ba Ngôi riêng biệt. Kinh Thánh nói về Ngôi Cha là Thiên Chúa (Pl 1:2), Chúa Giêsu là Thiên Chúa (Tt 2:13), và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa (Cv 5:3-4). Đây có là ba cách nhìn khác nhau về Thiên Chúa, hoặc là những cách đơn giản nói tới ba vai trò khác nhau của Thiên Chúa?

Câu trả lời phải là “không”, bởi vì Kinh Thánh cũng nói rõ rằng Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần là Ba Ngôi riêng biệt. Ví dụ, Chúa Cha sai Chúa Con đến thế gian (Ga 3:16), Ngài không thể cùng ngôi vị như Chúa Con. Cũng vậy, sau khi Chúa Con trở về cùng Chúa Cha (Ga 16:10), Chúa Cha và Chúa Con sai Chúa Thánh Thần đến thế gian (Ga 14:26; Cv 2:33). Do đó, Chúa Thánh Thần phải riêng biệt với Chúa Cha và Chúa Con.

Khi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, chúng ta nghe tiếng Chúa Cha nói từ trời và Chúa Thánh Thần ngự xuống trong hình dạng chim bồ câu khi Chúa Giêsu lên khỏi nước (Mc 1:10-11). Ga 1:1 xác định rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, đồng thời Ngài cũng “ở với Thiên Chúa” – điều này cho thấy rằng Chúa Giêsu là một ngôi vị riêng biệt đối với Chúa Cha (x. Mc 1:18). Trong Ga 16:13-15, chúng ta thấy rằng mặc dù có sự duy nhất chặt chẽ giữa Ba Ngôi, Chúa Thánh Thần cũng riêng biệt đối với Chúa Cha và Chúa Con.

Sự thật là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần là ba ngôi riêng biệt, có nghĩa là Chúa Cha không là Chúa Con, Chúa Con không là Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần không là Chúa Cha. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng Ngài không là Chúa Cha hoặc Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, nhưng Ngài không là Chúa Cha hoặc Chúa Con. Ba Ngôi Vị khác nhau, chứ không là ba cách nhìn khác nhau về Thiên Chúa.

Ngôi Vị trong Ba Ngôi có nghĩa là mỗi ngôi có một trung tâm nhận thức riêng biệt. Như vậy, Ba Ngôi liên quan lẫn nhau – Chúa Cha coi mình là “I” (tôi, ngôi thứ nhất số ít – ND), coi Chúa Con và Chúa Thánh Thần là “You” (bạn, ngôi thứ hai số ít hoặc số nhiều, tùy khi nói về một hoặc hai ngôi – ND). Cũng vậy, Chúa Con coi mình là “I”, nhưng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần là “You”.

Thường thì người ta nói rằng “nếu Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài phải cầu nguyện với chính Ngài khi Ngài ở thế gian”. Nhưng câu trả lời cho điều này nằm trong việc áp dụng đơn giản những gì chúng ta đã biết. Chúa Giêsu và Chúa Cha đều là Thiên Chúa, các Ngài là hai ngôi khác nhau. Như vậy, Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha chứ không cầu nguyện với chính Ngài. Thật vậy, đó chính là cuộc đối thoại liên tục giữa Chúa Cha và Chúa Con (Mt 3:17; 17:5; Ga 5:19; 11:41-42; 17:1 và tiếp theo), điều này cung cấp chứng cớ xác thực nhất rằng các Ngài là những ngôi vị riêng biệt với cách ý thức riêng biệt.

Đôi khi Ngôi Vị của Chúa Cha và Chúa Con được chúng ta đánh giá cao, nhưng Ngôi Vị của Chúa Thánh Thần lại bị chúng ta thờ ơ. Thật vậy, đôi khi Chúa Thánh Thần bị đối xử như “sức mạnh” hơn là một Ngôi Vị. Nhưng Chúa Thánh Thần không là như vậy, mà là chính Ngài (x. Ga 14:26; 16:7-15; Cv 8:16). Chúa Thánh Thần là một Ngôi Vị thực sự, không là một lực không ngôi vị (impersonal force – giống như trọng lực), mà được nhận thấy bằng sự thật là Ngài nói (Dt 3:7), lý luận (Cv 15:28), suy nghĩ và hiểu biết (1 Cr 2:10-11), ý muốn (1 Cr 12:11), cảm thấy (Ep 4:30), và trao ban tình bằng hữu (2 Cr 13:14). Đó là các phẩm chất của Ngôi Vị. Thêm vào chủ đề này, các chủ đề khác mà chúng ta đề cập trên đây làm rõ rằng Ngôi Vị của Chúa Thánh Thần riêng biệt với Ngôi Vị của Chúa Con và Chúa Cha. Các Ngài là ba Ngôi Vị thực sự, chứ không là ba vai trò của Thiên Chúa.

Một sai lầm nghiêm trọng khác mà người ta mắc phải là cứ nghĩ rằng Chúa Cha trở thành Chúa Con, rồi lại trở thành Chúa Thánh Thần. Trái ngược với điều này, các đoạn văn chúng ta đọc đều ngụ ý rằng Thiên Chúa luôn luôn và mãi mãi là Ba Ngôi. Không bao giờ có một ngôi không hiện hữu. Ba Ngôi là vĩnh hằng, là đời đời.

Ba Ngôi trong Tam Vị Nhất Thể đều riêng biệt, điều này không có nghĩa là ngôi này kém hơn ngôi kia. Cả Ba Ngôi đều đồng nhất về thuộc tính. Ba Ngôi bằng nhau về quyền năng, yêu thương, thương xót, công lý, thánh thiện, hiểu biết, và mọi phẩm chất khác.

Mỗi Ngôi là Thiên Chúa trọn vẹn. Nếu Thiên Chúa là Ba Ngôi, như vậy có phải mỗi ngôi là “một phần ba” Thiên Chúa chăng? Tam Vị Nhất Thể có nghĩa là Thiên Chúa phân chia thành ba phần?

Tam Vị Nhất Thể không phân chia Thiên Chúa thành ba phần. Kinh Thánh nói rõ rằng mỗi Ngôi Vị trong Ba Ngôi đều là Thiên Chúa trọn vẹn trăm phần trăm. Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần đều là Thiên Chúa trọn vẹn. Ví dụ, Kinh Thánh nói về Đức Kitô rằng “tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể nơi Người” (Cl 2:9). Chúng ta đừng nghĩ về Thiên Chúa như “chiếc bánh” cắt thành ba phần, mỗi phần biểu thị một Ngôi. Như vậy là làm cho mỗi Ngôi kém hơn một Thiên Chúa trọn vẹn, và như vậy thì không còn là Thiên Chúa nữa. Đúng hơn là “mỗi Ngôi bằng với Thiên Chúa trọn vẹn” [1]. Bản thể Thiên Chúa không là cái gì đó được phân chia giữa Ba Ngôi, mà là trọn vẹn trong Ba Ngôi mà không bị phân chia thành “từng phần”.

Do đó, Ngôi Con không là “một phần ba” Thiên Chúa, mà Ngài là Thiên Chúa trọn vẹn. Ngôi Cha cũng không là “một phần ba” Thiên Chúa, mà Ngài là Thiên Chúa trọn vẹn. Và Chúa Thánh Thần cũng vậy. Vì thế, Wayne Grudem đã viết: “Khi chúng ta nói về Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, chúng ta không nói Ngôi nào lớn hơn Ngôi nào ngay khi chỉ nói riêng về Ngôi Cha, Ngôi Con, hoặc Ngôi Thánh Thần” [2].

Chỉ có một Thiên Chúa. Nếu mỗi ngôi trong Tam Vị Nhất Thể là riêng biệt và là Thiên Chúa trọn vẹn, chúng ta có nên kết luận rằng có hơn một Thiên Chúa? Chắc chắn là không thể, bởi vì Kinh Thánh nói rõ rằng chỉ có MỘT Thiên Chúa mà thôi: “Ngoài Ta ra, không có thần nào nữa, chẳng có thần công minh cứu độ, ngoại trừ Ta. Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về Ta, các ngươi sẽ được cứu độ, vì Ta là Thiên Chúa, chẳng còn chúa nào khác” (Is 45:21-22; x. Is 44:6-8; Xh 15:11; Đnl 4:35; 6:4-5; 32:39; 1 Sm 2:2; 1 V 8:60).

Biết rằng Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần là ba ngôi riêng biệt, nhưng mỗi ngôi vẫn là Thiên Chúa trọn vẹn, do đó mà chỉ có một Thiên Chúa, chúng ta phải kết luận rằng cả ba ngôi là một Thiên Chúa. Nói cách khác, chỉ có một Thiên Chúa hiện hữu trong ba ngôi riêng biệt.

Nếu có một đoạn văn mô tả rõ ràng nhất thì đó là Mt 28:19: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Trước tiên, hãy lưu ý rằng Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần biệt là ba ngôi riêng biệt. Chúng ta được rửa tội nhân danh Chúa Cha và ân và Chúa Thánh Thần. Thứ nhì, hãy lưu ý rằng mỗi ngôi phải là Thiên Chúa bởi vì các ngôi bằng nhau. Thật vậy, Chúa Giêsu có rửa tội chúng ta nhân danh một thụ tạo không? Chắc chắn là không. Do đó, mỗi ngôi đều riêng biệt nhân danh Đấng mà chúng ta được rửa tội phải là Thiên Chúa. Thứ ba, hãy lưu ý rằng mặc dù Ba Ngôi Thiên Chúa riêng biệt, chúng ta được rửa tội nhân danh tên của Ba Ngôi (số ít), không nhân danh các tên (số nhiều). Ba Ngôi riêng biệt, nhưng chỉ tạo thành một tên. Điều này chỉ có thể nếu Ba Ngôi đồng bản thể.

TAM VỊ NHẤT THỂ CÓ MÂU THUẪN?

Điều này khiến chúng ta nghiên cứu sâu sát hơn một định nghĩ rất hữu ích về Tam Vị Nhất Thể đã được đề cập: Thiên Chúa duy nhất về bản thể, nhưng có ba ngôi. Công thức này có thể cho chúng ta biết tại sao không có ba Thiên Chúa, và tại sao không có sự mâu thuẫn.

Để điều gì đó là mâu thuẫn, nó phải vi phạm “luật không mâu thuẫn” (law of non-contradiction). Luật này cho biết rằng A không thể vừa là A (là cái đó) vừa không là A (không là cái đó) và trong cùng mối quan hệ. Nói cách khác, bạn tự mâu thuẫn nếu bạn vừa xác định vừa từ chối một mệnh đề. Ví dụ, nếu bạn nói rằng mặt trăng được tạo nên hoàn toàn bằng phô-mai nhưng rồi lại nói rằng mặt trăng không hoàn toàn được làm bằng phô-mai, vậy là tôi tự mâu thuẫn với chính mình.

Các mệnh đề khác có thể mới đầu có vẻ mâu thuẫn nhưng lại thực sự không hề mâu thuẫn. Thần học gia R.C. Sproul đưa ra ví dụ về câu nói của Dickens: “Thời đại tốt nhất là thời đại tệ nhất”. Rõ ràng đây là sự mâu thuẫn nếu Dickens có ý nói rằng thời đại tốt nhất theo như cách của thời đại tệ nhất. Nhưng ông tránh mâu thuẫn với câu này bởi vì ông muốn nói rằng đó là thời đại tốt nhất theo một nghĩa nào đó, nhưng nói thời đại tệ nhất theo một nghĩa khác.

Đưa khái niệm này vào Tam Vị Nhất Thể, đây không là sự mâu thuẫn đối với Thiên Chúa vừa là ba vừa là một bởi vì Ngài không là ba và là một theo cùng cách thức. Ngài là ba theo cách khác với Ngài là một. Như vậy, chúng ta không nói bằng cái lưỡi có ba chĩa – chúng ta không nói rằng Thiên Chúa là một và rồi lại từ chối Ngài là một bằng cách nói rằng Ngài là ba. Đây là điều rất quan trọng: Thiên Chúa là một và là ba cùng một lúc, nhưng không cùng cách thức.

Thiên Chúa là một như thế nào? Ngài là một về bản thể. Thiên Chúa là ba như thế nào? Ngài là ba về ngôi vị. Bản thể và ngôi vị không là điều tương tự. Thiên Chúa là MỘT theo cách nào đó (bản thể) và là BA trong cách khác (ngôi vị).. Thiên Chúa là một theo cách khác với Ngài là ba, Tam Vị Nhất Thể không có sự mâu thuẫn. Chỉ có mâu thuẫn nếu chúng ta nói rằng Thiên Chúa là ba theo cùng cách thức mà Ngài là một.

Như vậy việc nhìn sâu sát vào sự thật rằng Thiên Chúa là một về bản thể nhưng là ba về ngôi vị cho thấy tại sao Tam Vị Nhất Thể không hề mâu thuẫn. Nhưng làm sao điều đó cho chúng ta thấy chỉ có một Thiên Chúa chứ không có ba? Điều này rất đơn giản:

Ba Ngôi là một, như chúng ta đã biết trên đây, Ba Ngôi đồng bản thể. Đồng bản thể nghĩa là cùng bản chất, cùng tồn tại, cùng hiện hữu. Như vậy, Thiên Chúa chỉ có một bản thể, Ngài chỉ là một chứ không là ba. Điều này cho thấy rõ tại sao điều đó quan trọng để hiểu rằng cả ba ngôi cùng một bản thể. Nếu chúng ta từ chối điều này, chúng ta từ chối tính duy nhất của Thiên Chúa và cho rằng có hơn một Thiên Chúa (nghĩa là có các Thiên Chúa).

Cho tới nay, những gì chúng ta biết đều cung cấp sự hiểu biết cơ bản đúng đắn và Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể. Nhưng chúng ta có thể tìm hiểu sâu xa hơn. Nếu chúng ta có thể hiểu chính xác hơn điều có ý nghĩa bởi bản thể và ngôi vị, cách khác nhau của hai thuật ngữ này, và cách liên quan của bác ái Ngôi, chúng ta sẽ có nhận thức đúng đắn hơn về Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng Tam Vị Nhất Thể.

BẢN THỂ VÀ NGÔI VỊ

⦿ BẢN THỂ. Bản thể là gì? Như đã nói trên đây, điều đó có nghĩa là cùng bản chất. Bản thể của Thiên Chúa là chính Ngài. Nói chính xác hơn, bản chất là chính con người của bạn. Bản thể có thể được hiểu là “chất” (stuff) mà bạn “gồm có” (consist of). Dĩ nhiên ở đây chúng ta nói theo phép loại suy (analogy), bởi vì chúng ta không thể hiểu điều này về Thiên Chúa theo cách thể lý hoặc vật chất. “Thiên Chúa là Thần Khí” (Ga 4:24). Ơn nữa, chúng ta không thể nghĩ về Thiên Chúa là “bao gồm” thứ gì đó khác với thần tính (divinity). Bản thể của Thiên Chúa là chính Thiên Chúa, chứ không là một mớ “thành phần” tạo nên Thiên Chúa.

⦿ NGÔI VỊ. Liên quan Tam Vị Nhất Thể, chúng ta sử dụng thuật ngữ “Ngôi Vị” (Person) khác với cách chúng ta thường dùng trong đời sống hằng ngày. Do đó, thường khó định nghĩa cụ thể về Ngôi Vị như chúng ta sử dụng về Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể. Điều chúng ta không có ý nói theo Ngôi Vị là một “cá thể độc lập” theo nghĩa vừa là “I” (ngôi thứ nhất) vừa là một con người khác tách biệt, cá nhân độc lập là người có thể hiện hữu biệt lập với người khác.

Điều chúng ta có ý nói theo Ngôi Vị là điều gì đó tự coi mình là “I” và người khác là “You”. Ví dụ, Chúa Cha là một Ngôi Vị khác với Chúa Con bởi vì Ngài coi Chúa Con là “You”, mặc dù Ngài coi mình là “I”. Như vậy, liên quan Tam Vị Nhất Thể, chúng ta có thể nói rằng “Ngôi Vị” nghĩa là một chủ thể riêng biệt (a distinct subject) coi mình là “I” và hai ngôi kia là “You”. Các chủ thể riêng biệt này không là sự phân chia trong Thiên Chúa, mà là “một dạng hiện hữu riêng khác với sự khác nhau” [3].

Các ngôi liên quan bằng cách nào? Mối quan hệ giữa bản thể và ngôi vị như thế này. Trong sự duy nhất của Thiên Chúa, sự không phân chia là “sự bộc lộ” trong sự riêng biệt ngôi vị. Sự riêng biệt ngôi vị này là cách thức hiện hữu trong Thiên Chúa, nhưng không có sự phân chia trong Thiên Chúa. Đó là dạng hiện hữu riêng biệt khác với sự khác nhau. Thần học gia Herman Bavinck đã nói rằng điều gì đó rất hữu ích về điểm này: “Các ngôi vị là cách hiện hữu trong Thiên Chúa; do đó, các Ngôi Vị khác nhau trong các Ngôi theo cách hiện hữu khác với các ngôi khác, nói theo cách minh họa phổ biến, bàn tay xòe ra khác với bàn tay nắm chặt” [4].

Bởi vì mỗi dạng trong “các dạng hiện hữu” này đều liên quan (và do đó là các Ngôi Vị), mỗi ngôi là một trung tâm nhận thức riêng biệt, với mỗi trung tâm nhận thức này coi mình là “I” và các ngôi khác là “You”. Tuy nhiên, ba Ngôi Vị này đều “bao gồm” loại “chất” tương tự (nghĩa là cùng bản chất, đồng bản thể). Là thần học gia và nhà biện giáo (apologist), Norman Geisler đã giải thích điều đó, trong khi bản chất là chính bạn, ngôi vị là chính bạn. Vì thế, Thiên Chúa là một “cái đó” (one “what”) mà là ba “người” (three “whos”).

Bản thể Thiên Chúa không là cái gì đó hiện hữu “ở trên” hoặc “tách biệt” với Ba Ngôi, nhưng bản thể Thiên Chúa là chính Ba Ngôi. Chúng ta cũng không nên nghĩ về các Ngôi Vị được xác định bởi thuộc tính được thêm vào Thiên Chúa. Wayne Grudem giải thích:

“Nếu mỗi ngôi là Thiên Chúa trọn vẹn và là chính Thiên Chúa, chúng ta cũng đừng nghĩ rằng sự phân biệt ngôi vị là các thuộc tính nào đó thêm vào Thiên Chúa... Hơn nữa, mỗi ngôi trong Tam Vị Nhất Thể đều có các thuộc tính của Thiên Chúa, không có ngôi nào lại không có các thuộc tính của ngôi khác. Mặt khác, chúng ta phải nói rằng các Ngôi Vị đều là thật, đó không là những cách khác nhau khi nhìn vào một Ngôi Thiên Chúa... cách duy nhất có thể là nói rằng sự phân biệt giữa các ngôi không là sự khác nhau của “bản thể” mà là sự khác nhau của “mối quan hệ”. Đây là điều khác hẳn với kinh nghiệm nhân loại của chúng ta, nơi mà mỗi “con người” nhân loại khác nhau là một sinh vật khác nhau. Bản thể của Thiên Chúa hơn hẳn chúng ta về tình trạng không phân chia, có thể có cách biểu lộ trong mối quan hệ giữa các ngôi, để có thể có ba ngôi riêng biệt” [5].

MINH HỌA TAM VỊ NHẤT THỂ?

Có nhiều cách minh họa được đưa ra để giúp chúng ta hiểu về Tam Vị Nhất Thể. Có một số cách minh họa hữu ích, chúng ta nên biết rằng không có cách minh họa nào hoàn hảo. Có nhiều cách minh họa không là bất toàn, mà sai lầm. Một cách minh họa thận trọng là cách nói rằng “tôi là một con người, nhưng tôi là sinh viên, là đứa con, và là người anh. Điều này giải thích cách Thiên Chúa có thể vừa là một vừa là ba”. Vấn đề của điều này là nó phản ánh một tà thuyết gọi là “chủ nghĩa thể thức” (modalism). Thiên Chúa không là một người giữ ba vai trò khác nhau, như cách minh họa này đề nghị. Ngài là một Đấng trong ba Ngôi Vị (các trung tâm về sự nhận thức), không chỉ là ba vai trò. Cách loại suy này bỏ qua sự phân biệt ngôi vị trong Thiên Chúa và giảm xuống chỉ còn là vai trò.

TÓM LƯỢC

Hãy xem lại những gì chúng ta đã biết:

1. Tam Vị Nhất Thể khong là niềm tin vào ba vị thần. Chỉ có một Thiên Chúa, và chúng ta không bao giờ được xa lạc điều này.

2. Đó là một Thiên Chúa hiện hữu trong ba Ngôi Vị.

3. Ba Ngôi không là mỗi phần riêng của Thiên Chúa, mà là Thiên Chúa trọn vẹn và bằng nhau. Trong tình trạng không phân chia của Thiên Chúa có cách biểu lộ trong mối quan hệ lẫn nhau giữa ba ngôi. Sự khác biệt trong Thiên Chúa không là sự khác biệt về bản thể, cũng không là điều gì đó được thêm vào bản thể của Ngài, mà đó là sự biểu lộ của một Thiên Chúa duy nhất, không phân chia trong ba mối quan hệ lẫn nhau, mà có ba ngôi thực sự.

4. Thiên Chúa không là một người giữ ba vai trò. Đó là tà thuyết về thể thức. Chúa Cha không trở thành Chúa Con, rồi trở thành Chúa Thánh Thần. Luôn luôn có ba ngôi riêng biệt trong Thiên Chúa.

5. Tam Vị Nhất Thể không mâu thuẫn bởi vì Thiên Chúa không là ba theo cách Ngài là một. Thiên Chúa duy nhất về bản thể, nhưng có ba ngôi.

ÁP DỤNG

Tam Vị Nhất Thể là điều quan trọng nhất bởi vì Thiên Chúa là Đấng quan trọng. Hiểu đầy đủ hơn về Thiên Chúa như thế nào, đó là cách tôn kính Thiên Chúa. Vả lại, chúng ta nên nhận thức chắc chắn về Thiên Chúa Ba Ngôi để làm cho lòng tôn kính của chúng ta sâu sắc hơn. Chúng ta hiện hữu để tôn thờ Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn mọi người tôn thờ Ngài trong “Thần Khí và Sự Thật” (Ga 4:24). Do đó, chúng ta phải luôn cố gắng gia tăng lòng tôn kính dành cho Thiên Chúa – cả trong sự thật và trong linh hồn chúng ta.

Tam Vị Nhất Thể có cách áp dụng rất quan trọng đối với việc cầu nguyện. Kiểu mẫu chung về cầu nguyện trong Kinh Thánh là cầu nguyện với Chúa Cha qua Chúa Con và trong một Thần Khí duy nhất (Ep 2:18). Sự giao hảo của chúng ta đối với Thiên Chúa nên được gia tăng bằng cách nhận thức rằng chúng ta liên quan Thiên Chúa Ba Ngôi!

Việc nhận thức về vai trò riêng biệt mà mỗi ngôi trong Ba Ngôi có trong ơn cứu độ của chúng ta có thể làm cho chúng ta được an ủi và biết đánh giá về Thiên Chúa trong lời cầu nguyện của chúng ta, đồng thời cũng giúp chúng ta rạch ròi trong việc hướng dẫn cách cầu nguyện của chúng ta. Do đó, khi nhận thức các vai trò riêng biệt của mỗi ngôi, chúng ta đừng bao giờ nghĩ về vai trò của Ba Ngôi mà cho rằng mỗi ngôi không có liên quan nhau. Mỗi ngôi trong Ba Ngôi đều liên quan mọi thứ, bằng cách này hay cách khác.

JOHN PIPER
-----------------------------------
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ https://www.cru.org/us/en/train-and-grow/spiritual-growth/core-christian-beliefs/understanding-the-trinity.html)

--------------------------

 

BaNgôi ABC431: LÝ GIẢI TAM VỊ NHẤT THỂ

 

Các Kitô hữu có khó tưởng tượng có Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần là Một Chúa mà BaNgôi ABC431


Các Kitô hữu có khó tưởng tượng có Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần là Một Chúa mà lại có Ba Ngôi?

1. ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ

Câu trả lời không dễ, thế nên việc đầu tiên của chúng ta là giải thích lý do tại sao đáng để tìm hiểu. Trước tiên, niềm tin của chúng ta tìm cách hiểu. Aristotle nói: “Mọi người đều muốn biết” (metaphysics – siêu hình học). Tuy nhiên, đó không chỉ là niềm tin tìm cách hiểu, đó cũng là lòng yêu mến của chúng ta. Khi yêu mến ai, người ta muốn biết mọi thứ về người đó. Quan trọng nhất là người ta muốn biết điều gì làm cho người đó chính là người đó. Lòng yêu mến của chúng ta dành cho Thiên Chúa mời gọi chúng ta nhận biết Ngài sâu sắc đến tận cùng.

Lý do thứ hai là sự hiểu biết như vậy có sức mạnh giúp chúng ta giải thích niềm tin của chúng ta cho người khác hiểu. Thứ ba, đào sâu bí ẩn về Thiên Chúa không giúp đỡ nhưng khơi dậy sự thắc mắc của chúng ta và làm cho chúng ta ngạc nhiên về sự uy nghi của Thiên Chúa. Thần học có thể trợ giúp chúng ta chiêm ngưỡng. Thứ bốn, cách đánh giá về vẻ đẹp của chân lý sẽ làm sâu sắc lòng yêu mến của chúng ta dành cho Thiên Chúa.

2. GIÁO LÝ VỀ CHÚA BA NGÔI

Điều chúng ta đang tìm hiểu là giáo lý khá đơn giản: Một Thiên Chúa có Ba Ngôi. Tín điều Công Đồng Nicê nói: “Chúng tôi tin kính một Thiên Chúa”. Với lời xác định đó, chúng ta đặt niềm tin vào Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con, và Ngôi Thánh Thần. Điều này hoàn toàn có trong Kinh Thánh. Ví dụ:

– Tôi và Chúa Cha là một. (Ga 10:30)

– Nơi Đức Kitô, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể. (Cl 2:9)

– Chúa Giêsu bảo các môn đệ ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. (Mt 28:19)

Hãy mở rộng một chút. Chúng ta tuyên xưng có một Thiên Chúa, không có ba Thiên Chúa. “Ba” đó không là ba bản thể mà là ba ngôi vị. Có một Thiên Chúa, mỗi ngôi hoàn toàn là Thiên Chúa. Chúa Cha là Thiên Chúa hoàn toàn, Chúa Con là Thiên Chúa hoàn toàn, Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa hoàn toàn.

Điều này có vẻ rắc rối hoặc nghịch lý đối với một số người. Thế là thế nào?

3. GIẢI THÍCH KHÔNG TÁC DỤNG

Một trong những cách giải thích hay nhất trong lịch sử Giáo Hội khả dĩ giúp tìm ra điều không tác dụng. Cách nói ẩn dụ nổi tiếng của Thánh Patrick về cây lá chụm hoa (three-leaved shamrock – cây có ba lá hoặc cây me đất, người Ai-len lấy hình cụm ba lá của cây này làm quốc huy) không còn là nó bởi vì mỗi lá trong cụm ba lá đó tách rời nhau. Chúa Cha không hiện hữu tách rời với Chúa Con hoặc Chúa Thánh Thần.

Một cách ẩn dụ phổ biến là nước. Chúng ta có thể nói có một chất nước hiện hữu trong ba trạng thái – băng, lỏng, và khí. Nhưng cách ẩn dụ này không đạt bởi vì nước không bao giờ hoàn toàn vừa là tảng băng, vừa là chất lỏng, và vừa là chất khí cùng một lúc. Nhưng Thiên Chúa luôn là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Ngài không là Chúa Cha vào một lúc nào đó, Chúa Con lúc khác, và Chúa Thánh Thần lúc khác. Tách ba ngôi như vậy là tà thuyết Cách Tân (Modalism, cũng gọi là Sabellianism vì do Sabellius khởi xướng hồi thế kỷ II), cho rằng các ngôi vị không là thực thể, mà chỉ là “cách thức” Thiên Chúa hiện ra cho chúng ta.

Một cách ẩn dụ khác là sự sống động của một khối cầu kim loại chiếu sáng. Nó có một chất – chính kim loại đó. Nhưng có ba thứ cùng chia sẻ trong chất đó. Thứ nhất, có trạng thái tròn. Trạng thái tròn đó là thứ bao quanh toàn bộ khối cầu. Thứ nhì, có màu sắc. Chúng ta hãy tưởng tượng đó là màu đồng xám mà chúng ta có khi chà xát dầu trên ngón tay. Toàn bộ khối cầu là màu sắc này. Thứ ba, khối cầu rất bóng láng. Giống như hình dạng và màu sắc, sự bóng láng là thứ áp dụng đối với cả chất liệu của khối cầu. Chúng ta có thể nói rằng có một khối cầu bằng kim loại, tròn, màu đồng xám, và bóng láng.

Nhưng cách ẩn dụ này không còn nữa. Điều chúng ta đang nói đến là đặc tính của khối cầu, chứ không là bản chất. Chúng ta có thể vẽ nó bằng màu khác. Chúng ta có thể đập nó lõm vào, bớt phần trơn láng. Chúng ta có thể dùng búa lớn để làm cho nó không còn tròn trịa nữa. Nó là vật chất, có thể thay đổi, và có thể phân chia – khác với Thiên Chúa.

4. GIẢI THÍCH THIÊN CHÚA LÀ MỘT VÀ BA

Thánh giáo phụ Augustino có cách giải quyết vấn đề ẩn dụ về Tam Vị Nhất Thể. Nhìn sâu vào thế giới vật chất, nhìn vào trong trí tuệ phi vật chất. Ngài hỏi rằng trong chúng ta, có ai thấy cái gì là một và là ba cùng một lúc không? Thánh Augustino tìm ra câu trả lời là trí tuệ có trí nhớ, kiến thức, và tình yêu của chính nó.

Trí nhớ của trí tuệ là nguồn gốc của kiến thức. Khi tự ghi nhớ, trí tuệ sinh ra sự hiểu biết về chính nó. Và khi nó thấy chính nó là gì, thì ở một con người lành mạnh, trí tuệ sẽ yêu quý chính mình.

Toàn bộ trí tuệ ở trong mỗi cái ba này. Mọi thứ nó là, nó nghĩ, và nó làm bao gồm trong trí nhớ của nó. Cũng vậy, khi tự nhận biết, nó biết toàn bộ chính nó. Theo ý nghĩa nào đó, chúng ta có thể nói rằng toàn bộ trí tuệ bao gồm trong sự nhận biết của nó về chính nó. Nó là toàn bộ chính nó mà nó yêu và bao gồm trong tình yêu đó.

Thánh Augustinô chú giải rằng có những cái ba này – trí nhớ, kiến thức, và tình yêu. Nhưng không có ba trí tuệ, chỉ có một. Thế nên trí tuệ vừa là một vừa là ba. Đó là một – trí tuệ, nhưng cũng là ba – trí tuệ, kiến thức, và tình yêu.

Ghi chú: Tôi đơn giản hóa và kết hợp những gì thực sự là hai điều tương tự mà Thánh Augustino đề cập. Phiên bản đơn giản hóa này cũng được Thánh Thomas Aquino sử dụng. Cũng có thể đọc tác phẩm “On Trinity” (Về Tam Vị Nhất Thể) của Thánh Augustino, và tác phẩm “Summa Contra Gentiles” của Thánh Thomas (tác phẩm “Summa Contra Gentiles” còn gọi là “Liber de veritate catholicae fidei contra errores infidelium” – Sách về Chân lý Đức tin Công giáo chống lại sai lầm của những người không tin, gồm 4 cuốn, viết trong thời gian 1259-1265).

Chúng ta có thể thấy sự rõ ràng song song giữa trí tuệ và Tam Vị Nhất Thể. Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần tượng tự trí nhớ của trí tuệ, kiến thức, và tình yêu của chính nó.

Giáo lý Công giáo gọi Chúa Cha là “nguồn gốc và căn nguyên của thần tính” – giống như cách mà trí nhớ của chúng ta là nguồn gốc của kiến thức và tình yêu của chính nó. Chúa Con kết hiệp với sự tự nhận biết của Thiên Chúa, đó là lý do mà Ngài cũng được gọi là Ngôi Lời và Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa (x. Ga 1:1 và 1 Cr 1:24). Cuối cùng, Chúa Thánh Thần kết hiệp với tình yêu của Thiên Chúa (x. Rm 5:5).

Vì thế, sự tương tự của trí tuệ không chỉ giải thích điều có vẻ nghịch lý về cách thức của điều gì đó (hoặc người nào đó) có thể là một và ba, điều đó cũng giải thích cái ba mà chúng ta hiểu – Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.

5. GIẢI THÍCH LÝ DO CÓ BA NGÔI

Có hai vấn đề chưa được trả lời. Bởi vì chúng ta ở ngoài không gian, các câu trả lời ngắn cũng đủ. Thứ nhất, tại sao cái ba nơi Thiên Chúa gọi là các ngôi vị?

Hãy nhìn điều này: Thánh Thomas Aquino nói rằng một ngôi là “một thực thể riêng của một bản chất hợp lý”. Mới đầu nghe có vẻ khá hay. Nhưng khoan đã! Có điều gì đó không ổn trong chúng ta khi nghĩ về các cá nhân trong Thiên Chúa. Chắc chắn Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không là ba ngôi riêng biệt có cùng bản thể Thiên Chúa theo kiểu nói rằng John, Joe, và James là ba con người có cùng một nhân tính.

Thánh Thomas nhận thấy điều bất ổn này. Ngài nói rằng “cá tình” chỉ xảy ra khi chúng ta nói về vấn đề mà chúng ta có, nhưng Thiên Chúa thì không. Vì thế, khi nói về Thiên Chúa, chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta sử dụng chữ “ngôi” với ý nghĩa khác so với khi chúng ta nói về con người. Khi nói về Thiên Chúa, Thánh Thomas nói rằng chúng ta phải sử dụng cách định nghĩa của Richard of St. Victor về ngôi vị là “sự hiện hữu không thể hiểu của thần tính” (incommunicable existence of the divine nature).

Nói cách khác, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần thực sự hiện hữu, và Ba Ngôi có thể phân biệt với nhau. Chúa Cha là Thiên Chúa, Chúa Con là Thiên Chúa, và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. Nhưng Chúa Cha không là Chúa Con, và Chúa Con không là Chúa Thánh Thần.

Theo cách nào đó, vì dụ về John, Joe, và James có thể giúp chúng ta hiểu điều này. Nếu một người hoài nghi hỏi làm sao có thể có ba ngôi của một bản chất hợp lý thì hãy nói rằng bạn và bạn của bạn, và người thứ ba đang sống để chứng tỏ điều có thể. Sự khác nhau nhiều giữa Thiên Chúa và nhân loại là “không có các cá nhân”. Bạn càng hiểu sự thật đó thì bạn càng có thể hiểu rằng Thiên Chúa chỉ có một và có ba ngôi.

Có thể có sự khôn ngoan trong cách nhượng bộ của Thánh Augustino, rằng chúng ta thực sự không thể biết ngôi vị có nghĩa gì khi áp dụng cho Thiên Chúa: “Khi hỏi ‘ba cái gì?’ thì ngôn ngữ loài người gặp khó khăn vì thiếu từ ngữ. Cho nên chúng ta nói ba ngôi vị, chứ không nói chính xác, mà là để im lặng”.

6. TẠI SAO CÓ BA NGÔI?

Vấn đề thứ hai là lý do có ba ngôi. Tại sao không là bốn hay năm? Trong tác phẩm “Summa Contra Gentiles”, Thánh Thomas chỉ ra sự tương tự về trí tuệ của Thánh Augustino để trả lời. Khá đơn giản. Không hơn ba lý do là Thiên Chúa nhớ, biết, và yêu chính Ngài. Không cần bất kỳ ai khác.

Do đó, tín điều Chúa Ba Ngôi là điều chúng ta có thể hiểu được. Nhưng cách hiểu của chúng ta khá hạn chế, và không thể tránh có lúc chúng ta lặng lẽ thắc mắc về mầu nhiệm cao cả này.

STEPHEN BEALE

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ https://catholicexchange.com/how-can-god-be-one-and-three)

Lễ Chúa Ba Ngôi – 2019

-------------------------------

 

BaNgôi ABC432: CHÚA BA NGÔI và ĐỜI SỐNG TÂM LINH


“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa” (Ga 3:16-18).

 

Chúa Ba Ngôi phải giữ vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của chúng ta. Rất thường xuyên, khi BaNgôi ABC432


Chúa Ba Ngôi phải giữ vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của chúng ta. Rất thường xuyên, khi chúng ta nhận biết và tin Thiên Chúa là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng ta không nhớ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là tâm điểm trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Rất tốt để chúng ta kiểm tra đời sống nội tâm và cân nhắc: Tôi có thường suy niệm về Chúa Ba Ngôi? Tôi có thường suy niệm về việc mặc khải Chúa Ba Ngôi đã được trao cho tôi qua Đức Kitô? Tôi có tin vào tình yêu của Chúa Ba Ngôi, tình yêu ấy quá lớn đến nỗi Chúa Con nhập thể làm người và chết để tôi được sống?

Chúa Ba Ngôi không chỉ là Ơn Cứu Độ của chúng ta, mà còn là mầu nhiệm chính gợi hứng cho đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta phải cân nhắc vì yêu thương mà Chúa Ba Ngôi sai Ngôi Con đến thế gian. Chính Đấng Cứu Thế đã nói với chúng ta: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16).

CẢ BA NGÔI TẠO DỰNG VÀ CỨU ĐỘ THẾ GIAN

Mặc dù chúng ta thường nghĩ về Chúa Cha có Đấng tạo dựng thế gian – và mặc dù Thánh Irênê còn đi xa hơn là tuyên bố rằng Chúa Con và Chúa Thánh Thần là cánh tay của Chúa Cha, Đấng tạo thành trời đất – chúng ta phải chân nhận rằng cả Ba Ngôi trong Tam Vị Nhất Thể đều tạo dựng vũ trụ. Thiên Chúa tạo thành là Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là điều rõ ràng trong Summa Theologica (Tổng luận Thần học) của Thánh Tiến sĩ Thomas Aquinas (Linh mục Dòng Đa-minh), luận thuyết về việc tạo dựng thế gian được đặt sau luận thuyết về Chúa Ba Ngôi.

Thật vậy, vị Thánh Tiến sĩ Thiên thần Thomas đã coi sự xuất phát của các thụ tạo từ Thiên Chúa là sự phản ánh của đoàn rước Ba Ngôi Thiên Chúa – nói cách khác, nhờ rất giống nhau, các thụ tạo xuất phát từ Chúa Ba Ngôi giống như Chúa Con và Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ Chúa Cha vậy. Thánh Thomas nói: “Sau đoàn rước của Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta phải cân nhắc đoàn rước của các thụ tạo của Thiên Chúa” (ST I, q.44, Mở Đầu). Đó là Chúa Ba Ngôi tạo dựng vũ trụ, mặc dù chúng ta nói Chúa Cha là Đấng tạo dựng qua Ngôi Lời, chúng ta vẫn phải chân nhận rằng cả Ba Ngôi đều là Thiên Chúa sáng tạo.

Chúng ta nhớ tới thánh ca tuyệt vời Veni Creator Spiritus – Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Linh hồn chúng ta có Ngôi Ba ngự trị. Ngài đến trợ giúp và ban ân sủng. Thánh ca này có điểm chính: Sự sáng tạo và Ơn Cứu Độ liên quan mật thiết đến nỗi Thiên Chúa, Đấng cứu độ nhân loại cũng phải giống như Thiên Chúa đã tạo dựng nhân loại. Nếu Chúa Con và Chúa Thánh Thần không tạo dựng chúng ta, các Ngài cũng không thể cứu độ chúng ta.

Thiên Chúa cứu độ và Thiên Chúa thánh hóa cũng phải là Thiên Chúa sáng tạo. Vì thế mà ba danh xưng – Đấng Sáng Tạo, Đấng Cứu Độ, Đấng Thánh Hóa – không chỉ nói tới mỗi ngôi riêng biệt, mà là cả Ba Ngôi. Thiên Chúa Ba Ngôi tạo dựng chúng ta, cứu độ chúng ta, và thánh hóa chúng ta.

CẢ BA NGÔI SAI CHÚA CON ĐẾN THẾ GIAN VÌ YÊU THẾ GIAN

Các Kitô hữu thường nghĩ rằng chỉ có Chúa Cha sai Chúa Con đến thế gian – như thể vai trò của Chúa Cha là đặc quyền và chọn lựa. Tuy nhiên, chúng ta phải chân nhận rằng cả Ba Ngôi (kể cả Ngôi Con) đều sai Chúa Con đến thế gian làm Đấng Cứu Độ. Từ đó, khi chúng ta đọc: “Thiên Chúa quá yêu thương thế gian”, chúng ta phải nhận thức rằng Thiên Chúa không chỉ được nói riêng tới Chúa Cha, mà bao gồm cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên-Chúa-quá-yêu-thương-thế-gian là Thiên Chúa Ba Ngôi, không chỉ riêng Chúa Cha.

Tuy nhiên, chúng ta phải chân nhận rằng có sự phù hợp nào đó khi nói Chúa Cha sai Chúa Con, vì Chúa Cha là nguồn gốc của Chúa Con trong đời sống nội tại của Ba Ngôi. Cũng vậy, có sự thích hợp khi nói Chúa Thánh Thần được Chúa Cha và Chúa Con sai đến, vì Ngài nhiệm xuất từ Chúa Cha và Chúa Con từ đời đời. Như vậy, với câu hỏi: “Ai sai Chúa Con đến thế gian?”, chúng ta phải trả lời theo hai cách: Nếu chúng ta nghĩ Chúa Con nhiệm xuất từ Chúa Cha từ đời đời, thì chúng ta nói rằng Chúa Cha sai Chúa Con. Tuy nhiên, nếu chúng ta nghĩ Chúa Con được sai đến thế gian, thì chúng ta nói rằng cả Ba Ngôi đã sai Chúa Con.

Có thể Thánh Thomas nói rõ hơn về điểm này: Có vẻ Thiên Chúa chỉ được sai đến bởi Đấng mà Ngài nhiệm xuất từ đời đời. Ngược lại, Ngôi Con được gởi đến bởi Ngôi Thánh Thần: “Giờ đây, Đức Chúa là Chúa Thượng sai tôi cùng với thần khí của Người” (Is 48:16). Nhưng Ngôi Con không từ Ngôi Thánh Thần. Do đó, Thiên Chúa được gởi đến bởi một Đấng không nhiệm xuất.

Có những ý kiến khác nhau về điểm này. Một số người cho rằng một Ngôi chỉ được gởi đến bởi Đấng mà Ngài nhiệm xuất từ đời đời; như vậy, khi người ta nói Con Thiên Chúa được Chúa Thánh Thần gởi đến, điều này được giải thích theo nhân tính của Ngài, bởi lý do Ngài được Chúa Thánh Thần gởi đến để rao giảng. Tuy nhiên, Thánh Augustinô nói (De Trin. ii, 5) rằng Chúa Con được gởi đến bởi chính Ngài và bởi Chúa Thánh Thần; Chúa Thánh Thần được gởi đến bởi chính Ngài và bởi Chúa Con; để việc được gởi đến trong Thiên Chúa không áp dụng cho mỗi Ngôi, mà chỉ áp dụng cho Ngôi nhiệm xuất từ Ngôi khác, vì việc gởi đến thuộc về mỗi Ngôi.

Trích dẫn từ ST I, q.43, a.8: “Có sự thật nào đó trong cả hai ý kiến này; vì khi một Ngôi được mô tả là được gởi đến, chính Ngôi hiện hữu từ Ngôi khác được bổ nhiệm, với hệ quả hữu hình hoặc vô hình, thích hợp với sứ vụ của Ngôi đó. Như vậy, nếu Người Sai Đi được bổ nhiệm là nguyên nhân của Người Được Sai Đi, theo nghĩa này thì mỗi Ngôi đều không sai đi, nhưng chỉ Ngôi là nguyên nhân của Ngôi đó mới được sai đi; và như vậy thì chỉ Ngôi Con được Ngôi Cha sai đi; và Ngôi Thánh Thần được Ngôi Cha và Ngôi Con sai đi. Tuy nhiên, nếu Ngôi sai đi được hiểu là nguyên nhân của hệ quả ngụ ý trong sứ vụ, theo nghĩa đó thì cả Ba Ngôi sai Ngôi Được Sai Đi”.

TAM VỊ NHẤT THỂ VÀ GƯƠNG CỦA THÁNH INHAXIO LOYOLA

Khi chúng ta cho rằng Chúa Ba Ngôi cùng yêu thương chúng ta, tạo dựng chúng ta, và cứu độ chúng ta, chúng ta nhận biết rằng Ba Ngôi phải giữ vai trò chính trong đời sống tâm linh của chúng ta. Hơn nữa, tình yêu của Ba Ngôi là nguồn mạch của đời sống nội tâm của chúng ta, vì tình yêu này đã hoàn tất Ơn Cứu Độ. Thánh Inhaxio Loyola đưa ra ví dụ về sự trung tâm mà Chúa Ba Ngôi (đặc biệt là Tình Yêu của Chúa Ba Ngôi) phải có trong đời sống tâm linh của chúng ta. Cân nhắc Mầu nhiệm Nhập thể, trước tiên thánh nhân hướng dẫn chúng ta cân nhắc sự sắp xếp trong Chúa Ba Ngôi khi Thiên Chúa quyết định sai Ngôi Con đến thế gian để cứu độ chúng ta.

Lưu ý rằng việc suy niệm không chỉ tập trung vào Tình Yêu của Chúa Cha, mà tập trung vào Tình Yêu của Chúa Ba Ngôi. Hơn nữa, hãy cân nhắc việc Thánh Inhaxio hướng dẫn chúng ta nghĩ ra những ý tưởng và cuộc đối thoại của Ba Ngôi – điều này rất rõ trong Mở Đầu 1, phần 2 của điểm 1, điểm 2, và điểm 3.

Suy niệm này trích từ ngày đầu của tuần thứ hai trong cuốn “Ignatian Spiritual Exercises” (Rèn luyện Tâm linh theo Thánh Inhaxio), đây là một hướng dẫn tuyệt vời về cách suy niệm về Chúa Ba Ngôi phải là tâm điểm của đời sống tâm linh.

Lời nguyện chuẩn bị thông thường:

Mở Đầu 1 – Đưa ra một chuyện kể mà bạn phải chiêm niệm.

Đó là cách Ba Ngôi nhìn vào mọi khía cạnh của thế giới, đầy con người, và cách nhìn thấy mọi người sẽ sa Hỏa ngục, được ấn định từ đời đời, và Ngôi Con sẽ làm người để cứu nhân loại, và thời gian trọn vẹn sẽ đến, Ba Ngôi đã sai Sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Trinh nữ Maria.

Mở Đầu 2 – Sự cấu thành, thấy nơi chốn: Sẽ thấy cục diện thế giới, trong đó có quá nhiều người và quá khác nhau: Căn phòng của Đức Mẹ ở Nadarét, miền Galilê.

Mở Đầu 3 – Xin điều bạn cần: Xin nhận biết Chúa, Đấng sẽ làm người vì chúng ta, thế nên bạn phải yêu mến và bước theo Ngài.

Thứ nhất, đó là thấy nhiều người: Những người đầu tiên trên thế gian, khác nhau đủ thứ, trang phục cũng khác: Người thì đồ trắng, kẻ thì đồ đen; nơi thì bình an, nơi thì chiến tranh; người thì khóc, người thì cười; người thì khỏe mạnh, người thì đau yếu; người sinh ra, kẻ qua đời; v.v...

– Tưởng tượng và suy niệm về Chúa Ba Ngôi, như Ngài ngự trên Thiên tòa, Chúa Ba Ngôi nhìn xuống thế gian, mọi người không thấy như vậy, và biết bao người chết phải sa Hỏa ngục.

– Tưởng tượng thấy Đức Maria, và Sứ thần kính chào Đức Maria, rồi phản ánh để có lợi nhờ cảnh tượng đó.

Thứ hai, nghe những điều nhân thế nói, cách họ nói với nhau: Nịnh hót nhau, chê trách nhau, nguyền rủa và phỉ báng nhau, v.v...; và nghe những điều Chúa Ba Ngôi nói với chúng ta: “Hãy yêu thương nhau, hãy hành động để cứu nhân loại”,...; nghe những điều Thiên thần và Đức Mẹ nói; và rồi suy nghĩ để rút ra bài học từ những lời đó.

Thứ ba, nhìn vào những gì nhân thế làm, chẳng hạn như đối xử tệ với nhau, giết nhau, phạm tội, xuống Hỏa ngục,...; nhìn những điều Thiên Chúa làm, chẳng hạn: yêu thương, ban ơn, nhập thể, chịu chết vì chúng ta,...; những điều Thiên thần và Đức Mẹ làm: Thiên thần làm nhiệm vụ như một đại sứ, Đức Mẹ khiêm nhường và tạ ơn Chúa Ba Ngôi; và rồi suy nghĩ để có lợi ích nhờ nhữ điều này.

Cuối cuộc đối thoại được tạo ra, hãy nghĩ điều bạn phải nói với Chúa Ba Ngôi, với Ngôi Lời Nhập Thể, với Đức Mẹ, cầu xin theo mức cảm nhận của bạn, để có nhiều người noi gương Đức Mẹ mà “xin vâng”.

Chúng ta cùng cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha.

TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ http://newtheologicalmovement.blogspot.com/2011/06/trinity-and-our-spiritual-life.html#more)

-------------------------------

 

BaNgôi ABC433: HIỂU GIỚI TÍNH QUA MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI

 

Một người đã cố gắng giải thích Thần học Cơ thể (Theology of the Body) cho những người bạn BaNgôi ABC433


Một người đã cố gắng giải thích Thần học Cơ thể (Theology of the Body) cho những người bạn của anh ta, và yêu cầu cách giải thích tốt về những gì người Công giáo muốn nói khi chúng ta nói rằng giới tính nên là “khuynh hướng hiệp nhất và sinh sản”. Điều chúng ta muốn nói là:

1. HIỆP NHẤT: Giới tính thu hút vợ chồng thành sự kết hiệp hoàn hảo hơn với nhau; qua đó, “cả hai nên một xác thịt” (St 2:24), theo cách chỉ có thể hiểu đầy đủ đối với Thiên Chúa.

2. SINH SẢN: Giới tính kêu gọi cuộc sống mới, hoặc chí ít cũng là mở lòng ra với cuộc sống mới.  Tình yêu đích thực không ghen tuông, mà sáng tạo.

Để hiểu giới tính, tôi nghĩ rằng người ta cần hiểu Chúa Ba Ngôi.  Trong Tam Vị Nhất Thể, Chúa Cha yêu Chúa Con, Chúa Con được yêu thương, và cách diễn tả tình yêu đó là Chúa Thánh Thần. Lm. Barron làm tốt việc giải thích điều đó ở đây. Chính xác vì tình yêu mà Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và muôn loài trong đó. Thế nên Chúa Ba Ngôi vừa Hiệp nhất vừa Sáng tạo. Chính tình yêu đó thu hút Chúa Cha và Chúa Con thành Thiên-Chúa-Hiệp-nhất-bất-khả-phân-chia, và tình yêu đó kiến các Ngài tạo dựng vũ trụ.

Tình yêu của con người cũng như vậy. Khi chồng yêu vợ, cả hai thực sự nên một, sự thân mật tâm hồn và thể lý đó ước muốn sản sinh sự sống mới. Sự sẵn sàng sản sinh sự sống mới này, và ngay cả sự ham muốn, là dấu hiệu về điều gì đó lành mạnh về tâm linh hơn chỉ là dục lạc (hedonistic).

Trong tình dục hôn nhân cũng vậy, hai người nên một (St 2:24), nhưng hai người cũng là ba, khi tình yêu họ có dạng một đứa con chưa sinh ra. Như vậy tình dục “được thiết kế” làm nguyên nhân để hai người trở thành một điều khác tốt đẹp hơn, điều mà cả ba và một, phản ánh cách thức Chúa Ba Ngôi là Ba và là Một. Như vậy mỗi đứa con được sinh ra theo cách này đều được “đóng ấn” hình ảnh Chúa Ba Ngôi trong khái niệm của Ngài.

Đó là lý do chúng ta có thể nói về Chúa Ba Ngôi là Gia đình Đệ nhất: mỗi Thành viên trong Tam Vị Nhất Thể tự ban phát chính mình cho hai Ngôi Vị kia. Hãy đọc Kinh Thánh, bạn sẽ hiểu rằng thay vì tuyên bố tính vĩ đại của mình, mỗi Ngôi Vị trong Tam Vị Nhất Thể tập trung vào cách vĩ đại của hai Ngôi Vị kia:

– Chúa Cha ca ngợi Chúa Con trong Mt 3:17 và Mt 17:5, và là Đấng làm chứng về Ngài (Ga 5:31-32).

– Chúa Con thi hành Thánh Ý Chúa Cha (Ga 5:19-20), trong khi từ chối làm chứng cho chính Ngài (Ga 5:31-32).

– Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần trên Chúa Con, trong khi Chúa Con ban Chúa Thánh Thần trên chúng ta (Cv 2:33).

– Có thể lời ca ngợi cao nhất mà Chúa Giêsu có thể nói là dành cho Chúa Thánh Thần: “ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em”  (Ga 16:7).

– Chúa Thánh Thần được Chúa Cha sai đến, nhân danh Chúa Con, và dạy chúng ta biết về Chúa Con la Đức Giêsu (Ga 15:26), điều đó chỉ nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng ta có thể nói rằng Đức Giêsu là Thiên Chúa (1 Cr 12:3).

– Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống (Dt 9:14).

– Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta tới Chúa Cha (Gl 4:6; Ep 2:18).

Hãy nhìn vào Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha khi tràn đầy niềm vui qua Chúa Thánh Thần (Lc 10:21), và bạn có được hình ảnh hoàn hảo về tình yêu. Chúa Cha gởi Chúa Thánh Thần đến, Chúa Thánh Thần đổ đầy tình yêu vào Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu ca tụng Chúa Cha. Chúa Giêsu ca tụng sự Hiệp nhất của Tam Vị Nhất Thể (Trinitarian Unity) ngay lập tức (x. Lc 10:22).

Đây là một trong các lý do mà ngừa thai là sai trái. Dùng các biện pháp tránh thai để ngăn cản tính sản sinh của tình yêu trong khi dùng các phương tiện khác là xuyên tạc hoặc hư hỏng (perversion). Chúng ta đang cố gắng kiểm soát và kiềm chế tình yêu: cho phép hai nên một mà không cho phép họ thành ba. Điều đó vô tác dụng – vợ chồng ngừa thai là đang ở mức nguy cơ cao về ly hôn nhiều hơn so với các cặp vợ chồng không ngừa thai. Thay vì đổ đầy tràn tình yêu cho nhau, người ta lại giữ lại cho mình.

Nếu một người ngồi ăn, nhai đồ an, thưởng thức hương vị, và lại nhổ ra, chúng ta thấy nó không lành mạnh và bất thường đối với thức ăn. Điều đó không xảy ra với đồ ăn ngon: chính lý do thực phẩm là món ngon để ăn vì cơ thể chúng ta cần nó để sống. Niềm vui của việc ăn uống là một cách tinh tế mà chúng ta làm những gì nên làm (ăn uống). Trích xuất niềm vui mà không thỏa mãn nhu cầu của cơ thể về việc hấp thụ calo sẽ làm cho việc khoái khẩu trở thành vô nghĩa.

Chúng ta nhận biết kế hoạch của Thiên Chúa (làm cho thực phẩm thành vui thú, nên người ta mới ăn, như vậy mới không chết đói), và quyết định tích cực cản trở nó. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất” (St 1:22). Và chúng ta được thu hút vào sự kết hiệp hôn nhân – niềm vui đó là cách khuyến khích. Chúng ta khả dĩ nhận biết điều này nhờ vào chính “thiết kế giới tính”, hoặc bằng cách nhìn vào thế giới động vật. Ở đó, các khoa học gia cho chúng ta biết rằng động vật không hưởng lạc thú, nhưng chúng chỉ hành động theo bản năng sinh sản. Như vậy, bằng chính điểm cốt lõi, đó là khuynh hướng sinh sản. Đó cũng là Hiệp nhất và Niềm vui để đa số các cặp vợ chồng nhắm vào hồng ân Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại. Đối với thực tế sinh sản của giới tính, nhai và nhổ ra, là phản lại tình dục đích thực và chống lại Thiên Chúa.

Vợ chồng nên noi gương yêu thương của Chúa Ba Ngôi. Hãy đổ đầy tràn tình yêu cho nhau, thu hút vào sự kết hiệp hoàn hảo, và sẵn sàng thể hiện tình yêu đó để hình thành những đứa con.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ http://shamelesspopery.com/understanding-sex-through-the-mystery-of-the-trinity/)

----------------------------

 

BaNgôi ABC434: THIÊN CHÚA BA NGÔI TRONG CỰU ƯỚC

 

Khi Chúa Nhật đầu tiên của mùa Vọng đến và năm phụng vụ mới bắt đầu, Giáo hội một lần nữa BaNgôi ABC434


Khi Chúa Nhật đầu tiên của mùa Vọng đến và năm phụng vụ mới bắt đầu, Giáo hội một lần nữa sống lại những Mầu nhiệm của Đức Kitô trong cả năm. Giáo hội cũng tóm kết tất cả lịch sử, từ Tạo dựng cho đến ngày thế mạt. Bốn Chúa nhật của mùa Vọng tượng trưng cho bốn ngàn năm của Cựu ước (nếu chúng ta dựa vào bản Vulgata, chứ không phải bản Bảy mươi), chúng ta, như đã từng, được đưa trở lại cách mầu nhiệm khoảng thời gian trước biến cố Nhập thể của Đấng vừa là Thiên Chúa vừa là con người [the Man-God]. Như thế, khoảng thời gian này là cơ hội để suy gẫm về Lề luật nơi các kiểu mẫu và nhân vật, hầu giúp chúng ta thấy được những thực tại của Tân ước được ẩn giấu trong đó.
Thánh Augustinô là người đưa ra tư tưởng ấy qua câu nói: novum testamentum in vetere latet. Vetus testamentum in novo patet (Tân Ước ẩn giấu trong Cựu Ước. Cựu Ước tỏ lộ trong Tân Ước) [1]. Qui chuẩn giải thích này là một tiêu chuẩn của Công giáo để tiếp cận Kinh Thánh. Giờ đây, chúng ta hãy tìm xem Thiên Chúa Ba Ngôi “được ẩn giấu” trong Cựu ước như thế nào.

Chúng ta cùng bắt đầu từ ngọn nguồn, St 1,1 ghi lại rằng: “Lúc khởi đầu Thiên Chúa đã dựng nên trời và đất”. “Thiên Chúa đã dựng nên”, trong tiếng Hípri là bara Elohim, có một nét đặc biệt về ngữ học khi một danh từ số nhiều kèm theo một động từ số ít, một điều thực ra không vi phạm các qui tắc ngữ pháp của tiếng Hípri. Tính chất bất thường của số nhiều được dùng ở đây là nó có nghĩa là ba hoặc hơn (trong tiếng Hipri, một từ số nhiều chỉ biểu thị cho hai đơn vị). Cách thức quen thuộc để bác bỏ việc giải thích mầu nhiệm Ba Ngôi theo danh xưng Thiên Chúa này [Elohim] là cho rằng đó chỉ một trạng thái số nhiều để “biểu thị sự uy nghiêm”, chẳng hạn như hoàng hậu hay giáo hoàng có thể nói “chúng tôi” thay vì ngôi thứ nhất số ít. Dĩ nhiên, đây không phải là cách các nhà chú giải Kitô giáo truyền thống hiểu về bản văn ấy. Hãy xem, chẳng hạn như, thánh Laurensô Brindisi [2], một người đã học thông thạo tiếng Hipri giảng dạy về điều này:

Vì chưng Môsê, khi được Thánh Thần linh hứng, đã viết “bara Elohim”, theo nghĩa đen là “những thần, ngài-đã dựng nên” [the gods, he-created] (một chủ từ số nhiều cùng một động từ số ít), vậy thì, không chút nghi ngờ nào, chúng ta hiểu ý nghĩa của những từ này như sau: ông [Môsê] muốn nói đến số nhiều của các Ngôi vị Thiên Chúa nơi từ Elohim và sự duy nhất của bản thể [Thiên Chúa] nơi động từ số ít - “ngài-đã dựng nên”. Nói cách khác, ba Ngôi vị Thiên Chúa không phải là ba thiên chúa, nhưng là một Thiên Chúa. (Giải thích sách Sáng thế, chương 1, được trích trong Clough, Daniel M., Sách Sáng thế theo các Thánh, trang 5) [3].

Dĩ nhiên không ai nói rằng bản văn này minh định là chỉ có một Thiên Chúa trong ba Ngôi vị thần linh. Đó là một cách tiếp cận. Tuy nhiên, khi ngụ ý về số nhiều của các Ngôi vị trong Thiên Chúa Ba Ngôi, điều đó đã  báo trước về điều mà Tân ước sau đó mặc khải rõ ràng.

Chúng ta có thể nói tương tự về hai bản văn khác trong sách Sáng thế, nơi mà cái được gọi là “số nhiều của sự uy nghiêm” được tìm thấy: “Và Thiên Chúa phán: Chúng ta hãy tạo ra con người theo hình ảnh và chân dung…” (St 1,26), và “Vậy chúng ta hãy xuống và làm cho ngôn ngữ chúng ra bất đồng, như thế, chúng không còn hiểu được lời nói của nhau” (St 11,7). Câu đầu là lời Thiên Chúa phán trước khi tạo ra Ađam, còn câu sau liên quan đến những người xây Tháp Babel.

Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của chính Ngài, theo hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài đã không nói điều đó với các thiên thần, những vị mà con người không được tạo ra theo hình ảnh của họ, nhưng Thiên Chúa nói với Chính mình trong St 1,26. Trong cả bản Latinh và tiếng Anh, chúng ta có một động từ lối giả định thể truyền khiến, “Chúng ta hãy tạo…” ở câu 26, và một động từ lối trình bày ở câu tiếp theo sau, “Thiên Chúa đã dựng nên”. Về cơ bản, điều này giống với kiểu ngôn ngữ linh cảm: xin xem bản dịch xen kẻ của tiếng Hipri – câu 26 và 27 [4] – để kiểm chứng.

Trong việc làm bất đồng ngôn ngữ ở trình thuật tháp Babel, có một cấu trúc tương tự với St 11,7, có hai động từ số nhiều: “chúng ta hãy xuống và làm bất đồng…”, trong khi câu 8 theo sau có một động từ số ít: “Đức Chúa [Yahweh] phân tán…”.

Trong cả hai trường hợp, Môsê  được đặc ân biết – và chúng ta đọc thấy – về những bàn bạc nội bộ của Thiên Chúa, nói theo số nhiều của các Ngôi vị.

Vẫn còn một trình thuật nữa trong sách Sáng thế; chúng ta chuyển đến chương 18 và 19, nơi đó, Môsê thuật lại cuộc hội thoại giữa ba thiên thần với Abraham và sau đó là với Lot. Đây là trình thuật hạn định việc tiêu diệt thành Sodom và Gomorrah. Toàn bộ câu chuyện khá bí ẩn, vì sách Sáng thế lần lượt gọi ba vị này là “đàn ông” rồi “thiên thần” – tương tự như vậy, điều này cũng giống với các sách Tin mừng khi nói về các thiên thần đã hiện ra với những người phụ nữ sau Phục sinh. Càng bí ẩn hơn nữa là việc ba vị thiên thần chỉ xuất hiện sau khi chương 18 sách Sáng thế đề cập đến việc  “Yahweh” hiện ra với Abraham, sự hiện ra của Ngài không còn được nói gì thêm, trừ khi chúng ta thừa nhận rằng sự hiện ra của ba thiên thần là sự hiện ra của Yahweh. Hơn nữa, Abraham “sụp lạy xuống đất và nói: Lạy Chúa [Adonai], nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài” (St 18,2-3).

Nếu những vị thiên thần này không đại diện cho tư cách của Thiên Chúa, thì hành vi của Abraham sẽ là sự xúc phạm gây sốc cho thuyết độc thần nghiêm nhặt của Cựu ước. Để so sánh, khi thánh Gioan phủ phục dưới chân một thiên thần, vị này đã ngăn ngài lại và từ chối việc nhận sự tôn kính như vậy: “Đừng làm như thế, vì tôi cũng là kẻ tôi tớ như ông… Hãy thờ lạy Thiên Chúa” (Kh 22,8-9).  Nhưng những vị thiên thần kia lại nhận lấy sự tôn kính tương tự từ Abraham mà không hề can ngăn, rất có thể bởi họ đại diện cho (các) Ngôi vị Thiên Chúa.

Thánh Augustinô giải thích đoạn văn này theo hướng Tam vị Nhất thể trong cuốn thứ hai của tác phẩm Bàn về Chúa Ba Ngôi [5]. Theo Đức ông Pohle, quan điểm của thánh Augustinô là ba vị thiên thần trong chương 18 sách Sáng thế cũng chỉ là những vị thiên thần chứ không thực sự là chính Thiên Chúa, nhưng sứ vụ của họ, theo những lời họ đã nói, được hiểu như những lời của Thiên Chúa; nói cách khác, họ đại diện cho tư cách của Thiên Chúa. Quan điểm này được thánh Athanasiô, Basiliô, Cyrilô thành Alexandria, Gioan Kim khẩu, Giêrônimô, Grêgôriô Cả, và những vị khác chia sẻ. Việc “đại diện cho tư cách” này có thể giúp chúng ta giải thích được việc Thiên thần sẵn lòng chấp nhận cho Abraham “sụp lạy xuống đất” - một sự tôn thờ hướng đến ba Ngôi vị thần linh, là Đấng mà ba vị thiên thần biểu lộ cách rõ ràng.

Có thể thấy danh sách ở trên không chỉ có các Giáo phụ Tây phương mà còn cả Đông phương, những người đọc về tình tiết này theo cái nhìn của thần hiện Ba ngôi. Một trong những ảnh tượng [icon] nổi tiếng nhất của Giáo hội Chính thống Nga, bức Trinity của Andrei Rublev [6], miêu tả lòng mến khách của Abraham đối với ba vị thiên thần, nhưng lại khắc họa hình ảnh Thiên Chúa Ba ngôi cách rõ ràng.

Còn một trình thuật nữa nằm trong Ngũ thư, chúng ta đến với Ds 6,24-27. Đây là công thức chúc lành mà Thiên Chúa truyền cho Môsê để dạy Aaron và những người con thuộc hàng tư tế của ông:

“Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em.
Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em.
Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em”.

Công thức chúc lành gồm ba phần, khiến cho nhiều nhà chú giải Kitô giáo nhận ra Thiên Chúa Ba ngôi trong đó. Cần lưu ý rằng “khuôn mặt” mà vị tư tế Lêvi xin Thiên Chúa tỏ ra cho chúng ta nằm ở vị trí thứ hai của bộ ba: đó chính là Nhan thánh Đức Giêsu! [7]

Nhiều linh mục dòng Phanxicô dùng thể thức này của chương 6 sách Dân số để chúc lành cho mọi người. Câu chuyện về cái cách mà công thức chúc lành này được biết đến như là “công thức chúc lành của thánh Phanxicô” đang được dựng nên.

Giờ đây, chúng ta chuyển qua sách Ngôn sứ Isaia, chương thứ 6, là bản văn đưa ra hạn từ Sanctus [Thánh] trong Thánh lễ. Trong trích đoạn bàn về Thiên Chúa Ba ngôi, Đức ông Joseph Pohle nói về điều này như sau:

Sự ám chỉ rõ ràng nhất về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba ngôi trong Cựu ước có lẽ nằm ở điều được gọi là Trisagion [“ba lần Thánh”] trong Is 6,3: “Thánh, Thánh, Thánh, Đức Chúa là Thiên Chúa các Đạo binh, toàn cõi đất ngập tràn vinh quang của Ngài”. Đây là quan điểm của hầu hết các Giáo phụ chứ không phải một vài thần học gia. Ba lần “Thánh” này [được vang lên bởi seraphim, ca đoàn các thiên thần cao quý nhất] đề cập đến một thị kiến xuất thần về Thiên Chúa của Isaia, vị ngôn sứ được gọi cách trang trọng và được tôn phong là Ngôn sứ của Ngôi lời Nhập thể, một chức vụ dành riêng cho ông với tước vị “Người rao giảng Tin mừng trong số bốn vị ngôn sứ lớn".

Hạn từ “thánh” trong tiếng Hipri là Kadosh (qā·ḏō·wōš) [8]. Đối với việc lặp lại ba lần một hạn từ, một số tác giả tuyên bố đó không phải là một cách thức thông thường của việc cấu thành những cấp so sánh tương đối và tột bậc của tính từ trong tiếng Hipri, và việc nói ba lần tính từ này là một cố gắng để diễn đạt cấp độ tột bậc. Tôi thấy một số người tranh cãi về vấn đề này, họ cho rằng việc lặp lại ba lần một tính từ chỉ đơn thuần là một “sự khuếch đại”. Tôi sẽ để cho các chuyên viên tiếng Hipri phản bác điều đó; dù chịu ràng buộc bởi các quy tắc sử dụng tiếng Hipri hay sự khao khát để nên “mãnh liệt”, thì theo cách nào đi nữa, thánh ngôn sứ Isaia đã dạy chúng ta rằng, Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là “thánh”, nhưng Ngài là “Thánh, Thánh, Thánh”; và Giáo hội đã nhận thấy, trong lời vinh chúc này của ca đoàn seraphim, một dự ngôn của mặc khải trọn vẹn về Thiên Chúa Ba ngôi.

Trong một chỉ dẫn khác về số nhiều nơi Thiên Chúa, chính ngôn sứ Isaia cũng trình bày rằng Đấng Messia sẽ đến là Thiên Chúa. Sau đây là một số mô tả của vị ngôn sứ về Đấng Kitô sẽ đến: “danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình” (Is 9,5; x. Lc 1,32); “Emmanuel”, theo nghĩa đen là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Is 7,14; x. Mt 1,23); “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu anh em” (Is 35,4; x. Mt 9,5); “Hãy dọn đường cho Đức Chúa… Kìa, Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ quang lâm hùng dũng” (Is 40,3.10; x. Mc 1,3).

Trong các Thánh vịnh về Đấng Messia, tôi sẽ chỉ chọn 2 bản văn sau: “Đức Chúa phán bảo tôi:  Con là con Ta, ngày hôm nay, Ta đã sinh ra con” (Tv 2,7) và “Sấm ngôn của Đức Chúa phán cùng Chúa thượng tôi: Hãy ngự bên hữu Ta… tự lòng Ta, trước hừng đông xuất hiện, Ta đã sinh ra con” (Tv 109,1-3). Ở đây, Đấng Messia được thể hiện như là Con Thiên Chúa. Hơn nữa, Ngài là “Chúa thượng của tôi” [của Đavít], lại đồng thời là Con của “Đức Chúa”; nói cách khác, Ngài vừa là Con Thiên Chúa vừa là Thiên Chúa. Trong cuộc đời công khai của mình, Chúa chúng ta đã khiến những người Pharisêu bối rối về mầu nhiệm kín ẩn nơi Thánh vịnh 109 (x. Mt 22,41-46). Nếu có thiện chí, những kẻ đối nghịch với Đức Giêsu cần phải nhờ Ngài giải thích đoạn văn trên, là đoạn văn được hoàn toàn ứng nghiệm nơi Ngài, nhưng họ đã xem trọng tiếng nói của mình. Liên quan đến những kẻ đối nghịch cùng Chúa chúng ta, thánh Augustinô chỉ ra rằng, những người Dothái không tin vào ngày của Đức Kitô hiểu những tuyên bố của Đức Kitô hơn cả lạc giáo Ariô, vì những người ấy nhận ra được Ngài gọi chính mình là Thiên Chúa, đơn giản vì Ngài gọi Thiên Chúa là Cha (x. Ga 5,18 và Ga 10,33; lưu ý rằng Đức Giêsu đã không phủ nhận cáo buộc ấy), trong khi các dị giáo đã bỏ lỡ điểm ấy, và phủ nhận thần tính của Ngài. Tất cả những điều này thể hiện việc có nhiều ngôi vị nơi Thiên Chúa, ít nhất là liên quan đến Chúa Cha và Chúa Con.

Chúng ta có thể thấy được những lời tiên báo thể hiện việc có nhiều ngôi vị nơi Thiên Chúa trong thể loại văn chương cuối cùng của Cựu ước – Sách Khôn ngoan. Nhưng để giữ cho vấn đề không quá dài dòng, tôi xin giới thiệu bản văn ở trang 16, trong tác phẩm “Giáo huấn của sách Khôn ngoan” của Đức ông Pohle để bạn đọc tham khảo [9].

Những ai muốn đọc thêm những bài viết của chúng tôi về Mầu nhiệm lớn lao nầy, xin mời xem một danh mục nhỏ của chủ đề này tại trang Catholicism.org [10].

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba ngôi là “Mầu nhiệm thuần túy” hay “Mầu nhiệm tuyệt đối”, cả hai đều có nghĩa rằng, chúng ta chẳng có cách nào để biết về chúng nếu không nhận được ơn từ mặc khải siêu nhiên, và chúng ta không thể lĩnh hội mầu nhiệm ấy cách trọn vẹn. Vì chưng, đó là một Mầu nhiệm – quả thực lớn lao nhất trong các Mầu nhiệm của chúng ta – mà chúng ta không thể biết đầy đủ về nó, nhưng chúng ta có thể biết những điều Thiên Chúa phán dạy chúng ta qua Giáo hội. Và thật chính đáng và phải đạo khi chúng ta tôn thờ Ba ngôi:

“Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần; như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen!”.

Nguồn: https://catholicism.org/ad-rem-no-356.html
Tác giả: Tu huynh André Marie
Grêgôriô Võ Trần Nhựt chuyển ngữ
------------------------------------------------------

[1] https://books.google.com.vn/books?id=dNcRAAAAYAAJ&pg=PA626&dq=Saint+Augustine+novum+testamentum+in+vetere+latet%3B+vetus+testamentum+in+novo+patet&hl=en&ppis=_c&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Saint%20Augustine%20novum%20testamentum%20in%20vetere%20latet%3B%20vetus%20testamentum%20in%20novo%20patet&f=false

https://christianity.stackexchange.com/questions/68916/reference-for-this-new-is-in-the-old-concealed-quote-that-is-attributed-to-aug

[2] https://catholicism.org/saint-lawrence-of-brindisi-apostolic-doctor.html

[3] https://store.catholicism.org/genesis-according-to-the-saints.html

[4] https://biblehub.com/text/genesis/1-26.htm
https://biblehub.com/text/genesis/1-27.htm

[5] Có thể xem một cuộc thảo luận ngắn nhưng đáng quan tâm về đoạn văn này tại: https://christianity.stackexchange.com/questions/37054/is-genesis-18-regarded-as-a-theophany-of-the-trinity-by-any-denomination

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Trinity_(Andrei_Rublev)

[7] Sau đây là một giải thích ngắn gọn về công thức chúc lành này của một nhà chú giải, có vẻ như không phải là người Công giáo. Xin xem video: https://www.youtube.com/watch?v=gYCNxbiGZPc

[8] https://biblehub.com/hebrew/kadoosh_6918.htm

[9] https://archive.org/details/divinetrinitydog00pohl/page/16/mode/2up

[10] https://catholicism.org/happy-trinity-sunday.html

------------------------------

 

BaNgôi ABC435: MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI

 

Hỏi: xin cha giải thích rõ về Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi mà Giáo Hội mừng kính trong Chúa Nhật BaNgôi ABC435


Hỏi: xin cha giải thích rõ về Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi mà Giáo Hội mừng kính trong Chúa Nhật này.

Trả lời:

Sau khi Bản Nghi Thức Thánh Lễ mới được Hội Đồng Giám Mục Viêt Nam công bố cho thi hành trên toàn quốc, nhiều ý kiến khác nhau đã được bày tỏ liên quan đến nội dung dịch thụât và một số từ ngữ thần học và phụng vụ được sử dụng trong Bản Nghi Thức mới này.


Trước hết là phần mở đầu Thánh Lễ, Chủ tế làm dấu thánh giá với công thức:

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Công thức này đã được dùng lại từ Bản Nghi Thức cũ xuất bản năm 1969 nhưng khác với công thức của Bản thứ 2 ban hành năm 1992 như sau:

Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Lý do thay đổi được đưa ra là để tránh sự lầm lẫn về “Ba Chúa” (Trithéisme) có thể gây ra trong công thức của Bản 1992 tức là muốn nhấn mạnh đến sự kiện chỉ có Một Thiên Chúa với Ba Ngôi Vị “đồng một bản thể (consubstantialis) và uy quyền như nhau” đúng như Giáo Hội tuyên xưng trong Kinh Tin Kính của Công đồng Nicene (325 A.D).

Chi tiết quan trọng này rất thích hợp để chúng ta suy niệm về Mầu Nhiêm Chúa Ba Ngôi (The Holy Trinity) mà Giáo Hội cử hành Chúa Nhật tuần này.

Có thể nói: Chúa Ba Ngôi là một Mầu Nhiệm lớn nhất của Đạo Công Giáo được Chúa Kitô thiết lập trên nền tảng các Thánh Tông đồ cách nay hơn 2.000 năm.

Xưa kia, các Thánh Giáo Phụ (Church Fathers), đặc biệt Thánh Augustinô (354-430), đã suy niệm rất nhiều về Mầu Nhiệm này nhưng các ngài đã không thể tìm ra được lời giải đáp thuần lý nào ngoài xác tín đó là Mầu Nhiệm phải tin mà thôi.

Trước hết, Mầu Nhiệm này đã không được mặc khải trong Kinh Thánh Cựu Ước có lẽ để tránh bối rối cho Dân Do Thái vốn quen với não trạng “độc thần = monotheism” theo đó họ chỉ biết tôn thờ một Thiên Chúa là Cha của các Tổ Phụ Ápraham, Isaác và Giacóp và cũng là Thiên Chúa đã giải phóng họ, qua bàn tay ông Môsê, khỏi ách thống khổ bên Ai Cập, được an toàn trở về quê hương. Nghĩa là họ không biết gì về Chúa Kitô, Đấng đã xuống trần gian làm Con Người để cứu chuộc cho nhân loại khỏi chết vì tôi. Cũng như không biết Chúa Thánh Thần là Thần Chân lý, là Đấng ban sự sống, đã khai sinh Chúa Giêsu trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria và đã phục sinh Chúa Giêsu Kitô từ cõi chết sau ba ngày nằm trong mồ đá.

Vì thế sau khi đưa dân Do Thái an toàn vượt qua Biển đỏ và tiến vào hoang địa để ở đó trong 40 năm chờ ngày vào chiếm hữu vùng Đất Hứa, ông Môsê, trong thời gian này, đã nhắc lại cho Dân ghi nhớ và suy niệm rằng “trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính CHÚA là Thiên Chúa chứ không có thần nào khác nữa. Anh em hãy giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người mà hôm nay tôi truyền cho anh em, như vậy anh em và con cháu anh em sau này sẽ được hạnh phúc, được sống lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em vĩnh viễn ban cho anh em” (Đnl 4,39-40). Đó là Thiên Chúa mà dân Do Thái tôn thờ từ thời Cựu Ước cho đến nay.

Ngược lại, trong Kinh Thánh Tân Ước mà anh em Do Thái không nhìn nhận và đọc chung với chúng ta, thì Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi đã được mặc khải rõ ràng cho nhân loại lần đầu tiên qua trình thuật Chúa Giêsu nhận phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả trong sông Jordan (x. Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22), nơi đây “Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu” và tiếng nói của Chúa Cha lần đầu được nghe từ trời cao phán ra: “Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con” (Lc 3:22).

Tiếng Chúa Cha lại được nghe thêm một lần nữa khi Chúa Giêsu Biến Hình trên núi Tabor trước mắt ba Tông đồ Phêrô, Gioan và Giacôbê: “Đây là Con Ta yêu dấu hằng đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người” (Mt 17:5). Đặc biệt trong Tin Mừng Thánh Mátthêu, Chúa Giêsu đã minh nhiên nói đến Ba Ngôi Thiên Chúa khi Người truyền cho các Tông đồ đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ và rửa tội cho muôn dân “nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”. Những lời này của Chúa Giêsu đã vén mở cho chúng ta biết về Ba Ngôi Thiên Chúa đồng bản thể trong Một Thiên Chúa duy nhất mà Giáo Hội long trọng mừng Lễ hôm nay.

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi thực không thể giải thích cách thuần lý nào cho con người hiểu được. Nhưng, là tín hữu Công Giáo, chúng ta phải tuyên xưng và sống với mọi chiều kích của Mầu Nhiệm này để không bị rối đạo (heretical). Tuy nhiên, để giúp cho các em nhỏ và người lớn học giáo lý hiểu về Mầu Nhiệm này, ta có thể dùng hình ảnh một ngọn đèn điện hay đèn dầu. Mọi đèn này đều có 3 yếu tố không thể tách rời nhau được:

Một là hình dáng (shape) của đèn như dài ngắn, tròn hay vuông, to hay nhỏ...

Yếu tố thứ hai là ánh sáng (light) phát ra khi đèn được bật hay đốt lên.

Yếu tố thứ ba là sức nóng (heat) sẽ phát ra từ đèn sau một thời gian ngắn được thắp sáng lên.

Thiếu một trong 3 yếu tố trên thì không thể có đèn điện hay đèn dầu được, vì không có đèn nào mà lại không phát ra ánh sáng, sức nóng trong một hình dáng cụ thể mà người ta trông thấy được. Cũng vậy, tuy với Ba Ngôi Vị là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nhưng cùng Một Thiên Chúa duy nhất thánh thiện, uy quyền và đầy yêu thương. Chính tình yêu này của Ba Ngôi Thiên Chúa đã đưa đến kết quả “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa..” (St 1,27) và “muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2,4).

Mặt khác, Mầu Nhiệm BA trong MỘT cũng diễn tả cách siêu hình cho chúng ta biết về bản chất của Giáo Hội là tuy có nhiều trong thành phần nhưng chỉ qui kết về một đích điểm: đó là cùng một Đức Tin, một Phép Rửa, một Thiên Chúa duy nhất là Đấng đã dựng lên và cứu chuộc con người chỉ vì yêu thương và tha thứ… Do đó, tuyên xưng và sống Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi cũng mạnh mẽ đòi hỏi chúng ta phải san bằng mọi dị biệt, mọi bất đồng và mọi trở ngaị để trở nên MỘT trong cùng một niềm tin, trong yêu thương, bác ái và an hoà với nhau như Ba Ngôi trong Một THIÊN CHÚA của Tình Thương, Công minh, An bình và Hiệp nhất.

Ước mong giải đáp này thỏa mãn phần nào câu hỏi được đặt ra.

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

----------------------------

 

BaNgôi ABC436: DÒNG SÔNG YÊU THƯƠNG


 + ĐTGM. Giuse Vũ Văn Thiên

 

Trong chu kỳ của một năm phụng vụ, thông thường, Giáo Hội hướng dẫn chúng ta để hiểu biết BaNgôi ABC436


Trong chu kỳ của một năm phụng vụ, thông thường, Giáo Hội hướng dẫn chúng ta để hiểu biết và nhận ra những gì Chúa đã làm vì yêu thương chúng ta. Chúa Nhật hôm nay là lễ Chúa Ba Ngôi, phụng vụ hướng chúng ta đến một chủ đích hoàn toàn khác biệt: đó là chúng ta tìm hiểu xem Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ là ai và bản chất của Ngài là thế nào. Các bài đọc Lời  Chúa tìm cách đưa ra câu trả lời: Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Chúa Ba Ngôi. Ba Ngôi tách biệt nhưng chỉ là một Chúa. Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Cha là Đấng Sáng tạo, Chúa Con là Đấng Cứu chuộc, Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh hóa. Như thế, mỗi người chúng ta đều là công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa, tức là được Chúa ban cho hiện hữu làm người, được Chúa cứu chuộc và hôm nay đang được Chúa thánh hóa hướng dẫn, để nhờ Chúa mà chúng ta đạt tới mức hoàn hảo, tức là thánh thiện.

Nói đến Chúa Ba Ngôi, chúng ta thường nghĩ ngay đến một đề tài cao siêu, khó hiểu. Đối với nhiều người tín hữu, xem ra Chúa Ba Ngôi không có liên quan gì nhiều đến đời sống của họ. Thực ra, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi tuy vượt trí khôn của con người, nhưng có mối liên hệ mật thiết với đời sống người Kitô hữu. Trọn vẹn đời sống của người tin Chúa được bao bọc trong mầu nhiệm này. Nói cách khác, Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch và là đích điểm của cuộc đời chúng ta, có nghĩa nhờ Chúa Ba Ngôi mà chúng ta tồn tại hiện hữu, và rồi lý tưởng mà chúng ta đang cố gắng đạt tới trong tương lai là hạnh phúc thiên đàng cũng là Chúa Ba Ngôi. Bởi lẽ, hạnh phúc thiên đàng là được sống trong Chúa Ba Ngôi, nơi có hạnh phúc viễn mãn tràn trề.

Giáo Hội dạy chúng ta: Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là một trong “ba mầu nhiệm Cả”, cùng với hai mầu nhiệm kia là mầu nhiệm Nhập thể và mầu nhiệm Cứu độ. Danh xưng “mầu nhiệm Cả” nói lên tầm quan trọng và cốt lõi Đức tin Kitô giáo. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là một đặc tính làm cho Đức tin Kitô giáo của chúng ta khác với Đạo Do Thái và Đạo Hồi, là hai tôn giáo  cũng được gọi là “độc thần” như chúng ta. Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo đều cùng tôn thờ Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Giacóp, tức là Thiên Chúa đã can thiệp vào lịch sử qua các vị tổ phụ này. Tuy vậy, chỉ có Đức tin Kitô giáo mới diễn tả Thiên Chúa Ba Ngôi, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chính Đức Giêsu mạc khải cho chúng ta điều ấy. Trong giáo huấn của Người, Người dạy chúng ta nhận biết Chúa Cha và sống tình con thảo với Người. Đức Giêsu cũng nhận mình là Đấng Thiên Sai, tức là được Chúa Cha sai đến trần gian để thực hiện thánh ý của Ngài. Đức Giêsu cũng nói về Chúa Thánh Thần là Đấng bảo trợ, Đấng ban sức mạnh và soi sáng các tín hữu để họ can đảm tuyên xưng Đức tin và thực hành những gì Người đã dạy. Tổng hợp những gì Chúa Giêsu đã dạy, Giáo Hội tuyên xưng: Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa Ba Ngôi.

Nói đến Chúa Ba Ngôi là chúng ta đề cập tới một lãnh vực thuần thuý trừu tượng thiêng liêng. Để có thể hiểu được phần nào, chúng ta phải dùng phương pháp "loại suy", tức là so sánh với những thực tại trong cuộc sống thường ngày. Hình ảnh dòng sông là một trong số nhiều hình ảnh được dùng để suy tư về Chúa Ba Ngôi. Hình ảnh này diễn đạt ân sủng phong phú của Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng thời cho thấy đời sống nội tâm của người tín hữu trong Chúa Ba Ngôi là điều cần thiết như thế nào.

Con sông mang dòng nước phù sa đến tưới cho các cánh đồng, làm cho cây cối được tươi tốt và đơm bông kết trái. Dòng sông cũng mang sự sống đến cho con người và mọi loài. Chúng ta thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó mình không có nước thì cuộc sống sẽ ra sao? Thiên Chúa Cha chính là cội nguồn của dòng sông, và Người đổ vào dòng sông nguồn nước phù sa mầu mỡ là tình yêu và ân sủng của Người. Chúa Giêsu chính là dòng sông chứa đựng nguồn nước tình yêu và ân sủng ấy. Và Chúa Thánh Thần là sức đẩy để nguồn nước tình yêu chảy đến các tâm hồn. Như con cá sẽ không sống được nếu nó nhảy ra khỏi dòng sông, vũ trụ này sẽ không thể tồn tại nếu tách rời khởi tình yêu quan phòng và sáng tạo của Thiên Chúa. Như cây cối sẽ không thể tươi tốt và đơm bông kết trái, nếu nó không hút lấy sự sống từ dòng sông mang lại, con người sẽ không có sự sống nếu khước từ Thiên Chúa. Càng ở xa dòng sông, cánh đồng càng dễ nứt nẻ và khô cháy. Cũng vậy, con người sẽ không thể sống được nếu tách ra khỏi dòng sông tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Lễ Chúa Ba Ngôi nhắc chúng ta về sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài trong vũ trụ và trong đời sống chúng ta. Chính Thiên Chúa đã khẳng định và tình yêu thương của Ngài, khi Ngài xưng danh với ông Môisen: “Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và lòng thành tín!”. Suốt bề dày lịch sử nhân loại, Thiên Chúa vẫn luôn tỏ lòng từ bi và thương xót con người, mặc dù họ nhiều lần lầm lỗi và bội phản. Đức Giêsu đã đến trần gian để mạc khải cho chúng ta rõ hơn về Thiên Chúa. Vì yêu thương nhân loại, Chúa Cha đã sai Con của Ngài đến trần gian. Ai tin vào Con Thiên Chúa, sẽ tìm được bình an và sẽ được cứu độ. Như thế, Chúa Giêsu được trao phó sứ mạng quảng diễn hình ảnh từ bi nhân hậu của Chúa Cha, để hết thảy mọi người đều có thể thân thưa với Chúa Cha với tình con thảo: “Lạy Cha chúng con ở trên trời...”.

Khi thiện chí sống tình con thảo với Thiên Chúa và khi chuyên cần thực thi giáo huấn của Chúa Giêsu, người tín hữu như cây được tưới mát bằng dòng suối yêu thương là Chúa Ba Ngôi. Hơn thế nữa, họ được hòa mình vào dòng chảy yêu thương của Chúa Ba Ngôi, để chia sẻ sức sống thiêng liêng và tận hưởng hạnh phúc tuyệt vời Chúa ban cho người công chính. Như thế, khi trọn tình yêu mến và hiệp thông với Chúa Ba Ngôi, dù còn sống nơi trần gian, chúng ta đã được nếm trước vinh quang nước trời. Bởi lẽ hạnh phúc đời đời là gì, nếu không phải là được hòa mình vào hạnh phúc của chính Ba Ngôi Thiên Chúa, để tận hưởng tình yêu viên mãn và bất tận nơi thiên quốc?

Sống trong Chúa Ba Ngôi, đòi hỏi người tín hữu phải có Đức tin và niềm xác tín. Bởi lẽ Thiên Chúa là Đấng Vô Hình, chúng ta chỉ có thể cảm nhận Ngài bẳng trái tim và lý trí, tức là bằng tình yêu mến và cậy trông. Làm thế nào để thể hiện tình yêu mến và cậy trông nơi Chúa Ba Ngôi? Thánh Phaolô khuyên chúng ta: “Anh em hãy gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau. Hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương, sẽ ở trong anh em” (Bài đọc II). Thì ra, Thiên Chúa cao sang là thế, lại hiện diện trong tâm hồn chúng ta là những con người nhỏ bé tầm thường. Để được Ngài hiện diện, chúng ta chẳng phải khó nhọc tìm kiếm đâu xa, hoặc chẳng phải làm những gì to tát, nhưng đơn giản là sống hiền hòa với anh chị em mình. Thiên Chúa ngự trong tâm hồn những người công chính và gắng tâm chu toàn luật yêu thương, vì “đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời”, như lời của một bài thánh ca chúng ta vẫn thường hát.

Khi suy tư về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta không quên nói đến việc làm dấu thánh giá. Chúng ta làm dấu thánh giá nhiều lần trong ngày: khi thức dậy, trước khi ra khỏi nhà, trước khi lái xe, trước khi ăn cơm, trước và sau khi cầu nguyện, buổi tối trước khi đi ngủ...Dấu thánh giá đơn sơ là thế, nhưng lại là một nghi thức quan trọng. Tuy vậy, không ít người vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nghi thức làm dấu thánh giá: Đây là lời tuyên xưng Đức tin vào Chúa Ba Ngôi, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh thần. Đây cũng là cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta những ơn lành, nhất là biết sống ơn gọi của người Kitô hữu. Dấu thánh giá được phác họa trên thân mình, nhắc cho chúng ta niềm xác tín vào tình thương của Chúa, thể hiện qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Đây cũng là lời kinh của lòng trông cậy, với niềm xác tín Chúa Ba Ngôi là nguồn suối yêu thương sẽ đổ chan hòa ơn thánh cho những ai yêu mến Ngài. Sau cùng, dấu thánh giá cũng nhắc nhở chúng ta: người Kitô hữu bất kể làm điều gì, bất cứ ở đâu, phải luôn luôn nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa. Nói cách khác, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta phải hướng về Chúa, ý thức về những lời mình nói, những việc mình làm, để những lời nói và việc làm ấy không còn là nhân danh cá nhân, nhưng là nhân danh Chúa Ba Ngôi. Hiểu và sống như thế, chúng ta sẽ thấm đượm chất men Tin Mừng trong mọi hành vi cử chỉ và lời nói của chúng ta.

Xin Chúa cho chúng ta được sống trong dòng sông ân sủng của Ba Ngôi Thiên Chúa, nhờ vậy, đời sống chúng ta sẽ luôn tìm thấy an bình. Sống trong dòng sông này, chúng ta sẽ "như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui" (Tv 131,2).

----------------------------

 

BaNgôi ABC437: ĐẤNG DUY NHẤT


Trầm Thiên Thu

 

Kinh Thánh xác định: “Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ BaNgôi ABC437


Kinh Thánh xác định: “Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết Đấng Hoá Công. Thế mà, lửa với gió, hay làn khí thoảng qua, hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn, hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần, là những bậc quản cai hoàn vũ.” (Kn 13:1-2)

Đó là những lời khôn ngoan nói về tội thờ ngẫu tượng. Tại sao? Vì không tôn thờ Thiên Chúa mà tôn thờ nhưng thứ khác, chỉ là thụ tạo. Mê tiền bạc hoặc danh lợi cũng là một dạng tôn thờ ngẫu tượng.

Thật vậy, thụ tạo chúng ta PHẢI tôn thờ chỉ một Thiên Chúa mà thôi, vì Ngài là ĐẤNG DUY NHẤT. (Đnl 6:4; Nkm 9:6; Xh 20:3; Đnl 5:7; Đnl 32:39; Gđt 8:20; Kn 12:13; Is 43:10; Is 45:6; Is 46:9; Đn 3:28-29; Đn 14:41; Hs 13:4) Nhận biết Thiên Chúa là người khôn ngoan, tin vào Một Chúa Ba Ngôi là người thông minh.

Thiên Chúa chỉ có một, nhưng có ba ngôi. Thiên Chúa Ba Ngôi trong Tam Vị Nhất Thể đã khai mở tính hợp lý mà Giáo lý Công giáo gọi là “bí mật tận cùng” về Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo lý Giáo hội Công giáo dạy: “Chính bản chất của Thiên Chúa là yêu thương. Bằng cách sai Con Một và Chúa Thánh Thần Yêu thương một cách trọn vẹn, Thiên Chúa đã mạc khải bí mật tận cùng của Ngài: Chính Thiên Chúa – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – trao đổi tình yêu hằng hữu, và Ngài tiền định chúng ta cùng chia sẻ sự trao đổi đó.” (số 221)

Mỗi ngày chúng ta tuyên xưng Chúa Ba Ngôi nhiều lần, vì mỗi khi làm dấu Thánh Giá: “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.” Đó là lúc chúng ta chúc tụng và tuyên xưng Một Chúa Ba Ngôi. Ngoài việc làm dấu Thánh Giá, chúng ta còn nhiều lần chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi khi chúng ta cầu nguyện – chung hoặc riêng: “Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và hằng có, và đời đời chẳng cùng.” (Kh 1:8) Chúa Giêsu đã căn dặn: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28:19)

Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của Đức Tin Công giáo. Mầu nhiệm này quan trọng nhất nhưng cũng khó hiểu nhất, và chắc chắn chúng ta không thể hiểu thấu theo suy luận của trí óc phàm nhân.

Sự kiện Cựu Ước thật kỳ lạ và tuyệt vời… Ngay từ sáng sớm, ông Môsê lên núi Sinai như Chúa đã truyền dạy, ông mang theo hai bia đá. Chính hai bia đá này sẽ được ghi Thánh Luật – Thập Giới, Mười Điều Răn. Rồi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặt Chúa và kêu cầu Thánh Danh. Sau đó Ngài đi qua trước mặt ông và hô: “Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì, và trừng phạt con cháu đến ba bốn đời vì lỗi lầm của cha ông.” (Xh 34:6-7) Thiên Chúa giàu lòng thương xót nhưng cũng rất công bình, Ngài “không bỏ qua điều gì” và “trừng phạt tam tộc.” Người Việt chúng ta cũng có cách nói: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.” Điều đó cho thấy tội lỗi có tính liên đới chứ không đơn giản như chúng ta tưởng, không phải là ai làm nấy chịu.

Ông Môsê vội vàng phục xuống đất thờ lạy khi nghe tiếng Chúa, và ông thân thưa: “Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài.” (Xh 34:9) Phàm nhân là thế, xấu xa mà cứ ra vẻ tốt lành và đòi hỏi. Thế nên Thiên Chúa vừa nhắn nhủ vừa truyền lệnh: “Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mơ-ri-va, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc.” (Tv 95:8)

Mặc dù Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, nhưng vì thích ăn “trái cấm” và kiêu căng nên chúng ta mất ơn nghĩa với Ngài và bị “con rắn” quấn chặt. Tuy nhiên, Ngài vẫn yêu thương chúng ta nên Ngài lại “tháo gỡ” cho chúng ta bằng Bí tích Thánh Tẩy và Bí tích Hòa Giải, đặc biệt là cho Ngôi Hai nhập thể làm người và chịu chết để cứu chuộc, khôi phục nguyên trạng cho chúng ta là lại được quyền làm con cái như xưa. Ngài đã sinh chúng ta hai lần – và nhiều lần khác, mỗi khi chúng ta xưng tội. Đó là đại đặc ân của lòng thương xót mà chúng ta không thể hiểu hết. Vả lại, chính Chúa Giêsu đã xác định: “Lòng thương xót của Ta lớn hơn tội lỗi của cả nhân loại.” (Nhật Ký Thánh Faustina, 1485) Do đó, cần phải biết chúc tụng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta chúc tụng Ngài cũng chẳng thêm gì cho Ngài nhưng sinh ích lợi cho phần rỗi của chúng ta. Thật tuyệt vời vô cùng!

Mặc dù đang ở trong lò lửa, Adaria vẫn thản nhiên hát thánh ca: “Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời. Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời. Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá mà thấu nhìn vực thẳm, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.” (Ðn 3:52-56) Ca tụng Thiên Chúa là niềm hạnh phúc của tín nhân. Vả lại, “chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.” (Ga 3:27) Vì thế, bổn phận của mỗi chúng ta là không ngừng chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa.

Vui, buồn, sướng, khổ đều là hồng ân. Chúc tụng Thiên Chúa khi đời sống êm ả như dòng sông hiền hòa là điều không khó, nhưng thật là khó nếu cuộc đời gặp điều bất trắc mà vẫn biết chân thành ca tụng Chúa. Vì thế, chúng ta phải cố gắng không ngừng. Thật vậy, dù bị trắng tay và khốn khổ cùng cực, Thánh Gióp vẫn chấp nhận và dâng lời chúc tụng Thiên Chúa: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa.” (G 1:21) Gương Thánh Gióp thật sáng ngời, là tín nhân thì phải cố gắng noi theo, và đó cũng là “điểm lạ” mà những kẻ vô thần không có.

Dù việc nhỏ, công to, làm gì cũng “nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.” Đó là chúc tụng Chúa Ba Ngôi, chứng tỏ niềm tín thác vào Ngài, đồng thời còn phải thể hiện niềm tin đó với nhau trong cuộc sống đời thường. Điều đó không chỉ là việc cần thiết mà còn là bổn phận với nhau, vì mọi người đều có mối liên đới lẫn nhau. Thánh Phaolô nói: “Thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện.” (2 Cr 13:11-12) Đó là ước muốn thánh thiện, phù hợp với mệnh lệnh của Chúa Giêsu: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5:48)

Thánh Phaolô chân thành nói: “Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Amen.” (2 Cr 13:11-13) Thật hạnh phúc khi chúng ta đang được sống trong lời cầu chúc đó, bởi vì cuộc đời chúng ta luôn đầy ắp ân sủng, tình yêu thương và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Ôi, thật hạnh phúc, nhưng phàm phu tục tử không thể nào hiểu được!

Đó là đặc ân khôn ngoan. Rất cần thiết. Tại sao? Kinh Thánh cho biết: “Nơi Đức Khôn Ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất.” (Kn 7:22-23)

Một minh chứng hiển nhiên Lòng Chúa Thương Xót bao la: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3:16) Quả thật là thế, và còn hơn thế nữa, bởi vì “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, KHÔNG phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà ĐƯỢC CỨU ĐỘ. Ai tin vào Con của Người thì KHÔNG bị lên án; nhưng kẻ KHÔNG tin thì bị lên án rồi, vì đã KHÔNG tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.” (Ga 3:17-18) Những chữ “không” viết giống nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Thánh Mark khổ tu cho biết: “Ai đã phạm tội thì đừng bao giờ thất vọng. Chúng ta không bị đoán phạt vì số lượng tội lỗi đã phạm, nhưng vì chúng ta không muốn sám hối và không nhận biết các phép lạ của Chúa Kitô.” Đó là người khôn ngoan và thông minh. Nhưng thế nào là thông minh đích thực? Thánh Antôn Cả giải thích: “Có những người được gọi là thông minh chỉ vì từ ngữ ấy bị lạm dụng. Người thông minh không phải là người nghiên cứu ngôn từ và tác phẩm của các bậc thông thái thời xưa, nhưng là người có tâm hồn sáng suốt, biết đoán định điều tốt điều xấu; với lòng tri ân Thiên Chúa, họ xa tránh những điều xấu nguy hại cho linh hồn, đồng thời ân cần lưu tâm và thực hiện điều tốt sinh ích cho trần thế.”

Chỉ có Thiên Chúa là Đấng toàn năng, hằng hữu và hằng sinh, nhận biết Ngài là một đặc ân cao cả. Vì thế, chúng ta luôn phải tạ ơn Ngài mọi nơi và mọi lúc, đồng thời hãnh diện và vui mừng tuyên xưng Đức Tin với đệ nhất mầu nhiệm: Một Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa mặc khải vinh quang của Ngài như vinh quang của Chúa Con và Chúa Thánh Thần: Ba Ngôi bằng nhau về uy quyền, không phân chia sự huy hoàng, nhưng chỉ là Một Thiên Chúa, được phụng thờ trong vinh quang muôn đời. Sống yêu thương nhau là giữ Thánh Luật và thực hành mệnh lệnh của Chúa Giêsu đã truyền, (Ga 13:34-35) đồng thời cũng là sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Cuộc đời tín nhân thật đáng sống, bởi vì không thất vọng hoặc tuyệt vọng dù sống giữa khổ hải trần gian. Thật kỳ diệu!

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, xin luôn ban sức mạnh để chúng con can đảm sống Đức Tin trong mọi hoàn cảnh suốt chặng đường lữ hành trần gian. Xin Thần Khí Chúa tác động để chúng con ngoan cường trong cuộc chiến tâm linh, xin giúp chúng con luôn biết chúc tụng và tôn vinh Ngài là Thiên Chúa duy nhất, vì đó là niềm hãnh diện và cũng là bổn phận của mỗi tín nhân chúng con – thụ tạo của Ngài. Xin liên kết mọi người nên một trong Ngài. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

-----------------------------

 

BaNgôi ABC438: DẤU ẤN BA NGÔI


Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng

 

Mỗi ngày ta ghi dấu thánh giá lên thân thể mình đi liền với việc tuyên xưng mầu Nhiệm một Chúa BaNgôi ABC438


Mỗi ngày ta ghi dấu thánh giá lên thân thể mình đi liền với việc tuyên xưng mầu Nhiệm một Chúa Ba Ngôi nhiều lần.

Như vậy, khi ghi hình thánh giá đồng thời với việc tuyên xưng, chúng ta vừa ghi khắc  Thánh Danh cực trọng, vừa ước nguyện được Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần lưu dấu sự thánh thiện của Người trên thân thể, trên mọi hoạt động và trên cả cuộc đời của ta.

Chúa Giêsu dạy ta biết mầu nhiệm một Chúa duy nhất Ba Ngôi. Cha là Đấng yêu Con và hằng sinh ra Con. Con là Đấng được yêu và được Cha sai vào thế gian. Thánh Thần là tình yêu nối kết Cha Và con.

Như vậy Thiên Chúa của Kitô giáo không phải là một ngôi vị đơn độc, nhưng là Ba Ngôi hiệp thông chặt chẽ với nhau. Ba Ngôi chia sẻ cho nhau mọi sự mình có: “Mọi sự Cha có đều là của Thầy” (Ga 16, 15).

Thiên Chúa vừa là một, vừa là ba. Hội Thánh cũng vừa duy nhất, vừa đa dạng. Nhờ đó sự duy nhất của Hội Thánh không đơn độc, không nghèo nàn, và sự đa dạng cũng không trở thành cớ chia rẽ.
Nếu sống là sống với tha nhân, sống cho tha nhân, sống nhờ tha nhân, thì Ba Ngôi là mẫu mực cho ta. Mỗi Ngôi đều không tìm mình, nhưng luôn hướng đến hai Ngôi còn lại và hướng về thụ tạo để trao ban chính mình cho thụ tạo. Từ đó tạo ra kuôn mặt riêng của từng Ngôi vị.
Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta chiêm ngắm sự hiện diện của Ba Ngôi ở nơi chính mình. Vì Chúa Giêsu đã từng nói: “Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại nơi các con” (Ga 14, 23); “Thánh Thần ở bên và ở trong các con” (Ga 14, 17). Đây là tin mừng quá đỗi lớn lao: Thiên Chúa siêu việt, xa thẳm lại ở rất gần chúng ta, ở kề bên chúng ta. Chỉ cần quay vào nội tâm của chính mình, ta sẽ gặp được Ngài.

Dù đang sống trên trần thế, mỗi người cần ghi khắc: mình có vận mạng đời sau. Vận mạng ấy cắm chặt vào tình yêu, sự hiện diện, quyền năng của Ba Ngôi.

Vì thế, hôm nay còn sống trên đời, chúng ta cần đặt Thiên Chúa trước mắt mình, trong trung tâm của đời sống mình, để bất luận làm gì, nghĩ gì, thể hiện điều gì, thì luôn là những hoạt động trong Chúa, hoạt động với tình yêu, hoạt động để càng ngày càng tiến tới sự thánh thiện, và nhằm đích đến là muôn đời sống trongThiên Chúa.

Hãy nhớ, chỉ những hoạt động nhân danh Ba Ngôi tình yêu, được khơi nguồn từ chính nguồn mạch tình yêu Ba Ngôi, được thúc đẩy bởi tình yêu Ba Ngôi, được nuôi dưỡng bằng tình yêu Ba Ngôi, được thực hiện vì tình yêu tuyệt đối ấy, ta mới thực sự được giải phóng khỏi mọi cám dỗ, khỏi sự dữ gieo rắc tội lỗi, từ đó bản thân mới có thể đổi mới mình, đổi mới xã hội, và mang lại cho trần đời sự sống và hạnh phúc đích thực.

Khi làm được những điều ấy, ta mới thực sự sống mầu nhiệm Ba Ngôi một cách đúng đắn và tích cực. Và chỉ như thế, mầu nhiệm cực trọng này mới trở thành trung tâm niềm tin của chính bản thân ta.

Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu. Xin cho chúng con biết yêu thương nhau, để tình yêu của chúng con cũng trở thành mẫu mực của tình yêu cho thế giới.

Lạy Chúa Ba Ngôi, xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa sâu thẳm trong tâm hồn chúng con, để khi biết rằng chính Chúa ngự trong tâm hồn mình, chúng con biết xa lánh tội lỗi, xa lánh mọi cám dỗ. Nhờ đó chúng con xứng đáng lãnh nhận hồng ân sự sống Ba Ngôi và có thể chứng minh tình yêu của Chúa cho thế giới chúng con đang đồng hành.

-------------------------------

 

BaNgôi ABC439: MỘT HIỆN THỰC "ẮP ĐẦY BA NGÔI"


Lm. Giuse Trương Đình Hiền

 

Vừa kết thúc Mùa Phục Sinh và bước qua mùa Phụng Vụ Thường Niên, Hội Thánh cử hành liên BaNgôi ABC439


Vừa kết thúc Mùa Phục Sinh và bước qua mùa Phụng Vụ Thường Niên, Hội Thánh cử hành liên tiếp 3 lễ trọng: CHÚA BA NGÔI, MÌNH MÁU THÁNH CHÚA, THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.

Qua 3 lễ trọng nầy, hình như Hội Thánh muốn nói lên rằng: dư âm của mầu nhiệm TỬ NẠN-PHỤC SINH vẫn còn vang vọng kéo dài chứ không phải kết thúc với đại lễ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.

Riêng lễ CHÚA BA NGÔI được cử hành hôm nay, có thể nói được, là một cách “cắt nghĩa tổng hợp” về ý nghĩa trọn vẹn và sâu xa của mầu nhiệm TỬ NẠN-PHỤC SINH, mầu nhiệm Cứu Độ.

Thật vậy, nào chẳng phải Lời Chúa đã dạy chúng ta rằng:

- Chúa Cha chính là cội nguồn ơn cứu độ khi trao ban Người Con Một và đón nhận Hy lễ Thập giá của Ngài: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rm 8,32); “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.” (Ga 3,16-17).

- Chúa Con đã thực hiện chương trình cứu độ qua cuộc tử nạn-phục sinh của Ngài: “Phần con, Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm” (Ga 17,4); “Nầy con xin đến để thực thi Thánh ý Cha” (Dt 10,7); “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17,5).

- Chúa Thánh Thần làm cho ơn cứu độ của Chúa Con trổ sinh hoa trái và nên nguồn sống mới: “Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe.” (Cv 2,33); "Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới.” (Rm 8,11); “Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14,26)…

Phải chăng, chính từ những ý nghĩa trên mà Đức Thượng Phụ Filaret đã cắt nghĩa mầu nhiệm Ba Ngôi trong viễn tượng thập giá đầy thâm thuý:

- Cha là tình yêu đóng đinh= Amour crucifiant
- Con là tình yêu chịu đóng đinh =Amour crucifié
- Thánh Thần là sức mạnh vô địch của Thập Giá (force invincible de la croix) [1]

Giáo lý dạy rằng: chân lý “Một Chúa Ba Ngôi” được Lời Chúa vén mở từ từ cho tới khi được sáng tỏ trọn vẹn qua Đức Kitô, như khẳng định của thư Do Thái: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1,1-2).

Thật vậy, công thức Ba Ngôi: “CHA, CON, THÁNH THẦN” do chính Đức Kitô mặc khải được ghi lại qua trích đoạn duy nhất và rất ngắn của Tin Mừng Mátthêu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).

Và như thế, rõ ràng mầu nhiệm Ba Ngôi là “cánh cửa đức tin” đầu tiên của đời sống Kitô hữu đi liền với cuộc tái sinh của nhiệm tích Rửa Tội. Và chúng ta cũng biết rằng, trước khi được dìm xuống nước nhân Danh Ba Ngôi, người được gia nhập đạo” còn phải trả lời dứt khoát tin vào Cha, Con, Thánh Thần: “Con có tin… Thưa Tin…”

Từ nền tảng Phụng vụ bí tích Rửa tội, công thức tuyên xưng Ba Ngôi còn được Hội Thánh ban đầu cô đọng thành một lời chào chúc như ta gặp trong thư thứ 2 của Thánh Phaolô gởi cộng đoàn Côrintô và được Phụng vụ của Hội Thánh lấy lại làm lời chào đầu lễ: “Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần…” (2 Cr 13,13). Cũng trên cái nền “Ba Ngôi” đó, kết thúc Kinh Nguyện Thánh Thể là một lời vinh tụng Ba Ngôi long trọng: “Chính nhờ Người với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha Toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời”.

Không dừng lại ở phạm vi “Lex orandi”, niềm tin vào chân lý Thiên Chúa Ba Ngôi Vị đã được Hội Thánh diễn dịch và đúc kết (Lex credendi) qua hai bản Tuyên Xưng đức tin được gọi là Hai Kinh Tin Kính: Kinh Tin Kính Các Tông Đồ và Kinh Tin Kính Nicêa-Constantinopoli.

Chính những lời tuyên xưng đầy đủ về Ba Ngôi trong hai “tín biểu” đặc trưng nầy, khi được diễn dịch và biểu hiện trong nhịp sống đạo đời thường của người Kitô hữu, đã trở thành những lời kinh cầu nguyện quen thuộc: “Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần”, “Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng, con lại tin thật có một Đức Chúa Trời mà Người có Ba Ngôi…” ; hay một lời tuyên xưng kèm với hình Thánh Giá được vẽ trên người mà bất cử người Kitô hữu lớn bé trẻ già nào cùng có thể làm thành thạo, đôi khi trở nên công thức, thói quen: “Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Tuy nhiên, chúng ta đừng quên: cho đến mãi hôm nay, “tờ lý lịch của Thiên Chúa” vẫn còn “dang dở” để con người lần mò tiếp cận trong “băn khoăn thao thức tới khi nào được an nghỉ trong Chúa” (St. Augustinô). Giờ đây, chúng ta thử chiêm ngưỡng lại dung mạo của Thiên Chúa Ba Ngôi được chuyển tải qua sứ điệp Lời Chúa vừa được công bố.

Trước hết, sách Xuất Hành trong Bài đọc 1 đã vén mở cho chúng ta dung mạo của một Thiên Chúa đầy lòng thương xót và luôn đồng hành với con người: Chúa đi qua trước mặt ông (Môsê) và hô: “Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành”. Và không chỉ một lần, trong suốt chiều dài Cựu ước, qua các Tổ phụ, các ngôn sứ, dung mạo một “Thiên Chúa là tình yêu” đã được khắc hoạ thường xuyên, như cách diễn tả của ngôn sứ Isaia: “Có người mẹ nào không thương con dạ nó mang? Nhưng nếu có người mẹ nào như thế đi nữa, thì riêng Ta, Ta không bao giờ quên ngươi. Thiên Chúa toàn năng đã phán như thế” (Isaia).

Và chính Đức Kitô, Vị Thiên Chúa nhập thể làm người, cũng không nói gì hơn khi trình bày “dung mạo tình yêu của Thiên Chúa”. Hơn chăng, khi dung mạo đó hiện thực nơi chính Ngài, như Tin Mừng Gioan xác quyết: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.”

Và như thế, khi cử hành lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta một lần nữa tuyên xưng vào mầu nhiệm cao cả và trung tâm của đức tin Kitô giáo, như sách Giáo Lý Hội Thánh đã khẳng định [2]; và không chỉ dừng lại ở lời tuyên xưng suông, chúng ta sống mầu nhiệm Ba Ngôi cách sinh động và cụ thể theo những lời nhắn gởi của Thánh Phaolô trong Bài đọc 2, những giáo huấn chưa bao giờ lỗi thời: “anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em.”.

Và nếu phải học sống với Thiên Chúa làm sao, ứng xử với Thiên Chúa thế nào, thì lời thoại thân mật với Thiên Chúa của Môsê năm nào trên núi Sinai luôn là một gợi ý đầy thâm thúy và hiện sinh: “Xin Ngài đi với chúng con…Xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi chúng con…”

Vâng, tin vào một Chúa Ba Ngôi có nghĩa là tin vào một Đấng đang đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường cuộc sống; tin vào một Đấng có thể cảm thông sự yếu hèn của phận người để khoan dung tha thứ; tin vào một Đấng sẵn sàng biết chia sẻ và cho đi, sẵn sàng trở nên nghèo hèn và yếu đuối, sẵn sàng bị đóng đinh để chết vì yêu thương. Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi đó chính là tin một Thiên Chúa “không nỡ bẻ gãy cây lau bị dập”, một Thiên Chúa quan phòng chăm sóc từng con chim sẻ trên cây, từng cây huệ ngoài đồng. Thiên Chúa Ba Ngôi, đó cũng là “Người Cha già nhớ thương đứa con trai hoang đàng, chiều chiều ra ngõ vắng đón đợi, là Vị Mục tử sẵn sàng bỏ chín mươi chín con chiên trong đàn để đi tìm một con chiên lạc. Thiên Chúa Ba Ngôi, cũng là “Cha chúng con ở trên trời sẵn sàng ban cho lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con”…là “Đấng bảo Trợ sẽ dạy chúng ta mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi lời của Đức Kitô”...

Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có được niềm tin như thế. Rất nhiều khi, chúng ta bị cám dỗ rơi vào một khoảng hồ nghi mà ở đó, Chúa như trốn biệt đâu mất. Thiên Chúa không “trốn đi đâu cả”. (Như tiếng Ngài thỏ thẻ trong câu chuyện “dấu chân trên cát”: “Nếu trên bờ cát phẳng chỉ còn lại một đôi dấu chân, thì đó không phải là của con đâu, mà là của chính Ta đó. Dễ hiểu thôi, vì con đang được ta bồng ẳm” !)

Nói cách khác, sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chính là luôn cảm nhận từng phút giây trong cuộc đời luôn nhận được không phải là một lời chào chúc mà là một “hiện thực ắp đầy Ba Ngôi”, đó là: ân sủng Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Amen.

---------------------------------------------------

[1] ĐGM. PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM, Bài giảng “XUỐNG NÚI” trong lễ tạ ơn 10 năm Giám Mục của Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, 20.5.2009. Nguồn: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/xuong-nui-mc-9-2-10--%E2%80%93-nhan-ky-niem-10-nam-giam-muc-cua-duc-cha-phaolo-bui-van-doc-giam-muc-giao-phan-my-tho-26008

[2] GLHTCG, số 234: Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu…Đây là chân lý căn bản nhất và chủ yếu nhát trong “phẩm trật các chân lý” đức tin. mục lục

CAO CẢ VÔ SONG

[Niệm ý Ga 3:16-18]

Thiên Chúa là tình yêu
Ba Ngôi nhưng Một Chúa
Đấng Tam Vị Nhất Thể
Thật cao cả nhiệm mầu.
Ngài là Đấng tối cao
Một Thiên Chúa duy nhất
Ba Giáo Hội thông hiệp [*]
Liên đới tình thương yêu.
Giữa cuộc đời gian lao
Tin yêu một Thiên Chúa
Lòng xót thương chan chứa
Như mưa gội tội nhân.
Nhân danh Cha và Con
Cùng Thánh Thần Thiên Chúa
Hành động trong mọi sự
Tín nhân sống bình an.
Lạy Thiên Chúa từ nhân
Xin xót thương cứu độ
Ước mong vượt biển khổ
Được cặp Bến Thiên Đàng.

Viễn Dzu Tử

Lễ Chúa Ba Ngôi – 2020
------------------------------------
[*] Giáo Hội khải hoàn – Thiên Đàng, Giáo Hội lữ hành – trần thế, Giáo Hội đau khổ – Luyện Hình.

---------------------------

 

BaNgôi ABC440: Chúa Ba Ngôi


(Suy niệm của Huệ Minh)

THẮP NÊN NGỌN NẾN ĐỜI MÌNH – SỐNG HIỆP NHẤT NHƯ BA NGÔI

Tin Mừng Mt 28: 16-20: Hôm nay cùng với Giáo Hội chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Mừng đó, nhưng mà cũng chẳng giấu gì ! Cái mầu nhiệm Một Chúa mà Ba Ngôi này gây tranh cãi cho rất nhiều, bởi vì đối với cái trí nghĩ của con người thì khó hiểu...

 

Hôm nay cùng với Giáo Hội chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Mừng đó, nhưng mà cũng chẳng giấu BaNgôi ABC440


Hôm nay cùng với Giáo Hội chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Mừng đó, nhưng mà cũng chẳng giấu gì! Cái mầu nhiệm Một Chúa mà Ba Ngôi này gây tranh cãi cho rất nhiều, bởi vì đối với cái trí nghĩ của con người thì khó hiểu. Một Thiên Chúa mà Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Ba Ngôi chỉ là Một mà thôi!

Nói thì dễ nhưng mà, càng suy nghĩ, càng không hiểu, càng khó hiểu, càng điên đầu với nhau. Và nếu không khéo thì suy nghĩ riết rồi đâm ra không hiểu rồi lại mất lòng tin. Nhưng mà lại rất dễ hiểu đối với những ai đã cảm nhận được cái niềm tin đó: niềm tin vào một Thiên Chúa Ba Ngôi.

Đặc biệt trong kinh Tin Kính mà chúng ta thường tuyên xưng. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha Toàn Năng Đấng Tạo thành trời đất. Tôi tin kính Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa đã sinh xuống thế làm người. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần….Rõ ràng nơi Kinh Tin Kính, lời Kinh Tin Kính đó, nơi Kinh Tin Kính mà Chúng Ta tuyên xưng. Chúng ta bắt gặp được hình ảnh của một gia đình: Cha, Con và Thánh Thần.

Cha sinh ra Con bởi tình yêu của Cha kết hợp với Chúa Cha và Chúa Con thì ra Chúa Thánh Thần.

Và Chúa Cha đóng vai trò là gì? Là Đấng sáng tạo Chúa Tể muôn loài.

Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa. Chúa Thánh Thần là Đấng tái sinh.

Còn Đức Kitô là Đấng cứu độ trần gian

Nơi Ba Ngôi chúng ta thấy tuyệt vời lắm! Trong cái công trình Sáng tạo, từ ngày tạo dựng cho đến ngày mà Chúa Giêsu chết trên cây thập giá. Chúng ta thấy Ba Ngôi cứ quyện với nhau trong tất cả hành vi cuộc đời của mình.

Rõ ràng trong công trình sáng tạo chưa có Chúa Giêsu thì chúng ta thấy có Chúa Cha là Đấng sáng tạo và có Chúa Thánh Thần là Đấng thổi hơi vào trong công trình Sáng tạo.

Và chúng ta rất dễ thấy khi con người bất tuân, Khi con người báng bổ cái tình thương của Thiên Chúa dành cho con người, thì lại lóe lên một cái công trình Cứu Độ, đặc biệt nơi con người của Đức Giêsu Kitô, gói ghém nơi con người của Đức Giêsu Kitô.

Và chúng ta thấy, Thiên Chúa đã vì yêu thương con người, không nỡ để cho con người chìm trong cái chết, không nỡ để cho con người phải chìm trong tội lỗi. Và lời hứa Cứu Độ đó cũng đã có, ngay từ giây phút mà con người phạm tội:

“Ta sẽ đặt mối thù giữa dòng dõi mi và dòng dõi người phụ nữ, dòng dõi người phụ nữ sẽ đạp nát đầu mi. Và mi rình cắn gót chân người.:

Đó là hình ảnh mà Ngôi Hai Con Thiên Chúa làm người đã được Thiên Chúa Cha phát thảo, đã được Thiên Chúa Cha hứa hẹn, đã được Thiên Chúa Cha gợi lên cho con người ngay khi con người ngoảnh mặt làm ngơ, ngay khi con người xúc phạm đến tình yêu của Thiên Chúa.

Bởi vậy, chúng ta thấy đối với Thánh Gioan, thánh Gioan định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Dễ hiểu, rất dễ hiểu! Dẫu rằng, con người quay lưng với mình, nhưng mà Thiên Chúa không nỡ bỏ con người. Và Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Độ.

Và khi Đấng Cứu Độ trần gian này đến trần gian này cũng loan báo một chuyện gì? Loan báo rằng: Thiên Chúa Cha đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người đến trong trần gian.

Nhưng mà điều mà chúng ta thấy đáng tiếc, đó là gì? Con người đã không đón nhận tình yêu của Thiên Chúa Cha nơi Đức Giêsu Kitô. Và người ta đã treo Đức Giêsu Kitô trên thập giá, xin lỗi... như một con thú. Người đối với người không ai hành xử kiểu đó cả! Trong khi đó Đấng Cứu Độ trần gian, Đấng Cứu Độ cuộc đời của mình, người ta treo trên thập giá.

Và chính cái giây phút đặc biệt trên thập giá Chúa Giêsu thưa với Cha mình: “Lạy Cha, xin đừng theo ý con nhưng xin cho ý Cha được tròn”. Và Chúa Giêsu đã tắt thở trong tay của Thần khí.

Ba Ngôi là như thế đó! Ba Ngôi là tình yêu. Ba Ngôi là Đấng Cứu Độ. Ba Ngôi là thanh tẩy. Ba Ngôi là đổi mới con người, để cứu độ con người.

Ba Ngôi là như thế thôi, đâu có có gì khó hiểu!

Cả Ba nhưng mà là Một, Một nhưng mà là Ba. Tạo dựng con người, lẽ ra con người phải mang ơn, con người phải tuân lệnh, nhưng con người bất tuân. Thì Chúa Thánh Thần đến để mà sửa sai. Và Đức Kitô đến để mà cứu độ, chuyện bình thường. Và cái nét đẹp của đời sống gia đình đó mời gọi mỗi người chúng ta trong tất cả mọi vị thế địa vị của mình. Bởi lẽ, ai trong chúng ta đều có một gia đình.

Và dù sống như thế nào! chúng ta cũng sống trong một gia đình. Xin lỗi, một bà lão vào trong viện dưỡng lão nói là cô đơn không có con cháu, nhưng cũng là một gia đình. Một đứa trẻ mồ côi, sống trong trại mồ côi cũng là sống trong gia đình.

Người đi tu, dĩ nhiên không lập gia đình, nhưng mà trong cộng đoàn tu trong nhà Dòng của mình sống vai trò cộng đoàn là một gia đình.

Nhưng rồi mỗi thành viên trong gia đình đó, chúng ta có sống chúng ta có loan báo Tin Mừng, chúng ta có thể hiện được cái tình yêu mà Chúa mời gọi nơi mỗi người chúng ta hay không?

Chúng ta nhìn vào cái gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Giêsu đi đâu cũng vậy! Khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều Ngài ngước mắt lên trời, hướng về Chúa Cha: chúc tụng Cha.

Và lúc nào cũng thế kết hợp Ba Ngôi kết hợp với nhau và hơn bao giờ hết! cứ nói thẳng Đừng giấu giếm: khủng hoảng về đời sống gia đình.

Gia đình bình thường cũng thế, mà gia đình tu cũng thế! khủng hoảng về đời sống gia đình ngày hôm nay nó lên đến bực cực độ.

Rất nhiều gia đình... Xin lỗi, chúng con bây giờ còn sống với nhau chỉ với nghĩa vợ chồng, hết tình rồi, cha ơi! chỉ vì ba đứa con thôi! Chúng con đã tháo nhẫn ra rồi! bỏ rồi không còn tình nghĩa nữa! bởi vì anh đã dùng những cái lời lẽ coi như bất cần con. Con muốn bỏ đi đâu đó nhưng mà chỉ vì mấy đứa con, con ở lại.

Đau lắm chứ! nhiều lắm! Nhiều gia đình ngày hôm nay, rơi vào tình trạng đó! thực sự các linh mục rất khó, Rất khó để mà giải quyết bởi vì các linh mục không sống trong cái đời gia đình. Chỉ biết cầu nguyện và chia sẻ để gia đình vượt qua những khó khăn.

Ngày hôm nay: tình yêu đến em không mong đợi gì! tình yêu đi em không hề hối tiếc! Người ta cổ súy cho một cái lối sống như thế đó! Người ta không còn coi tôn trọng tình yêu của nhau và cái “mái ấm” nó hình như thành “mái lạnh.”

Nói thì không biết đúng hay không? Đi vào quán cà phê, sau khi gọi món xong rồi! Mỗi người một cái iPad, mỗi người một cái iPhone. Thế là mạnh vợ, vợ lên Net, mạnh chồng chồng chat chit, mạnh con thì con chát chít… Người ta vẫn sống trong gia đình đó! Nhưng người ta không cảm thức về nhau và người ta không cảm thức với nhau nữa.

Cái bữa cơm gia đình ngày hôm nay tìm lại nó hiếm lắm! Bởi vì ai cũng biện luận rằng mình bận rộn, không có thời gian nấu, đi ra ngoài tiệm ăn cho nó gọn cho nó lẹ. Cùng lắm mỗi người đem về một hộp, mỗi người một góc ăn cho nó xong.

Người ta không có cái cảm thức tình yêu nữa! người ta đánh mất tình yêu đi, cái bữa cơm gia đình...

Xin lỗi, có tiền rồi cũng đổ thừa không có thời gian! Thuê người làm, dĩ nhiên thuê người làm thì tốt thôi! Nhưng mà cái cảm thức của cái sự chia sẻ của cái sự hy sinh trong gia đình nó không còn nữa, Hay là nó nhạt nhòa. Bởi vì sao?

Nói thì hơi lý thuyết, nhưng đây là một cái sự thật đắng lòng, là người ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời người ta. Nếu thật sự mà nói mà mà công tân mà nói, mà đúng lý mà nói luôn. Nếu mà có Chúa thì gia đình người ta sẽ có bình an và hạnh phúc lắm!

Thử hỏi đi cơm tối ngày hôm nay có bao nhiêu gia đình ăn cơm tối chung với nhau? Mà thử hỏi đi có mấy gia đình cùng ngồi lại đọc kinh chung với nhau? Không có đâu, hiếm lắm! Có nhưng mà hiếm lắm. Và chính những bữa cơm gia đình, chính giờ cơm gia đình, vợ chồng con cái chia ngọt sẻ bùi, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của mỗi người. Tiếng cười niềm vui và cả những gánh nặng công việc đó được tan biến mất! Được chia sẻ niềm vui ở bữa cơm gia đình và đặc biệt ở giờ kinh của gia đình.

Ngày hôm nay đứng trước cái sự báo động đỏ của đời sống gia đình. Chúng ta thấy Giáo Hội đặc biệt hướng về đời sống gia đình. Giáo hội hướng về đời sống cho những bạn trẻ chuẩn bị sống đời sống hôn nhân gia đình và cầu nguyện đặc biệt trong các gia đình mới.

Và ngày hôm nay, đời sống gia đình nó bị vỡ ra, nó không còn gói gọn trong gia đình nữa. Con cái thì dường như, ngày xưa thì cha mẹ đặt đâu con để đó! Nhưng mà ngày hôm nay, con cái đã quyết định trước. Có vài trường hợp đến chia sẻ:

Ở bên Mỹ, cô ta đã chấp nhận lấy tiền của người khác để mà làm cái hôn thú giả để mà đi, không có tình yêu. Nhưng mà cha mẹ không hề biết! Cô làm theo ý mình! May quá, nhờ có cha tư vấn cô mới giật mình lại sửa sai còn kịp.

Bởi vì người ta sống, người ta sử dụng cái tự do nó thái quá đi. Người ta cứ nghĩ rằng là người ta có quyền quyết định, nhưng mà đánh mất đi cái phong tục thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Dĩ nhiên cha mẹ không ai cấm cản! nhưng mà, đi trước báo sau, điều đó làm cho cha mẹ buồn lòng.

Ví dụ như một người dắt xe ra ngoài đường rồi bảo là tối nay con không về nhà khác với trước khi đi Nói mẹ ơi tối nay con không về nhà.

Nhưng mà ngày hôm nay người ta không cảm thức sự lo lắng của cha mẹ, người ta đi là người ta đi, người ta về là người ta về...người ta đánh mất cái quan tâm gia đình, người ta đánh mất đi cái chữ hiếu.Nói về chữ hiếu hơi xa xỉ...

Lễ Tết các tour du lịch kín người không có chỗ mà đặc vé! Bởi vì, vợ chồng con cái lúc đó kéo nhau đi nước ngoài. tránh đi va chạm gia đình, tránh đi cái sự sum họp với gia đình, mà lẽ ra gia đình chính là cái nôi để nuôi dưỡng tình yêu của con người. Và đặc biệt nuôi dưỡng tình yêu của Thiên Chúa.

Đi lễ, mẹ thì ôm cái điện thoại, ba thì ôm cái điện thoại ngồi gốc cây, đi lễ cho xong, thì làm sao mà hướng về đời sống đạo đức gia đình cho con cái được. Đi lễ mà chính cha mẹ chăm chăm cái điện thoại, thì làm sao cấm con cái nó sử dụng điện thoại được.

Và chính vì thế, khi mà người ta không có quan tâm về đời sống gia đình, người ta không có gắn bó với Chúa, thì lý gì mà người ta gắn bó với nhau. Người ta không gắn bó với Chúa thì đời sống của họ cũng chẳng là gì cả! Người ta đến Chúa, người ta không trân trọng Chúa, người ta không quý Chúa thì đời sống gia đình của họ cũng chẳng là gì!

Và gia đình dễ tan vỡ dễ hiểu thôi!

Ngày hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta nhìn lên gương sống của chúa Ba Ngôi đó! Ba Ngôi luôn gắn kết với nhau, luôn luôn yêu thương nhau và luôn luôn đùm bọc nhau. Và luôn luôn cùng với nhau xây dựng gia đình.

Mỗi người chúng ta, hãy nhìn lại gia đình chúng ta, nhìn lại đời sống cộng đoàn tu của chúng ta, nhìn lại cái khu xóm của chúng ta, nhìn lại cái dòng họ của chúng ta thử coi.
Có nhiều khi chỉ vì vài đồng bạc, chỉ vì khi có một chút quyền lợi mà thấy đáng tiếc nhiều gia đình tan nát, nhiều gia đình đổ vỡ! Buồn lắm! Dĩ nhiên mỗi người đều có lý do của mình, mỗi người đều có cái lý lẽ của mình nhưng thật ra Buồn! bởi vì đồng tiền chẳng giải quyết được cái gì cả mà tình thì lại đánh mất

Xin Chúa ban cho mỗi chúng ta tới ngày hôm nay chúng ta nhìn lên mẫu gương của đời sống Chúa Ba Ngôi. Chúng ta lại sống cái vai trò của mỗi người chúng ta bằng cái sự hiệp nhất bằng cái sự yêu thương ngay từ trong chính gia đình của mình.

Đừng yêu thương đâu ở ngoài hết! Đừng yêu thương đâu xa xôi hết! Chúng ta yêu thương chính trong gia đình chúng ta. Chúng ta hãy thắp lên một ngọn nến: Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng ba ngọn nến lung linh. Mỗi người chúng ta hãy thắp lên ngọn nến đời mình, trong chính gia đình của mình, trong họ đạo của mình, trong lối xóm của mình để đời sống gia đình của chúng ta ngày mỗi ngày lấp lánh một tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi giữa cuộc đời. Amen.

-------------------------------

 

BaNgôi ABC441: Nhân danh ai?


(Suy niệm của PM. Cao Huy Hoàng)

“Tôi rửa anh nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

 

Một câu công thức ngắn gọn, nhưng quan trọng vô cùng. Quan trọng vì lấy danh nghĩa của Thiên BaNgôi ABC441


Một câu công thức ngắn gọn, nhưng quan trọng vô cùng. Quan trọng vì lấy danh nghĩa của Thiên Chúa Ba Ngôi mà làm công việc rửa cho người khác được sạch tội tổ tông truyền, kể cả tội cá nhân người ấy phạm.

Nhân danh, lấy danh nghĩa hay nói cách khác đúng hơn là thừa lệnh, là được phép làm do lệnh của ai đó, do uy quyền chính đáng của ai đó đã ban cho.

Cũng vậy, người Công Giáo làm dấu Thánh Giá với câu “nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần” khi làm tất cả các việc từ nhỏ đến lớn: trước sau bữa ăn, trước khi đi ngủ sau khi thức dậy, trước sau khi họp hội, làm việc, trước sau Thánh Lễ, trước sau giờ kinh nguyện… Tất cả các việc đều nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa, hay nói đúng hơn làm gì cũng có, cũng vì danh dự, uy tín của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Vâng, sau khi được rửa tội, mỗi chúng ta được tháp nhập vào Thân Thể Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần, để từ đó, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha và được hưởng ơn cứu độ của Ba Ngôi Thiên Chúa. Từ đây, chúng ta sống là sống cho Chúa, sống nhờ tương quan mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa, sống nhờ tác động của quyền lực Thiên Chúa tự bên trong ra bên ngoài, tự suy nghĩ ra đến công việc. Thánh Phaolô suy niệm còn sâu xa hơn nữa về Bí Tích Rửa Tội của chúng ta như sau: “Vì chính Thánh Thần đã làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng: Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy nếu là con cái, thì cũng là những người thừa tự, nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Đức Kitô: vì chúng ta đồng chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người” ( Rm 8, 16 – 17 ).

Mỗi tín hữu được đặt trong thế gian để thế gian thấm nhuần ơn cứu chuộc. Mỗi tín hữu được sai đi để rửa tội cho thế gian, cho mọi người để mọi người, để thế gian nhận lấy tình thương vô biên của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Tuy nhiên, mỗi tín hữu cũng luôn được đặt trước sự chọn lựa giữa Thiên Chúa và thế gian, nhất là khi thế gian đòi lên làm chủ, làm chúa tể. Nhân danh quyền lực tối thượng của thế gian, hay nhân danh quyền năng vô biên của Thiên Chúa? Nhân danh sức mạnh của đồng tiền, của sắc đẹp, của kỹ - mỹ - công nghệ khoa học hay nhân danh toàn Chân, toàn Thiện, toàn Mỹ của Thiên Chúa?

Sách Đệ Nhị Luật củng cố niềm xác tín của chúng ta vào Thiên Chúa như sau: “Vậy hôm nay các ngươi hãy nhận biết và suy niệm trong lòng rằng: Trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác. Hãy tuân giữ các lề luật và giới răn mà hôm nay chính ta truyền dạy cho các ngươi, hầu cho các ngươi và con cháu mai sau được hạnh phúc và tồn tại trên phần đất mà Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi" ( Đnl 4, 39 – 40 ).

Vâng, “không có Chúa nào khác”. Bởi vậy không thể có chuyện miệng đọc, tay làm dấu “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” mà lại đồng thời làm chuyện chống lại Thiên Chúa, chống lại Giáo Hội, chống lại Chân Lý của Chúa.

Tôi và bạn hẳn đã có đôi lần nếu không nói là nhiều lần hay tất cả, đã vừa nhân danh Thiên Chúa lại vừa khiếp sợ, không đủ can đảm làm chứng cho Công Lý của Chúa, nên đành buông xuôi cho Sự Dữ lan tràn, hoặc còn hơn thế nữa, tiếp tay cho Sự Dữ lan tràn. Quả là chuyện khôi hài có thật !

Hoặc khôi hài hơn nữa là vừa nhân danh Thiên Chúa vừa quy phục ma quỷ, quy phục thế lực chống lại Thiên Chúa.

Trở lại với lời khuyên của sách Đệ Nhị Luật, thiết nghĩ mỗi chúng ta nên đặt lại vấn đề nhân danh cách nghiêm túc để có thể nói: Tôi chẳng nhân danh ai cả, tôi chỉ nhân danh Chúa Ba Ngôi mà thôi. Bởi chẳng có cái nhân danh nào được cái danh dự chính đáng, có được cái quyền lực lớn lao, bền vững trong cuộc đời này cả.

Lễ Chúa Ba Ngôi, cơ hội cho mỗi chúng ta kiểm lại tương quan của chúng ta với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để mỗi khi đọc và dấu Thánh Giá  trên mình “nhân danh Cha và Con Và Thánh Thần” nhắc nhở rằng “chúng ta thuộc về Thiên Chúa”, chúng ta không thuộc về thế gian này. Và với ý thức ấy, chúng ta không thể nhân danh một chúa thế gian nào khác cho dẫu được lợi lộc quyền lực, được ân ban danh hiệu yêu nước, được tuyên dương có văn hóa, được chia chác cơ nghiệp hư nát thế gian…

"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" ( Mt 28, 18 – 20 ).

Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần mà sống cho xứng đáng người con của Thiên Chúa trong cuộc đời này, hẳn là bước khởi đầu hợp lý cho việc thực hiện lệnh truyền “giảng dạy và rửa tội cho muôn dân” vậy.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã được vinh dự nhận lấy Bí Tích Thánh Tẩy, được vinh dự gọi Thiên Chúa là Cha, được thừa kế quyền nghĩa tử cùng với Chúa Con và được soi dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, “nhân danh chỉ một Chúa” mà sống giữa thế gian để làm chứng cho Chúa, cho tình yêu Chúa, cho Nước Chúa. Amen.

--------------------------

 

BaNgôi ABC442: Chúa Ba Ngôi

 

Đâu là hình ảnh Chúa Ba Ngôi trong Phúc Âm? Đọc lại Tin Mừng, chúng ta được tiếp xúc với BaNgôi ABC442


Đâu là hình ảnh Chúa Ba Ngôi trong Phúc Âm? Đọc lại Tin Mừng, chúng ta được tiếp xúc với Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, một Thiên Chúa đang rảo bước trên mọi nẻo đường xứ Palestine để rao giảng Tin Mừng cứu độ cho mọi người, nhất là những kẻ nghèo khó. Ngài cũng đã chữa lành mọi bệnh tật, tha thứ mọi tội lỗi, nhưng Ngài cũng đã bị chống đối, bị ném đá và sau cùng bị đóng đinh vào thập gia như một tên tội phạm. Tin Mừng không giới thiệu với chúng ta về bản thể cũng như về ngôi vị của Ngài, nhưng các lời giảng, các việc làm và trót cả cuộc sống của Ngài như được ghi lại đã mở ra cho chúng ta thấy một Thiên Chúa mà Ngài gọi là Cha, Đấng đầy lòng yêu thương và tha thứ, Đấng đã ươm mơ công trình cứu chuộc loài người, Đấng đã không ngần ngại sai Con Một của mình đến trong trần gian, để thực hiện chương trình cứu chuộc.

Trước lúc chia tay với các môn đệ, Chúa Giêsu không ngừng giới thiệu với các ông Chúa Thánh Thần, cũng xuất phát từ Thiên Chúa mà Ngài sẽ sai phái đến với các ông. Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ nối tiếp công việc của Ngài, nơi các môn đệ cũng như nơi nhân loại trong một giai đoạn mới của lịch sử cứu độ. Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi, là Đấng phù trợ, để những người theo Chúa hiểu được những lời Ngài nói và những việc Ngài làm. Chúa Thanh Thần sẽ ban cho họ sự khôn ngoan và sức mạnh, để can đảm làm chứng cho Đức Kitô đến tận cùng bờ cõi trái đất.

Sự việc này đã được thực hiện cho các tông đồ vào ngày lễ Hiện Xuống. Với tác động của Chúa Thánh Thần, từ những kẻ u mê dốt nát, các ông đã thấu hiểu Lời Chúa. Từ những kẻ hèn nhát sợ sệt, các ông đã can đảm rao giảng Lời Chúa và sẵn sàng chết để làm chứng cho Tin Mừng.

Và như thế, dưới ánh sáng Phúc Âm, chúng ta thấy Chúa Ba Ngôi không phả là những ý niệm trừu tượng về bản thể và ngôi vị, nhưng là những Đấng sống động, luôn tha thứ và yêu thương chúng ta, luôn đem lại cho chúng ta những lợi ích trong cuộc sống thiêng liêng.

Chính vì thế, chúng ta phải sống thế nào để đáp trả phần nào tình thương Chúa Ba Ngôi đã dành cho chúng ta qua công cuộc sáng tạo, cứu độ và thánh hoá chúng ta.

-------------------------

 

BaNgôi ABC443: Ba Ngôi tình yêu và hiệp nhất


(Suy niệm của Lm. Joshepus Quang Nguyễn)

 

Phục Sinh kết thúc với đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Giáo hội nhìn lại chương trình cứu BaNgôi ABC443


Phục Sinh kết thúc với đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Giáo hội nhìn lại chương trình cứu độ được Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử nhân loại và nhận ra rằng: nguồn ơn cứu độ chính là Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Vì thế, chúng ta hiểu tại sao ngày Chúa nhật mùa Thường niên tiếp ngay sau lễ Hiện Xuống, Giáo hội phải mừng kính và suy niệm về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Hơn thế nữa, Giáo Hội là công trình của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo hội được Chúa Cha tập hợp chung quanh Chúa Giêsu dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Là dân tộc lữ hành, Giáo hội phát xuất từ Chúa Cha, sẽ trở về với Chúa Cha, nhờ trung gian của Chúa Kitô, dưới hơi thở của Chúa Thánh Thần. Chính từ mầu nhiệm Ba Ngôi mà Giáo hội được sinh ra và cũng từ Thiên Chúa mà Giáo hội lãnh nhận sứ mạng để tất cả nhân loại làm thành một Dân Thiên Chúa, tập họp thành Thân Thể Chúa Kitô, được xây dựng thành Đền Thờ Chúa Thánh Thần (GLCG số 772). Vì vậy, Chúa Giêsu ngày xưa sai các Tông đồ và chúng ta ngày nay rằng tiên vàn anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm quan trọng nhất và trung tâm của đạo Công giáo. Mầu nhiệm này thuộc đời sống thâm sâu của Thiên Chúa mà con người không thể hiểu thấu, chỉ nhờ Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết mà thôi. Qủa vậy, từ đời đời, Chúa Cha yêu Chúa Con. Tình yêu ấy lớn lao đến nỗi Chúa Cha đã sinh ra Chúa Con giống hệt như mình. Con là hình ảnh hoàn hảo, nguyên tuyền của Cha. Cho nên Đức Giêsu nói: “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Ga 14,9) và “Tất cả những gì của Cha đều là của Con” (Ga 16,15). Ngược lại Chúa Con đáp lại tình Cha cũng nồng nàn tha thiết không kém. Cụ thể là Ngài đã vui lòng dâng hiến toàn vẹn cho Chúa Cha qua việc vâng lời Cha xuống thế làm người, chịu chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại. Vì vậy, Tình yêu đã nối kết Chúa Cha và Chúa Con sinh ra Chúa Thánh Thần. Vì vậy, Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi chính là Mầu nhiệm hiệp thông sự sống, tình yêu và hiệp nhất. Chúng ta có thể hiểu mầu nhiệm Ba Ngôi theo kiểu gia đình: Chồng yêu thương vợ nên trao ban tất cả, "mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai, tình yêu nối kết chúng ta, ta yêu nhau qua nên hai hóa ra thành một". Từ tình yêu đó cũng gắn chặt với con cái, nên "ba là cây nến vàng mẹ là cây nến xanh con là cây nến hồng ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình". Ba là một! Vâng, chỉ có hiệp thông sự sống, tình yêu và hiệp nhất mới làm cho gia đình, giáo xứ, cộng đoàn chúng ta trở thành anh chị em với nhau cùng gọi Chúa là Cha. Cho nên, chân phước, Mẹ têrêxa calcutta hiến dâng cả đời để chăm sóc, yêu thương, vỗ về và anh ủi biết bao anh chị em khốn khổ, khuyết tật, bênh hoạn, sắp chết bên lề đường phố dù họ là da màu, khác tôn giáo hay khác văn hóa...

Vì thế, khi mừng kính mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội không chỉ nhắc nhở chúng ta xác tín lại tín điều quan trọng này, nhưng còn mời gọi chúng ta hãy sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, là sống yêu thương và hiệp nhất. Như tình yêu thương giữa Ba Ngôi Thiên Chúa đã trào tràn trên mọi thụ tạo, thì tình yêu thương của người Kitô hữu cũng vậy, phải mở ra cho hết mọi người. Sống yêu thương hiệp nhất là cách diễn tả đúng và đầy đủ ý nghĩa cuộc sống làm người và làm con Chúa; đồng thời cũng diễn tả cuộc sống của Chúa Ba Ngôi: yêu thương và hiệp nhất.

Vậy, là vợ chồng phải yêu thương nhau, hy sinh cho nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Là cha mẹ và con cái hãy hòa thuận, hiệp nhất và yêu thương nhau dù phải hy sinh mạng sống vì “gia đình kitô hữu được mời gọi sống mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, đón nhận và thông truyền ơn cứu rỗi” (GL Hôn Nhân Và Gia Đình). Cuối cùng là tha nhân với nhau, chúng ta hãy yêu thương, chia sẻ và đón nhận nhau vì như Thánh Phaolô trong bài đọc 2 dạy rằng tất cả chúng ta con cái Thiên Chúa Ba Ngôi, là anh chị em với nhau, cùng gọi Chúa là Cha mà, sao lại không thương nhau! Cho nên, dù tha nhân có tội, có khuyết tật, có ốm đau hay có nghèo mấy đi nữa cũng phải yêu thương, giúp đỡ họ vì như Lời Chúa Giêsu quả quyết: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25,40). Cho nên, Thánh Gioan tông đồ khẳng định như đinh đóng cột rằng: “Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa"mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối ” (1Ga 4,20). Vì với bài hát “màu đen màu trắng”, ông tha thiết kêu mời rằng: “Hôm nay tôi hát bài ca yêu thương. Để thêm nhiều người yêu thương lấy họ. Họ tàn như họ không phế. Họ mù nhưng trái tim sáng ngời. Tôi mơ hạnh phúc nhỏ nhoi, để sưởi ấm những mảnh đời khổ đau. Hãy yêu thương nhau như chính ta yêu thương mình. Màu đen họ đã gánh lấy, còn màu trắng thì dành phần ta. Hãy yêu thương đi những trái tim hững hờ. Và hãy yêu thương đi vì ngày mai ai cũng về với cát bụi”.

Ước gì, qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy biết sống theo khuôn mẫu của Chúa Ba Ngôi. Biết sống hiệp nhất với nhau. Biết dâng hiến bản thân mình, biết cho đi, biết chia sẻ, biết sống chan hoà tình bác ái. Để thực hiện những điều ấy, ta phải biết bỏ mình, bỏ sở thích riêng, bỏ của cải và nhất là phải biết bỏ ý riêng, hoàn toàn sống theo thánh ý Thiên Chúa. Khi biết bỏ mình như thế, ta sẽ nên giống hình ảnh Thiên Chúa.

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin cho chúng con ngày càng trở nên giống hình ảnh của Chúa là yêu thương, hiệp nhất và phục vụ nhau. Amen.

--------------------------

 

BaNgôi ABC444: Suy niệm của Lm. ViKiNi


(Trích trong ‘Xây Nhà Trên Đá’ – Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm)

PHÉP RỬA NHÂN DANH CHÚA BA NGÔI LÀ GÌ?

 

Theo lời hẹn của Đức Giêsu, mười một môn đệ đi lên núi miền Galilê. Chúa muốn các môn đệ phải BaNgôi ABC444


Theo lời hẹn của Đức Giêsu, mười một môn đệ đi lên núi miền Galilê.

Chúa muốn các môn đệ phải trèo núi. Đây là một cuộc trèo núi cam go, núi đất đá và núi lòng người, lòng người các ông, lòng người Do thái và lòng người muôn dân.

Như những người trèo núi đất đá, các ông phải vượt suối, vượt đồi, phải bám đá, chui hang, phải chân chồn, tay mỏi, phải mắt tinh, trí sáng, phải lòng gan dạ sắt, phải trèo lòng người, vì tâm can các ông đang bị vò xé, rối bời như tơ vò. Tinh thần các ông tụt hậu, xuống dốc. Xuống dốc vì các ông đang trải qua một cuộc khủng hoảng dữ dằn. Các ông theo Thầy, mong leo lên địa vị cai trị dân Israel, thống trị muôn dân bằng xương bằng thịt, bằng giàu sang danh vọng, bỗng chốc rơi xuống hố sâu vực thẳm. Thầy mới được toàn dân reo hò ủng hộ làm vua, làm con Đại vương Đa vít. Nhưng họ đã trở mặt như chong chóng, theo các tầng lớp lãnh đạo, theo quan quân đế quốc, đả đảo Thầy, bắt nộp Thầy, tra tấn Thầy, kết án đóng đinh Thầy treo trên thập giá, còn nhục nhã hơn tên nô lệ tội ác.

Thầy còn thế, huống chi trò. Trò bảo nhau về Galilê, đi lên núi, để chạy trốn hay theo lời Thầy hẹn gặp. Có đúng Thầy sống lại không? Bao nhiêu băn khoăn lo lắng đang đè nặng tâm tư các ông! Các ông lẳng lặng gượng bước từng bước, nín từng hơi thở. Chẳng ai nói với ai, mỗi người một tâm trạng hoang mang, nghi ngại. Mắt đăm đăm nhìn, có hy vọng leo lét nào không?

Đức Giêsu muốn các ông phải trèo núi, muốn các ông phải thanh tẩy lòng mình, cái lòng trần tục tham ô, tham nhũng đó. Cái lòng yếu đuối thấp hèn đó. Ngài muốn các ông phải trèo núi, phải thắng vượt những cam go thử thách, phải trèo lên cao thoát khỏi bụi trần, vươn lên trời xanh trong sáng, mở rong tầm nhìn ra khắp thế giới muôn dân: Một thế giới vô cùng tận, một muôn dân sống lại muôn thuở mà Thầy đã làm cho họ. Các ông đã trèo được lên đỉnh núi, đã thoát khỏi lòng trần tục. Các ông đã gặp được Đức Giêsu Phục sinh. Giờ đây, Ngài ban cho các ông một quyền lực mới, quyền lực trên trời dưới đất, thay thế quyền lực trần tục mà trước kia các ông khao khát, quyền lực được đại diện Thầy đến với muôn dân, được làm phép rửa, tẩy sạch mọi tâm hồn, làm sáng lên hình ảnh huy hoàng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Các ông được dùng lời Thầy đào tạo họ nên môn đệ Thầy như Thầy đã đào tạo các ông. Các ông ở với họ như Thầy đã ở với các ông mọi ngày cho đến tận thế.

Theo lời Chúa hẹn, các môn đệ đã phải trải qua một phép rửa cam go như thế đó để được gặp Đức Giêsu Phục sinh. Đó là phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đó cũng là một quy luật ngàn đời cho mọi người muốn gặp gỡ Đức Kitô sống lại. Dân Do thái xưa muốn gặp Thiên Chúa trên núi Sinai, cũng phải vượt biển Đỏ, vượt sa mạc, trèo non lặn suối, phải xông pha qua những chinh chiến kinh hồn, khiếp đơm. Muốn được hạnh phúc và được sống lâu trên đất của Chúa, thì “Phải biết và để tâm suy niệm điều này: trên cõi trời cũng như dưới mặt đất, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có Chúa nào khác. Vậy, các giới ran và mệnh lệnh của Người, anh em phải tuân hành”. Môisen đã nói với dân Israel như vậy (Bài đọc 1).

Thánh Phaolô cũng bảo giáo đoàn Rôma: muốn “được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn để được là con cái Thiên Chúa, để khỏi bị làm nô lệ, khỏi bị khiếp sợ như xưa, để được kêu lên: Abba, Cha ơi! để được đồng thừa kế với Đức Kitô, được hưởng vinh quang với Người, thì phải chịu đau khổ với Người” (Bài đọc 2).

Đó là phép rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi.

Lạy Chúa, ước chi mỗi khi chúng con làm dấu Thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, chúng con biết suy niệm đến phép rửa tội của chúng con đã được để luôn luôn trèo lên núi, nơi Đức Giêsu sống lại đã hẹn gặp chúng con và Người thấy chúng con giống hình ảnh Chúa Ba Ngôi, thì phúc cho chúng con dường nào! Amen.

-----------------------------

 

BaNgôi ABC445: Đồng hồ mặt trời


(Suy niệm của Lm. Mark Link, SJ.)

 

Nhiều năm trước đây, một nhà truyền giáo làm việc trong vùng thôn dã ở Phi Châu trở về quê BaNgôi ABC445


Nhiều năm trước đây, một nhà truyền giáo làm việc trong vùng thôn dã ở Phi Châu trở về quê cũ là nước Anh để nghỉ hè.

Trong khi ở nhà, lúc đi dạo phố, ông bỗng nhận thấy có cái đồng hồ dùng mặt trời để chỉ thời gian. Ngay lập tức, ông nảy ra một ý kiến. Ông thầm nhủ, “Cái đồng hồ mặt trời đó có lẽ thật lý tưởng cho dân làng ở Phi Châu. Mình có thể dùng nó để dậy cho họ biết thời giờ trong ngày.”

Nhà truyền giáo mua chiếc đồng hồ này, đóng thùng, và đem nó về Phi Châu.

Khi ông trưởng làng trông thấy chiếc đồng hồ mặt trời, ông nhất định phải đặt nó ở giữa làng.

Dân làng cũng hồi hộp khi thấy chiếc đồng hồ mặt trời. Họ chưa bao giờ thấy một vật đẹp như thế trong đời. Họ càng khích động hơn nữa khi biết nó hoạt động như thế nào.

Nhà truyền giáo này thấy vui trước phản ứng của mọi người đối với đồng hồ mặt trời. Do đó, ông hoàn toàn không ngờ trước một sự kiện xảy ra một vài ngày sau đó.

Dân làng tụ họp lại và xây một cái mái che đồng hồ mặt trời để bảo vệ nó khỏi bị mưa nắng.

Có lẽ quý vị tự hỏi câu chuyện đó có liên hệ gì đến ngày lễ hôm nay – Lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi.

Tôi nghĩ đồng hồ mặt trời thì rất giống với Ba Ngôi Thiên Chúa. Và Kitô Hữu chúng ta rất giống với dân làng Phi Châu.

Sự mặc khải mỹ miều nhất về đức tin của chúng ta là sự giảng dậy về Ba Ngôi Thiên Chúa, có thể nói, Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần.

Chúng ta rất đúng khi đưa sự giảng dậy này vào tâm điểm đức tin. Chúng ta kính sợ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Nhưng thay vì đưa sự giảng dậy này vào đời sống hàng ngày, chúng ta xây một cái mái ở trên đó, cũng như dân làng Phi Châu xây cái mái che đồng hồ mặt trời.

Với nhiều người chúng ta, sự giảng dậy về Ba Ngôi Thiên Chúa dường như không có giá trị thực tế khi áp dụng vào đời sống hàng ngày. Chúng ta coi đó như vật trang hoàng cho đức tin của chúng ta.

Do đó, vào ngày lễ Ba Ngôi Thiên Chúa, có lẽ rất tốt để nhìn kỹ hơn đến sự giảng dậy này.

Trước hết, hãy xem Kinh Thánh nói gì về Ba Ngôi. Kế đến, chúng ta hãy xem có thể nào làm cho Ba Ngôi trở nên một giá trị thực tiễn hơn trong đời sống chúng ta.

Trước hết, Kinh Thánh nói gì về Ba Ngôi Thiên Chúa?

Chúng ta tìm thấy Phúc Âm Thánh Gioan thường đề cập đến Ba Ngôi. Ở đây Đức Giêsu nói nhiều về Cha của Người. Đức Giêsu cũng ám chỉ nhiều đến Chúa Thánh Thần là người sẽ đến sau Đức Giêsu.

Tuy nhiên, việc đề cập đến Ba Ngôi nổi tiếng nhất được tìm thấy trong Phúc Âm Mátthêu. Đó là đoạn mà chúng ta đọc trong bài phúc âm hôm nay. Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Vậy các con hãy đi ra khắp tứ phương thiên hạ và hãy làm cho họ trở nên môn đệ của Thầy: hãy rửa tội cho họ nhân danh Cha, Con, và Thánh Thần.”

Tuy nhiên sự đề cập với hình ảnh sống động lại xảy ra trong Phúc Âm Máccô. Ngay sau khi Đức Giêsu được thanh tẩy, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và một tiếng nói từ trời phán, “Con là Con yêu dấu của Ta.” Máccô 1:11

Tiếng nói, chim bồ câu, và Đức Giêsu – ba hình ảnh này tạo nên một chân dung sống động của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Luca có đoạn thần học rất quyến rũ về Ba Ngôi. Thánh sử nhìn thấy lịch sử cứu độ trong viễn ảnh Ba Ngôi Thiên Chúa.

Với Luca, giai đoạn Cựu Ước là kỷ nguyên của Chúa Cha. Giai đoạn phúc âm là kỷ nguyên của Chúa Con. Và giai đoạn hậu phúc âm, được bắt đầu với biến cố Pentecost, là kỷ nguyên của Chúa Thánh Thần.

Sau cùng, Thánh Phaolô ám chỉ đến Ba Ngôi trong các thư của người. Sự đề cập nổi tiếng nhất của thánh nhân là lời chúc lành khi kết thúc thư II gửi tín hữu Côrintô: “Nguyện xin ơn sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Thiên Chúa, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em” (2 Cor. 13;13)

Qua các thế kỷ, các thần học gia đã dùng nhiều hình ảnh cốt để đem cho chúng ta một cái nhìn về Ba Ngôi.

Thánh Patrick dùng ba lá của “clover” để chuyển tải ý tưởng về Ba Ngôi.

Thánh Y Nhã ở Loyola dùng thí dụ của ba nốt nhạc khi hợp thành âm nhạc.

Những người khác dùng thí dụ của nước, mà nó có thể hiện diện dưới ba hình thức khác nhau: thể hơi, đá, và chất lỏng. Chỉ là một nước, nhưng nó có thể dưới ba hình thức khác nhau. Tương tự như vậy, chúng ta có thể suy nghĩ về Thiên Chúa.

Bây giờ, chúng ta hãy cặn kẽ nhìn thấy điểm thứ hai: làm thế nào chúng ta có thể áp dụng ý nghĩa Ba Ngôi vào đời sống hàng ngày.

Một phương cách mà một số người thấy hữu ích, đó là tập cầu nguyện mà họ tuân theo hàng đêm trước khi đi ngủ. Họ dành ba phút để nhớ lại những gì xảy ra trong ngày.

Trong phút đầu, họ nghĩ đến cao điểm của ngày, điều tốt lành xảy ra – tỉ như một cuộc đàm thoại hữu ích với người bạn tốt. Họ nói với Chúa Cha về điều đó và cảm tạ Người.

Trong phút thứ hai, họ nghĩ đến điểm tệ nhất của ngày, điều gì xấu xa đã xảy ra – tỉ như cãi nhau với một người thân yêu. Họ nói với Chúa Giêsu về điều đó và xin Người tha thứ cho họ.

Trong phút thứ ba, họ nhìn đến ngày hôm sau, nghĩ đến điều quan trọng – tỉ như phải thi hành điều gì đó mà họ không thích. Họ nói với Chúa Thánh Thần về điều đó và xin Người giúp họ đối phó.

Như quý vị thấy, sự thực tập này bao gồm sự cầu nguyện và duyệt xét lương tâm. Nhưng quan trọng hơn là nó đã đưa Ba Ngôi Thiên Chúa vào những thực chất của đời sống hàng ngày.

Nếu quý vị đang tìm cách để đưa Ba Ngôi vào một vị thế quan trọng trong đời sống hàng ngày, quý vị có thể nghĩ đến việc thực tập này. Trong tuần lễ sắp tới, việc thực tập đó sẽ là một tiếp tục lý tưởng với ngày lễ mà chúng ta cử hành hôm nay.

Chúng ta hãy cùng nhau kết thúc một hành động Ba Ngôi mà nó đã trở thành dấu hiệu cầu chứng của đức tin Công Giáo chúng ta – Dấu Thánh Giá: “Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.”

----------------------------

 

BaNgôi ABC446: Sứ mạng bất từ nan


(Suy niệm của Alphonse Marie Trần Bình An)

 

Tin Mừng hôm nay là những dòng chữ cuối cùng của Phúc Âm theo thánh Mátthêu. Đồng thời cũng BaNgôi ABC446


Tin Mừng hôm nay là những dòng chữ cuối cùng của Phúc Âm theo thánh Mátthêu. Đồng thời cũng là những lời dặn dò cuối cùng của Chúa Giêsu, trước khi Người về trời. Người đã gửi gấm tín hữu cho Đức Chúa Thánh Thần chăm sóc và dìu dắt, cùng ban lệnh truyền rất vắn gọn, súc tích và minh bạch.

1. Xác nhận quyền bính của Thiên Chúa

Trước khi đi rao giảng, Chúa Giêsu vào hoang địa cầu nguyện, chịu cám dỗ. Bấy giờ Satan, vốn kiêu ngạo, dụ dỗ Người bái thờ để được vinh hoa lợi lộc của các nước (Mt 4, 8-10). Satan có ý khoe mình là chủ tể thế gian. Điều mà lâu nay nhiều người vẫn thường lầm tưởng. Tuy nhiên cũng có phần nào đúng, vì Satan đích thị là hoàng đế sự dữ và tội lỗi.

Nay Chúa Giêsu công khai khẳng định chân lý bất di bất dịch:”Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.”(Mt 28, 18). Điều này đã được ông Đanien thị kiến từ thế kỷ VI trước Công nguyên: “Người được ban tặng quyền bính, vinh dự, vương triều. Tất cả các dân, các nước, các tiếng nói phải phụng sự Người.”(Đn 7, 14) Quyền tối thượng vẫn thuộc về Thiên Chúa, chứ không phải thuộc về thế lực đen tối của Satan, cho dù ảnh hưởng của sự dữ hiện đang lan tràn như vũ bão khắp nơi.

2. Sứ mạng trao phó

Với quyền bính bao trùm cả trời đất, Chúa Giêsu trao sứ mạng cho các Tông đồ, cũng như cho từng tín hữu, mệnh lệnh rao giảng Tin Mừng: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh  em.” (Mat 28, 19-20)

Nhân dịp này, Chúa Giêsu còn trực tiếp mạc khải tín điều Ba Ngôi Thiên Chúa. Một sự kết hợp hài hòa, hầu con người noi theo gương hiệp nhất với nhau trong tình yêu.

3. Chúa đồng hành đến tận thế.

Tuy Chúa Giêsu về trời, nhưng Người vẫn cùng đồng hành thân mật với tín hữu qua Lời Chúa và Thánh Thể, cùng các phép Bí Tích nhiệm mầu. “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mat 28, 20)

Hơn nữa, Người còn phó thác cho Đức Chúa Thánh Thần chăm sóc và dưỡng nuôi tín hữu từng ngày từng giờ, qua những đặc sủng và hồng ân. Như thế, Người xa mặt, mà chẳng hề cách lòng. Mãi mãi vẫn là Đấng Emmanuel = Thiên-Chúa-Ở-Cùng-Chúng-Ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn nhớ mình đã được thánh hiến qua Bí tích Rửa Tội, đã trở nên con cái Chúa, thì sống sao hiếu thảo và đẹp lòng với Ba Ngôi Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria Mân Côi, xin dạy con biết nhận ra và thực hành Ơn Gọi Sai Đi, bằng chính cuộc sống hằng ngày, để đem niềm tin đến cho mọi người. Amen.

------------------------

 

BaNgôi ABC447: Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi


Anh chị em thân mến.

 

Có một vị ẩn sĩ, vào sa mạc tìm đời sống kết hợp với Chúa đã lâu. Nhưng đến một thời gian, ông BaNgôi ABC447


Có một vị ẩn sĩ, vào sa mạc tìm đời sống kết hợp với Chúa đã lâu. Nhưng đến một thời gian, ông thấy dường như Thiên Chúa không còn yêu thương mình nữa, vì ông thấy mình buồn chán thất vọng.

Qua bao nhiêu cố gắng nhưng không thể nào tìm được sự an bình thư thái. Ông ngỡ rằng Thiên Chúa đã rời xa mình nên ông mới gặp tình trạng như thế. Ông lang thang buồn chán. Bổng có tiếng gọi, ông biết đó là tiếng của Chúa, ông mới trả lời:"Chúa đã bỏ con, tại sao còn gọi làm gì?" Chua trả lời:"Ta đâu có bỏ con, con hãy nhìn lại đoạn đường con đã đi, con thấy được điều gì?". Ông vội nhìn lại phía sau và nhìn thấy, không phải chỉ có hai dấu chân của ông in trên cát, nhưng bên cạnh còn có những dấu chân của một người khác, đi theo từng bước chân của ông. Chúa bảo:"Đấy là những dấu chân của Ta luôn theo sát bên con. " Ông vui mừng bước đi với tâm hồn phấn khởi.

Đến trưa, mặt trời chiếu những tia nắng nóng như thiêu đốt, ông mệt lã người, ông vội nhìn ra sau, thì hỡi ôi! chỉ còn có những bước chân mệt mỏi của ông kéo lê lết trên đường. Ông vội la lên: "Đó Ngài lại bỏ con nữa rồi, nên con mới mệt lã như thế nầy". Thiên Chúa trả lời ông:"Ta đâu có bỏ con, con hãy nhìn kỷ xem, những dấu chân đó là những dấu chân của Ta chứ đâu phải của con, vì Ta đã bế con trên đôi tay của Ta". Vị ẩn sĩ nhìn lại, và quỳ gối xuống tạ ơn Thiên Chúa. Ông tiếp tục cuộc hành trình của mình, và từ đó không còn kêu trách Thiên Chúa nữa. Ông đã nhận ra rằng: Thiên Chúa luôn ở bên cạnh ông từng giây từng phút và luôn nâng đở từng bước chân của ông. "Ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế."

Lời hứa của Người Thầy kính yêu đối với các môn sinh của mình. Lời hứa khi trao sứ mệnh cho các Ngài. Các Tông Đồ đã sống trọn Lời Hứa, các Ngài đã cảm nhận được những gì mà Thầy đã hứa. Trong đời sống, trong lúc thi hành sứ mạng được trao phó, khi thuận lợi, lúc khó khăn, các Ngài luôn thấy Người Thầy kính yêu của mình vẫn hiện diện và không bao giờ rời xa.

Lời hứa đó, lời nói của năm xưa không đi vào dĩ vãng, nhưng luôn là hiện thực qua từng thời đại, cho đến ngày hôm nay vẫn là hiện thực. Lời hứa đó, Thiên Chúa cũng nói với từng người trong chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người hèn kém của chúng ta, Ngài còn thương yêu, cứu chuộc, đem chúng ta về sống trong tình yêu thương của Ngài. Như thế chưa đủ, Ngài còn hứa ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Lời hứa của Ngài hứa với ai? Thưa hứa với những con người hèn kém, những con người phản bội, những con người nông cạn không hiểu được tình yêu thương của Ngài. Trong đó có chúng ta, những người của thời đại hôm nay, những người đang hiện diện nơi đây.

Thế mà Ngài vẫn giữ lời hứa hết sức trung thành. Nhưng rồi Ngài cũng vẫn phải nghe những lòi trách phiền vô cớ. Ngài còn phải đón nhận sự thờ ơ. Thế mà Ngài vẫn bồng bế trên tay những con người như thế, mỗi khi Ngài thấy cần thiết, cho dù người được Ngài nâng niu có biet hay không, điều đó không quan trọng đối với Ngài. Ngài chỉ biết một điều là làm sao cho người mà Ngài yêu thương được hạnh phúc, được tốt đẹp.

Trong đời sống chúng ta, nhiều lúc chúng ta cũng phiền trách rằng: Thiên Chúa đã quên, đã bỏ rơi, để rồi nhiều khi chúng ta có thái độ không được tốt đối với Đấng đã từng yêu thương che chở cho mình. Trong những lúc buồn chán, thất vọng, chúng đã làm gì? Những lúc đó nếu chúng ta bình tĩnh một chút, thì sẽ nhận ra được tình yêu thương bao la của Thiên Chúa luôn ấp ủ. Ngài đang bồng bế chúng ta trên đôi tay, ôm vào lòng để chuyền hơi ấm và sức sống của Ngài cho chúng ta.

Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy chính mình, nhìn thấy những công lao của mình, thì chúng ta cũng chỉ biết than thở, đòi hỏi như vị ẩn sĩ. Nhưng chúng ta có nhìn kỷ như vị ẩn sĩ để nhận ra Chúa bên cạnh, như ông đã nhận ra hay không? được bao nhiêu lần trong đời sống, chúng ta biết làm dấu thánh giá cẩn thận để tạ ơn Thiên Chúa. Nhận ra được tình yêu bao la của Thiên Chúa trong đời sống, khi đó chúng ta mới yên tâm bình thản chu toàn thách nhiệm hằng ngày một cách tốt đẹp.

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi soi sáng tâm hồn mỗi người chúng ta, để nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống.

--------------------------

 

BaNgôi ABC448: Tình yêu hiệp nhất – Thiên Phúc


(Trích trong ‘Như Thầy Đã Yêu’)

 

Trong cuộc đời của nghị viên Rémaud có một giai thoại lý thú sau đây: Lần đầu tiên từ Pyrénées BaNgôi ABC448


Trong cuộc đời của nghị viên Rémaud có một giai thoại lý thú sau đây: Lần đầu tiên từ Pyrénées đến Paris với tư cách là nghị viên, ông Rémaud thuê phòng trong một khách sạn và trả tiền trước một tháng: 150 quan Pháp. Chủ khách sạn hỏi:

- Ông có cần biên nhận không?
- Không, không cần thiết. Thiên Chúa nhìn thấy hết chúng ta.
- Ngài tin vào Thiên Chúa ư?
- Lẽ dĩ nhiên! Ông cũng thế chứ?
- Tôi thì không, thưa ngài.
- A! Vậy xin ông cho tôi ngay một tờ biên nhận!

***

Người ta thường nói: "Tin đạo chư đừng tin người có đạo". Quả thật, khi gặp người có đạo chúng ta thấy tin tưởng hơn, yên tâm hơn. Nhưng thực tế, không hẳn là như vậy! Ở đây, chúng ta muốn nói đến niềm tin vào Thiên Chúa, tin các mầu nhiệm trong đạo. Đa tin là có liều lĩnh, mạo hiểm. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm cao sâu, trí khôn con người khó mà hiểu thấu.

Chúng ta thường dùng một vài hình ảnh loại suy để hiểu một phần nào mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Đó là hình ảnh của nước. Nước có thể hiện hữu dưới ba dạng: thể hơi, thể rắn, và thể lỏng. Hoặc ba nốt nhạc tạo nên một hợp âm duy nhất. Tuy nhiên tất cả những so sánh ấy không tránh khỏi thiếu sót, vụng về khi nói về Thiên Chúa. Chỉ có Đấng ở trong cung lòng Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô đã vén mở cho chúng ta biết có một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi Vị: là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi khác nhau nhưng cùng một Thiên Chúa.

Câu Kinh Thánh nổi tiếng về Ba Ngôi chính là "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép Rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần" (Mt. 28, 19). Và hình ảnh đặc trưng nhất về Ba Ngôi được mạc khải khi Đức Giêsu chịu phép rửa: Một hình chim bồ câu bay lượn trên mình Người, và một tiếng từ trời phán: "Con là Con Ta yêu dấu" (Mc. 1,11). Đó là hình ảnh sống động về chân dung của Chúa Ba Ngôi. Theo thánh Tôma Aquinô thì trong cuoc Hiển Dung, tất cả Ba Ngôi đã xuất hiện: "Chúa Cha trong tiếng nói, Chúa Con trong Con người, Chúa Thánh Thần trong ánh mây sáng chói".

Thánh Luca nhìn lịch sử cứu độ như một viễn cảnh mang chiều kích Ba Ngôi: Thời Cựu Ước là kỷ nguyên của Chúa Cha, thời loan báo Tin mừng là kỷ nguyên của Chúa Con, và thời hậu Tin mừng mà Công vụ Tông đồ ghi lại là kỷ nguyên của Chúa Thánh Thần. Kinh Tin Kính duy trì mẫu tuyên xưng này: Chúa Cha sáng tạo, Chúa Con cứu chuộc, và Chúa Thánh Thần ban nguồn sống.

Tin vào mầu nhiệm Ba Ngôi là chúng ta dựa vào thế giá của Đức Giêsu, Người là sự thật (x. Ga. 8, 32) nên Người chẳng lừa dối ai.

Tin vào mầu nhiệm Ba Ngôi là chúng ta sống hiệp thông, chia sẻ và yêu thương. Vì "Ai ở trong Tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy" (1Ga. 4, 16).

Tin vào mầu nhiệm Ba Ngôi là chúng ta làm dấu thánh giá trên thân xác, là in dau Chúa Ba Ngôi trên cuộc đời mình, là họa lại hình ảnh Ba Ngôi trong tâm hồn tha nhân.

***

Lạy Ba Ngôi chí thánh, Thiên Chúa là một cộng đồng Tình yêu Hiệp nhất. Xin cho Giáo hội tìm thấy bản tính của mình trong bản tính cua Chúa Ba Ngôi. Xin cho chúng con hiệp nhất trong tình yêu, để minh chứng cho Tình yêu Hiệp nhất của Chúa. Amen.

------------------------------

 

BaNgôi ABC449: Hiệp nhất trong yêu thương


(Suy niệm của Lm. Giuse Đinh Lập Liễm)

A. DẪN NHẬP

 

Trong suốt năm Phụng vụ, chúng ta đã lần lượt mừng các mầu nhiệm ơn cứu độ, hôm nay chúng BaNgôi ABC449


Trong suốt năm Phụng vụ, chúng ta đã lần lượt mừng các mầu nhiệm ơn cứu độ, hôm nay chúng ta đi vào mầu nhiệm cao cả nhất và cũng căn bản nhất trong đạo: đó là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Mừng lễà Ba Ngôi không có nghĩa là chỉ lặp lại một cách khô khan câu giáo lý mà ta đã học: mầu nhiệm một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi vị riêng biệt, cùng một bản tính Thiên Chúa, cùng một uy quyền như nhau, không hơn không kém là Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta không thể hiểu được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi nhưng chúng ta có thể hiểu được mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm yêu thương và hiệp nhất. Mầu nhiệm này phải là mẫu mực cho chúng ta trong đời sống hằng ngày ở gia đình cũng như ngoài xã hội.

Nhờ phép Rửa tội và nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta được nhận làm con Chúa để có thể thưa với Chúa “Abba, Cha ơi” (bài đọc 2). Chúng ta còn được hạnh phúc lớn lao nữa là được Chúa Ba Ngôi sống trong ta để chúng ta được thông phần vào sự sống của Chúa Ba Ngôi và được thừa hưởng Nước Trời với tư cách là con Chúa. Do đó, chúng ta phải biết ơn, yêu mến và tôn thờ Chúa Ba Ngôi trong đời sống hằng ngày bằng những việc làm cụ thể.

B. TÌM HIỂU LỜI CHÚA

+ Bài đọc 1: Đnl 4, 32-34. 39-40.

Sách Đệ nhị luật mà Phụng vụ hôm nay trích ra đoạn văn trên, đã được trước tác trong thời lưu đầy bên Babylon và là phần kết diễn từ thứ nhất của Maisen nói với dân Do thái trước khi họ vào đất hứa.

Theo đó, Maisen nhắc nhở dân Do thái hãy nhớ đến những ưu tuyển và những kỳ công mà Thiên Chúa đã dành cho cha ông họ:”Có dân nào đã nghe tiếng Thiên Chúa phán bảo từ trong đám lửa như anh em đã nghe?...Có Thiên Chúa nào đã chọn cho mình một dân tộc giữa các dân tộc khác bằng những dấu lạ, điềm thiêng... như Thiên Chúa của anh em, đã làm tại Ai cập trước mắt anh em không”?

Đây là những đoạn quan trọng nhất của Cựu ước diễn tả đức tin độc thần của dân tộc Do thái. Vì thế, Maisen khuyên dân hãy trung thành giữ những lệnh truyền của Thiên Chúa vừa uy quyền, vừa yêu thương mà chỉ tôn thờ một mình Ngài thôi.

+ Bài đọc 2: Rm 8,14-17.

Các Kitô hữu không cần phải chạy đến những nghi lễ làm an lòng như dân ngoại đứng trước một vị Thiên Chúa đáng sợ; họ cũng không cần phải tính toán những nỗ lực của mình như người Do thái trước một Thiên Chúa quan toà. Ngày nay các Kitô hữu đã được Thánh Thần cư ngụ trong tâm hồn qua bí tích Rửa tội và làm cho họ trở nên người con đích thực của Thiên Chúa khiến họ gọi Thiên Chúa là Cha:”Abba, Cha ơi”.

Kitô hữu được trở nên người con đích thực chứ không phải con nuôi, họ được tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa, được Thiên Chúa cho thừa kế và đồng thừa kế với Đức Kitô. Do đó, họ sống với Chúa trong tâm tình con thảo không còn sợ sệt lo lắng gì nữa.

+ Bài Tin mừng: Mt 28, 16-20.

Sách Tin mừng thứ nhất không có bài trình thuật về cuộc Thăng thiên nhưng lại gợi lên mầu nhiệm và nội dung đó khi thuật lại Đấng Phục sinh hiện ra với nhóm Mười Một trên ngọn núi vùng Galilê. Trong lần gặp gỡ cuối cùng này, Đức Giêsu khẳng định quyền bính tối cao của Ngài:”Thầy đã được trao trọn quyền trên trời dưới đất”(Mt 28,18) Vì thế, trước khi về trời, Ngài sai các môn đệ đi khắp nơi chiêu tập mọi người làm môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần và dạy người ta tuân giữ những lệnh truyền của Ngài.

Khi làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Đức Giêsu, các Tông đồ chỉ làm cho chủ quyền của Ngài được biểu lộ trên mọi loài thọ tạo. Tuy nhiên, trong sứ mạng lớn lao ấy, Đức Giêsu vẫn giữ vai trò chính yếu. Ngài chỉ rời thế gian này để hiện diện thâm sâu hơn:”Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”(Mt 28,20).

C. THỰC HÀNH LỜI CHÚA

Chúa Ba Ngôi trong đời ta.

I. MẠC KHẢI VỀ CHÚA BA NGÔI

Hôm nay chúng ta đi vào mầu nhiệm cao cả nhất trong đạo, là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo. Đây là một mầu nhiệm thâm sâu nhất, cao cả nhất mà lý trí con người không thể nào có thể hiểu hay hình dung được. Trong Cựu ước, dân Do thái chỉ được mạc khải cho biết là chỉ có một Thiên Chúa Giavê độc nhất và chỉ được tôn thờ một mình Ngài:”Hôm nay, các ngươi hãy nhận biết và suy niệm trong lòng rằng trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa chớ không có Chúa nào khác”(Đnl 4,39).

Vậy ai đã cho chúng ta biết mầu nhiệm này? Chính Đức Giêsu đã mạc khải cho chúng ta. Theo bài Tin mừng hôm nay, trước khi về trời, Đức Giêsu đã tập họp các môn đệ lại ở trên núi để dặn dò một điều sau cùng:”Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”(Mt 28,18-20).

Đức Giêsu chỉ mạc khải cho chúng ta biết có một Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, còn tìm hiểu về Chúa Ba Ngôi thế nào thì Ngài dành cho Chúa Thánh Thần, Đấng là hồn sống của Hội thánh sẽ soi sáng và giữ gìn kho tàng đức tin. Bởi vì thánh Luca nhìn lịch sử cứu độ như một viễn cảnh mang chiều kích Ba Ngôi: Thời Cựu ước là kỷ nguyên của Chúa Cha, thời loan báo Tin mừng là kỷ nguyên của Chúa Con, và thời hậu Tin mừng Công vụ Tông đồ ghi lại là kỷ nguyên của Chúa Thánh Thần.

II. MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI.

Cựu ước chưa có mạc khải về Chúa Ba Ngôi. Cựu ước chỉ nhấn mạnh về một đức tin độc thần: Chỉ duy Đức Chúa mới là Thiên Chúa độc nhất hiện hữu và ban ơn cứu độ. Mười điều răn được ban cho dân Israel thì điều răn quan trọng nhất là “Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự”(x. Xh 20,3).

Trong Thánh lễ hôm nay, Tin mừng Matthêu ghi lại lệnh truyền của Chúa Phục sinh, mạc khải rõ ràng về mầu nhiệm này:”Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”(Mt 28,19).

Sách Công vụ Tông đồ của Luca ghi lại bài giảng của Tông đồ Phêrô có câu:”Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy đang nghe”(Cv 2,33).

Tin mừng Gioan đã nhiều lần đề cập đến mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi:”Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi”(Ga 14,16).

Còn thánh Phaolô diễn tả mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong thư gửi cho tín hữu Côrintô ở phần chào thăm:”Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em”(2Cr 13,13).

Chúng ta chỉ có thể biết được mạc khải về Chúa Ba Ngôi trong những đoạn Kinh thánh nêu trên. Theo đó, Đức Giêsu cho chúng ta biết: Chúa Cha là Thiên Chúa, còn Ngài là Con Một của Chúa Cha. Ngài và Chúa Cha là một. Ngài ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Ngài, nghĩa là Ngài cùng bản tính với Chúa Cha, Ngài cũng là Thiên Chúa, và Ngài với Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. Ngài cũng cho biết Chúa Thánh Thần là Đấng Ngài và Chúa Cha sai đến cũng là Thiên Chúa. Như vậy, chỉ là một Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi vị riêng biệt chứ không phải là Ba Thiên Chúa. Vì Ba Ngôi cùng chung một bản tính và cùng một quyền năng nên Ba Ngôi bằng nhau, không Ngôi nào lớn hơn. Trong các kinh cầu đều có câu:”Tam vị nhất thể Thiên Chúa giả”: Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Về công việc của mỗi Ngôi vị, chúng ta được biết khi sáng tạo vũ trụ vạn vật và loài người, Thiên Chúa xuất hiện như một người Cha. Ngài dùng Lời quyền năng làm cho vạn vật từ không xuất hiện (x. St 1,3). Ngài còn tiếp tục quan phòng để các tạo vật tồn tại và ngày một tiến hoá. Khi nguyên tổ loài người phạm tội, Thiên Chúa đã sai Con Một xuống thế làm Đấng Thiên Sai là Đức Giêsu, để thiết lập Nước Trời. Cuối cùng Ngài đã chịu chết trên thập giá để đền tội thay cho loài người. Khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Cha lại sai Thánh Thần đến tiếp tục chương trình cứu độ, bằng việc ban ơn thánh hoá để giúp loài người nên con Thiên Chúa và nhận được ơn cứu độ của Đức Giêsu (Lm Đan Vinh).

Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm và mãi mãi vẫn là mầu nhiệm. Thánh Augustinô là một bậc tài trí cũng không thể hiểu được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Cầm một vỏ hến mà tát cạn đại dương còn dễ hơn là thấu hiểu được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Cứ tin, cứ yêu đi rồi sẽ hiểu. Dĩ nhiên chĩ hiểu được một phần rất nhỏ theo kiểu loại suy thôi.

Truyện: Cứ nếm thử mà xem.

Sau khi chấm dứt buổi diễn thuyết chống lại Chúa và các công trình của Ngài, diễn giả mời cử toạ lên diễn đàn, để đặt câu hỏi.

Một người bước lên. Anh này là một người nghiện rượu, vừa mới được cải hóa. Đứng trước thính giả, anh ta lấy từ trong túi ra một trái cam và chậm rải lột vỏ. Chờ mãi, ông diễn giả bực mình bảo anh ta hãy đặt câu hỏi đi. Nhưng, anh ta cứ từ từ làm tiếp cái công việc lột vỏ cam, và không trả lời. Lột vỏ xong, anh ta từ từ ăn cam. Ăn xong, anh ta mới quay về phía diễn giả va øhỏi:

- Ông thấy trái cam có ngọt không?

Diễn giả gầm lên:

- Đồ khùng! Làm sao tôi biết được là ngọt hay chua, vì tôi có nếm đâu?

Lúc ấy, anh chàng thính giả mới nói:

- Thế thì làm sao ông có niềm tin vào Chúa, nếu ông không bao giờ nếm thử Ngài.

(Gm Arthur J. Tonne, Stories for Sermons, tập 13)

III. NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ CHÚA BA NGÔI.

Nhằm giúp các tín hữu hiểu biết một phần nào về Chúa Ba Ngôi, các nhà thần học đã dùng những hình ảnh để diễn tả, dĩ nhiên những hình ảnh này chỉ diễn tả được một phần nào về Chúa Ba Ngôi, còn mầu nhiệm thì vẫn còn là mầu nhiệm, không thể hiểu được.

Thánh Patrick dùng hình ảnh lá cây “Tam diệp thảo”, tuy chỉ có một lá nhưng do ba lá nhỏ dính vào nhau.

Thánh Ignace de Loyola thường dùng hình ảnh ba nốt nhạc trong một hợp âm. Tuy ba nốt nhạc khác nhau nhưng cùng làm nên một hợp âm nghe du dương.

Hoặc chúng ta có thể dùng hình ảnh nước để diễn tả: nước có thể ở thể hơi, thể lỏng và thể đặc. Tuy chỉ là nước mà có thể ở được những dạng khác nhau.

Hình tam giác đều tuy chỉ là một hình, nhưng có ba góc, ba cạnh đều nhau.

Thời gian có thể lá quá khứ, hiện tại và tương lai.

Và còn rất nhiều hình ảnh khác mà chúng ta không cần kể ra hết.

IV. CHÚA BA NGÔI TRONG ĐỜI TA.

1. Một dịp nhắc nhở.

Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay là một dịp để chúng ta nhắc lại bí tích Rửa tội. Nhờ phép Rửa, chúng ta được tẩy sạch tội nguyên tổ và tội riêng đã phạm, được ơn thánh hoá, được nhận làm con Chúa, được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa và được thừa hưởng Nước Trời nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ngày lễ nhắc nhở chúng ta hãy trung thành với Chúa, thi hành những điều đã hứa khi chịu phép rửa tội là từ bỏ ma qủi và những việc làm của chúng; đồng thời nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn để ta luôn sống trong tình con thảo đối với Chúa để lúc nào cũng có thể thưa với Ngài:”Abba, Cha ơi”.

Năm 500, vua Clovis và rất nhiều binh sĩ xin được rửa tội qua bàn tay của thánh Rémi tại thành Reims. Trước khi ban phép Rửa tội, thánh nhân tuyên bố với nhà vua của bộ lạc Franc:”Từ đây ông sẽ thờ Đấng mà ông đốt và đốt những cái mà ông thờ”. Và nước phép rửa tội đã chảy trên trán của Clovis và ba ngàn binh sĩ, nhờ công ơn và lời cầu nguyện của bà thành Clotilde, hoàng hậu.

2. Hạnh phúc được làm con Chúa Ba Ngôi.

Nhờ phép Rửa và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần chúng ta được nhận làm con Chúa. Đã là con thì chúng ta được thừa hưởng mọi quyền lợi của kẻ làm con Chúa, nhất là chúng ta được tham dự vào sự sống thần linh của Chúa. Đấy là một vinh dự lớn lao mà Thiên Chúa dành cho con người chúng ta vì Đức Chúa Cha bởi yêu thương đã dựng nên loài người và tôn lên làm con Ngài để có quyền thừa kế Nước Trời.

Các loài ta thấy trên đời, nếu chúng biết nói, chắc chúng sẽ nói lên sự phen bì với ta, vì Chúa đã biệt đãi loài người phạm tội; chúng thì không phạm tội, lại luôn theo ý Chúa mà không được Chúa thương bằng con người.

Ông vua kia nuôi một con chim hót rất hay, ông vua yêu nó lắm, mua những thức ăn nó thích nhất, sắm cái lồng vàng. Một ngày kia nghe nó hót líu lô, ông vua say mê, và vì yêu nó quá, nên nghĩ rằng: thôi, ta nhận nó làm con, để ăn gia tài của ta. Ông vua nghĩ thế, người ta cho là yêu đến phát điên. Thực ra, Chúa đã yêu ta đến thế: Thiên Chúa mà nhận con người làm con! Thật là hạnh phúc quá (Trần văn Khả, Phúc âm Chúa nhật B, t.2, tr 124).

3. Chúa Ba Ngôi hành động trong ta.

Khi đã trở thành người con Chúa chúng ta được tham dự vào đời sống của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta có Chúa ngự trong mình vì Chúa đã nói:”Ai yêu mến Thầy và tuân giữ các lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến nó, chúng ta sẽ đến ở trong nó và chúng ta sẽ lập cư trong nhà nó” (Ga 14,23).

Thánh Phaolô cũng xác quyết:”Anh em lại không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần của Thiên Chúa ở trong anh em sao”? (1Cr 3,16-17; 6,19).

Các thánh đã sống mầu nhiệm này một cách hết sức ân cần và thân mật. Việc Chúa Ba Ngôi ở trong tâm hồn đã ghi sâu vào tâm trí các ngài và làm cho các ngài không bao giờ cảm thấy cô đơn lẻ loi. Thánh Têrêsa Hài đồng đã nói:”Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh, Chúa trở nên tù nhân bị giam hãm trong hồn con”.

Truyện: Ba Ngôi hành động nơi ta.

Một cuộc thảo luận của nhóm thanh niên diễn ra rất sôi nổi về đề tài Chúa Ba Ngôi mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Họ đã xem lại giáo huấn căn bản: Trong Thiên Chúa Ba Ngôi, có Ba Ngôi vị, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Rồi họ bàn bạc thêm về vấn nạn Ba Ngôi cùng hành động thế nào, nhưng vấn đề sâu xa, vượt quá hiểu biết của họ, và mấy người hướng về Cha sở đang ngồi ở phía ngoài:

- Thưa cha, cha có thể soi sáng cho chúng con về vấn đề này?

Cha sở đáp:

- Có lẽ tôi có thể đưa ra chút ánh sáng cho vấn đề. Rồi ngài quay sang một tham dự viên và hỏi:

- Bill, bạn có biết chơi Guitar không?

Bill nhìn nhận:

- Con chơi được lắm.

Và cha sở tiếp:

- Cây đàn guitar gây ra tiếng nhạc thế nào? Có ba sự việc liên đới với nhau. Nghệ thuật âm nhạc hay là tâm trí bảo ta điều phải làm, bàn tay thì gảy – dây tạo ra tiếng đàn. Tâm trí không tạo ra tiếng đàn, bàn tay không tạo ra tiếng đàn, nhưng cả hai việc cùng với dây tạo ra tiếng đàn. Cả ba việc cùng làm, dầu rằng việc riêng biệt của dây là tạo ra tiếng đàn. Thiên Chúa Ba Ngôi hành động giống như thế!
Cả nhóm đồng ý rằng: hình ảnh mà cha sở trình bầy đã giúp họ hiểu hơn.

(Gm Arthur Tonne, Bài Giảng TM CN, năm A, tr 75)

4. Thái độ của ta đối với Chúa Ba Ngôi.

Thánh Gioan nói:”Thiên Chúa là Tình yêu”. Ngài là nguồn gốc mọi tình yêu. Ngài san sẻ cho chúng ta tình yêu của Ngài để chúng ta yêu Ngài và yêu thương nhau. Điều răn mến Chúa yêu người phải được thực hiện song song, mà muốn yêu Chúa thì phải yêu người.

a) Yêu thương nhau:

Khi nói đến yêu thì phải nói yêu ai chứ không chỉ nói yêu suông. Mà nếu không yêu ai thì chỉ là yêu mình, một tình yêu vị kỷ bệnh hoạn, giống như tình yêu của anh chàng Narcisse trong thần thoại Hy lạp. Ngày xưa có một anh chàng tên là Narcisse không yêu thương ai hết ngoài chính bản thân anh ta, anh yêu mình đến nỗi một hôm nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trên mặt nước một cái giếng, anh xúc động quá nhảy tùm xuống giếng để ôm lấy hình ảnh của mình và phải chết đuối. Về sau người ta đặt tên cho chứng bệnh tự yêu thương mình là chứng bệnh Narcisse.

Yêu thương là phải biết hy sinh, phục vụ người khác. Yêu thương là phải biết cho đi, phải biết trao cái mình có nhất là chính bản thân mình vì cho đi thì hạnh phúc hơn là nhận.

b) Tôn trọng sự hiệp nhất:

Thiên Chúa Ba Ngôi là hình ảnh tuyệt vời của sự hiệp nhất. Chúa Cha yêu thương đã sinh ra Chúa Con và tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con đã làm phát sinh ra Chúa Thánh Thần. Tuy Ba Ngôi nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất, trong sự yêu thương và hiệp nhất. Cuộc sống của cộng đoàn cũng cần phải có sự hiệp nhất theo gương Chúa Ba Ngôi để lúc nào cũng vang lên câu Thánh vịnh:

Anh em xum họp một nhà

Bao là tốt đẹp bao là thú vui.

c) Tôn thờ Chúa Ba Ngôi:

Để tỏ lòng yêu mến tôn sùng Chúa Ba Ngôi, ta phải có thái độ trân trọng khi xưng danh Chúa Ba Ngôi như khi đọc kinh Sáng danh hay lúc làm dấu Thánh giá. Chính trong đó ta đang tuyên xưng danh Chúa Ba Ngôi rất thánh. Ngoài ra chúng nên nghĩ ra những cách thích hợp để nhắc ta năng nhớ đên Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống.

Truyện: Phòng ngủ ba cửa sổ.

Thánh Barbara sống vào thế kỷ thứ 3, thời kỳ mà theo đạo tức là ngầm hiểu là bằng lòng tử đạo. Mặc dù thế, bà thánh này đã giữ vững đức tin, để nhiều giờ ăn chay cầu nguyện. Cha của bà tên là Dioscorus, là một người ngoại đạo. Trước khi đi chu du, ông phác họa một đồ án để xây căn nhà mới. Trong phòng Barbara, theo đồ án thì có hai cửa sổ, nhưng vì Barbara có lòng tôn sùng Chúa Ba Ngôi cả trong việc xây nhà, bà nghĩ vì Chúa Ba Ngôi nên tốt hơn phòng bà có ba cửa sổ.

Khi chu du trở về, cha bà thấy có sự thay đổi trong việc xây cất không đúng như đồ án của ông, ông đoán có lý do gì đây. Thánh Barbara thú nhận rằng bà đã theo đạo từ lâu. Cha bà bực tức. Ông không muốn cho vua ngoại đạo làm lôi thôi, nên ông đã đem con đi xử. Bà bị kết án chém đầu. Để tự cứu mạng mình và để chứng tỏ cho vua thấy mình trung thành với nhà vua thế nào, chính ông Dioscorus mang bản án đi. Thiên Chúa thịnh nộ vì hành động bất nhân ấy đã cho sét đánh chết Dioscorus tức thì.

Ngày nay, trên những bức ảnh thánh Barbara, chúng ta còn thấy bà cầm cành lá thắng trận tử đạo và ba cửa sổ ở phía sau bà, có ánh sáng mặt trời chiếu qua chói lọi.

(W. Diamond, Đồng cỏ non, tr 96-97).
 
24. Một Thiên Chúa - Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Mừng trọng thể Lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta tôn thờ Một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi Vị: Chúa Cha sáng tạo, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hoá. Qua lịch sử ơn cứu độ, Thiên Chúa đã mạc khải cho loài người nhận biết về sự sáng tạo vũ trụ và muôn loài. Con người là loài cao quý nhất được chính Con Một Thiên Chúa ban ơn thanh tẩy và cứu độ. Trước khi rời khỏi các Tông đồ, Chúa Giêsu đã trao quyền tái tạo con người qua Bí tích Rửa Tội. Chúa Giêsu phán: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Chúng ta được lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mỗi khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta tuyên xưng Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.

Thiên Chúa an bài mọi sự cách lạ lùng trong vũ trụ thiên nhiên. Tất cả mọi loài được Thiên Chua quan phòng tạo dựng để tiếp nối sự hiện hữu qua việc truyền sinh các giống nòi. Tác giả sách Đệ Nhị Luật đã viết: “Anh em cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh em, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất; cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia: có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng?” (Đnl 4,32). Từ những loài thực vật, động vật đến loài người đều được cộng tác vao chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. Một sự di chuyển sống động không ngừng trong vũ trụ giúp chúng ta nhân biết một quyền năng phi thường.

Từ xa xưa, khát vọng tâm tư của loài người đã kiếm tìm nguồn cội có uy quyền. Sống giữa vũ trụ bao la, cha ông tổ tiên đã nhiều lần tìm dựa dẫm và nương nhờ chở che vào những đối tượng giả. Họ đã tôn thờ mọi thứ thần lạ do trí tưởng tượng của con người tạo nên. Họ đã phong thần cho tất cả các nguồn sức mạnh tự nhiên như: thần sông, thần núi, thần sấm sét, thần mưa, thần gió, thần mặt trời, mặt trăng, các con vật, và con người cũng được phong thần và đi đến thờ đa thần. Con người tôn thờ những Thần mà họ khong hề biết, người Dothái cũng bị ảnh hưởng bởi các thần dân ngoại, đã có thời họ đúc bò vàng để thờ lạy. Thiên Chúa đã chọn riêng dân Dothái để mạc khải về Thiên Chúa độc thần và chương trình cứu độ.

Từng bước Thiên Chúa đã mạc khải cho Dân mà Chúa đã chọn tìm về nguồn chính thật để tôn thờ Một Thiên Chúa. Vậy hôm nay, anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này: “Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa” (Đnl 4,39). Trải qua biết bao thăng trầm và thanh luyện, lòng người không dễ buông bỏ những sự thờ phượng bụt thần bằng gỗ đá vô hồn. Thiên Chúa đã dùng các tiên tri để nhắc nhở, dạy dỗ và hướng dẫn dân quay trở về với một Thiên Chúa có ngôi vị và yêu thương.

Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm quan trọng trong đạo. Mầu nhiệm cao trọng nhất nhưng cũng gần gũi với đời sống của các tín hữu. Chúng ta có thể tuyên xưng mầu nhiệm qua việc làm Dấu Thánh Giá nhiều lần trong ngày. Đã có rất nhiều suy tư thần học về Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, nhưng con người vẫn đắm chìm trong thao thức. Có rất nhiều nhà thần học đa dùng những hình ảnh, tỉ dụ và ẩn dụ để giải thích một chút về Chúa Ba Ngôi; giúp chúng ta dễ hiểu qua các biểu tượng như hình tam giác ba cạnh, ngọn lửa và tia nắng, lá Shamrock, ba thể khí, lỏng và đặc và nhìn xem cây, cành và lá liên kết… Tất cả những giải thích cũng chỉ như giọt nước trong đại dương bao la. Trí khôn con người chỉ còn biết chìm đắm trong nhiệm mầu và quy phục bái lậy tôn thờ.

Khi chúng ta mở mắt chào đời thì mọi sự đã hiện hữu trong vũ trụ. Chúng ta được hít thở bầu khí quyển, được nuôi sống bằng của ăn thức uống và được ngắm nhìn vũ trụ vạn vần đổi thay. Đại đa số con người được sinh ra có đầy đủ giác quan để chiêm ngắm và thưởng thưc tất cả những vẻ tươi đẹp của cuộc đời. Khi chúng ta càng ý thức và suy tư sâu thẳm, chúng ta sẽ nhận diện có một sự trật tự lạ lùng trong vũ trụ muôn loài. Từ sự di chuyển của đại vũ trụ tới những chuyển động cua tiểu vũ trụ trong từng tế bào li ti, chúng ta nhận ra có một nguyên nhân đệ nhất.

Có rất nhiều vấn đề xảy ra trước mắt trong cuộc sống hằng ngày, thế mà các nhà chuyên môn cũng chưa thể giải đáp thích đáng mọi sự. Đôi khi có người dùng những sự suy luận hiểu biết thiển cận và mơ hồ để đưa ra những giả thuyết nhằm thách thức não trạng con người. Bởi thế, những điều gì chưa biết, chưa học và chưa hiểu, chúng ta không nên chối bỏ, phu nhận và loại trừ. Chúng ta gắng công suy tư và học hỏi tìm tòi những bài học hữu dụng trong thiên nhiên. Các môn khoa học mới chỉ đi những bước đầu khám phá, tìm ra một số những nguyên lý và định luật chung về sự kết cấu của vũ trụ vật chất bao la. Mầu nhiệm sự sống vẫn còn nhiều vấn đề sâu thẳm, con người từng bước phát hiện những cái mới và cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Dựa vào nguyên lý nhân qủa, trông qủa thì biết cây. Chúng ta có thể quan sát và dùng lý trí để tìm ngược về dấu vết của các loài thụ tạo. Chúng ta không thể đi ngược tới vô tận, phải có một nguyên nhân đệ nhất. Chúng ta có thể gọi nguyên nhân đó là Thiên, Trời, Thượng Đế, Đấng Tạo Thành, Chủ Tể Vạn Vật, Chúa Trời và Thiên Chúa. Niềm tin của người tín hữu, Thiên Chúa là Đấng tự hữu, thiêng liêng, hằng có đời đời, quyền phép, thánh thiện, tốt lành, nhân từ, công bằng và chân thật vô cùng. Trong sách Giáo Lý Công Giáo cũ có câu hỏi: Ta làm thế nào mà biết có Đức Chúa Trời? Thưa: Ta nhìn xem trời đất muôn vật và trật tự lạ lùng trong vũ trụ, liền biết có Đức Chúa Trời là Đấng tạo thành và an bài mọi sự.

Có rất nhiều người chưa tìm hiểu vấn đề đã vội chối từ và phủ nhận nguyên cội. Họ giống như những chiếc bình gốm tuyệt đẹp nói với chủ nhân rằng tôi không biết ông là ai. Với một trí khôn hạn hẹp, nông cạn và vô thường, nhiều người tưởng rằng họ đã nắm bắt được chân lý. Đã có biết bao nhiêu các nhà triết học, thần học, thần bí và các nhà khoa học đã đang gắng công tìm về nguồn vũ trụ. Trong đó co những Đạo giáo chỉ tập trung vào đời sống con người mà quên đi nguyên lý của vũ trụ bao la hiện hữu. Một số người cố gắng chọn con đường tịnh tâm, tu tâm và luyện tâm để tinh tấn giác ngộ. Những vị này giác ngộ tâm trí nhưng còn rất nhiều thiếu xót trong chức vị và ơn gọi làm người. Họ đã đặt mình là trung tâm của vũ trụ và phủ nhận quyền lực sáng tạo.

Qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta đã nhận được tinh thần nghĩa tử. Chúng ta không còn tinh thần nô lệ sợ hãi mà là con cái: “Vì chính Thánh Thần đã làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng: Chúng ta là con cái Thiên Chúa” (Rm 8,16). Ba Ngôi Thiên Chúa liên kết trong tình yêu. Mỗi khi chúng ta làm Dấu Thánh Giá trên mình, là chúng ta đang được kết hợp mật thiết với tình yêu Chúa Ba Ngôi. Tình yêu hiến thân hy sinh. Tình yêu của sự tha thứ bao dung.

Chúng ta cùng nguyện rằng: sáng danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, sáng danh Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có và sẽ đến. Amen.

----------------------------

 

BaNgôi ABC450: Đức Chúa Trời có mấy Ngôi?


(Suy niệm của Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền)

 

Có những câu hỏi tựa như: Đức Chúa Trời có mấy Ngôi? Tại sao Một Chúa mà lại là Ba Ngôi? BaNgôi ABC450


Có những câu hỏi tựa như: Đức Chúa Trời có mấy Ngôi? Tại sao Một Chúa mà lại là Ba Ngôi? Đây là những câu hỏi vượt trí hiểu con người khiến đôi khi câu trả lời của chúng ta bị khập khiễng ngây ngô.

Chuyện kể rằng nhà Tí có 3 người là bà ngoại, ba, và mẹ Tí sinh sống ở ba miền khác nhau. Bà ngoài gọi Chúa là Đức Chúa Giời, mẹ Tí gọi Chúa là Đức Chúa Lời và ba Tí gọi Chúa là Đức Chúa Trời. Tí đang học lớp giáo lý xưng tội lần đầu. Một hôm, Đức Giám Mục ghé thăm giáo xứ và cha xứ dẫn xuống lớp tham quan. Đức Giám Mục bỗng hứng chỉ tay hỏi thử Tí:

- Em cho biết Đức Chúa Trời có mấy Ngôi?

Tí mỉm cười trả lời dễ dàng:

- Thưa có Ba Ngôi.

Đức Giám Mục gật đầu hỏi tiếp:

- Em kể ra Ba Ngôi xem:

Tí gãi đầu ấp úng:

Thưa, ngôi thứ nhất là Đức Chúa Trời, ngôi thứ hai là Đức Chúa Giời, ngôi thứ ba là Đức Chúa Lời.

Cả lớp cười to còn cô giáo đứng cuối lớp đỏ mặt:!!!???

Thánh Augustino đã từng thất bại khi cố hiểu về màu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Một hôm, Thánh Augustinô đi dạo trên bãi biển giữa cảnh trời đất bao la, biển rộng mênh mông suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Bỗng Ngài thấy một em bé trai đang loay hoay chạy đi chạy lại, tay cầm một cái vỏ sò chạy đi múc nước biển đổ vào một cái lỗ nhỏ trên cát.

Thánh nhân liền đến hỏi:

- Bé ơi! bé đang làm gì đó?

- Cháu muốn múc hết nước biển đổ vào cái lỗ này cho đầy.

Thánh nhân nhìn em bé mỉm cười dịu dàng nói:

- Cháu không thể làm như vậy được đâu!

- Chú bé đáp lại: Vậy mà cháu làm việc này còn dễ hơn việc ông đang nghĩ.

Nói xong, chú bé biến mất.

Lúc này thánh nhân mới bừng tỉnh và nhận ra rằng: Thiên Chúa nhắc cho biết trí khôn loài người không thể nào hiểu thấu đáo hết được Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

Hôm nay chúng ta mừng kính màu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Niềm tin này không do trí tưởng tượng của chúng ta mà là do mạc khải của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa.

Thực vậy, chúng ta tin về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi và các mầu nhiệm khác trong đạo đều dựa vào lời chứng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Thiên Chúa nên lời chứng của Ngài đáng để chúng ta tin. Chính Ngài đã làm nhiều phép lạ để chứng minh Ngài là Thiên Chúa và phép lạ lớn nhất đó là tự mình sống lại sau ba ngày chôn cất nơi huyệt mộ. Chính Ngài không chỉ nói về Chúa Cha mà cả cuộc sống của Ngài là để tôn vinh Chúa Cha và Ngài hằng sống đẹp lòng Chúa Cha.

Qua lời chứng của Chúa Giêsu chúng ta thấy Thiên Chúa đã tỏ bày tình yêu của mình qua ba cách khác nhau: Chúa Cha đã tỏ mình ra qua việc tạo dựng vũ trụ vạn vật và con người. Cho dù con người có bất trung phản loạn Chúa vẫn yêu thương, yêu thương đến nỗi ban chính Con Một của mình là Đức Giêsu Kytô làm Đấng cứu chuộc trần gian. Cứu là giải thoát. Chuộc là cái gì của mình đã mất nay phải chuộc lại. Ngôi Hai Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và sự chết, và chuộc lại chúng ta trở về làm con cái Thiên Chúa bằng giá máu trên đồi Golgotha. Chúa Thánh Linh là Ngôi Ba Thiên Chúa đã thánh hóa chúng ta thành con cái Thiên Chúa và trở thành đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị.

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, là dịp để chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa vẫn luôn bao phủ trên cuộc đời chúng ta. Chúa cho chúng ta được sinh ra làm người và làm con cái Thiên Chúa. Chúa là người cha nhân ái, chậm bất bình và rất mực khoan nhân. Chúa có giận thì giận trong giây lát, nhưng yêu thương thì yêu thương tới cùng. Cho dù chúng ta có yếu đuối bất toàn, Chúa vẫn yêu thương. Chúa không đoán phạt chúng ta theo như chúng ta đáng tội. Chúa như người cha luôn ngong ngóng chờ đợi đứa con tội lỗi trở về để được ôm con vào lòng và lại ban muôn ân huệ dư tràn. Xin Chúa giúp chúng ta luôn sống trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa bằng đời sống sám hối và canh tân cho xứng đáng là con cái Chúa và xứng đáng là Đền Thờ cho Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị. Amen.

---------------------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây